You are on page 1of 1

Cng :

THIT K H THNG KHNG DY WIFI MIN PH CHO THNH PH HU Chng 1: Tng quan v Wifi 1. Lch s pht trin ca Wifi 2. Cch thc hot ng 3. Chun IEEE 802.11 3. Bo mt trong wifi Chng 2: Tng quan v thit k mng ngoi vi 1. Tnh suy hao ng truyn cho php 2. Tnh ton dung lng v vng ph Chng 3: Thit k v xy dng h thng mng khng dy Wifi cho thnh ph Hu I. Kho st hin trng II. Thit k 1. S b tr 2. S t Access Point 3. S i dy 4. Cu hnh my xut Chng 4: M phng