You are on page 1of 1

Ghid termene de depunere Revisal Operatie a) Elemente de identificare ale salariatilor b) Data angajării c) Perioada detasării si denumirea angajatorului

la care se face detasarea Termen de depunere la angajare Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii Termen de depunere la modificare Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării * Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii detasării. Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării * d) Functia/ Ocupatia Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii (în termen de 90 de zile pt. CIM existente la 01.08.2011) Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării * Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării * Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării * Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării * Maxim 20 de zile lucrătoare de la data suspendării *

e) Tipul contractului

f) Durata normală a timpului de muncă g) Salariul, sporurile si cuantumul

h) Perioada si cauzele de suspendare CIM, exceptând perioadele de medical cu certificat i) Data încetării contractului de muncă

-

La data încetării CIM/ La data luării la cunostintă a evenimentului care a determinat în conditiile legii, încetarea CIM *

Note: *Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data aparitiei modificării – Exceptie situatiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoretti sau ca efect al unui act normativ, când modificarea se face în ziua în care angajatorul se prezumă că a luat cunostintă de continutul acestora. ** orice corectie a erorilor se va face la data la care angajatorul a luat cunostintă de acestea.