You are on page 1of 3

A német melléknév gyenge ragozása A gyenge ragozás lényege Amíg a német melléknév előtt álló névmás vagy determináns

nem ragozódik, addig a német melléknév " -e" végződést kap, amint ragozódik "-en" végződést. Többes számban minden esetben az "-en" végződés a használatos Eset/Nem Alanyi Tárgyas Részes Birtokos Der (Férfi) der gute Vater den guten Vater dem guten Vater des guten Vaters Die (Nő) die gute Mutter die gute Mutter der guten Mutter der guten Mutter Das (Semleges) das gute Kind das gute Kind dem guten Kind des guten Kindes Die (Többes szám) die guten Kinder die guten Kinder den guten Kindern der guten Kinder

Gyenge ragozást kell alkalmazni a következő esetekben - A német melléknév előtt határozott névelő áll (der, die, das, die) - Német melléknév előtt 3 alakú determináns áll - Tárgyas esetben: den, die, das, die - Részes esetben: dessen, deren, dessen, deren - Birtokos esetben: die, die, deren, denen - A német melléknév előtt az "alle" (mind) vagy "beide" (mindkét) kifejezések állnak Kérdőszavai: - Welcher? (der) - Welche? (die) - Welches? (das) - Welche? (die) - Illetve ezek ragozott vagy prepozícionált formái Pl.: - Ich fahre in dem angenehmen Auto. (Kényelmes adutóval utazom) - In welchem Auto? - Ich gehe mit dem guten Kind ins Kino. (A jó gyerekkel megyek moziba) - Mit welchem Kind gehst du ins Kino?

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

Hímnem der gute Tag den guten Tag dem guten Tag des guten Tages

Nőnem die gute Nacht die gute Nacht der guten Nacht der guten Nacht

Semlegesnem das gute Haus das gute Haus dem guten Haus des guten Hauses

Többesszám die guten Häuser die guten Häuser den guten Häusern der guten Häuser

Itt csak kétféle végződése lehet a mellékneveknek. Alanyesetben és tárgyesetben (a hímnem kivételével) '-e', az összes többi esetben pedig '-en'. Kérdőszavai: Welcher? Welche? Welches? A következő esetekben használjuk a gyenge melléknévragozást: aller, alle, alles után der, die, das után derselbe, dieselbe, dasselbe után dieser, diese, dieses után jeder, jede, jedes után jener, jene, jenes után mancher, manche, manches után sämtlicher, sämtliche, sämtliches után solcher, solche, solches, után welcher, welche, welches után beide után Aller Anfang ist schwer. - Minden kezdet nehéz die gute Nacht - a jó éjszaka derselbe schöne Tag - ugyanaz a szép nap dieses gute Haus -ez a jó ház jedes gute Haus - minden jó ház jener schöne Tag - az a szép nap manches gute Haus - néhány jó ház sämtlicher Sand - az összes homok solcher gute Tag - olyan jó nap welches gute Haus - melyik jó ház beide jungen Mädchen - mindkét fiatal lány

hogy elutazása előtt még ürítsenek egy János -áldást. A megérkező Myska bán. zavarodottan beszél. hogy öccse kontár volt Melinda elszédítésében. hogy tudja. és arra kéri a többieket. A nagyúr egy erszényt ad neki. ki volt Fülöp király gyilkosa. békítse meg a nénjét. Bánk előlép a rejtekajtó mögül Második szakasz Helyszín: Petur háza. aki Myska bánnal keresteti. Kérje azt. kusza szavai alig érthetőek. Bánk elrohan. így a királyné majd maga vezeti őt Melindához. mi folyik a palotában.Első szakasz Helyszíne: A palota Melinda bátyjai. kizárólag dühös nénjétől tart. aludni ment. aki felfedi gyilkosát. és ha szükséges. Bánkot szereti. de ha azt hallaná. hogy Ottó nyugodtan udvarolhasson Melindának. a férjét. Míg a talpnyaló urak a királynő egészségére isznak. hogy elrejtőzzön. hogy mind a nép sorsáért. Miután távoznak. ha a többiek el is árulják őt.Ottó térden állva vall szerelmet Melindának. ám ő közli vele. Petur házában tanácskoznak az összeesküvők. mint saját szerencsétlenségéért a királynő a felelős. Mikor térdre borul Melinda előtt. Bánk megátkozza alvó kisfiát. és előtte térdelő felesége arra kéri. és csak próbát akart tenni. Bánk az agg parasztban felismeri egykori megmentőjét. i tt várják meg őt. Bánk fiával távozik. hiszen viselkedése a király udvarban neki kellemetlen lehet. Petur kivételével mindenki elmegy az utolsó táncra. Petur egy titkos találkozóra hívja Bánkot. egy altatót a királynénak. hogy mindenre felkészüljön. A megnyugodott társaságba ekkor kér . Harmadik szakasz Helyszín: Melinda szobája bán nem hisz Melinda szavainak. hogy mi volt az előbbi jelenet. a megérkező Biberach egyedül marad. már csak a haldokló udvaroncot találja. Dühös az öccsére. és azt a homlokára szorítja. ha a királynőt letaszítják a trónról. nem a megtörténteket tagadja. mondja azt. aki azt javasolja neki. elmond mindent. Ottónak sikerül megfognia Melinda lecsüngő kezét. így találja őt a feldúlt Ottó. A társaság mint egy árulót fogadja. dühösen fenyegeti meg a rittert. az asszony azonban felháborodottan utasítja vissza szavait. A királyné mindent megtudott. ő mindössze annyira emlékszik. csak magát nevezi bűntelennek. hogy lássa. aki a királynő üzenetét hozza a hercegnek. és próbálja szerelméről meggyőzni Melindát. és Petur felvázolja előtte a helyzetet. Bánk magához veszi kisfiát.a jelszó segítségével bebocsátást Biberach. a herceg nyugodtan visszatérhet Melindához. most mindenhol öt keresteti. Bánk józanul és higgadtan védi a királynő t. aki huszonhat évvel korábban őt és apját megmentette. azt mélységesen szégyellné. ölje meg őt. A jelszó: "Melinda". ha kell. kizárólag a haszonért volt mellette. és egy hevítőt Melindának. Ha a királyné elalszik. hogy a helyzet így tarthatatlan. hogy befogadják. Negyedik szakasz Helyszín: A királyné szobája . Peturt azonban nem győzik meg a bán higgadt szavai. Megjelenik Tiborc. A bánt ő hívatta haza országjáró körútjáról. Miután Tiborc távozik. A királyné azért küldte el Bánkot országjáró körútjára. őt mentse. és rábízza Melindát. ő nem Melindától. Szavai feldühítik a herceget. A kétségbeesett herceg hátulról ledöfi Biberachot. aki egyetlen megoldásnak azt látja. Petur a magyar szabadságra üríti poharát. Bánkban asszonya szavai szörnyű gyanút ébresztenek. hogy ezt keverje a hölgyek italába. aki valamiért visszatért a terembe. Bánk megérkezik. és hozatta fel az udvarba a bán feleségét. ezt a mozdulatot látja meg a visszatérő Bánk. ő. A bosszúság és szégyen között őrlődő Ottó újra Biberachtól kér tanácsot. és megígéri. egyedül hajtja végre tervét. és egy rejtekajtó mögött ott is marad. hogy nagy titkot fog felfedni melyek a királynét és az országot érintik. Azonnal távozásra szólítja fel a férfit. Biberachot azonban már nem érdekli a herceg. A betoppanó Izidóra szavai is csak megerősítik gyanúját. ahol nyugodtan beszélhetnek. A békétlenek igazat adnak neki. és nem Bánktól. mégis megrettennek Petur elszántságától. eddig is csak saját érdekei miatt. hogy sokat hallott a magyar asszonyok állhatatosságáról. az asszony büszkén szól férjéről. ám ő hajthatatlan. Petur azonban Bánkot várja. Bár abban egyetértenek. a királyné álmos volt. hiszen ő egy embert. Simon és Mikhál bán beszélgetnek a mulatópalota vendégszobájában. és két port ad a hercegnek. hogy vigye haza ősi várába. nem adja fel. Gertrudis Melinda távozása után a kíséretét is elküldi és kérdőre vonja testvérét. és a nagyúr a pór szavaiból szembesül a jobbágyság helyzetével Megfogalmazódik a főúrban.

és a feldúlt nagyúr bezárta egy oldalszobába. aki rémülten tiltakozik ez ellen. mert azt hiszi. ahonnan csak órák múlva tudott kiszabadulni. A sebesült királynét Myska bán fedezi fel. hogy azonnal szóljon Melindának. gyilkossá vált. Gertrudis hatalmi szóval próbálja meg elküldeni Bánkot. és feldúlt állapotában végez vele. Tiborccal jön Bánk. leszámolt. hogy hazatérjen. aki menekülni akart. hogy Bánk hazatért. Gertrudis. záratta a tömlöcbe. Leoldja a kardját és a király elé helyezi. és Izidóra azt is elmondja. Azonnal Melindát hívatja. de a király serege már megérkezett. hatalmi jelvényeit a koporsó aljára vágja. Arra kéri úrnőjét. Bánk először megtagadja az asszonyt. amikor megcsalta őt. . de máris a megoldáson gondolkozik. melyben hazáját átkozza. a haldokló Gertrudis Ottót nevezi gyilkosának. A békétlenek élén Petur ront be. Foglyot is hozott magával. mind Melinda bódító szert kapott. ők már halva találták a királynét. és arra kérte. amikor a királynő elálmosodott és aludni tért. Melindához siet. bán feleségét Tiborcra bízza. Elmond mindent a királynénak. mivel a királynő italába csak altatót kevertek. engedje meg számára. Kemény szavakkal vádolja a királynét. mert nem akart testvére gyilkosa lenni. és közli uráva l. Megérkezik a gyásztól megtört király. bevallja és vállalja a tettét. ezért a királynő nem parancsolhat neki. aki az ősz öreget is. és gyilkosnak nevezi őt. Bánk utolsó szavára. A királyné ekkor tudja meg. hogy Biberach gyilkosa Ottó. A király képtelen elhinni halott asszonyát ért vádakat. hogy Ottó eltűnt. és arra akarja rábírni. felkap eg y tőrt. Ő szerette a herceget. A királynő bár átkozza öccsét. még akkor is. Az ország kínjaival körútján szembesülő nagyúr felsorolja a nép és a személyes sérelmeit. támadja a királynő uralkodási elveit. a vitézt. Solom mester jelenti. de a vitéz bemocskolta magát. a férfi azonban kicsavarja az asszony kezéből. Bánk lép a terembe. csak azért. felsorolja a királyné bűneit. aki azonban azt állítja. Ő azonban. Mikhál bán a kis Somával járul a király színe elé. nem lehet Petur bán a királyné gyilkosa. a számonkérő Bánk jött el hozzá. Vissza akarja adni Melindát a férjének. de a bán hatalma nagyobb. akit a királyné gyilkosának tartanak. hogy mi történt. és a kezébe adja sorsát. hogy távozzon az udvarból. és megmondja neki. Simont. és a lázadó Peturral. Biberach jött hozzá. aki tönkretett egy országot.A királyné a szobájában van. majd megszánja a megtört nőt. Izidóra lép be hozzá. Gertrudis megijed. mert mind a királynő. Ő egész este a herceg nyomában volt. Ötödik szakasz Helyszín: A királyi palota A királyi palotában a királyné ravatalánál a gyászt viselő udvornikok a történteket tárgyalják . mint közönséges bűnözőt. Melinda szobájából látta kifutni a herceget A betoppanó Bánknak mindent elmondott. hogy gyermeküket Mikhálra bízta.