PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa

BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

PERINGKAT PERSEDIAAN - PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA
KOLEJ MARA BANTING (KMB)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA BANTING

PERUBATAN

LN0101

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2015 - 08/2020)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI IRELAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE LN0102 IJAZAH SARJANA MUDA INTERNATIONAL BACCALAUREATE LN0103 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN 1 LN0104 IJAZAH SARJANA MUDA INTERNATIONAL BACCALAUREATE LN0105 IJAZAH SARJANA MUDA INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015) 4 THN (09/2015 - 08/2019) 2 THN (07/2013 - 06/2015) 4 THN (09/2015 - 08/2019) 2 THN (07/2013 - 06/2015) 4 THN (09/2015 - 08/2019) 2 THN (07/2013 - 06/2015) 4 THN (09/2015 - 08/2019)

KOLEJ MARA BANTING UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM KOLEJ MARA BANTING UNIVERSITI TERKEMUKA DI KANADA KOLEJ MARA BANTING UNIVERSITI TERKEMUKA DI AUSTRALIA KOLEJ MARA BANTING UNIVERSITI TERKEMUKA DI NEW ZEALAND 35/45 POINTS 35/45 POINTS 35/45 POINTS 35/45 POINTS
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA BANTING

EKONOMI

LN0106

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

1

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA BANTING (KMB) INTERNATIONAL BACCALAUREATE LN0107 IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI INTERNATIONAL BACCALAUREATE LN0108 IJAZAH SARJANA MUDA 3 THN (09/2015 - 08/2018) UNIVERSITI TERKEMUKA DI KANADA 2 THN (07/2013 - 06/2015) KOLEJ MARA BANTING 35/45 POINTS 3 THN (09/2015 - 08/2018) UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM 2 THN (07/2013 - 06/2015) KOLEJ MARA BANTING 35/45 POINTS
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Fizik

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA BANTING

APPLIED SCIENCE 1

LN0109

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI AMERIKA SYARIKAT / UNITED KINGDOM

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA BANTING
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris; e) Matematik; f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan g) Satu (1) subjek lain; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

SENIBINA

LN0110

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

2

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA BANTING (KMB) NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA BANTING
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

1

PERAKAUNAN

LN0111

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

KOLEJ MARA SEREMBAN (KMS)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

PERGIGIAN

LN0201 IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2015 - 08/2017)

INDIA

35/45 POINTS

3 THN (09/2017 - 08/2020) 2

MELAKA (MANIPAL)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

TINDIKAN FIZIK

LN0202

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3+1 THN (02/2016 - 01/2020)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Matematik; f) Matematik Tambahan; g) Bahasa Inggeris; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) matapelajaran lain.

3

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA SEREMBAN (KMS) NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

TINDIKAN KIMIA

LN0203

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3+1 THN (02/2016 - 01/2020)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan; g) Bahasa Inggeris; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) matapelajaran lain.

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

2

TINDIKAN BIOLOGI

LN0204

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3+1 THN (02/2016 - 01/2020)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Biologi; e) Matematik; f) Matematik Tambahan; g) Bahasa Inggeris; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) matapelajaran lain.

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

TINDIKAN MATEMATIK

LN0205

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3+1 THN (02/2016 - 01/2020)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

4

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA SEREMBAN (KMS)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

BIOTEKNOLOGI

LN0206

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (07/2015 - 06/2018)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Fizik

2
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

TINDIKAN TEACHING ENGLISH AS SECOND LANGUAGE (TESL)

LN0208

13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Bahasa Inggeris; f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; g) Satu (1) subjek lain; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

5

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA SEREMBAN (KMS) NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

PERAKAUNAN + CPA

LN0209

13/15 POINTS

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

IJAZAH SARJANA MUDA

3 + 1 THN (02/2016 - 01/2020)

AUSTRALIA

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

2 LINGUISTIK LN0210 13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (7) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris; e) Matematik; f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan g) Satu (1) subjek lain; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

SENIBINA

LN0211

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

AUSTRALIA

6

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA SEREMBAN (KMS) NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

APPLIED SCIENCE

LN0212

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

AUSTRALIA

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

2
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

A-LEVEL

2 THN (07/2013 - 06/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

KEJURUTERAAN

LN0213

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2015 - 08/2017)

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, MALAYSIA CAMPUS

13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2017 - 08/2019)

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON,UK

INTEC, UITM SHAH ALAM
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut:

PERSEDIAAN TIMUR TENGAH

4 BULAN (05/2013 - 08/2013)

INTEC, UITM SHAH ALAM

3

PERUBATAN

LN0301

LULUS

IJAZAH SARJANA MUDA

6 THN (09/2013 - 08/2019)

JORDAN

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris. serta sekurang-kurangnya B+ dalam subjek Bahasa Arab Tinggi

7

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN INTEC, UITM SHAH ALAM NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP)

13 BLN (06/2013 - 06/2014)

INTEC, UITM SHAH ALAM

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlCGPA 3.00/SAT SCORE Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; 1,000 d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

KEJURUTERAAN

LN0303

AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP)

1 THN (07/2014 - 06/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

AMERIKA SYARIKAT

AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP)

13 BLN (06/2013 - 06/2014)

INTEC, UITM SHAH ALAM

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlCGPA 3.00/SAT SCORE Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; 1,000 d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Fizik

3

BIOTEKNOLOGI

LN0304

AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP)

1 THN (07/2014 - 06/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

AMERIKA SYARIKAT

AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP)

13 BLN (06/2013 - 06/2014)

INTEC, UITM SHAH ALAM

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlCGPA 3.00/SAT SCORE Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; 1,000 d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

SAINS AKTUARI

LN0305

AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP)

1 THN (07/2014 - 06/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

AMERIKA SYARIKAT

8

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN INTEC, UITM SHAH ALAM AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP) REKABENTUK GRAFIK LN0306 AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP) IJAZAH SARJANA MUDA AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP) ANIMASI LN0307 AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP) IJAZAH SARJANA MUDA 13 BLN (06/2013 - 06/2014) 1 THN (07/2014 - 06/2015) 3 THN (09/2015 - 08/2018) 13 BLN (06/2013 - 06/2014) 1 THN (07/2014 - 06/2015) 3 THN (09/2015 - 08/2018) INTEC, UITM SHAH ALAM INTEC, UITM SHAH ALAM AMERIKA SYARIKAT INTEC, UITM SHAH ALAM INTEC, UITM SHAH ALAM AMERIKA SYARIKAT
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

CGPA 3.00/SAT SCORE a) Bahasa Melayu; 1,000

b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Pendidikan Seni / Pendidikan Seni Visual; f) Bahasa Inggeris; CGPA 3.00/SAT SCORE g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan 1,000 Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP)

13 BLN (06/2013 - 06/2014)

INTEC, UITM SHAH ALAM

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan CGPA 3.00/SAT SCORE Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; 1,000 e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; g) Satu subjek lain. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

3

EKONOMI

LN0308

AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP)

1 THN (07/2014 - 06/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2015 - 08/2018)

AMERIKA SYARIKAT

AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP) PENGURUSAN LOGISTIK LN0309 AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP) IJAZAH SARJANA MUDA AMERICAN DEGREE FOUND. PROGRAMME (ADFP) KEWANGAN LN0310 AMERICAN CREDIT TRANSFER PROGRAMME (ACTP) IJAZAH SARJANA MUDA

13 BLN (06/2013 - 06/2014) 1 THN (07/2014 - 06/2015) 3 THN (09/2015 - 08/2018) 13 BLN (06/2013 - 06/2014) 1 THN (07/2014 - 06/2015) 3 THN (09/2015 - 08/2018)

INTEC, UITM SHAH ALAM INTEC, UITM SHAH ALAM AMERIKA SYARIKAT INTEC, UITM SHAH ALAM INTEC, UITM SHAH ALAM AMERIKA SYARIKAT CGPA 3.00/SAT SCORE 1,000 a) Bahasa Melayu;
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Bahasa Inggeris. f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan g) Satu CGPA 3.00/SAT SCORE Kejuruteraan; (1) subjek lain; serta 1,000 mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

9

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN INTEC, UITM SHAH ALAM PERSEDIAAN TIMUR TENGAH EKONOMI LN0311 IJAZAH SARJANA MUDA 4 THN (09/2013 - 08/2017) JORDAN
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris. g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Bahasa Arab Komunikasi / Tinggi dan Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

4 BULAN (05/2013 - 08/2013)

INTEC, UITM SHAH ALAM LULUS
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

PERSEDIAAN TIMUR TENGAH KEWANGAN LN0312 IJAZAH SARJANA MUDA

4 BULAN (05/2013 - 08/2013)

INTEC, UITM SHAH ALAM LULUS

4 THN (09/2013 - 08/2017)

JORDAN

PERSEDIAAN TIMUR TENGAH PERBANKAN 3 LN0313 IJAZAH SARJANA MUDA

4 BULAN (05/2013 - 08/2013)

INTEC, UITM SHAH ALAM LULUS

4 THN (09/2013 - 08/2017)

JORDAN

PERSEDIAAN KOREA

9 BULAN (06/2013 - 02/2014)

INTEC, UITM SHAH ALAM

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

ANIMASI

LN0314

PERSEDIAAN

1 THN (03/2014 - 02/2015)

KOREA

CGPA 3.5/4.5

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (03/2015 - 02/2019)

KOREA

PERSEDIAAN KOREA

9 BULAN (06/2013 - 02/2014)

INTEC, UITM SHAH ALAM

GAME DESIGN

LN0315

PERSEDIAAN

1 THN (03/2014 - 02/2015)

KOREA

CGPA 3.5/4.5

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Pendidikan Seni / Pendidikan Seni Visual; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (03/2015 - 02/2019)

KOREA

10

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN INTEC, UITM SHAH ALAM PERSEDIAAN KOREA KEJURUTERAAN LN0316 PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERSEDIAAN KOREA WASTE MANAGEMENT LN0317 PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERSEDIAAN JEPUN ARCHITECTURE, CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING LN0318 DIPLOMA IJAZAH SARJANA MUDA PERSEDIAAN JEPUN 3 SHIPPING TECHNOLOGY LN0319 DIPLOMA IJAZAH SARJANA MUDA 9 BULAN (06/2013 - 02/2014) 1 THN (03/2014 - 02/2015) 4 THN (03/2015 - 02/2019) 9 BULAN (06/2013 - 02/2014) 1 THN (03/2014 - 02/2015) 4 THN (03/2015 - 02/2019) 1 THN 10 BLN (05/2013 - 02/2015) 3 THN (03/2015 - 02/2018) 2 THN (03/2018 - 02/2020) 1 THN 10 BLN (05/2013 - 02/2015) 3 THN (03/2015 - 02/2018) 2 THN (03/2018 - 02/2020) INTEC, UITM SHAH ALAM KOREA KOREA INTEC, UITM SHAH ALAM KOREA KOREA INTEC, UITM SHAH ALAM JEPUN JEPUN INTEC, UITM SHAH ALAM JEPUN JEPUN CGPA 3.5/4.5 CGPA 3.5/4.5 CGPA 3.5/4.5
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

CGPA 3.5/4.5

PERSEDIAAN AUSTRALIA PERHUBUNGAN ANTARABANGSA LN0320 IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (06/2013 - 05/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM CGPA 3.50

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; g) Satu subjek lain. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

3 THN (06/2015 - 05/2018)

UNIVERSITY OF QUEENSLAND, AUSTRALIA

PERSEDIAAN AUSTRALIA PSIKOLOGI LN0321 IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (06/2013 - 05/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM CGPA 3.50

3.5 THN (06/2015 - 12/2018)

UNIVERSITY OF QUEENSLAND, AUSTRALIA

11

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN INTEC, UITM SHAH ALAM NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (06/2013 - 05/2015)

INTEC, UITM SHAH ALAM

KEJURUTERAAN

LN0322

11/15 POINTS

PERSEDIAAN DAN IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (06/2015 - 05/2019)

JERMAN

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

3

TINDIKAN BAHASA PERANCIS

PERSEDIAAN LN0323 IJAZAH SARJANA MUDA PERSEDIAAN

4 BLN (06/2013 - 09/2013) 5 THN (10/2013 - 09/2018) 2 THN (06/2013 - 05/2015) 4 THN (09/2015 - 08/2019) 9 BULAN (06/2013 - 02/2014) 1 THN (03/2014 - 02/2015) 4 THN (03/2015 - 02/2019) 2 THN (06/2013 - 05/2015) 4 THN (09/2015 - 08/2019)

INTEC, UITM SHAH ALAM LULUS PERANCIS INTEC, UITM SHAH ALAM LULUS JERMAN INTEC, UITM SHAH ALAM JEPUN JEPUN INTEC, UITM SHAH ALAM LULUS SEPANYOL LULUS
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Bahasa Inggeris; f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; g) Satu (1) subjek lain; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

TINDIKAN BAHASA JERMAN

LN0324 IJAZAH SARJANA MUDA PERSEDIAAN

TINDIKAN BAHASA JEPUN

LN0325

PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA

TINDIKAN BAHASA SEPANYOL

A-LEVEL LN0326 IJAZAH SARJANA MUDA

12

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN TAYLOR'S UNIVERSITY NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

INTER. CANADA PRE-UNI. (ICPU) LN0401 IJAZAH SARJANA MUDA 4 KEJURUTERAAN 1 + 3 SOUTH AUSTRALIAN MATRICULATION (SAM) LN0402 IJAZAH SARJANA MUDA

1 THN (07/2013 - 06/2014)

TAYLOR'S UNIVERSITY 85 POINTS

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

4 THN (08/2014 - 07/2018)

KANADA

1.5 THN (06/2013 - 12/2014)

TAYLOR'S UNIVERSITY TER 85 %

3 THN (02/2015 - 01/2018)

AUSTRALIA

MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY (MSU)

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY, SHAH ALAM

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam 2 subjek lain

5

OPTOMETRI

LN0501

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (08/2014 - 07/2017)

UNITED KINGDOM

13

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ IKIP, PAHANG NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

PERSEDIAAN TIMUR TENGAH

4 BULAN (05/2013 - 08/2013)

KOLEJ IKIP, PAHANG

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

PERGIGIAN

LN0601

LULUS

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2013 - 08/2018)

MESIR

6
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris. g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Bahasa Arab Komunikasi / Tinggi dan Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

PERSEDIAAN TIMUR TENGAH

4 BULAN (05/2013 - 08/2013)

KOLEJ IKIP, PAHANG

SYARIAH

LN0602

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2013 - 08/2015)

KOLEJ IKIP, PAHANG

LULUS

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2015 - 08/2017)

JORDAN

14

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

KOLEJ MARA KUALA NERANG (KMKN)

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KOLEJ MARA KUALA NERANG

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

KEJURUTERAAN

LN0701

1 THN (07/2014 - 06/2015)

UNIVERSITI KUALA LUMPUR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

2+1 THN (09/2015 - 08/2018)

UNITED KINGDOM

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KOLEJ MARA KUALA NERANG

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

7

PERUBATAN

LN0702 IJAZAH SARJANA MUDA

2.5 THN (07/2014 - 12/2016)

UNIKL-RCMP, IPOH

CGPA 3.50

2.5 THN (02/2017 - 08/2019)

VINAYAKA MISSION UNI, INDIA

FOUNDATION IN BUSINESS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KOLEJ MARA KUALA NERANG

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

PERAKAUNAN + CPA

LN0703

1 THN (07/2014 - 06/2015)

UNIVERSITI KUALA LUMPUR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

2+1 THN (07/2015 - 06/2018)

AUSTRALIA / N.ZEALAND

15

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY (UNIKL MIAT)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

PRA UNIVERSITI RUSIA & MIAT

1 THN (06/2013 - 05/2014)

UNIKL MIAT, SEPANG

8

KEJURUTERAAN

LN0801

4/5 (LULUS)

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (07/2014 - 06/2018)

RUSIA

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

MALAYSIA FRANCE INSTITUTE (UNIKL MFI)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

PRE-FRANCE

20 BULAN (07/2013 - 03/2015)

UNIKL MFI, BANGI

9

KEJURUTERAAN

LN0901

10/20 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3.5 THN (04/2015 - 09/2018)

PERANCIS

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

MALAYSIAN SPANISH INSTITUTE (UNIKL MSI)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL SPAIN

2 THN (06/2013 - 05/2015)

UNIKL MSI, KEDAH

10

KEJURUTERAAN

LN1001

13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2015 - 08/2019)

SEPANYOL

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

16

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

GERMAN-MALAYSIAN INSTITTUTE (GMI)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL GERMANY

20 BULAN (06/2013 - 01/2015)

GMI, KAJANG

11

KEJURUTERAAN

LN1101

11/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN 7 BULAN (03/2015 - 09/2019)

JERMAN

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

UNIKL MESTECH
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut:

1 THN (07/2013 - 06/2014)

UNIKL MESTECH, KAJANG

PERUBATAN

LN1201

IJAZAH SARJANA MUDA

CGPA 3.50

5 THN (09/2014 - 08/2019)

JORDAN

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Bahasa Arab Komunikasi / Tinggi

12
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut:

1 THN (07/2013 - 06/2014)

UNIKL MESTECH, KAJANG

PERGIGIAN

LN1202

IJAZAH SARJANA MUDA

CGPA 3.50

4 THN (09/2014 - 08/2018)

JORDAN

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam Bahasa Arab Komunikasi / Tinggi

17

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY (AMERICAN DEGREE TRANSFER PROGRAM)

PERSEDIAAN

16 BLN (05/2013-08/2014)

INTI, NEGERI SEMBILAN

EKONOMI

LN1301

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014-08/2018)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI AMERIKA SYARIKAT

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

13

PERSEDIAAN

16 BLN (05/2013-08/2014)

INTI, NEGERI SEMBILAN

PSIKOLOGI

LN1302

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014-08/2018)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI AMERIKA SYARIKAT

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, SEMENYIH (UNIM)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014) UNI. OF NOTTINGHAM, MALAYSIA CAMPUS

14

FARMASI

LN1401

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2014 - 08/2016)

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2016 - 08/2018)

UNI. OF NOTTINGHAM, UK CAMPUS

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

18

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, SEMENYIH (UNIM)

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014) UNI. OF NOTTINGHAM, MALAYSIA CAMPUS

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

14

COMPUTER SCIENCE WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

LN1402

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2014 - 08/2016)

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

1 THN (09/2016 - 08/2017)

UNI. OF NOTTINGHAM, UK CAMPUS

KDU UNIVERSITY COLLEGE

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN SCIENCE

1.5 THN (07/2013 - 11/2014)

KDU UNIVERSITY COLLEGE

15

PETROLEUM ENGINEERING

LN1501

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3+1 THN (02/2015 - 01/2019)

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

19

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ MARA KETENGAH NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (7) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (06/2013 - 05/2015)

KOLEJ MARA KETENGAH

SENIBINA

LN1601

13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris; e) Matematik; f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan g) Satu (1) subjek lain; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (06/2013 - 05/2015)

KOLEJ MARA KETENGAH

16

PERAKAUNAN / PERAKAUNAN & KEWANGAN

LN1602

13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

A-LEVEL

2 THN (06/2013 - 05/2015)

KOLEJ MARA KETENGAH

EKONOMI

LN1603

13/15 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (02/2016 - 01/2019)

UNIVERSITI TERKEMUKA DI UNITED KINGDOM

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; g) Satu subjek lain. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

20

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

PENANG INTERNATIONAL DENTAL COLLEGE
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam sembilan (9) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Biologi; g) Matematik; h) Matematik Tambahan; i) Bahasa Inggeris.

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SURYA COLLEGE

17

PERGIGIAN

LN1701

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2014 - 08/2016)

VINAYAKA, INDIA

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2016 - 08/2019)

PIDC

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FOUNDATION IN ENGNEERING

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,SARAWAK

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam satu (1) subjek lain

18

KEJURUTERAAN (ROBOTICS AND MECHATRONICS)

LN1801

IJAZAH SARJANA MUDA

2 THN (09/2014 - 08/2016)

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,SARAWAK

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

1 + 1 THN (09/2016 - 08/2018)

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MELBOURNE, AUTRALIA

21

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

PENGHANTARAN TERUS KE UNIVERSITI LUAR NEGARA
CHINA

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Bahasa Inggeris; f) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; g) Satu (1) subjek lain; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

19

TINDIKAN BAHASA MANDARIN

PT0101

IJAZAH SARJANA MUDA 'CHINESE AS SECOND LANGUAGE'

5 THN (09/2013 - 08/2018)

BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY

-

22

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

PERINGKAT PERSEDIAAN - PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA
KOLEJ MARA SEREMBAN (KMS)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

2 THN (06/2013 - 05/2015)

KOLEJ MARA SEREMBAN

1

PERUBATAN

DN0101

35/45 POINTS

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2015 - 08/2020)

UNIV NEW CASTLE, JOHOR BHARU

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

MONASH UNIVERSITY

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION MUFY

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KEJURUTERAAN

DN0201

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

2

MONASH UNIVERSITY, SUBANG JAYA
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

FOUNDATION MUFY

1 THN (06/2013 - 05/2014)

BIOTEKNOLOGI

DN0202

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

23

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN INTEC, UITM SHAH ALAM NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

CAT PERAKAUNAN DN0301 ACCA 3 CBA PERAKAUNAN DN0302 CIMA

1 THN (06/2013 - 05/2014) UiTM SHAH ALAM 3 THN (09/2014 - 08/2017) LULUS CAT
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

1 THN (06/2013 - 05/2014)

INTEC UiTM LULUS CBA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

UiTM SHAH ALAM

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, SEMENYIH (UNIM)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

PSYCHOLOGY AND COGNITIVE NEUROSCIENCE

DN0401

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

4

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (MALAYSIA)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

NUTRITION

DN0402

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

24

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, SEMENYIH (UNIM)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

SOFTWARE ENGINEERING

DN0403

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

4

PHARMACEUTICAL & HEALTH SCIENCE

DN0404

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (MALAYSIA)

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

ENVIROMENTAL SCIENCE

DN0405

60%

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

25

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN TAYLOR'S UNIVERSITY
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

QUANTITY SURVEYING

DN0501

TAYLOR'S UNIVERSITY

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2014)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

5
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

PERUBATAN

DN0502

TAYLOR'S UNIVERSITY

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY (MSU)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

6

PERUBATAN

DN0601

MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY, SHAH ALAM

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

26

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY (MSU)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

6

KOMPUTER FORENSIK

DN0602

MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY, SHAH ALAM

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (08/2014 - 07/2018)

CYBERJAYA UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES (CUCMS)

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

FARMASI

DN0701

CGPA 3.50
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

7

CYBERJAYA UNI. (CUCMS)

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

PERUBATAN

DN0702

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

27

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

CYBERJAYA UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES (CUCMS)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

BIOMEDICAL ENGINEERING TECHNOLOGY

DN0703

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

7

HOMEOPATHY

DN0704

CYBERJAYA UNI. (CUCMS)

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Fizik; e) Kimia; f) Matematik; g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH

DN0705

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

28

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNITEN)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KEJURUTERAAN

DN0801

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain dan Kredit dalam Bahasa Arab Komunikasi / Tinggi Calon telah menghafaz 20 - 30 juzuk AlQuran

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

8

KEJURUTERAAN TAHFIZ

DN0802

UNITEN

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

PERAKAUNAN + ACCA

DN0803

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

29

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP) FOUNDATION KEJURUTERAAN KIMIA DN0901 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRIKAL FOUNDATION DN0902 IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION DN0903 IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION DN0904 IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION DN0905 IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION KEJURUTERAAN AWAM DN0906 IJAZAH SARJANA MUDA 4.0 THN (09/2014 - 08/2018) 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (05/2013 - 04/2014) UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, PERAK CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (05/2013 - 04/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (05/2013 - 04/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (05/2013 - 04/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (05/2013 - 04/2014) CGPA 3.50
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

1 THN (05/2013 - 04/2014) CGPA 3.50

KEJURUTERAAN MEKANIKAL

KEJURUTERAAN PETROLEUM

TEKNOLOGI PETROLEUM GEOSAINS 9

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (05/2013 - 04/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

SISTEM INFORMASI & PERNIAGAAN

DN0907

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3.5 THN (09/2014 - 02/2018)

30

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK (UNIRAZAK)

FOUNDATION (BANK RAKYAT SCHOOL OF BUSINESS & ENTREPRENUERSHIP)

1 THN (06/2013 - 05/2014)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

PERAKAUNAN + CPA

DN1001

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

FOUNDATION (BANK RAKYAT SCHOOL OF BUSINESS & ENTREPRENUERSHIP) 10 PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM DN1002

1 THN (06/2013 - 05/2014) UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK, KUALA LUMPUR CGPA 3.50
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut:

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

PERCUKAIAN

DN1003

FOUNDATION (BANK RAKYAT SCHOOL OF BUSINESS & ENTREPRENUERSHIP) IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION (BANK RAKYAT SCHOOL OF BUSINESS & ENTREPRENUERSHIP) IJAZAH SARJANA MUDA

1 THN (06/2013 - 05/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

1 THN (06/2013 - 05/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017)

INSURANS

DN1004

31

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK (UNIRAZAK) FOUNDATION (RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT) DN1005 IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION (RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT) 10 KEPIMPINAN DN1006 IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION (RAZAK SCHOOL OF GOVERNMENT) EKONOMI DN1007 IJAZAH SARJANA MUDA 3 THN (09/2014 - 08/2017) KOLEJ MARA KUALA NERANG (KMKN) 3 THN (09/2014 - 08/2017) 3 THN (09/2014 - 08/2017)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

1 THN (06/2013 - 05/2014) CGPA 3.50
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut:

PENGAJIAN KERAJAAN DAN DASAR AWAM

1 THN (06/2013 - 05/2014) UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK, KUALA LUMPUR CGPA 3.50

1 THN (06/2013 - 05/2014) CGPA 3.50

FOUNDATION

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KOLEJ MARA KUALA NERANG

PERUBATAN

DN1101

CGPA 3.50
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

UNIKL RCMP, IPOH

11

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KOLEJ MARA KUALA NERANG

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

FARMASI

DN1102

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (07/2014 - 06/2018)

UNIKL-RCMP, IPOH

32

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN UNIVERSITI MULTIMEDIA (MMU)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

KEJURUTERAAN

DN1201

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

12

UNDANG-UNDANG

DN1202

UNIVERSITI MULTIMEDIA, CYBERJAYA / MELAKA

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (6) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Pendidikan Seni / Pendidikan Seni Visual; f) Bahasa Inggeris; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

MULTIMEDIA

DN1203

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

33

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN UNIVERSITI MULTIMEDIA (MMU) NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

PERAKAUNAN

DN1204

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

FOUNDATION FINANCIAL ENGINEERING DN1205 IJAZAH SARJANA MUDA 12 FOUNDATION COMPUTER SCIENCE IN GAMES DEVELOPMENT DN1206 IJAZAH SARJANA MUDA

1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3.5 THN (09/2014 - 02/2018) UNIVERSITI MULTIMEDIA, CYBERJAYA / MELAKA 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017)

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION

1 THN (07/2013 - 06/2014)
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Pendidikan Seni / Pendidikan Seni Visual; f) Bahasa Inggeris; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

ANIMATION & VISUAL EFFECT

DN1207

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

34

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MIRI SARAWAK FOUNDATION COMMERCE AND ARTS IJAZAH SARJANA MUDA ACCOUNTING & ENTREPRENUERSHIP FOUNDATION COMMERCE AND ARTS IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION COMMERCE AND ARTS IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION COMMERCE AND ARTS IJAZAH SARJANA MUDA ENTREPRENEURSHIP & MARKETING FOUNDATION COMMERCE AND ARTS IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION COMMERCE AND ARTS IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION ENGINEERING AND SCIENCE IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION ENGINEERING AND SCIENCE IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION ENGINEERING AND SCIENCE IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION ENGINEERING AND SCIENCE IJAZAH SARJANA MUDA ELECTRONICS AND COMMUNICATION FOUNDATION ENGINEERING AND SCIENCE IJAZAH SARJANA MUDA FOUNDATION ENGINEERING AND SCIENCE IJAZAH SARJANA MUDA 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 3 THN (09/2014 - 08/2017) 1 THN (07/2013 - 06/2014) 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018) 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 4 THN (09/2014 - 08/2018)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Matematik; e) Matematik Tambahan; f) Bahasa Inggeris; g) Fizik / Kimia / Biologi / Sains / Lukisan Kejuruteraan; serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

ACCOUNTING & BANKING

DN1301

DN1302

ACCOUNTING & FINANCE

DN1303

BANKING & FINANCE

DN1304

DN1305

TOURISM & EVENT MGMT AND MARKETING 13 CHEMICAL

DN1306

CURTIN UNIVERSITY, MIRI SARAWAK CGPA 3.50

DN1307

CIVIL AND CONSTRUCTION

DN1308

COMPUTER SYSTEM

DN1309

ELECTRICAL POWER

DN1310

DN1311

MECHANICAL

DN1312

35

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

ALLIANZE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES (AUCMS)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

PRE-MEDIC DN1401 IJAZAH SARJANA MUDA (MD UKM) 14 PERUBATAN PRE-MEDIC DN1402 IJAZAH SARJANA MUDA (MD AUCMS)

1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 5 THN (09/2014 - 08/2019) AUCMS, PULAU PINANG 1 THN (07/2013 - 06/2014) CGPA 3.50 5 THN (09/2014 - 08/2019)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

UNIVERSITI MALAYSIA OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (UNIMY) FOUNDATION IN SCIENCE COMPUTER SCIENCE DN1501 IJAZAH SARJANA MUDA 15 FOUNDATION IN SCIENCE SOFTWARE ENGINEERING DN1502 IJAZAH SARJANA MUDA 3 THN (09/2014 - 08/2017) KOLEJ UNIVERSITI LINCOLN
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

1 THN (09/2013 - 08/2014)

UniMY CYBERJAYA CGPA 3.50

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

3 THN (09/2014 - 08/2017)

UniMY CYBERJAYA

1 THN (09/2013 - 08/2014)

UniMY CYBERJAYA CGPA 3.50 UniMY CYBERJAYA

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

16

PERGIGIAN

DN1601

KOLEJ UNIVERSITI LINCOLN

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

36

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ UNIVERSITI LINCOLN
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

16

FARMASI

DN1602

KOLEJ UNIVERSITI LINCOLN

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

SUNWAY UNIVERSITY COLLEGE

CAT

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SUNWAY UNIV. COLLEGE

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

17

PERAKAUNAN

DN1701

LULUS CAT

ACCA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

SUNWAY UNIV. COLLEGE

37

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN SEGI UNIVERSITY COLLEGE
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

PERGIGIAN

DN1801

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE
a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam 2 subjek lain

18

OPTOMETRY

DN1802

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

FARMASI

DN1803

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

38

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN SEGI UNIVERSITY COLLEGE
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam lapan (8) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION IN SCIENCE

1 THN (06/2013 - 05/2014)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

18

PERUBATAN

DN1804

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

5 THN (09/2014 - 08/2019)

SEGI UNIVERSITY COLLEGE

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Biologi; f) Matematik; g) Matematik Tambahan; h) Bahasa Inggeris. serta B+ dalam satu (1) subjek lain

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION SASTERA IKHTISAS / SAINS GUNAAN / KEJURUTERAAN 19 *KECUALI PROGRAM PERUBATAN IJAZAH SARJANA MUDA DN1901

1 THN (06/2013 - 05/2014)

KOLEJ MARA KULIM

CGPA 3.50

4 THN (09/2014 - 08/2018)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN LIBERAL ARTS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

20

APPLIED PSYCHOLOGY

DN2001

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

39

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION IN LIBERAL ARTS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

ACCOUNTANCY

DN2002

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

4 THN (09/2014 - 08/2018)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN LIBERAL ARTS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

20

BUSINESS ADMINISTRATION

DN2003

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN LIBERAL ARTS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

GRAPHIC DESIGN

DN2004

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

40

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN

SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH

SYARAT KEMASUKAN

FOUNDATION IN LIBERAL ARTS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

MULTIMEDIA DESIGN

DN2101

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

21
Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam tujuh (7) mata pelajaran berikut:

FOUNDATION IN LIBERAL ARTS

1 THN (06/2013 - 05/2014)

PRODUCT DESIGN

DN2102

RAFFLES UNIVERSITY ISKANDAR

CGPA 3.50

IJAZAH SARJANA MUDA

3 THN (09/2014 - 08/2017)

a) Bahasa Melayu; b) Sejarah atau Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; c) Fizik; d) Kimia; e) Matematik; f) Matematik Tambahan g)Bahasa Inggeris. serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam dua (2) subjek lain

41

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

PERINGKAT DIPLOMA - PROGRAM CEMERLANG INSTITUT PENGAJIAN MARA (IPMa)
KOLEJ PROFESIONAL MARA (KPM) PERAKAUNAN BUSINESS STUDIES AGRO BUSINESS COMPUTING PERAKAUNAN BUSINESS STUDIES ISLAMIC BANKING AND FINANCE 42 PERAKAUNAN LOGISTICS INTERNATIONAL BUSINESS MARKETING INFORMATION TECHNOLOGY PERAKAUNAN COMMUNICATION ENGINEERING COMPUTER NETWORKING KPM01 KPM02 KPM03 KPM04 KPM05 KPM06 KPM07 KPM08 KPM09 KPM10 KPM11 KPM12 KPM13 KPM14 KPM15 DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA HIGHER NATIONAL DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA HIGHER NATIONAL DIPLOMA HIGHER NATIONAL DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3.5 THN (07/2013 - 12/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3.0 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3.5 THN (07/2013 - 12/2016) 3.5 THN (07/2013 - 12/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016) 3.0 THN (07/2013 - 12/2016) KPM BERANANG KPM BERANANG KPM BERANANG KPM BERANANG KPM AYER MOLEK KPM AYER MOLEK KPM BANDAR MELAKA KPM BANDAR PENAWAR KPM BANDAR PENAWAR KPM SERI ISKANDAR KPM SERI ISKANDAR KPM SERI ISKANDAR KPM INDERA MAHKOTA KPM INDERA MAHKOTA KPM INDERA MAHKOTA CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75 CGPA 3.75
Gred A- bagi 5 subjek termasuk Bahasa Inggeris dengan sekurangkurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Matematik Tambahan dan 1 subjek lain

42

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ROBOTIK & AUTOMASI) KEJURUTERAAN PEMBUATAN (INDUSTRI AUTOMASI & ROBOTIK) INSTRUMENTASI BIOPERUBATAN (RADIOLOGI & PENGIMEJAN) REKABENTUK MEDIA DIGITAL 43 ELEKTRONIK TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PRODUK TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOGI PROSES (INSTRUMENTASI KAWALAN) TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL REKABENTUK KKTM05 HIGHER NATIONAL DIPLOMA 3 THN (06/2013 - 05/2016) KKTM PETALING JAYA CGPA 3.50
Lain-lain kursus : Gred A- bagi 5 subjek dengan sekurang-kurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan dan 1 subjek sains

KKTM01

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM BERANANG

CGPA 3.50

KKTM02

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM KUANTAN

CGPA 3.50

KKTM03

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM LEDANG

CGPA 3.50
Rekabentuk Media Digital : Gred A- bagi 5 subjek dengan sekurang-kurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pendidikan Seni

KKTM04

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM REMBAU

CGPA 3.50

KKTM06

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM BALIK PULAU

CGPA 3.50

KKTM07

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM KEMAMAN

CGPA 3.50

KKTM08

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KKTM PASIR MAS

CGPA 3.50

43

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN GERMAN MALAYSIA INSTITUTE (GMI) INDUSTRIAL ELECTRONIC (MECHATRONICS) INDUSTRIAL ELECTRONIC (PROCESS INSTRUMENTATION & CONTROL) PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING INDUSTRIAL ELECTRONIC (ELECTRONIC & IT) 44 NETWORK SECURITY GMI05 DIPLOMA 3 THN (07/2013 - 06/2016) GMI, KAJANG CGPA 3.50 GMI01 DIPLOMA 3 THN (07/2013 - 06/2016) GMI, KAJANG CGPA 3.50 NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

GMI02

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

GMI, KAJANG

CGPA 3.50

GMI03 GMI04

DIPLOMA DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016) 3 THN (07/2013 - 06/2016)

GMI, KAJANG GMI, KAJANG

CGPA 3.50 CGPA 3.50
Gred A- bagi 5 subjek termasuk Bahasa Inggeris dengan sekurang-kurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia

CNC PRECISION TECHNOLOGY PRODUCTION TECHNOLOGY (MOULD TECHNOLOGY) PRODUCTION TECHNOLOGY (TOOL & DIE TECHNOLOGY )

GMI06

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

GMI, KAJANG

CGPA 3.50

GMI07

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

GMI, KAJANG

CGPA 3.50

GMI08

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

GMI, KAJANG

CGPA 3.50

44

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL) ENGINEERING TECHNOLOGY IN COMPUTING INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING TECHNOLOGY IN COMPUTER AND NETWORKING ENGINEERING TECHNOLOGY IN SHIP DESIGN ENGINEERING TECHNOLOGY IN MARINE ENGINEERING ENGINEERING TECHNOLOGY IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY IN TELECOOMUNICATION ENGINEERING TECHNOLOGY IN MEDICAL ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY IN AVIONICS MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY IN AUTOMATED SYSTEM MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY IN WELDING MEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY IN BIOMEDICAL LAB SCIENCE UKL01 DIPLOMA 3 THN (07/2013 - 06/2016) UNIKL CITY CAMPUS (MIIT) CGPA 3.50 NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UKL02

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL CITY CAMPUS (MIIT)

CGPA 3.50

UKL03

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL CITY CAMPUS (MIIT)

CGPA 3.50

UKL04

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MIMET, PERAK

CGPA 3.50

UKL05

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MIMET, PERAK

CGPA 3.50

UKL06

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MIMET, PERAK

CGPA 3.50

45

UKL07

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL BMI, GOMBAK

CGPA 3.50

Gred A- bagi 5 subjek termasuk Bahasa Inggeris dengan sekurang-kurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia

UKL08

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL BMI, GOMBAK

CGPA 3.50

UKL09

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL BMI, GOMBAK

CGPA 3.50

UKL10

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MIAT, SEPANG

CGPA 3.50

UKL11

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MFI, BANGI

CGPA 3.50

UKL12

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MFI, BANGI

CGPA 3.50

UKL13

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MESTECH, KAJANG

CGPA 3.50

45

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL) MEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (PROCESS) CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (FOOD) 46 CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (ENVIRONMENT) CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (BIOPROCESS) CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (POLYMER) UKL17 DIPLOMA 3 THN (07/2013 - 06/2016) UNIKL MICET, MELAKA CGPA 3.50 NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

UKL14

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MESTECH, KAJANG

CGPA 3.50

UKL15

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MICET, MELAKA

CGPA 3.50

UKL16

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MICET, MELAKA

CGPA 3.50

Gred A- bagi 5 subjek termasuk Bahasa Inggeris dengan sekurang-kurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia

UKL18

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MICET, MELAKA

CGPA 3.50

UKL19

DIPLOMA

3 THN (07/2013 - 06/2016)

UNIKL MICET, MELAKA

CGPA 3.50

46

PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA, IJAZAH DALAM NEGARA DAN CEMERLANG IPMa
BIL BIDANG KOD PERINGKAT PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN KOLEJ POLY-TECH MARA (KPTM) NEGARA/TEMPAT PENGAJIAN SYARAT KE LUAR NEGARA/IJAZAH SYARAT KEMASUKAN

1.5 THN (06/2013 - 12/2014) CAT

KPTM KL

Mendapat sekurang-kurangnya gred Adalam enam (6) mata pelajaran berikut: a) Bahasa Melayu; b) Sejarah; c) Pendidikan Islam atau Pendidikan AlQuran dan As Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral; d) Bahasa Inggeris e) Matematik f) Prinsip Perakaunan serta mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ dalam tiga (3) subjek lain

CAT - ACCA

KPTM01

PROFESIONAL

LULUS CAT 75%

3.0 THN (01/2015 - 12/2017) ACCA

UNITED KINGDOM

COMPUTER SCIENCE CORPORATE COMMUNICATION ACCOUNTING AND FINANCE 47 ACCOUNTANCY INFORMATION TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL SAFETY) CIVIL ENGINEERING (CONTRUCTION SAFETY) MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM AND NETWORKING BUSINESS MANAGEMENT COMPUTER GRAPHIC DESIGN

KPTM02 KPTM03 KPTM04 KPTM05 KPTM06

DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016) 3 THN (06/2013 - 05/2016) 3 THN (06/2013 - 05/2016) 3 THN (06/2013 - 05/2016) 3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM KL KPTM KL KPTM KL KPTM BANGI KPTM KUANTAN

CGPA 3.50 CGPA 3.50 CGPA 3.50 CGPA 3.50 CGPA 3.50

KPTM07

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM KUANTAN

CGPA 3.50

KPTM08

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM KUANTAN

CGPA 3.50

Gred A- bagi 5 subjek termasuk Bahasa Inggeris dengan sekurang-kurangnya gred B bagi subjek berikut: Bahasa Melayu, Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia

KPTM09

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM IPOH

CGPA 3.50

KPTM10

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM ALOR SETAR

CGPA 3.50

KPTM11

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM KOTA BHARU

CGPA 3.50

KPTM12

DIPLOMA

3 THN (06/2013 - 05/2016)

KPTM BATU PAHAT

CGPA 3.50

47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful