INTRODUCERE Perioada actuală este, probabil, una dintre cele mai agitate din istoria omenirii, ȋn majoritatea domeniilor

vieţii: știinţă, politică, economie, artă, ecologie și, desigur, medicină. Se produce o profundă schimbare ȋn modul de abordare a conceptelor de boală și sănătate, atât a publicului cât și a profesioniștilor medicali, din ce ȋn ce mai informaţi, aflaţi ȋn căutarea de noi mijloace pentru tratamentul bolilor cronice. Plecând de la punctul de vedere materialist al lumii, extinderea gândirii cuprinde și planul energetic al existenţei. Renașterea acestei gândiri a fost influenţată de dezvoltarea psihologiei, viziunii holistice asupra omului, inspirată de Esalen, renașterii conștiinţei misticospirituale și chiar de dezvoltarea ecologiei. Este o schimbare profundă a paradigmei materialiste, favorizată de nivelul ȋnalt de educaţie atins ȋn epoca modernă. Pornind de la această orientare, au apărut o multitudine de terapii, clinici, cursuri și seminarii, publicaţii și chiar afaceri, pe care le putem include ȋn conceptul de “mișcare holistică”. Conceptul de bază este de organism văzut ca un ȋntreg, nu alcătuit din părţi separate, independente, cu suferinţe și diagnostice aparte. Fiecare suntem un ȋntreg unic și complet, funcţionând ca un ansamblu, aflat ȋn relaţie cu mediul ȋnconjurător. In măsura ȋn care ne abatem de la acest principiu, ajungem la dizarmonie și boală iar respectarea lui ne va aduce o stare de echilibru, armonie și vitalitate. Chiar Parlamentul European a susţinut ȋn mod corect că “se susţine tot mai amplu faptul că diferite metode de tratament şi diferite abordări ale sănătăţii şi bolii nu se exclud reciproc ci, dimpotrivă, se pot completa reciproc” (Rezolutia Parlamentului European A4-0075/97). De aceea nu este posibilă nici o ierarhizare calitativă a diverselor metode de tratament, fiecăruia dintre noi ȋn parte şi ȋn fiecare situaţie, fiziologică sau patologică, putându-i fi optimă una sau alta dintre abordări. Chirurgia de urgenţă este indubitabil prima alegere ȋn cazul unui traumatism deschis, ȋn timp ce paradigme mentale ce ar putea duce la disfuncţii cronice şi apoi la somatizarea prin modificări patologice organice, pot fi rezolvate fără intervenţii externe, doar prin conştientizarea atitudinii greşite, eventual cu ajutorul unui psihoterapeut. Intre aceste extreme, paleta terapiilor complementare şi alternative este foarte largă, homeopatia ocupând totuşi un loc aparte, prin beneficiile ei principale: - blândeţea acţiunii remediilor - tratarea ȋntregului organism - este potrivită tuturor vârstelor

Homeopatie

- lipsa toxicităţii chimice şi a efectelor secundare - lipsa apariţiei dependenţei medicamentoase - ameliorarea atât a stării fizice cât şi a celei emoţionale. Homeopatia este o disciplină medicală holistică, abordând omul ca pe un ȋntreg unic și tratându-l ţinând cont de integralitatea sa și de evoluţia sa dinamică, cu toate aspectele sale fizice, mentale, emoţionale, spirituale şi chiar sociale, necesitând o evaluare şi o terapie individualizate. Ea analizează nu doar boala ci și ȋnclinaţia spre boală, oferind astfel posibilitatea atât a tratamentului curativ, cât și profilactic. Principiul analogiei, ȋnţeleasă ca similitudine, principiu esenţial al homeopatiei, din care ȋi provine şi denumirea (gr. Homoios – similar, şi pathos – boală), este că ceea ce poate produce o serie de simptome la un individ sănătos, poate trata un individ bolnav care manifestă un grup de simptome similare. Acest principiu este un concept foarte vechi, enunţat de Pitagora ȋn secolul VI ȋ.e.n. și consemnat de discipolii săi ȋn “Hieros Logos”: “Vei afla, atât cât ȋi este ȋngăduit unui muritor, că natura este ȋn toate punctele asemenea cu sine ȋnsăși”. Teoria modernă a fractalilor reia acest principiu, aplicându-l ȋn fizică, matematică, astronomie și geofizică, cu concluzii foarte interesante.(Nassim Haramein, Teoria unificată a câmpurilor). Principiul similitudinii a fost susţinut și de Hipocrate care, ȋn secolul V ȋ.e.n, considera unitatea dintre om și mediu esenţială ȋn terapie, stabilind trei orientări fundamentale ȋn arta medicinii: - Legea contrariilor - Legea similitudinii - Natura vindecătoare. Același principiu, neglijat timp de sute de ani, a fost reluat la sfârșitul secolului al XVIII-lea de medicul german Samuel Hahnemann (1755-1843) care a avut geniul de a recunoaşte universalitatea acestui principiu, punând bazele unui ȋntreg sistem medical al cărui motto latin este “similia similibus curentur”, ca şi vechea vorbă românească “cui pe cui se scoate”. Hahnemann, fondatorul medicinii homeopatice, a cărui principală lucrare, “Organonul medicinei”, republicat ȋn șase ediţii succesive, cu completări semnificative la fiecare dintre acestea, continuă să fie un reper bibliografic important pentru orice homeopat. Noutatea teoriilor lui Hahnemann a determinat ca somităţile medicale ale vremii să manifeste o opoziţie extrem de virulentă la adresa homeopatiei, menită să ȋnăbușe această terapie. Prejudecata sau simpla opinie au jucat nu o dată rolul de argument suprem ȋn ȋncercările de discreditare a homeopatiei. Impresia că dozele infinitezimale nu pot acţiona sau părerea că principiul similitudinii ar fi neștiinţific au ȋnlocuit de cele mai multe ori experienţa clinică sau experimentul de laborator. In
6

Curs introductiv

ciuda rezultatelor uneori spectaculoase obţinute de practicieni, homeopatia a fost ȋmpinsă la periferia medicinei, fiind uneori chiar interzisă. Printre critici se numără și profesorul Robbi, medicul personal al lui Napoleon I. El l-a ȋnsărcinat pe asistentul său, Constantin Hering, să scrie o carte ȋmpotriva homeopatiei. Hering, studiind ȋn amănunţime metoda, pentru a o ataca cu argumente pertinente, sfârșește prin a-i dedica ȋntreaga sa activitate. După ce emigrează ȋn America, el devine ȋn 1835 fondatorul primului institut de ȋnvăţământ homeopatic. Hering este și autorul unei Materii Medicale. Cea mai importantă contribuţie a sa o constituie ȋnsă enunţarea legii direcţiei de vindecare. Homeopatia a devenit spectaculos de populară ȋn Europa și Statele Unite la ȋnceputul secolului al XIX-lea. Ea număra printre susţinători personalităţi marcante ale vremii: familii regale, erudiţi, lideri religioși, oameni de afaceri. Ca răspuns la dezvoltarea rapidă a homeopatiei, prin organizarea institutelor de homeopatie și creșterea numărului de terapeuţi, s-a instituit o acţiune de reprimare a acesteia. Farmaciștii au dezavuat și ei practica homeopată, deoarece ea necesita un singur medicament pentru un pacient, și acesta ȋn doze limitate. Farmaciștilor li s-au alăturat și medicii practicieni ai unei terapii inconsistente, dar plini de prejudecăţi. Deși emisiile de sânge erau panaceul acelor vremi, medicii timpului considerau homeopatia ca fiind neștiinţifică. In America, homeopaţilor și acelora care ȋndrăzneau să se consulte cu un homeopat, li se retrăgea dreptul de practicare a medicinei. In 1830 practica homeopatiei a devenit ilegală și ȋn Austria. In România, homeopatia a fost declarată ȋn afara legii din 1860, la numai 22 de ani după introducerea acesteia de către medicul vienez F. von Kraft. O nouă ascensiune a fost ȋnregistrată de homeopatie odată cu diversele epidemii. Statisticile indică o rată a mortalităţii ȋn spitalele homeopatice ȋntre 1/8 și ½ din rata ȋnregistrată ȋn spitalele clasice. In epidemia de holeră din 1849 s-au ȋnregistrat decese doar ȋn 3% din cazurile tratate homeopatic, ȋn timp ce decesul a survenit la 48-60% dintre pacienţii care au fost supuși tratamentului obișnuit. Rezultatele ȋnregistrate ȋn timpul febrei galbene din 1878 au fost atât de impresionante ȋncât homeopatia a revenit ȋn actualitate. Acest succes a fost suficient pentru declanșarea unei noi campanii de ȋnlăturare a homeopatiei din arena medicală. Mulţi homeopaţi au renunţat la această practică, ȋn timp ce alţii, fără a mai individualiza pacienţii, pe baza principiului similitudinii, au devenit adepţii polipragmaziei. Inchiderea colegiilor homeopate și scăderea accentuată a numărului practicienilor a determinat declinul homeopatiei.
7

homeopatia se bucură de protecţie din partea familiei regale care beneficiază de serviciile ei ȋncă din 1830. ani plini de aventuri dar și de acţiuni de pionierat. S-au efectuat și studii clinice riguroase care au demonstrat superioritatea terapiei homeopate faţă de placebo. Timp de 50 ani a străbătut Asia. eficienţa și domeniile de aplicabilitate ale acestora. credinţe şi orientări filosofice despre sănătate şi viaţă. In Franţa. Cursuri de homeopatie se predau la 6 universităţi. dar că este necesară continuarea elaborării studiilor privind siguranţa. 8 . Parlamentul European. Motivul major pentru care cetăţenii europeni caută homeopatia este pentru că ea poate fi utilă ȋn probleme cronice pentru care medicina convenţională. astăzi fiind practicată pe scară largă ȋn toată lumea. nu a reuşit să aducă vindecarea şi. homeopatia s-a ȋncununat de succes ori de câte ori a avut prilejul să se manifeste. altele au concluzionat o eficienţă similară terapiilor convenţionale.Homeopatie Cu toate opoziţia ȋntâmpinată. In 1981 guvernul danez a publicat un raport privitor la terapiile alternative din care reiese că 20% din populaţie recurge la homeopatie. devenit medic de curte al maharajahului Ranjit Singh (Lahore). cu școli specializate și numeroși terapeuţi. a adoptat poziţia conform căreia homeopatia – precum și alte terapii complementare și alternative – ar trebui să fie recunoscute. prin rezoluţia sa din mai 1997. In această ţară 42% dintre medici ȋși ȋndrumă pacienţii spre homeopatie. Se menţionează că homeopatia este cea mai agreată. ȋn unele situaţii. ȋn pofida dezvoltării ei impresionante. mai ales medici generaliști și medici de ambulatoriu. In Marea Britanie. A fost primul care a introdus ȋn India tratamentul homeopatic al doctorului Hahnemann. (Homeopatia: Evaluarea și analiza cercetării clinice. Conform unui studiu al Comisiei Europene. 55% din populaţie a apelat cel puţin o dată la ȋngrijiri medicale homeopatice. Deși lumea medicală s-a ȋmpotrivit acestei practici. OMS. O personalitate deosebită ȋn istoria homeopatiei românești și mondiale a fost Johann Martin Honigberger (1795-1869). ȋn toate facultăţile de farmacie și ȋn 4 facultăţi de medicină veterinară. 2007) In Uniunea Europeană. Europa și Africa. publicul a ȋncurajat și a susţinut această terapie. au frecventat cel puţin un curs de homeopatie. aproximativ 40 000 de medici. După primul război mondial homeopatia s-a răspândit continuu. nici ameliorarea simptomelor. trei din patru europeni ştiu despre existenţa homeopatiei şi dintre aceştia 30% o utilizează ȋn ȋngrijirea sănătăţii. Alţii aleg homeopatia pentru că modul său holistic de abordare oglindeşte propriile lor valori. India fiind astăzi una dintre cele mai prolifice ţări ȋn domeniul homeopatiei. farmacist sas din Brașov.

Curs introductiv FORŢA VITALĂ Un principiu de bază al abordării holistice se referă la creșterea capacităţii de apărare a organismului. de la o zi la alta sau ȋn diferite perioade din viaţă. administrând un remediu capabil să producă la un om sănătos simptome similare cu cele ale pacientului. stresului. care pot fi transmise și decodificate de receptorul potrivit. unicul mod de vindecare reală a afecţiunilor. temperatura ridicată este destinată a ajuta organismul să lupte ȋmpotriva agenţilor patogeni – bacterii. Microbii vor muri ȋn mod natural odată ce “solul fertil” – cauza bolii – e ȋndepărtat. De aceea. mai ales cele legate de teoria câmpului. duce la redobândirea stării de sănătate. teoria cuantică și teoria relativităţilor. afirmă că dinamismul (energia) care animă corpul material (sau anatomic) coordonează toate funcţiile vitale și părţile organismului și le menţine ȋntr-o admirabilă armonie astfel ȋncât mintea să poată acţiona pentru atingerea scopurilor ȋnalte ale existenţei. acesta fiind cel mai eficient și. ci mai degrabă e reprezentată de slăbiciunea intrinsecă a mecanismului de apărare care nu o poate elimina cu succes. la febră. Concepţia mecanicistă clasică se 9 . stimulează și sprijină ȋn mod esenţial mecanismele de apărare ale organismului ȋn eforturile sale de a se elibera de acești agenţi. ȋn timp ce stimulată. Toate fiinţele vii sunt animate de o “forţă vitală” care. Această forţă ȋncă nu a putut fi identificată și măsurată fizic. Hahnemann. știinţific. putând fi receptate de televizor ca imagini clare. Cauza bolii nu este confundabilă cu rezultatul bolii (o infecţie). Fiecare dintre noi a observat că unele persoane se bucură de o vitalitate mai bună decât altele și că la aceeași persoană există fluctuaţii energetice de la o oră la alta. Această ȋncercare de apărare ar trebui sprijinită și nu suprimată prin antipiretice! Homeopaţii consideră că. dar suntem cu toţii conștienţi că ea acţionează ȋn noi. Acest concept explică de ce simptomele nu sunt decât expresia mecanismului de apărare al organismului. Pentru ȋnţelegerea acestuia va trebui să apelăm la noţiuni de fizică modernă. sunt câmpuri de energie care transferă informaţii ce conţin imagini și culori. ȋntărirea mecanismului de apărare și nu omorârea microbilor este cea care ajută la restabilirea sănătăţii. Unul dintre conceptele frecvent folosite ȋn legătură cu forţa vitală este cel de dinamism. odihnei. Această idee este foarte bine ȋnţeleasă astăzi de știinţe precum fizica cuantică: un “câmp de unde” poartă ȋn structura sa informaţii precise. De exemplu. Avem tendinţa de a atribui aceste variaţii dietei. de exemplu. experienţa ne arată că există variaţii ale energiei vitale. de fapt. fungi etc. dar oricare ar fi cauza aparentă. perturbată. Structurile undelor TV. In paragraful 9 din Organon. duce la ȋmbolnăvire. etc. referindu-se la această forţă vitală. virusuri.

Până la un anumit prag al forţei stimulului. deși se cunoaște faptul că doze mari de agenţi farmacologici nu conduc obligatoriu la ȋmbunătăţirea stării de sănătate. Fizica modernă aduce o reviziuire profundă a acestei idei: ȋn teoria câmpului cuantic. Ca urmare. materia este formată din regiuni ale spaţiului ȋn care câmpul este extrem de intens. aceasta este caracterizată de o frecvenţă vibratorie și de o anumită amplitudine. Interacţiunea agentului nociv cu forţa vitală va duce la o modificare a frecvenţei acesteia. prezent peste tot ȋn spaţiu. se schimbă complet paradigma asupra realităţii. Particulele sunt condensări locale ale câmpului. Forţa vitală este o structură a organismului dotată cu inteligenţă și care animă organismul și poate fi asimilată cu un câmp analog celui electromagnetic. Puţinii agenţi farmacologici utilizaţi astăzi ȋn medicina clasică ce au ca efect creșterea imunităţii organismului sunt imunizarea și 10 . Acest plan dinamic al organismului (câmp electrodinamic al corpului) se conformează legilor și principiilor care se aplică tuturor câmpurilor. conducând și la modificarea susceptibilităţii organismului. trebuie ca agentul patogen să aibă o frecvenţă de vibraţie corespunzătoare cu a organismului și totodată să fie depășită o anumită amplitudine prag. adică aceeași forţă vitală nu va mai interacţiona cu agenţi patogeni cu aceeași frecvenţă vibratorie cu cea a primului stimul. clasicul contrast dintre perticulele solide și spaţiul ȋnconjurător este complet abandonat. Peste acest prag. materia și energia fiind complet interschimbabile ȋn contextul câmpurilor de intensitate variabilă.Homeopatie baza pe ideea particulelor solide care se mișcă ȋn vid (ȋntr-un sistem izolat). Când organismul este supus unui stimul. Acest câmp este ȋn interrelaţie cu particulele care se influenţează reciproc prin schimbări și mișcare. emoţional sau fizic. fie nociv. armoniei. cum ar fi principiile rezonanţei. care este strict individual. Deci. concentrări ale energiei. mental. vibraţia rezultată se modifică ȋn timp ca frecvenţă și amplitudine ȋn interrelaţie cu mediul ȋnconjurător. forţa vitală poate face faţă acestuia fără modificări perceptibile. Considerând forţa vitală a organismului uman ȋn termeni de vibraţii electrodinamice. câmpul cuantic fiind văzut ca o entitate fizică fundamentală. fie benefic. reȋntăririi și interferenţei. se produce o modificare a frecvenţei de vibraţie a planului dinamic. Fiind un sistem atât de complex. Pentru a produce o modificare ȋn frecvenţa de vibraţie a forţei vitale. forţa vitală sau planul dinamic va genera procese care sunt percepute de organism ca simptome ale unuia dintre cele trei niveluri. cu mobilitate permanentă. un mediu continuu. Clasica paradigmă medicală a ȋnclinat spre supoziţia că doze crescânde ale agenţilor farmacologici vor produce efecte farmacologice semnificativ majorate.

ȋn doze infinitezimale. Orice substanţă. vindeca aceleași tulburări la omul bolnav. emoţionale și mentale ale remediilor) și ȋn repertoare (enumerarea remediilor potrivite fiecărui simptom). In consecinţă vor fi folosite ȋn terapie. Fiecare diluţie succesiv realizată din remediul homeopatic. astfel ȋncât ȋn diluţii ȋnalte poate fi uimitor de rapidă și de durabilă. Testarea remediilor pe omul sănătos este o consecinţă a primului principiu. Ca rezultat al testării se obţin simptomele care se găsesc ȋn Materiile Medicale (descrierea simptomelor fizice. ambele bazate pe principiul antic (și modern) al similarităţii. Principiul dinamizării. procese experimentale menite a determina proprietăţile medicinale ale 11 2. se ȋnsoţește de un număr de secuse puternice. nu de substanţă. este cel al similitudinii – o substanţă care ȋn doză ponderală provoacă tulburări la omul sănătos.Curs introductiv desensibilizarea alergică. al homeopatiei. plante. amintit mai sus. Diluţia este o modalitate tehnică particulară de utilizare a remediilor care. rolul dinamizării fiind de a le elibera. fiind unul dintre etapele esenţiale ale cercetării ȋn homeopatie. aduce o ȋntărire a acţiunii sale. Principiul central. departe de a diminua activitatea remediului. Răspunsul organismului diferă nu numai la diluţii joase sau ȋnalte ci. poate. procesul diluărilor succesive duce și la eliminarea toxicităţii remediilor. Principiul infinitezimalităţii. ȋn cadrul aceleiași diluţii. 4. definitoriu. o acţiune biofizică. Pe lângă creșterea acţiunii remediilor. PRINCIPIILE HOMEOPATIEI 1. minerale. pe măsura diluării ei. Principiul experimentării pe omul sănătos. animale. Hahnemann a realizat pentru prima oară așa-numitele “proving”-uri. Forţe (energii) reale sunt incorporate ȋn materie. se ȋnsoţește de condensare de forţe care. Diluţia devine purtătoare de energie. . de la un subiect la altul. iradiază ȋn diluţie. doar remedii cunoscute. eliberate prin dinamizare. Dinamizarea este o calitate energetică a remediului. ritmul optim fiind cel al bătăilor inimii. 3. ȋn funcţie de teren. după testarea lor pe un lot suficient de mare de voluntari sănătoși. conform principiului similitudinii. constituit din substanţe naturale.

să folosești totodată mai mult de o substanţă medicinală simplă la un bolnav. Este necesară nu numai o individualizare a bolii. s-au efectuat ȋn continuare numeroase asemenea demersuri experimentale. El a ȋnregistrat ȋn detaliu. . fizionomia patologică a bolnavului ȋși găsește asemănarea ȋn patogenezia remediului.) unicism – 12 6. Când schimbarea simptomatologiei o va cere. ȋn urma reevaluării simptomelor. ci o individualizare holistică a bolnavului. este contraimaginea individualizată a remediului. mentale și emoţionale – pe care le-a produs ingestia acestor substanţe. adică acela care va acţiona cel mai mult ȋn același sens cu reacţia reflexă de apărare a organismului. prin punerea diagnosticului nosologic. Samuel Hahnemann – Organon. De la cele 99 de remedii pentru care Hahnemann a efectuat provinguri (pe parcursul a 49 ani) și le-a descris foarte exact Materia Medica (valabilă și astăzi). Principiul administrării unui remediu unic. se va putea administra un nou remediu ȋn funcţie de noile manifestări de boală. Principiul individualizării. cum se practică ȋn mod curent ȋn alopatie. Hahnemann are meritul de a fi ridicat testarea clinică la rang de metodă experimentală sistematizată. ȋn consecinţă este inadmisibil a o face. cu tot ce prezintă el mai particular.” Intr-un anumit moment al evoluţiei bolnavului se va administra un singur remediu ales pe baza principiului similitudinii. ȋn același timp. cu un spirit de observaţie și o acurateţe impresionante. Numai experimentarea pe sine și pe colaboratorii săi i-a permis să obiectiveze legea similitudinii pentru aflarea remediului cel mai potrivit terapeutic. o formă terapeutică.Homeopatie mai multor substanţe pe care le-a administrat ȋn doze crescânde unor voluntari sănătoși de ambe sexe. Fiecare formă clinică este. In diferite zone geografice și de-a lungul timpului s-au format trei orientări homeopatice: a. acela ale cărui simptome patogenezice (toxicologice) se apropie cel mai mult de ansamblul de simptome prezent la bolnav. toate modificările – fizice. paragraful 273: “nu există tratament ȋn care să fie necesar. pentru a cunoaște proprietăţile curative ale medicamentelor. ajungându-se astăzi să fie descrise peste 3000 de remedii. Homeopatia este o medicină a persoanei. 5. S. a formei pe care o ȋmbracă boala la pacientul ȋn cauză. fiind astfel admise ȋn farmacopeea homeopată. pentru care s-au făcut proving-uri după standarde foarte precise.

tocmai pentru că este extrem de dificil (consumă timp și efort) să se găsească remediul indicat. emoţionale și mentale) a cât mai multor remedii.Curs introductiv administrarea unui singur remediu o dată ȋntr-un caz dat b. efectele asocierilor ar putea fi imprevizibile. situaţii ȋn care varianta administrării mai multor remedii simultan este acceptabilă. trec neobservate modalităţile de ameliorare și agravare a simptomelor. ajungându-se la combinaţii complicate. Pluraliștii consideră teoria unicistă ca fiind utopică. adevărate sinergii medicamentoase.) pluralism – administrarea mai multor remedii ȋntr-o ordine oarecare. Astfel. ȋn practică. Soluţia este sau să se aștepte conturarea unui tablou simptomatic precis pentru prescrierea remediului similimum. ȋn speranţa ca remediul similimum să fie unul dintre cele prezente ȋn cocktail și că celelalte nu vor provoca tulburări noi. Deși această lucrare este de orientare unicistă. Stiind că testările remediilor se fac doar cu un singur remediu. atunci când remediul similimum nu a putut fi descoperit. uneori. Bolnavii sunt deseori puţin capabili să se analizeze exact. cu speranţa că cel corect se află printre ele. dau relaţii contradictorii de la o consultaţie la alta. c. patru sau chiar mai multe remedii.) complexism – administrarea de amestecuri de remedii care pot fi prescrise ȋntr-o afecţiune dată. remedii complementare. dacă pacientul are răbdarea necesară. uimitoare a homeopatiei rămâne totuși unicismul. In homeopatia contemporană. ȋntr-un cadru nosologic considerat. sunt de părere că orice atitudine dogmatică poate fi nocivă. Partea forte. Administrarea mai multor remedii simultan ar intra totuși ȋn contradicţie cu principiul fundamental al homeopatiei enunţat mai sus. adepţi exclusiv ai unicismului. homeopaţii perseverenţi ar trebui să se transforme din pluraliști. Există. centrală. sau prescrierea mai multor remedii care să acopere tulburările acuzate de bonav. pentru alinarea suferinţei bolnavului. deoarece condiţia esenţială pentru a putea prescrie cât mai multor pacienţi remediul similimum este să cunoști bine Materia Medica (totalitatea simptomelor fizice. ȋn timp ce pluralismul și complexismul ar trebui să rămână excepţii. PREPARAREA MEDICAMENTELOR HOMEOPATICE Există mai multe moduri ȋn care se poate prepara un remediu homeopat și Hahnemann ȋnsuși se pare că a folosit de-a lungul timpului diverse metode de preparare. metoda preferată este cea centezimală. remediile sunt preparate diluând o parte din tinctura 13 . e mai ușor și mai rapid să se administreze simultan trei. Pe măsura acumulării experienţei.

Toate substanţele materiale. In mod obișnuit. e prea puţin probabil ca o singură moleculă din materialul iniţial să se mai găsească ȋn soluţie. mai ales la potenţe peste 12CH. Soluţia care rezultă se numește “potenţa 1” sau CH1. apă dublu distilată sau alcool pur). crează potenţa 2 sau CH2. cea mai mare provocare cu care se confruntă homeopatia modernă este legată de dozele infinitezimale de medicament pe care le folosește. așa cum e cazul cu mâncarea. Argumentul principal al medicilor alopaţi este că “Fiind atât de mici și de diluate. Deși majoritatea producătorilor industriali de remedii homeopate au la bază tehnologii complet automatizate. homeopaţii consideră că acesta este un fals argument. duc la rezultate mai bune. Acest proces este repetat de 6 ori. O parte din această potenţă amestecată cu 99 părţi din solvent. denumit ȋn homeopatie potenţare. ȋn loc să fie agitat. după experienţa lor. PROVOCĂRI ŞI CRITICI ADUSE HOMEOPATIEI Deși este unul dintre principiile sale de bază. deși sunt mult mai diluate. Potenţa 6 rezultată. considerată acum solubilă. din punct de vedere statistic și conform numărului lui Avogadro. vitaminele. Dimpotrivă. O substanţă ingerată are potenţialul de a afecta organismul nu doar la nivel chimic. nu există șanse ca medicamentele homeopatice să aibă vreun efect”. agitate de cel puţin 10 ori. cât și materiale. ȋntr-un proces numit triturare: o parte praf de metal (măcinat fin) este amestecat cu 99 de părţi de granule de lactoză. medicamentele 14 . Se continuă până este atinsă valoarea dorită. Ei sunt extrem de sceptici mai ales că.Homeopatie mamă a substanţei ȋn 99 părţi de solvent (lactoză. Amestecul. este potenţată ȋn continuare. ci mai degrabă la nivelul câmpurilor de energie. Iniţial. manifestă atât proprietăţi energetice. potenţele mai ȋnalte. după metoda descrisă anterior. Soluţia obţinută este apoi puternic agitată (sucusiune) de cel puţin 10 ori. prin diluări. argumentând prin calitatea energiei umane transmise medicamentelor și apreciind efectele terapeutice ca fiind mult superioare. pentru aducerea la potenţa 6 a metalelor insolubile au fost folosite mojarul și pistilul. este frecat cu pistilul ȋn mojar timp de o oră. există ȋncă homeopaţi care susţin importanţa preparării manuale a remediilor. de la cele mai mici microorganisme până la cele mai mari planete. aceasta se datorează eliberării unei “noi forme subtile de energie” care apare prin procesul unei serii de diluări și sucusiuni. toate aceste operaţiuni se efectuau manual. Intrucât au recunoscut de mult absenţa moleculelor de substanţă de bază ȋn remediile lor. potenţa 30 a trecut prin acest proces de 30 de ori și așa mai departe. sugerând astfel că aceste remedii acţionează nu la un nivel chimic. extrem de precise.

ȋnsă homeopaţii arată că rezultatele terapeutice excelente din 15 . Vithoulkas. și pentru a se transmite folosește particule de energie. Acest tip de energie nu a fost cuantificat sau explicat ȋncă: totuși aceasta nu ȋnseamnă că el nu există. Este “simpatia”. De ce totuși animalele și copiii răspund pozitiv la remediile homeopatice rămâne o ȋntrebare provocatoare rămasă fără răspuns la afirmaţia enunţată mai sus. Oponenţii homeopatiei mai spun că acest sistem medical este ȋnvechit și nu se potrivește cu arsenalul farmaceutic al medicinei moderne. 2000. Organismul uman este un sistem complex. o asemenea transmitere poate fi sesizată de un alt “dinam intelectual” fără să fie nevoie de comunicare verbală. (G. un “dinam intelectual”. cu atât mai clar devine câmpul energetic al remediului. capabil să producă numeroase forme de energie: electrică. Dar organismul mai produce și tipuri de energie mai subtile. cafeaua etc. informaţii de care are mare nevoie ȋn acel moment. speranţelor sau convingerii acestuia că tratamentul va funcţiona. mai greu de detectat. ȋncât de ȋndată ce acestea se află ȋn contact. termică. criticii pretind că eficienţa homeopatiei se datorează autosugestiei sau “efectului placebo”. care sunt superficiale. p. mai ales dacă frecvenţele lor sunt suficient de apropiate pentru a rezona. care apare de obicei când simptomele unui pacient sunt atenuate datorită așteptărilor. așa cum este cunoscut ȋn medicină.Curs introductiv de sinteză. tutunul. cinetică și electromagnetică. ȋn care sunt create modele mentale. In anumite ȋmprejurări. Făcând un pas mai departe. mai ales pentru că există concomitent activitate intelectuală. mai ales când sunt administrate unor persoane cu sisteme imunologice fragile. 63-65. emoţională și subconștientă. Pe scurt. 86. avem capacitatea de a crea tipare energetice complexe determinate de informaţiile din bagajul nostru genetic și de experienţa noastră de viaţă. la fel cum o persoană foarte ȋnsetată are nevoie de apă. similaritatea celor două câmpuri. Athens. ușor de detectat cu instrumente fizice moderne. “Capacitatea intelectuală” pare a fi unul dintre aceste tipuri “speciale” de energie și ea are propria frecvenţă vibraţională.. ci și la nivel energetic: câmpul elecromagnetic (CEM) al unei substanţe poate interacţiona cu CEM al organismului care o asimilează. toate. Reacţionăm la stres ȋntr-un mod foarte personal: de aici rezultatele dezamăgitoare ale tuturor terapiilor generice. Cea mai mare parte din starea noastră de veghe este ocupată de un flux constant de gânduri. A New Model for Health and Disease. magnetică. al pacientului și al remediului.) Cu cât o substanţă este mai prelucrată prin serii multiple de potenţări. pasagere și adesea dăunătoare. organismul afectat absoarbe ȋntr-o clipă informaţiile de la remediu. care conţine “informaţiile” de care are nevoie pacientul pentru a-și restabili echilibrul. Ea este creată ȋn “centrul mental”.

Homeopaţii arată ȋnsă că. este o formă inadecvată de evaluare a eficacităţii tratamentului. ȋntr-o oarecare măsură. proprietăţi precum reactivarea. ȋntr-adevăr. Cercetători independenţi din alte domenii manifestă interes faţă de homeopatie.) Evident. Recent. ABORDAREA CONVENŢIONALĂ ȘI ABORDAREA HOMEOPATICĂ: SUNT AMÂNDOUĂ NECESARE? Sunt.Homeopatie ultimele două secole sunt probe convingătoare al valabilităţii homeopatiei și nu probe ale desuetudinii acesteia. iar alţii. ȋntrucât nu s-au făcut suficiente studii dublu-orb. pentru ca ȋn final să izbucnească un război nedeclarat. polaritatea. ea ȋnsăși lăsând impresia că nu prezintă ȋncredere. aceste ipoteze sunt speculative și sunt ȋncă departe de a fi acceptate de curentul dominant. In sfârșit. A existat confuzie cu privire la limitele fiecărei metode. că pot vindeca orice. Unii dintre aceștia au susţinut faptul că prin contactul pur al substanţelor cu apa și prin sucusiuni succesive. SIDA. evident. pentru că ȋn homeopatie este caracteristic faptul că indivizi care suferă de aceeași boală vor avea nevoie de medicamente diferite. inclusiv cancer. ȋn care trebuie administrat același medicament tuturor. eficienţa și anvergura tratamentului homeopatic sunt imposibil de verificat. Medicamentele de sinteză. profitând de faptul că domeniul homeopatiei nu este ȋncă suficient cercetat și pentru a atrage clienţi. undeva la mijloc. homeopatia a ieșit cu faţa șifonată. Adevărul se află. magnetismul și activitatea biologică sunt determinate de aranjamentul tridimensional al atomilor moleculei. apare o schimbare de polarizare a structurii moleculare a soluţiei. ei afirmă că un studiu dubluorb. ȋn care medicii homeopaţi și cei alopaţi s-au situat pe poziţii extreme: unii susţinând că homeopatia vindecă orice. care devine atunci activă din punct de vedere biologic. medicina convenţională susţine că și atunci când s-au obţinut rezultate pozitive. ȋn ciuda efectelor lor secundare și a pericolului imunosupresiei 16 . schizofrenie. Din această confuzie. Mai mult. asemenea studii s-au efectuat. Alţii. acestea sunt determinate să dezvolte “forma unui câmp energetic”. (In fizică. Unii dintre ei susţin că proprietăţile terapeutice ale remediilor sunt dezvoltate ȋn timpul procesului de potenţare și sucusiune. promit și promovează public sau ȋn cabinetele lor private. exagerând cazurile de vindecare pentru a face impresie. culoarea. motivul principal fiind ȋncercările unor homeopaţi de a-și promova “noile idei”. Alţii au ȋncercat ȋn mod similar să explice aceste proprietăţi folosind teoria “clusterilor”. s-au angajat ȋn controversă mai multe părţi. Odată ce această forţă mecanică de potenţare este aplicată moleculelor de apă. că nu vindecă nimic.

direct și prin discipolii săi. personalitate ce a influenţat decisiv. cardiopatiile și boli incurabile. chiar dacă imaginile lor clinice sunt similare. cum ar fi epilepsia. Intâia prioritate a unei știinţe dedicate restabilirii sănătăţii este de a oferi o definiţie larg acceptată a acesteia. ȋn cel hormonal sau. dar nu va putea opri cursul degenerativ al bolii. ci și din motive mentale și emoţionale. care să acopere toate cele trei niveluri. ce ne-ar permite să urmărim evoluţia procesului de vindecare ȋn timpul tratamentului. completându-se și nu opunându-se unul altuia. oamenii. Homeopatia intră ȋn scenă atunci când medicina convenţională e incapabilă să ofere mult mai mult decât o alinare temporară a simptomelor: la ȋnceputul unei boli cronice. distins cu titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină și Farmacie din Timișoara pe 12 octombrie 2012). indivizii au propriile lor particularităţi și de aceea au nevoie de propriul remediu “constituţional”. ȋnţelese ca planuri ȋn cadrul cărora noi. a ȋnţeles ȋn sfârșit de ce ne ȋmbolnăvim: nu doar din cauza bacteriilor și a virusurilor. Cea mai mare greșeală de până acum a ambelor părţi este refuzul de a comunica ȋn mod serios și de a se angaja ȋntr-o dezbatere semnificativă. ȋn anumite boli cronice grave. boala va putea răsări. DEFINIŢIA SĂNĂTĂŢII In adâncul fiecăruia dintre noi sunt latenţi germenii din care. psihozele. Dacă s-ar fi ȋntâmplat acest lucru. remediul homeopatic potrivit ȋi poate opri evoluţia. chiar mai rău. la nivel mental sau emoţional. ȋntr-o anumită etapă din viaţa noastră și ȋn urma unor experienţe stresante. George Vithoulkas (laureat al premiului Nobel Alternativ ȋn 1996. pacientul este considerat vindecat. sunt. Este astfel de cea mai mare importanţă căutarea unei definiţii corespunzătoare a sănătăţii. cu siguranţă. medicina alopată poate oferi managementul durerii și eliberarea de suferinţă. profund ȋn sistemul imunitar.Curs introductiv datorat excesului cu care sunt prescrise. In practica medicală de fiecare zi. planul fizic. destul de des. mai există o problemă cronică netratată. funcţionăm: 1. homeopatia de astăzi. Totuși. când durerea sau inflamaţia au scăzut sau au dispărut. necesare. In aceste cazuri. ȋn special ȋn fazele terminale. după ani de reflecţie. undeva. afirmă că. Cert este că homeopatia nu este deloc un panaceu și fiecare caz nou reprezintă o nouă provocare. chiar vitale. părţile ar fi ȋnţeles că pot coexista fără ca domeniile lor de tratament să se suprapună. de exemplu. când afecţiunea este ȋncă ȋn faza funcţională. unde paleaţia și ușurarea durerilor și a suferinţei sunt cruciale. aceasta pune sub semnul ȋndoielii ȋntreaga faţadă de vindecare. 17 .

Legile vindecării sunt legi universale care se regăsesc ȋn toate domeniile. indică un dezechilibru la acest nivel și va fi urmat de o suferinţă fizică. fitoterapie. cauza fundamentală a bolii constă ȋn pasiunea excesivă a persoanei și ȋn intensitatea emoţiilor. va ajunge să facă observaţii importante legate de boală și sănătate. fie colective. disconfort. libertatea este cuvântul cheie din definiţia de mai jos a sănătăţii. Vithoulkas susţine că excesul emoţional. indiferent dacă se manifestă ca durere. ea poate atinge o intensitate ce-i justifică denumirea de “criză de vindecare”. Adesea confundăm nevoile și nesiguranţa emoţională cu adevărata iubire și cu devotamentul. flux menstrual foarte abundent sau reapariţia unor erupţii cutanate sau a altor simptome suprimate ȋn trecut. calea de mijloc.Homeopatie 2. expectoraţie sau rinoree abundente. care duc de obicei la diferite forme de distrugere. de la acupunctură. Din acest motiv. fie personale. Uneori. planul mental. Invers. este ideală. Opusul pasiunii. homeopat sau nu. indiferent de cauză. Sănătatea la nivel emoţional este libertatea faţă de pasiune. apatia. mai profund. Intre ele. Rezumând. somnolenţă. ce permite individului alegeri nelimitate prin dureri. starea de sănătate este resimţită ca o stare de libertate și de bine. ȋnainte de a se obţine vindecarea. La nivel emoţional. pusee febrile. transpiraţii excesive. este tot o stare maladivă. atașamentul emoţional impune ȋntotdeauna cerinţe altora. 3. Sănătatea ȋn corpul fizic este libertatea faţă de durere și disconfort și o senzaţie fizică de bine. Astfel. Fanatismul și dogmatismul fără legătură cu logica și ȋnţelegerea – indiferent de cultură sau idealuri – sunt semne ale unor emoţii nesănătoase. care duce la o stare pozitivă de pace și seninătate. care cer dăruire necondiţionată. pasiuni excesive și idei preconcepute. planul emoţional. Această agravare este uneori greu de perceput ȋn cazurile acute dar este mai clar definită ȋn bolile cronice. impune ȋntotdeauna limite unei persoane. homeopatia a descoperit o serie de legi cu privire la modul ȋn care se produce vindecarea. Pentru producerea acestei reacţii sunt necesare 18 . Boala. și mai profund. masaj sau medicină alopată. LEGILE VINDECARII Orice practician. dar care abordează ȋn profunzime și ȋn amănunt fiecare caz. disconfort sau slăbiciune. Este de așteptat o agravare temporară a simptomelor după administrarea remediului corect. definiţia sănătăţii are ȋn nucleul său noţiunea de libertate. In timpul unei astfel de crize se pot produce diaree. Pe de altă parte.

dacă simptomele se succed de la creier spre plămâni. de sus ȋn jos și de la un organ vital important la unul ceva mai puţin important. ȋngrijorătoare pentru pacienţii neavizaţi. unde leziunile evoluează spre vindecare prin deplasarea din zona proximală spre cea distală. Celelalte organe pe care le considerăm foarte profunde și importante sunt inima. Aceasta explică satisfacţia homeopatului ȋn faţa unor asemenea agravări. un bolnav mintal dezvoltă simptome gastrice intense.pot să dispară ȋn ordine inversă apariţiei lor. la indivizii cu vitalitate scăzută. ȋn fine. adică cele care au apărut primele vor dispărea ultimele. Prin simptome care evoluează “de la centru spre periferie” ȋnţelegem creierul. . rinichii. prognosticul de vindecare a bolii este foarte bun. criza curativă apare numai când organismul s-a revigorat atât printr-o prescriere continuă și adecvată. Unul dintre cei care au descris foarte clar direcţia vindecării este Hipocrate. care scria: “La o persoană suferind de angină pectorală. apoi reapar durerile de cap care. de la centru spre periferie. mai ales dacă homeopatul nu este sigur pe remediul prescris și nu-și poate liniști 19 . dacă ȋn cursul tratamentului va apărea o erupţie cutanată. In homeopatie s-au descris 22 de reacţii diferite ce pot apărea după prima prescripţie. In mod asemănător. ficatul. sediul gândirii și al tuturor funcţiilor superioare.pot evolua din partea superioară spre cea inferioară. medicul va ști că urmează o vindecare completă pentru că simptomele au urmat direcţia corectă. cât și printr-un regim de viaţă sănătos. este o evoluţie favorabilă. Adesea. Direcţia “de sus ȋn jos” apare cu precădere ȋn erupţii cutanate. .Curs introductiv două condiţii: administrarea remediului corect și existenţa unei forţe vitale suficient de puternice. mucoasele și tegumentele. ca fiind centrul vital. apoi de ameţeli și ulterior de depresie sau epilepsie. ȋntr-un caz de astm bronșic. Simptomele care dispar ȋn ordinea inversă apariţiei lor pot fi exemplificate astfel: Dacă un pacient a suferit de cefalee cronică ȋn urmă cu zece ani. De exemplu. plămânii. dacă ȋn cursul tratamentului homeopat. In această lucrare introductivă nu intrăm ȋn amănunte. apariţia edemului și eritemului toracic sunt semne favorabile care arată că boala evoluează spre periferie”. apoi ameţelile. De aici se ȋnţeleg dificultăţile ȋn obţinerea complianţei pacienţilor nerăbdători.pot să evolueze de la centru spre periferia organismului. . dispar și ele. simptomele dispar urmând patru direcţii posibile: .pot progresa dinspre organele cu importanţă vitală spre cele mai puţin importante. Tot astfel. menţionând doar faptul că după o primă prescripţie corectă. la periferie aflându-se mușchii. depresia sau epilepsia vor fi primele care dispar.

Deși ȋn prezenţa cunoștinţelor medicinii moderne. Acest stigmat este purtat permanent de individ. după cel care le-a formulat ȋn cadrul homeopatiei și despre care aminteam ȋn capitolele introductive că. MIASMELE ŞI PRINCIPIILE TRATAMENTULUI ANTIMIASMATIC Teoria miasmelor constituie un subiect foarte controversat ȋn homeopatie. natural al acestei evoluţii.Homeopatie pacientul despre caracterul firesc. va exista o tendinţă ca fiecare descendent să accentueze miasma pe care o va retransmite. fiind transmis descendenţilor. Hahnemann este primul care pune la ȋndoială valabilitatea principiului fundamental la homeopatiei: similitudinea. Dificultăţile apărute nu erau cauzate. ȋn 1827. El afirmă ȋn lucrarea sa “Bolile cronice”: “In ciuda unui număr tot mai mare de remedii și a aplicării principiului similitudinii. vindecarea bolilor cronice nu a avansat nici măcar cu un pas. Complianţa maximă se obţine atunci când descriem ȋn prealabil evoluţia probabilă – chiar dacă sunt și etape de disconfort. ȋn timp ce vindecarea afecţiunilor acute este ȋntotdeauna ȋncununată de succes. prin aceasta. un tipar care determină un anumit model de reacţie. la aprofundarea studiului acesteia a devenit un mare susţinător al acesteia. decât de aplicarea defectuoasă a acestui principiu. După 12 ani de cercetări asidue. Sintetizând experienţa numeroaselor afecţiuni vindecate.” In faţa acestei situaţii. practica demonstrează necesitatea acestui concept. la transmiterea unui plus de alterare miasmatică. el anunţă descoperirea cauzei rezistenţei la tratament a bolilor cronice. ȋnsă. o supresie medicamentoasă (tratamentul simptomatic ce nu vindecă boala ci doar manifestarea ei la un moment dat) va conduce la accentuarea gravităţii bolii iar. acceptarea teoriei miasmatice este dificilă. Miasma alterează ȋntreaga constituţie psiho-fizică. Aceste reguli ale direcţiei de vindecare sunt cunoscute sub denumirea de “Legea lui Hering”. pacienţii le traversează mai ușor dacă au fost preveniţi. actuale. 20 . din oponent ferm al homeopatiei. Hahnemann a elaborat această teorie ca urmare a dificultăţilor ȋntâmpinate ȋn terapia bolilor cronice. Hahnemann va considera drept sursă a bolilor cronice preexistenţa unor boli care marchează debutul unei vaste simptomatologii. inclusiv de autori clasici precum Hughes sau Hering. el ȋnfiinţând prima instituţie de educaţie și formare homeopatică din Statele Unite ale Americii. deoarece pe el se bazează vindecarea completă a bolilor cronice. De asemenea. Pe lângă această componentă ereditară iniţială. impunând fiinţei umane o anumită direcţie evolutivă. ȋn urma reapariţiei unei erupţii cutanate suprimate anterior.

verucos.Curs introductiv Hahnemann a descris trei miasme: psora. Ulterior s-au mai adăugat miasmele cancerinică și tuberculinică.hipersensibilitate hidrometrică 21 .alternanţe morbide cutaneo-mucoase . putând fi sau nu asociate gonoreei. de euforie și anxietate . pusee hemoroidare . transpiraţie.ameliorare generală prin eliminări – diaree.tulburări cutaneo-mucoase Etiologia psorei nu este doar scabia ci și infecţiile cronice virale. Sicoza Hahnemann descrie sicoza ca boală cu transmitere predominant sexuală care se caracterizează prin apariţia de vegetaţii cutaneomucoase de tip condilomatos.psihic – lentoare cu tendinţă depresivă . sicoza și luesul. pasivitate sau hiperreactivitate (psora).catabolism ȋncetinit Clinic: . scabia.retenţie hidrolipidică .tulburări respiratorii alergice .tendinţa la hipertrofii . Psora Hahnemann ȋnţelegea prin psoră un complex de simptome comune mai multor categorii patologice. tendinţa proliferativă (sicoza) și tendinţa distructivă (auto.tulburări eliminatorii genito-urinare . Astăzi psora este considerată o entitate patologică definită printr-un mod de reacţie particular al unui grup de indivizi la agresiuni patogene cunoscute sau nu. Ele corespund celor trei tendinţe fundamentale de reacţie: absenţa reactivităţii. Caracteristici: .alternanţă de stări stenice și astenice. Prin gonoree Hahnemann ȋnţelegea scurgerea – Neisser va descoperi gonococul de-abia după 100 ani.tulburări digestive cu alternanţă diaree-constipaţie. congenitale și/sau dobândite și altele. Clinic: . menstră etc. Caracteristici: .și/sau heterodistructivă) manifestată ȋn miasma luetică.tendinţa la recidive . atașate unei patologii predominante.

Lycopodium 22 . etilismul cronic.mod reacţional fiziopatologic centripet . totuși.hiperlaxitate ligamentară . ei consideră că remediul similimum este cel care vindecă toate laturile aflate ȋn dezechilibru ale individului. nu vom mai detalia caracteristicile generale și clinice ale miasmelor mai noi. mai ales colibacilozele. deformate. tuberculinismul și cancerinismul. câteva exemple de remedii considerate ca aparţinând predominant diferitelor miasme: Psora: Psorinum. alte infecţii. condiloame.anomalii dentare .ȋncetinirea tranzitului intestinal și oligurie.morfologic – asimetrie . vaccinări repetate. unghii subţiri.Homeopatie . Calcarea carbonica.formare de leziuni ulcero-necrotice . facies infiltrat. adenoame.labilitate neuro-senzorială și emoţională .piele uscată și crăpată. cele cu bacili tifici și paratifici.tulburări ale fanerelor: unghii casante.secreţii subacute sau cronice rino-faringiene sau genito-urinare . Luetismul Sifilisul este tot o boală generală cu manifestări locale a căror reprimare prin tratament simptomatic duce la apariţia unor complicaţii secundare.proceste tisulare cu tendinţă sclerogenă Clinic: . infiltrarea 1/3 inferioare ale gambelor. pe de o parte considerând că nici un remediu nu poate fi catalogat ca aparţinând exclusiv unei miasme și. politoxicoza – toate noxele moderne. pe de altă parte. piele lucioasă și grasă. Sulfur. păr rar Etiologie: infecţia sifilitică. Caracteristici: . alte noxe. fibroame etc. Există numeroși homeopaţi contemporani care neagă complet utilitatea tratamentului miasmatic. cu buze groase.infiltrare hidrică și adipoasă: palid. . inclusiv diateza moștenită. seroterapia. congestii hepatobiliare . Iată. fragil Etiologie: infecţia gonococică.formaţiuni hipertrofice: veruci. păr rarefiat. mai ales seara . polipi.nevralgii . Intrucât oportunitatea și alegerea tratamentului miasmatic sunt probleme homeopatice dificile și nu constituie unul dintre obiectivele acestui curs.

Hahnemann a practicat-o pe el și pe colaboratorii săi. precum și substanţe biologice provenite de la persoane bolnave. Arsenicum album. Colibacilinum. existând la mai mulţi bolnavi. Causticum Luetism: Luesinum. Vaccinotoxinum. descriind astfel 99 de substanţe. cu otrăvuri. . altfel zis patogenezia acestor substanţe. Ele sunt adăugate ȋn Materia Medica și ȋn repertorii doar după confirmare ȋntr-un număr suficient de mare de cazuri. numită astfel de către S. 23 . ci și pentru o selectare mai precisă a celor existente. Aurum. Simptomele care nu se află ȋn patogenezii (deci descrise deja ȋn Materia Medica) și care.Curs introductiv Sicoza: Medorrhinum.Observaţia terapeutică. dispar odată cu administrarea remediului. Natrium sulphuricum.Date toxicologice – culese din cazuri de intoxicaţii accidentale sau voluntare: intoxicaţii medicamentoase. Aviaria. Uneori au existat situaţii cu simptome greșit adăugate de homeopaţi. intoxicaţii profesionale. denumită de homeopaţi “proving”. voluntari. Mercurius solubilis. acţiunea acestor substanţe asupra organismului uman sănătos. vegetale. Materia Medica (MM) homeopatică. Bacillinum. Conium MATERIA MEDICA HOMEOPATICĂ Materia Medica clasică este ansamblul studiilor descriptive asupra caracterelor fizico-chimice și istoriei naturale a medicamentelor folosite ȋn farmacopee. Proving-uri se fac ȋn continuare. utilizate ȋn mod curent. Carbo animalis. au o valoare deosebită. toxicomanii. Hahnemann cuprinde. pe lângă datele de mai sus. Phosphorus Cancerinism: Carcinosinum. substanţe animale.Experimentare patogenezică pe om sănătos. Natrium muriaticum. Thuja. Materia Medica ȋnsumează date colectate din patru feluri de surse: . Argentum nitricum Tuberculinism: Tuberculinum K. dintre care ȋn jur de 400 foarte bine cunoscute. Remediilor experimentate provenite din mediul natural. li s-au adăugat substanţe sintetice. minerale. . etc. Astăzi există ȋn jur de 3000 de remedii experimentate. Kali carbonicum. ȋn perioade ȋn care stricteţea regulilor de completare a Materiei Medica era mai redusă. așa-numitele nosode. există astăzi demersuri colective nu doar pentru completarea MM.

cu trecerea timpului ȋnsă. Richard Hughes (1836-1902) este de părere că MM trebuie să se bazeze numai pe date experimentale. pe lângă simptome autentice remediului pot apărea simptome ȋntâmplătoare sau ieșite din imaginaţie sau sugestie. trebuie excluse. semne mentale. trebuie experimentate remediile ȋn diluţii diferite și ȋn condiţii diferite de anotimp. relaţii medicamentoase. MM constituie o bază experimentală știinţifică ce se folosește ȋn terapeutica individualizată. ȋn diferite perioade evolutive ale individului). subiectivismul probantului fiind un factor de luat ȋn seamă. aparent opuse. Pentru Hughes sunt importante simptomele care se repetă la mai mulţi probanţi și care sunt caracteristice remediului. pentru o bună cunoaștere a aspectelor evolutive ale remediului (ex. ȋși ascunde neȋncrederea ȋn propriile forţe sub o mască dominatoare. simptomele comune din toate experimentele aparţinând pacientului și nu remediilor. ca și cel al probatorului care ȋnscrie datele. etc. stare psihică. afirmaţie gratuită sau ficţiune să fie exclus cu severitate din această Materia Medica. de altfel.Homeopatie . Există numeroase MM apărute de-a lungul timpului. 24 . semne generale cu modalităţi. Hahnemann spunea ȋn Organon: “Tot ce este presupunere. Lamasson este de părere că probantul ar trebui să fie cât mai lipsit de imaginaţie și să fie probate pe el mai multe remedii. temperatură. simptomele sunt grupate ȋn: acţiunea generală. emoţionale.. care ȋn copilărie este mai degrabă rezervată. care nici acestea nu sunt toate inatacabile. Bogăţia sa ȋn simptome permite o adaptare suplă a aspectelor morbide cele mai variate. semne locale pe aparate. aceste aspecte. timidă ȋn societate. nu simptomele vagi și generale care pot să apară ȋn orice patogenezie. ele sunt supuse unor actualizări continue. Este posibil ca tablourile patogenezice descrise ȋn MM să nu fie toate complete și. Pe baza datelor ȋnscrise ȋn MM se pot trage doar concluzii pozitive. sunt mainfestarea aceleiași trăsături. iar prezenţa la bolnav a unor simptome ce nu apar ȋn MM nu neagă remediul. chiar tiranică. Aceste simptome caracteristice trebuie urmărite ȋn timp. ȋn ultimii 200 de ani. [In ea] nu trebuie să se găsească decât expresia naturală cercetată cu grijă și bună-credinţă”. Lycopodium este un remediu potrivit unei persoane lipsite de ȋncredere ȋn sine. In general. semne etiologice. biotip. care pot să ne conducă la remediu atunci când sunt ȋntâlnite ȋn practică. Maniera ȋn care sunt prezentate remediile diferă de la o MM la alta.Semne necropsice – descrierea modificării structurii organelor și ţesuturilor patologice. O MM valoroasă este caracterizată prin obiectivitate și lipsa oricărei interpretări. chiar și acolo unde este dificil de stabilit un diagnostic clinic. Mai mult.

In repertorizare este foarte importantă acoperirea cât mai completă a simptomelor. Cum ȋl alegem pe cel mai bun? Bolnava mai prezintă crăpături pe pielea mâinilor. un dicţionar de simptome cu modalităţile lor și remediile potrivite. remediul găsit trebuie verificat din punct de vedere al similitudinii cu pacientul ȋn integralitatea sa. In dreptul acestui simptom ȋn repertoriu se găsesc 10 remedii. Această operaţie se numește repertorizare. Remediile sunt scrise ȋn repertorii cu caractere diferite după gradul de importanţă a simptomului ȋn cadrul remediului respectiv. inteligent și cu o memorie foarte bună. avem o pacientă cu o erupţie umedă ȋn spatele urechii. Pe o fișă se trec pe coloane verticale remediile găsite la fiecare simptom cu gradul lor de importanţă. Fiecare remediu are o prescurtare specifică. REPERTORII HOMEOPATICE Repertoriul homeopatic este o MM inversată. susceptibilităţi patologice fără modificări obiective sau paraclinice). In repertorizare următorul remediu să zicem că este Belladonna. ȋn special la trăsăturile mentale și generale. unitară pentru toate repertoriile și există liste ȋn fiecarea repertoriu cu alocarea acestor abrevieri. prin repertorizare rezultă ca remediu de primă intenţie Baryta carbonica. care corespunde mai bine caracterelor generale ale bolnavului și are șanse mai mari de reușită. pentru a le putea compara. transpiră la efort fizic minim și are menstre dureroase. După terminarea repertorizării. importanţa sa.Curs introductiv fiecare diluţie având patogenezia sa și fiecare coincidenţă a unui simptom cu o situaţie anume. Baryta carbonica este descris ȋn MM ca având inteligenţă redusă. De exemplu. pacientului respectiv. Pentru o bună repertorizare trebuie să asezăm simptomele bolnavului ȋntr-o anumită ordine. Dacă memoria nu ne ajută suficient să ne amintim remediul atunci căutăm ȋn repertoriu la rubricile corespunzătoare simptomelor și eliminăm remediile care nu se repetă de la o rubrică la alta. Această operaţie se numește ierarhizare. cu false membrane. mentale. nu poate dormi din cauza senzaţiei de frig la picioare. generale și locale. Pacientul nostru este mic. slab. 25 . dar și la tendinţele patologice (boli sau ȋnclinaţii spre boală. De exemplu. Repertoriul Kent conţine simptomele grupate pe aparate ȋncepând cu mintea și terminând cu pielea și simptomele generale. Această etapă este foarte importantă și constă ȋn verificarea ȋn MM dacă remediul găsit se suprapune. ȋn funcţie de importanţa lor: cauzale. memorie slabă și mai degrabă gras.

poziţie. natrium muriaticum. ambianţă. Natrium muriaticum. Staphisagria Furie:Bryonia. gelsemium. silicea Luna plină: Calcarea carbonica. Silicea Condiţii psihologice: Necaz: Ignatia. Natrium muriaticum. Magnesia phosphorica. kalium bromatum. Phosphoric acid. Rhus toxicodendron Uscăciune: Causticum. Chamomilla. MODALITĂŢI. Chamomilla. banal ȋn sine. funcţii emonctoriale și acte fiziologice susceptibile de a influenţa bolnavul. calcarea carbonica. Nux vomica. aprturi alimentare. drosera. care conferă unui simptom. Glonoinum. Hepar sulfur. Iodum. Mercurius solubilis. Staphisagria Consolare: Natrium muriaticum Efort mental: Anacardium orientale. de ritm. caracteristica individuală. Arsenicum. Calcarea carbonica. natrium carbonicum. sulfuricum la munte: Medorrhinum Natrium Influenţe cosmice: Soare: Gelsemium. Nux vomica. Modalităţile reprezintă circumstanţele psihice. Câteva exemple: Agravări: Condiţii geo-atmosferice: la mare: Natrium muriaticum. agravări sau ameliorări. Lycopodium. mișcare. sulfur Frig: Aconitum. Natrium carbonicum Luna nouă: alumina. Pulsatilla. Silicea 26 . CONCOMITENŢE Modalităţile sunt calităţi ale simptomelor. Dulcamara. Toate aceste caractere ale simptomelor ne ajută la găsirea remediului homeopatic similar strict individualizat. sulphur Umiditate: Ammonium carbonicum. Dulcamara. homeopatia adresându-se bolnavului cu toate particularităţile lui și ale simptomelor lui. apicaţii locale. ALTERNANŢE.Homeopatie Trebuie avută ȋn vedere permanent considerarea bolnavului ȋn ȋntregul său. Natrium sulfuricum. Nux vomica Temperatura: Cald: Apis. Sepia. Lachesis. fizice.

Ignatia. Pulsatilla. sepia Băuturi calde: bryonia. Auz: Zgomot: Belladonna. tuberculinum Flori: graphites Tutun: belladonna. Pulsatilla Cartofi: Alumina. China. Kalium bichromicum. Coffea. hydrophobinum Intuneric: arsenicum. Nux vomica Văz: Lumina: Belladonna. Stramonium Alimente și băuturi: Unt: carbo vegetabilis. Presiune: apis. kali muriaticum. china. mercurius solubilis Obiecte strălucitoare: belladonna. Lycopodium. veratrum album Dulciuri: Argentum nitricum. cyclamen. taraxacum Legume: bryonia. kali muriaticum. cocculus. phosphorus. stannum Băuturi reci: Arsenicum album.Curs introductiv Emotie: Cocculus. Ignatia. sulphur. Pulsatilla. Euphrasia. Nux vomica. lycopodium. calcarea carbonica. sulfur Patiserie: Carbo vegetabilis. causticum. Stramonium Condiţii senzoriale: Miros: Alimente: Arsenicum. Nux vomica Cafea: cannabis indica. Opium. lycopodium Ouă: ferrum metallicum. Colchicum. Gelsemium. Ipeca. colchicum. Fructe: Arsenicum album. Pulsatilla. Calcarea carbonica. Thuja Frica:Aconitum. phosphorus. Ignatia. Gelsemium. Bryonia. Petroleum Condimente: Nux vomica. Sabadilla. Lachesis. Colocynthis. Ignatia. Hepar sulfur. Nitric acid. Chamomilla. Nux vomica 27 . Lycopodium. Ignatia. antimonium tartaricum. Nux vomica. lycopodium. Veratrum album Grăsimi: Carbo vegetabilis. cyclamen. lachesis. Bere: Kali bichromicum. Lachesis. Hepar sulfur. cyclamen. spigelia Apa: Hydrophobinum Tactil: Contact: China. Nux vomica. veratrum album. cantharis. sanguinaria. Staphisagria Muzică: Graphites. cantharis. nux vomica. Pulsatilla. Spigelia Mirosuri intense: Belladonna. ignatia. cantharis. mercurius. Pulsatilla Varză: Bryonia. sabadilla. Veratrum album Singurătatea: Ignatia. pulsatilla. carbo vegetabilis. spongia Băuturi acide: Antimonium crudum.

Sulphuric acid Ceai:Abies nigra. mezereum. Lycopodium. helleborus. lilium tigrinum. China.Homeopatie Lapte: Aethusa. sulfur După-amiaza: belladonna. spongia Ora 1-3: Arsenicum Ora 2-4: Kali carbonicum. coccus cacti Poziţie și mișcare: Așezat: croton tiglium. Zincum Condiţii orare: Dimineaţa: bryonia. Nux vomica. zincum metallicum După somn: apis. dulcamara. Sulfur Ora 6: rhus toxicodendron Ora 7: podophyllum Ora 8: eupatorium perfoliatum Ora 10: Natrium muriaticum Ora 11: Ignatia. selenium. plumbum. platina 28 . arnica. mercurius. kali bichromicum. Arsenicum. sepia. Aurum. Calcarea carbonica. Mercurius solubilis. Nux vomica. china. sepia. cannabis indica. coffea. ferrum phosphoricum. Fluoric acid. arsenicum. podophyllum Ora 3: ammonium carbonicum Ora 4: Thuja. Thuja Vin: Antimonium crudum. bromium. Selenium. lycopodium. thuja Seara: aconitum. naja. Noaptea: aconitum. Natrium muriaticum. nitric acid. dulcamara. China. pulsatilla. lachesis. selenium. rumex crispus. Arsenicum. chelidonium Ora 4-6: Ferrum metallicum Ora 5: Aloe. tuberculinum. Lachesis. hyosciamus. pulsatilla. antimonium tartaricum. chamomilla. magnesia carbonica. opium. Selenium. helleborus. pulsatilla. cyclamen. chamomilla. carbo vegetabilis. kali carbonicum. colchicum. dioscorea villosa. Sulfur. fluoric acid. sulfur Alcool: Arsenicum. Zinc Ora 16: melilotus Ora 17-18: lilium tigrinum Ora 17-21 helleborus. Luesinum. Lachesis. coccus cacti. Nux vomica. Phosphorus. colchicum. opium. carbo vegetabilis. coffea. silicea. lycopodium. Lycopodium Ora 3 și 23: belladonna Ora 3 și 21: Bryonia Ora 23: aconitum.

Pulsatilla Ortostatism: aesculus hypocastanum. platina. Menstra: Inainte: conium. Sulphur Bând: cantharis. hydrophobinum. China. naja. ferrum. ceanothus. veratrum album 29 . sulphuric acid Intorcându-se ȋn pat: conium. Aloe. Narcotice: chamomilla. pulsatilla. Ferrum metallicum. rhus toxicaodendron Culcat pe partea dreaptă: argentum nitricum. Arsenicum. glonoinum. spongia. Magnesia phosphorica. thuja Vorbind: Argentum nitricum. calcarea carbonica. Belladonna. Nux vomica. Kali phosphoricum. sulfur Coborând: Borax. mercurius. stannum Ridicându-se: Aconitum.Curs introductiv Culcat: Arsenicum. causticum. calcarea fluoricacyclamen. phosphorus. Bryonia. Moschus La dentiţie:Aethusa. lycopodium. kreosotum. borax. lachesis. Phosphorus. berberis. Chamomilla. natrium muriaticum. Sabadilla Aplecându-se: ammonium carbonicum. Petroleum. hepar sulfur. Lachesis. Spigelia. pulsatilla. Antimonium crudum. Rhus toxicodendron Culcat pe partea dureroasă: aconitum. sepia Simptome generale Inghiţind: belladonna. Sepia. Nux vomica. lachesis. selenium. cyclamen. eupatorium Act sexual:Agaricus. gelsemium. colchicum. Belladonna. Kreosotum. Carduus marianus. nux vomica. Phosphorus. Cocculus. sepia. berberis. manganum. calcarea carbonica. Nux vomica. digoxinum. sanguinaria. Pulsatilla. Cocculus. Ledum. berberis. Lilium tigrinum. hepar sulphur. cocculus. stannum Culcat pe partea stângă: baryta carbonica. magnesia carbonica. conium. rhus toxicodendron Urcând scările: Calcarea carbonica. Lycopodium. Rhus toxicodendron. naja. coffea. Mercurius solubilis. stannum. Sulfur In mișcare: Aesculus hypocastanum. alumina Kali carbonicum. stannum Baie rece: Antimonium crudum. Bryonia. kali carbonicum. acntimonium crudum. Kreosotum. carbo vegetabilis. bryonia. phytolacca. calcarea phosphorica. Arsenicum. Manganum. Pulsatilla. Podophyllum Spălându-se: ammonium carbonicum. colocynthis. natrium sulfuricum. Sulphur Mergând cu mașina: argentum metallicum. calcarea carbonica. cactus. Nux vomica. Thuja In repaos: arnica. Sulfur După ce mănâncă: aloe.

cocculus. cedron. Graphites. Magnesia carbonica. Nux vomica. Kreosotum. Rhus toxicodendron Astm și gută: Lycopodium. argentum nitricum. Graphites. antimonium tartaricum. Zincum După: Boron. cocculus. arsenicum album. gelsemium. ȋnșiruirea de mai sus fiind doar cu titlu informativ și nu exhaustiv. Sulphur Tutun: cicuta. Hyosciamus.Homeopatie Actaea racemosa. nux vomica Transpiraţie: Arsenicum. Ipeca Lateralitate Alternanţă: Lac caninum Dreapta: Arsenicum. Lycopodium Stânga: Cina. staphysagria Vaccinare: Silicea. Pulsatilla. veratrum album. silicea. Mercurius solubilis. sulphur După aceleași criterii. China. această succesiune de manifestări clinice fiind caracteristică anumitor remedii. Lachesis. pentru care nu vom mai enumera aici remediile corespunzătoare. lac caninum La 3-4 zile: Psorinum La 7 zile: Sanguinaria. Graphites. Sepia Periodicitate La aceeași oră: Cedron Zilnic: Natrium muriaticum La 2 zile: alumina. Psorinum. Rhus toxicodendron. formând alternanţele morbide: Astm și erupţii: Caladium. Chelidonium. uneori ȋn situaţii opuse celor care produc agravările dar nu obligatoriu. Lachesis. Iris versicolor La 3 săptămâni: Magnesia carbonica Anual: arsenicum. platina. Causticum. conium. Arsenicum album. Sulphur Astm și diaree nocturnă: Kali carbonicum Colici și delir: Plumbum Colici și vertij: Veratrum album Convulsii și furie: Stramonium Diaree și reumatism: Abrotanum. belladonna. lycopodium. sepia. Thuja Vărsături: aethusa. Ignatia. se produc ameliorările. Sepia. Aurum. ammonium carbonicum. Dulcamara Diaree și cefalee:Podophyllum Herpes și diaree: Rhus toxicodendron 30 In timpul: . Chamomilla. La anumiţi pacienţi apar simptomele ȋn mod alternant.

ȋn timp ce consultaţia homeopată are ca obiectiv diagnosticul terapeutic (de remediu). Astfel ne putem dezvolta capacitatea de a percepe adevărul despre pacient și ne ferim să catalogăm simptomele de la bun ȋnceput ca aparţinând unui remediu anume. oncologice. oferindu-ne astfel informaţiile necesare unei bune prescripţii.Empatia – capacitatea de a “ne pune ȋn pielea pacientului”. De exemplu. CONSULTAŢIA HOMEOPATICĂ Consultaţia alopată și cea homeopată Consultaţia alopată are ca obiectiv principal diagnosticul de boală. Este foarte important ca pacientul să nu se simtă judecat. Indiferent de ce natură sunt aceste probleme. chiar și ȋn cazuistica unor homeopaţi cu experienţă vastă. nu ceea ce credem că a dorit să ne spună el. mai ales. acestor cunoștinţe adăugându-se cele de homeopatie. ci să rezulte din atitudinea și 31 . pentru a-i putea recomanda ȋn cunoștinţă de cauză un tratament adecvat. Pe de altă parte. dar vindecarea completă doar prin homeopatie este o situaţie excepţională. terapiei clasice. medicul homeopat trebuie să cunoască foarte bine medicina alopată. . Calităţi necesare medicului homeopat . Ca urmare. medicul homeopat trebuie să cunoască bine prognosticul bolii pacientului. responsabil. Prelungirea vieţii și creșterea calităţii ei ȋn cazul unui pacient suferind de un neoplasm este posibilă asociind homeopatia. leziunile tisulare ireversibile din ciroza hepatică nu pot constitui premisa unui succes terapeutic homeopat. de ȋnţelegere profundă a problemelor sale. Este foarte important ca ȋn cursul consultaţiei homeopate să ne detașăm de propriile noastre păreri. medicul trebuie să-l ȋncurajeze pe pacient să vorbească liber. a experienţei noastre. Nu este ușor să ne ferim de a interpreta spusele pacientului prin prisma gândirii și. pentru o bună ȋnţelegere și urmărire a evoluţiei cazului. cele de mai sus fiind doar câteva exemple. să ascultăm și să reţinem exact ce ne transmite pacientul. De asemenea.Curs introductiv Reumatism și tulburări gastrice: Kali bichromicum Sunt foarte multe asemenea alternanţe morbide. un remediu bine ales poate reduce din simptomele și suferinţa pacientului.Homeopatul trebuie să gândească fără prejudecăţi. medicul homeopat urmărește să stabilească diferenţele dintre pacientul respectiv și toţi ceilalţi pacienţi care au același diagnostic de boală. dar nu putem spera o vindecare completă.

cu voce joasă.Pacienţii care au citit homeopatie pot fi cei mai dificili – ei se exprimă uneori ȋn clișee citite cu care s-au identificat.introvertit (Natrium muriaticum)/extrovertit (Phosphorus) . dimpotrivă.unii pacienţi au o atitudine rafinată (Silicea). anxios. dând ȋn mod evident puţină importanţă ţinutei (de ex.Uneori.aproape de birou (Phosphorus. Informaţii importante obţinem și 32 . nerăbdător (Nux vomica) sau insistă să luăm alt pacient ȋnaintea sa (Staphysagria – se simte neimportant.reacţia la ȋntârziere: iritabil.Homeopatie felul de a ȋntreba al medicului. deși percepţia lor este uneori eronată Anamneza In prima parte a anamnezei lăsăm pacientul să se exprime liber despre suferinţa lui. pe lângă cele obţinute din anamneză. umil) .Felul cum pacientul arată și este ȋmbrăcat: cu unghii ȋngrijite.felul ȋn care se prezintă și dau mâna cu medicul: ezitant. fără a-l ȋntrerupe. pot fi manifestarea lipsei de ȋncredere ȋn sine . acestă observare ȋncepe din sala de așteptare și continuă ȋn timpul anamnezei. . Sulfur). dacă un pacient cu patologie cronică dorește insistent o programare urgentă.poziţia faţă de biroul medicului: .departe de birou (Kalium carbonicum. spre binele bolnavului. mâna moale. concentrându-ne atât asupra conţinutului cuvintelor descrise.un pacient care se prezintă specificând la vârstă și numărul lunilor ȋmplinite poate fi considerat tipicar. chiar din momentul programării obţinem informaţii despre pacient.Sunt foarte importante informaţiile culese prin observarea pacientului. de exemplu. eventual chiar cu cravată. . doar preocuparea pentru găsirea soluţiei terapeutice eficiente. Veratrum album) . au o atitudine de superioritate marcată (Platina. “chiar astăzi”. Despre pacient . Natrium muriaticum) . deși nu vine de la un serviciu care ȋi impune un asemenea standard (de ex. Arsenicum album) sau neglijent. . dar și asupra atitudinii și gesturilor: atunci când cuvintele sunt ȋnsoţite de mișcări ale mâinilor sau modificări importante ale expresiei faciale. alţii au tendinţa de a ne flata (Lycopodium) sau. Lycopodium) . atent la amănunte . putem deduce fără a exagera că are o fire nerăbdătoare. foarte meticulos ȋmbrăcat. putem acorda o imortanţă mai mare ȋn ierarhizare simptomelor descrise astfel.

etc. care ar tebui să respecte câteva cerinţe: . seara sau chiar ora la care se manifestă simptomele. Ne vom interesa și despre celelalte simptome ale pacientului. frig și vânt – Aconitum etc. (De exemplu: ȋn loc să ȋntrebăm “Vă plac dulciurile?” alegem “Ce vă place cel mai mult să mâncaţi?”) 1. tratamentele clasice și homeopate administrate și reacţia faţă de acestea.De ce? – cauza care a declanșat simptomele (doliu – Ignatia.Cum? – caracterul durerii. traumatisme – Arnica montana.Dacă simptomele se instalează brusc/progresiv și dacă dispar brusc/progresiv? 33 . simptomele la Arsenicum album se agravează la frig. Pulsatilla. migrenă cu tulburări de vedere sau acufene . ca un cui etc.Cu ce? – asocierea altor simptome sau concomitenţe: de exemplu migrenă cu senzaţie de foame.Ce modifică simptomele? – modalităţi. inclusiv partea. durerea la Bryonia se agravează la orice mișcare. ca o ȋnţepătură. stângă (Lachesis) sau dreaptă (Lycopodium) și direcţia iradierii durerii . ce-l deranjează cel mai mult? Ne interesează descrierea debutului și a evoluţiei ȋn timp a simptomelor. La fiecare simptom amintit de pacient ne interesează: .Curs introductiv dacă pacientul are manifestări emoţionale clare (de ex. Motivul prezentării la consultaţie – simptomele majore și minore Ce l-a adus pe pacient la consultaţie.Simptomele ȋși schimbă localizarea? . . eventual ȋntrebând de principalele aparate și sisteme.Au apărut simptome ȋn mod alternativ? . continuăm cu cea dirijată prin ȋntrebări. condiţiile care agravează sau ameliorează simptomele. deoarece deseori emoţia ȋn faţa unui interogatoriu atât de atipic afectează reamintirea amănuntelor.) . frecvenţa cu care revin simptomele .Unde? – localizarea simptomelor. pentru a ajuta memoria pacientului. simptomele Pulsatillei se ameliorează la aer curat.preferăm ȋntrebările deschise. Natrium muriaticum. o crampă.preferăm ȋntrebările care nu sugerează un răspuns. nu cele la care se răspunde cu da sau nu și nici cele la care pacientul are de ales ȋntre alte răspunsuri date. Sepia plâng ușor. senzaţia: de ex. dar cefaleea sa se ameliorează cu comprese reci.Când? – moment al zilei: dimineaţa. . ca o arsură. Natrium muriaticum poate râde ȋn situaţii serioase dar nu plânge ȋn prezenţa străinilor). de ex. pulsatilă. . După ce anamneza spontană s-a ȋncheiat. explozivă.

culoarea sângelui (Phosphorus – roșu aprins) . preferă să o comunice altora sau preferă să o păstreze pentru ei? Lui Calcarea carbonica și Lachesis le este teamă că vei spune mai departe. 5. Natrium sulfuricum nu-și spune problemele ca să nu-i 34 . Eventuale decese ȋn familie pot marca semnificativ o constituţie susceptibilă (Natrium muriaticum).ce fel de relaţii are pacientul/pacienta? Este important să cunoaștem situaţia familială a pacienţilor. ocupaţia sa de bază și preocupările din timpul liber. Dacă au existat cazuri de cancer.amigdalectomie: amigdale foarte mari au Baryta carbonica. . Antecedente chirurgicale .dacă au o problemă.cantitatea. lui Suphur ȋi trece repede supărarea. tuberculoză la ascendenţi se transmite descendenţilor o predispoziţie (diateză. diabet. De exemplu.sarcini. Lycopodium este volubil și va ȋntâlni repede noi cunoștinţe.leagă cu ușurinţă prietenii noi? Aflăm astfel dacă pacientul este volubil sau rezervat. rinită. . miasmă) a cărei manifestare poate fi prevenită prin homeopatie.adenoidectomie:Thuja. Sfera mental-emoţională . din cauza traumei de a fi fost respinși nu pot intra ȋntr-o nouă relaţie. Calcarea carbonica .regularitatea (Pulsatila are cicluri neregulate) . Ignatia sau Natrium muriaticum. sarcini ȋntrerupte 3. nașteri. prezenţa cheagurilor. numeroase simptome emoţionale pot deveni evidente din aceste informaţii. dermatită) este important a cunoaște eventuala predispoziţie genetică. Nux vomica și Arsenicum album cred că e doar problema lor și caută rezolvarea (Arsenicum caută rezolvarea la medic dar nu este de acord cu acesta). Menstruaţie .Homeopatie Dacă avem o pacientă urmează să ȋntrebăm despre: 2. precum și cea socială. Majoritatea sărurilor de sodiu și de magneziu ȋși aleg cu grijă prietenii. Antecedente heredo-colaterale In contexte patologice precum migrena sau bolile alergice (astm.vârsta debutului (menarha) . Tuberculinum au frecvent vegetaţii adenoide ȋn copilărie 4.

Ignatia – nemulţumită emoţional .stă singur ȋn cameră (săruri de Na. Staphysagria Vrea sau nu să fie consolat? Ignatia și Natrium muriaticum urăsc consolarea.Nux vomica și Carcinosinum sunt meticuloși la locul de muncă dar dezordonaţi acasă. Pulsatilla) . ȋnghit frecvent: Natrium muriaticum. reacţia la supărare? .Natrium muriaticum și Ignatia ţin supărarea ȋn interior. Ignatia.vor să se răzbune: Nux vomica. Mg – vor liniște) .despre problema sa (Phosphorus. Ignatia. K. Sulphur . ȋntrebăm când a plâns ultima oară și ȋn ce context.Da: Phosphorus.vorbește cu cineva: . sunt politicoși dar nu mai au ȋncredere ȋn persoana respectivă Oftează frecvent? . .despre ceva total diferit (Lycopodium) reacţia la jignire? . Argentum nitricum . Ignatia și Natrium muriaticum (dacă le spui că nu-ţi place cum s-au ȋmbrăcat ȋși schimbă dispoziţia dar ȋncearcă să nu o arate. dorește compania altora și ȋi place să fie consolat. Arsenicum. Arsenicum) .Calcarea Phosphorica este nemulţumită de toată viaţa ei .vor să se facă dreptate: Causticum . Pulsatila. Pulsatila plânge foarte ușor și adoră să fie consolată. Este sensibil la cuvintele altora? Sunt foarte sensibili la părerile altora Pulsatila. Lycopodium. Nux vomica sau Sulphur ȋţi răspund imediat că nici tu n-arăţi prea bine).Curs introductiv - - - - - - ȋntristeze pe ceilalţi.iese la plimbare? (Ignatia. Sepia.uită ușor de supărare: Pulsatila. Sunt meticuloși? – Natrium muriaticum și Arsenicum sunt foarte curaţi și ordonaţi.Nu: Natrium muriaticum.nu uită niciodată o ofensă: Natrium muriaticum . 35 . Phosphorus este un remediu deschis. Natrium Muriaticum și Ignatia ȋși ascund problemele din cauza vulnerabilităţii emoţionale. Lachesis Cât de ușor plâng? Dacă răspunsul este afirmativ.foarte ranchiunos: Nitric acid .pot avea senzaţie de nod ȋn gât. Dorește sau nu companie? . Staphysagria (se lasă umilită) .

China. dacă are de ales ȋntre o cameră foarte caldă și una foarte rece. au picioare reci și nu le dezvelesc nici vara: Calcarea carbonica – doarme cu șosete. Dacă simţim că pacientul este mai ȋnchis sau conservator.Are sau nu ȋncredere ȋn sine? .ȋnălţime: Lycopodium. Simptome generale .furtună. Kali arsenicosum. Calcarea Carbonica. Lycopodium – le e frică să vorbească ȋn public . . Argentum nitricum.spaţii ȋnguste (claustrofobie): Argentum nitricum (reperează ȋn orice spaţiu ieșirea și caută un loc cât mai aproape de ea) . pe care o alege. ȋn timp ce la Causticum acest interes este mult diminuat. Argentum nitricum . dacă ajutorul răspunsului nu este foarte important ȋn alegerea remediului. le dezvelesc: Sulphur. 36 . fulgere: Phosphorus .Este o persoană timidă? (sau a fost timidă ȋn tinereţe? – majoritatea au ȋnvăţat să-și controleze timiditatea ȋnnăscută) La o petrecere abordează persoane străine sau așteaptă să vină alţii să deschidă o discuţie? . Kali arsenicosum. Stramonium .Cum e dorinţa sexuală? E o ȋntrebare ce trebuie pusă cu maximă delicateţe. Phosphorus. Phosphorus. Belladonna. Medorrhinum (lasă o lumină aprinsă) . Pacienţi mai pasionali din acest punct de vedere sunt Phosphorus. .Frici? Unele dintre cele mai fricoase remedii sunt Argentum nitricum. Arsenicum.moarte/boală: Arsenicum. Sulphur câini: Tuberculinum. Natrium muriaticum. Calcarea c. limitând expunerea liberă a simptomelor.mulţime: Aconitum.hoţi: Arsenicum (verifică repetat ușa de la intrare și chiar sub pat). Calcarea carbonica. Frica de: ȋntuneric: Stramonium. dacă se ȋmbracă mai gros sau mai subţire decât cei din jur. Medorrhinum.oglinzi: Stramonium . Pulsatila.Homeopatie . dacă iarna ȋși scoate noaptea picioarele de sub plapumă (picioare calde. ȋntr-un context cât mai favorabil ȋntrucât ar putea produce stinghereala pacienţilor mai timizi. Pulsatila. preferăm să lăsăm această ȋntrebare pentru finalul consultaţiei sau să renunţăm la ea. Nux vomica .cutremure: Phosphorus 6.examen: Gelsemium.dacă pacientul este călduros sau friguros. Medorrhinum.

Dacă poartă haine strâmte ȋn jurul corpului sau a gâtului? Lachesis și Ignatia nu pot purta gulere strâmte. Natrium carbonicum.doresc carne: Sulphur.doresc acru: Medorrhinum . Pulsatila.Rhus toxicodendron. Calcarea carbonica urăsc vremea ȋnnorată .Curs introductiv Nux vomica. - Dorinţe și aversiuni alimentare? Aici este important să aflăm ce dorește sau nu pacientul. . Sepia.doresc grăsimea din carne: Sulphur. Arsenicum album) – toate aceste ȋntrebări ne pot lămuri asupra senzaţiei pacientului. Calcarea carbonica. dar e preferabil să-l lăsăm să spună spontan ce simte.doresc dulciuri: Sulphur. Lycopodium. Pulsatila. poartă vara pălărie . Medorrhinum. Argentum nitricum.doresc sare: Natrium muriaticum. Silicea. Calcarea carbonica .Ignatia. iubește ploaia .Natrium muriaticum. bluze ridicate pe gât iar Nux vomica. Kali carbonicum nu suportă vântul . . Nux 37 . Sepia și Tuberculinum se agravează pe litoral. Aici putem avea dificultăţi pentru că unii pacienţi au reușit să-și creeze repulsii alimentare prin autosugestie.Fotosensibilitatea: Belladonna.Ce preferă ȋntre litoral și munte? . Lachesis. Phosphorus – poartă frecvent vara ochelari de soare .Nux vomica. - Vremea: . fără cenzura regulilor unei alimentaţii sănătoase: chiar dacă nu consumă anumite alimente pentru că sunt nesănătoase sau au prea multe calorii.Natrium muriaticum.Sulphur și Tuberculinum iubesc muntele . Glonoinum nu suportă să stea la soare. Calcarea carbonica . ne interesează poftele pacientului și nu dieta sa reală. Phosphorus .Calcarea carbonica și Medorrhinum iubesc litoralul . pentru a putea face faţă “ispitelor” alimentare nesănătoase și nu ne putem baza ȋn prescripţie pe asemenea aversiuni. Lycopodium și Lachesis nu suportă hainele strâmte ȋn general. Nux vomica. romantică.

Calcarea carbonica au activităţi mentale intense care ȋi ţin treji .somn neliniștit.au aversiune faţă de grăsimea din carne: Pulsatilla. Phosphorus. Natrium muriaticum .Homeopatie vomica .Calcarea carbonica.Tuberculinum. Pulsatilla. Sulphur La alcoolicii agresivi. Phosphorus și Psorinum sunt ȋnfometaţi noaptea .Setea: se referă doar la apă. Lachesis.aversiune faţă de lapte: Natrium carbonicum. Nux vomica.doresc făinoase. Tuberculinum .doresc ouă fierte moi: Calcarea carbonica . Calcarea carbonica.doresc lapte rece: Rhus toxicodendron.doresc vin: Phosphorus. Medorrhinum . Iodum. Lycopodium. paste: Calcarea carbonica. Phosphorus . ulterior Nux vomica poate ajuta depășirea dependenţei. . Apis.Staphysagria nu adoarme ȋn situaţii romantice.foarte setoase: Bryonia. . Natrium muriaticum . se “foiesc” mult ȋn pat: Rhus toxicodendron nu-și găsește poziţia de durere. sărurile de magneziu . Tuberculinum. Natrium muriaticum mănâncă mult dar pierd ȋn greutate .doresc afumături: Calcarea phosphorica. Natrium phosphoricum . Natrium muriaticum . Causticum. Sulphur.doresc alcool tare: Sulphur. Phosphorus.doresc pește: Natrium muriaticum.Lycopodium. Natrium muriaticum. Stramonium scade agresivitatea.puţin setoase: Pulsatilla. Natrium muriaticum pentru că ȋși amintește situaţii din trecut . Gelsemium - Apetit: .anxietate de anticipaţie: Argentum nitricum se trezește la 3 noaptea ca să nu piardă cumva trenul de la ora 8 .poziţia ȋn somn: Phosphorus și Lachesis nu pot dormi pe partea stângă . Graphites mănâncă puţin și se ȋngrașă Somnul: . Staphysagria.Natrium muriaticum. Ignatia. Arsenicum album este neliniștit din cauza anxietăţilor și a problemelor respiratorii – ei se - 38 .

ALEGEREA POTENŢEI/DILUŢIEI Potenţa sau diluţia aleasă trebuie. . de ȋncredere. cu pacientul. pe măsură ce cantitatea de substanţă scade. ea fiind selectată ȋn raport cu capacitatea de reacţie a fiecărui organism.Curs introductiv trezesc dimineaţa cu lenjeria de pat mototolită sau chiar aruncată pe jos. Diluţiile de la 1X la 6X sunt ȋncă doze materiale. CM) sunt considerate foarte ȋnalte. Potenţele ȋnalte au o acţiune mai profundă și mai prelungită decât cele joase. medii și ȋnalte . Paradoxal. individualizată.Potenţa de 30 CH este o potenţă medie. ca și remediul. Manevrarea potenţelor.scrâșnesc din dinţi ȋn somn: Tuberculinum . cu patologie avansată sau cu reactivitate 39 . vise recurente? .Potenţele cuprinse ȋntre 1 decimal (D sau X) și 20 centezimal (CH) sunt considerate joase. vârstnice. Potenţe peste CM nu sunt disponibile uzual dar firmele specializate le comercializează cu comenzi speciale. anamneza corectă fiind cea mai importantă premisă pentru găsirea remediului similimum și vindecarea pacientului. se scoală din pat cu mare dificultate: Nuv vomica și Calcarea carbonica .Potenţele de la 50 000 CH (50M. diferiţi homeopaţi având atitudini destul de variabile din acest punct de vedere. la diluţia 13CH probabilitatea existenţei vreunei molecule din tinctura mamă iniţială ȋn remediu poate fi considerată zero. totuși apreciat ca explicabil prin creșterea numărului sucusiunilor aplicate. Conform legii lui Avogadro.se trezesc dimineaţa obosiţi. Potenţa se va adapta la vitalitatea fiecăruia.se trezesc frecvent noaptea: Sulphur . . Hahnemann o descria ca fiind totodată suficient de ȋnaltă și suficient de joasă. mai ales ȋn anumite situaţii. ȋn special a celor ȋnalte. . Diluţii joase.salivează ȋn somn: Mercurius solubilis In ȋncheiere. . La persoane cu o forţă vitală redusă. să nu uităm că trebuie să stabilim o relaţie deschisă.Potenţele de la 200 la 10 000 (10M) CH sunt ȋnalte.coșmaruri. efectul terapeutic crește.nu vorbesc cu nimeni dimineaţa la trezire: Nitric acid și Natrium muriaticum . necesită o prudenţă deosebită. prin observarea fiecărui caz ȋn parte.

nu ȋntotdeauna. persoanele iritabile. Remediile provenite din substanţe 40 . lumină. O potenţă corectă va acţiona mult mai blând. care răspund intens și rapid atât la potenţe joase. Acest principiu este valabil ȋn special pentru pacienţii cu patologie fizică serioasă (ateroscleroză. Aceștia sunt. ȋn general. chimicale din mediu și din alimente). stresului și a modului de viaţă actual. precum și pacienţi care nu reacţionează. psihici (stimuli care nu determină efecte semnificative la majoritatea oamenilor). trebuie individualizate deoarece fiecare pacient are sensibilitatea sa și va reacţiona ideal la o anumită diluţie. Dacă tabloul simptomelor pacientului nu este foarte clar. că un remediu corect va acţiona indiferent de potenţă și. cu atât se aleg potenţe mai joase pentru prescripţia iniţială. Există pacienţi care reacţionează. decât la diluţia cea mai potrivită forţei sale vitale. Dacă acestor pacienţi le administrăm un remediu greșit. probabil. tumori maligne). cât și ȋnalte. ceea ce face din persoanele hipersensibile. administrarea unei potenţe prea ȋnalte declanșează o agravarea homeopatică exagerată. el va induce foarte rapid simptomatologia caracteristică acestuia. boală coronariană. ȋn general (atenţie. ce poate fi evitată prin alegerea optimă a diluţiei. deoarece reactivitatea pacienţilor era mult mai bună prin lipsa noxelor. ȋn special copiiilor și numai dacă suntem siguri că am ales remediul similimum. ȋn grade și la niveluri diferite. ȋn același timp. la care devine cu adevărat similimum. Potenţele ȋnalte nu vor fi administrate decât persoanelor cu o vitalitate bună. pe când una prea mare sau prea mică fie va produce agravări nedorite. chiar dacă remediul ales este potrivit. cu cât este mai severă patologia fizică. sensibili. nu se prescriu potenţe peste 30CH iar homeopaţii ȋncepători ar fi preferabil să nu prescrie deloc potenţe mai mari. Această hiperreactivitate poate fi responsabilă și de intensitatea percepţiei simptomelor bolii și poate fi precipitată de cea mai mică stimulare. pacienţi dificil de tratat. zgomote. precum și frecvenţa administrării remediului. șansele unei a doua alegeri mai bune decât prima.Homeopatie exacerbată. simptomele apărute prin patogenezie vor fi greu de deosebit de simptomele proprii pacientului. la orice diluţie. care reacţionează brutal și excesiv la stimuli fizici (mirosuri. pentru stabilirea patogeneziei substanţelor dar. scăzând considerabil. pe vremea aceea așa și era. Potenţa. In general. și nu numai ei). subiecţi ideali pentru proving (așa-numiţii proveri). Autorii clasici susţin că selectarea potenţei este mai puţin importantă decât a remediului. să le prescriem acestor pacienţi remedii ȋn diluţii de cel mult 200CH. agitate. La selectarea potenţei trebuie să fim deosebit de prudenţi cu pacienţii hiperreactivi. Când acești pacienţi primesc un remediu. fie nu va acţiona. Ne vom mulţumi. irascibile.

Homeopaţii ţin cont și de durata de acţiune a diferitelor remedii pentru stabilirea frecvenţei administrării (de exemplu Allium cepa. Silicea sau Sulphur. Nux moschata. pentru verificarea suprapunerii cu remediul iniţial.Curs introductiv toxice nu se prescriu ȋn diluţii foarte joase (diluţii decimale). Partizanii acestei opinii prescriu remediul ȋn diluţia 30CH săptămânal timp de o lună urmată de administrarea ȋn doză unică a potenţei 200CH. Nux vomica. Această frecvenţă mare de administrare actuală este motivată de existenţa multiplilor factori de antidotare și de caracteristicile omului modern (stres. cu ȋnclinaţiile sale patologice. FRECVENŢA ADMINISTRĂRII Kent recomandă o lungă așteptare după administrarea unei doze. care necesită administrări mai rare). 41 . așteptând apoi răspunsul terapeutic aproximativ o lună. Lachesis. simptomele pot reveni. Practicienii moderni prescriu mai frecvent remedii care nu au contraindicaţii ȋn acest sens (de exemplu. Sambucus au o durată scurtă de acţiune și necesită repetarea mai frecventă a dozelor decât Alumina. un pacient alergic la ȋnţepături de albine nu va primi Apis ȋn diluţie sub 15CH. Glonoinum. prin tratament homeopatic. Uneori se practică administrarea unei doze fracţionate (“splitdose”) care constă ȋn 3-4 doze la interval de 6-12 ore. Acest lucru poate fi valabil și ȋn cazul pacienţilor foarte alergici (de exemplu. Drosera. Colocynthis. Mercurius solubilis. Coffea. Belladonna. alimentaţie. Este adevărat că simptomele mentale sunt cele mai importante ȋn alegerea remediului dar se poate administra o potenţă ȋnaltă numai dacă totalitatea simptomelor indică limpede un tablou de remediu. Eupatorium perfoliatum. Se consideră frecvent că potenţele ȋnalte se recomandă pentru cazurile cu centrul de greutate la nivel mental și emoţional ȋn timp ce potenţele joase se folosesc pentru probleme ȋn plan fizic. Frecvenţa administrării acestor doze din remediul similimum nu poate fi prevăzută la prima consultaţie ci va fi adaptată evoluţiei pacientului. Ca urmare poate fi necesară reluarea tratamentului cu reevaluarea simptomelor. ȋn speranţa excluderii antidotării și a prevenirii agravării terapeutice. ȋntrucât nu se schimbă adevărata natură a individului. altfel preferăm o potenţă joasă. După o primă administrare a remediului similimum. ci doar se echilibrează energetic anumite tendinţe.). ȋn funcţie de intensitatea diferitelor agresiuni din mediu și de capacitatea de adaptare la acestea. polipragmazie etc. urmată la un interval variabil de timp de vindecarea pacientului. Anacardium se repetă foarte rar). Nitric acid. Arsenicum album.

spălatul dinţilor sau fumat. la pacienţi hiperreactivi sau cu vitalitate scăzută. MODURI DE ADMINISTRARE Remediile homeopate se administrează la interval de cel puţin 30 de minute distanţă faţă de ingestia de alimente sau lichide. Dacă simptomatologia dispare. la fiecare rotaţie cade ȋn căpăcel câte o granulă și când avem numărul suficient de granule ȋn capac. până la reȋntoarcerea simptomelor originare. chiar situaţii cu patologie ȋn stadii avansate. la intervale mai lungi de timp. Algoritmul de potenţare LM este ultimul descris de Hahnemann ȋn ediţia a 6-a a Organonului și modul de administrare al potenţelor LM este descris ȋn paragrafele 280 și 281: “Administrarea se continuă pe toată durata ameliorării generale a pacientului. pentru potenţe joase la interval de o oră sau chiar mai des (de exemplu Belladonna ȋn pusee febrile ȋnalte. Diluţia LM este avantajoasă prin posibilitatea administrării repetate și prin creșterea continuă a dinamizării remediului. DILUŢIILE LM Din ce ȋn ce mai mulţi homeopaţi sunt adepţii diluţiilor 1/50 000 (LM). Diluţiile LM sunt convenabile atât ȋn cazuri acute cât și cronice. Dozele LM au o durată mai scurtă de acţiune iar ȋn cazul unei prescrieri greșite sau al unei agravări. blânde. dar dacă la sfârșitul intervalului reapar simptomele atenuate se continuă administrarea remediului ȋntr-o potenţă crescută. Cea mai frecvent utilizată cale de administrare este cea sublinguală. lipsită de agravări accentuate.” Această scală de dinamizare reunește cerinţele unei vindecări rapide. 10 sau 15 zile. granulele fiind menţinute sub limbă până la dizolvarea completă. fără a le atinge (se rotește căpăcelul transparent al tubului de granule ȋntors ȋn jos. 42 . fiind vorba de o agravare homeopatică. Se ȋntrerupe atunci administrarea substanţei pentru 8. ȋntreruperea administrării duce la dispariţia rapidă a efectelor. pacientul este probabil vindecat. >39°C). scoatem capacul și din el răsturnăm granulele direct sub limba pacientului sau ȋn recipientul pentru dizolvare).Homeopatie In cazurile acute repetarea administrării este mult mai frecventă decât ȋn cele cronice.

Jonathan Shore descrie un caz al unei paciente cu astm bronșic pe care o tratase cu remediul similimum și care.(paragraful 259) Relaţiile de antidotare ȋntre remedii și anumiţi factori specifici se regăsesc ȋn tabele. de mușeţel.Curs introductiv Atunci când administrăm copiiilor sub 3 ani sau adulţilor ce nu pot coopera remedii sub formă de granule este de preferat să le dizolvăm ȋn 10-20 ml de apă plată. factorii de antidotare pot rămâne fără efect asupra remediului similimum dar ȋntrucât nu putem prevedea cu exactitate care dintre pacienţi vor fi mai sensibili la remediu și care la antidot. descrierea precauţiilor ce trebuie respectate constituie un mic ȋndreptar de igienă. tulburată sau ȋmpiedicată ȋn acţiunea sa de niciun iritant cu proprietăţi medicinale”. uleiurile volatile și ȋn special camforul). soluţie administrată oral. aplicăm sticluţei respective 10 sucusiuni. cafea. este tot o problemă de reactivitate individuală. De exemplu. Se va analiza ȋntotdeauna și posibilitatea antidotării remediului. trebuie evitaţi factorii care ar putea interfera cu această acţiune. atât copiiilor cât și adulţilor le putem administra remediul sub formă de soluţie din 100 ml apă plată ȋn care dizolvăm 5 granule de remediu și la fiecare administrare (care se pot succeda la 10-15 minute dar și mai rar). Dr. siguri fiind de remediul similimum. Protejarea acţiunii remediului este indispensabilă evaluării corecte a răspunsului terapeutic. ideal ar fi să recomandăm tuturor pacienţilor posibilii factori de antidotare (mentă. alcool. La unii pacienţi. Camforul antidotează foarte multe remedii. chiar și un eveniment traumatizant pot avea un efect de antidotare parţială sau chiar totală. cu excluderea din dietă și din regimul de viaţă a oricărui element care ar putea avea o acţiune medicinală: “ Doza infinitezimală nu trebuie să fie ultragiată. Se precizează importanţa adoptării unui regim de viaţă echilibrat. după doi ani fără crize de dispnee sau tuse. augmentând astfel treptat gradul de dinamizare al remediului și reducând astfel riscul și amploarea agravărilor. prezentându-le atât de multe restricţii. Antidotarea. posibil inutile. O alternativă ar fi ca. ANTIDOTAREA Pentru ca remediul administrat să-și poată desfășura nestingherit acţiunea. ca și menta. Shore a răspuns 43 . Considerând cazul vindecat definitiv. antibioticele. se ȋntâmplă adesea să pierdem complet complianţa pacienţilor. remediul Lachesis este antidotat de alcool iar Nux vomica. ca și majoritatea fenomenelor ȋn homeopatie. In practica zilnică. fiind considerat antidot “universal”. Anestezia stomatologică. ȋl sunase pentru a ȋntreba dacă ar putea reȋncepe să bea cafea. de cafea. In Organon. să aplicăm restricţiile doar dacă acesta nu a acţionat. Pentru cazurile cu patologie acută.

verificăm amănunţit. produse de un remediu parţial similar. elemente importante ale succesului homeopatic. Dacă simptomele nu se modifică deloc. dezvoltate după administrarea remediului insuficient de bine ales. este necesară reevaluarea cazului. ameliorării sau agravării simptomelor. ȋn lipsa ei. ȋnsă. Antidotarea cea mai comodă este administrarea inhalatorie a vaporilor de camfor sau administrarea pe cale orală a unui ceai de mentă. precipitarea administrărilor fiind deseori cauza bulversării tabloului clinic. Inainte de a prescrie un nou remediu. absenţa oricărei modificări. Există și situaţii ȋn care antidotarea nu este nocivă și indezirabilă ci este chiar necesară: . administrarea remediului similimum. ȋnsă.pacient hiperreactiv. 44 . ȋn timp ce primul acţionează ȋncă. homeopaţi italieni precum Dr. EVALUAREA RĂSPUNSULUI LA TRATAMENT După administrarea unui remediu este posibil să apară sau nu o modificare a stării iniţiale a pacientului.simptome noi de intensitate marcată. Răbdarea medicului și solicitarea răbdării pacientului sunt. spunând că ȋn Italia (ca și ȋn America Latină) este imposibil de aplicat o asemenea interdicţie și că sunt foarte rare cazurile cu adevărat antidotate de cafea. Un al doilea remediu nu și-ar cumula efectele benefice. antidotarea funcţionează atunci când nu dorim și nu are loc atunci când o așteptăm. Dacă remediul nu a acţionat și avem certitudinea că el este similimum. Trebuie ȋntotdeauna analizat tabloul clinic al pacientului ȋn sensul dispariţiei. cu precauţie. Această experienţă l-a convins să restricţioneze cu stricteţe consumul de cafea pacienţilor săi. este necesar să ne asigurăm că am așteptat suficient ȋnainte de a lua orice atitudine. de aceea. O analiză superficială ne-ar putea indica necesitatea administrarea unui alt remediu.Homeopatie afirmativ. selectat pe baza asocierii simptomelor iniţiale prezentate de pacient la prima consultaţie și a celor noi. pacienta suferind ȋn aceeași seară o criză de astm.agravarea terapeutică (criza de vindecare) foarte intensă din cauza potenţei prea ȋnalte sau a patologiei prea avansate. Roberto Petrucci sunt mult mai permisivi ȋn această privinţă. Pe de altă parte. Având ȋn vedere că multe remedii au nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a acţiona. trebuie analizată posibilitatea antidotării remediului și. . Cea mai corectă și eficientă metodă de antidotare a unui remediu nepotrivit este. . conform “legilor lui Murphy”. se va prescrie același remediu ȋntr-o potenţă mai ȋnaltă. cu reducerea șanselor găsirii remediului similimum. după ce doi ani nu avusese nici un fel de simptome.

starea de spirit și modificările ȋn starea fizică. Unii sunt foarte optimiști. cam la cât la sută apreciaţi durerea actuală?”. sau pacientul și le amintește vag. a tonusului afectiv). reacţia la evenimente stresante. preferabil sub formă procentuală. ca și la tratamentul simptomatic alopat.Curs introductiv ȋnsă. chiar și atunci când starea li se ameliorează semnificativ (creșterea capacităţii de efort. Această situaţie poate deveni frustrantă pentru homeopatul ȋncepător. supraevaluând efectul terapiei. Numai dacă evoluţia simptomelor respectă această lege. creșterea creativităţii. După ce am bulversat un pacient cu al doilea remediu. In plus. este vorba de un remediu corect ales. ȋntreaga listă de acuze prezentată de pacient la prima consultaţie. starea bună de spirit. Mai frecvent ȋnsă pacienţii nu sesizează nici o modificare. nu va restabili echilibrul decât ȋn situaţia când simptomele reveniseră la forma lor iniţială. raportarea corectă la anturaj și mediu. vindecarea 45 . de dietă sau de conjunctură. Această atitudine este explicabilă prin faptul că vindecarea iniţiată de remediul homeopatic este blândă și atât de naturală. cât de mult i s-a ameliorat simptomatologia. altfel. dispoziţia. dar cu continuarea alterărilor profunde). chiar dacă este vorba doar de o supresie. Doar când medicul analizează simptom cu simptom. amănunţit. o percep deseori exagerat. care nu cred deloc că micile granule dulci ar putea avea orice fel de efect. Principalele simptome iniţiale sunt uneori complet uitate. mulţi pacienţi o atribuie unor factori adiacenţi. precum schimbări climatice. Parametrii de evaluare a acţiunii remediilor sunt starea generală. aceștia. este probabil vorba de o supresie (dispariţia unor simptome sub acţiunea remediului. cu limitarea manifestării clinice a bolii. ȋncât poate fi ușor confundată cu remisia spontană a afecţiunii. Atunci când observă totuși o ameliorare. fie a aceluiași remediu (când ameliorarea stagnează) sau a altui remediu (când ameliorarea nu apare deloc). conform legii lui Hering. Deseori familia este cea care sesizează aceste modificări. cu ale primului. corect ales. ci le-ar ȋmpiedica. Această acurateţe este necesară pentru a putea alege corect și momentul următoarei administrări. cantitativ (pe cât posibil). constată și bolnavul. Meticulozitatea ȋnregistrării evoluţiei simptomelor este necesară și pentru a putea stabili dacă evoluţia simptomelor respectă direcţia de vindecare. deseori cu surprindere. simpla repetare a primului. tonusul afectiv. foarte surprinși de cea mai mică modificare. Se ȋntâmplă ca pacienţii să aprecieze eronat evoluţia bolii. Se verifică ȋntotdeauna evoluţia fiecărui simptom ȋn parte. mai mult decât pacientul ȋnsuși. Nu ne mulţumim cu răspunsuri de genul “e mai bine” sau “e mai rău” ci ȋntrebăm “faţă de durerea iniţială. Aceștia sunt deseori pacienţii iniţial cei mai sceptici.

Autor al cărţilor: “The spirit of Homoeopathy” 1991. “The soul of remedies” 1997. ne indică faptul că pacientul se ȋndreaptă spre nivelul optim al energiei mentale. medic homeopat. “The system of Homoeopathy” 2000. la rândul său elev al lui Phatak și al altor mari homeopaţi. “Provings” 1998. ȋn concordanţă cu evoluţia naturală a patologiei pacientului. miasme sau nu. “Sankaran’s schema” 2003. apariţia unor simptome noi. Răspunsul terapeutic este nefavorabil dacă starea generală sau psihică a pacientului se ȋnrăutăţește. tonusul ridicat. De asemenea. Medic de onoare al Spitalului Homeopatic din Mumbai din 1986. arată că remediul nu a acţionat și boala ȋși urmează cursul. “The Elements of Homoeopathy” 1996. a trecut și el prin multă confuzie şi nesiguranţă. simptome mentale sau somatice. Răspunsul terapeutic poate fi considerat favorabil atunci când apare o stare generală de bine. “ The Sensation in Homoeopathy” 2004. In homeopatie. s-a lovit de dilemele de care ne-am lovit și noi: un remediu sau mai multe. chiar și ȋn cursul agravării simptomelor fizice. ŞI IMPORTANŢA SENZAŢIEI ÎN Rajan Sankaran a promovat Bombay Homoeopathic College ȋn 1981. a potenţei și constituţia robustă a pacientului. urmează o progresie a simptomelor ȋn sensul legii lui Hering și apoi ameliorarea durabilă a tuturor simptomelor. A fost asistent profesor la Homoeopathic Medical College ȋn 1986. REGNURI HOMEOPATIE RAJAN SANKARAN DESPRE BOALĂ. A fost elevul tatălui său. Această evoluţie indică similitudinea remediului. ca și o agravare neurmată de o ameliorare. ca şi mulţi dintre noi.Homeopatie presupune o detașare atât de profundă faţă de boală ȋncât maladia poate să dispară chiar și din amintire. 46 . “An insight into Plants” vol. “The substance of Homoeopathy” 1994. cu dispariţia simptomelor superficiale și apariţia unora mai profunde este tot nefavorabilă. potenţa şi ritmul de administrare. “The Other Song – Discovering Your Parallel Self” 2008. CONCEPTIA LUI MIASME. Buna dispoziţie. După o scurtă agravare iniţială nesupărătoare (dacă pacientul a fost avertizat). O evoluţie contrară legilor vindecării enunţate de Hering. I şi II 2002. calmul.

dificultate. se exprimă ȋn atitudine și grad de disperare. Sicoza – Senzaţia e permanentă şi fixă. anxietate. acoperire. miasme. pericol. va face ca orice situaţie asemănătoare să fie percepută la fel. dar există speranţă. MIASMA Miasma este felul ȋn care se percepe senzaţia vitală. alarmă. este tulburarea forţei vitale. Tulburarea centrală determină tulburări mentale și generale care duc la simptome patologice locale. totuși. Senzaţia vitală și miasma sunt două aspecte ale aceluiași fenomen . plantă sau animal. este o stare similară cu ceva din natură exprimat ȋn fiinţa umană. speranţă. iremediabila. există. miasma e “CUM” şi “CÂT” al cazului. odată fixată. este o falsă percepţie care. Senzaţia e “CE” al cazului. o luptă permanentă cu speranţa succesului. speranţă. A fondat o nouă metodă de preluare a cazului pentru identificarea mai rapidă și mai exactă a remediului homeopatic similimum. Percepţia alterată este iluzia.Curs introductiv S-a adâncit ȋn studiu și experimente și a elaborat. ȋn cel mai interesant mod de la Hahnemann ȋncoace. temporar periculos și ameninţător pentru viaţă. scăpare. e benignă. Boala vine din această dereglare profundă. nu apare din raţiune. reflex instinctiv de luptă sau fugă. BOALA In stres. Atitudinea e de acceptare şi evitare. 47 . violent. Psora – Senzaţia vitală e permanentă. expresia unei experienţe comune cu altceva neuman din natură. Conform cocepţiei lui Rajan Sankaran există mai mult de cinci miasme: Miasma acută – Senzaţia vitală e percepută ca ceva brusc. mascare. este perspectiva umană a acestei senzaţii anormale. dar nu distructivă. nici din emoţie. nesiguranţa de a depăși. ci dintr-un plan profund. panică. teroare. fără ajutor. ȋncredere. Atitudinea e de panică. Atitudinea: efort. a energiei. regnuri și importanţa senzaţiei ȋn homeopatie. Cuvinte cheie: luptă. exprimată ȋn senzaţia vitală. concepţia sa despre boală. frică. mineral. efort.boala. Cuvinte cheie: brusc. realitatea nu coincide cu percepţia ei interioară.

efort. Ceva subit. mai e ceva speranţă. teoretizează.Homeopatie Cuvinte cheie : fix. vinovat. efort supraomenesc. secret. hărţuit. e permanentă. Dacă efortul durează apare colaps. sufocare. luptă. alternată cu acceptare. In acut poate fi un răspuns instinctiv. perfect. Luetism – Senzaţia e percepută profund. Miasma malarică – ȋntre miasma acută și sicoză. cu sentimentul de persecutat și ȋmpiedecat. fără speranţă și disperată. crimă. așteptări. dar nu e distrugere totală. Atitudinea e de speranţă și luptă. nesiguranţă. distructivă și fatală. permanentă. Senzaţia e profundă. care cere mai mult de un răspuns instinctiv și care cere efort. Senzaţia e permanentă și fixă. nu e multă speranţă nefericit. Atitudinea: efort concentrat pe o scurtă durată. Miasma fungică (Ringworm) – ȋntre psoră și sicoză. nenoroc. Cuvinte cheie: control. imposibil. acceptat. Atitudinea: sforţare dincolo de puteri. singur pe lume. că nimeni nu-l poate ajuta. haos scăpat de sub control. benignă cu atacuri intermitente. evitat. Cuvinte cheie : ȋncercare. iremediabil. haos. fantazează. ȋmpiedecat. Atitudinea e disperată. temporar și ameninţător pentru viaţă. Cuvânt cheie: criza. predare. Tuberculinism – ȋntre sicoză şi luetism. senzaţia de izolare. Cancerinism – ȋntre fixitatea sicozei și distrucţia luetismului. 48 . Senzaţia e mai profundă și cu mai mare disperare decât ȋn cancerinism – de opresiune. ordine. Atitudinea: acceptare cu sentimentul că e nenorocos. slăbiciune internă. torturat. Miasma tifoidă – ȋntre miasma acută și psoră. Senzaţia e de situaţie fixă. fără speranţă. sfârșit. ascuns. persecutat. suicid. acceptare. plângăreţ. acoperit. capcană. dar nu atât de iremediabilă ca ȋn sicoză. devastat. Cuvinte cheie : atacat. Cuvinte cheie: distrus.

disperat. precis. febril. opresiune.Curs introductiv Atitudinea: activitate febrilă și nevoia de schimbare totală. pierdere ȋn structură sau funcţie. vorbesc organizat. specifică pentru o substanţă din natură: . sfâșiat. izolare. la ȋntâmplare. Miasma leprei – ȋntre tuberculinism și luetism. e murdar și blestemat. Fiecare regn are senzaţia sa vitală. Au relaţii cu persoane care le completează ceea ce le lipsește lor sau cărora ei le completează deficitele. Puternici. atractive. “lovesc și eu ȋnapoi”. . Scrisul e ordonat. violentă (sfâșie. natura. eșecuri. dezgust de sine. sistematici ȋn prezentare. stabilesc ușor contacte umane. Imbracă haine ȋn culori luminoase. Fricile lor sunt axate pe relaţii. blestemat. sufocare. pierderi financiare. relaţia victimă-agresor. Au nevoie să atragă atenţia. neregulate. “mă lovesc”. Regnul animal – supravieţuire. Vise variate. opresiune. capcană. sensibili la șocuri emoţionale sau fizice. foarte mică speranţă. conservatori. competiţie. slujbei. Cuvinte cheie : opresiune. dezgust. REGNURI Regnul mineral – structura – Senzaţia de lipsă. cu accesorii. declasat. expresivi. intens. Iși asumă un rol ȋn menţinerea ordinei și a structurii. Vioi. Senzaţia e de distrugere. comunicativi. mai ales de cei dragi. ghinion. “ei mi-au făcut”. ȋmbracă modele florale. sadism. ȋn modele geometrice. Fiecare familie de plante iși are specificitatea ei. schimbare. că a fost uitat de toti. Afirmaţiile pacienţilor sunt de genul: “ei mă enervează”. sistematizaţi. libertate. Cuvinte cheie: activitate. mutilate. disperare. izolare. 49 . izolare asemănătoare cu cea din luetism. mușcat. Atitudinea e disperată. descriu starea lor dezorganizat. scris neregulat. nesuferit. repulsie. Sunt punctuali. fără speranţă și cu sentiment de ȋnsingurare. culori potrivite. “ei mă persecută”. distrugerea pare iminentă. calculaţi. divaghează.Mineral : “ce-mi lipsește”. Persoane emotive.Vegetal : “ce mă afectează”. sistematici. fără speranţă. Au vise legate de structură și funcţie. Regnul vegetal – senzitivitate și reactivitate. mușcă). sufocare. Interese: arta. murdar. ȋmbrăcaţi corect cu modele simetrice. flori. lipsa speranţei. minuţioși și preciși ȋn descriere. Afectaţi de ruperea relaţiilor. Cronologici. muzica.

receptiv şi reactiv la o mulţime de stimuli. In îmbrăcăminte preferă motive florale sau imprimeuri neregulate iar scrisul lor de mână este mai neregulat şi „înflorit”. „nu mai suport. Este uneori dificil pentru homeopat să ţină aceşti pacienţi pe o linie narativă definită. sunetele. De multe ori încep cu o problemă. iar expresii frecvent folosite sunt: „sunt afectat de.) Simptomele lor se instalează relativ rapid... Sunt descrise pe larg senzaţiile generale şi specifice ale fiecărei familii de plante în volumul dedicat Analizei de grup – plante. Toată sensibilitatea pacienţilor care necesită remedii din plante va fi manifestă în modul lor de comportament.. al fiecărei iluzii sau al fiecărui vis. fiind foarte uşor afectaţi de lucruri (ştirile de televiziune sau de cartier. De cele mai multe ori sunt consideraţi persoane emotive. din familie sau nu. Sunt afectate de orice schimbare fizică sau chimică a mediului lor înconjurător.” etc. Fiecare familie de plante are principala sa sensibilitate. Povestirea este destul de descriptivă.”... chiar detaliat. In timpul anamnezei. sensibile la propriile sentimente.”. substanţele chimice şi mulţi alţi stimuli au efect asupra creşterii plantelor. Lumina. „mă rănăeşte. tonul şi cuvintele folosite. 50 .. al fiecărei emoţii. în stilul de îmbrăcăminte şi scris. „sunt sensibil la. apoi îşi amintesc de altceva. în vocea.Homeopatie . mă simt prins” (Euphorbiacee) sau „Separarea şi depărtarea mă rănesc. blânde.. sunt destul de schimbătoare şi de multe ori îşi descriu în mod exagerat senzaţiile. cu multe amănunte. La persoanele care au nevoie de remedii din plante vom identifica un sistem nervos foarte sensibil.. Ei par a-şi urmări propriile emoţii şi sensibilităţi. La aceşti pacienţi vedem cum o anumită senzaţie apare în mod repetitiv în punctul cel mai profund al fiecărui simptom.”. dar şi la ale celor din jur. nu urmează o ordine. „mă atinge.Animal : “cine mă afectează”? REGNUL VEGETAL Senzaţiile fundamentale la persoanele care au nevoie de remedii vegetale suntreprezentate de sensibilitate şi reactivitate. îmi fac rău (Malvalaee) sau „Nu mai suport durerea” (Papaveraceae). cu amănunte multe.”.. chiar şi de simptomele sau problemele altor persoane. Persoana va spune sau va da de înţeles că: „Sunt afectat de o ruptură a relaţiei” (Conifere) sau „Sunt afectat de o rănire” (Compositae) sau „Sunt afectat de legătură. alte veşti etc.. cu litere rotunjite şi aspect dezorganizat. Se ştie că plantele sunt foarte sensibile.

care pot fi variate. Dar. pe când la Cactaceae senzaţia este de constricţie şi reacţia persoanei este nevoia de aer liber. La Euphorbiaceae. a curentului. nu atât de sistematizat precum cel al mineralelor. Gruparea remediilor vegetale pe familii de plante. este mai bine să certificăm alegerea prin verificarea reacţiei care îi este asociată.de a fi legat. Uneori. plantele. pentru terapeut. de a fi blocat. în anumite cazuri.de la Euphorbiaceae. sunt cel mai frecvent emoţionali. declanşatori ai simptomelor. senzaţia fiind de legare. identificarea senzaţiilor şi reacţiilor pentru fiecare familie şi asocierea plantelor cu miasme. senzaţia de a fi prins în capcană de la Anacardiaceae. cât şi reacţia (activă sau pasivă. e mai bine să identificăm ambele ei feţe. le este dificil să intre în contact cu ceilalţi. fiind prea uşor afectaţi de minime inconveniente. el poate fi sigur pe familia de plante din care va selecta remediul pacientului. Chiar dacă am considera că senzaţia unui pacient este foarte clară pentru un anumit remediu vegetal. dar foarte practic grupat 51 . Este meritul lui Sankaran de a fi introdus un „tabel periodic al plantelor”. de memorare a simptomelor importante ale fiecărui remediu homeopatic este dificilă şi restrictivă. reactia are legătură cu mişcarea (persoana se simte prinsă în capcană. natura. pe baza încadrării lor în familii şi miasme. Atunci când. suprasolicitări sau răniri. să rupă legăturile şi reacţiile sale sunt de evadare. florile etc. De exemplu. atât senzaţia cât şi reacţia sunt clare şi converg spre acelaşi remediu. Relaţia acestor pacienţi cu cei din jur se realizează prin intermediul sensibilităţii lor deosebite. In evaluarea unei persoane care are nevoie de un remediu din plante. introdusă şi dezvoltată continuu de Dr. poate fi exprimată de pacient în termeni similari. Modalitatea premergătoare acestei sistematizări. a unor remedii noi. Interesele şi hobby-urile lor reflectă. pacientul simte nevoia să se elibereze. de a pleca. Senzaţia şi reacţia sunt ca şi cele două feţe ale aceleiaşi monede. mai puţin cunoscute. atât senzaţia.Curs introductiv Factorii cauzali. din această cauză. în cadrul aceleiaşi familii de plante a condus la realizarea unei sistematizări a remediilor homeopaticedin plante. Rajan Sankaran. Noua modalitate de lucru. Pentru a identifica cu certitudine moneda. de axpansiune. la Anacardiaceae. de la Cactaceae. decât una singură. La Cruciferae senzaţia este de blocaj iar reacţia este de a se lăsa în voia sorţii. Influenţele stimulilor din timpul zilei se manifestă în visele nocturne. de a renunţa. de asemenea. de la Cruciferae sau de constricţie. de compensare) la senzaţia respectivă sunt importante. muzica. de aceea apare o nelinişte interioară şi se mişcă de colo-colo – vezi Rhus toxicodendron). permite prescrierea. şocuri fizice. sensibilitatea lor deosebită şi au de a face cu arta.

de stimulente (cafea.trauma emoţională : mânie.suprasolicitare. curent.Loganiacee). nervi digestiv (stomac. oboseală excesivă . cu atitudinea de efort concentrat pe o scurtă durată.postprandial . afaceri). griji. este unul dintre remediile prescrise foarte frecvent. La fel ca şi Ignatia. erupţii tegumentare. intestin) Cauzalitate: .vreme uscată .excese alimentare. ceartă. Dacă efortul durează apare colaps.vreme umedă (Causticum. Hepar sulfur) . care creşte spontan în Estul Indiei. contracturi etc. Datorită compoziţiei asemănătoare Ignatiei (stricnina şi brucină). Malayesia şi Australia.frig. Modalităţi: Agravări : .. o serie de simptome fizice sunt asemănătoare : hiperexcitabilitate. ficat.Homeopatie pentru a permite o înţelegere a modalităţii în care să identificăm un remediu vegetal adecvat unui pacient. alcool) . MATERIA MEDICA – NUX VOMICA Remediul se obţine din seminţele plantei Strychnos nux vomica (din aceeaşi familie cu Ignatia . Acţionează în principal la următoarele niveluri: mental ax cerebrospinal.siestă scurtă    - Ameliorări : 52 .supresii – hemoroizi.stimulente (cafea. esenţa remediului. dezvelire . alcool. spaimă. gelozie. spasme. secreţii. Este considerat mai frecvent un remediu potrivit pentru bărbaţi (Ignatia fiind “remediu feminin”). cauzalitatea fiind foarte diferite. Conform miasmelor lui Sankaran Nux vomica aparţine celei tifoidice.dimineaţa .căldură . eşec (profesional.excese sexuale . jignire. menstruaţie etc .în decubit dorsal . tutun) .

urmărit. inteligent şi harnic. stimulente (are nevoie de cafea să lucreze şi de alcool să doarmă) . In final se poate manifesta paranoic.sensibilitate exagerată la ofense – hipersensibilitate cu iritabilitate: se enervează imediat când este nemulţumit și poate 53 . ȋn stadiul compensat. mirosuri oboseală. patologia avansează. Este mai degrabă pragmatic decât filosof.aversiune pentru carne convulsii agravate de mânie. are impresia că este înşelat. stare de tensiune. oricum nu avea prea mult timp pentru odihnă. Personajul de tip Nux vomica. atingere lipotimii favorizate de mirosuri . grăbit şi nerăbdător. cu un spirit de competiţie ieșit din comun. Acceptă cu plăcere orice responsabilitate și este capabil să lucreze cât pentru trei. Munceşte mai bine singur decât în echipă deoarece este eficient. lumină. să avanseze profesional şi social şi e dispus să muncească mult pentru a atinge acest scop. Datorită eficienţei. treptat. iar grijile (şi cafeaua) îi provoacă insomnii. astfel trebuie să facă din ce ȋn ce mai mult efort mental. grăsimi. din zilele noastre. persecutat şi are impulsuri criminale sau suicidare. în detrimentul odihnei. Mental-emoţional: Este remediul esenţial pentru multe simptome apărute ca urmare a vieţii agitate. pline de stres. iar în stadii mai avansate – violent şi distructiv. încât exagerează. Devine extrem de iritabil. fiind ambiţios.dorinţă pentru: condimente. este promovat sau îşi asumă şi mai multe responsabilităţi. să facă faţă multor sarcini. nu mai face faţă (fiind un perfecţionist în muncă). încordare cu relaxare dificilă nu suportă nimic strâmt pe corp (constrângerile în general). Doreşte să promoveze. alcool. apelând la stimulente. ajungând să fie supus unui stres permanent. Pacientul nux vomica prezintă: . Intr-un stadiu iniţial devine atât de captivat de muncă. defecaţie. perspicace. astfel încât. Are un puternic simţ al datoriei ȋn ceea ce privește munca și este foarte conștiincios. este ambiţios. epuizare. meticulos. vărsături hipersensibilitate exagerată la zgomote.Curs introductiv Simptome generale: - - alimentar: . rapid și foarte nerăbdător şi nu-i place să depindă de alţii.

precum și ȋn trafic. care îl forţează să tuşească sau să înghită . spasme digestive . gât . rinită alergică .gastrită.colică renală dorinţă sexuală crescută.greaţă. migrenă . după mesele principale. de piatră după ce mănâncă (în exces) . ţipă la cei din jur. ulcer.senzaţie de constricţie la nivelul gâtului şi sufocare înainte de a adormi Gastrointestinal . adresează frecvent invective intoleranţă la contrazicere nerăbdarea.senzaţie de greutate. baie caldă . dar urinează doar cantităţi mici – ameliorată de căldură. de a fi umilit gelozie. invidie alcoolism (remediu bun pentru mahmureală).transpiraţie pe o singură parte a feţei . haine strâmte. cu tendinţa de a cădea ȋntro parte . Sambucus) . tenesme sau alternând cu diaree . Cap.hemoroizi. dimineaţa. promiscuitate 54 .cefalee. eşec. sparge obiecte frici : întuneric.retenţie urinară ameliorată de baie caldă .dureri abdominale agravate de mânie. trântește telefonul dacă sună ocupat.Homeopatie - ieși din ȋncăpere trântind ușa.coriză. vărsături (sau efort ineficient) agravate de mânie. hepatită . stimulente.obstrucţie nazală la nou-născut (Lycopodium. îl trezeşte noaptea din somn. veșnic grăbit crize de furie distructivă. ȋi poate smulge. evidentă ȋncă din sala de așteptare.vertij ca şi cum ar fi intoxicat. ameliorate de căldură (inclusiv băuturi calde) .colici la sugari care se arcuiesc spre spate (Dioscorea) hernie abdominală inghinală sau ombilicală constipaţie cu efort ineficient. dacă nu reușește să-și ȋnchidă repede nasturii. Urogenital cistită cu senzaţie de micţiune continuă. prolaps anal.prurit în trompa lui Eustachio.

performant. diagnostic diferenţial: Ignatia Sepia: iritabil. 4. condimente şi alcool Nucleul (Vermeulen): ambiţios..Curs introductiv • • bărbaţi: poluţii nocturne. Phosphorus.neodihnitor Febră. competitiv. dorinţă pentru grăsimi. Sulphur. defecaţia. ameliorată de băuturi calde Cardio-vascular . contracturi musculare. 2.tuse agravată dimineaţa la trezire. schelet durere de spate – trebuie să se ridice ȋn șezut pentru a se întoarce în pat (Kali carbonicum. alcoolic. Comparaţii.palpitaţii agravate de stimulente sau după mânie. tulburări de dinamică sexuală femei: dismenoree cu senzaţie de defecaţie.febra mare şi frisoane puternice agravate de mişcare (dezvelire). violent nevoie imperioasă şi senzaţia că nu a terminat (munca. de frig sau postprandial . tresăriri Somn insomnie (din cauza stimulentelor sau a grijilor) . Pulsatilla. Conium. Sepia. tendinţe suicidare Sulphur: egocentric. arogant.crampe. workaholic. Chamomilla. frison . postprandial Mușchi. sete în timpul frisonului Remedii complementare : Bryonia.angină pectorală . sensibil la ofense şi contrazicere. orgolios. sensibil. Calcarea carbonica. Aurum: ambiţios. mânios. prolaps uterin Respirator astm agravat la 3-4 a. epuizat Chamomilla: iritabil. răutăcios. colici. Kalium carbonicum. . 3. micţiunea) agravare matinală extrem de friguros 55 • • • • • 1. Kali phosphoricum) .m.

După Sankaran. diferenţa o face modul de reacţie: Nux vomica (mai frecvent prescrisă bărbaţilor) se manifestă cu furie. distrus. gastrită cronică pusă pe seama programului de mese dezordonat și medicamentelor. O singură doză de Nux vomica 200CH a dus la remiterea simptomelor urinare și gastrice și la control. cu antecedente de infecţii urinare repetate. după o lună. Ignatia (mai frecvent la femei) prezintă labilitate afectivă. crampe. doarme cu șosete și vara. la loganiacee e senzaţia că e sfărâmat. încordare. ȋși ţine 56 . violenţa. stare de tensiune. In acest caz nu trebuie să ne inducă ȋn eroare faptul că pacienta spunea că nu a ţipat la nimeni. ȋn primul rând. cele mai multe asemenea episoade ameliorate doar cu băi calde. este tânără. aplicaţii calde. dar i se ȋntâmplă să plângă de furie. de teama pierderii bunei poziţii profesionale obţinută prin mari eforturi și o muncă asiduă. reușește deseori să adoarmă doar cu vreo oră ȋnainte să sune ceasul deșteptător și spune că trezitul dimineaţa este un coșmar pentru ea. tratate ȋn mai multe rânduri cu antibiotice. a făcut mari eforturi pentru ascensiunea profesională – este de așteptat să-și controleze bine impulsurile temperamentale la serviciu dar faptul că i se ȋntâmplă să plângă de furie este cel puţin la fel de semnificativ. nefiind dornică a-și ȋntemeia o familie. starea mentală este bine compensată și precum a relatat. Din punct de vedere mental. răzbunare. tema plantelor e sensibilitatea. Este friguroasă. nu ţipă niciodată. Hahnemann spune că Ignatia și Nux vomica sunt remedii foarte asemănătoare. făcut bucăţi. Se prezintă la consultaţie pentru că a constatat că antibioticele luate pentru infecţiile urinare i-au afectat stomacul și ficatul și ar vrea să le poată evita. a venit ȋnsoţită de noul ei prieten. Caz clinic Pacientă de 35 ani. este foarte obosită pentru că adoarme greu. afirmă că cea mai importantă pentru ea este munca. deși seara simte că “ar putea adormi și ȋn picioare”. Afirmativ este o persoană calmă. dorinţă pentru stimulente 6.IGNATIA AMARA Plantă din familia loganiacee – samânţa de strychnos ignatii care conţine printre alţi alcaloizi stricnină și brucină. niciodată.Homeopatie 5. MATERIA MEDICA .

frica (Gelsemium. tutun Ameliorare: . Colocynthis) . salvaţi pisicile etc. In situaţii de stres. alcool. copii abuzaţi. pentru a depăși momentele dificile. Acţiune .la cald. indignare (Staphysagria.teama. filosofic. Phosphoric acid. doliu. cefalee. dulciuri. tremurături. nu arată foarte feminin (Sepia) iar ca personalitate sunt foarte idealiste și romantice dar ȋntr-un stadiu mai avansat și dure.manifestări spasmodice .hipersensibilitate senzorială şi mentală . ruminează vexările.șocuri emoţionale (consecinţe ale unor emoţii fericite: Coffea ) . frig. la distracţie. se ȋndrăgostește fără ca sentimentul să fie reciproc) apar simptome fizice precum crampe abdominale. Argentum nitricum. deseori inexplicabile pentru cei din jur. isterice. contact.doliu (pierdere unei persoane apropiate) Modalităţi: Agravare : . contradictorii Cauzalitate . mirosuri. Idealismul ieșit din comun determină persoanele Ignatia să lucreze deseori pentru cauze precum pacea ȋn lume. necontrolate. insomnie – administrarea Ignatia la aceste persoane le face să privească lucrurile mai detașat. rezonabil. și o fac cu mare zel și entuziasm. este ușor să ȋnţelegem cât de predispuși sunt a suferi din cauza dezamăgirilor. Dacă adăugăm idealismului și romantismului acestora. ca și cum ar fi luat-o rezna de la emoţie. Fizic. la plimbare 57 .evenimente triste (Arnica.accidente (Arnica) .necaz. pacientele Ignatia tipice sunt mai degrabă slăbuţe. emoţie. să-i mulţumească pe ceilalţi. ȋși dă seama că face scene teatrale dar nu se poate controla. ȋnverșunare. hipersensibilitatea emoţională. cafea.Curs introductiv nemultumirea ȋn sine. Acestea vor aduce tristeţe. pentru ca. Lycopodium) . să-i facă aspri și duri. ȋncearcă să fie cea mai bună. amărăciune. Lachesis) . face și spune lucruri pe care nici ea ȋnsăși nu le aprobă. Dacă o persoană Ignatia trece prin situaţii conflictuale. Este perfecţionistă. face lucruri pe care apoi le regretă.vexaţie. uneori chiar cu fanatism. după care explodează ȋn reacţii exagerate.dezamăgiri din dragoste (Natrium muriaticum) . necazurile. aspre. cu degete lungi. să le ȋmpietrească sufletul.manifestări paradoxale. situaţii emoţionale fără perspectiva unei soluţii (de exemplu. ȋn final.

oftat și plâns nemotivat . agravat la cea mai mica emoţie sau contrazicere. doliu . dureri articulare ameliorate de presiune) . tresăriri.dureri vii punctiforme (Kali bichromicum.simptome cu localizări variate fără suport organic patologic . căscat.transpiraţie numai la nivelul feţei Digestiv: . agravată la frig.insomnie la necaz sau contrazicere cu căscat intens și prurit cutanat . tulburări de vedere funcţionale . căldură și remisă prin emisie abundentă de urină . ameliorat ȋnghiţind .aversiune pentru fumul de tigară . cu tendinţa de a suspina sau de a face inspiraţii profunde sau de a căsca intens și spastic.nu suportă consolarea . cu senzaţia de cui ȋnfipt ȋn regiunea parietală. tutun.durere ȋn gât ameliorată mâncând alimente solide . unilaterală.suspine.simptome paradoxale (de exemplu dureri faringiene ameliorate ȋnghiţind solide.crampe abdominale agravate de emoţii. Oxalic acid) . conflicte.Homeopatie Simptome generale: . surmenaj.gelozie Cap și gât: .acufene ameliorate de zgomot .cefalee congestivă. ameliorată de presiune. contrazicere.ticuri şi spasme.emotivitate exagerată . mai ales declanșate de o suferinţă emoţională .senzaţie de constricţie faringiană.anxietate care ȋl impiedică să vorbească . nod care urcă din stomac ȋn gât. nod ȋn gât.senzaţie de foame cu leșin din capul pieptului. dorinţă/aversiune pentru fructe Mental-emoţional: . cafea.spasme ale pleoapelor. stres . alcool.greaţă ameliorată mâncând 58 .alimentar: dorinţă de brânză.depresie după necaz. agravată la ora 11 (Sulphur) sau la mirosul tutunului .dispoziţie schimbătoare .

consecinţe ale dezamăgirii 59 .micţiuni frecvente de urină apoasă și incoloră. Conflict interior: idealismul romantic opus realităţii.spasme. sânge negru cu cheaguri și miros urât.tulburări de ritm cardiac cu accelerare bruscă a pulsului. gelozie.Nux vomica: spasme. schelet: . durere sau dezamăgire din dragoste. extrasistole Uro-genital: . mai ales declanșate de o suferinţă Piele: . agravate ȋn mers diaree emotivă. fără leziuni tegumentare evidente clinic Remedii complementare : Natrium muriaticum.Curs introductiv - sughiţ spastic dispepsie paradoxală constipaţie cu durere mare la scaun.menstre ȋn avans. oftat. cu cât tușește. nod ȋn gât. spastică. Sepia Nucleul (Vermeulen): 1. cu atât se agravează tusea . Sepia. precedate de cefalee Mușchi. Apis Comparaţii/diagnostic diferenţial: . Strychninum. Calcarea phosphorica. nu suportă consolarea.China. patologie rectală.prurit cutanat “nervos”. dureri de spate . constipaţie .nevoia de inspir profund Cardio-vascular: . sensibil la critici. mai ales când e moale hemoroizi cu dureri ascuţite. Calcarea. abundente. crampe. ticuri. la contrazicere sau la frică Respirator: .Natrium muriaticum: tulburări declanșate de suferinţă. contracturi ale mușchilor spatelui. Causticum. tahicardie emotivă. mai ales la migrenă .tuse seacă. Sulphur. Platina.

dintr-un gaz sau dintr-un acid.l-am privit mereu ca pe un om deosebit!”.Homeopatie 2. dintr-o sare. oftat. Este interesant ȋn acest caz faptul că nici pacienta ȋnsăși nu a făcut nici o legătură ȋntre trauma emoţională și apariţia durerilor lombare. fum de ţigară 5. REMEDII MINERALE SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR Pentru o persoană care va avea nevoie de un remediu dintr-o substanţă chimică. de când nu mă mai gândesc la fostul soţ. palpitaţii. Aversiune marcată pentru fructe. constipaţie. avem fiecare o singură viaţă și probabil că e mai bine așa”. Stări alternante și contradictorii 3.. persistent. fasciculaţii. faţă de care ea avea reţineri. precum nu a făcut nici după remediu legătura dintre ameliorarea durerilor și detașarea faţă de problema emoţională cronică. pentru care specialistul neurochirurg ȋi recomandase tratament chirurgical. Pe lângă ameliorarea simptomelor lombare. dureri suportabile care nu au necesitat administrarea de antiinflamatorii. In prima lună de la administrarea Ignatia M pacienta prezentase dureri lombare doar două sau trei zile ȋn primele două săptămâni. Doliu tăcut. pacienta a relatat și că “viaţa a devenit mai simplă. 4. solicită consultaţia pentru dureri cronice lombare. Anamneza asupra situaţiei familiale. cafea 6. senzaţie de nod ȋn gât etc. ȋn urma unui proces despre care pacienta s-a exprimat astfel: “am fost extrem de dezamăgită să văd adevăratul caracter al omului cu care am trăit alături 20 de ani. Agravare la dulciuri. tremor.. Alte acuze: migrene cu frecvenţă la 2-3 săptămâni. tema fundamentală pe care o vom descoperi va fi STRUCTURA. Transpiraţie doar pe faţă Caz clinic Pacientă de 53 ani. cu diagnostic clinic hernie disc L4-L5 (evidenţiată prin examen IRM). In cursul consultaţiei a oftat de câteva ori. debutate de 5-6 ani. asupra problemelor personale a evidenţiat un divorţ ȋn urmă cu șase ani. emoţiile se manifestă spasmodic: suspine. Chiar dacă 60 . Pentru ameliorarea durerilor ia aproape zilnic antiinflamatorii nesteroidiene.

are un limbaj la obiect și uniform iar natura sa este sistematică. Exemplele de remedii minerale descrise ȋn curs vor fi o sare de sodiu (Natrum muriaticum. fix. Vom descrie pe scurt ȋn continuare câteva caracteristici ale seriilor și stadiilor sistemului periodic. vorbirea și comunicarea este destul de exactă și precisă. NaCl) și Sulphur. clorura de sodiu. uni sau cu modele geometrice. coloana) din sistemul periodic al elementelor ȋn care se va regăsi remediul indicat. frecvent carouri. Problema fundamentală a acestor persoane este cât de mult și-au dezvoltat structura Sinelui și cum reușesc să-și menţină stabilitatea acestei structuri – fie ea sub forma sănătăţii. ȋnsoţit uneori și de notiţe exacte. calculată. Este o persoană structurată. James Kent a descris câteva grupe de săruri minerale. Comportamentul este echilibrat. bani. dar aceste descrieri servesc doar pentru a ne familiariza cu modul de abordare a remediilor ȋn Materia Medica. timp. puterii sau poziţiei sociale sau ȋn organizaţie. care ȋn cartea sa “Homeopatia și elementele” a ȋncercat să furnizeze indicii clare pentru prescrierea elementelor.). invariabil. date).. organizată. ce pot fi aprofundate ȋn volume din bibliografie. sau se teme să nu piardă ceva. Așa percep aceste persoane realitatea. a relaţiilor. nu fac gesturi foarte largi.Curs introductiv aceste caracteristici sunt doar orientative și nu pot fi determinante ȋn alegerea remediului. fără multe inflexiuni iar modul ȋn care ȋși descriu suferinţele și problemele este de multe ori cronologic și foarte amănunţit. prieteni etc. asemănător ȋn toate situaţiile și destul de ferm. Ulterior trebuie individualizată problema de structură și identificată seria (perioada. Limbajul acestor pacienţi va conţine “cuvinte de tip mineral”: capacitate. a familiei. CELE ŞAPTE SERII (PERIOADE) 61 . a finanţelor. tonul vocii este relativ uniform. fără a intra ȋn amănunte ale Materiei Medica pentru diferite elemente. putere. Aceste consideraţii reprezintă punctul de plecare pentru identificarea regnului remediului. linia) și stadiul (grupa. Hering a fost primul homeopat care a introdus ideea de a testa mineralele care sunt legate de fiziologia umană. chimist de formaţie. performanţă. organizată și meticuloasă. Modelul de periodicitate al sistemului periodic a fost aprofundat ȋn homeopatie de olandezul Jan Scholten. talentului. Vestimentaţia acestor pacienţi este de obicei simplă. atât de diferit faţă de metodele din medicina convenţională. organizat. siguranţă etc. ȋn care amintește cifre și valori exacte (analize. aprofundând problematica cu care se confruntă persoana respectivă observăm că sau nu are ceva (sănătate. ca pe ceva care trebuie structurat.

a fi sau a nu fi încarnat în acastă lume.Homeopatie Cele șapte serii sunt rubricile orizontale din sistemul periodic al elementelor. Caracteristicile celor șapte serii (perioade) PERIOADA 1: SERIA HIDROGENULUI: Hidrogen. Aici apare tema reȋncarnării. Cum putem şti dacă ceva este adevărat sau nu? Întregul – conceptul de întregime şi totalitate. Heliu Este cunoscut faptul că 99% din materia universului este formată din aceste două elemente. vrăjitor Adult tânăr Vârsta mijlocie Maturitate Vârstnic Sat Oraș Ţara Univers Vorbire Muschi. Ele indică şi o dezvoltare progresivă. Adevărat – fals – tema cunoaşterii adevărului. dar pământul nostru conţine doar 1%H. ideea de existenţă pură. fiindcă există doar două posibilităţi: a fi sau a nu fi. 1. iar He şi mai puţin. de la o serie la alta. simbioză cu întregul. fiecare având o problematică proprie. Faptul că această serie conţine doar două elemente este doar simbolismul temei generale. 62 . Fiecare serie este denumită după elementul cel mai caracteristic. sânge Nervi Vedere Intuiţie Oase Măduva osoasă Tab. SERIA Hidroge n Carbon Siliciu SUBIECTUL VÂRSTA A fi Făt ZONA Fără spatiu Corpul Casa PERCEPŢII ŢESUTURI Miros Eu Alţii Copil Adolescent Atingere Pielea Ţesut conjunctiv Fier Argint Aur Uraniu Munca Idei Conducere Mag.

Aria care este descoperită în această fază este destul de mică. Cl. Be. această serie corespunde concepţiei. Ar) În această periodă. precum şi şcoala unde-şi face prieteni. Simt ca şi cum n-ar mai suporta această separare. Unul dintre acestea este că poate să facă diferenţă între “eu” şi celelalte persoane. Acesta e seria relaţiilor. este pur şi simplu stadiul de A FI. mediul ȋn care copilul ȋnvaţă să aibă relaţii cu persoanele din afara familiei. respectându-l pe al altora. Si. 63 . cum nici fătul nu simte diviziunea. PERIOADA 3: SERIA SILICIULUI: de la Natriu la Argon (Na. iar perioada: copilului nenăscut. care există dar nu face încă nimic. iar din acest lucru rezultă halucinaţii. Paradisul lor s-a transformat in lumea răului şi a binelui. Este primul nivel de abordare psihologică a vieţii individuale. care învaţă să deosebească diferite lucruri. Ne ) Este caracterizată prin egocentrism. O. N. PERIOADA 2: SERIA CARBONULUI: de la Litiu la Neon ( Li. B. Nu există claritate despre ce este adevărat şi ce nu. prima dată ȋn familie. ”Care e semnificaţia vieţii?”. Mai târziu însă această unitate dispare treptat. învăţând care este propriul lor teritoriu. au deseori clarviziuni însă nu vor să ştie ce ȋnseamnă acest lucru. Vârsta care corespunde acestei faze de dezvoltare este copilul cu mers şovăit. propriul sistem de gândire. Au o mare dorinţă de unitate. “Cu ce am greşit?”. După aceste întrebări urmează imediat urmatoarele. comunicarea. relaţia cu ceilalţi este cea mai importantă. în “eu și tu”. Hidrogenul experimentează lumea ȋn totalitate. iar ei încep să simtă că sunt separaţi de restul lumii. Al. Se raporteză la propria fiinţă. S. Mg. Acest nivel reprezintă dezvoltarea individului care-şi pune intrebări genul: ”Cine sunt eu?”. nu există diviziune între el şi alţii. Este ca şi cum lumea lor ar fi colabat şi s-ar fi sfârşit in iad. In dezvoltarea vieţii. iar acest lucru ȋi face să se simtă pierduţi şi singuri. apoi treptat se includ şi alte persoane. “Care e valoarea lumii?”. Acest lucru este exprimat printr-o adâncă dragoste pentru orice vietate. este doar “corpul”. C. Este vârsta adolescenţei.Curs introductiv Existenţa încă nu are loc în cadrul timpului şi spaţiului. Aceasta arie cuprinde casa și imediata vecinătate. are propriul sistem de valori. P. F. ȋn care ei descoperă care este poziţia lor ȋn relaţiile cu ceilalţi. Pentru că aceşti oameni sunt în contact cu tot ce este în afara lor.

Această arie este destul de mică pentru ca fiecare să cunoască pe fiecare. Cu. Sn. la ȋnceput cu ajutorul lor. Mn. îndatoriri de la profesori sau chiar de la părinţi trebuie să înveţe cum să şi le îndeplinească. Aceasta este faza când cresc şi ajung din adolescenţi adulţi tineri. Începe să aibă obligaţii. examinare. profesie. Kr ) Acesta este nivelul unde abilitatea începe să se dezvolte. Acest nivel se dezvoltă de obicei la vârsta mijlocie. Este aria satului sau al tribului. În această perioadă cuvintele cheie sunt responsabilitate. cum a fost pe vremuri. ȋnvăţând meserie în şcoli. Cr. cazul unui artist. De exemplu. Pd. Co. a fi purtător de cuvânt. control. As. Rh. prin vorbire sau informaţii canalizate din alte sfere. Ca. Ru. dar poate să fie prezent la orice vârstă. In. muzică. care este felicitat de multe persoane pe care nu le-a văzut niciodată. Br. Se. Ge. iar această este media populaţiei dintr-un sat. Ni.Sb. Nb. Ga. nu trebuie uitat însă că nu mai este posibil ca toţi oamenii să se cunoască într-un oraş. Zr.Homeopatie PERIODA 4: SERIA FIERULUI: de la Kaliu la Krypton (K. Contează imaginea propriei persoane. de exemplu să fie brutar sau profesor. care însă nu au prea multă legatură cu arta. atitudinea artistică. Ag. La acest nivel ne întâlnim cu tema artei. apoi singuri. I. Un oraş mare este de obicei în centrul acestui teritoriu. Ideea este trecerea de la idei la imagini. de exemplu: a da sfaturi altora. 64 . Guvernatorul care este reprezentantul regelui. Individul face cunostinţă cu grupul. Cercetările spun că este posibil ca cineva să cunoască 2000 de oameni personal. misticism. tehnic. Poziţia lui are legatură cu meseria pe care a ȋnvăţat-o. Sr. asa cum se întâmplă de exemplu într-un sat sau comună. acea societate restrânsă din care face parte. Tc. Cd. Mo. rolul lui în acel grup. Acest lucru este posibil prin pictură. Zn. la facultăţi. V. apoi reguli. ȋnvăţând şi care este poziţia. din copilărie până la vârste înaintate. probă. poezii. Aria este a provinciei. Mai există însă multe teme în această perioadă. guvernează peste un teritoriu mai mic. Sc. Nu se depăşeşte nivelul de rutină. PERIODA 5: SERIA ARGINTULUI: de la Rubidiu la Xenon (Ru. Te. Y. Ti. teatru. a propriei persoane. Xe) Aici contează exprimarea de sine. ȋndatoriri. sculptură. Fe. abilităţi.

Nu există limite în aria în care ei işi exercită şi focalizează puterea. At. Ti. Sunt şamani.Curs introductiv Vorbirea şi auzul sunt temele fizice specifice seriei argintului. Re. Hf. Kaliu. Ta. Rn) Atitudinea acestei serii este de conducător. Au. Ba. Lucrează cu întreaga lume. adânc în subconştientul omenesc . în spatele scenei. Prin vorbire comunicăm ideile noastre cu ceilalţi. nevăzuţi de nimeni. Ei sunt magi. de exemplu. Aceşti oameni au frecvent clarviziuni sau pur şi simplu ştiu ce se întâmplă . de a fi deasupra tuturor. Conducerea merge însă mână în mână cu responsabilitatea faţă de aceste persoane. Ochii sunt asociaţi cu seria aurului. Bi. Ei ştiu cum să-şi folosească ştiinţa lor ascunsă şi puterea lor. oameni ca Merlin sau Rasputin. Litiu. Aria se întinde acum asupra ţării întregi sau chiar asupra lumii. oameni care ştiu să-şi atingă scopul prin puterea intenţiei şi a minţii. Cesiu Caracterizat frecvent prin iniţiativă spontană şi instinctivă. Un rege trebuie sa fie capabil să conducă o ţară întreagă după plan şi strategie. Natriu. vrăjitori. Este perioda maturităţii. W. cu ȋntregul univers. Os. Acesta este vremea vârstei foarte înaintate. Modul lor de a se apuca de treabă este foarte simplu. Po. brutar. Această serie se focalizează pe intuiţie. iar la acestă vârstă de obicei se ajunge în funcţii de conducere. Lucrează prin forţe invizibile. Rubidiu. Hg. La. de a-i conduce pe alţii. CELE 18 STADII (GRUPE) STADIUL 1: ÎNCEPUTUL Hidrogen. iar prin auz recepţionăm ideile altora. PERIODA 7: SERIA URANIULUI: de la Franciu la Plutoniu Tema este stăpânirea magică a universului – echilibrul final. profeţi care conduc evoluţia umană din spatele scenei. Iar viziunea de a fi rege este mult mai importantă decât a fi. fiindcă “a vedea” este una dintre problemele principale în conducere. Puterea este tema principală a acestui nivel. PERIOADA 6: SERIA AURULUI: de la Caesiu la Radon (Cs. Pt. Ir. Pb. Ei execută ce au de făcut 65 .

Nu sunt în stare să vadă că există şi altă abordare pentru a rezolva lucrurile. uitându-se doar drept înainte. par foarte naivi. nefiind distraşi de o mie de alte lucruri. Bariu Acesta este stadiul de relaţii cu alţii. Lipsa de comunicare îi face să se simtă singuri. pur şi simplu încep şi văd ce se întâmplă. 66 .Homeopatie în maniera cea mai simplă. cu dedicaţie totală şi par foarte încăpăţânaţi. trec prin viaţă fericiţi. depresivi şi renunţă. Dar acesta e pentru ei singurul mod de a păşi. fără să le pese. Când ajung la concluzia că acţiunea lor nu are nici un rost. ei totuşi tânjesc după relaţii. Fiindcă niciodată nu ezită când au ceva de îndeplinit. pur şi simplu încep şi o fac. Sunt în totalitate fixaţi pe ceea ce doresc şi nici nu vor să audă de altceva. în stadiul 1 ei acţionează ca şi cum ar fi singuri. nederanjaţi de alţii. Ei nu gândesc prea mult înainte să înceapă ceva. să-şi urmeze propriul drum. ştiu cum s-o facă şi nu admit să fie distraşi de nimic şi de nimeni în a-şi îndeplini sarcinile. Magneziu. fără să se gândească înainte prea mult. Stările optimiste şi pesimiste pot alterna ca tip de comportament maniaco-depresiv. iraţional. Calciu. cEea ce este mai mult decât suficient pentru capacitatea lor de a face faţă deoarece orice altceva i-ar tulbura. Fac totul singuri. Frecvent ajung să fie compătimiţi. devin mohorâţi. Le place să fie singuri. în felul lor. Problema începe când modul în care ei işi îndeplinesc sarcinile nu mai funcţionează. Nu-şi schimbă. Nu au dubii. nu ezită. fără complicaţii. STADIUL 2: GĂSIREA UNUI SPAŢIU Beriliu. de a înainta sigur şi stabil. Își îndeplinesc planurile cu multă onestitate. De aceea dau impresia că sunt foarte închişi. Stronţiu. dar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că se concentrează numai pe ce au de făcut. Pot să pară foarte închişi (dar nu sunt cu adevărat) pentru că nu au alt subiect de discuţie decât ce vor ei să realizeze şi cât timp ei se concentrează la respectiva temă nu au nimic de spus. Sunt conștienţi că mai sunt şi alte persoane în jurul lor. Nu au abilitatea de a reconsidera planul şi continuă mai departe în mod neatent. S-au hotărât. În fazele extreme. ca şi cum n-ar fi 100% sănătoşi. această poate să ducă la comportament neglijent şi prostesc. În fazele extreme acest lucru poate să ducă la manie. fiindcă ştiu deja ce vor să facă şi cum să o facă. Au tendinţa să lege prietenie cu o singură persoană. Frecvent sunt foarte optimişti. dar ei îşi urmează calea ca un copil inocent. fără grijile de zi cu zi. nu-şi comunică ideile cu alţii prea frecvent. Din acest motiv par poate câteodată puţin naivi sau primitivi.

Experienţa şi modul de a fi privit este diferită la fiecare element: Berilium se privește pe sine ca şi cum nu ar fi el însuşi . Există pericolul să observe doar părţile negative în propria lor persoană şi la alţii Sau se simt judecaţi de alţii într-un mod negativ şi consideră că acesta este adevărul. Sunt foarte pasivi. înclină să adopte părerile altora. Au mereu impresia că ceilalţi îi privesc şi că vorbesc despre ei. Sunt foarte sensibili la orice comentariu sau la orice formă de critică. 67 . Barium simte că ar trebui sa fie rege dar nu poate . să-şi găsească propriul loc. în sensul că ei sunt convinşi că nu sunt capabili de participare activă.se simte observat de public. de aceea mereu se compară cu alţii. umiliţi sau lezaţi. Fiindcă nu au propriul lor punct de referinţă. iar ei au impresia că nu ştiu nimic de aceea nu au dreptul să-și spună propria opţiune. pentru a se putea adapta regulilor şi opiniilor generale. de toţi. Rădăcina problemei este că ei cred că nu pot să aibă locul lor.Curs introductiv Sunt foarte sensibili când sunt priviţi. slăbiciune. Se simt atât de nesiguri. se priveşte pe sine. Sunt modeşti şi le place să observe totul din spate. Nu îndrăznesc să-şi dezvolte poteţialul. de aceea talentul lor rămâne ascuns. în relaţiile cu alţii este foarte important să ştie graniţele propriilor acţiuni şi ale partenerilor. dând impresia că sunt slabi şi nehotărâţi. Stronţium simte că nu poate să creeze în artă . Magnezium simte că nu ar fi rău să aibă relaţii . Foarte uşor se simt daţi la o parte dacă nu au contact cu cineva şi fiindcă nu îndrăznesc să arate lumii adevărata lor valoare. Se simt foarte uşor judecaţi. În curând ajung pasivi. Ei nu au nivel de referinţă propriu. Calcarea simte că nu-şi poate îndeplini obligaţiile . Simt că trebuie să afle. se supun doar judecăţii şi reacţiilor altora.el se observă.observat de vecini şi de oamenii din sat. să ştie unde începe şi unde se termină spaţiul lor. Expresia fizică acestor atitudini este senzaţia de neputinţă. lăsând să se întâmple totul de la sine. Trebuie să se străduiască din greu. Tema principală e nesiguranţa. chiar laşi. că nu vor să spună sau să facă nimic. Compară acţiunile lor cu ale altora ca să-şi dea seama dacă fac lucrurile bine sau rău. Ceilalţi pretind că ştiu tot. apar docili. Dau puterea din mână şi nici nu realizează că au la fel de mult de oferit ca alţii.se simte observat de familie. se simt imediat criticaţi. slabi. fiindcă nu au făcut nici un lucru bun pentru a merita această poziţie.se simte observat de lumea întreagă. să găsească valoarea lucrurilor.

Este stadiul de “doi”. STADIUL 3: COMPARAŢIA Bor. limbajul corpului. De cele mai multe ori îşi subestimează capacităţile fiindcă nu au destulă încredere în abilităţile lor. Au nevoie de protectie iar apărarea lor este pasivă. de a nu arăta cum sunt în realitate. În practica noastră putem recunoaşte această reacţie prin comportamentul general al pacientului. Scandiu. aceşti oameni au nevoie de sprijin: să dea şi să primească sprijin. Necesitatea de sprijin se poate transforma treptat în creşterea rigidităţii. prin gesturile pe care le fac. care sunt trimişi să investigheze zona şi îşi fac o idee despre situaţia generală. Totdeauna se răzgândesc. îşi întoarce capul. Niciodată nu au curajul să facă ceva real. Yttriu. o ţine pe mama lui de mână sau îşi încruciaşează mâinile peste piept. fiindcă aşa nu pot fi criticaţi. Vor să descopere propriul lor potenţial şi modul în care se pot dezvolta. Acest lucru îi face să ezite mult. Pentru că se simt atât de slabi şi fără experienţă. Carapacea broaştei ţestoase a devenit atât de tare ȋncât ea nu s-a mai putut dezvolta şi a rămas la fel de milioane de ani.Homeopatie Au tendinţa de a se proteja. Le place să compare diferite posibilităţi şi să o aleagă pe cea mai bună. Mai târziu gesturile devin mai subtile. fiindcă sunt tot 68 . unde apare a doua persoană. investigând alte posobilitaţi prin care să rezolve lucrurile. Ei sunt ca scutierii în armată. (la Baryta acest lucru e foarte evident). Ar vrea să încerce să facă ceva dar nu îndrăznesc. dar nu se angajează în nici o luptă. este suportul structurii osoase. îşi acopera gura. În afară de securitate. se ascund. care observă ce face prima. apare dualitatea. când aceşti oameni încep să se uite în jurul lor. existând tot felul de tentaţii pentru rezolvarea lor. La Calcium (Calcarea) este cea mai importantă componentă. sau îşi acoperă ochii cu mâinile. acum cred că este bine așa iar după puţin timp se răzgândesc şi fac altfel schimbându-şi opinia. Structura osoasă este necesară pentru suport în viaţă. Acest comportament impulsiv provine din stimulul intern de a face ceva. Această reacţie ne aminteşte de felul ȋn care scoica se ascunde imediat în carapacea ei când simte vreun pericol. Aluminiu. Învaţă să aleagă soluţia cea mai adecvată pentru a rezolva lucrurile. încercând să discearnă între posibilităţi Este stadiul încercărilor. cedează destul de repede din cauza îndoielilor. cum sunt şi cum se pot folosi. când se examinează tot felul de lucruri. Vedem copilul ascunzându-se în spatele mamei lui. dar dacă devine prea rigidă stagnează dezvoltarea. Lanthaniu Este stadiul investigaţiilor.

să apuce pe alt drum. fără să gândească prea mult. Sunt pe punctul de a trece pragul. Dar oare ce este pe partea cealaltă? Ar trebui să continue sau nu? Nu este oare prea periculos să intre pe un teren necunoscut? Încep să devină nesiguri. Nu pot să facă un compromis real. Numărul 3 este semnificativ în acest stadiu. fiindcă în adâncul sufletului lor. Dacă rămân prinşi în acest stadiu nu se mai implică în nimic. Ar putea să fie nişte probleme după colţ. ce va aduce viitorul. temă în acest stadiu. Când ȋncep proiectul sunt foarte încântaţi de ce au de făcut şi că nimeni nu le spune ce şi cum să acţioneze. Ştiu ce vor dar nu îndrăznesc să facă 69 . Deseori se simt atacaţi şi nu au curajul să se confrunte. unei sarcini clare. Hafniu Oamenii din acest stadiu într-adevăr încep să facă ceva. de a deschide uşa. Li se pare că este mult mai ușor decât li s-a părut la început. dar nu ştiu ce şi cum. de asemenea. Acest gând ȋi face să se simtă foarte nehotărâţi. STADIUL 4: STABILIRE Titaniu. se enervează atât de tare ȋncât greşesc şi strică tot. pe care poate nu le pot rezolva. Sunt chiar surprinşi: “doar atât e de făcut?”. Când în final se hotărăsc să facă ceva. fiindcă oricum nu o să reuşească. Trebuie să facă ceva să demonstreze propriei persoane capacitatea. ştiu unde vor să ajungă. Poate nu s-au gândit la toate posibilităţile de rezolvare dar important este că lucrurile funcţionează. Este stabilirea unui proiect sigur. Zirconiu. Nu sunt destul de siguri pe ei ca să facă o alegere adevărată. fac bine. Actul de comparaţie este posibil doar când sunt trei oameni prezenţi: observatorul şi încă doi. hotărâre. crezând că nu o să fie în stare să facă faţă. Au decis direcţia de mers. Stiu că ceea ce fac. Sunt uşor de intimidat şi descurajat. Viitorul însă este învăluit în mister. contrazicere sau ghinion poate să-i aducă în stare de incertitudine şi confuzie.Curs introductiv timpul nehotărâţi. ”Eternul triunghi” este. de a trece pragul. a găsi. Sar de la o idee la alta. simt că nu sunt în stare să reZolve lucrurile şi totdeauna își păstrează o poartă de ieşire prin care să evadeze când e necesar. se retrag. perseverând în greşeli. Atunci ei simt că e mai bine să renunţe. ramân prinşi ȋn ȋndoielile lor şi nu mai vor să ştie ce e de făcut. Termenii asociaţi cu acest stadiu sunt: pregătire. Încărcarea electrică a ionilor din acest stadiu este 3. Cea mai mică opoziţie. Ei nu pot să prevadă ce se va întâmpla. de aceea sunt nevoiţi să aplice un alt proiect. Felul lor de a fi atât de schimbător îi face să se simtă confuzi. Cum ceva nu merge bine.

Ei sunt foarte ambiţioşi. Există dubii în privinţa experienţei lor. că în faţa lor este un munte uriaş greu de pătruns. Iar acest lucru este ceva natural. Tantal Au o mare dorinţă de a pregăti lucrurile foarte conştiincios. Acesta este doar începutul. dar oare o să reuşească. tot timpul există ceva de adăugat. niciodată îndeajuns de bune. Aşa că rămân sceptici şi suspicioşi faţă de orice plan sau sugestie. care îi împiedică ȋn îndeplinirea sarcinilor. Preferă să evite confruntarea reală fiindcă au prea multe dubii în privinţa ablităţii lor. Aşteptările sunt prea mari chiar de la o persoană cu experienţă iar proiectul cade înainte să înceapă. ceea ce e îi face să se simtă nesiguri. STADIUL 5: PREGĂTIRE Vanadiu. doar pe jumătate. “de ce oare m-am apucat de aşa ceva?” Analizează toate opţiunile dar nu au încredere deplină în nici una. nici în propria persoană. dar pentru ei contează foarte mult proiectul. prevăzând posibilităţile de rezolvare şi de dezvoltare în viitor. supraestimează cu mult propriul talent.Homeopatie singuri. Niobiu. Nu au încredere nici în cei din jurul lor. Ei trebuie să fie pregătiţi să aibă un răspuns pentru orice situaţie pe care le-o rezervă viitorul. își propun să realizeze ceva ce depăşeşte capacităţile lor. deseori greșesc în acest stadiu. le e chiar frică să facă acest lucru. Deseori îşi amână planurile iar întârzierea duce frecvent la anularea lor. dar fără destulă dexteritate. fără să aibă o decizie finală. Nu sunt realişti referitor la talentul lor şi a situaţiei în sine. nu fac totul în întregime. Şi-au făcut planul. Acest lucru este simţit de ei în adâncul sufletelor lor. pregătesc ceva. Ei mereu îşi fac planuri. Deseori îşi pun întrebarea. 70 . Au tendinţa să ceară prea mult de la propria persoană. dar au totuși dubii dacă într-adevăr sunt capabili să ducă până la bun sfârşit totul. dar nici nu perseverează să-l dezvolte mai departe. Ei nu-l abandonează. Se opresc la început iar când e nevoie să ia o hotărâre. abilitate. Dilema ȋi face să rămână înţepeniţi în stadiul iniţial al proiectului. fiindcă nu au încă destulă experienţă. Încearcă să-şi dea seama care este trucul jocului. Nu pot să pună bază pe propriul talent fiindcă nu se cunosc destul de bine încă. Niciodată nu-şi au evaluat propriul talent. Au făcut primii paşi. nu e prea mult pentru ei? Ei într-adevăr vor să aibă succes. dar planurile lor sunt totdeauna temporare. Este foarte greu să coboare cu picioarele pe pământ şi să vadă realitatea. Niciodată nu ajung mai departe de o probă de alergare.

STADIUL 8: REZISTENŢA Fier. Tungsten În final se hotărăsc. Riscă totul dacă trebuie. Dau dovadă de spirit de iniţiativă. decăt să stea şi să nu facă nimic. Le place provocarea. apoi altora. actualizare. O părticică din ei ar vrea să renunţe dar ştiu că o astfel de atitudine nu duce nicăieri. trecând peste temeri şi frici. a sprijinirii și armonizării. Samariu. decăt s-o ia la fugă. chiar o caută. intensificare. a ȋmbunătăţirii. acceptă provocarea. Simt ca nu vor reuşi niciodată. Există. ascuţire. această dorinţă e şi mai mare. prima dată iniţial trebuie să dovedească propriei lor persoane. Ruteniu. Molibden. Nu mai are nevoie să verifice nimic. STADIUL 7: PERFECŢIONAREA Mangan. trebuie să reuşească. cât de mult poate face cineva. dar ştiu că n-au încotro şi. consolidare. Începerea proiectului este inevitabilă şi mai degrabă acceptă aventura şi riscul. că totdeauna o să dea greş. nu vor să discute cu nimeni. știe că structura interioară este bună. ȋn schimb. ȋmbunătăţire. Sunt foarte torturaţi din cauza inabilităţii de a decide. Le e frică că sarcina e prea mare pentru ei. STADIUL 6: PROVOCAREA Cromium. Suferă de frică anticipatorie. trebuie să treacă proba de foc. Fiincă nu sunt siguri pe ei. șlefuire. Osmiu 71 . sprijin. Prometiu. Au mare nevoie să dovedească propriei persoane că pot face ce-şi propun şi dacă sunt provocaţi. De aceea la început nu vor să se arate în public. Reniu Structura interioară a persoanei este bună pentru condiţii normale dar este nevoie de sprijin ȋn condiţii dificile.Curs introductiv Atudinea lor alternează între două extreme: într-un moment vor să înceapă ceva iar în următorul renunţă. de capacitatea lor de a reuşi. vor să prindă taurul de coarne. Cuvintele cheie sunt: ȋntărire. cât de mult poate progresa cineva. a ȋntăririi. lustruire. testarea propriilor aptitudini. Le e frică de această iniţiativă şi ar vrea să renunţe la tot. Techneţiu. Sunt foarte îndrăzneţi. Trebuie săși dovedească şi lor şi altora că sunt capabili. dar acceptă mai degrabă provocarea şi înfrîngerea. Au fost aruncaţi în apă adâncă şi trebuie să dovedească că ştiu să înoate. nevoia șlefuirii. doar după ce au reuşit. perfecţionare.

opus. persistenţă. stimulare. complet. sunt cei mai buni şi nu există nici un dubiu în privinţa poziţiei lor. perseverenţă. Cuvinte cheie: absolut. tare. duritate. Situaţia lor este foarte clară. nu depind de alţii. prezentare finală. Este vârful ciclului. detalii mai fine. “chiar sunt bun?”. voinţă puternică. vârful perioadei. putere. este oglinda stadiilor. iar acest lucru îi face îngâmfaţi. nimeni nu e ca ei. focalizare. sunt primii. impus. concentrare. sunt greu de atins. ajung aproape de extaz în fericirea lor. vigoare. fiindcă au ajuns în vârf. încrezuţi. “ar trebui să fie perfect”. Se 72 . Se concentrează pe deplin asupra îndatoririlor lor. succes la orizont. la fel şi stadiile 2 și 16. regi pe teritoriul lor. ȋndoieli cu privire la propria persoană. forţându-i să facă după voinţa lor. determinare. încercând să-i domine pe alţii. Ştiu ce vor. Siliciu. STADIUL 9: APROAPE PERFECT Cobalt. Sunt foarte siguri pe ei. rezistenţă. presat. Echilibrul este punctul lor forte. Paladiu. Cuvinte cheie: forţat. Sunt în centrul atenţiei în tot ceea ce se întâmplă şi au grijă să şi rămână aşa. Nichel. Structura este aproape perfectă dar ȋi mai lipsește ȋncă puţin până la perfecţiune. Sunt nobili în comportament. simţul perfecţiunii. Rodiu. În tot ceea ce fac încearcă să ajungă la stabilitate. Sunt foarte independenţi. eșuat groaznic. “ce se ȋntâmplă dacă nu reușesc?” STADIUL 10: REGE ŞI MAESTRU Carbon. au ajuns la vârful carierei. trăinicie. Se simt deasupra tuturor. s-a realizat. Succesul îi face să strălucească. finisare. nu mai reprezintă o provocare testarea ei ci ea trebuie să reziste la presiunile care sunt din ce ȋn ce mai mari. greu de ajuns. Iridiu Nu mai există nici o rezistenţă sau opoziţie din exterior. Au câştigat. doar de propria lor judecată. ȋndărătnicie. Platina Stadiul 10 poate fi considerat ca mijlocul ciclului. etc. obligat. eșec și succes. lucrare de calitate. ȋncăpăţânare. Au câştigat toate şansele. şi-au îndeplinit îndatoririle cu demnitate fără ca alţii să-i deranjeze. ȋmpingere. ȋmpotriva mea. Au reuşit ce au vrut. de aceea se asigură că totul este bine aranjat. ştiu foarte mult şi nimeni nu le poate lua acest lucru. pozitiv. unde totul s-a împlinit. nici un nor la orizont. unde stadiile 1 şi 17 sunt imagini de oglindă una celeilalte.Homeopatie Structura interioară a fost probată.

Curs introductiv

cred foarte stabili în vârful ciclului care este balanţa între început şi sfârşit. Dar acest vârf, ca orice vârf, înseamnă şi instabilitate, pot foarte uşor să se dezechilibreze pe o parte sau pe cealaltă. Sunt foarte rigizi în idei, stau foarte fixaţi în poziţia lor, conştienţi de valoarea lor şi nu cred că timpul va schimba acest lucru. Metalele din acest stadiu sunt cele mai preţioase; Ruteniul, Rodiul, Paladiul, Argintul, Osmiul, Iridiul, Platina, Aurul, Mercurul, sunt toate metale nobile. Ele apar în natură în forma lor pură, nu reacţionează uşor cu alte matale. Ele sclipesc, strălucesc, de exemplu: diamantul (format din carbon) este cel mai tare de pe pământ, platina e foarte greu de îndoit. Încărcătura electrică a acestor ioni este +4, ceea ce le conferă stabilitate. În stadiul 9 există încă nesiguranţă dar totul poate ieşi bine, pe când în stadiul 10 succesul este asigurat, fără efort, trebuie să fie doar omul potrivit la momentul potrivit. Stadiul 10 este foarte sigur pe el, nu există nici un dubiu în legatură cu stabilitatea lor. Vedem acest lucru şi la metalele preţioase din stadiile anterioare și următoare: 8, 9, 11, 12 şi 13. STADIUL 11: CONSERVAREA Cupru, Argint, Aur Pentru ei lucrul cel mai important este să păstreze ceea ce au realizat. Au mare simţ al responsabilităţii, mai mare decât celelalte metale. Ei tind să fie mai degrabă rigizi şi conservatori în a controla totul, nu discută acest subiect, pur şi simplu vor să păstreze tot ce au realizat aşa cum este, până şi metodele prin care au ajuns în vârf. Fac un mare efort pentru a păstra această poziţie. Este ca şi cum ar fi preluat totul de la altcineva, ca şi cum n-ar fi meritul lor că au ajuns unde sunt, dar acum depinde de ei să continue totul. Trebuie să păstreze tot ce s-a produs de-a lungul anilor şi depinde de ei să adune mai departe. Ei ȋncearcă să-şi protejeze realizările, să-i protejeze şi pe ceilalţi. Aici sesizăm şi un puternic simţ al responsabilităţii. Fiindcă şi-au construit această poziţie cu multă trudă, de-a lungul anilor, se simt foarte valoroşi, preţioşi, iar acest lucru le crează un puternic sentiment de stabilitate şi pace. Sunt într-adevăr capabili de a se bucura de tot ce au realizat, uitându-se cu satisfacţie înapoi la anii de succes. Ştiu să-şi aprecieze succesul şi toate lucrurile bune de pe urma lui. Pot să aibă sentimentul de a extinde acest succes, nu neaparat de a-l face mai mare, ci să-l împartă şi cu ceilalti. Ei vor să împartă bogăţia cu alţii. Nu suferă de sentimentul de suspiciune şi de animozitate faţă de alţii.
73

Homeopatie

Cuvinte cheie: a domina, a domni, a păzi, a apăra, a păstra, a menţine, a dezvolta. STADIUL 12: DIVIZAREA Zinc, Cadmiu, Mercur Aceşti oameni doresc să-şi păstreze ceea ce au realizat dar exagerează mult în această privinţă. Au tot feluri de planuri pentru a se menţine şi nimeni nu-i poate opri. Sunt foarte conservatori în modul lor de gândire şi câtă vreme merge totul bine conform vechiului plan, se simt bine. Nu le place nici o formă de schimbare, nu ascultă de alţii, eventual reţin anumite idei pe care o să le aplice mai târziu, dar în felul lor. Sunt ca un fermier care crede că dacă un îngrăşământ este bun pentru recoltă, atunci mult îngrăşământ e şi mai bun iar foarte mult este incontestabil cel mai bun. Au tendinţa de a exagera şi sunt atât de prinşi în propria lor viziune incât sunt incapabili să vadă şi din alt punct de vedere rezolvarea situaţiei. Le place să repete acţiuni de succes din trecut, crezând că dacă modul lor de a rezolva lucrurile a dat roade în trecut, va da şi în viitor. Copiază acţiunile din trecut fără să gândescă, neanalizând situaţia mai adânc pentru a vedea dacă s-au produs schimbări pentru o abordare diferită. Repetarea fără sfârsit duce la poluarea mediului înconjurător (vezi fermierul). Copierea acţiunilor din trecut nu mai are nici un rost, iar ei trebuie să iasă din cercul vicios care nu le-a adus nici o rezolvare. Este stadiul în care decăderea pândeşte după colţ. Îşi simt poziţia ameninţată şi fac ce pot pentru a salva situaţia, fiindcă nu există nici un dubiu că totul se dezintegrează în jurul lor. Încep să ţină cont şi de părerea celorlaţi, care ar rezolva problemele în mod diferit. Ei dau impresia că sunt de acord cu ei, dar în realitate nu este altceva decât o promisiune falsă, fiindcă decizia finală o fac ei şi nici prin cap nu le trece să dea puterea din mână. Este stadiul de suspiciune, toată lumea poate fi duşmanul lor. Încearcă să prevină ameninţarea folosind disonanţa între concurenţi: “divide şi domină”. Manipulare, mită, corupţie sunt singurele metode prin care mai poate să menţină controlul asupra lucrurilor. Metalele din acest grup sunt cele mai otrăvitoare şi poluante. STADIUL 13: RETRAGEREA Galiu, Indiu, Taliu

74

Curs introductiv

Au ramas în urmă în dezvoltare. Nu mai pot şi nu mai vor să continue. Mai degrabă s-ar opri şi ar observa ce se întâmplă, nu se mai simt implicaţi. Simt că situatia este depăşită. Proiectul avansează, are loc o nouă dezvoltare iar ei nu mai pot să facă faţă. Încearcă să se resemneze dar admit ca nu pot. Poate că au fost prea aroganţi. Totul a mers aşa de bine în trecut cand aveau success, dar deodată s-a prăbuşit totul. Există un sentiment de nostalgie pentru vremurile bune din trecut, când totul mergea aşa de bine şi aveau talent şi putere să rezolve totul. De acum metodele care erau potrivite odată nu mai funcţionează, noua situaţie cere ingeniozitate. Dar ei refuză să admită acest lucru, “dacă a funcţionat în trecut, de ce nu ar merge şi acum?” Au o singură direcţie în cap, repetând vechile metode ca un pickup vechi căruia i s-a stricat acul şi sare. Păşesc pe aceaşi cărare, drum învechit, care s-a adâncit, s-a gravat în sol, iar pereţii din ambele părţi obstrucţionează vederea, aşa că nu mai văd nimic nou, dar nici nu pot să iasă. Sunt şi încăpăţânaţi şi cred că ştiu mai bine decât toţi oamenii ăia cu “ideile lor ciudate”. Ei sunt singurii care au reuşit şi au testat metodele proprii, aşa că ştiu ce este mai bine. Au analizat ideile celorlalţi dar consideră că totul e pierdere de timp. Câteodată ascultă din politeţe părerea altora, dar în adâncul sufletului lor consideră că este inutil. Încet şi sigur decade, se prăbuşeşte totul fără ca ei să poată împiedica acest lucru, totuşi ţin hăţurile în mână şi nu vor să le dea drumul, fiindcă le e frică că pierd totul de sub control. Ascund informaţii vitale doar pentru a se menţine pe poziţie. Devin extrem de suspicioşi şi nu au încredere în nimeni. In cele din urmă îşi vor pierde încrederea în abilitatea lor. Sunt înclinaţi să dea vina pe altceva sau pe altcineva, dar în final realizează că ei sunt de vină şi îşi pierd definitiv încrederea în propria persoană. Când părerea tuturor diferă de a lor, renunţă şi se retrag cu mult tact, fiind convinşi însă că mai devreme sau mai târziu ceilalţi o să-şi dea seama că ei au dreptate, dar deocamdată nu realizează adevărul. Se retrag pe propria lor insulă în siguranţă, simţind că nu este momentul să discute acum. Expresia “ȋn urmă” este frecvent folosită în acest stadiu: în urmă cu munca, în urmă cu timpul, în urmă cu întreţinerea, rămân în urmă. STADIUL 14: FORMALITATEA Germaniu, Staniu, Plumb Totul s-a sfârşit acum, şi-au pierdut controlul asupra lucrurilor şi nu mai pot face nimic. Se simt slabi, cu senzaţie de gol, ca şi cum s-ar fi golit viaţa lor.
75

Este ca ȋn ultimele zile ale imperiului roman: decepţie şi decădere. Înclina să dea vina pe altcineva sau pe altceva. Afacerea a eşuat şi creditorii bat la ușă. doar dau impresia. se ascund în spatele normelor şi regulilor şi nu le place să li se amintească de acest lucru. Arsenic. Noi vedem doar faţada lor. STADIUL 15: PIERDEREA Azot. par chiar blazaţi. Le place ca totul să fie în ordine. nu mai sunt interesaţi. Tot ce vezi este o coajă goală. Toată lumea ştie că s-a terminat. se pricep să distorsioneze lucrurile. îşi pierd încrederea. nu-i mai suportă pe oamenii în care până acum au avut încredere. ”După mine potopul”. Ultimele rămăşiţe sunt adunate de noii proprietari. interiorul nu mai există. totuşi continuă să pretindă că totul este în ordine.”cui îi pasă?” sunt expresii frecvente. Dacă toată puterea li s-a luat. În realitate nu se implică. Gândul morţii îi frământă tot timpul şi au o mare frică de ea. daţi la o parte. ca să nu aibă probleme în cazul în care sunt traşi la răspundere. 76 . să schimbe subiectul. nu mai sunt decât martori oculari în acest stadiu. dar rolul lor s-a terminat. Fosfor. Protocolul. Afacerea a fost preluată de altcineva. Simt eşecul şi sunt foarte răniţi. Aparenţele devin mai importante decât ceea ce se întâmplă în interior. Slăbiciunea încheieturilor mâinilor este simbolică la plumb. Nu permit nimănui să vadă ce fac în realitate. Antimoniu. însă ei continuă să acţioneze în acelaşi mod fără rost. rezervaţi. ceremoniile şi procedurile standard devin mai importante. o mască care îi face rigizi. cum mai pot fi responsabili? Atitudinea lor este forte indiferentă. E ca şi cum ar trebui să confrunte totul de unul singur. Simt că toţi îi părăsesc. Au devenit convenţionali şi se conformează unor reguli. cu toate că toţi ştiu că realitatea e alta. care nu-şi mai poate îndeplini îndatoririle. că au pierdut tot ce au clădit. Pot să fie chiar nepăsători în comportamentul lor. să iasă din afacere. Este ca un faliment: stocul este numărat şi scos la licitaţie. Această mare pierdere se manifestă şi în visele şi iluziile lor. Fiindcă au fost puşi la o parte. Se simt ca o păpuşă aruncată.Homeopatie Se simt eliminaţi. Sunt disperaţi că trebuie să renunţe. eticheta. stoici. Bismut Puterea s-a dus şi nu mai merită să ţină faţada. ca cei care au suferit o pierdere mare şi toţi sunt ȋmpotriva lor. Au grijă ca toate acţiunile lor să aibă acoperire. sunt plictisiţi. la locul lui.

Curs introductiv

Au devenit inutili, nu mai e nevoie de priceperea lor. In toate privinţele exagerează, mănâncă prea mult sau își face prea multe griji pentru alţii. În acest stadiu acceptarea este singura posibilitate, chiar dacă acest lucru înseamnă pierdere. Sunt capabili să renunţe în faţa circumstanţelor. Trebuie să predea tot ce s-a construit de-a lungul anilor. Provocarea este să o facă oricând este necesar, au spirit de sacrificiu, dau mult altora, câteodată prea mult, ajungând chiar martiri. Tactica sacrificiului este caracteristică în acest stadiu, “oferind puţin, primesc mult”. Trebuie să-i poată ierta pe alţii şi dacă reuşesc, câştigă o mare provocare: “să uiţi şi să ierţi”. Dacă nu reuşesc, se refugiază în duşmănie împotriva celor care le-au făcut atâta rău. Sunt foarte suspicioşi, crezând că alţii vor să-i otrăvească, sunt foarte precauţi, ”nu se ştie niciodată când un prieten se transformă în duşman”. În orice moment se poate întâmpla ceva, în orice moment proiectul sau viaţa lor se poate termina. Nu se ştie niciodată când, dar sfărşitul vine totdeauna pe neaşteptate şi nu au nici o putere să prevină acest lucru. În prima fază refuză să creadă că a venit sfârşitul. În disperarea lor, fac tot posibilul să împiedice prăbuşirea. Refuză să coopereze şi fac tot felul de lucruri disperate pentru a preveni sfârşitul. Acest stadiu arată clar decădere, ruinare, pierdere. Cuvinte caracteristice: colaps, cădere, eșec, spargere, pierdere, scufundare, sfârșit. STADIUL 16: AMINTIREA Oxigen, Sulf, Seleniu,Teluriu, Poloniu Au pierdut totul, zilele de glorie s-au dus. Totul s-a terminat, s-a pierdut, este ruinat. Situaţia e cea de descompunere, armonia s-a dus, frumuseţea erei de aur s-a pierdut, au rămas doar niste cârpe, zdrenţe. Clădirea a ajuns ruină, culorile au pălit, pereţii se prăbuşesc. Mai au ȋncă impresia că situaţia se îmbunătăţeşte. Ei așteaptă ca ceilalţi să-şi dea seama de nevoile lor, să fie afectaţi, mişcaţi şi să-i numească într-o funcţie. Contează pe simpatia şi compasiunea altora. La început le e foarte greu şi evită să ceară în mod deschis ajutorul altora, de care au nevoie. Numai ocazional iau contact cu ceilalţi şi sunt foarte indignaţi dacă ei nu-şi dau seama de nevoile lor.
77

Homeopatie

Încearcă să-i ademenească pe alţii să primească ajutor de la ei, ca ei să le dea lucrurile cu care sunt obişnuiţi şi nu are importanţă dacă acest lucru se bazează pe realitate sau fantezie. Frecvent au senzaţia ca nu au drepturi, ca sunt doar toleraţi. Acum când cauza e pierdută, încearcă să se scufunde la un nivel mai adânc, să vadă ce a mai rămas, examinând tot ce s-a întâmplat. Nu le-au rămas decât amintirile, dar măcar pot să se joace cu gândurile şi amintirile trecutului, tot inventând poveşti fără sfârşit despre ce obişnuiau să facă înainte. Trăiesc în trecut, amintindu-şi zilele de glorie. Îşi dau seama că, totuşi, ar fi bine să ierte şi să uite. Memoriile sunt minunate, fiind foarte flexibile. Se gândesc că tot ce a fost frumos se poate reface în ceva şi mai frumos. A teoretiza şi a fantaza este foarte specific în acest stadiu. Vorbesc mult despre trecut, despre tot ce au pierdut din vina altora, ca şi cum dacă povestesc ar readuce totul la viaţă. Povestesc în aşa manieră ȋncât nu mai poţi deosebi realitatea de fantezie. Până la urma învaţă reconcilierea, modul cum să trateze orice situaţie şi să se obişnuiască cu situaţia actuală. Trăiesc din rămăşiţele trecutului, se uită înapoi şi retrăiesc lucruri pe care le-au făcut în trecut. Le plac petrecerile pentru că uită de situaţia actuală. Caută diversiune în dragoste, muzică, dans şi alcool. Nu contează altceva decât să se simtă bine. Pentru că totul e pierdut, nu se deranjează să facă vreun efort. Devin indiferenţi, neglijenţi şi puturoşi, leneşi. De ce să se deranjeze, să bage energie într-o cauză pierdută? Sunt plictisiţi şi caută doar distracţie. STADIUL 17: FINALUL, ABANDONUL Flour, Clor, Iod, Brom, Astatin S-a ajuns la capătul liniei, nu se mai poate face nimic, tot ce fac nu mai contează. Abandon este cuvântul cheie în acest stadiu. Nici ideea păstrării trecutului nu mai este caracteristică dar le place să-l ţină în mâna fiindcă nu îndrăznesc să-i dea drumul. Exact asta trebuie să înveţe, să elibereze gândurile trecutului. Acest lucru se manifestă prin senzaţie de durere, dezamăgire, tristeţe şi vinovăţie. Dar în curând realizează că “dând drumul trecutului” este cel mai bun lucru pentru ei şi că au făcut un pas mare ȋnainte. “A menţine” este contrariul lui “a da drumul”. Pot să aibă impresia că nu ar trebui, că nu pot să renunţe şi ţin cu multă disperare trecutul în mâna, ceea ce nu este natural în ciclul general al evenimentelor. Este ca atunci cand eşti pe moarte, apuci viaţa cu disperare şi nu-i dai drumul.
78

Curs introductiv

Nu-şi mai pot controla comportamentul. Dacă oricum trebuie să abandoneze, ȋn loc să o facă cu totul, ei o fac într-o manieră necontrolată şi nefirească. Comportamentul lor nu este deloc rezonabil, poate să fie agresiv, chiar criminal: ”ce mai contează acum”? Se simt ca nişte intruşi, exilaţi din grup. Au făcut parte de atât de mult timp din grup şi deodată trebuie să se descurce singuri. Dar ei simt că merită să aibă un loc mai departe acolo, cu toate privilegiile cuvenite. Când oamenii nu le dau ce li se cuvine, pur şi simplu iau, fără să întrebe. Se simt condamnaţi pentru că au fost abandonaţi de grup. Dacă simt că exilul este justificat, suferă de vinovăţie. După ce iau ce necesită, o iau la fugă, ştiind că n-au fost foarte oneşti şi soluţia cea mai bună e să evadeze, fiindcă oricum nu mai sunt acceptaţi. Ştiu că nu mai au loc în casă, de aceea e mai bine să plece din proprie iniţiativă, până nu se înrăutăţeşte situaţia. Cine ştie ce se va întâmpla dacă rămân? STADIUL 18: ODIHNA Heliu, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon Acest stadiu poate fi numit şi stadiul 0. Este între 2 serii, un stadiu de odihnă, o pauză până ȋncepe alta, un nou ciclu. Au nevoie de odihnă, nu vor altceva decât sa fie lăsaţi în pace, să nu facă nimic. Au o mare dorinţă să se retragă singuri într-un loc liniştit. Nu vor prea mult contact cu alţii, nu simt nevoia să facă ceva. Se retrag într-o mănăstire sau într-un loc sacru. Aici este paradisul, după toate problemele şi pericolele prin care au trecut. Intră într-o stare de hibernare, iar când lumea devine iarăşi atractivă, ies din bârlogul lor. Cuvântul “autism” descrie foarte bine această atitudine, mai ales la Heliu. Vor să fie singuri, nu au nevoie de alţii, preferă să se concentreze asupra propriei persoane, în ascunzişul lor. Este stadiul unei omizi care se transformă intr-o pupă. În acest stadiu pare că nu se întâmplă nimic, are însă loc o mare transformare, fiindcă omida se transformă într-un fluture frumos. Este similar stadiului de: moarte, comă, somn, autism, catatonie, meditaţie sau vacanţă. De asemenea este posibil să se simtă închişi în acesta stare de izolare. Apoi coconul începe să pară ca o piedică, ca o închisoare. Sunt închişi și singuri ca un copil autist, totuşi n-au nevoie de alţii. Heliul este închis în el: autism Neon este încis în relaţii: handicapat mental Argon este închis în munca lui: inactiv Krypton este închis în idei: mănăstire Xenon este exclus din ţară: azil
79

există o negare evidentă. El poate fi foarte atent la modul cum arată în faţa celor din jur. cu cine au avut contact. În acest loc unde sunt în siguranţă. nu mai au nici o responsabilitate. Într-un fel ei îşi neagă şi viitorul. Tortura vieţii de zi cu zi devine atât de insuportabilă încât îşi părăsesc corpul şi se dezintegrează. fiindcă înainte să-şi înceapă o altă viaţă. fiindcă nu-şi amintesc exact cum a fost. Jena este una din principalele senzaţii ale lui Sulphur. mândria lui este rănită. El se simte umilit . Prefixul “non” se întâlneşte frecvent în acest stadiu. Egoul este una din principalele teme ale acestui remediu. Sunt liberi ca pasărea cerului. Se simt liberi. cel mai important dintre remediile antipsorice. Există două mari tipuri de personalitate caracteristice remediului: 80 . fără legături. Prin meditaţii ei pot să depăşească ciclul trecut şi să fie gata pentru următorul. adică să le fie complet indiferent cum arată (tot mai rar în ziua de azi). Trăiesc în aşa fel să nu fie deloc deranjaţi de lumea exterioară. sunt puţin dezorientaţi. Lupta lui este pentru ego şi onoare. nici nu vor să ştie. ca şi cum ar pluti. supresat. Dar a pluti ca pasărea cerului poate fi o scuză pentru a fugi de realitate. sunt în stare să se regăsească şi să se gândească ce o să facă de acum încolo. S-au eliberat de obligaţiile din trecut. Tendinţa de a vedea în trecut poate să crească sentimentul de confuzie. Pot să aibă o uşoară senzaţie de confuzie. pus jos. nu se mai mişcă deloc.SULPHUR Sulphur este un remediu mineral. pe de altă parte. vor puţină linişte şi pace. Ei pot face astfel eforturi sa apară curaţi dar. de a fi cineva. De aici apare o luptă de a se ridica din nou. Experienţa ciclului anterior este integrată. Se simt insultaţi când nu ştiu ceva şi încearcă să iasă din încurcătură prin teoretizare. E ca şi cum şi-ar nega originea.Homeopatie Sunt într-o fază de inactivitate. Are senzaţia ca nu e perfect ca aspect şi că e desconsiderat. să-şi câştige respectul. Nu mai ştiu cum a fost înainte. Având senzaţia ca sunt neimportanţi sau dispreţuiţi ei trebuie să se simtă buni în ceea ce priveşte cunoaşterea. ce au făcut în trecut. MATERIA MEDICA . pentru că neavând legături cu existenţa din trecut. doar aşa poate avea loc transformarea. Principala senzaţie a lui Sulphur este aceea de a fi criticat. Au învăţat tot ce trebuia din ciclul anterior şi acum sunt în stare să se ridice din nou. pot neglija complet acest aspect. Sunt acoperiţi cu un înveliş protector.

Este un gânditor adevărat. Pare să creadă că ar fi putut scrie o carte mult mai bine decât autorul însuşi. prietenii). Poate fi generos.. deşi pare plin de încredere în sine. Cea mai mare dorinţă a sa ar fi să descopere vreun adevăr sau nişte cunoştinţe noi care să îl facă celebru. în mod iraţional. Pacientul Sulphur este foarte critic. Chiar şi acum. se gândeşte la multe proiecte dar rareori le duce la bun sfârşit. Deşi e lăudăros şi plin de sine. cu preocupări intelectuale. în faţa vieţii. Oamenii depind de el. de exemplu faţă de oameni în vârstă sau obezi. detaşat. Este un om ambiţios. sau speriat 81 . părul unsuros şi nepieptănat. în general legat de sănătate sau de familie. de asemenea poate avea multe temeri şi stări de anxietate. vrea să simtă că e aprobat şi preţuit. Uneori ajunge să simtă dezgust faţă de alţii. cu vrafuri de cărţi şi de hârtii şi vase murdare peste tot. în legătură cu sănătatea sau cu familia sa. Inteligenţa sa tinde să-l îndepărteze de ceilalţi. de asemenea poate fi îngrijorat. cămaşa descheiată. Uneori simte chiar dezgust faţă de alţi oameni. cântărind îndelung probleme intelectuale adânci. într-un mod detaşat. Pacientului îi e lene să se spele. în mare măsură. găseşte cusururi oricui. nu reuşeşte să facă efortul necesar pentru a citi chiar cartea. Un pacient Sulphur ar spune că preferă să citească un comentariu critic despre o carte nouă într-o revistă deoarece. pacientul Sulphur are un aspect exterior neîngrijit: hainele pătate cu mâncare. profund. tipul de intelectual rece. fermecător. amână îndeplinirea sarcinilor. dar cu legături umane superficiale (cu familia. încât nu e respingătoare. Pacientul poate ajunge la o adevărată ipohondrie. mototolită sau cu nasturii încheiaţi greşit. astfel încât devine plin de sine. care pune accent mai ales pe relaţiile sociale şi muncă. Neglijenţa este o altă caracteristică a pacienţilor Sulphur. adoptând o atitudine cinică. prietenos. Îi place mai mult să stea şi să discute filozofic decât să acţioneze practic. are aversiune faţă de spălat sau se spală doar pe porţiuni. în ciuda igienei moderne. este plin de viaţă şi de entuziasm. Acest tip are nevoie de aprobare şi de afecţiune din partea celorlalţi. Anxietatea este frecvent întâlnită la acest remediu. Casa sau biroul său au un aspect de zonă calamitată. Una dintre marile caracteristici ale pacientului Sulphur este lenea. înainte de apariţia facilităţilor igienice. Poate avea perioade de posomorâre. nelinişte şi depresie. fanfaronada lui este atât de naivă. Nutreşte în sine o încredere de nezdruncinat. Pacientul zăboveşte. deşi doreşte să fie versat în literatura modernă. preocupat numai de realizările sale. în trecut era chiar şi mai evidentă. etc. Uneori pacienţii Sulphur pot fi anormal de meticuloşi şi de ordonaţi.Curs introductiv 1) tipul filosofic. oarecum inocent. Acest tip de pacient tinde să fie extrovertit. 2) tipul de “idealist practic”. condescendentă.

agravare generală la sfârşitul săptămânii. .călduros (cu sânge cald).Ameliorare: când stă culcat Simptome generale: . Egotismul este o altă caracteristică a remediului. În general pacientul e foarte mândru de acuitatea sa mintală şi de inteligenţa sa. Copiii Sulphur sunt robuşti. în timp ce adulţii continuă conversaţia. mâncăruri acre . ȋngheţată. Băieţii Sulphur sunt atraşi de mecanică. foame. dacă un membru al familiei întârzie.agravare generală iarna .agravare generală după supresia erupţiilor şi scurgerilor . deşi unii pacienţi prezintă simptomul neîncrederii în sine şi au nevoie de sprijin. greoaie şi sunt bătăioşi. Copiii Sulphur pot fi foarte deschişi şi inocenţi. Vor să fie centrul atenţiei şi pot reacţiona cu gelozie sau mânie dacă alţii devin centrul preocupărilor. ciocolată. Au o constituţie fizică robustă.scurgeri.Alimentar: . Dacă au o fire dezechilibrată.aversiune faţă de (sau agravare după) baie . deşi unii pacienţi sunt friguroşi . pacientului îi este imediat teamă să nu sa fi întâmplat un accident.dorinţă de: dulciuri.Homeopatie să nu se întâmple ceva rău familiei sale. diaree. El are multă încredere în sine şi îi consideră pe ceilalţi plicticoşi.agravare în zilele noroase. leşin) . devenind lideri. etc.agravare la ora 11h. . devin bătăuşi sau copii cu probleme de comportament. Aroganţa adulţilor se observă şi la copii. ei sunt foarte populari în şcoală. pește. alcool (mai ales bere. certăreţi. Modalităţi: . whisky).agravare când stă în picioare (dureri lombare. scaun. condimente. plini de curiozitate. carne . cefalee..transpiraţie excesivă 82 . Dacă au o fire echilibrată. Le place să stabilească legături prietenoase cu adulţii şi nu suportă să fie trataţi altfel decât ca nişte adulţi. mai ales dacă aceştia nu îl găsesc pe el fascinant.aversiune pentru: ouă.Agravări : . când soarele de abia se zăreşte printre nori. în week-end . transpiraţie cu miros fetid . fiind foarte curioşi să afle cum sunt construite diverse mecanisme. agravare la căldură.agravare generală şi locală din pricina căldurii patului . grăsimi. cu o voinţă puternică şi extrovertiţi. secreţii. considerând că e necinstit să fie trimişi la culcare devreme.

cusurgiu.extrovertire la copii autoritari. sprijinit . nu îi pasă cum arată. păr unsuros.adversar ȋnnăscut a tot ce este rafinat .claustrofobie .dureri cu senzaţia de arsură Aspect fizic general: 1) corp subţire. îşi impune constrângeri .impulsuri de a face rău familiei. o sensibilitate viscerală pentru mirosuri.neglijent.încăpăţânat . de cancer. obiecte sau chiar oameni . prietenos . nepieptănat.teamă de infecţii.murdar.lene ș . să teoretizeze . dezordonat .nelinişte în legătură cu sănătatea . gălăgios. 83 .îşi muşcă unghiile . nestăpânit. că îl fac să pară bogat .are nevoie să fie lăudat.intelectual. face paradă privind calităţile sale . uneori încovoiat. aversiune de a se spăla .teamă de înălţimi. are impresia că lucrurile vechi sunt de valoare.pacientul repetă întrebarea înainte de a răspunde Simptome fizice: Orice stare patologică fizică poate răspunde la tratamentul cu Sulphur. pletoric. cu preocupare pentru mecanică .dezgust.plin de sine. rumen la faţă.teamă de boli . de boli . care îl înspăimântă . teamă să nu fie respins de oameni . Zonele problematice obişnuite sunt: pielea (abcese. lăudăros.ambiţios . Mental-emoţional: .Curs introductiv . de eşec.pacientul colectează lucruri. supt. sfrijit.plâns la menopauză . acnee.îi e teamă de accidente.critic .lipsa încrederii în sine . buze roşii. teamă când vede pe alţii la înălţime . 2) robust.metodic. neîngrijit. îi place să filosofeze.nelinişte în legătură cu familia şi copiii .extrovertit.

infecţii dentare recurente .faţa rumenă.rinită alergică .buze rumene Ochi: . .Homeopatie eczemă.polipoză nazală Gastrointestinal .mare sensibilitate la mirosuri . condimente. etc. seboree a pielii capului.otită. scurgeri cronice.).apetit nesăţios. hemoroizi. ficat. îi place să mănânce . etc.mătreaţă. terci. uneori congestionare alcoolică sau dilatarea venelor nasului şi obrajilor . purulente din nas . gât .sete puternică cu dorinţă de băuturi reci de la gheaţă .bufeuri de căldură la menopauză .erupţii pe pielea capului sau la marginea scalpului . ulcer. dovlecei. roşeaţă. doreşte dulciuri şi ciocolată mai ales înainte de menstre.senzaţie de foame şi de gol în stomac în fiecare zi la ora 11 . mere. îngheţată.blefarită. piper. peşte.cefalee sau arsură în vertex.) şi sistemul digestiv (diaree. mâncare cu gust picant (ardei iute.aversiune: ouă. etc. mai ales gălbenuş de ou moale. stufoase . 84 . agravată de mirosuri . hemoragie retiniană Nas: . grăsimi. usturimi şi iritaţie la marginile pleoapelor .acnee pe nas . mâncare acră.doreşte: dulciuri. la marginea părului.. alcool (mai ales bere sau whisky). otoree.nu suportă mirosul corpului altora (dar îi place mirosul său propriu) .cefalee mai severă iarna. psoriazis.sinuzită.acnee rozacee . la sprâncene . mai ales la urechea stângă .cefalee în week-end . rareori dulciuri. ameliorată de comprese reci .cefalee cu senzaţia de cordon strâns în jurul capului . carne.).sprâncene groase.conjunctivită cu senzaţie de nisip în ochi . ciocolată. Cap. retinită. măsline.irită.

puternică. mai ales din pricina abuzurilor alimentare).impotenţă sau absenţa erecţiei .uneori pacientul are mai multe scaune în fiecare dimineaţă .dispepsii (arsuri în stomac.eliminare de gaze cu miros puternic .fimoză. pacientul tresare din somn cu senzaţia de sufocare .enurezis . de defecaţie .indigestie în timpul menstruaţiei Rect: .urină cu miros puternic . activitatea sexuală nu este o prioritate sau este chiar dezagreabilă .la tipul de pacienţi intelectuali.prurit vaginal . toată familia ştie când a evacuat .nevoie subită. mai sever când pacientul răceşte .secreţii rectale foarte iritante Uro-genital . uscăţivi.diaree sau scaun moale în fiecare dimineaţă.respiraţie mai dificilă seara .tuse. la plici Respirator . mai severă noaptea în pat .erupţii în jurul organelor genitale .Curs introductiv .transpiraţie cu miros puternic în zona inghinală. deseori trezindu-l din somn la ora 5 sau 6 .prurit sau senzaţia de arsuri în rect agravate la căldură. ameliorate la frig .ulcer peptic . balanită .apetit sexual crescut la tipul de pacienţi pletorici .scurgeri uretrale .apnee în somn.herpes .astm.pneumonie 85 .prostatită.diaree după ce bea bere . gastrite . arsuri uretrale sau prostatice .fistulă rectală .scaun cu miros extrem de puternic.hemoroizi .leucoree galbenă cu miros puternic .hipertrofie de prostată .

slăbiciune a spatelui.palpitaţii. mai severe noaptea în pat sau în somn Mușchi. mai ales dormind pe spate . doarme bine 3 sau 4 ore. după baie sau când poartă haine de lână . în pat.artrită reumatismală gută artrită psoriazică .dureri lombare şi sciatică . noaptea.erupţii cu scurgeri şi mâncărime insuportabilă .dureri în umărul stâng . se trezeşte brusc cu senzaţia de sufocare . ameliorată de comprese reci .prurit agravat de căldură. furunculi dureroşi. limfabgită.celulită.transpiraţia picioarelor cu miros puternic .acnee pe spate Cardio-vascular .preferă să doarmă pe stânga Piele  . sau când se apleacă .Homeopatie . când e în picioare . mai severe când pacientul stă în picioare mult timp. de obicei recurenţi 86 .râde în somn .apnee în somn.varice .coşmaruri.abcese. pacientul se sprijină pe spătarul scaunului .bronşită .eczemă psoriazis seboree urticarie scabie .emfizem pulmonar .tuberculoză Spate . mai ales pe antebraţe panariţiu paraunghial .dureri de spate.insomnie.dureri precordiale (angină pectorală) .căldură la picioare pacientul îşi scoate picioarele de sub cuvertură sau caută cu neastămpăr locuri mai reci prin pat Somn . mai ales unghiile picioarelor . apoi se trezeşte şi dormitează intermitent tot restul nopţii .artrită agravată de încălzire exagerată.nu poate sta drept (ţeapăn). schelet .unghiile îngroşate şi distorsionate.

familiar. De la intrarea ȋn cabinet. agravare la căldură. extrovertit..Calcarea carbonica . Graph.. o figură bonomă. 3. . 2. corespunzător apetitului său. dereglări gastro-intestinale Pulsatilla: Călduros.Curs introductiv . Caz clinic Pacient de 59 ani. Vrea geamurile şi uşile deschise. teamă de înălţime. teoretizează. Prurit.. Psorinum. Secreţii urât mirositoare. nerăbdător. prăjite. jovial. Motivele consultaţiei sunt rino-sinusale și digestive. teamă de înălţime. Aconitum.. Ant-c. Prezintă o rinosinuzită cronică cu obstrucţie nazală. Ii plac mult și dulciurile dar nu ȋi plac ouăle. Egocentric. Lyc. Pacientul se mai plânge și de un miros neplăcut al tegumentelor. Mez. apoi erupţii pruriginoase eczematiforme de la fibre textile naturale (cele sintetice sunt mai bine suportate). probleme gastrointestinale. Mai prezintă frecvent scaune diareice și ȋn fiecare zi are cel puţin un scaun ȋnainte de ora 7. face duș frecvent. este pletoric și cu obrajii congestivi. 6. deși ȋncepe lucrul la 9. Căldură locală. are un aer glumeţ. doreşte grăsimi şi condimente. plin de sine.herpes impetigo micoze rotunde vărsat de vânt erizipel elulită Remedii complementare : Arsenicum album. iritante. urticarie după anumite alimente ce nu și le amintește. Aloe. dezgust. picioare fierbinţi. Nux-vomica. diaree.Pulsatilla.Sulphur constituie aşa numita "triadă antipsorică" care trebuie să înceapă totdeauna cu Sulphur Comparaţii. Călduros. diagnostic diferenţial: Nux-vomica: Ambiţios. doreşte dulciuri Alte remedii: Psor. iritabil. rinoree purulentă și cefalee intermitente și gastrită cronică ce-i limitează consumului alimentelor grase. Med. Plat.. cefalee. Dureri şi senzaţii arzătoare.00.. Imaginativ.. 4. Din copilărie a prezentat numeroase probleme dermatologice. Nucleul (Vermeulen): 1. boli de piele Argentum-nitricum: Călduros.ciclul: Sulphur .Lycopodium . 5. doreşte dulciuri. 87 . Poftă de dulciuri şi mâncăruri condimentate. afirmativ.00. deși. deși nu-i face nici plăcere și ȋi și agravează pruritul tegumentar. îngâmfat.

cu sensibilitate la umiditatea şi salinitatea exterioară Sodiul asigură funcţionarea membranelor celulare împreună cu Potasiul = pompa Na-K care asigură hrănirea celulelor şi procesul de polarizare-depolarizare a membranei. de ex.sensibilitate la factori alimentari – sare şi farinacee . patologic apar dezechilibre. denutriţie (Natrum muriaticum). menţine presiunea osmotică a mediului intern.deshidratare – ardere.metabolism – deshidratare. Reacţionează puternic cu apa. spre deosebire de sărurile sale care sunt compuşi mai stabili. tip oxigenoid. Aprins. de la deshidratare la edeme. albicios-galbene.Homeopatie Câteva doze de Sulphur 30 CH urmate de una de 200CH au condus la ameliorarea semnificativă a simptomelor rino-sinusale. Sodiul este un metal argintiu cu densitatea 0. tip hidrogenoid. demineralizare. Caracteristicile sărurilor de sodiu din punct de vedere homeopatic: . pentru viitor.hiperhidratare – imbibiţie.catarurile sodice sunt secreţii apoase şi mucoase. Sodiul metalic pur a fost obţinut în 1807 şi este foarte instabil. metabolic. In homeopatie există 63 remedii din săruri de sodiu menţionate în repertoriul Synthesis. de ex.aparatul respirator . slăbiciune iritabilă .4. diabet zaharat (Natrum sulphuricum) Simptome comune sărurilor de sodiu: . Miasma : psoro-tuberculinică la majoritatea compuşilor. derivat din latinescul nitrum.stabilitate în relaţiile sociale . Patologic .depresie. cu conductibilitate termică şi electrică mare. de oameni. asigurând astfel echilibrul hidro-electrolitic.tropism pentru: . Sodiul. etc ) 88 . mediul intern care scaldă toate celulele. se găseşte în natură în mare şi în saline. cu gust sărat şi evoluţie cronică . gastrice și dermatologice. obezitate.astenie cu iritabilitate. NaCl este sarea de bucătărie.: Natrum muriaticum . In organismul uman se află în “oceanul interior”. la rândul său cu originea în egipteanul neter. preluat din grecescul nitron.sentimentul datoriei cu grija pentru cei dragi . poate evolua spre sicoză cu vârsta şi sub influenţa factorilor de mediu.anxietate matinală şi frici (de boală.: Natrum sulphuricum . SǍRURILE DE SODIU Cuvântul soda apare la alchimistul medieval Geber iar natron tot în nişte scrieri alchimiste medievale. arde în aer.

Acţionează în principal la următoarele niveluri: Fiziologic: . despărţire.Curs introductiv . celulita coapselor. dor de casă. efort intelectual .troficitatea celulară prin pompa Na-K la nivelul membranei celulare Patologic: . nepatologică.pe centrul setei în echilibrul hidro-electrolitic al mediului intern.tulburări secretorii cu uscăciunea tegumentelor.agravare la frig dar şi la căldură şi soare. mucoaselor. grijă. acnee predominant la frunte. deficitul salin duce la hipotonie plasmatică cu imbibiţie celulară şi edeme . Al). buze cu scuame pe care le rupe. schimbarea vremii . scaunelor. Ca. 89 .tulburarea funcţiei hipotalamusului cu somatizări . subponderal. agravare la mâncăruri şi băuturi reci . (Natrum carbonicum nu are identitate. MATERIA MEDICA . longilin. torace îngust. piele uscată. comedoane. relaţii puţine. “ Cine sunt eu ?”.agravare la muzică (simptomele mentale). complexul urâţeniei. curenţi de aer. confuzie) Cuvinte folosite de pacient: identitate. luetică sau cancerinică. sare de bucătărie (95% + KCl. alergii. Cristale cubice. neiubit.Sistem nervos: fragilitate psihică . micropoliadenopatii cervicale.sete mare. somatizarea suferinţelor psihice. fisura mediană pe buza inferioară sau la comisuri. lipsa transpiraţiei sau hipersecreţii apoase – rinită sau acumularea apei în ţesuturi – edeme Biotip: tuberculinic cu tentă psorică (Na).slăbiciunea gleznelor Sankaran: tema identităţii şi a relaţiei cu celălalt. zgomot.reglarea tensiunii arteriale . erupţii la marginea pielii păroase. dorinţa de sare şi sete. îşi rupe pieliţele. dependent.NATRUM MURIATICUM Clorura de sodiu.deshidratare celulară cu hidremie sistemică . părăsit. limba geografică constituţională. mediul salin în exces duce la hipertonie circulatorie cu deshidratare celulară. singur. uitat. individualitate.sânge: anemie . excoriaţii periunghiale. Natrum muriaticum. Mg. înţeles. neglijat. mişcare. ataşat.

Ameliorări : în aer liber (Apis. astenii periodice. relaţia cu părinţii în copilărie (condiţionări. evită compania. conştiincioşi.dă importanţă aparenţelor.exces de alimente acide. trist. pâine. în cameră caldă. saline). chiar la mult timp după ele .Homeopatie Cauzalitate: .pesimist. punctuali. la foame. plânge în singurătate . se îmbracă “corect”. nereuşite sentimentale cu suferinţă prelungită. fleacurilor . preocupaţi de muncă (Arsenicum album este perfecţionist din anxietate. transpiraţii profuze Mental-emoţional: . dezămagiri în dragoste. la consolare. în special noaptea. sentiment de vinovăţie. după baie rece.Agravări : în mediu salin (mare. la luna plină . comportament. depresii recurente. post-coit. sare Modalităţi: .sete. frison +/.foarte critic cu sine. .neîncredere în sine. la griji. la efort intelectual. cu pierderea interesului pentru viaţă. etc. Pulsatilla).slăbeşte mâncând destul.dorinţă de sare . preocupat de imagine .supresie emoţională dureroasă cu mecanisme de disimulare .introvertit.copil tăcut. preocupat de domenii spirituale .febră dimineaţa la ora 10-11 sau după amiaza.adolescent cu comportament reţinut. agravat de consolare . chiar mult . singur.traume psihice. maturizare prematură 90 .adult cu autocontrol în emoţii. exprimare . interdicţii) care provoacă un sentiment de vinovăţie cu supresie emoţională ce se descarcă la distanţă în timp . după masturbare. perfecţionişti. sentiment de abandon. culcat pe partea dreaptă Simptome generale: . la căldura soarelui.ordonaţi. politicos sau iritabil cu furii. îşi reproşează nereuşitele.sete mare de cantităţi mari de apă. des . Nux vomica din voinţă) . culcat.Periodicitatea afecţiunilor – rinite sezoniere. la ora 10-11.nevoia de a-şi dovedi că este adecvat. labil afectiv .

după efort ocular. disperare pentru viitor.transpiraţia feţei mâncând .vertij la privirea fixă a unui obiect. la aer rece.grăbit. păsări. acufene .herpes la menstră. eventual cu nod în gât .otite. hoţi. la supărare. politicos în societate pentru protecţia interiorităţii .zâmbeşte continuu.erupţii la marginea pielii păroase.vulnerabil emoţional. la vânt.cefalee de diferite tipuri agravată dimineaţa. scapă lucrurile din mână . privind prin fereastra unui vehicul în mers. culcat.inflamaţii cronice în gât cu senzaţia de uscăciune şi mucus albicios cu gust sărat . fisuri la comisuri .anxietate de anticipaţie. la unele alimente . frică pentru viaţa părinţilor . cu secreţie apoasă continuă şi strănuturi . la febră. frică de a fi rănit. frunte. astenopie musculară . crăpate. dermatită seboreică . fisura mediană pe buza inferioară. inflamate. erupţii pruriginoase. ameliorată în linişte. după cafea şi în alte situaţii . insecte .limba geografică constituţional 91 . occiput . de moarte.pleoape cu margini fisurate.uscăciunea mucoasei nazale. neîndemânatic.senzaţia de sufocare cand bea (Hyosciamus).paralizii musculare oculare. strabism divergent. fotofobie. gust sărat. uleioasă pe frunte . obstrucţia nasului noaptea .dureri oculare la forţarea vederii sau la soare.faţa palidă pământiu-gălbuie. la efort intelectual. mucoase uscate.buze uscate. dupş transpiraţie . gât . ca şi când ar fi tot timpul răcit. cu cearcăne.păr unsuros.Curs introductiv . amar sau acru . crustoase .rinită vasomotorie cu obstrucţia nasului zi şi noapte.răguşeală la rece Gastrointestinal . la mişcare.îşi roade unghiile Cap. la furie. miopie sau hipermetropie .afte. lăcrimare la vânt .acnee.

hemoroizi . dermatită de contact agravate la cald. anorexie nervoasă sau bulimie fără crestere în greutate . închise la culoare Urogenital . urticarie. pruriginoasă sau umedă cu secreţii groase.pieliţe periunghiale (Carcinosinum) Remedii complementare : Aqua marina. la soare. dacă se trezeşte nu mai readoarme. Sepia Comparaţii. acnee. bere.Homeopatie . Apis. deal) Cardio-vascular . insomnie cu ruminaţii după neplăceri .piele uscată. râde (Causticum.miros puternic al organelor genitale . Lycopodium. adoarme greu în cameră caldă. Sal marinum – remedii asemănătoare. palpitaţii Somn . eczemă uscată. cap. înaintea menstrei . alergii. veruci palmare.constipaţie cu scaune dure.tuse seacă. dispnee urcând (scări.diaree profuză. diagnostic diferenţial: 92 . explozivă. la efort fizic. borborisme . persistentă sau cu expectoraţie sanguinolentă.hipertiroidie. coapse. poliurie . Scilla) . Pulsatilla. Bryonia.visează hoţi. evacuate cu greutate la 2 sau mai multe zile . pirozis (arsuri) esofagian sau gastric .Somn superficial cu tresăriri.balonare abdominală după masă. scaune apoase.leucoree apoasă. corozive.eructaţii acre.fisuri anale. herpes circinat faţă.nu poate urina în prezenţă străină (Ambra grisea).apetit capricios. pâine. dismenoree . gălbuie Respirator .vărsături acre/amare . că îi este sete Piele .greaţă şi dureri gastrice matinale +/.scapă urină când tuşeşte. strănută.menstre variabile cu tristeţe şi herpes.poziţia în somn: încovrigat sau pe abdomen . comedoane.

Secreţii albinoase. Diferitele grupe şi subgrupe de animale manifestă în mod distinct aceste teme. 5. Motivele consultaţiei sunt o alergie rinosinusală cronică și probleme dermatologice intermitente. închis. vertij la expunerea la soare. implicit. steatoză hepatică pe fond toxic-nutriţional (etanolic). Natrum carbonicum – agravare la soare Kali muriaticum. Natrum muriaticum 30 CH ȋn mai multe doze săptămânale au condus la remisia simptomelor rinitei alergice și la reducerea apetitului pentru etanol. ȋn special o deshidratare tegumentară accentuată și herpes recidivant. Inconjurat de un zid. Phosphorus. 6. chiar monosilabic. sete accentuată (3 l apă pe zi. 2. Agravare sau ameliorare pe litoral. fără a se strădui) iar din punct de vedere emoţional este rezervat. solicitând consultaţia la insistenţele soţiei. Agravare la căldură.Curs introductiv Pulsatilla. 4. făcând din anamneză o adevărată provocare. Supravieţuirea celui mai bine adaptat este legea naturii în general. Cyclamen. a persoanelor care necesită remedii animale) este reprezentată de competiţie. niciodată nu mi-e poftă de nimic”). atac şi apărare are de a face cu supravieţuirea şi perpetuarea speciei. precaut. Dorinţă de sare. Erupţii herpetice. taciturn. mai ales căldura soarelui. pacientul mai prezintă o colită. Caz clinic Pacient de 42. teritoriu. Tot ceea ce este legat de hrană. 93 . Răspunde fiecărei ȋntrebări monoverbal. proprietate. critic și nu suportă să fie consolat. Ignatia. Pe lângă rinită. Allium cepa – afecţiuni respiratorii Apis – alergii Nucleul (Vermeulen): 1. Silicea. prezintă un apetit scăzut (“mănânc pentru că trebuie. Sulphur iodatum. Doliu tăcut. Bryonia. REGNUL ANIMAL Principala temă a remediilor animale (şi. Sepia. Rezervat. Ca simptome generale. sexualitate. dar această temă este mult mai evidentă în lumea animală. Tuberculinum – teren tuberculinic Glonoinum. Blocat în situaţii tercute dezagreabile. 3.

Din punct de vedere al patologiei. de tigru etc. De multe ori. Au nevoie de atenţie. „Nu sunt destul de bun” etc. dar uneori au senzaţia că „li se invadează spaţiul” şi preferă solitudinea. prin limbaj şi modul de a interacţiona. „ei sunt responsabili pentru nefericirea mea”. Fac acest lucru prin modul lor de comportament. exprimat sub forma „eu versus ceilalţi”. cu teama că îi atacă sau îi invadează. personificându-le. Sunt foarte animaţi. iau uşor contact cu oamenii. Problemele lor de sănătate au legătură cu competiţia. vorbesc teatral şi cu gesturi deseori ample. sinele uman încearcă să ţină în frâu sinele animal. umilinţa sau sentimentul că sunt atacaţi.). Un pacient care are nevoie de un remediu vegetal va spune „sunt iritabil”. cu modele sugestive pentru regnul animal (modelul blănii de leopard. Aceşti pacienţi vorbesc despre simptomele lor sau de organele lor bolnave ca şi despre entităţi separate. Personalitatea celor ce necesită remedii animale este deosebită. nevoia lor fundamentală este de a atrage atenţia celorlalţi asupra lor. prin îmbrăcăminte şi ţinută. până la agresivitate. vivace. Competiţia reprezintă cheia supravieţuirii în lumea animală şi acest lucru se manifestă în comportamentul pacienţilor. atractivitatea iar factorii declanşatori ai suferinţelor sunt de multe ori conflictul. „Sar la ei”. „ei mă irită”. care poate varia de la încercarea de atragere sau distragere a atenţiei. Atractivitatea este un aspect important al naturii lor competitive. le place compania. maliţiozitate şi înşelătorie. Îmi vine să-i omor”. îi domină sau îi asupresc. „sunt trist”. aceste persoane se simt victimele bolii lor: „Durerea asta mă omoară”.Homeopatie La persoanele care necesită remedii animale observăm şiun conflict interior mai intens decât la celelalte regnuri între sinele uman şi sinele animal. Uneori pot fi foarte brutali în comunicare. 94 . haine foarte la modă sau neobişnuite. solicitând atenţia anturajului. mai puternice decât ei. Deseori poartă haine în culori vii. le iau sau le limitează libertatea. In timp ce sinele animal este preocupat de competiţie şi supravieţuire (a sa şi a speciei). senzaţia grijii pentru supravieţuire se exprimă de către pacienţi astfel: „mă enervează”. agresat de ei”. Deseori aceste persoane folosesc expresii precum: „Oamenii sunt atât de cruzi”. respingerea. Din punct de vedere al emoţiilor. pentru că sunt comunicativi şi se exprimă cu uşurinţă. „Mă simt atacat. iar unul care necesită un mineral ar spune mai degrabă „îmi lipseşte liniştea interioară” sau „am nevoie de mai multă bucurie în viaţă”. „ei mă intimidează”. „Îmi vine să-mi smulg pielea de pe mine!”. Şi comportamentul lor este atractiv.

sufocaţi. Profesiile alese de aceşti oameni vor fi legate în special de marketing. Sexualitatea poate fi o parte majoră a patologiei lor. priviţi cu condescendenţă sau umiliţi. strângere şi închidere. Se simt victimele patologiei lor iar în alte zone ale vieţii lor se simt fie agresori. Pot deveni foarte geloşi pe orice competitor şi pot decurge la înşelătorii pentru a-şi atinge scopurile (şerpi). cele mai evoluate dintre animale. dar cu sentimentul că sunt în dezavantaj şi că trebuie să decurgă la viclenii pentru a supravieţui. Cele mai mari temeri pe care le au aceste persoane sunt legate de a fi neglijaţi. Oricare dintre aceste probleme pot favoriza declanşarea patologiei lor fizice. In cazul remediilor din insecte temele principale sunt nevoia de activitate permanentă. Simplul fapt de a manevra veninul pentru a prepara primele diluţii a avut efecte teribile asupra curajosului homeopat.Curs introductiv Semnătura şi scrisul de mână pot fi destul de neobişnuite. Mai apar vise legate de animale sau de sexualitate. fie victime. neglijaţi sau daţi la o parte. atrag atenţia. pe scenă. Persoanele care au nevoie de remedii animale preferă contactul vizual direct cu interlocutorul. al apartenenţei la un grup. Primul proving al acestui remediu. cu convingerea că altfel nu pot supravieţui şi temerea invaziei spatiului lor vital. de publicitate. crezând în supravieţuirea celui mai bine adaptat. efectuat de C. sunt deosebite. Uneori se manifestă şi în vise aceleaşi teme ale competiţiei şi supravieţuirii. Uneori pot fi chiar răutăcioşi deoarece. dar în competiţie cu ceilalţi. Fiecare clasă de animale prezintă modalitatea unică a modului de supravieţuire.LACHESIS Sursa: veninul şarpelui Surukuku din America de Sud. persoanele ce necesită remedii din reptilele sunt mai degrabă ascunse. Hering. de a eşua într-o competiţie sau de a-şi pierde atractivitatea. fiind urmăriţi sau atacaţi de cineva. 95 . în domeniul modei sau al cosmeticelor sau o muncă cu implicaţii strategice. în timp ce la păsări predomină responsabilitatea şi nevoia de libertate. aşteptând şi urmărind reacţiile acestuia şi fiind la rândul lor pregătite pentru reacţii rapide. la moluşte apare tendinţa de retragere. la mamifere. pentru că are legătură cu atractivitatea persoanei. la cererea guvernului german. în timp ce studia flora şi fauna regiunii Amazonului Superior. de a fi striviţi. agitaţie. predominând instinctul matern. trăind sentimentele corespunzătoare de a fi „puternic” sau „slab” şi „neajutorat”. la familie. MATERIA MEDICA . consideră a fi corect să supravietuiască cu orice preţ.

cu febră ridicată şi delir. .fenomene inflamatorii. constricţia. După ce şia revenit. canicula. prima lui grijă a fost să întrebe ce a spus şi ce a făcut cât timp a rămas inconştient. septice.afectarea endoteliului vascular cu hemoragii . gelozia.suprimarea secreţiilor.ameliorare marcată la debutul unei secreţii sau eliminări. tulburări renale cu edem Cuvânt cheie: suprastimulare. creşterea permeabilităţii capilare voluminos şi hipertensiune arterială .primăvara .suprimarea unor secreţii sau întârzierea apariţiei lor .orice blochează circulaţia. nevoie de o “supapă de evacuare" ca să nu explodeze Cauzalitate: . cele relatate apoi de soţia sa fiind conştiincios notate şi reprezentând primul proving cu Lachesis.agravare după somn . alcoolul. necazul.dimineaţa .ingestia de alcool . . Modalităţi: Agravări : .la apariţia menstrelor sau secreţiilor 96 . vexarea.decubitul lateral stâng .microtromboze locale ce determină necroză .în timpul şi după somn .supresia dorinţei sexuale Ameliorări : .intoleranţă la atingere . băuturile calde (mai ales pentru simptomele faringiene). climax Caracteristici : . spaima.lateralitate stângă .hemoliza . Toxicologie: Fenomene circulatorii: . agravare la supresia lor.căldura camerei. soarele.vasodilatatie. băile calde. mai ales în zona gâtului şi a taliei.Homeopatie provocându-i stare de inconştienţă.

călduroși (pot fi friguroși.suportă greu restricţiile şi autoritatea de orice fel . pot fi înzestraţi cu intuiţie şi clarviziune. sarcastici. iluzia ca a comis o crimă .părintească. totul la ei este foarte intens . (Hyosciamus) invidie . sentiment de vinovăţie. aroganţi. . cafea Mental-emoţional: .mare anxietate.agitaţie psihomotorie.posesiv cu lucrurile şi persoanele.vin. stridii.iritabili. agravare mentală după somn 97 . . maliţioşi .locvacitate. cu delir de persecuţie (Hyosciamus. frică de şerpi (lac caninum).la băuturi reci Simptome generale: . agravare la supresia dorinţei sexuale. de boli de inimă. mancinella. zeflemitori. falsă percepţie despre dragoste (tratează partenerul/a ca pe un obiect). otrăvit/ă.suspiciune extremă. făinoase.gelozie patologică. îşi fac multe griji legate de sănătate (Arsenicum album). extroversie.Curs introductiv .dorinţă pentru: fructe. de nebunie (calcarea carbonica. jignitori. egoişti. agravare în decubit lateral stâng . foarte critici (dar nu suportă nici o critică) dictatoriali. cel mai locvace din toată MM (Actaea racemosa) . expresivitate. de a fi otrăvit . sare rapid de la un subiect la altul. angoasă (disimulată în spatele unei atitudini extrovertite) . egocentrici.aspect pozitiv al uşurinţei lor de a vorbi: învaţă uşor limbi străine şi le place să cânte. . la serviciu pot să îşi părăsească slujba pentru că se simt constrânşi. tristeţe dimineaţa.pasiune. este urmărit/ă.în aer liber . Veratrum album) . vorbeşte fără oprire şi fără să asculte. urât/ă. flux continuu de idei.că este sub controlul unei forţe supranaturale. depresie. emoţii puternice. a partenerului de viaţă.Alimentar: .anxietate.tulburări fobice severe: claustrofobie. ingâmfaţi. pot ajunge paranoici. pulsatilla). stări maniacale agravate seara . creativitate. cannabis indica. dispreţuit/ă. frica de moarte. agresivi. dar au bufeuri) Lateralitate stângă sau simptomele merg de la stânga la dreapta. vitalitate.iluzii . intensitate.

frustrare şi invidie. soare.căderea părului în sarcină . pot dezvolta tulburări de comportament sau patologie fizică (astm) după nașterea unui frate mai mic. posesivi faţă de prieteni cărora le pretind toată atenţia.gât: .abdomen sensibil la atingere. cu senzaţie de explozie pe partea stângă. strânsoare 98 . după-amiaza. ȋnghiţirea salivei.bufeuri la nivelul feţei.faringo-amigdalită pe partea stângă sau cu debut pe stânga agravată de ingestia de lichide mai ales fierbinţi.gură: . violaceu . la trezire . pot ajunge la ură declarată. Acest tip se caracterizează prin timiditate. moral. batantă. cu emoţii intense dar neexprimate.ȋnghite greu saliva şi lichidele Gastrointestinal .culoare violacee . energia lor canalizată spre interior fiind urmată de patologie mai ales la nivel cardiac şi renal (calculi) sau pot cădea pradă fobiilor şi anxietăţilor. devine locvace când ȋl interesează ceva sau după alcool.senzaţie de nod în gât ameliorată temporar când ȋnghite .ureche: otită medie stângă . facies pletoric. dar cu un puternic complex de inferioritate.nu suportă gulere strânse . agravare la căldură.senzaţia că ochii sunt trași în orbite.epistaxis .Homeopatie Există şi un tip introvertit de Lachesis.dureri faringiene . ameliorată de băuturi reci. presiune.nevralgie stângă . tăcut.vertij ameliorat la debutul unei secreţii .ochi: hemoragie retiniana .hemoragii gingivale .cefalee congestivă: pulsatilă.limba tremurătoare când e protruzionată . contact . Cap. responsabil şi cu un puternic simţ etic. la menopauză. faţăa de care devin extrem de geloși. mai puţin agresiv. Sunt geloși faţă de părintele de același sex.nas: . gât .hipersensibilitate la atingere. care îl face să descopere la cei din jur cele mai urâte lucruri şi să îi critice. presiune. Copiii Lachesis sunt extrem de geloși şi nu tolerează autoritatea sau restricţiile. . cu iradierea durerii spre ceafă şi umeri . ȋnghiţirea de solide .rinita alergica .senzaţie de greutate sau arsura pe vertex. atingere.

nimfomanie.astm bronsic declanșat de gelozie sau emoţii intense . presiune pe laringe ameliorat aer liber.hematurie de culoare închisă .coșmaruri cu șerpi sau persoane decedate. strangulaţi.dismenoree ameliorată în timpul menstrei agravată de strânsoarea hainelor . aplecat în fata (kali-c.HTA .hemoroizi congestionaţi.litiaza renală stâng . dezvoltare sexuală excesivă şi precoce. icter Urogenital . apnee de somn. schelet . violacei .agravat noaptea la adormire. la rece. platina. opresiune pe partea stângă (Phosphorus). cu senzatia de sufocare.tresare brusc la adormire. în somn.tulburări ce apar prin supresia menstrelor (menopauza. spongia) Torace: .sciatica stângă cu hipersensibilitate la atingere .angor cu senzaţie de constricţie în piept şi iradiere pe braţul stâng Mușchi. dimineaţa la trezire.metroragie cu sânge negru Respirator .nu suportă să se atingă unul de altul Somn . sarcina) .afecţiuni ale ovarului stâng (ustilago) .palpitatii.răsfiră degetele .Curs introductiv . promiscuitate (origanum. în cameră caldă.hepatita.colită ameliorată de diaree . staphysagria) . în timpul şi după somn . masturbare.herpes zoster pe partea stângă . agravată după somn .mastită de culoare violacee Cardio-vascular . poziţie de somn pe partea dreaptă (nu pe stânga) 99 .hipersexualitate.

hemoroizi interni și externi. Imaginaţie bogată. cefalee pulsatilă intermitentă. Nucleul (Vermeulen): 1. varicozităţi. Coffea. 2. 4. Caz clinic Pacientă de 62 de ani. în special menstruaţie. echimoze. Cocculus. Hiperactivitate mentală. purpură. Belladonna. dispensarizarea urmând să monitorizeze și evoluţia celorlaltor simptome. Pacienta mai prezintă asociat hipertensiune arterială sub tratament cronic respectat. fără nici un fir conducător cronologic sau de altă natură. Lateralitate stângă. a condus la remisia disconfortului faringian. Phosphoric acid. Călduros. Comparaţii. Principalul motiv de prezentare la consultaţie este o jenă faringiană. 6. herpes zoster pe stânga Remedii complementare : Crotalus. Surprinde ȋn anamneză prin numărul mare de informaţii personale privitoare la rudele și cunoștinţele sale. foarte locvace. 100 . cianoză . pasiune şi intensitate. 3. Anthracinum (furuncule). Graphites.leziuni de culoare violacee: furuncule. eșarfele sau fularele. Violaceu. despre sine. cu un discurs foarte dezorganizat. ȋmpărtășite medicului și numărul mic de asemenea informaţii. 5. Agravare în timpul şi după somn. agravată de tensiunea nervoasă. Agravare la vreme închisă. nu suportă nici hainele cu guler ȋnalt. Lachesis 30 CH. Prezintă intoleranţă la expunerea la soare. Nux vomica. diagnostic diferenţial: Conium. Locvacitate. Ameliorare la eliminări.erizipel senil. Lycopodium. varice. Hepar sulphur Antidoturi: Arsenicum album. ulcer varicos. o senzaţie de nod ȋn gât.Homeopatie Piele: . patru doze săptămânale. Cedron.

la presiune . având ca urmare insuficienţa hepatică funcţională cu fatigabilitate și congestie pelvină cu dismenoree .la aer rece.Curs introductiv MATERIA MEDICA – SEPIA Sepia aparţine regnului animal. oţet. familiei cefalopodelor. Teren tuberculinic cu posibilă evoluţie cancerinică.în societate . mai ales de bucătărie .relaxarea ţesuturilor venoase. visceroptoze.mergând repede . Acţionează în principal la următoarele niveluri: .la abuz de tutun (dispepsie) . vânt din est .spălându-se . pleoape căzute.aversiune pentru carne 101 . hiperlaxitate ligamentară și ptoze viscerale. un lichid negru care conţine melanina şi pe care molusca ȋl eliberează pentru a se disimula în ochii adversarilor. mai ales la nivelul ficatului.lateralitate stângă . Biotip: Clasic e descrisă ca femeie la care totul este în cădere: depresie psihică.Alimentar: . moluște. insuficienţă hepatică şi genitală. a sistemului port şi a organelor genitale feminine. cu senzaţie de slăbiciune şi leșin sau eretism neurocirculator cu agitaţie şi anxietate . Remediul homeopatic se prepară din cerneala de sepia. poartă culori închise. murături .la cald .scăderea forţei vitale cu depresie şi fatigabilitate iritabilă .ȋntinzându-se Simptome generale: .la lapte (diaree) şi la mirosuri. Modalităţi: .Agravări: .ȋnainte de furtună .Ameliorări : .stază şi congestie venoasă pasivă.ȋnainte de prânz şi seara .la exerciţiu fizic. a ligamentelor şi a musculaturii netede ducând la varice. mișcare (dans) .dorinţă pentru: mâncăruri acide.instabilitate vasomotorie cu bufeuri de cădură.

bufeuri de căldură cu ameţeli dimineaţa la sculare . supărată. care ţipă la copii. după care este adesea cuprinsă de remușcări . picioare reci .transpiraţii abundente.herpes al pleoapelor superioare . somnolenţa ziua . mai ales în axile şi scrot Mental-emoţional: . plânge vorbind despre ea. închisă în ea.se izolează. cu neliniști şi frici. cu iradiere în occiput agravată clătinând capul sau la efort. se dorește singură. apatică.sensibilitate dureroasă a pielii capului cu căderea părului . mama epuizată. vulnerabile ale celorlalţi și le “atinge” cu observaţii “ţintite” . hipersensibilitate la zgomot 102 . tăioase.tristă şi abătută. nu suportă consolarea . mânioasă. se simte nenorocită. până la istovire .Homeopatie . cu senzaţia de arsură şi de nisip în ochi . obosită dimineaţa.foarte impresionabilă. copleșită de prea multă treabă.indiferenţă faţă de ai săi. aversiune pentru famili .senzaţie de frig localizată: vertex. Phosphorus) Cap.lăcrimare dimineaţa şi seara.intuiește cu mare precizie punctele slabe. acre.insomnie noaptea.face observaţii sarcastice.pleoape superioare grele. fără bucurie de viaţă.ȋși caută refugiul în muncă. ptozate .se simte forţată să acţioneze ȋmpotriva voinţei ei .este dependentă emoţional sau financiar şi obligată să se poarte altfel decât ar dori (soţia-gospodină iritată.sensibilitate dureroasă a ochilor seara. disperată.nu suportă să fie contrazisă . intoleranţă la lumina strălucitoare . nemultumită de ceilalţi şi de ea insăși .nostalgie pentru trecut. taciturnă. totu-i negru. se vexează ușor. ȋntre umeri. nimic nu o interesează. gât . ȋn timp ce pregătește cina) . mai ales seara.cefalee cu durere apăsătoare în ochiul stâng.fatigabilitate iritabilă. indiferenţă pentru prezent. nimic nu o distrează. la aer curat .acufene. anxietate seara (Causticum. se simte nenorocită.camuflaj şi fugă pentru a scăpa . dar face planuri pentru viitor . ameliorată seara. distrusă .

Platina). greaţă la spălatul pe dinţi .menstre ȋntârziate şi de scurtă durată.la bărbat: . senzaţie continuă de bol greu în rect (Anacardium. acută în anus. după fiecare micţiune.urină tulbure. scibale brune dificil de evacuat. pioree . ameliorată mergând repede.Curs introductiv . cu depozit roșu. Lachesis. neameliorată de scaun . Pulsatilla. secreţie anală cvasicontinuă (Antimonium crudum) .nări uscate.senzaţie de presiune în vezica urinară cu nevoia imperioasă de a urina . Lilium tigrinum.senzaţie de presiune pelvină în jos. Pulsatilla).hemoroizi procidenţi în mers şi la scaun. neameliorată mâncând . fetidă.la femeie: . curată la menstre . negricioase. ameliorată ȋn poziţie culcată pe dreapta sau la masaj .limbă albă cu afte. ȋnainte de menstră.senzaţia de greutate pelvină. umflate şi ulcerate Gastrointestinal . acidă.durere profundă în hipocondrul drept. buze umflate dimineaţa.constipaţie cu scaune insuficiente.prolaps uterin . cu apariţie matinală.incontinenţă urinară în prima parte a nopţii .gust sarat (Carbo vegetabilis. numai ziua. trebuie să-și încrucișeze picioarele când șade . picătură cronică . cu dureri lombosacrate sfâșietoare .senzaţie de dinţi prea lungi.gura uscată. prolaps rectal Urogenital .distensie abdominala cu borborisme şi flatulenţă .durere bruscă.secreţie uretrală cronică. cedează la evacuarea scaunului .greaţă dimineaţa la sculare ameliorată mâncând.leucoree galbenă. cu aspect lăptos (Calcarea carbonica. cu arsuri şi escoriaţii ale coapselor 103 . China) . herpes al buzei inferioare . dure. ca şi când conţinutul pelvin ar avea tendinţa să iasă prin vulvă (Lilium tigrinum).senzaţie de gol în stomac (Ignatia. Podophyllum) imediat ce se gândește la un aliment dorit.transpiraţii fetide ale scrotului . aderent de pereţii vasului .carii dentare cu dureri acute agravate la orele 18-24 .condiloame în jurul glandului .

diagnostic diferenţial: Belladonna. Lilium tigrinum. ci transformat în senzatie de arsură . ameliorate mergând repede . Chelidonium. Nux vomica . Sulphur. abdomen. agravată seara după ce s-a culcat (Sanguinaria) . spastică.vagin dureros la actul sexual . Comparaţii. Actaea racemosa. Kali carbonicum) . ameliorată în cameră caldă .senzaţie de opresiune dimineaţa şi seara Cardio-vascular .ihtioza .avort în ultimele luni de sarcină (ȋn primele luni Apis. glezne) .sindrom Raynaud Spate: durere lombară ameliorată de presiune (apăsare) puternică sau când stă ȋntinsă pe o suprafaţă tare (Natrum muriaticum.tulburări reflexe de origine uterină Lycopodium. psoriasis (coate.tuse seacă.prurit în plicile coatelor (Rhus toxicodendron. Rhus toxicodendron) durere de spate ȋnaintea sau ȋn timpul menstrelor Piele: .varice ale membrelor inferioare Remedii complementare: Natrum Tuberculinum. umeri.uscăciunea vaginului şi vulvei după menstre (Natrum muriaticum) Respirator .Homeopatie .herpes circinat catamenial .eczemă.urticarie agravată la aer. Helonias. Kali carbonicum. Sulphur) şi peste tot. obositoare. Nux vomica ȋi intensifică acţiunea muriaticum.tulburări hepatice 104 . Platina . pete de sarcină .dureri constrictive în piept agravate după somn. neameliorat de scărpinat. nas. Phosphorus. iritantă.pete galbene sau brune pe spate.

O doză de Sepia 200CH a condus la remisia simptomelor rinosinusale. Senzaţii de „tragere în jos”. se simte forţată să rămână ȋn situaţia actuală. Agravare înainte. punând la dispoziţia terapeuţilor instrumente utile precum 105 . pe de o parte datorită persistenţei eficienţei lor în tot acest timp dar. Phosphoric acid. dureri ameliorate de efortul fizic. Causticum – tabloul psihic. rinoree muco-purulentă abundentă. Nitric acid . pe vremea lui Hahnemann. 5. din lipsa apariţiei noutăţilor revoluţionare în domeniu. efort fizic intens.urini fetide Arsenicum album. nu i se pare un proiect realist. dureroase mai ales seara. Stază la toate nivelurile. Apariţia şi dezvoltarea exponenţială a tehnologieiinformatice în ultimii 10 ani a condus şi la un salt calitativ şi cantitativ impresionant şi în homeopatie. se prezintă la consultaţie pentru cefalee.în timpul şi după menstruaţie. 2. Arsenicum iodatum . niciodată la școală. Unele dintre elementele strategiei homeopatice nu s-au schimbat de atunci. Caz clinic Pacientă de 42 ani.Curs introductiv Benzoic acid. Murex . în timp ce homeopatia a fost practicată în ultimii 50 de ani aproape la fel ca acum 200 de ani. 3. Friguros. CONCLUZII Evoluţia tehnologică a cuprins întreaga lume medicală şi a propulsat-o spre viitor într-un interval de timp incredibil de scurt. Poftă de acrituri şi ciocolată. 6.senzaţia de “bearing down” (presiune pelvină în jos) Nucleul (Vermeulen): 1. ȋn special de dans. Phosphorus. obstrucţie nazală intermintentă. i se ȋntâmplă să ridice vocea frecvent la proprii copii. 4. profesoară. Ameliorare la activitate. Ar vrea să ȋși deschidă o școală de dans dar consideră că e imposibil. Afirmativ. mental Lilium tigrinum.psoriasis Natrum muriaticum. pe de altă parte. Pacienta mai prezintă varice ale membrelor inferioare.

Bibliografie 1. BUNGETZIANU. JURJ. Munca unor homeopaţi geniali precum Jan Scholten.Homeopathic Care în a Medical Context. pentru a ne arăta că orice substanţă poate deveni un remediu homeopatic util pentru o persoană aflată în suferinţă. New Delhi. Timișoara: Waldpress. William. Materia Medicală clinică homeopatică. către microbiologie (nosodele) şi întregul univers. către zoologie (lărgind orizontul remediilor homeopatice cunoscute). Rajan Sankaran şi alţii a dus la apariţia unor metode de sistematizare a Materiei Medica pe regnuri şi pe grupe. 2010. 2007. 2. BRADFORD. Jain Publishers. Massimo Mangialavori. Viaţa și scrisorile doctorului Samuel Hahnemann. De SCHEPPER. fără a-i încărca chimic pe pacienţi dar mai ales a celor „de nevindecat” reprezintă o satisfacţie pe care o aşteptăm cu toţii de la o profesie în care investim atât de mult. 2011. B. 2004. BOERICKE. facilitate la care homeopaţii mai vechi nici nu puteau visa. însă. Timișoara: Editura Graphite. cu satisfacţii terapeutice surprinzătoare. 5. Editura Herald. prin intermediul paradigmei fractale: ce este la un nivel. Thomas Lindsley. Bruxelles. 4. 106 . holistică. homeopatia a devenit mai mult decât o ramură medicală. Gheorghe. vindecarea atât a cazurilor mai simple. Gheorghe. Progresul cel mai important pe care l-a înregistrat homeopatia în ultimii ani se datorează. Homeopatia a devenit astfel o artă holistică. apariţiei unei organizări şi ordonări a cantităţii imense de informaţie adunată în ultimii 200 de ani. a devenit o modalitate de înţelegere a modului cum funcţionează fiinţa umană. către botanică (ducând la o înţelegere mai profundă a persoanelor cărora le sunt indicate remedii vegetale). 2009. se regăseşte şi la altele. integrativă şi foarte complexă. Frans Vermeulen. 3. București. Prin progresul adus de aceşti mari cercetători. a deschis porţile homeopatiei către chimie (schimbând sensul tabelului lui Medeleev pentru homeopaţi).Homeopatie programele de repertorizare şi impresionante enciclopedii homeopatice. Luc. homeopatia va şti întotdeauna să răsplătească terapeutul care găseşte timpul şi pasiunea necesare pentru aprofundarea cunoştinţelor şi înţelegerea tutror aspectelor vieţii pacienţilor. Achieving and Maintaining the Similimum. îmbinând talentul pentru investigare cu o cunoaştere detaliată şi rafinată a naturii şi universului nostru. Principiile homeopatiei. Comitetul European pentru Homeopatie. Enigmatică.

Didier. 12. 19. New Delhi. Utrecht. KENT. Jain Publishers. București: Editura Excalibur. Rajan. Todd. SANKARAN. Editura Proxima. Clinical Tips in Homoeopathy. New Delhi. ROWE. SM. New Delhi. Rao. 2004. 2006. 2012. Homeopatie. Iniţiere ȋn teoria și practica homeopatiei clasice. 27. Materia Medica of Homoeopathic Medicines. The Other Song. New Delhi. 2008. SANKARAN. HERRICK. 2005. Editura MiniEd. B. Lectures on Homoeopathic Materia Medica. 2009 SCHOLTEN. PHATAK. Jain Publishers. GUNAVANTE. NEGOMIREANU. Jain Publishers. New Delhi. 23. MORRISON. Rajan. 13. 2007. TELESCU. Jain Publishers. The Amazing Power of Homeopathy. Pe potecile homeopatiei. Thomas. HAHNEMANN. James Tyler. The Science of Healing. New Delhi. 2006. 18. Rajan. GRANDGEORGE. SANKARAN. 16. 107 . 22. Cluj-Napoca. Substanţa homeopatiei. B. Iași: Editura MiniEd. B. Homeopatie.Note de curs. B. 2005. 20. B. 2007. New Delhi. Lectures on Homoeopathic Philosophy. New Delhi. Timișoara: Editura de Vest. B. New Delhi. Roger. Ghid practic de remedii homeopatice. Hahnemann Clinic Publishing. 2008. Europe: B. Jan. 8. Iași. 11. Stichting Alonnissos. Rajan. Jain Publishers. 15. Nancy. KRUZEL. 2003. 2004. Homoeopathic Methodology. BHAT. 10. 2008. Teme și concepte ȋn medicina homeopatică. 2009. James Tyler. SANKARAN. Spiritul homeopatiei. SM. 14. Jeremy. 2007.. KENT. GUNAVANTE. RAJAGOPALA. James Tyler. 2001. 1997. Iași: Editura MiniEd. Napoca Star. KENT. Pediatrie. Shardda. 24. 26. New Delhi. București. Jain Publishers. The Dynamics and Methodology of Homoeopathic Provings. B. Claudia. 2007. New Delhi. The „Genius” of Homoeopathic Remedies. Repertory of the Homoeopathic Materia Medica. SHERR. Jain Publishers. Homoeopathy and Minerals. Mihai. Jain Publishers. sub red. 17. 6. Discovering Your Parallel Self. Samuel. PETRUCCI. Jain Publishers. The Essence of Various Groups. 2005. 28. SR. SANKARAN. 21. Jain Publishers. Jain Publishers 2010. 9. București. Jain Publishers. MORRISON. New Delhi. 2008. Organonul Medicinei. 25. Roberto.Curs introductiv 7. Mumbai: Homoeopathic Medical Publishers. București: Centrul de Perfecţionare ȋn Domeniul Sanitar. Rajan. B. B. 2004. The Homeopathic Emergency Guide. PAVLOVSCHI Doina. USA. Homoeopathy. Roger. Schema lui Sankaran. B. B.

Materia Medica with a Difference. medicina noului mileniu. Essence of Materia Medica. 36. George. GRAY. Homeopatia. 108 . 2010. SOESCU. Bill. Iași: Editura Pan Europe. 2002. Jonathan. Jain Publishers. Constanţa: Editura Muntenia. New Delhi. Analiza cazului Homeopat. Brumar. Jain Publishers. G. 2008. Timișoara. SHORE. 31. Johnatan. SHORE. 2008. Ed. The Art of Prescription. SHORE. SHORE. VITHOULKAS. New Delhi. Jain Publishers. Jain Publishers. Jain Publishers. B. 2010. Sorina. 32. B. Principiile de bază ale homeopatiei. 2010. Jonathan. Remedy Action and Second Prescription. George. VITHOULKAS. 30. B. B. New Delhi. 2010. 33. Johnatan. 2012 VITHOULKAS. New Delhi. 35. B.Homeopatie 29. 34. New Delhi. Tracking the Simillimum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful