SASBADI - Master Studi Sasbadi SPM Biologi oleh Mah Chee Wai, Dr.

Tina Lim Swee Kim, Nazar Shaarani - ISDN 983-59-2090-7 (http://ms.wikipedia.org/wiki/Variasi_genetik) VARIASI

Jenis variasi
Antara variasi individu pada manusia adalah seperti kebolehan mengulung lidah, lekapan cuping telinga, kumpulan darah dan lain-lain lagi. Terdapat 2 jenis variasi iaitu: 1. Variasi selanjar 2. Variasi tak selanjar [sunting]Variasi

selanjar

Variasi selanjar merupakan perbezaan kecil atau kurang jelas yang wujud antara organisma.Contohnya seperti berat badan, ketinggian, kepintaran dan sebagainya.Variasi ini dipengaruhi oleh genotip dan persekitaran. [sunting]Variasi

tak selanjar

Variasi tak selanjar merupakan perbezaan yang besar atau ketara yang wujud antara organisma.Contohnya seperti jenis kumpulan darah, warna mata, kebolehan menggulung lidah dan sebagainya.Variasi ini hanya dipengaruhi oleh genotip. [sunting]Punca

berlakunya variasi dalam organisma

Punca ini dipengaruhi oleh 1. faktor genetik 2. faktor persekitaran 3. faktor genetik berinteraksi antara faktor persekitaran [sunting]Faktor

genetik

Faktor genetik boleh mempengaruhi variasi dalam organisma disebabkan oleh 4 faktor iaitu: 1. Meiosis - pindah silang 2. Gabungan rambang kromosom - Mengikut Hukum Mendel II 3. Pembiakan seks - Pengabungan gamet-gamet untuk persenyawaan 4. Mutasi gen - Dipengaruhi oleh tindakan kimia, radioaktif dan sebagainya.Kesimpulannya, mutasi gen ialah perubahan yang berlaku pada gen. [sunting]Faktor

persekitaran

Variasi ini wujud hasil daripada interaksi sesuatu organisma terhadap persekitaran.Hal ini,menjelaskan fenotip sesuatu organisma yang disebabkan oleh interaksi antara faktor persekitaran dengan faktor genetik. Contoh keadaan di mana fenotip sesuatu organisma dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti: 1. Cahaya matahari - Kadar pendedahan sesuatu organisma terhadap matahari yang mampu menukar warna kulit(genotip). 2. Nutrisi - Pengambilan nutrisi terhadap sesuatu organisma akan mempengaruhi kesihatan, perkembangan tubuh badan, kecergasan minda dan sebagainya 3. Pendidikan - Ilmu yang diserap dan dipraktikan akan mempengaruhi minda untuk cenderung kepada kepintaran.

com. Variasi ialah perbezaan yang terdapat di kalangan individu daripada satu spesies yang sama. . 9. dan lain-lain. bahan pencemar.asp?e=SPM&s=BIO&b=OGO&m=2&r=m&i=NOTA ) Variasi dan Keturunan : Maksud Variasi/Punca Variasi/Mutasi dan Kesannya NOTA 1. Faktor persekitaran yang boleh menyebabkan variasi ialah seperti cuaca. tempat perlindungan. 3. pemangsa. 2. 5.Portal pendidikan utusan 2002 (http://www. 8. 6. 7. Mutasi boleh disebabkan oleh agen mutasi (mutagen) seperti bahan kimia dan sinaran radioaktif. Variasi akibat faktor genetik melibatkan proses-proses berikut: (a) (b) (c) Pindah silang dan penggabungan semula semasa meiosis Penggabungan rawak gamet dalam pembiakan seks Mutasi 4. Mutasi adalah perubahan pada bahan genetik yang berlaku secara tiba-tiba. Terdapat dua jenis mutasi iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen.tutor. Variasi di kalangan individu ini disebabkan oleh saling tindakan antarafaktor genetik dan faktor persekitaran. Mutasi pada manusia biasanya menimbulkan ciri-ciri yang tidak diingini. pemakanan. Variasi yang disebabkan oleh persekitaran tidak boleh diperturunkan.my/tutor/arkib2002.

Pengelasan saintifik dikenal juga sebagai taksonomi sains. Pangkat pertengahan tidak ditunjukkan.org/wiki/Pengelasan_biologi) Pengelasan biologi Daripada Wikipedia. ensiklopedia bebas. . Pengelasan biologi moden diasaskan oleh Carolus Linnaeus. Pengelompokan ini telah disemak kembali untuk diselaraskan dengan prinsipketurunan yang sama (common descent) yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Golongan kumpulan ini dikenali sebagai taxa (tunggal:takson). Sistem molekular. yang mengelompokkan spesies menurut ciri-ciri fizikal yang sama.wikipedia. Hierarki pengelasan biologi untuk lapan pangkat taksonomi utama. Pengelasan saintifik atau pengelasan biologi merupakan kaedah taksonomi saintifik yang digunakan untuk pengumpulan dan pengelasan organisma dalam kategori organisma seperti genus atau spesis. yang menggunakan urutan DNA atau analisis bioinformatik telah mendorong kepada penilaian semula taksonomi. maklumat molekular cuma merupakan pelengkap atau tambahan kepada sistem yang diasaskan kepada morfologi yang telah sedia digunakan dalam pengelasan saintifik. Walau bagaimanapun.(http://ms.

alam hidupan dibahagikan kepada lima kategori iaitu: Tumbuhan: Organisma yang diletakkan di bawah kategori ini menggunakan klorofil (pigmen hijau) bagi memanfaatkan tenaga cahaya matahari untuk menghasilkan makanan.Estidotmy online e tutor utusan Malaysia (2013) (http://www. Bagaimanapun alam hidupan tidak semudah itu. ahli-ahli biologi hanya membahagikan hidupan di dunia ini kepada dua kumpulan sahaja iaitu alam tumbuhan dan haiwan. Haiwan: . Taksonomi atau kajian mengkelaskan ini mengkelaskan seluruh organisma hidup di muka bumi ini. Apa pentingnya pengkelasan ini? Sebenarnya. Kemudian.com. Bagaimana pula pengkelasan ini dilakukan? Secara mudahnya. Melalui proses taksonomi inilah organisma hidup ini dibahagi-bahagi dan dinamakan. Kaedah taksonomi yang digunakan sekarang dimulakan oleh Carlous Linnaeus yang mengkelaskan organisma kepada kumpulan-kumpulan kecil. Terdapat jutaan jenis organisma yang sebenarnya berada di bawah jenis masing-masing. pada peringkat permulaan. Justeru itulah. pengkelasan ini membolehkan saintis mengenal pasti perkaitan antara satu spesies dengan spesies yang lain. terdapat pelbagai jenis organisma hidup. Secara umumnya.tutor. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel tegar yang terdiri daripada bahan yang dinamakan selulosa. sesuatu organisma dibahagikan kepada ciriciri fizikalnya. organisma ini dibahagikan kepada beberapa ciri unik seperti ciri fizikal dan juga tabiat makanan. Dalam segumpal tanah yang anda genggam.htm) Taksonomi mudahkan pengenalan jutaan organisma hidup DALAM bidang biologi. Pada masa dahulu. Daripada kumpulan-kumpulan kecil ini. salah satu bidang yang paling menarik ialah taksonomi. hasil penyelidikan saintis menerusi sistem taksonomi ini.my/tutor/estidotmy/index.asp?y=2002&dt=0601&pub=ESTIDOTMY&sec=Fokus&pg=fs_02. kaedah taksonomi diguna pakai. ia dipecah-pecahkan lagi kepada pelbagai kategori sehinggalah organisma ini dapat dinamakan.

Moneran: Alam moneran terdiri daripada sel tunggal iaitu bakteria dan alga yang berwarna birukehijauan. Kebanyakan haiwan boleh bergerak. Organisma dalam kategori ini begitu unik dan amat berbeza. Sel ini dinamakan sianobakteria. Bagaimanapun. Bagaimanapun. Ini kerena sel-selnya tidak berdinding tegar. Kulat: Kulat adalah organisma yang menyerap bahan yang asalnya dihasilkan oleh benda hidup lain. Ada saintis yang menggolongkan alga bersel tunggal sebagai protis dan ada juga yang berpendapat alga adalah di bawah kategori tumbuhan. struktur sel dan cara hidupnya agak berbeza. terdapat juga haiwan yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya melekap pada satu tempat.Haiwan mengandungi organisma yang terdiri daripada banyak sel yang hidup dengan mengambil makanan. Protis: Alam protis terdiri daripada organisma yang mempunyai sel eukariot tunggal. . Kulat kadang kala dianggap sebagai tumbuhan. Terdapat pertentangan pendapat antara ahli biologi mengenai organisma daripada jenis ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful