Stefan Winkel meyr

Kerti grillsütők, kandallék
és grillezőhelyek
C�ER
K l A 0 o
Budapest, 2001
A kOnyv a|aOal C|na. Sa|Osl Öa|lankan|na unO Ö|| | ' p|ðza Oauan
CCM|AC1 |HAXlS - OC |1 YCUHSL'| sO|Ozal
Sza|ző. Slalan W nka|nay|
A nagya| k|aOás a COnpaCl Va||ag ÖnO| ¦MunCnan, NÓnalO|szág) angaOÓ|yÓva| kÓszu|l.
|O|O|lOlla O|. Szu|a OÓnas
LaklO|á|la. |a|anCz|
Ç
OOn
© ¹unga||an l|ans| al On Szu|a OÓnas Ós a CSLH r|aOÓ, |uOapasl, 2001
© 2000 Oy COnpaCl Va||ag MunC|an
Ml nden jog fenntartva.
Ja| an kOnyval, | | | annak |Ósza l l||Os |ap|OOuká|n|, aOal|Ogzilő |anOsza|Oan lá|O| ¤| ,
Oá|n||yan lO|náOan vagy aszkOzza| - a|akl|On kus, naChan kus, lÓnykÓpÓszal| ulOn
vagy nás nÓOOn - kOzO|n| a k|aOÓ angaOÓ|ya nÓ| ku|
A kOzO|l n |OalÓsak anyagáÓ|l a n||Oalő CÓgak la' a|nak.
' S|N 963 9327 59 X
lSSN 1 219-3283
r aO|a a CSLH r|aOÓ
|a|a|ős kaOÓ. a k aOÓ vazalő¡a
1 1 1 4 |uOapasl, rá|O|| Öáspá| lÓ| 3., 1a|alOn. 386-901 9, 209-2982, 1aalOn/|a8. 385-6684
Sza|kaszlalla. Öu| ázs Au|Ó||a
1pOg|álus |OOu |á'nÓ
1O|Oa|Ós, nyOnOai a|őkÓsz|lÓs. |alő L|zsÓOal
|O||lÓg|al|ka Ós kÓpla|OO|gOzás VO|Os AnO|ás
Ha<|ánnanaOzsa|. |aggyas r|szlna
NyOnla Ós kOlOlla SzÓCnany| NyOnOa, Öyő|
|a|a| ős nyOnOavazalő. Nagy lván ugyvazalő |gazgalÓ
d
1BNB| 0m
Bevezető 6 1uza|őanyagOk 28
Ö| | | azőla|lOzÓkOk 28
Szakismeret 7
!O¯vÓnyak, |anOa|Olak, Szarszámismeret 31
kO|nyazalvÓOa|an 7 A |ag¦OnlOsaOO sza|szánOk 31
A nagla|a ő na| y kvá'aszlása /
rO|CsOnzOll Óp|lőgÓpakka| Alapvető munkafogások 33
kOnnyaOO a nun<a 9 1Óg|ala| Óp|lÓsa 33
1Óg| a la' Ou|kO|alOk kOlÓs¤ÓO|a 34
Anyagismeret 11 VakO|l la| u| alak ¤| nlázása 35
|alOn 11 rő, OalOn Ós Csanpa vágása 35
L|ő|a gyá|lOll OalOna|anak 12 |a|asalvÓOa|an ¤unka kOzOan 36
1Óg|ák Ós agyÓO la|azÓa|anak 12 |a|asalvÓOa|a¤ g| | |azÓs kOzOan 37
|Ó|usOalOn, a kOnnyű Óp|lőanyag _ 15
|aOa|Cs 16 Gyakorlati példák 38
Va<O|al 16 A a| ap a| kÓsz|lÓsa 39
|aO'Ó- Ós la|Ou|kO|Ó |apOk 17 r kapCsO|ÓOás|a
1Ó|Ou|kO|al OalOn' apOkOÓ| 18 n|vOgalÓ g| | | azőna|y 44
Szgala|őanyagOk 1 9 Ö|||azőaszla| nagy lá|saságnak 50
Sa¤Oll 20 MOO ' g| | | azőkOCs 52
r|s lÓns¤a|al 21 ru|OnOOző g|||| kanOa|lÓk 55
|Ónak la| u| alkaza|Ósa 22 Magnll sa|Ok g|| | | azőva| 56
|aanyag Ok 23 SzaOaOlÓ| g|||kOnyna 58
|avÓOa|an 24 SulőkananCa a szaOaOOan 63
ra|l g|| | | aző, ka|l| ranOa| | Ó laluza|Ósű sulőkananCÓva| 69
kanOa||Ó Ós sulő<a¤anCa 25 |gy sussunk laluzaÓsű kananCÓOan _ 74
4
Gyártmányai kat, szolgáltatásai kat kínálják a következő cégek:
AlTA STUDIO 72., 73. oldal
1093 Budapest, Lónyai u. 24.; Tel./Fax: 21 6-1 673,-1 674, -1 675; Mobil: 30/977-4235
Baumax áruházak 68. oldal
BrlcoStore áruházak 10. oldal
Kandalló Hungária Bt. C im lap, 27. oldal
231 0 Szigetszentmiklós, Bercsényi u. 1 4. lll. épület
Tel./Fax: 24/444-81 4; Mobil: 30/944-5978, 30/21 0-7201
Kandall6k-Cserépkályhák Iroda 49. oldal
Balatonlelle, a 7-es főút mellett U Aral benzinkút kijáratánál; Tel.: 85/351 -700; Mobil: 20/982-31 43
Kavles Beton Kft. 18. oldal
1 053 Budapest, Ferenciek tere 2.; Tel.: 483-3550; Fax: 483-3545
OBI áruházak 57. oldal
Porphyr Kőburkolat Kereskedő Kf. 43. oldal
1 037 Budapest, Bécsi út 302.; Tel.: 250-6036; Fax: 31 6-035
RAAB KRCHER Tüzép Rt. épitőanyag-telepel és áruházal 5. oldal
Wienerberger Téglalparl Rt. 13. oldal
1 119 Budapest, Bártfai u. 34.; Tel.: 464-7040; Fax: 203-9988
Kert munkákhoz aánljuk a Csináld Magad sorozat következő köteteit:
A kerti tó
Kerti bútorok
Melegágyak, növényházak, komposztérlelők, növénytartók
Teraszok, kerti pihenők
Esővíz-felhasználású rendszerek telepítése
Kültéri burkolatok
CSEKadó
1114 Budaps Károli Gáspár tér 3.
Tel.: 3869019, 20-2982 • Tel./û: 385-684
E-ma: cer@elender.hu • Honlap: ½.cerkado.hu
A

é
p
í
t
ő
a
n
y
a
g
-
t
e
l
e
p
e
k

é
s

á
r
u
h
á
z
a
k

c
í
m
l
i
s
t
á
j
a
:

T
e
l
e
p
s
z
á
m

C
í
m

T
e
l
e
f
o
n

F
a
x

0
1
2

1
1
0
7

B
u
d
a
p
e
s
t
.

C
e
g
l
é
d
i

u
.

1
-
3
.

0
6
-
1
/
4
3
1
-
3
3
0
0

0
6
-
1
/
4
3
1
-
3
3
0
3

0
2
9

1
1
6
5

B
u
d
a
p
e
s
t
.

A
r
a
n
y

J
.

u
.

3
.

0
6
-
1
/
4
0
5
-
3
7
5
4

0
6
-
1
/
4
0
5
-
7
2
9
9

0
3
7

1
0
2
8

B
u
d
a
p
e
s
t
,

H
o
n
v
é
d

u
.

2
.

0
6
-
1
/
3
9
7
-
2
6
3
8

0
6
-
1
/
3
7
6
-
5
9
6
9

0
5
1

1
0
6
6

B
u
d
a
p
e
s
t
.

T
e
r
é
z

k
r
t
.

3
6
.

0
6
-
1
/
3
3
1
-
1
7
7
7

0
6
-
1
/
3
3
2
-
7
9
0
5

0
6
1

1
0
8
9

B
u
d
a
p
e
s
t
,

D
i
ó
s
z
e
g
h
y

S
.

u
.

3
.

0
6
-
1
/
3
3
3
-
9
7
9
2

0
6
-
1
/
3
3
3
-
9
7
9
2

0
6
5

5
0
0
0

S
z
o
l
n
o
k
,

P
i
r
o
s
k
a
i

u
.

8
.

0
6
-
5
6
/
5
2
0
-
0
3
0

0
6
-
5
6
/
5
2
0
-
0
3
4

3
0
1

3
5
2
7

M
i
s
k
o
l
c
,

V
á
g
ó
h
í
d

u
.

9
.

0
6
-
4
6
/
4
1
2
-
3
5
1

0
6
-
4
6
/
4
1
2
-
1
3
5

3
0
3

3
4
0
0

M
e
z
ö
k
ö
v
e
s
d
,

S
z
é
c
h
e
n
y
i

u
.

1
0
0
.

0
6
-
4
9
/
3
1
1
-
4
0
4

0
6
-
4
9
/
4
1
1
-
4
6
8

3
0
5

3
3
0
0

E
g
e
r
,

K
i
s
t
á
l
y
a
i

u
.

8
.

0
6
-
3
6
/
4
1
0
-
3
2
2

0
6
-
3
6
/
4
1
0
-
2
2
4

3
0
6

3
2
0
0

G
y
ö
n
g
y
ö
s
.

G
y
á
r

u
.

2
.

0
6
-
3
7
/
3
1
2
-
0
5
8

0
6
-
3
7
/
3
1
2
-
0
5
8

3
0
7

3
0
0
0

H
a
t
a
n
,

R
a
d
n
ó
t

t
é
r

1
1
.

0
6
-
3
7
/
3
4
1
-
2
7
6

0
6
-
3
7
/
3
4
1
-
6
1
U

3
1
1

3
1
0
0

S
a
l
g
ó
t
a
r
j
á
n
,

B
a
g
l
y
a
s
i

u
.

3
.

0
6
-
3
2
/
4
4
0
-
5
8
7

0
6
-
3
2
/
4
4
1
-
8
9
5

6
0
1

7
6
2
3

P
é
c
s
,

M
e
g
y
e
r
i

J
.

6
1
.

0
6
-
7
2
/
3
2
7
-
3
3
3

0
6
-
7
2
/
2
4
2
-
9
2
5

6
0
5

7
8
0
0

S
i
k
l
ó
s
,

S
z
é
c
h
e
n
y
i

u
.

7
3
.

0
6
-
7
2
/
3
5
1
-
3
1
Û

0
6
-
7
2
/
3
5
1
-
0
1
5

6
1
2

8
6
0
0

S
i
ó
f
o
k
,

S
z
a
b
a
d
i

ú
t

i
p
a
r
e
l
e
p

0
6
-
8
4
/
3
1
1
-
3
0
3

0
6
-
8
4
/
3
1
1
-
6
6
6

6
2
2

7
1
O
D

S
z
e
k
s
z
á
r
d
.

K
e
s
e
l
y
ű
s
i

u
.

2
.

0
6
-
7
4
/
3
1
1
-
1
0
3

0
6
-
7
4
/
3
1
2
-
8
6
4

6
2
3

7
2
0
0

D
o
m
b
ó
v
á
r
,

G
y
á
r

u
.
?
.

0
6
-
7
4
/
4
6
6
-
4
2
2

0
6
-
7
4
/
4
6
5
-
0
2
3

6
2
5

7
0
3
0

P
a
k
s
.

V
a
s
ú
t

u
.

3
.

0
6
-
7
5
/
3
1
0
-
6
7
7

0
6
-
7
5
/
4
2
1
-
5
8
8

6
2
6

7
0
9
0

T
a
m
á
s
i
.

S
p
o
r

u
.

2
.

0
6
-
7
4
/
4
7
1
-
5
2
6

0
6
-
7
4
/
4
7
1
-
1
3
0

1
0
2

8
0
0
0

S
z
é
k
e
s
f
e
h
é
r
v
á
r
,

Z
á
m
o
l
y

u
.

4
7
.

0
6
-
2
2
/
3
4
9
-
0
4
9

0
6
-
2
2
/
3
3
2
-
0
4
9

1
0
3

8
2
0
0

V
e
s
z
p
r
é
m
,

A
l
m
á
d
i

u
.

1
9
.

0
6
-
8
8
/
4
0
4
-
5
2
0

0
6
-
8
8
/
4
0
4
-
5
2
2

6
1
1

7
4
0
0

K
a
p
o
s
v
á
r
,

D
o
m
b
ó
v
á
r
i

u
.

4
.

0
6
-
8
2
/
3
1
6
-
2
3
3

0
6
-
8
2
/
3
1
5
-
5
2
8

6
1
3

7
5
0
0

N
a
g
y
a
t
á
d
,

T
a
r
a
n
y
i

u
.
i
p
a
r
t
e
l
e
p

0
6
-
8
2
/
4
5
4
-
1
8
7

0
6
-
8
2
/
4
5
4
-
1
8
8

6
1
4

8
7
0
0

M
a
r
c
a
l
i
,

S
p
o
r

u
.

2
.

0
6
-
8
5
/
4
1
0
-
1
1
4

0
6
-
8
5
/
4
1
3
-
1
1
6

6
1
5

7
5
7
0

B
a
r
c
s
.

D
a
r
á
n
y
i

u
.
2
4
.

0
6
-
8
2
/
4
6
3
-
0
6
9

0
6
-
8
2
/
4
6
3
-
0
6
9

6
1
6

8
6
3
0

B
a
l
a
t
o
n
b
o
g
l
á
r
,

K
l
a
p
k
a

u
.

1
2
.

0
6
-
8
5
/
3
5
0
-
6
4
8

0
6
-
8
5
/
3
5
1
-
4
9
3

6
1
7

8
6
4
6

B
a
l
a
t
o
n
f
e
n
y
v
e
s
,

K
ö
z
é
p

u
.

5
1
.

0
6
-
8
5
/
3
6
3
-
9
2
2

0
6
-
8
5
/
3
6
3
-
9
1
U

N
y
i
t
a

t
a
r
t
á
s

T
e
l
e
p
v
e
z
e
t
ő

h
é
t
k
ö
z
n
a
p

s
z
o
m
b
a
!

8
.
0
0
-
1
8
.
0
0

8
.
0
0
-
1
4
.
0
0

B
é
r
c
z
y

I
s
t
v
á
n

7
.
3
0
-
1
6
.
3
0

7
.
3
0
-
1
2
.
3
0

P
i
n
t
é
r

S
á
n
d
o
r
n
é

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
3
0

K
o
v
á
c
s

B
é
l
á
n
é

1
0
.
0
0
-
1
8
.
0
0

9
.
0
0
-
1
3
.
0
0

C
s
o
n
t
o
s

L
á
s
z
l
ó

8
.
0
0
-
1
7
.
0
0

8
.
0
0
-
1
2
.
0
0

K
u
t
a
s
i

J
á
n
o
s
n
é

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

8
.
0
0
-
1
3
.
0
0

T
ó
b
i
á
s

O
l
i
v
é
r

7
.
3
0
-
1
6
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

S
z
a
b
ó

E
n
d
r
e

7
.
3
0
-
1
6
.
3
0

7
.
0
0
-
1
3
.
0
0

N
a
g
y

J
á
n
o
s
n
é

7
.
0
0
-
1
7
.
0
0

7
.
0
0
-
1
3
.
0
0

S
t
o
k
k
e
r

F
e
r
e
n
c
n
é

7
.
0
0
-
1
7
.
0
0

7
.
0
0
-
1
3
.
0
0

P
l
á
z
á
r

Z
s
o
l
t

7
.
0
0
-
1
7
.
0
0

7
.
0
0
-
1
3
.
0
0

K
i
s
s

I
m
r
e

7
.
0
0
-
1
7
.
0
0

7
.
0
0
-
1
3
.
0
0

N
é
m
e
t

I
s
t
v
á
n

7
.
0
0
-
1
6
.
3
0

7
.
0
0
-
1
2
.
0
0

S
z
a
s
z
k
ó

I
b
o
l
y
a

7
.
3
0
-
1
6
.
3
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

K
e
r
e
s
z
t
e
s

J
ó
z
s
e
f
n
é

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

H
u
t
á
g
n
e
r

J
á
n
o
s
n
é

7
.
0
0
-
1
6
.
3
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

F
e
h
é
r

Z
o
l
t
á
n
n
é

7
.
0
0
-
1
6
.
3
0

8
.
0
0
-
1
2
.
0
0

B
i
s
c
h
o
f

L
á
s
z
l
ó
n
é

7
.
0
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
1
.
3
0

S
i
k
l
ó
s
i

A
t
l
a

7
.
0
0
-
1
6
.
3
0

8
.
0
0
-
1
2
.
0
0

S
z
a
t
m
á
r

I
s
t
á
n

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

V
ö
r
ö
s

L
á
s
z
l
ó

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

V
a
s
s

A
n
d
r
á
s

8
.
0
0
-
1
7
.
0
0

8
.
0
0
-
1
2
.
0
0

M
a
t
o
r
i
c
z

J
ó
z
s
e
f

8
.
0
0
-
1
6
.
0
0

8
.
0
0
-
1
2
.
0
0

N
é
m
e
t
h

C
s
a
b
a

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

H
e
n
n
e
l

A
u
r
é
l
n
é

7
.
3
0
-
1
7
.
0
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

S
z
a
b
a
d
i

J
ó
z
s
e
f

7
.
3
0
-
1
6
.
3
0

7
.
3
0
-
1
3
.
0
0

S
z
m
o
d
i
c
s

J
á
n
o
s

7
.
3
0
-
1
6
.
3
0

7
.
3
0
-
1
2
.
0
0

F
a
r
k
a
s

G
y
u
l
a

v

v

v

v
v
v

v

v

v


:
p

´

Å

-

0

l(
,

-(
,

(

C¯

o

i0

O
A Oa¯káCsO|ás O|yan nOOO ,
ana||ya| n| | | Ók lO| l| k a| nasz-
nOsan a szaOaO OajukaL |a-
gyan szÓ agy ¯Óg| Óp|lÓsű
názOan |Óvő, vszOny|ag u¡
|akás|Ó|, nÓn ugyassÓgga| Ós
agy szaksza|ű ulnulalÓ O| ¯lO-
káOan agÓszan nag|apő
a¯aOnÓnyakal Ó¯nalunk a| , na
k|saOO ¡ av|lásOk¯a, nűszak Ós
aszlÓl|ka CÓ|u la| u¡|lásOk|a,
asal|ag álÓp|lÓs vagy OaÓp|lÓ-
s| nunkák|a karu| sO¯
A Oa¯káCsO|ás ugyanakkO¯ ¡Ó
szÓ|akOzás | s, nagaO¡a a ¡Ó|
vÓgzall nunka O¯OnÓl, ana|y-
nak a¯aOnÓnyÓl napOnla |ál-
nal¡uk Ós
-
CsOOá|nalj uk¨, á| la a
pÓnzl laka¯|lnalunk nag, nan
ulO|sÓsO|Oan paO|g luggala·
n|lnal¡uk nagunkal az |pa¯O-
sOklÓ|, ak|k|a OzOny sOkszO|
nalakg ka| | vá¯n Ós asal|ag
akkO¯ |s n áOa
A szakuz|alakOan, a Oa|káCs·
Ós Óp|lőanyag-á¯unázakOan az
aza¯nasla| n|nOan szuksÓgas
anyagOl Ós sza|szánOl Oa-
sza|aznal. A nagla| a| ő sza¯·
szán Ós a | a| kasaOÓs azOnOan
nÓg nan n nOan |a| lÓl| anu|
szuksÓg van az a| apOs a| őkÓ·
sz|lÓs¯a, Ós nÓ| ku|Oznalal|anak
azOk az a|an| szaksna¯alak,
anayak nagnulal|ák, nOgyan
ka|| a nunkál a|vÓgazn| Ós
n ¯a ka| | annak sO¯án ugya| n .
ÜBvB2B¡ő
A Cs ná| O MagaO sO¯Ozal kO·
lala a gyakO¯|alOan szánla-
|anszO¯ kp¯ÓOá|l, nasznOs
Ol|alakan Ós nasla¯lOgásOkOn
ka¯aszlu| nulal¡a nag, nl
nOgyan Cs ná| ¡unk A kOnyv
|ÓpÓs¯ő| ÓpÓs¯a, áO¯ákka| Ós
szOvagas ¯Ószakka| |sna|lal
az agyas nűvaalakal.
Szerszám


Nehézségi fok
l l l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkaidő (pl. 4 óra/m2)
A agyÓ¯la|nű ¡a|O|Ósakka|
azOnna| la|nÓ|nalő, nOgy agy-
agy nűva|alnÓ n||yan nanÓz-
sÓg lOk¯a, nakkO¯a a|ők|la|·
lÓs¯a Ós nanny nunkaiOő|a
ka|| szánlanunk, n||yan sza¯-
szánOk|a van szuksÓgunk.
A jelek magyarázata:
1 . nehézségi fok - C|yan
nunkák, ana|yakal gyakO¯|al·
|anOk |s a| luOnak vÓgazn .
Csak CsakÓ|y kÓzugyassÓg¯a
van szuksÓg.
2. nehézségi fok - C|yan
nunkák, anayak nagk|ván|ák
a sza¯szánOkka| Ós anyagOk-
ka| sza¯zall gyakO||alOl. Ál| a-
gOs kÓzugyassÓg¯a van szuk-
sÓg
3. nehézségi fok - Lzaknaz
a nunkáknOz szakna sznlű
gyakO¯|al¯a Ós ál|agOn la| u|
kÓzugyassÓg¯a van szuksÓg.
1. fokú erőkifejtés - rOnnyű
¦z|ka nunka, ana|yal Oá|k
kÓnya|nasan a| luO vÓgazn .
2. fokú erőkifejtés - C|yan
nunkák, ana|yak OzOnyOs
lasl a¯ők|la|lÓsl |gÓnya| nak
3. fokú erőkifejtés - C|yan
a|ős aza¯nasla|aknak vaÓ
nu¤kák, akk nan ¯aOnak
vssza a nahÓz lz|ka nun-
kálÓ| .
Törények,
rendeletek,
környezetvédelem
A | | alÓkas Óp|lÓsugy nalÓ-
sagOk la¡ÓkOzlalasa sza| nl
a sulőkananCa vagy a ka|l|
kanOa||Ó sz| | a|O Óp|lnÓnynak
n|nősu| , Ós azÓ|l Óp|lÓsa nan
n|nO|g angaOÓ|ynanlas.
1aknlalla| azOnOan a||a,
nOgy aOOan az asalOan ks-
nÓ|alű Ópu|al |Ólas|lÓsÓ|ő| van
szÓ, ana|yal |aaOasu| a OOk-
|Ok Ós a lak lOOOny||a a| s
laka|nak, Ó¯Oanas a na|y||ag
| | |alÓkas Óp|lÓsugy| n vala|na|
nagÓ|Oak|őOn| , vajOn szuksÓg
van-a építési engedély Oa-
sza|zÓsÓ|a.
|a az angaOÓ|yl nagk|van|ak,
akkO| Oa ka|| nyu|lan|
A g| | azőkanOa|lÓk Ós a su-
lőkananCÓk asal|ag ké­
ményseprő-felügyeletet
gÓnya|nak.
CÓ|sza|ű az Óp|lkazÓs nag-
kazOÓsa a|őll kÓnÓnysap-
|őnklő| nagluOn az aOOll
la|u|alan Ó|vÓnyas a|¡a|as
|Ósz|ala l
|a a la|vOa vall |Ólas|lnÓnyl
- pÓ|Oau| a la|lÓla azall lus-
lO| Ós vagy szagk OOCsalas
n|all - a|ava a| | anÓ|zÓssa|
lOgaO|ak, a v la lOOOny|a a|-
ka|u|nalal|an.
Û2BkISmBrB¡
A füst a szomszéd kertjébe száll
' |yankO| a |anOÓszal nalÓsag
nagl|lnal|a a ka¯l kanOa| Ó
naszna|alal
M |s nOzza|a|u|nalunk a kör­
nyezetvédelem sza¤pOnl|a|-
nak ÓnÓnyas|lÓsÓnaz
A ka|l| kanOa| | Ó sann|kÓppan
san lak|nlnalő O|CsÓ szanÓl-
Ógalő Oa|anOazÓsnak
L|sősO|Oan a||a ugya| ¡unk,
nOgy a luza| őanyagOa na ka-
|u||anak nűamyag la|gyak.
A nűanyag vagy a sz|nas
pap||nu| |aOÓk a| ÓgalÓsa sO|an
a|ősan nÓ|gaző ka¯Osanya-
gOk ka|alkaznak.
1uza|őanyagkÓnl azÓ|l Csak
pap||l, lal vagy szanal nasz-
na|¡unk.
A megfel el ő hely
ki választása
¯
A la| a | |las| na|y kÓ|OÓsÓl nan
szaOaO na||Ókasnak lak|nlan .
SzÓp, na a g| | |aző na||all
la¯aOÓ|yas la a||, Ós annak
a|nyÓkaOan u| nalunk
A g¯ | | sulÓsnaz gyak|an n|vunk
vanOÓgakal |s, azÓ|l a ka|l
g| | | aző kO|u| nagy|unk |ag-
a| aOO 1 O n¯ na|yal az u|őa|-
ka|nalOssagOknak
A g¯ | | azől ugy na|yazzuk a| ,
nOgy a lusl na sza|||On, a lO|-
|Ósag paO g na suga|OzzOn
az u|őna|yak la|Ó
Í
gy környezetbarát
Nan lu| ka||anas, |a a
szÓp nya| napOl a luslO|ő
g¯i|| aző Ós a kO|u|Olla za-
|OngÓ la|sasag | a|na|a la-
sz lOnk|a A g| | | aző na-
|yÓnak nagva|aszlasana|
vagyuk l|gya|anOa a nya-
|On va|nalÓ szÓ|||anyl.
|OnlOs, nOgy a lusl aka-
Oa|yla| anu| luO¡On la|la|Ó
sza| | n A szOnszÓO la|kal
sOvÓnnya| , OOk|Okka| vagy
vÓOőla| | a| |anal nagvÓOan
a za¡lÓ| .
d
Grillezés kellemes köryezetben
A kerti grillező természetesen
a teraszon vagy már korábban
kialakított pihenőhelyen is
elhelyezhető.
Ily módon kihasználjuk a már
meglévő ülőalkalmatosságo­
kat is.
További lehetőség egy hor­
dozható grillező használata.
Ezzel nem vagyunk kitéve
a szélnek és B esőnek.
Tetszés sze ri nt mehetünk
a teraszra vagy a kertbe, hisz
a grillezőkellékek könnyen
áthelyezhetők bárhová.
Szépen mutat a komplett nyári
konyha, ezzel a főzés-sütés
szagát és zajait is kitelepíthet­
jük a szabadba.
Meglévő grillezőnket akár bele
is építhetjük.
Aki kedveli a kínai konyhát,
wok-ot (ázsiai serpenyőt) is
használhat.
A nyári konyhában fantáziánk
szabadon szárnyalhat
Kölcsönzött
építőgépekkel
könnyebb a munka
Sok munkához olyan berende­
zésekre van szükség, amelyek
beszerzése csak gyakori hasz­
nálat esetén fizetődik ki. Még­
sem lenne célszerű alkalma­
zásukról lemondanunk, hiszen
azokkal sokkal könnyebben
végezhető el a munka. Min­
denhol találunk olyan cégeket,
barkácsboltokat ahol ezeket
a berendezéseket kölcsönözni
lehet. P árak a helyi szükség­
lettől és a kölcsönzés időtar­
tamától függenek.
A munka megkezdése előtt
tehát érdemes tájékozódni.
Kölcsönzéssei megtakarítható
az olyan gépek beszerzése,
amelyekre csak ritkán van
szükségünk, és mégsem kell
elképzeléseinket meglévő
gép- és szerszámállomá­
nyunkhoz igazítani.
1 A cölöpök és oszlopok be­
süllyesztéséhez szükséges
lyukak fúrásához különböző
átmérőjű, motoros hajtású
talajfúrókat lehet kölcsö­
nözni. Ezek kezelése két
személyt igényel.
2 A betonkeverő gépeket
pl. egy alaplap betonjának
megkeveréséhez vagy na­
gyobb mennyiségű habarcs
elkészítéséhez használhatjuk.
ZÛÛvagy ¬ÛÛV-os, háromfázi­
sú hálózathoz csatlakoztatható
kivitelben kaphatók.
Kölcsönzésük előtt azonban
nézzük meg, hogy hálózatunk
elbírja-e ezeknek a gépeknek
a terhelését.
2
3
3 A kölcsönző cégek kínálatá­
ban egyszerűbb eszközök, pl.
talicskák is megtalálhatók.
Ezek korszerűbb változata a
motoros talicska, amely első­
sorban lejtős terepen könnyíti
meg a munkát.
4 Terméskövek lerakásakor
rendszerint azok vágása sem
kerülhető el. P elektromos
kőfűrész tisztán, pontosan
9
5
ö
vág. A gépet vízvezetékre kell
catlakoztatni. P enyhe vízsu­
gár megköti a kőport, és
egyúttal a fűrészlapot is hűti.
Fontos, hogy használat előtt
megnézzük, hogy hálózatunk
elbírja-e a gépek terhelését.
b A talaj felületének burkolá­
sára gyakran használunk be­
tonlapokat. A kőhasítógép
hosszú karjával a pontos mé-
T U
|al|a vágás nan |a| anl gO¤OOl.
A gÓpal azOnOan la' lÓl|anu|
a|ős|lsuk a la|a|nOz!
6 A a|apzal lOnO||lÓsÓ|a agy
sO| ku|OnOOző nÓ|alű
lapvibrátor á' | |anOa| kazÓ-
sunk|a. Lzak a gÓpak lOOO-
ny|a Oanznuzanűak.
!OnO|, sina la|u|alal á| | |lanak
a| ő. A a|apzal nÓg a|ősaOO
lOnO||lÓsÓ|a az ugynavazall
OOngO| őOÓka a| ka| nas.
7 |O| OnOzgalásnOz Ós la|ap-
|anOazÓsnaz CÓ|sza|ű agy
ki sméretű tológépet kO|CsO-
¤Ozni.
8-9 NagyOOO lO|Ok|ana'Ós|
nunkáknOz nÓ| ku'Oznalal'a¤ak
a k s kotrógépek.
|a naggOnOO||uk, nOgy agy
1 z n´·as g¯ | |aző k|a'ak|lásá·
nOz / . . . 1 O n` ¦O|Oal ka|| k ·
ana| n , Oa|ál|uk, nOgy agy
|yan gÓp|a la|lÓl|anu| szuksÓg
van. A kaskany |apál ásás¯a ð
va|Ó, a kOzapas kanÓny la'a·
|OknOz, a szÓ|as |apálla| paO g
a | aza anyagOl |anal gyO|san
kana| n .
Jó tanács
Lzakal a na|nyÓla|pas
aszkOzOkal azOnOan Csak
akkO| vgyuk Oa a ka|lOa,
na a la|a| szá|az, na|l a
aza la|a|Oan nÓ|y nyOnO-
kal nagynak.
BricoStore barkácsáruházak:
BRKC
BricoStore Törökbálint
2045 Törökbálint, Torbágy u. 4. Tel. : 60/592-592 Fax: 23/512-513
BricoStore Budakalász
2011 Budakalász, Omszk park 2. Tel.: 26/542-542 Fax: 26/542-500
BricoStore Győr
9012 Győr, Zsigmond krály U. 21. Tel. : 96/510-510 Fax: 96/510-512
BricoStore Fót
2151 Fót, Fehérkő út 2. Tel. : 27/537-400 Fax: 27/537-401
Beton
A beton ¡Ó| la|na| |alő Ós la¯-
lÓs, a2Ó|l gyak|an nas2na| |uk
a| apO2as ¤unkaknO2, ¤ag-
la|a|ő anyag laOő|apOknO2 s.
1 A OalOn v|2 Ós Ca¤anl ka·
va|Óka, a¤a|yna2 nO¤Ok,
kav Cs, sÓOa¯ vagy kő2u2a|Ók
aOa|ÓkOl aOunk A OalOn mi ­
nösége a2 a| ka| ¤a2Oll Ca-
¤aml l|pusam k|vu| OOnlőan
a2 agyas a|kOlÓk kava¯Ós
a|anyalÓ lugg.
2 A Ca¤anl ¯anOs2a||nl bö kg·
Os 2sakOkOan kapnalÓ /| la| a·
Oan a v|| agOss2u¯ka pO¯l|anO-
Ca¤anlal nas2na| j uk. A Ca-
¤anl2sakOkOn |alnalÓ zbö,
3bö, 4bö·as s2a¤Ok a Ca¤anl
s2 |a¯Osagal ¡a|O| k, a2 a2 ulan
kOvalka2ő J O, zö, 4ö·as |a| 2Ós
paOg a2 agyÓO ő|| a¤Óny ¦kO-
nÓsa|ak, pa¯nya slO. ) s2a2a·
|Óka|anyal a Ca¤amlOan.
A ku|OnOO2ő s2|nű 2sakOkOn
a2 Os2la|yO2as ¤a| | all a
zb nap a| la|lÓva| a| Ó¯nalő,
N/¤¤
²
-Oan ¤agaOOll ml nl ­
málls keménységre ula| Ó
¡a| O| Ós s ¤agla| a| nalÓ
A ¤agla| a ő ¤ nősÓg kva-
|as2lasa |Ólas|l¤Ónyunk va¯-
nalÓ la¯na ÓsÓlő lugg.
A aOa|ÓkanyagOk ¤anny sÓ-
ga (1 O, zö, 4ö %) Ós la¡la|a
ÅnyBgISmBrB¡
nala¯O22a ¤ag a OalOn ku|On-
OO2ő mlnöségl osztályait.
|agya' |Ó a|apO2asOknO2,
a|ap|apOk kÓs2|lÓsÓna2 a kO·
valka2ő kava¯Ós a¯any nas2-
na|nalÓ. ö . . b ¯Ós2 ¦4ö % nO-
¤OkOÓ| Ós öö % kO2apas
s2a¤Csa¤Ó¯alű kavCsOÓ|
vagy 2u2OllkőOő| a| | Ó) aOa|Ók-
anyag¯a 1 ¯Ós2 Ca¤anlal s2a-
¤|lsunk. ' |yan kava¯Ós| a¯any
¤a| |all 1 ¤` OalOmnO2 kO.
z/ö kg Ca¤anl¯a Ós J J zb L
nO¤OkOs kavCs¯a van s2uksÓg
T T
3 UalOnl kÓs2an s |anal nO-
2al m . A ¯anOa| ÓsnÓ| ¤ag ka||
aOnunk, ¤Ogy ¤ yan CÓ|¯a
k|van|uk a2l la||as2na| n| , Ós
nO22avalő agasan k ka| | s2a-
¤|lanunk a s2uksÓgas ¤any-
ny sÓgal.
Jó tanács
A OalOn kava|ÓsÓna2 a | a·
nalő |agkavasaOO v|2al
nas2na| |uk la|. A Ca¤anl
k ka¤ÓnyaOÓsakO| vagy-
|ag Csak a v|2 agy ¯Ós2a
kOlőOk |a, a ¤a|aOÓk Oő·
va| a| pa¯O|Og. A a| pa¯O| -
gas ulan k s u|agak ¤a-
|aOnak v| ss2a, a¤a|yak
|al¯anyOsan OalO|yasO'¡ak
a OalOn s2 | a¯Osagal.
ÒkO|s2aOa|ykÓnl a| lOgaO-
nalÓ, nOgy 4 ¯Ós2 Ca-
¤anl¯a 1 ¯Ós2 v2al s2a·
¤|lva a la||as v|2¤anny ·
sÓg vagy ag |akOlőO|k.
TZ
Előre gyártott
betonel emek
1 A pa| k|na|alaOan a ¤ű-
kOvak ¤a| | all az előre gyár­
tott betonelemek s ¤agla-
|a|nalÓk.
2 1Ó¯Ou¯kO|alnak a OalOn|apO
kOn ¦l. a 18. oldalon) k|vu| ku·
|OnOOző a|aku beton burko­
lóelemek |s ¤agla|a| őak.
A naOa¯Cs· vagy nO¤OkagyOa
la<lalall H a|aku, ¤Ónsa¡l a|a·
ku vagy IOgazOllan kapCsO|Ó-
OÓ |OO¤Ok lana¯O|¯Ó Ou¯kO|a|Ol
aOnak.
3-4 A gyapnaz kapCsO| ÓOÓ
szagÓ|yaknaz vagy |ÓpCső<nOz
ku| OnOOző szegélylapok kap-
nalÓk.
5 |a a g¯ ' azőnOz al|a¯Ól
aka|unk k a|ak|lan , áthidalót
ka|| OaÓp|lanunk L¯¯a a CÓ|¯a
nauCsak aCÓ|OalÓlas OalOn-
ga¯anOal va|aszlnalunk, na·
na¤ vasOalOn ¤agga| a|ős|
lall lÓg| a vagy kOnnyűOalOn
a| a¤akal | s.
ö A OalOnOÓ| kÓsz|lall ka¯ak
korongak vagy csövek, p| .
aszla| | aOnak | s naszna| nalÓk.
A aO|an |alnalÓ lO|O|lOll, |va| l
V a|aku a| a¤ak ¤agla| a| őak a
g| | |aző kÓ¤ÓnyÓnak la|ső
|aza¯asa¯a.
Tégl ák és egyéb
fal azóelemek
A lO|ga| O¤Oan |Óvő | aglOOO
la| azÓa|a¤ szabványos elő­
írás sza||nl kÓszu| . Lnnak
Z
3
az az a' őnya, nOgy a ku|OnOO·
ző lO|¤alu¤u, sől kuOnOOző
anyagu a| a¤ak agy¤assa| s
kO¤O| na nalÓk.
A szaOvanyOs IO¯¤alu¤Ok
a kOvalkazők.
Keskeny formátum:
z4 C¤ nOsszu, J J , b C¤ szÓ|as
Ós b, z C¤ ¤agas 1 6 lÓg|asO|
aO 1 ¤ ¤agas la|al.
b
ô
Normál formátum:
z4 x J J ,b x 7, 1 C¤ ¦J ¤ ¤a·
gas la|nOz 1 z lÓg|asO¯ ka||) .
2 x keskeny formátum:
z4 x J J ,b x 1 1 ,3 C¤
¦J ¤ ¤agas la|nOz b lÓg|a-
sO| ka| | ) .
3 x keskeny formátum:
z4 x 1 7, b x J J , 3 C¤
¦J ¤ ¤agas la|nOz sz|nlÓn
b lÓg|asO¯ ka| | )
BURCOLQR® Burkolati Rendszer: Kerti építmények
A WIENERBERGER 1eglaipari Rt. BURCOLOR• fantázia­
nevű term�k<·saládja szép, természetes, jó kiegészítő hő- és
hangszigetelő, könnyen variálható, krcatívan alkalmazható és
id6tálló burkolati rendszer.
Az égel ett kerámia burkoló- és klinkertéglák természetes
alapanyaguk nivén jól iÎleszkednek a tájba, annak rc-zcvc
vaInak. A BURCOLOR"-ból készült kerítések hasznábtával
egyedi külsejü, esztétikus és időtálló építmény húzható az
épület köré, amcIy természetes színei révén bármilyen
környezetben jól mutat.
Szintén fontos, hogy a kerti építmények IanlaIuk, |ugusok,
ülökék, virágtartók, kerti grill - a s··¡ n··vcnyck mell.-tt
eszIétikai élményt nyújtsanak. Amennyiben BURCOLOR•
cIcmckct használ fel kémény építéséhez, biztos lehet benne,
hogy a ház a régi szc¡ idők hangulatát idézi.
Manapság egyre divatosabbá válik, hogy nemcsak külső
falfelületek díszítésére használják a BURCOLOR- burkoló- cs
klinkertéglákat, hanem a belső tér egy-egy részét - a pincét,
a konyhct vagy a kandallót - teszik vcl e hangu!tosahba.
Amikor a funkcionalitás mellett az esztétikum is fontos
szempon t, a khővült termékválasztékkal kapható WOLO
Burkolati Rendszer az ideális választás.
A rendszer több mint negyvenfél e homlokzati és térburkoló
téglat tartalmaz, melynek egy része Magyarországon, Mező­
túron, másik része Bclgiumban és Németországban készüL
A BURCOLOR• Burkolati Rendszer elemei látványos
építészeti mcgoldásokat Iinálnak mindazoknak, akik a termé­
szetbe anyaguknál és szinüknél fogva kiválóan illő burkoló­
anyagokatválasztják.
T4
Ehhez a munkához ajánljuk
a Betonozás, falazás,
vakolás, burkolás
c. könyünket!
A |a2a ka|askaOa| a¤Oan a2
Óp|lőanyag·la|apakan kapnalÓ
lÓg|ák, va|a¤nl kÓ2| la|a2Ó·
O OkkOk Ós vá|as2la||apOk
¡a||a¤2ő aOalal la¯la|¤a2Ó
kala|ÓgusOk a |aglOOO a|aOÓ·
ná' ¤agla|á|nalÓk.
Tégla
A nO|¤á| lÓg| a agyagOÓ| kÓ·
s2u| , a¤a|yna2 nO¤OkOl Ós
O|2OnyOs vagys2a¯akal aOa·
gO| nak LOOő' a nya¯s ¤as2·
s2áOÓ| sa¡lO|ÓgÓppa| lÓg|a|ap
ka¯as2l¤als2alű ¯uOa| sa¡lO|·
nak, a¤a|yal agy spaCiá| s
vágÓOa|anOa2Ós sag|lsÓgÓva|
az a|ő|¯ásnak ¤agla| a| ő Oa¯a·
OOk¯a vágnak. A lÓg|ákal s2á·
¯|lás ulán Ógal k. A nO¯¤á|
lÓg|ákOa a naOvassÓg OanalO|,
a2Ó¯l a lagy a| |an vakO|al|Ó·
lagga| vagy lÓg|aOu|kO|alla|
ka' | vÓOan .
A Óp|lka2Ósakan a nO|¤á|
lÓg|ák ¤a| | all lu|nyO¤Ó|Ós2l
ku|OnOO2ő a|aku u¯agakka|
a||álOll ¦¯áCsOs, ¤Ónsa|l) lÓg·
|ákal nas2ná| nak. L22a| ¡a| an·
lősan CsOkkanlnalő a lÓg| ák
su| ya Ós a la nas2ná|l nya¯s·
anyag |s. A naza| Óp|lőanyag·
la|apakan k|s· Ós nagy¤Ó¯alű
lO¤O| lÓgák, ¤agas'lOll kavÓs
|yuku lÓg|ák, kallős ¤Ó¯alű
kavÓs Ós sOk |yuku lÓg ák,
va a¤ nl Uzb-Os Ós U3ö·as
kÓ2 la|a2ÓO|OkkOk Ós ö, | |
J 0 C¤ vaslagságu vá|as2la|a-
pOk kapnalÓk.
Kl i nkertégla
r| | nka|Oő| ku'OnOO2ő vaslag·
ságu Ós a|aku lO¤O| lÓg|ákal,
Klinkerégla
kOva2ő apOkal Ós la|Ou¯kO|Ó
a|a¤akal kÓs2|lanak.
A k||nka| s2nlÓn agyagOÓ|
kÓs2u|, agÓs2an a2 agyag
uvagasaOÓsÓ|g Ógalik.
A lO¤O¯ lÓg| a lagyá||Ó Ós
a kO¯nya2al nalásOknak na·
gyOn |Ó| a | aná| | .
Jó tanács
|a lÓ¯Ou¯kO|alnO2 aka¯unk
k nka| |apOkal a|ka| ¤a2n| ,
vagyuk l|gya| a¤Oa, nOgy
a sOlÓl anyag a napsugá¯-
2ás nalásá¯a a¯ősan la|·
¤a|ags2 k Ós C pő nÓ|ku|
sOks2O¯ ¯á sa¤ |anal Ópn .
U¯agak Ós Oa|ső ¯apaOÓsak
a lÓg a la| nasaOásál OkO2nal·
|ák. A k| nka¯ s2|na a vO¯Oslő|
a Oa|nán ál a kÓkig Ós a laka·
lÓig la¯¡aO. A s2'na2őOÓs
lOOOny||a ¤Óg agy aOagOn
Oa|u| sa¤ agyan|alas.
A kOCka a|aku k| nka| Ou|·
kO|Óa|a¤ak ö x ö Ós ¤ax
4ö x 4ö C¤ kO2Oll ku|OnOO·
2ő lO¯¤álu¤OkOan kap|alÓk.
A OalOn Ou|kO|Óa|a¤akna2
nasOn Óan k| nka¯Oő| s kÓ·
s2|lanak ku|OnOO2ő a| aku,
agy¤ásOa kapCsO'ÓOÓ a| a·
¤akal s.
A b C¤·nÓ| vaslagaOO
k| nka|Ou¯kOalOn agyÓOkÓnl
¤á¯ s2a¤Ó|ygÓpkOCsik |s
kO2|akaO|alnak.
Mészhomok tégla
A ¤Ós2|O¤Ok lÓg|a ő|O|l,
Ógalall ¤Ós2, nO¤Ok Ós v|2
kava¯ÓkÓOő| kÓs2u|. A ¤Ós2
a kÓs2|lÓs lO|ya¤ala a|all
,,¤agO|lÓO| k¨ .
A lO¤O||lall Ós a lO¯¤á2Oll
kava¯Ókal lO|¯Ó gő22a| s2. |á|·
O|lják. A lÓg|ák a k| | nka¯¯a|
a||anlÓlOan ¤inO|g a2OnOs
¤Ó|alűak Ós pOnlOs, Ó|as Ó| a k
vannak. A ¤Ós2nO¤Ok lÓg| a
lagyá| | Ó, s2 |á¯Osága Ós la¯lÓs·
sága ¡Ó. A ¤Ós2nO¤Ok lÓg|ák
lO¤O| vagy |yukas kvla|Oan
�--
•••
•••
••••
Mészhomok tégla
kapnalÓk. A szaOvanyOs lO|-
¤alu¤Ok. 3ö x 1 4, b O¤,
z4 x 3ö O¤, z4 x 1 7, b O¤ Ós
z4 x 1 1 , b O¤, a ¤agassag
¤ nOg 1 1 , 3 O0
A ¤ÓsznO¤Ok lÓg| ak a k n-
ka|lÓg|aknOz nasOn|Óan vakO·
'al|an la| azalOk kÓsz|lÓsÓ|a s
a|ka|¤asak, a lÓg|ak a||anOa-
zÓsÓva|, a kOlÓs k a| ak|lasava|
va|lOzalOs ¤| nlazalOkal |anal
|Ól|anOzn| .
Könnyübeton falazóelemek
A kOnnyűOalOn la|azÓa|a¤ak
kOlőanyaga ¤Ósz vagy Oa-
¤anl, a¤a|ynaz kOnnyű anya·
gO<al, p| naOkOval, kOnÓ-
vagy |avasa|akOl, lulal vagy
lÓg|alO¯¤a|Ókal kava|nak
A la|azÓa|a0aknak az aOa|Ók-
anyaglÓ| luggőan ku' OnOOző
lO¤aguk van. A kOnnyűOalOn
la'aÓa|a0akal lOOOny |a kÓl
vagy na|O¤ ka¤|as, u|agas
kv|la|Oan kÓsz|l k. 1O0O| kv|-
la|Oan 1 1 ,b x 1 1 ,b x z4ö O0
Ós 1 1 , b x 3ö x 49 O¤ kOzOll
OllÓ|a lO|¤alu0 kapnalÓ.
A 1 7, b, z4, 3ö, 3ö,b O¤ la|-
vaslagsagOknOz va|Ó u|agas
la|azÓa|a¤a< 0agassaga
¤|nO|g z3, b O0 aza< z4
Ós 49 O¤ <OzOll| nOsszusag·
Oan kapnalÓk [|. ¤Óg a 34.
oldalt s)
Jó tanács
Na |¡aO|unk ¤ag a ku|On·
lÓ|a ¤Ó|alű la|azÓa|a¤ak
|allan. A a|ak Ós az anyag
|anOk|vu| va|lOzalOs 'ahal,
Oa az Osszas la|azÓa|a¤-
nak kOzOs szaOvany¤Ó·
|ala van. A ¤Ó|al Ós az
a|ak ugy van agy¤assa|
OsszanangO|va, nOgy ku·
|OmOOző ¤Ó|alű a a¤akka|
s OO|gOznalunk anyag-
vaszlasÓg nÓ|ku|
Pórusbeton, a
könnyü építőanyag
A pórusbeton kOnnyű Ós
sOklÓ|akÓppan ¤ag¤umka|-
nalÓ
A pÓ|usOalOn gya|lasa sO¯an
nO¤OkOl, Oa¤anlal, ¤aszal Ós
vzal kava|nak Ossza, ¤a¡O a
kava|Ókal najlÓgaz <|sÓ|alÓ-
Oan lO|¤akOa Onl k. A na|lÓ-
gaz |angalag k|s |avagőpÓ¯usl
nOz |Ól¯a, allő| va| k a la|azÓ·
a|a0 kOnnyűvÓ. A O|OkkOkal
vÓgu| gőzza| sz | a|O|l¡ak.
A pÓ|usOalOnnak az az a|őnya,
nOgy kOzOnsÓgas lű|Óssza|,
|aspO||ya| vagy |asza|őva| s
Tb
0ag¤unka|nalÓ. A anyag
nyO¤Ósz a|Osaga annak a| |a-
nÓ|a nagyOn ¡Ó, lana|v sa| ő
vagy na¤ lana|v sa| ő la|aknOz
agya|anl a| ka| ¤as.
A pÓ|usOalOn Osak kavÓs naO·
vassÓgal vasz la| , azÓ|l na¤
lagyÓ|zÓkany AOOan az asal-
Oan, na az a|a¤ak la¯lÓsan k
vannak lÓva az aső Ós lagy
nalasanak, OÓ|sza|ű azOkal
vakO|alla| vagy lagya||Ó Ou|-
kO|Ó|apOkka| vÓOan
A pÓ|usOalOn éghetetlen Ós
a kvla| ¤ nősÓgÓlő| luggőan
tűzálló s, a¤ agy ka|l
g| 'azőknOz szanl Óp|lőanyag-
na| ku|OnOsan lOnlOs. A pÓ-
|usOalOn a O' N 4 1 öz sza||nl
az A 1 Oszla|yu na0 Ógnalő
Óp|lőamyagOk kalagÓ|a¡aOa
la|lOz k
A pÓ|usOalOn sOklÓ|a 0Ó|al-
Oan Ós nyO¤Ósz||a|Osagga|
kapnalÓ. A szaOvany¤Ó|a-
lakal az bö O¤ nOsszu,
zb O¤ ¤agas Ós 7, b/1 ö/1 z, b/
1 b/1 /, b/zö/zb/3ö/3/, b O¤
vaslag |apOk a|kOl¡ak |a na¤
aka|unk lu| sOkal lű|Ósza| n ,
OÓ|sza|ű azaknak a 0Ó|alak·
nak az a|ap¡an la|vazn rap-
nalÓk spaO|a| |s ¤Ó|alak s,
a¤a|yak a|ka|¤asak a g| | | aző
¤a||all| |a|akÓna|y Óp|lÓsÓ|a.
Lzak nOsszusaga öz, b O0,
¤agassaga zb O¤, vaslagsa-
ga paO g b/7,b/1 ö/1 z, b/1 b/1 7, b
/zö O¤ ' anal. /,b/1 ö/1 z, b O¤
vaslagsagOan 0Óg 7b O¤
nOsszu Ós bö O¤ ¤agas pÓ·
|usOalOn a|a¤ak s |Ólaznak,
a¤a|ya< ku|OnOsan ¡Ó| nasz-
na|nalÓk 0unka|apOk vagy
pO|OOk kÓsz|lÓsÓ|a.
Ua'lÓ| Ós ku| lÓ| naszna|al|a
spaOa| s |agaszlÓ< a| | nak
T O
Pórsbeton falazóelemek
¯anOa|kazÓsunk|a, aua|yakal
k|nyOuÓpa||OnOkOan vagy
vOO|OkOan lO|ga|naznak.
A vakO|al Ós a nÓ|ya|apOzÓ
k|va|asz|asakO| vagyuk l|gya-
|auOa a pÓ|usOa|On ku|OnOs
aOO||saga|l.
Lgysza|űOO |OgzilÓsaknaz
a|aganOő a nÓgyÓ|ű szOg, Oa
spaC|a||s pÓ¯usOa|On·|| p| kka|
a|ősaOO a |Ogz|lÓs.
Habarcs
1 Óg' aOÓ| kÓszu|| Óp||nÓnyak
lÓg a|nak Osszaa¯ős|lÓsÓnaz
vagy sanOll |a|azÓalauak
OaagyazasanOz
falazóhabarcsra van szuksÓ·
gunk. A naOa|Cs kO|őanyag,
| nOn aOa|Ókanyag Ós v|z ka-
va|Óka. A aOa|Ókanyag a||a-
|aOan vagyas szauCsanÓia|ű
[nagy Ós kOzapas szanOsÓk-
Oő| a||Ó) nOnOk, au| agyÓO
anyagOka|, p| . nuuusz| vagy
agyagO| nan |a||a|nazna|.
Lzaka| ugyan s a kO|őanyag
nau |uO|a uagkO|n|. |ag¡OOO
az Ó| as szÓ|ű szauCsasza|ka-
za|, ||yan a lO|yan| nOuOk
vagy a OanyanOuOk.
A kO|őanyag sza¯ìn! nagku·
|OnOOz|a||uk a uÓsznaOa|CsO|,
a |av||O|| uÓsznaOa|CsO| Ós a
Canan|naOa¯CsOt A mészha­
barcs CÓ|sza¯űan uÓszn|O|a|
la| naszna|asava' kÓszu| . Lnnak
az az a|őnya, nOgy a naszal
nan ka|| uagO||an. A uÓsz-
kőOő| Óga|Óssa| nya||k az
Ógala|| uasza|. LOOő| v|z nOz·
zaaOasava| ka|alkaz|k az O||Ol|
uÓsz. A O||Ol| uaszal nag·
sza||l¡ak Ós uagő¯|k, |gy nya-
¯|k a uÓszn|O|a|O|, aua|y a
ka|askaOa|auOan kapnalÓ
A uÓsznaOa|Cs kava|Ós a|a-
nya. agy |Ósz nÓsznO¯a| Ós
na|Ou·nÓgy ¯Ósz nOuOk. A
nÓsznaOa|Cs |uga| uas, nan
kauÓnyaO| k lu| gyO¯san, |gy
¯apaOÓsak Csak |||kan a|aku|-
nak k|.
L| sősO|Oan Oa|ső |a|aknOz
naszna�juk. A cementhabarcs
azza| szauOan nagyOn gyO¯·
san nagkOl. Sz||a¯Osaga nagy,
Oa zsugO|OOas¯a Ós ¯apaOÓs|a
na¡|anOs. A Cauan| Ós nOuOk
a¯anya 1 . 4. A naOa¯Cs ninO|g
O|yan sz |a|O |agyan, nnl az
az anyag, ana|ynak OsszakO-
lÓsÓ¯a naszna| juk.
A CananlnaOa|Cs la¯na| | Ós
naOvassÓgnak klall la|aknOz
a|ka|nas.
A |aggyak|aOOan naszna|l
javított mészhabarcs: kÓ|
|Ósz uÓsznO|alOÓ| , agy |Ósz
CauanlOő| Ós nyO|C ¯Ósz nO·
uOkOÓ| kÓszu| rOzapas |a¯·
na|Ósű, naOvassÓgnak k |all
la|aknOz naszna|na|Ó A aOa·
gO|anOÓ v|z uanny| sÓga a
nOuOk v|zla¯la|na|Ó| |ugg.
A kÓsz naOa¯Csnak nagasan
|a||O¯nyOzva nag ka|| ua|aO·
n|a a vakO|Ókana|On. Ha a
kana|a| kO. 40"-Oan nag·
OOnl|uk, a naOa|Csnak | a ka||
Csuszn a.
Jó tanács
r saOO nunkaknOz nyu-
gOO|an naszna|¡unk kÓsz-
naOa|CsO|. A a|agynaz a
gya¯|Ó uagaOasa sza|n||
nanny|sÓgű v|za| ka|| nOz·
zaaOn| . Òsszakava|aÓs
u|an a naOa|Cs agy-kÓl
Ó|an a| |a| naszna|na|Ó
ua|aO.
Vakolat
A ku|ső la|akOn Ós ku| ső
uannyaza|akan a|ka|nazO||
vakO|alnak a kOva|kaző tu­
lajdonságokkal ka|| |anOa|-
kaznia.
- v|zá||Óság,
- |agy· Ós nő¤Ó|sÓk|al·
á||Óság;
- k v ¯ágzásÓ| ¤anlassÓg,
- sz|nla¯lÓság.
A la| sO¯O|lakOn k|vu| |OnlOs
- a ¡ Ó lapaOás,
÷ a sz| | á¯Oság;
- na |agyan na|| anOs a ¯apa-
OÓs|a.
A |apaOÓsak a kap| | | á| s nalás
|ÓvÓn azl OkOzzák, nOgy a v|z
OanalO| a vakO|alOa, a la|azal-
Oa, Ós allő| a la| álnaOvasaO k
A v||ágOs vakO|alOk ¡OOOan
v sszava¯ìk a nap|Ónyl, n|nl
a sOlÓlak, azÓ¯l |nkáOO az
a|őOO|a<al naszná| |uk.
A ásványi külsö vakolatok
ásvány| a¯aOalű anyagOkOÓ|
kÓszu| nak rOlőanyaguk |ava·
gőn sz |á|Ou|Ó nÓsz, niO¯au||·
kus Ós a¯ősan n O¯au| kus
¤Ósz, nÓsz Ós Cananl kava·
¯Óka, va|a¤ nl puszlán Ca¤anl
|anal A aOa|Ókanyag<Ónl
nOnO<Ol vagy nasla¯sÓgasan
a|őá| ||lOll lO|l vagy zuzOll nO-
¤OkOl kava|unk Oa| a.
Szgala|őanyagOk nOzzáaOá·
sáva| |av|lnalÓ a vakO|al v|zla·
sz|lÓ lu|a|OOnsága, Ós |gy
¤aga|őznalők a naOvassÓg
OkOzla ká|Ok. |agyásgál|Ó
sza|akal vagy ku|ső O szpa¯·
z Ós |a|laslÓkal s kava|na-
lunk Oa| a.
A Óp|lőanyag·szakuz|alakOan
szá¤Os készvakolat kapnalÓ,
ana|yak ku|lÓ| Ós Oa|lÓ¯| nasz-
ná|al|a agya|ánl a|ka|nasak.
A kÓsz na¤asvakO|al kOlő-
anyagOl, aOa|ÓkanyagOkal,
pÓ|Oáu| la|nÓskő·g¯anu|álu-
nOl, sz|nas uvagsz|| ánkOkal
vagy ¤á¯ványő¯|anÓnyl, lO·
váOOá |aslÓkal la¯la|na2.
A nűgyanla vakO'alOk kOlő-
anyaga nűgyanla
A kÓsz vakO|al á|la|áOan ná-
¯On ¯ÓlagOő| á| | . L| őszO¯
a fröcskölt al apvakolatot
nO¯O¡uk la| Lnnaz a vakO|Óna-
Oa¯CsOl a|ősan la| n|g|l|uk Ós
a vakO'Ókaná| |a| , |anOu|alas
¤OzOu|alla| a |a|¯a Csap¡uk
A a|apvakO|al |a| aOala az a|¡-
zal a| lÓ¯ő sz|vás lu|a|OOnsá-
ga nak k|agyan||lÓsa. A alsó
vakolat, ana|y a la|azal Ós
a |aOőva<O|al kOzl OsszakOlő
¯Ólag sza|apÓl lO|l Oa, lu|a|-
OOnkÓppan a laOővakO|al
nO¯OOzÓ|Ólaga
A vakO|al ku| ső nag¡a|anÓsÓl
a fedővakolat aO|a ¤ag, azl a
náz l|pusálÓ| Ós agyÓn |z|Ó-
sunklő| |uggőan ku|OnlÓ|akÓp-
pan |anal |a| nO|Oan| Ós
sl|uklu|á|n ¦l a 35. oldalt |s)
Padló- és
falburkol ó lapok
1 ru| lÓ¯ a|ka| ¤a2ásnOz na-
gyOn kaOva|lak a vO|Osas
sz|nű Ou¯kO|Ó|apOk Mázas
Ós ¤ázal|an k v| la| Oan, lÓg|a-
|ap, nÓgyzal vagy |va|l a|ak·
Oan kapnalÓk Vannak na|||lOll
Ou|kO|Ó|apOk |s, ana|ya<al
Osz|OpOk Ou|kO|ásá|a nasz·
ná|nalunk.
2 Sz nlÓn <u| lÓ¯ naszná|al|a
a| <a| ¤asak azak a |agyá| | Ó,
¤á2as Ou¯kO|Ó|apOk. A ná2za|
a|Ó|nalő, nOgy a Ou¯kO|Ó|apOk
na |agyanak Ó¯zÓ<anyak a
¤Ósz| a¯akOOás|a vagy agyÓO
szannyazőOÓsak|a.
3 A kőagyag Ou¯kO|Ó|apOknak
gránithoz hasonló szerkezetük
T ¯
Z
van. A |apOk anyaga lO0O|
Ós lagyá| | Ó, ugyanazOkOÓ|
a nya|sanyagO<OÓ| kÓszu|nak,
¤ nl a kőagyag Csatapak.
A naOvas |OőOan |anyagalő
CsuszásvaszÓ|y ¤aga| őzÓsÓ|a
Ó|Oas |a|u| alű kőagyag Ou¯kO·
|Ó|apOkal naszná|¡unk.
4 A Ou¯kO|Ó|apO< sz|nvá|asz·
lÓka gyakO||al|ag nalá¯la| an.
ru|OnOOző s2|ná¯nyaalOk,
sz|nas ¤ázak <Ozu| vá|aszl-
T d
3 4
nalunk A ¤Ó¯alak a ks ¤O·
2akOsa¤pÓ<lő| a nagy,
b0 x b0 O¤-as paO|ÓOu¯kO|Ó
|apOk|g la||aOnak.
Térburkolat
betonlapokból
A OalOn Ou¯kO|Ó|apOkka| ¤ n·
Oan ku| ső lÓ¯Ou¯kO|alná|, p .
sÓlá|ÓulOák kOvazalÓnÓ| vagy
vala¤Ónyas ka¯lak ul¡a ná|
la|á| <Oznalunk A pa¯ u¡aO·
Oan a Ou|va kav|OsOs |a| u| alű,
á|la'ánOsan s¤a|l mosott-
¯BlKÖKOlSZ8K
A legújabb térkőkornakban él U bár c>eink már sok
százez�r éve használták akövet. Kömye1etünk csinosftá·
sáoz dekoratwá tételéhez csak újabban fedeztük fel
ezen aapanyagban rejlü pádtlan lehetőségeL A legújabb
térk6kurszakot < a Kavics Beton Kft. nevével is
fémjelczheténk, ahol a kőből é adalékanyagokból titkos
receptu:a a|apjækésülnek a különböző Lérkö"·ek.Jelen
korunkban a utæa |aés gasok bejáratanak
soluzinO: díszelként szolgálnak. Bármely minta, forma� és
nfnvilcg szlntc játszi egyszerűségel létehozható, hinen a
Kavics Beton térköpalellájíl óriási játékteret ad a fanlá­
ziának. A választás nabadsága és a térkövek tartóssága -
e keuősség adja az elkéOit mí csodálatos harmónlájot.
A korszak értekeJ gyűjteménye Monoron a Kavics Beton
mint.akertében tekithetc meg, ahová minden érdekl6d6t
na neretetlel várunk. (Monor, Ady Endre út 62.)
Kavics Beton térk6 - kökorszakalkotó!
KTN1LÜ
ܱ¯1T
10.3 Budapest, Ferendek tere 2.
Tel: 06 J 483-3550, Fa: 06 J 483-3545
Honlap: ww.kavicsbeton.hu
Beton burkolólapok
Különböző felületü burkolólapok
beton ¤a||all sOklÓ a, <u| On-
OOző a| a<u, sz|nű Ós ¤ nlazalu
Ou¯kO|Ó|apOl, un. sÓlanykOval
a|||l a| ő. A 0OsOllOalOn na·
gyOm a| ka| ¤as a szaOaOOan
va|Ó |a¯akas|a, ¤a¯l agy¯Ószl
lagya| | Ó, 0as|Ószl paO g
OsuszasOzlOs.
A gránit ki skockakő-burko­
latot ulanOzzak a lÓg a ap a|a-
ku, <O¯|vas vagy nÓgyzalas
la| u al 0inlazalu, nÓgyzal
a|aku apOk.
Lzakal a |apOkal sOk<a| kOny-
nyaOOan Ós gyO¯saOOan |a
|anal ¯akn , ¤nl a k s<OOkakő·
Ou¯<O|alOl A vagOll Ós OsszO|l
OalOn|apOk az aOa|ÓkO|l ka-
vOsanyag a|ak|alÓ|, nagysa·
galÓ| Ós sz|nÓlő| luggőan ku-
|OnOOző la¯¤ÓskOva<¯a, pÓ|-
TJ
Oau| g¯an|l¯a vagy kOng|O¤a-
¯alu¤¯a a¤|Ókazlalnak
MulalÓsak az ugynavazall
doroszolt felületek s, aza<-
nÓ| a s| 0a la|u|alal a pnau¤a-
lkus vÓsőOa lall OO¯OszO|Óvas
sag|lsÓgÓva| la|Ó¯Oas|l k.
A |apOk a vO¯Oslő| a Oa¯man al
a szuika ku| OnOOző a¯nyaa-
la g, asal|ag sa¯gas OaulÓssa'
kapnalÓk.
Szigetelöanyagok
oulőka¤anOÓk Óp|lÓsÓnaz,
| | a luza|Ós <OvalkazlÓOan
la|¤a|agaOall anyagOknak
az Ógnalő anyagOklÓ| lO¯lÓnő
¤agO|znalÓ a|va|aszlasanOz
nőszgala|ő anyagOk|a van
szuksÓgunk. L¯|a OÓ||a a|ső·
sO¯Oan a 3 O¤, ö O¤ vagy
1 O O¤ vaslagsagu közetgya­
pot lapok |Onnak sza¤|lasOa
A |apOk ku| OnOOző ¤Ó¯alOan
<apnalÓk Ós a|ak¡ukal ¤Óg
nav|lÓs kOzOan s ¤agla¯l¡ak
A nő vsszava¯Ósa Ó¯OakÓOan
a |apOkal asal|ag Óp|lőpa¯
a| uIÓ| ava |s Oa |anal Ou¯kO m .
A asvanyi ¯Osl éghetetlen.
L lu|a¡OOnsaga a|apjan gOnO
nÓ|ku| a|ka|¤aznalÓ nőszga-
la ő anyagkÓnt |OnlOs azOn·
Oan, nOgy a |apOkal gOnOOsan
| | | asszuk a na|yu<¯a, nanOgy
nÓzagO< ¤a¯aO¡anak.
A asvany| ¯Osl szlgetel.
A asvany ¯OslOkOÓ| a|őszO|
lalyO| OunOal kÓszilanak, ¤a¡O
aOOő a|||l¡ak a|ő a |apOkal
Lnnak az a|¡a¯asnak kOszOn-
nalőan a ¯OslOk kOzOll sza0-
la|an k|s |Ógpa¯na kÓpzőO k,
a¤a'yak sz gala k a nől.
ZU
A asvany| ¯Os| alaktaró.
A asvany| |Os| nOsszu Óvakan
a| nagőO sza|kaza|Ó| Ós
a|ak|a|. A asvany gyapO|, | | |
az On|asz|a|| sz|ga|a|őanya·
gOk azza| szanOan |OuO|OO-
na|nak, annak kOva|kaz|ÓOan
sz|ga|a|a||an u|agak a|aku|na|·
nak k .
Szlgetelőanyag lapok
A asvany| |Os|OÓ| kÓszu||
|apOk nan sz|v|ak |a| a v|za| Ós
nem duzzadnak meg.
Lz a |u|a|OOnsaguk a szaOaO-
Oan va|Ó a|ka|nazas szau·
pOn|¡aOÓ| nagyOn |On|Os
A naOvas |avagő n|nOan |O-
vaOO| nÓ| ku| a| |uO O||unOa|n|
a sz|ga|a| ő¯Ó|agan.
rapna|Ók sz |a|O |apOk |O¯·
ua|aOan a| őa| | ||O|| szga|a|ő|a·
pOk, ugynavaza|| tűzédelmi
lapok | s.
A asvany| |Os|OkOÓ' sa||O||
|apOk nÓ¯a||a vagasa¯a Ós
a|ak||asa¯a a |anaguunka|Ó
sza|szauOk a|ka|nasak. A||Ók, Samott
p| . a su|őkauanOa a¡|a|anak
|On||ÓsÓ¯a |uza|Ós|aOnnka|
szakuz|a|akOan ku| OnOOző
a|uÓ|ő|ű |Ou||őzs| nÓ¯Oka|
|ana| kapn| .
Í
gy biztonságos
Vasa||askO| ugya|¡ unk a|·
|a, nOgy Osak azOasz|·
uan|as sz ga|a|őanyagO|
vagyunk. A u k¯OszkÓ-
p| kus ¦ nOnsagu azOasz|·
sza|ak ugyans Oa|Ó|agaz-
va |a|akÓOnak a |uOőOan
Ós su|yOs agÓszsÓgka¯O·
sOOas| OkOznak.
Samott
|a a g¯ | |azőkanOa||Ó| vagy
a su|őkauanOÓ| nagunk
aka||uk la|Óp|lan , a kauan·
Oa|Ó¯ OÓ| a| ÓsÓ¯a naszna||unk
sauO||-|Óg| akal A sanO||
kÓ|sza¯ Óga|a||, |űza||Ó agyag.
A Osa¯Ópka|ynak Óp||ÓsÓnÓ|
az a OÓ| , nOgy a nő| a |űz|Ó¯
|aaO |a.
Sütöbetét
Su|őkananOÓknÓ| Óppan a|-
|ankaző|ag, az a |On|Os nOgy
a nő a Oa|ső |Ó|Oan na¯aO¡On
L¯|a a szigetelő samott
nag|a| a ő, ana|y a ka|ynaknOz
naszna|| sanO||nOz kÓpas|
|a|a O|yan nanÓz.
A sanO|| ku| OnOOző nÓ|a|ak·
Oan Ós vas|agsagOkOan kap-
¤alÓ Lag¡OOO, na ka¤an·
OÓnk¯ő| vaz|alOl kÓsz|lunk Ós
a szakuz|al¯a O|zzuk, nOgy
a lÓg| akal Osszava|Ogassa
A samott-tégl a k|ssÓ na-
gyOOO, ¤nl a nO¯¤a| lÓg| a
Lzl a ¤Ó¯alku|OnOsÓgal la|lÓl-
|anu| sza¤ a|őll ka|| la¯lanunk,
na a |aOazalOl nO¯¤a| lÓg|ak·
OÓ' , ¤agal a ka¤anOÓl paO|g
sa¤Oll·lÓg akOÓ| aka¯juk la| -
la|azn| . ¬aszna' alOsak a
zb x 1 z O¤ ¤Ó¯alű, z O¤,
3 O¤ vagy ö, b O¤ vaslagsagu
vagy z9 x 1 ¬ x z O¤ ¤Ó¯alű
lapok |s. NagyOOO |apOk Ós
al¤ Oa| Ók |s kapnalÓk, Oa azak
naszna|ala na¤ lamaOsOs,
¤a¯l az anyaguk nagyOn ¯ Oag
Ós ¯anOk|vu| lO¯Ókany. A na-
gyOOO sa¤Oll|apOk luggő|a·
gasan na¤ la¯na|nalők.
Jó tanács
Vasa¯|askO¯ l gya|¡unk a¯¯a,
nOgy a sa¤Oll·lÓg|akOn na
|agyan na|yankÓnl |OO| ya·
sz|nű a|sz|nazőOÓs. Lz a
¯Ossz ÓgalÓs¯a ula| , a¤a|y
a|la| a ¤ nősÓg OsOkkan.
A sa¤Oll·lÓg|ak OsszakOlÓsÓ¯a
spaO a| s habarcsot ka| | nasz-
na|nunk, ¤|va| aka¯ /00 oc
nő¤Ó¯sÓk|alak s a őlO¯Ou| nal·
nak. A samotthabarcs kÓ-
szan kapnalÓ, Osakugy, ¤ nl
a lűza||Ó Oa¤anl, a¤a|y sz n·
lÓn a lűzlÓ¯Oan a| ka ¤aznalÓ.
|a|naszna|askO¯ ¤ nOkallől
v|zza| kava¯¡uk ka|aOslÓszla·
sza¯ű pÓppÓ |a a
sa¤OllnaOa¯Os nagyOn v|a-
gOs¯a sz|nazőOk, OauxlOa·
manl Ós lnO¤ kva¯OnO¤Ok
'OzzaaOasava| ¡av|lnal¡uk ¦agy
¯Ósz Oa¤anlnaz |agla|¡aOO
na¯O¤ ¯Ósz nO¤OkOl aO|unk,
ugyan s lanna|| a ¯apaOÓskÓp
zőOÓs vaszÓ|ya ) . ra¤anOa·
la¯ak a ka¯askaOa| a¤Oan a|ő¯a
gya¯lOll agysÓgOsO¤agOkOan
s kapnalÓk.
Kis fémi smeret
Az acél a|apanyaga a vas,
a¤a'y vasÓ¯OkÓnl kO¯|al|an
¤annysÓgOam naszna|nalÓ.
SzaOaOOan a nO¯¤a| aOÓ| a
naOvassÓg nalasa¯a nagyOn
gyO¯san ¤ag¯OzsOasOO k,
azÓ¯l vÓOan ka| | [A la u| alka·
za|Ósl |. ZZ old.) r¯Ó¤, n| kka| ,
vanaO u¤ OlvOzőkka| az aOÓ|·
OÓ| sza¯sza¤aOÓ|Okal Ós ¯Ozs·
Oa¤anlas aOÓ|Okal |anal a| ő·
a| | |lan .
A aOÓ|l a lOOO lÓ¤aknaz
nasOn|Óan |a¤azak
¦ 1 /J 0 . . J 00 ¤¤J , va a¤ ¤l
sOklÓ|a lO¤O¯ Ós u¯agas p¯Ol |
a|ak¡aOan nOzzak lO¯ga|O¤Oa.
kapnalÓk kO¯, lÓg|a|ap Ós
nÓgyzal ka¯aszl¤alszalű ¯u-
Oak, OsOvak, '-, U·, 1· Ós
| · OO¤Ok. A¡lÓk Ós aO|akOk
gya¯lasanOz sza¤Os spaO a| | s
p¯Ol | |s ¯anOa|kazÓs¯a a| | Van-
nak OO¯OazOll |a¤azak ¦p' .
kazan|a¤az) a OsuszasOzlOs
|a¦aOÓsak OÓ|¡a¯a, lOvaOOa
pa¯lO¯a|l |a¤azak s. A aOÓ
nagyOn sOkO|Oa|uan a| ka ·
¤aznalÓ. az agysza¯ű szaglő|
a lO¯Onynazak lana¯vsa|ő
amyagag agya¯anl. AOÓ|a a·
¤akal vaska¯askaOÓsakOam
vagy |akalOs¤űna|yakOan
|anal Oasza¯azn| A Óp|lőpa¯·
Oan az aOÓ|l vasOalOn vasa|a·
sa¯a s naszna|¡ak, a¯¯a a OÓ|¯a
vasOalÓlna|Ók vagy ¯uOak
aka|¤asak. A ¯uO a|aku
ZT
Különbözö ldomacélok
Vasbetéthálók
Bordázott betonvasak
OalOnvasak la| u ala OO¯OazOll,
nOgy a OalOnnOz ¡OOOan kO·
lőO|anak.
A sz|naslÓ¤ak kOzu| a réz Ós
a sárgaréz kOnnyan a|ak|lnalÓ
Ós a ku|lÓ¯ vszOnyOknak |s
a| | ana| | A sa¯ga¯Óz a ¯Óz Ós
ZZ
a O nk OlvOzala A ¯azal Ós
a sa¯ga¯azal na¤ nagaszl¡uk,
¤ nl a vasal nana¤ lO¯¯aszl-
|uk ¬a a lO|¯aszlasl spaO a| s
ka¤ÓnylO¯¯asz-pa|Oava| vÓ·
gazzuk, ka¤ÓnylO¯¯aszlas¯Ó|
OaszÓ| umk, lO¯¯aszlÓÓn nasz·
na|alava| paO g agylO¯¯asz-
las¯Ó A |Óz a| ka| ¤as anyag
p| . a g¯ | | kanOa| | Ó s sak¡anak
a| kÓsz|lÓsÓ¯a
A ci nk ku|OnOsan Oő¡a¯asa Ó.
A O nkal azÓ¯l sOkszO¯ nasz·
na|¡ak az aOÓ| la| u|alÓnak kOn·
za¯va|asa¯a Lzl az a ¡a¯asl
,, nO¯ganyOzasnak¨ mavaz k.
1a¯¤Ószalasan l|szla nO¯·
ga¤y| a¤azak |s kapnalÓk,
a¤a|yakal p| la|ak |alaOÓsÓ¯a
|anal naszna| n .
Í
gy biztonságos
|a a |azal Ós a O nkal
ugy Óp|l¡uk Oa, nOgy agy-
¤assa| Ó||nlkaznak, akkO¯
az |yan na|yakan a sza·
¯aza| a¤aknaz nasOn| Ó
ga|vana a¤ ¡On Ól¯a, a¤|
a O nk OO¤ asal OkOzza
HÓzlalő a| all lanal na
naszna| ¡unk nO¯ganyOzOll
aOÓ|sza¯kazalal
Fémek
felületkezelése
Rozsdamentes acél
A ¯OzsOa¤anlas aOÓ| k¯Ó¤Ol
Ós n kka|l . s la¯la|¤azÓ vasOl-
vOzal
Ç
sszalÓla|a ¤agvÓO
a ¯OzsOalÓ|. |OnlOs, nOgy
nagaszlÓsnaz Osak ¯OzsOa-
¤anlas aOÓ|nOz va|Ó nagasz·
lőnuza'l naszna| junk.
Na a| ka| ¤azzunk O yan Os ·
szO|Ósza¯sza¤Okal, ¯asza|ő·
kal, kalÓkal vagy l|ax·la¯Osa·
kal, a¤ayakal a|őző|ag nO|·
¤a| , na¤ ¯OzsOa¤anlas aOÓ|·
nOz naszna| lunk, ¤a¯l a ¤O¯·
¤a| aOÓ| pO¯|ÓszaOskÓ Oa-
agyazÓO¤alnak a ¯OzsOa·
Az oldat elkészitése
A oldat felhordása
Utándörzsölés
¤anlas aOÓ|Oa Ós |OzsOasO·
Oasl OkOznalnak.
Színesfémek
A |Óz¤ak v|| ag|lÓan vO¯Os sz|na
van Ós kOz s¤a¯l, nOgy a sza-
OaOOam ¤ nOan OaavalkOzas
¤Ó| ku| s agy zO|Oas sOlÓlOa¯¤a
OavOnal kÓpzőO k ¯a¡la, a¤a|y
¤agakaOa|yOzza a lOvaOO
kO¯¯ÓzÓl A asőv|zOan ¡a|an
|Óvő savak nalasa¯a vszOnl
O zOnyOs kO¯u|¤Ónyak kOzOll
|Óz¯OzsOa ka alkazk, a¤a|y
asőzÓskO¯ a kO|nyaző la|akal
s Oaszan¤yaznal .
VÓOő¯Ólagal kÓ¤ a JlOn,
¤asla¯sÓgasan s 'Ól¯anOzna·
lunk ¤a ag vzOan O|OOll kÓm·
¤a¡ saglsÓgÓva' /Ón¤a¡
gyÓgysza¯la¯akOan kapnalÓ.
Lgy kOOkaOukO¯ nagysagu
Oa¯aO 1 c v|zOan la|O|Ova
1 ¤
²
¯Ózla| u|al¯a a| aga¤Oő
A zs|¯l Ós a ¯avÓl a őző|ag
OsszO assa' a| ka|| lavO||lan .
Lzulan pa¯¤alazzuk Oa v|zza|
a |a¤azl
A kÓ¤¤a¡O'OalOl aOÓ|gyapOlla
nO¯O¡uk la| a naOvas la u|al|a,
¤|Q a la|u| al agyan|alasan a|
na¤ sz|nazőO k A kÓn¤a¡
¤a¯aOvanyOkal vÓgu' |OOsO·
|ÓlO¤ őva| ¤Ossuk | a
|a a sz|n lu| sO!Ól|a s ka¯u| !,
a |a¤azl naOvas a| |apOlOam
lnO¤ aOÓ|gyapOlla| kssÓ ¤Óg
v|'agOsaOO¯a OO¯zsO|nal¡ uk
VÓgazalu| lO¤|őva| ¤Ossuk |a
a la| u|alal Ós |Onggya| lO¯O|¡uk
sza¯az|a, nOgy |aOsu¯gasOk Ós
Osappak na a|aku||anak k
oa¯ga¯Óz asalÓm la|!Ól|anu|
OÓ sza¯ű ¤agva¯n a la¯¤Ó·
szalas OxOaO|Ól Á|la|aOan
anynÓn sa¯gas Okka¯Oa¯na,
k|vÓla|as asalakOan kOzÓpOa¯·
na a sz nazőOÓs ka alkazk
Al umí ni um
k a| u¤| n| u¤nak ¤agvam a2
a2 a|őnyOs lu| a¡OOnsaga, nOgy
na¤ ¯O2sOasOO k Ós a| akl¯O| |-
l kus ulOn Ox Oa| nalÓ. a2a2 ku-
|OnOO2ő s2|nű¯a a|Oxa|nalÓ |a
a2 a| u¤ n u¤Ol laslan aka¯¡uk,
akkO¯ ¤agla|a' ő lapaOas¡ av|lÓ
a|apO2Ól ka| | nas2na| n .
Az ötvözetlen acélból kÓ-
s2u l Oa¯aOOk la| u| alka2a|ÓsÓ¯a
ku|OnOO2ő |analősÓgak a| ' nak
¯anOa ka2Ósunk¯a •
Horganyozás
|O¯ganyO2Ó u2a¤Oan lű2
vagy ¤a¯lÓ nO¯ganyO2asI |anal
vÓga2laln k a2uslOs lÓnyű
la|u|alal O. nkp¯ ¤a¯¯a Ós |akka|
|anal OavOnn
Lakkozás
A ¯O2sOa· Ós 2s|¯¤anlas la|u·
|alal a|ős2O¯ |O2sOavÓOő a|a·
pO2Óva| vOn¡uk Oa. |2l kOva-
lőan |anal a ku|OnlÓ|a |akkOkal,
pÓ|Oau| ak¯| vagy ¤űgyanla
'akkOkal la| nO¯Oan o2Óp
s2a¯ka2alű la| u|alal kapnalumk
vasOs | | a¤ vagy ka|apaOs|akk
a|ka|¤a2asava| |s lOknO2 a
Oa¯aOOknO2, a¤a|yak a nas2-
na|al sO¯an lO¯¯Óva va| nak,
nőa| | Ó |akkOkal nas2na|| unk
|2akal ¤agvasa|O|nalÓk lu-
2a'ÓslaOnm ka| s2aku2|alakOan
Í
gy környezetbarát
|as2na| |unk kO¯nya2al-
Oa|al |akkOkal, pÓ| Oau|
ak¯ | -|akkOkal, a¤a|yak
s2nla ¤ nOan la¯u'alan a|-
ka|¤a2nalÓk Ós ku| OnOO2ő
s2|nakOan kapnalÓk
A ¤a¯aOÓkOl ma OOOj uk k ,
nana¤ B a| ő|¯l ¤ÓOOn la-
vO|lsuk a| '
Olajozás
Krómozás és ni kkelezés
|a a g¯ | | a2ő¯OslÓ|yl Ós a lOOO ,
a| | a¤OÓan ls2lOgalas¯a s2O·
¯u Ó Oa¯aOOl aOÓ OÓ| kÓs2|l|uk,
akkO¯ a2akal k¯Ó¤O2n| vagy
n|kka| a2n s | anal |2l ¤agla-
| a| ő s2akOÓgakka' vÓga2lassuk
a| , O|¤akal a s2ak¤a nÓvsO¯-
Oan la' a malunk.
Zd
Olajozás
rO¯nya2alOa¯al Ós a aOÓ|
ka¯akla¯Ól s ¤agő¯2 a2 a
ka2a|Ós. A l s2la, 2s|¯¤amlas
la| u| al¯a | anO| a¡al v s2unk la|
L2l a nőnak klall Oa¯aOOkma|
s a|ka|¤a2nal¡uk, ¤a¯l a | an·
O| a¡ OaÓg Ós ¤all·lakala s2|nl
nO2 |Ól¯a.
A | anO| a| a|őnya, nOgy ¤| nOan
a| apnO2 |Ó| lapaO, a n Oagnak
Ós ¤a' agnak jÓ| a| | ana| ' Ós
la¯lÓsan |uga|¤as ¤a¯aO
¬a O2OnyOs | Oő ¤u| va anyna
vak¯O2sOa va| k |alnalÓva, a2l
aOÓ|gyapOlla' agys2a¯űan
a|lavO||l¡0k Ós a2 aOÓl ma¤
OO|ynOsOOÓ ¯OngyOa¯aOOa|
uj¯a OaO|ajO22uk. Ugyama2
vOnalkO2k a2 aOÓ|OnlvÓny
Oa¯aOOk¯a s
|gyas gya¯l¤anyOkna' a2 On-
lOll Oa¯aOOk rozsdamentes
ötvözetekből kÓs2u| nak
UlÓ|agOs ka2a|Ós|a a2aknÓ|
a la|aOan n nOs s2uksÓg
Faanyagok
1 A ¤ lO' O¯a¡2| s2Ó| assÓgun-
kOn ku| lÓ¯ Ós Oa|lÓ¯ nas2na-
' al¯a agya¯anl a2 erdei fenyő
Ós a lucfenyő a |aggyak¯aO-
Oan a|ka|¤a2Oll ¦ala¡la Oas2-
ka, ga¯amOa Ós pa' | Ó |O¯¤a¡a-
Oan, a¯any|ag na¤ lu| O|agan
kapnalÓk A nO¯¤a| ¤Ó¯alakan
Ós p|Ol|OkOn k|vu a lű¯Ós2-
u2a¤akOan vagy as2la|Os¤ű-
na|yakOam Oa¯¤ |yan ¤Ó¯alal
a| kÓs2|lanak
A na¤ |alnalÓ la¯lÓs2a¯ka2alak
kÓs2|lÓsÓnÓ| a lű¯Ós2a l la| u|a-
lakal nya¯san nagynal¡ uk Mas
asalakOan vs2Onl | nOOkO' l,
Z4
nOgy |agya|u|lassuk a la| u| ala-
kal. 1ana|nO|OÓ sza|kazalak-
nÓ| l|gya|a¤Oa ka|| vanm| a
slalka| la|na|nalősÓg nala|al.
A lű|Ószuza¤ vazalő¡a O|zO-
nya|a sz|vasan sag|l a szuk-
sÓgas ¤Ó|alű ¦aanyag Ossza·
va'OgalasaOan.
A szaOaOOan a|ka|¤aOll
szÓ|asaOO Oaszkakna| sza¤|-
lanunk ka| a||a, nOgy azOk a
napOs Ós asős Oő¡a|as va|la-
kOzasa, va|a¤|nl a |avagő Ós
a la a|lÓ|ő naOvassÓgla|la|¤a
¤all a|vala¤aOnalnak Ós a|-
nuzÓOnalnak Sag|l, na k saOO
lavO|sagOan kaskanyaOO
Oaszkakal vagy laO' as|lOll lal
na|yazunk a|. A ulÓOO ak
lu| a¡OOnkÓppan kaskany a|Oa
vagy | uOlanyő, lO|gy vagy Oukk
| ÓOak Ossza|agaszlasava|
|Ól|anOzOll Oaszkak. A laO' a·
s|lOll Oukkla |apOk ka¤Ónyak
Ós azÓ|l aszla|- vagy ¤unka-
|apOknak |s ¡Ó| ¤agla| a| nak
2 SzaOaOlÓ| la| naszna as|a a
|ÓlagakOő| Ossza|agaszlOll Ós
v|za||Ó multiplex l apok, az un
|Ólaga|l |a¤azak, lu|nÓ| |apOk
| s a| ka|¤asak. Lzak a |apOk
lOOO, la|va|lva nOssz- Ós ka-
|aszl|anyOan Ossza|agaszlOll
Oukk· vagy ny||la|ÓlagOő| a | nak.
3
A sza| |anyOk ka|aszlazőOÓsÓ·
nak kOszOnnalőan a v|za||Ó
|agaszlÓva| Ossza|agaszlOll
vÓkOny la|apOk ¤agla|l|ak
a|ak¡ukal A ka|askaOa a¤Oan
z,z . 50 ¤0 vaslagsagOan
Ós J 5z5 x J 5z5 ¤0,
z500 x 1 z50 ¤¤ Ós
J 500 x 3050 ¤¤·as szaO·
vany·laO|a¤Ó|alOam kapnalÓk.
3 A forgácslapok kOzu| a
v|za| Ó ¤| nősÓgűakal va|asz·
szuk. JÓ| naszna|nalÓk a naO-
vassÓg a| | an| vÓOa| a¤ OÓ| |al
szO|ga|Ó Ou|kO|alOk, p|. ku|lÓ|
Osa¤pÓk a|ap¡au| A vagOll
Ó|akal ¡Ó| sz gala|j uk, ¤a|l a|-
| ankaző asalOan a |apOk a Oa-
nalO| Ó naOvassÓglő| kOnnyan
la|OuzzaOnak. A lalO|gaOs|a·
pOk nalu| |a¤|na|l·lu|mÓ|OzOll
k v la Oan, z070 x J z50 ¤¤,
z500 x 1 z50 ¤¤ Ós
3000 x J z50 ¤¤-as ¤Ó|alOan
vasa|O|nalÓk ¤ag.
Í
gy környezetbarát
r|¤Ó| juk a |O|O Ó|őv|agal
Ós ¤a||őzzuk a l|Ópus|
na¤aslak, p|. a laak vagy
¤anagÓn| naszna|alal
Favédelem
A lal naOvassÓg, gO¤Oak Ós
ka|lavők a| | an vÓOam ka| | .
1 |aka|askaOÓsakOan Ós Óp|-
lőanyag-a|unazakOan sOklÓ| a,
lOOOny|a |aganya· vagy |uOla-
nyő |uOal, Oaszkal Ós ga|an-
Oal |anal kapn| , a¤a|yakal
¤a|lÓ vagy nyO¤asOs la||lőa|·
|a|assa| ¤a| kaza|lak. A la az
impregnálás ¤ÓO¡alÓ| luggő-
an ¤agő|z| la|¤Ószalas sz|·
nÓl, Oa az s gyakO|| , nOgy
zO|Oas|a vagy sOlÓlOa|na|a
sz|nazőO|k.
A a|őzalasan na¤ kaza|l lal
falazúrral OaÓp|lÓs ulan |s
vÓOnal|uk A ku| OnOOző la|-
azu|Ok sOklÓ|a sz|na|nya|al-
Oan, ¤Óg na¤aslal ulanOzÓ
pa| szanOa| vagy laak sz|nOan
s, kÓszan kap|alÓk. Ha azOn·
Oan a sz|nla|an |azu|nOz kO
1 0 . . . 1 5 % a ka| ¤as sz|nas
|akkOl aOagO| unk, akkO| ¤a·
gunk | s k kava|nal¡uk a |ag¡OO-
Oan lalsző sz|ma|nya|alOl.
A |azu|Ok na0 za¯|ak |a a la
la|u|alÓl, |gy |analővÓ lasz|k
a la maOvassÓgOsa|Ó¡ÓL
A la ka|akla|a Ós az anyaga|a
|a||a¤ző a|azal ¤ag¤a|aO
A kaza|al|an la|a |aga|aOO kÓl
|ÓlagOam nO|O|uk la| a |azu|l.
A kÓlÓvankÓnl a|vÓgzall la| l| s-
s|lÓs ¤agakaOa|yOzza a la
O¯agaOÓsÓl.
Ha za¯l vÓOő¯Ólagal k|vanunk
ka|ak|lam| , a lal lakkal ka||
OavOnnunk. A asal|agas Ou¯-
va ¯Ószakal Os szO| Ópap|¯¯a
OsszO||uk s ¤a¯a A O|OÓsza¯
Oaz su ¤űgyanla |akkOkOn
k|vu| vzas a|apu ak¯| | -|akkOkal
s naszna| nalunk. Lz ulÓOO|ak
v|zza| n|g|lnalÓk, az aOsal, las-
lÓknanga¯ Ós laslÓkas la s
v|zza| l|szl|lnalÓ. A ak¯ |las·
lÓkak a gya¯lÓlÓ| luggőan
z0 pa¯O a la| lÓva| pO¯sza¯azak
Ós nÓ|any Ó¯a ¤u|va al¤azO|·
0alÓk. A a| apOzÓkÓnl s
0aszna|nalÓ ak¯ |laslÓkal az
a|ső OavOnal kÓsz|lÓsakO¯
0ayallas|lnal¡ uk un|va¯za' s
a|apOzÓva| | s.
2 rO¯nyazalOa¯al a| |a¯as a la
viaszolása, az azOnOan ¯anO-
sza¯as ulÓkaza|Ósl | gÓnya| .
/avÓs O|OÓsza¯l la¯la|¤azÓ
vaszOkal naszna| ¡ unk'
A la la|u ala a | analő | ags ·
0aOO |agyan. A v|aszl ¯Ongy-
gya| vagy aOsalla| vgyuk la|
Sza¯aOas ulan a la|as|agas
v aszl na¤ OO|ynOsOOÓ ¯Ongy·
gya| lO¯O|¡uk | a
Kerti gri l lező,
kerti kandal l ó
és sütőkemence
A kerti grillezök a ¯O¤anl ·
kus laOO¯luzak kO¯sza¯ű va|lO·
zala|. A szÓlszaOnalő ks g¯ | | ·
sulőlő| a sa¡al ka¯lunkOan k ·
a|ak|lOll g¯ | |azőna|y|g sOklÓ|a
k v la| uk van
A g¯| ||azőkOan a|la|aOan la·
szÓnna| luza| unk, a¤a|yal agy
¯OslÓ|y a|all vagy u¡aOOan
O|Oa|l, agy O¯ÓlkOsa¯Oan la¯O-
' unk. UlÓOO nak az az a| őnya,
nOgy a zs|¯ na¤ Osapag az
|zzÓ szÓn¯a Ós na¤ Óg a| '
|a gyak¯an sza¯alunk g¯ | | azn|
Ós a la¯aszOm vagy a ka¯lOan
a|Óg na|yunk van, Óp|lsunk k s
g¯ | azőna|yal p| nanőva' Na·
gyOn nasznOs, na a ku| OnlÓ| a
g¯| | ' azőaszkOzOknak la¯O|Ó-
|a|y¯ő| s gOnOOskOOunk.
Ha a szÓ|¯any na¤ ¤agla| a' ő,
a g¯ | | azÓs kOzOan ka|alkaző
lusl nagyOn ka||a0al|an |anal
A p¯OO|Ó¤an kerti vagy gril­
lezőkandalló la a| ||lasava|
|anal sag|lan|
Zb
Kerti grillezőkandalló
Grillezőhely
1 kert szakszerű
kialakításához ajánljuk a
Kerterezés
című könyünket.
Áa: 2498,- Ft
ZO
:2 a va|lO2al a| ő¯a gya|lOll
lO|¤aOam a |aglOOO Óplő-
anyag- vagy Oa¯kaCsa¯una2-
Oam ¤agla|a| nalÓ. A kamOa|'Ó
kÓ¤Ónya a luslOl la|la|Ó la¯a| .
A ¦a| a' | |las na|yÓmak kO|u|la·
k. mlő ¤agvaas2lasava ¯amO·
s2a¯|ml O2lOslnalÓ, nOgy a
s2O¤s2ÓOOkal a lusllő| ¤ag·
k¤Ó|¡uk.
r na s¤a¤Ó a ¦alu2a|Ósű
ka¤amCÓOam su'l kanyÓ|
pO¤pas |2Ól? A kerti sütőke­
mencében vagy a sulőOalÓl·
la| a| | alOll g| | | kamOa ÓOam kÓl
vagy lOOO l|nO¤ C pÓl s ¤ag
|anal suln . A ka¤amCa¯Ós2
a s2aku2|alakOam agysÓgCsO·
¤ag lO|¤a¡aOan ¤agvanalő,
|a| a| | |lasal na2|ag s a| luO¡uk
vÓga2m . A ka¯l| ka¤amCÓl
sa|al a| kÓp2a|Ósa nk a|apjam,
a kO|myÓk ÓplÓs2al| sl| usanO2
ga2OOva a|ak|lnal¡uk k COn·
OO ¡unk a2OnOan a|¯a, nOgy
a||anOÓ ¡a| agű Óp|l¤Óny¯ő|
vam s2Ó, a¤| asalag amga-
OÓ|ykOla|as |anal A aOOll
kO¯nyÓkam p |analny||ag Ó¯vÓ·
nyas s2aOa|yO2as¯Ó| a2 | |alÓ·
kas Óp|lÓsugy nalÓsag Ós a
kÓ¤Ónysap¯ő luO la|v |agOs|-
lasl aOn|
¡
gy luO¡uk ¤agumkal
a ag¡OOOan OaO2lOs|lam|
Előre gyártott grillező
a s2O¤s2ÓOOk vagy a nalÓsag
kÓsőOO panas2a Ós klOgasa
a | am
A sulőka¤amCÓk kO2Oll O|yan
lpusOk s vammak a¤a yakmÓ|
a lű2lÓ¯ a lu' a¡OOmkÓppan
sulőlÓ| a all na|ya2kaO k a|
¡
gy s0lÓskO¯ ma¤ ¤a¯aO la·
na¤u a sulőlÓ|Oam
Jó tanács
A kvu| |ő| |aO|vasnalÓ nő¤Ó¯ő
magyOm nasz¤Os, ¤a|l |gy
a C pÓkal a ¤agla|a|ő nő¤Ó¯·
sÓk alan |anal la¯lam
1OOO CÓg lO¯ga| ¤a2 ka|l kan-
Oa''Ók lű2la|ÓOa OaÓplnalő
sulőOa lÓlal.
A ka|l kamOa||Ó Ós a sulőka-
¤amCa kO¤OnaC.Ó¡a s ¤ag-
va|Ós|lnalÓ.
¯gyas Oa|kaCsa¯una2akOam ¤a¯ kapnalÓk a|ő¯a gya¯lOll
g| | |a2ők '| a |¯ COolO¯a a¯una2akOam. C¤a.l l . a 10. ol­
dalon.
Előre gyártott kerti kandalló
Kerti grillezők, bel- és kültéri
kemencék (pizza-, kenyér-, hússütő) ,
cserépkályhák, csempekandallók,
kandallók egyedi tervezése és kivitelezése
, ,

KDALLO HUNGA Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Bercsényi U. 14. III. épület
�. Telefon/Fa: 24/444-814
t Mobil: 30/944-5978, 30/210-7201
A CSER KuUó CgyóÐ kÕnyVCi:
Amerikai családi ház építése faszerkezettel (3496, - Ft)
Hobbielektronika ( 2998, - Ft)
Intartzia - Ötletek faliképek készítéséhez ( 1 596, - Ft)
Régi székek felújítása ( 1 998, - Ft)
Régi bútorok felületkezelése (2998, - Ft)
Horgász abc ( 1 398, - Ft)
JOLL Y 260 - A4 papírrodell építő munkafüzet (998, - Ft)
CSERKadó
1114 Budapest, Károli Gáspár tér 3.
Tel.: 386-9019, 209-2982 • Tel./Fax: 385-6684
E-mail: cser@elender.hu • Honlap: ww.cserkiado.hu
Zd
Tüzelőanyagok
1 A ka|l g| | |azők | aggyak|aO-
Oan naszna|l luza|őanyaga
a faszén, a¤a|y lO|l laszÓn
lO|¤a|aOan vagy O| kallÓ sa¡-
lO|l a| |apOlOan kapnalÓ A
laszÓn sz| nla kO|O¤ nÓ <u| Óg
a| Ós ÓgÓsakO| kavÓs lusl ka-
|alkaz k. A al|zzOll a| | apOlu
laszÓn ¤agla|l¡a a nől Ós |gy
a g|| | azall Óla| agyan|alasan
Oa|nu| . A sa¡lO|l laszÓnO| kall
|Ónyagasan | assaOOan zz| k al,
Oa lOOO nől aO | a.
Í
gy biztonságos
Na¤ | anal a|Óg nyO¤alÓ-
kOsan nangOzlal n| , nOgy
a lűzgyu¡lasnOz na nasz·
na|¡ unk Oanalu|a| l szaszl.
A sp | lusz kOnnyan pa|O-
|Og Ós ÓgÓsakO| ¤Óla|as
szu|Ó|angOk ka|alkaznal-
nak, a¤a|yak su|yOs ÓgÓs
sÓ|u| Ósakal OkOznalna<.
2 A Oagyu¡lasnOz ku| OnOOző,
nOsszan Ógő gyújtólapkákat
| anal kapn| . |a azakal a g|· | | ·
szÓn a| a lasszuk, pa|azslÓsz-
kakal nOznak |Ól|a, a¤a|yak
al|zz|l¡ak a szÓn la| u| alÓl
A gyu¡lÓ|apkak ÓgÓsa nyO·
¤an ka|Os anyagOk na¤ ka-
|alkaznak.
A laszÓnluza|Ós ¤a| | all gázal
¤űkOOő g| | | sulők s vannak.
A nől agy vu| kan| kus kőzalOő|
kÓsz|lall a|alÓl vasz la| Ós la-
|O|¡a, az aO|a al azulan a g| | | a·
zall Óla| nak.
3 A sulőka¤anOÓk Oagyu|·
lasanOz | aga| ka| ¤asaOO
u aprófa, a faforgács Ós
Z
3
a lű|Ószuza¤ak nu| |aOÓkla¡a.
A luza|Ósnaz puhafa, p| |uO·
lanyő, a|Oa| ¦anyő vagy ke­
ményfa naszna|nalÓ. A pu·
nala gyak|an a¯ősan gyanla
la|la|¤u Ós ÓgÓs kOzOan
sz|k|azas|a na¡ a¤Os. Na |a-
gyanak azÓ|l a kanOa| | Ó vagy
a ka¤anOa kOza|ÓOan Ógnalő
anyagOk.
Í
gy környezetbarát
A lal la|lÓl|anu| k| ka| | sza·
||lan , azaz |aga|aOO kÓl
Óvg sza|az, |avagős na·
|yan a szaOaOOan ka|| la·
|O| n| , ¤a|l a naOvas la a|ő-
san luslO 1uza|Ós|a na
naszna|¡unk |akkOzOll vagy
|azu|OzOll laOa|aOOkal
vagy lO|gaOs|apOkaL ¤a|l
a |akkOk, |azu|Ok Ós a lO|·
gaOs|apOk |agaszlÓ| ÓgÓs·
kO| ¤Ó|gaző anyagOkal
OOOsalanak k|
Gri l lezötartozékok
1 A ka|l g|. |azők luza|őanya-
gau| naszna|l laszÓnnak nOsz·
szu Oő|a van szuksÓga annOz,
nOgy ¤agla' a|őan al|zzOn
Csak akkO| Ó|| a| a ka| | ő nő·
¤Ó¯sÓk|ala|, a¤a|y|a azulan
az agÓsz g| | | azÓs a|all szuk-
sÓg van. A pa|azs |Ól|a¡OllÓl
fújtató naszna| alava| ¤ag
luO¡uk gyO|s|lan . Vgyazzunk
azOnOan, ¤a|l a |Óga|a¤|as
a|ős sz|k|azasl OkOznal. oOna
na lu||uk ¤ag la|u| |ő| a szk|a-
Z
3
lÓszkal, nana¤ a| ő ¯ő| , la¯OÓn
a szÓn a|a ||anyilsuk a |Óga|a·
0Ol Ha n|nOs kÓznÓ| a lu¡lalÓ,
agy hajszárító | s ¤agla|a|.
A |aglOnlOsaOO ¤| nO|g a ka| |ő
|avagőulanpÓl|as O|zlOs|lasa.
2 A piszkavas Ós a szénfogó
sag|lsÓgÓva| a ¤Óg ¤ag na¤
gyu| | aOl szÓnOa|aOOkal a lűz-
lÓszak|a |anal kOlO|n| A g|| | | -
kanOa| | ÓkOan, lő| ag azOnOan
a sulőka¤aOÓkOan ka'alkaző
lO||Ó na¤ul a na¤ukOl¯Óva|
lavO||l|uk a| Ós agy Ógnalal|an
aOÓnyOa vagy a na¤uszak-
|ÓnyOa u||l|uk. SzuksÓg van
agy kalÓ|a |s, a¤|va| a na¤u-
pO|l laka||l¡uk k| a lűzlÓ|Oő|
3 A nusl Ós a kO|OaszlÓ|Ókal
g||||azÓs kOzOan na¤ OÓ|sza¯ű
magszu|n , nanOgy a szall¡uk
k|OsO|Og¡ On, azÓ|l a g| | |azall
ZJ
dU
Óla|ak lO|galasa|a a v | | a na¤
a|ka| ¤as.
Bólé- vagy süteményfogó­
val azOnOam k lűmőan lO|gal·
nalÓk Ós |avanalők a g|. | | azall
Oa|aOOk
A a| u¤|n u¤ gril lezőtálca
la|lOg¡a a g| | |azall Óla| Oő|
k OsO|gÓ |aval Ós a |aOsapagő
zs||l Ós ¤agakaOa|yOzza, nOgy
a zs|| a pa|aZsOn ¤aggyu| -
| aO|On, ¤a|l a | angO|va Ógő
zs|| na¤ Osupan ka| | a¤al' an,
nana¤ a| s szanas|lnal
az Óla|l.
A la|Oak a||a nu| | a¤Os ka|a-
k|lasu. A nu| ' a¤nagyak lala-
¡Ón nas|lÓkOk vanmak, aza-
kan ala|a¤| k a pa|azs|Ó|
¡Ovő lO||Ó |avagő, |gy a g|| | -
|azall Óla| ¤agkap¡a ¡a| agza-
las izÓl
Í
gy környezetbarát
A g|| | |szÓn Ós a la na¤u | a
na¤ a sza¤ÓlOa va|Ó, na-
na¤ nyugOOlan nOzzaka-
va|nalő a kO¤pOszlnOz.
A lana¤u ugyan|s ¡Ó
l|agyazÓsza|, a¤ l ma¤
szaOaO gOnOal| anu| k|-
OOOn .
dT
Û26rS2ðmISmBrB¡
A legfontosabb szerszámok
A kOvalkaző kÓl O| Oa| s¤a|lal a |aglOnlOsaOO
sza|sza¤Okal, a¤a|yak|a a ka|l kanOa||Ók Ós
g| | | azők kÓsz.lÓsÓ|az szuksÓgasak. |Ogy
0a|y|kal ¤a|y OÓ| |a, | | ¤u¤kalazsnOz ka' |
0aszna| n , a||a a ¤agla| a| ő na yan aO¡uk ¤ag
a la|ÓkOzlalasl. .
Mérőeszközök
1 Szögmérő
t
Derékszögmérővel vagy derék-
szögű háromszög-vonalzóval el l e-
nőrizzük, hogy a pórusbeton épí-
tőelemek egymásra és a falra
merőlegesen ál l nak-e.
2 Vízrérték
Vízszintesek és függőlegesek
b
meghatározásához nélkülözhetet-
l en. l hosszabb kivilelek ponto-
sabbak, mint a rövidek.
3 Szlntező- vagy mérőléc
l talaj egyooetlenségeinek ki-
egyenlítéséhez.
4 Függőón
r
Függőlegesen egymás fölött lévő
pontok meghatározására.
Åföldmunkák szerszámai
5 Lapát
l föld és az öml esztett anyagok
elterítéséhez, beton és habarcs
keveréséhez.

6 Talicska
Cement, homok, föld stb. szállítá-
sára ideális eszköz.

¯ Csákány
ltalaj fellazítására.
l
8 Ásó
lföld leválasztására és kieme-
lésére.
9 Fugázóvas
0
,
8 . 1 ,O cm szélességű fugák ké-
J
szítéséhez. Hornyolóvasként vagy
laposvasként használjuk, attól füg-
gően, hogy kitöltött vagy hornyos
fugákat akarunk-e készíteni .
J Ü Gumikalapács
.
Burkoláskor a burkolólapok hely-
reütögetéséhez.
T T Kőműveskalapács
Éles vágófelületével a könnyen

megmunkálható téglákon fino-
mabb munkákat végezhetünk.
Elsősorban azonban a lapos ütő-
fel ületével dolgozunk.
Fémmegmunkáló szerszámok
Csavarszorító
Ragasztott és összeenyvezett
munkadarabok összeszorításához
nél külözhetetlen segédeszköz.
dZ
�1 3 Sarokcsiszoló
Kövek, fémek vágására.
1 4 Szúrófűrész (lyukfűrész,
dekopirfűrész)
Lécek, kerek rudak és élfák levá­
gására szúrófűrészt használunk.
Előnyösebbek a Iengőiöketes
lyukfűrészek, ezekkel gyorsabban
lehet dolgozni.
1 5 Keretfűrész
c: Fémek vágásához
1 6

Vízszlvattyúfogó
Sokféle, különböző alakú darab
fogható meg vele. Tág méretha­
tárok közölt alkalmazható.
Åfalazás! és vakolás! munkák szerszámal
� 17 Habarcsterítő lapát
Nagyméretű, üreges falazóblokk­
okon ezzel a lapáttal terítjük el a
habarcságyat
Háromszögű vakolókanál
Habarcs felhordására szolgál.
Fogazott spatulya
Vékonyágyazatú habarcsok és ra­
gasztók felhordására alkalmas.
20 Festőspatulya
�21
Ha kis mennyiségű habarcsot kell
a fugákba bedolgozni, akkor ez a
szerszám a legmegfelelőbb.
Slmitódeszka
Pöntött esztrich terülésének elő­
segítésére és elsimítására.
22 Simitókanál
Vakolóhabarcs felhordására és el­
si mítására való szerszám.
23 Habarcskeverő szár
Habarcs keveréséhez.
Famegmunkáló szerszámok
24 Rókafarkfűrész
·�
Egyenes vágásokhoz jól hasz­
� nálható.
25 Fafúró
Faelemek csavarkötéseihez
szükséges furatok elkészítésére.
Fareszelő
Tfa durvább megmunkálásá­
hoz, élfák éleinek letöréséhez
használható.
Csavarkulcs és csavarhúzó
Hatlapfejű, i l l . egyszerű vagy
kereszthornyos gépesavarak
meghúzására.
28 Véső
Fakölések hornyainak kivésésére.
29 Rézselőláda (fűrészelőláda,
"
gérágó kaloda
"
)
Fából vagy alumíniumból készült
O alakú vezetékek, lécek és profi­
lok derékszögű vagy 9O¨ -os vágá­
sára. lbevágások megvezetésé­
vel pontosan lehet a szálanyago-
kat szögben fűrészelni.
Munkavédelml segédeszközök
Q
30
31

Zajvédő
Védi fülünket az erős zajoktóL
Munkakeszyü
Védi kezünket a maró cementpor­
tól és az éles szélű útépítő anya­
goktóL
32 Védőszemüveg és légzésvédő
maszk
Megakadályozza. hogy a termés­
kövek fűrészelésénél keletkező
kőpor vagy a véséskor szélrepül ő
szilánkok légzőszerveinkbe vagy
szemünkbe kerüljenek.
dd
Å|BpvB¡ő muDkB¡0gðS0k
Téglafal építése
M. nOan kő¤űvas¤unka a
habarcs megkeverésével,
azaz a Oa¤anl, ¤Ósz, nO¤Ok
Ós v|z kava|ÓkÓnak a kÓsz|lÓ-
sÓva| kazOőO| k. |a azl aka|-
|uk, nOgy a naOa|Os v|znal|an
|agyan, ¤a|l azl p| lÓg| a la|·
Ou|kO|al kÓsz|lÓsÓnaz nasz-
na||uk, akkO| aOagO| |unk a
v|znaz lO|yÓkOny naOa¯Ossz. ·
gala|ő sza|l.
1 NagyOOO ¤unkakna| OÓ|·
sza|ű a naOa|OskÓsz'lÓsnaz
kava|őgÓpal naszna| n. , az
3 . . . b pa|O a|all kÓsz|a kava|.
a naOa|OsOl.
2 A la|azasl a sarkok Ós fal­
végek |a|akasava| kazO¡uk.
A va|aszlOll kOlÓs sza|kazalÓ-
nak ¤agla|a|őan la|azzunk la|
ll nÓnany sO|l Lzulan a kÓl
la|vÓg kOzOll lasz|lsunk k agy
zs ¤Ó|l, nOgy a lÓg| ak pOnlO-
san agy vOna' Oa ka|u| ¡anak.
3 |O|O¡ unk la| agy naOa|Os|Ó-
Iagal a lÓg|ak la|ső O|Oa|a|a,
az un. fekvőhézagra, azl
a vakO| Ókana| | a| kO. 1 ,z O¤
vaslagOn ka| | a|la||lan.
_
gya|| unk a||a, nOgy a la| u| al
agyan|alas |agyan.
4 ran¡uk Oa naOa|OOsa| a
kOvalkaző lÓg| a luggő| agas
Z
3
4
O| Oa| al, az un. áll óhézagot Ós
a lÓg|al lagyuk Oa| a a lakvő-
nÓzag naOa|OsagyaOa.
A vakO|Ókana| | a| lO|¡uk a lÓg|al
a zs.nÓ|nOz, ¤a|O anynÓn
nyO¤|uk | a. Lnnak nalasa|a
nÓ¤. naOa|Os k|nyO¤ÓO. k a
nÓzagOkOÓ| , azl a kana| | a|
szaO|uk | a Ós kan¡uk |a a kO-
valkaző a| |ÓnÓzag|a. CÓ| sza|ű,
na a la|azas kO|nyÓkÓ|a agy
szÓ|as Oaszkal laszunk a
lO| O|a, nOgy a | anu| |Ó naOa|-
OsOl u¡|a la|naszna|nassuk.
V|z¤Ó|lÓkka| gyak|am a| | amő-
|. zzuk, nOgy a lÓg| ak v|zsz.nla·
san Ós luggő|agasan agya|anl
|Ó| a| | nak-a. A . s lOnlOs, nOgy
a lÓg|asO|Ok a la| ¤agassaga
¤anlÓn . s agyan|alasan lus-
sanak. A lugakOan ¤a|aOl
ny.lOll u|agakal, a¤a|yak ku-
|OnOsan a ¤unkavÓgzÓssa'
a| |anlÓlas O| Oa| On lO|Ou| nak
a| ő, ulÓ|ag k ka| | lO|lan. .
HOsszaOO la' akna| tágulás!
hézagokat ka| | Oa. klaln. , nOgy
a|a¡Ól vagyuk azOknak a |apa·
OÓsaknak, a¤a|yakal az a|a-
pOzas a|la| la| na¤ lOgOll la-
|a|¤OzgasOk OkOznak. A aO-
|akOknak Ós a¡lÓknak szuksÓ-
gas ny||asOkal a la| ka| | ő ¤a-
gassaganak a|Ó|ÓsakO| a la|-
na|Ósnak ¤agla|a|ő, vasa|as-
sa| a|ős|laIl Ós ka|| ő ¤Ó|alű
[a ny||as szÓ|assÓga, ¬ ¡OOO|a
Ós Oa||a 1 0 . . . 1 b O¤ lu|nyu|as)
aln. Oa|Óva| ka| | a| | aln .
d4
Tégla falburkolatok
kötésmédjai
L|kÓpza| nalő, nOgy g|| | | azőm-
kal falazattal k|vam¡ uk kO|u| -
vann A gyak|an vakO al| amu|
nagyOll ¤Ósz|O¤Ok lÓg| aOÓ|
Z
3
vagy k| nka|lÓg'aOÓ| |akOll
la|akna| a ku| ső ¤ag¡a|anÓs
sza¤pOml¡aOÓ| nagyOn lOn-
lOs az agyas lÓg| ak a| |an-
OazÓsa
A lÓg akal ku| OnOOzőkÓppan
|a¤Oaznal|uk a| .
4
b
ô
1 . ra|aszlkOlÓs
z rOlősO|Os kOlÓs
3. |ulÓsO|Os kOlÓs
4. CÓlkOlÓs
b. C kOakk·kOlÓs
ö. HO| | amOkOlÓs
/. || Okk-kOlÓs
9. ÖalkOlÓs
9 C kOakk-galkOlÓs
~ _ __ ..
7
ô
9
Vakolt felületek
mi ntázása
A la| ak vakO|asakO| a vakO|l
la|u|alan ku' OnOOzÕ ¤| nlaza-
lOkal a| ak|lnalunk k| .
1 A la| ső vakO|al|Ólag la|nO|-
Oasa ulan agy szÓ|as laslÕ-
aOsalla| kO| a|aku
-
lÓszkakal¨
|anal sOOO|n| a vakO|alOa
. l
J
l
l
, .
l
/
db
2 A vakO| Ókana| |a| la|nO|OOll
vakO|alOl lOgazOll kanő appa|
nuzzuk |a.
3 1ukka| la| aszÓ|l la| u|alal
kapunk, na a kanő| ap s ¤a
O|Oa|al ku|OnOOzÕ ¯a¤yOkOan
Oa|anyO¤kOO|uk a vakO|alOa.
4
b
ô
Jó tanács
Lgysza|űan kapnalunk
agyÓn ¤ nlazalOl, na a
¤űanyag kanő ap|a O| | Óva|
¤agunk kÓsz|lunk lOga-
zalOl.
4 NyO¤kOO¡uk Oa| a a puna
s| ¤a vakO|alOa a s ¤|lÓ|apal
agyk vÓgÓl.
5 A |va| l |apal |va' l nyO¤Okal
nagy a vakO|alOan.
6 A ka|askaOa|a¤Oan ku| On-
OOzÕ naOanyag·nanga|ak
kapnalÓk.
Kő, beton
, , ,
es csempe vagasa
ru OnOOzÕ anyagOk vagasa-
|a u¤|va|za| |san a| ka| ¤aznalÓ
a sarokcslszoló, a¤a|ynak
ku|OnOOzÕ ¤Ó|alű va|lOzala
1 •
va¤nak. A gÓpaknaz kÕ|a,
OalOn|a Ós lÓ¤ak|a naszna|-
nalÓ, va' a¤ nl unva|za|s va·
gÓla|Osak kapnalÓk.
1 |a a sa|OkOsszO|Óva| la|-
¤ÓskOval, Ou|kO|Ó|apOl vagy
OalOn|apOl vagunk, lOnlOs a
¤unkaOa|aO agyan|alas la|-
lakvÓsa, nanOgy lO|Ósl OkOzÓ
laszu|lsÓgak ka|alkazzanak.
|ag¡OOO, na a vaganOÓ Oa|a-
OOl anynÓn nO¤OkagyOa
nyO¤¡uk, az Oa|ugÓz k Ós |gy
k agyan| |l a laszu|lsÓgakal
A vagas| vOna|al agÓsz nOsz·
szan |a¡zO| ¡uk Oa Oa|uzava|
vagy zs||k|Ólava| .
_
valOsan,
nyO¤as nÓ| ku| ¤an¡ unk vÓg|g
a sa|OkOs|szO|Óva| a vOna|
ku|sÕ szÓÓn Ós kÓsz|lsunk az
a¤yagOa agy vazalő ka|OOl.
Lzulan lOOOszO| ¤an¡ unk
vÓgg a gÓppa| aOOan a nO·
dO
|OnyOam VaslagaOO OalOn|a·
pOk vagasal ¤ nOkÓl O Oa||Ó|
s nO|l|al¡uk. VÓga?alu| a ¤Óg
¤ag¤a¯aOÓ agyanal|ansÓga
kal Os s2O|¡uk |a
2 |alOn Ou|kO|Óa|a¤ak vaga
sanO2 kőhasítógépet kO|OsO-
nO2nalunk. A ¤agassagOl
pOnlOsan a |'lsuk Oa, 0a¡O
a2 a| sÓ |Ós ¤anlÓn lagyuk
Oa|a a nas|lÓgÓpOa a OalOn·
a|a0al A nOss2u ka| saglsÓ-
gÓva| agyan|alasam nyO¤¡uk
¤ag a OalOma|a¤al, az a Oa·
|aO|l vOna| ¤anlÓn a| lO| k.
Í
gy biztonságos
Vgya22unk, nanOgy a va·
gÓla¯Osa Oalas2u| ¡On , Ós
na nas2na| ¡uk a2l Os s2O-
| as|a M nOkÓl asalOan
lanna|| annak vas2Ó|ya,
nOgy a la|Osa a| lO| k Ós
su|yOs sÓ|u|Ósakal OkO2-
nal. |a' lÓl|anu| nas2na| -
¡unk vÓOős2a¤uvagal,
nOgy s2a¤unkal a s2 | an·
kOklÓ ¤agvÓO¡uk
3 1|s2la vagas la| u| alal ka·
punk a la|¤Óskő vagasa|a
a|ka|¤as kőlű|Óss2a' A gÓpal
v|2na|Ó2al|a ka| ' kOl n A v2a·
2Ós 0agkOl a kőpO¯l, agyOan
nűl| a lű|Ós2|apO| A kOval O¯sÓ
sag|lsÓgÓva' vagy kÓ2 a|őva| ,
agy s2anOm lO|¡uk nak a lű-
|Ós2| apnak
|u¯kO|Ó|apOknO2 k|s csem­
pevágák kapnalÓk, a¤a|yak
B uvagvagÓknO2 nasOn| Ó
a van ¤űkOOnak A la| u| alal
a kÓs2u|ÓkOan ¤agka|OO| ¡uk,
a Osa¤pÓl a ka|O ¤anlÓn
a| lO| ¡ uk.
Z
Balesetvédelem
munka közben
Viseljünk védőszemüveget!
¬a sa|OkOs s2O|Óva| vasal
vagy OalOnaOÓ|l vagunk, na
a lu|ÓgÓpOa vagy sa|OkOs·
s2O|ÓOa OalOgOll O|ÓlkalÓva
¤unkal Ós ka2unkal la lÓl anu|
vÓOanunk ka | L||a a OÓ |a
O| Oa| l s 2a|l vÓOős2a¤uvag|a,
va|a¤nl ¤unkakas2lyű|a van
szuksÓgunk A |avagOll lÓ¤·
Oa|aOOk, Oa aka| a kalÓ|ő
|ava|Ó O|ÓlOa¯aOOk s kO0O|y
sÓ|u|Ósakal OkO2nalnak
A lanl vÓOőas2kO2Okka| a2
kOnnyan ¤aga|ő2nalő
Viseljünk védőálarcot!
|Ó¤ak nOss2aOO Oag la¯lÓ
OsszO|asana vagy |Óg| ¦as·
lÓk|Ólagak |aOss2O|asana
¦a|lÓl|anu| v sa|¡ unk pO|vÓOő
a'a|OOl A Oss2O|askO| ka|al-
ka2ő l mO¤pO| ugyans |a|akÓ·
Ok a2 O|| s2ő|2alÓn Ós O||unk
anny|a a|Ougu|naL nOgy Óg-
2Ós nanÓ2sÓga nk la¤aOnak.
A la Os|s2O|asa - ku' OmOsan
a2 Óla|as O| a¡Okal la|la|0a2Ó
l|Ópus| lak asalÓn - s2 nlÓn
nga|| , | | . ks2a||l¡a a |Óg2ő·
s2a|vakaL ¬a a k|Ón|kus |Óg·
2Ós| panas2Okal ¤ag aka|¡uk
a|őzn| , sa¤¤ |yan kO|u|¤Ó·
nyak kO2Oll na ¤a' |ő22uk
a vÓOőa' a|OOL
aOÓ|la|u| alakal ls2l'lunk, s2a- Szlkraesö
Védőálarc
A szem védelme
Hegesztéskor védjük
szemünket!
¬agas2laskO| a ka|alka2ő
nagy nő¤Ó¯sak|al k|sa|ő¡a|an-
saga a vak|lÓ ¦Óny AulOgÓn·
nagas2las¤a| a aganOő, ma
nagas2lős2a¤uvagal v. sa| unk
L|akl|O¤Os vagy vaOőga2as
nagas2lőkas2u| ak a|ka ¤a2a-
sakO| v.s2Onl nagas2lőQa¡2s|a
van s2uksag, ¤a|l a2 ll ka|al-
ka2ő lÓny ¤a¤ Osak a s2a¤
|anOk|vu| la¡Oa|¤as sÓ|u ÓsÓl,
a|aO¤anya2. , Oa a2 a|OOn a
lu|2Oll naQO2asnO2 nasOn|Ó
| aagasl . s OkO2nal A ¤u¤ka·
kas2lyű a s2|k|a2as as a ¤ag·
a|. nlall lO||Ó |Ós2ak a'|an vÓO
Balesetvédelem
grillezés közben
Gyerek ne grillezzen!
A g|. | |-Qa|l. a' va2alas' Ugya| ·
¡unk a2O¤Oan a¯|a, nOgy a lű2
'alvanya|a OOagyű'l gya|akak
na la|lÓ2kOO¡anak a g|. ||aző
kO2a| aOan, a aOsaQagő 2s||
nalasa|a n |la| a¤ la|OsaQÓ
s2.k|ak, as |angOk, va|a¤. nl
a g|. | | sulő lO||Ó vas¯as2a.
a gya|akakan Osunya agÓsa
kal OkO2naInak
.aga aOO kal ¤ala| O. 2lOnsag
lavO|sagOl la|lal| anu| la|lsunk
Oa' A g|. | |a2ől sOna na nagy¡uk
la|ugya al na| ku| Ós a gya|a-
kakOa¤ Q|ÓOa|¡uk luOalOsla¤|
a vas2a'yl
A splrltusz veszélyes!
Á| a¤OÓan ujaOO Ós u¡aOO
OO|2a|¤as Oa asalak lO|lÓ¤nak
a g|. ' |s2an sQ |.lus2a| va|Ó
¤aggyu¡lasakO| A sQ. |. lus2
kOnnyan Qa|O|Og as lű2gyu¡·
laskO¯, lő|ag a als2Ó|ag na¤
Ógő las2a¤|a vaÓ |aOnlaskO|
nala|¤as s2u|Ó|angga| gyu'| aO
¤ag. oQ. |. lus2 na|yall nas2·
na ¡unk sOk ma|yan kaQnalÓ
g|. | | ·a|agyujlÓl, a¤a|y sOka.g
ag as a s2anal kOOka2al¤an-
lasan gyu¡l¡a ¤ag.
A zsír veszélyei
Lgy ¡Ó s2akaOs na¤ las2 Osak
sOva¤y nusl a |Osla|y|a, ¤a|l
a2 a g|| | | a2Ós ulan s2a|a2 as
|agÓs 'as2. NÓ¤. 2s|||a ¦a|lal·

Gyerekekre veszélyes
| anu s2uksag van, nOgy a ¤us
s2a|lOs ¤a|aO¡On. 'agyunk
a2OnOan ÓvalOsak' A .22Ó
s2Ó¤|a OsaQQagő 2s|| |angOl
val, a¤. na¤ Osak a g|. | ' a2all
Óla|l lakal|l. ¤ag, na¤a¤ agas.
sa|u| Ósl . s OkO2nal A a' u¤|-
n. u¤ g|. | |a2őla|Oa ¤agakaOa·
yO22a, nOgy a zs|| a Qa|a2sOa
OsaQagjan. A g|. | |a2as |2a
¤ag¤a|aO, a kOOka2al QaO. g
OsOkka¤.
dd
.
¯ ·-~ ' ' .
� . - .
• - l .
UyBk0r| B¡I p8| dðk
��Durva fagyvédő kavics
> vagy sóder
Az al ap
el készítése
Anyag
SÓOa|, kav|Os, zsa|uOasz·
ka, OalOn, vasOalÓlna|Ó.
Szerszámok
� l
. ' �
Nehézségi fok
l l l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkaidő
rÓz| ¤unka asalÓn nÓgy·
zal¤Óla|ankÓnl <O. agy
nap|a van szuksÓg
A g|. | |azőna|y ¤agla|a|ő
méretét |agkOnnyaOOan ugy
¤Ó|nal¡uk la| , na annak sa¯Ok-
pOnl¡a|l nÓnany kőOa|aOOa|
¤ag¡a|O| ¡ uk.
A la|u|al szÓ a. n |aszÓ|l nO-
¤OkOs|k ¤Óg ¡OOOan sza¤·
' Ó' lal. a | aanOő kÓpal. NÓnany
|aszu|l ka|Ó azl . s ¤ag¤ulal¡a,
nOgy a ¤agassagOl na|yasan
va|aszlOlluk-a ¤ag.
Lzulan ka¯u| sO| az alaprajz
és a magasság pOnlOs kitű­
zésére. Lnnaz k. lűzőzs. nÓ|l Ós
lÓ¤OOvakakal naszna|unk A
OOvakakal <a apaOOsa| va|¡uk
Oa. ' y ¤ÓOOn pOnlOsan ¤ag-
¡a| O| ¡uk a sa|OkpOnlOkal |a
a g| | | azőna|ynak szaOa|ylaan
a|ap|ajza van, akkO| azl lOOO
OOvak Oava|ÓsÓva| kOval¡uk.
A OOvakak kOzl lavO|sag na
|agyan lOOO ¤| nl 1 O ¤, ku| On·
Oan a zs. nÓ| Oa|Óg. |a ¤. nOan
OOvakal Oava|lunk, azOkal
k|lűzőzs. mÓ¯|a| kOssu< Ossza.
1 -2 Haszna| ¡uk azl a spaO. a| . s
OsO¤Ól, nOgy a zs. nÓ¯l ulan
luO¡ uk lasz|lan. . |a agÓszan
O.zOnyOsak aka|unk | anm. aO-
Oan, |Ogy k.lűzÓsunk pOnlO·
san Oa|ÓkszOgű, akkO| a k.la-
sz|lall zs. nÓ|Okal Oa|ÓkszOgga|
a| |anő||zzuk Oa|ÓkszOgű
dJ
nÓgyszOg a aku a| ap|a¡z
asalÓn az al|Ókal s ¤ag¤Ó|·
nal¡uk na azOk agyam ő nOsz-
szuak, . OO¤unk la|¡asan sza-
Oa'yOs.
A magasság megállapítá­
sánál a la|a¡ |ag¤agasaOO
pOnl¡aOÓ| . nOu| ¡unk k| , nanOgy
a g| |azőna|y agy. k sa|ka a
la|a¡sz. nl a|a ka|u|¡On. ¦A lO| O
la| lO| lÓsa ¤. nO. g kOnnyaOO,
¤. nl k. la|¤a' Ósa, ku| OnOsan,
na az a| ap k. asasaOÓ| v.ssza-
¤a|aOl la|lO|lő anyag |s |an-
Oa <azÓsunk|a a| | ) A |ag¤a·
gasaOO sa|Okna| ¤ag¡a|O|l
nu| | apOnlOl gOnOOsan v. gyuk
al a lOOO| lÓ¤OOvak|a . s
3 Lzl a la|aOalOl |agagysza-
|űOOan tömlős vizmérték
sag|lsÓgÓva| O| O|aljuk ¤ag
1O| lsunk agy al|alszÓ lO¤|őOa
anna< lÓ|lOgalana| va|a¤|va|
kavasaOO v|zal. |a a lO¤|ő kÓl
vÓgÓl kÓzza| la| a¤a|¡ u<, a
lO¤| ő a|a¡Ón |Óvő v|zsz. nl ¤a·
gassaga pOnlOsan agyan| ő
a lO¤| ő vÓgÓn Ósz| a| l sz. nl¤a-
gassagga| . Lgy sag'lőla|sunk
la|lsa a lO¤| ő agy.k vÓgÓl a
|ag¤agasaOOan lakvő sa|Ok-
na| |Óvő OOvaknaz ugy, nOgy a
v|zsz|nl pOnlOsan a O O¤·nak
¤agla|a|ő ¤agassagOan
2
• �
l
:ész�sünk ké1 hurkot
Z
A 2 hurok a 1 alá kerü
Húzzuk rá a cvekre.
szarosan feszítsük me
4U
3
4
b
|agyam 1agyuk a lO¤| ő ¤as k
vÓgÓl sO|Oam a lOOO OOvak
¤a| | Ó Ós pOmlOsam ¡a| O| ¡uk
¤ag a OOvakam a v|zsz ml ¤a·
gassagal.
¡
gy a O O¤as sz ¤-
lal alv nal¡uk ¤| mOagy|k OO·
vak|a.
4-5 rOmmyaOO a ¤umka, na
kO|OsOmOznalő szlntezőmű­
szert naszma| umk. Lz ku| OmO-
sam Oll lasz nasznOs szO ga-
|alOl, anO agy OOmyO| u l a|ap-
|a¡z klűzÓsÓnaz sOk OOvakal
ka|| Oava|m , vagy agy naz
sa|ka kO|u| ka| | OO|gOzm , | | .
la|a¡|ÓpOsőkal ka|| k|a| ak|lam .
|a a ¤űsza|l la| a| | |lOlluk Ós
a OaÓp|lall v|zJÓ|lÓk saglsÓ·
gÓva' pOmlOsam Oasz mlazluk,
akkO| az OO¡akl|vOam |Óvő
sza|ka|aszl ¤| mO g ugyamazl a
¤agassagOl ¤ulal¡a, luggal·
amu| allÓ| , nOgy ¤a||a lO|O|l¡uk
a ¤űsza|l. A ¤űsza|mak az a
0 sz ml¡a azOmOam ¤ mOam
alna'yazÓsmÓ| ¤agva|lOz k. |a
a ¤űsza|l ¦a|a|||lOlluk Ós Oa-
sz mlazluk, OÓ| Ozzuk ¤ag va| a
a |ag¤agasaOO pOmlOl. 1a|l·
sumk OOa luggő| agasam agy
¤Óla||uOal ugy, nOgy ammak
| ala| Ó a| Ó 0 pOml¡a pOmlOsam
az a|la|unk ¤agnala|OzOll
O O¤·as sz mlam a| |¡Om Lzulam
|amyOzzuk ¤ag az agyas OO-
vakakal Sag'lőla|sumk la|lsOm
a OOvak ¤a| | Ó agy ¤Óla||uOal
Ós azl aOO g ¤Ozgassa ¦a| Ós
|a, ¤|g a sza|ka|aszlOam ugya·
mazl az Ó|lÓkal ma0 Ósz|a| ¡uk,
¤ ml kO|aOOam, a |ag¤aga-
saOO pOml ¤agOÓ|OzasakO|
A ¤Óla¯|uO O pOml¡ava| ¤| mO-
agy k OOvakai Oa¡a|O|nal¡uk
a O sz|mlal.
Jó tanács
ra|u| ¡uk a ¤Ó|al|amOOkal,
azaz a ¡a|O|Ósakal ¤ mO g
agy na|y¯ő| k| mOu|va v ·
gyuk al, a őszO¯ a sa|Ok·
pOmlOk¯a, ¤a¡O a Oa| u| |Ó·
vő OOvakak|a. |a az al¡a-
|O|ÓsakmÓ| OOvak|ő| OO-
vak|a na| aOumk, akkO|
a ¤Ó|Ós n Oak Ossza-
aOÓOmak
|a az asőv|z |avazalÓsa OÓ|¡a-
OÓ| a la|u|al¤ak lejtést k|va-
mumk aOn| , akkO| a kÓl sa|Ok-
OOvak kOzÓ agyan|ő lavO|sa-
gOkOam va|¡ umk | a sagÓOOOva·
kakal Ós a mu| | avOma|al azak|a
s v|gyuk la| OOnlsuk a| a kÓl
ku|ső pOml kOzl ¤agassag·
ku|OmOsÓgal, ¤a¡O azl az Ó|lÓ-
kal Osszuk a| a sagÓOOOvakak
aggya| ¤agmOva|l sza¤ava'
A kapOll namyaOOsl ka|| az
a|ső sagÓOOOvakmÓ| a mu| | a-
pOmlOÓ| k | mOu|va la| ¤Ó|m .
¦A ¤asOO k OOvakmÓ| a namya·
OOs kÓlsza|asÓl Ós |gy lO·
vaOO. )
A |a¡lÓs agyam|alassÓgÓl sz m·
laző|ÓO Ós v|zJÓ|lÓk sag|lsÓ·
gÓva| a| amő| znal¡uk. Ja| O| juk
¤ag a v|zJÓ|lÓkam az a| ső
OOvakg la|lÓ |a¡lÓs|. Lzulam
lagyuk sO|Oam a kOvalkaző
szakaszOknOz a v|znÓ||Ókal
Ós a| | amő| zzuk a |a¡lÓs agyan-
|alassÓgÓt
A¤kO| a klűzÓsl Oalajazluk,
a¤a| ¡uk k a2 a| apOl. NagyOOO
la¯u|al asalÓm OÓ|sza|ű agy k s
¤a|kO|Ól kO' OsOmOzm Ós azza|
vÓgazm a| a ¤umka magy |Ó-
szÓl r|saOO la|u| alű a|apOza-
sOk k a¤a|ÓsÓl asÓva| Ós |a·
palla| s myugOOlam a|vÓgaz·
naljuk. |a a lO|O magyOm ka-
¤Ó¤y, azl asal|ag a|őOO Osa-
kam¤ya| la| | az|lnal¡uk.
A a|apgOOO| ¤Ó|ysÓgÓl
a lagynala| nala|Ozza ¤ag.
NO|¤a| s kO|ű| ¤Ómyak kOzOll
bö bö O¤ ¤Ó'ysÓg a|agamOő.
Lm¤ak sO|am lak mlÓ|yas
¤ammy sÓgű lO' Oal ka|| kla|·
¤a| m . |a azl ma¤ luOj uk a
sa¡al ka|lumkOam p| la|lO|lÓs-
naz naszmOs|lam| , akkO| OÓ|a|·
¡umk agy kOmlÓma|l. Lzl a na|y-
sz|m|a nOzzak, ¤a¡O a lO| OOa|
agyull a| |s v|s2 k. A k la|¤a|l
anyag agy |as2amak a 'ag¦a|ső
¯alagal la|lsuk ¤ag L2l ka-
sőOO nagys2a|űan la|nas2na -
¤al|uk a kas2 a| ap' ap as a2
anyalO|O kO2l |as klO|lasa|a.
AOOg ¤agla|a|ő na' yan la|O|-
¡uk A ka¯l la|aja na 'agyan lu
naOvas as | agy, a¤|kO| kOl|Ó·
va| vagy lana¯aulÓva| ¡a|na<
|a¡la, ¤a|l a2Ok akkO| ¤a|y
ka|aknyO¤O<al magynak,
a la|a| lO¤O|OO k as a gOOO|
¤a'ysagal na¤ |anal pOnlO·
san ¤ag0a|n
A gOOO| k a0a| asa ulan
agyangassuk a| annak a|¡al,
as ka2 OOngO őva vagy
|apvO|alO||a| lO¤O||lsuk a2l.
|2l kOvalőan lO| lsun< a gO-
OO|Oa Ou¯va, fagyálló kavi­
csot. A kavOs na |agyam
agyagOs as na vagyan la|
v2al. L||a a Oa||a O|OsÓOO
OanyakavOsOl vagy sÓOa|l s
nas2na| nalunk, lOnlOs a2On-
Oan, mOgy a2 aOs2O|ul lagy-
a| | Ó |agyan. A <av.OsOl Oa|a-
kas kO2Oan a| | anOÓan lO0O-
||lsuk, nanOgy kasőOO ¤ag
u|aQaO¡an
L||a a lO|lal|a <O 1 b . . . z0 O¤
vaslag |alagOan fagyvédő
kavles ka|u' A kavOs la|u|alal
ga|aO|yava| vagy 'apalla| a' s -
¤|l¡uk as lO¤O¯l¡uk o2nla2ő-
|aOOa| as v|2na|lakka| a| | anő·
|22uk, nOgy a la| u| al pOnlOsan
v|2s2 nlas·a L22a| O 2lOslnal-
¡0k, nOgy a OalOn|alag ¤| n-
OannO| agyan|alas vaslagsa-
gu |agyan.
A kavOsagy|a lagyuk |a a 2sa-
|u2alOt AnO' a 2sa'uOas2ka as
a kavOs kO2Oll ma2ag van, Oll
k ka| | pÓlO| n a <avOsOl, ¤a|l
ku|OmOan a OalOn klO|yk.
A 2sa|02al O|yan ¤agas |a-
gyan, nOgy a2 a| kas2|lamOő
OalOm|alag la|ső s2a|a|g a|¡an.
L2ulan s2a¤|lsuk < a OalOn
s2u<sagas ¤anny sagal. ¯n-
na2 a'ős2O| a területet kell
kiszámítani, ¤a¡O a2l a vas·
lagsagga| ¤ag ka| | s2O|O2m| .
Oa|aks2Ogű la|u|alakna| a
¦¤ala|Oan ¤agaOOll) nOss2u-
sagOl as s2a|assagal ka|'
agy¤assa| Oss2as2O|O2m
Jó tanács
A l|ss OalOnl ma¤ a|nal
¦agy L2a|l Osak ak<O|
OalOnO22unk, a¤. kO| n nOs
¦agyvas2a'y. O oc <O|u|
nő¤a|sak|alakan lÓ' a-
laka|assa| anal vaOan
a OalOnl.
A <O| la|u|alal ugy kap¡uk
¤ag, nOgy a2 al¤a|ő la'al
¤ags2O|O22uk a LuOO|l·la|a
s2a¤0a| ¦3, 1 4) NagyOOO
gOnOOl ¡a'anl a s2aOa|yla|an
la|u|alak s2a¤ilasa. Haj2O| j uk
' a a la|u|alal ¤ | | . ¤ala|·pap|||a
1 . ! 00 |aplakOan ¦a pap | |On
1 O¤ a va|ÓsagOan 1 ¤·nak
la|a| ¤ag) . o2a¤O|¡uk ¤ag
a la|u'alal 'alaOő Oanl¤ala|-
nagy2alakal A a|aO¤amyu|
kapOll s2a¤ a va|ÓsagOs la·
|ualal aOja ¤ag, nagy2al¤a·
la|Oan. |a a la|u|al|a kapOll
a¯lakal ¤ags2O|O22uk a Oa·
lOn|alag ¦0ala|Oan ¤agaOOll)
vaslagsagava| , akkO¯ ¤ag·
kap¡uk a kOO¤ala¯Oan ¤a|l
la|lOgalOL
A OalOn vaslagsaga a la|ma-
|aslő| luggőan 1 d . . 1 b O¤.
4T
6 A¤ <O| a OalO|lOll OalOn
a|a|la a 2sa'u2al ¤agassaga-
nak na|¤aO|as2al, a|ős|las
Oa|jaOÓ' lagyunk Oa agy
vasbetéthálót
7 |a a ¤an|y|sag lOOO, ¤ nl
na|O¤ <OO¤ala|, Oa| s2a|ű a
OalOnl kas2an nO2aln| . L2l
a l|ans2pO|lOalOnl kal Ó|an
Oa|u| la| ka nas2na| n oag|-
lőla|sak|a la lal'anu| s2uksag
van a OalOn OaOO|gO2asanO2,
¤ a| őll a2 ,¤agnu2na
-
. |a a
OalOnl la| Os<ava| ka|' s2a| ' la-
n , annO2 |s sag|lők ka| | ana<
8 A OalOnl lO¤O||lan ka' | ,
nOgy ka||ő slaO ' lasal ¤ag·
kap¡a. A k saOO OalOnla|u|ala-
kal ka22a| , |uOak sag|lsagava|
ô
4Z
OsO¤Os2O ¡uk vagy gu¤. Os. 2-
¤as ' aOOa| lO¤O¯¯a lapOssuk.
NagyOOO la| u|alak asalÓn
¤a¯u|őv.O¯alO¯l |anal nas2na|·
n. , a2 Oa|a¤a¯u| a OalOnOa Ós
ugy lO¤O¯|l. a2l
A OalOn a|agyangalÓsÓ¯a
tolódeszkát nas2na unk, a¤. l
nÓnany Oas2ka· Ós |ÓOOa¯aO·
OÓ| ¤agunk . s Oss2aulnalunk
A¤.<O¯ a 2sa|u2al ¤a¯ la|a
van Ós a OalOn lO¤O¯|lÓsa . s
¤aglO¯lÓnl, agyan|alasan
nu22uk ' a a la| u| alal agy Oas2-
kava| , a¤. ¡OOO¯a Ós Oa|¯a .s
lu nyu| . k a 2sa|u2alOn
L2l a ¤0nkal a la|u| al nagy·
sagalÓ| luggőan |aga|aOO
kÓl s2a¤Ó|ynak <a| | vÓga2n. a.
A 2sa|u2al a|la aOan Oas2kak-
OÓ| kÓs2u| A |alnalÓan ¤a¯a-
OÓ OalOnla|u|alaknÓ| akkO2Oll
ka¤Óny la¯Osl|a¤a2l vagy
ka¯lOnl .s |anal a|ka| ¤a2n
UalOn| apOk kÓs2|lÓsÓnÓ| a2
O|Oa|akal Oas2kakka| nala¯O|-
¡ uk. Lgy·kÓl ¤Óla¯as lavO|sa-
gOkOan va¯¡ unk | a ka¯Ókal Ós
a Oas2kakal s2aga22u< a2Ok
Oa|ső O| Oa|anO2
¡
gy O| yan s2a¯ka2alal <apunk,
a¤. k|O|¯¡a a OalOnlO¤ag
nyO0asal.
A 2sa| u2al ¤. nOannO| 2a¯l
|agyan, nanOgy a OalOn¤as2-
s2a k lO|y¡On A 2sa| u2al la|ső
s2Ó|a a|la|aOan agyOaas|< a
kÓsőOO. OalOnla| u| al la|ső
Ó|Óva|.
Lgyanas Oas2ka¯a lall v|2-
¤Ó¯lÓkka| a| |anő¯|22uk, nOgy
a 2sa|u2al ¤. nOan O| Oa| a
agyan ő ¤agassagu·a.
9
A Müanyag távtaró
UZsaludeszka
c Élfák
9-1 O |a falat aka¯unk OalO·
nO2n. , a 2sa| uOas2<ak kO2Ó
s2aOayOs lavO|sagOan la·
gyunk ¤űanyag lavla¯lÓkaL
nOgy a la| agyan|alas vaslag·
sagu agyan. L2akal las2|lőnu-
2a| | a| a|ős|lsuk a la¤Os2|OQOk-
nO2 Ál|Ós ¤a|av|lőkka| gOn·
OOskOO¡unk a 2sa|uOas2kak
slaO. | lasa¯Ó|.
Pillér kÓs2lÓsÓna2 a 2sa|u-
Oas2kakal ¤agla| a| ő ¤Ó¯al¯a
ka| vagn. . 50 O¤·kÓnl kÓs2|l-
sunk Oas2ka¦u|akal, nanOgy
a 2sa|u2al a OalOn nyO¤asa
a|all s2Ólassan. A 2sa|uOas2·
<a<al a OalOnO2as a|őll kan¡uk
Oa 2sa| 0O| a|¡a| , nOgy a2Ok
<ÓsőOO kOnnyan a|va|¡anak a
OalOnlÓ| A OalOn nagyOn nagy
nyO¤asl kÓpas a|v sa| n| , nu-
2Ós2.|a¯Osaga v.s2Onl k.Os| L2l
a n| anyOssagal vasOalÓlakka|
nagyOn jÓ| k |anal <us2OOO| n.
[vasOalOn)
A|aQnak Ós lOOÓ¤nak agy-
¤assa| Oss2akOlOll aOÓs2a|a-
kal, un vasOalÓlna'Ól nas2-
na| 0nk. L2akal a na|Ókal ugy
ka|| ¤Ó¯al¯a vagn. , nOgy a2O·
kal ¤. nOan O Oa|On la|¡asan
kO¯u|vagya a OalOn [¯O2sOa-
sOOas' ) |a a na|Ó na¤ a|Óg
nagy, lOOO na|Ól lagyunk
agy¤as ¤a| | Ó, ugya|va a¯¯a,
nOgy kÓl ¤a2őny. allaOÓs
|agyan kO2luk
|u¯kO Ó| apOk, k| . nka¯lÓg|ak
vagy ¤OsOllOalOn- apOk aljza­
tát z O¤ vaslag ¯ÓlagOan la|·
nO¯OOll vékonyágyazatú
habarcs a|kOl¡a A |apOk agy-
kÓl Oanl.¤Óla¯ny. ¯a k|a| | nalnak
a kO¯nya2ő la'a| s2 nl¡ÓOő| ,
nOgy a gOnOOs lO¤O||lÓs a |a·
nÓ¯a a|őlO¯Ou|Ó u|apaOÓs na
OkO22On gOnOOl A s2. nlku-
|OnOsÓgal nÓ¤ lO|OOa kOny-
nyan k. anal agyan||lan
VÓga2alu| lO lsu< k a OalOn·
a|aQ Ós a la|a¡ kO2l. nÓ2agOl.
TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ KŐBURKOLTOK
Porfír, bazalt, gránit, kvarcit és pala a legkülönbözőbb színárnyalatokban
teraszra, járdára, útra, lépcsőre, lábazatra szabályos, szabálytalan és kocka alakzatban
l 037 Budapest, Bécsi út 302. · Tel.: 250-6036, Fax: 3 1 6-0635
Nyitva: hétköznap 8- 1 8 óráig, szombaton 8- 1 4 óráig
EGYSZER ÉS MINDENKORRAI
4d
A kerti bútorok megtervezéséhez és kivitelezéséhez ajánljuk könyveinket:
Kerti bútorok
Görbefa bútorok
A hobbiasztalos
CSER Kadó
1114 Budapest, Károli Gáspár tér 3. • Tel. : 386-9019, 209-2982 • Tel./Fax: 385-6684
E-mail: cser@elender.hu • Honlap: ww.cserkiado.hu
44
Ki kapcsol ódásra
hívogató
gri l l ezőhel y
Anyag
A|aQO2as sÓOa|, kav Os,
l|ans2QO|lOalOn, Ou¯kO|Ó·
|aQOk, luga2Óanyag. C|| | ·
'a2ő ¤Ós2nO¤Ok lÓg| a,
Oa¤anl, ¤as2as Oa¤anl,
Osa¤Qa|agas2lÓ naOa|Os,
|a|Ó aQOk, ka¤Ónyla,
QO|Ola|lÓ vasak, s2Og·
vas, g|| | |azős2ak|Óny |Os·
lÓ||ya| , laOsava|Ok, ¤ű
anyag Ós aOÓ| l| Q' k, la·
a'aQOzÓ
Nehézségi fok
o 2
Erőkifejtés
o
Munkaidő
A ¤unka|a kO. b naQOl
la|va22unk
3
C| | ' a2Ós kO2Oan |anOs2a| nl
a la|as2On vagy a ka|lOan
la| a| | |lOll as2laOk kO|0| s2Ok·
lunk u| n| . oOkka| nangu|alO
saOO a2O¤Oan, na agy g|| | '
aszla' ¤a| ' Ó la|aQaOva kOz·
val anu| kO¯u| u' | uk a g| ' | sulől,
vÓg| gnÓ22uk, a¤ ¤l a nus
| assan ¤agOa|nu| Ós kOzOan
Ó|va22uk a lansÓgas | alOkal.
A g¯ | | OulÓ, a¤ a lu|a¡OOnkÓQ-
Qan g| | |a2őna|y ¤a| | all as2·
la la| u| alakka| Ós u| őna| yakka|
s |anOa| ka2|k, a ka|lOan 2a¡|Ó
la¯sasÓ|al kO2QOnl|ava va| | k
Anyaga lu ¤yO¤Ó¯Ós2l la Ós
|us2l kus Ou|kO' Ó aQ, a2ak jÓ|
Oa| a| | | anak a ka¯l nangu alaOa,
a¤a|'all kOnnyan l s2l|l¤alÓk
A g|| | |a2őas2la Ós a QaOOk
'aOa nagy¤Ó|alű ¤ÓsznO¤Ok
la|a2Óa'a¤akOő la| la| azva kÓ-
s2u| nak, Ós ¡Ó| Oa| a | | anak a
kÓQOa A g| | | kOsa|al a skan·
O nav szOkasOkal kOvalva
luggő' agasan s ¦a |anal a| | ·
lan , |gy a| ka|u| nalő, nOgy
a nusOÓ| kO|vaOÓ 2s| Oa a-
OsOQOg|On a lű2Oa
(A a| |anOa2Ós Oa¤Ó|ala2all
vaz'ala a 49. oldalon la'a|nalÓ. )
A Oa¤ulalOll QÓ' OaOan a2
alaplemezre zb x zb O¤
¤Ó|alű QaO'Ó|aQOkOÓ a||Ó
Ou|kO|al ka|u| ¬a a |aQOk
¤Ó|alÓl ¤a| a OalOnO2as a'őll
a'OO¤lj uk, ¤aglaka||lnal¡uk
a Ou|kO|Ó|aQOk s2uksÓgla'an
¤Ó|al|avagasal. A lugak s2Ó·
|assÓga 3 ¤¤ A OalOn a|aQ·
|a¤az QOnlOsan a |aQOkka|
Ou|kO|l la| u| al s2ÓÓg Ó|¡an.
¬a s2Ó|assÓg |a¤yOan 1 z,
a mOss2usag ¤anlÓn QaO g
1 6 Ou|kO|Ó|aQOl a ka ¤a2unk,
akkO| a2 a|aQ|a¤a2 ¤Ó|ala
4, 04b ¤ x 3, 03b ¤.
A g¯| | |azőna|ynak lagya| Ó
alapozást ka| kÓsz|lan , nOgy
a la|akal s alvÓsza ¡a NO¯¤a·
s kO¯u|0Ónyak kO2Oll a|agan·
Oő agy b0 O¤ ¤Ó|y a|apgOO¯Ol
asm , a¤a|y kO 1 O O¤·¯a |a·
gyan nOsszaOO Ós szÓ| asaOO,
¤ ml a la|vazall OalOnla| u| al,
nOgy a 2sa| uzalOl |s a| |anas·
san na|ya2n|
o2Ó|sősÓgasan lagyvas2Ó|yas
na|yakam aka¯ b0 O¤ ¤Ó|y
a|apgOOO¯¯a s szuksÓg |anal .
¬a a s2uksÓgas ¤Ó|ysÓg la-
k nlalÓOam O 2Onyla|amOk va-
gyunk, lag¡OOO, na agy na|y|
Óp|lÓs| va||a|kOzÓlÓ| ¤agluOa·
kO|¡uk a na|y|ag k a| aku| l la·
paszla|al| Ó¯lÓkakal.
A gOOO¯Oa a|őszO¯ vaslag
¯ÓlagOan sÓOa¯ vagy zuzOllkő
ka¯u| , a¤a|y na¤ u| apaO| k, a
la|aOala paO g a lagy 0aglÓ-
¯Ósa. L¯¯a b . . J 0 O¤ vaslag
kavOs¯Ólagal la¯|lunk.
A a|jzalOl lO|ya¤alOsan lO-
¤O¯|lsuk, nanOgy kÓsőOO va·
|a¤ay|k ¯Ós2a ¤agsu||yaO¡an
A lagyvÓOő ¯Ólag lO|Oll, a gyap
szÓ|Óg ¤Óg J 5 . . J 7 O¤·ny|
na ynak ka|| ¤a¯aOna a Oa-
lOnagynak, a naOa¯Os¯Ólagnak
Ós a Ou¯kO|Ó|apOkmak
|2ulam agyangassuk |analő|ag
s ¤a¯a a kavOsagy la|u|alÓl Ós
kÓsz|lsuk a| a la¯u| al ¤Ó¯alÓ·
nak ¤agla| a ő, ¤a¯av ka¯alal
a|kOlÓ zsaluzatot.
V|20Ó¯lÓk sag|lsÓgÓva| pOnlO-
san s2 nlazzuk Oa a zsa|u2a·
lOl, ¤a¡O lO|lsuk Oa| a a OalOnl
A ¤agassag agyna¯¤aOanak
a|Ó¯ÓsakO¯ na|ya22uk a| a vas­
betét hálót, a¤a|y |a|anlősan
¤agnOva| B a ap| a¤az slaO·
|lasal
A betont OOngO|őva| a|apO-
san lO¤O¯|lam ka' | A¤ kO¯ a
OalOn ¤agkOlOll, l¯OOskO||uk
Oa v|22a|, 0a¡O nu22unk ¯a kO
z O0 vaslag, s. ¤a habarcsré­
teget
A burkolólapokat kO2val anu|
Oa|O¯aknal¡uk a Oa¤anlla|
OapuOa¯azall, l¯ss naOa¯Os·
agyOa, kO2Oam ka|apaOsmyÓ||a|
vagy gu¤ ka|apaOOsa ÓvalO·
san ulOgassuk a |apOkal, na-
nOgy avagős u¯agak ¤a¯aO·
|anak a|alluk |a ugy vÓ|¡uk,
nOgy B agÓs2 la¯u|alal na¤
luO|uk agys2a¯¯a OaOu¯kO| n ,
akkO¯ nagy|uk, nOgy a la| nu·
zOll naOa¯Os¯Ólag ¤agkOssOn
A¤kO¯ lO|ylal¡uk a ¤unkal,
lÓsűs kanő|appa|, vÓkOny ¯Ó-
lagOan nO¯O¡unk la' lagya||Ó
Osa¤pa¯agas2lÓ-naOa¯OsOl Ós
a Oaa|||lOll |apOkal a¯ősan
nyO¤¡uk aOOa Oa|a |a szuk·
sÓgas, ka|apaOsnyÓ||a| ¦ nO·
¤an kOOOglassuk s a |apOkal
A Ou¯kO|l Ós lugazOll a ap¦a| u-
| alam la|azzuk la| azulan a
padlábakat A agy lÓg| a szÓ-
|assÓgű, ¤aslÓ| lÓg| a nOss2u-
sagu k|s la|akal na¯O¤ sO¯,
kOlÓsOan ¯akOll lÓg|a a|kOlja.
A g¯ | |a2őa||vamy nyers épít­
ményét U a akOan la azzuk
la| A g¯ | |azőka||Ókak la¯O|a-
sa¯a szO|ga|Ó OalOn|ap sza-
¤a¯a a nagyaOk lÓg| asO¯Oan
na¯O¤ lÓg al ka¯as2lOan ¯ak-
j unk Oa. A g¯ | | a2őa| vanyl a|·
kOlÓ U a|aku Óp|l¤Óny la|¡as
¤agassaga nyO|O lÓg|any .
A lÓg'ak kOzl naOa¯Os¯Ólag
vaslagsaga kO J O¤
A g¯ | azőaszla| ku| ső la| a l,
nO¤|OkO|Oa|al Ós la| ső Ó|Ól
1 5 x J 5 O¤ ¤Ó¯alű cserpé­
vel ¯agaszljuk Oa. Lnnaz
4b
sznlÓn vÓkOny ¯ÓlagOan ¦a|·
nO¯OOll Osa¤pa¯agas2lÓl
naszna| unk. Magla| a|ő vaslag-
sagu ks la|ÓOakka| vagy
lugazÓka¯as2lakka| O zlOs|l-
nal¡uk, nOgy a Osa¤pÓk kO2l
¦ugak ¤| nOannO agyam ő
szÓ|asak |agyanak. A g¯ | | OulÓ
la|ső szagÓ|yÓnaz Ós O| Oa| -
Ó| a naz a Osa¤pÓkal ¤Ó¯al¯a
ka|| vagn| . A luga2asnO2 spa·
O a| s lugalO¤|lő ¤asszal
nas2na|¡umk.
Jó tanács
|a kÓla|ya nk vannak ala-
| ő| , nOgy agy la|al agyana-
sam ¦a| luOunk·a nu2n , kÓ-
sz|lsunk ¤agumknak agy
agys2a¯ű vazalőkÓszu|Ó·
kat o2a¯azzunk kÓl
lO¯gaOs|apOa¯aOOl, a0a-
| yak |aga aOO nyO O lÓg| a-
sO¯ny ¤agassaguak
ozagaz2uk Oss2a Oa¯Ók-
szOgOan a kÓl |apOl Ós a|-
||lsuk ¤a¯ő|agasan B
Óp|lanOő la| ku| ső O|Oa|a-
¯a. A |apOk pOnlOs vaza·
lÓsl aOmak a laa2asnOz
A 1 O O¤ ¤agas grillező­
szekrény lanÓk- Ós a nÓgy
O Oa|¯ÓszÓnak OÓ|sza¯ű pap|¯-
saO|Onl kÓsz|lam| . Na la|aOkaz-
zunk ¤ag az O| Oa| ¯Ós2ak Os2-
szakOlÓsÓna2 s2uksÓgas sza-
gÓ|yak¯ő sa¤.
|zulan ¯a¡zO|¡ uk la| a k|la¯|lall
aO¯al a |a¤az¯a Ós kÓz vagy
a akl¯O¤Os |a¤a2O' |Óva| vag-
¡ uk k .
A O|Oa|la|u|alakal Ós B Osz-
szakOlő |a¤azluakal Ó|Oan
¤ag ka| na¡||lan , ¤| nl agy
O pős OOOOzna| .
4O
1 La¤azak |Ov O, Ó| as sa|ku
korcelását OO||lÓlOgÓva| ¤a-
gunk s ¡ Ó a|aO¤Ónnya| , agy-
sza|űan a| luO¡ uk vÓgazn
A uz|alakOan ku| OmOOző szÓ-
|assÓgű Ós pOla¤Ó|ysÓgű
OO||lÓlOgÓkal |anal kapn .
L|őszO| aCÓ|vOna'zÓ ¤amlÓn,
|a¡zlűva| |a¡zO| ¡uk |a a | a¤az|a
a kO|C vOna|al Lzulan lagyuk
|a a OO||lÓlOgÓl a Oa|a¡zO|l
vOna||a. Lgyk kazunkka| szO-
||lsuk | a a |a¤azl a ¤as kka|
nyO¤¡uk la|¦a|Ó a kaskany
|a¤azCs|kOl, ¤|g a k|vanl szO-
gal a| ma¤ Ó|¡ uk
2 |a a OO¯|lÓlOgÓ na¤ a| Óg
szÓ| as, a la| na¡ | |lasl a |a¤az
¡OOO Ós Oa| O| Oa| an kazO¡uk
A Cs|kOl k ssÓ na¡| |lsuk la| Ós
a lOgÓva| ¦O|ya¤alOsan ¤an-
¡ unk Oala| Ó, ¤|g az aOOll szO-
gal a| na¤ Ó¯¡ uk. Lzl a ¤as| k
O| Oa| la| ő| |s s¤Óla| ¡uk ¤ag
¬Osszu Oa|aOOk ¤agna¡| |la-
sa|a élhaj l ító pad naszna| -
|alÓ JOOO Ós Oa| O|Oa Om
|a¡zO| ¡unk a a¤az¯a agy
vOna at
Lzulan lagyuk a Oa|aOOl
a ¡a|zÓsg a gÓp OalOgÓpOla
kOzÓ Ós Oll |Ogz|lsuk azl.
A |a¤azl a ka| sag|lsÓgÓva|
|anal ¤agna¡| |lan| . VaslagaOO
|a¤azak asalÓn ¦aCÓ| | a¤azak-
nÓ| kO. J ,5 ¤¤ la|all) n O|au·
| kus vagy a| akl|O¤Os kÓszu|Ó·
kakal naszna| nak.
3 A na¡||lasl satuban s vÓ·
gaznal¡uk A |a¤azCs|kOl lOg-
¡uk Oa ¦a saluOa lagyunk vÓ-
OőpOlakal, nOgy a |a¤azl a
OanyO¤ÓOasOklÓ| ¤agÓv¡ uk)
¯zulan la- vagy ¤űanyag
ka|apaCCsa| ulOgassuk a Cs|-
kOl a na¡||las Ó| kOza|ÓOan
Z
3
agyan|alasan | ala| Ó 4
Jó tanács
Vgyazzumk, nanOgy lJ| -
naj| |lsuk a kO|COl A |a¤azl
nanÓz u¡|a v|sszana¡||lan .
A amyag ¤ mOan Ó| ¤am-
lÓn || OagaO k Ós az v | agO·
sam | alnalÓ ¤a|aO. A szO-
gal a| |anő||zzuk szOg¤Ó-
|őva| Ós a na¡| |lasl nkaOO
lOOO |ÓpÓsOan vÓgazzuk
A O|Oa|la|akal szagaCsakka|
anal Osszaa|ős|lan . A Oa|-
kaCsuz|alakOan kO¤p|all pOp-
szagaCsa|ő kÓsz|alal | anal
kapm , a¤a| y|az ¤agla| a| ő
aCÓ lu|Ó, ku| O¤OOző nOsszu-
sagu Ós al¤Ó|ő¡ ű, aCÓ| vagy
a| u¤| n| u¤ pOpszagaCsak,
va|a¤nl a ku|OnOOző ¤Ó|alű
pOpszagaOsak Oa¦Ogasa|a
a|ka¤as OalÓlakka| |anOa|ka·
ző szagaCsa|őlOgÓ la|lOz k.
4 L| őszO| a ¤ag¡a|O|l na|yan
klu|¡uk az agy0assa| Ossza-
a|ős|lamOő ' a¤azOa|aOOkat
A lu|Ó al¤Ó|ő¡a 0, 2 ¤¤·|a|
|agyan nagyOOO, ¤ nl az a| -
ka|¤azOll szagaCsÓ.
5 A pOpszagaCsakal nalu| |Ó'
alOug¡uk a kÓl |a¤azan.
A aCÓ|Csap a|ő|ala|Ó a| | .
A szagaOsak kO. z . . 3 ¤¤·|a
a||¡anak k a a¤azakOő|
6 A aOÓ|OsapOl lOg¡uk Oa
a lOgÓOa A lOgÓ OsszanyO-
0asava| a szagaOsan la¡al
aak|lunk k , vÓgu| a ka| | ő
nyO¤as a| Ó¯ÓsakO| B aOÓ|·
luska |aszakaO
|zza| a kÓl |a¤azl szO¯Osan
OsszakOlOlluk agy0assa|
¬a a szuksÓgas sza¯sza¤Ok
na¤ a| | nak |anOa|kazÓsunk|a,
az Ó na|| |lasl Ós a Osszaa¯ő-
s|lÓsl agy 'akalOssa| s a|vÓ-
gazlalnal¡ uk
A szak|Óny na¯O¤, z ¤0 vas-
lag, kO 3ö ¤¤ sza|nOsszusa·
gu szögvasra la¤aszkOO k
la| A szOgvasakal kO 4ö O0
nOsszusagu¯a lű|Ósza| ¡uk | a
|zakal l p| | kka| a g¯ |aző·
a' |vany Oa|ső laanak la| u| ¯ő|
a na¯0aO k lÓg|asO¯anOz a¯ő·
s|lj uk
1aknlalla| a¯|a, nOgy a g|| | -
|azőszak¯Óny a szOgvasak¯a
lakszk la| Ós azÓ¯l nOsszaOO
g| | | azÓs a|all azak a ¯Ogz|lő-
Osava|Okka| agyull a|ősan
la|¤a|agaOnalnak, OÓ|sza¯ű
aOÓ| l p| kal a ka| ¤azn| , a¤a·
|yak a nagy nő0Ó|sÓk|alal
ka|OsOOas nÓ| ku| O||¡ak
A szOgvasakOa kÓsz|lsunk
kÓl Oa|aO, b ¤¤ al0Ó|ő¡ű
lu|alOt A lu|alOk na|yÓl
a|őző|ag pOnlOzÓva| kÓsz|l-
suk a| ő, nanOgy a vaslu|Ó
a OsusszOn.
7 A szOgvasakOa kÓsz|lall
l0¯alOknak ¤agla|a|őan ¡a| O| -
¡uk k a g¯ ' |azőa|'vany Oa| ső
la|an a l p| lu|alOk na| yÓl
A b ¤¤·as lu¯alOkal öb ¤¤
0Ó|yan lu¯¡uk Oa. ¬a lu¯ÓgÓ-
punknak van ¤Ó|ysÓg| ulkO-
zőja, azl a 0Ó¯alal kOnnyan
0a anal a| | |lan| || | ankaző
ô
7
ô
asalOan l||OlO||a| ¡a| O| ¡uk 0ag
a la|lu¯Ón B annak OsuOsalÓ|
sza0|lOll 0Ó¯alal
8 A aulO¤ala l p . kal a ¤a·
nalas |Ósz vÓgÓg Oa ka| | Oug·
n a lu¯alOa |zulan lagyuk la|
a szOgvasal, 0a¡O a kÓsz|alla|
agyull aOOll a|alÓl la|¯akasa
ulan nuzzuk ¤ag a ka|apOs

anyakal [1 3-as v | | asku' Os) .
A l| p| sza¯an |Óvő k|s na¡| On-
gyű|ű ¤agakaOa|yOzza, nOgy
a l p| a|lO|OgjOn, 0|g szÓl na0
laszu| Ós Oa| a na¤ akaszkOO k
a lu¯alOa
Jó tanács
|u¯Óa|'vannya| kOnnyaO-
Oan |anal ¤a|ő|agas lu¯a·
lOkal lu¯n az aOÓ|Oa.
A lu| ¤a|agaOÓs a| | an
Osappan!sunk a lu|al na-
|yÓ¯a nÓnany Osapp O|ajal
|z lu¯as kOzOan a' gőzO|Og
Ós a|vazal a nől a lu¯ÓlÓ'
A lu|asl a lu¯ÓgÓpan
aOÓ||a ¤agaOOll lO¯Ou| al-
sza¤¤a| vÓgazzuk
A g|| | | OulÓl az ülőpadok Ós
a g|· | ' azőaszla| na|O0 O| Oa| an
kO|OalulÓ tálal ófel ül etek
nangu alOs agyullassÓ lasz k
A paOOk 4 x J ö O¤ ka¯aszl·
0alszalű ka0Ónyla Oaszkak-
OÓ| kÓszu| nak, a¤a|yakal
4 x 5, | 4 x ö O0 ¤Ó|alű
ka¯aszlla¯lÓkka| Osava|Ozunk
Ossza |gy a¯ős |aOsOkal ka·
punk A Oaszkak 1 O¤ lavO|-
sagOan vannak agy¤aslÓ| .
A la a szaOaOOan a¯ősan
,OO| gOz k¨, azÓ|l az 'yan |aOs
a|őnyOsaOO, ¤ nl a lO¤O¯la
| ap, a¤ kOnnyan 0ag|apaO
vagy vala¤aO k
9 A 4 O0 vaslag Oaszkakal
kÓz kO¯lű¯Óssza| |anal ¤Ó|al¯a
vagn A nOsszanl Ós ka¯aszl-
|¯anyu Ó|akal Os szO Ópapi|¯a|
anynÓn lO|¡uk |a, ¤a|l az Ó'as
Ó| kOnnyan |anasaO Ós a akk
sa0 lapaO ¡Ó| 0ag ¯a¡la Na·
gyOOO |alO¯Ósl sza|agOsszO|Ó-
va| |anal kÓsz|lan . ' | yankO|
4d
1 1
a ¯Og2|lall s2a|agCs s2O|Ól
a| | |lnalÓ nOss2anl| ulkO2őva|
|al|uk a| , nOgy a alO¯Ós Ó|a
a2 agÓs2 nOss2 ¤anlÓn pOn·
lOs | agyan.
1 0-1 1 A keresztlécek nO¤-
| OkO| Oa| al kÓ2 kO|lű¯Óss2a|
b0"-Os s2OgOan lű¯Ós2a|¡uk | a.
A nOss2anl Oas2kak ¯Og2|lÓ·
sÓna2 s2uksÓgas lu¯alOkal
a||vanyOa lOgOll ¦J¯ÓgÓppa|
lu¯j uk k| ¦C b ¤¤ ) .
A lu¯alOkal a Oas2kak kO2Óp·
vOna alÓ| jOOO¯a Ós Oa|¯a a|lO|-
va na|ya22uk a|, nanOgy a la
az Oss2aCsava¯O2askO¯ ¤ag-
|apaO¡an.
A lu|alOkal ka¯as2l|ÓCak a| sÓ
O| Oa| an su| |yas2lőva su| |yas2·
s2uk k , nOgy a Csava¯¦a|ak na
a ||a¤ak k a laOÓ|.
A ¯aCsOkal b ¤¤ vaslag,
/0 ¤¤ nOss2u |anCsala¡ű
laCsava¯Okka| s2a¯a||uk Oss2a,
a|ő2ő|ag azOnOan vÓga22uk a
az a|apO2asl, |aga|aOO a2OkOn
a na yakan, anO| a laa' a¤ak
agy¤asOn la| laks2anak. M ¤-
Oa¤asal¯a |OOO, na s2a¯a Ós
a|őll az Oss2as laa|a¤ |akkO-
2asal a|vÓga22uk A pÓ|Oa
s2a¯|nl asalOan a paO Ós az
as2la| ¯aCsa akri l lakk OavO·
nalOl kaplak, a2 v|22a| O| OnalÓ
Ós la| nO¯Oasa na¤ ¡a¯ s2agga| .
A ak¯|||akk kO z0 pa¯C a|la| lÓ·
va| pO|s2a¯a2 A |akkOl kO
3 Ó¯a ¤u| va al |anal ¤a2O| n
A ak¯ || akk la| nO|OasanO2
nas2na|l s2a¯s2a¤Okal nas2-
na|al ulan agys2a|űan v|2za|
ls2l|lnal¡uk ¤ag A |as2a|aOl
ak¯||laslÓkal vs2Onl Csak spa-
C a| s aCsall| s2l|lÓva| |anal
a|lavO|lan .
Jó tanács
A ak¯ | | akka vaÓ ¤a2O|as
a|őll a lal ka2a| j uk laa|a-
pO2Óva| , a¤ s2|gala|ő ¯Ó-
lagal a|ak|l k| Ós ¤agaka·
Oa|yO22a a laOan |Óvő
anyagOk alnalO|asal, va·
a¤ nl ¤agvÓO a kÓkkO¯·
nJOasl OkO2Ó gO¤Oak
a| | an.
A la a|a¤ak Oss2aCsava¯O2a·
sanO2 a Csava¯ nO¯nyaOa
pOnlOsan Oa| a | ő csavarhú­
zót nas2na| ¡unk, ¤anOgy
a csavarhúzó pengéje k|·
Csuss2On Ós ¤agsÓ¯lsa a la
la|u|alÓt A Oss2aka¯CO|l Csa·
va¯la|ak a¤a| | all nagyO¤ gyO¯·
san ¯O2sOasOO¤ak
A g¯ | | a2őa||vany ¤a||all·
tálalófel ületeket a ¤| nOan
Oa¯kaCsa¯una2Oan kapnalÓ,
2O¤anCO2Oll , slaO | pOCla¯lÓ
vasaknO2 a¯ős|l| uk. A la¯lÓva·
sakal ugy s2a¯a ¡ uk la| , nOgy
a la la|a|Ó¯aCsOk la|ső s2Ó|a
kO. /0 C¤ ¤agasa¤ |agyan.
A la¯lÓvasak la|a¯ős|lÓsÓna2
a g¯| | | a2őa||vany O|Oa|al Ou¯-
kO| Ó Csa¤pÓkal 1 O ¤¤ al-
¤Ó¯ő¡ű la|lu¯Óva al ka|| lu|n .
A Ou¯kO|Ó|apOk lu|asanO2
a lu|ÓgÓpal na¤ s2aOaO
ulvalJ¯Ó a asOa a| |lan
Csak akkO¯ s2aOaO alkapCsO|-
n , a¤|kO¯ a lu|Ó ¤a¯ a| Ó¯la
a ¤Ós2nO¤Ok lÓg|al. A lu¯alOk
¤Ó|ysÓga ll s b5 ¤¤ |agyan
¦¤Ó|ysÓg ulkO2ő vagy a lu¯Ó
¤ag|a|O|Ósa)
1 agyuk Oa a műanyag tipliket
ugy, nOgy a2Ok s2Ó|a pOnlO-
san a Csa¤pa s|k|ag Ó¯¡an Ós
nO¯ganyO2Oll vagy ¤ kka a2all
|anOsala¡ű Osava¯Okka|
[b x 60 ¤¤) Osava¯O22uk la|
a la¯lÓvasakal
|2ulan 30 ¤¤ nOss2u, 4 ¤¤
al¤Ó¯ő¡ű |anOsala¡ű Osava¯Ok-
ka| la|a¯ős|lnal|uk a ¯aOsOkal a
la¯lÓvasak v|2s2 nlas s2a¯a¯a.
A paO¯aOsOkal a ka¯as2l|ÓOa-
kan alOugOll, 1 00 ¤0 nOs2-
s2u |anOsala¡ű Osava|Okka
Osava¯O22uk a lÓg| a |aOa2al·
nO2, a¤ Oa a|ő2ő'ag s2 nlÓn
1 O ¤¤ al¤Ó¯ő¡ű l| p' kal na-
|ya2lunk a|
A as2la|· Ós paO¯aOsOkal
vÓga2alu| ¤al¯|Oakka| O|s2|l·
|al¡ uk, a¤ sOklÓ|a ¤ nlava|
kapnalÓ. A matrlcákat Osak
1 O ¤asOOpa¯O|g a2lassuk
|angyOs v|2Oan, azulan kOny-
¤yan alvnalők a nO¯OO2Ópa-
p|¯¯Ó| a la¯a. A lÓ| a a| Ó| puna
¯Onggya| | anal ks2O¯|lan| a
O0OO¯ÓkOkat A |aglOOO ¤al| -
Oa |Oőja¯asa| | Ó Ós a napsuga¯-
2as nalasa¯a sa¤ laku| k
¬a nOss2aOO | Oa g naOvas-
sÓgnak vannak k|lÓva, vÓOa|·
¤ukal s2Ó|Ól|akOnOÓ| ¦a|s2Ó¯l
s2|nla|an ak¯ | |akk l | ¤¤a| lO·
kO2|al¡uk
A g¯ | |a2ős2ak¯Óny luggő'aQas
na|y2alOan s nas2na|nalÓ 'gy
a 2s|| g¯. ' a2Ós kO2Oan na¤
Osapag a s2Ón¯a, Ós a|ka¯u|-
nalő a 2s|| |angO va ÓgÓsa,
a¤ a|Ógal az Óla'l. A g¯ | | a2all
¡ ¡ 30 mm
..
A jó terv megkönnyíti a kivitelezés t
4J
Óla|l la¯lÓ nya|sal a la|kO|Ona-
¯a |anal lann . A nől ugy s2a·
OayO22uk, nOgy a ¤ya¯sal kO·
2a|aOO vagy lavO|aOO vss2uk.
A s2Ón ulanlO|lÓsÓna2 na¤ ka|
a g¯ | |a2all Óla|l |avann .
lehet tenn1 a szög
vasakra
BBmuIBI0IBrmuÞKt Balatonlelle, a 7-es főút mellet az Aral
benzinkút kijáratánál.
RlBlÎÍIBBBlÞKt
Tel.: 85/351-700, mobll: 06/20 982-3143
Budapesti Nemzetközi Vásár
Construma
Kaposvári Expo
bU
Gri l l ezöa szta l
nagy társaságnak
Anyag
Pórusbeton fal azóel emek,
ragasztó, mélyalapozó,
ruszti kus vakolat, alapo-
zófól i ával bevont forgács-
l ap, t i pl i k, ragasztó, kö-
zepes méretű mozaik-
csempe, fugázóanyag,
1 mm vastag feketel emez,
csavarok, faenyv.
Szerszámok
c:

1
V 6


o
Nehézségi fok
l l l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkaidö
A asztal maxi mál i san
z nap al att el készíthető.
A pél dában bemutatott
gri l l ezőasztal lényege a nagy
asztal l ap, amelyet társasá­
gunk körül ül het Fontos per­
sze, hogy az asztal nem vete­
medő és időjárásál l ó anyagból
készüljön, hogy ne kel l jen
ál l andóan i de-oda hurcol ni .
A kombi nál t gri l lező- és parti­
asztal biztosan áll a négy pó­
rusbeton oszlopon. A osz­
lopok keresztmetszete a fel ső
részen | al akú. A asztal kö­
zepén lévő gri l l ezőszekrény,
val ami nt a lábak aljának négy­
zetes al aprajza stabi l helyzetet
eredményez.
A pórusbeton elemeket
lengőkeretű rókafarkfűrésszel ,
de akár kerettűrésszel vagy
egy nagyobb kézi rókafarkfű­
résszel i s könnyen és ponto­
san méretre lehet vágni .
A vágási vonalakat derékszög
segítségével mi ndenesetre
előre pontosan rajzol juk fel , így
szép munkát tudunk végezni .
A betonelemeket fogazott
spatulyával fel hordott speci ál i s
ragasztóval vagy pórusbeton­
hoz való vékonyágyazatú ha­
barccsal ragasztjuk az al ap­
felül ethez.
Ugyanezzel a ragasztóval
lehet a fagyálló csempéket is
felragasztani a pórusbeton
oszlopok külső ol dal ai ra.
A egyenletes fugaközöket
műanyag fugázókeresztekkel
lehet bi ztosítani .
A oszlopok bel ső ol dal ai ra
készvakolatot hordunk fel ,
előzőleg azonban a fel ül eteket
ol dászert nem tartalmazó
mélyal apozóval gondosan
al apozni kel l . A készvakolatot
alul ról fel fel é, a si mítól apáttal
hordjuk fel . A fel hordott vako­
latot fa si mítódeszkával eldör­
zsöljük, ettől a vakolat kül ön-
leges strukt úrát kap. Termé­
szetesen a belső oldalakat is
lehet csempével burkol ni és
fordítva, B egész oszlopot i s
lehet vakol ni .
Az asztallap 1 50 x 1 50 cm
méretű, tál i ával bevont for­
gácslapból vagy vízál l ó réte­
gel t lemezből készül .
A lap közepére négyzet alakú
kivágást kel l készíteni a gri l le­
zőszekrény számára.
A gri l lezőszekrény és a fa kö­
zött bi ztonsági okokból körös­
körül 1 5 mm távolságo! kel l
hagyni , nehogy a forró lemez
éri ntkezzen a fával .
Először fúrjunk négy nagy
furatot a négyzet négy sarkán ,
hogy abba a szúrófűrész fű­
részlapját be tudjuk dugni .
Í
gy már könnyen ki l ehet tűré­
szeini a szúrófűrésszel a be­
rajzolt négyzetet. A asztallap
alsó oldalát mázol juk be fehér
akri l l akkal .
Ezután erősítsük fel a lapot
a négy tartólábra. Először
fúrj unk fel ülről mi nden láb
számára egy b mm átmérőjű
furatot B asztal l apba.
Gondosan beál l ítva tegyük fel
a lapot a l ábakra. Jel öl jük át
a furatokat a pórusbetonra, így
a betonba készítendő furatok
pontosan tal ál kozni fognak
a l ap furataivaL A betonba
1 O mm átmérőjű furatokat ké­
szítsünk, azokba pedi g üssünk
be 1 O mm-es speci ál i s pórus­
beton-ti pl i ket
A csavarokat sül lyesszük be
a !al apba, nehogy azok B
asztal l ap csempézése során
útban l egyenek. A csavarfeje­
ket nem kel l tapaszol ni , mert
a burkol at rögzítése cél jából
fogazott spatul yával fel hordott
ragasztó a mélyedéseket ki töl ­
ti . A ragasztó időjárásál l ó és
vízhatl an, gondos felhordás
esetén megóvja a fát a fel pú­
posodástóL
1 A közepes méretű (5 x b cm
formátumú) mozaikcsempe
táblásítva kapható, ezért l era­
kása könnyű és gyors.
A egyes tábl ákat egyszerűen
bel e kel l tenni a nedves ra­
gasztóágyba. A egységes
kép érdekében B egyes táb­
lák közölt ugyanolyan szél es
fugát készítsünk, mi nt ami lye­
nek a lapokon bel ül i s vannak.
A méreteket úgy vál asszuk
meg, hogy vágásra ne legyen
szükség.
2 A külső élek borítását
műanyag vagy al umí ni um­
csíkokból készíthetjük. Ezt
szuper- vagy kantaktragasztó­
val ragasztjuk az él ekre.
A gri l lszekrénynek kivágott
Z
nyi tott faéleket ragasztóval
védjük a víz behatolása el l en.
3 Ragasztóval fugázzuk
a csempéket is. A masszál
puha gumi rákel l el húzzuk
végig a fel ül eten, eközben
a fugák közei megtel nek ra­
gasztóval . A fel esl eges
ragasztót vízzel mossuk le,
még mi el őtt az megkötne.
Száradás után vízhatlan fe-
lül etet kapunk. 3
A szerelési munkákhoz ajánljuk ajánljuk
a Csináld Magad sorozat
Rögzítéstechnika
oT
(tiplik, csavarok, szegecsek, tűzés, ragasztás)
című kötetét.
oZ
Mobi l
gri l l ezőkocsi
Anyag
Alapozófól i ával bevont
forgácsl ap, fal écek, göm-
böl yű bükkfa rúd, hővé-
dől apok, acél lemez, zon-
gorapánt, fi ókfogantyúk,
bútorgörgők, al u-profi l ok,
acélcső darabok, mozaik-
csempe, csemperagasztó,
forgácsl apcsavarok, fa-
enyv.
Szerszámok
-

t l

F
~
Nehézségi fok
l l l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkal dő
A elkészítéshez mi ntegy
három napra van szükség.
A grillezőkocsin minden kéznél van
Ki ne kerül t vol na még abba
a kel l emetlen helyzetbe, hogy
mi közben a legjobb hangul at­
ban ül vendégei vel a gri l lsütő
mel l ett , hi rtel en megfordul
a szél és a füst beteríti a tár­
saságo!? A i s előfordul hat,
hogy a gr i l lező! ugyan el ég
messzire tettük, de ni ncsenek
kéznél a gri l lezés kel lékei .
Mi ndezeken segít, amellett
tetszetős i s a kombinált gri l l ­
és hűtőkonténer, amel yet gör­
gőkön mi ndi g a megfel el ő
helyre l ehet vi nni . Számos
fiókjában és rekeszében
ugyanakkor mi ndaz az apró­
ság helyet kaphat, ami re gri l ­
lezés közben szükségünk
l ehet.
A kocsi el készítése aránylag
egyszerű, hi szen ez a parti gri l l
lényegében forgácslap el e-
mekből készül , jól l ehet bel se­
jében egy szabályszerű fasze­
nes gri l lező rejtőzi k.
Hővédő betét gondoskodi k
arról hogy a kocsi ne l egyen
a l ángok martaléka. Ez a betét
hővédő és szi getel ől apokból
ál l , és elválasztja a forgácsla­
pokat a gri l lezőtől
A szi getelőréteg funkci ója
megfordul , ha a gri l lező! hűtő­
pulttá al akítjuk át. I lyenkor a
gri l l ezőbetét helyét egy ma­
gas, tágas műanyag medence
foglalja el , amelybe vizet és
jégkockákat teszünk, hogy
pal ackokat hűthessünk benne.
A hi deg sokái g megmarad, ha
a medencét fedél l el betakar­
j uk, és csak a pal ackok nyakai
ál l nak ki. A kertben így hűtő­
szekrényünk is vanl
A gri l lezőkocsi el készítésére
legjobban az al apozótól i ával
bevont 1 6 mm vastag for­
gácsl ap felel meg A egyes
elemeket kézi körfűrésszel
vágj uk ki , amel ybe kemény­
fémlapkás, finom fogazatú
fűrészlapot kell tennünk. Leg­
jobb, ha a körfűrész! fűrész­
asztalba fogjuk be, amelynek
nagy felfekvő fel ülete és
megfelelő vezetőléce van és
így a bútorgyártáshoz szüksé­
ges pontosságú vágásokat
lehetövé teszi .
Jó tanács
Fűrészasztal hi ányában
egyszerűbb, ha a lapokat
asztal osműhel yben vagy
a barkácsáruházban cse­
kély többl etköl tség el l ené­
ben méretre vágatj uk.
1 A fiókok, pol erekeszek és
a gri l lezőbetét számára a ki ­
vágásokat lengőlöketű szú­
rófűrésszel készítjük el .
A pontos, derékszögű kivágás!
jelentősen megkönnyíti , ha
a kivágandó fel ül etnek mi nd
a négy sarkára b mm-es fura­
tokat fúrunk. Négy furatra a
zárt fel ül et belsejében lévő
kivágásoknál van szükség.
Egyik ol dal fel ől nyi tott kivágá­
sokhoz két furat i s el egendő.
A tömör fából készül ő üveg­
tartókba megfel el ő nyíl ásokat
kel l vágni . Ebből a cél ból te­
gyük a fúróállványba fogott
fúrógépbe a szükséges át­
mérőjű lyukfűrész!. A munka­
darabot munka közben na­
gyon erősen kell tartani , mert
a lyuktűrészen szokatl anul
nagy a forgatónyomaték.
Z
3
Ha van satunk, amit a fúróál l ­
vány asztalára l ehet erősíteni ,
l egjobb, ha a munkadarabot
bel efogj uk.
A gri l l kocsi két hossztartójába
fúrjunk a két fogantyúrúdnak
zsákfuratokat, amel yek mél y­
sége az anyagvastagság két­
harmada l egyen. A alaptestet
ragasszuk és forgácslapcsa-
od
varokkal csavarozzuk is össze.
A beál l ítható nyomatékhatáro­
l ással rendel kező akkus
csavarozó használ atával a
csavarfejek besül l yesztése
egyenletes l esz.
2 A forgácsl apokból összeál­
lított kocsitestbe hővédőla­
pokból álló betét kerül ,
amel ynek feladata a gri l lező­
szekrényból sugárzó hő tá­
voltartása. A l apokat a hasz­
szanti él ei ktől számítva 6 cm
távolságban fél magassági g
bevágjuk, i gy azokat derék­
szögű és a forgácslap al ap­
testbe belei l l ő betétté lehet
összeál l ítani .
3 A sugárzó hő távoltartását
szal gál ják az ásványi gyapot
szi getelőanyag lapok i s,
amelyeket speci ál i s késsel
lehet méretre vágni . Ezekkel
töltjük ki a hővédőlapok és a
forgácslap alaptest közti ösz­
szes üreget. A alaptest alját
is szigetelőanyag l appal bé­
l el jük, amelyet egy pontosan
méretre vágott hővédőlappal
takarunk l e.
Amikor a hővédőbetét készen
van, következhet az asztallap
el készítése. A két hossztartó­
ban már készen vannak
a fogantyúrudak zsákfuratai .
A hossztartókat ragasszuk rá
faenyvvel a kivágott asztallap
oldalsó él ei re úgy, hogy azok
szél e a csempe magasságá­
nak, pl usz 1 mm ragasztóré­
tegnek és még további 2 mm
peremnek megfel el ően maga­
sabban legyen, mi nt az asz­
tal l ap síkja.
Tegyük be és ugyancsak
enyvezzük be a két fogantyú­
rudat i s.
o4
Amíg az enyv megköt, csavar­
szorítókkal fogjuk össze
a lapot és a hossztartókat
Ezután erősítsük az al aptestre
az el őkészített asztallapot.
A csavarokat sül lyesszük be,
hogy a későbbi csempézés­
hez sí k fel ül etünk legyen.
A következő l épés a hővédő
szekrény ki ál l ó szél ei nek bur­
kol ása al umíni umprofi l l al .
Ezután el lehet készíteni a l ap
csempeburkol atát. A i dőjá­
rásál l ó, epoxigyanta al apú
ragasztó fel hordása el őtt
mi nd a szegélyléceket, mi nd
B al u-proti l t ragasszuk l e
ragasztószal aggal . Ezután
fogazott spatulyával , egyenl e­
tesen, vékonyan hordjuk fel
a kétkomponensű ragasztót
A friss ragasztóágyba tektes­
sük és nyomjuk bel e az el ő­
zől eg kiszabott csempetáblá­
kat A fugázás! szi ntén fehér
ragasztóval végezzük. Ezt a
csemperagasztó megkötése
után, szél es gumi spatulyával
rákelezzük be egyenl etesen
a fugákba.
A fugázóanyag maradékát
annak megkötése el őtt telje­
sen el kel l távolítani , mivel a
későbbi tisztítás nagyon lá-
Ötvözött acél betét
radságos, ha ugyan egyáltalán
lehetséges.
Ezzel készen van a gri l l kocsi
al építménye. Most ál l ítsuk fejre
a gri l l kocsi t és a sarkoktól kb
1 O cm távolságban csavaroz­
zuk annak aljára a négy bútor­
görgői, amelyek közül lega­
lább kettő forgatható legyen.
Tetszetős kül sejét egy lakk­
rendszer adja meg partimo­
bi l unknak, amellyel gyakorlati­
lag mi nden szín ki keverhető.
Végezetül izzított acéllemezből
vágjuk ki, hajlítsuk meg és sar­
kai n popszegecsekkel erősít-
sük össze a grl llezőszek­
rényt.
Oldalára készítsünk szel l őző­
furatokat felső szél én pedi g
két-két, egymással szemben
lévő b mm-es furatot Ezen
csöveket szúrunk át , amelyek
a már eml ített al umíni um pro­
fi lokra felfeküdve tartják
a gri l l ezőszekrényt
A szekrényt úgy méretezzük,
hogy B al u-keret és a szek­
rény körül körben z cm széles
rés maradjon, amely biztosítja
a szükséges levegőel l átást,
egyben a hő el l eni védelmet i s
javítja.
A kert kialakításához ajánljuk
A mi kertünk
című gyönyörű kertrészleteket bemutató könyvnket.
Á
ra: 3998,- Ft
Kül önböző
gri l l kandal i ák
1 Ennél a grillezőnél a lába­
zat és a kandal l ósi sak beton­
ból előre gyártva készül .
A kandall ó ol dal án jól hasz­
nálható lerakórészt al akítottak
ki. A lábazaiba bei ktatott két
lap tul ajdonképpen a stabi l i ­
tást szol gál ja, de az í gy kiala­
i<ult rekeszeket is jól l ehet
hasznosítani .
A előre gyártott betoneleme­
ket az alapozás el készítése
után cementhabarccsal vagy
csemperagasztóval erősítjük
össze.
A tűztér ol dal fal ai t burkolótég­
lákkal burkol hatjuk, de az áb­
rán látható módon, a kandal­
lósisakkal együtt be i s vakol­
hatjuk, majd kültérl falfes­
tékkel befesthetjük.
A kapható tartozékok közölt
megtalálható a gri l l rostély és
egy forgatható nyárskészlet,
val ami nt egy szerelőkészlet,
amely lehetövé teszi , hogy a
kandal lót sütőkemenceként i s
használ hassuk (az al apterül et
55 cm mély, 95 cm széles) .
A bemutatott kandal lót a többi
változathoz hasonl óan ül őal ­
kalmatosságokkal
gri l l ezőhel l yé i s alakíthatjuk,
amelyet azután kertünk vala­
milyen al kal mas részébe bei l ­
leszthetünk. A fantáziának e
téren semmi sem szab határt.
2 Ez a model l kevés számú
előre gyártott el emből ál l ,
amelyeket ragasztással erősí­
tünk össze.
A lábazatot U al akú el em
al kotja, amelyre egy l erakólap
kerül . A lábazatot egy | al akú
el emmel l ehet kiegészíteni ,
ebben tárolható a tüzifa.
A végi gmenő közbetétlap
a példa szeri nti esetben hasz­
szan túl nyúl i k a l ábazat ele­
mei n. Erre építj ük fel a tüzte­
ret, amelybe két szinten el he-
ob
lyezhető rostélyt vagy egy
elektromosan forgatott nyársat
lehet betol ni . A szintén el őre
gyártott kandallósisak beton
vagy réz ki vi tel ben kapható.
A szabadban felál l ított kan­
dal l ó réz sisakját természetes,
sötétbarna védő pati naréteg
vonja be, így a fém fel ül etke­
zel ésére ni ncs szükség.
oO
Z
A betonrészeket egyéni el kép­
zel ései nk szeri nt al akíthatjuk
ki , burkolhatjuk pl . fel ragasz­
tott fagyál l ó csempével, de
val ami l yen ruszti kus vakolattal
i s bevonhatj uk. A kerti kan­
dal l ó még ezután is számos
egyéni ötlet megval ósítására
ad lehetőséget.
Előre gyártott kész
grillezők kaphaták
a BricoStore
áruházakban.
Címeiket
l. a l O. oldalon.
Meghitt sarok
gri l l ezővel
Anyag
Gri l lező-építőkészlet. pó-
rusbeton falazóelemek és
-lapok, ragasztó, tetőcse-
rép, csemperagasztó vagy
habarcs, burkol ól apok,
kültéri vakol at, festék.
Szerszámok
co

Nehézségi fok
l l l
o 1 2
Erőkifejtés
l l l
o 1 2
Munkaidő
A munkára az alapozáson
kívül legalább öt napot
szánjunk.
l
3
l
3
A fa árnyékában nyáron kelle­
mesen hűvös van, a kis tér
szinte hi vogatja a gri l lezést
kedvelő társaságat A körülve­
vő falazat még hangul atosab­
bá teszi az asztal környékét.
1 A falak és a polcok pórus­
beton falazóelemekből készül­
nek. A falat az egyik sarkon
magasra építjük. A falazóblok­
kokat ívesre fűrészel jük, hogy
folyamatosan emel kedő gör­
bét adjanak. A falat tetőcsere­
pekkel takarj uk, amelyek
mi ndkét ol dalon túl nyúl nak
a falon.
2 A betonalapot a fa körül
kör alakban ki hagyjuk, hogy a
fa növekedését ne akadályoz­
zuk és annak ki halását elke­
rül jük. A betonlapot vöröses
Z
3
Cotta-burkol ól apokkal burkol ­
j uk. A burkol ól apokkal szép
kontrasztot al kotnak a fa köré
szórt vi l ágos kavicsok.
3 A gri l l sütő körül i lerakófe­
lületeket is burkol j uk, hogy
az el pi szkolódástól megvédjük
azokat. A többi fel ül etet va­
kol juk és kül téri falfestékkel
gondosan befestjük.
WÆÃ
Áruház 1 095 Budapest, Saroksári út 33. Tel . : 476- 1 060, 476- 1 061 , 476-1 062
WÆÃ Áruház WÆÃ Áruház
1 1 06 Budapest, Kerepesi út 73. 1 1 91 Budapest, T álas u. 2-20.
Tel . : 260-31 1 1 , 262-5549 Tel . : 282-9259, 282-9260
WÆÃ Áruház
1 1 06 Budapest, Gyakorló köz 2-6.
Tel . . 265- 1 231
,
265-2075
WÆÃ Áruház
1 1 38 Budapest, Váci út 1 68.
T el . : 350-5605, 350-5606
WÆÃ Áruház
1 0 46 Budapest, Sze nt |mre u. 1 .
Tel . : 369-7805, 369-8924
WÆÃ Áruház
7 400 Kaposvár, Dr. Kaposváry Gy. u. 2.
Tel . : 82/41 6-804, 528-81 0
WÆÃ Áruház
2040 Budaörs, Budapark
T el . : 23/508-500
WÆÃ Áruház
2800 Tatabánya, Szanatórium u. 1 -3.
Tel . : 34/31 0-247, 31 7-620
WÆÃ Áruház
8600 Siófok, Vak Bottyán út 36.
Tel . : 84/31 8- 1 00, 31 8- 1 01
WÆÃ Áruház
6724 Szeged, Szatymazi u. 2.
Tel . : 62/470-981 , 470-61 4

bd
Szabadtéri
gri l l konyha
Anyag
z3 x bz, b cm /zb/! O és
1 7 x bö cm /zb/J O sík
építől apok, 1 z x 1 z4 cm
/z4/ 1 ö áthi dal ók, sarokvé-
dő sínek, díszvakol at, bur-
kol ól apok, vízvezetéki sze-
relvények, csuklópántok,
vékonyágyazatú habarcs,
fűrészel t fel ül etű deszkák.
Szerszámok
� �
t
o

, ��
��
Nehézségi fok
l l l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkaidő
Hozzávetől eg egy hét.
Aki már ki próbál ta, mi lyen
megnyugtató hatása van egy
napsütötte szabadtéri gri l l ­
konyhának, bizonyára nehe­
zen fogja rászánni magát újra
egy közlekedési dugókkal és
siresszel terhes hétvégi kirán­
dul ásra.
1 A si ker el őfeltétele a gondos
tervezés. Mi ndenekelőtt ké­
szítsünk egy helyszínrajzot,
amelyen a meglévő kertbe
berajzoljuk a gri l l konyhát Ha
perspektívikus rajz el készíté­
sére nem merünk vál l al kozni ,
mérjük l e a fontosabb mérete­
ket és készítsünk egy fel ül né­
zetet Ennek segítségével meg
tudjuk ítél ni , hogy méret és
forma szempontjából hogyan
i l l eszkedi k el képzel ésünk a
környező épül etekhez, fákhoz
és bokrokhoz. Gondol junk
az ül őhelyek és a konyhapul­
tok előtti szabad mozgástér
helyigényére i s.
Vegyük figyel embe a terve­
zésnél a megl évő víz és
elektromos csatlakozásokat is,
hogy a felesleges áthelyezé­
seket el kerüljük
2-3 A méretek meghatározá­
sakor tartsuk szem el őtt az
előre gyártott építőelemek
méreteit. A itt bemutatott
példában al apvetően pórus­
beton építőel emek kerül tek
fel használ ásra. A beméretezett
rajz alapján össze lehet ál l ítani
az adott el rendezés anyag­
jegyzékét A rajzon feltüntetett
méretek csupán azt a cél t
szol gál ják, hogy segítséget
adjanak bizonyos szabványos
hosszúságok és szélességek
Z
1
..
--
3
oJ
meghatározásához. Ezek
a tapasztalati értékek irány­
adóak a munkaasztalok ma­
gasságára és mélységére,
a polcok közti praktikus távol­
ságra.
A al kal mazott építőanyag túl­
nyomórészt bz, b x zb x 1 O cm
méretű pórusbeton falazó­
el em. A munkalapok a
7b x b0 x 1 O cm-es speciális
formátumból készülnek.
A hosszú saroknyílást
24 x 1 24 x 1 O cm-es, vasalás­
sal erősített áthi dalókkal kel l
lefedni . A pórusbetonban el ­
helyezett vasbetétek képessé
teszik az áthi dalókat a munka­
asztalra jutó bármekkora ter­
helés el visel ésére. Gondol junk
azonban arra, hogy az áthi ­
dal óknak mi ndkét oldalon
z, b cm hosszan fel kel l feküd­
ni ük, egy 1 24 cm hosszú
el emmel tehát legfeljebb
1 1 9 cm távolságo! l ehet át­
hidal ni .
Célszerű, ha tetőszerkezettel
védjük a konyhát az eső el l en.
A tetőt úgy méretezzük, hogy
normál i s körülmények közölt
megvédje a konyhafelületeket.
A tartógerendákba a szarufák­
nak kivágásokat kel l készíteni .
Ezeket a hasszak és a hajlás­
szögek megadása alapján egy
ácsműhelyben szakszerűen el
tudják készíteni .
4 Ha a gerendázatot fel építet­
tük és tetőcserepekkel be i s
fedtük, kezdődhet a pórusbe­
ton elemek összeállítása.
Először a függőleges falakat
falazzuk fel .
Készítsük el a pórusbeton­
habarcsot és azzal erősítsük
össze az el emeket.
OU
Fontos, hogy építményünk a
falra meről eges l egyen és az
egymástól való távolságokat is
pontosan betartsuk, kül önben
az áthi dal ók ki ál l nának vagy túl
rövi dek l ennének.
Ha az áthi dal ók nem el ég
szél esek, akkor hátul még
megtol dhatók.
A rókafarkfűrésszel vágjuk ki
vasalás nél kül i pórusbeton
elemekből a megfel el ő dara­
bokat és ragasszuk rá azo­
kat a tartókra.
A pórusbeton elemeket spe­
ci ál i s pórusbeton-gyal uval
könnyen lehet si mítani vagy
akár szögben hajló felülete­
ket is ki lehet így al akítani
5 Ami kor az elemek összera­
kása készen van, kezdődhet
a vakol ás. A ki fel é eső él vé­
del mére a vakolat felhordása
előtt fémből készül t élvédő
léceket l ehet fel szerel ni . Ezek
a sínek egyúttal a vakolat le­
húzásakor a vezetőléc szere­
pél i s betöl ti k.
b
Ha a si ma vakolat nem fel el
meg ízl ésünknek, természete­
sen mi ntázott vagy dörzsölt
vakolatot i s fel hordhatunk.
A munkafel ületeket fagyál l ó,
ruszti kus csempével burkol juk,
a fugák fehérek.
6 Sok előnnyel jár, ha gri l l ­
konyhánkat mosogatóval is ki
tudj uk egészíteni . A víz oda­
és elvezetése azonban gyak­
ran probl émái okoz. A megl é­
vő kerti csapra csatl akoztatott,
szövetbetétes kerti tömlővel ez
a gond könnyen megol dható.
Í
gy környezetbarát
A mosogató l efolyóját úgy
helyezzük el , hogy a víz
beszivárogjon a f űbe.
Vigyázzunk arra, hogy ne
használ junk olyan moso­
gatószert, amely a talajt
károsíthatná.
A teraszt nagyméretű, négy­
zetes Cotta-burkol ól apokkal
burkol juk. Ami kor a falazási és
burkolási munkák befejeződ­
tek, hozzá lehet l átni az ajtók
beépítéséhez. Nem csak esz­
tétikai okai vannak annak,
hogy a rusztikus vereteket
három csavarral erősítj ük
a szekrényfalak homl okfel ül e­
tei hez. Ez a felerősítési mód
sokkal jobb tartást bi ztosít,
mi nt a beltéri bútoroknál ál ta­
lában használ t di ópántok.
Maguk az ajtók egymás mel l é
helyezett fenyődeszkákból
készül nek, amelyeket hátul két
keresztdeszka tart össze.
A pántokat a keresztdeszkák
magasságában csavarozzuk
az ajtókra. A favédőszerrel
i mpregnál t ajtókat pácoljuk
sötétbarnára. A ajtók és
a padló között hagyj unk
1 . . . z cm rést, hogy megelőz­
zük a nedvesség okozta kor­
hadást. A ajtókra szerelt por­
celán fogantyúk a szabadban
is el pusztíthatatl anok.
7 A konyha középpontját a
főző- és gril lezőhely alkotja.
8 A el rendezés kellő lerakó­
és munkafelületet biztosít,
ezért a szükséges eszközök
mi ndi g kéznél vannak. Este
a beépített világítás gondos­
kodik a megfel elő hangul atróL
A tetőszerkezet kial akítása­
kor kül önböző fakötések
közül válaszhatunk:
A legegyszerűbb lehetőség
a szegezés. Ennek alkalma­
zását azonban a szabadban
nem ajánljuk, mert a szegek
megrozsdásodhatnak. Ha
módunkban ál l , alkalmazzunk
rozsdamentes csavarokat
A csak felületi bevonattal el lá­
tott acélcsavaroknál mi ndene­
setre ügyel jünk arra, hogy a
csavarok meghúzásakor ne
sértsük meg a védőréteget
Szakszerű kötések az átla­
polások, a csapkötések és
a köldökcsapos kötések.
9
9 A átlapolások sarok­
vagy keresztkötések lehet­
nek. A sarokkötés kialakításá­
hoz i l l esztőtűrésszel vagy ró­
kafarkfűrésszel fél i g fűrészel­
jük be a gerendát. A kivágás
szélessége pontosan egyez­
zen meg a másik gerenda
vastagságávaL A betűrészelt
részt a fa bütüoldala fel ől ,
OT
1 0
vésővel , apró rétegekben tá­
volítsuk el , majd ugyanígy
járjunk el a másik gerendánál
is. Keresztkötés esetén a fa
szélességének megfelelő tá­
volságban két bevágást kell
készíteni . A hornyok mélysége
itt i s a fa vastagságának a fele.
A felesleges anyagat oldalról
távolítsuk el a vésővel .
OZ
10 A köldökcsapos kötése­
ket látható módon vagy rej­
tetten lehet el készíteni . A lát­
ható kötésnél pontosan tegyük
egymásra a két összekötendő
faelemet és rögzítsük azokat
csavarszorítóvaL Ezután az
alkal mazni kívánt köldökcsap
átmérőjének megfelelő fafúró­
val fúrjuk át a keresztben fekvő
faelemet, majd a furatot a
mások el em bütüol dal án át i s
folytassuk. Enyvezzük össze
a kötést alkotó el emeket, majd
üssük be a köldökcsapot
1 1 -1 2 A csapkötések szintén
készíthetök látható módon,
vagy ahogy az ábra mutatja,
rejtetten is. Kereszttartók bei l ­
lesztésénél a csaprést vésővel
olyan nagyságúra készítsük,
mi nt a bei l lesztendő faelem
szélessége (a csaprés széles­
sége a fa vastagságának ! /3·
a legyen, mélysége a csap
terhelésétől függ) .
Jó tanács
Ha a tervezett kötés nem
derékszögű, a készen vett
sarokvasakat ehhez köny­
nyen átalakíthatj uk. A sa­
tuba fogott derékszögű
kötőlemezt borítófogóval
vissza lehet haj l ítani . He­
gyesszögű kötéshez a
sarokvas szárait kala­
páccsal össze lehet kala­
pálni . A beégetett lakko­
zással kezelt daraboknál
azonban legyünk óvato­
sak! Haj l ításkor, vagy ak­
kor, ha a csavarokat túl
szarosan meghúzzuk, a
lakk lepattoghat A ilyen
helyek azután megrozsdá­
sodnak.
1 Z
A csap ki alakításához fűré­
szeljük be két ol dal ról a ge­
rendát és a fel esl eges anyagat
távol ítsuk el. A csaprés ki ssé
mél yebb legyen, mint a csap
hosszúsága, mert a fa duz­
zadhat. Sarokkötésnél a csap
készítéséhez mind a négy
oldal felől befűrészel jük a fát.
Ennek megfelelően képezzük
ki a csapfészket is.
14
1 3-1 4 A fakötéseket gyorsan
és egyszerűen el készíthetjük
acél sarokvasak és -leme­
zek összecsavarozásával .
Ezek az el emek horganyozott
vagy lakkozott kivitelben mi n­
den barkácsáruházban nagy
választékban, sokféle méret­
ben és alakban kaphatók. A
egy síkban való kötéshez i s
vannak kifúrt lemezhevederek.
Sütőkemence
a szabadban
Anyag
Beton, beton áthi dal ók,
homokágy, tégl a, 1 b0 mm-
es füstcső, kl i nkertégla,
kéménytisztító ajtó, fage-
rendázat, széldeszkák,
meszes vakolat, festék.
Szerszámok


�@
o
t

Nehézségi fok
l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkaidő
A fel építés időtartama
mi ntegy z hét
A fatüzelésű kemencéből fris­
sen ki kerül i kenyér valódi
csemege. A kertünkben felál­
l ított sütőkemencében ezt
magunk is megsüthetjük.
A sütőkemence al apelve
roppant egyszerű. A jól szige­
tel t tűzteret fával befűtj ük.
A samott-tégl ák magukba
veszi k a hőt.
A el égett fa hamuját el tá­
vol ítjuk és hel yére tesszük
a pékárut.
1 -2 A kemence l el két a szige­
tel ő samottból épített kamra
alkotja, amelyet el ől ről öntött­
vas kemenceajtó zár l e. Van­
nak olyan kemencék, ame­
lyeknek csak egy karrájuk
van, ebben történi k a fűtés,
majd a sütés i s. A kétkamrás
kemencéknél az alsó kamrá­
ban tüzel ünk, a pékáru a fel ső
Od
kamrába kerül . A kemencébe,
méretétől függően, 4 . . . 1 6 cipó
fér be.
A el őre gyártott építőkészle­
tekben rendszerint a tűztér
samott-részei , a füstcsappan­
tyú és annak rudazata, a ha­
mul áda, valamint a két ajtóval
felszerel! öntöttvas ajtókeret
található meg. Kívánatos, hogy
sütőkemencénk alapfelszere­
léséhez szabályozható huzat­
csappantyú és beépített sütő­
hőmérő is tartozzon.
A sütőkamrát mi nden ol dal ról
szi getel őgyapot réteggel
vesszük körül . majd körülfa­
lazzuk A hátsó oldalra kerül
a kémény, amelynek kereszt­
metszete fel tétl enül
zö x z0 cm legyen. A tűzteret
cső köti össze a kéménnyel.
O4
Z
A megadott főméretek 1 2 ci pó
számára al kal mas kemencére
vonatkoznak. Semmi esetre se
fel edkezzünk meg arról , hogy
a sütőkemence építését en­
gedélyeztetni kel l , a szüksé­
ges kéménymagasságot pe­
di g a kéményseprővel kel l
egyeztetni .
3 A sütőkemence építése előtt
betonalapot kel l készíteni .
El egendő, ha az alaprajznak
megfelel ően egy kb 40 cm
széles és a fagymentes mély­
ségi g érő árkot ásunk ki és azt
ki betonozzuk. Ne feledkez­
zünk meg a majdani kémény
négyzetes pontal apjáról sem.
A alsó téglasort könnyűbe­
ton falazóelemekből falazzuk
fel. A nedvesség elleni szige­
telés céljából a fel hordott ha­
barcsra terítsünk tetőlemezt
vagy bi tumenes csíkot.
A falazat további részét kettő�
méretű kevés lyukú légiából
falazzuk. A bemutatott pél dá­
ban az első oldal az oldalfa­
lakhoz képest kissé hátraugrik.
Ezt a méretek megállapítása­
kor pontosan figyelembe kell
venni.
4 A nyitott belső teret a meg­
felelő magasságban beton­
vagy téglaáthidalókkal hi ­
dal juk át. Ezek tartják a tűztér
samottelemei t (ennek a rész­
nek a tömege összeépített
ál lapotban több mi nt b00 kg! ) .
A téglafalat a fal fél szélessé­
gének megfelelően levéko­
nyítjuk, hogy a betonáthida­
lóknak kell ő fel fekvőfel ületük
legyen. A hátsó falat tovább
falazzuk.
5 A oldalfel ületeket egyelőre
hagyjuk szabadon, hogy a
samottelemeket könnyebben
be lehessen tenni . A első
oldalon húzzuk fel az ajtókeret
számára szolgáló nyílás jobb
és bal oldalán lévő sarkokat.
A fal és a keret közé tegyünk
szigetelést. l l lesszük be,
majd fal azzuk be az öntöttvas
keretet A hamul áda számára
szolgáló nyílásról se fel ed­
kezünk meg, ez is az el ső fal­
ra kerül .
6 Ezután készítsük el a sa­
mottelemek aljzatát. T együnk
agyagmentes homokot a be­
ton áthidalókra és azt a meg­
adott magasságban, egyen­
letesen terítsük el az egész
fel ül et mentén.
7 Rakjuk l e a homokágyba és
ô
egyengessük el a tűztér alját
képező lapokat, hogy aok
egy síkot alkossanak. A lapo­
kat hézagmentesen kel l egy­
más mellé rakni . Ezután i l lesz­
szük helyére a samott ol dal ­
elemeket és a középblokkokat.
8 A oldalrészeket úgy ál l ítsuk
be, hogy a középl apok ponto­
san i l l eszkedjenek az ajtóke­
rethez. A lapok az oldal elemek
7
kiálló "orrai ra" fekszenek fel .
A ol dal bl okkok járatain át
áraml i k majd fel a sütőtérbe
a füst és a meleg levegő (csak
kétrészes ajtóegység eselén
érvényes! ) .
9 A alaptest és a sütőtér to­
vábbi összeállítása már semmi
problémái nem jel ent.
A pontosan összeáll ított ido­
mokat samotthabarccsal ki­
önt jük, majd fugázzuk.
1 0 A alaptest födémén lévő
nyílásba tegyük be a füstel­
vezető csappantyút és an­
nak fordítórudazatát. A ruda­
zatot be kell falazni az első
fal ba.
1 1 A falazat és a samottbetét
közé szi getelőanyagot helye­
zünk. Magát a sütőteret szi­
getelőlapokkal vesszük körül .
Oo
9
1 0
1 1
OO
A üreg többi részét hőál l ó
szigetelőgyapottal töl tjük ki .
A gondosan elvégzett szige­
telés jelentősen csökkenti
a hőveszteségeket.
1 2 A füstelvezető csappan­
tyútól ferdén fel fel é kel l vezetni
a füstcsövet a kéménylg.
A füstcsövet szi ntén szi getel­
jük, pl. ásványi gyapottal kö­
rültekerjük. A füstesőre fel hú-
1 3

//
,

zott kéménylyukbetétel befa­
lazzuk a kéménybe.
Maga a kémény a talajszint­
ről i ndított, kl i nkertéglákból
rakott, z0 x z0 cm méretű
négyzetes cső.
Al só részén nyílás van a ké­
ményajtónak.
1 3 A sütőkemence fel építése
és fő méretei .
Füsánó Igpua|
ætozemvæ
N9VH
¬uzatæppnty
/ ¬amuajto
1 4 A ábrákon bemutatott sü­
tőkemence el ső fal ának hátra­
ugratott részét kerek ív zárja
le. Természetesen másfél e ki­
alakítás is megvalósítható.
A ív megépítéséhez az ív
alakját megadó fazsaluzatra
van szükség. Használ hatunk
erre a célra pl . két forgácslap
elemet. A zsal uzat olyan mély
legyen, mi nt a fal vastagsága.
A fából összeál l ított szerkeze­
tet fadúcokkal tartjuk a kívánt
helyzetben. A zsal uzalot víz­
mértékkel pontosan ál l ítsuk
be, nehogy az ív ferdén ál l jon.
Ezután kívülről befel é hal adva
rakjuk fel a tégl ákat az ívre. A
téglák al só szél ei összeérnek.
A tégl ák közti háromszög ala­
kú tereket töltsük ki habarcs­
csal . A tartószerkezetet néhány
napig hagyjuk a helyén, hogy
a habarcs jól megkössön.
1b
15 Fal azzuk fel az ol dalfalakat
a megfelelő magasságra,
majd felül zárjuk l e azokat
habarcsréteggel , nehogy ned­
vesség hatoljon be a tégl ák
nyíl ásai ba. A tetőszék el készí­
tését célszerű ácsra bízni .
A szerkezet olyan l egyen, hogy
a tető köröskörül túl nyúl jon a
házon, így nagyobb védel met
nyújt az eső el l en.


1 6 A következő l épés a ké­
ményfej felfalazása.
A kémény tetővel talál kozó
része rézlemezzel szegélye­
zett. Készítsük el a két orom­
ol dal t, majd a gerendákra
szegezzük fel a tetőléceket
A lécek al á esetleg fedélle­
mezt i s tehetünk.
A tetőt hódfarkú cserepekkel
fed j ük.
Od
Jó tanács
1 7 A sütőkemencét ruszti kus
meszes vakolattal vakol juk be.
18 Most már csak néhány
díszítő munka van hátra.
A első oromfal hátrahúzása
révén keletkezett lábaatot
burkoljuk élére ál l ított kl i nker­
téglákkaL A tető még nyitott
homlokfel ületei t zárjuk le gya­
l ul t, lazúrozott deszkákkal,
amelyekre szegezzünk derék­
szögben egy keresztdeszkát
A gerendák bütüol dal át takar­
j uk el hódfarok alakban kivá­
gott deszkadarabokkal.
A vakolt fal fel ületeket fessük
be fehér mészfestékkel.
Végezetül rendezzük a sütő­
kemence környezetét.
A előterél burkol juk vörös
klinkertéglával .
19 A házi sütőkemencét elő­
ször ki kell fűteni (ki kel l szárí­
tani) . Ez a folyamat az időjá­
rástól függően akár három
napig i s eltarthat. A kifűtés
azért nagyon fontos, mert az
egyenletes, lassú kiszárítással
elkerülhető, hogy a falazatban
repedések keletkezzenek és
emiatt később a sütőtér be­
párásodjon. A helyesen kiszá­
rított kemencében nem jelent
gondot a kenyérsütés.
A összes többi kemencéhez hasonlóan a házi sütőkemencének is szüksége van arra, hogy
kéményének kel lő huzatja l egyen. A megfelelő huzat el l enőrzéséhez tartsunk égő papírt vagy
gyufát a alsó sütőtérbe. Ha a láng a kémény (a füstelvezetés) irányába haj l i k, akkor a huzat
megfelelő.
1 095 Budapest, Soroksári út 86.
Tel.: 21 5-6237, 21 5-6238 Fax: 21 5-6239
2040 Budaörs, Sport u. 3.
Tel . : 23/501 -61 0 Fa: 23/501 -61 1
� Áruház
9023 Győr, Fehérvári út 3.
Tel . : 96/51 6-970 Fa: 96/51 6-980
4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 4.
Tel . : 52/524-900 Fax: 52/524-91 0
�Áruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 1 3- 1 7.
Tel . : 62/468-727, 469-255 Fax: 62/464-025
�s Áruház
1 1 82 Budapest, Ül lői út 661 .
Tel . : 292-4973, 294-3064 Fax: 290-1 094
�Áruház
1 1 73 Budapest, Pesti út 2.
Tel . : 256-2768, 257-4567 Fa: 256-2768
Ú/ Áruház
1 21 4 Budapest, Rákóczi F. u. 277.
Tel . : 277-41 1 1 Fax: 277-4378
�Áruház
7622 Pécs, Siklósi út 47.
Tel . : 72/439-361 , 442-347 Fax: 72/440-279
� Áruház
4400 Nyíregyháza, Kosbor út 3.
Tel . : 42/508-930 Fax: 42/508-939
Kandal l ó
fatüzel ésű
sütőkemencével
Anyag
A építőkészlet a szüksé-
ges samotthabarcsot is
tartalmazza. Csupán a va-
kolóhabarcsról kel l külön
gondoskodnunk.
Szerszámok
t


g
""
o


Nehézségi fok
l l l l
o 1 2 3
Erőkifejtés
l l l l
o 1 2 3
Munkaidő
A fel építésre 2 napot ter-
vezzünk
Bizonyára sokan értékelik egy
olyan nyitott kandal l ó barátsá­
gos hangul atát amely gri l le­
zőként és fatüzel ésű sütőke­
menceként egyaránt kul i nári s
élvezetekkel kecsegtet. Ehhez
képest i gazán el visel hető az
i lyen kombinált berendezés
megépítésének munkaigénye.
A sütőkemencével kombi ­
nált kandallót szi l árd, sí k fel ü­
leten kell fel ál l ítani . A aljzat
m.`�
f -

'
1 ·Z
OJ
lehet egy már meglévő beton­
vagy kőfel ül et, esetleg kővel
vagy kerámia lapokkal burkolt
felül et i s.
1 -2 Ha a kandal l ót a kertben
ál l ítjuk fel , először legalább
30 . . . 40 cm mélyen emeljük
ki a kerti tal ajt (a gödör mini­
mál i s méreteit a mellékelt
vázl at tünteti fel ) . A föld he­
lyére töltsünk kavicsot vagy
homokot. Ha a talaj nagyon
¯U
laza, akkor azt még a kavics
vagy homok betöltése előtt
döngöléssel tömörítsük.
A kavics-, i l l . homokágyra
mosottbeton burkol ól apo-
kat, terméskőlapokat vagy
útburkoló követ rakhatunk l e,
esetleg l egal ább b cm vastag­
ságban le i s betonozhatjuk
a fel ül etet.
3 A parti-kandall ó el őre gyár­
tott részei betonból vannak és
azokat csemperagasztóval
vagy cementhabarccsal l ehet
összeerősíteni . A összes
elemet gondosan vízszintesen
rakjuk le, hogy azok pontosan
i l l eszkedjenek egymáshoz.
4-5
Á
l lítsuk fel a sütőkemen­
ce alépítményét. A két rész
közti távalságat úgy kapjuk
meg, hogy a rájuk rakott l ap
szélességéből levonjuk az
ol dal el emek vastagságát.
Ezután tegyük be az áthi dal ó
lapot. Fontos, hogy a l ap
pontosan vízszintesen ál l jon!
6 A H al akú fenéklap ponto­
san belei l l i k a kandall ó al ­
építményének ki vágásai ba.
A sütőkemence áthi dal ó lap­
jára ragasszuk rá a két rész­
ből ál l ó al aplapot
7 Tegyük helyre a tűztér al ­
katrészei! úgy, hogy a bemart
hornyok befelé nézzenek.
A oldalelemek közötti távol­
ság pontosan /0, b cm legyen,
hogy a gri l l rostélyt majd nehé­
zség nélkül be lehessen tol ni .
A sütőfelület samottlapjait
gondosan rakjuk be az al aplap
mél yedésébe, ügyel ve arra,
hogy azok egy síkot alkossa­
nak és a síkból kiálló élek ne
legyenek. A l apok l eragasztá-
sához használjuk az építő­
csomaghoz adott samott­
habarcsot
8 A jobb ol dal i ol dal el em mel l é
tegyük be a perlitbeton köz­
darabot. Ezután rakjuk össze
a sütőtér négy építőelemét.
A összerakást a hátsó fal két
darabjával kezdjük.
9 A sütőtér el emei köré feszít­
sünk szorítószalagot, ami azo­
kat szarosan összetartja. Te­
gyük fel a füstgyűjtő hátsó
részét. A első rész felrakása
előtt helyezzük el a füstcsap­
pantyút.
1 0-1 1
Á
l lítsuk be és ragasszuk
oda a füstgyűjtő első részét.
¯T
El öl és hátul tegyük fel a két
burkolólapot. A el ső rész
a kemenceajtó fogl al atát és
a füstcsappantyú rudazatának
furatát is tartalmazza.
1 2 Tegyük fel a kandal l óra
a slsakot és a kémény­
elemeket.
1 3 Már csak a l ekerekített
oldal fal ak és a felső burkolat
fel ragasztása van hátra
Tegyük be végül a kemence­
ajtót és csavarjuk fel a füst­
csappantyú rúdjának sárgaréz
gombját. A el emeket tetszés
szerint vakolhatjuk be.
Ö
tlete­
ket a 35. oldalon talál unk.
Előre gyártott kész
grillezők kaphaták
a BricoStore
áruházakban.
Címeiket
l. a l O. oldalon.
A szép, hangulatos lakás kialakításához ajánljuk
A békés othon
című könynket.
Á
ra: 3998,- Ft
E
gy kerti party legnagobb esemé­
nye a szabadban való sütés-főzés,
követve a tradíciókat modern for­
maban. Erre a legalkalmasbb eszköz a
hosszú élettaramú smott PALAZE
kerigrill, mely segí tségével a hagoma­
nyos bogracsételek mellett lehet grillezni,
nyárson, Javakövön és kemencében süt­
ni. Diétcsn. mindenféle zsiradék hozza­
adás nélkül süthetünk, megőrizve az étel
eredeti zamatct Tüzelhetünk faszénnel
vag hasbfával. A legtermészetesebb a
fatüzelés: a tüzelőanyag a kertigrill leg­
mélyén ég el eg fatartóban, mig a folya­
matosan képződő parázs a sütésre szánt
étel ala hullik. A keletkezett füst közvet­
lenül a kéményen keresztül távozik, ezál­
tal elkerülhetjük az étel bekormozódást.
A kertigrill telepítésekor javasolt a
nagobb tergaktól (épülettől, fától, stb.)
való min. 6 m tcvolság azért. hog a füst
akadálytalanul elszcllhasson. Lényeges a
talapzat vastagsága, ez biztosítja a kerti­
grill stabilitasát Célszerű olyan kertigrillt
választani, melynek munkalapja legalább
cipöig ér. me r � kényelresen. hajlongcs
nélkül sütögethetünk. Aspeciális anyag­
összetételnek köszönhetöen a PAZ ­
TI kertignilek fag- és tűzállók, de nagon
fontos. hog a felépí téskor a kertigrillt
műanyagalapú Rulloquarz-cal lekezeljük.
A kémény min_ 2 m magas. tehát nem
kell szamolni a füst visszagomolygasával.
A sütési módozatok közül a legelter­
jedtebb a grillrácsan való sütés. Érdemes
olyan al lítható fokozatú. zsírfogós inax­
acél rostélyt vásárolni, mely megakadá-
lyozza, hog a zsír a parázsra corogjon.
Ennek továbbfejlesztett változata a láva­
köves bioplatton való sütés. A kertigri ll­
ben előzőleg felhevitett kövön süthetünk
nemcsak húsokat, halat stb., hanem köre­
tet és előételt is. Any3rson való sütéshez
érdemes olyan típusú kerigrillt valaszta­
ni, ahol a grillracs tűztől való tavalságá­
nak szabclyozcsra sinrendszer van kiala­
kítva. As0töveIellátott kertigrillekkel piz­
zat, kenyeret és különbözö hagományos
tepsis ételeket készihetünk (rkott krmp­
li, rakott káposzta, sörben sült cirke).
További információért
keresse irodánkatr
AlTASTUDIO
1093 Budapest, Lónyay u. 24.
1461 Bp., H.393
Tel./fax: 06 (1) 216 1673, - 1674, - 1675
Mobil: 06 (30) 977 4235
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.
Telefon: 06 (30) 950 5999
W
OPIOCOLOR
uVLGvOZ|K
¯4
Így süssünk
fatüzel ésü
kemencében
1 A fűtést a pékáru bevetése
előtt 2, 5 . . . 3 órával kezdjük el .
Fűtőanyagként legjobban
a fa fel el meg. Begyújtáshoz
és a tűz felszításához hasz­
náljunk az egyszerűség ked­
véért rőzsét, amel yet jól el
l ehet teríteni az egész fel ül e­
ten.
Ü
gyel j ünk arra, hogy a fa
tökéletesen száraz legyen.
A égéshez szükséges leve­
gőt zárt ajtók mel l ett, a huzat­
csappantyúval szabál yozzuk.
Betűtés el őtt a huzatcsappan­
tyút, valami nt a kéményhez
vezető füstcsappantyút is
teljesen nyi ssuk ki .
Kétszer-háromszor kel l a tűz­
re rakni ahhoz, hogy a sütőtér
a megfel el ő hőmérsékl etet
elérje. Fontos, hogy a fát, i l l .
a parazsat a sütőtér egész
alsó fel ül etén egyenl etesen
osszuk el .
Kb. 90 perc elteltével a sütő­
térben a hőmérsékl et eléri a
250 . . . 300 oc értéket
Amikor a zsarátnokok mara­
déktal anul elégtek, el kell zár­
ni mi nd a huzatcsappantyút,
mi nd a füstcsappantyút.
A következő két óra al att a hő
egyenletesen el oszl i k az egész
sütőtérben.
2 Csak most szabad ki kotorni
a hamut a kemencébőL
Erre a cél ra használjunk ha­
mukotrót, majd a tűzteret
friss vesszőseprűvel seperjük
tisztára.
3
A füstcsappantyút a tisztítás
al atti porképződés mi att nyi s­
suk ki , de a kisöprés után
azonnal újra zárj uk el .
3 A sütőtér hőmérséklete most
kb. zz0 oc. Ez pontosan
megfelelő hőmérséklet a pék­
áru behelyezésére. A hőmér­
séklet semmi esetre se l egyen
nagyobb, mi nt zb0 oc.
El őször a kalácsot és a sütő­
lemezre tett egyéb pékárukat
tol j uk be.
A kenyeret val ami vel később
kel l betenni a kemencébe,
ami kor a hőmérséklet kb.
1 90 . . z00 °C-ra csökken.
4 Ami kor a kenyeret betettük,
rövid i dőre ki ssé nyi ssuk ki
a füstcsappantyút, hogy
a tésztából keletkező gőzök el
tudjanak távozni . A füstcsap-
4
pantyút csak akkor zárjuk
ismét be, ami kor a sütési
gőzök eltávoztak (ez kb.
¯o
z0 percig tart) . A sütési i dő
kb. 1 óra, ennek el tel tével
a kenyér megsül t.
A KERTÜNK NÖVNYEI című könyvsorozatunk hobbikertészeknek ad útmutatót
kerttervezéshez, növénytermesztéshez és növényápoláshoz.
A könyv bevált módszereket és hasznos ötleteket ismertet, amelyeket
a kezdő és haladó kertészek egyaránt sikerrel hasznosíthatnak.
A megelent kötetek:
Illatos kert
Biokert
Veteményeskert
Gyümölcsöskert
Rózsakert
Vízikert
Előkészületben:
Évelő növények
Gyágy- és fűszernövények
CSER Kadó
1 1 14 Budapest, Károli Gáspár tér 3 • Tel . : 386-9019, 209-2982 • Tel./Fax: 385-6684
E-mail: cser@elender.hu • Honlap: ww.cserkiado.hu
CSER Kiadó
1 1 1 4 taácµt|,\cta||0ct,ct|tt3., It|.i386·91 9, 20·2982, |cxi385·684
:ttm|taátt .\a ww.:ttt\|c1a.\a
A CSI NÁLO MAGAD könyvsorozat
megjelent kötetei :
A kerti t ó • Ajtók. ablakok és kapuk beépítése •
Á
ltalános
autójavítás • Asztalosmunkák a lakásban •
Á
tépítés,
é
talakítás, hozzáépítés • Bádogosmunkák a háon •
Betonozás, falazás, vakolás, burkolás • Burkolás •
Digitális technika - fotó. video • Elektronika
a modellezésben • Esővíz-felhasználás a ház körül •
Faburkolatok a lakásban • Faesztergálás • Fajátékok •
Fényképezés korszerűen • Fürdőszobák felújítása és
korszerűsítése • Gyerekszobák, lakóterek bútorai •
Gyermekeink biztonsága otthon és az utcán • Hálás
szabanövények • Hegesztés, forrasztás,
lakatosmunkák • Helytakarékos ki sbútorok • Javítási
munkák a lakásban és a ház körül • Kerékpárok
javítása • Kerti bútorok • Kerti kandal iák és gri l lezők •
Konyhák fel újítása és korszerűsítése • Korszerű
fürdőszobák kial akítása • Kültéri burkolalak •
Makettépítés • Mel egágyak. növényházak.
komposztérlelők, növénytartók • Padlófűtés •
Ri asztókészülékek, biztonsági berendezések házban,
lakásban, autóban • Rögzítéstechni ka (tiplik. csavarok,
szegecsek, tűzés, ragasztás) • Tapétázás. festés,
mázolás, padlóburkolat készítése • Teraszok, kerti
pihenők • Tetőterek beépítése, belső terek kialakítása •
Videofelvételek készítése és utómunkálatai •
Vi l l anyszerelés • Vil lanyszerelési munkák • Víz alatti
fényképezés és fi l mezés
Előkészületben:
Garázsok, kacsibeállók
1 1 1 4 Budapest, Károl i Gáspár tér 3.
Tel . : 3bö-901 9, 209·29b2 • Tel . /Fax: 3bb-ööb4
1 698,- Ft
Budapest, 2001
| SHN 963 · 9327 - 69· X

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.