Şcoala cu clasele I-VIII Tansa

Olimpiada de matematică
-faza localăClasa a IV-a I. 30 puncte 1.Găseşte cheia şi continuă şirul următor : 7680 ,1920,480,…....: …….. 2.Calculaţi: 132:{[3x(2x13-20)+9]:9+15+(5+2x5)}= 3.Aflaţi valoarea lui “a” din: 24+3x{16+5x[14+2x(44:a+6)-32]-24}-20=10 30 puncte

II. 4.Aflaţi suma numerelor a,b,c ştiind că: a=b+c b=dublul lui c c=22-[4+2x(2+36:9)]

III. 30 puncte 5.Suma a trei numere este 180.Primul număr este de două ori mai mare decât al doilea ,iar al treilea este mai mare cu 5 decat primul.Aflaţi numerele. Oficiu 10 puncte *Toate subiectele sunt obligatorii!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful