You are on page 1of 29

NTE / CHAPTER - 2

VE YAAM
WORK AND LIFE

DERS LESSON: 12

Ayenin Staj Ayes work experience

Okul, Ayfleyi staj iin bir ofise gnderdi.


Ayfle Pazartesi gn, sabah erkenden uyand. Hazrland,
kahvaltsn yapt ve evden ayrld. Ayfle, yryerek on
dakikada iflyerine ulaflt. Resepsiyona kendini tantt.
Resepsiyonist, telefonla mdr bilgilendirdi. Ayfleyi
bekleme odasna gtrd. Mdr Ahmet Bey, Ayflenin
yapaca iflleri anlatt.
Ayfle, kendine gsterilen dosyalar dzenledi ve raflara
dizdi. Ofiste alflan elemanlar yardm ettiler. Ayfle,
mdrn verdii mektuplar uygun dosyalara yerlefltirdi.
Baz mektuplar zarflarn iine koydu ve zerine posta
pullar yapfltrd. Sonra onlar ofisin karflsnda bulunan
postaneden postalad. Ayfle ifl eitimini ve orada
alflanlar ok sevdi.
41

Kelimeler Vocabulary

staj

work experience

bekleme odas

waiting room

ulamak
dosya

posta pulu

arriving
file

stamp

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 12.1

Aadaki sorular yantlayn.

1. Okul Ayeyi nereye gnderdi?

.............................................

3. Aye Pazartesi gn nereye gitti?

.............................................

2. Aye ofiste ne yapt?

.............................................

4. Aye postaneye neden gitti?

.............................................

5. Aye dosyalar nereye yerletirdi?.

6. Ayenin staj yapt ofiste alan insanlar nasld?

.............................................
.............................................

Altrma/Excercise: 12.2

B Yukardaki okuma parasnn birinci paragrafnda bulduunuz gemi zaman fiillerinden


(eylem-verb) 5 tanesini aaya yazn.
rnek fiil: uyand
.....................

.....................

Altrma/Excercise: 12.3

.....................

.....................

Aada bulunan Trke szcklerin ngilizce karln yazn.


1. Dosya

.............................................

3. Mimar

.............................................

2. Zarf

4. Eczac

5. Avukat
6. Manav
7. Dii

8. Ressam
9. Mektup
10. Ofis

11. retmen

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

12. Yazar
13. air

.............................................
.............................................

14. Temizliki .............................................


15. Fotoraf

.............................................

17. Pul

.............................................

16. Grev
18. Polis

19. Postac
20. A

21. Gazeteci
22. Profesr

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

42

.....................

23. Terzi

.............................................

25. Okul

.............................................

24. Tamirci
26. Eleman

27. Marangoz
28. Sendika
29. Kasap

30. p
31. Hrsz

32. Doktor

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Ders/Lesson: 12 Ayenin Eitimi/Ayes job training - :

Yaz:

Yannzdaki arkadanza aadaki sorular sorarak hangi i alanna ilgi duyduunu renin.
Aranzda geen diyalou 4-5 cmlelik bir paragraf yazarak anlatn.
Altrma/Excercise: 12.4

Sorular
1-Daha nce herhangi bir ite altn m?
2-Baban ne i yapyor?
3-Annen alyor mu?
4-Bydn zaman ne olmak istiyorsun?

BULMACA

Altrma 12.3teki szcklerin bazlar


aada gizlidir bulun (soldan saa,
yukardan aa ve apraz).

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Gnler:

Bir haftada yedi gn var.


Trkede gnler Pazartesi,
Sal, aramba, Perembe,
Cuma, Cumartesi ve Pazar
olarak adlandrlr.

Aylar:

A
Z

Z
H
L
R
N
A
P

D
O
S
Y
A
K
O
E
D
B
U
E

Bir ylda 12 ay var.


Trkede aylar Ocak, ubat,
Mart, Nisan, Mays, Haziran,
Temmuz, Austos, Eyll,
Ekim, Kasm, Aralk olarak
adlandrlr..

G
J
D

M
S

Z
L
L

P
E
O
F

S
E
P
I
C
E

R
H
F
K
E
Y
P
D
K
O
P
M

E
B

U
D
E
F
Y
Z
T

L
I
K
L
V
R

U
N

T
H
R
S
A

C
A
M

Mevsimler:

Bir ylda drt mevsim var.


Trkede mevsimler ilkbahar,
yaz, sonbahar ve k olarak
adlandrlr.

UNUTMAYIN!
Gn, ay ve yl birlikte kullanldnda ba harfleri byk yazlr. Tek bana kullanldnda ise ba
harfleri kk yazlr:
rnek: temmuz, cumartesi - 30 Austos 2007, Perembe
lke, ehir ve insan isimleri gibi isimler de zel isimlerdir. Onlarn da ba harfleri byk harfle
yazlr.
rnek: stanbul, Kanada, Ahmet, Ar Da, Van Gl
43

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 12.5

Aada verilen Trke ve ngilizce szckleri anlam bakmndan eletirin.


Szckler- (Vocabulary)
Yoksul

Sister

Para

Rent

Kz karde

Family

Okul antas

Money

Aile

Kira

Poor

Altrma/Excercise: 12.6

School-bag

Yukarda verilen szckleri aada uygun boluklarna yerletirin.


Mehmet ........................................ bir ailenin en byk ocuuydu. Babalarnn kazanc pek iyi deildi.
Mehmet ve kz kardefli Serap, yaz tatillerinde alflp kazandklar
..................................

...............................

ile

btesine yardmc olurlard. Mehmet ayakkab boyar, kz kardefli iek satard.

Bu ay babalar hastaland ve oturduklar evin kirasn deyemedi. Mehmet ve

....................................

okul antas almak iin biriktirdikleri paray babalarna verdiler. ........................................ dendi.
Mehmet ve kz kardefli, babalarna yardmc olduklar iin mutlu oldular.
Altrma/Excercise: 12.7

Sorular yantlayn.

1. Ailenin yaa en byk ocuu kimdir?

2. Mehmet ve kzkardei, yaz tatilinde ne i yapyorlard?


3. Mehmet ve Serap ne iin alp para biriktirmilerdi?

4. Mehmet ve Serap biriktirdikleri paray kime, neden verdiler?

Altrma/Excercise: 12.8
BULMACA

.......................
.......................
.......................
.......................

Aadaki bulmacada gizlenmi olan szckleri bulun ve her biri ile ayr tmce kurun.

Y
P

K
R

U
F

44

Ders/Lesson: 12 Ayenin Eitimi/Ayes job training

Dili Gemi zaman ve tekil, oul ahslar / Past tense

Birinci tekil ahs


Ben kahvalt yapmadm. (Olumsuz Tmce)
Ben kahvalt yaptm.
(Olumlu Tmce)
Ben kahvalt yaptm m? (Olumlu Soru Tmcesi)

Birinci oul ahslar


Biz kahvalt yapmadk..
Biz kahvalt yaptk.
Biz kahvalt yaptk m?

nc tekil ahs
Babam kahvalt yapmad.
Babam kahvalt yapt.
Babam kahvalt yapt m?

nc oul ahslar
Onlar kahvalt yapmadlar.
Onlar kahvalt yaptlar.
Onlar kahvalt yaptlar m?

kinci tekil ahs


Sen kahvalt yapmadn.
Sen kahvalt yaptn.
Sen kahvalt yaptn m?

kinci oul ahslar


Siz kahvalt yapmadnz.
Siz kahvalt yaptnz.
Siz kahvalt yaptnz m?

Eylem (verb) yaps, Gemi zaman olan birer olumlu, olumsuz ve soru tmcesi yazn!
Gemi zaman

Ben
Sen

olumlu

Grdm

Grmedim mi?

Grdn m?

Grmedin mi?

Grdk

Grmedik

Grdk m?

Grmedik mi?

Siz

Grdnz

rnekler:

Grdm m?

Olumsuz soru

Grmedin

Grdn

Onlar

Grmedim

Olumlu soru

Grd

Biz

Olumsuz

Grdler

Grmedi

Grmediniz

Grmediler

olumlu tmce

Ben dn okula gittim.

soru tmcesi

Ben dn okula gittim mi?

olumsuz tmce Ben dn okula gitmedim.

Altrma/Excercise: 12.9
Dn renciler geziye git.............................................

Ka ayda ngilizce ren..............................................


Ben dn saat yedide uyan............................................

O 1989da Diyarbakrda do....................................


Geen yl onlar Fransada tatil yap.........................
Hrsz ben gr...........................................
45

Grd m?

Grdnz m?

Grdler mi?

Grmedi mi?

Grmediniz mi?
Grmediler mi?

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Okuma Reading

fiU
fi
ULE YARIN PASTANEYE GDECEK
fiule mutfakta ok baflarl. Yarn, fiulenin staj var. retmeni fiuleyi bu baflarsndan
dolay staj iin bir pastaneye gnderecek. fiule pastaneye gitmeden nce, yemek ve
temizlik kurallarna uygun bir flekilde hazrlanacak. O yanna salarn toplamak iin bir
bone, giyinmek iin bir nlk alacak. fiule yarn pastanede yafl pastalar, kurabiyeler ve
tatllar yapacak. Yaptklar beenilirse, fiule okuldan mezun olduunda bu pastanede
alflmaya bafllyacak.
Altrma/Excercise: 12.10

Yukardaki okuma paras iinden gelecek


zaman anlatan eylem szlerini (fiil-verb)
bulup, 2 tanesini aaya ngilizce karlklar
ile birlikte yazn.
rnek:
gnderecek going to send hazrlanacak going to go ready

.......................................................................
.......................................................................

Altrma/Excercise: 12.11
BULMACA

Bulmacada gizlenmi olan aadaki szckleri


bulun ve dierlerinden farkl olann altn izin,
bulduunuz szckleri tmce iinde kullann.
Salep, kurabiye, baklava, brek, stla,

simiti, kek, pasta

Y
E
T

P
I

M S

H
E

N
L

Gelecek zaman yapsnda eylem szckleri kullanarak birer olumlu, olumsuz ve soru tmceleri
rnekler:

(Olumlu Tmce)

Annem okula gelecek.

Ben eve gideceim.

(Soru Tmcesi)

Babam yemek yapacak m?

Sen nereye gideceksin?

(Olumsuz Tmce)

Annem okula gelmeyecek


46

Onlar parka gitmeyecek.

B
V

DERS LESSON: 13

Ailem ve Evimiz My Family & Our House

Adm Barfl. Ailem drt kiflidir. Annem,


babam, ben ve kk kardeflimden oluflur.
Bir de kedimiz Tekir var. Annem ve babam,
bir ilkokulda retmenlik yapyorlar. Ben,
ortaokul birinci snfa gidiyorum. Kardeflim Fatih, ilkokul beflinci snfa gidiyor. Biz Trkiyenin
stanbul flehrinde yaflyoruz.
Evimiz kk, flirin, iki yatak odal, baheli bir ev. Ben flimdi odamda oturuyor ve ders
alflyorum. Kardeflim Fatih, bahemizde kedimiz Tekir ile oynuyor. Annem ve babam,
mutfakta bize kahvalt hazrlyorlar. Kufllar bahedeki elma aacnn stne konmufllar.

Altrma/Excercise: 13.1

Aadaki sorular yukardaki okuma parasn okuduktan sonra, yantlayn.

1. Bar ve ailesi Trkiyenin hangi kentinde nasl bir evde yayorlar?

..........................................................................................................................................................

2. Barn kardeinin ad nedir?

..........................................................................................................................................................

3. Barn anne ve babas nerede kahvalt hazrlyorlar?

..........................................................................................................................................................

Altrma/Excercise: 13.2

Yukardaki okuma parasnn ikinci paragrafnda olan imdiki zaman fiillerinden (eylem-verb)
2 tanesini bulun ve ngilizce karlklar ile birlikte yazn.
rnekler:
oturuyorum / am sitting
ders alyorum / am studying
47

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 13.3

Birinci paragraftaki zel isimleri bulun ve yazn.


rnek:
Bar

Trkiye

stanbul

Altrma/Excercise: 13.4

Aada, ngilizce verilen szcklerin Trke karlklarn yazn.


rnek: family:
aile
cat:
kedi
father:
baba
house:
.............................
friend:
.............................
breakfast: .............................
shopping: .............................
cinema:
.............................

Altrma/Excercise: 13.6

Altrma/Excercise: 13.5
BULMACA

Boluklar verilen fiilleri soru ekli ile


doldurun. lk sorunun yant rnek olarak
yaplmtr.

Yukarda yazdnz Trke szckleri aada


bulun.

1. (gitmek) Biz sinemaya gidiyor muyuz?

2. (okumak) Siz kitap .....................?

3. (oynamak) Sen arkadalarnla . ?

4. (almak) Annen ve baban ?

Altrma/Excercise: 13.7

Boluklar verilen fiillerin olumlu/olumsuz ve


soru ekli ile doldurun.
lk soru rnek olarak yapld.

1. (dinlemek) Biz mzik dinlemiyoruz.


Biz mzik dinliyoruz.
Biz mzik dinliyor muyuz?

2. (hazrlamak) Babam kahvalt hazrlamyor.

.............................................

GEN ZAMAN

.............................................
3. (temizlemek) Biz evimizi ..

Gemiten bu gne yapyor olduumuz ve


gelecekte de yapacak olduumuz eylemleri,
hergn tekrarlanan doal olaylar, genel
dorular ve davran alkanlklarmz
anlatrken kullandmz zamana geni zaman
denir.
rnekler:

mother: anne
school: .............................
garden: .............................
beach: .............................

.............................................
.............................................
4. (yemek) Kedimiz yemek

.............................................
.............................................

Gne hergn yeniden doar.

5. (okumak) Onlar kitap ............................................

Sema kitap okumay sever.

.............................................

Su 90 derece scaklkta kaynar.

.............................................
48

Ders/Lesson: 13 Ailem ve Evimiz/My Family&Our House

Altrma/Excercise: 13.8

Szcklerin yerlerini deitirerek anlaml tmceler oluturun.


1. be Alinin var kardei: Alinin be kardei var.
2. Kyde ocuklarn gidebilecei bir yok sinema.

....................................................................................................................................

3. Kydeki yollar ehirdeki kt daha yollardan.

....................................................................................................................................

4. Alinin babaannesi ok yemekler gzel brekler, yapyor.

....................................................................................................................................

5. Alinin annesi, babas ve alyorlar dedesi tarlada.

....................................................................................................................................

6. obanlk Ali yaz tatilinde koyun srsne yapyor.

....................................................................................................................................

7. Ali, annesi, babas, babaannesi, dedesi yayorlar ayn evde.


....................................................................................................................................

Altrma/Excercise: 13.9

Aada verilen szcklerle uygun boluklar doldurun.

Szckler:

tarla, yollar, brekler, sinema, koyun, dede, ev, babaanne, be, yemekler, ba, oban

Ali kyde annesi, babas, ......................si ve babaannesi ile birlikte ayn ......................de yayor. Alinin
......................kardei

var. Kyde ocuklarn gidebilecei bir ...................... yok. Kydeki ......................ehirdeki

yollardan daha kt. Alinin .................i ok gzel ............... ve .................. yapyor. Alinin annesi, babas ve

dedesi ....................da ve ...................da alyorlar. Yaz tatilinde Ali ................. srsne ....................lk yapyor.

Altrma/Excercise: 13.10

Yukardaki okuma parasnda kullanlm olan imdiki zaman fiillerinden 3 tanesini aaya yazn:
rnek: yayor

Altrma/Excercise: 13.11

Verilen szcklerin ngilizce karlklarn yazn.


tarla

...............................

dede

...............................

be

...............................

babaanne

...............................

ba

...............................

ky

...............................

koyun

yemekler

...............................
...............................

oban
tatil

...............................
...............................
49

yollar
yaz

...............................
...............................

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 13.12

Aadaki tmceleri tamamlayn.

Erol ve Ayselin ocuklar Ali, Mustafa, Betl, Cem ve Hlyadr.


Aysel Lemann ve Ahmetin ................................................................ dr.

Ahmet ve ........................................... n ocuklar Zehra ve Eroldur.

Zehrann annesi ......................................... nin ve Muratn anneannesidir.

Erol ve Zehrann ocuklar Leman ve Ahmetin .............................................................. dr.


Leman ve Ahmetin damatlar ......................................... dir.

Ceren ve Murat Alinin .......................................................... dir.


OKUYALIM RENELM (szckler - vocabulary)

Ayn anne ve babadan doan ocuklara karde denir.


Kardeinizin ocuklarna yeen denir.
Karde ocuklar birbirine kuzen olur.
Babanzn kz kardei halanz, erkek kardei amcanz olur.
Annenizin erkek kardei daynz, kz kardei teyzeniz olur.
Daynzn, amcanzn ve erkek kardeinizin eleri yengeniz olur.
Teyzenizin, halanzn ve kzkardeinizin eleri eniteniz olur.
Erkekseniz einizin kzkardei baldznz, erkek kardei kaynbiraderiniz olur..
Kadnsanz einizin kzkardei grmceniz, erkek kardei yine, kaynbiraderiniz olur.
Erkekseniz einizin, kz kardeinin, ei size bacanak olur.
Kadnsanz einizin, erkek kardeinin ei sizin eltiniz olur.
ocuksanz annenizin annesi anneanneniz, babanzn annesi babaanneniz, anne ve babanzn babalar
dedeniz olur.
Evli iseniz einizin annesi kaynvalide, babas kaynpeder olur.
Kznzn ei damat, olunuzun ei gelindir.
Gelininiz veya damadnzn anne, babalar dnr yada hsm olarak adlandrlr..

Altrma/Excercise: 13.13

Aadaki szcklerin ngilizce karlklarn yazn.


Hala:

.....................

Anneanne:

.....................

Teyze:

.....................

Day:

.....................

Dede:

.....................

Yenge:

.....................

Amca:
Kuzen:

.....................
.....................

Babaanne:
Gelin:

.....................
.....................

Yukardan setiiniz 6 szc deiik tmceler iinde kullann.

Enite:

.....................

Damat: .....................

Halamn ei, benim enitemdir.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
50

Ders/Lesson: 13 Ailem ve Evimiz/My Family&Our House

Altrma/Excercise: 13.14
BULMACA

Gizlenmi szckleri bulun.

H
N
F

T
Z
E

A
I

L
G

U
A

N
E

N
E

R
Y

N
E

LANLAR
SATILIK VLLA
Marafla on kilometre uzaklkta, drt odas, iki tuvaleti,
mutfa ve garaj olan villa sahibinden satlktr. 150 m2,
120.000, deerindedir ve doa iinde, am aalarnn
arasnda bulunmaktadr.
Bilgi edinmek iin arayn: 009976 47 65 89.

YAZIfi
fiM
MAK STYORUM
Ben Mehmet Ali, (13-5-1985) doumluyum. 18 25 yafl arasndaki
bay veya bayanla (ngilizce - Trke) yazflmak istiyorum.
Adresim: alkuflu Mahallesi, Blbl Sokak, Taksim - stanbul.

Dfi DOKTORU
Ayfer Kamaz, onbefl yllk difl ekimi, difl
ameliyat, protez konularnda deneyimli.
alflma saatleri: 09:00-20:00 aras.
Austosta tatil dolaysyla kapalyz.
Tel: 824 44 73 acil 034 34 67 77 77
Aadaki sorular cevaplandr
1- Villann fiyat nedir?

...........................................................................

3- Mehmet Alinin doum tarihini yaz?

..........................................................................

2- Hangi telefondan bilgi alnabilir?

..........................................................................

4- Mehmet Ali nerede yayor?

..........................................................................

5. Dr. Ayfer Kamaz ne zaman tatile kyor?

.........................................................................

51

DERS LESSON: 14

Salkl Yaam Healthy Living

Altrma/Excercise: 14.1

Aye Hanm hastalanan olu Orhan doktora gtrd.


Diyalogda okuyacanz tmceler kimlere ait, bulun.
Tmcelerin bana doktor iin D, Aye hanm iin A ve Orhan iin O harfleri koyun.
Numaralayarak diyalou yeniden oluturun.

DiYALOG
(D.1)
(A.1)
(D.2)
(A.2)
(D.3)
(O.1)
(D.4)
(
)
(
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Buyrun Hanmefendi , hofl geldiniz.


Hofl bulduk doktor hanm.
Problem nedir? Size nasl yardmc olabilirim?
Olum Orhan, solgun ve halsiz doktor hanm, yemeklerini yemiyor.
Orhancm, yemeklerini yemelisin.
Yiyorum doktor teyze.
Peki, neler yiyorsun?
Evet Dr Teyze.
Aaa, Orhancm bak iflte bu olmad. Senin yediin besinlerin ou salksz
koflullarda hazrlanyor ve hi bir besin deeri yok, bu gnden bafllayarak bu tr
yiyecekleri yemek yok. Bundan byle bol meyva, sebze ve beyaz et yemelisin.
Yiyecein meyvalar ve sebzeleri yemeden nce iyice ykamalsn. Ayrca peynir,
yourt gibi st rnlerini yemeyi de unutma. Haa, bir de yemekten nce ve sonra
ellerini ve azn sabun ve suyla ykamal, akflam yatmadan nce ve sabah
kahvaltsndan sonra difllerini fralamalsn. Spor da yapmalsn.
50 YTL
Teflekkrler. Gle gle.
Biskviler, flekerler, ikolatalar, hazr patetes kzartmas gibi fleyler yiyorum.
Buyrun. Hoflakaln.
Peki Dr Hanm, tleriniz iin teflekkrler, borcumuz ne kadar?
Hoflakaln Dr Teyze.
Anlafltk o zaman, Ayfle Hanm, flimdilik reete yazmyorum, Orhan bir ay sonra
kontrol iin getirin, geliflmeleri bir greyim, olur mu?
52

Ders/Lesson: 14 Salkl Yaam/Healthy Living

Altrma/Excercise: 14.2

YEN SZCKLER

Aadaki szcklerin ngilizcelerini karlarna yazn.


Solgun

...........................................

Salkl

...........................................

Kahvalt

...........................................

Bor

...........................................

Sabun

...........................................

Az

...........................................

Deer

...........................................

Halsiz

Reete

Beslenme

...........................................

...........................................

...........................................

Koullar ........................................... Besin

Altrma/Excercise: 14.3

...........................................

...........................................

Akam yemei ...........................................


Di

HASTALIK SMLER

Aadaki hastalk isimlerinin ngilizce karln yazn.

1. Grip

...........................................

4. Kabakulak

...........................................

3. iek

...........................................

6. lser

...........................................

2. Sarlk

...........................................

...........................................

5. Kzamk

...........................................

7. Nezle
8. Sara

...........................................
...........................................

Altrma/Excercise: 14.4
BULMACA

Doktor, hasta, hemire, ila, reete, serum, ameliyat, ksrk, haprmak. Bu szleri aadaki
bulmacada bulun.

M R

G
A

53

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 14.5

Boluklar doldurun.

Babam ok ..................................

Doktor babama .................................. yazd. Eczaneden .................................. alacam.

Babam midesinden .................................. oldu, onun koluna .................................. taktlar.


Babama serum takan .................................. gler yzlyd.

DLBLGS - TEKL VE OUL AHISLAR

Tekil ahslar
Ben (birinci tekil ahs)
Sen (ikinci tekil ahs)
O (nc tekil ahs)

oul ahslar
Biz (birinci oul ahs)
Siz (ikinci oul ahs)
Onlar (nc oul ahs)

Altrma/Excercise: 14.6

Yukarda grm olduunuz tekil ve oul ahslarla birer tmce kurun.

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DLBLGS / GRAMMAR

rnekler:

Benim kalemim

Bizim evimiz

Senin antan

Sizin arabanz

Onun kitab

Onlarn televizyonu

Altrma/Excercise: 14.7

Sorular parentez iinde verilmi ahs szcklerine iyelik ekleri katarak tamamlayn.
1.

Bu mavi kalem kimin kalemidir? (kim)

3.

Bu .......................... kitab m? (o)

5.

..........................

2.
4.
6.

Bu siyah anta

eviniz nerede? (siz)

..........................

..........................

kimin? .......................... senin mi? (sen)

topumuz var m? (biz)

televizyonu plazma m? (onlar)


54

DERS LESSON: 15

Sabah Kahvalts breakfast

Anne

Gnaydn, hemen kahvaltya geliyor musun?

Baba

Evet, teflekkr ederim. Balkonda kahvalt yapabilir miyiz?

Anne

Hayr, masa oturma odasnda hazrland.

Baba

yi.

Anne

mer, ay m meyva suyu mu istersin?

mer

Ak limonlu ay ltfen, anne.

Anne

Yemek iin ne istersin?

mer

Beyaz peynir, kzarmfl ekmek ve bal.

Baba

aya fleker ister misin?

Anne

ok az, sen ne ieceksin?

Baba

Koyu flekersiz bir kahve.

Anne

Peynir yemek istemiyor musun?

Baba

Hayr istemiyorum, ilek reeli ok gzel, ondan biraz alacam.

mer

Anne , baba, size ekmek kzartaym m?

Anne

Hayr canm, teflekkr ederiz.

Kelimeler Vocabulary

Gnaydn

Good morning

Kzarm ekmek

Toasted bread

ay

Beyaz peynir

Tea

White cheese

55

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 15.1

Sorular Questions

1- Baba kahvalty nerede yapmak istiyor?


2- Masa nerede hazrland?

3- mer kahvaltda ne istiyor?


4- Baba ne imek istiyor?

5- mer; anne ve babasna ne yapmak istiyor?


Altrma/Excercise: 15.2

Ne zaman gitti?

Ne zaman gittiini bilmiyorum. / O bu sabah gitti.

Aadaki sorular yukarda verilen rnee uygun yantlayn


Ne zaman uyudu?

........................................................................................................

Ne zaman grd?

........................................................................................................

Ne zaman okudular?
Ne zaman geldi?

Ne zaman dndler?

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Altrma/Excercise: 15.3
ngilizce
Kitap
Onu

konumaya
yazma............

Deitir / Change
baladm

oku............
ren............
al............
bekle............

Altrma/Excercise: 15.4

rnekteki gibi geni zaman ekleriyle tamamlayn


rnek: Sinemaya gidebilir miyim?
Haftasonu ne yap...........................?

Sen hayvanlar sev...........................

Ben okula ge kal...........................

............?

Ben hayvanlar ok...........................

Yaknda gr...........................

ok kitap okur...........................?

Havalar yazn scak kn souk o...........................

O bilgisayarda ok oyun...........................

En iyi notu o al...........................

56

DERS LESSON: 16
le Yemei Lunch

Serpil

Masann stne orba taba, meyva taba, kaflk, atal koydum. Her sandalyeye
bir tabak dflyor.

Kemal
Serpil
Kemal
Serpil

Ekmeklikten ekmei, buzdolabndan suyu ve salatay alr msn canm?


Tamam, masaya getiriyorum. Yemekten nce aperitif alr mydn?
Serinletici tercih ederim. Taze portakal suyu varsa rica edeceim.
Yemekte mercimek orbas, orman kebab ve salata var.

(le yemeklerini yedikten sonra.)


Kemal orba enfesti. Kebap ok lezzetliydi, taze organik etten piflirmiflsin, eline salk.
Ya hemen hemen yoktu. Fakat salata ok fazlayd, ou masada kald.
Serpil
Kemal
Serpil
Kemal

Daha salata ister misin?


Hayr, teflekkr ederim. Tatllardan ne var?
Aflure, knefe ve baklava
Meyvay tercih ederim. Elma ve muz verir misin?

Kelimeler Vocabulary

orba taba

Meyva taba

Srahi

atal

Tatl taba

Bardak

Kak

ekerlik

Tencere

Kepe

Tuzluk

Tepsi

57

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 16.1

Boluklar doldurunuz

Ahmet gelecek hafta zmirde olma................ nk o Kbrsa gide................. Kbrs...........................

Ankaraya ge........................ ve orada bir otelde kalacak. Orada Bar grecek. Bar retmendir
ve bir okulda alyor. Ahmet Kbrsta bir hafta kala............... Barla beraber Londra...............

dnecek

Altrma/Excercise: 16.2

rnekteki gibi uygun kelimeler yazn


Biber zehir gibi ac.
.......................
.......................

gibi tatl.

gibi yumuak.

.......................

gibi souk.

.......................

gibi alkan.

gibi inat.

.......................

.......................
.......................

gibi hafif.
gibi sadk.

Altrma/Excercise: 16.3

Cmleleri eletirin ve aaya yazn


Balk

kadar kalabalk deil.

Balk .................................................................................................................................

Kurt

benimki gibi ar.

Kurt...................................................................................................................................

Erkan
Ben, senin
Bunun

kadar mutlu olmadm.


gibi faydal yiyecek yok.
bu kadar mutlu olmad.

Londra stanbul gibi yzyor.


Hayatmda hi
Senin kitabn

Erkan................................................................................................................................
Ben, senin....................................................................................................................

Bunun...............................................................................................................................

Londra stanbul...................................................................................................

gibi gzel bir film seyretmedim. Hayatm hi...............................................................................


gibi acktm...

Senin kitabn...............................................................................

Aadaki kelimeleri kullanarak hafta sonu ne yacanz yaznz.

TV
arkadalar
evde
kitap
ar
seyredeceiz
spor
okuyacam
gelecek
gideceim
yapacaz
gezmeye gideceiz
kahvalt
ge
uyanacam

Ben hafta sonu ge uyanacam ..................................................................................... ....................................


...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

58

DERS LESSON: 17

Bakkalda Alveri Shopping

Bakkal:
Mfl
fltteri:
Bakkal:
Mflfltteri:
Bakkal:
Mflfltteri:
Bakkal:
Mflfltteri:
Bakkal:
Mflfltteri:
Bakkal:

Buyurun size yardm edebilir miyim?


Bir kilo pirin, bir paket makarna almak istiyorum.
Buyurun.
Ha! Unuttum. Bir kutu yourt, bir kutu peyinir, bir paket biskvi ve st istiyorum.
Stmz kalmad.
St kalsn.
Buyurun. Hepsi hazr.
Borcum ne kadar?
Hepsi yz elli lira.
Teflekkr ederim. Hoflakaln.
Ben teflekkr ederim. Yine bekleriz.

Kelimeler Vocabulary

Size yardm edebilir miyim?


Paket
Kutu
Makarna
Tereya
Yourt
Biskvi
Borcum ne kadar?

May I help you?


package
box
pasta
butter
yoghurt
biscuit
How much do I owe you?
59

Altrma/Excercise: 17.1

Sorular - Questions

1- Mteri nce ne satn alyor?


2- Mteri neyi unutmutu?
3- Ka lira dedi?

4- Kim borcum ne kadar? diye


sordu?

5- Bakkal mteriye ne dedi?

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 17.2

Kasap doru hesap yapt m?

Kasap Butcher
Mflfltteri
Kasap
Mflfltteri
Kasap
Mflfltteri
Kasap

yi akflamlar. Taze etiniz var m?


Evet, var. Ne kadar istiyorsunuz?
Yarm kilo kyma, bir kilo pirzola istiyorum.
Baflka birfley istiyor musunuz?
Hayr. Borcum nekadar?
Bin lira.

Altrma/Excercise: 17.3

Hesaplaynz!

Bir kilo kyma 3.5 YTL


Bir kilo pirzola 5 YTL

Mteri 10 YTL verirse, ne


kadar geri alabilir?

DLBLGS - GRAMMAR

nce evet sonra hayr diye cevap verin.


rnek: Grdn okul byk myd?
Evet, bykt.
Hayr, byk deildi.
Grdkleri film gzel miydi?

..........................................

Okuduun kitab beendin mi?

..........................................

Seyrettiiniz ma heyecanl myd?

Kaldn otel temiz miydi?

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Yasemin anne ve babasna mektup yazd. Okuyun.


Londra, 25. 11. 2007
Canm annem ve babam,
Bir aydr size mektup yazamadm. Telefon da edemedim. nann hi bofl zamanm
olmad. Biliyorsunuz, bu ay snav ay. Gece gndz ders alflyorum. Snavlar bitince
hemen stanbula geliyorum. Anne, yemeklerini ok zledim. Gelince bana brek piflir,
olur mu?
Dnyann en iyi anne ve babasn kucaklar, perim.
Yasemin
Siz de Trkiyedeki bir akraba veya arkadanza mektup yaznz.
Tarih ....... ...... ............
Sevgili

.......................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
60

Ders/Lesson: 17 Bakkalda Alveri/Shopping-Grocer

Altrma/Excercise: 17.4

Hangi tmce kime ait? Tmcelerin bana kiilerin adlarnn ba harfini yazn ve
numaralayarak bir diyalog oluturun.
Satc: S
Ayten hanm: A
ocuk:
...... Evet, bu kahverengi kazak tam bana gre. Bunun fiyat ne kadar?

...... lk katta sa taraftalar, hanmefendi. Buyrun bakn. Oradaki arkadalar size yardmc olurlar.
...... O kazak 350 YTL pantolon ise 150 YTL toplam 500 YTL Hanmefendi .
...... Anne, bana bu siyah kadife pantolonu alr msn?

...... Hayr hanmefendi , pahal deil. Bu fiyata byle kaliteli giysileri hi bir yerde bulamazsnz.
...... Klk giysiler almak istiyorum, hem kzm, hem de kendim iin. Kazaklar ne tarafta?
...... nce fiyatn renelim, uygunsa alrz kzm.

...... Buyurun, hogeldiniz. Size nasl yardmc olabilirim?


...... Pahallar. Bizim sadece 350 YTLmiz var.

...... Gel kzm, ben ayn mallar daha ucuza satan bir maaza biliyorum, oraya gidip bakalm.
...... Tamam anneciim,gidelim.

...... Tamam hanmefendi sizin dediiniz olsun, baka yere gitmenize gerek yok. Beendiiniz
kaza ve pantolonu size 350 YTL ye satyorum. Gle gle kullann.

...... te 350 YTL. Teekkrler.

Altrma/Excercise: 17.5

Sorular yantlayn.
1 Ayten Hanm ve ocuu neredeler?
2 Ayten Hanm maazadan neler satn almak istiyor?
3 Ayten Hanm ald kazak ve pantolon iin toplam ne kadar para dedi?
4 Maaza satcs onlara nasl davrand, neden?
Altrma/Excercise: 17.6

Aadaki szcklerin ngilizce karlklarn karlarna yazn.


Ucuz:

..........................

Pahal

..........................

Byk:

..........................

Pantolon:

..........................

Kahverengi:

..........................

Krmz

..........................

Siyah:

..........................

orap:

..........................

Kk:

ndirim:

..........................
..........................

Altrma/Excercise: 17.7

Mteri:
Toplam:

..........................
..........................

Satc:

Buyurun:

..........................
..........................

Kazak:
Hrka:

..........................
..........................

Yukardaki szcklerin iinden 5 tane seip birer cmle iinde kullann.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
61

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

DLBLGS - GRAMMAR:

Altrma/Excercise: 17.8

Gereklilik kipi ................mal, ................meli

Mustafa hasta. Onu ziyaret etmemiz gerek


ok hastaym, doktora gitme ...

Mustafay ziyaret etmeliyiz


Notlarn ok kt, ders al ...

Altrma/Excercise: 17.9

smin e/a halini kullanarak aadaki tmceleri tamamlayn.


Bugn
ma
gitmemeliyim
zmir
...........................................................................................................
okul
..........................................................................................................
doktor
..........................................................................................................
ev
.........................................................................................................
Altrma/Excercise: 17.10

Sraya koyunuz

Yarn/ hastaneye/muayene/istiyorum/gidip/olmak
/ieceim/ila/defa/gnde
Sonra/ ilalarm/ yemeklerden/ alacam /bir/ saat
Grdm/ okurken/ Aliyi /bahede/ kitap
Yemekten/ ieceim/ sonra/ ila

Altrma/Excercise: 17.11

Olumsuz yapnz
Nereye gitmeliyiz?
Ne zaman yemeli?
Ne yemeliler?
Niin uyumalsnz?
Ne kadar almalsn?
Nerde beklemeliyim?

Altrma/Excercise: 17.12

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Nereye gitmemeliyiz?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Eksik olan noktalama iaretlerini koyarak yeniden yazn.


doktor Gonulu muayene edyor gonul ok hasta ...........................................................................................................
leyla eczaneye gidiyor Gonule ila alacak
............................................................................................................
hemre Gonulun atesne bakiyor Ates 38.5
...........................................................................................................
derece. Doktor gonul cn recete yazd
...........................................................................................................
Altrma/Excercise: 17.13

rnekteki gibi deitiriniz


Onun defteri yok.
Onun sandalye........... yok.
Onun araba........... yok.

Onun masa........... yok.


Onun anta........... yok.
Onun para........... yok.
62

DERS LESSON: 18

Spor ve Dinlenme Sports and Leisure

YILDIZ SPOR DNLENME TESSLER


Yldz spor ve dinlenme tesisleri flehrimizin merkezindedir. Tesislerimizde jimnastk salonlar,
yzme havuzlar ve dufllar vardr ve. Havuzlar yzme bilenlere, bilmeyenlere ve ocuklara
uygun olarak yaplmfltr. Atletizim salonlarnda koflabilir, tenis ve masa tenisi oynayabilirsiniz.
Aerobic ve Yoga yapabilirsiniz. Salkl kalmanz iin masaj ve Trk hamam etkinlikleri de
hizmetinize aktr.
Ayrca yiyecek ve iecek ihtiyalarnz tesisimizin merkezinde yer alan modern kantinimizden
salayabilir, sizin iin dzenlenmifl masalarda arkadafllarnzla oturup hofla vakit
geirebilirsiniz.
Yzme dersleri: Yzme bilmiyor ve renmek istiyorsanz, uzman yzme retmenleri
tarafndan cretsiz yzme retilir.
Tesisimiz haftann 7 gn, sabah saat:7.30dan akflam saat: 7.30a kadar aktr.
yelik kaytlar iin son baflvuru tarihi: 16 Kasm 2006 (yelikler her yl yenilenir, yllk yelik
tutar 250 YTLdir. yelik kart karmak iin iki vesikalk fotorafnz yannzda getirmeniz rica
olunur).
ye olmayanlar iin gnlk girifl creti: 10 YTLdir.
Altrma/Excercise: 18.1

Aadaki szlerin ngilizce karlklarn yazn lerinden setiiniz be szck ile tmceler oluturun.
Yzme havuzu ........................................ Salamak............................................ Kou alan...................................................
Bavurmak ................................................ Rica....................................................... yelik kaytlar .......................................
Giri creti ................................................ Bavuru ............................................. Du ................................................................
Tenis ............................................................. Atletizm ............................................ Masa tenisi .................................................
Spor salonu ............................................... Yzme ............................................... Masaj ............................................................
Trk hamam ............................................
63

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 18.2

Yukardan seeceiniz be szck ile tmceler oluturun.


rnek: Ben her haftasonu spor salonuna giderim.
Altrma/Excercise: 18.3

Sorular - Questions

3. Yllk yelik creti ne kadardr?


4. Ka tane fotoraf gtrmeniz lazm?
5. Tesiste kre var m?
6. Yiyecek ve iecekler nereden satn alnyor?

1. Spor tesisinin ad nedir ve iinde bulunan


aktiviteler nelerdir?
2. Gnlk giri creti ne kadardr?
Altrma/Excercise: 18.4

DLBLGS - GRAMMAR
fiilimsi: ......ken

Boluklar doldur
rnek: Ders alrken televizyon seyretme.
Maa ................ yiyecek al.
Kahvalt yapar.............. radyo da dinler.
Onu bekler.................. uyumu.
Altrma/Excercise: 18.5

rnek:

Eve gider.......... ekmek almay unutma.


Uyur .............. horlar msn?
Diiye ........................ korkma.
Ders .......................... telefon alm.

Hem............... hem (balac)

Para m istersin ans m?

Hem para isterim hem ans.

Gzel mi olsun zengin mi?

Uslu mu olsun alkan m?

Cevap veriniz / Answer the questions:

Gzel mi olsun akll m?

Basketbolu mu seversin futbolu mu?

Yaz m yazarsn kitap m okursun?

Boluklar doldurunuz:

Altrma/Excercise: 18.6

Yasemin, bugn arkada........................ mektup yazd. Saat 10da ev............... kt, postane............... gitti.
Mektubu posta.......... verdi. Yava yava kitap........... doru yrd. Kitap............... bir kitap ald.
Saat 10da ev........ dn............... Kitab......... okum............... balad.
Altrma/Excercise: 18.7

Zt anlamlarn yaznz
rnek:

beyaz

siyah

ok

.................

uzun

yakn

.................

tuzlu

................

.................

Altrma/Excercise: 18.8

ekerli .................

Olumsuz yapnz:

Yaz yazarken okurum.

iyi

byk

.................
.................

akll
ucuz

.................
.................

Ders alrken televizyon seyrederim.

Okula giderken otobse binerim.

Hafta ii sinemaya giderim.

Yazn tatildeyken denize girerim.

64

DERS LESSON: 19
Alveri Shopping

Ergn:

Buralarda byk bir spermarket var m?

Fatma:

Evet, var. Ne almak istiyorsunuz?

Ergn:

Alflverifl yapmak istiyorum. Spermarkette sebze meyve var m?

Fatma:

Evet, var.

Ergn:

Spermarkettin iinde lokanta var m?

Fatma:

Evet, var. Hem de ok temiz ve gzel yemekleri var.

Ergn:

Sebze yemekleri var m?

Fatma:

Patlcan musakka, dolma, karn yark, pilav ve orba srekli bulunur.

Ergn:

Sen gelmek ister misin?

Fatma:

Evet, gelirim.

Ergn:

Haydi gidelim.

Fatma:

Gidelim.

Altrma/Excercise: 19.1

Sorular - Questions
1- Ergn ne aryor?

................................................................................................................

3- Ergn ne almak istiyor?

................................................................................................................

2- Fatma ne dedi?

4- Ergn spermarkette nereye gitmek istiyor?


5- Lokantada ne yemekler var?

6- Sevdiiniz yemekleri sralaynz.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
65

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Altrma/Excercise: 19.1

Aadaki tmceleri tamamlayn.

1. Sigara ve alkol sala .......................................


2. Meyve ve sebzeleri

3. Beyaz et, balk ve

.......................................

.......................................

4. Fazla ekerli, tuzlu, hamurlu yiyecekler

yemeyin.

tan elde edilir.

.......................................

deiller.

5. Her gn bol ....................................... iin. Su sindirimi .......................................

6. St ve st rnleri kalsiyum .......................................


7. Hazr yiyecekler (fast food/junk food)

Altrma/Excercise: 19.3

.......................................

zararldr.

BULMACA: Aada gizlenmi yiyeceklerin ve ieceklerin isimlerini bulunuz.

R
A

Altrma/Excercise: 19.4

Bulmacada bulduunuz her szckle soru tmceleri yapn.


rnek: Bana bir bardak ayran verir misiniz?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Altrma/Excercise: 19.5

Bulmacada bulduunuz szckleri hecelere ayrn.


rnek: ay-ran

...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

66

...........................................

...........................................

DERS LESSON: 20

Salkl Beslenme Healthy Eating

SALAM VCUT
Atalarmz Salam kafa salam vcutta bulunur. demifller. Vcudumuzun salkl bir flekilde
alflmas iin baz vitaminlere ve minerallere gereksinimi var. Yediimiz besinlerin bazlar bu
mineralleri ve vitaminleri ierir. rnein; peynir ve stte kalsiyum, limon ve portakalda C
vitamini, balkta beynimiz iin ok faydal olan fosfor vardr.
nsanlar, sabah kahvalts, le yemei ve akflam yemei olarak gnde n yemek yerler.
Bu nlerin en nemlisi sabah kahvaltsdr. Vcudumuz gn boyunca harcad enerjinin
byk ksmn sabah kahvaltsnda salar. Aflr yal, unlu, tuzlu ve flekerli yiyecekler fazla
yenildiklerinde, vcudumuza zarar verirler. le ve akflam yemeklerinde yenilen fazla
yemekler fazla kilo almamza sebep olur. Aldmz fazla kilolar salmz bozar. Ayrca sigara
ve alkol salmz iin ok tehlikelidir.
Altrma/Excercise: 20.1

Sorular yantlayn

1 nsanlar gnde ka n yemek yer?

................................................................................................................

3 Sabah kahvalts neden nemlidir?

................................................................................................................

2 Atalarmz ne demiler?

4 Aldmz fazla kilolar ne yapar?

5 Limon ve portakalda hangi vitamin var?


6 Balkta ne bulunur?

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
67

NTE/CHAPTER:2 VE YAAM/WORK AND LIFE

Okuma Reading

BESNLER
Artk difliniz kt der,
St vermez cici annemiz.
Alr kucana sever,
Toprak, ikinci annemiz.
Besler bizi bin bir n,
Yemifller, sebzeler her gn.
Beni yanna gtrn,
Toprak, ikinci annemiz.
Hepsinde bir trk, bir ses,
Buday, dut, kiraz, patates.
- Haydi bana bir kavun kes,
Toprak, ikinci annemiz.
Fazl Hsn Dalarca
Altrma/Excercise: 20.2

Altrma/Excercise: 20.4

BULMACA: Gizlenmi besin isimlerini bulun.

air neden iirinde Toprak, ikinci annemiz


demi?

peynir, pasta, st, tarhana, soan, incir, bal,


nar, elma, pekmez, muz, balk

a-Yediimiz tm meyva ve sebzeler toprakta


yetitii iin.

b- Yiyecekler topran stne konduu iin.


c- Topran zerinde olduumuz iin.

Altrma/Excercise: 20.3

Aada verilen yiyecek ve iecek isimlerinin


Et ........................................ Soan .......................................
Tuz ...................................... Prasa .......................................

Makarna ........................... Alkol ........................................


Fasulye ............................ Brek .......................................

Pasta .................................. Meyve suyu ..........................


68

Kzartma .......................... Asitli iecekler ....................

M
E

ngilizce karlklarn yazn.

C
N

Y
A

K
D

Ders/Lesson: 20 Salkl Beslenme/Healthy Eating

Altrma/Excercise: 20.5
1-bafl

12-kafl

2-boyun

13-gz

3-kol

14-kirpik

4-dirsek

VCUDUMUZ VE ORGANLARIMIZ

15-burun

5-bel
16-kulak
6-el
17-yanak
7-diz
8-bacak

18-az

9-ayak

19-dudak

10-sa

20-ene

11-aln

21-boyun

1. Yukardaki organlardan hangisi bafln organlar?


2. Yukardakilerden hangileri vcudumuzun orta ksmndadr?
3. Yukardakilerden hangileri ayan organlar?
Altrma/Excercise: 20.6

Cevap verin

1-Ka kardein var?

.................................

3-Ka yandasn?

.................................

2-Kanc snfa gidiyorsun?


4-En ok sevdiin dersler hangileridir?
5-Neren aryor?

Altrma/Excercise: 20.7

Cevaba uygun soru sorunuz

......................................................................................... ?

.................................

.................................
.................................

Evet, ders alacam.

......................................................................................... ?

Hayr, bu kitap benim deil.

......................................................................................... ?

Hayr, yarn okul kapal.

......................................................................................... ?
......................................................................................... ?

Biri on geiyor.

Dn piknikteydim.
69