You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Tarikh Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tahun Tema Tajuk Objektif

: 11 Jun 2013 : 8.40 pagi – 9.40 pagi : 34 orang : Bahasa Melayu : 4 Arif : Keluargaku Sayang : Membantu Amalan Terpuji : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : i. Menceritakan pengalaman yang dialami dengan intonasi yang betul. ii. iii. Menyatakan kerja-kerja yang dilakukan berdasarkan gambar. Membina lima ayat berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam gambar.

Fokus Utama

: 1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

Fokus Sampingan

: 8.1

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung. : Kata Hubung : Ayat majmuk

Sistem Bahasa

:i

Tatabahasa

ii iii

Sebutan dan Intonasi : Intonasi bercerita Kosa Kata : membantu, rajin, bekerjasama, ringan tulang

Pengisian Kurikulum i. ii. Ilmu Nilai Murni : Pendidikan Moral : Berani,bekerjasama, tolong-menolong, rajin

iii. ii. Kewarganegaraan Peraturan Sosiobudaya : Bersemangat Kekitaan : Kesantunan Berbahasa Kemahiran Berfikir Tambah (KBT) i. iii. kad imbasan. Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual : Menjana Idea : Interpersonal : Mengaitkan Pengalama Sedia Ada : Hidup Berkeluarga Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat dan membantu keluarga melakukan tugas di rumah. video . Bahan Sumber P&P : Kad tugasan. lembaran kerja. iv.

Baik hati KBT BCB : . Murid bersoal jawab tentang aktiviti lakonan rakan-rakan mereka. Lakonkan kerja-kerja yang perlu dilakukan ketika baru berpindah rumah. 1. Menyapu sampah dan habuk dipilih menceritakan di atas lantai. menceritakan 2.Menyoal .Penyelesaian Masalah Nilai Murni : . Guru memaparkan cerita kepada murid menerusi tayangan video. Mengelap cermin tingkap. Nyatakan kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka ? 2. 2. Guru bersoal jawab dengan murid secara rawak cerita yang telah dilihat.Mendengar aktif . pengalaman yang 5.Baik hati KBT BCB : .Berani . yang betul. Bagaimanakah cara mereka menyelesaikan masalah ? 1. Langkah 2 (15 minit) Kerja yang dapat dilakukan 1.Langkah Pengajaran dan Pembelajaran Langkah Isi Kandungan Langkah Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Kad Situasi : Sebuah keluarga baru berpindah rumah. 2.Menyoal BBM : . Setiap murid yang 4. disusun. Guru mengaitkannya dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Guru meminta untuk membantu keluarga Saiful beberapa orang murid : ke hadapan kelas 1. 2.Video Langkah 1 (15 minit) Tayangan Video Soalan : 1.Kemahiran memproses maklumat . Guru memilih beberapa orang murid untuk melakonkan situasi sebuah keluarga yang baru berpindah. 3.Kinestatik KB : . Menyusun buku-buku di atas pengalaman mereka rak. Semua ahli keluarga saling bekerjasama untuk mengemaskan rumah. Mengelap perabot yang telah rumah. membantu keluarga di 3. 3.Berani . Nilai Murni : .Mendengar aktif .Kemahiran memproses maklumat .Berani KBT KP : .Bijak . Meletakkan pasu bunga di dialami dengan intonasi tempat yang sesuai. Murid meneliti gambar yang terdapat di dalam Nilai Murni : .

menyapu sampah . Langkah 3 (10 minit) Kata Kerja .Meramal . Guru membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh murid semasa pembentangan. 10. Setiap kumpulan diberi kad tugasan. 5.mengutip sampah .mencuci longkang 1. BBM : . Secara berkumpulan.Tolongmenolong KBT KB : .mengelap cermin . Roslan mengangkat sebuah televisyen untuk dimasukkan ke dalam rumah.Memegang Bina lima ayat berdasarkan gambar. Bina lima ayat tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar. Farid menolong ayahnya mengangkat kotak yang berisi barang. 4.Kemahiran memproses maklumat BCB : . Keluarga Maisarah baru sahaja berpindah ke rumah baru mereka. 8.Melihat . Muthu sedang memegang sebuah peti sejuk yang berada di dalam lori itu untuk dimasukkan ke dalam rumah. 3. Beberapa orang jiran mereka sedang melihat pekerja mengangkat barang-barang daripada lori. ii. 2.buku teks (halaman 9) 4.Kad tugasan .Bekerjasama . murid membentangkan jawapan di hadapan kelas.Berani . Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Guru bersoal jawab dengan murid secara rawak tentang gambar tersebut. i.Mengangkat . 2. 6.Verbal linguistik BBM : .Menolong . Murid menyatakan kerja-kerja yang dilakukan berdasarkan gambar. 7. 9. Murid menulis jawapan pemahaman yang betul di dalam buku tulis.Berpindah . 5.Mendengar dengan berkesan KP : .Bijak KBT . Cari kata kerja yang terdapat di dalam gambar.Video Nilai Murni : . Guru memaparkan kad imbasan yang Nilai Murni : . Langkah 4 (10 minit) Kata kerja : . Guru meminta murid mencari kata kerja dan membina ayat yang terdapat dalam gambar.Lampiran 1 1.

Tolong-menolong . Nilai Murni : . 7. Murid diminta membina lima ayat berdasarkan gambar.Kad imbasan . 5. 2. Murid menyatakan nilai murni yang telah dipelajari.Berani 1. Guru juga menanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Murid membina dan menulis ayat majmuk dengan menggunakan kata kerja dan kata hubung yang diberi.sambil Bina lima ayat berdasarkan gambar.Kemahiran menulis BBM : . 3.menyusun meja Kata hubung : .supaya . Guru mengaitkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar dengan simpulan bahasa yang sesuai..Menjana idea BCB : . Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah dipelajari pada hari ini.lalu .Kemahiran memproses maklumat .Berani Pemulihan Pengayaan : : . 6. mengandungi kata kerja dan kata hubung.agar . Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 3.Rajin . KB : . Guru dan murid berbincang tentang lembaran kerja yang diedarkan oleh guru.Lembaran kerja Penutup (5 minit) Rumusan Nilai murni : . 4.Bekerjasama .