You are on page 1of 3

1.

Kraticama ( N, G, D, V, L, I) označite sve padeže u tekstu
I. Živciralo ga je učenje francuskoga pa zamoli u pismu oca da toga od njega ne traži, jer
francuski nije obvezan niti ga ostali đaci uče. Pola godine dolazila od oca pisma pisana jedino francuskim,
te tako morade učiti ako je htio što saznati od kuće. Vrativši se kući za praznike, uzme ga otac pod ruku i
pročita mu neku Lamartineovu pjesmu. Od toga je časa uvijek nalazio vremena za učenje Voltaireova
jezika. Poslije bude tako i s njemačkim. I kada mu je otac svojim ugodnim načinom, smirena glasa, poče
čitati iz knjige velikoga Goethea, često nije mogao dočekati časa kada će otac navečer pronaći za to
dokolice, nego bi je sam pri kaminu uzeo u ruke i čitao začaran genijalnim mislima i ljepotom sloga. Za
neko vrijeme dade mu otac izvatke iz njegova prijevoda Veberova putopisa u jednom njemačkom listu što
ga je svaki mjesec kupovao.
2. Ispišite iz I. teksta glagole tvorene prefiksacijom i iscrpno im odredite vrstu i razred (prema Barić i
dr.) ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Ispišite iz I. teksta izravne objekte u genitivu.____________________________________________
4. Pronađite u sljedećoj rečenici predikatne proširke i iscrpno ih odredite:
Vrativši se kući, otac mu, smirena glasa, poče čitati iz knjige velikoga Goethea.
______________________________________________________________________________________
_5. Navedite po dva (vlastita) primjera za:
okamenjeni akuzativ
_________________________________________________________________
prijedlog nastao od instrumentala imenice
_______________________________________________
6. Navedite prva četiri urednika-obrađivača Akademija riječnika:
______________________________________________________________________________________
_7. Označite naglaske i dužine:

1

Kada bih imao novca,kupio bih najljepšu lađu i plovio njome po morima. Ovako, o tome mogu samo sanjati
i sjetno gledati u nebo.
8. Označite u tekstu kraticama ( inf, pz, imp!, impf,ao,pf,plpf,fI, fII, kI, kII, gsp,gpp) glagolske oblike:
II. U školi se nisam odlikovao velikim marom premda mi otac držaše privatna učitelja stranih jezika, a i
drukčije sam bio strogo odgojen i rijetko nagrađen. Nisam bio sklon dječjim igrarijama. Od rane mladosti
volio sam čitati. Uzimao bih knjige iz majčine knjižnice i prelistavao gomilu romana. Bog zna kako bi sa
školom bilo išlo da ne bijah imao neobično pamćenje koje mi pomaže te mi sat instrukcija i ono što sam od
profesora čuo bijaše dovoljno da bih lekcije kako-tako znao. S gramatikom bijah slab, ali voljeh povijest pa
ubrzo zapadoh u želju da se i sam oprobam u izmišljanju događaja. Pisao sam u školi od dosade znajući da
praznici moraju doći. Živjelo ljeto! Ljeti mojem zadovoljstvu ne bijaše kraja. Mislio sam, isplatit će mi se
spisateljski trud ako budem uporan. Ostarjeh, međutim, ne dočekavši slavu velikana. Zamislite užasa! Da
sam znao, ne bih bio ni pokušavao.
9. Ispišite iz II. teksta sve priloge __________________________________________________________
10. Ispišite iz II. teksta imeničke atribute i odredite im vrstu (prema Barić i dr.)
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__
11. Ispišite iz II. teksta prijedložne objekte __________________________________________________
12. Ispišite iz II. teksta riječi u kojima je došlo do jotacije
______________________________________________________________________________________
_
13. Ispišite iz II. teksta rečenice uvedene veznikom da i odredite kojem tipu zavisnih rečenica
pripadaju.
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__
2

14.Događajima i djelima (prvo izdanje!) pridružite godinu.
Novosadski dogovor _____________________________________________________________________
Ivan Broz, Hrvatski pravopis _______________________________________________________________
Josip Florschütz, Gramatika hrvatskoga jezika _________________________________________________
Bogoslav Šulek, Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja _________________________

3