Rancangan Pengajaran Harian

Rancangan Pengajaran bagi Set Pengajaran
Mata Pelajaran Tarikh / Hari Masa Tingkatan Bilangan Pelajar Tajuk Subtopik : : : : : : : Ekonomi Asas Tingkatan 4 16 Ogos 2010/ Isnin 10.20 pagi – 11.40 pagi (80 minit) 4 Bistari 35 Orang Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu Pemilihan Pekerjaan (Jenis-jenis Pekerjaan dalam Sektor Ekonomi) Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran ini, pelajar akan dapat : 1. Menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi 2. Memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui tentang pelbagai jenis pekerjaan yang terdapat di Malaysia Alat Bantu Mengajar : Gambar Foto, Kad Imbasan, pita pelekat, kertas majong, marker pen, video, komputer, LCD. Pendekatan/strategi Kaedah Nilai-nilai KBKK : : : : Berpusatkan guru dan pelajar Perbincangan, Penyoalan, Syarahan Kebebasan, keberanian, kerajinan, kesyukuran,rasional Mencirikan, menjana idea, menghubungkait

1

Rancangan Pengajaran Harian

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran
Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Pengenalan  Pemilihan pekerjaan 1. Guru menunjukkan gambar foto pelbagai jenis pekerjaan yang terdapat di Malaysia. 2. Guru meminta pelajar ke hadapan untuk menyuaipadankan kad imbasan jenis pekerjaan dengan gambar foto. Aktiviti Pelajar 1. Pelajar melihat setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. Pelajar ke hadapan untuk melakukan aktiviti suaipadan kad imbasan jenis pekerjaan dengan gambar foto. Strategi/ Kaedah/ ABM/ Nilai/KBKK Set Induksi
(7 minit)

Strategi : Berpusatkan guru & pelajar. Kaedah : Penyoalan, Perbincangan. ABM : Kad Imbasan, gambar foto, pita pelekat. Nilai : Keberanian, kebebasan, rasional. KBKK : Menjana Idea, mencirikan

Langkah 1
(13 minit)

Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi

1. Guru menunjukkan gambar foto aktiviti sektor utama kepada pelajar.

1. Pelajar melihat gambar foto yang ditunjukkan oleh guru. 2. Pelajar memberi pendapat mereka berkaitan aktiviti sektor utama.

Strategi : Berpusatkan pelajar dan guru Kaedah : Penyoalan, Perbincangan, syarahan ABM :

*Sektor utama Maksud : Pengeluaran secara langsung daripada alam semulajadi.

2. Guru menyoal pendapat pelajar berkaitan apakah maksud sektor utama sebelum memberi penerangan kepada

2

Guru menunjukkan video aktiviti perkilangan (mengetin nanas) kepada pelajar. 1. Guru menyoal pelajar tentang pemahaman mereka berkaitan video tersebut. Pelajar mendengar setiap penerangan guru dengan prihatin. Strategi : Berpusatkan pelajar dan guru. menghubungkait 3. petani. KBKK : Mencirikan. komputer. Pelajar menyatakan pemahaman mereka berkenaan video tersebut. 2. 2. Guru menerangkan maksud sektor kedua. perlombongan & kuari. LCD. Guru menunjukkan gambar foto jenis 1. peladang. syarahan. 3. 1. Nilai : Kerajinan. penternakan. Jenis Pekerjaan : Pelombong. rasional. Jenis Pekerjaan : Operator pengeluaran. nelayan dan pembalak. Guru menerangkan maksud sebenar sektor utama. Pelajar melihat gambar foto jenis Strategi : Berpusatkan 3 . jenis bidang yang terdapat dalam sektor utama serta jenis pekerjaan yang terdapat dalam sektor utama. Pelajar melihat video aktiviti perkilangan yang ditayangkan. menghubungkait Bidang : Perindustrian dan Pembinaan 3. Kaedah : Penyoalan. penternak. buruh. penyelia perumahan. Langkah 2 (20 minit) Gambar foto Nilai : Keberanian. Langkah 3 *Sektor ketiga Maksud : Sektor 1. KBKK : Mencirikan. jurutera pengeluaran. Bidang : Pertanian. Pelajar mendengar setiap penerangan guru dengan prihatin. kebebasan. 3. bidang yang terlibat di dalam sektor kedua serta jenis-jenis pekerjaannya. kebebasan. perikanan. *Sektor kedua Maksud : Pemprosesan barang yang dikeluarkan oleh sektor utama untuk hasilkan barang siap @ ½ siap.Rancangan Pengajaran Harian pelajar. kesyukuran. ABM : Video.

1. menghubungkait Bidang : Pengangkutan. pelajar berbincang dalam kumpulan kecil apakah maksud sektor ketiga mengikut pemahaman mereka. pelajar dan pelajar. peruncitan. 2. Strategi : Berpusatkan pelajar. pemborongan. 3. jururawat. 3. KBKK : Mencirikan. marker pen. 4 . Kaedah : Penyoalan. Guru berbincang bersama pelajar mengenai maksud Jenis Pekerjaan : Doktor. rasional. guru. sektor ketiga sebelum €menerangkan dengan lebih terperinci mengenai maksud. pita pelekat. Pelajar melukis peta minda berkaitan jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi dan membentangkannya. Nilai : Keberanian. 1. ABM : Gambar foto. Pelajar berbincang dalam kumpulan kecil apakah maksud sektor ketiga mengikut pemahaman mereka. hotel restoran dll. pita 2. 2. bidang serta jenis pekerjaan dalam sektor ketiga. Pelajar mengenalpasti sama ada suaipadan yang dilakukan semasa set induksi betul atau pelekat. Guru meminta pekerjaan yang terdapat dalam sektor ketiga.Rancangan Pengajaran Harian (15 minit) perkhidmatan yang memberi sokongan kepada sektor 1 dan 2 pekerjaan yang terdapat dalam sektor ketiga. Pelajar berbincang dengan guru mengenai maksud sektor ketiga dan kemudiannya mendengar setiap penerangan guru. Nilai : Keberanian. pergudangan. Guru meminta pelajar mengenalpasti samaada suaipadan yang dilakukan semasa set induksi betul atau salah. Langkah 4 (20 minit) Pengukuhan dan pengayaan diri pelajar. 2. Kaedah : Perbincangan ABM : Kertas majong. Perbincangan. tentera. Guru meminta pelajar melukis peta minda secara ringkas berkaitan jenis pekerjaan dalam sektor-sektor ekonomi dan membentangkannya. kebebasan. menjana idea.

1. kebebasan. Guru meminta pelajar membuat rumusan berkaitan topik yang dipelajari. menghubungkait Penutup (5 minit) 1. Refleksi: Rancangan Pengajaran bagi Set Pengajaran Mata Pelajaran Tarikh : Ekonomi Asas : 24 Ogos (Isnin) 5 .Rancangan Pengajaran Harian salah dan memperbaikinya. Pelajar membuat rumusan berkaitan topik yang dipelajari. menjana idea. KBKK : Mencirikan. rasional.

kemahiran menghubung kait. hormat menghormati. buku rujukan dan nota edaran Nilai : Hemah tinggi. menjana idea. kerjasama. semangat bermasyarakat. berdikari kerajinan. serta membuat kesimpulan. KBKK : Mendefinisi. Pengetahuan Sedia Ada : Jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor.10pm . rasional. kebersihan fizikal dan mental. Pembentangan dan juga simulasi Bahan Bantu Mengajar : Buku teks. Menghuraikan faktor-faktor dalam pemilihan pekerjaan. diharapkan pelajar akan dapat: i. Menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 6 . membanding dan membeza.1. Strategi Kaedah : Berpusatkan guru dan pelajar : Perbincangan.20pm (80 minit ) : 4 Teknik 2 : 27 Orang : Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu : Faktor-faktor pemilihan pekerjaan : Pada akhir pengajaran & pembelajaran.Rancangan Pengajaran Harian Masa Tingkatan Bil. Pelajar Tajuk Sub Tajuk Objektif Pembelajaran : 12. ii. kesyukuran. keberanian.

buku rujukan KBKK: Mendefinisi. Aktiviti Pelajar 1) Pelajar melihat dengan teliti setiap gambar yang di tunjukkan oleh guru. Strategi/ Kaedah/ ABM/ Nilai/ KBKK Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: Simulasi BBM: Buku teks. 2) Guru meminta para pelajar untuk mengelaskan gambar ke dalam setiap sektor ekonomi 3) Guru meminta pelajar untuk mengeluarkan buku teks. Memberi pengenalan kepada jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi: • sektor utama • sektor kedua • sektor ketiga 1) Guru memberikan penerangan tentang pengenalan kepada jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi. 2) Pelajar mengelaskan gambar tersebut mengikut sektor ekonomi. membanding beza Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: Penerangan/ perbincangan 2) Pelajar membuat soal jawab bersama guru.Rancangan Pengajaran Harian Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Set Induksi (10 minit) 1. 2) Guru bertanya kepada palajar tetang pekerjaan dalam setiap sektor. 3) Pelajar mengikut arahan diberi. menjana idea. keberanian Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: 7 Langkah 1 (20 minit) 1. rasional. 1) Pelajar memberi tumpuan dan membuat catatan nota. hormat menghormati. buku rujukan dan nota masing-masing. Langkah 2 (20 minit) 1. Menjana idea Nilai: Kerajinan.tentang faktorfaktor yang 1) Mengedarkan nota kepada para pelajar dan meminta pelajar 1) Pelajar mengikut arahan guru. buku rujukan KBKK: Tiada Nilai: Hemah tinggi. Menerangkan secara ringkas : . BBM: Buku teks. kesyukuran. . Persediaan guru dan pelajar 1) Guru menunjukkan contoh gambargambar pekerjaan di setiap sektor ekonomi.

2. kerajinan 2) Pelajar memberi tumpuan dan mencatat nota. 2) Guru meminta pelajar untuk memilih satu faktor pemilihan pekerjaan dan menghubungkait dalam sektor ekonomi. 3) Guru menilai pembentangan kumpulan dan berlaku sesi soal jawab. 1.Rancangan Pengajaran Harian Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru dikaitkan dalam pemilihan pekerjaan. jarak. suasana tempat kerja. 4) Guru memberikan latihan kepada pelajar berkenaan topik pada hari itu iaitu faktorfaktor pemilihan pekerjaan. 3) Pelajar membuat pembentangan dan menjawab soalan yang diberikan. Ulasan dan kesimpulan. 1) Guru membuat refleksi dan 1) Pelajar bergerak mencari kumpulan masing-masing. rasional. Nilai: Hemah tinggi. 3. 1) Guru mengarahkan para pelajar untuk membuat lima kumpulan kecil. 1) Pelajar menumpukan KBKK: Menjana idea. kemahiran menghubung kait Nilai: Kerjasama. Langkah 3 (20 minit) Penutup (10 minit) 1. 2) Memberi penerangan tentang faktorfaktor dalam pemilihan pekerjaan. Pembentangan kumpulan dan soal jawab. keberanian. pengalaman dan kemahiran. Perbincangan dalam kumpulan. • Tempat tinggal • Pengangkutan • Cuti • Faktor lain seperti minat. Aktiviti Pelajar Strategi/ Kaedah/ ABM/ Nilai/ KBKK Simulasi BBM: Nota edaran KBKK: Menjana idea dan hubung kait 3) Pelajar bertanya kepada guru tentang perkara yang mereka tidak fahami. semangat bermasyarakat Strategi: Berpusatkan 8 . pengaruh keluarga.kelayakan akademik dan keadaan ekonomi. Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: Pembentangan/ Simulasi BBM: Buku teks. nota edaran 2) Pelajar menerima arahan guru. 4) Para pelajar menjawab soalan latihan yang telah diberikan oleh guru dengan berbincang bersama-sama rakanrakan. Penilaian (Soalan) membuat imbasan. • Upah wang • Perubatan. 3) Guru meminta kepada pelajar bertanya sekiranya terdapat persoalan yang ingin diajukan. buku rujukan.

yang dipelajari iaitu faktor-faktor pemilihan pekerjaan. buku rujukan. Kelaskan pekerjaan berikut mengikut sektor-sektor yang terdapat dalam ekonomi? 9 . LAMPIRAN SOALAN 1. nota edaran KBKK: Kesimpulan Nilai: Hemah tinggi mengulas perhatian kepada kembali tajuk ulasan guru.Rancangan Pengajaran Harian Langkah/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Strategi/ Kaedah/ ABM/ Nilai/ KBKK guru dan pelajar Kaedah: BBM: Buku teks.

Pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi.Rancangan Pengajaran Harian a) Nelayan b) Petani c) Doktor d) Buruh kilang e) Usahawan f) Polis g) Askar h) Chef i) Guru j) Jurutera k) Pelombong l) Pekerja kilang m) Buruh binaan 2. Apakah faktor-faktor yang diperlukan dalam sesuatu pemilihan pekerjaan yang baik? JAWAPAN 1. SEKTOR PEKERJAAN 10 .

Faktor-faktor pemilihan pekerjaan yang baik. • • • • • • • • • Upah wang Perubatan Tempat tinggal Pengangkutan Cuti Suasana tempat kerja Pengalaman Kemahiran’ Kepakaran Liang Chi Huoy D20081032393 Rancangan Pengajaran bagi Set Pengajaran 11 .Rancangan Pengajaran Harian a) Nelayan Sektor Pertama b) Pelombong c) Petani a) Buruh Binaan Sektor Kedua b) Buruh Kilang a) Doktor b) Usahawan c) Polis Sektor ketiga d) Askar e) Chef f) Guru g) Jurutera 2.

Bijaksana : Menyenarai. pen marker.2 Pendapatan Individu Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini diharap pelajar akan dapat : i) Mentakrifkan definisi Pendapatan Individu ii) Menyenaraikan jenis-jenis Pendapatan Individu iii) Mendefinisikan maksud setiap jenis Pendapatan Individu iv) Menyenaraikan sumber-sumber Pendapatan Individu v) Menghurai perbezaan antara upah benar dengan upah wang vi) Mengira faedah dan untung Pengetahuan sedia ada : Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi. Kerjasama. mengingat kembali.12:10tengah hari (80 minit) : 4PA2 : 35 orang : 2. menjana idea. mengira dan membeza. buku teks : Berpusatkan guru dan pelajar : Bertanding. mentafsir. kertas majung. Ketepatan. mendefinisi.Rancangan Pengajaran Harian Mata Pengajaran Tarikh/ Hari Masa Tingkatan Bilangan Pelajar Tajuk Subtopik : Ekonomi Asas : 18 Mac 2010(Selasa) : 11:00pagi. sumbangsaran. bincang dalam kumpulan. mengenalpasti. soal : Amanah. faktor-faktor pemilihan pekerjaan Alat Bantu Mengajar Pendekatan/ Strategi Kaedah jawab Nilai KBKK : Hadiah.0 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu : 2. Rasional. 12 . menghubungkait.

3) Pemenang menerima hadiah. Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar 13 . yang hendak diajar 1) Mengeluarkan kertas dan mendengar arahan yang diberi. Kaedah: Bertanding ABM: Hadiah sebagai ganjaran Nilai: Amanah KBKK: Menyenarai Menghubung kait Langka/ Masa Isi Kandungan Set Induksi ( 10 minit) Pengenalan pendapatan Individu 1) Minta pelajar mengeluarkan kertas 2) Memberi arahan memulakan permainan ‘’huruf’’. 4) Menghubung 4) Mengenalpasti kaitkan permainan tajuk yang akan dengan tajuk dipelajari. 1) Menjawab soalan guru ikut giliran. 3) Memberi hadiah kepada seorang pemenang permainan ini. 2) Bertanding menyenaraikan perkataan yang bermula dengan huruf yang disebut oleh guru. Langkah Maksud 1 Pendapatan Individu (10 minit) 1) Menyoal pelajar tentang cita-cita mereka pada masa depan.Rancangan Pengajaran Harian Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Strategi/ Kaedah/ ABM/ Nilai/ KBKK Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar.

dividen . 2) Mengagihkan kertas majung dan pen maker kepada setiap kumpulan dan menyoal bagaimana pelajar akan mencipta wang jika mempunyai sumber-sumber ekonomi iaitu tanah. buruh.bayaran pindahan 1) Membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang pelajar dalam satu kumpulan. Kaedah: Soal jawab ABM: Buku teks Nilai: Rasional KBKK: Mentafsir. Menyenarai 14 . sumbangsaran ABM: Kertas majung dan pen maker.faedah .sumber yang dinyata oleh guru. kemudian hantar wakil Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: Bincang dalam kumpulan. mengira. Buku teks Nilai: Kerjasama. 2) Setiap kumpulan dikehendaki menbuat peta minda mengenai bagaimana mereka akan mencipta wang dengan menggunakan sumber.untung . mendefinisi. 1) Duduk dalam kumpulan yang ditetapkan oleh guru.) cara pengiraan pendapatan individu 2) Mentafsir penjelasan guru dan membuat catatan.Rancangan Pengajaran Harian (Pendapatan 2) Menerangkan individu kepada pelajar ialah bahawa pekerjaan jumlah yang bakal pendapatan mereka ceburi yang pada masa depan diterima akan mendapat oleh ganjaran iaitu seseorang pendapatan. (25 minit) . individu 3) Menjelaskan dalam definisi suatu pendapatan tempoh individu dan masa menunjukkan tertentu.upah . KBKK: Menjana idea. 3) Membuat catatan dalam buku nota.sewa . Langkah Jenis 2 pendapatan individu.

15 . 3) Membuat catatan tentang apa yang disebut oleh guru dalam buku nota. untuk bentangkan di depan kelas. 3) Menjelaskan kepada pelajar maksud pendapatan individu dan menerangkan bahawa ganjaran bagi pengunaan sumber ekonomi juga merupakan pendapatan individu dan menjelaskan juga maksud bayaran pindahan.Rancangan Pengajaran Harian modal dan usahawan.

masing dengan 2) Memastikan 2) Membuat peta orang lain ketepatan minda dalam jawapan yang buku nota dengan -Punca diberi oleh mengumpulkan pendapatan pelajar dan jawapan yang lain memberi ulasan. meningkatkan -Bekerja pendapatan individu sendiri dalam kumpulan -Bekerja masing. 3) Mengenalpasti Upah wang 3) Menerangkan perbezaan perbezaan di .masing. upah wang. 16 .Rancangan Pengajaran Harian Langkah Sumber pendapatan 3 (20 minit) 1) Menyuruh pelajar 1) Memberi idea memberi idea cara dalam kumpulan untuk masing. diberi oleh semua kumpulan dan pecahkan kepada tiga komponen yang utama iaitu bekerja sendiri. mengira dan membeza semasa Upah benar . Individu. ketepatan KBKK: Mengenal pasti.jumlah barangan yang boleh dibeli dengan Harga purata wang 4) Mengajar pengiraan faedah dan untung. 4) Membuat pengiraan faedah dan untung.upah yang antara upah benar antara upah dinyata dan upah benar dan upah wang wang dalam upah benar (upah nominal) wang = upah wang Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: sumbangsaran ABM: kertas majung dan pen maker Nilai: Bijaksana. dan punca pendapatan lain. bekerja dengan orang lain.

Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah: Soal jawab ABM: Buku teks Nilai: Bijaksana KBKK: Mengingat kembali. 17 .Rancangan Pengajaran Harian Penutup (15 minit) Membuat kesimpulan 1) Menguji pemahaman pelajar dengan mengunakan kaedah soal jawab (lampiran) sebagai rumusan untuk tajuk yang dipelajari hari ini. 1) Angkat tangan menjawab soalan guru dan membuat rumusan dalam buku nota tentang apa yang telah dipelajari dalam tajuk ini.

untung. 7) Nyatakan sumber pendapatan individu (Bekerja sendiri.Rancangan Pengajaran Harian Lampiran Soalan untuk kaedah soal jawab (penutup) 1) Apakah maksud pendapatan individu? (Jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang individu dalam sesuatu tempoh masa tertentu.) 3) Contoh golongan yang menerima bayaran pindahan (pesara. golongan kurang upaya dam lain-lain) 4) Jenis-jenis pendapatan individu (Upah. bekerja dengan orang lain. bayaran pindahan) 5) Apakah maksud upah? Ganjaran kepada buruh yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental dalam aktiviti Pengeluaran 6) Apakah maksud faedah? Ganjaran kepada pemilik modal wang. punca pendapatan lain) 18 . mahasiswa. faedah. sewa.) 2) Apakah maksud bayaran pindahan? ( Pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak member sumbangan terhadap pengeluaran.

2010 : 11:25am-12:45pm (80 minit) : 4 Anggerik : 30 Orang : Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu : 1. perbincangan. zakat dan pendapatan boleh guna Pengetahuan sedia ada : Pelajar mempunyai ilmu tentang pendapatan individu.Jenis potongan .) Pengiraan pendapatan boleh guna Objektif pembelajaran: Pada akhir pengajaran.) Maksud pendapatan boleh guna 2.) Menghuraikan pelbagai potongan wajib 3. cukai pendapatan.) Mengira kadar potongan KWSP. pelajar dan bahan Kaedah : Main peranan (teknik lakonan).) Mendefinisikan maksud pendapatan boleh guna 2. pelajar dapat: 1. 19 .) Potongan pendapatan .8.Cara mengira potongan 3.Sebab potongan dibuat .) Menyenaraikan sebab-sebab potongan wajib dibuat 4. Pendekatan / Strategik : Berpusatkan guru.Rancangan Pengajaran Harian Koon Yoke Shan D20081032394 Rancangan Pengajaran bagi Set Pengajaran Mata pelajaran Hari Tarikh Masa Tingkatan Bilangan pelajar Tajuk Sub Tajuk : Ekonomi Asas : Isnin : 16. soal jawab.) Menyenaraikan syarat-syarat dan kadar potongan wajib 5.

bekerjasama. kemahiran menganalisis.Rancangan Pengajaran Harian simulasi. kebersihan fizikal dan mental. Alat bantu mengajar : Komputer. Kad manila. kemahiran menilai dan membuat keputusan. 20 Set Induksi (5 minit) Pendapatan boleh guna 1) Guru membuat lakonan di mana guru berlakon sebagai Pengurus Besar Hotel Sahara yang beragama Islam untuk menarik minat pelajar berkaitan dengan tajuk pendapatan boleh guna. kejujuran. KBKK : Kemahiran membuat gambaran mental. kemahiran menghubung kait. marker pen. Buku teks. kemahiran meramal. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Langka h/masa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti pelajar Alat Bantu Mengajar / Kaedah / Strategik / KBKK / Nilai ABM: Kad manila Kaedah: Main peranan (teknik lakonan) Strategik: berpusatkan guru KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental. 2)Guru akan bertanya soalan kepada pelajar semasa guru 1)Pelajar menyaksi lakonan guru dan memberi tindak balas yang sewajarnya. Kalkulator. kertas mahjong. kemahiran menghubung kait. kebebasan. berdikari. 2)Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan . rasional. LCD. kerajinan. papan putih Nilai : Kesyukuran. membanding dan membeza.

oleh guru. berdikari. 1) Pelajar memberi perhatian dengan mendengar apa yang diajar oleh guru. 1) Pelajar memberi perhatian dengan mendengar apa yang diajar oleh guru 2)Pelajar mendengar dan menghafal formula kadar caruman tersebut. kemahiran menganalisis Nilai: Kesyukuran. ABM: Buku Teks. kejujuran Langkah Maksud pendapatan 1 boleh guna -baki pendapatan yang (10 minit) diterima setelah ditolak potongan wajib 1)Guru menerangkan maksud pendapatan boleh guna dan berikan contoh yang sesuai untuk menerangkan konsep pendapatan boleh guna.Rancangan Pengajaran Harian berlakon. kesyukuran. marker pen Kaedah: Main peranan (teknik lakonan). hormat menghormati Langkah Maksud Kumpulan Wang 2 Simpanan Pekerja (KWSP) (15 minit) -badan berkanun yang ditubuhkan oleh kerajaan dengan tujuan menggalakkan tabungan dan menjamin hari tua pekerja Pengiraan KWSP -Kadar caruman semasa KWSP pekerja dan majikan adalah 11% dan 1) Guru menerangkan maksud Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2) Guru mengajar kadar caruman semasa KWSP pekerja dan majikan. ABM: Buku teks Kaedah: Simulasi Strategik: berpusatkan guru KBKK: Kemahiran menghubung kait. papan putih. perbincangan Strategik: berpusatkan 21 . kemahiran menganalisis Nilai: Rasional.

5% Simpanan daripada pendapatan atau Pekerja harta benda seseorang 4) Guru menerangkan Bayaran zakat maksud zakat dan cara pengiraan bayaran zakat Caruman pekerja 3) Pelajar mengeluarkan kalkulator dan mengira jumlah wang yang perlu dicarumkan oleh pelajar yang berlakon dan majikannya dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja guru dan pelajar KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental. kemahiran menghubung kait. Pembayaran zakat untuk mengajar dapat menyucikan harta jumlah wang pemiliknya kerana sebahagian daripada harta yang perlu dicarumkan yang dimiliki itu oleh pelajar dan merupakan kepunyaan majikannya orang lain dalam Kumpulan Pengiraan zakat Wang -Kadar bayaran zakat harta benda adalah 2. kesyukuran. bekerjasama 4) Pelajar memberi perhatian dengan mendengar apa yang diajar oleh guru tentang zakat dan belajar mengira bayaran zakat 1) Pelajar memberi perhatian dengan mendengar apa yang diajar oleh guru tentang cukai pendapatan perseorangan ABM: Buku Teks. marker pen Kaedah: Main peranan (teknik lakonan) 22 Langkah 3 Maksud cukai pendapatan perseorangan -cukai langsung yang (20 minit) dikenakan terhadap pendapatan seseorang individu Maksud pelepasan cukai -sejumlah pendapatan individu yang dikecualikan daripada 1) Guru menerangkan maksud cukai pendapatan perseorangan . kemahiran mengira Nilai: Hormat menghormati . kemahiran menganalisis. kejujuran. berdikari. papan putih. rasional.Rancangan Pengajaran Harian 12% 3) Guru meminta seorang pelajar berlakon sebagai pekerja yang baru dapat Caruman majikan gaji sebanyak RM 3 000 dan meminta pelajar lain Zakat -zakat membawa maksud mengeluarkan kalkulator suci.

berdikari. bekerjasama 1600 seorang 5000 maksim um 5000 maksim um Maksud Pendapatan boleh cukai -jumlah pendapatan selepas ditolak jumlah pelepasan cukai Pengiraan Pendapatan boleh cukai 23 . kejujuran. kemahiran menghubung kait. kemahiran menganalisis. kemahiran mengira Nilai: Kesyukuran. rasional.Rancangan Pengajaran Harian cukai pendapatan 2) Guru menerangkan Pengiraan pelepasan maksud cukai pelepasan cukai -Pelepasan cukai yang dan cara dibenarkan oleh Lembaga pengiraan Hasil Dalam Negeri pelepasan cukai ButirRM butir 3)Guru Diri 8000 menerangkan maksud Isteri 3000 pendapatan boleh cukai dan Anak di 800 cara bawah seorang pengiraanya umur 18 tahun Anak di universiti atau kolej tempatan Anak di universiti atau kolej luar negeri Perubatan Ibu Bapa Caruman KWSP dan premium insurans nyawa 3200 seorang 4) Guru menerangkan cara pengiraan cukai pendapatan perseorangan 2) Pelajar belajar maksud pelepasan cukai dan cara mengira pelepasan cukai dengan penuh perhatian 3)Pelajar belajar maksud dan cara mengira pendapatan boleh cukai dengan penuh perhatian 4)Pelajar mengira cukai pendapatan perseorangan Strategik: berpusatkan guru dan pelajar KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental.

kemahiran menganalisis. marker pen 24 . iaitu 1. bekerjasama 2) Pelajar membentangka n hasil pembentangan mereka Langkah 5 (5 minit) Pengiraan Pendapatan Boleh Guna . kejujuran.Rancangan Pengajaran Harian Pengiraan Cukai Pendapatan Perseorangan -rujuk Lampiran 1 Langkah 4 (10 minit) Maksud Pertubuhan Keselamatan Sosial(PERKESO) -badan berkanun yang bertujuan untuk mentadbir skim keselamatan sosial dan memberi perlindungan kepada para pekerja terhadap beberapa kejadian di luar jangka Pengiraan PERKESO -Caruman kepada PERKESO adalah 1. rasional.Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan individu – Caruman 1) Guru mengajar cara menghafal formula pendapatan 1) Pelajar mendengar dan lagu yang diajar oleh guru untuk menghafal ABM: Kertas mahjong.25% disumbangkan oleh pihak majikan dan 0.5% oleh pekerja 1) Guru meminta pelajar membentuk kumpulan di mana 5 orang pelajar dalam satu kumpulan untuk membincangka n maksud dan caruman kepada PERKESO 2) Pelajar dikehendaki membentangka n hasil perbincangan mereka 1)Pelajar membentuk kumpulan dan berbincang maksud dan caruman kepada PERKESO dalam kumpulan ABM: Buku Teks Kaedah: Main peranan (teknik lakonan) Strategik: berpusatkan guru dan pelajar KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental. berdikari. kemahiran mengira Nilai: Kesyukuran.75% daripada gaji pekerja. kemahiran menghubung kait.

kemahiran menghubung kait. bekerjasama Langkah 6 (10 minit) Membuat Penilaian -rujuk lampiran 2 1)Guru memberikan soalan untuk menguji tahap kefahaman pelajar 1) Pelajar menjawab soalan yang diberikan oleh guru ABM: Kertas soalan Kaedah: Soal jawab Strategik: berpusatkan pelajar KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental. kemahiran menghubung 25 .Rancangan Pengajaran Harian KWSP – Bayaran zakat – Cukai pendapatan perseorangan – Caruman PERKESO boleh guna dengan menggunakan lagu 2)Guru meminta pelajar berdiri dan buat bersama formula pendpaatan boleh guna 2) Pelajar berdiri dan mengikut apa yang dilakukan oleh guru Kaedah: Simulasi Strategik: berpusatkan guru dan pelajar KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental. berdikari. kemahiran mengira Nilai: Kebersihan fizikal dan mental. kemahiran menganalisis. kejujuran. rasional.

kemahiran menilai dan membuat keputusan Nilai: Kesyukuran. kemahiran meramal. kemahiran meramal. rasional. kemahiran mengira. kemahiran menganalisis. kemahiran menganalisis.Rancangan Pengajaran Harian kait. berdikari. kejujuran. bekerjasama Penutup (5 minit) .Membuat kesimpulan 1)Guru meminta 1)Pelajar yang seorang dipilih akan pelajar untuk buat membuat kesimpulan kesimpulan tentang apa tentang apa yang belajar yang diajar pada kuliah oleh guru hari ini pada kuliah hari ini ABM: Kaedah: Perbincangan Strategik: berpusatkan pelajar KBKK: Kemahiran membuat gambaran mental. kemahiran menghubung kait. kemahiran menilai dan membuat keputusan 26 .

rasional. kejujuran. bekerjasama Refleksi: Lampiran 1 27 .Rancangan Pengajaran Harian Nilai: Berdikari.

Rancangan Pengajaran Harian Kadar cukai pendapatan mengikut tahun taksiran 2002 yang dipetik daripada Belanjawan 2002 Pengiraan cukai pendapatan Di atas setiap Ringgit yang pertama Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Di atas setiap Ringgit yang berikut Lampiran 2 Soalan Pendapatan boleh cukai (RM) 2 500 2 500 5 000 15 000 20 000 15 000 35 000 15 000 50 000 20 000 70 000 30 000 100 000 150 000 250 000 250 000 Kadar (%) 0 1 3 7 13 19 24 27 28 Cukai (RM) 0 25 25 450 475 1 050 1 525 1 950 3 475 3 800 7 275 7 200 14 475 40 500 54 975 Pendapatan tahunan Encik Ali adalah RM 18 000. Jawapan: Butir-butir Pendapatan tahunan Potongan wajib Caruman KWSP (18 000 × 11%) Caruman PERKESO Bayaran zakat Cukai pendapatan Pendapatan boleh guna RM 1 980 90 450 40 RM 18 000 2 560 15 440 28 . Jika jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ali adalah RM 40. Daripada jumlah pendapatan itu. hitungkan pendapatan boleh guna Encik Ali. Encik Ali juga membayar zakat sebanyak RM 450. dia mencarumkan 11% kepada KWSP dan membayar RM 90 untuk PERKESO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful