TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ ISIHASTĂ ȊN OPERA SF.

GRIGORIE PALAMA

Ediţie îngrijită de

Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu şi Pr. Asist. Dr. Nicolae R[zvan Stan

1

Copyright © 2010 Editura Mitropolia Olteniei Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ ISIHASTĂ ÎN OPERA SF. univ dr. Simpozion naţional (2010 . Nicolae Răzvan Stan. Stan. Grigorie Palama : simpozion naţional : Mănăstirea Tismana-Gorj. Mănăstirea Tismana-Gorj) Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf.) 2 2 . . 2009 / ed.) II. conf. îngrijită de pr. asist. dr.Craiova : Editura Mitropolia Olteniei. Nicolae Răzvan (ed. Picu Ocoleanu şi pr. Ocoleanu. 2010 ISBN 978-973-1794-41-9 I. univ. GRIGORIE PALAMA. Picu (ed.

GRIGORIE PALAMA Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului † DR. 2010 3 . IRINEU Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei Editura Mitropolia Olteniei Craiova.TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ ISIHASTĂ ȊN OPERA SF.

4 .

............. 105 Corneliu-Dragoş BĂLAN: Teologia.. GEORGI: Moartea ca expresie a antropologiei teocentrice în gândirea Sfântului Grigorie Palama .......... THEOLOGIA IPS Prof...... Univ.... IRINEU POPA........... Mihai HIMCINSCHI: Teologie şi iconomie la Sfântul Grigorie Palama....... 121 Fadi A...... a fi întors înspre ceva) şi τὸ  ποιεῖν (a face) în scrierea Ἑκατόν  πεντήκοντα  κεφάλαια a Sfântului Grigorie Palama .......................... Picu Ocoleanu).....15 Protos. 67 Cristinel IOJA: Vederea lui Dumnezeu ca premisă a îndumnezeirii omului în viziunea Sfântului Grigorie Palama . Ignatie (Ilie) TRIF: Raportul teologic şi duhovnicesc între categoriile οὐσία  (fiinţă)....................... 135 5 ................. Dr.............CUPRINS ARGUMENTUM (Pr......................... 81 Pr.... Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei: Experienţa tainică a luminii dumnezeieşti în mistica Sfântului Grigorie Palama ..... Filioque şi comuniunea trinitară în învăţătura palamită .............. πρός  τι (relaţie................................................. 9 A........... între acceptarea învăţăturii palamite şi respingerea acesteia ..

........................ Constantin BĂJĂU: Predicile Sfântului Grigorie Palama la Duminicile Triodului ...................................... Omilia Sfântului Grigorie Palama despre Euharistie şi cuminecare în contextul operei sale omiletice ........................ Grigorie Palama şi interesul pentru realitate în gândirea postmetafizică ................Pâinea aceasta este ca o catapeteasmă....................... Picu OCOLEANU: Contemplarea poruncilor divine în teologia Sf................... 211 C.... 171 Pr................................ 273 D........ 293 Pr...... Vasile CITIRIGĂ: Participarea trupului omenesc la rugăciune.............................................. Nicu DUMITRAŞCU: Bucuria iluminării divine la Sfântul Grigorie Palama [în câteva note şi comentarii ale părintelui Dumitru Stăniloae] ............ în viziunea Sfântului Grigorie Palama ............. 181 Stelian GOMBOŞ: Despre rugăciunea lui Iisus şi impactul acesteia asupra lumii secularizate de astăzi ........... HOMILETICA Pr............. MYSTICA Pr..».......... 151 Pr..... 225 Pr... Adrian NICULCEA: Disputa dintre Varlaam şi Palama şi consecinţele ei asupra Ortodoxiei moderne . PHILOSOPHIA Pr... Jan NICOLAE: «............... Ion POPESCU: Teologia mistică în gândirea şi practica Sfântului Grigorie Palama ........B................................................................... 327 6 ..........

Adrian BOLDIŞOR: Un filosof şi istoric al religiilor despre un sfânt: însemnările lui Mircea Eliade cu privire la Sf.................... Grigorie Palama şi la isihasm ............... 375 Indice de autori ........................... economice şi religioase în Imperiul bizantin la sfârşitul secolului al XIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIV-lea ..... Ion RIZEA: Realităţi politice............................. 410 7 .................................. 343 E.. HISTORIA Pr..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful