PERINCIAN TUGASAN KURSUS DAN RITMA DAN PERGERAKAN SEM 2 SESI 2012/2013 TUGASAN FORUM (20 MARKAH) Sila

berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai. DUE DATE 23.3.2013 (MINGGU 5) TAJUK FORUM 1 Bincangkan pergerakan. hubungkait ritma dengan MARKAH

(Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai.) FORUM 2 Bincangkan sebab musabab pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid. (Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai.) Due date: 23.3.2013 (MINGGU 5) FORUM 3 Bincangkan perbezaan antara pendidikan dan gimnastik artistik.

gimnastik

(Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai.) Due date: 6.4.2013 (MINGGU 7) FORUM 4 Bincangkan jenis-jenis aktiviti regangan dan pemanasan badan yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Berikan sebab. (Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai.)

(Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini.) Due date: 20.Due date: 6.) Due date: 18.4.2013 (MINGGU 12) KAMARUDIN BIN DAUD (UPSI74) .2013 (MINGGU 7) FORUM 5 Bincangkan bagaimana nilai-nilai sosial dan emosi dapat dibentuk melalui aktiviti pergerakan kreatif. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai.2013 (MINGGU 10) FORUM 7 Bincangkan sejauh mana aktiviti gimnastik diterapkan di kalangan kanak-kanak Malaysia berdasarkan perlaksanaan aktiviti tersebut sama ada dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani atau Ko-Kurikulum mengikut pengalaman sekolah masing-masing.5. (Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini.) Due date: 4. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas. Respon yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dinilai. Setiap tajuk mempunyai tarikh tutup maklum balas.2013 (MINGGU 8) FORUM 6 Bincangkan bagaimana Negara Malaysia dapat melahirkan atlet gimnas yang berpotensi untuk menang di sukan olimpik. (Sila berikan sekurang-kurangnya 3 respon yang bernas terhadap tajuk forum yang diberikan ini.4.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful