16. prvi lik se sastoji od jedne crtice, drugi od dvije, treći od tri...

pa valjda četvrti treba imati četiri, dakle, rješenje je kvadrat 17. donja crtica stalno stoji isto, a gornja se pomiče obrnuto od kazaljke na satu za 1/8 kruga... i tako dođe točno poviše ove donje, dakle rješenje je 6 sati (ravna crta) kod ovih 4 na zadanoj slici simboli na vanjskim susjednim vrhovima su različiti, tako da pod b ne odgovara jer si se s vanjske strane "dodirivala" dva ista simbola tj ove strelice, a pod odgovorom c je sve vredu, dakle crna točka je unutra a preostala dva simbola nisu "dupla" u vanjskim vrhovima... zadatak je relativno jednostavan...ali je nešto teži zbog tih caki...točnije to da crna točka mora biti unutra se vidi iz bojinga...a zatim kad pogledaš da imaš takva dva ponuđena odgovora opet se vratiš na zadanu sliku pa uočiš da se trebaju slagati i vanjski rubovi u simbolima tj ne slagati...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times