You are on page 1of 2

Michelle P.

Catalon Disyembre 03,2008


Cf1B Ms.L.Sebrio

“Ang Kabataan sa harap ng banta ng kalikasan”

Hindi mapagkakailang umikot ang mga buhay natin sa mga pansarili nating mga
plano,prayoridad at pangarap.Walang katapusan ang ating paghahanap ng katuturan sa
buhay at marami tayong papel na ginagampanan-bilang anak,mag-aaral,kaibigan o
katipan.Sa lahat ng ito,nagawa ba nating isipin na ang bawat isa sa atin ay may tungkuling
madalas na lang nating nakaliligtaan?.Sa araw-araw na pagpasok natin sa eskwela ay
nakadikit na sa atin ang pagtatan at pagkakalat-ang pabalat ng mga kinain mong kendi na
inihulog mo ng sadya habang naglalakad,ang mga nilamukos at pinunit punit mong papel at
ang mga upos ng yosi na ibinato mo lang sa tabi-tabi.Lahat ng ito ay unti-unting sumisira sa
kalikasan.

Ang buong mundo ngayon ay nakapokus sa Global Warming o ang patuloy na pag-
init ng panahon. Sa katunayan noong taong 2005 ay nagpulong ang mga pinuno ng walong
industriyalisadong nasyon sa Scotland sa pamumuno ng punong ministro na si Tony
Blair.Ang pangunahing adyenda nila, walang iba kundi Global Warming.Ang pito sa walong
bansa-Great Britain,Canada,France,Germany,Italy,Japan at Russia ay sumang-ayon sa
implementasyon ng Kyoto Protocol sa kanilang bansa.Layunin ng pandaigdigan kasunduan
na Kyoto Protocol na limitahan ang mga paggamit ng mga teknolohiyang nagpoprodyus ng
greenhose gases.Tanging Estados Unidos lamang ang hindi sumang-ayon sa
implementasyon ng kyoto protocol.Katwiran ni George W.Bush sampu ng lahat ng mga
amerikano ay hindi daw nila kayang isakripisyo ang kanilang mga luho at mga teknolohiya.

Ang greenhouse gases ang dahilang ng Global Warming.Ang greenhouse gases na


ito ay binubuong carbon dioxide,methane at nitrous oxide.Nakalulungkot isipin na ang mga
tao mismo ang nagpoprodyus ng greenhouse gases na ito.Ito ay sa pamamagitan ng
deporestasyon o pagsusunog ng kagubatan na ayon kay Clayton Trapp ay naglalabas ng
carbon dioxide.Sa agrikultura,ang fertilizers na ginagamit ng mga magsasaka ay
nagtataglay ng nitrous oxide at ito ay ayon sa propesor sa Canada si Davi Kemp.Ang
petroleum naman na ginagamit sa mga sasakyan ay naglalabas ng mahigit 100
megatonnes ng methane kada taon.
Michelle P.Catalon Disyembre 03,2008
Cf1B Ms.L.Sebrio

Ambisyon ang dumadaloy sa dugo’t kaluluwa ng bawat nilalang.kaya nga’t marami na


ang napaunlad at naimbentong teknohiya na paniguradong magpapadali ng mga gawain
natin at sisira at uubos sa kalikasan.Kung magaganap ito,ano pa kaya ang daratnan ng
mga susunod pang mga henerasyon?uling at tuod?.Malayo pa ang tatahakin ng usapin
hinggil sa Global Warming,marami pang salapi ang gugugulin at sasayangin sa
pandaigdigang suliranin na ito.Sakaling magpatuloy ang paghihimagsik ng kalikasan laban
sa ating mga mapagpabaya,mawawalan tayo ng bubuhay sa atin.

Global Warming,bunga ng ating sining at agham.Ang pagkasira ng kalikasan sa


madaling sabi’y kagagawan nating mga tao.Ngunit hindi pa huli ang lahat, mga bata pa tayo
at marami pang makakayang gawin.May isip na tayo.Alam na natin ang kaibahan ng tama
sa mali.Kinakailngan lang natin ng kaunti pang kamulatan at pakialam sa sitwasyon ng
kapaligiran upang magawan natin ng paraan ang unti-unting pagkasira nito.

Mga resorses:

Clayton Trapp,Global Warming


Kemp David,Global Environmental Issues