Studiebegeleiding & Onderwijsorganisatie

1. VOORLICHTING
instroom voorlichting 1a

Framework voor Studiebegeleiding en Onderwijsorganisatie v1.2 © Deloitte 2014

Opleiding algemene voorlichting S 1b studiekeuze

Wisselwerking aansluitingsprogramma's / online voorl. deelname open dagen / meelopen / etc S

Student repeterend keuze/voorkeur

aanmelding open dagen / meelopen / etc

Inschrijving

instroom 1c

S voorlichting inschrijving S voorlopige aanmelding studiekeuze

inschrijving 1d op opleiding

inschrijving

toelating / matching

definitieve aanmelding

2. ONDERWIJS PROPEDEUSE

doorstroom propedeuse onderwijs

2a

studiehandleiding / studiegids S

S repeterend introductie & publicatie rooster keuze

2b

resultaat

tentamen

aanmelding onderwijs / tentamen

Bindend Studieadvies

doorstroom studieadvies

2c

voorlichting studieadvies S

voorlopig studieadvies

S keuze BSA te halen of switch/ uitstromen totale inspanning propedeuse

BSA

2d

(B)SA

toetsing (B)SA

3. HOOFDFASE VOORBEREIDING VERDIEPING

doorstroom jaar 2 onderwijs

3a

studiehandleiding / studiegids S

S repeterend publicatie rooster keuze

3b

resultaat

tentamen

aanmelding onderwijs / tentamen

Toelating Verdieping

doorstroom minor/stage/ afstudeeropdracht

3c

algemene voorlichting S

concrete advisering & oriëntatie

S repeterend fasekeuze

tussentijdse mijlpaal

3d

inschrijving

toelating

aanmelding / 'sollicitatie'

4. HOOFDFASE VERDIEPING ONDERWIJS

doorstroom minor/stage/ afstudeeropdracht onderwijs

4a

studiehandleiding / studiegids S

minor / stage / afstudeeropdracht deelname ow. / tent. / scriptie / afronding stage

S keuze

repeterend

4b

resultaat

aanmelding onderwijs / tentamen

Diploma

doorstroom diplomering

4c

voorlichting S

oriëntatie & loopbaanadvisering toetsing diploma aanvraag

S keuze af te studeren

diploma

4d

diplomering

aanvraag diploma

S

= Studentbegeleiding

= Studentgerichte voorbereiding

= Formele processen, gericht op overgang naar een volgende fase

Voor vragen of extra informatie: Theo Bakker, TBakker@deloitte.nl, 06-10999307

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.