KOLOKVIJ IZ HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA

Ime i prezime____________________________
1. Kraticama N, G, D, A, V, L, I označite sve padeže u I. tekstu.
Tvrdokorno je šutio te nije dizao očiju sa svoga posla. Trgovac povrća ljutito odgurne nogom
jednu od njegovih ptica i krenu dalje. Sunce je zašlo tek duboko da je njegova svjetlost mogla
ući kroz niska gradska vrata što su se, ukrašena rimskim orlom, uzdizala na kraju ceste. To
svjetlo na izmaku dana bijaše ružičasto i kao pomiješano s krvlju te je davalo svoju boju
svemu što mu je dolazilo na put dok se razlijevalo uskom uličicom. Ono je bojilo posuđe
lončarevo kao i onu gredu pod blanjom tesarevom i bijelu maramu što je okruživala Marijino
lice.
2. Iz I. teksta ispišite sve riječi u kojima se izvršila
palatalizacija_______________________________________________________________
jotacija_____________________________________________________________________
prijeglas____________________________________________________________________
3. Odredite koje su se glasovne promjene izvršile u sljedećim riječima:
svekoliko___________________________________________________________________
svakomu____________________________________________________________________
čekaonica___________________________________________________________________
nasljednik__________________________________________________________________
raščišćen___________________________________________________________________
4. Obilježite naglaske i dužine.
bolnica

želja

sinji

sinkretizam

snivaju

laž

pjesma

1

5. U II. tekstu označite kraticama (pz, inf, pf, impf, ao, plpf, fI, fII, kI, kII, gps, gpp,
imp!) sve glagolske oblike:
Odlazi, tražim čovjeka sretna i zadovoljna svojom sudbinom, ne onoga koji bi htio živjeti
bolje. U susjedstvu je živio neki drugi kralj za kojega mu rekoše da je baš sretan; imao je
lijepu ženu i osvojivši velike prostore koji su bili pripadali drugome kralju, misleći uvijek na
svoj narod, omogući mu sretan život.
Jednom u lovu usred polja začu glas čovjeka koji je bio pjevao neku pjesmu. Kralj zastade:
Tko pjeva, mora biti sretan – pa slijedeći pjesmu uđe u vinograd te između čokota vidje
mladića koji je pjevajući obrezivao lozu.
6. Odredite vrstu zavisne rečenice.
Znam kako radiš._____________________________________________________________
Zna se kako radiš._____________________________________________________________
Žena koja je zakasnila neka uđe._________________________________________________
Ustao je ranije da pripremi jelo.__________________________________________________
7. Napišite pravopisno pravilno sljedeće nazive.
VELIKI MEDVJED
___________________________________________________________________________
MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
___________________________________________________________________________
BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI
___________________________________________________________________________
UDRUGA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA
___________________________________________________________________________
NASTAVNIČKO VIJEĆE GIMNAZIJE MOSTAR
___________________________________________________________________________
GALERIJA KRALJICE KATARINE
___________________________________________________________________________

2