RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGGUNAKAN MODEL ASSURE Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Tema Topik Sub Topik

Pengetahuan sedia ada Kemahiran proses sains Kemahiran berfikir ABM : 13/2/2013 :11.35pagi – 12.35pagi : 4 Cerdik : 32 orang : Menyiasat Benda Hidup : Benda Hidup Menjalani Proses Hidup : Manusia Bergerakbalas terhadap Rangsangan : Murid bergerakbalas terhadap rangsangan guru : Berkomunikasi dan meramal : membuat kesimpulan, menghubungkait : Bola Pingpong , ABM: Video mengenai “Manusia Bertindakbalas Terhadap Rangsangan”, Slaid power point “Manusia Begerakbalas Terhadap Rangsangan”, Kit Ransangan (lampu suluh, garam, belacan, cawan berisi ais), Lembaran jadual, Buku Kerja GP A+ Strategi Nilai Hasil pembelajaran umum : Perbincangan dan latihan amali : Mensyukuri nikmat Tuhan :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muridmurid dapat: 1) Menyatakan bahawa manusia bertindak balas terhadap rangsangan. 2) Memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. Hasil pembelajaran Khusus : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muridmurid dapat: 1) 2) 3) Memberi makna rangsangan dan gerakbalas. Menyatakan 5 deria manusia. Memberikan contoh rangsangan dan gerakbalas yang dilakukan terhadap rangsangan. 4) State learner objectives (menyatakan objektif pembelajaran) Menyenaraikan kepentingan gerakbalas terhadap rangsangan. Analyse Learner Analisis Pelajar

1) Guru menunjukkan satu tayangan video mengenai manusia bergerakbalas terhadap rangsangan. seorang murid secara tiba-tiba. media dan materials. Select methods. dengan menggunakan tangan.Fasa/ Masa Orientasi (5 Minit) Isi Kandungan Strategi Pengajaran dan pembelajaran 1) Guru melontar sebiji bola pingpong kearah Catatan ABM: Bola Pingpong Manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. ABM: Video mengenai “Manusia Bertindakbalas Terhadap . 3) Guru bertanya soalan dan murid menjawab: a) Apakah yang saya lakukan tadi? b) Apakah yang Hakim lakukan sebentar tadi? c) Adakah kamu tahu apa yang boleh di katakan dengan tidakan saya dan hakim sebentar tadi? Penjanaan Idea (20minit) Manusia Bergerakbalas terhadap rangsangan yang diterima. b) c) Hakim mengelak dengan menutup muka. Cikgu memberi rangsangan dan hakim bertindakbalas. 2) Murid mengelak dengan menahan bola KBKK: Hubungkait Contoh jawapan: a) Cikgu membaling bola pingpong kepada Hakim.

Berkomunikasi. 3) Murid diminta menerangkan apa yang mereka faham daripada tayangan video tersebut.Manusia dapat mengesan dan bergerak balas dengan menggunak lima deria:- 2) Murid diminta untuk menyenaraikan 5 deria yang digunakan dalam tayang tersebut dalam menerima rangsangan. Rangsangan”. media dan materials. . 1) Guru menerangkan definisi rangsangan dan gerak balas dengan bantuan tayangan slaid. 2) Guru menerangkan 5 deria manusia yang dapat mengesan terhadap rangsangan tertentu. Select methods. (Hidung) 2) Murid menarik tangan apabila terpegang cawan panas.Tayangan video mengenai: 1) Murid menutup hidung kerana terhidu bau sampah. ABM: Slaid power point “Manusia KPS : Meramal. (telinga) 4) Murid membuat memek muka apabila termakan limau yang masam. Require learner participant. 2. (lidah) 5) Murid menjerit apabila melihat lipas. (Kulit) 3) Murid menoleh apabila terdengar rakannya memanggil. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan. (mata) Penstrukturan Semula Idea (20 Minit) 1.

Begerakbalas Terhadap Rangsangan”. cawan berisi ais. 2) Murid membuat latihan amali di dalam kumpulan. Mata = Bergerak balas terhadap cahaya Telinga = Bergerak balas terhadap bunyi Hidung = Bergerak balas terhadap bau Lidah = Bergerak balas terhadap rasa 3) Guru menerangkan kepentingan manusia bergerakbalas terhadap rangsangan. Strategi: Latihan Amali ABM: Kit Ransangan (lampu suluh.sejuk. garam. 4) Murid diberi masa 6 minit untuk menyiapakan latihan di dalam buku kerja. Strategi: Perbincangan Utilize media and materials. Lembaran jadual. cawan berisi ais). belacan.basah dan kering. Buku Kerja GP A+ Evaluate and Revise . 4) Murid diminta untuk meramal apakah yang akan berlaku jika manusia tidak boleh bergerak balas terhadap rangsangan. Aplikasi Idea (10minit) Buku Kerja GP A+ Tajuk 3: Manusia Bertindak Balas terhadap Rangsangan Muka surat: 19 Require learner participant 1) Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. setipa kumpulan dibekalkan dengan “kit rangsangan” yang mengandungi lampu suluh.Kulit = Bergerak balas terhadap panas. 3) Murid memenuhkan jadual yang disediakan. belacan. garam.

b) Nyatakan contoh rangsangan dan gerakbalas yang dilakukan terhadap rangsangan tersebut. 6) Murid membuat pembetulan. Nilai: Mensyukuri Nikmat Tuhan. . 2) Merid membuat kesimpulan pembelajaran pada hari tersebut. KPS: Membuat Kesimpulan.5) Murid dan guru berbincang jawapan bersama. Penutup (5 minit) 1) Guru bertanyakan soalan dan murid menjawab: a) Nyatakan 5 organ yang boleh mengesan rangsangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful