You are on page 1of 4

Test la Finantarea afacerii R1

1. Activele imobilizate fac parte din: a. Utilizari pe termen lung b. Trezoreria pasiva c. Resurse pe termen lung d. Resurse pe termen scurt 2. Capitalul social face parte din: a. Utilizari pe termen lung b. Trezoreria pasiva c. Resurse pe termen lung d. Resurse pe termen scurt 3. Creditele pe termen scurt fac parte din: a. Utilizari pe termen lung b. Trezoreria pasiva c. Resurse pe termen lung d. Utilizari pe termen scurt 4. Precizati daca afirmatiile de mai jos sunt adevarate sau false: a. Datoriile comerciale reprezinta resurse pe termen scurt. b. Utilizarile sunt asociate pasivului patrimonial. 5. Asociati elementele din coloana A cu cele din coloana B: A 1) Brevete 2) Credite bancare pe termen scurt 3) Casa in lei 4) Materie prima B a. Utilizari pe termen scurt b. Utilizari pe termen lung c. Trezoreria activa d. Trezoreria pasiva e. Resurse pe termen lung Pb 1 2 3 4 5 6 7 Raspuns corect: a C B a/f Punctaj acordat: 1p 1p 1p 0.5 x 2 = 1p 1b, 2d, 3c, 0.25 x4 = 4a 1p Imobilizari/ stocuri,creante 0.5 x 2 = 1p Incadrare corecta 0.20p Sume corecte 0.80p

6. Completati spatiile punctuate cu termenii potriviti: Utilizarile pe termen lung se refera la ……..………………., spre deosebire de utilizarile pe termen scurt care se refera la …………………………

Amortizare 500 e. Introduceti sumele in bilantul functional stiindu-se urmatoarele elemente: a. Cheltuieli de constituire b. Capital social 5000 d. Cont bancar g.7. Terenuri 2500 c. Credite pe termen scurt f. Materie prima 1000 Utilizari Utilizari pe termen lung Utilizari pe termen scurt Trezoreria activa Total utilizari 2000 2500 1500 3500 1500 2500 7500 Resurse Resurse pe termen lung Resurse pe termen scurt Trezoreria pasiva Total resurse 5500 0 2000 7500 .

Resurse pe termen lung Pb 1 2 3 4 5 6 7 Raspuns corect: B D C f/a Punctaj acordat: 1p 1p 1p 0.25 x4 = 4b 1p Capital social/ datorii 0. 0. Resurse pe termen scurt b. 3d. Resurse pe termen scurt 4. Trezoreria pasiva c. Precizati daca afirmatiile de mai jos sunt adevarate sau false: a. Utilizari pe termen scurt c. Datoriile comerciale reprezinta resurse pe termen scurt.5 x 2 = 1p Incadrare corecta 0.5 x 2 = 1p 1a. Stocurile fac parte din: a.Test la Finantarea afacerii R2 1. Resurse pe termen lung d. b. Trezoreria pasiva c. Utilizari pe termen lung b.80p 6. Trezoreria activa c. Utilizarile sunt asociate activului patrimonial. Resurse pe termen lung d. Utilizari pe termen lung b.20p Sume corecte 0. Asociati elementele din coloana A cu cele din coloana B: A 1) Datorii fata de furnizori 2) Credite bancare pe termen scurt 3) Conturi la banci in lei 4) Obiecte de inventar B a. Provizioanele fac parte din: a. Utilizari pe termen scurt 3. Casa in lei face parte din: a. Completati spatiile punctuate cu termenii potriviti: . 5. Trezoreria pasiva d. Utilizari pe termen lung b. Resurse pe termen lung d. Trezoreria activa e. 2c. Utilizari pe termen scurt 2.

Introduceti sumele in bilantul functional stiindu-se urmatoarele elemente: a. Rezerve 5000 d. Utilaje 2500 c.Resursele pe termen lung se refera la ……. Cont bancar g. spre deosebire de resursele pe termen scurt care se refera la ………………………… 7. Licente b. Profitul curent 500 e...………………. Credite pe termen scurt 2000 f. Materii consumabile 1000 Utilizari Utilizari pe termen lung Utilizari pe termen scurt Trezoreria activa Total utilizari 350 0 150 0 250 0 750 0 Resurse Resurse pe termen lung Resurse pe termen scurt Trezoreria pasiva Total resurse 550 0 200 0 750 0 2500 1500 .