ZNAČAJ FIDIC USLOVA UGOVORA O GRAĐENJU

Osnovni izvor ugovora o građenju u Srbiji je svakako Zakon o obligacionim odnosima1. Ovim izvorom definišu se međusobni odnosi ugovornih strana, kao i prava i obaveze koje proističu iz ugovora o građenju. Treba pomenuti i Posebne uzanse o građenju, mada ih mnogi danas smatraju prevaziđenim. Građevinski sektor kao i ostali sektori poslovanja danas ne poznaje granice i svedoci smo procesa globalizacije i u ovom sektoru. Često se kao prepreke realizacije građevinsk ih projekata u inostranstvu pojavljuju različiti propisi zemalja, različite radne navike, običaji, kultura i načini organizacije rada. Načini i uslovi poslovanja u jednoj zemlji mogu da budu nezamislivi u drugoj. Upravo iz ovih razloga postoji potreba za ujednačavanjem međunarodnih uslova za izvođenje građevinskih radova. Rešenje se može naći u tipskim ugovorima, kojih ima dosta, ali su najznačajniji i najrasprostranjeniji FIDIC-ovi tipski ugovori. FIDIC je skraćenica za Međunarodni savez inženjera konsultanata (Fédération internationale des ingénieursconseils) koji je osnovan 1913. godine sa sedištem u Ženevi i danas okuplja 83 nacionalna inženjersko-konsultantska udruženja širom sveta, kao i milion stručnjaka u domenu građevinarstva i srodnih oblasti. FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni2.

1

Zakon o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 i 44/99;

dalje u fusnotama: ZOO), čl. 630-647.
2

Dostupno na sajtu: http://www.aces.rs/FIDIC.sr.html, 26.8.2012.

sr. a u pojedinim zemljama poput Nigerije i Iraka ovi uslovi pretvoreni su u „domaće“ uslove. kratka forma ugovora se koristi za građevinske radove na objektima male kapitalne vrednosti. FIDIC-ovi uslovi ugovora imaju značajnu ulogu i u Srbiji. odsustvo svesti o preciznom 3 Dostupno na sajtu: http://www.Značaj FIDIC-ovih uslova ugovora o građenju ogleda se i u činjenici da najveći svetski finansijeri. Neslaganja između domaće prakse i odredbi ovih ugovora jesu osnovni problem na gradilištima u Srbiji. odnosno investitori. skoro univerzalnu primenu. Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES) ima obavezu da kao ogranak FIDIC-a za teritoriju Republike Srbije širi najveće standarde u građevinarstvu. Žuta knjiga se obično koristi za izgradnju elektro i mašinskih postrojenja. Ovo srpskim preduzećima pruža međunarodni kredibilitet i omogućava im da uspešnije učestvuju na velikim projektima i tenderima. Ovi uslovi su podeljeni u različitim knjigama od kojih su najznačajnije: Crvena knjiga. Srebrna knjiga se koristi za izgradnju tehnoloških postrojenja ili elektrana.2012.html. načina i obima rada. kada tehničku dokumentaciju obezbeđuje investitor. Žuta knjiga. poput Evropske investicione banke. prilikom investiranja uslovljavaju primenu FIDIC. Razlike između ovih knjiga su mnoge veće od pomenutih. Predviđena je da se koristi za vođenje građevinskih i tehničkih radova. . Azijske banke. Postoji više vrsta FIDIC-ovih uslova ugovora. ali i za objekte visokogradnje i niskogradnje. Nemačke razvojne banke. FIDIC-ovi uslovi ugovaranja su nastali kao proizvod prakse velikih kompanija. fabrika ili sličnih objekata. ali bi dublja analiza zahtevala više prostora.rs/FIDIC. Zelena knjiga ili tzv. Do ovih neslaganja dovodi veliki broj razloga. Evropske banke za obnovu i razvoj. Bazirani su na engleskom pravnom sistemu. Reč je o projektima ključ u ruke. 26.ovih uslova ugovaranja. banaka i državne administracije razvijenih zemalja. Ovde tehničku dokumentaciju obezbeđuje izvođač. Crvena knjiga se najčešće koristi. Ovi uslovi danas imaju široku.8. Pomenimo samo neke: ne postojanje balansa izneđu vremena. Srebrna knjiga i Zelena knjiga.aces. obezbeđuju kreditiranje i neophodne finansijske aranžmane 3.

Kada domaća regulativa nije u saglasnosti sa Opštim uslovima dolazimo do problema. U ovim slučajevima ugovor se mora prilagoditi nacionalnim propisima. rekonstrukcija tramvaja za GSP Beograd. Milomir Jovanović Institut za pravo i finansije . Treba težiti da se Opšti uslovi menjaju u najmanjoj mogućoj meri. FIDIC-ovi uslovi ugovora između ostalog sadrže Opšte i Posebne uslove ugovora. izgradnja autoputa Novi Sad-Beograd. izgradnja i rekonstrukcija više toplana u Srbiji. pripremi i održavanju organizacione dokumentacije.planiranju. izgradnja mosta Slobode. Projekti koji su u Republici Srbiji rađeni po FIDIC-ovim uslovima ugovora su: rekonstrukcija starog i izgradnja novog mosta Beška. i to tako što se prilagođavaju Posebni uslovi ugovora lokalnim propisima naše (ali i svake druge) zemlje. mada su ranije naša velika građevinska preduzeća radila na stranim tržištima prema tipskim ugovorima koji su slični FIDIC-ovim. izgradnja novog mosta preko Ade Ciganlije i mnogi drugi projekti. Takođe će to biti slučaj i sa projektima u budućnosti s obziom da najveći broj ulaganja u infrastrukturu dolazi iz fondova Evropske unije. Može se videti da su najvažniji infrastrukturni projekti u Srbiji realizovani prema FIDICovim uslovima ugovora o građenju. Razlog se može naći i u neiskustvu domaćih preduzeća. izgradnja obilaznice na autoputu oko Novog Sada. pa će investitori zahtevati realizaciju projekata primenom FIDIC-ovih uslova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.