You are on page 1of 5

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanţa
Str. Mihai Eminescu nr.11,
Constanţa
Tel.: 0241/611913 Fax: 0241/618880
www.isjcta.ro e-mail:
isj-cta@isjcta.ro
Cod poştal: 900664

Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică
Constanţa

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CONSTANŢA

B-dul Mamaia nr.197 – Constanţa
Fax: 0341.451.783
e-mail:
cjapp_constanta@yahoo.com

Bulevardul Mamaia nr.197, cod
900540
Tel. 0341.451.782
Fax. 0341.451.783
E-mail: cjrae_ct@yahoo.com
1

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ
(învăţământ liceal)

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: ______________________________________________________________________________
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: ________________________________________________________________________________________
DOMICILIUL PĂRINŢILOR: ________________________________________________________________________________________
STRUCTURA FAMILIEI ŞI MEDIUL FAMILIAL
Membrii familiei

Numele şi prenumele

Anul naşterii

Pregătirea şcolară

Profesia/funcţia

Locul de muncă

Tata
Mama
Fraţi/surori

Tipul de familie
Ambii părinţi
Părinţi despărţiţi
Un părinte decedat
Alte situaţii
Atmosfera în familie

Clasa a IX-a

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

1

Clasa a XII-a

Clasa a XII-a

Fişa psihopedagogică reprezintă instrumentul util de cunoaştere a elevului, de către cadrul didactic. Ea va fi completată pe parcursul fiecărui an şcolar, de către diriginte, pe baza
constatărilor efectuate şi în colaborare cu familia elevului, prin completarea / bifarea rubricii corespunzătoare.
Fişa psihopedagogică va fi transmisă, în mod obligatoriu, pe tot parcursul şcolarităţii.
Tehnoredactare şi paginare Barbu Lucian, laborant I CJRAE Constanţa

1

Bună înţelegere Conflicte trecătoare Dezacord marcant Alte situaţii Condiţii de viaţă Foarte bune Bune Corespunzătoare Necorespunzătoare Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a REPERE PSIHOPEDAGOGICE 1. ŞCOLARITATEA Tehnoredactare şi paginare Barbu Lucian. STAREA DE SĂNĂTATE a) afecţiuni ereditare __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ b) antecedente personale _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ c) menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ d) dezvoltarea fizică Calitatea dezvoltării fizice Armonioasă Bună Deficitară (cu precizarea cauzelor) Clasa a IX-a Clasa a X-a 2. laborant I CJRAE Constanţa 2 Clasa a XI-a Clasa a XII-a .

abandon şcolar Succese deosebite (olimpiade. faţă de părinţi (respect. neparticipativ. cooperant. dependenţă.) Echilibrul emoţional (hiperemotiv. concursuri) 3. controlat cu efort.) Comportamentul în şcoală. ataşament. haotic etc. cercuri. docilitate. autoritar. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII Aspecte urmărite Capacitatea de muncă (mare. faţă de fraţi/surori (ocrotire. calm/echilibrat. lipsit de iniţiativă.) Temperamentul Tehnoredactare şi paginare Barbu Lucian. speculant. sistematic. dezinteresat etc.Instituţia şcolară anterioară _______________________________________________________________________________________ Media de admitere la liceu _________________________________________________________________________________________ Rezultate la activităţi şcolare şi extraşcolare Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Media generală anuală Discipline cu rezultate bune Discipline cu rezultate modeste Dificultăţi: corigenţe. dependenţă/independenţă etc. la ore (disciplinat. receptiv.) Comportamentul în familie. neglijent. medie. instabil etc. inegal/fluctuant. irascibil. independent. destabilizant. independenţă etc. redusă) Stilul de muncă (activ. izolat. ajutorare. laborant I CJRAE Constanţa 3 Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a . absenteism. egoist etc. participă din obligaţie. timid. se sustrage de la sarcini.) Comportamentul în familie.) Comportamentul în grupul de colegi (bun coleg. individualist. apreciat pentru poziţia în clasă. retras. creativ. politicos. fără opinie. maleabil. bun organizator.

bunătate. puţin sociabil extravertit – deschis. neglijenţă. sârguinţă. apropiată opusă) Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 5. nepăsare. ALTE CONSTATĂRI ŞI OBSERVAŢII ASUPRA ELEVULUI (evenimente deosebite survenite în cadrul şcolii sau în viaţa personală: conflicte majore. lăudăroşenie etc. exigenţă. indiferenţă. alte situaţii ce pot influenţa evoluţia elevului) _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Completarea fişei a fost realizată de: Cadru didactic/clasa Numele şi prenumele cadrului didactic Semnătura Clasa a IX-a Tehnoredactare şi paginare Barbu Lucian. sfidare. perfidie. curaj. abuz. spirit autocritic. loialitate. DATE REFERITOARE LA ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Aspecte urmărite Aspiraţia elevului cu privire la profesie/şcoală Dorinţa părinţilor (concordantă cu a elevului. seriozitate. demnitate. lene. rezervat. sociabil ambivert – combinaţii de trăsături ale celor două tipuri anterioare. ataşament. modestie. laşitate. răutate. ipocrizie.(introvertit – închis. îngâmfare. laborant I CJRAE Constanţa Clasa a X-a 4 Clasa a XI-a Clasa a XII-a . aroganţă. iniţiativă. manifestate situaţional) Trăsături dominante de caracter (cinste. ironie.) 4. comunicativ. accidente.

Tehnoredactare şi paginare Barbu Lucian. laborant I CJRAE Constanţa 5 .