GRǍDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DEDRAD,COMUNA BATOŞ

ACTIVITATE SUSŢINUTĂ ÎN CADRUL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR DIN COMUNA BATOŞ AN ŞCOLAR 2010-2011

Scopul: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor privind utilizarea numerelor în limitele 1-8 (sortare. priceperi şi deprinderi Durată: 30 . pe grupuri mici şi individual Tipul de activitate: consolidare.40 min. grupare. . prin intermediul clasificării) şi materiale. utilizând diferite strategii (prin desen. folosindu-şi toate cunoştinţele matematice acumulate anterior privitoare la număr şi numeraţie.N. O7 – să rezolve exerciții de descompunere. . ne jucăm. Obiective operaţionale: O1 . . O6 – să formeze un şir crescător/descrescător.să se grupeze pentru a construi diferite imagini (de formă pătrată). Metoda „Turul galeriei” – să rezolve exerciții de descompunere. argumentând succesiunea şirului de grupe început sau a şirului numeric. rezolvare grafic-perceptivă. – să compare numărul de obiecte al grupelor. exprimare în simboluri aritmetice. O3 – să descrie obiectele . – să formeze un şir crescător/descrescător.să completeze fişa.P. –să asocieze cifrele corespunzătoare numărului de obiecte din fiecare gupă.să se grupeze pentru a construi diferite imagini (de formă pătrată).va răspunde reprezentantul desemnat de copiii din grupă. utilizând forme geometrice (triunghiuri) de aceeaşi mărime şi culoare. argumentând succesiunea şirului de grupe început sau a şirului numeric.DEDRAD Tema: „Număratul și socotitul în limitele 1-8” Subtema: “Numărăm. sistematizare de cunoştinţe. utilizând forme geometrice (triunghiuri) de aceeaşi mărime şi culoare.să completeze fişa. formând grupe după formă.PROIECT DE ACTIVITATE Educatoare:TONCEAN ANCA IULIA Grupa:mare-pregătitoare “ALBINUŢELE” Unitatea de învăţământ:G. prin intermediul clasificării) şi materiale.fiecare răspuns corect va fi recompensat cu câte o bulină şi aplaudat. matematică învățăm” Formă de realizare: joc didactic Formă de organizare: frontal. Metoda „Cubul” – să descrie obiectele . folosindu-şi toate cunoştinţele matematice acumulate anterior privitoare la număr şi numeraţie. utilizând diferite strategii (prin desen. Metoda „Bulgărele de zăpadă” .să asocieze cifrele corespunzătoare numărului de obiecte din fiecare grupă.jocul se desfăşoară pe 3-4 grupe. formele geometrice și exerciții de descompunere. Sarcina didactică: Metoda „Brainstorming” . rezolvare grafic-perceptivă. O4 – să compare numărul de obiecte al grupelor. aprecierea cantităţii). Reguli de joc: . formând grupe după formă. O2 .copiii încep şi încheie rezolvarea sarcinilor la semnalul sonor. . exprimare în simboluri aritmetice. O5 .

fictivă: jocul • expozitive: explicația. Iași Curriculum pentru învăţământul preşcolar( 3-6/7 ani) . „Cubul”.câştigă grupa care strânge cele mai multe buline. nr... Ghid de metode active. • bazate pe acțiune: ..bulina obţinută de un copil aparţine întregii grupe din care face parte.. se oprește!”. „Turul galeriei”. analiza produselor activităţii Material didactic: cub. semnale sonore. aplauze. G. aprecieri verbale și stimulative. 1-2/2006 Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. figuri geometrice de diferite culori Locul de desfăşurare: sala de grupă Material bibliografic: Neagu. Beraru. Elemente de joc: . mânuirea materialelor. 2007 . întrecerea. 2008.prezentarea materialelor sub formă de surpriză.reală: exercițiul .Metode de instruire activă. planșe pentru exercițiile ilustrate. „Bulgărele de zăpadă”. jetoane cu cifre și imagini.. cuvinte simbol: „Cubul nostru se rotește și la . fişe de muncă independentă și colectivă... M. problematizarea • de explorare directă: observația de evaluare: verificare orală.. (2002) Activități matematice în grădinița de copii. conversația.Îndrumător metodologic. plicuri. Editura Polirom. . 2002 Revista Învăţământul preşcolar . planşetă de polistiren. observarea curentă. Strategii didactice: Metode şi procedee: • interactive: „Brainsorming-ul”.. fișe de lucru.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII .

pe care le vor folosi în activitate. Ei vor fi încurajaţi să participe la activitate. VARIANTA I Fiecare copil va alege câte un triunghi de culoarea simbolului grupei din care face parte. CUNOŞTINŢELOR După completarea fişei se analizează modul de lucru şi sarcinile pe care le-au gândit pentru a le rezolva.aerisirea sălii de grupă. ENUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE conversația explicaţia exerciţiul fișă de lucru conversaţia examinatoare explicaţia demonstraţia observarea comportamentului copiilor exerciţiul verbal zar plicuri suport din polistiren . ne jucăm. PREZENTAREA a) Explicarea şi demonstrarea jocului NOULUI Se explică regulile de desfăşurare a jocului şi se stabilesc criteriile CONŢINUT ŞI de reuşită.EVENIMENTUL DIDACTIC CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE Metode.intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. în care vor descoperi materiale. Se realizează prin prezentarea unui „colet surpriză”. . să vă jucaţi cu grupe de obiecte şi cifre. DIRIJAREA b) Acţiunea de joc ÎNVĂŢĂRII După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea jocului propriu-zis. pentru ca la final echipa din care face parte . Voi va trebui să construiţi diferite imagini din forme geometrice. ajuntându-se de REACTUALIZAREA cunoştinţele acumulate anterior. . După acelaşi model se va continua jocul până la finalizarea tuturor sarcinilor. Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze şi buline colorate. să rezolvaţi exerciții de descompunere ilustrate prin diferite moduri. procedee şi mijloace didactice EVALUARE instrumente şi indicatori observarea comportamentului copiilor MOMENT ORGANIZATORIC CAPTAREA ŞI ORIENTAREA ATENŢIEI Se creează condiţii pentru o bună desfăşurare a activităţii: . după medalion.Se trage la sorţi simbolul grupei. matematică învăţăm”. surpriza coletul surpriză materiale de lucru comportamentul non-verbal asigurarea interesului copiilor pentru activitatea propusă capacitatea de înţelegere a obiectivelor evaluare scrisă analiza răspunsurilor Se anunţă titlul jocului „Numărăm. . să fie recompensată de iepuraş. Se realizează prin completarea unei fişe.pregătirea materialelor necesare. Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi toţi copiii să răspundă.aşezarea mobilierului.

.

1.2011 1.Formează mulţimea florilor de acelaşi fel şi scrie în căsuţa alăturată atâtea liniuţe câte elemente are fiecare.04.Rezolvă operaţiile de mai jos: ' + = − = .Numele: Fişă de lucru Data: 8.

îi va număra petalele şi va trebui să găsească jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de petale pe care trebuie să-l aşeze în mijloc. Număraţi fluturaşii în gând şi spuneţi câţi sunt? Al câtâlea fluturaş s-a supărat şi a zburat?(al doilea) A câta floare a rămas fără fluturaş? ( a doua) .În funcţie de acea cifră copilul va alege tot atâtea petale câte indică cifra.În jurul jetonului copilul va aşeza petalele realizând astfel o floare Se vor folosi şi flori cu un anumit număr de petale.Câte un copil din fiecare grupă va alege o floare. Proba nr.5.Proba nr. Numără descrescător.Formarea sirului numeric în limitele 1-10 Aşează atâtea flori câte are un ghiocel! Aşează atâtea flori câţi ochi are iepuraşul! Aşează atâtea flori câţi iezi are capra din poveste! Aşează pe tăbliţă atâtea flori câte picioare are masa! Aşează atâtea flori câte petale are o lalea! Aşează atâtea flori câte petale are o narcisă! Aşează atâtea flori câţi pitici sunt în povestea Albă ca Zăpada.Un set de întrebări fulger : Numără în şir crescător de la 0-10.Numeralul ordinal şi corespondenţa Pune un fluturaş pe a doua floare! Pune un fluturaş pe a cincea floare! Puneţi şi pe celelalte flori câte un fluturaş şi verbalizaţi acţiunea. Proba nr.Copilul are ca sarcină să meargă la măsuţă şi să găsească cifra care lipseşte din sirul numeric.Ghicitori matematice “Fluturaşul cel plăpând/Aripi câte-o fi având?” (două) “În mănuşă sau ciorap/Câte degete încap?”(cinci) Proba nr. Cu ce se aseamănă cifra 5? Dar cifra 7? Cine este vecinul mai mare al lui 8? Dar cel mic? Proba nr.2. Aşează atâtea flori cât ne arată data de azi! Aşează atâtea flori de câte ori bat din palme! Aşează atâtea flori câte degete ai la amândouă mâini! Din şirul numeric vor lipsi două cifre.4 . 3 . 1.Asocierea cantităţii la cifră şi invers Dintr-un coş un copil din fiecare grupa va extrage un jeton rotund de culoare galbenă pe care este reprezentată o cifră.

Câte.Am un miel în deal la stână Şi pe altul ţin în mână Spuneţi-mi acuma voi Câţi mieluţi am oare? (1+1=2) 2. Două cu papuci cu toc.au mai rămas în parc Să se joace. Anca este florăreasă.6 . Exemplu: “De pe panou a zburat al doilea fluturaş. Ea se duce azi în piaţă.Din zăpadă Oana scoate Zece ghiocei Din buchet ea dă Florinei Doi frumuşei.Aţi aflat ? 6.un fir de usturoi Se afla un muşuroi. Ia să. Când deschid ochii educatoarea expune o aserţiune.a rătăcit. Să câştige bani pe ele.”Copiii vor răspunde cu adevărat sau fals Proba nr. Lâng. Se jucau într-un părcuţ.au răzgândit Un fluturaş şi.Patru fluturaşi albaştri Şi un greieraş micuţ.s oare împreună? 5. Câte oare-s la un loc ? 4.În timp ce copiii au ochii închişi educatoarea ascunde un fluturaş.Probleme de adunare şi scădere 1. Ca să vândă floricele. şi-o panseluţă.a luat zborul Şi greierele s. De acolo tot ieşeau Furnicuţe şi munceau. Socotiţi câţi are-acum În buchetul ei! . Câte flori ai tu Ancuţă ? 3.mi spuneţi voi acuma Câte.Dintre toate acestea însă Unele s. Două frezii. Irinuca şi Costică Le priveau şi numărau : O furnică cu rochiţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful