UJIAN BULANAN (MAC

)
SUBJEK: Muzik
NAMA: ___________________________________
TAHUN 4: ____________________________________
Jawab semua soalan

1)

(12 Markah)

2) (6 Markah) 3) Tuliskan lirik lagu “BAPAKU PULANG DARI KOTA” (14 Markah ) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ .

4) (8 Markah) Disediakan oleh: Juanah Joseph… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful