You are on page 1of 3

1.

Kraticama označiti sve padeže:
Kiša je upravo počela padati kad sam se spustio stepenicama i izašao pred vrata ureda. Negdje s gornjeg dijela
grada, s malim zakašnjenjem, odzvonilo je pet sati. Otvorio sam kišobran i bio sam zadovoljan samim sobom
jer sam se još jutros, kad nije bilo ni najmanjeg znaka kiše, sjetio ponijeti kišobran. Bio sam još zadovoljniji
gledajući ljude koji ga nisu ponijeli. Dizali su ovratnike, škiljili prema nebu. Pomislio sam u jednom trenutku
kako ću uživati u ovoj šetnji po kiši, zaštićen kišobranom, motreći ispod crne kupole kišobrana ostali svijet
pod sivom kupolom neba. Ali onda sam stigao do poznatog ugla, koji je već bio Ilica, i osjetio sam prodoran,
hladan vjetar koji puše niz nju i oštre sitne kapi kiše koje mi bodu lice. Od snažnog vjetra uvijek sam zazirao.

2. Prepišite iz teksta samo one imperfektivne glagole koji otvaraju mjesto izravnom objektu:
________________________________________________________________________________________
3. Prepišite iz teksta sve imeničke spojeve riječi koji su rezultat upravljanja:
________________________________________________________________________________________
4. Prepišite iz teksta sve imeničke zamjenice:
________________________________________________________________________________________
5. Prepišite iz teksta sve prijedložne objekte:
________________________________________________________________________________________
6. Prepišite iz teksta po jedan primjer za sljedeće glagolske naglasne tipove:
čúčati – čúčīm

_____________________________________________________

razglédati – ràzglēdām

_____________________________________________________

vézati – vêžēm

_____________________________________________________

cvästi – cvàtēm

_____________________________________________________

7. Prepišite iz teksta sve riječi nastale konverzijom:
________________________________________________________________________________________
8. Napišite kanonski oblik navedenih oblika riječi:
kunem
naspem
prodreš
pocrnjela

_________________
_________________

žmemo
čime

_________________
_________________

_________________
satrven

dvome

_________________
_________________
_________________

1

9. Kraticama označite sve glagolske oblike:
Jedinac je, a jedva ga održaše na životu. Gotovo da bijaše sve austrijske toplice obišao. Otac bi mu, može se
pretpostaviti, mogao biti nekakav graničarski kapetan. Duša je od čovjeka. Odlučio je preseliti se iz Vitrovice
u Zagreb da bi mu se Janko dobro obrazovao. Otada mnogo čita jer mu je čitanje, može se bez pretjerivanja
reći pravi užitak. Otkako mu ne tiskahu neobičnih novela, posvetio se glazbi. Ali, kada ga jednom zateče
majka kako zviždi, bijaše porumenio do ušiju. Bio bi se noću zatvarao u sobu oprezno zaključavajući vrata.
Valjda bude nešto od njega – mrmljao je otac ležeći na gornjem krevetu. Budeš li ga ti, dragi moj, i dalje
ovako odgajao, neće od našega Jankeca ništa biti – prekinu svaku raspravu majka poskočivši od bijesa.

10. Iz teksta prepišite slavenske genitive:
________________________________________________________________________________________
11. Iz teksta prepišite sve pridjeve koji uvijek imaju nastavke zamjeničke deklinacije:
________________________________________________________________________________________
12. Prepišite iz teksta sve glagole navedenih vrsta te ih razvrstajte u razrede (prema Barić i dr.,
Hrvatska gramatika):
I. vrsta
____________________________________________________________________________
III. vrsta

____________________________________________________________________________

13. Što su po sintaktičkoj funkciji ove zavisne rečenice:
Svi su htjeli znati kako se Marica domogla kolača.

_________________________________________

Oni na kutiji ostave otvor kako se mačka ne bi ugušila.

_________________________________________

Učiteljica se sjetila mjesta gdje je izgubila novčanik.

_________________________________________

14. Objasnite leksikološke termine:
apelativ

____________________________________________________________________________

homofoni

____________________________________________________________________________

15. Prekrižite riječi koje nisu u skladu s hrvatskim pravopisom:
ćilimčić, jaučući, zaplečući, označivač, očeličiti, čekićati, puščani, dočasnički, čelični, pripovjediti,
pripovijedati, pripovjedni, pripovijetka, rascijepiti, rascijepljen, rascjepan, rascijepanost, rascjepkati,
zahtijevati, zahtjev, zahtjevanje, zahtjevnica, bijeg, bjegunac, dijelak, pritijesniti, pritješnjivati, pritješnjen,
bjelodan, bjelouška, bijelost, cijev, cjevčica, dvocijevka, rječitost, proturječan, razrijediti, razrijeđen,

2

razrjeđivati, riješiti, rješenje, rješen, rješiv, razrješavati, kolosijek, zasjedanje, pobijediti, pobjrdnik, odljev,
bijedan, presjecanje, mrgođenje, džamija

3