CAIET DE SARCINI INSTALAŢII TERMICE INTERIOARE GENERALITĂŢI La baza proiectării au stat datele din comanda proiectantului general, planurile

de arhitectura ale construcţiei si prevederile standardelor si normtivelor in vigoare. Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului de executie, ale Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala indicativ I13-02 si I5/98, a normativelor, reglementarilor si standardelor conexe, ca o garantie a realizarii criteriilor de performanta necesare prevazute de lege si de proiectul tehnic. 1.2 MONTAJ RADIATOARE Montajul radiatoarelor se va tace pe console fixate cu dibluri in perete, la distanta fata de perete si pardoseala, stabilita prin Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I.13, respectiv recomandata de producator. Pozitia radiatoarelor va fi orizontala, trebuind a se folosi pentru aliniere o nivela cu bula de aer. Racordarea corpurilor de incalzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face cu racordurile de tur si retur pe aceeasi parte pentru corpuri cu lungimea pina la 1,0 m, si pe diagonala pentru corpuri cu lungime mai mare, astfel incat sa se asigure o circulatie completa a agentului termic in radiatoare. Racordarea radiatoarelor la conducta de tur se face prin intermediul robinetilor de inchidere si dublu reglaj, iar la conducta de retur se face prin montarea robinetilor de retur (detentori), solutie obligatorie pentru realizarea echilibrarii hidraulice a sistemului. La partea superioara a fiecarui corp de incalzire se monteaza cate un robinet manual de aerisire. 1.3. MONTAJ ARMATURI LA RADIATOARE Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis, dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor. Inainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea robinetului. Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare, revizii si control. Montajul robinetilor atat pe conducta cat si pe corpul radiatorului se va face cu simt, prin insurubare, astfel incat sa se realzeze o buna etansare. Etansarea imbinarilor cu radiatorul se va face cu banda de teflon ca material de adaos, iar cu teava multistrat prin intermediul adaptorilor de etansare prin compresiune. 1.4. STAPUNGERI PERETI SI PLANSEE: La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate in tuburi de protectie, care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectia mecanica a conductelor izolate. Tuburile de protectie vor fi realizate din teava PVC tip U si vor avea diametrul suficient de mare pentru a permite deplasarea libera a conductei la dilatare-contractare. Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti nu se fac imbinari. La iesirea din elementele de constructie se recomanda sa se monteze rozete de plastic pentru mascarea golului. 1.5 MONTAJ ARMATURI Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu obturator sferic, pentru siguranta in exploatare si fiabilitate marita. Exceptie fac cativa robineti cu sertar, prevazuti in pozitii care sa asigura reglaje hidraulice fine. Montarea acestor robineti cu sertar este obligatorie. Se recomanda montarea armaturilor, pe cat este posibil, numai in pozitie verticala. inainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea robinetului. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis, dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor, sau capacelor de protectie. 1

cu coeficient de conductivitate termica 0. scurgeri la imbinari si presgarnituri. Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare. Se asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj. Inainte de proba de presiune la rece instalatia se spala cu apa potabila. timp de 3 ore. pentru reducerea pierderilor de caldura si eliminarea conditiilor de formare a condensului pe suprafete reci. Toate conductele instalatiei se vor izola termic.proba la cald . precum si in dreptui mansoanelor de trecere prin elementele de constructie. Pentru efectuarea probei se face verificarea randamentului de functionare a cazanelor. revizii si control. a circulatiei agentului termic. iar la instalatie nu se constata fisuri.7. 1. Materialul folosit pentru izolare termica este cauciuc sintetic cu sistem celular compact. Proba la cald se efectueaza inainte de vopsitorii si izolatii termice. in acest scop trebuind folosite flanse. Proba la rece este considerata corespunzatoare. Pentru efectuarea probei trebuie ca toate echipamentele din centrala termica. produs de Kaiflex Germania. Masurarea presiunii de proba se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu clasa de precizie 1. daca pe toata durata probei manometrul nu a indicat variatii de presiune.036 m2K/W. PROBE DE PRESIUNE SI DE PUNERE IN FUNCŢIUNE : Verificarea instalatiei termice se face supunand-o la urmatoarele probe .6 prin citiri la intervale de 10 minute. Proba se efectueaza la presiune de 6 bari. 1.proba la rece . reglarea armaturilor de siguranta de la cazane si de la vasul de expansiune in concordanta cu presiunea de proba. ocazie cu care se efectueaza si reglarea hidraulica a circuitelor si numai dupa proba la rece corespunzatoare. retelele de conducte si corpurile de incalzire sa fie racordate. PROBA DE EFICACITATE 2 . sau racorduri olandeze. Lucrarile de izolare vor fi incepute numai dupa ce in prealabil s-au efectuat probele de presiune si a fost executata curatarea si protejarea conductelor cu straturi anticorozive Izolatiile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptui organelor de inchidere si de manevra. Proba de presiune la rece va fi executa inainte de finisarea elementelor instalatiei. Nu este necesara realizarea unei protectii suplimentare a termoizolatiei. Dupa efectuarea probelor instalatia se goleste daca pana la punerea ei in functiune exista pericolul de inghet.6 IZOLAŢII TERMICE La executia lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din "Instructiunile tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de constructii " C 142. indicativ I13. dupa care se trece la verificarea punctelor de racordare ale instalatiei la conducta de alimentare cu apa si la pompa de presiune. conform prevederilor Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 C PROBA LA CALD Proba la cald se efectuaza in scopul verificarii etanseitatii.îmbinările cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile. Grosimea izolatiei termice este de 13 mm.proba de eficacitate PROBA LA RECE : Proba la rece se efctueaza in scopul verificarii rezistentei mecanice si etanseitatii elementelor instalatiei. a modului de comportare a elementelor instaltiei la dilatare si contractare. care trebuie sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a cazanului.

Se tine seama de rezultatele controalelor si verificarilor periodice facute instalatiei si se executa acele operatiuni care nu au putut fi realizate in timpul functionarii instalatiei. sau de la montaj (zgura de sudura.10. pamint. 1. care trebuie sa aiba o clapeta de sens incorporata si un manometru pentru facilitarea reglajului presiunii hidrostatice din instalatia de incalzire. Prin urmare se recomanda reducerea la maxim a pierderilor de apa si in consecinta a adaosului de apa netratata.exterioara sa fie sub 0°C). In cazul alimentarii locale cu caldura de la o centrala termica aflata in cladire se prevede o exploatare comuna pentru centrala termica si pentru instalatiile interioare. Rezultatul probei de eficacitate se considera satisfacator. pentru evacuarea eventualelor impuritati si corpuri solide provenite din fabricatie. rece a anului se va evacua cu grija si in totalitate apa continuta.functionare a robinetelor de reglare ale aparatelor de incalzire . Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia.9. precum si controlul calitatii apei din instalatie. SPALAREA INSTALATIEI: Dupa efectuarea probelor mentionate cu rezultate corespunzatoare. cel putin lunara. Controalele si verificarile instalatiei interioare de incalzire se asigura periodic. EXPLOATAREA INSTALATIEI Exploatarea instalatiilor de incalzire centrala se va realiza in conformitate cu prevederile normativului I13/1-1996.functionare silentioasa a agregatelor cu piese in miscare . pe baza unui program cu personalul de exploatare. Revizia instalatiei interioare de incalzire se face anual in perioada de nefunctionare a instatiei -vara. conform temei de proiectare. 1. instalatia se va spala la interior cu jet de apa sub presiune.etansare a elementelor instalatiei si a intregului ansamblu . cu o abatere de la -0. pe intrega instalatie in functiune dupa ce toata cladirea a fost terminata si are ca scop determinarea nivelului in care instalatia raspunde necesitatilor efective. Filtrarea generala a agentului termic. care asigura exploatarea intregii instalatii.5 C pana la +1C 1. CALITATEA APEI Umplerea instalatiei se face in centrala termica. capete de electrozi. realizata prin filtru Y prevazut pe conducta de retur. Daca dupa spalare instalatia nu poate fi lasata in functiune.8. Pentru o verificare cat mai concludenta se va alege pe cat posibil o perioada rece (temp. urmand ca ulterior sa se faca o verificare periodica.).Proba de eficacitate se efectueaza in sarcina. in special operatiunile de: . etc. pentru a evita orice posibilitate de inghet. Perioadele de control si verificare au o durata de 1-2 saptamani in cursul sezonului de incalzire.functionare a instalatiei de reglare automata . in perioada. astfel incat temperaturile exterioare sa aiba valori medii pe timpul probei care sa nu varieze mai mult de 3°C fata de temperatura exterioara medie a zilelor precedente Pe perioada probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie inchise. Responsabilitatea exploatarii revine propietarului sau administratorului cladirii. Apa de adaos va fi obligatoriu tratata prin dedurizare intr-o statie cu ciclu automat de regenerare. Cu acest prilej se fac si operatiuni de intretinere. sau la intrarea in cazan este obligatorie. Filtrul va fi curatat in primele zile de functionare cel putin o data pe zi.functionare a aparatelor de masura 3 . de reglare a instalatiei. prin intermediul unui ventil automat de umplere. Se au in vedere. Organizarea exploatarii instalatiilor interioare se face coordonat cu exploatarea sursei de alimentare cu caldura. daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect.

umplere si asigurare a presiunilor instalatiilor. Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala. GENERALITATI Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrarilor de instalatii din centrala termica. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restui prevederilor legale in domeniu. Cosul de fum proiectat. 2. Siguranta la foe a constructiei • C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora • CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare • Ord.manevrarea usoara a armaturilor . intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune). La baza cosului de fum se va monta o clapeta de explozie si o usita de vizitare cu rol de gura de curatire. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor : • Legea 90/1996 Legea protectiei muncii • NGPM-96 Norme generale de protectia muncii • PI 18-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor • MP 008-2000 Manual privind exemplificari. MI 775/22. CENTRALA TERMICA 2. planurile de arhitectura ale constructiei si prevederile standardelor si normativelor in vigoare. se vor executa lucrari suplimentare de remediere a respectivelor neajunsuri. precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. ale Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala indicativ I13-96. 1. nu exista prize de aer proaspat pentru aerul de ardere. Pe tot parcursul executiei lucrarilor.3.. La baza proiectarii au stat datele din comanda proiectantului general.07. sau centrala termica nu este prevazuta cu sifoane de scurgere a apelor de pe pardoseala.11. prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR CR2/99. detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99.completare a izolatiei termice si a protectiei acesteia Actiunea de revizuire a instalatiei se incheie cu probele de la punctul 9. a normativelor.2. dezaerisire . 2. INCAPEREA CENTRALEI TERMICE Incaperea in care se monteaza centrala termice trebuie sa corespunda prevederilor normativelor I13-1994 si 16-1998 in situatia in care suprafetele vitrate nu sint corespunzatoare.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor • Prescriptii tehnice ISCIR CR 2/99. ca o garantie a realizarii criteriilor de performanta necesare prevazute de lege si de proiecull tehnic. trebuie fie izolat termic si sa depaseasca cu circa 1 m inaltimea maxima a acoperisului cladirii pe care se monteaza. Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului de executie. la care se vor racorda tuburile de evacuare gaze arse ale cazanelor. aflate in vigoare la momentul respectiv.1. reglementarilor si standardelor conexe. MONTAJ CAZANE 4 . 2.9 si punerea in functiune a instalatiei. a cartilor tehnice ale echipamentelor.

iar refularea prin clapeta de sens. nu numai ca determina reducerea performantelor de functionare. 2. se monteaza fara nici un fel de armaturi intercalate.pe cazane . pe by-pass intre conductele de tur (aspiratie) si retur (refulare) la cazan. conforme cu planurile de detaliu din prezenta documentatie. Pe fiecare cazan se va monta cite o pompa de reciculare. Pe conducta de iesire din cazan se vor monta cite doua supape de siguranta.4. ale caror conducte de refulare se vor prelungi pina la nivelul solului si vor fi racordate la sifoanele de scurgere. comandate automat.pe secundarul schimbatorului de caldura 2. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis.pe racordurile de refulare ale pompelor Supape de siguranta: . a cartilor tehnice ale echipamentelor. cu membrana. sau capacelor de protectie.1994. MONTAJ ELECTROPOMPE Electropompele se monteaza pe teava. indicativ 1. acestea se vor monta obligatoriu intre robineti cu obturator sferic. Montarea pompelor in pozitii interzise. fiind imbinate de acesta cu racorduri olandeze.Robinet de golire: . pe tur si pe retur . 5 . MONTAJ VASE DE EXPANSIUNE Vasele de expansiune inchise. Evacuarea gazelor arse se va face prin canale de evacuare din tabla de otel inoxidabil sau aluminiu. 2.pe cazane . iesire agent termic din cazane -pe conductele de tur si retur agent termic de incalzire -Ventile automat de aerisire: -in toate punctele cele mai inalte ale instalatiei.cu o panta ascendenta de 1% inspre cosul de fum si se vor izola termic cu saltele caserate de vata minerala cu grosimea de minim 30 mm. MONTAJ APARATE DE MASURA SI CONTROL In conformitate cu prevederile Normativului pentru Proiectarea si Executarea Instalatiilor de Incalzire Centrala. Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimata la punerea in functiune. aspiratia facindu-se prin filtru de impuritati. Se recomanda montarea armaturilor. dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor.5.7. instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele aparate de masura si control: -Termometre. pusa la dispozitie de fumizor.pe conducta de alimentare cu apa rece a centralei termice . izolate termic. manometre: -pe racordurile de intrare.13 .in punctele cele mai joase ale instalatiei -Clapeta de sens: . 2. prevederilor prezentului protect si instructiunilor furnizomlui. Acestea se racordeaza la cosul de fum proiectat. care intra in functiune deodata cu cazanul. Presiunea de precomprimare trebuie sa corespunda prevederilor notitei tehnice a vaselor de expansiune. numai in pozitie verticala. Inainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea robinetului. Exceptie fac citiva robineti cu sertar. MONTAJ ARMATURI: Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu obturator sferic. dar va conduce in foarte scurt timp la deteriorarea lor. folosind o pompa de aer.Montarea cazanelor se va face in stricta concordanta cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR CR2/99. a caror montaj asigura posibilitatea reglajului hidraulic. Montarea pompelor in instalatie se va face numai in pozitiile prevazute in documentatia lor tehnica.6. pe cat este posibil. Pentru protejarea pompelor. pentru siguranta in exploatare si fiabilitate marita. Este obligatorie montarea acestor robineti cu sertar in instalatie. sau flanse.

Daca sint necesare. VERIFICARI SI PUNERE IN FUNCTIUNE Pe parcursul realizarii instalatiei se va verifica corespondenta caracteristicilor echipamentelor si materialelor ce se pun in opera cu prevederile proiectului.1. pentru rezolvare. fixari si izolatii fonice suplimentare. este necesara realizarea intretinerii. precum si cu instructiunile fumizorului. 3. in acest scop trebuind folosite flanse. inclusiv nivelul de zgomot produs de ventilatoare si/sau transmis de tubulatura de aer. inclusiv a panourilor de comanda ale acestora. revizii si control. Supravegherea si urmarirea functionarii instalatiilor consta in principal in aprecierea directa a modului de functionare al instalatiei. INSTALATII DE VENTILATIE 3. care sa realizeze etansarea conexiunii.3.Imbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile. sau racorduri olandeze.ventilatoare. Se va verifica corecta functionare a ansamblelor guri de aer . In scopul asigurarii bunei functionari a instalatiei. concomitent cu izolarea fonica si a vibratiilor. 3. sau pentru confirmarea solutiei de rezolvare propusa de executant. se vor realiza prinderi. C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente C 107/1-97 Normativ privind calculul coefientilor globali de izolare termica a cladirilor de locuit C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor C125 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si tratamentelor acustice la cladiri 6 . Verificarea starii instalatiilor se efectueaza permanent si priveste atat instalatiile de ventilare cit si instalatiile auxiliare. EXPLOATAREA INSTALATIEI Exploatarea instalatiilor de incalzire centrala se va realiza in conformitate cu prevederile normativului 15/2-1998. conform prevederilor cartii tehnice a ventilatoarelor si indicatiilor fumizorului acestora. Orice neconcordanta va fi adusa la cunostinta proiectantului de specialitate. Se verifica integritatea si functionarea elementelor componente. Dupa finalizarea montajului se va verifica functionarea instalatiei din punctul de vedere al transmiterii vibratiilor si zgomotului. Racordarea la tuburile de aer se va face prin intermediul colierelor cu garnituri de cauciuc. 3. Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare. precum si a parametrilor aerului din spatiile deservite de aceasta. STANDARDE SI NORMATIVE I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/1-02 Normativ pen tru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 5-98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilare sau incalzire cu aer cald prin jeturi de aer orizontale I 5/2-98 Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 36-01 Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice P 118-99 Normativ de siguranta la foc C39 Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si arzatoarelor de gaze. MONTAJ ECHIPAMENTE Montajul ventilatoarelor destratificatoare se face in stricta conformitate cu prevederile notitei tehnice ce insoteste ehipamentele la livrare. reviziilor si reparatiilor eventual necesare.2.

Fitinguri pentru sudare in otel. Calculul necesarului de caldura. Dimensionarea corpurilor de incalzire.C 142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii P 68 Normativ privind gradul de protectie termica a cladirilor STAS 6472/3-89 Fizica Constructiilor. Protectia contra coroziunii. Calculul termotehnic al elementelor de constructii ale cladirilor STAS 1797/1-97 Instalatii de incalzire centrala. NGPM-96. Calculul necesarului de caldura. nestandardizate in Romania. presiuni si temperaturi nominale STAS 9270-85 Arzatoare de gaze naturale pentru cazane. Dimensiuni SC004-2000 Solutii cadrul de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladirile publice GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri. Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii STAS 8805/1 . Simboluri si terminologie STAS 9448-89 Racorduri elastice pentru reducerea vibratiilor in instalatii STAS 6156-86 Acustica in constructii. Norme generale de protectia muncii. 7 . Termotehnica. Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane de otel. Debite. Acoperiri protectoare pentru constructii aflate in mediul urban si rural STAS 7656-90. ME 002-97 Manual de specificatii privind instalarea. Coturi din teava de 90°. Conditii tehnice de calitate STAS 3417-85 Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala. Acoperiri protectoare. Temperaturi interioare conventionale de calcul SR 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 10128-86 Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane de otel. Conditii tehnice generale. Prescriptii de calcul termotehnic. Agremente tehnice pentru materialele de instalatii folosite. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social culturale. Limitele admisibile de zgomot si parametri de izolare acustica aferente acestora. STAS 10702/1-83.e xploatarea si mentenanta schimbatoarelor de caldura din instalatii NP 058-02 Normativ pentru proeictarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte termice) GP 051-2000 Ghid pentru proiectare. GT 014-97 Ghid tehnic pentru diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in exploatare a aerotermelor de perete si tavan GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire/racire folosind ventiloconvectoare SR CR 12792-99 Ventilare in cladiri. Prescriptii generale SR 1907/1-97 Instalatii de incalzire centrala. apa fierbine si apa calda. STAS 10702/2. Prescriptii de calcul. executie si exploatare a centralelor termice mici GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instlatiilor de incalizire din cladiri STAS 2764-86 Cazane de abur. SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire centrala. Clasificarea mediilor agresive.