Caiet de practica la Contabilitate

a studentei (ului) _________________________________________

I.
Nr. d/o

Planul calendaristic
Perioada (# de ore) Observații

Denumirea activităților

Nr. d/o

Denumirea activităților

Perioada (# de ore)

Observații

Nr. d/o

Denumirea activităților

Perioada (# de ore)

Observații

Conducătorul practicii din partea întreprinderii _________________ Conducătorul practicii din partea instituției de învățămînt_________

II. Data executării lucrării

Conținutul rezumatival lucrărilor executate. Observațiile practicantului și notele conducătorilor practicii Conținutul rezumatival lucrărilor executate. Observațiile practicantului și notele conducătorilor practicii

Lista cărților, regulamentelor și instrucțiunilor utilizate de practicant Denumirea publicației, autorul, anul Problemele la care se referă editării

III.

IV.

Concluziile și sugestiile studentului referitoare la practică

V.

Aprecierea activității studentului practicant Concluziile administrației întreprinderii privind activitatea studentului practicant, deprinderi tehnice, volumul de lucrări, calitatea lor, spiritul de inițiativă și nivelul de disciplină, se

consemnează de conducătorul întreprinderii și se certifică prin semnătură și ștampilă.

Conducătorul practicii L.Ș. ”_______” _________________________2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful