You are on page 1of 22

Demir Kkaydn Krdistan Presse Yazlar (1986)

Yaynlar

Krdistan Presse Yazlar

Demir Kkaydn
Birinci Srm Mart 2013

Dijital Yaynlar ndir Oku Okut - oalt Dat

Bu kitap Kxz sitesinin dijital yayndr. Kar amac olmadan, okumak ve okutmak iin, indirmek, dijital olarak basmak ve datmak serbesttir. Alntlarda kaynak gsterilmesi dilenir.

Yaynlar

Krdistan Presse Yazlar

indekiler

Bir Mihenk Ta: Beiki ..................................................................................................... 4 Krtlerin Tarihi ve Krt Burjuvazisi ................................................................................. 6 Evrensel Tarih Balamnda Kurtulu Savalar ............................................................... 8 Krdistan Kurtuluunun Baz Sorunlar ......................................................................... 12 Krdistan Kurtuluunun Baz Sorunlar (2) ................................................................... 14 Orhan Kotana Mektup (1) ............................................................................................... 21 Orhan Kotana Mektup (2) ............................................................................................... 22

Krdistan Presse Yazlar

Bir Mihenk Ta: Beiki


Trkiye politikasnda tm kavramlar karmakark olmu durumda. Politikann genel saa kayml, kavramlarn bir sola kayml olarak yansyor. Kendini komnist olarak niteleyenlerin demokrat olarak tanmladklar mttefikleri, gerekte liberal ya da reformisttir. Liberallere demokratlk payesini veren "komnistiler ise demokrat. Bu adlandrmalardaki sola kay, gerekte, kk burjuva demokratizminin burjuva reformizminin kuyruuna taklm olmasnn bir yansmasdr. "Aydnlar Dilekesi"ni yazan Aydnlara, ya da "Bar Dernei" yelerine, ya da "Uur Mumcu" gibi ke yazarlarna, ya da "Yeni Gndem" benzeri popler politik dergileri karan aydn evrelere, kendilerini komnist grenlerce hep "demokrat" deniyor. Gerekte bunlarn hi biri demokrat deildir, hepsi reformist liberallerdir. Trkiye gerekliinde, demokrat demek, Krtlerin varln ve ayrlma hakkn savunmak demektir. Liberallere ya da reformistlere demokrat diyen "komnistler", en azndan ilke dzeyinde bunu yaptklar iin demokrattrlar, ve tam da bunu yapmayanlara "demokrat" dedikleri iin komnist deildirler. Bir de "aydn sorumluluu" gibi bir kavram var ki, aydnlar sz konusu olduunda, demokratlkla ok i ie gemi durumda. Gerekte u "sorumlu" ya da "namuslu" tabir edilen aydnlar, tipik liberal reformistlerdir. smail Beiki de bir aydndr ve tm kavramlar yerli yerine oturtacak bir mihenk ta olarak orada durmaktadr. Szm ona kendi "aydn sorumluluklar"na ya da "aydn namus"larna toz kondurmamak iin "Bar Dernei"ne ye olan ya da "aydnlar dilekesi"ni imzalayan ve ortalkta kahraman kaplanlar gibi dolaan aydnlar, smail Beiki sz konusu olduunda, nedense susuyorlar. Sanki byle bir insan yok. Sanki smail Beiki, sadece Krtler diye bir ulusun varln iddia ettii iin yllardr hapislerde rtlmyor. Piyasay doldurmu tabur tabur aydncklar, bu cinayet karsndaki susularnn su ortakln unutmak ve unutturmak iin, birbirlerini en eriilmez sfatlarla donatyorlar, Bir gn Tarih yeniden yazlacaktr. Ve o yazlacak Tarihte, bugnn ucuz kahramanlarnn hi birinin ad bile hatrlanmayacak, sadece, en azndan bir aydn olarak, smail Beiki'nin ad anlacaktr.

Aydn namuslarna toz kondurmayan aydncklar ya da szm ona demokratlar. Krt ulusunun ayrlmasna kar olabilirsininiz. Bunu da anlayabiliriz. Ama bir Aydn olan . Beiki'nin Krt ulusunun varln savunduu iin hapislerde tutulmas karsnda susmanz: te bu affedilemez. Ama Beiki olay karsnda susan, dut yemi blble dnen bu aydn ya da demokratlara demokrat sfatn kolayca sunan "Komnistler" de en azndan o susanlar kadar suludurlar. Burjuvazinin terrnden bu aydncklar da nasibini alyor olabilir. Ama onlara ayracak bir damla mrekkebimiz bile yok. Onlar Beiki'ye bir damla mrekkep olsun ayrmyorlar. Ama onlara tonlarca mrekkep ayrlyor. Biz bu adaletsizlie son vermek iin, onlarn Beiki'den esirgedikleri mrekkepleri, Beiki iin kullanacaz. 19. 09. 1986 Celal Aydn

Krtlerin Tarihi ve Krt Burjuvazisi


Gnmz, gnmzdeki atmalar anlamann en iyi yollarndan biri de, gemi zeri ne ama gnmzde yazlanlar yani tarihleri okumaktr. nk, sanlann aksine, Tarih, Tarih'ten ziyade bugnle ilgilidir. Onlar, yazarlarnn gnmz atmalar iindeki tezlerini Tarih ile kantlama abasndan baka bir ey deildirler. Bunun iindir ki, Tarih'i pek deil ama gnmz; yaanm bulunan Tarih'i deil ama yaanan Tarih'i; bu Tarih iihde atan gleri; onlarn karlarn ve ideolojilerini anlamann en iyi yollarndan biri de Tarih kitaplarn okumaktan geer. Keza, yaanm bulunan Tarih de, en keskin izgileriyle, Tarih'in Tarihinden karlabilir. Emperyalist lkelerin ya da ezen uluslarn burjuvazisi, dier uluslar zerindeki smr ve egemenliini hakl gsterebilmek iin, o halklar geri ve barbar, kendisini de uygar olarak sunar. Oryantalistik'ten Antropolojiye kadar, tarih ve ilkel toplumlarla ilgili btn szde bilimlerin kaynanda bu kayg vardr. (Bu bilimlerin dou ve gelimeleriyle, smrgeciliin ve emperyalizmin gelimesi arasndaki iliki gerekten incelenmeye deer bir konudur. ) Ezilen uluslar kurtulu savalarna girerken, ezilen uluslarn burjuvazisi de, kendi Tarihini yeniden yazar. Bu Tarihler, smrenlerin iddialarnn aksini, yani ne kadar uygar olduklarn ya da bir zamanlar nasl uygarlklar kurduklarn anlatr. Btn bunlar doru da olabilir, nk kapitalizm ncesinin btn byk uygarlk beikleri, emperyalizmin smrgesi ya da yar, yeni smrgesi olmulardr. Ne var ki, bunu yaparken, ezilen ulus tarihilii, ezen ulusun tarihiliinin tm yanllarn ve varsaymlarn paylam olur, onun ufkuna hapis olur. Kendisinin nice medeniyetler kurduunu, nice uygar olduunu kantlamaya alrken zmnen kendisini ezenlerin u varsaymn kabullenmi olur: medeni olmayanlar ya da "yksek bir kltrden" gelmeyenler , medeniletirilmelidirler. Yllar nce Gine Bissau Kurtulu Sava'nn nderi A. Cabral'n bir yazsn okuyordum. Cabral, byk bir gayretle Gine'de bir zamanlar ne kadar yksek bir kltr ve uygarlk bulunduunu anlatmaya alyordu. Sanki bunu kantlasa, savas olduu kurtulu savana daha bir hakllk kazandracakm gibi. Cabral, tarihsel olarak hakl ve ilerici de olsa, bu abalaryla, farkna bile varmadan, kendilerini ezenlerin llerini, deerlerini, varsaymlarn kabul etmi oluyordu. Dier yandan, Sahra'nn gneyindeki Afrika'da, - Etiyopya hari - hemen hi bir medeniyet varolmadndan, ister istemez, gerek olmayan bir tarihi yaratmak zorunda kalyordu. Kapitalist smrgeciliin geliine kadar Siyah Afrika hemen hemen sadece ilkel s osyalizmin eitli aamalarndaki topluluklardan oluuyordu. Afrika'da byk medeniyetler kurulmu olmamas niye utanlacak bir ey olsun? Aksine, Afrika'nn Tarih'e ge girii onun gerek tarihsel avantaj olamaz m? Daha 500 yl kadar nce, Avrupa'nn kuzeyi, in, Hint ve n Asya medeniyetleri karsnda, bugnk Afrika'nn durumunda deil miydi? ...

Benzer bir eilime Krt tarihiliinde de rastlanyor. Krt burjuva ve kk burjuva tarihleri, egemen uluslarn tarihiliine, onlarn varsaymlaryla, deerleriyle kar kmaya alyor. Bu eilim Krt tarihiliinde olduka gldr de, nk, zellikle Trk burjuva tarihilii, dnyadaki btn ulus ve medeniyetleri Trk yapp, Krtlerin varln bile anmay affedilmez bir su addedince, Krt tarihilii, buna tepki iinde ekillenme durumunda kalyor. rnein Med'ler ve dier birok n Asya medeniyetleri Krt yaplyor. Krtlerin ya da Trklerin ya da Herhangi bir ulusun hi bir medeniyet kurmam olmas niye bir eksiklik olsun? Herhangi bir ulusun ya da topluluun, ayrlma hakkn elde etmek iin, buna meruluk kazandrmak iin, daha nce bir veya birok medeniyet kurduuna dair bir sertifika gstermesi gerekmez. Krdistan ve Krtlerin Tarihini, bylece ezen uluslar burjuvazisinin varsaymlar erevesinde ele alnmaya ve anlatlmaya allmas, Krdistan burjuvazisi ve kk burjuvazisinin konumundan ve karlarndan kaynaklanr. Ve bu anlay, potansiyel olarak, koullar deitiinde, baka uluslarn kendi kaderini tayin hakknn reddedilmesinin temellerini oluturur. Krt burjuvazisinin bu Tarih anlay, burjuva ideolojisinin egemenliinin bir ifadesi olmakla kalmaz, ayn zamanda, Krdistan'n kurtulu mcadelesine iki ynl bir zarar verir. Bir yandan, Krdistan'da, hi de kmsenmeyecek bir sayda bulunan, Krt olmayan aznlklar, Krdistan'n kurtulu mcadelesinden soutur; dier yandan, ayrlma hakkn, sadece ulus olmakla snrlayan bir anlay kabullenmi ve savunmu olur. Ve nihayet, Krt Tarihi rneinde, gerei deitirdii iin, dmanlarnn eline silah verir. Krt sosyalistlerinin bir grevi de, Maddeci Tarih Anlaynn metodolojisi ile, Krtlerin ve Krdistan'n tarihini yazmaktr; Tarih'i tahrif eden, gerici varsaymlara dayanan, Krdistan'n kurtulu mcadelesini zayflatan burjuva tarihiliine kar mcadele etmektir. Krdistan sosyalistlerinin, Krt ulusunun kurtulu mcadelesini zafere gtrmek ve bu mcadeleye gerekten nder olabilmek iin, burjuvaziye kar entelektel zaferlere ihtiyac vardr. 17. 9. 1986 Bu yazya ilikin not: Bu yaz Celal Aydn imzasyla yazld. Krdistan Press'de yaynlanp yaynlanmadn hatrlamyorum. Aa yukar ayn, baz deiiklikler ieren baka bir versiyonu daha sonra zgr Gndem'de yaynlard. 05 ubat 1999 Cuma 17: 13

Evrensel Tarih Balamnda Kurtulu Savalar

Krdistan Press, Krdistan'n kurtulu mcadelesine "karnca kaderince" destek olmak; bu mcadele iinde proleter, sosyalist ve enternasyonalist bir dnya grnn, bir metodun, bir programn, bir stratejinin ve bir rgt anlaynn giderek netlemesine ve arlnn artmasna katkda bulunmak iin kyor. Bizlerin tm abalarnn eksenini oluturan ve bundan sonra daha ne kadar da oluturacak olan Krdistan'n kurtuluu, hatta genel olarak Kurtulu Savalar, evrensel tarih iinde nasl bir yere sahiptir? Birka kuaktan milyonlarca emekinin ve savann tm hayatlarna ve abalarna anlam veren Ulusal Kurtulu, Evrensel Tarih'in ak iinde nerede bulunmaktadr? Bu soru sorulmaldr, nk proletarya sosyalizmi, bu soruyu ortaya koyarak ve ona verdii cevapla dier eilimlerle ayrm izgilerini izebilir. Dnyaya Krdistan'dan deil, ama Krdistan'a Dnyadan bakmak; ya da baka bir ifadeyle, amz ve Dnya Tarihini Krdistan'n kurtuluu bakmndan deil, ama Krdistan'n Kurtuluu'nu Evrensel Tarih iindeki yeri bakmndan kavramak, proletarya sosyalizmi iin olmazsa olmaz n kouldur. nk Proletarya, "Dnya Tarihsel" (Marks) bir snftr, yani o, ancak evrensel lde ve evrensel Tarih balamnda var olabilir. Proletaryann gc de gszl de tam bu noktada bulunmaktadr. yle ki, Proletarya, evrensel Tarih leinde ve evrensel olarak var olabildii iin, herhangi bir ulusun proletaryas gerekte henz bir snf deildir. Evrensel lde var olabilen bir snfn bir zmresi, bir bldr. Bir ulusun proletaryas, o ulusun proletaryas olarak kald srece, bir snf olamad iin, bamsz bir dnya gr, bir program gelitiremez. Herhangi bir ulusun proletaryas, eer ait olduu ulusun ezilenler inin mcadelesini rgtlemek ve ona nderlik etmek istiyorsa, nce o ulusun proletaryas olmaktan kmak, Marks-Engels'in bir zamanlar vnle kendilerini tanmladklar gibi: Kozmopolit olmak, ancak bundan sonra, btnn bir paras olarak kendi ulusal sava mevziinde yerini almak zorundadr. Yani inkarn inkar. Ancak bunu yapabildii takdirde, ulusun dier snflar karsnda bir kar kutup, bir alternatif yaratp ideolojik bir hegemonya kurabilir. Krdistan Proletaryas'nn da Krdistan'n Kurtulu mcadelesini rgtleyebilmesi iin, nce, Dnya Tarihsel bir metot ve dnya grne, programa, strateji ve rgt anlayna ihtiyac vardr. Bu da kendi mcadelesini, evrensel Tarih iinde yerli yerine koymakla olabilir. Bu ilk adm atlmadan daha ileriye gidilemez. Onun iin bu ilk yazmzn konusu: "Evrensel Tarih Balamnda Kurtulu Savalar"dr. *** Ulusal Kurtulu Savalar, evrensel Tarih leinde, retici glerin ar olgunlamlna ramen, proletaryann Tarihsel grevlerini, yani yeryznde sosyalizmi kurma grevini, znel nedenlerle yapamamasnn bir sonucu olarak ortaya kmlardr. Dier bir ifadeyle, Ulusal Kurtulu Savalar, Tarihsel ak iinde var olmas zorunlu bir aama deildirler.

Soyut gibi grnen bu nermeyi ve onun sonularn iyi kavramak gerekiyor. Var olmas nesnel olarak zorunlu bir aama, ne demektir? rnein insanlk, diyelim ki eski Grek medeniyetinden direk kapitalizme frlayamazd, ne retici glerin gelimilik; ne de meta retiminin yaygnlk dzeyi buna izin vermezdi. Bu bakmdan, aradaki Dou medeniyetlerini ve Avrupa derebeyliini, dnya tarihinin gidii iinde zorunlu olmayan bir aama olarak tanmlayamayz. Ama amz, tamamen bunun aksi bir nitelie sahiptir. En azndan Birinci Dnya Sava'ndan bu yana Tarih, Tarihsel akn nesnel nedenlerine dayanan bir aama iinde deildir. Bugn yaanan Tarih, yaanmas zorunlu olan tek tarih deildir. Tarih, bambaka bir yol, bilimsel sosyalizmin kurucularnn ngrd trden bir yol izleyebilirdi. Ve bu durumda, milyonlarca insann, birka kuan tm mcadelesinin eksenini oluturan Ulusal Kurtulu Savalar diye bir ey olmazd. Yirminci yzyln banda ya da daha sonralar, emperyalist lkelerin proletaryas sosyalist devrimi baarabilseydi, smrge ve yar smrge lkeler, hi bir savaa girme gerei olmadan, iktidara gelmi ileri lkeler proletaryasnn yardmyla otomatikman, kendiliinden bamszlklarn kazanr ve kapitalist olmayan bir yoldan imdiye dek rahat rahat sosyalizme gemi olurlard. Sovyet Orta Asya cumhuriyetleri ve Moolistan rnei, daha sonraki yozlamann yol at sorunlar ve tkanklklar yok saylrsa, Rus Proletaryasnn yaptn Avrupa Proletaryasnn yapabilmi olmas halinde, ya da yeryznn "altda bir yeryz" kadar olmas halinde, Tarihin nasl bir mecraya akm olacan kolaylatran bir rnek oluturabilir. Tarih byle bir yol izlemediyse, bu, ne retici glerin yeterince olgunlamam olmasndan, ne de proletaryann Antik Tarihin kle ya da serflerine benzer biimde yeni ve st bir toplum kuracak nesnel yetenei olmamasndandr. Bu, tamamen, proletaryann kendi iindeki ihanetler nedeniyle bu yetenei gsterememesinden, yani znel nedenlerdendir. Krt, Trk ve dier bir ok lke devrimcilerinin temel yanlgs, tam da amzn bu tayin edici karakteristiini anlamamalarnda yatmaktadr. Onlar, dnya tarihine ve amza kendi mcadelelerinin ekseninden baktndan, ama kendi mcadelelerine dnya tarihinin ekseninden bakmadklarndan, bugn yaanan Tarihi yaanabilecek tek tarihmi gibi gryorlar, dolaysyla Ulusal Kurtuluu, ya da kendi lkelerinde proletarya diktatrlklerinin kurulmas mcadelesini, tarihin geilmesi zorunlu bir aamasym gibi kavryorlar. Ama tam da bu noktada, mantki sonularyla, farkna bile varmadan Bilimsel Sosyalizmi reddetmi oluyorlar. Evet, sosyalizme ne kadar itenlikle inanrsak inanalm, nesnel olarak, bugn yaanan Tarihi yaanmas zorunlu tek Tarihmi gibi grmek; ya da dier bir ifadeyle ulusal kurtulu savalarn, dolaysyla Emperyalizmi ve yeni/yar/ tam smrgeleri tarihsel akn gemesi zorunlu bir aamasym gibi grmek: Tarihin bu tarz gidiinin nesnel nedenlerden kaynaklandn kabullenmek, dolaysyla Marksizm'in temelinde bulunan nermeleri reddetmek anlamna gelir. Ne olabilir bu objektif nedenler, amzn byle akmasna yol aan? retici glerin sosyalizm iin olgunlamad ya da baka bir ifadeyle, kapitalizmin 20. yzylda

emperyalizm yani rme ana girmedii ... Bu ise, Emperyalizm teorisinin ve onun dayand tm Marksist ekonomi politiin yanll demektir. Bir dier nesnel neden, Proletaryann, kapitalizm rme ana girmi olmasna ramen, kle ya da serfler gibi, stn bir dzen kurma yeteneinden yoksunluu yani devrimci bir snf olmad olabilir. Bu da Marksizm'in bir temel nermesinin reddi demektir. Birinci eilim, yani Tarihin bugnk gidiini normal ve zorunlu bir aama olarak grmek, kapitalizmin mrn doldurmad anlayna dayanyorsa, bu otomatikman reformizme yol aar. Madem ki gler sosyalizm iin olgunlamamtr, o halde sosyalist devrim gnn acil bir sorunu deildir. Sosyal Demokrat partiler aka, Komnist partiler zmnen bu anlaya dayanmaktadrlar. kinci eilim, yani bugnk ak zorunlu gr, proletaryann nesnel olarak devrimci bir snf olmad, ya da artk bu vasfn kaybettii grne dayanyorsa, bu da devrimi yapacak baka bir g aranmas sonucunu ortaya karmaktadr. Bu g, kimine gre: nc Dnya halklar, kimine gre lmpenler, kimine gre tketiciler vs. olabilir. Bu da pratikte, kk burjuva topyaclnn ve sosyalizminin ifadesidir. Her ikisi de Marksizm'i redde varan bu grler ya da gizli varsaymlarn anlamadklar ya da gremedikleri bir ey var: eer Marksizm yanl ise, Marksizm'in yanl olduu bir dnyada, doann tahribi korkun bir hzla srerken ve insanl birka kez yok edecek gteki atom silahlar tepemizde dururken, insanln yaama ans yoktur. Ama Marksizm yanll kantlanamayacak bir retidir de, nk eer insanlk yok ols a bile, bu Marksizm'in yanlln kantlamaz: "ya sosyalizm ya barbarlk" dilemmasn ortaya koyup, bu yok olu tehlikesini herkesten nce grp anlar alanlar hep Marksistler olmutur. Ve bu Marksistlerin varlndr, proletaryann znel yeteneksizliinin ve ihanetlerin onun grevini yapmasn engelleyen ey olduunun kant; Tarihin zorunlu bir dnemden gemediinin kant. Marksistlerin "ya barbarlk" feryaddr, insanln var olaca umudunu yaatan. nsanln kaderi, nmzdeki birka on yl iinde kesin bir sonuca ulaacaa benzer. Ve bu kaderin ne olacana dair tayin edici kavgann son sz emperyalist lkelerde sylenecektir. Geri lkelerin birok devrimcisinde, Tarihin bundan sonraki gidiine ilikin yle bir kavray gryoruz: Bat Avrupa ve Amerika'da Proletarya devrim yapamayacak, nc Dnya lkeleri ve Smrgeler bamszlklarn kazanp proletarya iktidarlarna yol aacak, giderek zayflayacak olan Bat Emperyalizmi kendi proletaryasn satn alamayacak, ondan sonra da emperyalist lkeler proletaryas ayaklanacak. Bu grtekiler, sadece proletaryann devrimci kapasitesini inkar etmi ve tarihin bugnk akn zorunlu grm olmuyorlar, ama ayn zamanda, Tarihin byle bir yol izlemesi halinde, byle uzun bur evirme yapacak zaman da olmadn grmyorlar. nsanln batt bir dnyada ulusal kurtulu olanakszdr. Bunu iyi kavramak gerekiyor. Ulusal Kurtulu Mcadeleleri, eer emperyalizmi biraz sarsabilir, dnya ve zellikle ileri lkeler proletaryasna biraz itilim verebilirse, ona glerini toplamak iin biraz zaman kazandrabilirse ne mutlu.

lk bakta, meselenin byle bir konuluu, Krdistan zelinde sanki mcadele azmini baltalarm gibi grnebilir. "Eer sonu ileri lkelerde belirlenecekse, ve insanln batt bir dnyada ulusal kurtulu olanakszsa, kurtulu savana girmenin ne anlam var" diye dnlebilir. Ancak, byk devrimler bunun tam tersini kantlamaktadr. Rus devrimcilerinin ulat fedakarlk ve bilin dzeyine henz hi bir lkenin devrimcileri ulaamad. Ama Rus devrimcileri, Rus emekilerini kurtarmak iin deil, dnya proletaryasnn kurtuluuna azami katkda bulunduklar iin o destanlar yaratabiliyorlard. Lenin, Rus iilerini, Kendilerini kurtarmalar iin deil, ayaklanan alman bahriyelilerine destek olmak iin ayaklanmaya aryordu. Krdistan'daki Kurtulu Mcadelesini btn gcmzle destekleyeceiz, onda yer alacaz, ama insanln batt bir dnyada Krdistan'n kurtuluunun bir anlam tamadn bile bile, insanln kurtuluuna bir katkda bulunabilmek iin. 19. 09. 1986 Celal Aydn

Krdistan Kurtuluunun Baz Sorunlar

Krt ulusu, sadece bamszl iin savarsa, belli dengeler ortamnda belki bu bamszl kazanabilir. Ancak, yllardr sren Krt Ulusal Kurtulu Savann ortaya kard bir gerek vardr: sadece Krtlerin ulusal bamszl iin savamak, Krdistan'n kurtuluunu geciktirmekte, gerek mttefikleriyle balar kurmasn engellemekte, yenilgilere ve moral bozukluklarna yol amaktadr. lk bakta, yle bir akl yrtme, son derece mantki gibi grnmektedir. Ulusal kurtulu hedefi en geni cepheyi kurmay salar, ondan sonra ikincil sorunlar gndeme gelir. Bu anlayn programatik ifadesi, nasl bir ekonomi temeli ve styap (devlet vs. ) sorularn ak brakarak, bamsz bir Krt devleti iin savamak olmaktadr. Ne yazk ki, ya da ok kr, Tarih, dz ya da metafizik manta gre hareket etmiyor. Bamsz bir Krt devleti uruna mcadele, Krt sosyalistlerini Krt burjuvazisinin kuyruuna takmakta, dolaysyla kk ve clz ve korkak Krt burjuvazisini kazanaym derken, en geni mttefiklerini kaybetmesine, proletaryann kendi bamsz programn gelitirememesine yol amaktadr. Sonuta, burjuvazinin tm korkaklklar, yalpalamalar, uzlamalar Krt Ulusal Kurtulu Mcadelesine damgasn vurmakta, yenilgiler ve umutsuzluklar birbirini izlemektedir. Krdistan sosyalistleri ve proletaryas, bamsz bir Krt devleti iin deil, ama Demokratik bir Cumhuriyet, bir tek kyn bile kendi kaderini tayin hakknn engellenemeyecei gerekten demokratik bir cumhuriyet iin savatklar takdirde, belki Krt burjuvazisini kaybedeceklerdir ama ok daha byk gleri kazanacaklardr. Ulusal Kurtulu, bunun otomatik yan rn olacaktr. Bugn Irak ve ran'n bir blm Krt gerillalarn elindedir. ran, Irak ve Trkiye'de binlerce devrimci, aydn, sosyalist kendi burjuvazilerinin saldrlar karsnda mlteci olarak, bu blgelere deil de Avrupa'ya kayor. Niin? nk, bamsz bir Krt devleti eklindeki program, demokratik cumhuriyetin nne gemi durumda. Krdistan'n dalk blgelerine hakim olan gerillalar, ran'da, Trkiye'de ve Irak'ta, gerekten demokratik cumhuriyetler iin savasalar, buralar tm devrimcilerin toplap glerini dzenledikleri birer e kim merkezi haline gelirler. Krdistan'da birok aznlklar bulunmaktadr. Bunlar Krdistan nfusunun hi de kmsenemeyecek bir blmn oluturmaktadr. Bu aznlklar iin de, ayn nedenlerle, bamsz bir Krt devleti kurma sava bir ekim merkezi oluturmuyor. Bu aznlklarn gen kuaklar Avrupa'ya snyor. Krt sosyalistleri, Krt burjuvazisini kaybetmeyi, kendi bamsz programlarn gelitirmeyi gze aldklar takdirde, kendilerini ezen uluslarn ii ve kyllerini, Krdistan'daki aznlklar

kazanabilirler. Krtlerin kurtuluu, Krtlerin, kendilerini ezen uluslarn emekilerini de kurtarmay hedeflemelerinden geer. Bamsz bir Krt Devleti program, ne ezen ulusun ii ve kyllerini ne de Krdistan'n aznlklarn harekete geiremez. Bu ynlar, Enternasyonalist grevlerinin hatrlatlmasyla seferber edilemez ve rgtlenemez. Bunun tek yolu, ezen ulusun ezilenlerine, onlarn can yakan sorunlarna cevap veren alternatif bir program gelitirmektir. Krdistan'daki aznlklar kazanmann da tek yolu budur. Gerekten Demokratik Bir Cumhuriyet, planl ekonomi, toprak reformu, tm bu gleri mcadeleye kazanabilir. Egemen uluslarn burjuvazisi ancak byle tecrit edilebilir. Krdistan'da burjuva ve proleter programlarn fark budur. Kk burjuvazi ise bamsz bir program gelitiremiyor. Burjuvazinin programn benimsiyor ve sadece mcadele biimlerinde radikal olarak ayrm izgisini ekmeye alyor. 17. 09. 1986 Celal Aydn

Krdistan Kurtuluunun Baz Sorunlar (2)

Krdistan Press'e daha yaynna balamadan, birbirini tamamlayan ama farkl sorunlar ele alan bir seri makale yollamtm. Bunlardan yukardaki bal tayan biri de 2. sayda yaynland. Bu makaleleri yazp yollamaktaki amacm, Krdistan Press'in sadece Krdistan ve Krt Ulusal Kurtulu Mcadelesindeki olay ve gelimelerin aktarld bir gazete olmakla kalmayp, ayn zamanda Ulusal Kurtulu Mcadelesine ilikin temel programatik ve stratejik sorunlarn tartld bir forum fonksiyonu da grmesine katkda bulunmakt. Yazy yazarken, onun yanl anlalacan ve sylemedii eylerden tr epey eletiri ekeceini tahmin ediyordum. Fakat, ancak, yanl da olsa, eletiriler geldii takdirde fiilen bu forum gereklemi olur ve yanl anlamalar giderilebilirdi. Beklenen oldu. Krdistan Press'in 9. saysnda, hem yaznn anlalmadn, hem de yaygn nyarglar yanstan Lokman Polat imzal ve "Krdistan Kurtuluunun Sorunlar Metafizik Mantkla zah Edilemez" balkl eletiri yaynland. Bu eletirinin yaynlanm olmasna herhalde hi kimse eletiriye urayandan daha fazla memnun olmamtr. nk, umut ediyoruz ki, bu vesileyle, Krdistan'n kurtuluunun temel sorunlar zerine bir program ve strateji tartmas balar. *** L. Polat'n eletirisinin ahsmla ilgili ve yanl bilgilerle dolu ksmlarna girmeyi gereksiz gryorum. Bu tr ine batrlarndan rahatsz olmayacak derecede kaln bir derim var. Ama, ahsm vesile edilerek H. Kvlcml ve "Trokizm" hakknda baz pein yarglar sralanyor ki, esas konuya gemeden nce ksaca bunlara deinmek gerekiyor. Kvlcml hakkndaki kmseyici ve hor grc ifadeler ancak onun hakkndaki tam bir cehaletin rn olabilirler. Kvlcml'nn l93O'lu yllarda yazd "htiyat Kuvvet: Milliyet" adl eseri yaynlanal yedi yldan fazla oluyor. Acaba L. Polat ya da baka bir yazar, aradan yarm asr gemi olmasna ramen, ne Trkiyeli ne de Krdistanl sosyalistler arasnda bu ayarda bir eser ortaya karlabilmi olduunu iddia edebilir mi? H. Kvlcml, zellikle l96O-7O'li yllarda Ulusal Sorun konusunda zaman zaman susmutur da. Ama bunun kayna, onun Sovyetlerin politikasnn sadk bir takipisi olmasndadr. Bu vesileyle Krdistan Press sayfalarnda Trk Solunun hastal olarak ve de hakl olarak belirtilen milliyetiliin, sadece Trk Solunun deil ama l926'dan sonra III. Enternasyonal ve Sovyet izgisinin, dolaysyla uluslararas bir hastalk olduunun grmezden geliniine de deinmek gerekir. Ayn hastalk Krt Solunda da vardr, ama Krt ulusunun Kurtulu Sava verdii bugnk koullarda, milliyetiliin ilerici yan dolaysyla Trk Solu'nda olduu kadar srtmamaktadr. Gelelim "Trokizm"e. L. Polat "Trokist"lerin Lenin'i bir referans noktas olarak grmedikleri gibi ok yanl bir nyargya sahip. Aynen yle yazyor: "Dedik ki, C. Aydn bir Trokistdir;

eer bir Leninist olsayd Lenin'in ezilen halklarn ulusal kurtulu savalaryla ve de ulusal demokratik devrimlerle ilgili syledii bir ok szlerin ve nc Enternasyonal'in bu konuyla ilgili bir ok kararn buraya aktarrdk". Bildiimiz kadaryla "Trokist"ler kendilerini' "Trokist" diye tanmlamazlar, "Devrimci Marksist" ya da "Bolevik Leninist" olarak tanmlarlar ve onlar, Marks, Engels, Lenin'in geleneinin en sadk, en Ortodoks ve en tutarl izleyicileri olduklar iddiasndadrlar ve / veya en azndan byle olmaya alrlar. Byle olup olamadklar ayr bir sorun, ama L. Polat arkadan sandnn aksine Marks-Engels-Lenin ve III. Enternasyonal'in ilk drt kongresinin kararlarn referans alarak her zaman "Trokist'lerle tartmaya girebilirsiniz, nk onlar zaten bu referans noktalarndan hareket etmektedirler. Bu vesileyle L. Polat'n kartrd bir noktaya daha deinelim. Bir grn taraftar, taraftar olduu gr her zaman hakkyla ve doru olarak savunamayabilir ve onu rezil edebilir. Bu durumda, o toy savunucuya bakarak, o gr hakknda bir karar vermeye ya da o gr eletirmeye kalkmak metodolojik olarak yanl, ahlaki olarak da bir kyl kurnazlnn ifadesi olur. C. Aydn da, taraftan olduu grn toy ve onu rezil edici bir savunucusu olabilir. Belki ileri srd neriler, savunduunu iddia ettii grlerle ilgisiz olabilir. Bu durumda, C. Aydn'n yazdklarndan hareketle, onun kendisini taraftar kabul ettii izgiyi mahkum etmeye kalkmak, en hafif bir ifadeyle bilimsel bir sorumsuzluu yanstr. L. Polat arkadamz muhakkak ki Marksizm-Leninizm'e inanyor olsa gerek. Ama bu rnein gsterdii gibi, bu inancn ok toyca ve inand fikri rezil ederek savunuyor. imdi birinin kp da, L. Polat'n dediklerinden hareketle Marks veya Lenin'in dncesini rtmeye kalkmas sama olur. Ayn samala dmemeyi, herhalde bakalarnn da L. Polat'tan bekleme hakk olsa gerek. *** L. Polat'n eletirisine konu ettii yaznn temel tezi yle ifade edilebilir: "Krt Ulusu bamszln elde edebilmek iin, bamszlktan daha fazla bir eyler iin savamaldr." ya da baka bir ifadeyle: "Krt ulusu, kendini ulusal baskdan kurtarmak iin, kendini ezen uluslarn ezilenlerini de kurtarmaya kalkmaldr. Bu "Daha fazla bir ey" de yazda yle somutlanmaktadr: "Krdistan sosyalistleri ve proletaryas. bamsz bir Krt devleti iin deil; ama demokratik bir cumhuriyet, bir tek kyn bile kendi kaderini tayin hakknn engellenemeyecei gerekten demokratik bir cumhuriyet iin" savamaldrlar. Yaznn dier blmleri bu fikrin gerekelendirilii ve tad potansiyellerin sergileniidir. Okuduunu biraz anlayan herkes iin, yukardaki nermelerden, L. Polat'n iddia ettii trden, Krtlerin ayrlma hakkn ya da Krt ulusal kurtulu savan inkar etmek ya da kmsemek gibi bir anlam kmaz. Aksine, yukardaki nermeler, Krt Ulusal Kurtulu Hareketinin hangi strateji ve programla baarya ulaabilecei sorununu tartmaktadr. Yukardaki nermeler, Krt Ulusal Kurtulu Hareketinin kmsedii asndan deil, ama belki, bu harekete, potansiyellerinin ve limitlerinin stnde devasa grevler ykledii, Kylln ya da Ulusal

Kurtulu Hareketlerinin devrimci potansiyelini abartt iin eletirilebilir. Yazy yazarken, okuduunu anlayan bir okuyucunun, tezleri bu adan tartmas gerektiini dnmtm. Bu yaklam olduka yenidir ve ne Trk ne de Krt solunda ortaya atlp tartlmamtr. Yeni olan yann gze batrmak iin bir ka rnek verelim. Bugn Krt Ulusal Kurtulu Hareketi, Trk Sol hareketini eletirirken hakl olarak, burjuvazinin kuyruuna taklmakla ve Krt Ulusal Kurtulu hareketinin devrimci potansiyelini grmemekle eletiriyor. Ama tam da bu ele tiriyi yaparken, kendini, ezen uluslarn proletaryasnn mcadelesinin bir nesnesi ve yedei olarak grm oluyor. Getirilen ve tartlmak istenen teze gre ise, Krtleri ezen uluslarn proletaryas ve kylleri, Krt Ulusal Kurtulu Sava iindeki proleter ve sosyalist kanadn, ve bu kanadn nclk yapmas halinde, Ulusal Kurtulu Hareketinin yedei ve nesnesi olarak getiriliyor. Birbirini tamamlayan bu ztl daha da gze batrmak iin yle diyelim. Krtleri ezen uluslarn sosyalistleri, Ulusal sorunu, Proletaryann yedek gc olarak grr. rnein Dr. H. Kvlcml'nn kitab, yeni Trke'yle "Yedek G: Ulusal Sorun" baln tar, byle bir kitabn muhatab: Trkiye Proletaryasdr. Ama Krdistan Proletaryas iin, Krdistan'n Kurtulu Savanda, sosyalist bir kanadn baars iin yazan bir sosyalist, kitabna yle bir balk koymaldr: "Yedek G: Ezen Uluslarn Ezilenleri". Krt Ulusal Kurtulu Hareketini yedek g olarak gren Trkiye Proletaryas, nasl bu yedek olarak grd gc kazanmak iin somut bir program ortaya koymak zorundaysa, ayn ekilde, tersinden, kendini ezen uluslarn ezilenlerini yedek g olarak gren, Krdistan Proletaryas da, bunlar kazanmak iin somut bir program ortaya koymak zorundadr. Yazda bu programn ne olaca tartlmaktadr. Anlalrl salamak iin yaplan bu ksa aklamadan sonra, gelelim L. Polat'n eletirilerine: l) "Toplumsal kurtulu adna Ulusal Kurtuluu reddeden. kyll inkar eden saf proleter bir devrim Krdistan'n iinde bulunduu bugnk koullarda uygulanamaz ve en nemlisi bugn Krdistan'da gndemde olan sosyalist bir devrim deil, ulusal demokratik bir devrimdir. Yazmzn hi bir yerinde ve yukarda daha da aklanan temel fikirlerinde "toplumsal kurtulu" ya da "saf proleter bir devrim" den sz edilmi deildir. Sylediim sadece "demokratik cumhuriyet"tir. Sylemediim eylerden hareketle eletirilmi olmuyor muyum? Ama L. Polat'n byle eletirmesinin anlalmayacak bir yan yoktur. O bir yerlerden duymutur ki "Trokistler kyll reddeder" ve "saf bir proleter devrim" iin urar. Eh, C. Aydn da "Trokist" olduundan, ancak bunu savunuyor olabilir diye karsamay hemen yapmtr. Ne yazk ki, L. Polat byle yaparak D. Perincek gibi burjuva sosyalistlerinin yarglarn tekrarlam olmakta, hatta D. Perincek'in "bir iktidarszlk doktrini olan trokizm" gibi yarglarn benimsemekte bir mahzur grmemektedir. Dorusu ilgin bir yaknlama. 2) L. Polat, "Demokratik Cumhuriyet" derken neyi dediimi anlamamtr. Eletiris inin bir yerinde, yukarda da aktardm Demokratik Cumhuriyet ile ilgili satrlarm aktaryor, ama, benim "demokratik cumhuriyet" szcklerinden sonra virgl koyarak, bu konuda ok yaygn yanl anlamalara olanak vermemek iin eklediim cmleyi kararak. L. Polat'n aktarrken

kard cmlecik udur: "bir tek kyn bile kendi kaderini' tayin hakknn engellenemeyecei gerekten demokratik bir cumhuriyet. Niin byle bir cmlecie gerek grdk? nk bu fikir, gerek Krt gerek T rk soluna son derece yabanc ve Marks-Engels-Lenin'in hemen hi anlalamam bir yann ortaya koyuyor. nk, bu fikirden hareketle, bamsz bir devletten te bir eyler iin savamak gerektii karsamasn yapyorum. Krt ve Trk solunda Kendi Kaderini Tayin Hakk, ancak ulus olunca sahip olunabilecek bir ey olarak anlalm ve Krtlerin bamsz devlet kurma hakkm savunmak iin hep Krtlerin bir ulus olduu kantlanmaya allmtr. (Burada kastl arptmalara imkan vermemek iin Krtlerin bir ulus olduunu aka belirtelim. ) Ama sorunun bu ekilde koyuluu tersinden, ulus olmayan, tarihsel, corafi, sosyolojik ya da psikolojik olarak kendine ulus olduuna dair bir sertifika bulamayan bir topluluun ayrlma ve bamsz bir devlet kurma hakkndan sz edilemeyecei varsaymn ierir. Tartmay yeniden balatmak, ama bir st dzeyde balatmak ve ilerde ok gerici sonular douracak bu varsaymn yanllm gstermek iin, iddia ediyoruz ki: ayrlma hakk iin ulus, milliyet vs. olmak gibi bir nkoul yoktur ve olmamaldr. Bu, Marks-Engels-Lenin'in Demokratik Cumhuriyeti ve Ayrlma Hakk anlaydr. Gerek demokratik cumhuriyette, isteyen ky, mahalle, ya da blge halk, istedii takdirde derhal ayrlabilmeli ve bunu engelleyecek ne hukuki, ne idari bir mekanizma olmamaldr. rnein Lenin, Devlet ve htilal'de Engels'ten alnt yapyor: "O halde, merkezi cumhuriyet. Ama, l798'de kurulmu, imparatorsuz imparatorluktan baka bir ey olmayan bugnk Fransz Cumhuriyeti anlamnda deil. l792'den l798'e kadar, her Fransz ili, her komn (Gemeinde), Amerikan modeline gre, tam idari zerkliine sahipti; bizim de aynen sahip olmamz gereken ey budur. Bu zerkliin nasl rgtlenebileceini ve brokrasiden nasl vazgeilebileceini, Amerika ve Birinci Fransz Cumhuriyeti bize gstermi bulunuyor. (s. 95) Ve Lenin'in konuya ilikin yorumu: "Engels bakmndan, merkeziyetilik, 'komnler' ve blgelerin devlet birliini tamamen kendi arzularyla (a. b. . ) savunmalar artyla, her trl brokratizm ve her trl yukardan 'buyurma'y sz gtrmez biimde ortadan kaldran geni bir mahalli idari zerklii asla bertaraf etmez" (s. 95) Ne yazk ki, ne Krt ne de Trk sosyalistleri, bugne kadar, kendi kaderini tayin hakknn ulus olma kouluna balanamayaca seklindeki bu anlaya hi deinmemilerdir. Trkler asndan byle bir program, otomatikman Krtlerin bamsz devlet kurma hakk demektir, Krtler iin de ayndr. Ve byle bir programn, bamsz bir Krt devletine kar olmas diye bir ey sz konusu deildir. Otomatikman bunu da ierir. Byle bir program savunmakla, sadece Krtlerin ayr devlet kurma hakk deil, ama ayn zamanda, Krt Kurtulu Savana, kendilerini ezen uluslarn emekilerini de kurtarma grevi yklenmi olur. Ama byle bir program, bamsz bir devlet kurma hedefinden farkl bir

eydir. Bamsz bir devlet kurma program, bu devletin alabilecei somut biimleri ele almaz. Ama sadece bu da deil, bamsz bir devleti de gletirir. Bir kyn bile isterse ayrlabilecei ve her trl topluluun kendi zgr iradeleriyle birletikleri bir Demokratik Cumhuriyet ne gibi devrimci potansiyeller tamaktadr? Ezen Uluslar Asndan: Krt Ulusal Kurtulu Hareketi, byle bir program savunan bir ncle sahip olduu takdirde, ezen ulusun ezilenlerini aktif olarak yanna kazanabilir ve program uruna mcadele iin rgtleyebilir. nk byle bir program, ayn zamanda, ezen uluslarn brokratik, militer devlet cihazlarnn paralanmasyla gerekletirilebilir. Byle bir program, ezen uluslar tarafndan ezilen dier uluslar da yanna kazanabilir. rnein ran'da Azeriler de ezilen bir ulusturlar. Ama bamsz bir Krt devleti hedefi, Azerileri, Krt Devleti uruna mcadeleye sevk etmez, ama Demokratik Cumhuriyet, onlarn mcadelesini de ateleyip, ivmelendirebilir. Byle bir program, Krdistan'daki aznlklar da aktif olarak mcadeleye eker. Unutmayalm, Krdistan'daki Krt olmayan aznlklar, nfusun neredeyse yarya yaknn kapsamaktadr. Sadece bamsz bir Krt Devleti program, bu aznlklarn mcadeleye girmesi iin ekici deildir, nk ayrlmay ulus olmaya balamaktadr. Ama yukardaki gibi bir program Krdistan'daki aznlklara unu demi olur: "Sizler, Sryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Yezidiler, Araplar, Azeriler, Trkler vb., bizim programmza gre, eer istediiniz takdirde, bir tek ky bile olsanz ve ayrlmay istiyorsanz ayrlabilirsiniz. Ama Krt burjuvazisi ve milliyetilii byle bir program iin savamad ve savamyor. Bundan dolay da, Krt ulusunu son derece geni potansiyel mttefiklerinden yoksun brakyor. Ve tam da bu nedenle, sadece bamsz bir Krt devleti iin savatndan dolay, bamsz bir Krt Devletini kuramyor. Krt Ulusal Kurtulu Savann, kendini ezen uluslarn emekilerini de kurtarmak gibi bir program olmazsa, baarya ulamas zordur. ("Olanakszdr" demiyorum. Belli dengeler ortamnda olabilir. Ama bu fiilen yeni bir Yalta demektir). Paradoksal bir ifadeyle, Krtler, kendilerini ezen uluslarn emekilerini kurtarmaya kalkarlarsa ken dilerini de kurtarabilirler. Ama byle bir program da ancak, Krdistan Proletaryas ortaya koyabilir. Bunun imdiye kadar ortaya koyulamamas, Krt Ulusal Kurtulu Hareketi'nin ran, Irak, Trkiye arasndaki gene, yani ayn zamanda Krdistan'n en geri, Proletaryann en zayf olduu yere skm olmasndandr. Krt Ulusal Kurtulu Hareketi bu elikinin iinde bunalyor. Buralarda gl olan akmlar, yukardaki gibi bir program gelitiremedii, kendini ezenlerin ezilenlerini de kurtarma mcadelesine girmedii iin, daima devletler aras elikilere dayanmak zorunda kalyorlar. Ve tam da bu nedenle, daima ihanete uruyorlar ve Krt Ulusu binlerce evladn yitirip aclar iinde kvranmaya devam ediyor. Tarihten karlacak ders budur. L. Polat da, Krt ulusunu yenilgilere mahkum eden bu anlay, bizi eletirirken en ak biimde yle ifade ediyor: "Krt sosyalistleri bamsz bir devlet kurmadan demokratik cumhuriyeti nasl olutururlar? " Kymetli eletirmen, bizi metafizik mantkla suluyor ama, tam da metafizik yaklam kendisi ifade etmi oluyor. Tarih ve sosyoloji bunun tersinin doru olduunu gstermitir.

Yani "Krt sosyalistleri, demokratik bir cumhuriyet program ve bunun rn olan bir ittifaklar manzumesi kurup Ulusal Kurtulu hareketine nclk etmeden, Krtler'in bamsz bir devlet kurmaz ok zordur. te ortada iki ayr stratejinin iki zl ifadesi. Her ikisi de Krtlerin Ulusal Kurtulu Savann baarsn amalyor ama ayr program ve stratejiler neriyor. Burada, kolaycla kamadan tartlmas gereken bu iki ayr program ve stratejidir. Krdistan Press, ayn zamanda bu can alc konunun tartld bir forum olmaldr. L. Polat, yukarda aktarlan satrlaryla, bizi eletirirken farkna varmadan iddiamz da dorulam olmaktadr. Yani kendisi bir sosyalist olarak, Krdistan'da egemen olan tm akmlarla ayn gr paylam oluyor: "nce bamsz bir devlet". Bizim iddiamz da, imdiye kadar mcadelenin bu ama iin yrtldyd. L. Polat, ne demek istediimi anlamak iin kafa yormadndan, sylemediimiz eylerden dolay bizi eletiriyor. Bir iki rnek verelim: "Krt, Arap, Fars ya da Trk hangi devrimci kurtarlm blgelere gitmi de oradan kovulmutur? " diye soruyor. Yazmn hi bir yerinde kimsenin kovulduundan s z etmedim. Kurtarlm blgelerin bir ekim merkezi olmadndan sz ettim. Yani oraya gitmiyorlar ki kovulsunlar. Bu gitmeyi de o insanlarn niyetleriyle, mcadeleden kamalaryla vs. aklanamaz. Gerekte bu insanlar ancak nerdiimiz trden bir program iin oraya gidip savarlar. Ancak yle bir program, bu insanlarda cokunun zirvelerini ve sabrn derinliklerini harekete geirebilir. Eri oturup doru konualm. Bugn Krdistan'n kurtarlm blgelerinde bir demokrasiden deil ama belki paternalist bir hogrden sz edilebilir. Elbette bunun nesnel temelleri vardr. Ama gerek de budur. Ve bu gerek, rnein bir spanya Savana btn dnya ilerici entelijansiyasnn akmas gibi bir cokunun harekete geiinin nnde bir engel olmaktadr. Ayn ey Krdistan'daki aznlklar iin de geerli. Bu insanlarn da Egemen devletlerin basks karsnda Krdistan'n kurtarlm blgelerine deil de Avrupa'ya gittiini ya da Ezen uluslarn ibirliine yneldiini grmezden gelemeyiz. Onlar, "Krtler savat iin Avrupa'ya kayorlar" demedim. Sorarm L. Polat'a, Hangi Krt partisi Krdistan'daki aznlklara, kendi kaderini tayin hakkn garanti eden bir program sunuyor? Yok byle bir parti. Krt bamszlk hareketi, Krdistan'daki aznlklara da paternalist bir hogryle yaklamaktadr. Ama byle bir yaklam, o glerin enerjisini ve fedakarln harekete geiremez. Krt Ulusal Kurtulu Hareketi, her yaptn alklayanlarn deil, bir yandan kendisiyle dayanrken, dier yandan kendisine en ar eletirileri yneltenlerin gerek dostlar olduunu anlamaldr. Krt yoldalarmza: onlarda yanl grdklerimizi sylemeyerekten, onlarn sempatisini kazanmak istemiyoruz ve gerek Krt sosyalistlerinin de eletirenleri dman gibi grmeyecek bir olgunluk iinde olduuna inanyor ve bizlerden bunu beklediini sanyoruz. l8. 02. l987

C. Aydn

Orhan Kotana Mektup (1)

Sevgili Orhan, Postada gecikme olaslna kar, hazrladm bir iki yazy hemen yolluyorum. Yarn bir yaz daha yollayabileceimi umuyorum. Yazlar istediim gibi olmad. 1) Elimde doru drst kaynak yok, 2)Uzun sredir yaz yazmadmdan zorlandm, 3) Konuya konsantre olamadm, 4) Zamannda yetitirememekten korktuum iin acele ettim, acele ettike de elim ayama dolat. Beenmezsen hi birini basmayabilirsin. Bu konuda son derece rahat ol. Ancak basmasan da, bu yazlarda gelitirmeye altm baz tezleri gerekten tartmak isterim ve eletirilerini beklerim. Krdistan Tarihi ile ilgili yaznn iki ayr versiyonunu yazdm. Ha ngisi daha iyi karar veremedim. Eer zaman olsayd, ikisinden, daha zl bir nc versiyon karlabilirdi. stersen sen dene. Yollandn sylediin rnek nsha hala elime gemi deil, bu nedenle gazetenin nasl bir ey olaca hakknda somut bir tasavvurum olmamas nedeniyle de, nasl bir slup tutturmak gerektiine karar veremedim. Demir Kkaydn Selamlar ve baarlar 17. 09. 1986

Orhan Kotana Mektup (2)

Merhaba Orhan, Epeydir haberleemiyoruz. Dilerim ileriniz iyi gidiyordur. liikte, L. Polat'n eletirisine cevabm var. Biraz uzun oldu. Ama kanmca uzunluk nemli deil. Bu vesileyle Krdistan'n kurtulu sorunlar zerine bir tartma balatlabilirse. gazetenin daha canl ve etkili olaca kansndaym. Sana ilk yazlarla birlikte iki yaz daha yollamtm. Onlar o zaman alm mydn? Biri Krdistan tarihilii zerine idi, dieri de Evrensel Tarih Balamnda Kurtulu Savalar diye bir yazyd. Alp almadn unun iin soruyorum: Yazlarmn merakls bir ok kii, artk Krdistan Press'e niye yazmadm soruyor. Ben de, yazdm, yazlar yolladm ama her halde yer olmadndan yaynlanmadn sylyorum. Yalanc duruma dmemek iin bir kere daha soraym dedim. O sralar posta grevi vard galiba. Belki bu nedenle eline gememi olabilir diye dndm. Eer eline gememise, bildir, fotokopi yapp yollayaym. Burada Recep ve smai1 Beiki ile ilgili bir kampanya var. Elimden geldiince tandklarma iletmeye alyorum. Ama yle pek tandm da yok. ou kez onlar da bakalar araclyla katlm oluyorlar. Baka ne yazaym. imdi1ik bu kadar. ok selamlar. Hoa kal. Demir Kk aydn 18. 02. 1987, Hamburg