1

SOLUSYON O KONSUMISYON

Ang sabi ng mga namumuno sa ating bayan ang Majayjay Water Rehabilitation System and BULK WATER SUPPLY daw ang Solusyon sa sinasabing kakulangan at maduming tubig na maiinom sa ating bayan. Ipinagmamalaki nila na ang kanilang naisip na proyekto ang siyang Solusyon sa problema sa maiinom na tubig sa ating bayan. Isa nga bang Solusyon ang kanilang ipinagmamalaki na proyekto sa tubig? Ang kanilang proyekto sa tubig ay hindi Solusyon, kung hindi ito ay isang napakalaking Konsumisyon. Sa halip na magbigay na Solusyon, ang kanilang proyekto sa tubig ay nagbigay ng napakalaking Konsumisyon sa ating bayan at mga mamamayan. Ang sinasabi po nila na Solusyon ay base lamang sa kanilang mga haka-haka at ito ay kontra mismo sa nakapaloob sa kanilang Kontrata na pinirmahan kay Israel Builders and Development Corporation (IBDC) at ito ay kontra din sa mga dokumento at papeles na nasa Laguna Lake Development Authority (LLDA). Ating ipakikita na ang sinasabi nilang Solusyon ay isang malaking Konsumisyon ayon mismo sa Kontrata na kanilang pinirmahan kay IBDC at ayon na rin sa mga dokumento at papeles na ngayon ay nasa LLDA. Ang madumi at mahal na bayad sa tubig sa new water system. Ang sinasabi po nila ay P33.00 ang bayad sa tubig sa dating sistema sa tubig na kung saan ang daloy ng tubig ay 2-3 oras lamang. Samantalang ang bayad sa tubig sa bagong water system ay P30.00 per cubic at P5.00 sa susununod na cubic per meter. Ang hindi ipinaliwanag ay sa dating sistema sa halagang P33.00 ang nakukuhang tubig sa loob ng isang araw ay 1,000 liters or 30,000 liters o katumbas ng 30 cubic meters kada buwan. Sa madaling salita, sa halagang P33.00 sa loob ng isang buwan, ang kada bahay sa ating bayan ay maaring makakuha at makagamit ng 30 cubic meters na tubig, samantalang sa new water system ang halagang P30.00 ay kabayaran lamang para sa 10 cubic meters dahil ang sobra sa 10 cubic meters ay babayaran na ng mga tao sa halagang P5.00 per cubic meter. Ang malaking katanungan ay sasapat ba ang 10 cubic meters o katumbas ng 10,000 liters na tubig kada buwan para sa isang pamilya o bahay sa ating bayan? Ang 10,000 liters kada buwan ay malamang na hindi sasapat sa isang pamilya o bahay sa ating bayan. Nang dahil dito, ang kada bahay o pamilya sa ating bayan ay malamang na gagamit pa ng mahigit sa 10 cubic meters o 10,000 liters ng tubig sa loob ng isang buwan at ang sobra sa 10 cubic meters ay babayaran nila ng P5.00 per cubic meter. PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

2

Kaya malinaw na lumalabas ngayon na yung dating 30 cubic meters na binabayaran sa halagang P33.00, ang magiging bayad na ngayon sa 30 cubic meters ay P130.00 kada isang buwan. Kung lalampas pa sa 30 cubic meters ang gamit sa tubig, mas malaki pa sa P130.00 ang babayaran sa tubig kada isang buwan. Hindi ba isang malaking Konsumisyon para sa ating mga mamamayan na magbayad ka ng P130.00 kada isang buwan para sa 30 cubic meters na tubig na noong dati ay binabayaran mo lamang ng P33.00 kada sa isang buwan? At ang mahalagang katanungan, kakayanin ba ng mga mamamayan na magbayad kada buwan ng P130.00 o mahigit pa para sa tubig? Bago ang kanilang proyekto sa tubig, ang mga mamamayan sa ating bayan ay nakakainom ng malinis na tubig mula sa sistema ng patubig ng ating bayan at sa sistema ng patubig ng ibat-ibang barangay sa ating bayan. Nang magsimula na ang kanilang proyekto sa tubig, napakaraming mga tao ang nagkasakit at nagtae dahil sa tubig na naiinom nila na galing sa sinasabing new water system. Sa ngayon, ang tubig na nanggagaling sa kanilang proyekto sa tubig ay hindi mainom ng mga tao. Ang mga tao dito sa ating bayan ay natatakot na uminom ng tubig na galing sa nasabing new water system, kaya ang mga tao ay napipilitan na bumili ng purified/bottled water o nagpapainit ng tubig upang makaiwas sa sakit at ng dahil dito ang mga tao ay nagkakaroon ng karagdagang gastos. Ang mga tao na mismo dito sa ating bayan ang magpapatunay nito. Katunayan pa na ang tubig sa kanilang proyekto ay madumi at makasasama sa mga tao, matapos ang Ocular Inspection na ginawa noong February 19 at 20, 2013, ang Provincial Health Office ng Laguna sa pamamagitan ni Ms. Laureta T. Fuentes ay naglabas ng isang Travel Report na may petsa February 20, 2013 na kung saan nakasaad na “ang kontraktor na si IBDC ay sinimulan at ginawa ang sinasabing proyekto sa tubig na walang permits/clearances from DOH for the development and operation of said water supply system as per requirements of P.D. 856Code on Sanitation of the Philippines Chapter II-“WATER SUPPLY” and its Supplemental/Implementing Rules and Regulations at lumalabas pa rin sa ginawang bacteriogical examination na ang tubig na galing sa nasabing proyekto ng tubig ay positive sa bacteria.” Nang dahil dito, maliwanag na napakapanganib at makasasama sa buhay at kalusugan ng mga tao na inumin ang tubig na nanggagaling sa kanilang pinagmamalaking proyekto sa tubig. Kaya maliwanag na ang kanilang proyekto sa tubig ay isang malaking Konsumisyon at hindi Solusyon. Si IBDC ang magpapatakbo ng ating water system at mga yamang tubig sa loob ng 100 taon. Ang sinasabi ng mga namumuno sa ating bayan na ang ating bayan pa din daw ang magpapatakbo ng new water system gaya ng dati. Ito po ay isa na namang malaking kasinungalingan at panlilinlang sa ating mga mamamayan. Malinaw na nakalagay sa Article IV Sec. 7 (b) ng Contract for the Supply of Bulk Water sa pagitan ng ating bayan at IBDC na ang magpapatakbo ng nasabing proyekto sa tubig at maniningil sa tubig ay si IBDC. Nakalagay din sa Article III, Section 4, ng nasabing Contract for the Supply of Bulk Water na si IBDC ang may "exclusive right o solong karapatan” na magpatakbo ng ating water system sa loob ng 50 years na mayroong automatic extension na 50 years o sa kabuuan na panahon na 100 years. Ito ay malinaw na nakalagay sa nasabing kontrata at hindi base sa haka-haka lamang. Sinasabi ng mga nasa likod ng ma anomalyang proyekto sa tubig na pitong (7) bukal lamang daw ang pinayagan na pagkunan ng tubig at sinabi rin nila na 800 LPS ang kukuning tubig saMangulila. Malinaw na ng sinabi nila ay isa lamang na haka-haka at nagmula lamang sa kanilang pagmuni-muni. Una, malinaw na nakalagay sa aplikasyon sa Water Permit ni IBDC sa LLDA na ang kukuning tubig sa Mangulila Spring para dalhin sa mga kalapit bayan ay 900 Liters Per Second (LPS). Dito lamang, malinaw na makikita natin na ang mga sinasabi ng mga PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

3

supporters ng ma anomalyang proyekto sa tubig ay pawang kasinungalingan at base lamang sa haka-haka at ito ay kontra sa mga dokumento at papeles na nasa LLDA. Pangalawa, malinaw na nakalagay rin sa Article IV, Section 7 (b) ng Contract for the Supply of Bulk Water sa pagitan ng Majayajy at IBDC na may petsa August 1, 2011, na si IBDC ay binigyan ng “RIGHT OF FIRST REFUSAL” sa lahat ng yamang tubig ng ating bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng “RIGHT OF FIRST REFUSAL”? Ang ibig sabihin ng “RIGHT OF FIRST REFUSAL” ay si IBDC ay binigyan ng “pang-unang karapatan” upang makakuha ng tubig sa mga bukal at ilog sa ating bayan. Sa madaling salita, ang ibang tao ay hindi puwedeng kumuha at magdevelop ng yamang tubig ng ating bayan dahil si IBDC ang binigyan ng “RIGHT OF FIRST REFUSAL” o may unang karapatan upang kumuha ng yamang tubig sa ating bayan. Lumalabas na hindi naiintindihan ng mga opisyales ng ating bayan na nasa likod ng ma anomalyang proyekto sa tubig, kung ano ang ibig sabihin ng “RIGHT OF FIRST REFUSAL” na nakapaloob sa kontrata na kanilang pinasok at ginawa kay IBDC. At tandaan natin itong karapatan ni IBDC na “RIGHT OF FIRST REFUSAL” ay hanggang sa susunod na 100 taon ayon sa kontrata sa pagitan ng ating bayan at ni IBDC. Hindi ba isang malaking Konsumisyon para sa bayan ang pagbibigay ng “RIGHT OF FIRST REFUSAL” kay IBDC? Ang mga taga linang at bukirin sa ating bayan ay magdudusa dahil sa nasabing proyekto sa tubig. Noong ginawa ang Ocular Inspection ng LLDA sa Sinabak Spring noong February 19, 2013 at ito ay nasaksihan natin sa video na kinuha sa nasabing Ocular Inspection, malinaw na lumalabas na walang pag-aaral na ginawa ang mga opisyales ng ating bayan upang mabigyan ng kaukulang proteksyon ang mga lupa at magsasaka sa ating bayan tungkol sa pagbibigay ng karapatan kay IBDC sa pagpapatakbo ng Sinabak Spring at Patak-Patak Spring. Walang malinaw na alituntunin na ginawa ang ating mga opisyales ng bayan tungkol sa alokasyon sa tubig para sa mga bukirin sa ating bayan. Ang sabi nga ni Ma Filo Cobrado na makikita at maririnig natin sa video ng binanggit niya ang mga ganitong kataga kay Mayor Filo Guera, “DAMI DAMI NG NAGING MAYOR DITO IKAW LANG ANG NAKAGAWA NIYAN AT MAG KA FILO PA NAMAN TAYO HINDI TAYO MAGKASUNDO." Ang kikitain ni IBDC sa pagbebenta ng tubig sa mga kalapit bayan. Hindi pa daw nagbebenta ng tubig sa mga karatig bayan, ito po ay dahil naharang natin ang kanilang kontrata na pagbebenta ng tubig sa mga karatig bayan. Katulad ng ating naipakita pa rin noon, mayroon ng pinasok at pinirmahan na kontrata ang ating bayan sa Sta. Cruz at Lumban para sa pagbebenta ng tubig. Nabigyan lamang natin ng abiso o babala ang mga karatig bayan ng Sta. Cruz, Lumban at Magdalena, Laguna na ma anomalya ang gagawing pagbebenta sa kanila ng tubig ni IBDC kaya hindi natuloy ang pagbebenta ng tubig. Naharang din po natin ang ginawang application ni IBDC para mabigyan ng Water Permit para sa Mangulila Spring. Ayon sa application ni IBDC na ngayon ay nakabinbin sa LLDA, ang tubig na dadalhin mula sa Mangulila Spring para ibenta sa mga kalapit bayan ang 900 Liters Per Second (LPS) or 54,000 Liters Per Min. or 3,240,000 Liters Per Hour or 77,760,000 Liters Per Day o kada araw. Kaya sa 77,760,000 liters per day o kada araw na madadala na tubig at maibebenta sa mga kalapit na bayan kung kakalkulahin na lamang natin na ang kita ay singko sentimos (P0.05) kada litro araw-araw, si IBDC ay kikita sa tubig na 77,760,000 liters per day o kada araw ng P3,888,000.00 kada araw o P116,640,000.00 kada buwan o P1,399,680,000.00 kada isang taon PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

4

sa pagbebenta ng tubig sa mga kalapit bayan, at isipin natin na ayon sa kontrata na pinirmahan ng mga namumuno sa ating bayan, si IBDC ay binigyan ng karapatan na kumuha at magbenta ng tubig mula sa mga bukal ng ating bayan sa loob ng 50 years at may automatic extension na limampung (50) taon o may kabuuan na isang daan (100) taon. Isipin natin ngayon, gaano kalaking pera ang kikitain ni IBDC at ang kanyang mga tagasuporta sa pagbenta ng tubig sa mga kalapit na bayan sa susunod na isang daan (100) taon. Kung sa isang taon, si IBDC ay maaring kumita ng P1,399,680,000.00, sa loob ng sampung (10) taon siya ay maaring kumita ng Labing Tatlong Bilyon Siyam na Raan at Siyamnaput Anim na Milyon at Walong Daang Libong Piso (P13,996,800,000.00) at sampung doble pa nito ang kikitain nila sa loob ng 50 years o 100 years. Kaya ngayon, malinaw na lumalabas na ang pagbebenta ng tubig mula sa mga bukal ng ating bayan sa mga kalapit na mga bayan ay siyang tunay na pakay ng sinasabing proyekto sa tubig. Ang sinasabing rehabilitasyon ng ating water system ay isa lamang palabas o kung tawagin nga ay pabalat sibuyas lamang upang maitago na ang tunay na hangarin ng mga nasa likod ng ma anomalyang kontrata sa tubig ay kumita ng bilyon-bilyong piso sa pagkuha ng tubig sa mga bukal ng ating bayan upang ibenta sa mga kalapit bayan. Hindi ba ito ay isang malaking KONSUMISYON sa ating bayan? Ang kahalagahan ng Water Permit. Sinasabi ng mga namumuno sa ating bayan na ang Water Permit daw sa ating mga bukal ng bayan ay ilalagay sa pangalan ng ating bayan, malinaw sa records o papeles ng LLDA, na ang tatlong (3) applications para sa pagbibigay ng Water Permit sa Sinabak Spring, Patak-Patak Spring at Mangulila Spring ay nasa pangalan na lahat ni IBDC. Walang nakabinbin sa LLDA na application para sa Water Permit sa pangalan ng ating bayan. Kaya isang malaking kasinungalingan para sabihin ng mga na sa likod ng nasabing proyekto sa tubig na ang Water Permit ay malalagay sa pangalan ng ating bayan. Mukhang hindi nalalaman ng mga namumuno sa ating bayan ang kahalagahan ng isang Water Permit. Magpahanggang ngayon hindi nila nalalaman na ang Water Permit ay isang “Property Right”. Bilang isang “Property Right”, ang Water Permit ay may halaga (value) na pwedeng ilipat o ibenta sa ibang tao at ito ay pwede rin na gamiting guarantee/security sa pangungutang. Ang gagamitin po na guarantee o security sa pangungutang ay hindi ang bukal, kundi ang Water Permit dahil ito ay isang PROPERTY RIGHT. Ang isang kumpanya na may negosyo sa tubig ay hindi siya pwede mangutang sa bangko para sa kanyang negosyo sa tubig kung siya ay walang Water Permit sa panggagalingan ng tubig na kanyang ibebenta, ito ang kahalagahan ng Water Permit kay IBDC. Ang malaking katanungan, na paulit-ulit na nating sinasabi sa mga namumuno sa ating bayan, hindi dapat nila hinayaan o pinayagan na ang Water Permit sa mga bukal ng ating bayan ay malagay sa pangalan ni IBDC, subalit sila ay walang ginagawa. Hindi po ba ito ay isang malaking KONSUMISYON para sa ating bayan? Ang Sinabak Spring ay pag-aari ng ating bayan. Ang lupa na kung saan matatagpuan ang Sinabak Spring ay pag-aari ng ating bayan. Tayo ay may titulo sa nasabing lupa sa Sinabak, subalit pinayagan ng mga opisyales ng ating bayan na taga suorta ng ma-anomalyang proyekto sa tubig na malagay sa pangalan ni IBDC ang Water Permit sa Sinabak Spring. Ang aplikasyon para sa Water Permit para sa Sinabak Spring na nakabinbin sa LLDA ay nasa pangalan lamang ni IBDC. Walang aplikasyon para sa Water Permit sa Sinabak Spring ang ating bayan na nakabinbin sa LLDA. Nang hinayaan nila na ilagay sa pangalan ni IBDC ang aplikasyon para sa Water Permit ng Sinabak Spring, ito ay nangangahulugan na kanilang ipinamigay kay IBDC "ang ari-arian o property right" ng ating bayan na wala man lamang kahit singkong duling na ibinabayd si IBDC sa ating bayan para sa Sinabak Spring. PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

5

Si Kon. Torio Ronabio, Kon. Fredie Estupigan at SK. Pres. Oyo Gruezo ay nagpanukala sa ating Sangguniang Bayan na magpasa ng isang Resolusyon para tutulan ang pagbibigay ng Water Permit kay IBDC sa Sinabak Spring, Patak-Patak Spring at Mangulila Spring, pero ano ang nangyari sa nasabing Resolusyon nina Kon. Torio Ronabio, Kon. Fredie Estupigan at SK. Pres. Oyo Gruezo, ito po ay ibinasura nila VM Ana Rosas at mga miyembro ng Sangguniang Bayan na kapanalig niya na sina Lauro C. Mentilla, Mauro C. Aragon, Juancho M. Andaya, Antonio S. Zornosa, Mario O. Mercolisa, Jovanie Ann G. Esquillo at Bernardo de Villa. Kung sila VM Ana Rosas at kanyang mga kapanalig ay mga tunay na lingkod ng bayan dapat sila ay sumang-ayon at kanilang ipinasa ang nasabing Resolusyon ni Kon. Torio Ronabio, Kon. Fredie Estupigan at SK. Pres. Oyo Gruezo upang tutulan ang pagbibigay ng Water Permit kay IBDC. Hindi po ba isang malaking KONSUMISYON ang asal na ginawa ni VM Ana Rosa at ng kanyang mga kapanalig na sina Lauro C. Mentilla, Mauro C. Aragon, Juancho M. Andaya, Antonio S. Zornosa, Mario O. Mercolisa, Jovanie Ann G. Esquillo at Bernardo de Villa? Ito po ba ang tamang asal ng isang MARANGAL at matuwid na lingkod ng bayan? Ang proyekto sa tubig daw ang magdadala sa ating bayan para maging isang 3rd Class o 2nd Class o 1st Class Municipality. Paulit-ulit at malakas na pinangangalandakan ng mga politiko na nasa likod ng maanomalyang proyekto sa tubig, na ang nasabing proyekto daw ang magdadala sa ating bayan upang maging isang 3rd class o 2nd class o 1st class Municipality dahil malaki daw ang kikitain ng ating bayan sa pagbebenta ng tubig sa mga kalapit na bayan. Talaga yatang malinaw na hindi nila naiintindihan ang nilalaman ng kontrata na kanilang pinasok at pinirmahan kay IBDC. Malinaw na nakalagay sa Article XIV, Section 22, ng nasabing Contract for the Supply of Bulk Water na ang share o parte ng ating bayan sa napagbentahan sa tubig sa mga kalapit bayan ay 10% lamang at ang 90% ay mapupunta kay IBDC. Ang masakit sa lahat, ang 10% na share o parte ng ating bayan ay marami pang babawasin na nakalagay sa Article IX at Section 7 (b) ng Article IV ng nasabing Contract for the Supply of Bulk Water at ginagarantiyahan pa rin ng ating bayan na magkakaroon ng 25% Return Of Investment (ROI) si IBDC. Maliban dito, si IBDC ang may kabuuang karapatan at kontrol sa paghawak ng perang mapagbebentahan sa tubig sa mga kalapit bayan at ang mga babawasin sa 10% share ng Majayjay ay maari na niyang bawasin at kaya sa bandang huli malamang wala ng matira sa sinasabing 10% share ng ating bayan. Kaya dahil dito, paano sasabihin na dahil sa proyekto magiging masagana at maunlad ang ating bayan? Maaring ang ilan ang siyang mananagana at magkakamal ng isang damakmak na salapi sa nasabing proyekto pero siguradong ang ating bayan ay malulugmok lamang sa kahirapan dahil dito. Ang kaso sa Ombudsman. Ang sinasabi nila ay wala daw silang ginawang graft o pagnanakaw dahil wala daw silang kinuha sa kaban ng bayan ni singko. Mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naiintindihan na sila ay nademanda ng graft and corruption sa Ombudsman dahil pinayagan nila ang ating bayan na pumasok sa isang ma anomalya at makasasama (disadvantageous) na kontrata sa tubig kay IBDC. Sana ay maintindihan nila na ayon sa ating batas na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang isang opisyales ng bayan ay maaaring mademanda at makulong hindi lamang sa pagkuha ng pera sa kaban ng bayan, ang isang opisyales ng bayan ay maaring mademanda at makulong sa pagpasok sa disadvantageous o makakasama na contract sa bayan ayon sa Section 3 (g) ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hindi kailangan na kumuha o mahuling kumukuha ng pera sa kaban ng bayan ang isang opisyales ng bayan, sapat na para makulong ang isang opisyales ng bayan kung pinabayaan niyang pumasok sa sisang disadvantageous o nakakasamang contract ang bayan at ito ay maliwanag na nakasaad sa Section 3(g) ng Republic Act No. 3019.

PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

6

Maraming klaseng kaso ng criminal na pwedeng isampa ayon sa Anti-Graft and Corrupt Practices at isa dito ang paglabag sa Section 3 (g) na kung saan ang isang opisyales ng bayan ay nakukulong dahil sa pagpasok sa isang maanomalya o nakasasama (disadvantageous) na kontrata at hindi mo na kailangan na patunayan na kumuha ng pera sa kaban ng bayan ang opisyales na nasasakdal. Hindi na natin kailangan na kumuha ng TRO sa korte. Nagrereklamo ang mga suwail na opisyales ng ating bayan, kung bakit daw dinala ang kaso sa Ombudsman at hindi pumunta sa korte para kumuha ng TRO. Inuna lamang natin ang kasong criminal na isinampa natin sa Ombudsman upang makasiguro tayo na hindi masuspend o madelay o mabinbin ang pagsasampa natin ng kasong criminal laban sa kanila. Kung inuna natin ang pagsasampa ng kasong civil kung saan tayo ay puwedeng kumuha ng TRO, ang kasong criminal sa Ombudsman ay masuspend o mabinbin dahil sa tinatawag na “prejudicial question.” Sa tamang panahon at kung kinakailangan pa saka tayo pupunta sa korte para kumuha ng TRO. At upang hindi na tayo kailangan na pumunta sa korte para kumuha ng TRO, ang simpleng solusyon ay alisin natin sa pamunuan ng ating bayan ang mga Konsumisyon sa ating bayan. Pag nawala na sa puwesto ang mga Konsumisyon sa ating bayan at pag pumasok na ang mga tunay at matuwid na maglilingkod sa ating bayan, sa isang iglap ay maipapatigil natin ang maanomalyang proyekto sa tubig na hindi na natin kailangan pa na kumuha ng TRO sa korte. Ang mga tunay at matuwid na maglilingkod sa bayan ay kailangan lamang magpasa ng isang Resolusyon o Ordinance upang ipatigil ang maanomalyang proyekto dahil ang kontrata tungkol sa nasabing proyekto ay null and void. Dahil ang kontrata ay null and void, “it does not exist in the contemplation of the law,” kaya ito ay dapat lamang ipatigil. Si IBDC ay builder in bad faith. Kung ipinatigil na ng mga tunay at matuwid na lingkod ng bayan, ang maanomalyang proyekto sa tubig, ano ang mangyayari sa mga tubo ng tubig o sistema ng patubig na inilatag ni IBDC? Ang mga tubo ng tubig at sistema ng patubig na ginawa ni IBDC ay maiiwan na lamang sa ating bayan bilang alaala ng mga Konsumisyong dinala niya sa ating bayan dahil si IBDC ay isang tinatawag sa ating batas na “builder in bad faith.” Bilang builder in bad faith ayon sa ating batas, si IBDC ay walang aasahan na kabayaran o anumang danyos perwisyo na kabayaran at anuman ang kanyang ginawa ay maiiwan na sa ating bayan. Nang dahil dito, ang mga investors ni IBDC ay wala ng maaasahan kay IBDC para maibalik ang kanilang pera. Kaya mga kababayan upang tayo ay magkaroon ng magandang alaala sa isang builder in bad faith, tayo po ay magsama-sama at magkapit bisig upang tanggalin at alisin ang mga Konsumisyon sa ating bayan at upang magkaroon tayo ng bagong pamunuan sa ating bayan na tunay at matuwid maglingkod sa ating bayan at kanilang sisiguraduhin na hindi na matuloy ang maanomalyang proyekto sa tubig. Sinasabi ng mga Konsumisyon sa bayan na huwag daw tayong madamot sa tubig pero nalimutan nila ang kasabihan na “Charity Begins At Home.” Hindi tayo nagdadamot, ang ibig lang natin mangyari ay bago natin ipamigay ang ating tubig sa ibang bayan, kailangan na masiguro natin na ang kasalukuyan at ang susunod na henerasyon ng Majayjayenos ay siguradong may sapat na tubig para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan at maging sa pangangailangan ng mga kabukiran sa ating bayan. Ang proyekto ay hindi ayon sa daang matuwid ni PNOY.

PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

7

Ibig palabasin ng mga taga suporta sa ma-anomalyang proyekto sa tubig na ito ay ayon sa kagustuhan ni PNOY. Ito po ay galing lamang sa guni-guni at panaginip nila. Ang proyekto ay laban o kontra sa matuwid na daan ni PNOY. Katulad na ng nasabi noon, ang proyekto ay hindi nagdaan at hindi inaprobahan ng Public-Private Partnership (PPP) Center at ng National Economic and Development Authority (NEDA). Matagal na naming ipinamigay sa buong bayan ang Certification na may petsa March 16, 2012 at 2 Certifications na parehong may petsa July 11, 2012 galing sa NEDA na kung saan maliwanag na nakasaad sa mga nasabing Certifications na galing sa PPP Center at NEDA na hindi nagdaan sa PPP Center at NEDA lalong lalo na hindi nila inaprobahan ang nasabing proyekto. Kaya dito lamang ay malinaw nating ipinakita na ang mga pinagsasabi ng ating mga suwail na opisyales ay galing lamang sa kanilang haka-haka at pagmuni-muni at ito ay kontra sa mga papeles at dokumento na galing mismo sa PPP Center at NEDA. MGA KONSUMISYON SA PROYEKTO: • •


Ang bayan at mamamayan ay hindi ngayon nakakasigurado na tayo ay may ligtas at malinis na tubig dahil ang sinasabing new water system ay ginawa ni IBDC na walang kaukulang clearances at permits mula sa Department of Health and LLDA. Ang new water system ay siguradong magbibigay ng mataas na singil sa tubig at ito ay hindi kakayanin ng mga mamamayan sa ating bayan. Ang ma anomalyang proyekto sa tubig ay magbibigay sa isang dayuhan ng kapangyarihan na kontrolin ang mga yamang tubig ng ating bayan sa susunod na isang daan taon (100 years). Ang ma anomalyang proyekto sa tubig ay siyang tunay na magbabaon sa kahirapan sa ating bayan at mamamayan dahil ang karapatan na magkontrol sa ating mga yamang tubig ay mapupunta sa isang dayuhan na malinaw na lumalabas ay walang malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Ang ma anomalyang proyekto sa tubig ay magbibigay kapangyarihan sa mga pulitiko na nasa likod ng nasabing proyekto sa tubig upang patuloy silang makaupo sa pangyarihan. Ang ma-anomalyang proyekto ang tunay na magbibigay ng dusa at sakit sa ating mga magsasaka at may-ari ng lupang sakahan dahil malamang tuluyan ng matuyuan ng tubig ang mga lupang sakahan sa ating bayan dahil sa ginawang pagbibigay ng karapatan kay IBDC para siyang magkontrol sa pagpapatakbo ng Sinabak Spring, Patak-Patak Spring at iba pang yamang tubig ng ating bayan.

TUNAY NA SOLUSYON SA PROBLEMA NG ATING BAYAN: Hindi po natin kailangan si IBDC o sinumang private contractor para ayusin, pagbutihin at pagandahin ang water system ng ating bayan. Ang kailangan po lamang natin ay ang tama, makatwiran at malinaw na paggamit sa pera ng ating bayan. Kung ang pera lamang ng ating bayan ay ginagamit sa tama at makatwirang pamamaraan, maari nating baguhin at ayusin ang ating water system na ang ginagamit natin ay ang sariling pondo ng ating bayan. Lumalabas sa pag-aaral na ginawa, na malaki ang pondo ng ating bayan, subalit ito ay naaabuso o nalulustay lamang sa mga walang kasaysayang bagay dahil sa hindi makatwirang paggamit sa pera ng bayan. Bilang halimbawa, noong 2012, ang Approved Budget ng ating bayan ay P47,322,675.00, ang ibig sabihin ay may pera na pumasok at gagamitin sa ating bayan na P47,322,675.00 noong 2012. Ang budget na P47,322,675.00 ay ginamit sa mga sumusunod: 2012 OPERATING EXPENDITURES Personal services Other Operating Expenses 27,061,066.00 9,687,711.00 % 57.2% 20.5%

PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

8

CAPITAL OUTLAY NON-OFFICE EXPENDITURES TOTAL APPROPRIATION

99,244.00 9,974,654.00 47,322,675.00

1.2% 21.1% 100.0%

Makikita sa itaas nito na ang budget na inilagay sa Capital Outlay ay 1.2% only o P599,244.00 lamang. Makikita rin natin na napakalaki ang inilagay para sa Non-Office Expenditures o mga pagkakagastusan na hindi naman importante o walang halaga. Malaki din ang nilagay na budget para sa Other Operating Expenses na pwede pa rin nating bawasan upang magamit sa tama at makatwirang pagkakagastusan ang pera ng ating bayan. Kung ang kapakanan ng bayan ang nasa puso at isip ng mga kasalukuyang namumuno sa ating bayan, bakit 1.2% lamang o P599,244.00 ang inilagay na gagamitin para sa Capital Outlay at mas malaki ang nakalagay na budget para sa Non-Office Expenditures and Other Operating Expenses? Ano ba ang tamang paggastos sa pondo ng bayan? Bawasan po natin ang nakalaan na pondo para sa Non-Office Expenditures and Other Operating Expenses dahil dito maaaring manggaling ang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Ang Non-Office Expenditures and Other Operating Expenses ang parte ng budget na karaniwang ni realign o inililipat para sa ibang pagkakagastusan na wala naming katuturan at ito rin ang karaniwang pinanggagalingan ng korupsyon o pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Saan natin dadalhin ang pondo na babawasin sa Non-Office Expenditures and Other Operating Expenses? Ang pondo na babawasin natin sa budget mula sa Non-Office Expenditures and Other Operating Expenses ay dadalhin natin sa Capital at Infrastructure Outlay. “Ano ba ang” Capital at Infrastructure Outlay? Ito po ay ang mga gastusin para sa pagawaing bayan tulad ng pagbabago at pagpapabuti sa ating Water System. Kung ang pagbabasihan po natin ay ang Approved Budget na P47,322,675.00 para sa taong 2012, dapat ilagay natin ang at least 15% ng P47,322,675.00 para sa pagpapaganda ng ating sistema sa patubig. Ang 15% ng P47,322,675.00 ay katumbas ng P7,098,401.25 at kaya kung taon- taon tayo ay makakapag allocate ng at least P7,098,401.25 o mas mahigit pa para sa pagpapaayos at pagpapabuti ng ating sistema sa patubig, sa loob lamang ng tatlong (3) taon ay mapapabuti at mapapaganda na natin ang sistema sa patubig ng ating bayan na hindi na natin kailangan mangutang o kumuha ng isang private contractor tulad ni IBDC. At kung kailangan naman natin mangutang para mapabilis ang pagpapabuti at pagpapaganda ng sistema ng ating patubig, maari tayong mangutang sa LAND BANK at ang gagamitin nating collateral o security ay ang taon-taon na Internal Revenue Allocation (IRA) ng ating bayan. Kaya upang magkaroon ng tama, makatwiran at malinaw na paggamit sa pondo ng ating bayan, dapat ay iwasan ang kasalukuyan at ang nakaraan na ginagawa na sistema ng paggawa ng annual budget para sa ating bayan. Sa kasalukuyan at mga nakaraang ginawang budget para sa ating bayan, malinaw na malaki ang pondo na inilalagay para sa Non-Office Expenditures at Other Operating Expenses dahil ito ang maaaring pagmulan ng pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Dapat sundin natin ang Line Budgeting at ipagbawal ang realignment o paglilipat ng budget. Upang tayo ay magkaroon ng malinaw, malinis at makatwiran na paggamit sa pondo ng ating bayan, dapat ang gamitin natin na sistema sa paggawa ng annual budget ng ating bayan ay PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

9

yung tinatawag na “Line Budgeting” na ang ibig sabihin ay dapat nakalagay sa budget kung saan talaga o kung anong tiyak na (specific) proyekto gagamitin ang pondo ng bayan. Sa pamamagitan ng “Line Budgeting” maiiwasan natin ang paglilipat o pag realign ng budget na siyang karaniwang pinanggagalingan ng pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Dapat mahigpit na ipagbabawal natin ang tinatawag na budget realignment o pagbabago at paglilipat ng budget at dapat sundin na mabuti ng “Line Budgeting” upang sigurado nating mapangalagaan ang pondo ng ating bayan. Ano ba ang sinasabing budget realignment o paglilipat ng pondo? Ang ginagawa na paglilipat o pagrealign ng pondo ay ang sistema ng pag realign o paglipat sa isang paggagamitan ng pondo o proyekto papunta sa isang bago na paggagamitan ng pondo o proyekto. Ang budget realignment o paglilipat ng pondo ay karaniwang sistema ng ginagawa ng nakaraan at kasalukuyang namumuno sa ating bayan, at ito ay isa rin sa mga pamamaraan para mapagnakawan ng pera ang kaban ng bayan. Sino ba ang sinasabing UTAK sa nakaraan at kasalukuyang administrasyon sa ating bayan sa tinatawag na budget realignment o paglilipat ng pondo? Ang tawag po sa kanya ay si Mr. Realigment at siya po ay kilala ninyo dahil siya ay isa rin sa mga kandidato sa ating bayan sa darating na halalan. Siya po ay matagal na ring Konsumisyon ng ating bayan. Sa pamamagitan ng “Line Budgeting” at mahigpit na pagbabawal sa budget realignment, makakasigurado tayo na malaking pondo ng ating bayan ang ma save o maisusubi o maiimpok at ito ay magagamit natin upang madagdagan ang pondo para sa Capital at Infrastructure Outlay na magagamit para sa pagpapaganda o pagpapabuti sa sistema ng ating sistema sa patubig. Upang talagang malinaw at malinis ang paggamit sa pondo ng ating bayan, tayo ay dapat magtayo ng isang tinatawag na Municipal Website na kung saan doon makikita ng mga mamamayan ang budget o pondo at ang paggamit o pinaggamitan sa pera ng bayan. Sa paggawa ng annual budget, dapat matapos at maipasa ang budget bago matapos ang December 31 ng kada taon upang maiwasan ang tinatawag na reenacted budget na siya ring pangkaraniwan na pinanggagalingan ng corruption o pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Bilang pagtatapos, ang pinakamabisa na solusyon o lunas sa kasalukuyang kahirapan ng ating bayan ay kailangan palitan natin ang mga namumuno sa ating bayan na patuloy na ginagawa ang kasalukuyan at nakaraang maruming sistema sa paggamit sa pondo ng ating bayan. Hindi maka-aahon sa pagkalugmok sa kahirapan ang ating bayan kung patuloy nating iluloklok sa kapangyarihan ang mga namumuno na inuuna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng bayan. Sila ang mga tinatawag na MGA KONSUMISYON NG BAYAN. Ang mga patuloy na lumalaban sa ma-anomalyang proyekto sa tubig ng ating bayan, sila ang mga tunay at matuwid na lingkod ng ating bayan at sila ang gagawa ng paraan o tunay na solusyon upang tuluyan ng hindi na matuloy ang nasabing maanomalyang proyekto sa tubig at upang tuluyan na rin nating maiwasan ang mataas na presyo ng tubig sa ating bayan. KAYA BAYAN KUNG AYAW NINYO NG KONSUMISYON, TAYO AY MAGTULONG-TULONG AT MAGKAPIT BISIG UPANG ALISIN ANG MGA KONSUMISYON NG BAYAN!!!

PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

10

PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SA BAYAN!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful