YU Build - Znanje za stvaraoce

April 2008.

FIDIC uslovi ugovora

YU Build
Znanje za stvaraoce Usluge koje nudimo:
Grañevinarstvo Upravljanje projektima
Upravljanje ljudskim resursima Informacione Tehnologije

Osnovni princip našeg rada je obezbeñivanje profesionalnih i kvalitetnih usluga u svim oblastima delovanja
FIDIC 2

1/

fidic.org Osnovano 1913.YU Build . pojedinaca FIDIC 4 1/ . godine Sedište organizacije: Ženeva. YU Build Znanje za stvaraoce Vizija: YU Build je vodeći izvor znanja za stvaraoce ex-YU regiona Misija: YU Build pruža potrebna znanja i rešenja stvarocima okrenutim budućnosti.Znanje za stvaraoce April 2008. FIDIC 3 FIDIC Federation International des Ingenieurs Conseils Meñunarodno udruženje inženjera konsultanta www. Švajcarska Preko 80 zemalja članica Preko 1 milion članova. Vrednosti: Etičnost Profesionalizam Fleksibilnost Usmerene su na potpuno zadovoljstvo naših klijenata i razvoj novih znanja.

Znanje za stvaraoce April 2008. ako zemlja nema formiranu organizaciju Od kandidata se zahteva da prihvate etički kodeks Odgovornost ka društvu i konsultantskoj industriji Kompetentnost Integritet Nepristrasnost Fer konkurencija Borba protiv korupcije FIDIC 5 FIDIC Aktivnosti: Organizovanje seminara Organizovanje debata Organizovanje konferencija Održavanje visokih etičkih i profesionalnih standarda Razvoj inženjerske profesije u svim zemljama Izdavačka delatnost FIDIC 6 1/ . FIDIC Nacionalno udruženje inženjera konsultanata aplicira za pridruživanje organizaciji Srbija će svoj udruženje inženjera konsultanata formirati 03. oktobra Kompanija može postati pridruženi član.YU Build .

godine objavljana su nova izdanja Podela na knjige je izvršena na osnovu toga ko izrañuje projektnu dokumentaciju FIDIC 7 Nova izdanja (1999) Uslovi ugovora za izgradnju Crvena knjiga Uslovi ugovora za opremanje i projektuj – izgradi Žuta knjiga Uslovi ugovora po sistemu ključ u ruke Srebrna knjiga Kratka forma ugovora Zelena knjiga Svetka banka je usvojila nove uslove ugovora.Znanje za stvaraoce April 2008. godine Uslovi ugovora po sistemu projektuj – izgradi i ključ u ruke . godine 1999. kao standardna ponuñačka dokumenta MBD Harmonised Version.narandžasta knjiga. izdanje iz 1995. 2006. izdanje iz 1987. Osnovne forme ugovora Nova i stara izdanja Stara izdanja – podela po vrstama radova Uslovi ugovora za izvoñenje elektro i mašinskih radova . godina FIDIC 8 1/ .žuta knjige.YU Build .

Crvena knjiga Uslovi ugovora za izgradnju Projekti visokogradnje i niskogradnje Tehničku dokumentaciju obezbeñuje Investitor Naplata na osnovu izmerenih količina i jediničnih cena Cena radova veća od 500.YU Build .000 dolara FIDIC 9 Žuta knjiga Uslovi ugovora za opremanje i sistem “projektuj – izgradi” Projektovanje i izvoñenje radova na objektima visokogradnje i niskogradnje Elektro i mašinske instalacije i oprema Tehničku dokumentaciju izrañuje Izvoñač Ukupna (paušalna) cena radova FIDIC 10 1/ .Znanje za stvaraoce April 2008.

nabavku. 15 članova Grañevinski radovi na “malim” objektima Jednolični radovi Ciklično se ponavljaju Cena radova manja od 500. Srebrna knjiga Uslovi ugovora za radove po sistemu “ključ u ruke” Izvoñač preuzima kompletnu odgovornosti za projektovanje.000 dolara Rok do 6 meseci Ne postoji Inženjer FIDIC 12 1/ .Znanje za stvaraoce April 2008.YU Build . izgradnju Izvoñač snosi sav rizik osim više sile Uglavnom se odnosi na postrojenja (bitni su funkcionalni parametri) Ne postoji Inženjer Cena radova je ukupna FIDIC 11 Zelena knjiga Kratka forma ugovora.

u zemlji u kojoj se gradi Imaju veću pravnu snagu u odnosi na opšte uslove FIDIC 13 Bela knjiga Model ugovora izmeñu klijenta i konsultanta Preporučena za upotrebu prilikom izrade predinvesticionih studija. studija izvodljivosti Usluge upravljanja projektima Objavljena 2006.YU Build . uslovima ugovora Opšti uslovi se ne menjaju Formiraju se posebni uslovi Za svaki projekat posebno Zavise od zakona koji su na snazi. godine FIDIC 14 1/ . Opšti i posebni uslovi Opšti uslovi su sadržani u knjigama.Znanje za stvaraoce April 2008.

Znanje za stvaraoce April 2008. Organizaciona šema FIDIC 15 Stanje investicija u Srbiji Značajno povećanje broja investicionih projekata u Srbiji Mnogi projekti se finansiraju iz kredita EAR i EBRD Strani investitori Finansijske organizacije i strani investitori zahtevaju “čiste” ugovorne odnose Radi lakšeg upravljanje – tipski ugovori FIDIC 16 1/ .YU Build .

YU Build . Konsultantske usluge U Srbiji ne postoje standardi iz ove oblasti Često investitorove interese zastupa samo nadzor Tehnička kontrola količina i kvaliteta nije dovoljna FIDIC 17 Primena uslova ugovora u Srbiji Karakteristični problemi Neadekvatno upravljanje projektom Nedostatak koordinacije Neodgovarajuće ili nejasno definisana odgovornost Nepostojanje ili nedostupnost potrebne dokumentacije Kulturološke razlike Nerazumevanje potrebe za pripremom dokumentacije FIDIC 18 1/ .Znanje za stvaraoce April 2008.

kao i prava i obaveze koje proističu iz ugovora o grañenju FIDIC 20 1/ . izgradnja novog mosta kod Beške) Airport City Svi projekti koji se finansiraju iz kredita EAR-a i EBRD-a Pijaca Zeleni venac – iskustva iz primene FIDIC uslova su korišćena prilikom pripreme ugovora FIDIC 19 Zakon Zakon o planiranju i izgradnji Definiše obaveze ugovornih strana prema državi Posebne uzanse o grañenju Zakon o obligacionim odnosima Definišu ugovorne i zakonske obaveze ugovornih strana jednih prema drugim. Projekti na kojima su primenjeni Auto put Novi Sad – Beograd Crvena knjiga (izgradnja leve trake autoputa.YU Build . rekonstrukcija mosta Beška) Žuta knjiga (izgradnja obilaznice oko Novog Sada.Znanje za stvaraoce April 2008.

YU Build . knjigu.Znanje za stvaraoce April 2008. Osnovne razlike u odnosu na praksu u Srbiji Komunicira se dopisima. a ne kroz dnevnik. knjigu inspekcije Treća strana kao učesnik na projektu “Inženjer” Konsultant Nezavistan Poseduje tehničko znanje Prihod potiče isključivo od nadoknade naručioca – bilo kakva sumnja u korupciju predstavlja kraj njegove karijere FIDIC 21 Primena uslova ugovora u Srbiji FIDIC Inženjer vodi svu dokumentaciju Praksa u Srbiji Izvoñač vodi knjigu i dnevnik Inženjer obaveštava Izvoñača o datumu početka izvoñenja radova Program radova Inženjer – Supervision of the works Obuhvata “klasičan” nadzor – tehnička komponenta i “project management” organizaciona i ugovorna komponenta posla Investitor uvodi Izvoñača u posed gradilišta Dinamika radova Zakonski obavezan i bavi se gotovo samo tehničkim aspektima gradnje Nije uobičajena funkcija “project management”-a FIDIC 22 1/ .

za opremu.Znanje za stvaraoce April 2008. Primena uslova ugovora u Srbiji FIDIC Praksa u Srbiji Potvrda o preuzimanju radova Tehnički pregled.YU Build . primopredaja radova. po garanciji proizvoñača Privremena situacija – 7 dana Okončana situacija – 15 dana Period za obaveštavanje o nedostacima. 365 dana Privremeni sertifikat .56 dana Okončani sertifikat – 56 dana FIDIC 23 Cena radova Jedinična cena Ukupno ugovorena cena Fiksna cena do 10% Povećanje cene radova Klizna skala FIDIC 24 1/ . 10 godina za konstrukciju. preuzimanje radova Garantni rok. 2 godine.

Osnovni problemi Dominira “tehnički” pristup Nedostaje “menadžerski” pristup Često ni investitor ni izvoñač nemaju dovoljno menadžment kapaciteta “Inženjer” na projektu samo dokumentuje dogañaje. a ne oseća odgovornost za celinu projekta FIDIC 25 1/ .YU Build .Znanje za stvaraoce April 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.