SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA UVOD;POJAM I ZNACAJ SOCIOLOGIJE Nauke su istinita znanja o stvarnosti.

Naucna saznanja karakterisu: -objektivnost(ona su nepristrasna,oslobodjena emocija,interesa,predrasuda) -pouzdanost(mogu se proveriti,dokazati) -opstost(imaju opste vazenje a mozemo ih primeniti na pojedinim slucajevima) -sistematicnost(uklapaju se u skladnu celinu sa vec postojecim znanjima). Svaka nauka ima svoj predmet i svoj metod.Predmet je ono sto nauka proucava, a metod je nacin na koji to radi. Nauke se mogu podeliti: -prema predmet proucavanja na: 1.prirodne – nauke koje proucavaju prirodne pojave 2.drustvene – nauke koje proucavaju drustvene pojave 3.humanisticke – nauke koje proucavaju coveka kao ljudsko bice -prema obimu predmeta na: 1.opste – nauke koje proucavaju neke komplekse,celine stvarnosti 2.posebne – nauke koje proucavaju delove takvih celina -prema metodu na: 1.uopstavajuce – nauke koje nastoje da objasne pojave 2.pojedinjavajuce – nauke koje imaju za cilj da opisuju pojave -prema primenjljivosti na: 1.osnovne – nauke cija su saznanja posredno primenljiva 2.tehnicke – nauke cija su saznanja neposredno primenljiva Sociologija je opsta,uopstavajuca i osnovna nauka o drustvu kao celini drustvenih pojava. Socioloski zakoni kojima se objasnjavaju drustvene pojave su tzv. zakoni verovatnoce, sto znaci da nisu egzaktni kao zakoni prirodnih nauka tj. da postoji mogucnost odstupanja. PREDMET proucavanja sociologije je drustvo kao celina drustvenih pojava. On se uslovno,moze podeliti na dve oblasti: A)drustvenu statiku-proucavanje drustva u stanju mirovanja B)drustvenu dinamiku-proucavanje drustva u stanju kretanja GLOBALNI SOCIOLOSKI METOD je metod kojim se sluzi sociologija.Ovaj metod podrazumeva proucavanje drustvenih pojava u sirem drustvenom kontekstu(nastanak,razvoj te pojave,karakteristike,njen odnos sa drugim pojavama i sa drustvenom celinom.)
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA METOD kao istrazivacki postupak – podrazumeva da se istrazivanja obavljaju postujuci redosled: odredjivanje predmeta istrazivanja,postavljanje hipoteze,prikupljanje podataka,obrada podataka,naucni opis i naucno objasnjenje. METOD kao teorijski pristup – obuhvata sva znanja,verovanja, ubedjenja,nacela, koja naucniku sluze kao orijentir tj.polazna osnova za dalji rad. METOD kao tehnika – obuhvata konkretne radnje,postupke i sredstva koje koristimo u istrazivanju. TEHNIKE za prikupljanje podataka: a)posmatranje – najstariji i najjednostavniji nacin za dobijanje podataka (sa ucestvovanjem i bez ucestvovanja) b)ispitivanje – tehnika koja se koristi kad do podataka ne mozemo doci samo posmatranjem(usmeno i pismeno)

PRETECE I NASTANAK SOCIOLOGIJE Sociologija je mlada nauka,nastala polovinom 19.og veka. To ne znaci da i pre ovog vremena nije bilko pokusaja da se objasni drustvo i pojave u njemu.Naprotiv, ti pokusaji datiraju jos od antickih vremena ali nisu bili sveobuhvatni. -Platon – idealna je drzava ona u kojoj postoji idealna podela rada, izmedju filosofa koji vladaju drzavom,vojnika koji je brane i radnika koji rade, privredjuju. -Aristotel – demokratija je najlosije uredjenje jer je lakse trpeti tiraniju jednog coveka nego tiraniju vecine. -Zenon – preddrustveno stanje je alatno doba u kom su svi ljudi slobodni i jednaki.Razlike nastaju s pojavom privatne svojine.da bi se ono zaustavilo,ljudi stvaraju drustvo. -Aurelije Avgustin – postoje dve vrste drzava:svetovna koja je izraz prezira prema Bogu i Bozija koja je izraz ljubavi prema Bogu. -Toma Akvinski – ljudi su rodjeni jednaki ali je Bog,zbog praroditeljskog greha Adama i Eve, posejao seme nejednakosti. -Nikolo Makijaveli – covek je egoisticno bice a politika je vestina dolaska na vlast i odrzavanja na vlasti.On u delu ''Vladalac'' daje instrukcije kako se to moze postici.Uzor mu je Cezare Bordzija. -Tomas Hobs - u delu''Levijatan''(Cudoviste) tvrdi da je covek coveku vuk i da je preddrustveno stanje,stanje rata sviju protiv svih. - Socijal-utopisti – su kritikovali postojece drustvo, i predlagali uspostavljanje Utopije-mesta koje ne postoji, u kom su svi ljudi jednaki,rade koliko mogu,uzimaju koliko im treba i u kom nema privatne svojine.
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Za razvoj rane socioloske misli najzasluzniji su:Emil Dirkem,Maks Veber,Herbert Spenser,Sen Simon,Karl Marks,Ogist Kont i dr.

UCENJE OGISTA KONTA Ogist Kont je osnivac sociologije. Drustvo je kao organizam ali organizam koji se moze usavrsavati uz pomoc sociologije. Osnovna celija drustva je porodica. Svako drustvo je podeljeno na tri klase:spekulativnu,prakticnu i radnicku, izmedju kojih vlada odnos saradnje. Drustvo se razvija kroz tri istorijska doba, paralelno sa razvojem ljudske svesti.To su:religiozno,metafizicko i pozitivno doba.Pozitivno doba je vreme u kom se razvijaju nauke. Kont je tvorac pozitivizma,pravca koji zahteva od nauka da obezbede tzv.pozitivna tj.proverljiva,egzaktna znanja. Kont priznaje samo 6 nauka : matematiku,fiziku,hemiju,biologiju, astronomiju i sociologiju.

SOCIOLOSKE TEORIJE Soc.teorije su celovita ucenja o drustvu i dr.pojavama jednog ili vise autora. Prema tome sta ocekuju od sociologije,sta smatraju njenim zadatkom,dele se na : 1.Teorije reda i poretka – zadatak sociologije je da radi na usavrsavanju poretka (gradjanske teorije) 2.Teorije revolucije – zadatak sociologije je da da osnovu za revolucionarnu promenu poretka (marksizam,lenjinizam) 3.Neutralne teorije - zadatak je otkrivati znanja o drustvu,biti neutralan (Veber) Prema vremenu nastanka,socioloske teorije se dele na: A)Starije -mehanicisticke – drustvo je kao mehanizam( Sen Simon) -organicisticke – drustvo je kao organizam (Ogist Kont) -socijal-darvinizam – Darvinovi zakoni vaze i u drustvu(Herbert Spenser) -psihologisticke – u drustvu su najuticajniji psihicki faktori (Sigmund Frojd i Emil Dirkem)

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA B)Novije -bihejviorizam – drustvene pojave se mogu objasniti ponasanjem ljudi -razumevajuca teorija – drustvene pojave imaju uvek neko znacenje za coveka koje treba razumeti ( Maks Veber) -funkcionalizam – drustvo je skladana celina u kojoj svaki deo ima neku funkciju (Talkot Parsons i Robert Merton) -strukturalizam – pojave se mogu objasniti uz pomoc njihove strukture) -marksizam –

MARKSIZAM Ucenje Karla Marksa i Fridriha Engelsa, koje obuhvata: 1.filosofiju – dijalekticki materijalizam – u osnovi sveta je materija koja se krece po dijalektickim zakonima 2.sociologiju – istorijski materijalizam. Ljudska istorija poznaje nekoliko tipova drustava tzv. drustvenoekonomske formacije; prvobitnu ljudsku zajednicu,robovlasnicko,(robovi i robovlasnici) feudalno(feudalna aristokratija i kmetovi) i kapitalisticko drustvo (burzoazija i proleteri). Najpoznatiji zakoni,koje su otkrili su zakon o primarnosti ekonomske osnove i zakon revolucije. 3.ekonomsko ucenje – je izlozeno u delu ''Kapital''Karla Marksa gde objasnjavaju da visak vrednosti u ekonomiji, proizvode radnici a prisvajaju kapitalisti. 4.politicko ucenje- ljudska istorija je istorija klasnih borbi.Cilj istorije je stvaranje Komunistickog,besklasnog drustva, u kom nema privatne svojine a nema ni drzave.Osnovali su Komunisticku partiju,napisali njen program(Manifest) i formirali medjunarodna udruzenja proletera,tzv. Internacionale. II PRIRODA ,COVEK I DRUSTVO

Sociologija je drustvena nauka,dakle proucava drustvo i pojave u njemu.Ali,ona se bavi i prirodom, ali samo u nameri da otkrije u kakvom su odnosu priroda i drustvo.

RAD

Rad je glavni posrednik u odnosu izmedju prirode i drustva. Rad je taj koji istovremeno i spaja i razdvaja prirodu i drustvo.
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Rad ih spaja tako sto putem rada covek deluje na prirodu. Razdvaja ih tako sto radom covek stvara sebe kao drustveno bice,a stvara i drustvo,koje vise ne pripada prirodi. RAD - je svesna i svrsishodna delatnost kojom covek menja prirodu, prilagodjava je svojim potrebama a istovremeno stvara i sebe kao drustveno bice. Ljudski rad je drugaciji od ostalih oblika delanja kakva postoje kod zivotinja, i to po sledecim karakteristikama: 1.rad je svesna i svrsishodna delatnost(covek radi svesno a ne nagonski,i taj rad ima svoju svrhu) 2.rad kojim se menja covek i priroda,stvara novi svet 3.rad u kom se koriste orudja za rad,pomagala(kojim covek uvecava svoju moc) 4.rad kojim se ne zadovoljavaju samo fizioloske vec i formirane potrebe (sport, zabava,kultura) 5.rad kojim se najpre treba zadovoljiti potreba za radom.Naime,covek za razliku od zivotinja, ne radi samo kad mora, da bi zadovoljio neke druge potrebe. RAD KAO PROFESIJA – je rad za koji je covek kvalifikovan i koji obavlja u svom radnom vremenu, a kojim obezbedjuje svoju egzistenciju .

DRUSTVENA PODELA RADA Drustvena podela rada – je podela ukupnog fonda drustvenog rada na pojedine clanove drustva. Pored drustvene,postoji i prirodna podela rada.To je podela rada prema polu i prema uzrastu. U drustvenoj podeli rada postoji: 1.opsta podela:podela rada na velike oblasti kao sto su industrija,poljoprivreda,saobracaj i sl. 2.posebna podela:podela tih oblasti na grane,npr. Industrija se deli na laku i tesku, saobracaj na vodeni,kopneni i vazdusni, poljoprivreda na stocarstvo i zemljoradnju itd.

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Okosnicu proizvodnje cine 3 cinioca tj. a privatna svojina se tretira kao “svetinja”.svaka radnja se rutinski ponavlja bezbroj puta a radnik se oseca kao obican dodatak masini. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.svojim znanjem i iskustvom 2.radna snaga-covek sa svojom snagom.pleme.pomagala.(JA IMAM=JA JESAM) -grupna-nosioc prava je grupa. Da bi drustvo moglo da opstane i razvija se.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA 3.zadruga.Npr.(svacije=nicije) Ako se uzme u obzir objekat svojine. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.faktora: 1. stvaraju materijalna dobra i usluge.orudja. Get yours now! .da bi bio sto efikasniji 3. u zavisnosti od toga da li nesto poseduju ili ne.npr.akcionarsko drustvo i sl.predmeti rada-objekti na koje covek deduje u svom radu kako bi izmenio njihova svojstva.tj. svojina moze biti: -licna-svojina nad predmetima za licnu potrosnju i licnu upotrebu -proizvodna-svojina nad sredstvima za proizvodnju. svojina moze biti: -privatna-nosioc prava je privatno lice. nosioc prava svojine.U usitnjenom radu.izgled ili svrhu.drustvo ili crkva. Compatible across nearly all Windows platforms.Ovaj oblik svojine dominira u modernom drustvu.sredstva za rad-predmeti.ono mora da obezbedi drustvenu proizvodnju.Drustvena svojina je postojala u staroj Jugoslaviji.tj. Ako se uzme u obzir ko je titular. DRUSTVENA PROIZVODNJA I REPRODUKCIJA Drustvena proizvodnja – je svrishodno drustveno delovanje ljudi kojim oni prilagodjavaju prirodu svojim potrebama.cemu to sto jeste u svojini.sluzi. SVOJINA Svojina se definise kao dvostrani odnos:  Odnos izmedju ljudi i stvari – ljudi mogu da ih poseduju ili ne)  Odnos izmedju ljudi povodom stvari – ljudi stupaju u razlicite medjusobne odnose.koje covek koristi u radu.imucni ljudi mogu biti popularni u nekim okruzenjima zahvaljujuci svom imetku a ne karakternim osobinama i sl.pojedinacna podela rada:podela rada na radne operacije u okviru neke konkretne proizvodnje. -javna-nosioc prava je drzava.

postojala su dva oblika reprodukcije.naturalna i robna.da bude korisna ali korisna za kupca. a njena osnovna karakteristika je .katastrofe. kao kruzni proces stalnog ponavljanja u kom se na proizvodnju nadovezuju: razmena.sve ima svoj uzrok i svoju posledicu.proizvodnja roba.umanjena-reprodukcija ciji je obim manji od obima proslogodisnje reprodukcije(rat.prosta-reprodukcija ciji je obim jednak proslogodisnjoj 3.cija je osnovna karakteristika je . Compatible across nearly all Windows platforms. Postoje 3 tipa dr. Dakle covek proizvodi za sebe i svoju porodicu.desava se u skladu s ovim zakonom. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.nista se ne desava slucajno.Naime. ima dva svojstva:  Upotrebnu vrednost – osobina robe da zadovolji neku potrebu . i na osnovu toga se razlicite robe razmenjuju.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Drustvena reprodukcija je proizvodnja posmatrana u njenom kontinuitetu.na trzistu.Razmena je imala oblik trampe. ROBNA PROIZVODNJA Robna proizvodnja danas dominira u svim drustvima. svodila se na zadovoljavanje fizioloskih potreba.proizvodnja za potrebe drugih.proizvodnja za sopstvene potrebe.sve sto se desava u robnoj proizvodnji. -zakon seobe kapitala iz grane u granu-kapital se stalno seli iz grana manjeg profita u grane veceg profita. Roba.raspodela i potrosnja.tj. Get yours now! . if you can print from a windows application you can use pdfMachine.a to su: 1. NATURALNA PROIZVODNJA Naturalna proizvodnja je istorijski prevazidjen oblik reprodukcije. Kolicina te utrosene energije postoji u svim robama. Zakon vrednosti je osnovni zakon robne proizvodnje.pa se onda ona uporedjuje.cena te robe ce padati i obrnuto.prosirena-ona reprodukcija ciji je obim u svakoj fazi veci od obima proslogodisnje reprodukcije 2. da je za njenu proizvodnju utrosena odredjena kolicina umne i fizicke energije. Proizvodnja je bila nerazvijena a potrosnja minimalna.potrosaca  Razmensku vrednost – osobina robe da je proizvedena tj.Zakon vrednosti se javlja u svojim varijantama: -zakon ponude i potraznje_ako je ponuda neke robe. za trziste.reprodukcije.veca od njene potraznje.sankcije) OBLICI REPRODUKCIJE U dosadasnjoj istoriji.

pojednostavio i ubrzao.a na osnovu ugleda njihovih nacionalnih ekonomija(dolar.Uzrok inflacije je lose poslovanje drzave.  Novac kao platezno sredstvo – je funkcija koju novac ima kada se pojavljuje samo u vidu obecanja. Get yours now! . Compatible across nearly all Windows platforms.  Novac kao blago – je funkcija koju novac dobija povlacenjem iz prometa.Pre se roba razmenjivala za robu.  Novac kao znak vrednosti-je funkcija koju imaju papirne novcanice tj.Covek postaje zgrtac blaga a novac tj gomilanje novca svrha covekovog zivota.sto je znacilo da covek koji prodaje neku robu trazi drugog coveka koji zeli tu robu da kupi ali i koji istovremeno ima onu robu koja je potrebna prvom coveku.ranije se kao merna jedinica za novac koristila merna jedinica za tezinu .One.stampanjem novca.kreditne i platne kartice)  Svetski novac – je funkcija koju imaju neke nacionalne valute kao sredstvo na svetskom trzistu.rec dinar predstavlja mernu jedinicu.velicina vrednosti).novac ima vise funkcija:  Novac kao mera vrednosti – je osnovna funkcija novca da se njime izrazavaju vrednosti svih ostalih roba.same po sebi nemaju vrednost(kao sto to imaju kovani novac od zlata i srebra) vec predstavljaju samo znak za vrednost( odstampan broj.ELEMENTI I DIMENZIJE STRUKTURE Struktura drustva – je relativno stabilan sklop elemenata drustva kao I odnosa izmedju tih elemenata.evro……) STRUKTURA I ORGANIZACIJA DRUSTVA POJAM.njeno zaduzivanje.banknote.(X robe A = Y novcane robe)  Novac kao merilo cene – je njegova funkcija kao merne jedinice. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  Novac kao prometno sredstvo – novac sluzi kao posrednik u prometu roba i usluga.Medjutim. Danas.Inflacija – je pojava prekomernog stampanja novca. Elementi strukture drustva su: pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.kod kupovina sa odlozenim placanjem(cekovi.a vezana je iskljucivo za papirni novac.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA -zakon stalnog povecanja produktivnosti-proizvodjaci stalno nastoje da smanje svoja individualna vremena ispod drustvenog proseka kako bi ostvarili extra profit. kako bi se taj promet olaksao.koje ona.prebacuje na gradjane.100 dinara.ako govorimo o npr. NOVAC:FUNKCIJE NOVCA Vrednost robe se danas izrazava u novcu.

solidarni i prisni.covek stice odredjeni drustveni polozaj. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.INSTITUCIJE Drustvene ustanova – je usvojen ili uoblicen nacin na koji se vrsi neko delovanje koje je vazno za odrzavanje ili funkcionisanje drustvenog poretka. Get yours now! .vrednostima i na kraju osecanjima.moci i ugleda. pokaze kao najdelotvorniji.grad)  Vremenska – posmatranje strukture u vremenu (nastanak. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.uloge.a prema tom polozaju.pripada mu neki udeo u raspodeli ukupnog drustvenog bogatstva.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA A)MIKROELEMENTI: -covek-osnovni element -grupe-covek se udruzuje u grupe po raznim osnovama -ustanove-koje se ustanovljavaju -organizacije-koje obrazuju B)MAKROELEMENTI: -ekonomski.Takvim presekom se uocavaju drustvene funkcije tj.Prema tom znacaju.potrebama.selo.nacija) DRUSTVENE USTANOVE TJ.Npr. Naime.kulturni sistemi koji kao sire celine u sebi objedinjuju sve gore navedene elemente.polozajem.politicki.To su grupe ciji su clanovi emotivno povezani. Struktura zamisljenog drustva(globalno drustvo) moze se posmatrati na cetiri razlicita nacina pa se tako dobijaju cetiri dimenzije strukture:  Prostorna – posmatranje strukture u prostoru(naselja.  Vertikalna tj.na osnovu navedenih ili nekih drugih kriterijuma.monogamni brak se pokazao kao najpozeljniji nacin regulisanja odnosa izmedju muskaraca i zena.Drugo je pitanje kako drustvo ocenjuje te uloge koje covek vrsi.i to prema njihovom znacaju za drustvo. DRUSTVENE GRUPE Drustvene grupe su relativno trajni skupovi ljudi koji su povezani zajednickim poreklom.hijerarhijska struktura – je posmatranje strukture po vertikalnom preseku.U zajednice spadaju porodica i etnicke zajednice(narod.koje smatra vaznim.pravni.funkcionalna – posmatranje strukture po horizontalnom preseku. nestanak)  Horizontalna tj. Compatible across nearly all Windows platforms.najpozeljniji. jedan od nacina obavljanja neke delatnosti. pa se taj nacin proglasava za instituciju. Svaki covek se u toku svog zivota grupise.vremenom se.U ovoj strukturi se pokazuje da su drustvene uloge rangirane. Najznacajnije su svakako one grupe koje zovemo zajednicama. razvoj.najbolji.Svaki covek na sebe preuzima niz uloga.

PORODICA Porodica je primarna bioloska.koja prethodi porodici.crkveni.muske linije.demokratski odnosi.Srodstvo se u vreme matrijarhata racunalo po zenskoj a u patrijarhatu po muskoj liniji.reproduktivnu-radjanje dece je osnovni preduslov opstanka drustva.veca uloga skola i medija.Deca se uce da usvajaju pozeljne norme ponasanja i kulturne obrasce tog drustva  Ekonomsku funkciju-porodica je i proizvodjacka i potrosacka celija drustva  Psiholoska funkcija-porodica stvara preduslove za skladan razvoj licnosti i poztizanje psihicke zrelosti  Emocionalna funkcija-covek se u porodici uci emocijama. Brak se kroz istoriju razvijao od grupnog preko poligamije do monogamnog braka.kako da ih izrazava ili transformise Tradicionalnu porodicu karakterise:postovanje autoriteta.gradjanski i konkubinat(vanbracna zajednica).postovanje starijih. tazbinsko ili duhovno(kumstvo).sto je izvrsena preciznija podela poslova izmedju clanova te grupe.to je ona efikasnija.psiholoska i ekonomska zajednica roditelja i njihove rodjene ili usvojene dece. zloupotreba dece.dvostruki moral.porodice sa jednim roditeljem.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA DRUSTVENE ORGANIZACIJE Drustvena organizacija – je uoblicena i ustaljena mreza uloga i polozaja kojom se okupljaju i uskladjuju ponasanja clanova neke grupe dok obavljaju neku delatnost. adoptivno.socijalna. ETNICKE ZAJEDNICE pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.Srodstvo moze biti krvno.Zato drustva preduzimaju mere u cilju podsticanja ili ogranicavanja radjanja u zavisnosti od toga da li ima manjka(bela kuga) ili viska “ljudskog materijala”  Socijalnu funkciju-ulogu socijalizacije tj.drustveno priznata veza izmedju muskarca i zene.nasilje.retki razvodi.incest. zlostavljanja. Porodica ima sledece funkcije:  Biolosku tj.podrustvljavanja dece. poslusnost dece i zena.brak moze biti: obicajni. BRAK. homoseksualni brakovi( dom je opasno mesto). Get yours now! . Problemi:razvodi.je institucija. Compatible across nearly all Windows platforms. Savremenu porodicu karakterise:izjednacenje autoriteta.brojna deca.karijerizam.manje dece. Prema nacinu uspostavljanja.cesci razvodi. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Sto je grupa organizovanija.

nacija je isto sto i narod ali na visem stepenu istorijskog razvoja.neumerena. jezika.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Etnicke zajednice – su trajne i visefunkcionalne drustvene grupe koje karakterise zivot na zajednickoj teritoriji i zajednicka kulturna i politicka istorija. potcenjivanja i mrznje prema drugim nacijama  Iredentizam-je vrsta separatizma koja u sebe ukljucuje i mrznju prema drugim nacijama  Revansizam-teznja za povratkom izgubljenih pozicija ili nekom vrstom odmazde  Unitarizam-zanemarivanje nacionalnih osobenosti u ime nekog jedinstva  Ksenofobija-netrpeljivost prema drugim nacijama iz stvarnog ili vestacki izazvanog straha za vlastite pozicije(gastarbajteri u Nemackoj.fizioloskom smislu) karakterise sva drustva.paradnom stilu i afektivnosti  Etnocentrizam-osecaj samodovoljnosti svog naroda.(horda.  Patriotizam-rodoljublje.pleme.Dakle.sta je njihov uzrok. Nacije su zajednice u koje prerasta narod pod uticajem sledecih promena: pojavom robne proizvodnje.postojanje razlika izmedju drustvenih polozaja ljudi(ne izmedju ljudi u bioloskom. DRUSTVENO RASLOJAVANJE Drustveno raslojavanje tj.  Rasizam je ideologija koja pociva na uverenju u superiornost jedne rase.narod. cak i kada se ljudi suoce sa dokazima koji obaraju njihovu osnovanost.da li se treba borito za drustvo u kom tih razlika nece biti? pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. i stvaranja nacionalnih drzava.cepanjem jednog dela drzave od celine drzave(slovenacki i hrvatski pokret)  Sovinizam-ekstremni oblik nacionalizma.jedinstvenog trzista . Predrasudama su najvise sklone stroge licnosti.Tesko se menjaju.nacija) Izmedju pripadnika etnickih zajednica se razvija tzv. U vezi s ovim fenomenom. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Compatible across nearly all Windows platforms.da li se s tim razlikama treba pomiriti.ljubav prema otadzbini  Nacionalizam-egoizam na nivou naroda. bez obzira na razlike medju njima.neobjektivna ljubav prema svom narodu.sociolozi pokusavaju da daju odgovore na pitanja kao sto su:da li je tih razlika uvek bilo.kulturno-istorijsko srodstvo(zemljaci).Prepoznaje se po pateticnim izjavama.nekriticko preuvelicavanje atributa svog naroda  Separatizam-teznja za odvajanjem.ljudi koji su pokorni svojim pretpostavljenima a bezobzirni prema svojim potcinjenima.formiranja nacionalnog j.izbeglice u Srbiji)  Predsrasude su misljenja ili stavovi pripadnika jedne grupe o drugoj koji se vise baziraju na glasinama nego na dokazima.iskljucivosti i netolerancije. Get yours now! . Narod je etnicka zajednica koja nastaje okupljanjem vise plemena na istoj teritoriji i njihovim povezivanjem.

zatim kmetovi i feudalna aristokratija i na kraju proleteri i burzoazija) .elitisticki. Compatible across nearly all Windows platforms.to cini imajuci u vidu opsti a ne licni interes.politika se pretvara u svoju suprotnost.klasno-konfliktni –je model Karla Marksa po cijem misljenju se u svakom drustvu dogadja raslojavanje na dve osnovne klase.stanovnistvo-koje zivi na toj teritoriji i prihvata vlast i njenu politiku 3.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Postoje tri nacina kojim se objasnjava ovaj fenomen: 1. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. 3.To se desava na osnovu klasnog polozaja tj.Stari Grci su bavljenje politikom smatrali casnim poslom jer se podrazumevalo da onaj ko ucestvuje u odlucivanju.teritorija-sa jasnim granicama 2.mocan je onaj koji moze upravljati svojim i tudjim zivotima.moci. a ljudi istog ili slicnog dr.nepomirljivi.polozaj.Zato se medju njima razvija klasna borba. Politika ima dva znacenja: a)uze-kao oblast uredjenja drustva i drustvenih odnosa. vladavinu ljudima.To su:ekonomski(bogatstvo).sto znaci da se interesi jedne klase mogu ostvariti samo na ustrb druge klase. na osnovu odnosa ljudi prema sredstvima za proizvodnju. i masu.Stratifikacijski model-je model koji je osmislio Maks Veber.manji deo drustva koji ima moc i upravlja celia drustvom.tako se drustva raslojavaju na dve grupacije:elitu. POLITIKA Shvatanje znacenja pojma politika se menjalo kroz istoriju. Elementi svake drzave su: 1.U svakom drustvu moze postojati neogranicen broj slojeva a njihovi pripadnici nemaju nuzno suprotstavljene niti sukobljene interese.veci deo drustva.zdravstvena politika) DRZAVA Drzava je najvaznija politicka ustanova cija je osnovna uloga zastita drustvenog poretka i usmeravanje drustva.od upravljanja stvarima ona prerasta u upravljanje tj.Moc se inace definise kao nejednaka mogucnost pojedinaca ili grupa da donose odluke od interesa za sebe i za druge. Get yours now! .Dakle.Prema tome ljudi sticu neki dr.politicki(moc) i kulturni(ugled).polozaja obrazuju tzv. Njihovi interesi su antagonisticki tj. socijalne slojeve ili stratume.je model po kom se raslojavanje vrsi na osnovu jednog kriterijuma.uz pomoc drzave i drugih ustanova i organizacija b)sire-kao usmeravanje drustvenih delovanja u svim oblastima (kulturna. a po cijem misljenju se raslojavanje u svakom drustvu vrsi na osnovu 3 kriterijuma. obrazovna. koji moc nema.Tako pripadnici privilegovane klase poseduju sredstva za proizvodnju a pripadnici potlacene klase ih nemaju(robovi i robovlasnici.suverena vlast-vrhovna vlast na teritoriji Drzave mogu biti:  Prema obliku vladavine: pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. 2. Vremenom.

da je kontrolisu. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.kultura moze biti samo covekovo delo.onda nastoje da uticu na vlast.Pravo u sebi sadrzi i pravdu i silu.opominju i sl. PRAVO-TVOREVINA I INSTRUMENT DRZAVNE VLASTI Pravo je sistem pisanih pravila koje propisuje drzava.napredak ljudske vrste.su obavezne jer sadrze dispoziciju(zapovest o ponasanju) i sankciju(prinudu za izvrsenje te zapovesti).pojava i tvorevina koje su nastale kao posledica materijalne i duhovne intervencije coveka u prirodi. Dakle.Obicajne norme preporucuju neko ponasanje.Ako to nije moguce. Kultura je – skup svih procesa.POJAM Kultura je iskljucivo drustveni fenomen. KULTURA.Covek je jedino bice koje proizvodi kulturu.moralne i pravne.moralne norme govore o pozeljnom i prihvatljivom ponasanju.suveren Republike-na celu drzave je sef drzave koji nije Suveren.proste drzave. postoje 3 vrste drustvenih normi ponasanja:obicajne.za razliku od njih.Svi pravni propisi jedne zaemlje cine pravni poredak.Svrha kulture je uzdizanje covekovog zivota i odrzanje. Get yours now! .covekovo pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Prema tipu politickih odnosa: Demokratije-vladavine naroda Autokratije-samovlada pojedinca ili manje grupe Prema drzavnom uredjenju: Federacije-savezne drzave koje obuhvataju federalne Jedinice Konfederacije-slozene drzave cije su clanice suverene Drzave Unitarne.drustvu i misljenju. Partija mora imati: A)program-dokument u kom su izlozeni dugorocni i kratkorocni ciljevi B)statut-dokument kojim se regulisu odnosi u toj partija C)ideologiju-skup ideja za koje se zalazu Partije se bore za osvajanje vlasti.kako bi bile u mogucnosti da ostvare svoj program. Compatible across nearly all Windows platforms.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Monarhije-na celu drzave je monarh.Pravda je ideal prava.jedinstvene Unije-savezi suverenih dozava u nekim oblastima   POLITICKE STRANKE Politicke partije su udruzenja politickih istomisljenika okupljenih oko programa te partije.Ako covek svojim delovanjem unizava ljudski zivot.Ali nije svako covekovo delokutura.Suveren je zakon.a svojim aparatom prinude obezbedjuje njihovo postovanje.U drustvu. Pravne norme.

u realnom svetu. religija.satanizma i sl. Kultura. Jezik je poizvod covekove drustvenosti.On je nastao tako sto se covek razvijao od iskljucivo prirodnog do drustvenog bica.koji se u svakoj situaciji. Razvoj drustva upravo zavisi od toga kakav izbor od ponudjenih tradicionalnih i novih vrednosti drustva cine.)  Socijalizacija-licnost usvaja kulturno nasledje.i svaka licnost neizbezno .ponasaju na prikladan nacin. pogled na svet.govor.Medjutim.vrednosti drustva u kom zivi  Inkulturacija-licnost potpuno usvaja kulturno nasledje.svetske kulturne bastine.antiglobalizma.preuzima aktivnu ulogu i menja kulturu.U prve tri faze. s druge strane.jezik je.Naime. LICNOST I KULTURA Kultura je ono sto covek zatice u drustvu.ona ipak moze da prevazidje granice i vremena i prostora u kom nastaje. Savremenu kulturu karakterise trend ujednacavanja tj. Taj odnos licnosti i kulture. Compatible across nearly all Windows platforms. mogu se javiti i tzv.pank pobreta.materijalne tvorevine itd..SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA dostojanstvo ili dovodi u pitanje opstanak vrste.Svaki nacionalni kulturni model(matrica) se razlikuje po svojim najvaznijim elementima a to su:jezik.masovna i sl.moguce je i formiranje tzv. i uzrok covekove drustvenosti jer omogucava coveku da ispoljava svoju drustvenost.nacionalne kulture gube na znacaju i ustupaju svoje mesto “globalnoj kulturi”.Kulturu menjaju ljudi koji nisu konformisti. Get yours now! .onda to njegovo delo nije kultura.tako sto ce postati deo vanvremenske. a koje se neznatno razlikuju od tog osnovnog modela.Medjutim.ishrana i sl.vec po svom rodjenju.podkulture kao sto su gradska.tradiciju.homogenizacije kulture. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Konformisti su ljudi koji imaju pasivan odnos prema stvarnosti.Nacionalne kulture se najpre prepoznaju po jeziku.postoji kao nacionalna kultura.i ono postaje deo njegove licnosti  Kreacija-faza u kojoj licnost od pasivne.kontrakultura koje karakterise sustinsko neslaganje sa osnovnim kulturnim modelom.omladinska. Kultura je odraz drustva u kom postoji.dolazi u odredjeni odnos prema toj kulturi.PROIZVOD I KREATOR DRUSTVA Jezik je jedan od osnovnih elemenata kulturnih modela.sistema vrednosti. U okviru nacionalnih kultura. Kultura ima 2 komponente:  Tradiciju-prenosenje vec stvorenih kulturnih vrednosti  Inovaciju-stvaranje novih kulturnih vrednosti.bez kritickog stava.Medjutim.kao sto su slucajevi hipi.kultura utice na coveka a u ovoj fazi covek utice na kulturu. razvija se kroz sledece faze:  Hominizacija-faza u kojoj covek stice i razvija neke opsteljudske osobine(hod.anarhizma. JEZIK.seoska.

sta je uzrok religijskih predstava.Zargon ima svoje dobre i lose strane.stvoren i koristen od strane nekih drustvenih grupa s ciljem da se iz komunikacije iskljuce druge drustvene grupe. Religija je skup verovanja.Postoje verske drzave.vojni.pored toga sto je homo sapiens(razumno bice). nasuprot svim ocekivanjima.zanimljivijim i sl.Npr. silu.energicnijim. Postoje razliciti oblici jezika:  Standardni ili knjizevni jezik-koji se koristi na javnim mestima i u javnim situacijama  Dijalekti-oblik koji se formira u okviru nekog jedinstvenog jezika zbog smanjene drustvene pokretljivosti(geo.pa savremenike zaokuplja potraga za odgovorom na pitanje:zasto? U poslednjih nekoliko decenija. homo ludens(bice koje se igra). kakva je buducnost religije itd.u kojim okolnostima nastaje religija.razbojnika). vezanih za natprirodno bice tj. i tako.homo faber(bice koje radi) i homo religiosus(bice koje veruje).ucenja i radnji. a jezik kao konkretna manifestacija te sposobnosti.sportski. Zargon potice od srednjovekovnog “argoa”-tajnog jezika devijantnih grupa(lopova.Najpre. razvija upravo kroz religiju. Get yours now! .zakonom regresije koji kaze da:zargon ima stalnu tendenciju da uzvisene ideje svede na banalne.omladinski i sl. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. planina)  Provincijalizmi-oblik vezan za manju grupu ljudi. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. u krajnjoj liniji proizvodi jezicku nemoc. da li ima pozitivnu ili negativnu ulogu. slozene na proste. Najrasprostranjenije tumacenje religije danas je glediste po kom je religija nastala kao pokusaj primitivnog coveka da objasni stvarnost koja ga okruzuje. Najzanimljivija socioloska pitanja vezana za religiju su: sta je starije tj.Dobre su u tome sto zargon moze knjizevni jezik uciniti brzim. U skladu s ovim.dok je ljudsko sporazumevanje na nivou simbola.vode se verski ratovi.prepreke-reka.zato sto se kultura u svojim pocecima.koji nastaje zbog nedostatka komunikacije s okruzenjem  Zargon-specijalan govor.Primitivan covek je to cinio na primitivan nacin.sve je vise smelijih tvrdnji.zato sto je religija.osecanja.da li je drustvo Bozija tvorevina ili je Bog covekova izmisljotina.Sporazumevanje postoji i kod zivotinja ali je ono na nivou znakova.koje polaze od pretpostavke da je covek. Mane zargona objasnjavaju se tzv.religije ucestvuju u kreiranju politicke i ekonomske karte sveta.nije desilo. i covek upoznaje zakone stvarnosti i ovladava njima.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Govor se definise kao potencijalna sposobnost sporazumevanja.apstraktne na konkretne. tako bi religijske predstave trebale da gube na znacaju(sekularizacija) i sasvim isceznu.Zatim.veoma prisutna i uticajna u savremenom svetu. Compatible across nearly all Windows platforms. RELIGIJA Sociologija proucava religiju iz vise razloga. kako vreme prolazi.profesionalni.To se medjutim.

Magijom se nastoje resiti egzistencijalne a ne duhovne potrebe.)  POLITEIZAM – je verovanje u mnoge bogove i predstavlja krupan korak u razvoju religije.totemizam.Maja.najpre s ljudskom.(jednom u vezi-uvek u vezi).Animizam starih Slovena takodje postoji u srpskom pravoslavlju.prvog coveka. s razvojem ljudskog saznanja.  FETISIZAM.Odnos ljudi i maga je odnos poslovne prirode s iscekivanjem rezultata.Asteka.u hriscanskom ruhu. sveto drvo – u vidu badnjaka.  MAGIJA – je jedan od najstarijih obliga religije. u zeljenom pravcu.a koji se zasniva na ubedjenju da citavo pleme ima zajednickog pretka i da njegov duh treba obozavati. u vremenu u kom nastaju i iz njih ce se kasnije.Ona se prilicno razlikuju ali imaju i neke zanimljive zajednicke momente.Vremenom se preslo na beskrvnu i beztelesnu zrtvu u obliku zita-koljiva.Ona je specificna po tome sto u sebi sadrzi klicu neverovanja.  NATURIZAM – je oblik verovanja koji se bazira na kultu(obozavanju) prirode.naturizam. Naime.Taj duh pretka(totem) moze da se nastani u nekoj zivotinji.zajedno sa njihovim zenama i pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. filosofije i razni oblici umetnosti.postanku sveta.Ovo verovanje je bilo jako prosireno kod starih Slovena pa ce u formi obicaja biti integrisano u moderno srpsko pravoslavlje (hrast.Hriscanstvo odobrava nosenje amajlija ali s uverenjem da svetinja pomaze .Skandinavaca.kojom su se tukli djaci jer poznaje dobro i lose itd.u Vrbici kao prazniku. Compatible across nearly all Windows platforms.poreklu smrti i sl.verovalo se da duhovi umrlih mogu uticati na zivote zivih i da treba steci njihovu naklonost i zastitu.tj.klicu verovanja u coveka. Drustveni znacaj mitova je u tome sto oni predstavljaju najvisi domet covekovog razmisljanja o stvarnosti.izdvojiti.leskovina. Get yours now! .Poznato je da su stari Sloveni verovali u zagrobni zivot. trpeza za Badnje vece.animizam.politeizam(mnogobost vo) i monoteizam(jednobostvo).  TOTEMIZAM-je oblik verovanja vezanog za plemenske zajednice.Kompleksi ovih prica nazivaju se mitologije.fetisizam.vrac moze svojim ritualom da utice na svemocno bice.Kelta i dr.razvijaju se mitovi-kao price specificnog sadrzaja koje govore o npr. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.statui i sl.Egipta.Najpoznatiji su politeizam Mesopotamije.Rima.Ne postoji bela i crna magija.je verovanje da nosenjem fetiskih predmeta sticemo snagu vecu od vlastite(amajlije).Naime.u magiji se veruje da mag.Nijedna od zvanicnih religija (osim islama) ne odobrava bavljenje magijom.Ova verovanja su karakteristicna za sve vece svetske civilizacije. nauke. Magija moze biti imitativna. Staroslovenska mitologija je mitologija koja potice od indoevropske mitologije.( slicnu proizvodi slicno) i kontaktna. U vezi s ovim verovanjima. A ciji su glavni junaci uparavo ova bozanstva i poneki ljudski heroji.To se postizalo obredima zrtvovanja.  ANIMIZAM – je verovanje koje se bazira na kultu mrtvih i kultu predaka.vrba kao drvo rasta i razvoja.(krsna slava. Grcke.a kasnije sa zivotinjskom zrtvom. i da su svoje mrtve smestali u camac.koljivo.hrana i pice na groblju i sl.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Religija prolaza kroz sledece istorijske oblike: magiju.

samo jevreja.Bogovi starih Slovena su bili hijerarhijski ustrojeni.Stribog.od kojih prva zahteva verovanje u jednog Boga.vestice(obicne zene koje se nocu preruse u leptirice i jedu ljude).raseljeni po celom svetu.a oni su odabrani.danas dominiraju monoteisticke religije: jevrejstvo.  Jevrejski Bog je nacionalni Bog.gospodar groma.najmnogoljudnija ziva politeisticka religija je Hinduizam.i gde god da se rodili ili ziveli.To su Stari zavet. koju su dodeljivali usud(muska verzija) i tri sudjaje(zenska verzija).Triglav.hriscanstvo.Mokosa(bog nevolje) i drugi.Mojsije. Jevreja danas ima oko 20 miliona.Mesec i cerka zvezda Danica. Get yours now! .Veruje se da je Avram bio prvi Jevrejin.boziji narod  Jevrejstvo se prenosi po zenskoj liniji  Sinagoge su mesta na kojima se vrse verski obredi  Rabin je jevrejski svestenik  Jevrejski muskarci se obrezuju jer tako potvrdjuju savez s Bogom  Bog je nevidljiv  Jevreji ocekuju dolazak Mesije.koja broji skoro milijardu vernika a locirana je na podrucju Indije. JEVREJSTVO Judeizam je religija koju ispovedaju Jevreji. Compatible across nearly all Windows platforms. Verovali su u vile.  MONOTEIZAM – je verovanje u jednog Boga i predstavlja najmoderniji oblik religijskog verovanja.Lada i dr.tek jedna desetina zivi u maticnoj drzavi-Izraelu.izbavitelja  Koser je hrana odabrana i spremljena u skladu sa religijskim zahtevima  Punoletstvo(Bar micvah)decaci docekuju sa 13 a devojcice sa12 godina  Sabat je dan koji mora biti posvecen Bogu  Jevreji imaju svoj kalendar i svoju Novu godinu-Ror Hasana pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.zbog visevekovnih pregona.Jevreji su.vukodlake.na Sinaju. Naime.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA ljubimcima i stvarima koje su koristili u zivotu.”Pravo na povratak” podrazumeva pravo svih jevreja da dobiju izraelsko drzavljanstvo kad god da ga zatraze.TrojanCrnobog(zli bog). Imali su i zenska bozanstva kao sto su Vesna.Talmud i Kabala.Zatim slede njegova deca Svarozici:Sunce(Dazbog).kako bi stigli u neki drugi zivot.oni koji sebe smatraju potomcima plemena poznatih pod imenom “sinovi Izrailja” i biblijskih praotaca.Pored brojnih razlika.) Najpopularniji je bio Perun.Morana.islam i budizam. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.dobija plocu sa 10 zapovesti.Od ukupnog broja.  Jevrejsko ucenje se bazira na 3 pisana izvora. kugu. na njihovom putu iz ropstva u Misiru(Egiptu)ka obecanoj zemlji-Hanan.zatim Svetovid(bog proricanja)Veles. vampire. one imaju mnoge zajednicke elemente. Vreovali su i u sudbinu.Vatra.vilenjake(prgave naravi) .U savremenom svetu.zmajeve.koji se nalazi na celu naroda. Jevrejski narod je sklopio savez sa jednim Bogom-Jehovom ili Jahveom.a na samom vrhu se nalazio Svarog-bog svih bogova.Zimogonja.

ucestvuju u sedam svetih tajni  Hriscanska etika se bazira na milosrdju i prastanju  Hriscani praznuju nedelju.Bog Sin I Sveti Duh.te nastavljaju njegov rad.bira 12 ucenika.boziji pomazanik). if you can print from a windows application you can use pdfMachine.U strahu od pokolja.godine kada su carigradski zvanicnici doneli proglas u kom se tvrdi da je”pravoverna.raskol na katolicku i pravoslavnu crkvu se dogodio 1054.Novu godinu.Bezgresno je zacet.uprkos progonima  Anti-semitizam je netrpeljivost prema jevrejima HRISCANSTVO Hriscanstvo je religija koju ispovedaju sledbenici Isusa(Jezus.od tog broja.najavljuje svoju smrt i Judinu izdaju.Isus umire u petak a vaskrsava u nedelju.slavio je Boga svih naroda a ne samo jevreja  Rimljani nisu prihvatali Isusa jer su u to vreme bili mnogobozci.” Ovoj odluci su prehodila neslaganja po sledecim pitanjima: pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.uz njihovo insistiranje resiti da ga razapne na krst.)  Hriscani veruju u jednog boga koji ima tri lica:Bog Otac.majka Marija).najuticajniji su katolici (oko 550 miliona). mucenja  313.Npr.  Oni imaju za cilj da ostvare jedinstvo s Bogom. koji su pisali njegovi ucenici-apostoli.  Jevreji su Isusa smatrali sektasem.O njegovom zivotu i delu svedoce cetiri Jevandjelja.propoveda svoje ucenje. Get yours now! .Savuot(dobijanje zakona.Duhove.Pedesetog dana.isceljuje.Uskrs.Na tajnoj veceri.g. Jom Kipur(dan oprosta)  Jevrejstvo je najkohezivnija religija od svih savremenih religija.a rodjen je u judejskom Vitlejemu(otac Josif. Bogojavljanje RASKOLI U HRISCANSTVU Prvi veliki raskol u hriscanstvu.Jevreji ga hapse i predaju Pontiju Pilatu.ona crkva koja je okupljena oko vizantijskog cara i carigradskog patrijarha. jer je nastojao da bitno izmeni njihovo ucenje.Milanskim ediktom.Sveti Duh se spusta na apostole i oni sticu potrebna znanja i umeca.pravoslavna. i zato sto su pred njegovim Bogom svi bili jednaki(i robovi i robovlasnici)  Period ranog hriscanstva(prva tri veka)beleze progoni.predanja i sl.postuju Bozije i crkvene zapovesti.Cetrdesetog dana se uznosi na nebo.koji ce.vaskrsava i cini cudesa. Compatible across nearly all Windows platforms. stradanja.rimski car Konstantin proglasava hriscanstvo zvanicnom religijom Rimske imperije  Hriscana danas ima oko milijardu.  Izvori hriscanskog ucenja se dele na primarni(Novi zavet) i sekundarne (odluke sabora.sto se objasnjava upravo potrebom da opstanu.Sveta porodica bezi u Egipat gde Isus provodi detinjstvo i mladost.Isus je tvrdio da je on taj Mesija ciji dolazak ocekuju jevreji.po povratku u zemlju.mole se.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA  Jevreji slave i Pashu(oslobodjenje iz Misira).Bozic.Dzosua) hrista (od Boga poslat.zatim slede protestanti i na kraju pravoslavni.drze postove.papske bule.

Trojstvu. a zapadnjaci da je tako rodjena i Bogorodica (Kult Bogorodice)  Svete tajne – i zapadnjaci i istocnjaci postuju sedam svetih tajni s tim sto zapadnjaci smatraju da one deluju automatski.  Ikonoborstvo – istocnjaci su odobrili kult ikona. Pored navedenih spornih tacaka. Drugi veliki raskol.pojanja.Papa je glava crkve na zemlji. Neposredan povod za izbijanje protestantskog pokreta je bilo izopstenje Martina Lutera iz katolicke crkve.Pravoslavni svestenici se zene dok katolicki zive u celibatu .  Primat Pape – istocnjaci su priznavali pocasno prvenstvo Pape. anabaptisticka.baveci se pitanjima organizacije.) U okviru pokreta. itd.prelazak na katolicanstvo. korupcija.Holandija.se dogodio tokom 16.Oni koji su prihvatili primat Pape i uniju dve crkve zovu se Unijati.adventisticka. ali se nisu slagali sa uverenjem zapadnjaka da je Papa nepogresiv jer prenosi rec Boziju.sirenja.  Cistiliste – po zapadnjacima.Skandinavija.U pravoslavnim crkvama nema klupa . nepogresiv.mito. Amerika Engleska.pravoslavna crkva se razvija vertikalno.brojniji i uticajniji od pravoslavnih hriscana( Severna Nemacka.: katolicka crkva je nadnacionalna a pravoslavne su nacionalne upravljanje katolickom crkvom je centralizovano dok se u pravoslavnom svetu odluke donose usaglasavanjem stavova svih clanica .baptisticka.Pravoslavni postovi su stroziji.Svajcarska. u okviru Katolicke crkve.nuditi zapadnjacima.kalvinisticka. Nakon raskola.postoji i cistiliste.(prodavali su oprostaj za grehove). if you can print from a windows application you can use pdfMachine. srednje stanje.Pokret se veoma prosirio.veka. u zamenu za vojnu pomoc.razvice se i brojne druge razlike kao npr.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA  Shvatanje dogme Svetog Trojstva – po shvatanju zapadnjaka.prodaja papskih indulgencija ili oprostajnica.druga prilika da se covek potaje.Pravoslavni postuju julijanski a katolici gregorijanski kalendar .subotarska itd. Protest je bio usmeren protiv raznih negativnih pojava u okviru katolicke crkve.kao sto su:koncentracija moci u vrhu crkve. Sa slabljenjem Vizantijskog carstva i pod pretnjom turskih osvajaca. Get yours now! . vizantinci ce. anglikanska. blud.Bog Otac i Bog Sin imaju primarni a Sveti Duh sekundarni znacaj(lice drugog reda) dok po misljenju istocnjaka sva tri lica imaju isti znacaj.misticizma) a katolicka horizontalno. a istocnjaci veruju da blagodet tajne zavisi od ucestvovanja vernika.tako da su danas protestanti.pored raja i pakla.u Sv.baveci se teoloskim pitanjima(liturgije. dok je vaseljenski patrijarh samo “prvi medju jednakima” . Protestantizam je karakteristican po sledecem: pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms.  Bezgresno zacece Bogorodice – istocnjaci su smatrali da je samo Isus roden oslobodjen od praroditeljskog greha.u nekoliko navrata. koji je na tu odluku ulozio protest.hijerarhije i sl. razvrat.itd.) i sekte.razvice se brojne crkve(luteranska.

unistiti patnju i dostici nirvana(mesto na kom zelja nema)  Put ka prestanku patnje je dug i mukotrpan.e.govoriti. Buda otkriva 4 plemenite istine:  Bol.Mongolija.)Legenda o njemu pocinje neobicnim rodjenjem.i propovedajuci.-478.u jednom danu.bolesnikom.Nakon desetak godina potrage.koju ljudi teze da zadovolje  Cilj budizma je savladati zelju.a koji ce ga podstaci da pobegne s dvora i krene u potragu za spokojstvom koje je video na licu monaha.ne upraznjavaj nepristojan seks i ne koristi alkohol i opijate.novu godinu i sl.misionarske redove koji ce propagirati katolicanstvo na novim kontinentima(Jezuiti).p.veka.ne lazi.Izvrsice reformu svestenstva.Sidarta dozivljava prosvetljenje i otkriva ono sto ce kasnije postati poznato kao njegovo ucenje. dela iz prethodnog zivota -cilj je osloboditi se pojedinacne duse atmana i sjediniti se s univerzalnom dusom Brahmanom -praznuju Budino rodjenje.Ovaj put se zove i osmokraki put jer podrazumeva postovanje 8 pravila(pravilno misliti.razni naucnici. Danas.n.delovati itd.Sidarta Gautama je istorijska licnost. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.dozivljava 4 sudbonosna susreta.(558.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA  Sveto pismo je jedini izvor vere koji priznaju  Crkve su jednostavnih linija. BUDIZAM Budizam je religija koja se zasniva na ucenju njenog osnivaca Sidarte Gautame.kraljevskog porekla. -izvor njihovog ucenja je knjiga Tipitaka -cilj zivota je doziveti prosvetljenje -budisti veruju da se covek iznova radja pod uticajem Karme tj.Koreja.a zove se srednji put jer je podjednako udaljen od asketizma(odricanja ) i od hedonizma (uzivanja). pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.luksuznih ukrasa  Ne priznaju 7 svetih tajni.ne kradi.bez raskosnih.) Ostatak zivota Buda provodi lutajuci po Indiji.sem krstenja i braka  Ne prihvataju cistiliste  Svaki hriscanin moze obavljati svestenoradnje  Covek se pred Bogom opravdava iskljucivo svojom verom Katolicka crkva ce u borbi protiv sirenja pobreta preduzeti niz mera.Medjutim. Get yours now! .prethodi zelja.patnja je jedina realnost ovog sveta  Patnja ima ceo lanac uzroka a u tom lancu. Japan. Tokom 19. Compatible across nearly all Windows platforms.gde on provodi svoju mladost.Ucenje nastaje na tlu Indije ali biva prihvaceno na drugim prostorima kao sto su Kina.prosvetljenje.sa starcem.g.Tibet i dr.osnovati crkveni sud-Inkviziciju.a nastavlja se izolovanim zivotom na dvoru. i voditi ratove. -budisti postuju 5 zapovesti:ne ubi. asketizma.pogrebnom povorkom i monahom. zasticen od svih neprijatnosti. Brojne su sekte koje su inspirisane ovim ucenjem.Budista ima oko 350 miliona.Prosvetljeni.koji ce kasnije postati Buda tj.umetnici i okultisti ga popularizuju na Zapadu.prosjacenja i meditiranja.

osnivaca i proroka Muhameda.barem jednom u zivotu i kao veliki hadz.preko Muhameda.na koju ih poziva odas. Danas muslimana ima oko milijardu.uzdrzavanjem od izlaska do zalaska sunca  Zakonska milostinja – obaveza je svakog posednika da preda desetinu svojih prihoda zajednici koja to razdeljuje siromasnima.koji je poslednji prorok.da bi naposletku uspeo da osvoji i Meku.Umire 632.U cetrdesetim godinama svog zivota.Najveci je raskol izmedju dve struje: hinajana(mala kola) ciji pripadnici smatraju da spas mogu postici malobrojni.odrastanjem bez roditelja i zenidbom bogate.Musa(Mojsije) i Isa(Isus).preporucuju obilazak Muhamedovog groba i Jerusalima  Dzihad je Sveti rat koji se vodi protiv nevernika  Dzamije su mesta na kojim obavljaju zajednicke molitve. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.zadao Alah:  Ispovedanje vere – iskazuju svoju veru recima:nema drugog Boga osim Alaha.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA -budizam nije jedinstvena religija.Portugal.jednom godisnje Islam je karakteristican po sledecem:  Izvor ucenja je Kuran(Knjiga) koja je izvorno pisana na arapskom  Muhamedu.ne resivsi pitanje nasledstva.veka).  Alah je nevidljiv.Vizantija). vojnicima  Hadziluk – hodocasce u Meku.s tim da se podredjeni polozaj nadomesta imovinskom autonomijom  Zabranjuju kradje.zaduzenja koja im je.klevetu.starije udovice.blud. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.postoje i druge varijante budizma kao sto su zen budizam.pobune.Azije.pevajuci  Post – oni poste u mesecu ramadanu. Legenda o Muhamedu pocinje rodjenjem u Meki.(od 7.Islam se siri preko Arabije.lamaizam(Tibet) ISLAM Islam je najmladja religija.Osim ove dve struje.godine.prethode biblijski proroci: Adem (Adam).petkom. a Muhamed je njihov prorok  Molitva – se obavlja pet puta dnevno.Ibrahim(Avram).ekspanziju. Compatible across nearly all Windows platforms. Muslimani imaju pet osnovnih obaveza.kao mali. i mahajana(velika kola) ciji zastupnici smatraju da spas mogu postici svi.Afrike a stize cak i do Evrope(Spanija.neverstvo i alcohol  Mesnu vlast imaju kadije i muftije  Pored hadziluka u Meku. Ovo je religija koja belezi najveci rast.sto ce biti uzrok kasnijih raskola. Get yours now! .Svoj uticaj siri i vojnim sredstvima.Pod pritiskom trgovacke elite i vlasti.sveznajuci i svemocan  Prvi covek i zena su Adem i Hava  Muslimani veruju u Kijamet(Sudnji dan).kada ce se otvoriti knjige koje su za covekova zivota zapisivala dva andjela koja su ga svuda pratila  Islam odobrava mnogozenstvo.njemu se obraca andjeo Dzibrail koji mu diktira Boziju rec.on napusta Meku i nastanjuje se u Medini gde razvija prvu muslimansku zajednicu.

Fundamentalizam u Islamu je pokret koji zahteva duhovnu obnovu.Ako se covek sa necim suocava.imama.pricom koja bi trebalo da pokaze da sociologija treba da postoji.kako. O NAUKAMA: Nauke. Get yours now! .Oni postuju Aliju.sta obuhvata.sasvim opravdano.UVOD:POJAM I ZNACAJ SOCIOLOGIJE Sta je to sociologija.To je tvrdnja sa kojom se slazu svi naucnici.U okviru ovog pobreta. Da li je istina relativna ili apsolutna?. ako imamo kakve.cime se sociolozi bave.muhamedovog zeta. Sta je istina?.Islam se razdvaja na sunite(90%)koji veruju da je Muhamed bio poslednji prorok. istorija.fizika.su istinita znanja o stvarnosti. povratak autenticnom ucenju.sta proucava. Opsteprihvacena definicija. i Siite koji smatraju da neki clanovi njegove porodice nasledjuju prorocke moci.. Da li je promenljiva ili konacna? Da li postoji “istina po sebi” ili je uvek”istina za nekog”? Tintoreto”Postanak mlecnog puta” pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.rame uz rame sa mnogim drugim. mora u tome naci smisao. 1. hemija.imamo li od toga koristi. Compatible across nearly all Windows platforms. Na ova i njima slicna pitanja moze se odgovoriti najpre pricom o znacaju sociologije kao nauke(nastavni predmet je vrsta “nauke u dzepnom izdanju”). cije metode ne odobravaju svi fundamentalisti.kao sto su matematika.javljaju se neke teroristicke frakcije. i naizgled daleko znacajnijim naukama.itd. Medjutim ovakvom tvrdnjom otvara se niz novih pitanja na koja ne odgovaraju svi na isti nacin. Sve su to pitanja karakteristicna za prvi susret sa novim nastavnim predmetom.itd. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. vec poznatim.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Posle Muhamedove smrti.

Oni nisu neiskreni.uopste moguce)  Pouzdanost-naucno saznanje se moze proveriti. Takve. a to je sam Tvorac.Teorija degradacije (nasuprot teoriji evolucije po kojoj belezimo stalni napredak).dokazati (eksperimentom ili nekom drugom metodom)  Opstost-naucno saznanje govori o opstim. i upinju se da dokazu svoje “istine”. Ali i u ovom nasem vremenu postoje ljudi koji misle drugacije.Na primer:Teorija o Zemlji hologramu. ljudi su verovali u istinu da je planeta Zemlja nalik ravnoj ploci. mitologije.sadrzanoj u njegovim osobinama. ali u ta saznanja ako ne sasvim.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Kao sto je lepota u oku posmatraca. Compatible across nearly all Windows platforms.vecna i nepromenljiva istina. Pomisliti da je okrugla.interesa.znamo i potpuno smo sigurni da je Zemlja “okrugla”. U najsirem smislu reci. Covek ne moze razmisljati tudjom glavom (eksperiment:opis nekog dogadjaja. filozofije.Iz ovih navoda bi se moglo zakljuciti da mnoge istine.ocisceno od emocija.mozemo da kazemo da je NAUKA. nepristrasno.medjutim. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.teorije pa i nauke kao celine PREDMET I METOD NAUKE Predmet i metod su konstituitivni delovi svake nauke.slusamo razmirice ljudi koji izlazu sasvim oprecne tvrdnje.pokusaj umnih.) Nekada davno. Teorija o nepostojanju materijalnog sveta.ili utvrditi ko je kriv za razmiricu i sl.onda barem nekim delom.jednostavnije. ideologije.predmet proucavanja svake nauke jeste pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. pametnih ljudi da se priblize istini. imaju”rok trajanja”. A koliko je to zaista istina. prihvatamo bez mnogo rezerve. Predmet je ono sto nauka proucava a metod nacin na koji to radi. koliko je to moguce u datom trenutku. Oni koji veruju u Boga.smatraju.u svakodnevnom zivotu recimo. Naucno saznanje u odnosu na druge vrste saznanja jeste u izvesnoj prednosti. Karl Marks je rekao da je istina saznanje koje relativno odgovara objektivnoj stvarnosti . Karakteristike naucnog saznanja:  Objektivnost-naucno saznanje je objetivno. sustinskim vezama izmedju pojava pa se moze primenjivati na upoznavanju konkretnih. Naucna saznanja.Saznanja nam nude religije. Teorija o Zemlji kao zivom bicu.pa jos i da se krece.da su relativne.umetnicki pravci. Get yours now! . ne protivreci im i tako zajedno grade naucne zakone.Zato. S razlogom. Imajuci u vidu sva ova pitanja. Cesto se dogodi da. da postoji samo jedna Apsolutna.bilo je ravno besmislici.pojedinacnih slucajeva  Sistematicnost-naucno saznanje se integrise u skladnu celinu sa drugim saznanjima.predrasuda i sl.Cesto ih zovemo cinjenicama. da se okrece oko svoje ose i oko Sunca. mnogi su platili sopstvenim zivotima.sumnjamo.medjutim. (koliko je to. i njima slicne ideje. ipak.a pri tom su ubedjeni da govore istinu.Ta saznanja koja nam pruzaju nauke svi shvatamo vrlo ozbiljno i veoma uvazavamo..oni jednostavno veruju da su bas njihovi stavovi istiniti.itd . Nauke-su istinita znanja o stvarnosti. Danas .medjutim.jedan od cuvenih drustvenih mislioca.tako se desava i da je istina u glavi coveka. utvrditi sta se zaista desilo.uglavnom.uvek cemo saznavati sa izvesnim zakasnjenjem.

s ciljem da otkriju opste zakone tj da ih objasne  ISTORIJSKE ili POJEDINJAVAJUCE-nauke koje proucavaju pojave kao pojedinacne.procesa .Tvar je svedena na ono sto fizika i hemija znaju.a to bas i nije mnogo.nezavisno od konkretnog vremena i prostora.pomoci coveku da ovlada stihijom prirode.ova podela je uslovna .pokaze korisnim. ta stvarnost je beskonacno velika. Compatible across nearly all Windows platforms. toliko velika da su se pojedine nauke opredelile za neku vrstu pojava.cilj je uciniti covekov zivot boljim.razlikovanja nauka. Napomena. jer se na kraju krajeva svaki naucni rezultat.tj koriste razlicite metode.ali je vestacka i proizvoljna. Drugim recima. podela na posredno i neposredno primenljive nauke.nauka sarenilom cinjenica zasenjuje uvid u jednu i nedeljivu celinu . s ciljem da ih opisu -Prema primenjljivosti nauke se mogu podeliti na:  OSNOVNE ili FUNDAMENTALNE-nauke koje se bave svojim predmetom bez obzira na mogucu primenjljivost naucnih rezultata. svet u kom zivimo je jedinstven . Medjutim. bez obzira na razlike medju njima imaju isti cilj. odnosa kao svoj predmet proucavanja . pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. razvrstavamo i nazivamo nekim imenima ali sve nauke.U pitanju je u stvari. Nauke delimo.u datom vremenu u prostoru. lepsim. sve pojave u njemu su povezane i uticu jedna na drugu. Tako dolazi do razdvajanja . Stvarnost. Desava se da dve ili vise nauka imaju isti predmet proucavanja ali tom predmetu prilaze na razlicite nacine. kvalitetnijim. Saznati nesto ili sve o toj stvarnosti. primeniti u praksi.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA objektivna stvarnost koja nas okruzuje. drustvenog i individualnog zivota. PODELA NAUKA “Umnozavajuci analiticko znanje. Get yours now! . a koji kasnije koriste kao polazna osnova za dalje proucavanje  PRIMENJENEili TEHNICKE –nauke koje se bave svojim predmetom vodeci racuna o tome da se rezultat do kog dolaze moze iskoristiti.puka morfologija i faktografija posledica i promena.” Podela nauka na vrste je korisna iz mnogih razloga.laksim… Izdvajamo neke od najznacajnijih nacina klasifikacije nauka: -Prema predmetu proucavanja nauke se mogu podeliti na:  PRIRODNE-nauke koje proucavaju prirodne pojave  DRUSTVENE-nauke koje proucavaju drustvene pojave  HUMANISTICKE-nauke koje proucavaju coveka kao ljudsko bice -Prema obimu predmeta proucavanja nauke se mogu podeliti na:  OPSTE-nauke koje proucavaju opsta svojstva nekog kompleksa stvarnosti  POSEBNE-nauke koje proucavaju pojedine delove kompleksa stvarnosti -Prema metodu nauke se mogu podeliti na:  TEORIJSKE ili UOPSTAVAJUCE-nauke koje proucavaju pojave. nikako uvid u samu sustinu stvari. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

sa socioloskog aspekta.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA SOCIOLOGIJA-POJAM (lat. uvazavajuci dobijene pokazatelje.politika i sl. Posebne sociologije se bave odredjenim fenomenima. antropologijom. Sociologija kao drustvena nauka. tako sto u njima pronalazi ono sto je zajednicko i opstevazesece za sve konkretne slucajeve) -osnovna (jer rezultati do kojih dolazi sluze kao osnova za druge nauke) nauka o drustvu kao celini drustvenih pojava. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Compatible across nearly all Windows platforms. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Sociologija je: -opsta (jer se bavi celinom drustva a ne nekim njegovim delom. One polaze od saznanja opste sociologije. SOCIOLOGIJA je opsta. To su naucne discipline koje proucavaju odredjene segmente drustva. Posebne sociologije su npr.posebne sociologije.ekonomija. psihologijom. etnologijom .uopstavajuca i osnovna nauka o drustvu kao celini drustvenih pojava. a pri tom. sociologija rada. Get yours now! .To jedinstvo. sociologija kulture. najpre sa istorijom. religije itd. ali nastoje da njihovi rezultati budu neposredno primenljivi u drustvenoj praksi.grc. pronadje ono sto je opste. vremenom. neminovno zahteva saradnju medju naukama. Sociologija se koristi saznanjima do kojih ove nauke dolaze. uporedjuje ih sa svojim rezultatima. sa socioloskog aspekta. SOCIOLOGIJA I DRUGE NAUKE Vec smo napomenuli da sve pojave u nasoj stvarnosti jesu povezane i da uticu jedna na drugu. Na primer:ako je u pitanju sociologija jezika onda ona proucava sve ono sto je u jeziku uslovljeno drustvom i obrnuto.: politicka sociologija. sociologija porodice. kako jezik utice na drustvo i pojave u njemu. kao sto su pravo. koja ima za cilj da u drustvenim pojavama .zajednicko za sve konkretne pojave iste vrste.filosofijom.logosnauka) Sociologija je nauka o drustvu. razvijaju se i konstituisu i tzv. je u najblizoj vezi. One su narocito popularne u razvijenim zemljama. koje vecinu drustvenih akcija preduzimaju tek po obavljenom socioloskom istrazivanju. upotpunjuje kompletnu sliku drustva ili im plasira odredjena saznanja koje ce one koristiti kao svoju polaznu osnovu. POSEBNE SOCIOLOGIJE Pored opste sociologije.) -uopstavajuca (jer nastoji da objasni drustvene pojave. Fenomenima jezika i govora se bave i druge nauke ali na sasvim drugacije nacine.societas-drustvo.se vise koriste istrazivacko-empirijskim pristupom.

zakoni vec statististicki zakoni. Ova distance (udaljenost) je pozeljna u svakom smislu.pojava desava.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Americki sociolozi cak. Ovakav stav se objasnjava tvrdnjom da drustvene nauke nisu u stanju da otkrivaju i utvrdjuju naucne zakone – sto je cilj svake nauke. . postojeca.da se drustveni determinizam.Ona daje uopstene odgovore na pitanja zasto se neka dr. Compatible across nearly all Windows platforms. kao npr”Zakon o podeli rada”. Naime. uslovljenost karakterise celokupnu stvarnost koja nas okruzuje.tj. Zakoni do kojih drustvene nauke dolaze. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.otezano i jos nepouzdanije predvidjanje. -Drustvene pojave su u odnosu na prirodne.ne postoji jedan uzrok i jedna posledica. je potpuno pogresna. nisu pravi. Dakle.slozeniji. i u daleko vecem broju odnosa sa drugim pojavama.( kako predvideti faktor”inat” kod Srba?) Sociologija otkriva zakone. -Na sve ove specificnosti nadovezuje se i sledeca . bar kada su u pitanju nauke. primenljivost je uvek pod znakom pitanja. njihov kvalitet. stalna. Ovakav njihov stav jeste u pravo u sladu sa tzv. Dakle.razvija. tzv.teorijskoj. po gore navedenim ubedjenjima.”Zakon revolucije” i sl . da su samo prirodne nauke. U drustvu. pokazuju izvestan prezir prema cistoj. stvara novi kvalitet.zakoni verovatnoce. Bez tog smisla ne bi ni postojale. vec njihova specificnost. Obuhvatiti i analizirati sve sto te promene uslovljava i prati je gotovo nemoguce.cvrsti. trajnost. Get yours now! . determinizam tj. proverljivost. Tvrdnja da takve veze postoje samo medju prirodnim pojavama. Prirodne pojave postoje i nalaze svoj smisao nezavisno od coveka dok drustvenim pojavama smisao daje covek. nepromenljiva. deteminizam u drustvu je raznovrsniji. Tacno je da su mnogi socioloski zakoni zakoni verovatnoce.opstoj sociologiji. ali razlog za to nije nemogucnost naucnog objasnjenja drustvenih pojava. menja se.govore o njihovoj medjusobnoj uslovljenosti. tj.sta je pospesuje a sta ne i sl..organizam.utilitarstickim moralom koji u tim zemljama dominira a po kom valja samo ono sto nam je od neposredne koristi. Istina je medjutim.ipak razlikuje od onog koji postoji u prirodi.Zatim.prirodne i drustvene pojave se razlikuju i po svojoj unutarnjoj sustini. PORICANJE DRUSTVENIH NAUKA Postoji tvrdnja koju zastupaju mnogi naucnici. opsta veza izmedju pojava. vec mnostvo i sa jedne i sa druge strane. Naucnim zakonima se utvrdjuje objektivna. slozenije. . Ove veze govore o tome kako odredjena pojava ili vrsta pojava utice na neku drugu pojavu. drustvo kao predmet proucavanja. kako prirodnu tako i njenu drustvenu stranu. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Drustvo se ponasa skoro pa kao zivo bice. nauke u pravom smislu reci dok se drustvene nauke tretiraju kao duhovne discipline. ne postoji nezavisno od subjekta koji ga istrazuje.Najpre.

prostitucija slika7.ona ne moze davati konkretna resenja za konkretne. pokusavanja.radi daljeg napretka da u slicnoj meri ovlada i samim drustvom. ne treba da nas upute na zakljucak.mi i buduce generacije.znacaj sociologije je sve veci u odnosu na prirodne nauke. Sociologija je nastala iz potrebe ljudi da upoznaju drustvo da bi mogli uticati na njega. jer su one svojim saznanjima vec omogucile coveku da zagospodari prirodom. pojedinacne situacije. slucaj. Ako je npr. to nece biti dovoljno da se objasni konkretan slucaj ubistva ili pljacke. sve navedene poteskoce sa kojim se sociolozi u svom radu suocavaju. Prirodne nauke su daleko razvijenije od drustvenih.zastarele tehnologije slika2.beskucnik slika5. njihovo neposredno okruzenje . srusi sve iluzije o drustvenoj stvarnosti.zloupotreba moci slika3. kako bi razvoj drustva podesili prema svojim potrebama i ciljevima. treba odustati.da od proucavanja drustva.tj. potrebna nam je mnogo razvijenija drustvena nauka nego sto je to danas. otkrivena veza izmedju siromastva i krize morala. Neophodno je.Naprotiv. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.sterilitet slika9.ozonska rupa slika6.razvodi pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Sociologija tezi da razotkrije istinu. nego li ono sto im je blize i naizgled poznato i jasno. Naucnike je uvek vise zanimalo sta se desava tamo negde u prirodi. No. Compatible across nearly all Windows platforms.brza hrana slika10. Nedovoljna razvijenost drustvenih nauka i nedovoljno koriscenje njihovih rezultata uzrok je nepotrebnog gubitka drustvene energije. da ustanovi “dijagnozu” savremenog drustva i predlozi pozeljnu “terapiju” slika1.bolesti slika8.Zato je sociologija relativno kasno pocela da se razvija kao nauka. da bi dosli do strozijih zakona.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA No. U vremenu u kom zivimo . Get yours now! .zavisi i izgled drustva u kom cemo ziveti .fundamentalizam slika4. A od toga koliko i kojom brzinom i u kom pravcu ce se dalje razvijati .

Ali drustvo jeste i sastavni deo prirode. (rat. kultura . One se jos jednostavnije mogu podeliti na dve vrste. romanticna ljubav kao izraz uzajamne fizicke i psihicke privrzenosti dvoje ljudi. Dakle . da pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Na primer.revolucija. Compatible across nearly all Windows platforms. obrazovanje. partija. koji ima zakone i specificnosti samo njemu svojstvene. Tek u moderno vreme ljubav i seksualnost su poceli da se dovode u vezu . Svako ko je doziveo ljubav ili zaljubljivanje moze da svedoci o fizickim. prilagodjavajuci ga svojim potrebama. element drustva.nacija.religija. Covek prirodu ocovecuje pomocu drustva .se u brak nije ulazilo iz ljubavi vec s ciljem da se ocuva imovina.novi izvori energije slika12. Dakle to je deo prirode. Ti simptomi mogu da nas navedu na pomisao da je rec o prirodnoj pojavi. Pojam “drustvene pojave”je veoma opsiran i prakticno obuhvata sve sto je drustveno: -drustveno delovanje(aktivno) -drustveno ponasanje(pasivno) -drustvene odnose -drustvene tvorevine. politika.fiziloskim simptomima tog fenomena.procese i tvorevine.kloniranje PREDMET I METOD SOCIOLOGIJE Predmet proucavanja sociologije je DRUSTVO kao celina svih drustvenih pojava .sport) ali ih je ponekad tesko prepoznati kao takve. Get yours now! . sastavni deo nagona za odrzanjem.Do skoro. Drustvene pojave su najprostiji. Drustvo je deo prirode koji je covek preradio. brak. Drustvo se moze definisati upravo kao relativno uredjen i trajan skup drustvenih pojava. sastavni deo. Drustvenih pojava u nasem okruzenju ima napretek.nista svojstveno iskljucivo coveku.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Slika11. Naizgled ljubav je prirodna pojava. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Drustvo bi trebalo da predstavlja nesto razlicito od prirode i coveka pojedinca . Medjutim u pitanju su verovatno recidivi regenerativne funkcije koju poseduje svaka bioloska vrsta.

strukturu i sl.Istrazivanje ce dokazati ili opovrgnuti tu hipotezu. Predmet proucavanja sociologije se moze uslovno podeliti na:  Globalnu drustvenu statiku – proucavanje drustva u stanju mirovanja (sastav.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA se produzi loza. Compatible across nearly all Windows platforms. Hipoteze su nesto izmedju istine. pretpostavlja da izmedju nekih pojava postoji izvesna veza. zakonitosti.nepotpuno znanje. Misliti socioloski znaci u stvari. sterilitet. Globalni socioloski metod . te formulise predmet svog istrazivanja. Dakle ako nekoj dr.)  Globalnu drustvenu dinamiku – proucavanje drustva u stanju kretanja (odnosi.valjanih rezultata METOD KAO ISTRAZIVACKI POSTUPAK Metod moze da predstavlja i nacin na koji se u nauci dolazi do saznanja. Jednostavnije receno. pa i od onih koje imaju isti predmet proucavanja kao sto je slucaj sa istorijom.promene) METOD Metod (put. Predmet istrazivanja se. jesu privatne. formulise terminoloski i pojmovno.pojavi pristupamo socioloski. Sociolog moze proucavati pojedine drustvene pojave ali u njima trazi ono sto je opste.pojavama -uticaj drustvene celine na tu pojavu -dejstvo te pojave na drustvo kao celinu. Prirodne pojave su uglavnom nedvosmisleno prirodne.Pesnici su ljubav definisali kao cist luksuz. imati sirinu pogleda. Taj istrazivacki postupak obuhvata 6 faza:  Odredjivanje predmeta istrazivanja – istrazivac.nacin na koji naucnici dolaze do saznanja) jeste ono sto sociologiju cini tako razlicitom od drugih nauka. u kakvom je odnosu sa drugim pojavama. da se ujedine imanja i sl .. onda moramo imati u vidu bukvalno sve sto ima bilo kakve veze sa tom pojavom.sveobuhvatnim pristupom mozemo doci do relevantnih. jer samo tako. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.precizno. na osnovu svojih prethodnih znanja.veze. kako utice na celinu.kojim se sluzi sociologija je bitno drugaciji.uticaji. Get yours now! . kakve uticaje ta pojava “trpi”.elemente drustva.razvoj drustvene pojave -karakteristike neke drustvene pojave -njen odnos sa drugim dr. sociolosko proucavanje podrazumeva uvek proucavanje drustvenih pojava u njihovom sirem okruzenju Sociologija proucava: -nastanak. uocava neki problem. razvodi.  Postavljanje hipoteze ili pretpostavke – sociolog . da li ta pojava postoji u svim drustvima. nepoznatu oblast. jasno i nedvosmisleno.neistine i verovatnoce. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. izmisljotinu proizaslu iz dokolice. Nezaposlenost.na samom pocetku. praznine u postojecem znanju o necemu i potrebu da se znanja upotpune . u ovoj fazi. licne nevolje ali su istovremeno i bitna drustvena pitanja.

koje kasnije nazivamo socioloskim teorijama. sa razvojem nauke ili kroz drustvenu praksu. Najpoznatije socioloske teorije su npr . podaci koji su relevantni za proveru hipoteze. METOD KAO TEHNIKA Pojam “metod”moze da oznacava i metod u uzem smislu reci tj tehnike. Kada covek u svakodnevnom. Obe varijante imaju svoje mane i svoje prednosti. funkcionalisticka.Doduse.najpre posmatranju . verovanja. instrumenti koji se pri tome koriste.  Naucni opis pojave – u ovoj fazi se opisuje pojava koja se istrazuje. na osnovu kojih se polazna pretpostavka moze potvrditi ili osporiti.na sebi svojstven nacin.postupci kojim se vrsi istrazivanje kao i sredstva. posmatranje sa ucestvovanjem (kada posmatrac ucestvuje u zivotu sredinu koju istrazuje) i posmatranje bez ucestvovanja (kad posmatrac sa distance posmatra objekat svog posmatranja. obicnom zivotu zeli da dodje do neke informacije. nacela. METOD KAO OPSTI METODOLOSKI PRISTUP ILI TEORIJA Pojam “metod” moze i da se odnosi na tzv. U razlicitim fazama istrazivackog postupka koriste se razlicite tehnike: Tehnike za prikupljanje podataka  Posmatranje – je svakako najstariji. Sociolozi i naucnici uopste se razlikuju najvise u svojim pristupima. ubedjenja .sredjuju. ubedjenja. Tehnike su prakticne radnje. Pristup naucnika koji smatra da je u osnovi sveta ideja se razlikuje od pristupa naucnika koji pak misli da je svet iskljucivo materijalan.Ovo je empirijska. Opsti metodoloski pristup u proucavanju drustvenih pojava. Tako. Neki sociolozi smatraju da je Bog stvorio drustvo a drugi veruju da je Bog covekova izmisljotina. jer ono je isplanirano.oni stvaraju svoja vidjenja drustva i pojava u njemu. polazeci od svojih razlicitih saznanja. on pribegava.  Naucno objasnjenje – istrazivac utvrdjuje . a od kojih polazimo u istrazivanje.  Proveravanje – do provere novog zakona dolazi. verovanja.konstatuje postojanje nove. pripremljeno. Compatible across nearly all Windows platforms.do tada nepoznate veze izmedju pojava.detaljno i svestrano.To narocito vazi za proucavanja drustvenih grupa pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. klasifikuju svi podaci.kako bi stekli odgovarajucu sliku te pojave. Neki naucnici smatraju da treba da menjaju postojece rezime a neki da ih usavrsavaju. namensko i obavlja ga strucno lice. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. bihejviorizam. najjednostavniji i verovatno najrasprostranjeniji nacin dolazenja do podataka.nacela koji nam sluze kao orijentir. ne mesajuci se). Get yours now! .SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA  Prikupljanje i obrada podataka – u ovoj fazi se prikupljaju. marksisticka teorija. socioloski zakon.svakako pre ili kasnije. U nekim situacijama se mora pribeci posmatranju sa ucestvovanjem jer nema drugog nacina da se dodje do zeljenih podataka.S obzirom na polozaj istrazivaca postoji.pozitivististicka.iskustvena faza . Pristup obuhvata sva prethodna saznanja o predmetu proucavanja. razumevajuca teorija itd. strukturalisticka. naucno posmatranje se razlikuje od tog laickog posmatranja.konkretnih radnji za kojim sledi umovanje.

Tehnike za obradu podataka  Klasifikacija i tipologija – je tehnika kojom se neka grupa pojava deli na vrste medjusobno srodnih pojava. Mana ovog nacina jeste u potencijalnoj opasnosti da se istrazivac.nije pozeljno izazivati sukobe.. itd.prijateljski. najcesce u vidu tzv. stope. procenti. emocije i sl. (jedna grupa glumi zatvorske cuvare a druga zatvorenike). nedvosmislena. Ipak. obrazovanje. iskustvo je pokazalo da i u slucajevima anonimnih anketa ljudi pokazuju potrebu da se prikazu u sto boljem svetlu. Primena ove tehnike je cesto ogranicena i etickim kodeksima. ne moze se postaviti pitanje: kakvo je Vase bracno stanje?. Pitanja moraju biti relevantna. Intervju je usmena varijanta u kojoj se podaci dobijaju kroz razgovor sa ispitanikom.lose i sl a u stvari. indeksi. u kojim se glume zivotne uloge. Oni se kriju u cinjenici da podaci koje nam ispitanici daju zavise od mnogih faktora.trendovi(bez opisa i objasnjenja) na osnovu obradjenog velikog broja pokazatelja. kada nas zanimaju misljenja. Tehnikom ispitivanja mogu se dakle otkriti stavovi. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! . Recimo. ali i ova metoda ima svoje nedostatke. pristrasan i sl.oznacavanje pojava  Statisticka metoda – je tehnika izvodjenja sintetickih pokazatelja kao sto su proseci. Moze biti blag.upotrebljivost dobijenih odgovora.i taj razgovor je isplaniran.poput istraznog postupka.  Merenje – je kvantitativno izrazavanje. Na primer.a moze biti i nesto ostriji .u zavisnosti od toga sta se zeli postici – poverenje ispitanika ili brzi odgovori. misljenja. Compatible across nearly all Windows platforms. emocije. interesi.sociodrama. stavovi i sl. sto je njena prednost.koje karakterise mnostvo isprepletenih medjuuticaja dr. inteligencija.jer se na to pitanje moze odgovoriti sa odlicno. upitnika. zatvorenog tipa (kad ispitanik bira jedan od vec ponudjenih odgovora) ili kombinovani. Ispitivanje moze da se obavlja usmeno i pismeno. ili kad posmatranjem ne mozemo obezbediti dovoljno kvalitetnih podataka.javni govor) pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. zelimo da saznamo da li je ispitanik u braku ili ne. kao sto su njihova obavestenost.i pored ovih poteskoca. jasno formulisana jer od toga zavisi kvalitet tj.objektivnost. Na primer. Pitanja koja se u upitniku nalaze mogu biti otvorenog tipa (kad ispitanika sam nudi i formulise odgovor).  Ispitivanje – je metoda koju koristimo u situacijama u kojim je posmatranje neizvodljivo npr.Naravno.  Sociometrija – je tehnika koja sluzi za merenje veza i odnosa unutar drustvenih grupa (uzajamno privlacenje i odbijanje)  Analiza sadrzaja – je tehnika kojom se opisuje ucestalost i sadrzaj poruka u javnom komuniciranju(novine TV. namenski i obavlja ga strucno lice. kriminalne grupe i sl. neutralan.eksperiment ima svoju primenu.  Eksperiment – je tehnika prikupljanja podataka u strogo kontrolisanim uslovima.vremenom identifikuje sa grupom koju posmatra i postane neobjektivan. U drustvu. Klasifikacija je razvrstavanje na osnovu jednog a tipologija na osnovu vise kriterijuma. da bi ih proucavali. pojava je to skoro pa neizvodljivo.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA zatvorenog tipa kao sto su sekte. Cesto se desava da naucnicima ”promakne”uticaj koji ne mogu da kontrolisu.tako da se verodostojnost njihovih iskaza mora uvek uzimati s izvesno rezervom.bez predomisljanja. Anketa je pismena varijanta ispitivanja u kojoj se podaci dobijaju putem popunjavanja tzv.

predstavlja po jedan veliki korak napred u proucavanju drustva. Get yours now! . ANTICKA MISAO O DRUSTVU Anticko doba pokriva ogroman vremenski period od VII veka p. privatnog vlasnistva nad robovima i sl..mozda najznacajnije. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.ne znaci da i pre tog vremena ljudi nisu pokusavali da se bave problemima drustva. Compatible across nearly all Windows platforms.je tvrdio da ova metoda. i konzervativna jer najcesce opravdava postojece odnose. koji pri tom.To naravno.to ne umanjuje njihov znacaj. i same pojave (zavisno promenljiva). Osnivac ove metode. pa do VI veka n.ali nisu bili dovoljno sistematski.moze da zameni eksperiment. ili jedna pojava u drustvima slicnog tipa ili jedna pojava u drustvima razlicitog tipa. Mogu se uporedjivati varijacije neke pojave u jednom drustvu.u kom dominira robovladnicki Smrt Sokratova system. polazi od mitoloskog shvatanja kastinskog sistema kao nepromenljivog.u krajnjoj liniji.Tek ce budizam uneti neke novine po tom pitanju.doprineti konacnom konstituisanju sociologije kao nauke. koji ce.-og veka.agrarna privreda i despotski oblici vlasti. nesistematizovana. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Emil Dirkem. konfucijanizam – koji uvidja znacaj etike u drustvu.e.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Tehnike za analizu i tumacenje podataka  Uporedni metod – je tehnika kojom se vrse uporedjivanja.od antickih vremena pa do savremenog doba.u sociologiji. Misao Stare Indije – bramanizam. PRETECE SOCIOLOGIJE Sociologija je relativno mlada nauka.e. kako to zasebna nauka zahteva. najbolje ilustruju krajnje domete drustvene misli vremena u kom su ziveli i radili.Bilo je takvih pokusaja. i nesto kasnije. Na Starom Istoku se najvise govori o zastiti vrhovne vlasti careva. formiranje zdravih licnosti kao uslova za uravnotezeni poredak. jer svaki od tih pokusaja.No .Drustvena misao ovog vremena je fragmentarna. sveobuhvatni.Kao zasebna naucna disciplina se izdvojila tek cetrdesetih godina 19. Takvih primera je bilo mnogo.  Metod multivarijantne analize – je kvantitativna tehnika kojom se analizira odnos veceg broja ”promenljivih” faktora koji proizvode neku pojavu .n. a mi cemo navesti neke od njih.U drevnoj kineskoj civilizaciji dominiraju taoizam – po kom covek i drustvo treba da se prilagodjavaju prirodi.

neprikosnovenih autoriteta i pravnih obicaja.Oni se bitno razlikuju po svom shvatanju politike.tzv.smatra se utemeljivacem kritickog odnosa prema drustvenoj stvarnosti jer je tvrdio da se ona uvek moze menjati i poboljsavati. pa zato treba unistiti sve dr.privatnu svojinu.Razlike medju ljudima nastaju sa pojavom svojine.. Oni su se usudili da tvrde da drustvo nije nastalo mitski.srece i moralnog savrsenstva. tako i oblasti matematike. U postgrckom tj.U delu”Drzava” on opisuje model takve idealne drzave koja se kao i ljudska dusa sastoji iz tri dela:uma.Hipija se cak smatra utemeljivacem politicke nauke.On je razlikovao ono sto je zakonito od onog sto je pravedno.da se zavede red. pojavljuju se u vremenu kada je zivot u polisima postao dovoljno slozen da se potreba za njegovim izucavanjem pokazala neophodnom. Platon – za razliku od ovih teorija drustvenog ugovora. postovanje zakona.Sve drustvene institucije su. to je nuzno podlozno zlu.Ali za stoicku skolu(Seneka). Pitagora.po svom znacaju dve filozofske skole:epikurejci i stoici. U takvoj drzavi postoji savrsena podela rada izmedju tri drustvene klase: -filosofa – koji kao najpametniji.izdvajaju se. je propagirao povratak coveka u prirodno stanje.Euklid je govorio da stvarno mudar covek treba da gaji nezavisnost spram svih ustanova drustva. Platon gradi svoju idealisticko-organicisticku teoriju po kojoj je drustvo funkcionalna Platon i Aristotel celina nastala iz teznje ljudi da ostvare ideje pravednosti.najmudriji.naprotiv.Sofisti su tvrdili da je drustvo nastalo ugovorom izmedju pojedinaca a s razlogom da se ukine prirodno stanje anarhije(preddrustveno stanje).niti imovinu kako bi bili manje podlozni ucenama i korupciji) -vojnika – koji brane i cuvaju drzavu od neprijatelja -proizvodjaca – koji proizvode sredstva za zivot i opstanak drzave. Anaksimen.izvora svih problema.Protagora.sloboda i jednakih prava.stvar konvencije(sporazumevanja) i najcesce sputavaju izvornu ljudsku slobodu.Zenon) Sofisti – Profesionalni ucitelji filosofije.Ljudi stvaraju drustvo da bi stekli sigurnost i da bi mogli da uzivaju.trgovinu.Predstavnici sokratovskih skola su imali vrlo negativan stav prema drzavi. Helenisticko-rimskom periodu.volje(energije) i nagona.sporta itd. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.Po njima.Platon i Aristotel. epikurejci predlazu povlacenje u privatnost a stoici.ropstvo.porodicu. ) sto je za ono doba bilo uobicajno. Stoici – filosofska skola osnivaca Zenona. pravo i politiku. Get yours now! .a onda.Dakle oni otkrivaju da je covek i prirodno i drustveno bice. prvenstveno su se bavili proucavanjem prirode (Tales.presokratovci.prvi prosvetitelji.Prirodno stanje je stanje ratova i oskudica.demokratije.Sokratovo sudjenje je ostalo poznato u istoriji kao posledica njegovog neprihvatanja tradicionalnih vrednosti polisa:obicaja. Jedan od njih.covek se od drugih bica razlikuje razumom i drustvenoscu.Prvi mislioci.politike. u istoriji poznato kao doba opsteg “procvata” kako u oblasti filosofije. logike.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Anticko doba je ipak. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.po njemu.preporucuje da nemaju porodice.Antifont i Hipija su razlikovali prirodne i pozitivne zakone. besednici.Da bi se ovo “zlo” obuzdalo ljudi stvaraju drustvo.prava. Epikurejci – predstavnici filosofske skole osnivaca Epikura koji takodje smatraju drustvo ljudskom tvorevinom.I oni smatraju da je drustvo nastalo ugovorom.On je poznat i po svom radikalnom stavu o jednakosti Helena i varvara.kao delo natprirodnih sila (na pocetku svega bese haos.obavezne drzavne religije.Antisten je preporucio da joj se ne prilazi blizu jer se covek moze oprziti a Diogen(cinik. su svakako.prirodno stanje je “zlatno doba” u kom su svi ljudi jednaki i srecni.Anticki mislioci su se drustvenim pitanjima bavili u sklopu svojih interesovanja za filosofiju. upravljaju drzavom(Platon cak. Ustanove:drzavu. pisci politickih i sudskih beseda.aktivno ucesce u javnom zivotu.poznat po svojoj ekscentricnosti). Compatible across nearly all Windows platforms.jer sve sto je od ljudi. Filozofi koji su najvise promisljali o drustvu i drzavi.

). da ljudi treba da budu jednaki i da se oblici vladavine menjaju ciklicno).niti bilo kakv kontakt sa novcem.Platon preporucuje da imaju zajednicke zene i decu i da nemaju svoja imanja.drzava. Get yours now! .porodica -kanonija-skup filija(naselja) -politea –kanonija politike.nauka i umetnost beleze zastoj u svom razvoju. najvisem od svih.Glavni vaspitac je drzava i ono je obavezno.Zato on pored aristokratskog uredjenja govori o jos 4 oblika drzavnog uredjenja tj o 4 oblika bolesti drzave. Naime.politike. a robovlasnicki sistem je opravdavao razlikama u duhovnim i telesnim svojstvima ljudi.Tako. politickog angazmana. u kojoj se ceni bogatstvo a ne vrlina).jer je lakse trpeti tiraniju jednog coveka nego tiraniju vecine. covek ispoljava svoju drustvenost na 4 nivoa: -filija-elementarni oblik drustvenosti:prijateljstvo.smatrao je da se covek radja kao slobodan i kao rob.kada dodju na vlast.u kojoj se zanemaruje filosofija i muzika a slavi rat. oligarhija i demokratija.a ona najveca.prevara}.Vojnici moraju biti hrabri i neustrasivi. Samosu filozofi sposobni da vode racuna o drugima.jer takvi ljudi. jer su oni manje cestiti od filosofa. on smatra da se ne ne moze ostvariti idealna drzava. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.oligarhija( drzava u kojoj vladaju najbogatiji a ne najsposobniji. Katolicko teolosko ucenje je imalo prevlast nad svakim drugim oblikom misli i delanja.Instikt drustvenosti ga nagoni na udruzivanja. O opstoj pravednosti.Pravicnost drzave se ogleda u pravednoj raspodeli poslova. Moguce su samo lose i dobre drzave. Tit Lukrecije (koji je ukazao na evoluciju razvoja od copora do drzave i sl. merama i poduhvatima koje je ona u tom periodu preduzimala protiv svojih neistomisljenika. Aristotel je poznat i po tome sto je uocio znacaj vaspitanja.priznaju.kao osnivac logike i ucitelj Aleksandra Makedonskog. Od mislioca Starog Rima mogu se izdvojiti Ciceron(koji je smatrao da je rimska republika savrsena drzava.dakle.tj. SREDNJOVEKOVNA MISAO O DRUSTVU Srednji vek je dug period u istoriji covecanstva.Takvo zlosutno ime dobio je zahvaljujuci dominaciji Katolicke crkve.potvrdjuju i dokazuju pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.navike. Treci stalez je jedini koji moze imati privatnu svojinu. jer se razvijaju samo u meri u kojoj hvale. aristokratija (vladavina odabrane grupe ljudi) i republika(vladavina vecine).dok su lose: tiranija. Compatible across nearly all Windows platforms. a pocinje najpre kroz muzicko i gimnasticko vaspitanje.Demokratija.Po Aristotelu. i tiranija(drzava u kojoj vlada tiranin.dobre drzave su:monarhija(vladavina jednog coveka). demokratija(drzava u kojoj vladaju siromasi.Filosofija. Aristotel – je poznat po svom radu iz oblasti etike. i svako mora da doprinese opstem blagostanju.bice (zoon politikon) i da izvan drustva ne moze zivetiCak i naijizvrsniji covek ne moze da zivi kao samodovoljno bice.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Drzava odredjuje sta ce gradjanin raditi.oslobodjeni briga.tj.To su timokratija(drzava slavoljubivih svadjalica. Zloupotreba staleza se moze spreciti valjanim vaspitanjem.Putem muzike cinimo dusu dobrom a putem gimnastike obezbedjujemo zdravlje. Platon je bio svestan da njegova drzava vise prilici bogovima nego ljudima.je najgore moguce resenje.najveci um tog vremena nije uspeo da se oslobodi predrasuda svog doba.svako radi posao za koji je obucen.Oni treba da dobiju najbolje obrazovanje.srodstvo.Ne smeju ziveti u oskudici.Istinski dobar zivot nije moguc bez javnog.Aristotel tvrdi da je covek drustvena zivotinja. broja stanovnika i geografskih faktora na razvoj drustva.Polibije(istorija) itd..omrznut.Oni nemaju zelju za vladanjem i mogu da odole prolaznim zadovoljstvima moci.Zanimljivo je da cak ni Aristotel.drzava bezakonja i ugadjanja).Za razliku od Platona. tezi opstem dobru.drzava -nomos-obicaji. Svaka zajednica je nastala radi nekog dobra.najvise grabe i stete drzavu.najnesrecniji od svih ljudi). poznat kao “vek mraka”. i tek sa punih 50 godina mogu da preuzmu duznost.moral.

Aurelije Avgustin(354-430) – u delima: ”O bozijoj drzavi”. astronomija. Compatible across nearly all Windows platforms.uticace na odluku da se u prvo vreme zabranjuje njihova upotreba da bi se kasnije preslo na drugo resenje. Reafirmisuci Aristotela. Medjutim. medjutim postavlja Aristotelov racionalizam na prvo mesto. tok i kraj.arisotelovaca. bio djavoljska drzava. i ona je iznad staleza.umetnosti. mogu se izdvojiti imena kao sto su: Averoes(spanski arapin). covek je i Bozije bice. cijem propadanju se treba radovati.da se spisi prilagode katolickoj teologiji a ovaj zadatak ce na sebe preuzeti Toma Akvinski. Drzava je nuzna.Istorija ljudskog roda je deo Bozanskog plana i njen cilj je jedinstvo s Bogom. najznacajniji.geografija i dr. * * * * * Za razliku od zapada. Get yours now! . Toma. hriscani su sve do pojave Tome Akvinskog bili Neoplatonisti.Avgustin Sveti Avgustin Bozija drzava. Inace.Rim je po njemu.zbog prvobitnog greha.Po Toma Akvinski njegovom misljenju.Ove tvrdnje su ipak samo delimicne tacne.koja je nastala iz ljubavi prema Bogu.religije.Prema Aureliju. u arapskom srednjovekovnom svetu razvoj filosofije. je proglasen za sveca.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA ispravnost katolicke teologije.i ako jesu. ljudi jesu stvoreni slobodni i nejednakost je Bozije jednaki ali je kasnije. zapad dolazi u kontakt sa muslimanskim i jevrejskim prevodima Aristotelovih dela. On je poznat po svom originalnom shvatanju istorije.franjevaca.Majmonid(jevrejin).Avicena i u socioloskom smislu. u takvim udruzenjima dolazi do sukoba izmedju zelja.Po svom uticaju .najvise se izdvajaju dva imena:A. a najcesce traju tri generacije. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.U vizantijskom i arapskom svetu. Istorija nije nikakvo Bozije delo vec covekovo. i proizvod je kako bioloskih karakteristika coveka tako i socijalnih i geografskih okolnosti u kojima covek zivi. Postoje dve vrste drzava: svetovna.Misao o drustvu krece se u sferi teolosko-misticnog.)odvija se u zavidnom kontinuitetu. ”Razgovori sa samim sobom” tvrdi da je drustvo Bozije delo. priblizavanje takvoj drzavi. Naime.Cinjenica da su ovi spisi bili prilagodjeni njihovim religijskim shvatanjima. Toma Akvinski(1225-1274)-prihvata stav da je covek drustveno bice jer ima razum. Pored brojnih sholasticara. Ibn Haldun(1332-1406) – je tipican predstavnik drustvene misli arapskih zemalja. drustvena delo.Akvinskog. zahvaljujuci spanskim Arapima. i A.Avgustina i T. Takva zajednica je nedostizna za smrtne ljude ali do nje se svakako ne dolazi pomocu ovog ili onog politickog poretka vec putem vere i pravednosti. nauke(matematika.Bog posejao seme nejednakosti. Svaka civilizacija ima svoj pocetak. nastala kao rezultat covekove ljubavi prema sebi i prezira prema Bogu.odnose se na podrucje zapadnog hriscanstva.on tvrdi da je covek drustveno bice koje svoje potrebe moze da resava samo udruzenim naporima.mi zivimo u poslednjoj od sest etapa istorije koja traje od pojave Isusa Hrista do Strasnog suda.potreba sto dovodi do sukoba. Ibn Haldun.ljudi stvaraju drzavu.neoplatonista. Toma A. Zatim.Da bi te sukobe izbegli. djavolska.Upravo sa Orijenta. Ostace poznat po svom delu ”Zbornik teologije” u kom daje dokaze o postojanju Boga a koje se i danas smatra najvaznijim izvorom katolicke teoloske misli.situacija je bitno drugacija. ”Trojstvo”. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. To je drustveni proces u kom se desava stalno ciklicno kretanje civilizacija.

afirmacija filozofskog racionalizma. Jovan Lestvicnik Grigorije Palama Simeon Novi Bogoslov NOVOVEKOVNA MISAO O DRUSTVU Novi vek je period ljudske istorije koji zapocinje sa humanizmom i renesansom a traje do danas.og do 16. kao i vera u mogucnost stalnog saznajnog.dakle postojim“ Gotfrid Lajbnic (16461716) dokazivao postojanje Boga. Johan Kepler (15711630) da je putanja planeta elipsasta a ne savrseno kruzna.takvim nastojanjima.Onaj ko resi problem licnosti. Djordano Bruno (1548-1600) tvrdio da je svemir beskonacan. u renesansi.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA * * * * * Jovan Lestvicnik.znaci biti opazen.Ovi duhovnici su postavili temelje hriscanske filosofije(patristike) i sociologije modernog pravoslavnog sveta.su imena nekih od najznacajnijih predstavnika drustvene misli koja se razvijala u podrucju vizantijskih zemalja. Galileo Galilej (1564-1642) izjavio”Ipak se okrece” i postavio temelje mehanike. Menja se odnos prema prirodi. te se nauci postavlja taj veliki zadatak da se priroda upozna kako bi se mogla krotiti. Dzordz Barkli (1685-1735) rekao da „Biti. Nikola Kopernik (14731543)objavljuje istinu o heliocentricnom sistemu. Rene Dekart (15961650) potvrdio svoj racionalizam krilaticom “Mislim. Compatible across nearly all Windows platforms. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Problemi licnosti se resavaju tako sto covek tezi da se uzdigne do mere Tvorca. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. politickog. Humanizam i renesansa su poznati po tome sto nastoje da sve oblike covekove misli oslobode teoloskog patronata. ima primat nad naukom.Kopernik autoritete.Makarije Egipatski. Tehnika. Renesansa je vreme u kom Frensis Bekon (1561-1626) tvrdi da je znanje moc. empirizma. kulturnog i tehnickog napretka.Zakon inercije. naime priroda je neiscrpan izvor moci. Kljucni momenti renesanse su svakako: pad Vizantije.Jovan Damaskin. Renesansa obuhvata period od otprilike 14.Antonije Veliki.Grigorije Palama Solunski.“humanisti tvrdili da je bogatstvo zivotni cilj kog se ne treba stideti.Covek se .Maksim Ispovednik i Simeon Novi Bogoslov . razvoj novih grana kao sto su stamparija. pojava papirnog novca. a ne Bog. zakon akcije i reakcije i zakon gravitacije.otkrice Novog sveta. Centralna tema interesovanja je covek.priblizava se Bogu. tekstil. Polaze od stava se drustveni problemi resavaju pocevsi od coveka kao licnosti.-og veka u kom se afirmise autoritet ljudskog razuma u odnosu na sve doskorasnje N.resio je i problem drustva.Isaak Sirin. zatim humanizam. svet ovozemaljski zadobija osobine nebeskog carstava.zakon sile. Get yours now! .Isak Njutn (1642-1727) formulisao osnovne zakone mehanike.

Vladar treba da bude i lisica i lav. mnogi ce se kretati u prostorima na granici izmedju okultizma i nauke.da li je bolje da te vole ili da te se plase itd ). misticnog i iskustvenog. Najpoznatija licnost renesansne „visoke“ magije tj.Ljubav i podrska ljudi dolaze onda kad ne trebaju a kad se covek nadje u nevolji oni okrecu ledja. fizike i metafizike.javno govorio o odvojenosti etike i politike. a beskrupulozno delanje u politici se naziva makijavelizam. On ismeva hriscanski asketizam. Model robota okultizma je covek poznat pod po crtezu pseudonimom“Paracelzus“. hemije i alhemije.tvrdi da politika nije casna i preporucuje izbegavanje politike onima koji zele da ostanu moralni. U delu “ Vladaoc “ Makijaveli daje instrukcije vladarima kako i sta treba ciniti da bi odrzali svoju vlast (kako se kloniti laskavaca. Bordzije.Nikad ne treba da se udruzuje sa jacim od sebe. O politici ne treba moralizirati vec je proucavati onakvom kakva ona zaista jeste. pripremila ukupnu drustvenu atmosferu za prelazak u „novo doba“ i otvorila puteve za nova razmisljanja. Get yours now! .Mora biti odmeren.obazriv i covecan.Svaki mudar vladalac ce se kloniti laskavaca.koji je prvi otvoreno. za razliku od antickih mislioca. filosofije i magije. (cuvene po svojoj beskrupuloznosti i promiskuitetu). Svojevrstan paradoks renesanse jeste da nosioci ovih promena nisu bili bezboznici a ni borci protiv hriscanstva.Ljudi ce uvek biti opaki ako ih neka nuzda ne natera da budu dobri.nema sta da trazi medju ljudima koji su losi.Treba da se truudi da ostavi utisak blagog coveka ali da to radi smisljeno.Njegovo poverenje ne sme preci u neopreznost.Oni lakse kidaju veze iz kojih su izvukli neku korist. Leonarda da Vincija Nikolo Makijaveli – firentinski diplomata i filosof. bice interesa i nezasitih pobuda .SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Renesansa je dakle.Bolje je da se na samom pocetku navikne da ne bude dobar pa da se time po potrebi sluzi.Pre ce uvrediti onog koga vole nego onog koga se plase. Cezare Bordzija-uzor uspesnog vladara Onaj vladalac koji zeli da bude dobar u svakoj prilici. Naprotiv. Za njegovo ime se (po mnogima.treba da ostavlja utisak da ga karakterisu vrline ali mora biti sposoban da od njih odstupi. tvrdnjom da je covek egoisticno bice. Compatible across nearly all Windows platforms.kako biti postovan. Pape.Bolje je da ga se plase nego da ga vole.Mora stvoriti sliku o sebi da ga nece uvrediti ako mu se pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.cuveni sin jos cuvenijeg Aleksandra 6. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.sasvim neopravdano) vezuje geslo”cilj opravdava sredstvo”. Najbolji primer za tu tvrdnju je ujedno i njegov uzor – Nikolo Makijaveli Cezare Bordzija. On. astrologije i astronomije.Velika dela su postizali ljudi koji se nisu uvek obazirali na datu rec i koji su se sluzili obmanama.”najveceg nitkova renesanse”. i mocan i lukav. razapeti tako izmedju vere i zelje za saznanjem.

moze dam u pomogne da se tu i zadrzi.On se u tom delu zalaze za spontano vaspitanje.Vladar je garant njihovog ispunjenja.pokusavali da se pozabave drustva.Razvojem svojine dolazi do fizicke i moralne degradacije i porobljavanja coveka. Red se u takvoj potrebno i na ustrb licnosti. Problemom zloupotrebe moci se bavio i njegov sunarodnik Sarl Monteskje koji u delu”Duh zakona”uvidja da je nuzno vlast podeliti na tri vlasti:zakonodavnu.Ruso ce u delu “Emil” ukazati na znacaj vaspitanja i obrazovanja.su prirodna prava i ona su moralna.Dakle. tako treba traziti nacine da se ta zloupotreba spreci. * * * * su.Po njemu.Lok ipak prihvata mogucnost otpora autoritetu drzave jer pozitivno pravo ne mora nuzno biti moralno.bez ikakvog staresine. No. i tvrdi. Tomas Hobs(1588-1679) u svom delu “Levijatan”(Cudoviste) polazi od shvatanja da je u prirodnom stanju vladao “rat sviju protiv svih” i da je “covek coveku vuk”. Ljudi ugovorom stvaraju drustvo kako bi sprecili to rastuce zlo.Oni se iz egoisticnih razloga odricu i prava na pobunu.Drzava treba da deluje silom i kaznama kako bi proizvela strah kod ljudi a ne da ih urazumi. on predlaze mogucnost da narod smeni vladara. bogatstvo Tomazo Kampanela(1568drzavu u kojoj je sve zajednicko.Da bi obezbedili mir i egzistenciju. u delu “Dve rasprave o vladi” daje svoje vidjenje politicke filosofije. siromasan i pracen strahom od nasilne smrti.Ruso u svom delu”Drustveni ugovor” shvata da se jednakost moze ostvariti smo potpunim odricanjem slobode u ime zajednice. gradjansko stanje i drzavno stanje. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.Zan Zak Ruso se ugleda na stoike.No.Baruh Spinoza(1632-1677) je smatrao da ljudi stvaraju drzavu iz straha od samounistenja. ako je Toma sMor * * * * * Teoreticari drustvenog ugovora – koji se ugledaju na anticke teorije i razradjuju ih. drzavi mora uspostaviti.Tomas Mor(1478-1535) koga nema)pokazao kako vidi tu trebali biti. * Utopisti.deca. Compatible across nearly all Windows platforms.Npr. privatne svojine. Ljudi prenose svoja prava na vladara drustvenim ugovorom ali to ne znaci da ta prava otudjuju.su teoreticari koji izgledom nekakvog idealnog kancelar. U toj drzavi nema je zajednicko a postuje se licnost. i sl. u korist “suverena”a sami postaju”podanici”. povratak prirodi i ucenju jednostavnom zivotu. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.stvaranjem drustva nastaje tzv.”pozitivno pravo” a pravo kaznjavanja se prenosi na drzavu.poznat po svom geslu da je um deteta koje se rodi”tabula rasa” tj.Ali cak i kada dodje do cilja. Dzon Lok(1632-1704) empirista.Ljudi koristeci se razlicitim sredstvima mogu stici do cilja koji su sebi postavili.postoje. Suprotstavlja se nasilnim metodama i krutom pristupu. zlatno doba.sloboda i jednakosti koje se narusava sa pojavom privatne svojine.kako drzava nije zasticena od zloupotreba. Engleski je u svom delu “Utopija” (mesto idealnu drzavu i kakvi bi ljudi klasa.u prirodnom stanju vladaju”prirodni zakoni”. 1639) u delu”Grad sunca”zagovara svojina.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA kaze istina u oci.ljudi su stvorili drustvo tako sto su sva svoja prava preneli na vladara.imovine.Zivot u tom stanju je bio kratak. Prazna tabla.zene. Get yours now! .jer u prirodnom stanju vladaju strasti i ratovi.covek treba da menja svoje ponasanje jer ne mora da znaci da ono sto ga je dovelo do cilja.izvrsnu i sudsku i tako izbeci koncentraciju moci.zastita zivota. Zato.da je prirodno stanje – stanje mira.

Get yours now! . i shvatanje po kom postoje dve religije:prirodna i pozitivna. Didro * * Volter * * * D’Alamber Reformacija – pokret 16.Bentam Dz. Martin Luter * * * * * Utilitarizam – je pokret koji je obelezio 19.vek.koji nastaje izdvajanjem iz Katolicke crkve a donosi sa sobom drugaciji odnos prema crkvenim autoritetima. Pozitivna religija se bazira na crkvenim doktrinama i ona ne mora biti razumna dok prirodna religija sadrzi izvornu hriscansku misao i ona jeste razumna. Ruso. vek. veka i traje kroz 18.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Tomas Hobs Z.Predstavnici propagiraju materijalizam. Ovom pokretu pripadaju i enciklopedisti.tj.Volter.za razliku od njega ipak tvrdi da treba praviti razliku izmedju visih i nizih zadovoljstava. pokret koji izjednacava srecu sa zadovoljstvom i korisnoscu. Compatible across nearly all Windows platforms. da je kolicina proizvedenog zadovoljstva jedini kriterijum moralne ispravnosti postupaka. Bentam se nadovezuje na ideje antickih mislioca da je sasvim prirodno da ljudi teze zadovoljstvu i izbegavaju bol. empirizam. Osnovna ideja ovog poretka jeste da je svetlost uma uslov napretka tj.Didro i D’Alamber. Najpoznatiji utilitaristi su Dzeremi Bentam (1748-1832) i Dzon Stjuart Mil (18061873).Holbah. deklaraciju o pravima coveka) tako i monarsi poput Katarine Velike (prosveceni apsolutizam) .zatim Engleskoj i Nemackoj.S. a najzastupljeniji je u Francuskoj. prevodjenje Biblije. izvodjenje crkvenih obreda na nacionalnim jezicima. Mil. ali na te ideje dodaje i da ne postoji nikakav visi Dz..Z. veka.Bejl.Volf.D’Alamber.Ruso * * * * * Dzon Lok Baruh Spinoza Prosvetiteljski pokret – je pokret nastao krajem 17.Predstavnici su:Monteskje. Ove ideje prihvataju mnogi.kako gradjanska klasa kao nosioc promena (teorijska priprema za Franc.burzoasku revoluciju.Didro.Lesing. * * * * * pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. deklaraciju o nezavisnosti. da je neograniceni napredak moguc samo uz pomoc upotrebe ljudskog razuma. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.Lametri.Mil kriterijum . ateizam i mehanicizam.Helvecijus.

filozofi koji su smatrali da je u osnovi sveta – ideja..Drustvo.Rikardo liberalizam. Sen Simon(17601825) u delima “Traktat o Nauci” i “Novo hriscanstvo” zastupa ideje o ukidanju eksploatacije.Kant. ideju o socijalizmu kao novom poretku. Get yours now! . * * * * * Nemacki klasicni idealizam – Hegel. gradjanskog.F.Fihte. Mora i T. i to na naucnoj osnovi (socijalna fiziologija). Hegel I. klasicno doba u kom nastaju aristokratske drzave i etapu germanskih naroda u kojoj vlada potpuna sloboda ljudskog duha. otkricem da je rad – izvor bogatstava. pravednog drustva. po kom se istorija krece u skladu sa zakonima dijalektike (dijalektika – nauka o kretanju ).Seling. drustva prosvecenja i blagostanja.o ukidanju privatne svojine. Otkrili su teoriju radne vrednosti. Oni u izvesnoj svih drustvenih A. Moramo razumeti veze izmedju dogadjaja da bi predvideli pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. G. i slicno.Simon smatra da covek treba da veruje samo u ono sto je spoznao razumom i potvrdio iskustvom.po njegovom misljenju je ostvariti drzavu najvise moralnosti.konacni cilj istorije je ostvarenje savrsenog kosmopolitskog.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA ekonomisti . ne moze to mnogo potrositi sam).Upravo Anri Klod Sen Simon zbog toga ga mnogi smatraju istinskim osnivacem sociologije. Sociologija je cerka revolucije jer tehnicka revolucija ide u korak sa drustvenom. Compatible across nearly all Windows platforms. veka. ideju slobodne meri opravdavaju konkurencije.Cilj istorije. ukidanju drzave. u tom razvoju prolazi kroz 3 etape: etapu drevnih naroda u kojoj dominira despotski oblik vladavine. Kampanele a koje su nudile viziju nekog novog boljeg drustva. zastiti zivota i svojine. S.W. T.umnosti i slobode.su teoreticari Engleski (Adam Smit i David Rikardo) koji su postavili temelje nove nauke – politicke ekonomije.Hegel je najvise doprineo svojim dijalektickim shvatanjem istorije.Po Kantu. Sarl Furije i Robert Oven. Polazeci od slicnosti izmedju prirodnih i drustvenih pojava. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.on tvrdi da je moguca socijalna morfologija(mirovanje) i socijalna fiziologija(kretanje drustva). Neproizvodne klase su po njima” sterilne”. akumulacije kapitala i moci (koja kako tvrde ne preti nikom jer pojedinac koji poseduje mnogo. Drzava sluzi ocuvanju poretka. Revolucija je konacni obracun parazita i proizvodjaca.G. Predstavnici ovog pravca su Anri-Klod Sen Simon. o raspodeli prema radu i prema potrebama. Oni su se usudili da kritikuju postojece drustvo i ukazali na neophodnost stvaranja novog drustva.Fihte Hegel pravi paralelu rizmedju razvoja drustva i razvoja apsolutnog duha.Kant J. * * * * * Socijal-utopisti – su teoreticari koji su se ugledali na utopije iz 16.Smit D.

Novo drustvo S. Sarl Furije(1772-1837) se zalagao za osnivanje tzv. Robert Oven(1771-1858) se zalagao za drustvenu svojinu a ostao je poznat i po tome sto je na svom imanju pokusao da ove ideje sprovede u delo sto ga je finansijski upropastilo. teologe. trgovina i industrija. Compatible across nearly all Windows platforms.saznanja o drustvu koja su sakupljena u dovoljnom broju da mogu da se okupe u okviru nove nauke(cemu su doprinele i navedene pretece) . veka. industrijska revolucija) Morzeov telegraf Napad na Bastilju pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. metafizicare.Tom njenom konsttituisanju kao zasebne naucne discipline doprineli su: . imace samo jednu klasu a drzavom ce vladati i upravljati kompetentni.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA buducnost. osim nauke.falangi u koje bi se ljudi udruzivali kao prizvodjaci i kao potrosaci. R. drzavnost je upravljanje ljudima. promene u drustvu su proces u kontinuitetu. mnogi mu prebacuju tzv. industrijsku i neradnu klasu tj klasu parazita u koju ubraja plemstvo.Zato on predlaze prelazak iz“kriticne“ u „organsku“ fazu u kojoj ce drzava odumirati. Get yours now! .Simon naziva novim hriscanstvom u kom vlada ekonomski.Vata KONSTITUISANJE SOCIOLOGIJE Sociologija se kao samostalna nauka izdvojila tek u prvoj polovini 19. On razlikuje militaristicku. politicki i duhovni sistem bratstva i jedinstva.ukupne drustvene okolnosti (razvoj nauka. Sto se drzave tice. svestenstvo.Zbog ovog stava. Fasciniran razvojem nauke i tehnologije. U tom putu progresa. a njom vlada klasa parazita. ucestvuju i umetnost.Vlast politicke birokratije treba zameniti upravljanjem od strane najsposobnijih i najmoralnijih( industrijalcima i naucnicima). ona je izdvojeni aparat prinude. Zamera mu se da nije pravio razliku izmedju radnika i industrijalaca. Po njemu.Time se izmiruju proizvodjacka i parazitska klasa. industrijsko drustvo. on smatra da je samo drustvo takodje masina a ljudi u njemu tockici te masine. putu ka sreci.Novo. a teznja covekova da savlada prirodu i razvija tehnologije potpuno razumljiva.Stivensa Parna masina Dz.Oven “Raketa”-prva parna lokomotiva Dz. francuska burzoaska revolucija. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. razvoj industrije se poklapa sa intelektualnim razvojem covecanstva.Doduse. Tehnokratizam.Dok je drustvenost upravljanje stvarima. koji drzi potlacenim ostale slojeve drustva.

Svaki fenomen je objasnjiv kad se moze povezati sa celokupnom situacijom ili sa razvojem. drustveni organizam moze da se usavrsava. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. ucenik i sekretar. sociologije. eksperimenta. a nauka treba da otkrije njihov odnos. najcesce navodi kao osnivac sociologije. prijateljski i poslovno.Veber Ogist Kont (1798-1857) – francuski filozof. sociolog samo treba da ga otkrije. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.uz koristenje metoda posmatranja. Smatra se osnivacem sociologije i pored toga sto je razvio celovit socioloski sistem.u vecini slucajeva. To usavrsavanje se postize uz pomoc nauke. kada se razilaze. Maks Veber.Kont M.godine.Marks On se. Compatible across nearly all Windows platforms. Kont je autor dela “Kurs pozitivne filosofije”. medjusobno se optuzujuci za potkradanje autorskih prava. sa kojim radi od 1817-1824. Ali dok bioloski organizam. Po njegovom misljenju. Get yours now! . uporedjivanja i istorijskog istrazivanja. izvesna prednost u odnosu na ostale mislioce.kao sto su Emil Dirkem. drustvo je slicno organizmu. Sen Simon i drugi. Mada je jasno da pojedinac nije u stanju da zasnuje citavu oblast proucavanja.ipak se.. Socijalni fenomeni su povezani medjusobno. asistent Sen Simona.Spenser K.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Ima mnogo onih koji su zasluzni za razvoj rane socioloske misli. Svaka pojava se mora posmatrati sa aspekta njene harmonije sa okruzenjem ili razvojem. Karl Marks. vremenom stari i otkazuju mu funkcije. E.Dirkem H. Ogistu Kontu. covek koji je pronasao rec “sociologija” i tako sebe izdvojio od vecine drugih teoreticara. Herbert Spenser. Postoji realan svet. daje francuskom autoru. UCENJE OGISTA KONTA O.

Dok matematika.psihologiju itd. organska faza koja odgovara istinskoj ljudskoj prirodi. Kont otkriva da je skola vazna za integraciju ljudi. koje ce dovesti do stabilnosti i reda. belezi evoluciju. u stanju mirovanja i u stanju kretanja. astronomija.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA -Osnovnu celiju drustva cini porodica a ne pojedinac. a koja zapada u krizu sto kulminira reformacijom i revolucijom) Nered i kriza ove faze je prouzrokovana krizom u sistemu ideja. nauci i religiji. 3. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. ljudskom istorijom dominira istorija ljudskog duha. polazeci od pretpostavke da razvoj ljudske svesti. razlikuje 3 istorijska doba: 1. sto znaci da ima pozitivnu ulogu.prakticnu-koju cine radnici. razvijanje socijalizacije.industrijalci 3. drustvene evolucije koji se svakako desava ali ga ljudi mogu ubrzati. astronomije. pozitivna. seljaci. kontrolu egoizma. u kom postoji red bez progresa) 2. Religija takodje kontrolise egoizam i unapredjuje drustvene odnose. Compatible across nearly all Windows platforms. u okviru sociologije razlikujemo socijalnu dinamiku (proucavanje drustva u stanju kretanja) i socijalnu statiku (proucavanje drustva u stanju mirovanja). Kao sto je vec receno.. altruizma. proverena. Tako. naucna. tj. od dominacije fantazije do dominacije razuma. i konacno stvaranje neophodnog drustvenog konzezusa. funkcije. -Svaka od ovih nauka proucava svoj predmet sa dva aspekta. duhovno jedinstvo. jer sve klase imaju isti interes – harmonican opstanak i razvoj drustva. koja se mogu dokazivati egzaktnim metodama. Socijana dinamika proucava zakone progresa. fizika i hemija proucavaju neorganska tela. u kojoj se ostvaruje i red i progres) To je vreme razvoja nauka. u kom i sam Kont zivi i radi. fizike. -Drustvena podela rada je uzrok raslojavanja svakog drustva na 3 klase: 1. funkcionalnu povezanost drustva. Jezik omogudjuje interakciju i prenosenje znanja a podela rada stavlja ljude u medjusobnu zavisnost i utice na razvijanje njihove drustvenosti. -Drustvo.religiozno.metafizicko-doba u kom dominira metafizicka svest. ne mogu se ni zvati naukama u pravom smislu reci. intelektualni razvoj je osnova ljudskog progresa.istoriju. Kont daje i svoju klasifikaciju nauka medju kojima nema mesta za npr.( finalna.doba u kom dominira religijska svest (fetisizam. hemije.prakticnu-koju cine bankari. biologije i naravno sociologije.filosofi. politeizam. Socijalna statika proucava strukture. -Kont je osnivac “pozitivizma”.intelektualci svih vrsta 2. Ostvarenje novog drustvenog poretka treba utemeljiti na pozitivnoj filosofiji. proizvodi promene u samom drustvu. monoteizam.spekulativnu-koju cine naucnici . biologija i sociologija proucavaju organska tela. Pojedinac nije predmet ove nauke jer se ne moze objasniti covecanstvo pomocu coveka vec obrnuto.doba u kom je covekova svest razvijena. i u kojoj postoji progres bez reda. Ako to nisu u stanju da cine. misaone spekulacije bez dokaza (u kom se religijska svest menja u pravno-filozofsku. Kont.Skladno funkcionisanje drustva naruseno je drustvenim okolnostima i moralnim propadanjem drustva i pojedinca.kroz istoriju. Odnos izmedju ovih klasa karakterise saradnja sa izuzetkom povremenih sukoba koji se daju resiti. istinska znanja. jer tek u porodici covek ima priliku da ispolji svoju drustvenost. Get yours now! . -U sladu sa svojim pozitivistickim ubedjenjem.pozitivno. Cilj je postici drustveni konsezus. trgovci .pravca koji od nauka zahteva da budu “pozitivne” tj da nam pruzaju prava. neprekidan progres.u metnici. On priznaje postojanje samo 6 nauka: matematike. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.

Svaka socioloska teorija polazi od nekog opsteg pogleda na svet.)” SOCIOLOSKE TEORIJE Socioloske teorije – su relativno celovita ucenja o drustvu i dr. ubedjenja.verovanja.” (Ljubav kao princip i red kao osnova. Veruje se da je upravo on osmislio izraz altruizam – koji se odnosi na moralnu obavezu pojedinaca da sluzi druge i da stavlja njihove interese iznad vlastitih. papa u Parizu.sta smatraju za njen zadatak. pojavama.napredak kao cilj. Pozicija zene u buducnosti je vise nego izuzetna – “obozavajmo zene”.saznanja i svaka u sebi sadrzi nesto specificno po cemu se razlikuje od ostalih. Pored cinjenice da je “nova pozitivisticka religija” imala izvestan broj pristalica. mora da bude drustveno angazovana. najstarije i najzastarelije medju njima jesu bitno uticale na ukupan razvoj drustvene misli.sta od sociologije ocekuju. radnici i zene jer navodno poseduju jake drustvene instikte koji mogu da pobede egoizam. Ogistu Kontu se ipak desavalo da dobar deo svog zivota provede na marginama drustvenog javnog zivota. Nauka mora da ima praktican karakter. pozitivisticka porodica koju cine muz. prema tome. jednostavno. Moto Ordem e Progresso(Red i napredak) na zastavi Brazila inspirisan je Kontovim motom pozitivizma : ”L’amour pour principe et l’order pour base. skup stavova povezanih u donekle skladnu celinu.le progress pour but. Kont je verovao da ce pozitivizam najpre podrzati naucnicifilosofi. * * * * * Podela socioloskih teorija prema zadatku sociologije Sve socioloske teorije se. Sa razvojem i napretkom sociologije. U tom novom svetu da je detaljne vizije: vazi kalendar od 13 meseci sa po 28 dana.pojavljuje se mnostvo teorija.troje dece i muzevljevi roditelji. ne retko prezivljavajuci zahvaljujuci donacijama sponzora ili prijatelja a izvesno vreme je proveo i u dusevnoj bolnici.mogu svrstati u 3 velike grupe teorija: pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Ogist Kont naglasava povezanost nauke i prakticne drustvene akcije.Kont jer zene imaju osecaj. kako vide njenu ulogu. hramovi sa pozitivistickim svestenicima. Socioloskih teorija ima tako mnogo da je nemoguce upoznavati se sa svakom od njih. Compatible across nearly all Windows platforms.Od tih stavova se krece u dalja razmatranja i istrazivanja. Sociologija. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. ponaosob.No. Get yours now! . i one. da sluzi ljudima. neke od njih bivaju prevazidjene a neke potvrde svoju naucnu vrednost. praznuju se praznici pozitivizma.Vremenom. Kont svoju filosofije podize na pijedestal “nove religije”.Tim stavovima se objasnjavaju i predvidjaju drustvene pojave.trazi O. zena.Iz tog razloga navescemo samo neke od opstih karakteristika socioloskih teorija grupisanih na osnovu dva kriterijuma:kriterijumu zadataka sociologije i kriterijumu vremena nastanka teorije.kroz drustvenu praksu. a u kojoj snaha ima centralnu poziciju jer donosi mudrost i ljubav te se smatra boginjom.

lenjinizam trockizam.sustinska razlika izmedju ovih grupa jeste u tome sto u starije socioloske teorije spadaju one torije koje se nekriticki ugledaju na prirodne nauke.Teorije revolucije – u ovu grupu spadaju teorije koje kritikuju postojeci poredak i ukazuju na neophodnost njegove promene. svaki na svoj nacin doprinose kretanju celine. (1820-1903) engleskog filozofa i teoreticara. a revolucije kao forme nasilnih drustvenih promena su nepozeljne i neprihvatljive.U ovu grupu teorija spadaju uglavnom sve tzv. U stvari .To je njen posao. Primer je teorija Sen Simona. i stvaranje novog i boljeg drustva. Novije socioloske teorije. treba da radi na usavrsavanju.U skladu s tim. * * * * * Podela socioloskih teorija prema vremenu njihovog nastanka Socioloske teorije se prema vremenu u kom nastaju. vec nasilno revolucijom. Get yours now! .SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA 1. koji je. dele na starije i novije socioloske teorije. 2. kontrolisati i usmeravati u zeljenom pravcu.U ovu grupu spada teorija Maksa Vebera.nenasilnim.Do takve promene se ne moze doci dobrovoljno.Socioloski rezultati mogu biti iskoristeni podjednako i za odrzavanje i za rusenje poretka ali to vec izlazi iz sfere nauke i spada u oblast dnevne politike. * * * * * Organicisticke teorije – teorije koje objasnjavaju drustvo po analogiji s organizmima. francuskog social-utopiste.Zastupnici ovih teorija smatraju da sociologija ne treba da se bavi ni pitanjima odrzavanja ali ni pitanjima promene poretka.mirnim.Sociologija.mogu naci teorije osmisljene jos u 19. Ogist kont je pravio analogiju izmedju drustva i organizma.teorija Roze Luksemburg. cime sociolog ne treba da se bavi.Teorije reda i poretka – u ovu grupu spadaju sve one teorije po kojim drustvo stalno napreduje ali evolutivno. koji u delu”Opstanak najjacih”. Starije socioloske teorije Navescemo neke od teorija koje spadaju u ovu grupu a najbolje ilustruju iznetu tvrdnju: * * * * * Mehanicisticke teorije – teorije koje drustvo objasnjavaju po analogiji na mehanizmima. nastalom pod pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms.svaki rezim predstavlja najbolje moguce resenje u datom istorijskom trenutku.gradjanske teorije.postepenim promenama. veku.novije kriticke teorije itd. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.postuju tu razliku.Neutralne teorije – u ovu grupu spadaju teorije koje sadrze neutralan stav prema drustvenom angazmanu sociologije.ne uvidjaju da su drustvene pojave specificne u odnosu na prirodne pojave i da se drustvene pojave ne mogu proucavati na nacin koji je ubicajan za prirodne nauke i daje veoma efektne rezultate.zakljucio da je i drustvo organizovana masina ciji delovi.U ovu grupu teorija spadaju marksizam. impresioniran velikim industrijskim otkricima. pa su samim tim i naprednije.U ovu grupu teorija spada i teorija Herberta Spensera. poboljsavanju postojeceg poretka. 3. pojavama.Zadatak sociologije jeste da otkriva istine o drustvu i dr. prema tome.Ovakvo ubedjenje svakako potice od njegove fascinacije razvojem tehnologije ciji je bio svedok.Zadatak sociologije je da pruzi naucna saznanja u vezi sa revolucijom jer se takva drustvena akcija mora dobro organizovati. Ovu podelu treba shvatiti krajnje uslovno jer se npr. u okviru novijih teorija.

One se ciklicno smenjuju . posle kog sinovi naslednici shvataju da je nuzno ugovorom stvoriti drustvo. najpre. osigurati moral i zakone. nema nikakav znacaj za drustvo. Drustveni zivot se sastoji iz staticnog dela – rezidua i promenljivog . polnog nagona. karakter.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA uticajem “Porekla vrsta” Carlsa Darvina. Po Frojdu. Licnost. * * * * * Kolektivno-psiholoske teorije – objasnjavaju drustvo pomocu kolektivne svesti. najpre cinom oceobistva. vestine i spoosobnosti . Ljudi se udruzuju da bi ostvarivali svoje interese. Stvaranjem drzave. Tard dvrdi da postoje 3 osnovna mentalna socijalna procesa.manije. u stvari. a to su imitacija ( talas podrazavanja koji tezi da se prosiri po celom drustvu).Gumplovic priznaje da se uporedo sa sukobima. logicnih i nelogicnih postupaka. oni razvijaju totemizam – postovanje totema. pretka. Vilfredo Pareto (1848-1923). covekovi nagoni se. Predstavnik ovakvog stava je Gabrijel Tard (1843-1904) koji tvrdi da su sve drustvene pojave.Kroz vecnu borbu izmedju grupa nastaju. drzava. rase. italijanski sociolog. Sve sto covek stvara je rezultat preusmerenog libida.Doduse.Ovi nelogicni. Cak je i najmocniji drzavnik.(1856-1939)otac psihoanalize. Kao znak secanja na oca. ima dva nagona: polni (nagon za odrzavanjem zivota) i agresivni (destrukcije ili smrti). podsvesnog dela psihe coveka. verovanju. imaju cak dominantnu ulogu u zivotu ljudi. Istorija je groblje aristokratije. Tako Frojd nastanak drustva vezuje za razvoj religije. Smatrao je da u drustvu vaze zakoni borbe za opstanak i prirodnog odabiranja (socijaldarvinizam). upravljanja drzavom. horde. moralnih i intelektualnih crta nasledjenih od predaka. po njemu. individuom. u osnovi psiholoske prirode. sukobi i konflikti nisu nestali vec su samo preinaceni na polje osvajanja vlasti. nacije. opozicija ( susret razlicitih talasa podrazavanja koji se medjusobno nadvladavaju) i adaptacija (prilagodjavanje ili pronalazenje uslova ravnoteze). sport. Civilizacija neke rase zavisi od “duse rase” koju cini kompleks emocionalnih. vec grupa. Dakle. i ne treba da zive. Compatible across nearly all Windows platforms. odvijaju i procesi ujedinjenja ciji je krajnji cilj – stvaranje jedne drzave i jedne nacije. Get yours now! . putem socijalizacije (podrustvljavanja) kultivisu u plemenitije oblike (ucenje. koji deluju pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Pokretacke snage razvoja drustva su u idejama. * * * * * Individualno-psiholoske teorije – objasnjavaju drustvo psihom licnosti.Spenser se smatra zacetnikom rasizma. Osnovu drustva.Spenser ipak tvrdi da je cilj istorije – eticko drustvo u kom ce ljudska agresivnost i osvetoljubivost nestati. Sigmund Frojd . samo orudje svoje grupe. drustvo nastaje iz horde. To je zakon evolucije koji ne treba menjati nikakvim akcijama.Frojd smatra da se mogu javiti i neki oblici potiskivanja nagona kao sto su kompleksi. zbog svoje tvrdnje da samo sposobni prezivljavaju a oni koji to nisu. Gistav L Bon (1841-1931) je ovu ideju razvio kroz teoriju nacionalnog duha. kultura). Ludvig Gumplovic(1838-1909) je takodje bio zastpnik social-darvinizma. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Zanimljivo je da je sam Spenser bio jedino prezivelo dete od ukupno devetoro dece svojih roditelja. ne cini pojedinac. Pareto je poznat i po stavu da su drustva uvek vodile vladajuce elite koje poseduju inteligenciju. objasnjava tu paralelu izmedju drustva i prirode. klase.po Frojdu. Covek. uocio je da su ponasanja ljudi sacinjena od podjednako znacajnih. je stekao svetsku slavu otkricem postojanja iracionalnog. nastranosti. kao pojedinac. Znacajni istorijski dogadjaji su samo vidljivi efekti nevidljivih promena ljudske misli.kog cine derivacije.

obrasce zivota ali istovremeno tvrdi da se ti pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Predindustrijska drustva su represivna drustva u kojim je solidarnost mehanicka ( misljenja usaglasena a verovanja slicna) a odgovornost kjolektivna. pojedinac gubi svoj identitet. preko njihovih efekata koje proizvode. je zacetnik ove “teorije gomile’. Compatible across nearly all Windows platforms. abnormalna. Razlikuje normalne i patoloske drustvene cinjenice.B. inferiorne (crnacke). impulsivna. na osnovu kog deli drustva na predindustrijska i industrijska ( civilizovana). verovanja. usvaja kolektivnu svest. religiju. polazi od osnovne pretpostavke da drustvo oblikuje coveka. L. L Bon je razvio tzv. Get yours now! . Ovakvu teoriju je zastupao Emil Dirkem. obicaji. i uticu na njegovo ponasanje. Industrijska drustva karakterise razvijena podela rada. Pojedinac je po rodjenju antisocijalan ali socijalizacijom. ubedjeni da delaju po vlastitim izboru. pokretacka snaga drustva. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. nerazumna. sto je daleko od istine. Drustvo i drustvene cinjenice postoje nezavisno od coveka. (1858-1917) francuski sociolog.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA nesvesno i nije ih lako menjati. pravo). priznaje da razvoj ima razoran uticaj na tradicju.One se coveku namecu.”teoriju gomile”. ” Pojedinci u gomili. On tvrdi das u gomile specificne grupe u kojima se obrazuje unutrasnje duhovno jedinstvo i kolektivna svest. misle i rade na nacin sasvim drugaciji od onoga . U gomili. U gomili dominira nesvesno . osecaju. Ljudi se najcsce pokoravaju drustvenim cinjenicama i slede obrasce ponasanja. Njegova teorija ”sociologizam” . L Bon razlikuje primitivne rase ( bez kulture). izvana.” G. razdrazljiva. On priznaje da je drustvene cinjenice tesko istrazivati i da ih je lakse analizirati indirektno. Scipio Zigele (1868-1913). postaje podlozan sugestivnoj zarazi i spreman da zrtvuje svoje interese i da se prepusti instiktima koje je obuzdavao. mislila i radila da je za se izolovana. visok moral i velika solidarnost. srednje ( prosecne – mongoli) i superiorne (indoevropske). Dirkem se bavio i fenomenom podele rada. zasnovana na pozitivistickom metodu. On uocava vezu kriminala i psihologije. On tvrdi da drustvo nije samo prost zbir pojedinacnih svesti vec da se u njemu stvara nekakva kolektivna svest (misljenja. Iz navedenog se vidi da je Dirkem zastupao kapitalisticki liberalizam. jednom recju. nezavisno od njegove volje.kako bi svaka od tih individua osecala. kao i podatak da je gomila vise sklona kriminalu. On tvrdi da je cak i parlament neka vrsta gomile. psiholoski. drustvene stvari nisu identicne sa covekovim misljenjem o njima. sklona nasilju i preterivanjima. neodgovorna. On doduse. Dakle.Ona je dakle.pa se tako i posmatraju.dakle imaju korektivnu ulogu. italijanski kriminolog. Pored navedenog.

samoubistva su samo posledica anomije . ubistvo iz obesti ili sl. stabilna i skladna celina u kojoj svaki deo ima neku funciju i doprinosi tom skladu. u stvari. krvna osveta. Get yours now! .Ovakva shvatanja su jednostrana jer sve vrste sukoba i konflikata tretiraju kao patoloske. objasniti drustvenu pojavu. Drustvene pojave su covekovo delo. a visoke stope su vezane za protestante i ateiste. razvodi. kada se jave.Dakle ta funkcija je pozitivna. porodicom i sl. Disfunkcije. Naime.Ovim shvatanjima se najcesce zamera cinjenica da ljudsko ponasanje moze biti uslovljeno kako spoljnim tako i unutarnjim faktorima. Razumeti to znacenje.Sociologija treba da proucava reakcije na te stimulanse. politickim i genetskim faktorima. interesima i dr. U delu“Samoubistvo“ on navodi da ovaj fenomen nema veze sa geografskim . drustvene kontrole. one imaju neki znacaj za coveka. Strajkovi. Najpoznatiji predstavnici su Talkot Parsons i Robert Merton.ponasanje coveka je uvek reakcija na izazove koji dolaze iz prirodne i drustvene sredine. jer narusavaju drustvenu koheziju. * * * * * Funkcionalizam – teorije koje polaze od tvrdnje da je drustvo trajna. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Funkcionalizam se razvio u okviru americke sociologije.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA problemi mogu i trebaju resavati. altruisticko.. Prirodne nauke proucavaju pojave koje su nezavisne od coveka. ubistvo moze biti. ubistvo iz samilosti. treba zameniti funkcijama. Compatible across nearly all Windows platforms. On pravi ostru razliku izmedju prirodnih i drustvenih pojava. * * * * * Razumevajuca teorija – teorija koju je osmislio Maks Veber. znaci.psihoze) i fatalisticko. anomicko (teskobe.odsustva normi. ali ima veze sa religijom. izvrsenje sudske presude. Samoubistvo se menja obrnuto srazmerno stepenu integrisanosti pojedinca. * * * * * pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. te se ne bave njihovom sustinom. impulse i da otkriva zakonitosti u ponasanjima. u ubedjenju da ce tako doprineti priblizavanjau moralnom konzezusu i stvaranju drustva svetaca. Samci su vise skloni samoubistvu od porodicnih ljudi.zeljama. Navodno. Novije socioloske teorije * * * * * Bihejvioristicke teorije – su teorije po kojima se drustvo i pojave u njemu mogu objasniti ponasanjem ljudi. usmerena ka uspostavljanju drustvene harmonije i ravnoteze. on tvrdi da jevreji imaju najmanju stopu samoubistava. Npr. Dirkem se dosta bavio devijantnim ponasanjima. Samoubistvo moze biti egoisticko.

Covekov razum nije nista drugo nego visoko-organizovana materija. Ovim zakonom. Da bi se objasnio ovaj zakon treba znati da su oni smatrali da je svako drustvo podeljeno na dve velike oblasti: ekonomsku osnovu ili bazu (cine je proizvodnja i odnosi u proizvodnji) i nadgradnju ( cine je svi oblici svesti . kako se proizv.kultura. umetnost. tj revolucijom. Get yours now! . u jednom istorijskom trenutku. filosofija.Cilj ljudske istorije je stvaranje besklasnog drustva – komunizma. istorija klasnih borbi. pravo. Npr.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA Marksisticka teorija – je sastavni deo marksizma. odnosi postaju smetnja njihovom razvoju. istorijski materijalizam.U okviru socioloskog ucenja oni otkrivaju dva zakona: -“zakon o primarnosti ekonomske baze” izrazen recima” ne odredjuje drustvena svest drustveno bice vec drustveno bice odredjuje drustvenu svest.Istorija ih je demantovala. politika. ideologija…).” Drugim recima. marksisti tvrde da ekonomska baza presudno utice na sliku celog drustva. klase ciji su interesi antagonisticki. -“zakon revolucije”koji glasi:”Proizvodne snage se razvijaju u okviru odredjenih proizvodnih odnosa. feudalna aristokratija i kmetovi. ili robovlasnicki odnosi uzrokuju pojavu religije kao sto je hriscanska. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. i to materija koja se krece po zakonima dijalektike.kapitalisticko drustvo. svaka klasna formacija se nesmetano razvija do izvesne tacke.sociolosko ucenje – tzv. snage razvijaju brze.Idejni tvorci marksizma su Karl Marks i Fridrih Engels. 3.proleterijat i burzoazija. dijalekticki materijalizam. da odnosi u proizvodnji uslovljavaju odgovarajuce oblike svesti.Velikoj Britaniji. No.Nemackoj i sl.kapitalisticki odnosi u proizvodnji uzrok su pojave utilitaristickog morala ( moralno je ono sto je korisno).Marks tvrdi da je u osnovi sveta materija. prva proleterska revolucija je izvedena u Rusiji koja je u to vreme bila prakticno polu-feudalna.Marksisti otkrivaju da je drustvo kroz istoriju proslo kroz nekoliko oblika drustveno-ekonomskih formacija:robovlasnicko drustvo.koja nudi jednakost u nebeskom carstvu. polukapitalisticka zemlja. religija. 2. Naime.On objasnjava sustinu naturalne i robne proizvodnje.novca.ekonomsko ucenje – Marks u delu”Kapital” daje osnove moderne politicke ekonomije . Istorija drustva je.filosofsko ucenje – tzv.U svakom od njih postoje po dve klase: robovi i robovlasnici.u stvari.Ta protivrecnost snaga i odnosa se razresava nasilnim ukidanjem starih i uspostavljanjem novih proizv..Marksizam obuhvata: 1. Compatible across nearly all Windows platforms. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. feudalno. Zanimljivo je da su Marks i Engels smatrali da ce revolucije izbiti u onim drustvima u kojim je kapitalizam bio najrazvijeniji . odnosa. izvore profita itd. u kojoj se stvaraju snage koje zahtevaju uspostavljanje novog drustva. postojeci proizv.koje se i dan danas uvazavaju. otkriva fenomen” viska vrednosti” koji stvara radna snaga a prisvaja kapitalista. itd.

vec treba da politicki veoma aktivni. Ernesto Cegevara Fidel Kastro Vladimir I.bili su Organizovali su formiranje partije proleterijata.Zato su radili na medjunarodnom povezivanju proleterijata. u kom Engels su smatrali da filosofi ne treba samo ga menjaju.Osnovna ideja kapitalizam treba srusiti. Za tu priliku su napisali partije poznat pod imenom komunisticke ideologije jeste da radnickom revolucijom.i uspostaviti nece biti eksploatatorskih odnosa. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. te da je proleter blizi proleteru iz druge zemlje nego sa kapitalisti iz vlastite. U vezi s tim odrzavane su tzv “ Internacionale”. prve potpuno iskljuceni iz program Komunisticke Manifest. koji su do tada bili politickog zivota. Verovali su da klasni polozaj ne zna za nacije i za granice.Tito pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! STRANA Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.U duhu tog uverenja.SOCIOLOGIJA/STA JE SOCIOLOGIJA 4. Compatible across nearly all Windows platforms. Lenjin Josip Broz . Komunisticke partije. Get yours now! . besklasno drustvo.politicko ucenje i politicka praksa – Marks i da tumace svet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times