S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L.

Aprobat: Director General – Pascu Daniel Coordonat elaborarea: RM – Narie Delia Copie nr.: controlată  informativă  Deţinător copie

Procedură de mediu

Aspecte de mediu
Semnăturile: pe originalul pe hârtie (funcţie, nume, prenume):

Compartiment emitent RM Data difuzării/ printării

1. Scop
1.1Procedura prezintă procesul de identificare a aspectelor de mediu aferente activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei (aspecte pe care le poate controla şi asupra cărora se presupune că are o influenţă) şi de determinare a celor care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului în vederea stabilirii obiectivelor. Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative va avea in vedere si activitatile noi sau modificate, produse noi sau modernizate si / sau servicii noi, precum şi a celor oferite de terţi. 1.2.Indicatorul de performantă în procesul de identificare a aspectelor de mediu este reducerea neconformitatilor SMICM datorate identificarii/gradarii defectuoase a aspectelor de mediu din organizaţie. Responsabil de proces: RMCM

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica activităţilor, produselor sau serviciilor pe care organizaţia noastră le poate controla, sau asupra cărora se consideră ca ar putea avea o influenţă. Procedura se aplică de la nivelul întregii organizaţii, de toate sectoarele, serviciile, compartimentele si serviciile oferite de terţi pe amplasamentul nostru si anume: -sectoare / servicii / compartimente / birouri; -responsabilul de mediu; -servicii furnizate de terţi.

3. Documente de referinţă
 7.3-P Proiectare  4.4.6-PM Control operational  4.4.7- PM Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns  4.3.2-PM Prevederi legale Manualul Calităţii şi Mediului, cod MC şi documentele asociate;

4. Definiţii şi prescurtări
Pentru scopurile acestei proceduri se aplică definiţiile din SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular şi din SR EN ISO 14050:1999 RMCM DG MC PM RACP RU Reprezentantul mangementului pentru calitate şi protecţia mediului Director General Manual Calităţii şi Mediului Proceduri specifice de mediu Raport de Acţiuni Corective/Preventive (Responsabil cu probleme de ) Resurse Umane

S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fişier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: RCM Pag. 1/7

5.2 Comunica listele aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu semnificative conducerii organizatiei si RMCM . lista aspectelor de mediu semnificative pentru intreaga organizaţie in cazul unei functionari normale si anormale si a situatiilor de urgenţa (posibile).4Întocmeşte listela cu aspectele de mediu semnificative ale şantierelor.Calitate. compartimente 5. prin prisma politicii de mediu si a angajamentului de prevenire a poluarii.1 Responsabil de proces: Director Comercial Pag.2. operationale si comerciale.2.3. compartimentelor 5. îi desemnează şeful Aspecte de mediu Aspecte cu impact semnificativ asupra mediului 5. Responsabilităţi 5. 5.3. monitorizarea statutului acestora in cadrul programelor de management de mediu.4. 5. cerintele financiare. urmăreste si controleaza activitătile de identificare a aspectelor de mediu.3.Verificare si Incercare După simbolul unui compartiment.2. Director Tehnic 5.2.1 Coordoneaza si urmaresc activitatea de identificare a aspectelor de mediu si de evaluare a impacturilor asociate precum si de stabilire a aspectelor de mediu semnificative din cadrul serviciilor lor. 5.1 Identifica anual aspectele de mediu si evalueaza impacturile asociate S. 5.2008 Cod: 4.1.1.5Participa la şedinta conducerii de analiza a listelor aspectelor de mediu si aspecte de mediu semnifcative si la stabilirea obiectivelor generale si specifice. conducerea propune obiectivele –Programe de management de mediu cu ţintele responsabilitatile.1.L.C.SMICM SMC SMICM PCCVI S AM AMS Sistem de Management Integrat Calitate şi Mediu Sistem de Management al Calităţii Sistem de Management al Mediului Plan .1Analizeaza lista aspectelor de mediu corespunzatoare sectoarelor/serviciilor compartimentelor din subordine.2Comunica aspectele de mediu semnificative care vor contribui la obiectivele generale si specifice. Responsabil Mediu 5. cu ţintele acestora din planurile de management de mediu.2. 5. 2/7 . 5. precum si optiunile tehnologice .doc3. (Resursele sunt in principiu cele interne.3.1. a ţintelor din programele de management de mediu. compartimentelor organizaţiei.3Prin responsabilii de mediu.-PMF2). 5. analizand aspectele de mediu semnificative. termenele. serviciilor. 5.2. curente conform bugetului in curs al activitatii). Versiunea: 1.Control.05.0 Aspecte de mediu Din 01.R.3-P1F2) si PCCVI executie lucrare ( 7. PASCONMAT CONSTRUCT S.2Conform politicii de mediu si a angajamentului de prevenire a poluarii a organizatiei noastre.1Analizeaza impreuna cu conducerea organizaţiei.1.3Verifica obiectivele calitaţii si mediului inscrise in Planul proiectului ( 7.4 Responsabilii de mediu ai echipelor/ serviciilor.3-P1F4) spre a fi aprobate de director –conform Programului de management mediu ( PMMform cod 4.3 Şefi echipe/ servicii. de evaluare a impacturilor de mediu 5.1-PM Fişier: 136689398.

S.1. conducte). ofunctionarea anormala (conditiile de pornire oprire. procedurilor. 3/7 .0 Aspecte Din 01.3. negativ sau pozitiv pe care îl are aspectul de mediu identificat asupra mediului Sunt avute in vedere toate situatiile posibile: ofunctionarea normala. reparatii). în fiecare sector de activitate din societate se identifică toate aspectele de mediu pe baza schemelor de proces. regulamentelor de execuţie. lista aspectelor de mediu semnificative din cadrul sectoarelor/serviciilor lor.de către toate şantierele/compartimentele în care se desfăşoară activităţi de producţie şi auxiliare care au sau pot avea impact asupra mediului.1 de mediu Responsabil de proces: Director Comercial Pag.4. Versiunea: 1.).de către Servicul Proiectare 6.1-PMF1 Lista aspectelor de mediu).1.1-PM Fişier: 136689398. ofunctionarea in situatii posibile de urgenta (accident major. avize/ analize pe faze de proiectare -tehnologii si PCCVI similare -PV avizare proiecte -prevederi legale şi alte cerinţe 6. aspect vizual.2. dezvoltare sau modernizare utilaje (pe baza unor analize preliminare) . se observa alte aspecte de mediu. identificarea aspectelor de mediu este un proces dinamic care determină impacturile (negative sau pozitive) asupra mediului asociate activităţilor. pe parcursul anului si nu în perioada de analiza si identificare a acestora. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate În prima etapă. spargeri de rezervoare.4.2008 Cod: 4. activităţi/servicii (inclusiv serviciile achiziţionate de societate). c) pentru proiectarea de produse noi şi/ sau modernizate . cărora li se analizează intrările şi ieşirile.doc3.5. serviciilor şi produselor sale şi care se aplică în următoarele situaţii: a) pentru condiţii de funcţionare normală si posibile situaţii de urgenţă . cum ar fi: -emisii în aer şi noxe în aer la locurile de muncă. instrucţiunilor de lucru. etc. -deşeuri. fişelor de securitate pentru produse (materii prime) sau fişelor tehnice de produs (după caz) parcurgând următorii paşi: a) se identifică toate sursele generatoare de aspecte de mediu care pot fi: procese. dupa scorul total.3. b) pentru investiţii (pe baza studiului de impact pentru acele investiţii prevăzute de lege). produs/materie primă sau material sau grupe din acestea. care se marchează pe schemele de flux tehnologic. 6.2 Stabilesc.R. explozii.de către Serviciul -Proiectare. responsabilul de mediu va transmite RMCM observaţiile sale pentru ca acesta sa poată revizui lista aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu semnificative. -consumul de energie şi de resurse naturale. pe sol şi în apele subterane. -deversări în apă. b) se identifică toate aspectele de mediu existente şi potenţiale.2. d) se identifică impactul (efectul) existent sau potenţial.05. Procedura 6. modificare peisaj. c) se stabilesc punctele de control. PASCONMAT CONSTRUCT S. -alte aspecte de mediu referitoare la comunitate (zgomot. Generalităţi În organizaţia noastră. Date de intrare -flux de activitati/produse -planuri de proiectare. 5.3 În cazul in care.L. impreuna cu sefii sectoarelor/serviciilor şi RMCM (care completează formularul 4.C.

1-PMF1.doc3.1 de mediu Responsabil de proces: Director Comercial Pag. respectiv planificare si monitorizare obiective executie pe fazele executiei prin 7.VEVALUARE IMPACT accidental rar foarte des. Evaluarea impactului se efectuează utilizând următoarele criterii: V – frecvenţa de apariţie G – gravitatea efectelor (evaluată prin indicatorii de calitate ai mediului) R – încadrarea în prevederile reglementărilor şi legislaţiei. -Se identifica un numar cat mai mare de impacturi asupra mediului. -Se evalueaza cantitativ importanta impacturilor. . care sunt asociate pe cat posibil fiecărui aspect identificat. benefice si nocive.1-PM Fişier: 136689398.2008 Cod: 4. b) Particularizarea /actualizarea aspectelor de mediu semnificative cu obiectivele aferente la o activitate/ constructie/ un proiect se face uzual in rubricile cu obiectivele mediului din formularele fazei de planificarea proiectarii (7.3. = T c) Stabilirea gradului de semnificaţie a AM se face conform grilei: Semnificaţie mică: T ≤ 20 Semnificaţie medie: 20 < T < 40 Semnificaţie mare: T ≥ 40 Identificarea. controlabil influentabil 2 6 10 b) Se consemnează.cu monitorizarea finalã pe 7. şi I – gradul de influenţare din partea organizaţiei Evaluarea impactului se finalizează prin acordarea unui punctaj. a) Punctajul se acordă. Folosind filtrul criteriilor de evaluare şi tabelul exemplificator (general) de mai sus. legale putin grave medii severe indicatorii monitorizaţi sunt conform prevederilor legale indicatorii monitorizaţi nu sunt conform prevederilor legale 2 4 10 2 10 20 0 4 15 GRAVITATEA EFECTELOR (indicatori de calitate -mediu) -GGRAD DE INFLUENTARE (indicatori de calitate mediu) -I- neinfluentabil.3-P1F3 ) . (vezi tabelul) CRITERIU Punctaj (P) DENUMIRE FRECVENŢA DE APARIŢIE . determinante fiind informatiile din formularul cod 4. Filozofia de proiectare/executie urmăreşte numai generarea de impacturi potenţiale semnificative (IPS) S.pentru situaţiile luate in considerare şi sursele/ instalaţiile generatorare.R. reale si potentiale. produsele si serviciile noastre. se identifica un numar cat mai mare de aspecte de mediu care sunt asociate activitatii. punctajele acordate pentru AM listate si obtinute conform formulei: TOTAL PUNCTE = V +G + R + I. Versiunea: 1. Evaluarea AM se realizează prin evaluarea impactului acestora asupra factorilor de mediu .3-P1F4 PCCVI.C.0 Aspecte Din 01. produsului sau serviciului ales.In cea de a doua etapă. de către serviciul Proiectare astfel: a) La implementarea SMICM .L. în rubricile 4. necontrolabil neinfluentabil. 4/7 .5 si 6 din F 431 LAM. stabilit pentru fiecare criteriu. inclusiv in birouri .05. sintetizate in PMM elaborat la nivelul organizatiei. în conformitate cu un punctaj de referinţă. PASCONMAT CONSTRUCT S. evaluarea aspectelor semnificative si planificarea obiectivelor se face în primul rând .3-P1F2. şeful de proiect / RMCM va putea decela aspectele şi evalua impacturile de mediu asociate ce derivă din activitatile. permanent INCADRAREA IN REGLEMENTARI LEGALE -Rnu sunt reglementaţi prin prevederi legale sunt reglementaţi prin prev.3.

-planuri pentru situaţiile de urgenţa.harta de amplasament a punctelor de lucru.noxe la locul de munca B. 5/7 . -lista materiilor prime/materialelor tehnologice folosite de un santier. deversari in apa. prin îndeplinirea cărora se urmăreşte normalizarea situaţiei de criză. doar la santiere. S. atunci se pot stabili obiectivele de mediu conform tabelului de mai jos.1 de mediu Responsabil de proces: Director Comercial Pag. -schemele tehnologice ale instalatiilor.pozitive. -regulamente interioare de exploatare si funcţionare.R. Factorii ce trebuiesc examinati pentru fiecare activitate Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activitaţilor / serviciilor din organizaţia noastră ia în considerare urmatorii factori : I emisii in aer.emisii in atmosfera II. IPS negative sunt generate de exploatarea / construcţia defectuoasă a construcţiilor-instalaţiilor proiectate.3. Fiecărui IPS pozitiv îi va corespunde un obiectiv SMICM . compartiment. A. -fisele tehnologice/procedurile tehnice de executie. Aceste liste ale aspectelor de mediu si aspecte de mediu semnificative sunt analizate si actualizate anual si completate de câte ori este cazul ( la schimbari de activitati/procese. Listele de aspecte de mediu si aspecte de mediu semnificative sunt intocmite de RMCM cu ajutorul responsabililor de mediu din şantiere/ servicii şi a şefilor zonelor menţionate. la modificari de locatii / spatii. care evidentiaza aspectele potentiale si impacturile asociate. -legislaţie naţionala de mediu in vigoare.2. Dupa cum se observa activitatea desfasurata la sediul central (inclusiv baza de productie) nu genereaza impacturi de mediu semnificative. pe care RMCM -ul nostru /seful de proiect la determina tinand cont si de resursele alocate de clienti.] . PASCONMAT CONSTRUCT S. pe perioada ciclului de viata a unui produs/ proiect.1-PM Fişier: 136689398. serviciu. -buletine de analiza noxelor si limitele de încadrare . Impacturile ecologice potential semnificative (IPS) pot fi pozitive [ + ]sau negative [ .0 Aspecte Din 01.doc3. -harta proceselor. se pot stabili obiectivele si tintele de mediu asociate. unde este cazul. care trebuie să aloce fondurile necesare. Pentru fiecare constructie in parte se elaboreaza Cartea constructiei.2008 Cod: 4.L.05. de echipamente/ utilaje/ tehnologii.2. etc) Personalul care va întocmi lista aspectelor de mediu si lista aspectelor de mediu semnificative va fi instruit conform procedurii 6.C. Pentru procesul de determinarea aspectelor de mediu semnificative se consulta urmatoarele: .2 –PP1 6. Dacă clienţii / părţile interesate ne solicită pentru înlăturarea / reducerea IPS negative. Acest lucru se poate face numai la comanda clientului. In urma analizei impacturile ecologice potentiale sau a datelor furnizate de client din bilantul de mediu (cand este cazul) . Versiunea: 1. functie de proiectarea noastra si de acceptul clientilor de a aloca resursele necesare ecologizarii materialelor /efluentilor /emisiilor / deseurilor.

alte probleme legate de mediul local si comunitate (zgomot. etc.2. fiecare sector / serviciu. PASCONMAT CONSTRUCT S. produsele. Versiunea: 1.2. servicii • pregãtire capete tevi din otel.L.) VI.1 de mediu Responsabil de proces: Director Comercial Pag.) 6. amestecare/ transport/ turnare betoane. proprii ( combustibil benzinã fãrã plumb) • spãlãri tevi. conform procedurii PMM 451 Monitorizare şi măsurare mediu.2. 6. izolatii. sãpãturi . punctele de vedere ale S. Tinerea sub control a aspectelor de mediu Ţinerea sub control a tuturor aspectelor de mediu constatate are drept scop luarea măsurilor de prevenire şi de reducere a poluării. împreună cu cerintele legale şi de reglementare. rezultate ale auditurilor interne. rapoarte de audit. • sudare (operatiune de asamblare metale). Emisii in apa (in canalizarea oraşeneasca) Sol Deşeuri Utilizarea materiilor prime / materialelor tehnologice precum si a resurselor naturale Alte probleme legate de mediul local si comunitate (zgomot. • activităţi de birou • producere energie electricã • demolãri. V. • vopsire.0 Aspecte Din 01.III. rapoarte de inspectie. montaje . • functionare grupuri motogeneratoare. tãiere metale.2008 Cod: 4. serviciile specifice organizatiei noastre. înregistrari. procesele. probe instalatii • activităţi de birou • separarea humusului fertil de stratul steril • demolãri. suflare tevi. deseuri. Menţinerea sub control a tuturor aspectelor de mediu semnificative pe fiecare loc de muncă se realizează prin controlul operaţiilor asociate acestora. interviuri. masurari.3. sol IV. -identificarea aspectelor de mediu include liste de verificare.4.C. • montare centrale termice cu gaz. Obiective generale şi obiective specifice de mediu Aspectele de mediu semnificative (obligatoriu cele cu semnificaţie pozitivă şi negativă mare) actualizate. 6. vibraţii. compartiment si/sau RMCM informatiile de la 6. • aprovizionare. Mijloace de identificare -observatii directe. 6/7 . compresoare fãrã ulei. Activitatile. vopsire.R. aspect vizual. inspectii directe. opţiunile tehnologice ale organizatiei. turnãri betoane.05. utilizarea materiilor prime/materialelor tehnologice precum si a resurselor naturale (inclusiv energie). aspect vizual etc. conform procedurii PMM 446 Control operaţional şi prin monitorizarea şi măsurarea în mod regulat a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu.5. clasificate pe factori de mediu sunt următoarele: Factor de mediu Emisii in aer Activităţi . de apartament. vibraţii. • lipire cu adezivi.3.2. cu impact asupra mediului. • lipiri cu adezivi.1-PM Fişier: 136689398. Se vor completa de catre Proiectare . • sudare oxiacetilenicã/ electricã. procese. • vopsire. motocompresoare. • sudare polietilenã.doc3. chestionare.

care este întocmit de RMCM împreună cu fiecare şef de compartiment/ şantier şi cu responsabilul de mediu pe compartiment/ şantier. resursele financiare.1-PM Fişier: 136689398. Înregistrări Înregistrările sunt păstrate de regulă 5 ani.3.R. Obiectivele specifice de mediu se stabilesc pe fiecare compartiment in care au fost identificate aspecte de mediu semnificative de către şeful de compartiment şi responsabilul de mediu pe sector de activitate şi se aprobă de către Director. PASCONMAT CONSTRUCT S.etc. programele se modifică astfel încât să se asigure aplicarea managementului de mediu şi pentru aceste proiecte.6. responsabilităţile.părţilor interesate (acţionari. cit si cele care necesita investitii sunt cuprinse în ’’Programul de Management de Mediu anual pe organizaţie’’ – Formular 4.2. Serviciul Proiectare. A se vedea mai jos – programe de management de mediu.1-PMF2. 6. care se pot rezolva cu surse proprii si nu necesită eforturi financiare deosebite. produse sau servicii noi.3. 6. Obiectivele generale de mediu sunt stabilite de Director prin declaraţia de politica de mediu. dacă nu se specifică altfel. coerente cu politica de mediu.05. 6. Formular 431-PMF1 Formular 431-PMF2 Formular 73-PP1F2 Formular 73-PP1F3 Formular 73-PP1F4 Lista aspectelor de mediu si semnificatia lor. Îmbunătăţirea continuă a performanţei procesului Se face prin auditări interne .2.5.1 de mediu Responsabil de proces: Director Comercial Pag.L. Programul de Management de Mediu anual (Formular 4.4. Datele acestea se obţin din audituri şi din analiza neconformităţilor de produse-sistem. 6.C. comunitatea învecinată.3. Obiectivele specifice de mediu stabilite pe compartiment.cu acţiunile preventive /corective aferente. pentru realizarea Obiectivele de mediu specifice. “Programul de Investiţii Mediu anual pe organiza\ie“ aprobat de catre Directorul General. DG le aprobă. este transmis de RMCM .6 Date de ieşire-v. precum şi la activităţi. aprobate de Director precum şi stadiul realizării acestora fac obiectul analizei efectuate de management pentru calitate şi mediu.doc3. Verificare proces Verificarea procesului se face prin analiza datelor privind indicatorul de performanţă-1. 6. Versiunea: 1. Programe de management de mediu Programele de management de mediu cuprind masurile.2008 Cod: 4. pe baza « Programului de Management de Mediu pe organiza\ie « intocmeste “Programul de Investiţii Mediu anual pe organizaţie“. dacă este cazul. termenele obiectivelor specifice de mediu si stadiul actiunii. compartimentelor/ şantierelor implicate. salariaţi.3.7 7. inclusiv pentru modificarile produselor solicitate de clienti. Identificare şi asigurare resurse Şefii subunităţilor solicită în scris resurse.0 Aspecte Din 01. autorităţi locale. În cazul apariţiei unor proiecte care se referă la noi dezvoltări.).şi prin valorificarea ideilor personalului. 7/7 . şi aprobată de Director.1-PMF2 ) se difuzează de catre elaborator (RMCM ) la toate şantierele / compartimentele implicate. materiale şi umane stau la baza stabilirii obiectivelor generale şi specifice de mediu. Program Management de mediu Plan de proiectare PV avizare proiect PCCVI S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful