Contoh Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Oleh: Zulfadli,Hakimi,Kamaruzaman,Safwan 3 PISMP RBT Mata Pelajaran

Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tajuk Sub Tajuk Kemahiran : : : : : : : Kemahiran Hidup 4 Hebat 26 Februari 2009 9.00 – 10.00 pagi : Penanaman Pelajar dapat mengenal dan memilih bekas tanaman yang sesuai. Selain itu pelajar dapat menyediakan bekas tanaman dengan cara yang betul. : Pelajar telah mengetahui jenis-jenis pokok hiasan dan 33/33 Tanaman Hiasan

Pengetahuan Sedia cara-cara memilih biji Ada Hasil Pembelajaran

benih yang baik. : sesuai. 2. Menyatakan 3 daripada 4 panduan memilih bekas tanaman dengan betul. Di akhir pengajaran, pelajar dapat:

1. Menyatakan 5 daripada 7 jenis bekas tanaman hiasan yang

3. Menyatakan 2 daripada 3 langkah menyediakan bekas tanaman
dengan betul. Nilai-nilai Murni : Kerjasama, Bertanggungjawab,Menyayangi tumbuhan dan alam sekitar, dan Estetika Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat rumusan. Power point, pensil, pemadam, nota edaran, gambar digital,marker pen. Mengekalkan kitaran oksigen disamping mengindahkan kawasan/pemandangan. Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan.

Kemahiran Berfikir :

Bahan Bantu Mengajar: Pendidikan Alam Sekitar: Kajian Masa Depan:

Langkah/ Masa
Set induksi (5minit)

Isi Pelajaran
Pengenalan kepada tajuk penanaman pokok hiasan

Aktiviti P&P 1. Murid melihat kartun bergambar.
2. Kartun menunjukkan dua orang kanak yang saling mengingati tentang kepentingan menyayangi tumbuhan.

Catatan
BBM: Gambar digital KBKK: Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni: Menyayangi alam sekitar, bertanggungjaw ab PAS: Pokok hiasan dapat membekalkan kitaran oksigen.

3. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran
hari ini “Penanaman Pokok Hiasan”

Langkah 1 (10 minit)

Mengenal bekas tanaman 1. Jenis bekas tanaman: i) pasu ii) beg politena 2. Bahan kitar semula : iii) botol plastik iv) periuk terbuang v) tayar terbuang vi) meja terbuang vii) baldi terbuang

1. Murid diedarkan nota sebagai rujukan. 2. Murid melihat tayangan power point
sambil mendengar penerangan guru mengenai jenis bekas tanaman.

BBM: Powerpoint , nota edaran KBKK: Membuat gambaran mental, mengingat kembali

Langkah 2 (15 minit)

Memilih bekas tanaman. i. bahan bekas yang bersesuaian dengan jenis tanaman.

1. Murid dikehendaki berada dalam
kumpulan dan berbincang mengenai pemilihan bekas tanaman yang sesuai berdasarkan nota rujukan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan

BBM: nota edaran, pemadam KBKK:

Langkah/ Masa
ii.

Isi Pelajaran
bekas yang mempunyai lubang di bawah iii. Pastikan bekas mudah dibersihkan iv. menarik Penyediaan bekas tanaman 1. membersih, 2. menutup lubang saliran 3. memasukkan medium penanaman mereka.

Aktiviti P&P

Catatan
Membuat gambaran mental,menging at kembali Nilai: Estetika

3. Kumpulan terawal akan menerima
hadiah pemadam.

Langkah 3 (15 minit)

1. Murid melihat tayangan power point
sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah penyediaan bekas tanaman hiasan.

BBM: Powerpoint

KBKK: Membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun mengikut keutamaan

Penilaian (10 minit)

Kuiz berkumpulan

1. Setiap kumpulan diberikan, marker pen 2. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan, masa menjawab ialah 15 saat.

Nilai-nilai murni: Kerjasama BBM: pensel, marker pen, papan tulis,

3. Murid dikehendaki menjawab secara
bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis.. 4. Kumpulan yang menang akan menerima hadiah pensil daripada guru. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. Penanaman pokok hiasan a. Mengenal bekas tanaman b. Memilih bekas tanaman c. Menyediaka n bekas tanaman 1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan.

Kemahiran Berfikir: membuat rumusan Kajian Masa Depan: Komersialkan penanaman pokok hiasan sebagai punca pendapatan sampingan

2. Murid bersoal jawab dengan guru
mengenai hasil kerja telah mereka hasilkan. Tugasan susulan: Murid dikehendaki membuat bekas tanaman daripada bahan terbuang.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful