You are on page 1of 176

A szovjet csapatok kivonsa Magyarorszgrl s a krnyezeti krok felszmolsnak trtnete

Krnyezetvdelem az orszg szolglatban

Dr. Endrdy Istvn A SZOVJET CSAPATOK KIVONSA MAGYARORSZGRL S A KRNYEZETI KROK FELSZMOLSNAK TRTNETE

Budapest, 2013

A kzirat lezrva 1996-ban

Bortfot: Kuslits Levente http://be.net/scarbantia

ISBN 978-963-08-6153-3

Kiadja a Palsthy Bt., Balatonfzf, 2013 www.PalasthyBt.hu Felels kiad: Dr. Endrdy Istvn Nyomdai elkszts: Palsthy Imre Nyoms: Vareg Nyomda, Budapest

Tartalomjegyzk

Elsz.............................................................................................. 1. Trtneti ttekints, jogi elzmnyek ......................................... 2. Katonai-operatv csapatkivons .................................................. 2.1. A kivons felttelei, ltszm, haditechnika .......................... 2.2. A szovjet, majd a jogutd orosz fllel folytatott trgyalsok elksztse s lefolytatsa, gazdasgi-pnzgyi elszmols .... 2.3. Az ingatlanok hasznostsa .................................................. 3. A szovjet csapatok okozta krnyezeti krok felmrsnek mdja .... 3.1. A krnyezeti krok felmrsnek jogi alapjai s rendszere .... 3.2. A vizsglati mdszerek ttekintse ...................................... 3.3. A krnyezeti krok meghatrozsnak lpsei .................... 3.4. Hatrrtkek ......................................................................... 3.5. A krok nagysgnak s elhrtsuk mdjnak, azok pnzben kifejezett rtknek meghatrozsa............... 3.6. A felmrs vgrehajtsa .......................................................

7 9 19 19 28 36 49 49 59 64 65 66 71

4. A krnyezeti krok ltalnos s rszletes ttekintse .................. 75 5. A krelhrtsi munkk ............................................................... 85 5.1. A krelhrts elkszt munklatai ................................... 85 5.2. A krelhrts mdszerei, vgrehajtsa ................................ 91 5.3. A krelhrts tervezse ....................................................... 99 5.4. A krelhrts vgrehajtsa .................................................. 101 5.5. Ltestmnyenknti sszefoglal ......................................... 103 5.6. A krelhrtsi tevkenysg eredmnyei .............................. 130 5

6. A krfelmrs s a trgyalsok dokumentumainak bibliogrja..... 134 I. Egyezmnyek............................................................................... 135 II. Metodika-krfelmrsi segdlet ................................................. 136 METODIKA ............................................................................... 136 KRFELMRSI SEGDLET ................................................. 136 III. Kormnyelterjesztsek, kormnyhatrozatok ......................... 137 IV. Szakrti trgyalsok, jegyzknyvek ...................................... 139 V. Objektumjegyzkek, listk ......................................................... 140 VI. Beszmoljelentsek, tjkoztatk ........................................... 143 VII. Krnyezeti krsszestk, trgyalsi vltozatok...................... 145 VIII. Levelezsek, egyb dokumentcik ....................................... 149 IX. Krfelmrsi dokumentcik .................................................... 153 X. A krnyezeti krokkal kapcsolatos szakrti trgyalsok, felmr munka kronolgija ...................................................... 172 Ima a hazavonulkrt ...................................................................... 176

Elsz

Kedves Olvas! Ez a knyv a szovjet csapatok kivonsakor felmrt krnyezeti krokkal kapcsolatos elzmnyekrl, a munka feltteleirl, annak elvgzsrl s eredmnyeirl szl. Nem trgyal bizonyos trtnelmi elzmnyeket (pl. 1944-45, 1956), hanem az 1990-92-es vekben elvgzett feladatokat ismerteti. Ebben is krjk az Olvas megrtst! A knyv altmasztsaknt tartalmazza az sszes, abban az idben keletkezett s ltalam elrt dokumentumok listjt. A teljes dokumentci ismereteim szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. irattrban tallhat. A kziratot 1996-ban zrtam le, az azta eltelt 17 v jogszablyait, az rintett terleteken elvgzett mszaki beavatkozsokat, tulajdonosi vltozsokat a terletek hasznostst stb. ez a knyv nem tartalmazza. Ez esetleg egy msik ktet feladata lehet, br msok rszleteiben ezt mr meg is tettk. Itt is mondok ksznetet annak az 1300 embernek, akik a krfelmrs munkjt elvgeztk. Karcsony Imre mrnk vezrrnagy rnak s Kiss Ern krnyezetvdelmi szakrtnek a knyv vglegestst segt lektori szrevteleikrt. Nagy hlval tartozom Sajg Zsoltnak, Cska rpdnak, Petz Rudolfnak, Mensros Pternek szakmai segtsgkrt, Endrdy Balzs unokmnak s Palsthy Imrnek a nyomdba kerls eltti utmunkkrt. 2013. janur-februr A szerz

1. Trtneti ttekints, jogi elzmnyek

Trtnelmi korszakot zrt le az 1992. november 11-n Budapesten alrt Egyezmny, amely a volt Szovjetuni Magyarorszg terletn ideiglenesen tartzkodott csapatainak llomsoztatsval s kivonsval sszefgg vagyonjogi, pnzgyi s egyb gazdasgi krdsek rendezsrl szlt. Az Egyezmny alri Borisz Jelcin s Antall Jzsef voltak (lsd 1. mellklet a kv. oldalon). Ez a korszak a msodik vilghbor befejezse utn kezddtt, amikor az 1947. februr 10-n alrt prizsi bkeszerzds (1947. vi XVIII. trvny, kihirdetve 1947. jlius 25.) jogot adott a Szovjetuninak arra, hogy magyar terleten fegyveres ert llomsoztasson az ausztriai megszllsi vezettel val kzlekedsi vonalai fenntartshoz. A szerzdsbl a IV. rsz 22. cikk 1. bekezdst idzve: A jelen Szerzds letbelpst kveten minden szvetsges fegyveres ert 90 napon bell Magyarorszgbl vissza kell vonni, mindazonltal a Szovjetuninak fennmarad a joga a magyar terleten oly fegyveres erk tartsra, amelyre szksge lehet ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek az ausztriai szovjet megszllsi vezettel val kzlekedsi vonalait fenntartsa. Teht az osztrk llamszerzds 1955-ben trtnt megktse utn (1955. oktber 26., Ausztria rks semlegessge) a szovjet csapatok magyarorszgi tartzkodst a nemzetkzi jog alapjn trvnytelennek kell tekinteni. Ebben a helyzetben kerlt sor 1957. mjus 27-n (1957. vi 54. szm, Elnki Tancs ltal kiadott rendelet) az Egyezmny megktsre, amely a haznkban ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok jogi helyzete trgyban szletett meg s a Magyarorszgon ideiglenesen tartzkod csapatok jogi helyzett rgztette. A dokumentum tbbek kztt az ingatlanok hasznlata, a katonai tevkenysg sorn keletkezett krok rendezst is elrta. Idzet az Egyezmny 9. cikk 1. bekezdsbl: A Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya megtrti a Magyar Npkztrsasg Kormnynak azokat az anyagi 9

EGYEZMNY
a Magyar Kztrsasg Kormnya s az Oroszorszgi Fderci Kormnya kztt a volt Szovjetuni Magyarorszg terletn ideiglenesen tartzkodott szovjet csapatainak llomsoztatsval s kivonsval sszefgg vagyonjogi, pnzgyi s egyb gazdasgi krdsek rendezsrl
A Magyar Kztrsasg Kormnya s az Oroszorszgi Fderci Kormnya (a tovbbiakban: Felek), abbl kiindulva, hogy az Oroszorszgi Fderci a volt Szovjetuni jogutdja a Magyarorszg terletn ideiglenesen llomsoztatott volt szovjet csapatok kivonsval sszefgg krdsekben; gyelembe vve, hogy a Magyar Kztrsasg Kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya kztt a Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsrl szl 1990. mrcius 10-i Egyezmny rtelmben a volt Szovjetuni csapatainak kivonsa a Magyar Kztrsasg terletrl 1991. jnius 19-n befejezdtt s az ltaluk hasznlt valamennyi ingatlant hatridre tadtk a magyar Flnek; a Magyar Kztrsasg s az Oroszorszgi Fderci kztt egyttmkds fejlesztsre, valamint a barti viszony megszilrdtsra irnyul trekvs ltal vezrelve az albbiakban llapodtak meg: 1. cikk A Felek a volt Szovjetuni csapatainak magyarorszgi ideiglenes tartzkodsval, terletrl trtnt kivonsval kapcsolatos vagyonjogi, pnzgyi, gazdasgi s egyb krdseket vglegesen rendezettnek, a vonatkoz megllapodsokban elrt valamennyi ktelezettsget pedig vgrehajtottnak tekintik. 2. cikk A Felek a jelen Egyezmny hatlyba lpsvel egyidejleg klcsnsen lemondanak ezen Egyezmny 1. cikkben jellt ktelezettsgekkel kapcsolatos valamennyi ignyrl s nem tmasztanak egymssal szemben olyan kvetelst, amely a volt Szovjetuni csapatainak Magyarorszgon val ideiglenes tartzkodsval s terletrl trtn kivonsval kapcsolatos. 3. cikk Jelen Egyezmny az alrs napjn lp hatlyba. Kszlt Budapesten, 1992. november 11-n kt pldnyban, mindkt pldny magyar s orosz nyelven, mindkt szveg azonos rtk. A Magyar Kztrsasg Kormnya nevben Oroszorszgi Fderci Kormnya nevben

10

1. sz. mellklet. 1992. november 11-i Egyezmny

krokat, amelyeket a szovjet katonai egysgek vagy azok llomnyba tartoz egyes szemlyek cselekmnye vagy mulasztsa a magyar llamnak okoz, valamint azokat a krokat, amelyeket a szovjet katonai egysgek, vagy azok llomnyba tartoz szemlyek szolglati ktelessgk teljestse kzben magyar szerveknek s llampolgroknak vagy a Magyar Npkztrsasg terletn tartzkod idegen llampolgroknak okoznak. A krtrts mrtkt mindkt esetben a bejelentett ignyek alapjn a jelen Egyezmny 17. cikke rtelmben ltrehozott Vegyes Bizottsg a magyar jogszablyok rendelkezseinek gyelembevtelvel hatrozza meg. Az egyezmny alri Gromiko klgy- s Zsukov honvdelmi miniszterek, magyar rszrl Horvth klgy- s Rvsz honvdelmi miniszterek voltak. A klnbz ltestmnyek ignybevtelt, a szolgltatsok rendjt s feltteleit, a jogseglyt az 1958. prilis 1-jei s az 1958. prilis 24-i Egyezmnyek hatroztk meg. Formlisan ezek az egyezmnyek tartalmaztk a szovjet csapatok magyarorszgi tartzkodsval felmerl gyakorlati krdsek elvi megoldsait. Az 1958. prilis 1-jei Egyezmny ezt a jogalapot kiterjeszti, gyakorlati irnyban konkretizlja: Azokat az anyagi krokat, amelyeket a szovjet csapatok cselekmnyeik, vagy munkatrsaik ltal a magyar erdgazdlkodsnak okoznak, a szovjet csapatok a magyar nphadseregre irnyad szablyoknak megfelelen trtik meg. Magyarorszg trtnelmnek is jelents llomsa volt a szovjet csapatok kivonsrl szl Egyezmny alrsa. Az emltett egyezmnyek ksbb, az 1991. vi csapatkivonsi trgyalsoknl jl felhasznlhatk voltak a magyar kvetelsek megalapozshoz. A szovjet katonai egysgek, vagy azok llomnyba tartoz egyes szemlyek cselekmnye vagy mulasztsa miatt a Magyar llamot, szerveket s llampolgrokat rint kresetek s jogvitk megoldsra az 1957. vi Egyezmny alapjn Magyar-Szovjet Vegyes Bizottsg jtt ltre. A Bizottsg 33 ves mkdse sorn 20.000 gyben jrt el, ami hozzvetleg 60.000 magyar llampolgrt, 800 klfldit s mintegy 1.000 magyar szervezetet (szvetkezetet, vllalatot) rintett. E munka keretben a Bizottsg kb. 240 milli Ft erejig llaptott meg szovjet krtrtsi ktelezettsget s mintegy 10 millird Ft-ra tehet 11

azoknak a szerzdses gyeknek a perrtke, amelyekben dntst hozott. A Vegyes Bizottsg mkdse a szovjet fl gyakran merev, a felelssg all kibvkat keres magatartsa ellenre alapveten az adott lehetsgek mellett eredmnyesnek minsthet azzal egytt, hogy a tma jellegnl fogva maradtak megoldand feladatok a csapatkivons utni idszakra is. Mindezek az akkori kormnyzat rszre 1958 utn megknnytettk, hogy a lnyegt tekintve megszll szovjet csapatokat barti vendgalakulatknt kezelje s ezzel is elsegtse a rszre elengedhetetlenl szksges konszolidldsi folyamatot. A szovjet katonai jelenlt 1991-ben trtnt vgleges megszntetst a nemzetkzi politikai helyzet tette lehetv. Az 1990. mrcius 10-n Eduard Sevarnadze s Horn Gyula klgyminiszterek ltal alrt csapatkivonsi Egyezmnyben meghatrozott feladatoknak ketts irnyultsga volt. Egyrszt biztostani kellett 1991. jlius 30-i hatridre a katonai operatv csapatkivons vgrehajtst, msrszt addig meg kellett llapodni a kivonuls vagyonjogi, pnzgyi, gazdasgi s krnyezetvdelmi krdseiben. EGYEZMNY a Magyar Kztrsasg Kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya kztt a Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsrl. A Magyar Kztrsasg Kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya (a tovbbiakban: Felek), a Magyar Kztrsasg s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsge kztti barti s jszomszdi kapcsolatok fejlesztsre val trekvstl vezrelve, kvetkezetesen betartva a nemzetkzi jognak az ENSZ Alapokmnyban s az Eurpai Biztonsgi s Egyttmkdsi rtekezlet Zrokmnyban megerstett alapelveit, belertve a szuverenits s a belgyekbe val be nem avatkozs elvnek tiszteletben tartst, a Magyarorszgon ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonst az eurpai s a nemzetkzi bizalom s biztonsg erstsre 12

irnyul egyttes erfesztseik szerves rsznek tekintve az albbiakban llapodtak meg: 1. cikk A Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsra 1990-1991 folyamn kerl sor. A szovjet csapatok kivonsa a Magyar Kztrsasg terletrl 1990. mrcius 12-n kezddik s 1991. jnius 30-ig fejezdik be. Kivonsra kerl a szovjet csapatok egsz szemlyi llomnya, belertve a szovjet llampolgrsg polgri szemlyeket, valamint fegyverzete, harci technikja s anyagi eszkzei. A szovjet csapatoknak a Magyar Kztrsasg terletrl val kivonsa temezsi tervt a jelen Egyezmny mellklete tartalmazza s az annak elvlaszthatatlan rszt kpezi. 2. cikk A Magyar Kztrsasg Kormnya kzremkdik a szovjet csapatok Magyarorszg terletrl val kivonsnak vgrehajtshoz szksges felttelek biztostsban. 3. cikk A szovjet csapatok elszlltsa, valamint a klnbz anyagok s hulladkok htrahagysa s megsemmistse a polgri lakossg rdekeinek gyelembe vtelvel s a krnyezetvdelmi jogszablyok betartsval trtnik. 4. cikk A Magyar Kztrsasg terletn tartzkod szovjet csapatoknak a kikpzsi, harci tevkenysggel kapcsolatos mozgst idertve a replseket is korltozzk. 5. cikk A Felek kijellik Meghatalmazottaikat ezen Egyezmny rendelkezsei vgrehajtsnak biztostsra, a szovjet csapatoknak a Magyar Kztrsasg terletrl trtn rendezett kivonsnak ellenrzsre, az objektumok, felszerelsek s ms anyagi eszkzk egyeztetett mdszerekkel trtn nyilvntartsba vtelre, felrtkelsre, tadsra, vagy rtkestsre. 6. cikk A szovjet csapatok jogi sttuszt, valamint a csapatok ideiglenes magyarorszgi tartzkodsval kapcsolatos vagyonjogi, pnzgyi s 13

egyb krdseket a csapatoknak a Magyar Kztrsasg terletrl trtn vgleges kivonsig a Magyar Npkztrsasg Kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya kztt, a Magyar Npkztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok jogi helyzetrl 1957. mjus 27-n kttt Egyezmny, valamint ms, rvnyben lv magyar-szovjet egyezmnyek rendelkezsei hatrozzk meg. 7. cikk A szovjet csapatok kivonsval kapcsolatos azon vagyonjogipnzgyi s egyb gazdasgi krdseket, amelyeket az rvnyben lv szerzdsek nem rendeznek, kln megllapodsok fogjk szablyozni. A Felek megteszik a mielbbi intzkedseket annak rdekben, hogy a fenti krdsek megolddjanak a szovjet csapatok teljes kivonsig. 8. cikk Ezen Egyezmny rtelmezsvel s alkalmazsval, valamint a szovjet csapatok temezsi terv szerinti kivonsnak vgrehajtsval kapcsolatos vits krdseket a Felek a Magyar Npkztrsasg Kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya kztt 1957. mjus 27-n, a Magyar Npkztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok jogi helyzetrl kttt Egyezmny 17. cikke alapjn ltrehozott Magyar-Szovjet Vegyes Bizottsgban a krds beterjesztstl szmtott 30 napon bell rendezik. Ha a Vegyes Bizottsg valamely el utalt krdsben nem tudna dnteni, a vitt diplomciai ton kell megoldani. 9. cikk Ezen Egyezmny rendelkezsei nem rintik a Felek kztt rvnyben lv kt- s tbboldal egyezmnyekbl ered ktelezettsgeket, belertve azokat, amelyek az 1955. mjus 14-n Varsban kttt Bartsgi, Egyttmkdsi s Klcsns Segtsgnyjtsi Szerzdsbl szrmaznak. 10. cikk Ez az Egyezmny az alrsa napjn lp hatlyba. 14

Kszlt Moszkvban, 1990. mrcius 10-n, kt eredeti pldnyban, magyar s orosz nyelven, mindkt szveg egyarnt hiteles. A Magyar Kztrsasg Kormnya nevben: Horn Gyula s.k. A Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya nevben: Eduard Sevarnadze s.k.

Az Egyezmnyekben foglaltak tovbbi rszletezst tartalmazza a Konsztantyin Katusev s Kdr Bla miniszterek ltal alrt, 1990. szeptember 28-i megllapods (1. oldal 4. bekezds s 2. oldal 1-2. bekezds): ...a szovjet csapatok ltal a krnyezet elemeiben okozott krokkal kapcsolatos magyar kvetelseket s a kzs felmrs szerinti kzs vizsglat alapjn az okozott krokat megtrtik. A felek megllapodtak abban, hogy ltrehoznak egy kzs szakrti munkacsoportot az tadsra kerl objektumok kolgiai llapotnak felmrsre s a krnyezet elemeiben a Dli Hadseregcsoporthoz tartoz jogi vagy termszetes szemlyek tevkenysgvel vagy mulasztsval okozott lehetsges krok megllaptsra, az 1957., 1958. s az 1990. vi Egyezmnyeknek megfelelen. A nagyltszm katonai er, a hatalmas mennyisg haditechnikai s anyagi eszkz lehetsgekhez kpest zavartalan sszevonsa s az elszllts biztostsa rendkvl komoly feladat el lltotta elssorban a katonai szakembereket, de az rintett helyi szerveket, hatsgokat is. Az egyezmny rendelkezett arrl, hogy a szovjet csapatok kivonsval kapcsolatos... krdseket kln megllapodsok fogjk szablyozni. A Felek megteszik a mielbbi intzkedseket annak rdekben, hogy a fenti intzkedsek megolddjanak a szovjet csapatok teljes kivonsig (7..). A szovjet csapatok kivonulsrl kttt 1990. mrcius 10-i magyar-szovjet Egyezmny mindkt Kormny politikai clkitzsnek megfelelen a csapatkivons tnyre, az 1991. jnius vgi hatridejre s temezsnek pontos meghatrozsra koncentrlt. Ezrt az Egyezmny mr eleve kiltsba helyezte egyes vagyonjogi-pnzgyi s egyb gazdasgi krdsek kln megllapodsban trtn szab15

lyozst. A vgrehajts biztostsra az Egyezmny mindkt fl rszre Meghatalmazott kijellst rta el. A szovjet fl a Dli Hadseregcsoport vezetjt nevezte ki kormnymeghatalmazottnak, ennek megfelelen elbb Burlakov vezrezredes r, ksbb pedig Silov altbornagy r tlttte be ezt a szerepet. A Magyar Kormny az Egyezmnyben foglaltak vgrehajtsra jvhagyta a szovjet csapatkivonssal kapcsolatos feladatokat koordinl szervezet felptst. Kinevezte a magyar kormnymeghatalmazottat s helyettest, Annus Antal altbornagy, a Honvdelmi Minisztrium kzigazgatsi llamtitkra, illetve Karcsony Imre mrnk vezrrnagy, a Pnzgyminisztrium fcsoportfnke szemlyben. Az rintett trck miniszteri biztosaibl ltrehozta a kormnymeghatalmazott s helyettese ltal vezetett, kzvetlenl a miniszterelnknek alrendelt Trcakzi Bizottsgot*, klns tekintettel a megresed ingatlanok hasznostsnak elksztsre (3093/1990. s 3223/1990. sz. kormnyhatrozatok). A csapatkivonssal kapcsolatos katonai-operatv krdsek belertve az objektumok tads-tvtelt s a vegyvdelmi-tzszerszeti mentestsi feladatokat is appartusi szinten trtn intzse a Honvdelmi Minisztrium s a Magyar Honvdsg megfelel szerveinek feladatt kpezte. A vagyonjogi s a pnzgyi-gazdasgi elszmolssal, valamint a hasznosts megalapozsval kapcsolatos munkt, az nkormnyzatokkal szksges koordincit a kormnymeghatalmazott s helyettese az rintett trcknak a Trcakzi Bizottsgon keresztl trtn bevonsval vgezte. A Pnzgyminisztriumban ltrehozott Csapatkivonsi Titkrsg e munkk elksztst s koordinlt gyvitelt biztostotta. A csapatkivonssal kapcsolatos munkhoz szorosan kapcsoldott a Kincstri Vagyonkezel Szervezet (tovbbiakban: KVSZ) tevkeny* A Trcakzi Bizottsgban rszt vev trck: Belgyminisztrium, Fldmveldsgyi Minisztrium, Honvdelmi Minisztrium, Igazsggyi Minisztrium, Ipari s Kereskedelmi Minisztrium, Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztrium, Kzlekedsi, Hrkzlsi s Vzgyi Minisztrium, Munkagyi Minisztrium, Mveldsi s Kzoktatsgyi Minisztrium, Nemzetkzi Gazdasgi Kapcsolatok Minisztriuma, Npjlti Minisztrium, Pnzgyminisztrium.

16

sge, amely a szovjet csapatkivons utn megresedett ingatlanoknl a Kormny erre vonatkoz hatrozatnak megfelelen a kezeli jogot gyakorolja, s a vgrehajtsnl rvnyesti a Trcakzi Bizottsgnak a Kormny ltal megerstett llsfoglalsait, illetve a meghozott kormnyhatrozatokat. A KVSZ-t az tvett objektumok biztonsgvdelme, rzse tekintetben 1992. vgig az erre szakosodott GROUP-4 Hungria Kft. magyar-holland vegyesvllalat segtette. A klkereskedelmi feladatokat ltalban a Technika Klkereskedelmi Vllalat ltta el. Az elzekben ismertetett szervezeti felptsben foly munknak hrom f irnyultsga volt: 1) A csapatkivons katonai-operatv vgrehajtsa 2) A szovjet, majd a jogutd orosz Fllel folytatott trgyalsok elksztse s lefolytatsa, gazdasgi-pnzgyi elszmols 3) A felszabadult ingatlanok hasznostsa E f irnyokban foly munkt a felmerlt jogi, gazdasgi, pnzgyi, kereskedelmi, krnyezetvdelmi, ptszeti stb. krdsek folyamatos tisztzsa, a miniszterelnk s a parlamenti prtok idszakos tjkoztatsa, valamint a munkt elsegt kzbens kormnyhatrozatok alapoztk meg.

17

2. Katonai-operatv csapatkivons

2.1. A kivons felttelei, ltszm, haditechnika


A Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok 94 helyrsgen, ezen bell 328 ingatlanon llomsoztak. Az Egyezmny alrsa eltt az 1989-1990. vi rszleges csapatcskkents keretben a szovjet fl mintegy 10.000 fvel cskkentette a Dli Hadseregcsoport (tovbbiakban: DHCS) ltszmt. Ennek sorn 4 helyrsget teljesen, 6 helyrsget rszlegesen kirtett. A helyrsgeken a Magyar Honvdsg 9 laktanya-komplexumot vett t. A Kormny dntse alapjn a kirtett objektumok mintegy 60%-a nkormnyzati hasznostsra kerlt, a tbbi kzponti kezelsben maradt. Mivel a szovjet fl ltal ltestett ptmnyek elszmolsa krdsben megllapodsra ekkor nem kerlt sor, ezt is a teljes csapatkivons gazdasgi-pnzgyi rendezsvel egytt kezeltk. Az 1990. mrcius 10-i Egyezmny alapjn tovbbi 90 szovjet helyrsgbl ezen bell 65 laktanybl kellett a csapatkivonst vgrehajtani. 1990. mrcius 12-tl a csapatkivons 1991. jnius 19-i befejezsig 1547 vasti egysgszerelvny (34.541 vasti kocsi) hagyta el az orszgot. Ebbl a csapatvonatok szma 637, az anyagvonatok 560, a kontnervonatok 217, a szemlyvonatok 133. A kivonul kzti oszlopmenetek szma 48. Kivonsra kerlt: szovjet llampolgr ............................ 100.380 f ezen bell: katonai llomny ................................ 44.668 f fbb fegyverzet s technikai eszkz sszesen ... 24.660 db ezen bell: replgp .................................................. 194 db helikopter .................................................. 138 db kerekes jrm ...................................... 19.684 db 19

lnctalpas jrm..................................... 1.143 db harckocsi................................................... 860 db pnclozott szlltjrm....................... 1.473 db tzrsgi eszkz........................................ 622 db lgvdelmi eszkz .................................... 350 db raktaindt llvny .................................. 196 db egyb technikai eszkz .......................... 9.747 db anyagi eszkz ................................309.364 tonna A kivons biztostsra a Magyar Honvdsg a DHCS tbornokaibl s tisztjeibl, valamint a MV kpviselibl operatv csoportokat hoztak ltre, amelyek kzsen is kidolgoztk a DHCS egysgei kivonst, illetve az anyagi s mszaki kszletek elszlltst rgzt temtervet. A feladat vgrehajtsnak szmtstechnikai biztostst, napraksz dokumentlst s az rintett szervek tjkoztatst az erre a clra ltrehozott Informcis Kzpont hajtotta vgre. 1990 mrciusa s decembere kztt, illetve 1990 decembere s 1991 mrciusa kztt egy-egy gpestett lvszhadosztlyt vontak ki (kivve azt az egysget, amelyik Zhonynl vgezte az trakodst). Egy gpestett lvszhadosztly 3 gpestett lvszezredbl, egy harckocsiezredbl, egy tzrezredbl s egy lgvdelmi tzrezredbl, valamint az ezekhez tartoz kiszolgl egysgekbl ll, ltszma 12.000 f. 1990 mrciustl jniusig hazaszlltottak kt raktadandrt Tatrl, illetve Dombvrrl. 1990. prilis jlius kztt 2 lgvdelmi dandrt s 2 lgvdelmi ezredet vontak ki Dunafldvrrl, Mrrl, Szolnokrl, Budapestrl. 1990. jnius 1991 janurja kztt egy mszaki ezred, illetve kt mszaki zszlalj tvozott Szentendrrl, Dunajvrosbl, Etyekrl. 1990 mjusa utn kt rdielektronikai zszlaljat vontak ki Kecskemtrl, illetve Piliscsabrl. Ezenkvl biztost s kiszolgl egysgeket, intzeteket, krhzakat, parancsnoksgokat s trzseket kellett felszmolni. A szovjet haderk (1. bra, 1. tblzat) 340 teleplsen (haznk teleplseinek tbb mint 11%-ban) 6000 pletet s 48 ezer hektrt (ebbl 24 ezer hektr gyakorlteret) hasznltak. 20

21

2. sz. mellklet. Szovjet csapatkivonsi temterv eredeti rszlete

1. bra. Volt szovjet helyrsgek Magyarorszgon

A tervezs s a csapatkivons ideje alatt a Magyar Honvdsg s a DHCS parancsnoksga kztt szoros egyttmkds alakult ki, amely lehetv tette a felmerl problmk tisztzst s operatv megoldst. Ennek a jl szervezett egyttmkdsnek ksznhet, hogy a szovjet csapatok kivonsa 1991. jnius 19-n, hatrid eltt, rendben befejezdtt. 1. tblzat: Szovjet helyrsgek 1990. mrcius 10-n Helyrsg Szovjet nv vagy objektum sorszm azonostsa Aszd 15 Baj 84, 85 Tata (Baj) Baja 169 Balatonfred 137 (Balatonszemes) Balatonfred 112 Berettyjfalu 102 Budapest, III. ker. 7 buda Budapest, VII. ker. 25-26 Budapest, XV. ker. 8 krhz Budapest, XV. ker. 9 Landler J. laktanya Budapest, XVI. ker. 10 Budapest 2. Budapest, XVI. ker. 17, 22, 28 Cinkota Budapest, XVI. ker. 11, 29 Sashalom Budapest, XVI. ker. 18 Cinkota 2. Budapest, XVIII. ker. 12 Stromfeld A. laktanya Budapest, XVIII. ker. 13 Beloiannisz laktanya Budapest, XXII, ker. 16 Budafok Cegld 48 Kossuth L. laktanya Cegld 49 L raktr, ltr Cegld 50 laktanya Csvharaszt 51 Inrcs-Kakucs 23

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Helyrsg 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Cskvr Csszr Debrecen Debrecen Debrecen Dombvr Dunafldvr Dunajvros Esztergom Etyek Etyek Fertd Fldes Gyr Gdll Hadhztgls Hajmskr Hajmskr Hortobgy Igal Kalocsa Kecskemt Kecskemt Kecskemt Kecskemt Kecskemt

Szovjet sorszm 142 83 86-88 89 90-94 123 121, 122 146, 147 63-71 174 25 109, 110 103 73-77 29 95 113 138-140 97 114 40, 41 28, 29 30-31 32 33 34

nv vagy objektum azonostsa

repltr (laktanya) Esze Tams laktanya Gbor ron laktanya

Frst laktanya, laktelep

Hajdhadhza Herend laktanya, lszerraktr Ndudvar

l- s gyakorltr Petfi S. II. laktanya Zalka M. laktanya Losonczi P. laktanya L raktr, ltr

24

Helyrsg 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Kecskemt Kecskemt Kiskunhalas Kiskunlachza Kiskunmajsa Komrom Kondorfa Kunmadaras Lepsny Lovasberny Lrinci Mezkvesd Mosonmagyarvr Md Mr Mr Nagykrs Nagykrs Nagykrs Nagykrs Nagykrs Nagytevel Nagyvzsony Nagyvzsony Nyregyhza Orgovny

Szovjet sorszm 35 36, 37, 38 42, 43 60, 61, 62 44 78-82 124 96 163-164 131-133 21 99 170 101 134, 135 136 54 54 54 53 55 165, 166 119 168 100 52

nv vagy objektum azonostsa zemanyagtelep KECS

laktanya, Klementina

raktrtelep Kinizsi P. laktanya L raktr Szchenyi laktanya Nagy S. laktanya l- s gyakorltr klub s iskola Ppa-Tapolcaf Ttvzsony Nagyvzsony

25

Helyrsg 74. Piliscsaba 75. Piliscsaba 76. 77. 78. 79. 80. Polgr Polgrdi Pcel Ptfrd (Vrpalota) Ppa

Szovjet sorszm 6 5 104 129-130 19 145 111, 143, 144 45-47 72 120 105 106 107 108 108 108 171 171 151 152 153-154 155-156 156-162

nv vagy objektum azonostsa Balogh A. laktanya, D-tbor Perczel M. laktanya, -tbor

81. Szeged 82. Szentendre Szentendre 83. Szentkirlyszabadja 84. Szolnok 85. Szolnok 86. Szolnok 87. Szolnok 88. Szolnok 89. Szolnok 90. Szombathely 91. Szombathely 92. Szkesfehrvr 93. Szkesfehrvr 94. Szkesfehrvr 95. Szkesfehrvr 96. Szkesfehrvr 26

Dzsa Gy. laktanya kiegszts Bocskay I. laktanya Jzsef A. laktanya Nagy S. laktanya Honvd krhz anyagraktr ingatlan (res telek) L raktr Huszr laktanya Kossuth L. laktanya repltr (helikopter) leszll L raktr lovassgi laktanya

Helyrsg 97. Srbogrd 98. Srbogrd 99. Srbogrd 100. Srbogrd 101. Srmellk 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. Srmellk Tab Tamsi Tarany Tolna Tkl Tborfalva Tborfalva Tpiszentmrton Veszprm Vc Vt Zalaegerszeg Zelemr

Szovjet sorszm 148 149 150 151 116 117 167 141 114 126-128 1-4 58-59 56-57 20 115, 118 14 125 124 98

nv vagy objektum azonostsa L raktr ltr Rkczi laktanya, L raktr, ltr laktelep Frst S. laktanya, repltr

Nagyatd

Tborfalva-rkny Tborfalva-rkny laktanya, tbor Mriaudvar Szeleste Andrshida (Hajdbszrmny)

27

2.2. A szovjet, majd a jogutd orosz fllel folytatott trgyalsok elksztse s lefolytatsa, gazdasgi-pnzgyi elszmols
A ktoldal trgyalsok mr a rszleges csapatkivons sorn 1989-ben megkezddtek, de rendszeress csak az 1990. mrcius 10-i Egyezmny alrsa utn vltak. Ettl kezdve a magyar s a szovjet kormnymeghatalmazottak s helyetteseik folyamatos kapcsolatban lltak egymssal s 6 alkalommal (1990. mjus, szeptember, 1991. februr, prilis, jnius, augusztus) sszefoglalan ttekintettk a munkt, jegyzknyvben rgztettk a kialakult llspontokat, a vits krdseket, valamint a feladatokat. 1990. szeptember 20-n a magyar s a szovjet klgazdasgi miniszterek a kormnymeghatalmazotti trgyalsok kzbens eredmnyei alapjn jegyzknyvileg megllapodtak a vagyonjogi-gazdasgi s pnzgyi krdsek rendezshez szksges kzs metodikk kidolgozsban (klcsns kvetelsek szmbavtele, kolgiai krok felmrse, mszaki llapot meghatrozs stb.). Az emltett trgyalsok elksztsre, illetve az elrt megllapodsok konkretizlsra szksg szerint folytak magyar-szovjet szakrti trgyalsok a jogi, valamint az ingatlanokkal, az ingsgok rtkestsvel, a valutris pnzgyi krdsekkel, az kolgival s a vegyesvllalatok esetleges ltestsvel kapcsolatos krdsekben. A klnbz szint trgyalsokra vgig rnyomta blyegt a felek gazdasgi ellenrdekeltsge. A szovjet fl a hazatelepts kltsgeit az ltala ptett s sajt tulajdonnak tekintett objektumokrt remlt folyamatos magyar trtsbl, illetve azok rtkestsbl kvnta nanszrozni, teht valsgos magyar javakhoz kvnt valamilyen formban hozzjutni. A magyar fl kezdettl fogva egyszeri vgelszmolsban gondolkodott, jogosan azt felttelezve, hogy az llagmegvsi ktelezettsg elmulasztsa, valamint az okozott krnyezeti s egyb krok miatti magyar kvetels az 50 millird forint krli szovjet kvetelst ki fogja egyenlteni. Kvetkezetesen rvnyestettk, hogy a magyar terleten ltestett pletek, ptmnyek tulajdonjoga a Magyar llamot illeti. 28

Ugyanakkor az egyszeri vgelszmolsra vonatkoz llspontunkat is mindvgig fenntartottuk. A magyar llspont rvnyestst a tulajdonjog s kvetelseink megalapozsa krdsben elsegtettk az 1957. vi, az 1958. vi s az 1990. vi magyar-szovjet egyezmnyek megfelel cikkei. gy az 1957. mjus 27-i Egyezmny 3. cikke szerint a szovjet fl kteles tiszteletben tartani s megtartani a magyar jogszablyok rendelkezseit. Ugyanezen Egyezmny 9. cikke az okozott kroknak a szovjet fl rszrl val megtrtsi ktelezettsgt tartalmazza. Az 1958. prilis 1-jei Egyezmny 8. cikke tbbek kztt kimondja, hogy a szovjet pnzeszkzkbl ltestett ptmnyek viszszaadsakor a magyar fl azok tovbbi felhasznlsa lehetsgeinek gyelembevtelvel trti meg a rfordtst. Az 1990. mrcius 10-i csapatkivonsi Egyezmny 3. cikke egyrtelmen kimondja, hogy a szovjet csapatok elszlltsa, valamint a klnbz anyagok s hulladkok htrahagysa s megsemmistse a polgri lakossg rdekeinek gyelembe vtelvel s a krnyezetvdelmi jogszablyok betartsval trtnik. A kormnymeghatalmazottak 1991 prilisban hagytk jv az objektumok tads-tvtelre, valamint a krnyezetkrosts mrtknek meghatrozsra vonatkoz metodikkat, melyek tervezetei alapjn mr hnapok ta folyt a tnyleges munka. A magyar fl llspontjnak rvnyestse szempontjbl ennek kiemelt jelentsge volt. Ugyancsak prilisban kerlt alrsra a kormnymeghatalmazott helyettese ltal vezetend j vegyes bizottsg szablyzata is, de ez a szerv a mkdst gyakorlatilag meg sem tudta kezdeni a szovjet fl halogat magatartsa miatt. Minden valsznsg szerint az alrt kzs metodikknak a magyar fl szmra kedvez hatst ksreltk meg ily mdon ellenslyozni. 1991 kzepre a klcsnsen elfogadott metodikk alapjn kialakultak a magyar kvetels szmszer adatai, amelyek elssorban az kolgiai krok miatt nemcsak hogy kiegyenltettk, de jelentsen meg is haladtk a szovjet fl kvetelst. E krlmny egyrszt igazolta az egyszeri vgelszmolsra vonatkoz magyar llspont helyessgt, msrszt kizrta azokat a korbbi elkpzelseket, amelyek egy esetleges szovjet csapatkivonsi 29

aktvummal fggtek ssze. Ez elssorban a szovjet fl vegyes vllalat alaptsi ignyeire vonatkozott, amelynek keretben a legrtkesebb ingatlanokat javasoltk erre a clra felhasznlni (pl.: betonos replterek, pestjhelyi krhz, balatonfredi dl, zemanyagtelepek, mtysfldi Rkczi laktanya stb.). A magyar fl a gazdasgi-pnzgyi megllapods zr trgyalsaira az albbi klcsns kvetelsek szmbavtelvel kszlt fel: a) Elismertk, hogy a szovjet csapatok magyarorszgi ideiglenes tartzkodsa sorn szovjet pnzeszkzkbl ptett vagy vsrolt objektumok nett rtke* a jvhagyott metodika szerint 53,4 millird Ft-ot tesz ki. Ebbl 29,1 millird Ft-ot kpviselnek azon objektumok rtkei, amelyeket a magyar fl az 1958. vi Egyezmny 8. cikk 2. bekezdse alapjn a Magyar llam ltal nem hasznosthatnak s ezrt llamkzi elszmolsbl kivonandnak minst. Az llamkzi elszmolsban a magyar fl llspontja szerint teht 24,3 millird Ft szovjet kvetels maradt. b) A magyar kvetels a kvetkez ttelekbl addott ssze: a szovjet csapatok ltal hasznlt magyar pts brelt pletek llagmegvsnak elmaradsbl szrmaz kr a jvhagyott metodika alapjn a felek kztt egyeztetett rtk szerint: 14,3 millird Ft; a szovjet csapatok tevkenysgbl vagy mulasztsval okozott termszeti s krnyezetvdelmi kr jvhagyott metodika szerint szmtott rtke: 61,6 millird Ft (e krignynket rendkvl nagy s szleskr munka alapjn, tbb mint 10.000 oldalon dokumentlva adtuk t a szovjet flnek); az 1957. vi Egyezmny 17. cikke szerint mkdtt MagyarSzovjet Vegyes Bizottsg lezratlan gyeinek pnzgyi vonzata mintegy 1,0 millird Ft;
* A jvhagyott kzs metodika szerint a nett rtk az jraellltsi (brutt) rtkbl az objektum mszaki llapotnak, valamint az rak aktualizlsnak gyelembe vtelvel szmtott maradvnyrtk.

30

azon szovjet fl ltal ptett objektumok bontsi s rekultivcis kltsgei, amelyekre a magyar ptsi hatsgok fennmaradsi engedlyt nem adnak, illetve amelyeket kizrlagosan katonai rendeltetsk miatt a magyar fl polgri clra nem tart alkalmasnak: 5,5 millird Ft; memlk jelleg magyar pts pletek (Gdll Grassalkovich kastly, Esztergom papi szeminrium, kanonoki hzsor, Komrom monostori erd) helyrelltsi kltsgei 5,1 millird Ft; egyb krok: 1,2 millird Ft. sszes magyar kvetels: 88,7 millird Ft. A kvetelsek szembelltsa alapjn dnten az kolgiai krok miatt olyan nagysgrend jelents magyar aktvum alakult ki, amely a trgyals sorn megoldhatatlannak bizonyult. Itt emltend, hogy e miatt is szksgtelenn vlt az 1956 eltti, valamint az 1956-os forradalom leverse miatti krignyeknek a felvetse. A vgs gazdasgi-pnzgyi megllapods kialaktsra vonatkoz magyar-szovjet trgyalsok els menete 1991. jnius 4-n szakrti szinten kezddtt el, amit a kormnymeghatalmazottak kztt folytatott jnius 10-25. kztti intenzv trgyalsok kvettek. A Kormny ltal jvhagyott trgyalsi irnyelvek alapjn a megbeszlsek f clja a, gyakorlatilag befejezett csapatkivons zr jegyzknyvnek kormnymeghatalmazottak ltal trtn alrsa volt, a felek klcsns kvetelseinek meghatrozsval s elfogadsval. Ez objektv s relis alapot biztostott volna a kt orszg klgazdasgi minisztereinek szintjn a vgleges pnzgyi elszmols megllapodssal trtn rendezshez. A szovjet fl, mint az vrhat volt, nem fogadta el a magyar aktvumot s a trgyalsok sorn kezdetben a magyar kvetelsek szmszer adatait vitatta, majd ksbb kvetelst minden indok nlkl megduplzta, legvgl az eddigi megllapodsok ezen bell a metodikk jogszersgt vonta ktsgbe. 31

A csapatkivons gyakorlati befejezsre hivatkozva, az egyezmnyek hatlyvesztst visszamenlegesen rtelmezve igyekezett merben j alapokat kierszakolni a vgleges pnzgyi rendezshez. Minthogy a magyar Fl trekvse kezdettl fogva kormnyzati szinten is a 0 szald elrse volt, kompromisszumknt ilyen megllapodst is javasoltunk. Azonban a szovjet fl kizrlag az 53,4 millird Ft kvetelsnek biztostsban gondolkodott, ebbl csak 14,3 millird Ft karbantartsi ktelezettsg elmaradst s 2,6 millird Ft kolgiai krt volt hajland elismerni. Nem sikerlt elrni egy rvidtett, a klcsns kvetelseket szmszeren nem tartalmaz, a csapatkivons tnyt rgzt jegyzknyv alrst sem, mert a szovjet fl az eddigi munka alapjul szolgl egyezmnyeknek a csapatkivonssal bekvetkez hatlyvesztst visszamenleges hatlynak tekintette. A magyar fl sorozatos kompromisszumos javaslatai ellenre a szovjet fl a trgyalsokat jnius 25-n megszaktotta anlkl, hogy brmilyen kzs dokumentum alrsra kerlt volna. Magyar rszrl ezrt a metodikk szerint megalapozott kvetelseinket diplomciai ton knyszerltnk a Szovjetuni kormnya tudomsra hozni. E zr trgyals msodik menetnek tekinthetk az. 1991. augusztus 14-22. kztt lefolytatott jabb megbeszlsek. A magyar fl a Kormny ltal jvhagyott irnyelveknek megfelelen a jniusi trgyalsokhoz kpest jabb kompromisszumokkal trekedett a megegyezsre. gy 8,4 millird Ft-tal cskkentettk kvetelseinket, elssorban a rekultivcis s a memlkekkel kapcsolatos kvetelseinknl; az kolgiai kroknl kszek voltunk beszmtani a szovjet krelhrtst s az elnyerhet nemzetkzi seglyeket is; felajnlottuk az llami elszmolsbl kivont objektumoknl a kzs rtkests lehetsgt; megerstettk a csapatkivonsi 0 szaldra vonatkoz korbbi javaslatunkat, st tadtuk az erre vonatkoz egyezmny-tervezetnket. E trgyalsokon a szald a klcsns kvetelsek szembelltsnak gyelembe vtelvel szmszersthet: 32

szovjet kvetels ................................................... 53,4 millird Ft magyar kvetelsek: elmaradt llagmegvsok miatt ......................... 14,3 millird Ft krnyezeti krok miatt ....................................... 60,2 millird Ft ezen bell: talajkr ......................... 16,8 millird Ft vzkr ............................. 6,4 millird Ft hulladkkr .................... 6,2 millird Ft ptsi trmelk ............. 4,9 millird Ft tjkr .............................. 8,0 millird Ft lvilg kr .................... 8,7 millird Ft egyb kr (brsgok) ...... 9,2 millird Ft rendezetlen vegyes bizottsgi gyek miatt .......... 1,0 millird Ft bonts s rekultivci miatt ................................. 2,9 millird Ft memlkekben okozott krok miatt..................... 0,7 millird Ft egyb krok miatt ................................................ 1,2 millird Ft sszes magyar kvetels: ..................................... 80,3 millird Ft A 0 szald rdekben kompromisszumknt teht 26,9 millird Ft kvetelsnkrl mondtunk volna le. Ezzel kapcsolatban megjegyzend, hogy e kompromisszumnl is a krnyezeti krok kemny magja (talaj-, talajvzszennyezs, hulladk, ezen bell az azonnali s a ksbb vrhat havaria esetek) a magyar kvetelsekben megmaradt volna. A szovjet fl, amelynek delegcijt most mr a csapatokkal egytt elvonult Silov altbornagy helyett Grisin admirlis klgazdasgi miniszterhelyettes vezette, tovbbra is minden magyar javaslatra negatvan reaglt. Nem fogadta el az 53,4 millird Ft-ban meghatrozott vagyon llamkzi elszmolsbl kivont rszre tett javaslatot. A vagyontest mintegy 50%-t vegyes vllalati s rtkestsi clra a legjobban felhasznlhat objektumokat rinten meg akarta szerezni. A magyar fl krignyeinek kielgtst a maradk 50%-bl kellett volna ez esetben megoldani. A 80,3 millird Ft-ra cskkentett magyar kve33

telsekbl vltozatlanul mindssze 14,3 millird Ft elmaradt feljtsi rtket s 2,6 millird Ft krnyezeti krt ismertek el, de ezt is olyan megjegyzssel, hogy a metodikk alapjn szmtott rtkek nem hatrozzk meg a felek klcsns pnzgyi kvetelseit s azok megtrtsnek rendjt. Mindezen vlemnyklnbsgek miatt egyeztetett kormnyegyezmny-tervezetet nem lehetett kszteni. A jniusi trgyalsokhoz kpest elrehaladsnak lehet tekinteni, hogy a delegcivezetk alrsval jegyzknyv kszlt, amely rszletesen tartalmazza a vgzett munkt, az egyeztetett s tbbsgben vits krdseket, valamint 2-2 vltozatban kln a magyar, s kln a szovjet egyezmny-tervezeteket. A szovjet fllel tbb hivatalos trgyals nem volt. A legutols nem hivatalos 1991. oktberi informci szerint 15-20 millird Ft magyar humanitrius segtsgnyjts mellett alrtk volna a megllapodst. A szovjet fllel folytatott trgyalsaink sszegzsekppen megllapthat, hogy az ismertetett nehzsgek ellenre alapvet trgyalsi elkpzelseinket sikerlt rvnyesteni: a kzs tads-tvteli, valamint krnyezetvdelmi metodikk elfogadsval megteremtdtek a bizonylati felttelei egy rsznkre kedvez, objektv alapon trtn vgelszmolsnak; nem trtnt kizets tvett objektumonknt s ms formban sem; sikeres volt a csapatkivonssal kapcsolatos elszmolsnak a kereskedelmi elszmolsoktl elklntett kezelsre vonatkoz kpviselete; a gazdasgi-pnzgyi elszmols ellenrdekeltsge nem befolysolta a csapatkivons Egyezmny szerinti vgrehajtst. Az emltett augusztusi trgyalsok ideje alatt kvetkezett be a Szovjetuniban a sikertelen puccsksrlet, amely vgeredmnyben a Szovjetuni felbomlshoz vezetett. rthet mdon ezekben a hnapokban nem volt lehetsg rdemi trgyalsokra a csapatkivons elszmolsa krdsben. 34

A Fggetlen llamok kzssgnek megalakulsa utn azonban az els add alkalommal, 1991. december 6-n a magyar miniszterelnk trgyalsokat folytatott a kt orszgot rint legfontosabb krdsekrl, ezen bell a csapatkivons gazdasgi-pnzgyi elszmolsrl a jogutd Oroszorszgi Fderci elnkvel. E trgyalsokon egyetrts jtt ltre a felek klcsns kvetelseirl val lemondsban. E szbeli egyetrts a helsinki utrtekezlet alkalmval, majd levlvltssal is a magyar miniszterelnk s az orosz elnk ltal ismtelten megerstst nyert. Mindezek ellenre rzkelhet volt, hogy Oroszorszgban egyes krk nem rtettek egyet a klcsns kvetelsekrl val lemonds elvvel. Ez kitnt a magyar nemzetkzi gazdasgi kapcsolatok miniszternek 1992. november 2-i moszkvai trgyalsn is, ahol partnere a Magyarorszgon hagyott 53,4 millird Ft rtk vagyon, ezen bell 14.000 laks megfelel ellenttelezst krte, hangslyozva a magyar kolgiai krignyekkel kapcsolatos negatv llspontjt. Minden valsznsg szerint az ilyenfajta orosz nzetekkel kapcsolatos az is, hogy az 1992. november 11-i legfelsbb szint magyar-orosz trgyalsok elksztsre ide rkezett orosz szakrti delegci megksrelte a tulajdonjog ismtelt felvetsvel s a magyar fl rszrl trtsmentesen teljestend mintegy 300 milli US dollr ptsi hozzjruls ignylsvel az emltett megllapodst semmiss tenni. A magyar delegci vltozatlanul kitartott amellett, hogy a magyar trvnyek szerint a magyar terletre brki ltal ltestett objektum tulajdonosa eredetileg is a Magyar llam; az Egyezmnyben brmilyen magyar trtsmentes ktelezettsg szerepeltetse ellentmond a magyar miniszterelnk s az orosz elnk elvi megllapodsnak. Mind az elkszt, mind a fels szint trgyalsokon a magyar fl rszrl hangot adtunk annak, hogy a szovjet csapatoknak 19551957 kztti jogellenes magyarorszgi tartzkodsa miatti krok, amelyek nem szerepeltek kvetelseink kztt, rendkvl jelentsek 35

s ezen bell csak az 1956-os hbors krok mai ron nmagukban meghaladjk az orosz fl kvetelst. Ez a felvets minden bizonnyal nem maradt hats nlkl az orosz elnkre, aki rvid magyarorszgi ltogatsa alatt minden megnyilvnulsban kifejezte eltl kritikjt a volt Szovjetuni magyarorszgi politikjval szemben. Ilyen elzmnyek utn a kvetelsekrl val klcsns lemondst tartalmaz Egyezmnyt a magyar miniszterelnk s az orosz elnk 1992. november 11-n alrta.

2.3. Az ingatlanok hasznostsa


A kormnymeghatalmazott s helyettesnek, a Trcakzi Bizottsgnak, valamint a munkt koordinl Titkrsgnak nemzetgazdasgi szempontbl fontos s felelssgteljes feladata volt a szovjet fltl tvett objektumok (ingatlanok) hasznostsval kapcsolatos javaslatok kialaktsa, a megalapoz kormnydntsek elksztse cljbl. A hasznostsi folyamat az 1989. vi csapatcskkents s csapatkivonsi Egyezmny alapjn visszaadott 328 ingatlanra terjed ki. Ezek kzl 232 ingatlanon sszesen 6931 db klnfle plet, ptmny (laktanya, lakhz, kaznhz, kerts, t, kt stb.) van, 96 ingatlan pedig kzel 7000 hektrnyi plet, ptmny nlkli fldterletet jelent. A csapatcskkents sorn tadott, illetve tvett ingatlanokat rszben a Honvdelmi Minisztrium, rszben a helyi nkormnyzatok, valamint a Vm- s Pnzgyrsg trtsmentesen kaptk meg. A csapatkivons sorn 19901991-ben a kirtett ingatlanokat a Magyar Honvdsg vette t. A kzsen elfogadott metodiknak megfelelen az tads-tvtelrl jegyzknyvek kszltek, melyek alapjn ezen ingatlanok tkerltek Kincstri Vagyonkezel Szervezet (KVSZ) kezelsbe. A 328 ingatlannak a kzsen elfogadott metodika szerinti nyilvntartott rtke az tads vre vonatkoz folyr gyelembe vtelvel a fld rtke nlkl a kvetkez: a szovjet pnzeszkzkbl plt ltestmnyek brutt (jraellltsi) rtke 76,8 millird Ft, nett (a mszaki llapotot gyelembe vev) rtke pedig 53,4 millird Ft; 36

a magyar pnzeszkzkbl kszlt ltestmnyek hasonl rtkadatai 76,1 millird Ft s 27,1 millird Ft. Az utbbi 14,3 millird Fttal kisebb rtket kpvisel, mint a Magyar Honvdsg ltal hasznlt hasonl korcsoport, ugyanolyan ltestmnyllomny. (Ezen 14,3 millird Ft kpezte az elmaradt szovjet llagmegvsi ktelezettsg miatti magyar kvetelst.) A szovjet pnzeszkzkbl kszlt ltestmnyek kzel 60%-a (nett rtken 29,1 millird Ft) mind a tervezs, mind a kivitelezs sorn a magyar ptsgyi elrsok jelents rsznek (teht az ptsgyi trvny) megsrtsvel valsult meg. Ezeket a sajt szovjet beruhzsban kszlt ltestmnyeket ezrt fekete beruhzsknt minstettk. A csapatkivons rvn visszakerlt ptmnyek s pletek nett rtke teht sszesen 80,5 millird Ft. Figyelembe vve a 20.000 hektrt meghalad kizrlag a szovjet fl ltal hasznlt fldterlet rtkt is, 100 millird Ft feletti az a vagyon, amelynek a lehetsghez kpest optimlis hasznostsrl kell gondoskodni. A realitsokhoz az is hozztartozik, hogy a szban forg ingatlanok tnyleges piaci rtke jelenleg s vrhatan a kzeli vekben is jelentsen (esetenknt nagysgrendileg) alacsonyabb, de mg gy is nagy rtkrl van sz. Az pletllomny tbb olyan jellemzvel br, amelyek a hasznostsra kedveztlen hatst gyakorolnak: az pletek, ptmnyek a lakpletek s krhzak kivtelvel a katonai rendeltetsnek megfelelek, ezrt polgri cl kzvetlen hasznlatba vtelk nehzkes; az ptmnyek egy-egy katonai szervezet elhelyezsi ignybl addan ltalban zrt, sszetartoz ltestmnycsoportot kpviselnek; az emltett ltestmnycsoportok pleteit szembetnen alacsony sznvonal vz-, elektromos s hellt rendszer, csatornahlzat kapcsolja ssze, amelyekbl ltalban hinyoznak a szennyvztiszttk; a sajt szovjet beruhzsban kszlt ltestmnyek mszaki sznvonala jelentsen elmarad a magyar kvetelmnyektl, valamennyi plet mszaki llapota pedig a fenntartsi tevkenysg hinyrl tanskodik. 37

Mindezek gyelembe vtelvel a hasznosts, illetve rtkests gyakorlati megszervezsrt s vgrehajtsrt felels KVSZ adatai, teht hazai megtls szerint az tvett ingatlanok piaci rtke a nyilvntartott rtknek mintegy 40%-a, de egy amerikai cggel a KVSZ ltal vgeztetett ellenrz rtkbecsls szerint csak 22%-a. A csapatkivons kvetkeztben megrlt ingatlanllomny hasznostsnak rendez elveit az erre a clra kidolgozott a kormnyf ltal elfogadott Hasznostsi irnyelvek fogalmaztk meg, meghatrozva egyrszt a trtsmentes tads lehetsgeit, clkitzseit, msrszt a gazdasgi hasznosts s az ehhez kapcsold gazdasgi rdekeltsg alapelveit. A Hasznostsi irnyelvek tervezett 1990. november 7-n valamennyi rintett nkormnyzat (mintegy 120) jelenltben a Trcakzi Bizottsg megtrgyalta s azt kveten kerlt sor az Irnyelvek miniszterelnki jvhagysra. Az Irnyelvek szellemben a szovjet fltl tvett pletekre, ptmnyekre jelentkez ignyek elbrlsnl a kvetkez volt a sorrendisg: biztonsgi szfra ignyei, elssorban a fegyveres erk s testletek alaptevkenysgi feladatainak elltshoz; kzssgi cl hasznosts egszsggyi, oktatsi, kulturlis, szocilis clokra az nkormnyzatok, szakminisztriumok, kzssgi intzmnyek, alaptvnyok, egyhzak ignyei alapjn; az nkormnyzatok laksignyei; ignyek gazdasgi cl hasznostsra. E sorrendisg annak gyelembe vtelvel rvnyeslt, hogy az adott ltestmny fennmaradshoz, mkdshez az illetkes nkormnyzat engedlyezse szksges. Az Irnyelvek a gazdasgi cl hasznostsnl minden esetben, a biztonsgi s kzssgi clra, valamint az nkormnyzatnak trtn tadsnl csak a szovjet kvetelssel terhelt ltestmnyeknl rta el a piaci rtkviszonyoknak megfelel r trtst. A hasznosts alapdntseinek elksztst a Csapatkivonsi Titkrsg vgezte. Ennek kapcsn 153 megbeszlsen az rintett nkormnyzatok, fhatsgok s ms ignylk (pl. az alaptvnyok) kpviselivel egytt alaktotta ki az egyeztetett hasznostsi javaslatokat. 38

Ezek kerltek a Trcakzi Bizottsg el, amely 1991. janur 15. s mjus 27. kztt tartott 11 lsn 111 javaslatot trgyalt meg, minden esetben az rintett nkormnyzatok kpviselinek, ltalban polgrmestereinek jelenltben. A Trcakzi Bizottsg lsein rendszeresen rszt vettek a KVSZ kpviseli is. A Trcakzi Bizottsg llsfoglalsai a magyar pnzeszkzkbl kszlt ltestmnyek esetben meghatroztk a trtsmentesen tadsra javasolt, msrszt a gazdasgi hasznostsra kerl ltestmnyeket; a szovjet pnzeszkzkbl kszlt ltestmnyek esetben elhatroltk egymstl az llamkzi elszmolsban gyelembe vehet vagy onnan kivonsra javasolt ltestmnyeket, biztostva ezzel az llamkzi elszmols sorn alkalmazhat varicis javaslataink egyik fontos elemt. Nem foglalt llst a Trcakzi Bizottsg a fldterletek tulajdonlsa gyben, szem eltt tartva a prhuzamosan zajl jogalkotsi folyamatot. A Trcakzi Bizottsg trtsmentes tadsra vonatkoz javaslatai a Kormny el kerltek. Azoknak a Magyar Kzlnyben is nyilvnossgra hozott jvhagysval (1023/1991. s 1032/1991. sz. kormnyhatrozatok) a Hasznostsi irnyelvekben foglaltaknak megfelelen az albbi marknsan kirajzoldott f clok rdekben kerltek trtsmentesen tadsra ingatlanok: a biztonsgi szfra, elssorban a honvdsg egyes alaptevkenysgi feladatainak elltshoz; az nkormnyzatok lakshelyzetnek (kb. 1530 laks tadsa), valamint oktatsi, mveldsi, szocilis s egszsggyi sznvonalnak javtshoz; 8 vrosban (Gyr, Ppa, Esztergom, Szkesfehrvr, Szolnok, Budapest XV. ker., Szentendre, Kiskunhalas) a krhzi elltssal kapcsolatos gondok megoldshoz, illetve enyhtshez; 6 helyen egszsggyi alapelltst biztost rendelintzet cljra (Kalocsa, Mr, Szolnok, Tkl, Cegld, Mtysfld); 39

13 egyetem, fiskola (kzte a szegedi, debreceni, kecskemti univerzitsok) s 13 kzp-, illetve ltalnos iskola elhelyezsre, fejlesztsre; 13 szocilis elltst (otthon, foglalkoztat stb.) biztost ltestmnyek kialaktsra. A trtsmentesen tadott pletek Ppa, Kalocsa, Szeged s Kecskemt esetben jelents segtsget adhatnak a volt egyhzi iskolk visszaadsnl. A teljesen vagy rszben szovjet pnzeszkzkbl plt ingatlanok trtsmentes tadsra csak kivtelesen hozott a Kormny hatrozatot. Ilyenek voltak: az 1055/1991. sz. hatrozat a debreceni Esze Tams laktanynak a BM rszre trtn tadsa az esetleges migrcis problmk megoldsra; az 1006/1992. sz. hatrozat a Budapest XV. ker., rjrat utcai krhznak a fvrosi s a kerleti nkormnyzatok rszre trtn tadsa, a krhz mielbbi zembe helyezse rdekben; az 1047/1992. sz. hatrozat a Budapest XVI. kerleti Rkczi laktanya 3 pletnek a Szabadsgharcosokrt Alaptvny rszre trtn tadsrl, az Alaptvny elhelyezse rdekben. Ezekkel egytt a trtsmentesen tadott pletek, ptmnyek nett rtke 17,6 millird Ft, ami a csapatkivons sorn megrlt teljes ptmnyllomny 21,9%-t, az llamkzi elszmolsbl kivont ptmnyekkel cskkentett llomnynak pedig a 34,2%-t jelenti. Az elzekben ismertetett clokra trtnt trtsmentes ingatlantadsok egyes nkormnyzati, egszsggyi, szocilis, kulturlis s egyhzi ignyek kielgtsvel amellett, hogy kzvetett mdon megtakartsokat jelentenek az llam rszre is, nem lebecslhet az ezekbl nyerhet erklcsi tke sem. Ezen elnyk kihasznlsnak mrtke a tma tovbbi kezelstl fgg. Mindezekkel a hasznostsi folyamat els szakasza, az alapvet dntsek elksztse s meghozatala lezrtnak tekinthet, fggetlenl attl, hogy egyes terleteken a ksbbiek folyamn jelentkezhet a mdosts vagy kiegszts szksgessge. A hasznostsi folyamat kvetkez szakaszt a trtsmentes tadsra vonatkoz kormnyhatrozatok vgrehajtsa s az pletl40

lomny nagyobb rszt kitev ingatlan gazdasgi hasznostsa, rtkestse jelentette, illetve jelenti. Ez az 53/1991. (I.31.) sz., majd a 81/1992. (V.14.) sz. kormnyrendeletek alapjn ezen ingatlanok kezeljv kijellt, akkor a Pnzgyminisztrium felgyelete al tartoz Kincstri Vagyonkezel Szervezet (KVSZ) feladata lett. A trtsmentesen tadott ingatlanok sorsrt elsdlegesen azok a szervezetek felelsek, amelyek ezeket megkaptk, a gazdasgi hasznosts al es ingatlanokrt pedig az j tulajdonos megjelensig a KVSZ. Mindezekkel szemben ll az ugyanezen idszakra vonatkoz rfordtsi kltsg, amely a KVSZ adatai szerint 1.231.287.000 Ft-ot tesz ki. A nem kielgt rtkestsi temnek nemcsak az elmarad bevtel a kvetkezmnye, hanem az resen ll pletek gyors llagromlsbl add rtkvesztesg is. Ez annak ellenre van gy, hogy a Kormny mg 1991 mrciusban hozzjrult a szovjet pnzeszkzkbl plet lakpleteknek nett rtkknl jelentsen kisebb ron (forgalmi rtken) val rtkestshez (3128/1991. sz. hatrozat) s 1991 novemberben pedig ezt az engedlyt kiterjesztette az sszes szovjet pnzeszkzkbl lteslt ptmnyre (3486/1991. sz. hatrozat). E mellett az 1992. vi kltsgvetsre vonatkoz XCI. trvny hatrozott egyes ingatlanok hasznostsbl szrmaz bevteleknek a kincstr s az nkormnyzatok kztti megosztsrl, a Kormny pedig 1992. mjus 14-n nyilvnos rendeletben (81/1992.) rgztette a volt szovjet ingatlanok hasznostsnak szablyait. Ez utbbiak a hasznostsban rsztvev minden egyes szerv rszre e tevkenysget egyrtelmv tettk s az eddigi gyakorlati munka sorn felmerlt jogszablyhinyokat, amilyen mrtkben csak lehetett, megszntettk. Bizonyos fokig a Kormny 3461/1991. sz. hatrozata is ezen ingatlanok hasznosthatsgnak irnyba hatott, intzkedve a szksges kltsgfedezet biztostsval a havria jelleg kolgiai krok elhrtsra. Teht a Kormny az elterjesztett javaslatok alapjn megtette mindazokat az intzkedseket, amelyek ellenslyozni voltak hivatva a gazdasgi hasznostst valban htrltat azon krlmnyt, hogy az ptmnyek jelents rsze szovjet kvetelssel volt terhelve. 41

Az elz fejezetekbl egyrtelmen kitnik, hogy a szovjet csapatok itt-tartzkodsa s kivonulsa sorn keletkezett krnyezeti krokra vonatkoz felmrsek meghatrozak voltak a pnzgyi-gazdasgi elszmolst clz trgyalsokon, de emellett elzetes jelleggel jl felhasznlhatk a szovjet csapatok tarts jelenlte kvetkezmnyeinek felszmolsra irnyul tevkenysgben, ezen bell az ingatlanok hasznostsban. Termszetesen minden egyes konkrt krelhrtsi tevkenysghez jabb rszletes gazdasgi-mszaki szmtst kellett vgezni. Az e terleteken eddig vgzett munka, valamint a tovbbi feladatok a kvetkezkben foglalhatk ssze: A katonai operatv csapatkivonssal prhuzamosan folyt a krnyezeti s termszeti krok felmrse az 1991. prilis 7-n jvhagyott Metodika alapjn. A krnyezetvdelmi hatsgok, trshatsgok s intzmnyek szakemberei a teljes kr felmrst 1991. jnius 7-re befejeztk. A krnyezetvdelmi s terletfejlesztsi miniszter a krok jellege s a beavatkozsok srgssgi ignyei szerint hrom csoportba sorolta a megvizsglt 171 objektumot. E csoportosts alapjn a Kormny a 3461/1991. sz. hatrozatban 20 objektumnl azonnali beavatkozst rendelt el s erre a clra 930 milli Ft pnzforrst klntett el. A krok lokalizlsa tlag 80%-os kszltsgi fokra jutott el 1992. december 15-ig. Az ingatlanok krnyezetvdelmi helyzetnek rendezse rdekben az elkezdett kormnyprogramot folytatni kellett.

42

3. sz. mellklet: Jegyzk a szakrti csoportok tagjairl 1. A Magyar Szakrti Csoport lland tagjai (1990. szeptember 28 - december 21.) 1. Kiss Ern 2. Dr. Zsilk Gyrgy 3. Magyar Balzs 4. Plmller Jzsef 5. Dr. Maklry Gyrgy 6. Dr. Csat va 7. Flrin Endre 8. Dr. Endrdy Istvn Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztrium, osztlyvezet Magyar llami Fldtani Intzet osztlyvezet Etvs Lrnd Geozikai Intzet, osztlyvezet PM Zrolt Vagyonkezel s Hasznost Intzete, katonai krnyezetvdelmi szakrt MH Katonai Kzegszsggyi Jrvnygyi lloms, orvos ezredes, igazgat Fldmrsi s Tvrzkelsi Intzet csoportvezet Krnyezetgazdlkodsi Intzet csoportvezet Krnyezetgazdlkodsi Intzet fmunkatrs

2. A Szovjet Szakrti Csoport tagjai (1990. szeptember 28 - december 12.) 1. Grosev, V. L. A Szovjetuni Krnyezetvdelmi llami Bizottsga (GOSZKOMPPJRODA) Kzgazdasgi Fosztlynak fosztlyvezet helyettese (a csoport vezetje) 2. Vlagyimirov, Ju. M. a GOSZKOMPRIRODA EllenrzsiFelgyeleti* Fosztlynak I. osztly szakrtje
* A fordt megjegyzse: a fosztly orosz nyelv elnevezse hibs

43

3. Hramenkov, V. M. 4. Szirazjev, T. M. 5. Jefremenko, A. B.

A Szovjetuni Igazsggyi Minisztriumnak osztlyvezet helyettese A Szovjetuni Erdszeti llami Bizottsgnak tudomnyos munkatrsa A Szovjetuni Geolgiai Minisztriumnak tudomnyos munkatrsa

3. Az kolgiai szakrti bizottsg tagjai (1990. december 21 - 1992. augusztus 22.) 1. Dr. Szab Gbor Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztrium, helyettes llamtitkr, a bizottsg vezetje (1990. dec. 21-1992. aug. 15.) Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztrium, osztlyvezet, a bizottsg helyettes vezetje Krnyezetgazdlkodsi Intzet, figazgat (1991. jlius 1-tl), a bizottsg tagja Krnyezetgazdlkodsi Intzet, szakrt, a bizottsg tagja PM Szovjet Csapatkivonsi Titkrsg, szakrt, a bizottsg tagja Kzp-Duna-vlgyi Krnyezetvdelmi Felgyelsg szakrt, a bizottsg tagja Etvs Lrnd Geozikai Intzet osztlyvezet, szakrt, a bizottsg tagja

2. Kiss Ern 3. Dr. Endrdy Istvn 4. Fritsch Tivadar 5. Plmller Jzsef 6. Ger Levente 7. Magyar Balzs

1992. augusztus 15-tl a szakrti bizottsg vezetje dr. Kemny Attila, a KTM helyettes llamtitkra

44

A trgyalson meghvott szakrtknt rszt vett: Kiss Imre szak-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Pannonhalmi Mikls szak-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Horvth Lajos szak-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Horning Lajos szak-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Horvth Jnos Nyugat-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Kapolcsi Imre Nyugat-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Venyigei Ferenc Nyugat-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Werderits Jnos Nyugat-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Hajnczy Mikls Kzp-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Firnicz Istvn Kzp-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Kling Istvn Kzp-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Kovcs rpd Dl-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Ferenc Lszln Dl-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Braun Gyrgy Dl-Dunntli Krny.vd. Felgyelsg Tcsy Istvn Kzp-Duna-vlgyi Krny.vd. Felgyelsg Kovcs Csaba Kzp-Duna-vlgyi Krny.vd. Felgyelsg Keszthelyi Tiborn Kzp-Duna-vlgyi Krny.vd. Felgyelsg Zldi Irma Kzp-Duna-vlgyi Krny.vd. Felgyelsg Szke Gyrgy Als-Duna-vlgyi Krny.vd. Felgyelsg Vradi Zsolt Als-Duna-vlgyi Krny.vd. Felgyelsg Dr. Erdelics Barnabs Fels-Tisza-vidki Krny.vd. Felgyelsg Dr. Novkn Utas Zsuzsa Fels-Tisza-vidki Krny.vd. Felgyelsg Dr. Beregi Lszl Kzp-Tisza-vidki Krny.vd. Felgyelsg Vrhelyi Gusztv Kzp-Tisza-vidki Krny.vd. Felgyelsg Goldea Tams Als-Tisza-vidki Krny.vd. Felgyelsg Molnr Tibor Als-Tisza-vidki Krny.vd. Felgyelsg Flrin Endre Krnyezetgazdlkodsi Intzet Jancs Lszl szak-magyarorszgi Krny.vd. Felgyelsg Varga Ptern szak-magyarorszgi Krny.vd. Felgyelsg Dr. Pdr Istvn Tiszntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Tth Jzsef Tiszntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Sajg Zsolt Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Stefn Istvn Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Dr. Bernth Zoltn Fldmr s Talajvizsgl Vllalat 45

4. A Szovjet delegci tagjai (1991. jnius 10 - 1991. augusztus 22.) 1. Grisin, Ju. P. 2. Sikunov, G. Sz. 3. Pohaljuk, Sz.N. 4. Ivanov, L. V. 5. Kuzenev, Sz. K. 6. Anoszov, Ju. A. 7. Baranov, V. B. 8. Zajcev, V. V. 9. Kosztyin, V. F. 10. Platonova, Sz. V. 11. Zaszorin, V. V. 12. Uvarov, Ju. B. 13. Dubeckij, B. P. 14. Grosev, V. L. 15. Malickij, V. G. 16. Lapickij, M. A. 17. Pankina, L. V. 18. Tyihomirov, V. V. 19. Livanov, M. G. 20. Panyin, G. Sz. 21. Viszjasev, G. V. delegcivezet delegcivezet-helyettes Klgazdasgi Kapcsolatok Minisztriuma Klgazdasgi Kapcsolatok Minisztriuma Klgazdasgi Kapcsolatok Minisztriuma Mszaki Fosztly Klgyminisztrium Igazsggyi Minisztrium Krnyezetvdelmi Minisztrium Ipari Minisztrium Pnzgyminisztrium Pnzgyminisztrium Mszaki Fosztly Mszaki Fosztly Mszaki Fosztly Mszaki Fosztly Mszaki Fosztly Mszaki Fosztly Mszaki Fosztly Honvdelmi Minisztrium a Szovjetuni Krnyezetvdelmi s Termszetgazdlkodsi Minisztriumnak a Kztrsasgok s Terletek kolgiai Problminak Koordinlsval foglalkoz fosztlynak helyettes vezetje 22. Lukjancsikov, V. M. a felszn alatti vizek s a talaj vdelmnek szakrtje, a tudomnyok kandidtusa, a Szovjetuni Fldtani Minisztriumnak kpviselje 23.* Kovalevszkij, J. V. a felszn alatti vizek s a talaj vdelmnek szakrtje, a tudomnyok kandidtusa, a
* 1991. augusztus 14-22. kztt

46

24. Szirazjev, T. M. 25. Girinszkij, V. I.

Szovjetuni Fldtani Minisztriumnak kpviselje a Szovjetuni Erdgazdlkodsi llami Bizottsgnak az erdgazdlkodssal foglalkoz szakrtje a Szovjetuni Honvdelmi Minisztriumnak ptmrnke

47

3. A szovjet csapatok okozta krnyezeti krok felmrsnek mdja

3.1. A krnyezeti krok felmrsnek jogi alapjai s rendszere


A krok felmrsnek jogi alapja a hatlyos magyar jogszablyokon kvl az 1957. V. 27-i Egyezmny 9. cikke, az 1958. IV. 1-jei Egyezmny 4. cikke, az 1990. III. 10-i Egyezmny s az 1990. IX. 28-i jegyzknyvi Megllapods volt. A kzsen kialaktott egysges mdszertan ignyt a szovjet fl vetette fel az 1990. szeptember 28-i s az oktber 11-i, valamint oktber 16-i trgyalsokon. A szovjet-magyar szakrti trgyalsokon (oktber 11-24.) egyeztets folyt a krnyezeti krok felmrsrl s azok kltsgeinek kiszmtsrl. A kt fl szakrti csoportja ugyanebben az idben megkezdte a helyszni bejrst is (pl. Ppa, Aszd, Srmellk, Debrecen). Oktber 24n a trgyalsok megszakadtak a szovjet fl llsfoglalsnak hinyban. Ezt kveten a szovjet szakrti delegci elutazott. A munkba november kzepn kapcsoldtam be, november 28-ig mintegy 8-10 munkanap alatt kellett elkszteni a Metodika alapanyagt, amikor is azt Rudakov vezrrnagy, a fparancsnok ptsi-elhelyezsi helyettese s akkori kormnymeghatalmazott-helyettes hivatalosan tvette. A Metodika szakrti szinten, kt szakaszban (1990. november 28 december 20, 1991. janur februr 5 kztt) kerlt megtrgyalsra. Egyrszrl teht rvid id volt az elksztsre, s az alapanyagbl kompromisszumok rn alakult ki a vgs vltozat. Msrszt magyar oldalrl az id srgetett, hiszen a kivonuls befejezsig az elszmolst be kellett fejezni. (A hatrid 1991. jlius 30. volt az 1990. III. 30-i Egyezmny 7.-a alapjn.) A munkakezds alapja nyilvnvalan a megegyezs sorn kialaktott szempontsor lehetett. Ennek vglegestsekor 1990. december 21-n kerlt a munkakezds meghirdetsre a krnyezet- s termszetvdelmi terleti szervek eltt, 1991. mjus 15-i befejezsi hatridvel. 49

1990 december 12-ig a Metodika trgyalsa befejezdtt, de a szovjet szakrti bizottsg vezetje (V. Grosev) egyetrtse mellett kijelentette, hogy jra kvnja trgyalni a Metodikt s a Krfelvteli Segdletet is. Szndknak lnyege abban fogalmazhat meg, hogy az okozott krok kzl csak a talajban trtnt olaj- s vzszennyezsre vonatkoz vizsglatokra kvntk leszkteni a felmrst. A magyar fl vltozatlanul ragaszkodott ahhoz, hogy az 1976. vi II., a krnyezetvdelemrl szl trvny alapjn a krnyezeti elemekben okozott krok teljes krre trtnjen felmrs. Miutn a szovjet fl ezt nem fogadta el, a trgyalsok 1990. december 20-n szakrti alrs nlkl megszakadtak. (Karcsony Imre kormnymeghatalmazott-helyettes levele Annus Antal kormnymeghatalmazotthoz, 1990. december 27.) A szovjet szakrtk ezutn tbbszr is megprbltk a krnyezetet r krok krt a talaj s vizek sznhidrogn-szennyezseire szkteni. (Goldberg 1991. februr, augusztus, Firszov 1991. jnius) A kivonulsrl rendelkez 1990. mrcius 10-i Egyezmny 3.. a kvetkezkben rendelkezik: A szovjet csapatok elszlltsa, valamint a klnbz anyagok s hulladkok htrahagysa s megsemmistse a polgri lakossg rdekeinek gyelembe vtelvel s a krnyezetvdelmi jogszablyok betartsval trtnik. A metodika clja volt: a szovjet csapatok ltal Magyarorszg terletn a krnyezetben okozott kr nagysgnak megllaptsa; az okozott kr felderts esetn pnzbeli rtknek meghatrozsa. A Metodika 5. pontja a kr rtknek meghatrozsa: a Magyar Kztrsasg terletn okozott krnyezeti krok rtknek meghatrozst a magyar fl vgzi, a szmts eredmnyt tadja a szovjet flnek. A krok mrtknek meghatrozsra vonatkoz Metodikt (bemutatva a kvetkez oldalakon) 1991. IV. 8-n a kormnymeghatalmazottak Viktor Silov s Annus Antal altbornagyok alrtk. A dokumentum teljes cme: Metodika a Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok okozta krnyezetkrosts mrtknek meghatrozshoz. A Metodika 1. pontja kimondja: Krnyezetszennyezsknt rtelmezik a Magyar Kztrsasgban rvnyben lv kolgiai normkat meghalad mrtk kros anyagok tartalmt a talajban, vzben stb. s 50

4. sz. mellklet: Rszletek a Metodikbl

51

52

53

54

a normk hinya esetn klcsnsen meghatrozott max. megengedett hatrrtkeket meghalad tartalmt. A Metodika 2. pontja szerint: A szennyezs mrtknek megllaptst vegyes, szovjet-magyar munkacsoportok hajtjk vgre. A szennyezs mrtknek megllaptsa a helyszni vizsglat, mintavtelezs, laboratriumi vizsglat, krelhrtsi mdszer kijellse, krszmts lpsekbl llt. A kzsen elre rgztett temterv szerinti helyszni vizsglatokon a szovjet fl igny szerint tbb esetben rszt vett, pl. Cegld, Kalocsa, Debrecen, Kiskunlachza, Srmellk, Tborfalva teleplsek ltestmnyeinl. Igny szerint megtekintettk a helyszni mrst s mintavtelt is. A Metodika 2. pont 4. bekezds szerint: A szovjet szakrti csoport, illetve a DHCS kpviseli temterv szerinti meg nem jelense esetn a magyar fl nllan vgzi el a munkt. A vizsglatokat vgz laboratriumok egy rszt ugyancsak megtekintettk, gy a Krnyezetvdelmi Felgyelsgek (Debrecen, Gyr, Budapest, Szolnok, Szkesfehrvr) laboratriumaiban jrtak. A vizsglatok egybknt a Metodikban is felsorolt magyar szabvnyok szerint trtntek. A krszmtsokat helyszni felmrsek sszevetsvel nhny esetben ellenriztk: Debrecen repltr, Fldes, Berettyjfalu. Az elkszlt s tadott dokumentcit a trgyalsokon ktszer egyms utn, ltestmnyenknt kellett megvitatni. A fenti tevkenysget vgz szovjet szakrtk neve s beosztsa a 3. mellkletben tallhat meg. A felek megllapodtak abban, hogy az okozott krnyezeti krok rtknek meghatrozst a magyar fl vgzi, a kiszmts eredmnyeit tadja a szovjet flnek a bejrstl, illetve a mintavteltl szmtott 30 napon bell, minden tadsra kerl objektum esetn a krnyezetkrosts felszmolshoz szksges volumen s rjegyzk alapjn. A teljes krsszeg meghatrozsra kerlt objektumonknt, az objektumok bejrsi temnek megfelelen, de nem ksbb, mint 1991. jnius 15., s jvhagysra tadsra kerl a kormnymeghatalmazottaknak. A szovjet szakrtkkel tbbszri egyeztets utn megllapods jtt ltre arrl, hogy a haznkban rvnyben lv kolgiai normkat meghalad mrtk kros anyagok tartalmt a talajban, vzben 55

stb. tekintik krnyezetszennyezsnek. A normk hinya esetn klcsnsen maximlisan megengedett hatrrtkeket llaptanak meg. Minden laktanyt (objektumot) kzs munkacsoport jrja be s a szennyezsrl jegyzknyvet vesz fel. A krnyezetszennyezs mrtknek felmrst a magyar krnyezetvdelmi hatsggal egyttesen vgzik. A krosods megszntetsnek mdszereit a magyar hatsg (Krnyezetvdelmi Felgyelsg) llaptja meg a metodikhoz csatolt mellkletek alapjn. A szovjet szakrti csoport beltsa szerint vehetett rszt elre meghatrozott idpontban a krfelmrsben, a mintavtelben s a krfelmrsi segdlet alapjn az adatokat, mrseket, megllaptsokat ellenrizhette. A Metodikban rgztsre kerltek a krmeghatrozs fzisai: bejrs, feltrs (mindkett elre rgztett temterv szerint), laborvizsglat, a szennyezs (klnsen a talaj s a felszn alatti vizek) koncentrcija, a szennyezs mrtknek meghatrozsa, a szksges krelhrts megllaptsa s vgl a krrtk becslse. A laktanya (objektum) ellenrzse tartalmazta: a szennyezs vizulis meghatrozst, a szennyezett terletek (vz, talaj) rgztst, a mintavteli pontok (vz, talaj) megjellst, a talaj mintavteli pontok mlysgnek felvitelt a trkpvzlatra, gyelkutak (mlysg, tmr) helykijellst, az ivvzkivtelek minsgi llapotnak, tovbbi hasznostsi lehetsgeinek felmrst, mintavtel a szennyezs jellegnek, nagysgnak s elterjedsnek meghatrozshoz, a krnyez terleteken okozott szennyezettsg mrtkt. A vizsglati eredmnyek a krelszmols alapjt kpeztk s azok tartalma mindkt fl szmra ktelez rvny volt. 56

A talaj- s vzmintk vtelvel kapcsolatos munkk, valamint az ellenrzs kltsgei amennyiben a szennyezettsg a megengedett hatrrtket meghaladta a szovjet felet, minden ms esetben a magyar felet terhelte. A munkacsoportok belpsnek, a munkavgzs feltteleinek biztostsra a felek ktelezettsget vllaltak. A krok megllaptsa sorn gyelembe kellett venni: mieltt az objektumokat tadtk a szovjet csapatoknak, ki, mennyi ideig s milyen clra hasznlta, a laktanyk szovjet csapatok ltali hasznlatnak idtartama. Elkszltek a metodika mellkletei is, sorrendben a kvetkezk: hrom jegyzknyvminta (kzs elzetes szemlrl s a mintavtelrl, valamint a szennyezs nagysgnak meghatrozsrl s a krttel sszegnek kiszmtsrl), a kzs bejrsok, vizsglatok vgzsnek temterve, krfelmrsi segdlet, a krfelmrs s helyrellts kltsgbecslse, a magyar munkacsoportok sszektinek jegyzke. A metodikt a szakrt csoportok vezeti, Valerij Grosev s Kiss Ern, s a trgyal delegcik vezeti, Anatolij Firszov s Karcsony Imre vezrrnagyok, kormnymeghatalmazott helyettesek 1991. februr 5-n, prilis 8-n pedig Viktor Silov s Annus Antal altbornagyok, kormnymeghatalmazottak rtk al. A metodika 7 oldal, mellkletei 150 oldal terjedelmek sszesen. A Metodika mellkleteinek vzlatos ttekintse: 1. mellklet (1 oldal) A ltestmnyegyttes (szovjet-magyar) megtekintsrl szl jegyzknyvminta. A szovjet fl krsre kerlt a Metodikba. A felek a jegyzknyvben a szennyezsi helyeket az objektum tervrajzn egyttesen rgztik s meghatrozzk a mintavteli pontokat is. 2. mellklet (1 oldal) A kzs mintavtelrl kszlt jegyzknyvminta. A szovjet fl krsre kerlt a Metodikba. A bejrsokon a bizottsg s a hatsg tagjain kvl a helyi nkormnyzat szakmai kpviseljnek a rszvtele is clszer volt. Lnyeges, hogy a jegyzknyvet szovjet rszrl a megbzott Viktor Girinszkij, vagy az ltala meghatalmazott rja al. 57

3. mellklet (2 oldal) A szennyezs nagysgnak meghatrozsrl s a krttel sszegnek kiszmtsrl szl jegyzknyvminta (6. mellklet). A mintavtelek eredmnyeit, a krfajtkat s a szksges elhrtsi intzkedseket tartalmazta objektumonknt. A felmrst vgz tlttte ki s a terletileg illetkes Krnyezetvdelmi Felgyelsg (KFE) hitelestette, a Krnyezetvdelmi Intzet (KGI) ellenrizte, a kormnymeghatalmazott szignlta s kldte meg a mellkelt rszletes dokumentcival egytt a szovjet kormnymeghatalmazottnak. A szovjet s a magyar fl egyttes felvetse alapjn kerlt a Metodikba. 4. mellklet (13 oldal) A helyrsgenknti kzs bejrsok, mintavtelek idpontjait tartalmazta (7. mellklet). Az temtervet a kivonulshoz, az tadstvtelhez (katonai, mszaki, tzszerszeti), valamint a Felgyelsgek munkatervhez kellett igaztani. Az utols kt hnapban Firszov altbornagy engedlye alapjn gyorstott, htvgeken is vgzett bejrsokra s mintavtelekre kerlt sor, annak rdekben, hogy a kivonuls befejezsig a krfelmrsi dokumentci elkszljn. (Kivonulsi Egyezmny 7..). Megegyezsknt mg a 12 KFE s a KGI cme, telefonszma is az temterv rsze volt. A szovjet s a magyar fl egyttes munkjaknt kszlt el a mellklet. 5. mellklet (61 oldal) Kln kiemelend a mellkletek kzl az n. Krfelmrsi Segdlet, amely rszletesen, mr a terepen tevkenyked szakemberek szmra tartalmazza mindazt, amely a fenti szempontok gyakorlati megvalsthatsgt jelenti. Az objektum ltalnos adatainak felvteln tl a felszn alatti vizeket, talajt, vzellt, szennyvzelvezet, tisztt rendszerek llapott, a tjat, az lvilgot rt krosodsok felmrst, az elbontsra kerl, felesleges pletek felszmolst (eredeti minsg visszallts cljbl), hulladkok okozta kr, valamint a kzegszsggyi helyzet felmrst, ivvzvizsglatokat, rovar-, rgcslszaporulat felmrst, mentests, ferttlents elvgzst tartalmazta. A Krfelmrsi Segdlethez tovbbi 10 mellklet tartozik. (Ez a szerkeszts az anyag kezelhetsge szempontjbl rossznak bizonyult, de a ksbbi eredmnyek egyrtelm viszonytsi alapjul 58

szolglt.) Ezek a mellkletek: Az 1990. oktber 11-n Budapesten kelt jegyzknyv, amely felveti az egysges mdszertani szemllet ignyt, magyar jogszablyok alapjn trtn felmrst, a felmrs eredmnynek a jegyzknyvekben trtn rgztst. Mellklet az 1990. oktber 6-i jegyzknyv is, amely adatok (anyagok) tadst rgzti, a munkavgzs metodikjt hrom lpsben hatrozza meg (bejrs, mintavtel elemzse, eredmnyek alapjn zrjelents), a termszet- s krnyezetvdelemmel kapcsolatos, a felmrsben hasznosthat jogszablyok jegyzke (trvny 12, trvnyrendelet 9, minisztertancsi rendelet 18, minisztertancsi hatrozat 3, miniszteri rendelet 28, llamtitkri rendelkezs 17, utasts 9, jogi irnymutatsok 8, szabvnyok-irnyelvek 33 db), kln szerepelt mellkletenknt a Felszn alatti olajszennyezsek meghatrozsa (Major P. 1982.) cm irnymutats, amely a szabvnyokon kvl adta meg e fontos szennyezstpus feltrst. A felszni s felszn alatti vizek minsgnek krnyezetvdelme; az akkor hatlyos szennyezsbrsgrendelet; az lvilgban keletkezett krok jogszablyban rgztett felmrsi s djttelei, valamint a mrnkgeozikai rendezs mdszereinek ismertetse szerepelnek mg a Segdlet mellkleteiknt. 6. mellklet (4 oldal) Rudakov vezrrnagy 1990. december eleji krsnek megfelelen rajnlatok alapjn elkszlt a KGI levele, amely a krnyezeti krok helyrelltsnak egysgrait tartalmazta. A levl nll mellkletknt is szerepel, ismertetst lsd ksbb. 7. mellklet A magyar munkacsoportok sszektinek jegyzke. A 12 KFE igazgatjt, kijellt munkatrsait, a KGI-KVI igazgatjt s kijellt munkatrsait tartalmaz jegyzk, elrhetsgk megjellsvel.

3.2. A vizsglati mdszerek ttekintse


A krnyezeti krok megllaptsnak mdszerei a) A krnyezetllapot rtkelsnek lehetsge A krnyezet llapotnak megllaptsa s rtkelse (auditlsa) bonyolult feladatot jelent a krnyezetvdelemmel foglalkoz szakemberek szmra. A feladat megoldsban klnbz megkzeltsek 59

s vitk kzepette is kialakult j mdszer az n. krnyezetllapot-rtkels (koaudit), amely a fejlett llamokban a vllalatvezets egyik eszkze, hogy fejlesztsi dntseik a krnyezet vdelmt is szolgljk. A krnyezetllapot-rtkels azrt kszl, hogy egy telephelyen (terleten) a krnyezetvdelem rdekei rvnyesljenek, illetve az rdekeltek valamely tevkenysgrl teljes kr ismeret birtokban alkossanak vlemnyt. Az eljrs minden mozzanatt optimlis mdon szksges koordinlni s kiemelten fontos, hogy a klnbz eljrsi s rtkelsi fzisok megbzhat s egynem adatbzisokra tmaszkodjanak, valamint a klnbz krnyezeti elemek szennyezettsgre vagy ppen termszetes (kvnatos, trhet) llapotra vonatkoz hatrrtkek meghatrozsa, vagy elzetes kzlse megtrtnjen. Az Eurpai Uniban vgzett auditls a megfelel eurpai kzssgi irnyelvben rgztett kritriumoknak felel meg, amelyek pontosan rgztik az auditlk minstst s az auditlsi eljrst. A felmrs alapjn rtkelni kell a krnyezeti hatsokat az ltaluk okozott, vagy valsznstheten bekvetkez kros kvetkezmnyeket. Fel kell trni a krosodsok okait s felszmolsuk mdjt. Az Eurpai Uniban a jelents jogszablyban elrt kvetkezmnye, hogy az adott tevkenysg (telephely) tovbbi fennmaradst engedlyezik-e vagy sem. Ennek elfelttele az llapotfelmrs s a meghatrozott krfelszmols elvgzse. Ezeknek a mdszereknek a felhasznlsval kszlt a laktanyk, gyakorlterek krnyezeti krainak felmrse. b) A mintavtel s vizsglat mdszereinek meghatrozsa A mintavteli hely kijellsnl fontos volt a felsznen lthat olajfoltok, akkumultortrolk, gpjrmmosk, zemanyagtltk s trolk krnyknek feltrsa. Mintavtelezskor a felszn alatti szennyezs esetn a feltrst: a talajvzszint + 3 mter, vagy els vzzr agyagrteg + 2 mter, illetve max. 10 mter mlysgig clszer elvgezni. A feltrst elektromgneses mrsnek kell megelznie, hogy kikszblhessk a kzmvekbe, vagy veszlyes anyagba val tkzst. A mrsek mlysghatra max. 3-5 m volt. 60

2. bra. A krnyezetllapot rtkels (auditls) elvi vzlata az Eurpai Kzssgben (1991) 61

62

2. tblzat. A szovjet csapatok kivonsnak s a krok felmrsnek szervezeti rendszere

Elektromgneses mrsekkel, vagy egyb felszni geozikai mdszerekkel kell feltrni az eldzerolt terletek, ismeretlen szemttelepek felttelezett helyt. Kln ki kell emelni a fmek jelenltt, az ptsi trmelk relatv mennyisgt, esetleges fldalatti objektum helyt. zemanyagtrolnl fontos meghatrozni a csvezetkek nyomvonalt is, valamint a potencilis sznhidrogn szennyezsi forrsokat. A mintavtelnl a korltozott laborkapacits s a rendelkezsre ll id hinya miatt a talaj s talajvzmintk szmt a minimumra kellett cskkenteni. Clszer az optimlis mintavteli hely kijellst lehetv tev mdszereket alkalmazni (pl. nullszonds neutron-neutron mrs). A Metodikban rgztett, n. mrnkgeozikai szondzs biztostja a zikai paramterek folyamatos regisztrlst s ez lehetv teszi a feltrt talaj litolgiai, mechanikai s nhny alapvet zikai paramternek azonostst, mint pl. agyagtartalom, hzagtrfogat, in situ trfogatsly, nedvessgtartalom stb. Nem alkalmas mdszer a kzi vagy gpi spirlfrs, vagy egyb olyan feltrs, amely nem biztostja a klnbz rtegek teljes elklntst. A vett talajmintnak rtegszelektvnek kell lennie, bizonytani kell a legszennyezettebb intervallumot s a szennyezds felszni vagy mlysgi eredett. Objektumonknt szksges nhny httrmintavtel is, az n. relatv nullszint meghatrozsra. A vzmintt rtegszelektven kell venni, kzvetlenl talajvzszint szlelsekor, ezltal kizrva, hogy a szivrg sznhidrogn a vz felsznn nagyobb mennyisgben gyljn ssze. A vett talajminta mennyisge 200-300 g, a talajvz min. 0,5 liter legyen. A jelentsen szennyezett terleteken a ketts mintavtel clszer. Kvnatos objektumonknt a legjellemzbb helyeken 1-2 ponton a K szivrgsi tnyez in situ meghatrozsa a vrhat ramlsi viszonyok rtkelshez. Laboratriumi vizsglatok szksgesek: a talajmintn kttt sznhidrogntartalom meghatrozsra, a vzminta oldott sznhidrogntartalmnak meghatrozsra. Egyb vizsglatokat, gymint: ltalnos vzkmiai aroms sznhidrognek, nehzfmek stb. csak indokolt esetben szksges elvgezni. 63

Az eltemetett hulladkok trbeli kiterjedst geozikai mdszerrel (elektromgneses mrssel) kell meghatrozni. A mintavtelt markolsos mdszerrel kell megoldani. Az tlagos hulladkszint sszettelnek minimlis vizsglatt s minstst kell elvgezni. Kiemelt gyelmet kell fordtani a vzad rteget, a vzmvet veszlyeztet talajvzszennyezs vizsglatra, a vzelltsban okozott krokra. Meg kell llaptani a szennyvzelvezet/kezel ltestmnyek hibibl, vagy hinyossgaibl ered krokat. Az kolgiai krok megllaptsnl gyelembe kell venni a tjrombolst, a kivgott famennyisget, a vdett nvnyzetek, llnyek elpuszttsnak krait. A szakvlemnynek a Metodika szerinti bontsban tartalmaznia kellett az objektumokon felmrt krokat s azok sszegszeren megjellt mrtkt. Ezen kvl ki kellett trni a szennyezds vizsglatra, elterjedsre, nagysgra s az elhrts lehetsgre. A krnyezeti krok sszestje tartalmazza a talajt, a vzkszletet, a tjat s lvilgot rt krosodsokat, a teleplsi krnyezetben keletkezett krokat, a szksges krnyezetvdelmi intzkeds (azonnali, adott idn belli, nem ignyel intzkedst) jellegt. A helyrellts becslt kltsgt ezer Ft-ban kellett meghatrozni.

3.3. A krnyezeti krok meghatrozsnak lpsei


A Metodika meghatrozta a felmrs irnyultsgt, amely ltestmnyenknt a talaj-, a vzszennyezs, az lvilg (termszeti rtkek pusztulsa, erdk), hulladkok (veszlyes, kommunlis, ptsi trmelk), egyb krok felmrst, brsgok (szennyvz-, hulladk-, termszetvdelmi brsgok), elmaradt haszon, fldjradk, a felmrs s a krelhrtsi mdszer kltsgnek kiszmtst, valamint a krok s kvetelsek sszestst.

64

3.4. Hatrrtkek
Kiindulsi alapknt a magyar jogrendben foglaltak szolgltak. gy a krnyezeti elemek (talaj, vz, teleplsi krnyezet, tj, lvilg) krai s a hulladkok okozta veszlyeztets, ill. a krok magyar szabvnyokban (elrsokban) rgztett hatrrtkei kerltek be a Metodika mellkleteibe. A hatrrtkekre vonatkoz krfelmrsi segdlet a Metodika mellklett kpezte. A Metodika olajszrmazkokkal szenynyezettnek minstette: a talajt, ha ezen anyagok koncentrcija meghaladja a 100 mg/ kg rtket (MI-08-1735-1990, A klnbz elemek s szennyez anyagok megengedhet maximlis mennyisge talajokban), a vizet, ha ugyanezen koncentrci meghaladja a 2,0 mg/kg rtket. Az akkor hasznlatos MI-10-433/3-84 szerint kolaj esetben 0,3 mg/l hatrrtk vonatkozott a vznyerhely jellegtl (vdett, nem vdett) fggetlen felszn alatti mrsi helyre. A talaj s felszn alatti vizek olajszennyezse az elzmnyek miatt nagy gyelmet keltett. (Srmellk telepls sott ktjaiban 1990 augusztusban, a kivonuls megkezdse eltt megjelent a kerozin.) A talajszennyezs hatrrtke a vonatkoz Mszaki Irnyelv alapjn kerlt be a Metodikba, a vzszennyezs-koncentrci rtke viszont Firszov, ill. Grosev vezette szakrti delegcival folytatott trgyalsok sorn alakult ki. A talajszennyezs hatrrtkt a Metodika szakrti vglegestse utn, 1991. februr 21-n prblta elszr a szovjet fl megvltoztatni, valamint az 1991. jniusaugusztusi trgyalsok sorn szerettk volna elrni azt, hogy a szennyezs sznhidrogn koncentrcija 100as rtk helyett 1000, illetve 5000 mg/kg talajrtkre vltozzk. Ezt a magyar fl nem fogadta el, hiszen rvnyes magyar Mszaki irnyelv alapjn rvnyestette azt. A Metodikt egybknt is mr 1991. februr 5-n szakrti, prilis 8-n kormnymeghatalmazotti szinten alrtk.

65

3.5. A krok nagysgnak s elhrtsuk mdjnak, azok pnzben kifejezett rtknek meghatrozsa
A Metodika (5. pont, 1. bekezds) alapjn az okozott krnyezeti krok rtknek meghatrozst a magyar fl vgzi a krnyezetkrosts felszmolshoz szksges volumen s rjegyzk alapjn. A feladat elvgzsben, az elzekhez hasonlan, fontos volt a Metodika kvetkez megllaptsa (2. pont, 3. bekezds): A krnyezetkrosts megszntetsnek mdszereit a magyar krnyezetvdelmi hatsg llaptja meg, a csatolt Mdszertani Segdlet alapjn. A talajt, a felszn alatti vizeket r sznhidrogn-szennyezs elhrtsnak megllaptsa a kvetkez elvek szerint trtnt. Az MI-08-1735-1990. 17. szm mellklete szerint szennyezett az a talaj, amely 100 mg/kg-nl nagyobb koncentrciban tartalmaz olajat vagy olajszrmazkot. Az olajjal vagy olajszrmazkokkal szennyezett talaj veszlyezteti (rkkelt vegyletet is tartalmaz) az ivvzbzisokat s ezen keresztl a lakossg egszsgt. Ennek kvetkeztben a szennyezett talajt meg kell tiszttani vagy rtalmatlantani kell. Az olajszennyezs koncentrcija s a szennyezett talaj tpusnak fggvnyben vltozik, hogy milyen mszaki megolds alkalmazhat a tiszttsra, illetve az rtalmatlantsra. A felmrshez a Metodika alapjn a KGI irnyelvet adott ki. Ennek rszletezse: A szennyezs mrtke: A beavatkozs f irnyai: 100 1000 mg/kg talaj talajszellztets homokos talajban frssal, agyagos talajban alagcsvel, tmeneti talajban ritka alagcsvel s frssal 1000 5000 mg/kg talaj talajcsere biolgiai tiszttssal 10-100 mg/l vz homokos talaj levegztetse agyagos talaj baktriumos bontsa (moss) + vztisztts, ha talajvizet rt

66

5000 mg/kg felett a talajban, vagy talajvzben nll fzisban sztvl olaj

talajvz + tiszttsa szeparlssal, szrssel drnezs szivrg rok + szivattyzs + sztvlaszts termelkt ltestse, szennyezett folyadk kitermelse, talajcsere, baktriumos bonts, moss, gets stb. A talaj olajmegtart kpessge alapjn, vzbzis kzvetlen veszlyeztetse esetn mr 100 mg/kg rtk felett is talajtisztts szksges (nyitott karszton, fedrteg nlkli vzad kavicsteraszon), vagy vzzr nlkli vzad rtegen.

Kltsgbecsls A kr felmrse s a rekultivls mdjnak meghatrozsa utn trtnt a kltsgbecsls. A Metodika Mdszertani Segdletnek 10. mellkletben kerlt rgztsre nhny, a trgyalsok sorn mr felmerlt (pl. vdett nvnyek rtke) s jogszablyokban nem rgztett mvelet kltsgeinek becslse. A kltsgbecsls klnbz intzetektl, vllalatoktl az 1990. december 18-ig bekrt s sszestett adatokat tartalmazza. A kltsgbecsls a Metodika rendszerhez alkalmazkodva tartalmazta azt, hogy a felmrs sorn klns tekintettel fel kell mrni s kltsgelni kell: A krnyezetbe kerlt szennyezanyag mennyisgt s rtkt (pl. sav, lg, olaj, olajszrmazk). Segdlet 10. mellklet, 3.1. pont. A talajkrosods, illetve vzszennyezs miatt elll rtkcskkenst, amely a terlet vagy az ott termelt termk minsgromlsbl addik. (Segdlet 10. mellklet, 3.4. pont. Az erdszek jeleztk a fallomny minsgromlst, ezrt kerlt bele ez a krtpus a Metodikba.) 67

Vzm mkds lelltsa, illetve mkdsnek veszlyeztetse (Segdlet 10. mellklet, 3.5. pont), ...a vzad rteg miatti elszennyezds kvetkeztben j kutak ltestsi kltsge. Tovbbiakban jelentsge miatt sz szerint idzve a Segdlet fajlagos kltsgeit: Veszlyes hulladk rtalmatlantsa, elhelyezse. Az elszllts idejn rvnyes rak szerint 200 literes hordban .........................................37.000 Ft/m3 mlesztve ..........................................................28.600 Ft/m3 A talaj s felszn alatti olajszennyezs feltrsnak kltsgei geozikai szondzs mrnkgeozikai szondzs folymtere ...........960 Ft talajmintavtel s laborvizsg. olajmeghatrozs ..6.000 Ft teljes spektrum meghatrozs ........................50.000 Ft vz-, ill. olajmintavtel s laborvizsglat .........8.000 Ft/db infrafelvtel kltsge .....................................20.000 Ft/m2 Rekultivlsi (helyrelltsi) eljrsok kltsgei felszn alatti olajszennyezs esetn: Fizikai eljrsok Termelkt zemelsi kltsge (900 mm) ....................................................35.000 Ft/v (300-350 mm) ...............................................4.000 Ft/v Termelkt ltestse (900 mm) ....................................................20.000 Ft/m ( 300-350 mm) ..............................................7.000 Ft/m Gyjt szivrg ...............................................200.000 Ft/fm Szvkt .......................................................1.000.000 Ft/db Szivrogtat rok ltestse ................................2.500 Ft/m Alagcs ...............................................................3.000 Ft/m Szdfal .......................................................... 5-20.000 Ft/fm Szennyezett talaj cserje .....................................6.000 Ft/m3 Szennyezett talaj kontneres (4 m3) szlltsa .........18 Ft/m3/km 68

Szilrd nem veszlyes hulladk szlltsa ...............18 Ft/m3/km Szilrd nem veszlyes hulladk leraksa .................40 Ft/m3/km Fldkitermels 8 m mlyen, kontnerbe ................300 Ft/m3 2 m mly akna, vasbeton, 100 mm ..................2.700 Ft/db Szivrg paplan, 50 cm vastag terl szvet ........1.800 Ft/m3 Kmiai eljrsok gets olajos akon ...................................................19.000 Ft/tonna olajos iszap ......................................................4.500 Ft/tonna olajos homok.......................................... 1.000-1.600 Ft/m3 olajos fld .........................................................4.500 Ft/tonna manyag flia ...................................................1.300 Ft/m3 vegyes olajos hulladk ......................................1.400 Ft/m3 Vegyszerelraszts (diszpergls) .......................2.000 Ft/m3 Biolgiai eljrsok, baktriumksztmnyek alkalmazsa 5-900 Ft/m Kzegszsggyi rtalmak felmrse s felszmolsa Felmrs ............................................................10.000 Ft/nap/obj. Vzmintavtel s rtkels ..................................6.000 Ft/minta Rovar- s rgcslirts ........................................12,50 Ft/m2 Rszletes felmrsek kszltek a vdett termszeti rtkeket rint krokrl is. Klnsen nagy vitt vltott ki a Hortobgyi Nemzeti Park ltal vgzett Ndudvar-Bombztr, illetve a hajdhadhztglsi gyakorltr termszeti krainak felmrsi eredmnyei. A Metodika alapjn a termszetvdk a tj, a talaj s az ott lv lhelyek, fajok, egyedek pusztulst, srlseit mrtk fel. A Metodika az eljrst s az erre vonatkoz akkori szablyozst is tartalmazta. (Pl. az 1/1982. (III. 15.) OKTH szm rendelkezst, amely alapjn tbbek kztt a magyar kkrcsin (Pulsatilla praetensis ssp. hungarica) egy pldnynak pnzben kifejezett rtke 5.000 Ft az erre vonatkoz rendeletek rtelmben (5. mellklet). Ezt a szemlletet a szovjet delegci nem ismerte el. 69

5. sz. mellklet. Fokozottan vdett nvnyfajok s pnzben kifejezett rtkk. 1982, Tancsok Kzlnye 70

3.6. A felmrs vgrehajtsa


A szervezeti rendszer a 2. tblzatban tallhat. A felmr munkt a Krnyezetgazdlkodsi Intzet irnytsa mellett 11 terleti krnyezetvdelmi felgyelsg, 5 terleti termszetvdelmi igazgatsg, 4 nemzeti park igazgatsg s vllalkozk bevonsval vgezte. Szorosan egyttmkdtt a koordincis feladatokat vgz kormnymeghatalmazott helyettes Titkrsgval s a Magyar Honvdsg szerveivel. A krfelmrsre a Pnzgyminisztrium a Kincstri Vagyonkezel Szervezet kltsgvetsben 41 milli Ft kltsgkeretet biztostott. A szerzdsekkel lekttt s vrhat kltsgek szmtsa azonban sszesen 131 milli Ft-ot tett ki. A Kormny 1991. prilisban tovbbi 90 milli Ft-ot biztostott a felmrs vgrehajtsra. Az sszes ingatlan bejrsban, a mintavtelezsben s az rtkels klnbz fzisaiban kzel 1300 szemly vett rszt, kb. 120.000 munkanapot fordtottak a krok felmrsre. Az elkszlt dokumentcik, rtkelsek tbb mint 10.000 oldalt tettek ki. A felmr munka az 1991. jnius 15-i hatrid eltt befejezdtt. A 115 kteg jegyzknyvvel elltott dokumentcit a szovjet fl a megllapodott idkzkben megkapta (6., 7., 8. mellklet).

71

6. sz. mellklet. A felmrs s krelhrts idrendje I. Felmrs 1990. mrcius 10. 1990. prilis szeptember 21. 1990. november 15. 1990. november 25. 1990. november 28 1990. februr 5. 1990. december 21. Kivonulsrl szl egyezmny Elzetes felmrsi szakasz vge. A szovjet fl bejelenti: csak egyeztetett alapon hajland a krokat elismerni. Els bejrs kezdete Els mintavtel kezdete A krnyezeti krok felmrsi mdjt rgzt metodika szovjet-magyar trgyalsa KTM a metodika alapjn elrendeli a KFE-k s a NTI-k szmra a felmrst (vghatrid: 1991. jnius 15.) A kormnymeghatalmazottak alrjk a metodikt Az utols bejrs kezdete Az utols mintavtel kezdete A felmrs befejezse (171 helyrsg, 11 dokumentci) II. Krelhrts 1991. augusztus 22. Kormnyltogats Tkln (krlokalizls megindul: Tkl, Srmellk, Szkesfehrvr, Szombathely, Tab s Veszprm) Kormnyhatrozat 20 objektum krlokalizlsra 930 MFt sszegben Versenytrgyals meghirdetse A cselekvsi programot a KTM Miniszteri rtekezlet elfogadja

1991. prilis 8. 1991. mjus 9. 1991. mjus 31. 1991. jnius 10.

1991. oktber 1992. februr 4. 1992. mrcius 13.

72

1992. prilis 4. 1992. jnius 3. 1992. jnius 15. 1992. jlius 15. 1992. december 15.

1993. augusztus

Versenytrgyalsi felhvs kiadsa (14 objektumra 95 cg, ebbl 56 magyar, 39 klfldi) Tenderbonts (241 plyzat) 13 objektum nyertes vllalkozinak kihirdetse Kaposszekcs (14. objektum) megbzs kiadsa 8 objektum krlokalizlsa elkszlt (Esztergom, Gyr, Kiskunlachza, Komrom, Kunmadaras, Szentendre, Szkesfehrvr, Szombathely) A Miniszteri rtekezlet jvhagyja az 19931998-as vek programjt (krelhrts, minden objektumban kockzatelemzs)

7. sz. mellklet. A volt szovjet objektumokban felmrt krnyezetkrosts mrtknek meghatrozsa (Metodika sszefoglalsa) A felmrs alapja A felmrs trgya A felmrs mdja Magyar jogszablyok 1. A talaj s a felszn Feltrs kltsgei (trvnyek, rendele- alatti vizek Helyrelltsi eljrtek, szabvnyok stb.) olajszennyezse sok kltsgei (fizikai, nehzfmtartalma kmiai, biolgiai, radioaktivitsa kombinlt) gyakorlterek, szlltsi tvonalak llapota Metodika (kltsg2. A vzellts, vzbe- Helyrellts, j ltebecslse) szerzs, szennyvzstmnyek kltsgei (csapadk) elvezets, -tisztts hinybl bekvetkezett krnyezetszennyezs

73

A felmrs alapja

A felmrs trgya 3. Tjat rt krosods 4. Termszetvdelmi terletek krosodsa 5. lvilg (nvny, lla) krosodsa 6. Romos pletek felszmolsa 7. Kommunlis hulladkok 8. Veszlyes hulladk 9. Kzegszsggyi rtalmak (ivvz llapota, rovarok, rgcslk irtsa)

A felmrs mdja rtkcskkens, helyrellts Nvnyek, llatok eszmei rtke hulladk rtalmatlantsa, elhelyezs kltsgei

Felmrs, mentests kltsgei

8. mellklet. A szovjet csapatok ltal okozott krok s megoszlsuk %-ban

Talajt s felszn alatti vizeket rint szennyezsek 39,5% lvilgban esett kr, tjrombols 27,5% Hulladk okozta kr 18,2% Egyb krok 4,0% Brsgok 10,0% Felmrs kltsge 0,8% sszesen: 100% (60,17 millird Ft)

74

4. A krnyezeti krok ltalnos s rszletes ttekintse

A krnyezetvdelmi felgyelsgek az els mintavtelezst 1990. november 25-n kezdtk meg s az utols mintavtelezskre 1991. mjus 31-n kerlt sor. A felmrsi munka eredmnyeknt az els dokumentci 1991. mjus 8-n, a 115., befejez dokumentumot 1991. jnius 10-n, a kitztt jnius 15-i hatrid eltt megkapta a szovjet fl. A dokumentumokat a terletileg illetkes Krnyezetvdelmi Felgyelsg (Termszetvdelmi Igazgatsg, Nemzeti Park) ksztette el, vagy a vllalkoz oda nyjtotta be a felmrsi dokumentcit. Ez utn a Felgyelsg tnzte a krok kiszmtst, amelyet a Metodika szerint elrt jegyzknyvre rvezetve hitelestett. A dokumentci s a jegyzknyv elszr a Krnyezetgazdlkodsi Intzetbe kerlt ellenrzs s sszests cljbl, majd a kormnymeghatalmazotthelyettes (Karcsony Imre) tovbbtotta a Dli Hadseregcsoport mtysfldi parancsnoksgra. A felmrs pontostsra, a vizsglatok kiterjesztsre, ptllagos termszetvdelmi, erdgazdlkodsi szempont felmrsre tbb esetben is sor kerlt. Ezzel egytt is hatrid eltt sikerlt a felmrst befejezni s a szovjet flnek a dokumentcikat tadni. A krnyezeti krok tpusainak orszgos sszestse az albbi kpet mutatja: sznhidrogn-szrmazkok (dnten kerozin, gzolaj s ftolaj), a replterek, zemanyagtrolk, javtmhelyek trsgben okoztak talaj- s talajvzszennyezst. gy 2,7-3,0 milli m3 talaj s 1,0-1,2 milli m3 felszn alatti vzkszlet szennyezdtt el s ezeken a terleteken 5.500-6.000 m3 szabadfzis sznhidrogn volt kimutathat, a szennyvizek, iszapok kezels nlkli elszikkasztsa s a rossz hatsfok szennyvztisztts talaj- s talajvzszennyezst okozott, ltereken, gpkocsijavt mhelyeknl, raktrtelepeken nehzfm szennyezsek (Cu, Pb, Cd, Cr, As) voltak, 75

a kommunlis s veszlyes (kevert) hulladkok felmrt menynyisge 200-220 ezer m3-t tett ki, teljes hulladkarny a kvetkez: inert (ptsi hulladk) 70-80% kommunlis hulladk 20-30% veszlyes hulladk 1-5% nagyarny volt a vdett termszeti rtkek pusztulsa (hortobgyi szikes puszta, valamint vdett nvnyek s llatok, pl.: magyar kkrcsin (Pulsatilla Hungarica: eszmei rtke 5.000 Ft/t), erdlyi tif (Plantago Schwarzebergiana), fldi kutya, Spalax lencodon populci), valamint a tjrombols (taposs, bombagdrk, hulladkok, tjidegen ptmnyek, pl. a volt radarlloms jelenleg is ll tltse). A krok sszestsekor 60,17 millird Ft (100%) kerlt jegyzknyvbe. A felmrs szerint a talajban (27,9%) s a felszn alatti vizekben (10,6%) okozott krok egyttes arnya (38,5%) adja a krok dnt hnyadt. A tjban (13,3%) s az lvilgban (14,4%) okozott krosodsok nagysgrendben a msodik (egytt 27,7%). A sorrendben a harmadik a klnbz hulladkok okozta veszlyeztets (kevert hulladk 10,2%, plettrmelk 8,0%, egyttesen: 18,2%). Ezt sszegezve a kvetkez kp alakult ki: Talajt s felszn alatti vizeket r szennyezsek: lvilgban okozott kr, tjrombols: Hulladkok okozta kr: Brsgok, egyb krok: Felmrs kltsge: 38,50% 27,90% 18,20% 15,46% 0,14%

A krok terleti megoszlsa is rdekes kpet mutat. Az szak-dunntli, a Kzp-dunntli s a Kzp-Duna-vlgyi Felgyelsgek terletn volt az objektumok 65%-a. A krok megoszlsa is ezt kveti, de ms felgyelsgek terletn is jelentsek voltak a krnyezeti s termszeti krok (3. tblzat).

76

3. tblzat. A szovjet csapatok ltal okozott krok megoszlsa fajtnknt s felgyelsgenknt (ezer forintban)

77

Objektumonknt szemllve a krokat, az adatokbl kitnik, hogy 20 objektumban a krnyezeti, 2 objektumban a termszeti krok 6570%-a tallhat s itt a legnagyobb a veszlyeztets, klnsen a felszn alatti ivvzbzisokat rinten. Ezeket rviden ttekintve: Orgovny Bcsa laktanya, ltr, harckocsiz gyakorlplya A laktanya terletn 250 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, 600 m3 ptsi trmelk, nagy tmeg kommunlis hulladk maradt vissza. Az 1552 hektros gyakorlplyn amely a Kiskunsgi Nemzeti Park fokozottan vdett terlete felmrt krok az albbiakban tekinthetk t: A 6 km szles, 25 km hossz harckocsiz gyakorlplyt a 400 hektros sszefgg erdtmbben alaktottk ki, teljesen megsemmistve a termszetes felszni faunakincset s az itt l nvny- s llatvilgot (17 hektr). A plyt vez 100-100 m svot is krostott znnak kellett minsteni. A ltr kialaktsa s hasznlata a terlet borks, nyras s nylt gyep nvnyvilgt, az itt l llatfajokat is krostotta (1408 hektr). A robbansok s tzek tovbbi krokat okoztak ezen a terleten. A krnyezeti kr sszege: 71.497 eFt volt. Ndudvar, bombztr, ltr A gyakorltr 7053 hektros terletbl 1295 hektr az UNESCO ltal is nyilvntartott szigoran vdett Bioszfra Rezervtum terletre esik. A ltr terletn a nehzgpek tapossbl ereden folyamatosan gyepcsonktst vgeztek. A bombzsok a terlet bombatlcsrekkel trtn felszabdalst, a tzkrok, a mez- s erdgazdasgi krok bekvetkezst idztk el, ezzel prhuzamosan e terlet shonos nvny- s llatvilgnak az lhelyeit s gy az llomnyt is elpuszttottk. Jelents tzek is voltak ezen a terleten (3500 hektros legel, kaszl s nd, l035 m3 tlgyes, nyras lfa pusztulsa). 52 hektrnyi terleten bell kb. 20 hektrnyi fldnyerhelyeket alaktottak ki, nem kmltk a kunhalmokat sem. 630 hektron rpcdulaszrs gyakorlsbl ered szemetels kerlt felmrsre. 78

335 hektrnyi terleten bombagdrk tallhatk, amelyek egy rszt hulladkelhelyezsre hasznltk. Szervetlen hulladkok, vilgt tltetmaradkok, lszermaradvnyok (rszben lesek is), gpjrmroncsok 6-8 hektron; 13 hektrnyi terleten vilgt fklykbl s a gpjrmroncsokbl szrmaz olajszennyezseket talltak a krfelmrk; 32 hektrnyi terleten gumihulladkok, zomncfestk-maradvnyok, ktrnypaprok rszleges elgetse utni llapotot trtak fel. A Bioszfra Rezervtum vdett nvny- s madrvilgnak pusztulst a felmrsbl szrmaz albbi adatok reprezentljk: Rti szirzsa 4 hektron 5000 t Macskahere 4 hektron 4100 t Erdlyi tif 1,5 hektron 1,5 milli t stks gm 20 pr + 100 ka Kiskcsag 35 pr +140 ka Batla 3 pr + 12 ka Tzok 40 pldny Szki lile 7 pr Szki csr 45 pr Sziki pacsirta 30 pr A vdett terleten kvl a ltr terletn Mihlyhalma kzelben ismeretlen eredet s minsg elsott hulladk is tallhat. A krnyezeti kr sszege: 5.407.752 eFt volt. Hajdhadhztgls, kikpzbzis s ltr Az 1580 hektros gyakorltr a Hortobgyi Nemzeti Park vdett terletn volt. A kikpzbzis terletn az zemanyagtltnl, a gpkocsijavt s csapadkvz kifoly, valamint a kaznhz s a gpkocsimos krnykn a gondatlan zemanyagfelhasznls kvetkeztben 26.100 m3 talaj szennyezdtt el sznhidrogn-szrmazkokkal. A l- s gyakorltren a dzerols al nagymennyisg vegyes hulladkot (gsi trmelk, fmhulladk, aszfalt, kbelmaradvnyok, sznhidrogn-szrmazkok) tettek. A 300 hektros lplyn kbelrkok, sntltsek, clakna sncok, fmhulladkok, beton stb. tallhatk sztszrva. Az 50 db-os tzellls s a kb. 100 db hangrimitci telehordva szemttel, ptsi trmelkkel. 79

A kikpzbzis s a ltr a Hortobgyi Nemzeti Park terletn volt: jelents krokat okozott a mszszegny homoktalajon kialakult homoki gyepen s annak lvilgban (111.400 t magyar kkrcsin; 550 hektros terleten kb. 380 fldi kutya egyed; a homoki gyk, pusztai grny, ritka rovar- s nvnyfajok pusztulsa). 140 hektron 70-100% gyeppusztuls volt, az rkok, lvszgdrk, tzelllsok ltestse, jrmvek tapossa, ltri tevkenysg s gondatlansgbl keletkez gyeptzek miatt. Az erdkben esett krok felmrse 790 brutt m3 fatmeg pusztulst s 1420 m3 kitermelst sszestettk. A bzison felmrt termszeti krok kb. 70%-t okoztk az itt gyakorl szovjet csapatok, mivel a fennmarad hnyadot a magyar honvdsg vllalta magra. A krnyezeti kr sszege: 4.060.910 eFt volt. Tab, laktanya A laktanya olajtartlyai s a javt mhely krnykn 2.474 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, 11.280 m3 kevert hulladk, 1.460 m3 plettrmelk kerlt felmrsre. A krnyezeti kr sszege: 542.655 eFt volt. Dombvr (Kaposszekcs), laktanya, lgvdelmi bzis Az zemanyagtrol, kaznhz, kocsiszn terletn 5.470 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, 2,6 m3 diklretiln (veszlyes hulladk), 1.630 m3 plettrmelk volt a felmrskor. A krnyezeti kr: 170.465 eFt. Szentendre, Dzsa Gyrgy laktanya Az ivvzbzis vdterletn 260 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj; 27.520 m3 vegyes hulladk s 334 m3 ptsi trmelk kerlt felmrsre. A terleten tfoly Dera patak rvzvdelmi tltse is megrongldott, kb. 6.300 m3 talajmunkt ignyel. A krnyezeti kr sszege: 107.097 eFt volt. Tkl, repltr, laktanya A 260 hektr kiterjeds repltr sznhidrogn-szennyezsei a Fvrosi Vzmvek 60.000 m3/nap kapacits ktsort veszlyez80

tettk. Az orszg legnagyobb szennyezse: ngy terleten sszesen 689.000 m3 olajjal szennyezett talaj, 596 t kttt CH-val, valamint 1.410 m3 sz, 80-132 cm vastagsg sznhidrogn volt a felmrskor a terleten. Kt terleten sszesen 75.000 m3 kevert hulladk kerlt felmrsre (ebbl 27.000 m3 ptsi trmelk).A krnyezeti kr sszege: 7.411.840 eFt volt. Vc-Mriaudvar, zemanyagtrol-bzis, laktanya s laktelep A Vc dli ipari vzbzis vdterletn a felmrskor 1.131.000 m3 olajjal szennyezett talaj, ebbl ered talajszennyezs, 1.045 m3 ptsi trmelk, 114 m3 kommunlis hulladk volt a felmrs idejn. A krnyezeti kr sszege: 736.460 eFt volt. Kiskunlachza, repltr, laktanya A repltr kt zemanyagtrolja, a trafhz, a gpkocsi zemanyagtlt, a kaznhzak, a javtmhelyek terletn 922 ezer m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, amelyben 906 t kttt, s 241 m3 talajvizn szabadon mozg sznhidrogn kerlt felmrsre. A terleten 519 m3 veszlyes, 2.571 m3 kommunlis hulladk, 14.062 m3 ptsi trmelk volt. A krnyezeti kr 2.344.963 eFt volt. Mezkvesd, repltr, zemanyagbzis, laktanya Az zemanyagbzis (5 db 500 m3-es zemanyagtrol, 40 db 25 m3-es acltartly) terletn az tfejtseket provizrikus, fldbe fektetett vezetkkel vgeztk. A kerozin a lefejtskor a rosszul vgzett tmtsekben s a ktshelyeken, valamint a trolk krzetben is kifolyt a talajra. A repltr plyaburkolata alatt hzd drncsveken keresztl megjelent egy msik sznhidrogn-szennyezs, amely a csatornarendszeren keresztl a Tardi-patakot szennyezte el. 312 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj kerlt felmrsre. A krnyezeti kr 826.508 eFt volt. Srmellk, repltr A repltrhez tartoz zemanyagtrol, az zemanyagtlt s -lefejt, a gpkocsimosk, valamint a kaznhzak s az n. helyi provizrikus tartlyok krnykn alakult ki nagy kiterjeds 81

sznhidrogn-szennyezs. Jelents szennyezsek ngy (A, B, C, D) terleten kerltek felmrsre, sszesen 480-500 ezer m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, ezen bell 340 m3 szabad fzis kerozin. A repltr melletti falu 12 ktjban 1990 augusztusban a kivonuls eltt 4 hnappal megjelent a kerozin. A terleten 1.005 m3 kommunlis hulladk, 106 m3 ptsi trmelk tallhat. A krnyezeti kr 5.726.125 eFt volt. Szombathely, Huszr-laktanya A vros belterletn tallhat laktanyban a kaznhz s az zemanyagtlt krnykn alakult ki szennyezs. 40.500 m3 talajtmegen bell 65-70 m3 kttt s 11 m3 sz sznhidrogn, dnten kerozin volt tallhat, 131,2 m3 ptsi trmelk mellett. A krnyezeti kr 521.938 eFt volt. Kunmadaras, repltr A repltr terletn kilenc helyen volt sznhidrogn-szennyezs, ezen bell hrom terleten jelents sz szennyezs volt. 922.500 m3 szennyezett talajban 1.133 m3 kttt s 240 m3 sz sznhidrogn volt. A terleten 94.212 m3 kevert (kommunlis s veszlyes) hulladk s 14.062 m3 ptsi trmelk kerlt felmrsre. A krnyezeti kr 6.310.561 eFt volt. Hajmskr, laktanya, raktr, ltr A katonai bzis nyitott karszton, szennyezdsrzkeny vzbzis vdterletn fekszik. A felmrskor 107.855 m3 sznhidrognnel szennyezett talajt, 2500 m3 veszlyes hulladkot, 11.805 m3 fmhulladkot, 19.600 m3 ptsi trmelket talltak a terleten. A krnyezeti kr 1.446.788 eFt volt. Ptfrd, zemanyagbzis A nyitott karszton lev tartlypark zemeltetse 630.000 m3 sznhidrognnel szennyezett talajt, 120 m3 kttt s 355 m3 sz sznhidrogn-szennyezst okozott. A krnyezeti kr 74.879 eFt volt.

82

Lovasberny, lszerraktr, ltr A terleten 49.000 m3 kadmiummal szennyezett talaj volt a felmrs idejn, 380 m3 kommunlis s veszlyes hulladk tbb depniban, valamint egy vlgyben egy tbori krhz bedzerolva. A krnyezeti kr 449.180 eFt volt. Veszprm, harckocsiz laktanya, ltr Az aranyvlgyi (5.000 m3/nap) s a gyulartti (10.000 m3/nap) vzbzisok vdterletn tallhat objektumok terletn 69.000 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, 20.500 m3 ptsi trmelk s jelents tjkr volt a felmrs idejn. A krnyezeti kr 612.290.000 Ft volt. Gyr, laktanyk, raktrbzis, zemanyagbzis A Frigyes, a Vadsz, a Mszros ti, Szabadhegy Jzsef Attila ti raktrbzis (raktalloms, ltr) s a Likczi zemanyagbzis (7 objektum) terletn 760.000 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, sz szennyezs, 850 m3 nehzfmtartalm talaj, 7.600 m3 kevert hulladk, 18.000 m3 ptsi trmelk, 6,5 m3 olajos iszap kerlt felmrsre. Az zemanyagbzison lv szennyezs azonnali beavatkozst ignyelt, mivel a Mosoni-Duna vzminsgt veszlyeztette. A krnyezeti kr 1.525.810.000 Ft volt. Komrom, Monostori erd, laktanya s gyakorltr A Monostori-szigeten lv vzbzist (25.000 m3/nap) veszlyeztet 124.900 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj, 280 m3 lommal szennyezett talaj s 13.298 m3 plettrmelk kerlt felmrsre a terleten. A krnyezeti kr 842.100.000 Ft volt. Kalocsa, repltr A kalocsa-fokti vzbzis vdterletn lv kerozinszennyezs 287.000 m3 talajt szennyezett el. A repltren 30.000 m3 kevert hulladk s 9.870 m3 plettrmelk kerlt felmrsre. A szennyezs a kzponti zemanyagtrol (kerozin), a gpkocsimosk, valamint az zemanyagtltk krzetben nem megfelel trols s korrzis 83

hibk miatt kerlt a krnyezetbe. A krnyezeti kr 1.421.005.000 Ft volt. Debrecen, repltr A repltr I-II. zemanyagtroljnak terletn 3,5-4 m mlyen, a helyi zemanyagtrolk, kszenlti tartlyok, kaznhzak, gpkocsi zemanyagtltk terletn 825.000 m3 sznhidrognnel (0,6 milli m3 kerozin, 0,2 milli m3 gzolaj) szennyezett talaj tallhat. 228.908 m3 kevert hulladk tallhat a terleten. A krnyezeti kr 2.281.075.000 Ft volt.

84

5. A krelhrtsi munkk

5.1. A krelhrts elkszt munklatai


A felmrs alapjn a Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztrium 1991. oktber 15-n elterjesztst nyjtott be a Kormnyhoz a krnyezeti krok orvoslsa srgssgi sorrendjrl s a beavatkozsok nanszrozsrl. A kialaktott krelhrtsi koncepci a korltozott pnzgyi lehetsgek miatt egyrszt a mentestst hoszszabb tvra (1991-2010) tervezte, msrszt kizrta a mentestsbl az plet, ptmnykrt s elssorban a mobil szennyezsek mielbbi lokalizlst, felszmolst tzte ki clul. Az elterjeszts a krnyezeti kr ltal kpviselt veszlyeztets s a vdend rtkek alapjn meghatrozta a feladatokat a beavatkozsok srgssgi sorrendjt s a kltsgignyeket. A krelhrtsi tevkenysget hrom csoportba sorolta: Azonnali beavatkozst ignyl krok A felmrt ltestmnyek kzl 20 objektumnl a talaj, illetve a talajvz szennyezettsge, valamint a szakszertlenl lerakott hulladkok miatt a kros anyagok, illetve terjedsk baleset- vagy jrvnyveszlyt okozhat, s ivvzbzisokat veszlyeztet kzvetlenl. E szennyezsek lokalizlst, azaz terjedsk megakadlyozst, illetve rtalmatlantst azonnal meg kellett kezdeni. A lokalizls kltsgignyt 930 milli Ft sszegre becsltk. Rvid tvon beavatkozst ignyl krok Nyolcvankt objektumnl amely magba foglalt 20 objektum krelhrtsnak folytatsn tl tovbbi 62 ltestmnyt a kzvetlen veszlyhelyzetet nem okoz, viszonylag lassabban terjed talaj- s talajvzszennyezs, illetve hulladkok miatti krokozs megszntetst jelentette. A kisebb veszlyessg krnyezeti szennyezs lehetv tette az 1993. vi munkakezdst s nhny v alatti felszmolst. Az elhrts becslt kltsgei 30 millird forintra tehetk a krfelmrsi metodika adatai alapjn. 85

Hosszabb tvon beavatkozst ignyl krok A tj- s az lvilg krosodsa, az ptsi trmelkek, egyb, a lakossgot vagy a krnyezetet tovbbi veszlyeztetsnek ki nem tev krok felszmolsnak megkezdsre elegend, ha 1995-tl kerl r sor, s a vgrehajts 5-15 vet is ignybe vehet az rintett 77 objektumnl. A beavatkozsok kltsgignye 20 millird forintra tehet. A nagy mrtk szennyezettsg s az orszg pnzgyi helyzete a krelhrtsi program sszelltsnak, vgrehajtsnak albbi krdseit lltotta eltrbe: milyen folyamattal, temben lehet a mentestst vgrehajtani, krnyezetvdelmi prioritsok meghatrozsa, a beavatkozsi sorrend megllaptsa. A szakmai rtkelsek utn kialakult program szerint a krelhrts 3 temre tagoldik: azonnali beavatkozst ignyl feladatok 1992-93. v, rvid tv krelhrtsi munkk 1994-95. v, hossz tv helyrelltsi feladatok 1996-2010. v Az I. tembe a Krnyezetvdelmi Felgyelsgek vlemnye alapjn 20 ltestmny kerlt: 7 repltr, 1 helikopter leszll, 3 zemanyagbzis s 9 laktanyacsoport. A kivlaszts fbb szempontjai: jelents krnyezeti veszly llt fenn lakott trsgben, ez 8 esetben volt; kiemelt vzminsgvdelmi terletet, felszn alatti vzbzist veszlyeztetett 12 esetben (talajvz, parti szrs vzkszlet, nylt karszt); nagymrtk mobil szennyezds. A kormnyhatrozat rvid sszefoglalsa A Kormny 1991. oktber 24-n kelt 3461/1991. sz. hatrozatban az elterjeszts alapjn az 1991. vi XXX. trvnyben vllalt ktelezettsge szerint elrendelte az azonnali beavatkozst ignyl 20 ltestmnynl a szennyezs lokalizlsi feladatok azonnali vgrehajtst, elrta az ltaluk veszlyeztetett krnyezet (lakott terlet, ivvzbzisok, felszni, felszn alatti vzkszletek stb.) srgs megvdst, s erre 930 mFt sszeget biztostott. 86

4. tblzat. A krelhrts vgrehajtsnak menete 87

Meghatrozta, hogy a krnyezeti krok elhrtsa a volt katonai objektum mindenkori tulajdonosnak feladata s felelssge, az objektumok rtkestsekor vagy trtsmentes tadsakor a ktelezettsget rgzteni kell. Az rtkestsre vagy a trtsmentes tadsra vonatkoz szerzdseket alrs eltt a Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztriumnak be kell mutatni. A kijellt ltestmnyeknl az sszegzett krrtk mintegy 30 millird forint. Ezen sszegbl a krelhrts a nagy szennyezettsg terleteknl, elssorban a repltereknl nem tzhette ki clul a teljes mentestst, hanem a mobil szennyezsek kitermelssel val cskkentse mellett, azok helyben tartst, lokalizlst irnyozta el. A szennyezsek tpusbl ereden ez a feladat elssorban a mozgkony sznhidrogn szennyezsekre irnyult. A kormnyhatrozat vgrehajtsra a Krnyezetgazdlkodsi Intzet (KGI) dntselkszt anyagot ksztett, amelyet cselekvsi programknt tdolgozva a Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztrium miniszteri rtekezlete 1992. mrcius 30-n jvhagyott. 5.1.1. Cselekvsi program A cselekvsi program szerint a krelhrts I. teme keretben a kijellt 20 ltestmnynl a krnyezetszennyezs tovbbterjedst kellett elssorban megakadlyozni, ami egyes objektumoknl a teljes ismert krnyezetszennyezs felszmolst is jelenthette. (4. tblzat) A program vgrehajtsra, a szerzdsek megktsre a Krnyezetgazdlkodsi Intzetet jelltk ki. A 20 ltestmny krelhrtsi munkira vonatkoz intzkedsek: Tab, Veszprm, Szkesfehrvr ltestmnyeinl a MARTECH cg ltal KTM megrendelsre 1990. vben megkezdett krelhrtst jvhagyta, Tkl, Srmellk, Szombathely esetben a KGI ltal korbban megkezdett tervezsi, elhrtsi munkkat jvhagyta s a krelhrts elvgzsre a Krnyezetgazdlkodsi Intzetet jellte ki, tovbbi 14 ltestmny (Kiskunlachza, Kalocsa, Esztergom, Lovasberny, Kunmadaras, Hajmskr, Ptfrd, Mezkvesd, Gyr, Debrecen, Vc-Mriaudvar, Dombvr, Kaposszekcs, Komrom, 88

Szentendre) esetben versenytrgyals keretben kellett kijellni a krelhrtst vgz szervezeteket. A program meghatrozta az elvgzend feladatokat, a pnzgyi temezst, a pnzgyi s mszaki ellenrzs rendjt, a nyilvntarts, kizets mdjt s a felelssgi rendszert. A program vgrehajtsra bizottsgot hozott ltre, amelynek tagjai a Minisztrium, a Krnyezetvdelmi Ffelgyelsg, a Krnyezetvdelmi Felgyelsgek s a Krnyezetgazdlkodsi Intzet kpviseli voltak. A bizottsg f feladata a versenytrgyals feltteleinek meghatrozsa s a kivitelez cgek kijellse volt. 5.1.2. Plyztats A plyzat lebonyoltsa elzetes minsts utn kialakult vllalkozi jegyzken szerepl cgek meghvsval trtnt. A 14 ltestmnynl kln-kln plyzatot rtak ki a mentestsi munkkra, meghatrozott kltsgkeretekkel. A plyzaton 96 cg vett rszt, amelybl 56 magyar volt. A beadott plyzatok bontsa, rtkelse s a cgek kijellse kzjegyz jelenltben trtnt. A plyzatot sorsolssal kijellt fggetlen szakrtk rtkeltk. A cgek kijellst a ltrehozott bizottsg vgezte, amelynek eredmnyeknt az albbi vllalkozkkal jtt ltre szerzds: Ltestmny jelzszma helye 7/38 Kiskunlachza 8/76 Kalocsa 9/89 Esztergom 10/2 11/88 12/27 Lovasberny Kunmadaras Hajmskr Vllalkoz Alterra ptipari Kft. Groupe Colas Energiagazdlkodsi Intzet UniTel Hrads- Szmtstechnikai s Vegyesipari Kisszvetkezet Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa Alterra ptipari Kft. Groupe Colas Terra-Vita Krnyezetgazdlkodsi Kft. 89

Ltestmny jelzszma helye 13/26 Ptfrd 14/98 Mezkvesd 15/90 Gyr 16/108 17/28 18/99 19/93 20/31 Debrecen VcMriaudvar Dombvr Komrom Szentendre

Vllalkoz Carl Bro Goup Etvs Lrnd Geofizikai Intzet Dunntli Krnyezetrehabilitcis Egyesls Etvs Lrnd Geofizikai Intzet Biokr Technolgiai s Krnyezetvdelmi Kft. COMCO MARTECH Magyarorszg Dunntli Krnyezetrehabilitcis Egyesls Hydroklv Krnyezetvdelmi Fejleszt s Szolgltat Kft.

A munklatokra 10 cg kapott megbzst, amelyek tbbsge hazai, rszben klfldi alvllalkozkkal vgezte munkjt. Remlhet volt, hogy a klfldi cgek rszvtele magas fok technolgiai ismereteik s tapasztalataik tadsa mellett klfldi pnzgyi tmogatst is eredmnyez. Klfldi pnzgyi segtsg csak egy esetben jrult hozz a mentestshez (Dnia). A klfldi ajnlatok tbbsge vagy csak felmrsi feladatokra terjedt ki, vagy a vllalsi sszeg jelentsen meghaladta a rendelkezsre ll keretet. A mentestsi munklatoknl a magyar cgek kt ltestmnynl (Kunmadarason, Mezkvesden) klfldi cgekkel trsvllalkozk (BGT-Nmetorszg, SGI-Svjc). A nyugati cgek kzremkdse elssorban tervezsben, technolgia tadsban s eszkzk biztostsban valsult meg. Nhny klfldi cg, mint a SAKOSTA (Ausztria), vagy a Carl Bro Group (Dnia) a feladat elvgzsre vegyes vllalatot hozott ltre, magyar cgekkel trsult.

90

A Carl Bro a ptfrdi zemanyagbzis mentestsi munkit magyar cgekkel nyerte el, ahol a kltsgek a dn kormny pnzgyi hozzjrulsbl beszerzett berendezsekkel cskkentek. A tkli repltrnl dn szakmai tancsadk s eszkzk tadsa segtette a krmentestst. A segtsg a kt bzis esetben egyarnt l-l milli dn koront tett ki. A srmellki repltr esetben az USTDP tmogatsval a CH2M HILL amerikai cg elksztette a krelhrts megvalsthatsgi tanulmnyt.

5.2. A krelhrts mdszerei, vgrehajtsa


A krelhrtsi tevkenysget kt nagy csoportra kell felosztani. Az azonnali beavatkozst ignyl esetekre, amelyek ltalban vratlanul fellp zemi (esetleg kzlekedsi) balesetek. Ilyenkor az zemi Krelhrtsi Tervekben meghatrozott konkrt feladatokat, illetleg a Krelhrtsi Mvelettervekben lert teendket kell elltni. Ezek a feladatok a kivlt ok megszntetsre s a kr lokalizlsra terjednek ki. A munklatokat a kr elhrtsra kikpzett egysgek, gy pl. a tzoltsg, a vzgyi- s krnyezetvdelmi biztonsgi osztagok, a Polgri Vdelem s az e clra szakosodott s akkreditlt magnvllalkozk vgzik. A koordincit s a szakmai irnytst az illetkes krnyezetvdelmi felgyelsg ltja el. A folyamatosan vgzend, esetleg hnapokig, vekig tart mentestsi munkkra, amelyek vagy az elz pontban lert tevkenysgek utmunklatai, vagy olyan krnyezeti krok, melyek hosszantart gondatlan kezels, zemeltets kvetkezmnyei. A tovbbiakban csak a hosszabb idhorizont, folyamatos krelhrtsi tevkenysgek kerlnek ismertetsre. A krelhrtsi tevkenysget megelz elvi krdsek Meg kell ismtelni azt az alapelvet, hogy minden krelhrtsnl eredmnyesebb, krnyezetkmlbb s nem utolssorban olcsbb megolds a krnyezeti kr megelzse. Ez hatkony jogi s mszaki szablyozssal s ezek hatsgi eszkzkkel val kiknyszertsvel oldhat meg. 91

Amennyiben krnyezeti kr vagy olajszennyezs mgis bekvetkezik, az els lps a helyszni szemle alapjn a szennyezs minstse. A minsts alapja a pontos szlels, hidrogeolgiai feltrs, reprezentatv mintavtel s a korszer mszerekkel felszerelt laboratriumi munka. Ezek utn clszer a kockzatelemzst elvgezni, majd nhny olajszrmazkkal kapcsolatos zikai, kmiai s szennyezskinetikai alapismeret ttekintse utn kerlhet sor a krelhrtsi technolgia kivlasztsra s a krelhrts megtervezsre. A krelhrtsi technolgia kivlasztsa A technolgia kivlasztsban nagy szerepe van az adott olajflesg zikai-kmiai tulajdonsgainak, klnsen a talajvzszint mlysgnek, a szint ingadozsnak, az uralkod ramlsi irnynak stb. A technolgiai mdszer kivlasztsa sorn meghatroz lehet nhny egyb trsadalmi, gazdasgi tnyez is, melyeket kln-kln, de egymssal szoros klcsnhatsban kell mrlegelni. Meghatrozzk az anyagi forrsokat, melyek meglte, temezse, fajtja (kltsgvets, privatizci, hatsgi ktelezs) dnt hatssal lehet a vlasztand megoldsra. Elvileg ugyan fggetlen, de az anyagiakkal kapcsolatban van a krnyezetvdelmi kvetelmnyrendszer is, amelynek eredmnyekppen alakulnak ki a kvnatos s trhet hatrrtkek, az ideiglenes s tvlati clllapotok. A krnyezetvdelmi s egszsggyi kvetelmnyeket kielgtheti, illetleg a nanszrozsi csatornk szmt bvtheti egy korszer kockzatelemzs. Fontos az idtnyez is, amely egyarnt sszefggsben van a beavatkozs srgssgvel s a technolgia idignyvel. A mrlegels fontos tnyezi a klnleges helyi adottsgok, gy a terlet jelenlegi s tvlati funkcija. Ez nemcsak a krnyezeti s egszsggyi hatrrtkek megllaptsra hat vissza, hanem a vlasztott technolgira is, ugyanis ms technolgit vlasztunk laktelep vagy gyrterlet, illetleg mezgazdasgi terlet vagy vzm-vdidom (pl. nyitott karszt) kzelben. A technolgia kivlasztsnl azt is gyelembe kell venni, hogy a mentestend terletnek s az azokon lv ltestmnyeknek a krelhrtsi tevkenysgek ideje alatt is el kell-e ltni eredeti funkcijukat (pl. kzt, vast, repltr, gyrterlet, raktr esetn). 92

Vgl, de nem utolssorban megfontols trgyv kell tenni a szakhatsgi s a lakossgi (nkormnyzati) akceptlhatsg krdst is. (Tjkoztats, felvilgosts, dntshozatalba val bevons, visszacsatols.) Nyilvnval, hogy azok a krnyezetkml krelhrtsi megoldsok lveznek prioritst, melyek legkevsb krostjk a termszeti rtkeket, a tjkpi s pletkrnyezetet, a terletek hasznlati rtkt s a keletkezett mellktermkeket a termszeti vagy a trsadalmi krforgsba rtalommentesen (biolgiai lebonts vagy hasznosts tjn) vezetik vissza. A krelhrts elrend clja Az elz fejezet paramterei ismeretben nemcsak a technolgit vlaszthatjuk ki, hanem a beavatkozs mrtkt s cljt is. A krelhrtst eredmnye szerint hrom les hatrokkal el nem vlaszthat clllapotra oszthatjuk: els cl lehet a szennyezs tovbbterjedsnek megakadlyozsa, az n. lokalizci, a msodik lehet a rszleges mentests, pl. az olajfzis (olajlencse) kitermelse, harmadik s krnyezetvdelmi szempontbl korrekt cl lehet a terlet teljes rtalmatlantsa. Ezek egyttes ttekintst a 3. bra tartalmazza. Lokalizcis eljrsok: Horizontlis rnykols Felszni takars Vertiklis rnykols Rszletezve: Horizontlis rnykols A horizontlis rnykolst akkor alkalmazzuk, ha a gravitci hatsra a lassan lefel hzd olajtest leszivrg vzzel val rintkezst akarjuk kizrni, vagy abban az esetben, ha az olajtest eltvoltsa utn ki akarjuk zrni a leszivrg csapadkvz oldhat komponenseket mobilizl hatst. A felleti takars legegyszerbb 93

94 3. bra. Olajkrelhrelhrtsi eljrsok ttekintse

mdja manyag flia vagy manyag lap alkalmazsa. Ez azonban csak rvidtv alkalmazsi lehetsget ad. Biztonsgosabb megolds az sszefgg bitumen-membrn kialaktsa. Ha a kzelben agyagnyer lehetsg van, agyag vagy bentonitrteg olcsbban elltja ezt a funkcit. Nem beszlve arrl, hogy ez vgleges megoldsknt is szmtsba jhet. Felszni takars Hasonlkppen alkalmazhat vgleges megoldsknt betonrteg is, klnsen ha a terlet ksbbi felhasznlshoz ilyen felletre szksg van. (Ilyenkor a dilatcis hzagok vzmentes fugzst is biztostani kell.) A felszni takars esetn termszetesen szmtsba jhet a fent felsoroltak kombincija, azaz a tbbrteg szigetels. Szennyezds alatti rnykols alkalmazhat abban az esetben, ha az olajlencse olaj t nem ereszt rteg felett megll, ilyenkor biztonsgbl talptmrts szksges gl injektlssal. Vertiklis rnykols Akkor alkalmazunk, ha a szennyezds oldalirny mozgst kvnjuk megakadlyozni, vagy a szennyezdst krl kvnjuk hatrolni. Ez ltalban mestersges fal szdfal, rsfal , amelyet vagy a legalacsonyabb talajvzszint al helyeznk el merlfalknt az olajlencse vndorlsnak megakadlyozsra ezt nevezzk ktnyfalnak , vagy a fekig verjk le, hogy az oldott anyagok se mobilizldhassanak. Specilis fajtja lehet vertiklis lernykolsnak a hidraulikus gt. Ez lehet egy olyan ktsor, melynek depresszis grbi sszernek, s ez akadlyozza meg az olaj s az olajos vz vndorlst. Minden esetben szksg van a kitermelt vz elhelyezsre, illetleg nyelkutakba, szivrg rkokba val visszatpllsra. Ez esetben mr kzbeiktathat egy tiszttberendezs is, mely a rszleges szennyezsmentestst is szolglja. Elkpzelhet ennek ellenkezje is, amikor a ktsor ltal meghatrozott szelvnyben vzbesajtolssal elidzett tlnyomssal kialaktott hidraulikus gttal akadlyozzuk meg a szennyezs tovbbterjedst. 95

Rszleges mentests Olajfzis kitermelse Az olajfzis kitermelshez termelkt szksges, mely mkdhet egyszivattys rendszerben s n. fziselvlaszt (pl. scavanger) szivatty rendszerben. Az els esetben kln szepartorrl, fziselvlaszt mtrgyrl kell gondoskodni. A scavanger szivattyrl kln csvn tvozik az olaj s a vz. Az olaj mindkt esetben elszlltsra, jrahasznostsra kerl. Vzfzis tisztts A vzfzis ignyeknek megfelelen emulzibontssal, levegztetssel eltisztthat. Az ezutn kvetkez lpsek mr a teljes dekontaminls lpcsjhez tartoznak. Ezek lehetnek kemoszorpcis (aktv sznszr), bioszorpcis (biolter) eljrsok. Lehetsg van arra is, hogy a maradk sznhidrogneket hidrognperoxiddal enyhn oxidljuk s tpanyagokkal dstva visszajuttassuk a talajba (lsd ksbb az in situ biolgiai eljrsoknl). Gzfzis kezelse Levegztets esetn a levegvel kihajtott gz legtbb esetben olyan hgtst kap, hogy krosts nlkl a levegbe bocsthat. Ha erre knny prlatok esetn akr leveg-tisztasgvdelmi, akr tzrendszeti okok miatt nincsen md, akkor elnyeletsrl vagy szablyozott getsrl kell gondoskodni. Olajszrmazkok teljes rtalmatlantsa Az olajfzis kitermelse s elszlltsa utn kerlhet sor a terlet teljes rtalmommentestsre. Tekintsnk t tfle megoldst, amely szmtsba jhet az elnyk s htrnyok gyelembevtelvel. Veszlyes hulladklerakba val szllts Elnye: a gyors, gondmentes megolds. Htrnya: nem igazi megolds, csak a problma elodzsa, emelked leraksi djak. 96

Egetberendezs Elnye: gyors rtalmatlants, valdi elhrts, s gyakorlatilag minden svnyolajfajtra j. Htrnya: az eljrssal jr gztisztts, esetleges zemzavar irreverzibilitsa, hossz engedlyeztetsi eljrs lakossgi ellenlls magas kltsgek. Termikus kezels Elnye: gyors eljrs, frakcionlsi lehetsget ad, gyakorlatilag minden sznhidrogn eltvolthat. Htrnya: elszvsrl gondoskodni kell, a szigor tzrendszed elrsok betartsa kltsges. Talajmoss Elnye: kzenfekv kezels, kedvez kltsgek, egyszer eljrs. Htrnya: a mosvizet kezelni kell (kemoszorpci, bioszorpci), csak gyorsan kioldhat anyagokra alkalmas, a mosvz ledkeinek kezelse szksges, a nomszemcss hnyad nehezen becslhet. Biolgiai talajdekontaminls Elnye: igazi krnyezetvdelmi megolds, kedvez kltsgek, a termszeti krforgsba val visszavezets. Htrnya: hossz idszksglet, ktelez bakteriolgiai elvizsglat. 97

98 4. bra. Olajkr elhrtsa a talajban

Az eddig trgyalt olajkrelhrtsi eljrsok clraorientlt ttekintst szolgljk a 3. s 4. brk.

5.3. A krelhrts tervezse


Az elzekben lert krelhrtsi technolgik ismeretben trtntek a konkrt krnyezeti (olaj) kr elhrtsnak tervezsi munki. A terv tartalmi kvetelmnyei a kvetkezk: Elzmnyek; a krelhrts clja; tervezsi alapadatok; a tervezett mtrgyak zemeltetsi lersa; szlelhlzat. 5.3.1. Elzmnyek Az elzmnyek ismertetse ki kell, hogy terjedjen a terlet korbbi hasznlatra, a krnyezeti krt elidz esemny(ek)re (baleset, gondatlansg, folyamatos vagy eseti szennyezs) s az ltalnos krnyezet- s termszetvdelmi szempontokra, valamint a megbz klnleges kvnsgaira. Clszer a terv terjedelmt is behatrolni. 5.3.2. A krelhrts clja A kvnt clllapot pontos meghatrozsa trben s numerikusan. Hatridk, temezs, vghatrid. 5.3.3. Tervezsi alapadatok A felmrsek sorn mrt s szolgltatott adatokat dokumentlni kellett mind szrmazs, mind mdszertan szerint. Klnsen: a szennyezds horizontlis s vertiklis lehatrolsra a feltr ltestmnyek, frsok dokumentcija (fldtani, vzfldtani s hidraulikai stb. paramterek) ismerete, fldtani szelvnyek, trkpsorozatok (fek s fed sszlet szintvonalas trkpei, koncentrcieloszls trkpe stb.), a szennyezs fajtjnak jellemzse, a szennyezs mennyisgi jellemzse (fzisban, kttt s/vagy oldott formban) stb. 99

a beavatkozsok helyeinek optimalizlsa (termel s meggyel kutak helyei stb.) hidrogeolgiai szmtsok, beavatkozsok helyeinek kijellse, beavatkozsok tervezse stb. A hidrogeolgiai- hidraulikai beavatkozs vrhat eredmnye a depresszis tr alakulsa, a folyadk s gzfzis mozgsa stb. a feltrt szennyez anyagok zikai, kmiai tulajdonsgainak ismertetse, klnsen mrgez, krost hatsra, az anyagok vzoldhatsgra, tenzijra, lobbanspontjra, viszkozitsra, tzveszlyessgi fokozatra, biolgiai bonthatsgra, biolgiai folyamatokat gtl tulajdonsgaira (szervetlen, mrgez anyagok), korrzis tulajdonsgra, stb. A tervezett mtrgyak lersa termelkutak, szivattyk, esetleges szepartorok, nyeletkutak, drnek, egyb recirkulcit biztost rendszerek, esetleges horizontlis rnykolsok, kztes vztiszttsok, ezek mtrgyai levegztetk (vzfzisra), adszorberek (vzre, gzra) abszorberek (vzre, gzra) bioszrk (vzre, gzra) stb. 100

termel berendezsek ex situ eljrshoz ktrk, homogenizlk, prizmzk stb. krmentest rendszerek talajklmatizlk (nedvestk, strak, drnek), vegyszeradagolk, levegztet rendszerek, ventilltorok, lndzsk. gztiszttk (kemo-, bioszorberek) stb. A tervezett mtrgyak zemeltetsi lersa A tervezett mtrgyak zemeltetsi lersa (technolgiai ignyek szerint) A mkdtets hibalehetsge, TMK-ja, munkaminsg biztostsa. szlelhlzat (komplex krnyezetvdelmi monitoring rendszer) a krelhrtsi munklatok alatt, a krelhrtsi munkk utn. Egyebek tervezi nyilatkozat, munkavdelmi elrsok, tzvdelmi elrsok, hatsgi (szakhatsgokkal egyeztetett) engedlyek, hatlyos szabvnyok, mszaki irnyelvek s jogszablyok jegyzke stb.

5.4. A krelhrts vgrehajtsa


Magyarorszg nehz pnzgyi helyzete miatt a munka csak fokozatosan indulhatott meg. Az els temben a kiemelten vdett trsgekben lv bzisoknl a mobil szennyezsek lokalizlsra s ki101

termelsre kerlt sor, elssorban az nll fzis sznhidrogn (CH) szennyezsek felszmolsval, de egyes ltestmnyeknl a talaj magas CH-szennyezettsgnek mentestse is megtrtnt. ltalnos ismertets A program 1992. vben indult s 20 nagyobb ltestmnyt foglalt magba. A krelhrts mrtkt meghatrozta az egyes bzisok trsgnek vzkszlet hasznostsa, illetve terlethasznlata. Ezek gyelembevtelvel a krnyezetvdelmi hatsgok a felszn alatti vizek tiszttsi hatrrtkre az sszes oldott sznhidrogn koncentrcit 100 g 1,0 mg/l rtkek kztt rta el, mg a talajok esetben a kttt szennyezs hatrrtkt 100 1.000 mg sznhidrogn/(talaj m3) kztt hatrozta meg. A krelhrts vgrehajtsnak folyamata: A krelhrtst vgz cgek kijellse utn kiegszt vizsglatok alapjn kiviteli terveket ksztettek, amelyekben rgztettk a szennyezsek jellegt, mrtkt, trbeli kiterjedst, a mentests alternatv megoldsait, a mszaki alkalmazhatsg, a tiszttsi elrsok s kltsg alapjn kivlasztott mentestsi eljrst s technolgit. Ezt kveten hatsgi engedlyeztets keretben a tervek jvhagysa kvetkezett. A krmentestsi munkk vgrehajtsa mszaki ellenr folyamatos ellenrzse mellett trtnt az elrt mrtkig. A krelhrts fbb vonsai: A munkk a replterek, zemanyagtrolk s bzisok sznhidrogn szennyezsnek lokalizlsra terjedtek ki, a szabad fzis sznhidrogn s oldott CH-val szennyezett talajvz kitermelsvel. A szennyezett talajvz tiszttsa kitermels utn elssorban levegztetssel trtnt, nhny esetben aktv sznszr alkalmazsval. A szennyezett talaj mentestst talajlevegztetssel s biolgiai tiszttssal vgeztk. 102

Alkalmazott technolgik, berendezsek: a) nll fzis sznhidrogn szennyezs s szennyezett talajvz kitermelst a szennyezs mrtke, helyzete s a talajadottsgok fggvnyben vgeztk. Kitermel mtrgyak: kutak, szivrgk, nylt rkok. Kitermel technolgik: talajvz s CH-szennyezs eltvoltsa egyestett rendszerben egy szivattyval, elvlasztott rendszerben, kln vztermels s CH-kitermels, specilis szivattykkal (pl. Scavanger, CEE), csak CH-fzis kitermelse (Skimming). Kezelsi technolgik: fzissztvlaszts, szennyezett talajvz levegztetse (air stripping), aktv szenes szrs. A kezelt vz elhelyezse egyes esetekben esztet permetezssel, vagy kutakon, rkokon keresztl a talajba szikkasztssal trtnt, ms helyeken felszni vzfolysba kerlt. A talajban kismrtkben szenynyezdtt kitermelt CH-termkek hasznostst, megsemmistst ltalban getssel, htermelsi cllal vgeztk. b) Egyb alkalmazott technolgik: Illkony CH-szennyezs esetn (pl. benzin): talajlevegztets (soil venting system) ketts formban, levegbefvssal s vkuum alkalmazsval. Talajok kttt CH-szennyezse esetn: kitermelt talaj biolgiai kezelse (on site bioremediation).

5.5. Ltestmnyenknti sszefoglal


A legnagyobb szennyezettsg objektumok krnyezeti krainak ttekintst, a szennyezettsg cskkentsre tett intzkedseket az albbiakban rszletezzk:

103

1. Tab, Hunyadi Jnos laktanya A krelhrtst a nagy terleten sznhidrognnel szennyezett talajtmeg felszn alatti vizeket veszlyeztet hatsa indokolta. A COMCO MARTECH cg 1990-ben kezdte meg a sznhidrognnel szennyezett talaj tiszttst. A krmentestsre a MARTECH a KTMmel kttt szerzdst, melyet kisebb mdostsok, vltoztatsok utn 1991. oktber 18-n vglegestettek s a kzben lelltott munka folytatsra kerlt. A MARTECH az elzetes felmrse alapjn az els temben kitermelt 7.105 m3 sznhidrognnel szennyezett fldet. A terletileg illetkes Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg 1991 mjusban tovbbi 2.512 m3 szennyezett fldmennyisget hatrolt be (400 mg/kg feletti szennyezettsg). A vllalkoz a szennyezett talajt kitermelte, helyileg kialaktott telepen biolgiai kezelssel kt szakaszban mentestette, majd a fldet visszatlttte. A MARTECH cg az I-II. szakaszban sszesen mintegy 9.617 m3 fldet termelt ki s tiszttott meg. A megtiszttott terlet nagysga 5000 m2. A szennyezs a felsznkzelben 0,5 m (1,0 m-ig) volt, a legnagyobb esetenknt tbb mint 100 mg/kg. A DDKF hatrozatban a talaj 100 mg/kg szennyezettsgig val megtiszttst rta el, melyet a vllalkoz a mintk tansga szerint elvgzett. A megtiszttott talaj visszatltse megtrtnt, melyet a Kincstri Vagyonkezel Szervezet is elfogadott. Jelenleg a terlet rendezett llapotban, rtkestsre vr. A tabi objektumban a munklatok 1993 decemberben befejezdtek, a hatrrtkre val tisztts megtrtnt, tovbbi munklatok nem szksgesek. 2. Veszprm-Kossuth laktanya A beavatkozst a nagy mennyisg CH-szennyezett talaj ivvzknt hasznostott karsztvzkszlet minsgt veszlyeztet hats ignyelte. A laktanyban lev talajszennyezs krelhrtsi munkit a COMCO MARTECH Magyarorszg 1990. vben, a KTM illetkesnek felkrsre kezdte el. A szennyezett talaj mennyisgt a terepvizsglatok alapjn hatrozta meg 1990-ben, mely felmrs alapjn kezdte meg a talaj kitermelst s biogyakban val kezelst.

104

A kitermelt s kezelt talaj mennyisge 33.750 m3, amit sszesen 1.408 m2 fellet munkagdrkbl termelt ki. A rszletes felmrst a MLYPTERV vgezte 1991. jnius 5-n. Ez a felmrs tovbbi 53.510 m3 sznhidrognnel szennyezett talajt hatrolt le, ebbl 9.330 m3 fld sszes sznhidrogn-szennyezettsge meghaladta a 400 mg/kg hatrrtket. Az I-II szakaszban sszesen 4.200 m2-en mintegy 43.080 m3 mennyisg fldet termeltek ki s tiszttottak meg. (I. szakasz: 33.750 m3, II. szakasz: 9.330 m3.) Szennyezett, de tovbbi tiszttst nem ignyel 44.180 m3 fld. A tiszttsi hatrrtk 100 mg/kg, melyet az 1991 oktberben kttt szerzdsben vllalt a vllalkoz. A munklatok a szerzds szerint 1993. december 15-n befejezdtek. 3. Szkesfehrvr, helikopter leszllbzis A krelhrtst a talajba kerlt sznhidrogn talajvzkszletet veszlyeztet hatsa tette szksgess. A talajvizet a trsgben ivvzknt hasznostjk. A krelhrtsi munkkat a COMCO MARTECH az elzetes engedlyek alapjn 1990 mjusban kezdte el. A szerzdst 1991. oktber 18-n ktttk meg, mely alapjn az 1990-ben kitermelt szennyezett fld megtiszttst vllaltk, biogyakban. A talajtiszttst a MARTECH elzetes (terepi) vizsglatai alapjn kezdte el. Az ismtelt felmrst 1991. prilis-mjusban a Nvny s Talajvdelmi Szolglat Velencei Intzetnek Talajtani Csoportja vgezte. A felmrs sorn tovbbi kitermelend s tiszttand talajt nem hatroztak meg. A szennyezett terlet nagysga 1.500 m2, a megtiszttott fld mennyisge 15.234 m3 volt. A KDKF ltal elrt tiszttsi hatrrtk 100 mg/kg svnyolajtartalom s 1 mg/kg PAH volt. A vllalkoz ltal elrt eredmny 100 mg/kg alatti szennyezettsg. A munkk befejezse utn a terletet 1992 augusztusban tadtk a Szkesfehrvri nkormnyzatnak, valamint a Kincstri Vagyonkezel Szervezetnek. A helikopterbzison a krelhrtsi munkkat nem kellett folytatni, egy rszn azta a Philips zemcsarnokot ptett.

105

4. Tkli repltr A repltren bekvetkezett szennyezs a fvros halsztelki 60.000 m3-es kapacits vzmvnek vzminsgt veszlyeztette, ezrt a krelhrtsnl a kiemelt, I. tembe kerlt. A felmrsek szerint 1.410 m3 sz sznhidrogn, 689.000 m3 olajjal szennyezett talajban tovbbi 596 tonna kttt sznhidrogn s 75.000 m3 kevert hulladk volt. Annak megoldsra, hogy mind az sz CH, mind a szennyezett talajvz kezelhet legyen, ugyanakkor a mentests 3 v alatt megtrtnjen, a szennyezett terleteken tlagosan 1,5-2,5 m mlysg depresszikat kellett ltrehozni a talajvzfelsznen. Ezek a depresszik az sz CH gyjt csapdi gy, hogy a depresszi felletn, annak kzpontja fel szik a szabad fzis sznhidrogn. A talajvzfelszn depresszis ternek kialaktsa kitermel frt kutak ltestsvel trtnt. A kedvez ramlsi viszonyok kialaktsra szikkaszt frsok kszltek. A kutakbl kitermelt vz levegztets utn (oldott CHeltvoltssal) a szikkasztfrsokban kerlt elnyeletsre. Az oldott CH-t tartalmaz talajvz intenzv kilevegztetssel megtisztthat volt. Meghatrozott mennyisgt visszajuttatva a talajba, elkerlhet az ramlsi holtterek kialakulsa, egyben biztosthat a nagy szennyezettsg talaj tmossa s nem utolssorban a talaj vzhztartsnak egyenslya. A kitermelt kerozin a helysznen meglv, ellenrztt tartlyokban lett sszegyjtve, amelyekbl jrahasznostsra tartlykocsikban elszlltsra kerlt. A folyadk szelektv, a folyadkfzisok szintjt kvet, automatizlt kitermelsre a Scavanger szivattyrendszer alkalmas, amely azonos energiarendszerrel zemeltethet. A kiviteli tervben megadott levegztetsi mdszerrel az oldott CH-tartalom 5-6 mg/l-rl 0,1 mg/l rtk krl tarthat, amely megfelel a vzbzisra elrt minsgi szabvny rtknek, ami 0,5 mg/l). A levegztets sorn a CH a levegbe jutott. Az erre elrt szabvny pontforrsra (kmny) vonatkozik. Azrt, hogy a hatrrtk tarthat legyen, a terv nyitott trozter CH-mentest hasznlatt javasolta (HTPJ tpus lgbeviv), optimlis mennyisg hgt leveg hasznlatval. Ezzel a mentests idtartama is jelentsen cskkent. 106

107

5. bra. A tkli repltr kerozinmentestse

A kutakba beptsre kerlt CH-t szllt szivattyknt a Small Filter Scavanger 6-os szivatty, illetve a kis teljestmny kutaknl membrnszivattyrl zemeltetett skiner rendszer. A hozztartoz rzkel s szablyoz automatika vezrli a megfelelen mretezett vzoldali szivattyt is (Grundfoss). Lnyeges kvetelmny volt a szivattykkal szemben a CH-tartalom (15 mg/l) elleni ellenllkpessg. Az ismertetett technolgit a 5. bra mutatja be. A mintegy 850 m3 kerozin s 1 milli m3 szennyezett vz kitermelse utn a rendszer tovbbi zemeltetse szksges. 5. Srmellki repltr A repltren feltrt kerozinszennyezs Srmellk kzsg dli rszn megjelent az sott kutakban is s veszlyeztette a Kis-Balaton kiemelt vzminsgvdelmi terlett. A vizsglatok 480-500.000 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj a 340 m3 sz sznhidrogn jelenltt mutattk ki, ami a faluban 12 sott kutat is elszennyezett. A krelhrts lokalizcis munki keretn bell elkszlt a szennyezds elterjedse s a talajvz ramlsi irnynak gyelembe vtelvel meghatrozott helyen a telepls vdelmt biztost, a szennyezds tovbbterjedst meggtl folyadkzr merlfal. Ennek hossza 400 m, mlysge a terepszint alatt 8,0-9,0 m kztti. Trbeli helyzetnek s nyomvonalnak meghatrozsa gy trtnt, hogy a talajvz mlyebb helyzet kszletnek ramlst ne, de a szabad fzis sznhidrogn telepls irnyban trtn mozgst megakadlyozza. Anyaga bentonitos, kzzalkos cementhabarcs, amely megszilrduls utn a vzzrsgi kvetelmnyeknek megfelelt. A legnagyobb kiterjeds szennyezett terleten az sz sznhidrogn s az oldott sznhidrognnel szennyezett talajvz kitermelse clszeren elhelyezett mlyszivrg rendszereken s azok mlypontjain lemlytett termel frt kutakon keresztl trtnt. A kisebb terjeds szennyezett terleteken a lokalizcis munkkat terletenknt egy-egy termel frt kt lemlytsvel s abbl val tarts folyadkkitermelssel oldottk meg. Az nll fzisban kitermelt sznhidrogn a helysznen leptsre, sztvlasztsra s ksbb elszlltsra kerlt. A vegyes fzisban kitermelt, emulzit s oldott szennyezdst tartalmaz talajvz a tele108

ptett kezelrendszerre kerlt, ahol megtrtnt a maradk szennyezds levlasztsa, majd levegztetssel s szrssel trtn tiszttsa. Az elrt hatrrtk al megtiszttott vizet a repltr arra alkalmas helyn sztpermeteztk s a talajba szikkasztottk. A teleptett hat folyadkkitermel s -tisztt rendszer zemeltetse 1992. november 18. s 1993. jnius 30. kztti idszakban folyt, a szennyezettsgtl fggen 52-163 nap idtartammal. Ezen idszak folyamn kitermelsre s megtiszttsra kerlt 37.600 m3 szennyezett talajvz s 146,6 m3 nll fzis emulzi s oldott formj sznhidrogn termk. A feltrsi munkk sorn szennyezettnek bizonyult 12 db kzsgi sott kt szivattyzsos-feltltses tiszttsa, mosatsa s szrkavics elhelyezse megtrtnt, ezek kzl 3 db kt 1 hnapig tart folyamatos szivattyzst elvgeztk. Az 1991. s 1992. vben vgzett elkutatsi s krfelmrsi llapotokhoz kpest a szennyezds elterjedsi formja s fajtja a lokalizcis zem befejezsekor megvltozott kpet mutatott. Az sz szennyezds gyakorlatilag felszmolsra kerlt, csak a D/2 terleten lehetett szlelni loklis foltokban s elenysz csekly vastagsgban. Az 1993. jnius-december hnapok kztti zemsznetet kveten a II. tem kezdetekor nem jelentkezett nll fzis szennyezds. Idszakonknt egyes gyelkutakban a kapillris znbl szrmazan 0-1 cm vastagsgon megjelent. Az 1994. februr 1. s jnius 30. kztt tartott 5 hnapos folyadk kitermelsi, tiszttsi s visszaforgatsi rendszer zemeltetsvel a kitztt feladatot teljestettk, az intenzv talajmosats alkalmazsval a talajban kttt s a vzben oldott sznhidrogn-szennyezdsek koncentrcija cskkent. A CH2M HILL cg megvalsthatsgi tanulmnynak modellezsi szmtsa s emisszis grbje szerint a kttt talajszennyezsbl szrmaz, a kezdetben 8 mg/l oldott sznhidrogn-tartalom a talajvz mozgsval 20 m tvolsgon bell 1 mg/l koncentrcira cskkent. A D terlet keleti peremn megvalstott rsfal a mg oldott szennyezdst tartalmaz talajvz keleti irnyba trtn ramlst elzrja, gy a kzsgbl a Kis-Balaton fel irnyul szennyezanyag utnptlds nem biztostott. A mentests technolgiai hosszszelvnyt a 6. bra mutatja be. 109

110 6. bra. A srmellki repltr kerozinmentestse

Jelenlegi adataink s vizsglataink, valamint a krmentests sorn szerzett tapasztalataink alapjn a leginkbb szennyezett D terleten a rendszer (kitermels, tisztts, visszaforgats) tovbbi, 1994. v vgig tart zemeltetsvel a talajvz s a talaj tiszttst szksges volt tovbb folytatni. Nhny hnap utn olyan mrtkben cskkent a szennyezettsgi koncentrci, amely tovbbi mestersges beavatkozst nem ignyelt. 6. Szombathely, Huszr laktanya A laktanya a teleplsen bell, lakott krnyezetben helyezkedik el. Kzvetlen trsgben iskola, voda, csaldi hzak, pkzem tallhat, amelyek kzvetlen veszlyeztetse miatt kerlt sor a krelhrtsra. A megelz felmrsek alapjn a szennyezett terleten mintegy 11 m3 sz s a 40.500 m3 talajtmegen belli 65-70 m3 kttt, elssorban benzin anyag sznhidrogn volt tallhat. Helyszni krmentestsre a szennyezett folyadk termelkutas kiemelst, a vzfzis ismtelt szeparlst, levegztetst, az gy mentestett folyadk szrfejes elprologtatst, tovbb a kttt s gzfzis CH-val szenynyezett talaj aktv s passzv levegztet ktrendszeresen keresztli mentestst terveztk. A kthidraulikai szmtsok eredmnye (prbakt mlytse alapjn) azt mutatta, hogy a kutakban mintegy 20-40 l/min vzhozamra szmthatunk. A folyamatos zem, illetleg a kutak egymsra hatsa s a korltozott utnptlds miatt ez a vzhozam cskkenhet, amelynl fogva a kutakat vzszintszablyoz rendszerrel szksges felszerelni. Az sz s oldott sznhidrognt tartalmaz folyadkot mintegy 5 szivatty vltott kutakon trtn egyidej 1 hnapig tart szivattyzsval terveztk eltvoltani. A terleten tallhat CH-szennyezds tlnyom tbbsge knynyen megy t gzfzisba, eltvoltst az elszennyezett terlet egszt egyenletesen lefed levegztet kutakon keresztl terveztk eltvoltani. A levegztets hatkonysgnak nvelsre a kutak egy rszbe levegbeprselst (aktv kutak) irnyoztunk el, aminek hatsra a rtegben levegmozgs jtt ltre. A CH-gzban dsult leveg eltvozsnak elsegtsre a kutak msik rszt kilevegztetsre (passzv kutak) kvntuk felhasznlni. 111

A levegztet rendszer megtervezshez a fldtani-vzfldtani adottsgokbl indultunk ki. A talajvz szintje felett kavicsos rteg, ennek fedjben tlagosan mintegy msfl mter vastagsg agyagos kzetliszt, majd nmi feltlts tallhat. Levegszllts szempontjbl a vz alatti rsz lgzr hatrolst kpez, a levegt vezet kavicsrteghez kpest az agyagos kzetliszt flig lgtereszt rtegnek minsl. Vizsglatainkat a vkuumkutakhoz kapcsold felsznalatti levegmozgsra vonatkozan kidolgozott lls-fle sszefggsek alapul vtelvel vgeztk. Ennek alapjn a terleten 10 m-es hlban trtn ktkiosztst, ezen bell 2020 m-es hlban aktv kutak teleptst terveztk. A szmtsok alapjn a levegbetpllsnak 1,5-2,0 bar nyoms mellett 4,0-8,0 m3/min leveghozam kzttinek kell lenni. Ebbl kvetkezen viszonylag kis nyoms s nagy levegkapacits belltsa szksges. Ez alapjn 53 db passzv s 16 db aktv levegztet kt ltestse trtnt meg. A kutak kiosztst brn mutatjuk be. Az aktv kutakat a mrt legnagyobb vzszint feletti fl mterig, a passzv kutakat az sszlet teljes hosszban szrztk be. A munklatok 1992. prilis 1. s december 15. kztt folytak. A termel kutakbl robbansbiztos kivitel bvrszivattyval trtnt a szennyezett talajvz kitermelse. A kitermelt talajvz a szennyezds koncentrcijtl fggen puffertartlyba vagy kzvetlenl a vztisztt berendezsbe kerlt. Nagy mennyisg szabad CH esetn a puffertartlyban megtrtnik a fzissztvlaszts, amelynek fels, benzines frakcijt tovbbi felhasznls cljra fm hordkba gyjtttk, az oldott CH-val szennyezett rsz pedig vztiszttba kerl. A vztisztt (HIDROCHEM) egy troltrben valstotta meg a fzissztvlasztst, levegztetst s a otcis hab levlasztst. A levegztet fvkkat kis teljestmny lgsrtvel zemeltettk. A vztiszttt elhagy vz medencbe kerlt, ahonnan egy szivatty a megtiszttott vizet szrfejes ntzssel visszajuttatta a talajba. gy lehetsg nylt a szennyezett talaj mosatsra is, ami tovbbi kttt sznhidrognt oldott ki, nvelve ezzel a talajban kttt sznhidrognmentests hatsfokt. A fentiekben ismertetett mentestsi technolgit a 7. bra mutatja be. 112

7. bra. Szombathely, Huszr laktanya benzinmentestse

113

A levegztet rendszernl a srtett levegt egy 0,5 bar tlnyoms 60 m3/h teljestmny lgfv szolgltatta, amelynek maximlis teljestmnye 40 kW volt. A lgsrthz a mentestend terleten vgig hzd 130 mm tmrj gerincvezetk is tartozik. A gerincvezetkbe tetszs szerinti helyen s szmban beavatkozsi lehetsg pthet be, amely exibilis kapcsolattal kthet az aktv kutakra szerelt, lgmentes kapcsolatot biztost ktfejekhez. Az egyenletes mennyisg levegellts rdekben nyomsszablyoz szelepet s mrmszert helyeztek el a fv utni fvezetken s minden kt legazsn. Az aktv kutak mkdsi krzetbe tartoz passzv kutakbl tvoz szennyezett vizet sszegyjtttk s a munkaterletrl elvezettk. A vezetken s ktfejeken nyomsmr s mintavev csonkok voltak tallhatk az zemels ellenrzsre s a mentests hatkonysgnak vizsglata cljbl. A mentests prbazeme jlius 1-jn indult a laktanya terletn lv 4 aktv ktbl ll ktcsoporttal. A prbazem els napjn rnknt, majd a ksbbiekben naponta nhny alkalommal, de jabb ktcsoportra val tllskor szintn rnknt trtntek mrsek. A mrseket a Vas megyei Tzolt Parancsnoksg vgezte. A mrsek sorn als robbansi hatrrtk szzalkot, valamint a leveg oxigntartalmt mrtek. A krelhrts kvetkeztben eltvoltsra kerlt az sz CH-szennyezs, a talajvz oldott szennyezse az elrt 2 mg/l rtk al cskkent, a talaj maradk kttt szennyezse lehetv tette a terlet hasznostst s a krnyezet veszlyeztetse megsznt. 7. Kiskunlachza, repltr A nagy mennyisg kerozinszennyezs a vros beptett, ivvzhlzattal nem rendelkez teleplsrszt veszlyeztette. Az elzetes felmrsek, valamint azok pontostsa sorn az I.-II. jel kzponti zemanyagtrolk trsgben szleltek sz sznhidrogn-szennyezst. A lokalizcis rendszer az I. zemanyagtrol terletn 7 db termel ktbl, 24 db szikkaszt ktbl s 10 db ellenrz ktbl llt. A II. zemanyagtrol terletn 7 db termel ktbl, 21 db szikkaszt ktbl s 6 db ellenrz ktbl ll krmentest rendszert alaktottak ki. 114

Mindkt terleten l-l db TURBULENTA tpus vzlevegztet berendezssel oldottk meg a vz kezelst. A rendszer elve: az sz sznhidrogn kitermelse kismlysg, nagytmrj, rselt furatokban vzkitermel szivattyval depresszit lltottak el. A fzissztvlaszts s sznhidrogn-kitermels Small Filter Scavanger tpus szivattyval trtnt. A kinyert sznhidrognt gyjts s trols utn engedllyel rendelkez vllalkoz szlltotta el. A vztisztt berendezsen kezelt, hatrrtk alatti szennyezdst tartalmaz vizet a szikkaszt furatokon t a talajba visszajuttattk. Az zemeltetst 1992. december 15-n befejeztk. A tiszttott vz visszaszikkasztsval ltrehozott, vzkiszortsos msodlagos letermelsi technolgia kvetkeztben a sznhidrognnel szennyezett mez rszekre szakadt, a sznhidrogn a termelkutak depresszis tlcsrben gylt ssze. gy a szennyezett talajtest trfogata jelentsen cskkent. Megllapthat, hogy az sz sznhidrogn eltvoltsa a tervezettnek megfelel mrtkben trtnt meg, sszes mennyisg 170 ezer liter volt. A krmentests folytatsa szksges, s tisztzni kell a tulajdonviszonyokat. 8. Kalocsa, repltr A talajba kerlt nagy mennyisg kerozin veszlyeztette a trsgben a felsznkzeli rtegekben tallhat vzkszletet, amelyet ivvz termelsre ignybe vesznek. A krelhrts tevkenysgei: szivrogtat rkok ltestse, krmentest gpszeti berendezsek teleptse s mkdtetse, a talajvz felsznn sz kerozin kiszivattyzsa, fzissztvlaszts, a sznhidrognnel ersen szennyezett talaj kitermelse, a talaj biolgiai ton trtn tiszttsa (a megtiszttott talaj a prizmkban maradt). A kiptett rendszer mszakilag megfelelen funkcionlt. Az zemeltets folyamn 1993. jnius 30-ig tmosatsra kerlt mintegy 17.000 m3 kttt sznhidrognt tartalmaz szennyezett talaj, tforga115

tsra kerlt kb. 100.000 m3 oldott sznhidrognt tartalmaz vz s kitermelsre kerlt 520 m3 kerozin. A kitermelt kerozinbl 498 m3-t a Regionlis Alternatv Studio (RAS Kft., Mosonmagyarvr) fuvarlevllel igazolt mdon szlltott el. Az zemels sorn rgztsre kerlt, hogy a felmrshez kpest a szennyezs nagyobb terletre terjed ki s a vzfldtani paramterek kedveztlenebbek. 6.068 m3 talaj kerlt kitermelsre s biogyon val tiszttsra. A gzkromatogrs vizsglatok szerint a biogyakba elhelyezett szennyezett talaj kttt sznhidrogntartalma az elrt hatrrtk al cskkent. A tiszttott talajt azonban a mentest rkokba a mg mindig szivrg, sz sznhidrogn miatt a szerzdsben foglalt hatridig rtelmetlen lett volna visszatlteni. A repltr sznhidrogn-mentestst nem lehet bejezettnek tekinteni, csupn a lokalizci egy rsze fejezdtt be. A terleten mg megmaradt sz s kttt sznhidrogn eltvoltsra tovbbi krelhrtsi munkavgzsre van szksg. 1994 vgig mintegy 600.000 liter kerozin s 120 m3 talajvz kitermelst s megtiszttst vgeztk el. 9. Esztergomi objektumok Malinovszkyij pnclos laktanya, Krhzi Ellt csoport A ltestmnyek a vros terletn vannak, ahol a krnyezeti veszlyeztets miatt szksg volt a beavatkozsra. A sznhidrognnel szennyezett felsznkzeli talajoknl kitermels utn biogyakban, mtrgyzssal, nedvesen tartssal, levegztetssel biztostottk a talajban norml krlmnyek kztt is meglv olajbont mikroorganizmusok letfeltteleinek optimlis krlmnyeit. A biogyakban sszesen 5.200 m3 szennyezett talajt kezeltek kzel hrom hnapig. A vizsglatok alapjn megllapthat volt, hogy a lebonts a Malinovszkij pnclos laktanyban 84%-os, a Krhzi Ellt csoportnl 98%-os hatsfokkal ment vgbe. A magas sznhidrogntartalm talajokat s a szennyezett csatornaiszapokat, sszesen 8 m3-t termeltek ki s ezt a nyergesjfalui Dunamenti Szolgltat Kft.-nek adtk t. 116

A talajvizek sznhidrogn-mentestsre a szennyezds mrtke s becslt nagysga alapjn 3 db 20 m mlysg talajvztermel kutat alaktottak ki. A kitermelt talajvizet fzissztvlaszt medencbe nyomtk. A vz alacsony sznhidrogn tartalma miatt nem vlt szt leflzhet mennyisg olaj. A szeparlsi mveletet ezrt hrom nap zemeltets utn kiiktattk. Az oldott sznhidrogn-szennyezst METATON tpus levegztet rendszerben tvoltottk el. A medenckbl tvoz, sznhidrognnel szennyezett leveg ghetanyag-tartalmt CASELLA tpus gzdetektorral ellenriztk. A tiszttott vizet visszapermeteztk a talajra. A kutak zemelse 1992. december 4-n fejezdtt be, amikor is a vzmintk kevesebb, mint 1,0 mg/l sznhidrogn szennyezst tartalmaztak. Mszaki ellenri javaslatra, az rintettekkel egyeztetve: kiemelsre kerlt 7 db, le nem betonozott tartly, feltrtk s kitiszttottk az objektum csatornarendszert, ptoltk a hinyz csatornaszakaszokat. A vllalkoz a szerzdsben foglalt ktelezettsgeinek eleget tett. Tovbbi krmentestsi munka nem indokolt. 10. Lovasberny, laktanya s lszerbzis A talajszennyezs felszmolsra a felsznkzeli vzkszletek veszlyeztetse miatt kerlt sor. A laktanya terletn: A kadmiummal szennyezett terletek in situ kezelse trtnt meg, 4 db ferde furatba adagolt msz-szuszpenzi njr gppel vgzett injektlsval. Az olajjal szennyezett terlet az eredeti felmrsben szerepl mennyisgnl 86%-kai tbb volt, ezrt a sznhidrognnel szenynyezett rszek in situ biolgiai kezelse 12 db ferde furaton keresztl trtnt. 2.000 m3 szennyezett fldkitermels utn biolgiai kezelgyon kerlt ex situ tiszttsra. A krelhrtshoz 700 m2 fellet beton feltrse vlt szksgess, amelyet a KVSZ krsre 303030 cm-es mretre daraboltak s a javtszn mgtti gdrbe helyeztek. A helyrelltsi munkk a Kzp-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg (KDT KFE), a KVSZ, valamint a mszaki ellenrrel 117

egyeztetett mdon trtntek. A drncsvek tovbbra is a helykn maradtak, a feltrt betonfelletek, valamint a fldkitermels sorn megsrlt mtrgyak helyrelltsra kerltek. Az ideiglenesen kiptett kzmvezetkek s a szocilis kontner leszerelse, eltvoltsa megtrtnt. A KDT KFE ltal korbban kialaktott 3 db gyelkt tovbbra is ellenrzsre alkalmas llapotban maradt. A vllalkoz a szerzdsben vllalt ktelezettsgeinek eleget tett. Tovbbi krmentestsi munka nem indokolt. 11. Kunmadaras, repltr A krelhrtsra az igen nagy mrtk kerozinszennyezs miatt veszlyeztetett beregfrdi vzbzis vdelme s a telepls dli szle elszennyezdsnek megelzse rdekben volt szksg. Az elzetes s kiegszt felmrs eredmnyeit gyelembe vev kiviteli tervek 6 db sznhidrognnel szennyezett terlet mentestsre kszltek el (A, B, C, E, F, I jel terletek). A rendszer 12 db fzissztvlaszt aknbl s mintegy 12 km sszhosszsg drnrendszerbl ll. A szennyezett terletet krbevettk egy 3,5-4,0 m mlysgbe teleptett vszivrgval. A terlet belsejben ltestett ketts funkcij nyelet-megcsapol drnrendszer a mobilizlt sz sznhidrognt s szennyezett vizet egy fzissztvlaszt aknba vezette. Az aknban sszegylt folyadk felsznn sz sznhidrognt leflz Scavanger szivattyval vlasztottk kln s tartlykocsiban, illetve hordban troltk. Az oldott sznhidrognt tartalmaz vizet az A, B, C, E, F terletekrl a Turbulenta tpus levegztet berendezsen kezeltk. A tiszttott vizet nyelet drnek segtsgvel forgattk vissza a talajvzbe. A rendszer hatkonysgnak ellenrzsre 30 db 8 m mlysg talajvzgyel s 2 db 30 m mlysg rtegvzgyel kutat alaktottak ki. A rendszeres ellenrzsbe bevontk a mr meglv 18 db talajvzgyel frst is. Az sz sznhidrogn letermelsnek nyomon kvetsre sznhidrogn-gyel frsokat ksztettek (sszesen 22 db-ot). A vllalkoz a terletrl 1992. december 15-ig 80 m3 sz kerozint tvoltott el, kb. 30.000 m3 sznhidrognnel szennyezett vizet levegztetett t. Az sz sznhidrogn letermelsi hatsfoka mindentt nagyobb, mint 70%, de egyes terleteken elrte a 100%-ot is. 118

A krelhrts II. szakaszra a program tartalkkeretnek terhre 1993. jlius 9-n ptszerzdst kttt a vllalkoz. A KTI-KF az I. temben bevlt mentestsi technolgit tovbbra is engedlyezte. Kiptsre kerlt az E, F, I terleteken a vzszllt rendszer, bezemelsre kerlt a TURBULENTA levegztet berendezs s az automatikk. Ptoltk a nyelet drnrendszer kzel egy ves llsid alatti meghibsodott, elhasznldott manyag cshlzatt 1.200 fm hosszsgban. tmostk az llsid alatt eliszapoldott nyelet s megcsapol drneket. 30 db nyelettartly ptlsa s javtsa is megtrtnt. Ismtelten kiptettk a szennyezett s a levegztetett vz szlltsra szolgl 130 mm-es PERROT csrendszert az E s F terletek kztt, mintegy 3.040 fm hosszan. Frsra kerlt tovbbi 37 db monitoring kt. Az 1992-ben elkszlt kutakkal egytt sszesen 59 db monitoring ktban, heti gyakorisggal sznhidrogn- s vzszintmrseket vgeztek a kivitelezs teljes ideje alatt. A munkba vett terletekrl 1993. december 15-ig, a munka befejezsig tovbbi 35.900 liter kerozint szlltottak el, a kitermels kzben 33.370 m3 vizet levegztettek, a levegztet berendezs hatsfokt rendszeresen ellenriztk. Az I. tem befejezst kveten elvgzett kockzatelemzs sorn kimutattk, hogy a visszamaradt szennyezs veszlyezteti a trsg felszn alatti vzbzist. A repltr egy tvlati jelentsg vzbzis tpterletn helyezkedik el, amelynek rtegvz kitermelst nvelni kvnjk. 12. Hajmskr, laktanya A karsztos terlet miatt klnleges gyelmet kellett fordtani az olaj krelhrtsi munklataira. A krelhrtsi feladatok dnten a kb. 18.000 m3 mennyisg olajjal szennyezett talaj 100 mg/kg sznhidrogn tartalom al trtn mentestsre, tovbb mintegy 500 m3 szennyvziszap megtiszttsra terjedtek ki. 1992-ben a vllalt 18.515 m3 sznhidrognnel szennyezett talaj mentestsbl 14.000 m3 kitermelse, ezen bell 4.045 m3 komposztlsa s 3.500 m3 agrotechnikai mdszer kezelse valsult meg. 119

1993-ban megtrtnt az eredetileg vllalt, szennyezett talajmenynyisg prizmkban 100 mg/kg CH-tartalom al trtn mentestse, munkagdrbe val visszatltse. A tervezett kitermels vgrehajtst akadlyoztk a terleten idkzben elkerlt II. vilghbors robbanszerkezetek. Az 1993-ra thzdott tzrendszeti mentests utn folytatdhatott csak a krelhrts. A mentests sorn tbbsgben nem termszetes llapot talajok, hanem tlnyomrszt heterogn feltltsek (ebbl kb. 2.000 m3 beton-vasbetontmb), tovbb zemanyagtartlyok kiemelst kellett vgrehajtani. A krelhrts eltti s annak vgrehajtsa sorn elvgzett kiegszt kutatsok a korbbi ismereteket lnyegesen meghalad volumen szennyezst mutattak ki (4.000 m3 olajos fld). Az eredeti szerzdsben rgztett szennyezett talajmennyisgeken tl, a fent emltett tbbletszennyezs mintegy 4.000 m3 megtiszttsra az illetkes KDT KFE vlemnye szerint is tovbbi krelhrtsi munkkra volt szksg, ezrt az 1993. vi keretbl a krelhrts folytatsa indult meg. 13. Ptfrd, zemanyagbzis A karsztos terlet vzkszletnek veszlyeztetse miatt klnleges gyelmet kellett fordtani az olaj krelhrtsi munklataira. A vllalkozi szerzds alapjn a Carl Bro Group, ABIC s TECHNITHOM ltal ltrehozott konzorcium vgezte a krelhrtsi munkkat. 1992 decemberig elkszlt 9 db gyel- s 21 db termelkt, majd folyamatosan kiptettk a mentestsi munka tovbbi mtrgyait. A rendszer 1993. janur 8-n indult. Ennek sorn a 10 ktban elhelyezett szivatty kzi zemmel 50 m3-es trolba termelte a vzolaj elegyet. Az elvlt szabad fzis sznhidrognt letermeltk. A szennyezett vizet a 2 m3-es trolbl kzetgyapot szrbl s a ksbb elhelyezett aktvsznszrbl ll mentest rendszeren vezettk keresztl. Az gy hatrrtk al tiszttott vz 5 m3-es gyjttartlybl szivattys temelssel a Pti-vzbe kerlt. 1993. februr 26-ig 105 m3 vizet s 4,2 m3 olajat termeltek ki. A szerzdskts elhzdsa, a kedveztlen hatsfok krelhrtsi eredmny miatt a szerzds hatrideje mdostsra kerlt. A to120

vbbi munkk sorn 1993. jnius 31-ig 140 m3 olajat termeltek ki, ezzel az eredeti szerzdsben vllalt 60%-os mentestsi hatsfok teljeslt. A sznhidrogn-vastagsg mrse alapjn az A terlet mentestettnek volt tekinthet, a B terlet mentestett volt (csupn egy helyen volt loklis dsuls), a C terleten viszont sz fzis volt tallhat. Ezen szennyezs eltvoltsra a tartalkkeret terhre a TECHNITHOM Kft.-vel jabb szerzdsktsre kerlt sor 1993. szeptember 28-n. A vllalkoz a rendszer jraindtst, hromhavi zemeltetst melynek sorn 20 m3/h talajvz kitermelst s hatrrtkre val tiszttst, valamint 5-7 m3/h sz sznhidrogn-termk eltvoltst vllalta. A munkk sorn a kutakat kitiszttottk, zembe helyeztk a szivattykat, lecserltk a szintrzkelket, ismtelten belltottk az automatikt s kicserltk a teltdtt aktvszenes szr bettjt. A szerzdsben vllalt 60 m3 helyett 70 m3 vizet kezeltek s a vllalt 15 m3 sz sznhidrogn helyett 16,1 m3-t nyertek ki. Ezzel a vllalkoz a szerzdses ktelezettsgnek eleget tett. A C rszterleten maradt mg olajszennyezs, melynek teljes eltvoltst a karsztvidkre val tekintettel folytatni ajnlatos, ezrt az rtkestett zemanyagbzis j tulajdonosa a krelhrtst tovbb folytatja a meglv rendszer zemeltetsvel. 14. Mezkvesd, repltr A krelhrtst a felsznkzeli vzkszletek veszlyeztetse miatt kellett elindtani. A vllalkoz a kivitelezsi munkkat az engedlyezs elhzdsa miatt csak ksbb tudta elkezdeni. A szrazsg miatt a szivrg-gyjt rkok ltestse nehzsgekbe tkztt, valamint problmt okozott, hogy megsznt a talajvz termszetes utnptlsa, ezrt 1992. december 12-n a szerzds hatrideje 1993. jnius 30-ra mdosult. A krelhrtsi rendszer ltestse sorn elkszlt: a szivrogtat rendszer, zsompos kitermel rendszer, visszaszikkaszt rendszer, 121

kitermelsre alkalmas egyedi kutak, gyelkutak, terlethatron kvli indikl-gyel kutak, 9.740 m3 biogy, levegztet berendezs s adszorpcis szr. A krelhrts eredmnyeknt 1993. jnius 30-ig az sz sznhidrogn-szennyezs eltvoltsa (15 m3 kerozin), a vz tiszttsa, 9.740 m3 szennyezett talaj biolgiai mentestse, a tartlyok kitiszttsa, valamint a terlet rekultivlsa trtnt meg. A mentests sorn a terleten a Memlki Felgyelsg hatskrbe tartoz temett trtak fel, ami a munkavgzst rvid ideig akadlyozta. A vllalkoz a szerzdsben foglaltakat teljestette. A terlet azonban nem tekinthet krmentestettnek. A krmentests folytatst azonban a hasznostsi clbl s a terleti krnyezetvdelmi rdekektl fggen kell eldnteni, illetve idben besorolni. 15. Gyri objektumok Likcsi laktanya s zemanyagbzis Frigyes laktanya Vadsz laktanya Jzsef Attila ti raktrbzis A ltestmnyek nagyobb rsze a vros beptett krzetben tallhat, msrszben dl vezetben, ezrt a krelhrtst kiemelten kellett kezelni. Likcsi laktanya s zemanyagbzis A terleten ngy krzetben volt jelents szennyezs. A laktanya dlnyugati sarkban lv szennyvzkezel mtrgyak nem megfelelen zemeltek. Idkzben a laktanya pletben elhelyezett hajlktalanok tovbb szennyeztk a terletet. Az EDU-KF, az NTSZ s a mszaki ellenr kzs dntse alapjn a terletet vddepnival krlzrtk, errl a terletrl kb. 40 m3 kommunlis hulladkot szlltottak el bizonylatolva a vrosi szemttelepre. 122

A kocsimos krnykn a bzis szaknyugati rszn kevs sz sznhidrogn-szennyezs volt a talajvzben, valamint a talaj is szenynyezett volt. A szennyezett talajt a Jzsef Attila ton kialaktott biogyakra szlltottk kezelsre, a szennyezett talajvz tiszttshoz 2 db kutat frtak. A kitermelt olajos vizet METATON tpus fzissztvlasztn, illetve levegztetn kezeltk. Az zemeltetsi id vgre az sz sznhidrognt eltvoltottk, az oldott sznhidrogn mennyisge hatrrtk alatt volt. A kaznhz mellett a kaznhzat ellt tartlyokbl kiszivrg tzelolaj szennyezte el a talajt. A szennyezett talajt kitermels utn szintn a Jzsef Attila ton ltestett bioreaktorra szlltottk. A tartlyokat kirtettk, a bennk lv olajos vizet fzissztvlasztn kezeltk. A helysznen lv kb. 30 m3 emulzi (tartlyban trtn) bontsa is megtrtnt, majd az olajfzis getbe kerlt. A tartlypark terletn 1 db kt lteslt, amelybl a talajvizet az tmosatshoz hasznltk. A felszni talajszennyezs miatt kitermelt fld a mr emltett bioreaktorba kerlt. Frigyes laktanya A laktanya terletn, a kocsimos krl a talaj sznhidrognnel volt szennyezve. Az innen kitermelt talajt a Jzsef Attila ti raktrbzison kialaktott bioreaktorban kezeltk. A terleten tallt ptsi trmelket a vrosi lerakra szlltottk. A laktanya csatornahlzatt mintegy 400 fm hosszban s a fellelhet szennyvzaknkat kitiszttottk. Vadsz laktanya A terleten kt helyen trtnt krelhrts. A dli kerts mellett megtrtnt a felszni szennyezs, illetve a talajvzen sz olaj eltvoltsa. A szennyezett talajt (60 m3), valamint a gpkocsi- s harcijrmmos olajos iszapjt is a Jzsef Attila ti bioreaktorba szlltottk. Az ptsi trmelk eltvoltsa is megtrtnt a vrosi lerakba. Az itt frt kt kt 30 napi zemels utn kitermelte a kevs sz sznhidrognt. 123

Jzsef Attila ti raktrbzis A gyri objektumok kzl itt volt a legjelentsebb talajszennyezs. A terleten (volt tartlypark, garzsok) a talaj fels rtegnek sznhidrogn-szennyezse 45.000 mg/kg volt. Ezrt volt clszer itt kialaktani a bioreaktort (fld alap, manyagflival szigetelt medence, aljn frszpor s szalma tertsvel). Erre kerlt kb. 70 cm vastagsgban a helyi s a tbbi objektumokbl (Komrombl is!) a szennyezett talaj. A 33,5 hnapos kezelsi id utni eredmnyek azt mutattk, hogy a mikroorganizmusok egy tizedre, illetve huszadra lebontottk a sznhidrogneket. A bioreaktorbl mintzs trtnt, a laboratriumi eredmnyek alapjn az EDUKF a talajvisszatltst engedlyezte minden objektumba. A terleten lv volt disznhizlalda melll kb. 100 m3 kommunlis hulladk kerlt elszlltsra a vrosi lerakba. A vllalkoz valamennyi objektumban a szerzdsben vllalt ktelezettsgnek 1992. december 15-ig eleget tett. A Vadsz laktanyban a talajvz minsgi vltozsait a kialaktott monitoring rendszerrel s clszeren kialaktott mintavteli programmal gyelni kell, egybknt az ismert szennyezsek szksges mrtk eltvoltsa megtrtnt. 16. Debrecen, repltr A jelents kerozinszennyezs a felsznkzeli talajvzkszlet hasznostst s a telepls szln tallhat ingatlanok sott ktjait veszlyeztette. Az elzetesen felmrt alapadatok pontostsa sorn az albbi problmk merltek fel: Az zemanyagtrolk terlett a kerozin a talajvzzel szivrogva elhagyta a felmrs ta eltelt id sorn, gy jelentsen megntt a krmentestend terlet, a szrazsg miatt a talajvzszint drasztikusan lecskkent, ami az alkalmazott technolgia megvltoztatst tette szksgess. A mentestsi munka msodik fzisban az lland esk miatt fennllt a kerozin kimosdsnak a veszlye, s a talajtisztts a hideg idben rendkvl lelassult. A fenti okok miatt a szerzds hatrideje 1993. jnius 30-ra mdosult. 124

A krmentests sorn elvgzett feladatok: Kitiszttottk a CHtartlyokat s -vezetkeket. Az sz sznhidrogn kitermelsre nagy fellet szivrggyjt rkokat ltestettek. A kitermelt kerozin menynyisge 50.548 liter volt. A szerzdstl eltren a kisebb szennyezett terleteken a hatkonysg fokozsa rdekben vkumextrakcis s elektroozmotikus rendszereket teleptettek. A kitermelt talajvizet tbblpcss vztisztt rendszerbe, majd levegztet s adszorpcis rendszerbe vezettk. A megtiszttott vizet ammniumnitrtos-hidrognperoxidos kezels utn levegbe permeteztk, vagy szikkaszt zsompba vezettk. sszesen mintegy 50.000 m3 vizet tiszttottak meg. A sznhidrognnel szennyezett talaj tiszttsa kitermelssel, prizmba rakssal, biolgiai ton trtnt. A kezelt talaj mennyisge kb. 2.285 m3. A kompresszoros levegztetssel elvgeztk a talajvz s a mlyebben fekv szennyezett talajrtegek sznhidrogn-mentestst is. sszegyjtttek 1.500 kg elemi knt. A beavatkozs hatkonysgnak ellenrzsre sszesen 68 db gyelkt lteslt. Az 1993. jnius 30-i hatridt kveten az tads-tvteli eljrson rgztsre kerlt, hogy a vllalkoz a szerzdsben vllalt ktelezettsgeinek eleget tett. A krmentestsi munkkat folytatni kellett, ezrt az 1993. vi keret terhre j szerzds jtt ltre. 17. Vc-Mriaudvar, zemanyagbzis A talajba kerlt szennyezs a felsznkzeli vzkszlet minsgt veszlyeztette. A munklatok sorn kt esetben volt jelents eltrs az elfelmrs adataihoz kpest: a szennyezett talajvz sznhidrogn-tartalma az elzetesen mrt 60 mg/l helyett munkakezdskor mr 300 mg/volt, a talajszennyezs a jelzett terepszint alatt 0,5-1,0 m helyett, helyenknt 4 m mlysgben is elfordult, a jelzett max. 5.200 mg/kg olajtartalom helyett 25.600 mg/kg olajtartalom is elfordult. 125

A fentiek miatt a szerzds eredeti hatrideje 1993. jnius 30-ra mdosult. A munklatokat a tartlypark terletn, az olajszrmazkokkal szennyezett talajok kitermelsvel kezdtk meg (2.940 m3). Megfelel elkszts utn 5 db fldprizmt ltestettek s ex situ/in situ biolgiai tiszttst vgeztek. Az in situ mentestshez a talajelkszts s a tpanyagbejuttats, valamint a nvnyi kultra vetse a prizmkkal egy idben elkszlt. Ennek sorn 4.400 m2 fldfellet kerlt kezels al. Egyttal a lgszivattys talajlevegszv rendszer is beindtsra kerlt 12 ponton. A talajvztiszttsi munkk a tervezettnl ksbb indultak be, mert a nehzkes gymenet miatt a sztrippel berendezs ksve rkezett. A szennyez gcban elhelyezett aktvszn adszorbenst is tartalmaz sztrippel berendezssel 13.500 m3 szennyezett talajvizet kezeltek. A munklatok lezrsa kt temben trtnt: a szerzdsben foglalt sszes munka lezrsra kerlt, majd a tiszttott talaj visszatltse is megtrtnt. Az objektum jelents rsze privatizlsra kerlt. A kivitelez nll kezdemnyezsre az j tulajdonossal megegyezs trtnt s a fellltott talajtisztt s talajlevegztet berendezseket tovbb zemeltettk. A munklatok kltsgei az j tulajdonost terhelik. A vllalkoz a szerzdsben vllalt ktelezettsgeit teljestette, ennek ellenre a krnyezet potencilis veszlyeztetettsge nem sznt meg, ezrt az 1993. vi keret terhre a munklatok beindtsa megtrtnt. 18. Dombvr, Kaposszekcs, laktanya A vllalkoz a sznhidrognnel szennyezett talaj ex situ biolgiai ton trtn tiszttst vllalta. A talaj kitermelse sorn kiemelsre kerltek a sznhidrogn-szennyezdsek forrst okoz zemanyagtartlyok. A kiemels eltt a tartlyokbl az olajat s a szennyezett vizet kiszivattyztk s a gpjrmmos szennyezett iszapjval rtalmatlants cljra tadtk a hatsgi engedllyel rendelkez szervezetnek. A talajtiszttsi munkkat a C, D, E, F s G terleteken vgeztk. A C, D s F terleten egy-egy szrztt talajvzkutat ltestettek s a mr meglv kt msik szrztt ktbl is tisztt szi126

vattyzs utn megkezdtk a sznhidrognnel szennyezett talajvz kitermelst, kb. 60 m3-t. A kitermelt szennyezett talajvizet a kutak kzelben elhelyezett, kiemelt zemanyagtartlyokban gyjtttk, majd a biogyakon elhelyezett talajra ntztk. A talajvizet meggyel kutakbl a kutak vzad kpessgnek megfelel temben folyamatosan trtnt a sznhidrognnel szennyezett talajvz kiemelse s kezelse. A kt biogyra kihelyezett mintegy 3.240 m3 sznhidrognnel szennyezett talajt olajbont starterkultrval oltottk be. Az olajbont baktriumokkal trtn beoltst megismteltk, mert az els alkalommal az letkpes csraszm nem rte el a szerzdsben vllalt 109/ml baktriumszmot. A baktriumok kedvezbb mkdshez szksges oxignhztarts biztostsa rdekben a talajt rendszeresen laztottk s locsoltk. A vllalkoz a feladatait vgrehajtotta. A ltestmnyen bell az ismert szennyezsek szksges mrtk felszmolsa megtrtnt. 19. Komromi objektumok rpd ti laktanya Monostori Erd A beavatkozst indokolta, hogy a ltestmny beptett terleten tallhat s a sznhidrogn-szennyezs okozta talaj- s talajvzszenynyezs veszlyeztette a krnyezetet, egyes helyeken sott ktban is megjelent zemanyag. A munkavgzs sorn kiderlt, hogy a Monostori Erd terletn nagyobb mennyisg nehzlszer tallhat. A Polgrmesteri Hivatal a Budapesti Katonai Kerletparancsnoksg szakvlemnye alapjn csak a vllalkoz felelssgre engedlyezte a munkavgzst. Ugyanakkor kiderlt, hogy a komromi objektumoknl az elzetes felmrs alapjn eldnttt, rendelkezsre ll pnzsszeg nem elegend a krok elhrtsra, lokalizlsra. Kzenfekv volt a Monostori Erd krelhrtsi munkira biztostott keret rpd ti tbbletmunklatokra val tcsoportostsa. 127

A mszaki tervekben szerepl feladatokat az rpd ti laktanyban maradktalanul elvgeztk. A terleten kt helyen volt helyszni beavatkozsra szksg: a Zrnyi utcai kerts melletti volt tartlypark helyn, a terlet dlnyugati sarkban lv mhelycsarnok krl. A laktanya pksgnek udvarban lv tartlyt a terveknek megfelelen kirtettk s kiemeltk. A mentestst a terlet megtiszttsval: a hulladk, az ptsi trmelk s az cskavas sszegyjtsvel s rendezett lerakban val elhelyezsvel kezdtk. Az elszlltott hulladkok helyt flddel feltltttk. A mhelycsarnok melletti olajfog mtrgyakat kitiszttottk, a kb. 1 m3 olajos iszapot a gyri kzponti bioreaktorra szlltottk. Az olajos vizet a helysznre teleptett HIDROCHEM tpus fzissztvlasztval szeparltk. Az olajat hordkba gyjtve, a gyri veszlyes hulladkgetbe szlltottk. A terlet Zrnyi utcai frontjn jelents sznhidrogn-szennyezds volt a talajban. Itt 5 db termelkutat frtak. Az els vzzr rtegig lehajtott kutak folyamatos, 1,5 hnapig tart szivattyzssal s a kitermelt olaj-vz keverk sztvlasztsval mintegy 1,7 m3 olajat adtak. Az aszly miatt a tervezett helyi tiszttott vzen kvl 1.000 m3 Duna-vz is szksges volt a kell mrtk talajtmoss elrshez. A talaj tmosshoz a termelkutakat s a szivrogtat rokhlzatot hasznltk. A kezelt vz mennyisge mintegy 7.500 m3 volt. Megtrtnt a sznhidrognnel szennyezett talaj (375 m3) mentestse (Gyrben a Jzsef Attila ti bioreaktorban), majd tisztts utn a kitermels helyre val visszaszlltsa. A munklatok 1992. december 15-ig befejezdtek. A vllalkoz a Monostori Erdnl elmaradt munkk elvgzsre j szerzdst kttt a tartalksszeg terhre. A szerzdsben vllalta az sz sznhidrogn eltvoltst, valamint a kttt sznhidrogn mennyisgnek a hatrozatban elrt hatrrtkig trtn cskkentst. A vllalkoz mr a szerzds megktse eltt az elzetes felmrseket s a gyelkutakban az sz sznhidrogn mrst folyamatosan vgezte. A meglv kutakat bvtette, valamint 10 j kt frsra s szrzsre kerlt sor. 128

Az els eredmnyek nem voltak megfelelek, ezrt az EDUKF a munkkat felfggesztette. A vllalkoz, a tervez, az EDUKF vezetje s munkatrsai, a Krnyezetvdelmi Ffelgyelsg munkatrsa, a KGI kpviseli, valamint a Minisztrium kpviselje 1993. november 3-n megllapodott a terv mdostsrl. A mdostott tervnek megfelelen a munklatok 1993. november 4-n jraindultak. A lellts miatt a depresszis tlcsrben megsznt depresszi hatsra az sz sznhidrogn jra sztterlt, az eddigi j hatsfokkal kitermelt sznhidrogn mennyisge nagyon lecskkent, majd az ismtelt szivattyzs meghozta a kell eredmnyt. Az sszes kitermelt vz mennyisge 10.000 m3 volt. A kutakbl kitermelt, illetve a fzissztvlaszt medenckbl sszegyjttt sz s emulzis szennyezs 9.500 liter volt, ezt megsemmistsre elszlltottk. A vllalkoz a szerzdsben vllalt ktelezettsgnek eleget tett, valamint az EDUKF hatrozatban kiadott feladatokat teljestette. A krelhrts folytatsa szksges az elrt krnyezeti llapot elrse rdekben. 20. Szentendre, Dzsa Gyrgy laktanya A krelhrtst a szentendrei dli vzbzis kzelsgbl ered veszlyeztets tette szksgess. A krnyezetszennyezs terleti lehatrolsa rdekben 26 db feltr frst mlytettek, ebbl 3 db-ot gyel ktt alaktottak. A krmentestsi technolgik alkalmazshoz szksges vzmennyisg biztostsra 3 db termel kutat alaktottak ki. A sznhidrognnel ersen szennyezett talajok (300 m3) megtiszttsa starterkultrk alkalmazsval, a helysznen vgzett mikrobiodegradcis technolgival trtnt. A felsznkzeli talajrteg sznhidrogn-szenynyezettsgnek cskkentst sznhidrogn diszperzik ellltsval s talajoltssal vgeztk el. A fggleges irny tovbbterjeds megakadlyozsra bentonitos injektlst alkalmaztak. A mlyebben fekv talajrtegek sznhidrogn-szennyezsnek cskkentst a rtegekbe frt kutakba juttatott komprimlt levegztetssel s injektlssal rtk el. A talajvz tiszttsra oxidcis eljrst alkalmaztak. 129

Megtrtnt a terleten trolt zemanyagtartlyok tiszttsa. Az olajos zagyot a cegldi veszlyes hulladktrolba szlltottk. Elvgeztk a tartlyok vzzrsgi prbjt, a korrzi megakadlyozsra vzzel feltltttk. Elvgeztk a romos pletek bontst, elszlltottk az ptsi trmelket (160 m3). Megtrtnt az objektum vzelltsi, csatornzsi rendszernek fellvizsglata, valamint a terlet rekultivcija, tjrendezse. A laktanya kertsen belli terletn a krelhrtsi munkk 1993. februr 15-ig befejezdtek. A kertsen kvli szennyezdsek felszmolsra a tartalkkeret terhre jabb szerzdsktsre kerlt sor. A laktanya dlkeleti rszn lv szemttelep krnyezetszennyezsnek felszmolsra feltr s ellenrz frsokat ltestettek. A felsznkzeli 0,5 m vastag talajrteg mikrobiolgiai kezelse talajszntssal s trcszssal trtnt. A mlyebben fekv talajrtegek (66.000 m3) szennyezettsgnek cskkentse aerobiozisos in situ mdszerrel folyt. A talajvz (250 m3) sznhidrogn szennyezettsgnek cskkentse intenzv kitermelssel, kt lpcss levegztetssel trtnt, majd a Dera patakba vezettk. A terleten lv hulladk (30 m3) sszegyjtse, lerakra val szlltsa s korltozott terletrendezs is megtrtnt. A vllalkoz a szerzdsben vllalt feladatait teljestette. A terlet krnyezeti llapota mind a hasznostsi clnak, mind a vzvdelmi kvetelmnyeknek megfelel.

5.6. A krelhrtsi tevkenysg eredmnyei


A kormnyhatrozatban elrt feladatok 1993. december 31-re teljesltek. Az elvgzett munklatok eredmnyekppen 8 ltestmnycsoportnl a felmrsek sorn ismertt vlt szennyezsek lokalizlsn tlmenen a program keretben a teljes mentests is megtrtnt: Tab, Hunyadi laktanya, Veszprm, Kossuth laktanya, Szkesfehrvr, helikopterleszll, Esztergom, pnclos laktanya, 130

Lovasberny, laktanya, Gyr, laktanyk s zemanyagbzis, Szombathely, laktanya, Dombvr-Kaposszekcs, laktanya. Tovbbi 12 ltestmnynl a krnyezeti szennyezs lnyeges cskkentsvel a krnyezeti veszlyeztets jelentsen mrskldtt, ezek: kunmadarasi repltr, tkli repltr, srmellki repltr, kiskunlachzai repltr, kalocsai repltr, debreceni repltr, mezkvesdi repltr, ptfrdi zemanyagbzis, hajmskri laktanya, Vc-Mriaudvar, laktanya s zemanyagbzis, komromi laktanya s erd, szentendrei laktanya. Ezeknl a lokalizcis munklatok megakadlyoztk a szennyezsek sztterjedst. A munklatok keretben mintegy 2.465.000 liter szennyezett sznhidrogn termk (kerozin, gzolaj, benzin) kitermelse s rtalmatlantsa mellett 2.002.000 m3 szennyezett talajvz kitermelse s kezelse trtnt meg, tovbb 195.000 m3 szennyezett talaj megtiszttsa vlt lehetv az elrt hatrrtk al s 2900 m3 hulladk gyjtst, rendezett elhelyezst vgeztk el (5. tblzat). Monitoring rendszerek ltesltek, amelyek lehetv tettk a krnyezetszennyezs helyzetnek s cskkentsnek ellenrzst. A vrtnl kisebb mrtk klfldi szakmai s pnzgyi tmogatsok ellenre korszer krfelmrsi s elhrtsi eszkzk, eljrsok kerltek az orszgba. Kialakult az orszgban egy olyan magyar szakrti kr, amely kpes a nagy krnyezetszennyezsek felmrsre, krelhrtsi tervek ksztsre, krelhrtsok kivitelezsre, azaz a krnyezet teljes kr rehabilitcijra. 131

132

5. tblzat. A krnyezeti krok 1992-ben megkezdett elhrtsa (vzlatos ttekints)

A program vgrehajtsban rintett minisztriumok s szervezetek (pl. KVSZ, NTSZ), valamint a Krnyezetvdelmi Felgyelsgek tmogatsa, kzremkdse s a generlszervezi feladatok felmrst irnyt intzethez trtn teleptse nagy mrtkben elsegtette a krelhrts folyamatt.

133

6. A krfelmrs s a trgyalsok dokumentumainak bibliogrja

Tartalomjegyzk Trgya Egyezmnyek Metodika, Krfelmrsi segdlet Kormnyelterjesztsek, hatrozatok Szakrti trgyalsok, jegyzknyvek Objektumjegyzkek, listk Beszmoljelentsek, tjkoztatk Krnyezeti krsszestk, trgyalsi vltozatok Levelezsek, egyb dokumentcik Krfelmrsi dokumentcik A krnyezeti krokkal kapcsolatos szakrti trgyalsok, felmr munka kronolgija Szma 1-7 1-2 1-19 1-30 1-13 1-45 1-7 1-50 1-115

I II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

134

I. Egyezmnyek

1. A Prizsban 1947. vi februr 10. napjn kelt bkeszerzds becikkelyezse (1947. vi XVIII. trvny), 7 oldal 2. Egyezmny, 1958. prilis 24., A szovjet csapatok a Magyar Npkztrsasg terletn val ideiglenes tartzkodsval kapcsolatos gyekben klcsnsen nyjtand jogseglyekrl. Jahner Bakos V. N. Szuhodiev, magyar: 14 oldal 3. Egyezmny. 1957. mjus 27. (NET. 1957. vi trvnyerej rendelet.), magyar: 5 oldal (MK 102. szm), Horvth I. A. A. Gromiko, Rvsz Zsukov 4. Egyezmny, 1957. mjus 27., A Magyar Npkztrsasg kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Szvetsgnek Kormnya kztt, a Magyar Npkztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok jogi helyzete trgyban. (A Npkztrsasg Elnki Tancsnak 1957. vi 54. szm trvnyerej rendeletvel kihirdetve.) 5. GAZDASGI EGYEZMNY, 1958. prilis 1., A Magyar Npkztrsasg Kormnya s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Kormnya kztt a Magyar Npkztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok ltal ignybevett klnbz ltestmnyek s szolgltatsok rendje s felttelei trgyban. Rvsz Grecsko, magyar: 14 oldal 6. Egyezmny, 1990. mrcius 10. A Magyar Kztrsasg Kormnya s Szovjet Szocialista Kztrsasgok kormnya kztt a Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsrl. Mellklet: temterv. Magyar: 5 oldal, orosz: 5 oldal 7. Egyezmny, 1992. november 11. A Magyar Kztrsasg Kormnya s az Oroszorszgi Fderci Kormnya kztt a volt Szovjetuni Magyarorszg terletn ideiglenesen tartzkodott csapatainak llomsoztatsval s kivonsval sszefgg vagyonjogi, pnzgyi s egyb gazdasgi krdsek rendezsrl. Antal Jelcin, magyar: 1 oldal+2 db mellklet (jegyzknyv)

135

II. Metodika-krfelmrsi segdlet

METODIKA
1. AMagyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok okozta krnyezet-krosts mrtknek meghatrozshoz. 1991. prilis 8-n jvhagyta Viktor Silov altbornagy, Annus Antal altbornagy kormny-meghatalmazottak. Mmagyar: 7 oldal+10 db mellklet+krfelmrsi segdlet. Orosz: 5 oldal+10 db mellklet+krfelmrsi segdlet

KRFELMRSI SEGDLET
2. Az 1991. prilis 8-n a kormny-meghatalmazottak ltal jvhagyott METODIKA mellklete, magyar: 130 oldal, orosz: 130 oldal

136

III. Kormnyelterjesztsek, kormnyhatrozatok

1. ELTERJESZTS a kormny rszre a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felszmolsra biztostand kltsgkeret trgyban. 1991. mrcius, magyar: 2 oldal+1 mellklet (hatrozati javaslat) 2. A Kormny 3223/1990 hatrozata, 1990. jnius 25. A Magyarorszg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsval kapcsolatos egyes intzkedsekrl, magyar: 4 oldal 3. Elterjeszts a KTM Miniszteri rtekezlet rszre. A szovjet csapatkivonssal kapcsolatos minisztriumi feladatok teljestsnek helyzete, javaslat a szksges intzkedsekre. sszelltotta: Kiss Ern, Budapest, 1991. mrcius 7. 4. KTM hatrozat, 1991. mrcius 8. A szovjet csapatkivons minisztriumi feladatairl (ad hoc bizottsg kinevezse), magyar: 2 oldal 5. Elterjeszts a Kormny szmra a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felszmolsra biztostand kltsgkeret trgyban. KTM, 1991. prilis 5. 6. Kormny-meghatalmazott: ELTERJESZTS a Kormny rszre Trgy: A szovjet csapatkivonsok vgrehajtsval s gazdasgipnzgyi krdseivel kapcsolatos feladatok. 1991. jnius h, 15 oldal+2 mellklet 7. A Kormny 3278/1991 hatrozata, 1991. jlius 3. A szovjet csapatok kivonsa utni feladatok vgrehajtsrl, magyar: 2 oldal 8. Kormny-meghatalmazott: ELTERJESZTS a Kormnyhoz Trgy: Beszmol a csapatkivonssal kapcsolatos gazdasgi-pnzgyi elszmols krdseiben az 1991. augusztus 14-n kezddtt magyar-szovjet trgyalsokrl. 1991. augusztus, magyar: 19 oldal 9. A KORMNY 3372/1991 hatrozata, 1991. szeptember 5. A haznkbl kivonult szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok s vszhelyzetek felszmolst clz intzkedsekrl, magyar: 1 oldal 10. Elterjeszts (Tervezet) a Magyar Kztrsasg Kormnya rszre 1, 2, 3 vltozatok. Trgy: Irnyelvek a csapatkivons gazdasgi-

137

pnzgyi elszmolsval kapcsolatos magyar-szovjet trgyalsokhoz. 1991. szeptember 23., magyar: 11 oldal 11. Hatrozati javaslat a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok elhrtsnak srgssgi sorrendjrl. 1991. szeptember 26. Keresztes K. Sndor miniszter, 3 oldal+3 mellklet 12. Kormny-meghatalmazott: ELTERJESZTS (tervezet) a Kormny rszre. Kompromisszumos trgyalsi vltozatok. 1991. oktber, magyar: 12 oldal+1 db mellklet (hatrozati javaslat) 13. Elterjeszts (tervezet) a Magyar Kztrsasg Kormnyhoz Trgy: A szovjet csapatkivons sorn tadott szovjet pnzen ltestett objektumok hasznostsa, ill. rtkestse. Annus Antal altbornagy, 1991. oktber, magyar: 6 oldal+ 1 mellklet (hatrozati javaslat) 14. A KORMNY 3461/1991 hatrozata, 1991. oktber 24. A szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok elhrtsnak srgssgi sorrendjrl s a beavatkozsok nanszrozsrl, magyar: 2 oldal 15. A KORMNY 3141/1992 hatrozata, 1992. mrcius 26., A szovjet csapatkivons gazdasgi-pnzgyi elszmolsval kapcsolatos helyzetrl, magyar: 1 oldal 16. KTM ELTERJESZTS a Kormny rszre a tkli volt szovjet katonai repltren feltrt krnyezetszennyezs veszlyeztet hatsainak vizsglata s a krelhrt intzkedsek trgyban. 1992. prilis h, magyar: 5 oldal 17. A KORMNY 3291/1992 hatrozata a kiskunlachzi repltr kezeli jognak tadsrl. 3298/1992 hatrozata az 1992. vi iparpolitikai s az ipari vlsghelyzetek kezelsrl. 1992. szeptember 14., magyar: 1 oldal 18. Kormny meghatalmazott: ELTERJESZTS a Kormny rszre Trgy: A Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsrl szl 1990. mrcius 10-i Egyezmny vgrehajtsa. 1993. janur 14., magyar: 14 oldal 19. A KORMNY 3126/1993 hatrozata a Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok kivonsrl szl 1990. mrcius 10-i Egyezmny vgrehajtsbl add tovbbi feladatokat meghatroz 3023/1993 Kormnyhatrozat mdostsrl. (Karcsony I. megbzsa) 1993. mrcius 26., magyar: 2 oldal 138

IV. Szakrti trgyalsok, jegyzknyvek

1. temtervek a szovjet ingatlanok vizsglatrl az 1990. vre, magyar: 3 oldal, orosz: 6 oldal 2. Jegyzknyv (tervezet) az 1990. mrcius 10-i Egyezmny vagyonjogi, pnzgyi s gazdasgi krdsek rendezsrl, magyar: 11 oldal, orosz: 11 oldal 3. Az 1990. szeptember 10-14-i magyar-szovjet trgyalsok szakmai programja, magyar: 1 oldal 4. Jegyzknyv a krnyezetvdelmi munkacsoport lsn elrt megllapodsokrl. 1990. szeptember 11-14., magyar: 5 oldal 5. Jegyzknyv a szovjet-magyar krnyezetvdelmi szakrti munkabizottsg lsrl. 1990. szeptember 11-14., magyar: 6 oldal, orosz: 8 oldal 6. Jegyzknyv a szovjet csapatok teljes kivonsval sszefgg vagyonjogi, gazdasgi s pnzgyi krdseirl. 1990. szeptember 28., Kdr Bla - Konsztantyin Katusev, magyar: 3 oldal, orosz: 3 oldal 7. Jegyzknyv, 1990. szept. 28. Kdr Bla rnak, a Magyar Kztrsasg klgazdasgi miniszternek s Konsztantyin Katusev rnak, a Szovjet Szocialista Kztrsasgok klgazdasgi miniszternek a Magyarorszgon ideiglenesen llomsoz szovjet csapatok teljes kivonsval sszefgg vagyonjogi-gazdasgi s pnzgyi krdseinek rendezse trgyban folytatott megbeszlseirl. 8. Jegyzknyv a Magyar Kztrsasg Krnyezetvdelmi s Terletfejlesztsi Minisztriumban megtartott rtekezletrl, magyar: 1 oldal, orosz: 1 oldal

139

V. Objektumjegyzkek, listk

1. tvtelre kerl objektumok jegyzke tvteli idpontokkal, PM. Szovjet Csapatkivonsi Titkrsg, 1991, magyar: 5 oldal 2. Kimutats az tadott szovjet objektumok tzszersz tvizsglsrl 1990-1991., magyar: 6 oldal 3. Objektumok jegyzke (kimutats) KVSZ adatokkal, 1991., magyar: 6 oldal 4. Objektumok jegyzke Krnyezetvdelmi Felgyelsgek bontsban, KGI, 1991., magyar: 13 oldal 5. Kimutats a volt szovjet objektumokrl helyrsgi bontsban, PM. SZ.CS.K. Titkrsg, 1991, magyar: 14 oldal 6. Kimutats a volt szovjet objektumokrl: helyrsg, megnevezs, cm s azonost szm, PM. SZ.CS.K. Titkrsg, 1991, magyar: 5 oldal 7. Objektumjegyzk a volt szovjet ingatlanokrl nkormnyzatok szerinti csoportostsban, PM. SZ.CS.K. Titkrsg, 1991, magyar: 7 oldal 8. Kimutats a replterek zemanyag-trolirl, PM. SZ.CS.K. Titkrsg, 1991, magyar: 3 oldal 9. Kziratok a szakrti trgyalsokrl 1990. oktber11november 20. kztt, Plmller J., magyar: 21 oldal 10. Jegyzknyv az ideiglenesen Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsvel foglalkoz kzs szovjet-magyar szakrti munkacsoport rtekezletrl. 1990. oktber 16., magyar: 1 oldal, orosz: 1 oldal 11. Feljegyzs az ideiglenesen Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsvel foglalkoz kzs szovjet-magyar szakrti csoport tevkenysgrl. 1990. november 21., magyar: 4 oldal 12. Feljegyzs az ideiglenesen Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsvel foglalkoz kzs szovjet-magyar munkacsoport tevkenysgrl. 1990. november 25., magyar: 2 oldal 140

13. tmutat az ideiglenesen Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsre. 1990. november 28., magyar: 3 oldal 14. Jegyzknyv a szennyezsek megllaptsnak mdszereiben, felmrsi s mintavtelezsi eljrsokban trtn megllapodsrl, 1990. november 28., magyar: 5 oldal 15. DHCS Parancsnoksga 1990. november 28. 35/22 Elrendeli az kolgiai csoport fellltst. Vezetje V. Girinszkij alezredes s J. Firszov altbornagy, magyar: 2 oldal, orosz: 1 oldal 16. Jegyzknyv a szakrti munkabizottsgi megbeszls elmaradsrl. 1990. november 29., magyar: 1 oldal 17. Jegyzknyv a magyar szakrti csop. jelentse a Metodika kidolgozsrl, 1990. december 12., magyar: 1 oldal 18. Jegyzknyv a szovjet szakrti csoport llspontja a magyar szakrti csoport ltal kidolgozott Metodikval kapcsolatban, 1990. december 18., magyar: 3 oldal, orosz: 4 oldal 19. Jegyzknyv a kidolgozott Metodika egyeztetse, a szovjet fl eltr vlemnynek rgztse, 1990. december 20., Kiss Ern V. L. Grosev, magyar: 6 oldal, orosz: 6 oldal 20. Kzs vizsglatok temterve 1991. janur-mjus hnapokra, magyar: helyrsgi bontsban 9 oldal, idrendi sorrendben 10 oldal, orosz: 1 oldal 21. Munkakri lers: az SZ.CS.K. Titkrsg Krnyezetvdelmi szakrtje rszre, 1991. janur 4., magyar: 1 oldal 22. Jegyzknyv a Metodika mdostsnak (100 mg-1000 mg) javaslata, 1991. februr 21. Grosev Kiss E., magyar: 1 oldal, orosz: 2 oldal, mellklet a kompromisszumos magyar vltozatokrl 23. Girinszkij: Katonai teleplsek megtekintsnek (j) temterve, 16 helyrsg 1991. rpilis 17-23-ig., magyar: 1 oldal, orosz: 1 oldal 24. Munkaterv a SZ.CS.K. Titkrsg Krnyezetvdelmi Szakrtje rszre, 1991. prilis h, magyar: 1 oldal 25. Munkajegyzknyv a magyar-szovjet kolgiai munkacsoport 1991. jnius 10-12 kztti lsrl. Dr. Szab G.. J. Firszov, magyar: 3 oldal+ 2 mellklet

141

26. Feljegyzs az 1991. jnius 21-i trgyalsokrl, a kormnyok fel teend javaslatok szksgessgrl. Annus Antal Silov (jelen volt dr. Tarjn Lszln, dr. Kovcs Lszl), magyar: 1 oldal 27. Munkajegyzknyv az 1991. jnius 23-25 kztti szakrti lsrl. Goldberg prof. eltr vlemnye az elfogadott Metodika szennyezsi hatrrtkrl. (A szolglati jelents mellklet) Goldberg, Kiss E. J. Firszov, magyar: 10 oldal+2 mellklet 28. Magyar-szovjet kolgiai szakrtk krrtkelsi jegyzknyvei, szrevtelei, emlkezteti. 69 db, 1991. augusztus 29. Az kolgiai szakrti bizottsg nvsora, 1991. augusztus, magyar: 1 oldal 30. Szovjet Szakrti Csoport jegyzke, 1991. augusztus, magyar: 1 oldal, orosz: 1 oldal

142

VI. Beszmoljelentsek, tjkoztatk

1. Feljegyzs Keresztes K. S. miniszter rszre. dr. Ills Zoltn helyettes llamtitkr, 1990. december 7., 6 oldal 2. Dr Kiss Elemr: krnyezeti krok felmrse s a krok kiszmtsa. Kapjk a Krnyezetvdelmi Felgyelsgek, 1990. december 21., 2 oldal 3. A Magyar Honvdsg ingatlanignyei az tvett volt szovjet objektumok terletn. 1991, 3 oldal 4. KGI Krnyezetvdelmi Intzet Vzminsg-vdelmi Osztly (dr. Endrdy Istvn): 1.sz. Jelents a szovjet csapatok ltal okozott krnyezetszennyezs felmrsrl, 1990. december 12.-1991. janur 17., 7 oldal+4 mellklet 5. KGI Krnyezetvdelmi Intzet Vzminsg-vdelmi Osztly (dr. Endrdy Istvn): 2.sz. Jelents a szovjet csapatok ltal okozott krnyezettszennyezs felmrsrl, 1991. janur 17-1991. februr 17., magyar: 3 oldal+4 mellklet 6. Tjkoztat a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsvel kapcsolatos munkk bonyoltsrl. (Felgyelsgek, Nemzeti Park Igazgatsgok szmra), dr. Endrdy I., Budapest, 1991., a 2.sz. jelents 4. mellklete 7. KGI Krnyezetvdelmi Intzet Vzminsg-vdelmi Osztly (dr. Endrdy Istvn): 3.sz. Jelents a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsrl, 1991. februr 17-mrcius 14., magyar: 5 oldal+8 mellklet 8. KGI Krnyezetvdelmi Intzet Vzminsg-vdelmi Osztly (dr. Endrdy Istvn): 4.sz. Jelents a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsrl, 1991. mrcius 15 - prilis 15., magyar: 3 oldal+6 mellklet 9. VA-tl tvett helyrsgek tzszersz s vegyi mentestsnek helyzete (1991. november 27-i llapot), MH REVA, magyar: 1 oldal 10. Kimutats a szovjet csapatok ltal hasznlt ingatlanok terletnagysgrl, pletek darabszmrl (helyrsgenknt), PM SZ.CS.K. Titkrsg, 1992, magyar: 12 oldal 143

11. A rvid tvon bell (1993 -1994) szksges beavatkozs kltsgei objektumonknt (2. sz. mellklet) 12. A hossz tv (1995-2010) beavatkozs kltsgei objektumonknt (3. sz. mellklet) 13. I. ptmny nlkli fldterletek listja II. ptmny nlkli belterleti fldek listja III. Megoszthat ingatlanok IV. Fves replterek

144

VII. Krnyezeti krsszestk, trgyalsi vltozatok

1. A szovjet flnek tadott krnyezeti krsszestk f adatai, 1991. jnius 18., P.M. SZ.CS.K. Titkrsg, magyar: 3 oldal 2. A szovjet flnek tadott krnyezeti kr sszestk f adatai, 1991. jnius 22., PM. SZ.CS.K. Titkrsg, magyar: 3 oldal 3. A szovjet flnek tadott krnyezeti kr sszestk f adatai, 1991. augustus 21.. PM. SZ.CS.K. Titkrsg, magyar: 3 oldal 4. Fldmvelsi Minisztrium: 1.1. sz. Krkimutats 2. sz. Krkimutats 1.2. sz. Krkimutats a meg nem trtett krokrl 5. A DHCS ltal hasznlt objektumokon megllaptott krnyezeti krok, 1991. jlius 31., PM. SZ.CS.K. Titkrsg, magyar: 2 oldal 6. A 61,6 millird Ft kolgiai kvetels javasolhat vltozata (P-l, P-2, P-3, P-4), PM. SZ.CS.K. Titkrsg, 1991. augusztus 1., magyar: 6 oldal 7. A DHCS ltal hasznlt objektumokon megllaptott krnyezeti krok (kompromisszumos vltozatok), PM. SZ.CS.K. Titkrsg, 1991. augusztus 5., magyar: 4 oldal 8. Dr. Endrdy Istvn: A krnyezeti krok felmrsnek hatridre val elvgzsnek specilis terve, 1991. mrcius 26., 4. sz. jelents 2. sz. mellklete, 7 oldal 9. A szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok becslse (10 laktanya adatai alapjn), 1991. prilis 9., Dr. Endrdy Istvn fmunkatrs, magyar: 6 oldal+2 tblzat, 4. szm jelents 4. mellklete 10. Dr. Endrdy Istvn: EMLKEZTET az ideiglenesen Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsnek helyzetrl, 1991. februr 6., 2 oldal 11. Feljegyzs (214/91) Annus Antal rszre (Karcsony I.): Ppa, Kalocsa, Baja, Srmellk krokozs sszege, 1991. februr 20., 1 oldal+1 mellklet

145

12. Dr. Tardy J.: Nemzeti Park igazgatsgok rszre intzkeds a krfelmrssel kapcsolatos munkkrl, 1991. februr 20., 2 oldal 13. Dr. Egerszegi Gyula: Jelents Keresztes K. Sndor miniszter rszre a krfelmrsi munkk vgrehajtsa trgyban, 1991. februr 28., 3 oldal 14. Kormny-meghatalmazott llsfoglalsa (tervezet) a Metodika mdostsra irnyul szovjet kezdemnyezsekrl, 1991. mrcius 1., 3 oldal 15. Keresztes K. Sndor KT. miniszter: HATROZAT a csapatkivons KTM teendirl, 1991. mrcius 8., 2. oldal 16. Dr. Endrdy Istvn: A szovjet csapatok ltal okozott krnyezetszennyezs felmrsnek helyzete (mrcius28-i llapot) s teendi, 1991. prilis 2., magyar: 3 oldal+ 3 tblzat. 17. Dr. Endrdy Istvn: Tjkoztats Dr. Szab Gbor helyettes llamtitkr rszre a krnyezeti krok felmrsvel kapcsolatos szervezsre kiegszt javaslat, 1991. prilis 3., 2 oldal 18. Dr. Szab Gbor KTM helyettes llamtitkr (SzG-238/91 sz.) Dr. Endrdy Istvn megbzsa a krfelmr krkiszmts munkjnak szakmai irnytsra s koordinlsra, 1991. prilis 5., 1 oldal 19. Dr. Szab Gbor: Telex a KFE vezetnek a krnyezeti krok felmrsre: a 41 milli Ft-on felli ptkeretrl kormnydntst krt, 1991. prilis 15., 1 oldal 20. Dr. Endrdy Istvn: A szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsnek helyzete, 1991. prilis 21., 1 oldal 21. A szovjet csapatok ltal okozott krnyezd krok felmrsnek helyzete. (dr. Endrdy Istvn), 1991. prilis 22. 22. Dr. Endrdy Istvn: Krnyezeti krok felmrsnek helyzete, 1991. prilis 26., 1 oldal+2 mellklet 23. Dr. Szab Gbor: TJKOZTAT a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felvtelrl, 1991. mjus 10. (11 ingatlan), 3 oldal+1 mellklet 24. TJKOZTAT a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsnek sszegzsrl, 1991. mjus eleje, 7 oldal+6 mellklet 146

25. A. Firszov - V. Girinszkij: Jelents a szovjet csapatok (1956-1991 kztt) Magyarorszgon tartzkodsuk sorn okozott lehetsges krok felmrsrl, 1991. mjus 15-i llapotnak megfelelen, magyar: 7 oldal+1 tblzat, orosz: 5 oldal+1 tblzat 26. szrevtelek A. Firszov - V. Girinszkij ltal sszelltott Tjkoztat jelents-sel kapcsolatban, 1991. mjus 22., Dr. Szab Gbor, Dr. Endrdy Istvn, magyar: 8 oldal 27. FELJEGYZS Kupa Mihly miniszter rszre: sszefoglal jelents a szovjet csapatkivonsrl s az ezzel sszefgg krdsekrl. Karcsony I., 1991. mjus 24., 4 oldal 28. Dr. Szab Gbor: TJKOZTAT a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsrl, 1991. mjus 24., 1 oldal 29. Jegyzknyv (szovjet tervezet) a Magyarorszgon tartzkod szovjet csapatok kivonsnak befejezsrl, 1991. jnius h, magyar: 1 oldal, orosz: 1 oldal 30. Dr. Endrdy Istvn: Jelents a krnyezeti krok felmrsnek eredmnyrl, 1991. jnius 7., 6 oldal 31. Kzlemny a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsnek eredmnyrl, 1991. jnius 10., 2 oldal 32. A. Firszov-V. Goldberg: Levl Karcsony Imrnek a krok felmrsnek gyorstsrl. Szolglati jelents az olajszennyezs hatrrtkvel kapcsolatban, 1991. jnius 15., magyar: 4 oldal 33. Zrjelents Annus Antal altbornagy r, kormnymeghatalmazott rszre Trgy: A Magyar Kztrsasg terletn ideiglenesen tartzkod szovjet csapatok okozta krnyezetkrosts meghatrozsa, 1991. jnius 25., Dr. Szab Gbor 34. Emlkeztet a szovjet csapatok ltal okozott s srgs beavatkozst ignyl krokrl, 1991. jnius 35. SSZEFOGLAL a szovjet csapatok magyarorszgi tartzkodsuk sorn a krnyezetben s a termszetben okozott krokrl, Karcsony Imre, 1991. jlius, 3 oldal+1 mellklet 36. Dr. Endrdy Istvn: Tjkoztat Rott Nndor OKBE rszre, 1991. jlius 3., 3 oldal 37. KTM Tjkoztat a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krokrl s vszhelyzetekrl, 1991. jlius 22., 6 oldal 147

38. KTM Tjkoztat a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krokrl. A krnyezeti krok mrtknek meghatrozsa, 1991. augusztus, 8 oldal+2 mellklet 39. Feljegyzs a magyar-szovjet vagyonjogi krdsek megttelhez (0szalds javaslat rvei). P.M.SZ.CS.K. kormny-meghatalmazott helyettes, 1991. szeptember, 2 oldal 40. KTM helyettes llamtitkra (SZ.G.-/SZ/91) kormnyelterjeszts-tervezettel kapcsolatos szrevtele Annus Antal r fel az A s B varinssal kapcsolatban, Dr. Szab Gbor, 1991. szeptember 27., magyar: 2 oldal 41. KTM LVT Fosztly Nemzetkzi Kapcsolatok Fosztlya: Httr-informci, httr-tjkoztat az 1991. oktber 7-8-i tkli sajtkonferencihoz s trgyalsokhoz (dn segtsg), 1991. oktber 7., 2 oldal 42. KTM Leveg-Vz s Talajvdelmi Fosztlya: Httr-informci az 1991. oktber 7-i tkli sajtkonferencihoz Httr-tjkoztat a dn krnyezetgyi miniszter magyarorszgi trgyalshoz., 1991. oktber 7-8., 2 oldal 43. Karcsony Imre (1523/1992): Levl Annus Antal rszre a csapatkivonsbl add feladatok intzsre vonatkozan, 1992. november 13., 8 oldal

148

VIII. Levelezsek, egyb dokumentcik

1. Plmller Jzsef: Krnyezetvdelmi-krnyezetgazdlkodsi terv a szovjet ingatlanokrl, 1990. szeptember, 8 oldal 2. Dr. Jo Ott: Srmellki repltr felmrsvel kapcsolatos llsfoglals krse, 1991. februr 6., cmzett: Kiss Ern KTM 3. Kiss Ern: Srmellki repltr felmrsvel kapcsolatos llsfoglals dr. Jo Ott NyDt: KF-hez Bp. 1991. februr 7. Telex 4. MHP ptsi s Elhelyezsi Fmrnksg Erdfelgyeleti s Gazdlkodsi Osztly, Buliczka Jnos, 1991. februr, kzirat, tblzat: Veszprm-Dudar trsgben a kr 530,9 milli Ft 5. Pszt Pter: Levl Egerszegi Gyula ftancsoshoz. A krnyezeti krok felmrsvel kapcsolatos KGI szerzds msolatnak megkldse, 1991. februr 13. 6. Feljegyzs Kiss Ern osztlyvezet rszre dr. Szab Sndor KTM fmunkatrs 1991. februr. Trgy: temtervet 1991. februr 20-n egyezteti a Trcakzi Bizottsg 7. Nemzeti Park Igazgatsg Igazgatinak, Termszetvdelmi Igazgatsg Igazgatinak krlevl. dr. Tardy Jnos KTM Orszgos Termszetvdelmi Hivatal, Budapest, 1991. februr 20., 2 oldal 8. A. Firszov vezrrnagy s Karcsony Imre vezrrnagy kormnymeghatalmazott helyetteshez: a krnyezeti krfelmrs srgetse, V. M. Goldberg szakrt szolglati jelentsnek mellkelt megkldse. 1991. februr 20. 9. Dr. Egerszegi Gyula ftancsos: Levl Keresztes K. Sndor miniszter rszre 1991. februr 28. Krnyezeti krfelmrs helyzete s nehzsgei, 3 oldal 10. Kiss Ern: Mezkvesdi sznhidrogn-szennyezs felmrsnek elrendelse. dr. Gavallr I. Mo KFE-hez, Budapest, 1991. mrcius 1. Telex: 2248796 KTM sz. 11. Szatmri Magdolna: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg rajnlat visszaigazolsnak megkrse (6031-18/1991 Ddt KFE), Pcs, 1991. mrcius 5.

149

12. Karcsony Imre: Szovjet szakrti javaslat vlemnyeztetse, nagy szennyezsek gyantott felmrsnek felvetse, cmzett: dr. Szab Gbor KTM, Budapest,. 1991. mrcius 5. (263/1991) 13. 1991. mrcius 8. Miniszteri rtekezlet hatrozatai a szovjet laktanyk krnyezeti krainak felmrsben Sz. G. 103/91 14. Dr. Endrdy I. - dr. Bonnyai Z.: Goldberg szakrt jelentsnek vlasza. Budapest, 1991. mrcius 19. Lovasbernyben tadva s ismertetve. 15. Karcsony Imre: szovjet-magyar szakrti trgyals 1991. mrcius 19-20-n, kolgiai krdsekben, Lovasbernyben. (Ikt. sz. 292/91) 16. Karcsony Imre: Elzetes krfelmrsi adatok krse 1991 prilis 15-ig, cmzett dr. Szab Gbor KTM, Budapest, 1991. mrcius 25. (341/1991 csapatkivonsi titkrsg) 17. Dr. Endrdy I.: A szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti kr felmrsnek hatridre val elvgzsnek specilis terve, cmzett dr. Szab Gbor helyettes llamtitkr, KTM, Budapest, 1991. mrcius 26. ,7 oldal 18. Dr. Endrdy I.: Tjkoztats a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrsrl, cmzett dr. Szab Gbor helyettes llamtitkr, Budapest, 1991. prilis 3., 2 oldal 19. Irnyti s koordincis megbzs dr. Szab Gbor helyettes llamtitkrtl, 1991. prilis 5. (KTM 3174, Sz. G. 238/91) Dr. Endrdy Istvnnak, 1 oldal 20. Egyb: szovjet-magyar vegyesbizottsgi szablyzat, 1991. prilis 8., 4 oldal 21. Dr. Endrdy I.: Levltervezet Annus Antal kormnymeghatalmazottnak: Ptllagos felmrsi keret krelem 39 M Ft lektve 59 objektum felmrsre (41 M Ft 171 objektumra), 10 laktanya felmrt krai 1.600.000.000 Ft (felmrsi sszeg 9,5 M Ft), Budapest, 1991. prilis 9., tervezett alr Karcsony Imre vezrrnagy 22. Karcsony I.: Lvl Annus Antalnak 100 M Ft biztostsa a krfelmrsre, 1991. prilis 9., 1 oldal 23. Dr. Endrdy I.: A. Firszov vezrrnagytl 25 objektumba val gyorstott s azonnali bejuts krse, 1991. prilis 15. Karcsony Imre egyetrt ellenjegyzsvel. 150

24. Dr. Szab G.: telex a 11 krnyezetvdelmi felgyelsgnek, 1991. prilis 15. Trgy: 41 M Ft feletti szerzdsktsi lehetsg felelssgnek vllalsa, 2 oldal 25. Gdll vros polgrmestere levele dr. Endrdy I. rszre a Grassalkovich kastlyban okozott krokrl, 1991. prilis 19., 2 oldal 26. Girinszkij ezredes: Engedly szovjet laktanykba val bejutsra, 1991. prilis 16. 27. tads-tvteli jegyzknyv. Firnicz Istvn (Kzpdunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg), szerzdsek: Szkesfehrvr 4, Dunafldvr, Tolna, Tamsi, Dombvr, Lovasberny, Ppa laktanyk. Budapest, 1991. prilis 19. 28. Dr. Endrdy I.: PM szovjet csapatkivonulssal megbzott kormnymeghatalmazott titkrnjn keresztl kapott engedly. Firszov krsnkre engedlyezi az sszes szovjet objektumba val bejutst, telex a felgyelsgekhez, Budapest, 1991. prilis 26. 29. KTM, dr. Szab Gbor, levl dr. Endrdy Istvn rszre, ad hoc bizottsgi lsnek idpontja, 1991. prilis 26., 1 oldal 30. Kormnymeghatalmazott llsfoglalsa (tervezet) a metodika mdostsval kapcsolatos szovjet kezdemnyezsrl. 3 oldal, 1991. prilis. 31. Girinszkij: 4 laktanyba szl belp, Budapest, 1991. prilis 30. 32. Dr. Maklry Gyrgy: Lovasberny 3. Pkozd ltr helyszni szemlje. MH. Kzegszsggyi-jrvnygyi lloms Nyt: 2/39/1991, 1991. mjus 2. 33. Karcsony Imre: A pkozdi ltren tallt, fokozottan veszlyes egszsggyi hulladk rzse. Budapest, 1991. mjus 3. 34. Karcsony Imre Firszov fel (Balatonszemes, Dombvr, Igal, Tab, Tarany) felmrsi jegyzknyvek megkldse 199l. mjus 5. 1 oldal magyar 35. Karcsony I. levl Firszov fel t objektum felmrsrl (618/91) 1991. mjus 6., 1 oldal, orosz 36. Karcsony I. Firszov fel (619/1991) (Tkl, Vc, Sashalom, Bp. 1, 2, 3) jegyzknyvek megkldse. 1991. mjus 6., 1 oldal, orosz 37. Karcsony I. levele Firszovnak. KTM (dr. Szab Gbor) vlaszlevelnek megkldse, 1991. mjus 23., 1 oldal 151

38. Volt szovjet zemanyagbzisok adatkimutatsa, orosz: 1 oldal 39. Karcsony I. Annus Antal fel a krnyezeti krok felmrsnek befejezsrl, az sszefoglal jegyzknyv megkldsrl, 1991. jnius 7., 1 oldal 40. Karcsony I. levele Silov altbornagy rszre, a felmrs befejezsrl rtests s sszefoglal megkldse. 1991. jnius 7., 1 oldal magyar, 1 oldal orosz 41. Ngrdi Pl Firszov vezrrnagy rszre levl Kunmadaras s Tkl jegyzknyvek megkldsrl. 1991. jnius 10., 1 oldal magyar (mellklet nlkl), 1 oldal orosz 42. Dr. Plfalvi Istvn egyetemi tanr: Feljegyzs a szovjet-magyar trgyalsok szakmai anyaghoz. 1991. jnius 12., 6 oldal 43. Feljegyzs Keresztes K. Sndor miniszter rszre. Trgy: a szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok azonnali elhrtsi feladatai. dr. Szab Gbor helyettes llamtitkr, 1991. jnius 17. (Sz. G. 37/Sz/91) 44. PM. Sz. Cs. K. Titkrsg: nkormnyzatok ltal bejelentett kolgiai s ms krok. 1991. jlius. Kzirat, 8 oldal 45. Kormnymeghatalmazott: magyar-szovjet csapatkivonsi trgyalsok programtervezete, 1991. augusztus 13. 46. Dr. Rott Nndor levele dr. Antall Jzsef miniszterelnk rnak, 1991. szeptember 17. Tovbbtotta Annus Antalnak a Miniszterelnksgi Hivatal (Kajdi J.) a tjkoztat elksztsre, 3 oldal 47. P.M. Sz. Cs. K. Titkrsg: Trcakzi Bizottsg llsfoglalsai (szovjet ingatlanok hasznostsa) I-II. ktet, 1991. november 48. KDV-KFE: Krelhrtsi kszltsg kiadsainak tutalsa. 1991. december 10., 1 oldal+1 mellklet (kimutats) 49. Egyb: Megbzsi szerzds (KTM-KGI), 12 oldal 50. Egyb: A krnyezetvdelemmel sszefgg fontosabb titkrsgi kapcsolatok, 2 oldal

152

IX. Krfelmrsi dokumentcik

1. Krfelmrs: Budapest, Felszabaduls tja Laktanya. A jelentst ksztette: rvzvdelmi s belvzvdelmi Kzponti Szervezet, Dr. Bzs Klmnn Budapest, 1991. mjus, 21 oldal: mellklet: 2, bra: 9, tblzatok: 5, jegyzknyv: 6 pldnyban, tjkoztat: 7 pld. + mell. BUVTI megbzsra 2. Krfelmrs: tpiszentmrtoni objektumok. I. jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 30., 9 oldal, 11 bra + vizsglati eredmnyek. II. jelentst ksztette: Dr. Fbincsics Lszl, 4 oldal, Budapest, 1991. mjus 31., 11 bra, 2 jegyzknyv 3. Krfelmrs - Lrinci Damjanich laktanya. A jelentst ksztette: rvzvdelmi s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet, Dr. Bzs Klmnn Budapest, 1991. mjus, 32 oldal, 2 mellklet 1, db jegyzknyv, 15 db tblzat 4. Krfelmrs: Cinkotai helikopterleszll. Ksztette: rvzvdelmi s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet Ltestmny Ell. Osztly Nagy Lszl Budapest, 1991. mjus, Jelents: 17 oldal, 13 bra, 12 tblzat, 2 jegyzknyv 5. Tborfalvi gyakorltr krfelmrse. I. szakvlemnyt ksztette: Hydroplan ptmny s Krnyezetgazdlkodsi Bt., Budapest, 1991. mjus, 9 oldal, 3 db rajzmellklet, 1 db jegyzknyv 2 pldnyban.II. Kiegszt szakvlemnyt ksztett: Magyar llami Geozikai Intzet Budapest, 1991. mjus 28., 5 oldal, 2 mellklet, 5 bra 6. Tborfalvi objektumok krnyezetvdelmi llapotnak felmrse. I. Ajelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mrcius 5., 13 oldal, 16 bra + grbk. II. A szakvlemnyt ksztette: Hydroplan ptmny s Krnyezetgazdlkodsi Betti Trsasg Budapest, 1991. mjus, Szakvlemny: 19 oldal, 8 db rajzmellklet. III. sz. Kiegsztst ksztette: Kzp-Dunavlgyi Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Budapest, 1991. mjus 24. Vizsglati eredmnyek, Jegyzknyv 153

7. Krfelmrs: Budapest XV., rjrat u. katonai krhz Ksztette: rvzvdelmi s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet Dr. Bzs Klmnn, Budapest, 1991. mjus, 21 oldal, 4 mellklet, 1 jegyzknyv 8. Jelents a szentendrei laktanya llapotrl. Ksztette: M ll. Geozikai Intzet Magyar Balzs Budapest, 1991. mjus 24., I. Jelents: 10 oldal + grakonok, tblzatok, Mellklet: Kiegszt jelents + 1 trkp. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991., 9 oldal + rajzok, grbk. II. Szakvlemnyt ksztette: Hydroplan ptmny s Krnyezetgazdlkodsi Bt., Budapest, 1991. mjus. Szakvlemny: 9 oldal, mellklet: 4 db: 1 versenykirs, 1 szakrti vlemny, nyilatkozatok 9. Vc-Mriaudvar, zemanyagtelep s laktanya krnyezeti krfelmrse. I. Ksztette: ENVICOM Mrnki s Szmtstechnikai Kft., Budapest, 1991. jnius 2., Jelents: 43 oldal, Mellkletek: 27 rajz, 16 fot. II.Ksztette: ENVICOM Kft., Dr. Bcker Tivadar Budapest, 1991. mjus 25. Elzetes jelents: 8 oldal, 1 versenykirs, 2 db szakvlemny, 1 db nyilatkozat 10. Tkl, repltr krfelmrse. Ksztette: Magyar llami Etvs L. Geozikai Intzet (jelents), Szongoth Gbor geozikus, Zilahi-Sebess Lszl geozikus 1991. jnius 6. Budapest. Jelents: 29 lap, Mellklet: 45 db, Rajz: 16 db, Tmafelels: Sajg Zsolt (FTV) 11. InrcsKakucs, raktrbzis krfelmrs. Jelentst ksztette: rvzvdelmi s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet, Nagy Lszl, Budapest, 1991. mjus, 17 oldal, 4 db mellklet, 10 tblzat, 6 bra, 2 db jegyzknyv 12. Krfelmrs: Piliscsaba, Klotild-liget. Jelentst ksztette: NTSZ Budapesti Intzet Talajvdelmi Osztly Regs Ferenc Budapest, 1991. mjus, 12 oldal, 10 db mellklet, 2 pld. jegyzknyv. 13. Krfelmrs: Budapest XVI., Marx u. I. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa (Ferencz Lszln) Pcs, 1991. mjus 15., 14 oldal, 4 trkp, 3 tblzat, 5 mellklet, 2 jegyzknyv, a mjus 29-i 2 pldnyban 14. Krfelmrs a Gdlli Kastly melletti laktanya terletrl. Ksztette: ENVICOM Mrnki s Szmtstechnikai Kft., Dr. Bcker 154

Tivadar, gotai Gyrgyn Bcker Beta, Mrkus Emke, Nagy Lszl, Ollri Lajos, Budapest, 1991. mjus 22., 23 oldal, 4 mellklet, 11 db rajz, 3 fggelk 15. budai Budai Nagy Antal laktanya. Krfelmrs. A jelentst ksztette: rvzvdelmi s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet Ltestmny Ellenrzsi Osztly, Dr. Bzs Klmnn, Budapest, 1991. mjus, 26 oldal, 2 db mellklet, 1 db jegyzknyv (2 pld.). Tjkoztat (BUVTI megbzsra) 8 oldal+mellklet 16. Budapest XVII., Halomi t Beloiannisz laktanya (Vecss 1.) I. Felmrs a Pestlrinc, Halomi ti volt szovjet katonai objektum krnyezetvdelmi vizsglatrl (10 old. + mell. ELGI Magyar Balzs 1991. mjus 30.). Jegyzknyv a szennyezs nagysgnak meghatrozsrl (1991. jnius 4.), a krnyezeti krok sszestje. 17. Krfelmrs: Piliscsaba, Balogh . laktanya. Ajelentst ksztette a Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 24., 9 oldal, 5 bra + tblzatok, grbk. II. A jelentst ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat Budapesti Intzete, Regs Ferenc Budapest, 1991. mjus 31., 13 oldal, 2 db jegyzknyv, vizsglati eredmnyek, 1 rajz 18. Budapest XVI., jszsz u. Lvai u. A kivonul szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrse a Bp. 2. terletn (21. old + mell. DDKF mrlloms 1991. mjus 15.). Jelents a budapesti jszsz utcai laktanyban vgzett kzmfeldertsrl (3 old. + mell. GEOPARD Kft. 1991. mjus 14.) Jelents a budapesti jszsz utcai laktanyban vgzett kzetradar vizsglatokrl (3 old. + mell. GEOPARD Kft. 1991 mjus 13), dr. Szcs Istvn. Jegyzknyv a szennyezs nagysgnak meghatrozsa 1991. mjus 15., krnyezeti krsszest, Budapesti Termszetvdelmi Ig. (BTI 177/8/1991) tjkoztat levl nincs kolgiai kr. (1991. mjus 22.) 19. Krfelmrs: Budapest XXII., Kpolna utcai laktanyrl. Ksztette: ENVICOM Mrnki s Szmtstechnikai Kft., Dr. Bcker Tivadar, Bcker Beta, Hriszt Gyrgy, Mrkus Emke, Ollri Lajos, Budapest, 1991. mjus 12, Jelents: 28 oldal, Mellkletek: 11 rajz, 15 db fot, 1 jegyzknyv, fggelk 155

20. Krfelmrs: Budapest Rottenbiller s Munkcsy utca terletn Ksztette: Dl -dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa (Szab Eszter), Pcs, 1991. mjus, 16 oldal, mellkletek: 5 db, 1 db tblzat 4 db trkp, 2 db bra, 1 db jegyzknyv (2 pld.) 21. Krfelmrs: Budapest, Vrshadsereg tja (Vecss 2.) Ksztette a Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa (Szab Eszter), Pcs, 1991. mjus, 20 oldal, Mellkletek: 6 db, 6 db tblzat, 3 db bra, 1 db trkp, 1 db jegyzknyv 22. Cinkota I. laktanya krnyezeti llapotnak felmrse. I. Ksztette: Vrosptsi Tudomnyos s Tervez Intzet, Fazekas Beta, Bensn Tiborn, Hamar Jzsef, Kovcs Pter, Budapest, 1991. mjus 25. Szakvlemny: 12 oldal, Mellkletek: 3 db. II. Talaj s felszn alatti vizek szennyezdsnek meghatrozsa. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Lukcs Jzsef, Budapest, 1991. mjus, 6 oldal + tblk, grbk. Mellkletek: 2 db rajz, 1 jegyzknyv 23. Sashalom II. krnyezeti llapotnak felmrse. I. Ksztettk: Vrosptsi Tudomnyos s Tervez Intzet, Bensn Tiborn, Fazekas Bla, Hamar Jzsef, Kovcs Pter, Budapest, 1992. mjus 25. Szakvlemny: 8 oldal, Mellkletek: 1 db jegyzknyv, krok sszestje, 2 db rajz + fnymsolt 1. II. Talaj s a felszn alatti vizek szennyezdsnek felmrse. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991., 5 oldal + tblk, grbk 24. Sashalom I. laktanya krnyezeti llapotnak felmrse. I. Ksztette: Vrosptsi Tudomnyos s Tervez Intzet, Bensn Tiborn, Fazekas Beta, Hamar Jzsef, Kovcs Pter, Budapest, 1991. mjus 25. szakvlemny: 9 oldal, mellkletek: 3 jegyzknyv, krok sszestje, 2 rajz. II. Talajt s a felszn alatti vizek szenynyezdsnek felmrse. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Lukcs Jzsef Budapest, 1991. mjus 30. 9 oldal + tblzatok, grbk 25. Pcel, Radarlloms krfelmrsi munklatok. Ksztettk: Energiagazdlkodsi Intzet, Bauer Ferencn vegyszmrnk, Tth Mria vegysztechnikus, Hossz Mihly technikus, Dr. Vmos Gyrgy irodavezet, Balajthy Pl tervez, Budapest, 1991. 156

mjus 31. Jelents: 84 oldal, Mellkletek: 8 db, 6 db rajz, trkp, 1 db jegyzknyv (2 pld.) 26. Aszdi laktanya krnyezeti krfelmrse. I. Ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat Budapesti Intzete Budapest, 1991. mjus. Jelents: 11 oldal, Mellkletek: 6 db (trkpek, tblk), 2 db jegyzknyv. II. Szakvlemny. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 24., 7 oldal + grakonok 27. Szakvlemny a kiskunlachzi repltr krnyezetvdelmi llapotrl. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. jnius 7. Szakvlemny: 26 oldal, I. Mellklet: 53 oldal ( tblzatok, brk), II. Mellklet: Termszetvdelmi felmrs, III. rvz- s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet szakvlemnyt ksztette (bels mellklet): vzfldtan Zldi Irma okl. hidrogeolgus; vzellts, csatornzs Bzs Klmnn; hatrozat, versenykirs, nyilatkozat 28. Krfelmrs: Baj, helyrsg. Ksztette: szak-dunntli Vzgyi Igazgatsg Mszaki Tervezsi Osztly, Gyr, 1991. mjus 15., 4 oldal, 1 rajz. Laboratriumi vizsglatok: 4 tblzat. Vzfldtani szakvlemny: 2 oldal. Jegyzknyvi szakvlemny: 4 db. Jelentst ksztette . Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 14. 8 oldal, 4 tblzat, 2 rajz, grbk, 3 db jegyzknyv, kiegszt felmrs: 5 oldal 29. Krfelmrsi szakvlemny: Esztergom. I. Krnyezetvdelmi szakvlemny. Ksztette: szak-dunntli Vzgyi Igazgatsg Mszaki Tervezsi Osztlya, Gyr, 1991. mjus 15., 3 oldal, 1 db mellklet, 1 db trkp, laboratriumi vizsglatok 17 oldal. II. Vzfldtani szakvlemny. Ksztette: szak-dunntli Vzgyi Hatsg Vzkszletgazdlkodsi Osztly, Vrs Virg, Gyr, 1991. mjus, 3 oldal. Jegyzknyvi mellkletek: 17 oldal. sszests: 6 oldal, szerzdstervezet, versenykirs, szakvlemny, nyilatkozatok 30. Gyri objektumok krnyezeti krfelmrse. I. Ksztette: szakdunntli Vzgyi Igazgatsg Mszaki Tervezsi Osztly, Gyr, 1991. mjus 15. Szakvlemny: 4 oldal + tblk, trkpek. II. Jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. jnius 1., Hajd Istvn. Jelents: 16 oldal grakonok, b157

rk. Mellklet: 5 db rajz, 1 db jegyzknyv, krok rszletezse: 3 oldal. III. Termszeti krok felmrje: Fert-tavi Nemzeti Park 31. Krfelmrs: Mosonmagyarvr. I. Jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. jnius 2., 2 oldal + brk, rajzok, tblzatok. II. Szakvlemnyt ksztette: szakdunntli Vzgyi Igazgatsg, Gyr, 1991. mjus 15., 3 oldal, 1 mellklet, 1 rajz. Laboratriumi vizsglatok: 4 tblzat. Vzfldtani szakvlemny: 2 oldal. Jegyzknyvek: 4 db. sszests: jegyzknyv, mellklet, kln 3 db jegyzknyv 32. Krfelmrs: Fertd. Szakvlemnyt ksztette: szak-dunntli Vzgyi Igazgatsg, Gyr, 1991. mjus 15., 3 oldal, 1 mellklet, 1 rajz. Laboratriumi vizsglatok: 4 tblzat. Vzfldtani szakvlemny: 2 oldal. Jegyzknyvi mellkletek: 4 db. Rajzok: 6 db. Jegyzknyvek (kln): 2 db 33. Komromi objektumok krnyezeti krfelmrse. I. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 21. Jelents: 9 oldal + trkpek, brk, grbk. II. Szakvlemny: szak-dunntli Vzgyi Igazgatsg Mszaki Tervezsi Osztlya, Gyr, 1991. mjus 15., 3 oldal + laboratriumi vizsglatok, tblzatok. Mellklet: 1 db jegyzknyv, 3 db rajz, krfelmrsi dokumentci, javaslatok a krelhrtsra, versenykirs, szakvlemny, nyilatkozatok 34. Krfelmrs: Csszri bzis. I. Jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Stickel Jnos, Magyar Balzs, Budapest, 1991. prilis 30. 8 oldal, rajzok, tblzatok. II. Szakvlemnyt ksztette: szak-dunntli Vzgyi Igazgatsg, Gyr, 1991. mjus 15., 3 oldal, 1 mellklet, 1 rajz. Laboratriumi vizsglatok: 4 tblzat. Vzfldtani szakvlemny: 2 oldal. Jegyzknyvi mellkletek: 4 db. III.: A szakvlemnyt ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. prilis 30., 8 oldal + brk, grbk, 2 db jegyzknyv, 1 db rszletes krlers 3 oldal 35. Krfelmrs: Kondorfa, loktorlloms. A jelentst ksztette: rvzvdelmi s Belvzvdelmi Kzponti Szervezet, Nagy Lszl, Budapest, 1991, 20 oldal, 8 tblzat, 7 mellklet, 10 rajz, 1 jegyzknyv 158

36. Krfelmrs: Zalaegerszeg. Ksztette: rvzvdelmi s belvzvdelmi Kzponti Szervezet, Nagy Lszl, Budapest, 1991., 20 oldal, 7 oldal mellklet, 9 bra, 6 mellklet, 1 jegyzknyv, utlag betve: Termszetvdelmi felmrs 37. Krfelmrs: Szombathely, Huszrlaktanya, lszerraktr. I. Ksztette: Fldmrsi s Talajvizsgl Vllalat, dr. Bernth Zoltn. Laktanya felmrse: 25 oldal, 8 db mellklet, 5 db rajz. Lszerraktr felmrse: 18 oldal, 5 rajz, 1 fotmellklet. Budapest, 1991. mjus 20. II. Alvllalkoz: MHT Nyugat-dunntli Szervezete, Horvth Lajos. Mellklet: 2 db jegyzknyv 38. Vti l- s gyakorltr krfelmrse. Ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat, dr. Bernth Zoltn. Alvllalkoz: MHT Nyugat-dunntli Szervezete, Horvt Lajos, Fert-tavi Nemzeti Park, Mihly Gyz, Budapest, mjus 20., Mellkletek: 8 db trkp, 4 mellklet. Krfelmrshez szksges mszaki lers: 14 oldal 39. Krfelmrs: Srmellki repltr kls ltestmnyei. A szakvlemnyt ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Mrnkgeolgiai Iroda, ill. a Krnyezetfldrajzi s Vzi-krnyezetvdelmi Osztly, Budapest, 1991. mjus, Faics Ivn, 30 oldal. II. Szakvlemnyt ksztette: Kzp-dunntli Termszetvdelmi Igazgatsg, Fzi Ferenc, Veszprm, 1991. mjus 3. Mellkletek: fotdokumentci, 1 db jegyzknyv, 9 db rajz 40. Termszetvdelmi krfelmrsi szakvlemny a vti katonai ls gyakorltren a kivonul szovjet csapatok ltal okozott krnyezeti krok felmrshez. 19 old. + mellklet, Mihly Gyz, Fert-tavi Nemzeti Park, 1994. prilis 9. (2 pld.), Dr. Csapodi Istvn, Tompa Tibor 41. Krfelmrs: Balatonszemesi dl. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Szab Eszter, Pcs, 1991. prilis 25., 5 oldal, 1 tblzat; emlkeztet: 12 oldal (ksztette: Zombai Lszl), 2 rajz, 1 jegyzknyv 42. Krfelmrs: Igali bzis. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Szab Eszter, Pcs, 1991. prilis 25., 15 oldal, 8 tblzat, 11 mellklet, 1 jegyzknyv, felmrs (levl) 6 oldal +4 trkp 159

43. Krfelmrs: Taranyi lgvdelmi bzis. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Szab Eszter, Budapest, 1991. prilis 25., 18 oldal, 6 mellklet, 2 tblzat, 2 trkp, 3 bra. Krfelmrsi emlkeztet: 12 oldal, 1 jegyzknyv 44. Krfelmrs: Dunafldvri laktanya. I. Szakvlemnyt ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat, Srkzy Jnos (dr. Scheuer Gyula), Budapest, 1991. mjus, 27 oldal, 9 db mellklet, 4 db tblzat, 1 db jegyzknyv 45. Krfelmrs: Szkesfehrvr, Budai u. A szakvlemnyt ksztette: UNITEL Krnyezetvdelmi Iroda, Major Pl, Nppel Ferenc, Dr. Princz Pter, Dr. Schandl Vilmosn, Budapest, 1991. jnius 4., 63 oldal, 33 mellklet, 2 db jegyzknyv 46. Krfelmrs: Cskvri laktanya. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa (Zombai Lszl), Pcs, 1991. mjus 28., 25 oldal, 2 lgifot, 3 bra, 6 trkp, 4 tabl, 13 mellklet, 4 tblzat, 2 jegyzknyv 47. Krfelmrs: Szentkirlyszabadja, laktanya. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Wber Bla, Pcs, 1991. mjus, 28 oldal, 8 db rajz, 3 tabl, 4 mellklet, 1 jegyzknyv 48. Veszprm, krnyezeti krok vizsglata. I. Ksztette: MLYPTERV Hidrogeolgiai s krnyezetvdelmi Osztlya. (Szerkezeti I. Osztly), dny Mihly, Hajas Ills, Mile Gbor, Seilveri Jnos, Schulz Pter, Varga Kroly. Szerkezeti I. Osztly: Molnr Andrs, Budapest, 1991 jnius. Szakvlemny: 62 oldal. Egyeztets utn szakmailag helyesbtett pldny 9 oldal, Csopak, 1991. mjus. Mellkletek: 1 db jegyzknyv. Krnyezeti krok sszestje: Nvny- s Talajvdelmi Szolglat, Lichtenstein Jzsef, Veszprm 49. Krfelmrs: Szkesfehrvr, Segesvri u., lszerraktr. I. Szakvlemnyt ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat Velencei Intzet Talajtani Csoportja, Velence, 1991. jnius 5., 5 oldal + tblzatok, grbk. II. Emlkeztet, kszlt: 1990.mjus 25-rl 1 db jegyzknyv 50. Krfelmrs: Nagyvzsony, laktanya. Kzp-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg, 3 db jegyzknyv, 1 db trkp 160

51. Ttvzsony, vegyvdelmi tbor. 1 db jegyzknyv Kzp-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg 52. Krfelmrs: Szkesfehrvr, Sereglyes ti laktanya. A szakvlemnyt ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat, Szab va, Szabn Kele Gabriella, Havas Tamsn, Velence, 1991. mjus 31., 20 oldal, 12 mellklet, 3 bra, 5 trkp, 2 jegyzknyv, fnykpfelvtelek 53. Szkesfehrvri helikopterleszll krnyezeti krfelmrse Ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat Velencei Intzetnek Talajtani Csoportja, 1991. Szakvlemny: 6 oldal. 36 oldal: tblzatok, grakonok, trkpek. Mellklet: 2 db jegyzknyv 54. Krfelmrs: Szkesfehrvr, Tamsi laktanya, ltr. A szakvlemnyt ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat, Szab va, Szabn Kele Gabriella, Havas Tamsn, Velence, 1991. mjus 31., 13 oldal, 8 tblzat, 6 trkp, 3 mellklet, 2 jegyzknyv, brk 55. Krfelmrs: Szkesfehrvr, Tolna laktanya, krhz, zemanyagtrol bzis. A szakvlemnyt ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat, Budapest, 1991. mjus, 28 oldal, 2 tblzat, 3 mellklet, 7 rajz, 1 jegyzknyv 56. Krfelmrs: Mr, Srbogrd, Pt, Etyek objektumok. I. Szakvlemnyt ksztette: Magyar Hidrolgiai Trsasg Kzp-dunntli Terleti Szervezete, Kumnovics Gyrgy, Mark Bla, Szabn Jvori Gabriella, Klausz Tamsn, Szkesfehrvr, 1991. mjus 18., 16 oldal, 5 helysznrajz. II. Szakvlemnyt ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat, Budapest, 1991. mjus, 46 oldal (I-II.) +31 old. (III.), 3 tblzat, 2 mellklet, 11 rajz. Kiegszt szakvlemnyek: 3 db. A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Tatai Jzsef, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 24., 5 oldal, 6 bra, 2 db jegyzknyv 57. Ptfrd, zemanyagbzis krnyezeti krfelmrse. Ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Mrnkgeolgiai Iroda, ill. a Krnyezetfldtani s Vzi-krnyezetvdelmi Osztly, Sajg Zsolt, Budapest, 1991. mjus. Szakvlemny: 27 oldal, 11 rajzmellklet. Frszelvnyek: 25 db bra, mellkletek: 7 db, rajz: 8 db. Utlag betve: kiegszt feljegyzs. Alvllalkozk: ELGI: Szongoth Gbor, Zilahi-Sebess Lszl; MHP Erdgazd.: Magvas Istvn; 161

MHP KDt: Kumnovics Gyrgy; Veszprmi Termszetvdelmi Igazgatsg: Mor Gyula. Szakrti vlemny, versenykirs, nyilatkozatok, sszefoglal jelents, szerzdstervezet. 58. Krfelmrs: Dunafldvr, Tamsi, Tolna. Ksztette: Dl-dunntli Termszetvdelmi Igazgatsg. Dunafldvri felmrs: 8 oldal, 10 mellklet. Tamsi felmrs: 3 oldal, 2 mellklet. Tolnai felmrs: 3 oldal, 4 mellklet 59. Hajmskr trsg: krnyezeti krok vizsglata. I. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 30., Magyar Balzs. Jelents: 13 oldal +grakonok. II. Ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat, Lichtenstein Jzsef, Csopak, 1991. mjus. (Elzetes) Szmszakmailag helyettestett pldny: krnyezeti krfelmrsek+trkpek. III. sszelltottk: Mile Gbor ftervez, Zarndy Lszl oszt. vez. MLYPTERV, Budapest,1991. jnius. Szakvlemny: 65 oldal. Mellkletek: 1 jegyzknyv, rszletrajz +6 rajz, tblzatok, frsszelvnyek, krfelmrs rszletezse. IV. Termszetvdelmi krok felmrst ksztette: Kzp-dunntli Krnyezetvdelmi Igazgatsg, Mor Gyula, Kovcs Bla. Versenykirs, nyilatkozatok, szakrti vlemny. 60. Krfelmrs: Szkesfehrvri trsg. Ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Mrnkgeolgiai Iroda Geohidrolgiai s ptsfldtani Osztly, Budapest, 1991., 60 oldal, 6 rajz, 82 fnykp, 4 jegyzknyv, 6 bra, 5 mellklet 61. Lovasbernyi laktanya krnyezetvdelmi llapotnak felmrse. I. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Kovcsvlgyi Sndor, Budapest, 1991. prilis 30. Jelents. 12 oldal, 5 bra, 6 tbla. II. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 6. Jelents: 4 oldal. Mellklet: brk, grakonok. Mellklet: Termszeti krok rszletezse. 12 lap. Jegyzknyv:3 db. Versenykirs, szakrti vlemny, nyilatkozatok, hatrozat. Helyesbtett felmrs (Tatai Jzsef, Magyar Balzs) 4 oldal + brk, grakonok. Alvllalkoz: Kzp-dunntli KFE, Firnicz Istvn 62. Krfelmrs: Etyek laktanya. A jelentst ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat, Cossuta Mrton, Puzder Tams, Vincze 162

Lszl, dr. Bernth Zoltn, Budapest, 1991. mjus 31., 29. oldal, 4 mellklet, 3 tblzat, 13 rajz. Kiegszt krfelmrs 2 oldal, 2 tblzat, 2 jegyzknyv 63. Krfelmrs: Tapolcaf-Nagytevel. Ksztette: Nvny- s Tjvdelmi Szolglat Veszprm megyei Kirendeltsge, Tmafelels: Sajg Zsolt (FTV), Lichtenstein Jzsef, Csopak, 1991. mjus 31., 9 oldal, 1 jegyzknyv. Tjkoztat 9 oldal + mellklet. BUVTI megbzsra. Utlag betve: Elzetes elgondols a nagyteveli volt szovjet vezetsi pont feltrsval kapcsolatban 64. Krfelmrs-Ppa. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Tmafelels: Sajg Zsolt (FTV), Magyar Balzs, Budapest, 1991. janur 15., 11 oldal, 10 mellklet, tblzatok. sszefoglal jelentst ksztette: Kzp-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg (dr. Kovcs Jzsef), Szkesfehrvr, 1991. februr 4., 9 oldal. sszelltotta: Firnicz Istvn, Moldovn Jnos, 1 tblzat, 1 levl 1 jegyzknyv 65. Krfelmrs: Balatonfred, dl. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Wber Bla, Pcs, 1991. mjus, 14 oldal, 2 mellklet, 4 rajz, 1 jegyzknyv 66. Krfelmrs: Srbogrd trsge. A jelentseket ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat, Cossuta Mrton, Vincze Lszl, Puzder Tams, dr. Bernth Zoltn, Budapest, 1991. mjus 31. 148. objektum: 1 felmrs, 5 db rajz, 3 mellklet 149. objektum: 1 felmrs, 4 db rajz, 4 mellklet 150. objektum: 1 felmrs, 4 db rajz, 3 mellklet, 5 db jegyzknyv 67. Krfelmrs: Polgrdi. A szakvlemnyt ksztette: Nvny s Talajvdelmi Szolglat Velencei Intzete (Szab va, Szabn Kele Gabriella, Havas Tamsn), Velence, 1991. jn. 6., 24 oldal.Mellkletek: 13 tblzat, 4 bra, 7 trkp, 3 db jegyzknyv, fnykpfelvtelek (szakvlemnyben) 68. Krfelmrs:Lepsny. A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Simon Andrs, Magyar Balzs, Budapest, 1991. jnius 6., 10 oldal, brk, tblzatok, grbk. Mellklet: 2 db jegyzknyv 69. Krfelmrs: Herend. A szakvlemnyt ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Mrnkgeolgiai Iroda, ill. a Krnyezetv163

delmi s Vzi-krnyezetvdelmi Osztly, dr. Varga Pter, Moyzes Antal, Stefn Istvn, Blint Gbor, Sajg Zsolt, Budapest, 1991. mjus. Mellkletek: 4 db kiegszt szakvlemny, 13 oldal, 8 rajz. Csatolva: 10 db rajz. szlelt krnyezeti kr Mrkn. Csatolva: krsszest 2 oldal, 2 trkp, sszelltotta: Jan Mikls 70. Krfelmrs: Dunajvros. I. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Rippl Lajos, Pcs, 1991. mjus 24., 24 oldal, 5 tblzat, fotmellklet, 14 db rajz, 2 db jegyzknyv, frsi naplk. II. Jelentst ksztette: GEOPARD, dr. Szcs Istvn, Pcs, 1991. mjus 1. 71. Krnyezeti krok vizsglata, Veszprm. Ksztettk: Eltervezs s Komplex Mlyptsi Iroda, ill. a Magyar llami Geozikai Intzet Nvny- s Talajvdelmi Szolglata, Mile Gbor, Zarndy Lszl, Budapest, 1991. jnius, 62 oldal 72. Krfelmrs: Orgovny. A jelentst ksztette: Als-Duna-vlgyi Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Baja, 1991. mjus 9., 3 oldal, 3 mellklet, 1 db jegyzknyv 73. Kalocsai Bethlen Gbor laktanya s repltr krnyezetvdelmi llapota. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, dr. Ivnyosi Sz. Andrs. I. Jelents, Budapest, 1991. prilis 24., 17 oldal+ 8 tblzat. II. Jelents, Budapest, 1991. prilis 24., 15 oldal+ brk, grakonok, tblzatok. Mellklet: 1 db trkp, 1 jegyzknyv 74. Krfelmrs: Baja. A jelentst ksztette: Als-Duna-vlgyi Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Baja, 1991. mjus 9., 4 oldal, 4 mellklet, 1 jegyzknyv, szerzdsek 75. Krfelmrs: Kalocsa, Kunszentmikls, Orgovny. Ksztette: Kiskunsgi Nemzeti Park Igazgatsga, Dr. Ivnyosi Sz. Andrs, Dr. Tlgyesi Istvn, Szenek Gbor, Bundity Gbor, Kecskemt, 1991. prilis 26., 21 oldal, 1 mellklet, 3 db trkp 76. Srmellki repltr krnyezeti krfelmrse. I. Ksztettk: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Mrnkgeolgiai Iroda ill. a Krnyezetfldtani s Vzi-krnyezetvdelmi Osztly, Budapest, 1991. mjus. Szakvlemny: 72 oldal. Jegyzknyv: 2 oldal. II. Ksztettk: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat ptipari Korrzivdelmi Iroda, ill. a Teleplsi Krnyezetvdelmi Szak164

szolglat. Tervez: Dr. Gnczl Jnosn, Budapest, 1991. prilis 23. Szakvlemny: 27 oldal+ 37 fot. Mellkletek: 2 db, 3 db rajzos mellklet. III. Ksztette: Fzi Ferenc, Veszprm, 1991. mjus 3., 4 oldal. IV. Jelents a repltr llapotrl. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mrcius 17., 13 oldal+ 23 bra, vizsglati eredmnyek 77. Hajmskr, Gyulartt, Kdrta, sk, Mrk termszetvdelmi krfelmrs, Veszprm, 1991. mjus 8. Ksztette: Mor Gyula, Kovcs Bla, Vajai Lszl, Turcsnyi Lajos 78. Krfelmrs: Veszprm krnyke. I. Fsszestt ksztette: Jan Mikls, Veszprm, 1991. mjus 15. (Termszetvdelmi Igazgatsg) 9 oldal 6 trkp. II. Mrk trsge krfelmrst sszelltotta: Vajai Lszl, 1 lap, 2 trkp. III. Veszprmi erdszeti terlet krfelmrs sszelltsa: Kovcs Bla, 5 oldal, 1 trkp. IV. A kltsgsszestt sszelltotta: Mor Gyula. Mellkletek: 2 db trkp 79. Krfelmrs: Nyregyhza. 1 db jegyzknyv, 1 db mellklet 80. Krfelmrs: Hajdhadhztgls. A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 8., 10 oldal, 8 bra, grbk, 10 trkp, 26 fotmellklet. Egyb mellklet: krsszest: 6 oldal, termszetvdelmi s kolgiai krfelmrs: 10 oldal, utlag betve: 2 db termszetvdelmi felmrs 81. Hajdhathztgls (7500017, 7500027) 1. Jegyzknyv (erdszeti kr felmrs) 1991. mjus 7. a szennyezs nagysgnak meghatrozsa 1991. mjus 7. a ltestmny egyttes megtekintse 1991. mjus 9. munkalap 1991. mjus 7. trkp (2-2 pld.) 2. Jegyzknyv (2 pld.) a szennyezs nagysgnak meghatrozsa 1991. mjus 15. krnyezeti krok sszestje a ltestmny egyttes megtekintse 1991. februr 28. mintavteli mellklet: 1991. prilis 17. tblzatok (a krttel sszegnek meghatrozsa) 82. Termszetvdelmi krfelmrs: Zalaegerszeg, Hajdhadhz, Kiskunlachza, Mezkvesd, Kalocsa, Tab, Dombvr, Kecskemt trsgben 165

83. Debreceni repltr krnyezetvdelmi munki. Ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. prilis 21. Jelents: 16 oldal, 27 bra. Mellkletek: grakonok, tblzatok, versenykirs, nyilatkozatok, plyzat, brlat. Vizsglati eredmnyek 4 oldal. Ksztette: TITU KF, Dr. Padr Istvn 84. Krfelmrs: Polgr, rdilloms. 1 db jegyzknyv. Utlag betve: krsszest, 1 db jegyzknyv, 2 rajz 85. Krfelmrs: Debrecen, Gbor ron laktanya. 1 db jegyzknyv 86. Krfelmrs: Berettyjfalu, repltr. 1 db jegyzknyv. Utlag betve: 2 db rajz, 1 db jegyzknyv msolat + kzirat 87. Krfelmrs: Ndudvar, bombztr, 1 jegyzknyv. Gazdasgi, termszetvdelmi s kolgiai krok rszletes ismertetse: Hortobgyi Nemzeti Park, Molnr Attila, 13 oldal, 27 fot, 4 rajz 88. Krfelmrs: Debrecen, laktanyk. I. Jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 8., 13 oldal, 8 bra, grbk, 1 jegyzknyv. II: Termszetvdelmi s kolgiai krok rszletes ismertetse. Utlag betve: 6 db rajz, adatkimutats, termszetvdelmi felmrs 2 db, 1 db kpkivonat. Mellklet: 3 db jegyzknyv 89. Krfelmrs: Zelemr A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 2., 10 oldal, 9 bra, 1 tblzat, mellklet: 3 jegyzknyv. Utlag betve: 1 db levl 90. Zelemr (2290 017). Jegyzknyv (erdszeti kr) szennyezs nagysgnak meghatrozsa 1991. mjus 7. a ltestmny egyttes megtekintse 1991. mjus 7. munkalap 1991. mjus 9. trkp I. mellklet (a krnyezeti krok sszestse) 91. Debrecen (3500 227), Bombaraktr. Jegyzknyv (erdszeti kr mrtkrl) a szennyezs nagysgnak meghatrozsa a ltestmny egyttes megtekintse munkalap 1991. mjus 8. trkp 166

92. Debrecen (3500 247), gyakorltr Jegyzknyv (erdszeti kr mrtkrl) a szennyezs nagysgnak meghatrozsa a ltestmny egyttes megtekintse munkalap 1991. mjus 9. trkp 93. Tabi laktanya krnyezeti krfelmrse. I. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Ferencz Lszln. Pcs, 1992. jlius 29., 11 oldal + rajzok + frsi napl II. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Dr. Szcs Istvn, Pcs, 1991. prilis 16., Jelents: 8 oldal + tblzatok; grbk. Mellkletek: 17 db, 3 db rajz. III. Ksztette: Dl-dunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Ferencz Lszln, Pcs, 1991. prilis 25., 85 oldal + tblzatok, grakonok, fotk. Utlag betve: Termszetvdelmi felmrs 94. Dombvri laktanya krnyezeti krfelmrse. I. Ksztette: Dldunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Pcs, 1991. prilis 25., 32 oldal, 6 tblzat, 6 rajz. Mellklet: 13 db (frsi naplk is), 3 jegyzknyv. II. Utfelmrs. Ksztette: Dldunntli Krnyezetvdelmi Felgyelsg Mrllomsa, Ferencz Lszln, Pcs, 1992. jlius 29., 6 oldal, 4 tblzat, 3 db rajz, mellkletek: 2 db. Utlag betve: Termszetvdelmi felmrs. Krfelmrs: Kaposszekcs. Jelentst ksztette:. GEOPARD Geotechnikai Krnyezetvdelmi Kutat-fejleszt s Szolgltat Kft., dr. Szcs Istvn, Pcs, 1991. prilis 16., 8 oldal, 70 bra, 1 trkp 95. Md krnyezeti llapotnak fellvizsglata. Ksztette: KEVITERV Plusz Komplex Vllalkozsi Kft., Nmeth Csaba Miskolc, 1991. prilis, 21 oldal, 4 db rajz. Laboratriumi eredmnyek: 7 oldal. Frszelvnyek: 6 db 96. Mezkvesd, reptr. 1. Jelents a mezkvesdi repltr B terlet zemanyag szennyezdsrl, 1991 mjus 13., 9 old. + mellklet. Ksztette: MH FEFI, Wittinger Gspr. 2. Jelents a mezkvesdi repltr nyugati gpllhely zemanyag szennyezdsrl, 1991. mjus 13., 9 oldal+mellklet. Ksztette: MH FEFI, Wittinger Gspr 167

97. Mezkvesd, Klementina tbor. Mezkvesd, Klementina, szovjet tszll bzis krnyezeti fellvizsglata (Msz. 91-127-04), Mszaki lers, 1991. jnius, 7 oldal + mellklet, KEVITERV Plusz Komplex Vllalkozsi Kft., Nmeth Csaba tervez. 98. Mezkvesdi laktanya s repltr krnyezeti fellvizsglata. Ksztette: KEVITERV Plusz Komplex Vllalkozsi Kft., Miskolc, 1991. jnius. I. Szakrti vlemnyek + tblzatok 15 oldal. Jelents az zemanyag szennyezdsrl. Ksztette: MH Fenntartsi s Elh. Fig., Wittinger Gspr. II. A laktanya krnyezeti fellvizsglata mszaki lers. Felels kivitelez: Nmeth Csaba, Miskolc, 1991. jnius, 7 oldal. Mellkletek. szennyezstpusok rszletezse, 2 db jegyzknyv, 5 db trkp. Informcik a krelhrts plyzati ajnlatnak megttelhez 7 oldal. Mellkletek: szennyezstpusok rszletezse 10 oldal, 2 db jegyzknyv, 5 db trkp, versenykirs, brlat, nyilatkozat. Utlag betve: Termszetvdelmi felmrs 99. Krfelmrs: Kiskunmajsa. Az sszefoglal jelentst ksztette: Als-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szeged, 1991. mjus 17., 4 oldal, 4 mellklet, 1 jegyzknyv, brk, grbk 100. Krfelmrs: Kecskemt. Az sszefoglal jelentst ksztette: Als-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, 16 oldal, tblzatok, 2 db mellklet, Szeged, 1991. mjus. A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 29., 22 oldal, 14 bra, tblzatok. Termszetvdelmi krfelmrst ksztette: Kiskunsgi Nemzeti Park Igazgatsga, Kecskemt, 1991. prilis, 18 oldal, 9 tblzat, 5 jegyzknyv, talajvizsglati grakonok 101. Krfelmrs: Kiskunhalasi laktanya. I. Az sszefoglal jelentst ksztette: Als-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Goldea Tams, Bcskai Jzsef, Szeged, 1991. mjus 17., 7 oldal, 4 mellklet. II. jelentst (4. sz. mellklet) ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Kovcsvlgyi Sndor, Budapest, 1991. mjus 11., 20 oldal, 5 tblzat, 4 bra, 2 rajz, krsszest, jegyzknyv, grbk. 102. Krfelmrs: Szeged, thalom laktanya. I. Az sszefoglal jelentst ksztette: Als-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Fel168

103.

104.

105.

106.

gyelsg: Goldea Tams, Czikk Ferenc, Kovcs Antal, Szeged, 1991. mjus 17., 4 oldal, 7 mellklet. II. Jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 15., 13 oldal, 5 tblzat, grbk, 1 jegyzknyv Krfelmrs: Bcsa (Bugac). I. sszefoglal jelentst ksztette: Als-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szeged, 1991. mjus, 5 oldal, tblzatok. II. Jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Kovcsvlgyi Sndor, Budapest, 1991. mjus 23., 13 oldal + tblzatok, grbk. III. Termszetvdelmi krfelmrst ksztette: Kiskunsgi Nemzeti Park Igazgatsga, Kecskemt, 1991. prilis, 19 oldal + tblzatok. Krfelmrs: Cegldi objektumok I. A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Simon Andrs, Magyar Balzs, Budapest, 1991. mjus 27., 13 oldal, 23 bra, grbk II. A 2. sz. objektum jelentst ksztette: Kzp-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 8 oldal. Mellkletek: 2 db rajz, 2 db levl, adatlap, jegyzknyv. III. A 3. sz. objektum jelentst ksztette: KTV KFE Szolnok, 1991. mjus, 6 oldal, Mellklet: 2 db rajz, 1 jegyzknyv, 1 adatlap, 1 levl, 5 db jegyzknyv (kln) Krfelmrs: Cegld, 1. sz. objektum. Ksztette: Kzp-Tiszavidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 7 oldal. Mellkletek: 2 db rajz, 2 db jegyzknyv, 2 db levl. ELGI sszefoglal jelents, adatlap, krsszest, NTSZ krfelmrs Krfelmrs: Szolnok 16., 17., 18., 19., 20. sz. objektumok I. A 16. sz. objektumrl jelentst ksztett: Kzp-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 9 oldal. Mellkletek: 2 db rajz, adatlap, 2 db levl, feljegyzs 2 oldal, 1 db jegyzknyv II. Az sszefoglal jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. prilis 12., 9 oldal, 38 bra, grbk, 1 jegyzknyv Krfelmrs: Szolnok, 17. sz. objektum. Jelentst ksztette: Kzp-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 169

107. 108.

109. 110.

111.

112.

113.

1991. mjus, 8 oldal. Mellkletek: adatlap, djhtralk, krsszest, 2 rajz, NTSZ krfelmrs, 2 jegyzknyv, levl Jelents: Szolnok 21. sz. objektum. Jelentst ksztette: KzpTisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 7 oldal, Mellkletek: adatlap, jegyzknyv, 1 rajz Krnyezeti krfelmrs: Szolnok, 20. sz. objektum. Ksztette: Kzp-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 12 oldal. Mellkletek: llami Npegszsggyi Tisztiorvosi Szolglat ltal ksztett felmrs: 2 oldal, Debreceni Erdfelgyelsg ltal ksztett felmrs: 1 oldal, 2 db rajz, 1 db jegyzknyv, 1 db feljegyzs a tapasztalatokrl: 2 oldal Krfelmrs: Szolnok, 20. sz. objektum. Az sszefoglal jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Magyar Balzs, Budapest, 1991. prilis 12., 19 oldal, 38 bra, grbk Krfelmrs: Szolnok, 19 sz. objektum. Ksztette: KzpTisza-vidki Krnyezetvdelmi felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus. Mellkletek: 2 db rajz, 1 db feljegyzs a tapasztalatokrl, 1 db rszletes felmrs 2 oldal, ksztette: NTSZ, 2 db jegyzknyv. Utlag betve: fottblk, 5 db rajz Krfelmrs: Szolnok, 18. sz. objektum. Ksztette: Kzp-Tiszavidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 11 oldal. Mellkletek: 2 db rajz, 3 db jegyzknyv, fottabl, krsszest: 1 oldal, krfelmrs: 2 oldal. Ksztette: NTSZ Krnyezeti krfelmrs: Nagykrs, 8. sz. objektum. I. Ksztette: Kzp-Tisza-vidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus. Mellkletek: rszletes felmrs 10 oldal, ksztette: Kzp-Tisza-vidki Vzgyizgyi Igazgatsg. Felmrs: 1 oldal. ksztette: Debreceni Erdfelgyelsg, 2 db rajz, 3 db jegyzknyv szakgazati javaslat. II. A 9. sz. objektum felmrst ksztette: KTWKI, Szolnok, 1991. mjus, 5 oldal. Mellkletek: 1 db trkp, krsszest adatlap III. A jelentst ksztette: Magyar llami Geozikai Intzet, Budapest, 1991. mjus 27., 4 oldal+ grbk, brk Krfelmrs:Nagykrs, 4. objektum. I. ksztette: Kzp-TiszaVidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus,

170

10 oldal. Mellkletek: 3 db rajz, 1 db jegyzknyv, 2 levl, adatlap, feljegyzs 114. Krfelmrs: Nagykrs, 6. objektum. Ksztette: Kzp-Tiszavidki Krnyezetvdelmi Felgyelsg, Szolnok, 1991. mjus, 6 oldal. Mellkletek: 2 db rajz, adatlap, NTSZ krsszest, krnyezeti krsszest 115. Kunmadarasi repltr krfelmrse. I. Ksztettk: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat Mrnkgeolgiai Iroda, ill. a Krnyezetfldtani s Vzi-krnyezetvdelmi Osztly, Sajg Zsolt, Budapest, 1991. jnius, 41 oldal, 3 tblzat, 3 mellklet, 11 rajzmellklet II. sszest kimutats. Ksztette: Magyar Honvdsg Parancsnoksga p. s Elhelyezsi Fnksg Erdfelgyeleti s Gazd. Osztly, 5 oldal+ 16 tblzat, Budapest, 1991. mjus 13. III. Vegyszeti szakvlemny, Budapest, 1991. jnius, 10 oldal+ 40 db fot. Ksztette: Fldmr s Talajvizsgl Vllalat ptipari Korrzivdelmi Iroda s a Teleplsi Krnyezetvdelmi Szakszolglat, gyintz: Dr. Gnczl Jnosn. Mellklet: 2 db, 11 db rajz. IV. Nagyfrs kt fellvizsglata. Ksztette: Kzponti Bnyszati Fejlesztsi Intzet, TRISZ Kft., Budapest, 1991. mjus, 10 oldal+ bra V. Jelents. Ksztettk: Magyar llami Geozikai Fosztly Karotzs Mdszertani Osztly, Szongoth Gbor geozikus, Zilahi-Sebess Lszl geozikus, 1991. jnius 6., 5 oldal+ 18 tblzat VI. Krnyezetszennyezs felszmolsa. Ksztette: KGI Krnyezettechnolgiai s Mrnkgeolgiai Intzet Krnyezetfldtani s Felsznalatti Vzvdelmi Iroda, Budapest, 1991. mrcius 30., 28 oldal, 1 tblzat, 6 rajz VII. A magyar fl szrevtelei az objektummal kapcsolatban, 5 oldal

171

X. A krnyezeti krokkal kapcsolatos szakrti trgyalsok, felmr munka kronolgija

1990. mrcius 10. Kivonulsrl szl Egyezmny alrsa (Sevarnadze s Horn Gyula klgyminiszterek) 1990. prilis h Elzetes krfelmrs, becsls elrendelse a KTM Hulladkgazdlkodsi Fosztly irnytsval. Vgeztk a Krnyezetvdelmi s Vzgyi Igazgatsgok az 1989-es csapatcskkentssel rintett objektumokban. 1990. mjus 28. Kormnymeghatalmazottak trgyalsa az Egyezmny alapjn folytatand munkkrl. 1990. szeptember 28. Ktoldal megllapods a krnyezeti krok megllaptsra. (Metodika ksztse, kzs bejrs stb.) Kdr s Katusev klgazdasgi miniszterek 1990. szeptember h A KTM a krfelmrs szakmai irnytsval a Krnyezetgazdlkodsi Intzetet (KGI) bzza meg. 1990. oktber 11-14. Megalakul a szovjet-magyar krnyezetvdelmi munkacsoport. Magyar rszrl: miniszteri biztos: dr. Ills Zoltn KTM helyettes llamtitkr (1990. december 1-ig), a munkacsoport vezetje Kiss Ern KTM osztlyvezet, a szakrti csoport vezetje Flrin Endre (1991. december 19-ig), a krfelmr csoportok a terleti krnyezetvdelmi felgyelsgektl. A krnyezeti krok megllaptsval kapcsolatos vizsglatokra vonatkoz jegyzknyvet V. F. Kosztyin rta al. 1990. oktber 12. Trgyals a kt munkacsoport kztt. Jegyzknyv, feljegyzs. 1990. oktber 16. Trgyals a kt munkacsoport kztt. Jegyzknyv, feljegyzs. 172

1990. oktber 18. Okmnyok, szabvnyok, rendeletek, vzlatok tadsa a szovjet fl rszre. Jegyzknyv, feljegyzs. 1990. oktber 20. Egyeztet trgyals. Jegyzknyv, feljegyzs. 1990. oktber 24. Az els kzs felmrs Aszdon. 1990. oktber 26. Kzs felmrs a ppai laktanyban. 1990. oktber 29. Elmaradt bejrs (A szovjet csoport elutazott.) 1990. november 2. A bejrsok temtervnek egyeztetse Girinszkijjel. 1990. november 8-9. Elmaradt bejrs (a szovjet csoport az nnepk miatt nem jelent meg). 1990. november 12. A csoport mintavtelezse. Jegyzknyv. (A szovjet fl nem jelent meg.) 1990. november 14-16. Konzultci Prgban a hasonl feladatokat vgz csehszlovk szakrtkkel. 1990. november 15-tl A felmrseken a szovjet fl esetenknt nem jelent meg. A magyar csoport az temterv szerinti bejrst, mintavtelezst vgezte. 1990. november 23. s 28. Jegyzknyvi megllapods a Metodika kidolgozsra. 1990. december 10. Metodika kziratnak elksztse (dr. Endrdy Istvn) s tadsa a szovjet flnek. 1990. december 19. A ktoldal trgyalsok megszakadtak. 1990. december 20. A krnyezeti krok felmrst vgzk rszre az sztnz rdekeltsgi rendszer kiadsa. 1990. december 21. 173

sszevont rtekezlet a KTM-ben a krfelmrsben rszt vevk rszre. 1990. december 21-tl A krok felmrsnek, szmtgpes feldolgozsnak megkezdse a KTM-ben s a PM Szovjet Csapatkivonsi Titkrsgon. A csapatkivons miniszteri biztosa dr. Szab Gbor KTM helyettes llamtitkr. (1991. jlius 30-ig) 1990. december 22. A KGI 1. sz. jelentse a krnyezeti krfelmrsrl (dr. Endrdy Istvn). 1991. janur 3-tl A felmrsek folytatsa, nagyrszben a szovjet fl szakrti nlkl. 1991. janur 15. A Metodika szakrti szinten trtn elfogadsa (Fiszov, Girinszkij) 1991. janur 16. Trgyalsok a szovjet fl kezdemnyezsre (szakrtk nlkl). 1991. februr 5. A Metodikt a szovjet szakrti bizottsg elfogadta, a felmrsi temtervvel egytt a felgyelsgek rszre megkldve. 1991. februr 6. Emlkeztet a krnyezeti krok felmrsnek helyzetrl (dr. Endrdy Istvn). 1991. februr 15-tl Szerzdsktsek a krnyezeti krok felmrsre. A vllalkozk a mintavtelt kvet 30 napon bell sszegz jelentst adnak le a KGI-nek. 1991. februr 21. A Metodika mdostsra irnyul szovjet kezdemnyezs. (Goldberg: a talaj olajszrmazkok okozta szennyezettsge 100 mg/kg hatrrtk 1000 mg/kg-ra vltoztatsa.) 1991. februr 22. A KGI 2. sz. jelentse a krnyezeti krfelmrsrl (dr. Endrdy Istvn) 1991. mrcius 4. 174

A szovjet szakrtk (vezetjk Grosev) Ceglden s Kalocsn megismertk a Metodika szerint vgzett krfelmrsi munkt, azt a a megllapodsnak megfelelnek tltk. 1991. mrcius 18-20. Szakrti trgyalsok. 1991. mrcius 20. A KGI 3. sz. jelentse a krnyezeti krfelmrsrl (dr. Endrdy Istvn) 1991. mrcius 27. A kt fl lovasbernyi trgyalsa. (Kormnymeghatalmazott helyettesek: Karcsony s Rodakov, ill. szakrtk) 1991. prilis 2. Tjkoztat a krnyezeti krfelmrs mrcius 28-i helyzetrl (dr. Endrdy Istvn)

175

Ima a hazavonulkrt
Munkm a vghez kzeledik. A csapatok elmennek s tudjuk, hogy mi is maradt a helykn, mit hagytak htra... rtk imdkozom, a hazatrkrt, a hazavonul szovjet katonkrt. Mennyei Atym! Mindannyian gyermekeid vagyunk, ezrt krlek, add meg nekik, Atym, hogy megljk a gyermeksg szeld rmt... Add meg nekik, Atym, hogy ne a fenyegetettsg rzsben, hanem az istengyermeki biztonsgban ljenek! Add meg, hogy szvkben ne a gyllet, hanem a hit magvai eresszenek gykereket, s blvnyok helyett Hozzd forduljanak! Add meg szmukra a hit kegyelmt, hogy a bktlensg, az hsg a javukra szolgljon s a Te orszgod dolgaiban elmlyedve szvk elteljen jsgoddal! Jzusom! Te minden embert megvltottl. Add, hogy felismerjnk bennk Tged s szeretettel forduljunk feljk. Add, hogy hazatrve otthonaik a nzreti szent csald bks otthonhoz hasonltsanak; s add, hogy gondolataikat ne az sz hideg szmtsa, hanem szereteted tlradsa tltse be! Add Uram, hogy hazatrsk Hozzd val megtrs is legyen! ldd meg ket, Uram, hogy letkben kisarjadjon a Magvet vetse s szzszoros termst hozzon! Ksznjk Neked, hogy eszkzeidknt alzatra, kitartsra s bnbnatra neveltek minket! Ksznjk Neked, hogy eszkzeidknt mrtrokat, hitvallkat adtak neknk! Arra krnk hogy hazatrsk Benned val hittel s remnysggel tltse el ket. Szentllek risten! Hozzd fordulok arra krve, hogy a Szovjetuni sokat szenvedett npeinek oszd szt ajndkaidat, radj szt, hogy soha nem ltott megjhodsa legyen szveiknek. Adj ert a megtrsre, adj ert a bnbnatra, adj ert a szeretetre s az abbl tpllkoz letre! Tmassz apostolokat a hazatrk s az otthon lvk kztt, olyanokat, akik a megvlts mvt hazjukban is kiteljestik Tltsd el rmmel az apk szvt, hogy viszontltjk aikat s add, hogy a ak vegyenek pldt az desanyjukrl, aki nem a fegyverek erejvel gyz a mindennapok felett! Istenem, ldd meg a hazatrket! Amen. E.I. (Megjelent a Szv c. jsg 1991. jliusi szmban) 176