ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚ IEI NAȚ IONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚ A

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanț a Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA Specializarea DREPT SESIUNEA iunie-iulie 2013 Organizat conform Ordinului Ministrului Educaţiei Nationale, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior. Examenul de licenţă pentru sesiunea iunie - iulie 2013 constă în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Drept civil şi Drept procesual civil; Drept penal şi Drept procesual penal) 2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. INSTITUTII DE DREPT CIVIL DREPT CIVIL – anul I I. Actul juridic civil 1. Clasificarea actelor juridice civile; 2. Condiţiile actului juridic civil; 3. Efectele actului juridic civil; 4. Nulitatea actului juridic civil; 5. Aplicarea legii civile in timp. II. Prescripţia extinctivă: domeniul şi cursul prescripţiei extinctive. 1. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale; 2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale; 3. Unele probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive; 4. Începutul, suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive; 5. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. Bibliografie : 1. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de Drept civil. Partea generala, ed. a 2-a revizuita si adaugita, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012; DREPT CIVIL - anul II I. Drepturile reale principale 1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite, clasificare). Proprietate publică. Proprietatea privată; 2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate;
FACULTATEA DE DREPT, STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no.1, Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.ro Tel./Fax: +40 241 694330 Site: www.univ-ovidius.ro/drept

Contractul de mandat. Bogdan Nazat – Curs de drept civil. Dreptul succesoral. 3. Obligaţiile 1. Clasificarea acţiunilor civile. Ed. Dumitru Florescu. Bucuresti.). Contractele speciale in Noul Cod Civil. Bucuresti. 4. Bucuresti. Drept Succesoral. Rolul judecătorului în procesul civil (art. 2012. Corneliu Barsan. Ed. Contracte. Florin Dobre. 3. II. 3. DREPT PROCESUAL CIVIL I.ro Tel. 3. Drepturile reale principale in reglementarea noului cod civil.1. 2.pr. II. Drepturile reale principale.in reglementarea noului cod civil.3. Contractul de vânzare-cumpărare. Bibliografie 1. Florin Dobre. Carla Alexandra Anghelescu. Universul Juridic.civ. Bucuresti. Constanta. Dreptul de opţiune succesorală. Succesiuni 1. II. Calitatea procesuală. Bibliografie 1. 2012.ro/drept . Contracte speciale 1. Ed. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. Rezerva succesorală. 3. 2. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare. Efectele obligaţiilor. 2013. Ed. Hamangiu. 5. 3. Bucuresti. 2011. 2. 4. Ex Ponto. Hamangiu. Ed. 2. Interesul. Gabriel Boroi. 4. Florin Motiu. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. 2012. 4. Contractul de donaţie. Universul Juridic. 4. Participanţii la procesul civil 1. Hamangiu. Constanta. Coparticiparea procesuală. 2013.129 C.univ-ovidius. Capacitatea procesuală. 2012. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale. Ed. Contractul de locaţiune (dreptul comun). Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Compunerea şi constituirea instanţei. 2. Executarea directă (în natură) şi indirectă (prin echivalent) a obligaţiilor. Paul Vasilescu. Acţiunea civilă 1. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii. 2. Ed. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice. Obligatii . FACULTATEA DE DREPT. Participarea terţilor în procesul civil. DREPT CIVIL – anul III I. 2. Drept civil. Ex Ponto. 3./Fax: +40 241 694330 Site: www. Devoluţiunea legală a moştenirii (mai puţin drepturile statului asupra succesiunii vacante).

vol. 2. Bucureşti. V. 5. Partajul judiciar. Caracterul creanţelor puse în executare. Competenţa 1. 4. IV. Termenele procedurale ( clasificare. mod de calcul. Executarea silită 1. Judecata în primă instanţă 1. Înştiinţarea prealabilă a debitorului. 8. Perimarea. Întâmpinarea. VI. Participarea procurorului la procesul civil. Cererea reconvenţională. achiesarea şi tranzacţia. 2. 2. Suspendarea judecăţii. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Bibliografie 1./Fax: +40 241 694330 Site: www. Revizuirea. 7. Titlurile executorii. Editura All Beck. Nulitatea actelor de procedură. Contestaţia în anulare. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Renunţarea. 2.ro Tel. Decăderea şi repunerea în termen. 5. Competenţa materială. 2. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Bucureşti. 3. Apelul.ro/drept . Conflictele de competenţă. Ordonanţa preşedinţială. 7.univ-ovidius. VIOREL MIHAI CIOBANU. Excepţia de necompetenţă. 3.1. Excepţiile procesuale. Strămutarea. Suspendarea şi perimarea executării silite. 6. 2. Prescripţia dreptului de a cere (obţine) executarea silită. III. durată). 9. Editura Naţional. VIII. Competenţa teritorială. Căile de atac 1. GABRIEL BOROI. Obiectul executării silite. 5. 4. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.6. 3. Actele de procedură şi termenele procedurale 1. 2001. Procedura divorţului. Întoarcerea executării silite. Prorogarea de competenţă. 6. 4. Contestaţia la executare. 6. Cererea de chemare în judecată. FACULTATEA DE DREPT. 8. VII. 3. 1996 (vol. Măsurile asigurătorii. 2. I. 3. II). I) şi 1997 (vol. 3. Procedurile speciale 1.

TRAIAN BRICIU.1. INSTITUTII DE DREPT PENAL DREPT PENAL – partea generala TEMA I: Institutia infractiunii Notiunea de infractiune si continutul infractiunii. 7. TEMA IV: Masurile de siguranta. executarea pedepsei la locul de munca. 5. 1. 304/2004 privind organizarea judiciară. suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. VIOREL MIHAI CIOBANU. II. repartizarea aleatorie a dosarelor şi continuitatea completului). iresponsabilitatea. Pedepsele aplicabile minorilor si particularitatile regimului de aplicare si executare a acestora. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no.3. cazul fortuit. internarea medicala. republicată în anul 2005 şi cu eventualele modificări ulterioare (dispoziţiile referitoare la compunerea instanţei. 2. Beck. 2009. Masurile educative: mustrarea. 202/2010. VIOREL MIHAI CIOBANU. 4. Drept procesual civil. 1. Bucureşti. 3. I. GABRIEL BOROI. 6. Îndreptar pentru seminare şi examene. Individualizarea pedepsei sub aspectul executarii acesteia: suspendarea conditionata a executarii pedepsei. revizuită şi adăugită. 5. 3. 2. scopul si principiile care guverneaza regimul masurilor de siguranta in dreptul penal roman. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei prevazute de legea penala: legitima aparare. circumstantele agravante. Notiunea. Drept procesual civil. 4. circumstantele atenuante.H. Editura All Beck. 2. Drept procesual civil. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare.univ-ovidius. TEMA II: Institutia pedepsei. Editura Universul Juridic. executarea pedepsei intr-o inchisoare militara (cu modificarile la zi) TEMA III: Minoritatea faptuitorului in legea penala. 2.ro/drept . Curs selectiv pentru licenţă. constrangerea fizica si constrangerea morala. internarea intr-un institut medical-educativ. libertatea supravegheata. Codul de procedură civilă cu modificările aduse prin Legea nr. 1. interzicerea unei functii sau profesii. Formele infractiunii intentionate. vol. 1. eroarea de fapt. Editura C.ro Tel. Legea nr. Masuri de siguranta in special: obligarea la tratament medical. 2009. starea de necesitate. MIHAELA TĂBÂRCĂ. Unitatea de infractiune. 2008. Ediţia a IV-a. CLAUDIU CONSTANTIN DINU. betia. ediţia 2. concursul intre cauzele de agravare si de atenuare a pedepsei. Raspunderea penala a minorului si consecintele acesteia in dreptul penal roman. interzicerea de a se afla in anumite FACULTATEA DE DREPT. internarea intr-un centru de reeducare. Participatia penala. minoritatea faptuitorului. Pluralitatea de infractiuni./Fax: +40 241 694330 Site: www.

FACULTATEA DE DREPT./Fax: +40 241 694330 Site: www. talharia. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. delapidarea. DREPT PENAL . darea de mita. Bogdan Bulai. interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata.ro/drept . 4. tulburarea de posesie. Drept penal – partea generala. Drept penal – partea specială. Inlaturarea consecintelor condamnarii prin reabilitare. parte generala si parte speciala. Vasile Draghici. 2. falsul intelectual. relele tratamente aplicate minorilor. uzul de fals.localitati. abuzul de incredere. Curs de drept penal . Furtul. primirea de foloase necuvenite. Bucuresti. Bucuresti. evadarea. 2012.univ-ovidius. Tudorel Toader. Bucureşti. Bucuresti. 3. 2012. favorizarea infractorului. traficul de influenta. TEMA II: Infractiuni contra patrimoniului 1. 2010. Editura Hamangiu. 1. Bucuresti. 2. Infractiuni contra familiei: abandonul de familie.partea speciala TEMA I: Infractiuni contra persoanei. partea generala. Editura All Beck. purtarea abuziva. Bibliografie: Drept penal – partea generala 1. 1.parte generala.partea speciala 1. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul: abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor: abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi. Drept penal roman. 1. 2007. inselaciunea. TEMA V: Infractiuni care aduc atingerea unor relatii privind convietuirea sociala. 2. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei: marturia mincinoasa.1. confiscarea speciala. santajul. Editura Universul Juridic. abuzul in serviciu contra intereselor publice. prescriptia executarii pedepsei. falsul in inscrisuri sub semnatura privata. distrugerea. falsul in declaratii. 1. furtul calificat. violarea de domiciliu. Mihail Udroiu. expulzarea. Constantin Mitrache. Editura Pro Universitaria. TEMA IV: Infractiuni de fals. Cauzele care inlatura executarea pedepsei: gratierea. Drept penal . Editura All Beck. amenintarea. Infractiuni contra libertatii persoanei: lipsirea de libertate in mod ilegal. Drept penal. Alexandru Boroi. Cristian Mitrache. neglijenta in serviciu. 2. 2012. Bucureşti. Constantin Bulai. Falsul in inscrisuri: falsul material in inscrisuri oficiale. gestiunea frauduloasa.ro Tel. TEMA III: Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege. Drept penal – parte speciala. tainuirea. luarea de mita. Editura Universul Juridic. 2012. arestarea nelegala si cercetarea abuziva. TEMA V: Inlaturarea executarii pedepsei si a consecintelor condamnarii.

DREPT PROCESUAL PENAL I. Sesizarea organelor de urmarire penala (art. dr. George Serban FACULTATEA DE DREPT. Masurile preventive. 3. 2. 3. Recursul.Liberarea provizorie pe cautiune sau sub control judiciar.ro/drept . 1. Conf. Drept penal. Mihail Udroiu. prelungire. revocare. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale (art. Desfasurarea urmaririi penale (art. 2. univ. Participantii la judecata in prima instanta. Bucureşti. URMARIREA PENALA 1. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. 3.2010. 4. Editura Global Lex.Incetarea de drept a masurilor preventive .242-249). 2012./Fax: +40 241 694330 Site: www. 1. CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC. Drept procesual penal. Solutii pronuntate in prima instanta in latura penala si civila a cauzei. Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala (art. Apelul. II. 2. Ion Neagu – Drept procesual penal.ro Tel.255-260). Bibliografie 1. Contestatia in anulare. 6. MASURILE PROCESUALE. parte generala si parte speciala.univ-ovidius.1. partea generală. V. CODUL DE PROCEDURA PENALA cu modificarile la zi. Mihail Udroiu. 5. inclusiv Legea 202 din 2011 4. Tratat. JUDECATA IN PRIMA INSTANTA. Codul penal cu modificarile la zi. Bucuresti. Trimiterea in judecata (art. . Structura si continutul hotararii judecatoresti pronuntate in prima instanta. Etapele procesuale ale judecatii in prima instanta. parte generala si parte speciala. 4. 2.275-278). III. Revizuirea.Procedura de luare inlocuire.228-238). . Obiectul judecatii.221-227). Editura All Beck. Masurile de ocrotire si de siguranta. 2. Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. inclusiv Legea 27 din 2012. 1.3. 2.261-269). STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. 4. Categorii de masuri preventive. 1. DECAN. Editura All Beck. Terminarea urmaririi penale (art. Bucuresti. 286/2009 privind Codul penal. IV. CAILE ORDINARE DE ATAC. 2012.

ro/drept ./Fax: +40 241 694330 Site: www.ro Tel. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.FACULTATEA DE DREPT.1.univ-ovidius.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful