You are on page 1of 24

BOTANIKE VRSTE DRVA KOJE SE KORISTE ZA IZRADU KONSTRUKCIJA

LIARI (TVRDA DRVA)

ETINARI (MEKA DRVA) - Duglazija - Smreka (smra) - Bor obini (bijeli ili crveni) - Ari europski - Smolasti bor (pitch pine) - Jela obina - Cuga - Crveni cedar

TVRDI LIARI - Javor - Obina (europska) bukva - Hrast (lunjak, kitnjak, medunac) - Bagrem MEKI LIARI - Topola - Lipa EGZOTE - Azobe (bongossi) - Crveni merant - Merbau - Tik pravi

ETINARI (MEKA DRVA) DUGLAZIJA PSEUDOTSUGA MENZIESII -Douglas fir, Douglaskiefer -Po prirodi ameriko drvo, raste u zapadnom dijelu -Sjeverne Amerike i u Kanadi, preneseno u Europu. -Uvijek zeleno drvo visine do 100 m. -Deblo je ravno, promjera do 4,0 m. Kora je u mladosti glatka i siva, u starijoj dobi smea, duboko ispucana, plutasta, debela (do 20 cm). -Gustoa 320 750 kg/m. -Dobro se sui, stabilnih je dimenzija. -Dobro se obrauje, dobro se lijepi. -Spada u 3. klasu otpornosti (drvo srednje otpornosti). KLASA C30: fm,k = 30 N/mm E0,mean = 12 000 N/

SMREKA (SMRA) PICEA ABIES -European spruce, Rotficht, Rottanne -Raste u sjevernoj Europi i planinskim predjelima srednje i june Europe. -Uvijek zeleno, 30 60 m visoko drvo. -Ravno valjkasto deblo promjera 0,6 1,2 m. -Gustoa 300 700 kg/m. -Dobro se i brzo sui, sklona dekoloraciji i uvtanju. -Dobro se i lako obrauje, dobro se lijepi, lijepo se polira. -Spada u 4. klasu otpornosti (drvo male otpornosti ).
KLASA C16: fm,k = 16 N/mm E0,mean = 8 000 N/

SMREKA

BOR OBINI PINUS SILVESTRIS -Redwood, Weisskiefer, Rotkiefer -iroko rasprostranjen u Europi i u sjevernoj Aziji. -Uvijek zeleno, do 40 m visoko drvo. -Ravno i vitko deblo promjera 0,5 1,0 m. -Gustoa 300 860 kg/m. -Sui se bez potekoa. -Dobro se i lako obrauje, dobro se tokari a loe polira. -Spada u 3. i 4. klasu otpornosti (drvo srednje i male otpornosti ). KLASA C24: fm,k = 24 N/mm E0,mean = 11 000 N/mm k = 350 kg/m

BOR OBINI

ARI EUROPSKI LARIX DECIDUA -European larch, Gemeine Lrche -Europski ari raste u Alpama, Karpatima i Sudetima. -Listopadno drvo visine do 50 m. -Ravno i vitko deblo promjera 0,6 1,0 m. -Gustoa 350 850 kg/m. -Dobro se sui, sklon uvrtanju. -Dobro se i lako obrauje, teko pili, dobro se polira. -Spada u 3. klasu otpornosti (drvo srednje otpornosti).
KLASA C24: fm,k = 24 N/mm E0,mean = 11 000 N/mm k = 350 kg/m

ARI EUROPSKI

SMOLASTI BOR (PITCHPINE) PINUS PALUSTRIS -Raste u podrujima june i istone Sjeverne Amerike i u Srednjoj Americi. -Uvijek zeleno drvo visine do 50 m, promjera do 1,5 m. -Deblo je uspravno, kora dosta dugo glatka-sivozelena, kasnije ispucana-tamna. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage do 550 - 900 kg/m). -Lako se sui. -Snaga ogrijevanja mala. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrst Savijanje vrst Vrlo elastian (E ~ 1.300 kN/cm) -Sui se lako i dobro, lako se obrauje, neto loije se polira. -Trajnost velika.

JELA OBINA - ABIES ALBA -Srednja, zapadna i juna Europa. -Uvijek zeleno, 40 (65) m visoko drvo. -Ravno valjkasto deblo. -Drvo je lagano (kod 15% vlage do 750 kg/m , svjee oboreno ispod 980 kg/m) Kod suenja ivo se utee. -Snaga ogrijevanja malena. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima srednje vrsta. Savijanje slaba. Smicanje slaba. -Elastina (E ~ 1.100 kN/cm) -Sui se brzo, dobro se i lako obrauje, teko se polira i tokari. -Srednje je trajna na zraku, pod vodom naroito trajna.

JELA OBINA

LIARI (TVRDO DRVO) JAVOR ACER PSEUDOPLATANUS / PLATANOIDES -Rod bjelogorinog listopadnog, izuzetno uvijek zelenog drvea. -Europsko drvo. Interesantni predstavnici jesu gorski javor i mlije : -Listopadno drvo visine do 30 m. -Kronja jako razvijena, zaobljena. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage 550 do 800 kg/m). -Lako se sui, slabo se utee, stabilnih je dimenzija. -Snaga ogrijevanja srednja. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima srednje vrst Savijanje srednje vrst Elastian (E ~ 1.000 kN/cm) -Cijepa se vrlo teko ali pravilno -Sui se dobro, dobro se obrauje, fino se polira. -Trajnost malena.

JAVOR

OBINA (EUROPSKA) BUKVA FAGUS SILVATICA -Nae najrairenije umsko drvo, rasprostranjeno u centralnoj i junoj Europi. -Listopadno drvo, visoko do 40 m. -Kronja joj je unjasta, deblo ravno. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage do 900 kg/m , svjee oboreno ispod 1300 kg/m). -Kod suenja jako se utee. -Snaga ogrijevanja velika. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrsta. Savijanje vrsta. Smicanje srednje vrsta. Vrlo elastina (E ~ 1.600 kN/cm) -Sui se teko i sporo, dobro se obrauje, dobro se polira i tokari. -Trajnost malena.

OBINA BUKVA

HRAST LUNJAK QUERCUS ROBUR -Lunjak je drvo nizinskih uma Europe, sjeverne Afrike i zapadne Azije. -Listopadno drvo, visoko i preko 40 m. -Kronja mu je iroka, deblo ravno. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage do 900 kg/m, svjee oboreno ispod 1300 kg/m). -Kod suenja jako se utee. -Snaga ogrijevanja velika. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrst. Savijanje vrst. Smicanje vrst. Elastian (E ~ 1.200 kN/cm) -Sui se teko i sporo, dobro se i lako obrauje, fino se polira i tokari. -Trajno drvo.

HRAST LUNJAK

BAGREM ROBINIA PSEUDOACACIA -Domovina bagrema je Sjeverna Amerika, rairen je u Europi (prenesen poetkom XVII stoljea), sjevernoj Africi, Aziji i Novom Zelandu. -Listopadno drvo visine do 30 m, promjera debla do 60 cm. -Drvo je teko (kod 15% vlage 800 do 900 kg/m). -Teko se sui, slabo se utee, vrlo je stabilnih dimenzija. -Snaga ogrijevanja vrlo velika. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrlo vrst Savijanje vrst Vrlo elastian (E ~ 1.400 kN/cm) -Sui se dobro, dobro se obrauje, glatko se blanja i fino se polira. -Trajnost velika.

LIARI (MEHKO DRVO)

TOPOLA; BIJELA I CRNA POPULUS ALBA, POPULUS NIGRA -Rod listopadnog bjelogorinog drvea, raste na vlanim nizinskim terenima Europe, sjeverne Afrike i zapadne Azije. -Naraste do 30 m visine, kronja joj je rijetka, deblo esto krivo. -Drvo je lagano (kod 15% vlage 400 500 kg/m). -Lako se sui, utee se ivo. -Snaga ogrijevanja vrlo mala. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima srednje vrsta Savijanje slaba Slabe elastinosti (E ~ 820 kN/cm) Mekana -Trajnost malena, upotreba uglavnom u proizvodnji furnira i ploa.

LIPA RANA I KASNA TILIA PLATYPHYLLOS I TILIA CORDATA -Rod listopadnog bjelogorinog drvea iz porodice Tiliaieae. -Osrednje visoko drvo guste i iroke kronje. Kora glatka sivosmea. -Drvo je lagano (kod 15% vlage 350 600 kg/m). -Lako se sui, utee se jako. -Snaga ogrijevanja vrlo mala. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima srednje vrsta Savijanje srednje vrsta Slabe elastinosti (E ~ 740 kN/cm) Mekana -Trajnost malena, upotreba uglavnom u proizvodnji furnira i ploa.

EGZOTINO DRVO

MAHAGONI -Pod imenom mahagoni danas se trguje sa oko 90 vrsta. Amerike, afrike, azijske i australske vrste. -O pravom mahagoniju (ostale vrste slinih su svojstava): -Rasprostranjen u tropima Sjeverne i June Amerike. Spada u porodicu Meliaceae. -Uvijek zeleno, 40 - 50 m visoko stablo. Ravno dugo deblo. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage do 900 kg/m, svjee oboreno nemam podatka. Zona prirasta slabo vidljiva. -Kod suenja slabo se utee. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima srednje vrst. Savijanje vrst. Smicanje vrst. Elastian (E ~ 1.400 kN/cm) ilav -Sui se sporo, jako dobro se obrauje, fino se blanja, tokari,brusi, polira i rezbari. -Trajno drvo na zraku i u vodi.

TIK PRAVI TECTONA GRANDIS -Rasprostranjen u tropima, osobito raste u Myanmaru (ex. Burma). -Uvijek zeleno, do 40 m visoko drvo. -Deblo je ravno i vrlo dugo, drvo je masna izgleda, sjajno,u svjeem stanju jakog karakteristinog mirisa. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage do 900 kg/m, svjee oboreno nemam podatka. -Zona prirasta jako izraena markantna. -Kod suenja slabo se utee. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrst. Savijanje vrst. Smicanje vrst. Elastian (E ~ 1.400 kN/cm) -Sui se sporo i teko, teko se obrauje, fino se blanja,tokari i polira. -Vrlo trajno drvo, gotovo da ne trune. Stabilnih je dimenzija. -Upotrebljava se u posebne svrhe.

MERBAU INTSIA BIJUGA -Stanita: jugoistona Azija, Madagaskar, Papua Nova Gvineja -Drvo je teko (kod 15% vlage 800 do 900 kg/m). -Teko se sui, slabo se utee, vrlo je stabilnih dimenzija. -Snaga ogrijevanja velika. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrlo vrst Savijanje vrlo vrst Elastian (E ~ 1.200 kN/cm) -Sui se dobro, teko ali dobro se obrauje, vrlo fino se polira. -Trajnost vrlo velika.

CRVENI MERANT SHOREA NEGROSENSIS -Raste u jugoistonoj Aziji. -Drvo je srednje teko (kod 15% vlage 550 do 750 kg/m). -Lako se sui, slabo se utee, stabilnih je dimenzija. -Snaga ogrijevanja srednja. -Mehanika svojstva : Vlak i tlak II sa vlakancima vrst Savijanje vrst Elastian (E ~ 1.200 kN/cm) -Sui se dobro, dobro se obrauje, fino se polira. -Trajnost velika.