Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev Şcoala (liceul): Localitatea

:

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A UNUI ELEV
I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele elevului: Data naşterii: Şcoli frecventate: Domiciliul actual:

II.

DATE MEDICALE
Factori nocivi în perioadele: a) prenatală : b) natală: c) postnatală : Boli organice cronice : Boli psihice şi mintale : Deficienţe senzoriale : Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii actuale

1. Antecedente :

III. DATE ASUPRA ACTIVITĂŢII PSIHICE
1. Caracteristicile proceselor intelectuale • Gândirea: Clasa F. bun V/IX VI/X VII/XI VIII/XII Nivelul de operare cu noţiuni Bun Mijlociu Slab F. slab

1

neclară) Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII • Memoria: Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII F. exprimare elevată (corectă.Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev • Limbajul: Vocabular foarte bogat. bună Bună Mijlocie Slabă F. bună Bună Mijlocie Slabă F. cursivă) Vocabular normal. exprimare greoaie (dificilă) Vocabular foarte limitat. clară. bună X Bună Potrivită Slabă F. slabă • Atenţia: Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII F. slabă • Imaginaţia: Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII F. exprimare foarte greoaie (incoerentă. exprimare firească (fără dificultăţi) Vocabular redus. slabă 2 .

aspiraţii. convingeri. puternice Puternice Potrivite Slabe F. etc. Procesele volutive şi activitatea elevului • Voinţa: Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII Deprinderi: Priceperi: 4. Procesele afective şi motivaţionale • Emoţii: • Sentimente: Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII F. Trăsături de personalitate Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII Aptitudini generale: • Inteligenţa: 3 F. bună Bună Mijlocie Slabă F. slabe Pasiuni pentru o anumită activitate sau profesie: Motivaţii (interese.): 3. puternice Puternice Potrivite Slabe F. slabe . slabă F.Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev 2.

slab Matematică Tehnică Ştiinţe sociale Arte • Tipul de temperament:: Pasional Sentimental Flegmatic Apatic Clasa Sanguin Coleric Nervos Amorf V/IX VI/X VII/XI VIII/XII 4 . bun V/IX VI/X VII/XI VIII/XII Aptitudini speciale: • Clasa VI/X 4V/IX VII/XI VIII/XII Pasiuni: Literatură Nivelul de înţelegere Bun Mijlociu Slab F.umane F.Clasa V/IX VI/X VII/XI VIII/XII • Înţelegerea: Clasa Intelectuale Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev Estetice Moral .

Activitatea în concursuri şcolare şi extraşcolare: 5 .Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev Caracterul: Trăsături pozitive de caracter: disciplinat care lucrează singur mai ales la discipline tehnice. 3. Climatul social-moral al familiei 3. Atitudinea faţă de: a) Societate b) Şcoală c) Colegi : d) Sine : III. 2. descurcăreţ. Situaţia la învăţătură: − Media generală anuală şi locul ocupat în clasă: − Obiecte cu rezultate superioare: − Obiecte cu rezultate inferioare: − Nivelul de pregătire practică: 2. fraţi. 2. Condiţiile de lucru al elevului în familie: V. Regimul educativ al elevului în familie: 4. 1. Structura familiei (tata. mama. Trăsături negative de caracter : nu are. crt. Activitatea în cercuri de specialitate: − Iniţiative deosebite: − Rezultate obţinute: 3. Numele şi prenumele Data naşterii Profesia de bază Ocupaţia (funcţia) actuală Pregătirea şcolară Retibuţia tarifară Obs. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL 1. DATE ASUPRA ACTIVITĂŢII DIN MEDIUL ŞCOLAR 1. inteligent. cooperant cu colegii. surori) Nr.

STATUTUL ŞI ROLUL ELEVULUI ÎN GRUP – CLASĂ 1. 2. Activitatea şi comportamentul în grupul – clasă: − Gradul de participare la viaţa grupului: − Poziţia psihologică în cadrul grupului (lider. slab Slab Mijlociu Bun F. 5.Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev − Lucrări deosebite: − Locuri (premii) obţinute: 4. Atitudinea faţă de îndatoririle şcolare: − La lecţii: − La activităţi practice VI. respins): − Tipuri de relaţii promovate: VII. indiferent): − Rezultate obţinute: 2. Activitatea şi comportamentul în organizarea educaţiei: − Responsabilităţi (funcţii): − Iniţiative deosebite: − Stilul de conducere (autoritar. crt. 4. democratic. bun 6 . 1. Variabile evaluate Starea sănătăţii Nivelul mintal (raţiune) Capacitate de memorare Capacitate de concentrare Stare emoţională Capacitate volitivă F. APRECIERI GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 1. izolat. 6. Activitatea independentă şi stilul de muncă al elevului: − Pregătirea lecţiilor şi temelor: − Activităţi deosebite adiacente: − Maniera de lucru − Preocupări în timpul liber: 5. 3. Profilul psihopedagogi al elevului: Nr.

12. 13. 9.diriginte 7 . 10. 11. Caracterizarea personalităţii elevului şi mediului său: 3.Fişă psihopedagogică de caracterizare a unui elev 7. Recomandări pedagogice: Data : Profesor . 14. Inteligenţa Echilibru biopsihic Atitudinea faţă de activitatea şcolară Atitudinea faţă de colegi Atitudinea faţă de sine Gradul de integrare în familie Gradul de integrare în şcoală Gradul de integrare în grup 2. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful