Axiologia  Definiţi conceptele de “valoare” şi “valorizare”.

VALOARE-Insusire a unorlucruri,fapte,idei,fenomene de a corespunde necesitatilor sociale siidealurilor generate de acestea,suma care dau prêt unui obiect,unei fiinte,unuifenomen.Valorile sunt:binele,frumosul,libertatea ,adevarul, toate aceste valoriau fost numite de antici Virtuti. Valoarea apare si ca relatia dintre subiect si obiect , in care prin polaritate sau polarizare, prin ierarhii, ne exprimam pretuire diferentiata acordata unor lucruri sau insusiri ale acestora, unor persoane sau unor acte umane, unor opere create in virtutea capacitatii lor de a satisface anumite nevoi, aspiratii sau interese. VALORIZARE-Faptul de a da valoare unui obiect sau unei reprezentări mentale. Ridicare artificială avalorii mărfurilor.

Deosebim douagrupe de valori: 1.Materiale si spirituale Valori economice-avutie,prosperitate Valori politice-democratii,libertate,pluralism Valori juridice-dreptate,egalitate,responsabilitate Valori morale-omenia Valori artistice-frumos,sublime,comic Valori stiintifice-adevar,obiectivitate Valori filosofice-intelepciunea,fericire,umanism, Valori religioase-credinta Clasificarea dupa criterii: Dupa rol: Valori scop-fericirea,realizarea umana Valori mijloc-inventie,prosperitate Valori sociale-individuale,valori libere Dupa sens: Valori positive Valori negative Dupa posibilitatile de a negocia pentru realizarea lor” Negociabile-politice,economice Nonnegociabile-cognitive,moral religioase

Stiind ca valorile însă nu suntindiferente faţă de indivizii umani,despre valori se afirmă că acestea, casă fie definite ca atare, trebuie săcorespundă aşteptărilor, idealurilor omului. Prin urmare, este corect să sedefinească valoarea ca un lucru care face parte nu doar din exteriorul omuluici şi din interiorul acestuia, adică ca pe un lucru care aparţineinterior-exteriorului omului. Axiologia este una

Astfel insasi functiile axiologiei au ca scop semanarea si dezvoltarea lor asupra omului. apa. frigul şi întunericul nopţii şi răsăritul soarelui care le urma. pomuşoarele. care au devenit caatare datorită raportării omului la lucrurile şi fenomenele indicate mai sus. chiar plante şianimale inexistente în natură. Functiileaxiologiei sunt intelese ca o comunicare mai mult sau mai putin directa intre lumea valorilor si universul cunoasterii. Unele aveau utilitate practică şi valoareestetică. sexualitatea) omul şi-a creat o atitudine care depăşeacadrul strict utilitar.libertatea.niveluluisi performantelor pregatirii omului in etapa urmatoare a sa de pregatire.dintre disciplinele filosofice de cea mai mare importanţă pentruomul contemporan.dreptatea. Ea se impune îngândirea filosofică drept modalitatea de reflecţie filosofică de ceamai mare apropiere faţă de tematica de mare actualitate a explicării omului şi umanităţii. . păsările şi animalele) au obţinut valoarepentru om prin faptul că acesta le-a descoperit utilitatea vitală.senzaţia de răcoare şi împrospătare a apei)faţă de fenomene ale propriei vieţi(visele. morală. adică aufost conştientizate ca lucruri fără de care viaţa omului nu putea fi.Omul contemporan a avansat drept cele maiimportante valorile sociale. In concluziefunctiile valorilor pentru omul contemporan reprezinta insasi existenta umana ce se desfasoara inorizontul valorilor.O alta functie ar fi cea ce prevede probabilitatea valorilor. altele aveau doar valoare estetică. Acestea erau/sunt valorile existente. juridică. fructele. laînceputurile evoluţiei sale istorice. omul şi-a elaborat două abordări cuprivire la valori. Faţă de aceleaşilucruri. emoţiile. Anumite lucrurimateriale (pietrele.rădăcinile comestibile. focul. Valorile fundamentale sunt:adevarul. omul a început să creeze valori: au apărut astfel lucruri. Ulterior. statul subordonându-se societăţii care reprezentaîntreaga umanitate.eleevidentiaza valoarea .nivelul si performantele pregatirii omului intr-un momentanumit.frumosul. iarba.Functiileaxiologiei au o foarte mare importanta pentru formarea omului contemporan. Iniţial. considerându-le valori contextuale existenţei sale. crengile. obiecte. precum şi faţă de fenomene ale naturii (căldura soarelui şi adiereavântului.binele. insectele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful