MAANDKALENDER juli/augustus 2007

Verjaardagen: 17 juli 20 juli 21 juli 26 juli Gersthage 28 juli Medema 29 juli 03 aug. 18 aug. Hekim Umur Corné Vlaming Julian Kingma Susanne Anastasia Roos Boering Babet Eldering Anvar Visser

Van harte gefeliciteerd! di 03 #Afscheidsuitje groep 8 #14.30 uur: overleg leerkrachten met Onderwijsbegeleidingsdienst over #19.30 uur: OR/MR-vergadering vr 06 Laatste schooldag Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij!!!!

groep 1-2-3

PROGRAMMA laatste schooldag: *starten om 8.30 uur in eigen groep *groepen worden verdeeld *vanaf ongeveer 9.00/9.15 uur gaan de groepjes om de 5 minuten op pad in Oosterend *om uiterlijk 10.15 uur is iedereen weer op school *eetpauze *spelletjes op het plein *vanaf 11.00 uur het Rommelorkest *tijdens de pauzes van het rommelorkest zingen de leerkrachten het afscheidslied voor de leerlingen van groep 8 en groep 8 heeft een toneelstukje. Ouders zijn vanaf 11.00 uur van harte welkom op de afsluiting van het schooljaar. Er is koffie/thee en koek. Ook is er gelegenheid om afscheid te nemen van juf Kristien. Zij zal na de vakantie niet terugkomen, want zij gaat o.a. een wereldreis maken. Wij wensen haar heel veel plezier tijdens haar reis (zijn ook jaloers) en bedanken haar hartelijk voor haar inzet in de middenbouw! Mededelingen De schoolgids verschijnt altijd in de eerste week na de vakantie. Het adressenboekje is in

de maak en krijgt u nog voor de vakantie. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent hoe een en ander voor uw kind eruit ziet volgend jaar. Daarom volgt hieronder alvast een overzicht:
 

Schooltijden. Deze zijn niet veranderd t.o.v. afgelopen jaar. Leerkrachten. In groep 1-2-3 werken juf Klaartje en juf Resi. Juf Klaartje op maandag en dinsdag; juf Resi de andere dagen. Op dinsdagochtend werken beide leerkrachten in de groep om van een goede overgang zeker te zijn. Op andere dagen zal juf Emmy als klassenassistente veel in de groep aanwezig zijn. In groep 4/5 zal juf Elze op ma, di, don en vrij aanwezig zijn. Juf Elze is er lange tijd uit geweest maar de verwachting is dat zij na de vakantie weer volledig kan beginnen. Op woensdag is juf Duwie in deze groep. Daarnaast hebben ze op een andere ochtend (nog vast te stellen) samen de groep. In groep 6-7-8 is meester Kees de leerkracht. Hij heeft incidenteel assistentie van juf Ingeborg. Juf Ingeborg neemt ook de klas over wanneer meester Kees 5 x een week compensatieverlof (ADV) en spaarverlof opneemt. Juf Ingeborg neemt bovendien de taak van IB (Interne Begeleiding) van meester Kees over. Dit past mooi binnen haar 2-jarige studie voor Speciaal Onderwijs, waarbij ze nu het eerste jaar heeft afgerond.

Gymnastiek. Groep 3 doet mee met de gymlessen van groep 4/5 bij de vakleerkracht juf Annemarie. Groep 1/2 gymt apart bij de eigen leerkracht. Groep 3 krijgt op die momenten alleen les. Zwemmen. In overleg met OR/MR hebben we besloten alleen nog naar het schoolzwemmen te gaan met groep 3, 4 en 5 én (in principe) de kinderen uit groep 6 – 8, die nog geen A- en/of B- diploma hebben. Het A-diploma is verplicht. In ruil daarvoor krijgt groep 6-8 een extra gymles van juf Annemarie op de maandag tijdens het zomerrooster.

Winterrooster Maandag groep 3/4/5 en 6/7/8 Vrijdag groep 3/4/5 en 6/7/8

Zomerrooster Maandag groep 6/7/8 extra gym Dinsdag groep 3 t/m 5 zwemmen Vrijdag groep 3/4/5 en 6/7/8 gymnastiek

Voor- en naschoolse opvang. De werkgroep voert momenteel besprekingen namens het gehele Texelse basisonderwijs met 2 organisaties, die dit voor Texel willen/kunnen regelen. Meer is er helaas nu nog niet mede te delen, maar u wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Vakantierooster Herfstvakantie Kerstvakantie ma. 15 oktober t/m vr. 19 oktober ma. 24 december t/m vr. 4 januari 2008

Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Zomervakantie Maandag 20 augustus: kopje koffie Dinsdag 21 augustus:

ma. 25 februari t/m vr. 29 februari vr. 21 maart t/m woe. 26 maart ma. 28 april t/m ma. 12 mei ma. 30 juni t/m vr. 8 augustus

Eerste schooldag; u bent van harte uitgenodigd een om een te drinken vanaf de inloop om 8.15 uur. Gym gr 6,7,8 Schoolzwemmen groep 3,4,5 Nieuwe maandkalender

Wij wensen alle kinderen en ouders een hele fijne zomervakantie toe. Met vriendelijk groeten, team Jacob Daalderschool