WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 13 - 28 maart 2013
05 15 23
Recordpoging grootste stroopwafel Marnix Innovatieprijs ‘Grande Ballet Spartacus’
Gouda geeft royaal
Gouwenaars hebben zich de laatste weken
en soms maanden flink ingezet om zoveel
mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het
goede doel War Child. In totaal is er maandag
25 maart 63.312 euro opgehaald tijdens het
War Child event met Radio 538.
De mobiele studio van Radio 538 vestigde
zich maandag 25 maart op de Goudse Markt
voor het 538 War Child event. Op een groot
scherm was op de Markt te volgen wat zich in
de mobiele studio afspeelde. Van 6.00 tot 23.00
uur zond de radiozender live uit en er waren
volop activiteiten. De nacht ervoor begon de
uitzending op het ID College met een happe-
ning die 3922 euro opleverde voor War Child.
Sportievelingen trotseerden om 8.30 uur de kou
en deden mee aan de groepsles van SportCity.
Het duo Veldhuis & Kemper trapte om 8.45 uur
af op het 538 podium tijdens de live uitzending.
De hele dag door kwamen scholen, organisa-
ties en particulieren af en aan met cheques en
donaties. De snijdende kou weerhield Gouwe-
naars niet om naar de Markt te komen. Naast de
bekende dj’s als Dennis Ruyer, Ruud de Wild
en Edwin Evers, waren artiesten Alain Clark,
Cor Bakker, Sharon Doorson te gast met live-
optredens. DJ Justin Prime sloot de avond om
23.00 uur af. De hele 538 caravaan verhuisde
diezelfde nacht naar Bergen op Zoom. Zie de
sfeerimpressie op pagina’s 7 en 9.
Bekijk onze advertentie op de
achterzijde van deze krant!
dupreemakelaars.nl
www.sanisale.com
ZIE ONZE ADVERTENTIE
ELDERS IN DEZE KRANT!
2
E
PAASDAG
GEOPEND
VAN 11.00 – 17.00 UUR!
Paasnachtdienst St. Jan Gouda
30 maart, 22.00 uur
musici: Christiaan Ingelse - Sifra en Jafeth Bekx -
Bente de Leede. verteller: Gerard M. Bijkerk
Gratis toegang!
· Lovor|ng on montago van a||o soorton g|as.
· Ook voor hardg|azon douron, douchodouron,
schu|fdouron on koukonachtorwandon.
Bozook onzo showroom
Oostpo|dorwog 1 to Moordrocht
1o|ofoon: 01B2-37bb02
www.GLA5HANDLLOvLÞD|JK.NL
Lange Tiendeweg 73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproducts.nl/gouda
31
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
P!
INKOOP VERKOOP TERUGKOOP
USED PRODUCTS
KOO
2
E
PAASDAG GEOPEND
10.00 TOT 17.00 UUR
Acht er will enseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
ßamar juweIier · kerte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6euda · 1eI: +31 {0J 182 517 235
0it eigen lcbtikcct, vcct elk budget
d keept rerhtstreeks uit eerste hand
· LaagsIe þrijs, hoge kwaliIeiI garanIie
· 6raIis graveren
· Levenslang garanIie oþ maIeriaal
· 6raIis briljanI (û,û3 cI wesselIon VS)
-+- ..---««., :-: .:-:«:.., -, :«:..
Irouwringensperiolist
erte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6
d k
L
6
L
6

dd
··
·
·
·
-+- ..----
NNA AAAAARR00M M Nllj lj7 0M M 00 0A A11 .....
B006151£ lNK00P
0d0 60d0 £N Ill¥£R
· Bccgste dcgkcets
· fetlijk, discteet en veilig
· Al 10 jcct een
vetttcuwd cdtes
· Icndet clsµtcck
· vtijblijvende tcxctie
· 0itect ccntcct geld
¥£R6£lljK£N l00N1I
00
-
0M M0A11 1 .. .. ........
ig
l00N111IIIII

fxttc hcge
intuilµtijzen
in cnze w
inkel.
Kunstpuntgouda
Plezier voor twee
Peuter en muziek
www.kunstpuntgouda.nl
6x
Voor (groot)ouder
en kind
Start wo 10 april,
10.55-11.35 uur
Vele Gouwenaars brachten maandag 25 maart hun donatie naar de Markt, waar het 538
War Child event plaats vond.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Sport 2000 Zie pagina 18 BusYness
Uitneembare bijlage
Tweede Paasdag geopend van 10.00-17.00
In de nacht van zaterdag 30 op zondag
31 maart worden de klokken om twee uur
een uur vooruit gezet, dus van twee naar drie
uur. De zomertijd begint op de laatste zondag
van maart en eindigt op de laatste zondag van
oktober. Door de zomertijd wordt het wat later
licht, met als voordeel dat mensen wat langer
van het daglicht kunnen profiteren. Zonder
zomertijd zou het eind juni ‘s morgens rond
half vier lichter worden en ‘s avonds rond half
tien weer donker.
Zomertijd: klok een uur vooruit
2 ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. aanbiedingen geldig vrijdag en zaterdag 29 en 30 maart.
GOED & GOEDKOOP. DAT IS MIJN COOP
COOP.NL
De Heester Gouda
Vuurdoornlaan 10
ma t/m do 8-20 | vr 8-21 | za 8-20 uur
Coop
ijsbergsla
per krop
elders 1.69
Coop
culinaire
beenhammetjes
alle soorten
500 gram
elders 5.15
Coop rib- of
haaskarbonade
500 gram
elders 4.00/ 5.00
Coop
zalmfilet
2 pakken à 375 gram
elders 17.93
Coca-Cola of
Fanta orange
alle soorten
4 flessen à 1000 ml
naar keuze
elders 6.68
Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml
elders 12.69
Taksi
fruitdrank
alle soorten
2 pakken à 1500 ml
elders 1.98/ 2.12
Coop
cherry tomaten
bakje 250 gram
elders 1.29
4
FLESSEN
3.
99
liter 1.00
500
GRAM
3.
49
F
E
E
S
T
P
R
IJS
0.
49
2
PAKKEN
0.
99
liter 0.33
M
E
S
S
C
H
E
R
P
G
E
P
R
IJS
D
M
E
S
S
C
H
E
R
P
G
E
P
R
IJS
D
Max. 4 kratten per klant
8.
99
liter 1.11
1+1
GRATIS
8.
96
kilo 11.95
500
GRAM
2.
59
0.
79
kilo 3.16
F
E
E
S
T
P
R
IJS
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Door heel Gouda zijn al meer dan 300 onder-
grondse afvalcontainers voor restafval ge-
plaatst en in gebruik genomen. In een deel
van de historische binnenstad komen toch
geen containers vanwege ondergrondse
objecten en beschermd stadsgezicht.

In 2010 is gestart met de voorbereiding en de
plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers
in de wijken buiten de binnenstad. Voor de
binnenstad was het uitgangspunt dat niet
alleen restafval, maar ook glas en papier met
ondergrondse containers ingezameld zou gaan
worden. Tijdens de voorbereiding zijn in een
deel van de binnenstad echter ondergrondse
knelpunten naar voren gekomen zoals kabels,
leidingen, fundering kadermuren en archeolo-
gische resten. Daardoor is plaatsing niet on-
mogelijk maar het brengt wel onevenredige
hoge plaatsingskosten met zich mee. Ook
onderzochte alternatieven bieden geen oplos-
sing. Het gaat globaal om het gebied omsloten
door Turfmarkt, Hoge/Lage Gouwe, Peper-
straat, Oost/Westhaven, Lange Tiendeweg en
Rozendaal. In het overige deel van de binnen-
stad worden wel containers geplaatst; dit zal
in de loop van 2013 gebeuren. Bewoners
worden geïnformeerd over de plaatsing en
ingebruikname.
Onthulling portret Wim Cornelis
Er zijn 300 ondergrondse afvalcontainers in
Gouda.
De onthulling van het portret van de oud-burgemeeser was nogal een riskante gebeurtenis. Het
portret hangt boven een trapgat, maar met een plumeau kon Wim Cornelis het doek verwijderen.
Geen ondergrondse
afvalcontainers
Schoolbesturen moeten roken op het schoolplein direct
verbieden.
Toelichting
Ongeveer een kwart van de schoolpleinen in ons land is rook-
vrij. Het Longfonds wil alle schoolpleinen rookvrij.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Ook in deze crisistijd moeten goede doelen niet vergeten
worden.
Stelling van de Week
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Het portret van oud-burgemeester Wim
Cornelis is donderdag 21 maart toegevoegd
aan de rij van tekeningen van oud-burge-
meesters van Gouda in het Stadhuis.

Wim Cornelis was burgemeester van Gouda
van november 2001 tot juli 2012. Het portret
van Wim Cornelis is gemaakt door Edgar Fon-
teijn. Fonteijn heeft ook het portret getekend
van oud-burgemeester Boone. In de periode
1954-1989 is oud-burgemeester James begon-
nen met deze traditie door potloodportretten te
maken van alle burgemeesters van Gouda waar
hij een portret van had. Deze portretten hangen
in het trappenhuis van het Stadhuis. Het portret
van oud-burgemeester Wim Cornelis is onthuld
door Wim Cornelis en de huidige burgemeester
van Gouda Milo Schoenmaker.
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Paasstol vanaf € 6.95
Paaskoekjes pak € 4.75
Paasecialiteiten:
Paneone tuband
Paascake tuband
Grote sortering
paastaarten!
Goede Vrijdag 29 maart
Zaterdag 30 maart
en 2e Paasdag
maandag 1 april
52,6 % Eens
21,1 % Oneens
26,3 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Elke maand komt er een iemand uit Gouda aan het woord over zijn of haar passie als vrijwilliger.
Deze keer is dat Nico van Leeuwen van de Atletiek Vereniging Gouda (AV Gouda):
‘Je inzetten voor je club vind ik
vanzelfsprekend’
Wat doet Nico van Leeuwen níet voor de
Atletiek Vereniging Gouda? Hij is web master,
trainer, bar-inkoper en helpt de activiteiten-
commissie. “Je inzetten voor je club is een
vanzelfsprekendheid waar ik mee opgegroeid
ben”, relativeert Nico.
Als ik hem vraag waar zijn grootste passie als
vrijwilliger ligt, schrikt hij: “O, ja. Dat ver-
geet ik nog! Ik organiseer ook wedstrijden. Zo
houden we drie keer per jaar de Goudse Kaas
en Stroopwafelinstuif. Vanuit heel Nederland
komen atleten hier naar toe. Alex van Zutphen
en ik hebben dat samen opgezet. Daar kan ik
echt mijn eigen ideeën in kwijt. Vooral in het
begin was dat spannend: komen er wel genoeg
mensen? Nu men weet dat het goed én leuk is,
zijn we eerder bang voor een te grote aanloop.
De atleet staat bij ons voorop, niet de regeltjes.
We zetten een serieuze wedstrijd neer, maar
vergeten de gezelligheid niet.” “Hoeveel man
komt er naar zo’n instuif?”, vraag ik. “Dat
wisselt. Tussen de 200 en 500.” Als hij mijn
verbazing ziet, doet hij er lachend nog een
schepje bovenop: “En zonder draaiboek hè?
Met onze jarenlange ervaring en de inzet van
ongeveer veertig vrijwilligers loopt het als een
geoliede machine. Zo’n twee à drie weken van
tevoren wordt de druk wel wat groter. Dan ligt
er continue een notitieblokje naast mijn bed.
Het is een enorme uitdaging, iedere keer weer.
Ik leer er ontzettend veel van én aan het eind
van de dag ben ik trots dat het ons weer gelukt
is!”
Vrijwilligers InformatiePunt
Gemeente Gouda
Caroline Wammes
vip@gouda.nl
Ook zin in vrijwilligerswerk?
Kijk op de vacaturebank: www.gouda.nl/vip
Drie Goudse
Kroonappels
Tijdens de eerste stemronde voor de Kroon-
appels van Het Oranje Fonds, zijn drie initia-
tieven door naar de volgende ronde. Het
Brede School Mentorproject is Kroonappel in
de categorie jeugd, Het inloophuis Domino in
de categorie helpende handen en het buurt-
huis de Speelwinkel in de categorie buurt.
Het Oranje Fonds zoekt aar de mooiste, beste,
succesvolste en leukste sociale initiatieven in
Neder land. Afgelopen week stond in het teken
van de zoektocht naar Kroonappels in alle
gemeenten in Nederland en zo ook in Gouda.
In totaal zijn er 201 winnaars uit Zuid-Holland.
Zij gaan door naar de tweede stemronde en strij-
den om de finaleplaatsen. De drie uiteindelijke
winnaars krijgen het predicaat Oranje Fonds
Kroonappel en winnen elk 50.000 euro en een
bronzen beeldje. Zie voor meer informatie op
www.kroonappels.nl.
4 ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Frame: ALUXX SL-Grade Aluminium
Voorvork: Advanced-Grade Composite
Afmontage: Shimano Ultegra (Triple)
Gewicht: 8,9 kg
TCR 0
Een volbloed aluminium racer voor een geweldige prijs
met sportieve zinhouding. Jarenlange ervaring op het
allerhoogste raceniveau zorgen ervoor dat Giant frames
bij de beste van de wereld horen.
€ 1.399
van € 1.699
Twist Lite single
Giant. Met een stabiel frame en vaste voorvork. Regel
de juiste ondersteuning en de verlichting eenvoudig
via de LED verlichte RideControl.
Uitvoering: Shimano Nexus 7 versnellingen met V-brakes
Gewicht: 21,2 kg (excl. accu)
Extra: • Handmatig verstelbare stuurpen
• Gratis accutas
- Accu: 2 Li-Ion accu’s, 36V (8Ah)
- Accucapaciteit: 576 Wh
- Actieradius: Tot 140 km
- Kracht: 250W
- Gewicht: 2,2 kg
- Max Torque: 30Nm
€ 1.199
van € 1.499
Goudvlinderstraat 2-4 2805 KL Gouda
Tel.: (0182) 51 31 89 info@profile-hoogeveen.nl
2
e
P
a
a
s
d
a
g
g
e
o
p
e
n
d
1
2
.0
0
- 1
7
.0
0
Boekenplank van Verkaaik
5
FAMILIE
Het bakken van de Grootste Goudse Stroop-
wafel ooit, gaat door. Op zaterdag 29 juni
willen zeven Gouwenaars dit record gaan
vestigen.
Het enorme bakijzer is inmiddels gereed en
achter de schermen wordt regelmatig proef
gebakken. De Grootste Goudse Stroopwafel
wordt met een diameter van 2,5 meter een stuk
groter dan de bekende wafel van acht centi-
meter. De recordpoging zal worden aangemeld
bij het Guinness Book of Records. De organi-
satie is in handen van zeven Gouwenaren die
de stad positief in het nieuws willen brengen
en de stroopwafel voor altijd aan Gouda willen
verbinden. De realisatie wordt mede mogelijk
gemaakt door ondersteuning van bedrijven uit
de Goudse regio. Mecotech en Icamat zijn ver-
antwoordelijk voor de technische realisatie van
het reuze bakijzer. Het Stroopwafelwinkeltje
levert de ingrediënten en technische kennis.
Alle andere stroopwafelbakkers uit de stad zijn
ook bij het evenement betrokken. De komende
tijd zal in het teken staan van veel oefenen. “Dat
is nodig, want het is een uitdaging om in dit
formaat een stroopwafel te bakken die net zo
lekker is als de ‘gewone’, kleine stroop wafel.
Met een bakijzer van 3.000 kilo, een grote hijs-
kraan, veertig kilo deeg en twintig kilo stroop
belooft het volgens de initiatief nemers een
waar spektakel. De vorderingen zijn te volgen
via www.grootstestroopwafel.nl.
Paaswandeling op IJsselhof
‘Zorg in de laatste levensfase’
Mijn broers zijn fanatieke fietsers. Zo is mijn
jongste broer afgelopen jaar gaan fietsen in
Vietnam en Laos en heeft mijn oudste broer
voor dit jaar (opnieuw) een fietstocht naar
Santiago de Compostela op de planning staan.
Mij is dat allemaal veel te ver weg. Ik ben
meer een mooi weer fietser. Het hoeft voor
mij allemaal niet zo ver weg, zolang het maar
comfortabel trappen is, met de wind in de rug
en voldoende pleisterplaatsen voor een kopje
koffie langs de route. Al zou ik het stiekem
wel leuk vinden al die afgelegen plaatsen te
bezoeken.
Ik wordt op mijn wenken bediend. Recentelijk
is er een tweedelige fietsgids uitgekomen, die
mij in staat stelt op comfortabele wijze op de
fiets van Napels naar Siberië te gaan. Of via
Canada, Amerika en Oostindië naar Bombay.
Wat blijkt: Tientallen namen van plaatsen,
dorpen, gehuchten en natuurgebieden in
Neder land verwijzen naar verre bestemmin-
gen. In elk deel verbinden negen etappes deze
‘uitheemse’ namen in Nederland via de mooi-
ste fietsroutes. Dat betekent, dat ik zonder
paspoort al die plaatsen kan aandoen. Kortom:
Een wereldgids! Een wereldgids die voorzien
is van goede routebeschrijvingen, behoorlijk
kaartwerk (uitneembaar) En door gebruik te
maken van ANWB-knooppunten kan ik eigen-
lijk niet verdwalen. (Wat met mijn richting-
gevoel geen overbodige luxe is ;-)
Die gaat dit jaar dus mee in de vakantiekoffer.
Bart Jansen
Op Eerste Paasdag vindt er opnieuw in
alle vroegte een paaswandeling plaats op
begraafplaats IJsselhof.
“Er zijn er veel inwoners in Gouda voor wie
er redenen zijn om tegen feestdagen zoals
Pasen op te zien. Dat is ook de drijfveer om
deze wandeling te organiseren: mensen de
mogelijk heid geven te herinneren, te rouwen,
maar gelijktijdig ook tekenen van hoop en
nieuw leven te laten zien. Van oudsher is Pasen
de dag van nieuw leven, van herrijzen. Daar-
om deze wandeling, juist op 31 maart, Eerste
Paasdag”, licht de organisator toe. Na afloop
van de wandeling is er een kopje koffie in de
koffie kamer van Yarden. De wandeling duurt
van 8.00 tot 8.45 uur. Deelname is gratis. Op-
geven is niet noodzakelijk, deelnemers kunnen
gewoon aansluiten. Bel voor meer informatie
(0182) 532 387.
Op de dinsdagen 9 en 16 april organiseren
Wendy Hopmans van Sanare Zorg & Welzijn
en Petra Verschoor van Sereen Uitvaartverzor-
ging een tweedelige workshop rondom het
levenseinde.
Daarbij komen vragen aan de orde als hoe ziet
de zorg er in de laatste levensfase eruit, kan dit
zelf geregeld worden, kan iedereen thuis ster-
ven en hoe kan ik mijn uitvaart vormgeven?
‘Stilstaan bij’ en ‘inspiratie opdoen’ zijn de
sleutelwoorden. Belangstellenden kunnen ook
samen met de partner, familieleden of vrienden
deelnemen. De avonden worden gehouden van
19.30 tot 22.00 uur, met inloop vanaf 19.15
uur in het Zorgpunt Zuidplas, IJslandsmos 4 in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor meer infor-
matie: www.sanare.nl of www.sereenuitvaart-
verzorging.nl/nieuws. De deelname is gratis
en aanmelden kan via info@sereen.nu of
info@sanare.nl of telefonisch via (06)
103 662 95 of (0180) 310 180.
Op de eerste dag van de officiële lente is het eerste lammetje geboren bij Kinderboerderij de
Goudse Hofstede. Het lammetje kreeg de toepasselijke naam Lente. Afgelopen weekend kwamen
er speelkameraadjes bij; geiten Sophie en Ceth hebben beide een tweeling gekregen. De kinder-
boerderij verwacht nog meer geboortes deze week: “Geit Tess kan ieder moment bevallen en deze
week zijn er ook nog twee schapen uitgerekend.” De moeders en lammeren maken het prima en
mogen kraamvisite ontvangen. De geboorte van de jonge dieren wil de kinderboerderij samen met
de bezoekers vieren tijdens een groot kraamfeest op zondag 7 april. Er zal beschuit met muisjes zijn
en men kan op kraamvisite bij de schapen en geiten. Ook is er een knuffelhoek met cavia’s, konijnen
en kuikentjes en kinderen kunnen knutselen en deelnemen aan spelletjes. De hele dag is het moge-
lijk om deel te nemen aan een leuke en leerzame speurtocht over jonge dieren. De activiteit wordt
‘s ochtends en ‘s middags gehouden en duurt een uur (van 11.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 14.00
uur en van 14.00 tot 15.00 uur). Het jongdierenfeest is leuk voor jong en oud en deelname kost drie
euro per persoon. Meer informatie is te vinden op www.kinderboerderijgouda.nl.
In 2011 werd het idee geboren om de grootste stroopwafel te bakken (archieffoto).
Geboortegolf kinderboerderij
R

Fietsen rcnd de wereId
in NederIand
(1 Nccrd] (2 Zuid]
www.verkaaikbceken.nI
£ 22,50
∂Dé biologisch specialist
van de regio!

Door de succesvolle appelsap actie schonken wij € 750,- aan War Child.
Klanten Bedankt!
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di,wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Dé biologisch specialist
de reg
sch speci
!
pp
Recordpoging grootste
Goudse stroopwafel
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
9\qf\bfeq\il`d\j_fniffd
\ej_fnkl`emXe+,'d
)
N|[verhe|dsstraat !4 º 0000k
0!82 5! 46 83 º over|ampçroep.a|
6
ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Elburgplein 6 - 8 | 2803 PX Gouda | t: 0182-74 90 22
maandag 13:00 - 17:30 | dinsdag, oensdag en vrijdag 10:00 - 17:30 | donderdag 10:00 - 17:30 19:00 -21:00 | zaterdag 10:00 - 17:00 | koopzondag 1 & 7 april 12:00 - 17:00
€ 799,-
BestSeller!
€ 349,-
BestSeller!
Design loungefauteuil “HSVIK”
in Moreno. In vele stoffen en kleuren!
bij aanoop vana €100,- een
gatis design uje t..v €29,95
bij aanoop vana €100
gatis design u
3-zitsbank Medelin zoals afgebeeld in stof River
NU INTRODUCTIEPRIJS € 899.- € 799,- | in leder vanaf € 1499,- | 2-zitsbank in stof River € 799,- € 699,- | in leder vanaf € 1299,-
| 3,5-zitsbank in stof River € 999,- € 899,- | in leder vanaf € 1599,- | fauteuil zoals afgebeeld in stof River € 599,- € 549,- | in leder vanaf € 899,-
bij aankoop vanaf € 100,- een
gratis prosecco-set t.w.v € 29,95
bij aankoop vanaf €
G
R
A
T
IS
p
ro
se
c
c
o
-se
t
G
R
A
T
IS
d
e
sig
n krukje
.xooon-gouda.nl
N
IEUW
IN
G
O
UD
A
Opening op
1 april (2e paasdag)
N
IEUW
IN
G
O
UD
A
Opening op
3-zitsbank Medelin
€ 899,-

zoals afgebeeld
in stof River
C = 799 ,-
www.hendersandhazel-gouda.nl
7 ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
A12 A12
N452
A12
in
g
a
n
g
u
itg
a
n
g
< richting Rotterdam
Den Haag
<
ric
h
tin
g
W
a
d
d
in
xve
e
n
richting Gouda >
richting Utrecht >
P
P
P
A12
www. gostores.nl / gouda www.facebook.com/gostoresgouda
XL Paasdagen
bij GoStores Gouda
Speciaal voor de kids:
■ Springkussen & klimbaan
■ Gratis poffertjes en limonade
■ Koffie voor je ouders
Op het plein:
■ XL stroopwafels
■ Live muziek van DJ Werner
2
e
Paasdag van 10.00 tot 17.00 uur
Afrit 11, direct aan de A12 (Goudse Poort)
G
r
a
t
i
s

p
a
a
s
e
i
e
r
e
n
v
o
o
r

d
e

e
e
r
s
t
e

5
0
0

b
e
z
o
e
k
e
r
s

8
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
DiNeReN
tUsSeN bOeKeN
AlAiN cLaRk
gAf eEn oPtReDeN
KuNsTvEiLiNg HuIs vAn dE StAd
CoR bAkKeR
De War Child actie ‘Lange Tafels tussen
de Boeken’ trok 22 maart 36 personen
en bracht in totaal 864 euro op.
Zanger Alain Clark was een grote
publiekstrekker. Hij zong zijn nieuwe
liedje.
De kunstveiling in het Huis van de Stad
leverde vrijdag 22 maart 2300 euro op
voor War Child.
Cor Bakker en Alain Clark voerden een remix op
van het nummer ‘Wanderwall’.
Vele particulieren droegen hun steentje bij.
Vrolijk Pasen
Op zaterdag 30 maart a.s. heerst er een echte
Paassfeer in winkelcentrum Bloemendaal
De gehele dag kunt u dlverse Paashazen tegenkomen terwl[l u aan het wlnkelen
bent. Twee gulle hazen sprlngen door het wlnkelcentrum en voorzlen u van allerlel
lekkernl[en, dle zl[ ult hun mand[e toveren. voor de klnderen wordt natuurll[k tl[d
gemaakt voor een praat[e of een hazenknunel!

www.winkelcentrumbloemendaal.nl

winkelcentrum

De De De De De De De De De De De Deeeeee Dee WWWWWWWWWar aar ar ar ar aa CCCCCCCCCChi hi hi hi h ld ld ld ld ld aaaaact ct ct ct ctt ctttie ie ie ie iie ii ‘‘‘‘‘‘La La La La LLa Lang ng ng ngeeeee Ta Ta Ta Taa Taaaaaaffffffe fe fe fee fe ffe fe fe ffels ls llls ls ls lss lllls llllllllls tttttttttttus us us us uuuuuuuusse se se se se sse se sse sennnn Za Za Za Za Za Za Za Za ZZZZZa ZZZa ZZZa Za ZZZZZZZa Za Za ZZZ ng ng nng ngg nggger er er eer er er e AAAAAAAAAAAAAla la la lain in in ii CCCCCCCla la a la la la la aaaark rk rk rk k rk rk kk r wwwwas as as as a eeeeeeeeeen en en en eee ggggggro ro ro ro rro rro o rotte tte te ttte te t
vElDhUiS eN kEmPeR
Richard Kemper (foto) speelde samen
met Remco Veldhuis al om 8.45 uur hun
bekende liedje ‘Ik wou dat ik jou was’.
CCCCCCCCCCC
vvvvvvv
VVVVVVVVVV
MoBiElE sTuDiO
oP dE mArKt
Op grote schermen waren de verrichtin-
gen van 538 dj’s tijdens de live-uitzen-
ding te volgen.
9
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
‘Samen scheiden
wordt niks;
wie komt er nu
voor míjn
belangen op?’
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZc™BVg^VccZ@g^Z\Zg
gouda@scheidingsplanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZglZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
‘Help, ik ga scheiden!’ aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.
In goed onderling overleg scheiden is niet voor iedereen weggelegd. Partijen staan soms lijnrecht tegen-
over elkaar. En twijfelen aan de bedoelingen van de ander. Als financieel deskundige en vertrouwens-
persoon behartigt de Scheidingsplanner uw belangen en zorgt ervoor dat u financieel weer verder kunt.
Help, ik ga scheiden!
Belastingaangifte?
uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47„2801 #-'OUDA„0182 - 58 70 70„WWWVDSPRONGNL
cHeQuE oNdErNeMeRs
bUrGeMeEsTeR
gOuDaFm
Ondernemers uit de binnenstad haalden met
hun Valentijnactie 1522 euro op. De verkoop van
stroopwafels en stadhuisjes was goed voor 2000
euro.
Burgemeester Milo Schoenmaker was nauw be-
trokken bij de Goudse benefietactiviteiten voor
War Child.
Garro Wiersema van GoudaFM verzorgde de live-uitzending van GoudaGeeft.
GoUdAgEeFt
Bands, vrijwilligers, ondernemers en bezoekers trotseerden zaterdag
23 maart de kou om op de Nieuwe Markt van muziek te genieten en een
donatie te doen voor 538 voor War Child. In totaal is er met dit evenement
3.600 euro opgehaald. Dit bedrag werd maandag symbolisch aan War Child
overhandigd.
Ba Ba Ba Ba BBaaand nd nd nd nd n sssss vvvvvvvri ri ri rijw jw jw wil il il il il illi li lli li li li li li iiii lige ge ge gge ge gee ge ge ge ggggg rs rs rs rs s rs rs rs rs on on on on on ooonnnnn on on onnnnnnnnnnn onnnnnnnnnnnn onnnnnnnnnnnnn onnnnnnnnnnnnnnde de dde dde dde de de dddddddd rn rn n rn n rrrnem em em eem em em emer eer er er erssss een eeen enn en en bbbbbbbbez eez ez ez ezzzz ezoe oe oee oe oe o ke ke ke ke ke ke kers rs rrs rs ttttttro ro ro roooots ts ts ts ttsee ee ee ee eerd rd rd rdddd rd rden en en en
10 ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
(0182) 69 55 55
www.rabobank.nI/gouwestreek
||¦k vcc. Je ..t|evcc.....Jer c¦ ......|c|.rk.r|/çco.est.eek.
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO
||eo.e A¦¦s Jc.r|c.Jer .|s ¦e k|.rt .c.Jt.
|.t |s |et |Jee.
|'A¦¦' ¦|¦ .| eer
.eker|rç ||¦ Je
|.|c|.rk¯
O¦er ¦|¦ eer |et..|.eker|rç ||¦ |.|c|.rk ´co.est.eek er
|er ¦e r|et coJe. J.r 25 ¦...¯ |.r k.|¦ç ¦e vcc. - 25 ..r
A¦¦s. ||¦k c¦ cr.e s|te!
K
i
e
s

v
c
c
r

f

2
5
n
n
n

A
µ
µ
s
l

VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
ßcsbief
Achterham
Fricandeau
Zeeuws spek
kipñIet rcIIade
CriIIwcrst
natureIlkaas
ßcckvIees
ßauwe ham
1UU gram 0.99
Verse vIeeswaren
1UU gram 0.99
ÿøøraæ L|øgerij vøn £argJ
1. ßeste en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI £25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
$ij< vaar æeer øønbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
Magere
runderrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 9.98
MaIse kip-
ñIetrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 6.98
Dccrregen
varkensrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 5.98
Verse varkenshaas
Kìlo 9.98
kcgeIbiefstuk
Kìlo 9.98
PaardenkcgeI-
biefstuk ßoIermals
kìlo 9.98
5chcuder-
ñIetrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 5.98
HcIIandse kipñIet
HeerlIjk mals
Kìlo 5.98
Magere ribIappen
Magere sucadeIappen
Magere hacheevIees
MaIse kcgeIbiefstuk
MaIse stuk rcsbief
Magere rundergehakt
HaIf cm haIf gehakt
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Haasbiefstuk
Hertenbiefstuk
Entreccte steak
ßibeye steak
Kìlo 19.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Vers suddervIees
Magere fricandeau
MaIse hamIappen
MaIse karbcnade
MaIse vIeeskrabben
Magere spekIappen
MaIse hamschijf
MaIse ñIetrcIIade
MaIse ñIetIapjes
MaIse schcuder-
ñIetrcIIade
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 4.98
Kìlo 6.98
Kìlo 6.98
Kìlo 5.98
UU gram
UU gram
UU gram
1UU gram
LendeñIetrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 6.98
PaastcpperI
Ccrdcn ßIeu Ham+kaas
ZIgeuner, pIIIIg oI naIurel
2+2 CßATI5
U beIaalI U.8U per 1UUg
Vers varkensvIees
Kìlo
9.98
Verse Iange varkenshaas
Paastip:
Paardengehakt
ßibIappen
5ucadeIappen
ßieñappen
Paarden hacheevIees
kcgeIbiefstuk
Paardenrcsbief
PaardenrcIIade
Paarden Iendebiefstuk
Paarden haasbiefstuk
Vers HcIIandse paardenvIees
Kìlo 3.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 19.98
AmbachteIijke pathé's
dIverse soorIen
1OO gram 1.49
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
CcurmetschcteI deIuxe
ßIeIsIuk, varkenshaas, kIpñleI, mInI
hamburgers, mInI saIé, mInI ñleIlapjes.
Dp luxe schoIel opgemaakI.
Per kìlo 9.98
tschcteI deIuxe
tschcteI deIuxe
Pasen met de heIe famiIie
Lamsbcutje zcnder been
Lamsrekjes cf
IamskcteIetjes
Kìlo 9.98
Kìlo 14.98

K
aardenkcgeI- aardenkcgeI- PaardenkcgeI- ardenkcgeI- ge geI e aa aa Paaa
IamskcteIetjes IamskcteIetjes amskcteIet skcte jj
PaasknaIIerI
ßundercarpaccic
per 1OO gram
1.98
5charreIeieren
HeerlIjk vers
doos 1O sL. 1.50
I f miIie
DId Amsterdam kaas
Kìlo 7.98
1cng beIegen kaas
Kìlo 5.98
f
iIie
Wij vragen ncg enthcusiaste medewerkers die ñexibeI
en parttime wiIIen werken en cck zaterdaghuIp gezccht
vccr de verkccp en schccnmaak.
TeI. (06] 142 774 66 - beIIen cnder kantccruren
3
4
PPP
11 FAMILIE / UITGAAN
De Goudse band Handsome Poets is genomi-
neerd voor ‘Beste Band’ en hun lied Sky on Fire
voor ‘Beste Single’ bij de 3FM Awards. Deze
vindt plaats op 18 april in de Gashouder in
Amsterdam.
De genomineerden voor de 3FM Awards 2013
werden woensdag 20 maart bekendgemaakt.
De mannen van Handsome Poets moeten het
als band opnemen tegen Bløf, Go Back To
The Zoo, Kane en Racoon. Het lied Sky on
Fire moet concurreren met Come together van
Kane, Oceaan van Racoon, Can´t make up
my mind van The New Shining en Slapeloze
nachten van The Opposites. Stemmen kan op
de stempage voor de 3FM Awards editie 2013
die geopend is tot en met de dag van de 3FM
Awards, donderdag 18 april om 10.00 uur.
‘s Avonds vanaf 20.30 uur worden ze uitgereikt
aan de winnende artiesten.
AfterPassion in Goudse Sint Jan
Kort nieuws
Kinderkledingbeurs Speelwinkel
De Speelwinkel uit Gouda organiseert vrijdag
5 en zaterdag 6 april en haar jaarlijkse zomer
kinderkledingbeurs. Op vrijdag 5 april van
19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 6 april van
10.00 tot 12.00 uur. Alle kleding hangt op maat
van 80 tot 176. Wie kleding wil inleveren kan
terecht op donderdag 4 april van 19.00 tot 21.00
uur en op vrijdag 5 april van 9.00 tot 11.00 uur.
Van de opbrengst gaat tien procent naar het
goede doel: Ecokids Peru (Stichting Initiatief-
groep Raambuurt, www.raambuurtgouda.nl).
De Speelwinkel bevindt zich op Raam 60-62
in Gouda. Bel voor verdere informatie met (06)
463 462 99 of e-mail:
kledingbeursdespeelwinkel@hotmail.com.
Natuurfotografie in Gouda Studio’s
Van 21 maart tot 3 mei exposeert fotografe
Ingrid Daniëlla van der Spoel haar werk in
Gouda Studio’s aan de Oosthaven 12. Als dier-
ecoloog en gedragsbioloog is het niet verwon-
derlijk dat de natuur de grootste inspiratiebron
is voor Van der Spoel. Maar zij interpreteert die
op een volstrekt eigen manier. Met als thema
‘alles stroomt en niets is blijvend’, hebben
haar foto’s een mysterieuze, sprookjesachtige
en melancholieke toon, die stemt tot naden-
ken. Ingrid Daniëlle van der Spoel studeerde in
2010 af aan de Amsterdamse fotoacademie en
werd door fotograaf Erwin Olaf bestempeld als
talent met een geheel nieuwe visie op natuur-
fotografie. De expositie wordt geopend op
zater dag 23 maart om 16.30 uur. De toegang is
vrij. Inlichtingen op www.goudastudios.nl.
Tekenen in bibliotheek
De organisatie Sketchcrawl Gouda nodigt
iedereen uit om op zaterdag 13 april te komen
tekenen in de openbare bibliotheek Gouda. Op
de jongerenafdeling (boven) van de Centrale
Bibliotheek kan iedereen komen tekenen
tussen 11.00 en 16.30 uur. Er zijn bankjes,
zitjes en olifantspootjes om op neer te strijken.
Tekenaars kunnen ook een stoel onder de arm
nemen om op precies dat ene goede plekje te
kunnen schetsen. Bij mooi weer is het mogelijk
op de binnenplaats plaats te nemen. Iedereen
die van tekenen houdt is welkom op Sketch-
crawl Gouda. Deelname is gratis en voor alle
leeftijden. Iedereen neemt zijn of haar eigen
tekenspullen mee en kan aanschuiven. De hele
dag of een uurtje, men is van harte welkom.
“Aanmelden is niet nodig, maar het verhoogt
wel onze voorpret”, aldus de organisatie.
De Sint-Janskerk organiseert zaterdag
30 maart een AfterPassion in de vorm van een
PaasNachtDienst. Het begint om 22.00 uur als
de kerk schaars verlicht en stil is. Dat past bij
deze ‘Stille zaterdag’voor Pasen.
Twee jaar geleden trok de AfterPassion na The
Passion in Gouda ruim 3000 bezoekers. Gerard
Bijkerk van het Missionair Team van de Sint
Janskerk verzorgt 30 maart het passieverhaal.
‘De Via Dolorosa’ bezingt de lijdensweg die
Jezus aflegt en wordt ondersteund door het
dragen van een groot houten kruis door tien
Goudse jongeren. Afgewisseld met eigen-
tijdse passiemuziek biedt dit programma een
toe gankelijke benadering voor iedereen. De
Goudse Jafeth en Sifra Bekx van de bekende
formatie ‘InSalvation’ zorgen voor zang en
piano. Bente de Leede speelt viool en onder-
steunt soms de zang. Halverwege vertolk
Christiaan Ingelse op het grote orgel de wen-
ding van de zwartstenacht naar de het keerpunt
van het nieuwe leven: de opstanding van Jezus.
De afterpassion duurt van 22.00 tot 23.00 uur,
toegang is gratis. Inzameling voor de onkosten.
Handsome Poets (foto Van Velthoven).
Attentie opgelet!
V.a. 5 april a.s. is de algemene koopavond in
Winkelcentrum Bloemendaal op vrijdag tot 20.00 uur.
,PNHF[FMMJHXJOLFMFOJOXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBM
Met maar llefst 65 wlnkels van droglst tot dlerenwlnkel en van kledlngwlnkel
tot kapper vlndt u hler alles onder l dak!
.BBSXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBMCJFEUNFFS
3 grote supermarkten
Gemakkell[k parkeren
Pulm 700 parkeerplaatsen
www.winkelcentrumbloemendaal.nl

* Informeer of uw
favoriete winkel
geopend is.
winkelcentrum

*
Overdekt wlnkelen
veel verschlllende branches vertegenwoordlgd
De wlnkellers heten u van harte welkom !
Nominaties 3FM Awards
voor Handsome Poets
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Wekelijks live jazz bij Gouda Studio’s
Iedere dinsdagavond speelt de jazz-formatie
JetSet op het podium van Gouda Studio’s aan
de Oosthaven 12.
Een aantal fervente aanhangers weet inmiddels
de weg naar de optredens van JetSet te vinden,
maar het fenomeen van een wekelijkse live
jazz-avond is bij het grotere Goudse publiek
nog onbekend. Geheel ten onrechte, volgens
Gouda Studio’s: “De echte jazz-liefhebber
kan hier helemaal zijn hart ophalen. De band
bestaat uit Robert Bogaart (trompet), Marc
Bouter saxofoon), Jorn Dal (toetsen), Peter
Gheysen (bas) en Satindra Kalpoe (drums),
muzikanten die ieder hun sporen al hebben
verdiend in de jazz-scene.” Naast de vaste kern
is er ook ruimte voor gastoptredens. De entree
voor deze optredens is vrij en de aanvang is om
20.30 uur. Inlichtingen: www.goudastudios.nl. JetSet (Ivens Fotografie)
Archieffoto van The Passion in Gouda.-

Voor al je rijbewijzen

7

€ ,

dagen + examen + gra theorie nu voor máár 1.595 -
Het VerkeersCollege
Nu ook in Reeuwijk12
ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Sanisale.com Alphen a/d Rijn I Hoorn 67 I 2404 HG ALPHEN A/D RIJN I t. 0172 - 240 111
- naast Van der Valk Hotel Avifauna - www.sanisale.com
AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER - HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HOOGEVEEN - PURMEREND - TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - WORMERVEER - ZWAAG
2
e
PAASDAG GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR
TOILETSET
+ Compleet met Grohe inbouwframe
en bedieningsplaat in wit
+ Sphinx wandcloset
incl. zitting
van 629,-
voor 269,-
STROKENMIX
van 69,95
voor
49,50 pm²
HANSA
RENOVATIESET 90 CM
Thermstaatkraan (+S Kopp.)
en glijstangset!
van 309,-
voor
181,-
OPENINGSTIJDEN Ma. 13.00 - 18.00 uur, Di. t/m Do. 10.00 - 18.00 uur, Vr. 10.00 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur
BEZOEKADRES SHOWROOM:
Mercuri usweg 14
2741 TA Waddi nxveen
T +31[0]182– 63 61 20
F +31[0]182– 63 58 24
E i nfo @voskuil enkozij nen. nl
I www. voskuil enkozij nen. nl
Landelijk 1920 - 1930
K lassiek
M o d ern
KOM OP ZATERDAG NAAR ONZE SHOWROOM
EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN!
Dat is het motto van Voskuil en Kozij ntechni ek.
De mogelijkheden i n ont werp en uitvoeri ng
zij n onei ndi g. Door uitsl uitend gebruik te
maken van duurzaam geproduceerd hout en de
modernste producti emethoden maakt Voskuil en
Kozij ntechni ek i n ei gen fabri ek onderhoudsarme
maat werkkozij nen, -ramen en -deuren naar de wens
van i edere opdrachtgever. Van desi gnkozij nen met
strakke details tot kl assi eke kozij nen met si erlijke
proIlerihg. Voskuileh Kozi|hIechhiek maakI heI eh
ki est natuurlijk voor hout!
WAAROM KOZIJNEN VAN HOUT?
Hout is:
Duurzaam
Mili euvri endelijk
Recycl ebaar
Isol erend
Veili g
Veelzij di g
Sterk
Onderhoudsarm
ECHTE KOZIJNEN ZIJN
NATUURLIJK VAN HOUT!
Primera Gildenburgh, weer als nieuw
Marco van der Horst is een enthousiaste ondernemers in Winkelcentrum Bloemendaal.
www.busyness.nl Jaargang 8 Nummer 3 28 maart 2013
Primera Gildenburgh in Winkelcentrum
Bloemendaal heeft als winkel al in vele
vormen bestaan. Van kleine kiosk aan de
buitenzijde tot aan de huidige locatie midden
in het winkelcentrum. Na een grote ver-
bouwing van het winkelcentrum met twee
verhuizingen van de winkel, is het voorlopig
even klaar.
Afgelopen maand heeft de meest recente, en
voorlopig laatste, verandering plaats gevonden.
De winkel is een stuk groter geworden na de
splitsing van het Postkantoor in een ING service
punt en een PostNL balie. Er is nu meer ruimte
voor boeken, tijdschriften en wenskaarten. De
ruimte voor tabak was al groot. De plannen
voor de toekomst zijn onverminderd ambitieus.
Dit jaar is het doel een notering in de top 25 van
Nederland bij de staatsloterij. “Gezien het aan-
tal vele grote prijzen die er dit jaar zijn geval-
len, moet het lukken”, zegt eige naar Marco van
der Horst. “Ook de gezellige bijeenkomsten
van het Goudsch Sigaren Genootschap blijven
we organiseren. En zo staan we ook weer op
Gouda Culinair met een mooie stand op 6,
7 en 8 september. (20)13 een ongeluksgetal?
Als het aan Primera Gildenburgh ligt in ieder
geval niet. En wij zien u dan ook graag in onze
vernieuwde ruime winkel verschijnen.”
Van Beynum Volkswagen
Burg. Van Reenensingel 117, 2803 PA GOUDA
Leidsestraatweg 132, 3443 BZ WOERDEN
www.vanbeynum.nl
De actie “Verkoop tegen inkoopprijzen” hebben
we wegens succes verlengd! Na de up! en Polo show
hebben wij extra up!’s en Polo’s ingekocht zodat u
kunt proteren van ons inkoopvoordeel! Tevens zijn
alle andere Volkswagen modellen extra voordelig
geprijsd en proteert u van extra veel inruilpremie.
Bekijk onze website voor het complete aanbod.
Hoger wordt de korting echt niet!
Wees op tijd, want de voorraad is beperkt.
Inkoopprijzen!
Jeroen Zeegers info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
Advertentie 2
Bouwjaar: 2001
Woonopp.: ca. 117 m2
Inhoud: ca. 390 m3
Perceelopp.: 264 m3
Stolwijk – Poldertocht 16
Vraagprijs: €299.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1959
Gebruiksopp.: ca. 130 m2
Inhoud: ca. 365 m3
Garage en berging: ca. 24 m2
Eigen grond: 263 m2
Gouda – Oranje-Nassaulaan 1
Vraagprijs: €230.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1966
Gebruiksopp.: ca. 124 m2
Inhoud: ca. 385 m3
Eigengrond: 104 m2
Gouda – Eerste Hieronymus van Alphenstraat 37
Vraagprijs: €185.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1954
Gebruikopp.: ca. 90 m2
Inhoud: ca. 270 m3
Berging: ca. 22 m2
Eigengrond: 167 m2
Gouda – Groen van Prinsterersingel 38
Vraagprijs: €190.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1934
Gebruikopp.: ca. 105 m2
Inhoud: 340 m3
Eigengrond: 166 m2
Gouda – Tweede Kade 80
Vraagprijs: €198.000 k.k.
Bouwjaar: 1979
Gebruiksopp.: ca. 140 m2
Inhoud: ca. 400 m3
Eigengrond: 153 m2
Gouda – Magalhaeslaan 15
Vraagprijs: €235.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1974
Woonopp.: ca. 150 m2
Inhoud: ca. 400 m3
Eigengrond: 170 m2
Haastrecht – Esdoornstraat 75
Vraagprijs: €350.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1965
Woonopp.: ca. 85 m2
Inhoud: ca. 260 m3
Eigengrond: 114 m2
Haastrecht – Willem-Alexanderlaan 15
Vraagprijs: €174.950 k.k.
Bouwjaar: ca. 1966
Woonopp.: ca. 90 m2
Inhoud: ca. 265 m3
Eigengrond: 148 m2
Haastrecht – Jaagpad 79
Vraagprijs: €199.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1956
Gebruikopp.: 90 m2
Inhoud: 240 m3
Eigen grond: 261 m2
Haastrecht – Nachtegaalstraat 1
Vraagprijs: €190.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1993
Woonopp.: ca. 110 m2
Inhoud: ca. 330 m3
Eigen grond: 160 m2
Haastrecht – Leeuwerikstraat 23
Vraagprijs: €267.500 k.k.
Bouwjaar: ca. 1967
Woonopp.: ca. 115 m2
Inhoud: ca. 345 m3
Eigengrond: 236 m2
Haastrecht – Julianalaan 127
Vraagprijs: €250.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1967
Gebruiksopp.: ca. 120 m2
Inhoud: ca. 350 m3
Eigen grond: 221 m2
Haastrecht – Julianalaan 95
Vraagprijs: €235.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 2005
Gebruiksopp.: ca. 96 m2
Inhoud: 230 m3
Inpandig balkon ca. 6 m2
Haastrecht - De Ruyterstraat 94
Vraagprijs: €237.500 k.k.
Bouwjaar: 1993
Woonopp.: 130 m2
Inhoud: 390 m3
Eigengrond: 134 m2
Gouda – Gandhiweg 92
Vraagprijs: €239.500 k.k.
Bouwperiode: 1920-1935
Gebruiksopp.: ca. 120 m2
Inhoud: ca. 360 m3
Garage opp.: 22 m2
Eigengrond: 230 m2
Hekendorp – Oostkade 2
Vraagprijs: €299.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1998
Woonopp.: ca. 150 m2
Inhoud: ca. 490 m3
Eigengrond: 128 m2
Hekendorp – Goejanverwelle 28a
Vraagprijs: €315.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1996
Woonopp.: ca. 180 m2
Inhoud: ca. 580 m3
Eigengrond: 400 m2
Polsbroek – Heer Willem van Egmondstraat 19
Vraagprijs: €325.000 k.k.
Bouwjaar: ca. 1930
Woonopp.: ca.100 m2
Garage: ca. 40 m2
Inhoud: ca. 450 m3
Perceelopp.: 655 m
Vraagprijs: €449.500 k.k.
Haastrecht – Provincialeweg Oost 74
Bouwjaar: 1962
Woonopp.: ca. 265 m2
Inhoud: ca. 720 m3
Eigengrond: 1858 m2
Haastrecht –Provincialeweg West 30B
Vraagprijs: €590.000 k.k.
Hoogstraat 8o - z8¸¡ 8H Haastrecht
1e|. o¡8z ¸o ¸o p¡ - lnIoQk|elnmake|aardl[.n|
www.k|elnmake|aardl[.n|
OPLN HUIS
van ¡¡.oo - ¡¸.oo uur
Zaterdag 6 aprl|
Bouwen & wonen 3
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind april 2013.
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 · 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 · M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl · www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Werkt u graag een handje mee... vraag eens naar de mogelijkheden
houd
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
Vrijwilligerspenning medewerkers
wijkvereniging Achterwillens
Yvonne Hoogendijk en Albert van Welzenis ontvingen zaterdag 23 maart de vrijwilligerspenning
van de stad Gouda uit handen van wethouder Marion Suijker. Zij krijgen de penning vanwege hun
trouwe en langdurige inzet voor de wijkvereniging Achterwillens. Wijkvereniging Achterwillens is
op 10 maart 1988 opgericht als gezelligheidsvereniging. De vereniging draait op vrijwilligers en
organi seert diverse activiteiten zoals bingo, kaart- dart- en biljarttoernooien. Dit jaar bestaat de
vereniging 25 jaar.
BOUWEN WONEN &
Hoofdkwartier Gouda
maakt nieuwe start
Het Hoofdkwartier Gouda heeft bijgedragen aan onder andere het initiatief van de Kaas- en
ambachtenmarkt.
Het Hoofdkwartier Gouda, een gezelschap
van Goudse ondernemers, is voor het grote
publiek misschien geen bekende naam. Toch
heeft het in de afgelopen decennia bijgedra-
gen aan veel initiatieven in de Goudse binnen-
stad zoals het Randstad Jazz Festival, Kaars-
jesavond en de Kaas- en ambachtenmarkt. Na
een korte onderbreking is het Hoofdkwartier
klaar om een nieuwe start te gaan maken. Op
27 juni beëdigen de aan het Hoofdkwartier
verbonden Gilde Der Ere Waegemeesters, de
burgermeester van Gouda tot Opper Waege-
meester.
Het Hoofdkwartier, dat vroeger onder de naam
Genootschap Graaf Floris de Vijfde opereerde,
bestaat al bijna dertig jaar en heeft als doelstel-
ling het promoten van Gouda in de breedste
zin van het woord. “Een positief imago van
onze stad straalt ook af op het Goudse bedrijfs-
leven. Dit doen wij door het bijeenbrengen van
financiële middelen en het mogelijk maken van
promotionele activiteiten. In de jaren tachtig en
negentig verzamelden we op deze manier ruim
360.000 euro”, licht Rob van Willigen toe,
voorzitter van het Hoofdkwartier.
Graaf Floris Prijs
“De keuze waaraan de bijeengebrachte gelden
zullen worden besteed, wordt bepaald door de
leden tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Daar
zullen drie goede doelen van maximaal vijf
genomineerde organisaties de ‘Floris prijs’
ontvangen. De organisaties zullen zich tijdens
dit jaarlijkse evenement ook presenteren”, ver-
volgt Van Willigen. “De komende weken zullen
we oud- en aspirant-leden persoonlijk uitnodi-
gen voor het Hoofdkwartierschap. Op 27 juni,
tijdens de opening van het Kaas- en ambach-
tenmarkt seizoen, is er een speciale bijeen-
komst gepland op de Markt. Potentiële leden
kunnen dan opnieuw met ons kennismaken en
horen wat onze plannen zijn.” Bovendien zal
tijdens deze feestelijke opening burgermeester
Milo Schoenmaker worden beëdigd als Opper
Waegemeester in het Gilde der Ere Waege-
meesters. Op 27 juni om 12.00 uur zal de
speciale beëdiging plaatsvinden. Deze is voor
iedereen toegankelijk.
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
Werkzaamheden Noodgodsbrug
TE HUUR/TE KOOP: LAATSTE GARAGEBOX!
Een extra hoge Zilvermijn garagebox te
koop in Gouda ter grootte van 32 m2 met
een hoogte van maar liefst 7,6 meter!
Ruimte nodig voor uw oldtimer(s), een hobby, een plek
waar u kunt sleutelen of iets anders? Met een diepte van
maar liefst 10 m, een breedte van 3,2 m en een hoogte
van 7,6 m, heeft u genoeg ruimte!
Enkele voordelen:
- Uitzonderlijk goede bereikbaarheid, direct naast de A12.
- Ligging op de begane grond, altijd bereikbaar.
- 32 m2 met een hoogte van 7,6 meter en mogelijkheid
voor meer d.m.v. entresol vloer! Meer vierkante meters
voor een lagere prijs!
- Tijdelijk in prijs verlaagd!
Tel. 020 - 668
5
1
54 | www.nesvastgoed.nl
In prijs verlaagd van € 64.900,-
naar € 57.500,- of te huur
voor € 420,- p/maand.
De Noodgodsbrug tussen de Oost- en Westhaven wordt opgeknapt. De werkzaamheden bestaan
uit betonreparaties en schilderwerk aan de onderzijde van de brug, het herstellen van het metsel-
werk en voegwerk bij de brug, het vervangen van de asfaltverharding, het herstellen van de bestra-
ting op het brugdek en het herstellen en schilderen van de leuningen. Door de werkzaamheden is
de brug van 6 mei tot en met 13 mei afgesloten. De invalidenparkeerplaats op de brug vervalt in
deze periode.
Advertentie 4
ZATERDAG 6 APRIL A.S.
LANDELIJKE NVM OPEN HUIZEN DAG!
DE ONDERSTAANDE WONINGEN
ZIJN ZONDER AFSPRAAK TUSSEN
11:00 EN 15:00 UUR TE BEZICHTIGEN!
Voor meer informatie kijk op www.lafeber.nl
of bel 0182 536 888
Gouda, Sophiastraat 90
Vraagprijs: € 169.500,-- k.k.
Gouda, Breevaarthoek 12
Vraagprijs: € 685.000,-- k.k.
Gouda, Albert Plesmanplein 95
Vraagprijs: € 82.500,-- k.k.
Hazerswoude-Dorp, Jan van Eycklaan 8
Vraagprijs: € 375.000,-- k.k.
Reeuwijk, Ravenbergseweg 6
Bieden vanaf: € 750.000,-- k.k.
Reeuwijk, Doornappel 4
Bieden vanaf: € 675.000,-- k.k.
Gouda, Oranjepoldererf 6
Vraagprijs: € 175.000,-- k.k.
Gouda, Thorbeckelaan 55
Vraagprijs: € 129.000,-- k.k.
Gouda, Vlietpolderstraat 30
Vraagprijs: € 195.000,-- k.k.
Bezichtigen tussen 12.00 en 13.30 uur Bezichtigen tussen 11.00 en 12.30 uur Bezichtigen tussen 13.00 en 14.30 uur
Reeuwijk, Reewal 5
Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.
Reeuwijk, ’s-Gravenbroekseweg 146
Vraagprijs: € 1.395.000,-- k.k.
5 Advertentie
1£ hbbk
1£ k00F
M00kßk£Ch1
Crete £sch 926/928/930
1£ hbbk
M00kßk£Ch1
Crete £sch 915
Nieuwbouw 3 bedrijfruimten vanaf circa 371 m² tot circa 568m², bijzonder in
ontwerp en ontwikkeld met vijfsterren kwaliteit t.a.v.;
Circa 780 m² bedrijfsruimte
W W W . B A S I S . N L
T ( 0 1 8 2 ) 5 2 5 7 0 0
F ( 0 1 8 2 ) 5 2 2 4 0 4
bereikbaarheid en centrale ligging met
voldoende parkeerplaatsen
op eigen terrein
duurzaamheid en een laag energieverbruik
veiligheid
hoog comfort door verwarmen en koelen
met vloerverwarming
voorzieningenniveau door parkmanagement
• gelegen op bedrijventerrein ‘Gouwepark’
• op de 2e verdieping van autobedrijf Terlouw
• ontsluiting verdieping middels autolift
• ideaal voor archiefopslag/ voorrraden en materiaal
• ruimte is uitstekend te beveiligen
• vrije hoogte circa 2,80 meter
• per direct beschikbaar
keepsem: v.a. £ 403.000,- v.e.n. huurprijs: v.a. £ 31.000,- per jaar
huurprijs: £ 25.000,- per jaar

GOUDA
Zaterdag 6 apriI
11.00 uur tot 15.00 uur
LandeIijke Open Huizendag
Vrijheidslaan 14 Gouda C 98.000,-- k.k.
Vrijheidslaan 15 Gouda C 112.500,-- k.k.
Johannes Poststraat 128 Gouda C 119.750,-- k.k.
Ronsseweg 191 Gouda C 125.000,-- k.k.
Raam 13 Gouda C 139.500,-- k.k.
Lange Noodgodsstraat 12 Gouda C 139.900,-- k.k.
Tentweg 2 Stolwijk C 149.000,-- k.k.
Hoefsteeg 9 Gouda C 159.000,-- k.k.
Jacob van den Eyndestraat 51 Voorburg C 167.500,-- k.k.
Karel Lotsystraat 15 Gouda C 179.500,-- k.k.
Graaf Lodewijkstraat 11 Gouda C 188.500,-- k.k.
Koningin Wilhelminaweg 237 Gouda C 189.000,-- k.k.
Kleikade 36 Waddinxveen C 189.000,-- k.k.
Parkdreef 205 Zoetermeer C 209.000,-- k.k.
Scheldedal 24 Capelle a/d ÌJssel C 215.000,-- k.k.
De Boomgaard 21 Benthuizen C 215.000,-- k.k.
Pollux 96 Berkel en Rodenrijs C 218.000,-- k.k.
Brugweg 55 Waddinxveen C 244.500,-- k.k.
ÌJsselerf 3 Moordrecht C 264.000,-- k.k.
Rigel 10 Waddinxveen C 395.000,-- k.k.
Ook De HuizenbemiddeIaar Gouda doet mee!!
U bent van harte weIkom voor een bezichtiging bij:
Meer informatie over deze fraaie woningen vindt u op
www.dehuizenbemiddeIaar.nI
Oosthaven 54 · TeI. 0182-516998 · gouda@dehuizenbemiddeIaar.nI
É
É
N
V
A
S
T
L
A
A
G
TA
R
IE
F

6
9
5
,
-
IN
C
L. BT
W
Advertentie 6
OPEN HUIS ZATERDAG 6 APRIL
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
Sp|er|ngstraat 47 Ross|n|straat 80 Rave|p|e|n 43
Eengez.won. met diepe tuin (Z) en p.p. Vrij uitzicht
aan voorzijde. Licht huis met grote ramen. Buiten-
schilderwerk goed, binnenschilderwerk matig. Ind.:
woonk. en open keuken. 3 sl.k.’s, badk. en berging.
Dubbele beglazing.
Vraagprijs € 149.500,-- k.k.
Nette eengez.won. (tussenwoning) met fijne achter-
tuin en p.p. Superleuke ligging aan speelplein. Bjr.
1993, woonopp. 84 m². Ind.: woonk., eenv. open
keuken. 3 sl.k., badk. en berging. Dakopbouw
mogelijk.
Vraagprijs € 152.500,- k.k.
GOUDA
Ke|zerstraat 6-8
Totaal gerenoveerd, bijzonder object met prachtige
gevel (10 m. breed!), zonnige tuin en 2 p.p.’s in
hartje centrum! Bjr. 1889. Monument. Ind.: woonk.
en woonkeuken (nog plaatsen). 1e verd.: 3 sl.k.’s
en badk. (nog plaatsen). 2e verd.: grote open zolder.
Casco oplevering.
Vraagprijs € 495.000,-- k.k.
GOUDA
GOUDA
Aa|tje Bakstraat 1
Statig bovenhuis/hoekgrachtenpand (17e eeuws, Rijks-
mon.) met garage. O.a. bijz. balken- en stucplafonds,
indrukwekkend trappenhuis. Woonopp. 289 m³! Ind.:
1e verd.: woonkamers voorzijde, luxe keuken, 2 sl.k.’s,
badk, patio en dakterras. 2e verd.: prachtige (werk)
ruimte, pantry, 2 sl.k.’s en luxe badk.
Vraagprijs € 550.000,- k.k.
GOUDA
GOUDA
Burgemeester Brack|aan 21
Royaal woonhuis (woonopp. 130 m²) met fraaie
tuin en aparte bedrijfsruimte (bvo 100 m²) en p.p.
Bjr. 2007, mooie architectuur. Evt. separaat te koop.
Heerlijk huis: lichte woonk., luxe keuken, 3 sl.k.’s
met mog. extra kamer, 2 badk.’s. Goede bedrijfs-
ruimte op beg.gr. + 1e verd.
Vraagprijs € 429.000,-- k.k.
REEUWIJK
V|nkeve|dpo|ders|nge| 1
Ruim wonen in Goverwelle: hoekwoning met ga-
rage, oprit en brede achtertuin (W): genieten van de
ondergaande zon! Ind.: keuken en woonk. (7.30 m.
breed!). 1e verd.: 2 sl.k.’s, badk., 2e verd.: enorme
(slaap)kmr. met mog. tot 2 kamers. Woonopp. 123
m².
Vraagprijs € 239.500,- k.k.
GOUDA
Po|dermeesters|ag 1
Uitgebouwde 6-kamer hoekwoning met zonnige
tuin (W)! Woonopp. 110 m². Ligging aan autovrije
straat, nabij winkels en Reeuwijkse Plassen. Ind.:
grote woonk. (uitgebouwd), open keuken v.v. inb.
app. 5 sl.k. op 2 verd. en luxe badk.
Vraagprijs € 199.000,-- k.k.
GOUDA
Sterremos 28 Haarmos 10 Bodegraafsestraatweg
Perfect gelegen woonhuis met fraai aangelegde
tuin aan vaarwater! Bjr. 1993, woonoppervlakte
105 m². Keurig onderhouden. Ind.: tuinger. woonk.,
open keuken voorz. 3 sl.k.’s en badk. Grote, open
zolder met vele gebruiksmogelijkheden.
Vraagprijs € 249.500,-- k.k.
Royale, uitgebouwde eengez.won. met zonnige
achtertuin (Z). Bjr. 1989. Uitgebouwd op beg.gr. en
verd. in 2002 en 2009. Ca. 133 m² woonopp. Ind.:
woonk. en open keuken (2007). 2 grote sl.k.’s en
badk. op 1e en op 2e verd. studeerkamer en sl.k.,
beide met dakkapel.
Vraagprijs € 305.000,- k.k.
A ROOM WITH A VIEW! Mooi ruim appartement
met fijn balkon en weids uitzicht op Breevaart en
Reeuwijkse Plassen. Verrassend licht en ruim!
Twee p.p.’s en eigen ligplaats. Ind.: beg.gr.: grote
woonk., mog. voor open keuken, terras, 2 sl.k.’s en
luxe badk.
Vraagprijs € 398.000,-- k.k.
REEUWIJK REEUWIJK GOUDA
NU IN DE VERKOOP!
Oosthaven 7
Riant grachtenappartement met enorm woonopper-
vlak! Bjr. 1850. Gebruiksopp. 285 m² (185 m² wonen
en 100 m² zolder). Ind.: 1e verd.: woonk. + semi-open
keuken, 3 sl.k.’s, badk. en knus balkon. 2e verd.: sl.k.
en heel grote zolder. Veel karakteristieke elementen.
Vraagprijs € 425.000,- k.k.
GOUDA
Kom kijken op 6 april a.s. bij deze woningen! Een koopwoning is op termijn altijd een
goede investering, de rente is laag, de overdrachtsbelasting is laag en er is veel keuze!
Op www.alphamakelaardij.nl en www.funda.nl treft u alle deelnemende panden aan.
Bijzonder sfeervolle starterswoning met diepe tuin
(14.50 x 2.75 m.). Monument. Schattig authentiek
en goed onderhouden. Bjr. 1850. Woonopp. 46 m².
Ind.: woonk., open keuken. Studeer- en sl.k. Luxe
badk.
Vraagprijs € 129.500,- k.k.
Alpha Makelaardij is Preferred Partner bij:
www.overbruggingsgarantie.nl.
Hiermee worden uw eventuele dubbele woonlasten
voor 1 of 2 jaar door de verkoper gecompenseerd.
Kijk op: www.overbruggingsgarantie.nl voor de voorwaarden
Hoge Gouwe 17
2801 LA Gouda
T: (0182| 51 14 24
|nfo@a|phamake|aard|j.n|
www.a|phamake|aard|j.n|
Bouwen & wonen 7
Start aanmelding
Buitenspeeldag
Op 12 juni is de volgende Buitenspeeldag.
Ook dit jaar slaan Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland,
Scouting Nederland, Jantje Beton en Nicke-
lodeon de handen ineen. Zij organiseren
op woensdag 12 juni de Buitenspeeldag. De
initiatiefnemers roepen gemeenten, ouders,
buurtbewoners, scholen, belangenorgani-
saties en het verenigingsleven op om in hun
buurt een leuk en actief programma voor
kinderen te organiseren. Inschrijven kan via
www.buitenspeeldag.nl.
Met de Buitenspeeldag willen de initiatief-
nemers kinderen stimuleren om buiten te spe-
len. “Buitenspelen is leuk én belangrijk in het
leven van kinderen. Het is de plek waar ze
vriendjes ontmoeten, kunnen bewegen en zich
vrij voelen. Onderzoek toont aan dat buiten-
spelen goed is voor kinderen. Kinderen die
meer buitenspelen bewegen meer en hebben
aantoonbaar minder overgewicht. Ook bevor-
dert buitenspelen de mentale en sociale ontwik-
keling van kinderen”, laten de initiatief nemers
weten. Op de website www.buitenspeeldag.nl
kunnen onder andere gemeenten, buurtgroepen,
verenigingen, scholen, ouders en kinderen zich
aanmelden en nuttige informatie vinden voor
de organisatie van lokale activiteiten tijdens
de Buitenspeeldag. Zo zijn er op deze website
draaiboeken, promotiematerialen en vele tips
te vinden, bijvoorbeeld over het aanvragen
van vergunningen en veiligheidspoppen, het
vinden van financiering en het betrekken van
kinderen en lokale jeugdclubs bij de organisa-
tie van activiteiten tijdens de Buitenspeeldag.
Lokale organisatoren die zich aanmelden via
www.buitenspeeldag.nl ontvangen het actie-
pakket, met naast promotiematerialen ook
buitenspeelcadeautjes die zij op woensdag
12 juni kunnen uitdelen aan kinderen die
komen buitenspelen. Kinderen kunnen vanaf
1 juni via de website bekijken wat er in hun
buurt wordt georganiseerd.
tuinadvies · aanIeg · ontwerp · onderhoud · renovatie
E|ke zaterdag
GRATIS TUINADVIES
Meer |nformat|e? Be| 0182-502692
of k|jk op www.tu|nverzorg|ngdemo|en.n|
Prof|teer mee van onze 25-jar|ge ervar|ng
en maak een vr|jb||jvende afspraakI
BOUWEN WONEN &
Toekomst ondernemerschap
Grote bedrijven bepaalden vroeger het beeld
van de economie. Als het goed ging met deze
bedrijven, ging het goed met het land. Dat
beeld is veranderd.
Kleine bedrijven worden belangrijker voor de
economie. In de jaren tachtig waren er slechts
500.000 zelfstandige ondernemers. Inmiddels
is hun aantal opgelopen tot een miljoen. Meer
mensen willen eigen baas zijn. Dat kan ge-
makkelijker door de opkomst van de personal
computer en internet. Die zorgen voor een
revolutie in de economie. De wereld opent zich
op het beeldscherm. Kennis is goud waard en
kan verhandeld worden.Nieuwe markten ont-
staan door de opkomst van de smartphone
met applicaties om vanaf de andere kant van
de wereld een televisieprogramma thuis op te
nemen. De nieuwe technologische ontwikke-
lingen volgen elkaar snel op. Kleine bedrijven
zijn in staat thuis achter hun bureau belang-
rijke innovaties te ontwikkelen.
De vernieuwingen zorgen voor onrust in de
samenleving en geven nieuwe impulsen aan de
economie. De rol van grote bedrijven is mede
daardoor veranderd. Wie had tien jaar ge leden
gedacht dat Philips zelf geen radio’s meer zou
maken? Banken vallen om als de overheid niet
bijspringt. Zekerheden verdwijnen.De toe-
komst is minder voorspelbaar. Grote bedrijven
moeten sneller reageren op nieuwe ontwikke-
lingen. Ook de over-
heid staat voor nieuwe
uitdagingen. Daarom
houdt KvK Rotter-
dam op 23 april een
netwerkbijeenkomst
over de toekomst
van onder nemerschap. Willen we wel verder
bouwen aan deze ondernemende samen-
leving? Kunnen ondernemers de vrije markt
wel aan? Of leidt vrij onder nemerschap tot
graaien? Zijn er grenzen aan de vrijheid: wat
mogen ondernemers en wat kan de overheid?
KvK Rotterdam plaatst de toekomst ook in
historisch perspectief. In Nederland zijn we
van oudsher meesters in het maken van com-
promissen. Maar er is ook een grote indivi-
duele vrijheid, die leidt tot veel creativiteit. De
vraag komt aan de orde of Nederland het hier-
mee redt in het nieuwe Europa en de wereld.
De bijeenkomst vindt plaats in de oude ver-
gaderzaal van de Kamer van Koophandel in
het beursgebouw aan de Coolsingel in Rotter-
dam. De inleidingen worden gehouden door
hoogleraar ondernemerschap Roy Thurik en
historicus Herman Pleij. De discussie staat
onder leiding van econoom en columnist
Mathijs Bouwman.
www.kvk.nl/ondernemerschap010
De ßaanderij
7ank aItijd met kortingl
|ndustrlestraat l, 2802 AC Gouda
www.debaanderij.nI
13 C£N7
kDR7INC
OP 8LNZ|NL
V
A
N
A
F
1
A
P
R
IL
AVDND
VDDRD££L
Hanzeweg ¡o, Gouda
(o6) ¡¸8 §¸, 6,
www.arxadvIes.nI
ARX advIes
wij verzorgen uw administratie en het samenstellen
van uw inkomsten- en vennotschapsbelasting
Unieke samenwerking
Nederhoff & Nederhoff
Lida en Ton Nederhoff.
Ton Nederhoff, eigenaar van ARX-advies en
zijn zus Lida Nederhoff, eigenaar van NAMS-
administratie, delen vanaf 1 januari 2013
eenzelfde kantoorpand aan de Hanzeweg 10
in Gouda. “Op die manier kunnen wij onze
kennis delen, zo zegt Ton Nederhoff.
Beide bedrijven richten zich op het verzorgen
van de boekhouding en advies voor het mkb.
Daarnaast kunnen particulieren bij ARX
terecht voor de aangifte inkomstenbelasting.
“Zowel ARX als NAMS-administratie zijn
laagdrempelig en doordat wij allebei een een-
mansbedrijf hebben, kunnen wij veel goed-
koper werken.Lida Nederhoff is in het bezit
van het diploma: Register belastingconsulent.
Derhalve hebben wij het erg druk met de aan-
giftes voor particulieren.” Meer informatie
via (0182) 603 816, per e-mail info@nams-
administratie.nl of tn@arxadvies.nl.
Advertentie 8
KRDPÌPESVDDRDFF[
WFKFP!
Hgundai iZO 1,Z i-Drive CooI Hgundai ixZO 1,4 i-Vision
Slandaard voorzien van o.a.
s
Aircondilioning
s
VijI deuren
s
Radio/CD/AUX- iPod aansluiling
s
|[D dagrijverlichling
Pu vanaf \14,Z95,-
PU TDT WF[
\1,5OO,-
FXTRA ÌPRUÌ[ VDDRDFF[
PU TDT WF[
\Z,OOO,-
FXTRA ÌPRUÌ[ VDDRDFF[
WegenþeIastingvri]
Hgundai i1O met BIack Pack
s Hoogglans zwarl dak
s Cenlrale deurvergrendeling mel aIslandþediening
s [leklrisch þedienþare, verwarmþare þuilenspiegels
mel geinlegreerde knipperlichlen
s [leklrisch þedienþare ramen voor en achler
s Aircondilioning
KIantvoordeeI \99O,-
Fr is aI een Hgundai i1O
vanaf \9,495,-
WegenþeIastingvri]
VAP DFR [ÌPDFP ERDFP WADDÌPXVFFP B,V,
CO[l[COOP 1d1, WADDllXV[[l, T[|[FOOl O18ç-G3ç1OO
[ÌPDFP-WADDÌPXVFFP,HYUPDAÌ,P[
TM
www,hgundai,nI Cecomþineerd þrandsloIverþruik 3,ç - G,S (l/1OO km) / 31,3 - 1S,d (km/l). CO
ç
- emissie 8d - 1ç9 (g/km). Uilslool- en þrandsloI ver þruik gegevens
zijn geþaseerd op lesls die zijn uilgevoerd volgens [uropese Verordening J1S/çOOJ/[[C.
GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL
IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN MET KENTEKENAANVRAAG. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.
5
X
6
X
Slandaard voorzien van o.a.
s
Climale conlrol
s
Cruise conlrol
s
Radio/CD/AUX- iPod aansluiling
s
1G inch lichlmelalen velgen
Pu vanaf \ZO,495,-
Van der [inden
Eroep Waddinxveen
De Belastingadviseur
Bedrijven / auto 9
Opstapdagen bij
12GO Biking
De Opstapdagen trokken vorig jaar veel bezoekers.
De grootste fietsenwinkel van Nederland,
12GO Biking aan de Grote Esch 1005 (Gouwe
Park) in Moordrecht organiseert ook dit jaar
Opstapdagen. In 2012 waren de Opstapdagen
bij de winkel al een groot succes en dit jaar
zal het evenement nog grootser opgezet wor-
den. De eerste Opstapdagen vinden plaats op
26 en 27 maart in Moordrecht.
Men kan dan binnen en buiten op een parcours,
onder professionele begeleiding verschillen-
de modellen van elektrische fietsen testen.
Ook zijn er adviseurs aanwezig van Unigarant
om te adviseren wat de beste verzekering is.
De eigen voorraad van altijd minimaal 3.000
fietsen maakt het mogelijk om in de meeste
gevallen direct met een nieuwe fiets naar huis
te gaan. Door de klantgerichte aanpak en
het streven naar de hoogste service wist het
bedrijf recent de Ondernemersprijs Midden
Holland in de wacht te slepen. De Opstapdagen
vinden plaats op 26 en 27 maart, 1 en 2 mei en
4 en 5 juni tussen 9.00 en 17.00 uur. Zie ook
www.12gobiking.nl/informatie/evenementen.
Tweede Paasdag z|jn w|j geopend
van 10.00 - 17.00 uur
Fantast|sche
kort|ngen
|nru||pr|jzen
op onze n|euwe én
gebru|kte auto'sI
Kom k|jken naar
onze n|euwste
mode||en!
Vernieuwde Coop de Heester geeft
weer prijzen weg
BTW aftrek op aanschaf zonnepanelen?
We horen iedere dag dat Europa veel invloed
heeft. Wat veel mensen niet weten is dat onze
hele btw-wetgeving gebaseerd is op een Euro-
pese richtlijn. Hierdoor kan het gebeuren dat
een rechtszaak over btw in Oostenrijk gevol-
gen kan hebben voor Nederland. Zo ook die
van meneer Fuchs. Een normale burger die
met een subsidie zonnepanelen aanschaft.
Hij produceert elektriciteit met deze panelen,
maar kan deze niet opslaan. Wat hij meer pro-
duceert dan hij nodig heeft, verkoopt hij aan
het energiebedrijf. Komt Fuchs tekort, dan
koopt hij bij het energiebedrijf.
De Oostenrijkse belastingdienst was nu van
mening dat de levering van elektriciteit door
Fuchs aan het energiebedrijf belast was met
btw, maar weigerde de teruggaaf van de btw op
de aanschaf- en installatiekosten van de zonne-
panelen. Fuchs was het daar uiteraard niet mee
eens en stelde beroep in bij de Oosten rijkse
rechtbank, die op haar beurt een vraag stelde
aan het Europese Hof van Jus titie over de
uitleg van dit deel van de Europese Richtlijn.
De vraag is of exploitatie van zonnepanelen
een economische activiteit is en er dus sprake
is van btw-ondernemerschap. Daarop is nu een
conclusie gekomen, maar nog geen uitspraak.
Maar als de conclusie gevolgd wordt, krijgt
Fuchs zijn zin en kan hij de btw aftrekken.
Dat is interessant nieuws. Er moet uiteraard
wel rekening gehouden worden met een cor-
rectie voor privé-gebruik. Maar dus ook met
gesubsidieerde zonnepanelen zou je dan je
eigen btw-onderneming kunnen starten (is wat
anders dan ondernemerschap voor de inkom-
stenbelasting). Het zou voor particulieren te
overwegen zijn om de btw op de aankoop van
een zonnepaneel op de woning terug te vragen,
dit mits de elektriciteit (deels) wordt verkocht.
Als de elektriciteit alleen voor privé-gebruik
is kan er geen sprake zijn van een btw-onder-
neming.
Ik zeg: “Het is lente, laat de zon maar
schijnen!”
Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy &
Belastingadviseurs te
Waddinxveen
jaap@esteem.nl
De eerste weken van de nieuwe Coop staan in het teken van de raamposteractie. Wiens poster op
de foto in de winkel hangt, ontvangt prijzen. Dit zijn tien boodschappentassen van vijfentwintig
euro, twee waardebonnen van honderd euro en een minuut gratis winkelen. De familie Van den
Brink had een minuut gratis winkelen gewonnen en ging met 247 euro aan boodschappen naar
huis. Eigenaar Versluis vertelt enthousiast: “Consumenten vinden het erg leuk en zijn nu al weer
benieuwd naar wie er nu op de foto staan.” De actie loopt nog een week.
Beste ondernemer

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Caravan
onderhoudsbeurt
€147,50
Ook kunt u terecht voor:
Movers, etsendragers, plisse hordeuren, enz.
(op afspraak tussen 18.00 en 21.00 uur
halen en brengen mogelijk)
Advertentie 10
Klein Caravans
Wij dichterbij zitten dan u denkt. ca 10 min. rijden
vanaf Nesselande en ca 15 min rijden vanaf Rotterdam
of Gouda.
Wij officieel dealer zijn van de merken; Dethleffs, Fendt,
Hobby en Sunlight. Tevens vindt u bij ons een ruime
selectie aan occasion caravans met Bovag garantie.
Wij diverse merken voortenten voor u hebben opstaan
in onze showroom.
Wij een uitgebreide kampeerwinkel hebben met een
ruim en divers assortiment van o.a. onderdelen, tafels,
stoelen, kasten, bestek, borden, schotels, movers,
airco`s enz...
Wij een eigen werkplaats hebben voor onderhoud aan
uw caravan. Ook voor schadeherstel, bemiddeling,
taxatie en het inbouwen van accessoires bent u aan het
juiste adres.
Uw persoonlijke dealer in de Randstad
Reserveer een BOVAG onderhoudsbeurt
voor 31 Mei 2013 en krijg 10% korting
op de eindnota.
Hoogeveenenweg 15 - 2913 LV - Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180-316195 - www.kleincaravans.nl
LAAT U VERRASSEN DOOR DE SUBARU XV 1.6i BUSINESS EDITION
MET ENERGIEZUINIGE B-LABEL**!
De 1.6i Business Edition is leverbaar vanaf € 26.495,- Voor de zakelijke rijder is hij er al voor een netto bijtelling van slechts € 232,- per maand***.
Standaard is de XV 1.6i Business Edition uitgerust met o.a.:
- 17 inch lichtmetalen velgen met 225/55/17 banden - Elektrische ramen vóór en achter
- Audiosysteem met CD-speler en 4 speakers - Hoge en lage gearing (alleen handgeschakelde uitvoering)
- Automatisch Start/Stop systeem (uitschakelbaar) - Symmetrical All Wheel Drive
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - Vehicle Dynamics Control (o.a. Tractie- en stabiliteitscontrole & brake assist)
- Climate control - Verwarmbare voorstoelen
XV BUSINESS EDITION VOOR SLECHTS € 232,- PER MAAND***.
automobielbedrijf Stolk b.v.
Automobielbedrijf Stolk B.V.
Burg. van Reenensingel 49
2803 PA Gouda
T: 0182 - 57 01 77
W: www.autobedrijfstolk.nl
E: info@autobedrijfstolk.nl
LEVERBAAR VANAF
€ 26.495,-
Gem. verbruik resp. CO2 -uitstoot afh. van type/uitvoering: 6,3 - 6,5 l/100km, 15,9 – 15,4 km/l; 146 - 151 gr/km. *Genoemde prijs is inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaarma-
ken metallic lak, aeveringskosten en recyclingsbijdrage. Zie voor kosten en voorwaarden www.subaru.nl. Wijzigingen voorbehouden. Leasetarieven zijn in Euro’s per maand, incl. 75%
bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Op basis van Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000km per jaar. Aangeboden door FSS - Financial Services Subaru. Informatie, offerte en
aanvragen via zakelijk@fssubaru.nl of 0347 - 367 982. **Het energiezuinige B-Label is alleen van toepassing op de CVT uitvoering. De handgeschakelde 1.6i Business Edition beschikt
over het C-Label. ***Op basis van een inkomensbelastingpercentage van 42%.
11 Advertentie
Snel uw werkplaatsafspraak inplannen, online schade melden, hulp onderweg, snel zakelijk een auto huren, hulp bij pech, vind uw
nieuwe of gebruikte auto in de online showroom, nieuws en aanbiedingen, dashboardlampjes, doe het zelf tips, en meer...
Ga met uw smartphone naar www.vanbeynum.nl en ontdek uw gemak!
Van Beynum Moordrecht B.V.
Grote Esch 60
2841 MJ MOORDRECHT
Telefoon 088-02 07 100
Correspondentieadres:
Postbus 82
2800 AB GOUDA
info@vanbeynum.nl
www.vanbeynum.nl
Van Beynum Woerden B.V.
Leidsestraatweg 132
3443 BZ WOERDEN
Telefoon 088-02 07 600
Van Beynum Gouda B.V.
Burg. Van Reenensingel 117
2803 PA GOUDA
Telefoon 088-02 07 200
De Van Beynum App!
Gemakkelijk, eenvoudig en altijd binnen handbereik!
Scan de QR-code en
ontdek het gemak!
Geschikt voor elke smartphone
Gemak, eenvoud en binnen handbereik
Gemak, eenvoud en binnen handbereik
Scan de QR-code e
ontdek het gemak!
Advertentie 12

€ 19, 75
€ 5,00

B R A S S E R I E
Column Kaars Koffie
Consumenten 13
‘Help Gouda op
de kaart te zetten’
Jeroen Hakker wil dat ondernemers een bijdrage leveren om Gouda verder op de kaart te zetten.
Op de Goudse Markt opent op vrijdag
29 maart brasserie en pannenkoekenrestau-
rant ‘t Bakhuys zijn deuren. Het is de tweede
eetgelegenheid die Jeroen Hakker in korte tijd
in Gouda start. Zijn eerste, restaurant Heinde
& Ver, net om de hoek aan de Wijdstraat,
begon hij drie jaar terug, ook op een Goede
Vrijdag. Heinde & Ver loopt goed, en dat in
een tijd waarin de horeca zware tijden beleeft.
Ondanks de symboliek heeft de opening van
Hakkers beide zaken op Goede Vrijdag niets te
maken met geloof, laat staan met opoffering.
Hij werkt veel en hard, dat wel. Maar als je
daarover met hem praat, oogt hij uitermate ont-
spannen. Wat tijdens een gesprek overduide-
lijk wordt: hier zit een man met een idee, met
passie. Jeroen Hakker is gek op het horecavak
en op zijn stad. Voor beide zet hij zich volledig
in en als het goed is spinnen zowel zijn zaken
als zijn geliefde Gouda er garen bij. ‘Maat-
schappelijk ondernemen’, dat is zijn visie.
Concept
“Toeval is het niet dat ik beide zaken net voor
Pasen open”, benadrukt Hakker. “Vanaf dan
komen de bezoekers weer naar de stad. Van
hen moeten we het in de horeca grotendeels
hebben. Bij Heinde & Ver geldt vanaf het begin
dat we ons richting gasten duidelijk moesten
onderscheiden. We profileren het restaurant
als Gouds, deel van het Groene Hart. Er is een
duidelijk concept: de link met streekproducten.
Vandaar de naam. Je ziet hem ook terug in de
menukaart en de inrichting van de zaak. Gouda
in het Groene Hart straalt je tegemoet. Toen we
daarmee begonnen, vond men ons een beetje
alternatief. Nu is eten serveren met lokale pro-
ducten een trend: hartstikke leuk. Maar om te
kunnen variëren met mooie gerechten, komt
de andere helft van onze kaart van ver weg. Zo
willen we ook vis, maar het Groene Hart heeft
geen zee. En variëren doen we: vier keer per
jaar wisselt de menukaart.”
Betrokken
“Ook bij ‘t Bakhuys bereiden we gerechten met
streekproducten”, vervolgt hij. “Het pannen-
koekenmeel is van de Goudse molen De Rode
Leeuw. We gebruiken natuurlijk Goudse kaas.
Zoveel als mogelijk nemen we producten af bij
lokale bedrijven. Zo kunnen we hier de econo-
mie stimuleren. Ik ben Gouwenaar en trots op
mijn stad. Ik vind dat je stad en streek moet
helpen. Een deel van onze winst maak ik jaar-
lijks over naar doelen zoals de voedselbank. Die
doet fantastisch werk. Maar net zo belangrijk is
het dat je als ondernemer een bijdrage levert
om Gouda verder op de kaart te zetten. Vrijwil-
lig meedoen aan bijvoorbeeld de vernieuwing
van de kaas- en ambachtenmarkt zorgt hopelijk
voor meer aandacht voor de stad. Ik doe het
graag. Uiteindelijk zijn deze activiteitengoed
de Goudse winkeliers en horeca.”
Door Gerard van Domselaar
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Wegens uitbreiding is er plaats voor nieuwe patiënten.
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en ingericht met de modernste appa -
ra tuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg
voor 'U' de patiënt voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u
zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap
voor stap de behandeling met u bespreken. Voldoende gratis parkeergelegenheid.
(U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoopbrug)
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda
T 0182 516527 - F 0182 516492
E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl
“Het is maar een klein kantoortje, dat van
Kaars Koffie op het Gouwe Park...”.
Zo begon onze eerste Column in de Krant
van Gouda, eind 2009. Het idee was om iets
te delen van onze trots... de Koffietrots van
Gouda. Na een aantal jaren keihard werken
gingen we een nieuwe fase in... koffie leveren
aan de consument. We waren tot dat moment
alleen actief geweest op de bedrijvenmarkt, en
veel mensen kenden ons nog niet echt. Jammer
vonden wij, want als mensen zouden weten
welke goede kwaliteit koffie wij leveren, is de
stap om ons ook op het werk te introduceren
veel kleiner. We gingen heel actief de consu-
mentenmarkt op. Met succesvolle proeverijen,
met leuke acties en met een maandelijkse
column.
Het gebeurde allemaal vanuit ons kantoortje...
Leuk om daar nog eens aan terug te denken.
In dat kantoortje zitten we trouwens nog
steeds. We hebben er alleen wel wat meer
ruimte omheen gekregen. Gelukkig, want we
hebben sindsdien ook heel wat klanten bij ge-
kregen. Vooral ook uit de regio. Het werkte
dus. Lokale ondernemers begonnen hun weg
te vinden naar Kaars Koffie. Dat resulteerde
in duizenden nieuwe Kaars drinkers. Iedere
onderneming die voor Kaars kiest geeft z’n
personeel een betere variant voor ‘koffie op
het werk’.
Daar draait het uiteindelijk ook om. Mensen
helpen om beter te kunnen presteren. Goede
koffie en goede service horen daarbij. Dat kost
ook wel aandacht trouwens. Je moet continu
blijven kijken of wat je doet ook echt bijdraagt
aan je doel. Soms moet je weer even terug
naar de kern. Dat zijn we bij Kaars ook aan het
doen. Vandaar dat dit ook (tijdelijk) de laatste
column is die ik zal schrijven voor de Krant
van Gouda. Om weer meer aandacht te kunnen
geven aan de kern.
Graag bedank ik het team van de Krant van
Gouda voor het gestelde vertrouwen. Jullie
geven ondernemers een mooie mogelijkheid
consument en bedrijfsleven te benaderen.
Wellicht tot ziens,
Paul Kaars
De Koffietrots
van Gouda
www.shop.kaarskoffie.nl
Hoogstraat 1 - 2801 HG Gouda
Tel. (0182) 507 418
a
Bij aankoop van 500 gram boeren kampioen een GRATIS zakje bloembollen!
Plexus Solaris
praktijk voor natuurgerichte massagetherapie & hsp-begeleiding
www.plexus-solaris.nl
Prins Bernhardstraat 40
2411 TM Bodegraven
T 0172-533144
E info@plexus-solaris.nl
Begeleiding hooggevoelige mens
La Place definitief naar de Markt
De succesvolle horecaformule La Place komt definitief in het voormalige pand van de It’s aan de
Markt in Gouda. Afgelopen vrijdag 22 maart heeft de oplevering van het gebouw plaatsgevonden
waardoor La Place nu aan de slag kan met de verbouwing. De nieuwe vestiging zal tussen de 250
en 300 zitplaatsen krijgen. La Place krijgt een eigen open terras en wil vóór 1 juni open. De komst
van La Place is mogelijk gemaakt door Adhoc horeca makelaars uit Gouda, die de vaste adviseur is
van de La Place-formule.
Op basis van nieuwe en eigentijdse methodes
kunnen hoogsensitieve personen door prak-
tijk Plexus Solaris worden begeleid in de voor
hen belemmerende factoren in het dagelijks
bestaan.
“Dit gebeurt op zowel theoretische als prak-
tische wijze waardoor de gestelde doelen
veelal gerealiseerd worden. De lasten worden
sterk verminderd waardoor men beter in het
dagelijks leven functioneert”, licht gecertifi-
ceerd HSP-coach/begeleider Marcel van
Harten toe. “Hoogsensitieve mensen nemen
allerlei subtiele nuances waar die anderen
missen. Door bijvoorbeeld drukke menigten,
harde geluiden, felle lichten en winkelchaos
kan een hoog gevoelig persoon (chronisch)
overprikkeld raken. Veel hooggevoeligen
willen graag geloven dat hun eigenschappen
een ‘gave’ en een kracht kunnen zijn, maar ze
hebben het nog nauwelijks zo ervaren. Meer
acceptatie van het anders-zijn, meer waar-
dering voor zichzelf en de eigen manier om
met situaties om te gaan, ontstaan niet zomaar.
Bij het veranderen van een last in een kwali-
teit kan praktijk Plexus Solaris door middel
van een effectief begeleidingstraject je leren
omgaan met de eigenschappen van het HSP-
zijn en je bewuster maken van jezelf en jouw
kracht.” Praktijk voor natuurgerichte massage-
therapie en HSP-coaching Plexus Solaris is
gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 40 in
Bodegraven. Telefoon (0172) 533 144, email
info@plexus-solaris.nl en website:
www.plexus-solaris.nl.
14 De Goudse Business Club
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Aangenaam
Makelaardij
Het lidmaatschap van De Goudse Business Club staat open
voor natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf of een
filiaal van een bedrijf, een vrij beroep of andere zakelijke
activiteit uitoefenen en gevestigd zijn in Gouda of aan-
grenzende gemeenten. Het lidmaatschap wordt steeds voor
een jaar aangegaan en kan worden opgezegd ten hoogste een
maand voordat het lopende jaar is afgelopen; dus vóór
1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor
een jaar verlengd.
Het lidmaatschap bedraagt € 130,- per kalenderjaar exclusief
21% btw. Voor ieder volgend lidmaatschap per bedrijf geldt een
lidmaatschap van € 100,- per kalenderjaar exclusief 21% btw.
Een verzoek om een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te
vinden bij het secretariaat, p/a Korte Tiendeweg 10, 2801 JT
Gouda of per e-mail via info(@)degoudsebusinessclub.nl.
Het desbetreffende verzoek wordt vervolgens kenbaar
gemaakt aan de leden die binnen twee werkdagen hun
eventuele bezwaren aan het bestuur kenbaar kunnen maken.
Het bestuur beslist daarna over het verzoek om lid te mogen
worden.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden desgewenst
contact opnemen met de secretaris (0182 - 322 456) of met een
van de overige bestuursleden (zie website).
Lidmaatschap
www.twitter.com/GoudseBC
Volg ons ook via twitter Voor meer informatie zie:
www.degoudsebusinessclub.nl
Coenecoop 143 te Waddinxveen Coenecoop 143 te Waddinxveen
www.Sportclubpartner.nl
KANAAL 63
15 Horeca
www.vindingouda.nl/horeca
Bel voor meer informatie
naar: 0182 - 322 453
H
O
R
E
C
A
in gouda en omstreken
Uw horecabedrijf hier?
Bel voor meer informatie
naar: 0182 - 322 453
Restaurant Proeven
Tapasbar TAPAS
Sajaki
Bij Ons
Het Witte Hof
Onze naam zegt het al, proeven wat
u maar wilt, om zo diverse smaken te
kunnen ervaren.
Heerlijke Spaanse tapas, wijnen en andere
gerechten onder begeleiding van spaanse/
flamenco muziek
Authentiek Indonesische gerechten.
Uw adres voor afhaal, bezorg, catering en
kooklessen. Eetgelegenheid tot +- 40
personen.
Modern en sfeervol restaurant met een
Franse keuken en invloeden van over de
wereld.
Dé Ideale gelegenheid voor uw (personeels)
feesten, recepties en partijen.
Oosthaven 20
2801 PC Gouda
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Nieuwehaven 232
2801 ED Gouda
Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda
Hoogstraat 152
2851 BK Haastrecht
0182 - 512731
www.restaurantproeven.nl
0182 - 523035
www.tapasbar.nu
0182 - 518905
www.sajaki.com
0182 - 528007
www.restaurantbijons.nl
T 0182 - 501361
www.hetwittehof.nl
New Tandoor
Bangkok City
Heinde & Ver
De Wok van Baldakijn
Traditionale Indiase gerechten zoals de
fijnste curries en vegetarische gerechten.
Authentieke Thaise specialiteiten. Ook
afhalen en thuisbezorgen. Tevens 7 dagen
per week open.
Onze gerechten worden bereid met streek-
producten uit het Groene Hart.
Ook voor groepen en feesten. Maandag gesloten.
Di t/m zo open van 16.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag - donderdag € 23,50
Vrijdag - zondag € 25,50
Kinderen: € 1,80 per leeftijd
65+ € 22,50
Lange Tiendeweg 49
2801 KE Gouda
Lange Tiendeweg 57
2801 KG Gouda
Wijdstraat 13
2801 KA Gouda
Constantijn Huygensstraat 123
2802 LV Gouda
0182 - 529733
www.newtandoor.nl
0182 - 551333
www.bangkok-city.nl
0182 - 551221
www.heinde-ver.nl
0182- 514012
www.baldakijn.com
New TTTTandoor door rant Proeven
Advertentie 16
8d\ij]ffik›8djk\i[Xd›;iXZ_k\e›>f\j›?\\i_l^fnXXi[›I`ajj\eIfkk\i[Xd›Jfe›M\\e[Xd›M\\e\e[XXc›M\cj\iYif\b›Nf\i[\e
9\e`\ln[eXXi[\XZZ\jjf`i\j\k6
Kijk op www.tulpkeukens.nl voor meer informatie
BTW VRIJE KEUKEN
(B)EI TULP KEUKENS
KEUKENMAGAZINE?
WWW.TULPKEUKENS.NL/KEUKENMAGAZINE/
Met ruim 140 pagina’s aan keuken ideeën!
G
R
A
TIS
Op tweede Paasdag
zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Filiaal Rotterdam is geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Nu bij aankoop van
een Tulp Keuken:
LUXE ACCESSOIRE SET
VAN BORETTI
CADEAU
T
.W
.V
.

9
4
5
,-
G
E
E
N
B
T
W
!
›G\ekfcX
›GX[\ccX)+Z
›GX[\ccX)/Z
›G\ekfcXGXjkX
›D\jj\ej\k
›9ifZZXfc`\bXe
›BffbYf\b
›BffbjZ_fik
BESTAANDE UIT:
*
*
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs. Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T25.03.2013
De wijkagent en...
Drive-in
De Boreftse motorclub organiseert op 1 april
- en dat is géén grap - de traditionele Kaas-
stadrit op Tweede Paasdag. Iedere motorrijder
kan meedoen aan deze 200 kilometer lange
motortoertocht. De Kaasstadrit leidt de twee-
wielers en eventuele duopassagiers dit jaar
door het Groene Hart via luchthaven Schiphol
en verder door de Haarlemmermeer polder.
Via kronkelende maar ook vlotte wegen rijdt
men langs vele verborgen onderdelen van de
Stelling van Amsterdam. Daarnaast wijkt de
route ook regelmatig uit naar de slingerende
wegen van de Haarlemmermeerpolder. De
toertoch begint en eindigt bij Dorpshuis
Custwijc Laageind 1 in Driebruggen. Inschrij-
ving van 9.30 tot 12.00 uur en deelname kost
vijf euro per motor. De route is verkrijgbaar als
Word-document voor de routerolrijder en ook
als GDB-bestand voor bestuurders die gebruik
maken van een Garmin-navigatiesyteem, maar
helaas niet voor TomTom rijders. Als vaste
traditie maken deelnemers na afloop kans op
een kilo overheerlijke Bodegraafse kaas. Zie
voor meer informatie:
www.boreftse-motorclub.nl.
Basisschool Vlisterstroom uit Haastrecht
organiseert in samenwerking met Business
Art Service op donderdag 4 en vrijdag 5 april
een kunstverkoop.
De Vlisterstroom werkt samen met Business
Art Service (BAS) uit Raamsdonksveer aan
kunstprojecten voor kinderen op de school.
BAS verhuurt kunst aan bedrijven en instel-
lingen in Nederland en België. Business Art
Service verkoopt een deel van haar voor malige
verhuurcollectie om de collectie up-to-date te
houden. De collectie bestaat uit ruim twee-
honderd doeken en zeefdrukken van bekende
kunstenaars. De opbrengst van de kunst-
verkoop gaat naar ‘Stichting Schoolfonds Vlis-
terstroom’. Dit schoolfonds stimuleert extra
activiteiten voor en door de kinderen, die te
maken hebben met kunst en cultuur. De kunst-
verkoop is op donderdag 4 april van 15.15 tot
20.00 uur en op vrijdag 5 april van 15.15 tot
20.00 uur bij OSB Vlisterstroom, Grote Haven
2c (ingang aan het Amaliahof) in Haastrecht
De Boreftse motorclub organiseert op Tweede Paasdag een motortoertocht.
Kunstverkoop bij Vlisterstroom
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
Hoogstraat 152 | 2851 BK Haastrecht | T 0182-501361
W W W . H E T W I T T E H O F . N L
feesten - eten - genieten
NU IN ONZE BRASSERIE:
HEERLIJK 3 GANGEN
MAANDMENU VOOR
MAAR
¤ 25,-
RESERVEER NU
VOOR ONZE
PAASBRUNCH OP
1E PAASDAG!
Motortoertocht
REGIO 13
Paas Event voor jongeren
Holland meets
Wales
“U moet echt eens bij school komen kijken.
Levensgevaarlijk!”, aldus een bezorgde
moeder aan de telefoon. “Vooral om 12.00
uur is het een zooitje”, zegt ze. Ik beloof
binnen kort te komen. Het halen en brengen
van kinderen is bij alle scholen een punt
van erger nis, weet ik. Later die week neem
ik poolshoogte. Ik stel mij onopvallend in
de nabijheid van de school op. In gedachten
ga ik terug naar ooit mijn eerste schooldag.
Lopend. Een auto kwam pas jaren later. Stevig
aan de hand van mijn moeder. Ik had het
kennelijk niet op school voorzien en schopte
mijn moeder keihard tegen haar scheenbeen.
Van schrik liet ze los en ik rende zo hard als
ik kon terug naar huis. Tevergeefs! Tegen 8.30
uur wordt het hier bij school een echt mieren-
nest van door elkaar krioelende kids en hun
ouders. Ze komen lopend, fietsend en natuur-
lijk ook met de auto. Chaos zoals Herman van
Veen al zong: Opzij, opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats. Ik heb ongelofe-
lijke haast. Opzij, opzij, opzij, want ik ben
haast te laat. Ik heb maar een paar minuten
tijd. Ondanks dat op korte loopafstand vol-
doende parkeerruimte vrij is, rijdt het meren-
deel van de ouders door tot... ze niet verder
kunnen. Het liefst zouden ze hun kroost tot
in de klas rijden. Dan maar de stoep op. Dat
daarmee de looproute van andere kinderen
wordt afgesneden heeft een bestuurster niet
eens in de gaten. “Deze parkeerplek kost u
negentig euro”, leg ik de uitstappende moeder
uit. Niet dat ik van plan ben om haar nu te be-
keuren, maar wil toch even met haar spreken.
“En u blokkeert de doorgang voor kinderen
die hier willen oversteken.” De vrouw kijkt
mij verbaasd aan. “Het is maar voor even”,
krijg ik als weerwoord. “Alleen maar mijn
zoontje naar school brengen.” Ja, ja!! School-
veiligheid begint vooral bij de ouders.
Door Gerard Hazebroek
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Musicalproject voor kinderen
Stichting Theater de Toverketel start maan-
dag 15 april weer met nieuwe musicalprojec-
ten voor kinderen in Waddinxveen.
De lessen vinden plaats bij Stichting Vonk op
de maandagmiddag. De lestijd van de groep
voor kinderen van vier tot en met zes jaar is
16.00 tot 16.55 uur en de lestijd van de groep
van zeven tot en met twaalf jaar is van 17.05 tot
18.00 uur. Beide groepen werken spelenderwijs
naar een musicalvoorstelling toe, waarin de
cursisten een grote inbreng hebben. Er wordt
gedanst, gezongen, toneelgespeeld en vooral
veel plezier gemaakt. De kosten zijn 63 euro
voor negen lessen. Aanmelden kan tot 6 april
via stichtingtheaterdetoverketel@hotmail.com
onder vermelding van W’veen, naam en leeftijd
en via (06) 106 459 67. Kijk voor meer infor-
matie op www.stichtingtheaterdetoverketel.nl.
Youth Events komt dit jaar met een groot
jongerenevenement op Eerste Paasdag. De
interkerkelijke jeugdorganisatie organiseert
op zondag 31 maart om 19.30 uur het Paas
Event in de Ontmoetingskerk in Waddinx-
veen. Jongeren kunnen ontdekken wat Pasen
be tekent door middel van muziek, video en
drama. Spreker is Rien van der Toorn.
Dit is het vijfde Paas Event. In de voorafgaande
jaren kwamen David de Vos, InSalvation en
Jeffrey Sarpong al langs. Dit jaar spreekt Rien
van der Toorn, zendeling onder Iraanse vluch-
telingen en oprichter van i2i, een internatio-
naal communicatiebureau. Hij spreekt over het
thema ‘Victory’. Youth Events is een evene-
ment voor gelovige jongeren. Om de week
komen op zondagavond ongeveer 150 jongeren
uit Waddinxveen en omgeving samen in TOOS
Plaza, om meer te leren over het christelijk ge-
loof. Het Paas Event is open voor jong en oud.
Mannenkoor Gouda’s Liedertafel ontvangt
zaterdagavond 13 april het Barry Male Voice
Choir uit Wales.
Dit concert is een tegenbezoek voor het
concert dat Gouda’s Liedertafel in 2008 heeft
gegeven in Wales. Het concert vindt plaats
in de Neder lands Hervormde Dorpskerk aan
het Kerkplein in Moordrecht. De aanvang is
20.00 uur en de toegangsprijs voor dit concert
is tien euro. Kaarten zijn te bestellen via de
mail secretaris@liedertafel.nl, via de website
www.liedertafel.nl/winkel of bij de Primera-
vestiging in Winkelcentrum De Smitse 47 in
Moordrecht, Primera-vestiging in Nieuwerkerk
aan den IJssel (Dorrestein 7) en bij de koor-
leden en de kerk.
14 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Jac's den Boer & Vink bv is een bedrijfseconomisch adviesbureau voor
non-proftorganisaties. Meer informatie is te vinden op: www.denboerenvink.nl.
Wij zijn op zoek naar een:
senior business administration speciaIist (m/v)
fulltime: 40 uur, maar parttime (minimaal 60%) is bespreekbaar
hbo bedrijfseconomie/accountancy
Het betreft een uitdagende groeifunctie. Je krijgt meer verantwoordelijkheid
naarmate je jezelf ontwikkelt. Je maakt onderdeel uit van meerdere
klantteams en bent daarin verantwoordelijk voor het fnanciële hart:
de projecten- en fnanciële administratie met het daaraan gekoppelde
managementinformatiesysteem. Ook salarisadministratie is jouw terrein.
Nog geen kennis daarvan? Geen probleem, we leiden je op.
AO/ÌB is voor jou een middel om adequate informatie op het juiste moment
te verstrekken. Je bent in staat om op niveau te communiceren, mondeling
en schriftelijk, intern en extern. Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail,
en je kunt ook denken in processen. Excel is een stuk basisgereedschap
voor je.
Je durft initiatieven te nemen en weet ideeën om te zetten in concrete
activiteiten. Je bent een teamspeler, maar ook uitstekend in staat om
zelfstandig je verantwoordelijkheden te nemen. Bovendien weet je de
juiste balans te vinden tussen overtuigingskracht en invoelingsvermogen.
Vaak werk je bij ons op kantoor, en soms bij de klant.
Spreekt deze functie je aan en heb je minimaal een afgeronde
hbo-opleiding bedrijfseconomie of accountancy achter de rug, reageer
dan. Vergelijkbare werkervaring is een pre, maar we vinden de juiste
persoonlijkheid belangrijker. We bieden je een uitstekend pakket
arbeidsvoorwaarden en ruimte voor zelfontplooiing. Geïnteresseerd?
Stuur je brief met cv voor 12 april 2013 naar: Jac's den Boer & Vink bv -
t.a.v. Hugo Vink - postbus 43 - 2850 AA Haastrecht. Ons kantooradres is:
Provincialeweg 1 in Haastrecht.
®
G
e
r
e
g
i
s
t
r
e
e
r
h
a
n
d
e
l
s
m
e
r
k
-
e
e
n
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
p
r
o
d
u
c
t
.
©
C
o
p
y
r
i
g
h
t
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
2
0
1
1
I
N
S
E
T
E
N
W
E
R
I
N
G
C
R
R
A
A
M
D
E
C
O
A
T
I
E

www.luxaflex.nl
Hameni & Luxaflex Outdoor hebben de
lentekriebels en gaan er weer voor. Op onze
terrasschermen Nexus en het nieuwe model
Fiora Grande voorzien met doek uit de
schitterende Outdoor collectie betaalt u in
de maand april de prijs van een handmatige
bediening, maar krijgt u een elektrische
buismotor met afstandsbediening.
Gratis motoren met afstandsbediening op de Fiora Grande & Nexus.
Kom ook voor onze aanbieding op uitvalschermen en screens.

Tevens 25% korting op onze huiscollectie binnenzonwering en raamdecoratie.
SUPER AANBIEDING
VRIJDAG, ZATERDAG EN 2DE PAASDAG
OP ONZE KNIKARMSCHERMEN
SUPER AANBIEDING
VRIJDAG, ZATERDAG EN 2DE PAASDAG
OP ONZE KNIKARMSCHERMEN
www.stuureenlichtje.nl
Kijk ook eens op:

Zonwering & Raamdecoratie
Hoge Gouwe 47 2801 LB Gouda
Tel.: 0182 - 518036 www.hameni.nlDE AARDE IS VOOR IEDEREEN!
Life & Garden
potgrond.
40 liter.
0,083ct p/ltr.
10 voor
10,-
3 voor
10,-
Life & Garden
bemeste tuinaarde.
25 ltr.
0,040ct p/ltr.
Deze actie is geldig op goede vrijdag, zaterdag en 2e Paasdag
genieten met groen
2
e
Paasdag geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Grond drive-in!
U rijdt voor
en wij laden in!
NERGENS GOEDKOPER!

15
WERK & SCHOLING
In 2013, het jaar van het voorlezen, gaat de
VoorleesExpress officieel van start in Gouda.
Woensdagochtend 3 april zal wethouder
Marion Suijker de VoorleesExpress starten
in basisschool de Goudakker. Kinderboeken-
schrijver en ambassadeur van de Voorlees-
Express, Tjibbe Veldkamp, zal de kinderen van
groep één tot en met drie trakteren op een
prachtig verhaal.
De VoorleesExpress is een landelijk project
waarbij kinderen met een taalachterstand
twintig weken lang thuis worden voorgelezen
door enthousiaste vrijwilligers. De Goudse
VoorleesExpress wordt georganiseerd door
de Bibliotheek Gouda. “Voorlezen prikkelt de
fantasie van de kinderen, het versterkt hun taal-
gevoel en vergroot hun woordenschat. Met het
verkleinen van de taalachterstand, nemen de
kansen van de kinderen op school toe. Op deze
manier geeft de VoorleesExpress ouders de
mogelijkheid om het toekomstperspectief van
hun kinderen te vergroten”, licht Bibliotheek
Gouda toe. Daarnaast wil de VoorleesExpress
een toegankelijke methode zijn om mensen met
verschillende sociaal-culturele achtergronden
met elkaar in contact brengen.
Financiën
De VoorleesExpress wordt gefinancierd door
de gemeente en het Oranjefonds vanuit het
taalstimu leringsprogramma van de Bibliotheek
Gouda in samenwerking met de Brede School.
“Helend tekenen is een prachtige manier om
jezelf te leren kennen. Ieder mens heeft een
bron van bewuste en onbewuste innerlijke
beelden. Door deze beelden te tekenen brengt
men naar buiten wat er innerlijk in hem leeft”,
aldus Tamara van Huiskamer Atelier Tamara.
Goed kunnen tekenen is niet nodig. “Ontdek-
ken dat iedereen een eigen unieke beeld- en
tekentaal heeft is al heel waardevol. Sinds de
oertijd zijn mensen al bezig met tekentaal.
Tekentaal is een middel om te communiceren
en betekent letterlijk taal van tekens. Waar
woorden vaak te kort schieten zijn beelden en
tekentaal aan wezig. Tekenen is dus een natuur-
lijke manier om wat innerlijk leeft en belangrijk
is naar buiten te brengen, zodat je energie weer
vrijkomt en gaat stromen. Zodat er ruimte komt
voor nieuwe ideeën of anders aan te pakken.
Ruimte geven aan je tekentaal is helend, maar
ook met plezier bezig zijn met kleuren en vorm
geeft heling”. Voor meer informatie over de
lessen en workshops kan men contact opnemen
met het Huiskamer Atelier Tamara via (06)
182 784 35 of www.helend-tekenen.nl.
Leerlingen exposeren in museum
Basisschool tweede bij
Marnix Innovatieprijs
Leerlingen van het Coornhert Gymnasium exposeren van 22 maart tot en met 1 april hun eind-
examenwerkstukken in Museum Gouda. De opening van de expositie was op 22 maart. Het begint
een traditie te worden: de eindexamenklas Kunst van het Coornhert Gymnasium die exposeert in
Museum Gouda. Zo ook dit jaar. Negentien leerlingen hebben op allerlei verschillende manieren
het thema ‘Verrassing’ geïnterpreteerd en werden in de uitwerking van het proces bijgestaan door
mevrouw Stapel. De resultaten variëren van sculpturen tot schilderijen en van poëzie tot dans. Ze
vormen samen een verrassend ensemble, waarbij bijna elk denkbaar genre in de kunsten aan bod
komt. De tentoonstelling duurt tot en met Tweede Paasdag, 1 april 2013.
SBO Park & Dijk in Gouda werd tweede bij de
Marnix Innovatieprijs 2013. De prijs werd uit-
gereikt op woensdag 20 maart op de Marnix
Academie in Utrecht. De school ging met een
geldbedrag van 5.000 euro naar huis.
Het is de tweede keer dat de Marnix Innovatie-
prijs werd uitgereikt. Met de prijs wil de hoge-
school de ontwikkeling van het onderwijs
stimuleren. Voorwaarde voor deelname was
dat er naast een school ook een student van de
Marnix Academie bij betrokken was en dat er
onderzoeksmatig gewerkt was. De inzending
van SBO Park & Dijk had als titel ‘Diepgaand
leren’. Het betreft een leerwerkgemeenschap
die zich vooral richt op het verzamelen van
informatie en op het inhoudelijk invulling
geven aan het begrip ‘diepgaand leren’. De
Juliana school uit Bussum won de eerste prijs.
De inzending had als titel: ‘Zie ik jou of jouw
beperking?’ Het is een kunst- en cultuur project
dat uiting geeft aan ‘burgerschap’. De jury
sprak haar hoop uit dat deze voorbeelden een
impuls zullen vormen voor het onderwijs.
SBO Park & Dijk in Gouda werd tweede bij de Marnix Innovatieprijs 2013 met de inzending
‘Diepgaand leren’.
Gezocht: Operator Kaas
Heb jij ervaring met het bedienen van productiemachines
voor kaas? En ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Mail dan direct je CV naar berkel@perflexxion.nl
Of bel 010-5111099 voor meer informatie.
Huiskomer AfeIier Tomoro HeIend Tekenen
Cursus HeIend Tekenen viu de munduIu,
4x Ies en sforf op woensdogovond I0 opriI en op donderdogochfend Zb opriI.
HeIend Tekenen is een geweIdige munier om gezeIf te ontdekken,
Workshop 'kIeur'
Wof heeff kIeur je fe verfeIIen, weIke kIeuren spreken jou oon, wiI je
weI eens mooi kunnen kIeuren mef pofIood7 Zoferdogochfend o opriI von
I0.30 fof IZ.30 uur.
Workshop 'tekenen in een rondge' voor kinderen,
Leer mondoIo fekenen ;odof je hef overoI kon doen. V.o. 8 joor.
Zoferdogmiddog o opriI von I4.00 fof Io.00 uur.
Voor info of oonmeIden: www,heIend-tekenen,nI of beI (0o) I8Z 784 3b.
Onfdek jouw kIeuren
Onfdek jouw vormen
Onfdek jouw symboIen
Onfdek de kunsfenoor in je;eIfl
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s (voor een gemiddelde leerling

+/- €500,=)
-

8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur


in de auto
-

Sneller en veiliger
-

RIS-opleiding mogelijk
-

Spoedopleiding mogelijk voor tarief 2008*informeer naar de voorwaarden
Rijles ook vóór je 16,5 jaar* bent
Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen Tel 0182-517730 of 06-48565648
ooor taarriieeff 220000088
Start VoorleesExpress
Helend Tekenen bij Atelier Tamara
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Nominatie HaarStudio Denise
HaarStudio Denise hoorde vrijdagmiddag
23 maart van de Coiffure Award dat ze ge-
nomineerd zijn voor de categorie Consumer
Award.
Denise van de Leur reageert enthousiast: “Drie
jaar geleden deden we voor het eerst mee aan
deze wedstrijd (die jaarlijks wordt gehouden)
en toen had ik nog nooit een fotoshoot gedaan.
En nu behoor ik met HaarStudio Denise bij de
topkappers van Nederland.” Iedereen kan stem-
men op haar foto via www.coiffureaward.nl/
stemenwin en kies ze voor foto nummer 24.
Een sms sturen kan ook: sms CA <spatie> 24
naar 4477. Via de Facebook-pagina www.face-
book.com/haarstudiodenise houdt HaarStudio
Denise haar volgers op de hoogte.
Tamara van Huiskamer Atelier Tamara.
16
ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur, di. t/ m vrij. 09.00-18.00 uur zat. 09.30-17.00 uur, koopavond do. van 19.00-21.00 uur. *Vraag naar de voorwaarden.
WWW. GOUWEMEUBEL. NL
Woonprogramma ‘Contra’ bestaat uit diverse
kasten, dressoirs, buffetkasten en tafels.
Dressoir: 220 x 85 x 45 cm VOOR € 1.399,-
Broodkast: 160 x 120 x 40 cm VOOR € 1.739,-
NIEUW Hoekbank MALIBU combinatie van
leer met micro-vezel in diverse kleuren verkrijgbaar.
Sfeer & gezelligheid
Bij Gouwe Meubel...
Hoekbank 2 hoek 2-zits
VOOR
€ 1.999,-
Hoofdsteun los leverbaar.
Relax Fauteuil Fordox
Deze fauteuil is leverbaar als
uitvoering met 2 motoren en
als uitvoering met 2 motoren
met sta-op functie.
Zitting voorzien van koudschuim,
leverbaar in diverse kleuren.
Grootste collectie Relax
fauteuils in de regio.
Vanaf € 1.795,- met gratis sta-op funktie.
2e Paasdag zijn wij
geopend van 11.00 - 17.00 uur.
Wij ontvangen u in onze gezellige
showroom met een hapje en een
drankje.
ProHteer van onze diverse
Paas-akties!!
17 ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Zonwering
Zomeraktie
V££NW£G 3 º 2841 D£ MOORDR£CHT º T£L. 0182 - 373737 º £MAtL tNfO©ßKMOORDR£CHT.NL º WWW.ßKMOORDR£CHT.NL
TW££D£ PAASDAG
GEOPEND
11.00 - 15.00 UUR
Openingstijden showroom:
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 11.00 - 15.00 uur
€ 415,- korting
op aI onze eIektrisch bediende
terrasschermen met Somfy motor.
(Handzender gratis)
18
ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
19
SPORT
Jodan Boys wist zaterdag een punt te pakken
in het thuisduel tegen Scheveningen. Bij een
gevoelstemperatuur van -10C lukte het beide
ploegen niet te scoren (0-0). Vlak na rust dacht
de ploeg van Patrick Akerboom een penalty te
krijgen, maar zag vol verbazing de gele kaart
naar aanvaller Gino Mulder gaan voor een
‘schwalbe’. Jodan Boys blijft met dit punt de
twaalfde plek bezetten. Dit paasweekend
is Jodan Boys vrij maar op 6 april wacht een
pittige uitwedstrijd in Barendrecht tegen de
nummer vier.
Voor Gouda zaterdag zijn het spannende
weken. In de eindfase van de competitie vech-
ten ze voor de veilige tiende plek in de tweede
klasse. De Gouwenaars ontvingen zaterdag
TAVV dat een punt en een plek boven hun
stond, maar gingen met 0-2 onderuit. Om-
dat alle concurrenten onderin punten pakten
(op Naaldwijk na), is de situatie voor Gouda
Zaterdag nu wel precair geworden. Ook kregen
drie op scherp staande spelers een gele kaart,
waardoor Nick Ottevanger, Jeroen Toonen en
Jeffrey Vonk komend weekend de belangrijke
uitwedstrijd bij SEV moeten missen. Olympia
deed goede zaken en pakte een belangrijke
3-1 overwinning op Unitas. Hierdoor heeft het
nog volop kans op nacompetitie voor promo-
tie. DONK had zich afgelopen weekend veilig
kunnen spelen met winst, maar ging ondanks
een man-meersituatie, bij een 2-2 stand, onder-
uit tegen SCO’63 (2-4). Op maandag, Tweede
Paasdag, spelen de Donkianen thuis tegen
Unitas dat twee plekken hoger staat. Gouda
zondag wist een 1-0 achterstand om te buigen
in een 1-3 overwinning op koploper Concordia.
Maandag 1 april staat voor de nummer drie in
de derde klasse de stadsderby tegen ONA op het
programma. ONA pakte zondag een klinkende
3-0 overwinning op ESTO.
De waterpolodames van GZC Donk is het af-
gelopen weekend niet gelukt zich te plaatsen
voor de finale van de LEN Trophy.
Na het nipt verloren thuisduel (15-16), was het
ook in Moskou tot de laatste seconde spannend.
Zes seconde voor tijd viel de beslissende
treffer van de Russische SKIF/Izamilovo en
het Europese avontuur is dus nu voorbij voor
de Goudsen.
Na de succesvolle vorige wedstrijd,
was het zondag 24 maart wederom
prijs voor de drie wedstrijdgroe-
pen van Dansschool Touché Sara
tijdens de Shell we Dance in Noord-
wijk. Deze wedstrijd was meteen
de laatste kwalificatiewedstrijd
voor het NK van Shell we Dance op
21 april.
“Met deze resultaten kunnen de
dansgroepen een deelname hier-
aan bijna niet meer mislopen.” Ook
nu wisten de jongste (8-10 jaar) en middelste
groep (12-15 jaar) de eerste prijs in de wacht te
slepen. Vanzelfsprekend was dat niet, want er
werd ook door de concurrentie op hoog niveau
gedanst. De oudste groep (15-18 jaar) werd
met een tweede prijs beloond. Voor meer infor-
matie: www.touchesara.nl.
Kennismaking met sport
Turnsucces Velocitas naar finale
Leerlingen van ZMLK de Ark hebben de af-
gelopen drie weken kennis gemaakt met de
korfbalsport. Trainers van K.V. IJsselvogels uit
Moordrecht, verzorgden de clinics in het kader
van Special Heroes.
Special Heroes is een landelijk sportstimu-
leringsproject voor leerlingen uit het speciale
onderwijs. Tijdens de clinics zijn de leerlingen
eerst bezig geweest met de diverse gooi- en
vangtechnieken. Ook werd geoefend met het
schieten op de korf. De leerlingen hebben met
veel enthousiasme meegedaan aan de clinics
en kunnen nu bij K.V. IJsselvogels een training
gaan volgen, om de sport in teamverband te
ervaren.
Marloes Wisse en Rosanne Eertman vertegen-
woordigden Gymnastiekvereniging Velocitas
Gouda tijdens de halve finale van het KNGU
Bondskampioenschap derde divisie turnen
dames in Nederweert (L). Beide dames hebben
goede zaken gedaan en kwalificeerden zich
voor de Bondsfinale op 14 april in Reusel.
Bij de jeugd werd Marloes zesde met een
puntentotaal van 44.850. Haar hoogste indivi-
duele score was op brug (11.600), waarmee ze
tweede werd. Rosanne eindigde als zevende bij
de junioren met een puntentotaal van 43.033.
Haar beste score was ook op brug (11.550),
waarmee ze tweede werd. Rosanne heeft zich
voor het zevende achtereenvolgende jaar ge-
plaatst voor de finale van het KNGU Bonds-
kampioenschap.
De heren van tafeltennisvereniging Vrienden-
schaar zijn verlost van de laatste degradatie-
zorgen, mede dankzij een 1-9 overwinning op
de nummer laatst Scyedam 4. Met deze negen
punten is Vriendenschaar zelfs kop loper
geworden in hun derde divisiepoule.
De voorsprong op Tempo Team 2 bedraagt
twee punten en op nummer drie Salamanders
vijf punten. Het is de vraag of het de Goudse
promovendus gaat lukken opnieuw te promo-
veren. Winst tegen Salamanders zou een be-
langrijke stap kunnen zijn. Om 16.30 uur
speelt Vriendenschaar deze wedstrijd in eigen
huis. De dames van Vriendenschaar, nummer
laatst, wisten de schade te beperken tot 6-4
tegen Kluis.
Remco de Rijk wurmt zich tussen twee Scheveningse verdedigers door (foto Remko van Leeuwen).
ZO Skin Honlth is goon gowono cosnoticn...
ZO Skin Honlth horstolt on bohoudt oon nooio gozondo huid
www.nooignnI.nl · Rnnigrns 82, Goudn · 0182-55 99 17 www.nooignnI.nl · Rnnigrns 82, Goudn · 0182-55 99 17
Nu¦
ZO Skin Honlth
van OBAGI
Schoonhoidssnlon Schoonhoidssnlon Schoonhoidssnlon
Acne sµecIalIst
PedIcure
º ooderho0d aao a||e
merkeo (|ease)a0to's
º grat|s vervaogeod vervoer
º haa|- eo breogserv|ce
º 50 occas|oos tot
24 mod garaot|e
Scan
QR-code voor
onze actuele
voorraad!
k|aoteo beoorde|eo oos met eeo
8,7
N|dde|b|ok 202 º 6o0derak º (0182) 37 26 23
www. a0tobedr| j Idewaa| . o|
APk + ooderho0dsbe0rt a| vaoaI
£ 149,-
Heren Vriendenschaar koploper
Gelijkspel Jodan Boys
GZC DONK strandt in halve finale
Touché Sara naar NK Dance
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Special Heroes laat kinderen uit het speciaal
onderwijs kennismaken met diverse sporten.
Twee turnsters kwalificeerden zich voor de
Bondsfinale op 14 april in Reusel.
Dansgroepen van Touché Sara vallen in de prijzen.
20
ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
G
E
L
D
T

V
O
O
R
A
L
L
E

M
O
D
E
L
L
E
N
*
Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a.:
Specsavers betaalt uw eigen bijdrage van 25% naast de 75% vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hierdoor kost het toestel u niets. Maximaal 1 gratis hoortoestel per klant. De actie is geldig t/m 30 juni 2013. Uw bestelling moet geplaatst
zijn voor 1 juni 2013. Om in aanmerking te komen voor een gratis hoortoestel moet u aanspraak kunnen maken op de vergoeding van uw basisverzekering. Het gratis hoortoestel moet aangeschaft worden binnen de categorie waarin u
ingedeeld bent door uw audicien en het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers: Specsavers, het Specsavers logo. www.specsavers.nl
* Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers.
Specsavers Gouda
Kleiweg 9 (naast Lady Sting) 0182 599 995
NU: GRATIS HOOR TOESTEL BIJ
SPECSAVERS!
IN DE BASISDEKKING
IS UW HOOR TOESTEL
NIET MEER GRATIS.
BIJ SPECSAVERS WÉL!
Allergieën
de baas
21 GEZONDHEID
Open Huis
Hospice
Bekkenbodem
problematiek
Korte cursus GGZ
Midden Holland
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland, organiseert zater-
dag 6 april het maandelijkse open huis.
Belangstellenden kunnen van 11.00 tot 13.00
uur voor informatie terecht aan de Ridder van
Catsweg 67 in Gouda. Zij kunnen informatie
krijgen over de palliatieve terminale zorg in
het Hospice en in de thuissituatie. Er zijn vrij-
willigers aanwezig om te vertellen over deze
zorg en over het doen van vrijwilligerswerk.
Ook bestaat de gelegenheid om in het Atelier,
tijdens het open huis schilderijen en/of kunst-
voorwerpen die door vrijwilligers zijn gemaakt
te bezichtigen. Bij verkoop van deze schilde-
rijen gaat een deel van de opbrengst naar de
organisatie. Bezoekers kunnen parkeren op de
parkeerplaats of in de parkeergarage van het
Groene Hart Ziekenhuis, vanuit hier is toegang
tot het Atelier van het Hospice via de achter-
ingang. Een uitrijkaart à één euro is te koop in
het Hospice.
In de Kapel op de Jozeflocatie van het Groene
Hart Ziekenhuis (GHZ) wordt op woensdag
10 april van 19.30 tot 22.00 uur een informa-
tieavond gehouden over bekkenbodemklach-
ten bij vrouwen.
Hoewel urineverlies en verzakkingen vaak
voorkomen bij vrouwen, blijft het onder-
werp toch een taboe. Slechts 25 procent van
de vrouwen zoekt hulp, terwijl ruim tachtig
procent geholpen kan worden. Tijdens de bij-
eenkomst wordt het onderwerp bespreekbaar
gemaakt. Daarnaast zal uitleg gegeven worden
over het ontstaan van de klachten en de moge-
lijke behandeling ervan. Voor meer informatie
over de informatieavond kan men kijken op:
www.ghz.nl/voorlichting.
Mensen die een naaste met psychische proble-
men hulp biedt, kan het risico lopen zichzelf
daarbij weg te cijferen. Daarom organiseert
GGZ Midden Holland een korte cursus van vier
themabijeenkomsten om beter grip te leren
krijgen op de eigen situatie en om goed voor
jezelf te leren zorgen. Op die manier kan men
de zorg voor de naaste beter aan.
De cursus wordt kosteloos aangeboden en is
bestemd voor familieleden, vrienden en buren,
woonachtig in Gouda, die hulp bieden aan een
naaste met psychische problemen. Het betreft
ook mantel zorgers van ouderen met psychische
problemen die in de zorgcentra of verpleeg-
huizen wonen. De cursus is niet bedoeld voor
vrijwilligers en betaalde- of beroepskrach-
ten. De eerst volgende cursus start woensdag
24 april, en de overige cursusdata zijn 15 mei,
De lente laat lang op zich wachten. Als de
temperatuur eenmaal omhoog gaat, zal de
natuur reageren met een explosie van groei.
Veel mensen zullen dan last krijgen van
jeukende ogen of een verstopte neus. Maar er
zijn ook allergieën waar je het hele jaar last
van kunt hebben, zoals koemelk of huisstof.
Soms zijn de klachten heel duidelijk, zoals
eczeem of astma. Maar er zijn ook klachten
die niet zo duidelijk door een allergie komen.
Dit zijn sluimerende en langdurige klachten
als hoofdpijn, rugpijn, chronische vermoeid-
heid en leer- of gedragsproblemen. Weten-
schappelijke onderzoeken hebben aangetoond
dat veel allergieën worden veroorzaakt door
fenolen. Dit zijn bepaalde combinaties van
moleculen die onderdeel zijn van veel stof-
fen. Deze fenolen zitten in natuurlijk voedsel,
stuifmeel, E-nummers en andere chemische
stoffen.
Afweerreactie
Het lichaam reageert op een fenol anders dan
bij een ‘gewone’ allergie. Bij een gewone
allergie maakt het lichaam antistoffen aan
tegen een bepaalde (voedings)stof. Een fenol
werkt als een zogenaamde hapten. Een hapten
hecht zich aan een natuurlijke stof uit het
lichaam. Het lichaam herkent vervolgens
deze stof niet meer en wekt een nadelige
afweerreactie op.
Wetenschap en klachten
Verschillende wetenschappelijke onderzoe-
ken hebben fenolen in verband gebracht met
een breed scala aan klachten. Voorbeelden
zijn spier- en gewrichtspijnen, hoofdpijn,
chronische vermoeidheid, verhoogde bloed-
druk en ademhalingsproblemen. Bij kinderen
blijken fenolen te leiden tot hyperactiviteit,
leer- en gedragsproblemen en zelfs autisme.
De allergieën oplossen
Via kinesiologie zijn de allergieën daadwer-
kelijk op te lossen. De behandeling ontstoort
eerst de algemene reactie. Vervolgens worden
alle stoffen die een reactie geven gedeblok-
keerd. De ervaring met deze techniek leert dat
deze zeer fundamenteel werkt en zelfs hard-
nekkige allergieën weet op te lossen.
Meer informatie? Bel Jitske Rutte op (06)
518 505 57 of kijk op www.praktijktreasure.nl.
Treasure, Praktijk voor Kinesiologie is geves-
tigd in De Goudse Praktijk.
Vrije Adem
praktijk voor adem en ontspanning...
Organiseert de komende periode stiltewandelingen onder leiding van een adem
en ontspanningstherapeute, met aandacht voor de adem.
Hoeveel ruimte heb jij om te ademen?
duur: 1 uur
kosten: 10 euro
Voor meer informatie en inschrijven:
www.vrije-adem.nl
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Hartstichting zoekt
collectanten
29 mei en 12 juni. Alle bijeenkomsten zijn van
19.00 tot 21.00 uur in ‘De Veste’, Ridder van
Catsweg 300 in Gouda. Voor meer informatie
kan men contact op nemen met het cursussecre-
tariaat van GGZ Midden-Holland, via (0182)
563 600 of preventie@ggzmiddenholland.nl.
Recordopbrengst collecte Amesty
Met slechts twee uur collecteren helpen vrijwilligers de Hartstichting.
De recordopbrengst van 12.193,80 euro van
Amnesty International Gouda werd vorige
week zaterdag officieel bekendgemaakt op
het event ‘Amnesty BLIJFT in actie’. In aan-
wezigheid van uitgenodigde vrijwilligers reik-
ten Anke Vens en Sylvia Heins, coördinatoren
van de collecte, een symbolische cheque uit
aan de nieuwe voorzitter van Amnesty Gouda,
Piet van den Reijen.
Dat is ongeveer tweeduizend euro meer dan
vorig jaar. De nieuwe voorzitter sprak zijn
dank uit en wees erop dat, afgezien van die
financiële opbrengst, de vrijwilligers met de
collecte de mensenrechten weer onder de
aandacht hebben gebracht in Gouda. Dat op
zich, aldus de nieuwe voorzitter, is al heel
waardevol. Amnesty International komt op
voor de slachtoffers van schendingen van
mensenrechten, waar ook ter wereld. Om
onaf hankelijk te blijven neemt de organisatie
geen geld aan van overheden. Daarom is voor
Amnesty Inter national de opbrengst van deze
collecte erg belangrijk. Voor meer informatie:
www.gouda.amnesty.nl.
De Hartstichting houdt van 14 tot en met
20 april de collecteweek. Tijdens deze week
vraagt de Hartstichting financiële steun voor
het bestrijden van hart- en vaatziekten.
Met deze steun zoekt ze naar oplossingen om
hart- en vaatziekten te voorkomen, de sterfte te
verlagen en hart- en vaatpatiënten te sterken.
Een op de drie Nederlanders overlijdt aan een
hart- of vaatziekte. “Doordat er een miljoen
hart- en vaatpatiënten zijn, kent iedereen wel
iemand die met deze ziekten te maken heeft.
Met slechts twee uur collecteren helpt men
de Hartstichting. Om de collecteweek tot een
succes te maken, zijn we nog op zoek naar
collectanten”, laat de Hartstichting weten. Aan-
melden via www.hartstichting.nl/collectant of
bel met (070) 315 56 83.
Start met een intakegesprek
bij Peptalk!
Samen met uw persoonlijke
Peptalk! coach haalt ook u
uw afslankdoelen.
Bel voor meer informatie
0182-616400
www.peptalk-afslankcliniq.nl
Leven met meer focus
Meer rust in je hoofd
Minder stress in je leven
Meer aandacht
8-weekse training op vrijdagochtend
van 09.00 tot 12.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.petramettau.nl
De Goudse Praktijk
Elizabeth Wolffstraat 1, Gouda
ee aa dac t
8-weekse training op vrijdagochtend
3 mei 2013
Start Mindfulness training:
Mindfulness training
22
ADVERTENTIE
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs €715 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs €39,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
23
THEATER & FILM
Grande Ballet Spartacus wordt de grootste
productie die ooit in De Goudse Schouw-
burg heeft gestaan. Met 180 artiesten op het
podium en in de orkestbak is dit het grootst
reizende ballet ter wereld.
Aram Khachaturian, een van de grootste com-
ponisten van de twintigste eeuw, schreef het
Grande Ballet Spartacus in 1954. De Staats-
opera van Tartarstan heeft het balletspektakel
nog grootser gemaakt en gaat met deze mega
productie voor het eerst op tournee door
Europa. Het is het legendarische verhaal van de
gladiator Spartacus die in opstand komt. Met
vechttechnieken uit de filmindustrie vliegen de
vonken zowel letterlijk als figuurlijk van het
toneel af. Het volwassen ballet zit vol drama,
liefde, opstand, victorie en verraad. De teksten
van ‘Spartacus’ zijn ontleend aan filosofen uit
de antieke oudheid, zoals Horace en Seneca.
De muziek van ‘Spartacus’ is erg beeldend
en wordt regelmatig gebruikt voor film en
tele visie, zoals The Onedin Line, Caligula en
Ice Age 2 en 3). De voorstelling is te zien op
woensdag 3 april in de grote zaal om 20.00 uur.
Matteo Garrone maakte in 2008
furore met de rauwe misdaad-
film ‘Gomorra’, een schokkend
en realistisch portret van de
Italiaanse maffia. De opvolger
heet weliswaar ‘Reality’, maar
gaat over onbereikbare dromen
en leven in een schijnwereld.
Garrone koos bij ‘Reality’ voor
een heel ander register: een
sprookjesachtige komedie die
zich afspeelt in een volksbuurt
van Napels. De film opent over-
weldigend, vooral door het over-
dadige kleurgebruik en de uitbun-
dige soundtrack van Alexandre
Desplat (‘Moonrise kingdom’ en
‘The tree of life’). Aan het begin
van ‘Reality’ wordt een bruiloft groots gevierd.
Eén van de gangmakers is Enzo, een ingehuur-
de komediant die zijn roem te danken heeft
aan zijn succes in Grande Fratello, de Italiaan-
se variant van Big Brother. Daarna volgt de
kennismaking met hoofdpersoon Luciano en
zijn vrouw Maria. Luciano verkoopt vis op de
markt en om wat bij te verdienen heeft hij een
dubieus handeltje in keukenmachines. Wanneer
er een Big Brother-auditie is in het winkel-
centrum, krijgen zijn dochters hem zo ver om
mee te doen. Hij belandt in de televisiestudio’s
in Rome en vervolgens moet hij wachten op het
beslissende telefoontje: wordt hij kandidaat?
Voor Luciano liggen eeuwige roem en rijk-
dom dan binnen bereik, en kan hij zijn familie
redden uit de armoede. In gedachten woont hij
al in het Big Brother-huis. Geleidelijk maar
trefzeker wordt zijn paranoia in beeld gebracht:
hij denkt dat de televisie hem achtervolgt. “Big
Brother is watching you!”. ‘Reality’ laat goed
zien hoe reality-tv doordringt in het dagelijks
leven van de Italianen. Bovendien is Luciano
een innemend personage - naïef maar met een
goed hart. De film is te zien in Filmhuis Gouda.
Honderdtachtig artiesten vormen het Grande Ballet Spartacus.
Leven in een schijnwereld
Woensdag
3 apriI
Aanvang:
20.30 uur
Mentalist Gili
¹¡edereen Paranormaal'
Combi van muziek,
ballet en vechtkunst
Uitladder
Zaterdag 30 maart
Gouda, Rolling Stones Party in Le Patapouf,
Kolkmanstraat 1-3 in Gouda. Aanvang 17.00
uur. Kaarten bij Le Patapouf, muziekhandel
Van Beveren (Doelenstraat 14) of reserveren
via gerrieschouten@hotmail.com.
Gouda, Ambachtelijke Zaterdag aan de 1e
Moordrechtse Tiendeweg 3 tussen 10.00 en
17.00 uur.
Gouda, Paas- en passieconcert Vox Jubilans in
Sint-Janskerk, aanvang 19.30 uur.
Gouda, Paaseieren zoeken kinderboerderij
Goudse Hofsteden, van 13.30 tot 15.00 uur.
Gouda, Opening expositie van het pand Achter
de Kerk 77 door wethouder Daphne Bergman
in Goudse Sint-Janskerk. Te zien van 30 maart
tot en met 13 april
Zondag 31 maart, Eerste Paasdag
Gouda, Paasspeurtocht kinderboerderij de
Goudse Hofsteden.
Gouda, Paasactiviteiten Dierenweide Gover-
welle van 14.00 tot 16.00 uur.
Zie www.dierenweidegoverwelle.nl.
Gouda, Paaswandeling op begraafplaats IJssel-
hof van 8.00 tot 8.45 uur.
Maandag 1 april, Tweede Paasdag
Gouda, Paasspeurtocht kinderboerderij de
Goudse Hofsteden.
Gouda, Paasactiviteiten Dierenweide Gover-
welle van 14.00 tot 16.00 uur.
Zie www.dierenweidegoverwelle.nl.
Donderdag 4 april
Gouda, Lezing Lof der Zotheid in ArtiLegi,
aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 6 april
Gouda, Ambachtelijke Zaterdag aan de 1e
Moordrechtse Tiendeweg 3 tussen 10.00 en
17.00 uur.
Exposities
Gouda, Expositie Het Vliegend Tapijt in het
Huis van de Stad, de hele maand maart te zien
in de Etalage van de Stad.
Gouda, Tentoonstelling Beelden in Landschap
in Arti Legi, te zien van 1 maart tot en met
1 april en op Tweede Paasdag. De toegang is
gratis, zie www.artilegi.nl
Gouda, Lente-expositie bij Galerie Montulet
(Hoge Gouwe 115), www.galeriemontulet.nl.
Gouda, Expositie fotografe Ingrid Daniëlla
van der Spoel in Gouda Studio’s aan de Oost-
haven 12. Te zien van 21 maart tot 3 mei, zie
www.goudastudios.nl.
Gouda, Expositie van het pand Achter de
Kerk 77 in Goudse Sint-Janskerk. Te zien van
30 maart tot en met 13 april.
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Woensdag 3 april
Grote zaal, 20.00 uur: Het Ballet van de
Staatopera van Tartarstan met ‘Grande ballet
Spartacus’ (ballet).
Kleine zaal, 20.30 uur: Mentalist Gili met
‘Iedereen Paranormaal’.
Vrijdag 5 april
Grote zaal, 20.00 uur: Crazy Piano’s met
‘Let’s Go Crazy’ (muziek). Uitverkocht.
Zaterdag 6 april
Grote zaal, 20.00 uur: Het Groot Niet Te
Vermijden met ‘Save The Last Dance’ (show).
Kleine zaal, 20.30 uur: Nico Dijkshoorn en
Ronald Giphart met ‘Matennaaiers’ (muziek-
theater). Uitverkocht.
Zondag 7 april
Grote zaal, 12.00 en 16.00 uur: ‘Dik Trom
de musical’ met Vera Mann, Ara Halici e.a.
(musical).
Donderdag 28 maart
20.30 uur: Zero Dark Thirty
Vrijdag 29 maart
15.30 uur: Reality
19.00 uur: Hyde park on Hudson
21.45 uur: Zero Dark Thirty
Zaterdag 30 maart
19.00 uur: Reality
21.45 uur: Jagten
Zondag 31 maart
16.00 uur: Hyde park on Hudson
20.30 uur: Jagten
Maandag 1 april
20.30 uur: Reality
Dinsdag 2 maart
14.00 uur: Amour
20.30 uur: De marathon
Woensdag 3 april
20.30 uur: Reality
Donderdag 4 april
20.30 uur: Io e te
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 28 maart t/m woensdag 3 april 2013
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
OZ: The Great and Powerful
JACK THE GIANT SLAYER
De eerste 2nd screen film!
APP
Download vooraf de gratis app
op www.appdefilm.nl
dinsdag 9 april 20.00 BOEK & FILM:
Een voorpremière van een Nederlandse
boekverfilming
DAGLICHT
Naar het boek van Marion Pauw,
€ 1,50 korting met je biebpas
Wo 17 april 19.30
LADIES NIGHT: SAFE HAVEN
Romantisch drama met Josh Duhamel en Jul-
lianne Hough
do 19.30, vr t/m zo 18.45 en zo en ma 15.15
3e week
Do 19.45, vr t/m zo 19.00, ma t/m wo 19.45
2e week
Vr t/m zo 21.30, wo 19.30, Voorpremière
Vr 15.00, ma en di 20.00, 3e week
Do 20.00, vr t/m zo 19.15 en 21.30, ma t/m wo
20.00, vr 15.15, 2e week
THE CROODS
YOKO
ZAMBEZIA:
DE VERBORGEN VOGELSTAD
CHIMPANZEE
Met je biebpas €1.50 korting
Vr 15.30, za t/m ma 13.00 en 15.30, wo 14.00
Nederlandse première
Za t/m ma 13.15, wo 14.15, Nederlandse première
Za t/m ma 13.15, wo 14.15, 3e week
Za en zo 15.15, 7e week
VERLIEFD OP IBIZA
Vr t/m zo 21.30, 9e week
SILVER LININGS PLAYBOOK
VALENTINO
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
NIJNTJE DE FILM
Za en ma 15.15, 9e week
Vrijdag 29 maart
VOORDEELMATINEE € 6,-
15.00 SILVER LININGS PLAYBOOK
15.15 VALENTINO
15.30 DE CROODS (3D toeslag €1,50)
Zaterdag: 08.45 uur
Zondag: 10.45 uur
Activiteiten in Gouda en omstreken
KabeI fM ººMHz · GoudaTV (kanaaI ó3)
WWW.COUDA.FM
‘Reality’ is een sprookjesachtige komedie, die zich afspeelt
in een volksbuurt van Napels.
24
Nummer 13, 28 maart 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
WESTHAVEN 36, 2801 PK GOUDA, T (0182) 551 255 | ZOUTMANSWEG 12, 2811 ES REEUWIJK, T (0182) 394 200
OPEN HUIS
LET OP: BEIDE KANTOREN ZIJN OOK GEOPEND VAN 11.00 - 15.00 UUR!
VOLGENDE WEEK VALT HET DUPREE MAGAZINE WEER OP DE MAT. DAARIN VINDT U ALLE DEELNEMENDE
PANDEN AAN DE OPEN HUIZEN DAG! OOK ZIJN ALLE DEELNEMERS TE VINDEN OP DUPREEMAKELAARS.NL
1
Deskundig op het gebied van verkoop · aankoop · verhuur · taxaties
Maart 2013
WWW.DUPREEMAKELAARS.NL
Van harte welkom in
uw riante appartement

Zaterdag 20 april informatie-
ochtend De Goede Ree!
GOUDA Westhaven 36, 2801 PK Gouda º 0182 - 55 12 55 º gouda@dupree.n|
REEUWIJK Zoutmansweg 12, 2811 ES Reeuwi[k º 0182 - 39 42 00 º reeuwi[k@dupree.n|
11: 00 - 15: 00 uur
6 april a.s.
OPEN HUIS
U bent van
harte welkom!
Alle inform
atie in dit m
agazine is m
et veel zorg sam
engesteld, desondanks kunnen aan de verstrekte inform
atie geen rechten w
orden ontleend. D
ruk- en zetfouten voorbehouden. Foto cover: Esther Vernhout
Eerste Kade 2a
Vraagprijs € 109.000,- k.k.
GOUDA
Statensingel 5
Vraagprijs € 129.500,- k.k.
GOUDA
Boelekade 35
Vraagprijs € 129.500,- k.k.
GOUDA
Vogelplein 48
Vraagprijs € 175.000,- k.k.
GOUDA
Provinciale West 72
Vraagprijs € 1.250.000,- k.k.
GOUDA
Kaarde 2-222
Vraagprijs € 269.000,- k.k.
REEUWIJK
De Oude Tol
Koopsom vanaf € 233.000,- v.o.n.
REEUWIJK
Zoutmanplein 27
Vraagprijs € 179.000,- k.k.
GOUDA
Zoutmansweg 118
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
REEUWIJK
Koningin Wilhelminaweg 156
Vraagprijs € 209.000,- k.k.
GOUDA
Zijdeweg 71
Vraagprijs € 535.000,- k.k.
REEUWIJK
Twaalfmorgen 35
Vraagprijs € 899.000,- k.k.
REEUWIJK
Provincialeweg Oost 94
Vraagprijs € 550.000,- k.k.
HAASTRECHT
Pluutwerf 17
Vraagprijs € 199.500,- k.k.
GOUDA
Crabethstraat 3f
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
GOUDA
Regentesseplantsoen 11
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
GOUDA
Hoge Gouwe 71
Vraagprijs € 845.000,- k.k.
GOUDA
NOG 3 APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful