Câu 4: Tìm hiểu, so sánh đánh giá lựa chọn công cụ UML nhóm sẽ sử dụng để thực hiện môn

học (Enterprise Ảrchitech, StarUML, ….). I 1. Tìm hiểu về phần mềm Enterprise Achitech Giới thiệu tổng quan về Enterprise Achitech

Hệ thống mô hình bằng cách sử dụng UML cung cấp một cơ sở cho mô hình hóa tất cả các khía cạnh của kiến trúc tổ chức, cùng với khả năng cung cấp một nền tảng cho việc thiết kế và thực hiện hệ thống mới hoặc thay đổi hệ thống hiện có. Các khía cạnh có thể được bao phủ bởi loại phạm vi mô hình này đặt ra kiến trúc tổ chức hoặc các hệ thống, quy trình kinh doanh lại kỹ thuật, phân tích kinh doanh và dịch vụ theo định hướng kiến trúc và mô hình web, thông qua ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu và kỹ thuật lại, và phát triển các hệ thống nhúng. Cùng với hệ thống mô hình hóa, Enterprise Architect bao gồm các khía cạnh cốt lõi của vòng đời phát triển ứng dụng, từ yêu cầu quản lý thông qua các giai đoạn thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và bảo trì, với sự hỗ trợ cho truy xuất nguồn gốc, quản lý dự án và thay đổi kiểm soát các quá trình này, cũng như , các cơ sở cho mô hình phát triển theo định hướng của mã ứng dụng bằng cách sử dụng một nền tảng tích hợp phát triển nội bộ . Người sử dụng phạm vi cơ sở từ các lập trình viên và các nhà phân tích kinh doanh thông qua các kiến trúc sư doanh nghiệp, trong các tổ chức khác nhau, từ các công ty phát triển nhỏ, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức chính phủ thông qua các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế ngành công nghiệp.

giao diện trực quan để mang lại mô hình tiên tiến nhất. phát triển hệ thống nhúng và thời gian thực. kiểm thử. mô hình hóa quy trình kinh doanh. giúp các nhà phân tích.Enterprise Achitech là một phần mềm phân tích và thiết kế các UML một cách toàn diện. qua phân tích. nhân viên kiểm soát chất lượng và nhân viên triển khai trên khắp thế giới để xây dựng và chú giải mạnh mẽ. kiểm tra. . thực thi. Enterprise Achitech giúp người dùng có thể truy vết ở mức độ cao những mô hình đặc tả phân tích. Nó là một phần mềm đa người dùng. thiết kế . bao gồm phát triển phần mềm từ thu thập các yêu cầu. Enterprise Achitech là một công cụ thiết kế đồ họa đa người dùng hỗ trợ mạnh mẽ một nhóm phát triển và bảo trì hệ thống. quản lí dự án. thiết kế các mô hình. kiểm tra. Enterprise Achitech là một môi trường giúp thiết kế và xây dựng phần mềm. kiểm soát thay đổi và bảo trì để thực hiện.Enterprise Achitech còn là một công cụ mạnh giúp phát triển nhiều hệ thống khác nhau. SysML và các mô hình chuẩn khác. Enterprise Achitech kết hợp sức mạnh của UML mới nhất với một hiệu suất cao. bảo trì sử dụng UML. công cụ trực quan với bộ tính năng tuyệt vời. Với khả năng tích hợp quản lí các yêu cầu. với truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

2. Bước 2: Tiếp tục click Next .II Cài đặt phần mềm.1 Yêu cầu hệ thống Windows 2000/XP/2003/vista/server2008/8 2.2 Các bước cài đặt Bước 1: Double click tại file setup.exe để chạy chương trình.

.

Bước 3: Bạn chọn “ I accept the lisence a greement” và tiếp tục click Next .

.Bước 4: Bạn Click Next để tiếp tục.

Bước 5: Chương trình xuất hiện bảng mô tả về việc cài đặt chương trình và cứ click Next để chương trình tiếp tục chạy .

.

Bước 6: Chương trình xuất hiện cửa sổ cài đặt Bước 7: Hoàn thiện việc cài đặt Bước 8 Chạy chương trình .

.

End-To-End Modeling Enterprise Architect cung cấp mô hình chu kỳ cuộc sống đầy đủ cho:    Hệ thống kinh doanh và CNTT Phần mềm và Kỹ thuật hệ thống Thời gian thực và nhúng vào phát triển Với tích hợp khả năng yêu cầu quản lý.III Các điểm mạnh của Enterprise Architech 3. SysML. Enterprise Architect dễ dàng chứa các đội lớn chia sẻ quan điểm tương tự của doanh nghiệp. thực hiện. đồ họa công cụ được thiết kế để giúp đội của bạn xây dựng hệ thống mạnh mẽ và duy trì. 3.1 Tốc độ. Enterprise Architect cũng cho phép đội phân phối trên toàn cầu để cộng tác có hiệu quả các dự án được chia sẻ. Với một kho lưu trữ mô hình hiệu suất cao.2 Cao giá trị gia tăng. kiểm tra và bảo trì các mô hình sử dụng UML. Với khả năng kiểm soát phiên bản tích hợp chặt chẽ. thiết kế. ổn định và hiệu suất Enterprise Architect là một nghệ sĩ biểu diễn ngoạn mục nhanh. Enterprise Architect là nhiều người sử dụng. BPMN và các tiêu chuẩn mở khác. tải các mô hình rất lớn trong vài giây. Enterprise Architect giúp bạn theo dõi các thông số kỹ thuật cao cấp để phân tích. .

4 Mô hình. phân tích và thiết kế. bằng cách sử dụng các khả năng như Matrix mối quan hệ của Enterprise Architect và Xem Hierarchy. Sử dụng phân tích tác động để theo dõi các thay đổi được đề xuất yêu cầu ban đầu. Enterprise Architect yêu cầu xây dựng trong các tính năng quản lý có thể được sử dụng để:   Xác định một tổ chức. xác nhận và phân tích tác động ngay lập tức là có thể trên toàn bộ vòng đời. triển khai và hơn thế nữa. Hiệu quả xác minh. được xây dựng trong báo cáo và tài liệu. Kết hợp với xây dựng trong nhiệm vụ và phân bổ nguồn lực. bạn có thể cung cấp một tầm nhìn thực sự chia sẻ một cách dễ dàng và chính xác. thông qua để thực hiện và triển khai. mô hình phân cấp yêu cầu Theo dõi việc thực hiện các yêu cầu hệ thống các yếu tố mô hình . Xây dựng hệ thống phù hợp. 3. quản lý dự án và bảo đảm chất lượng các đội được trang bị với những thông tin đúng để giúp cung cấp các dự án thành công.3 Truy xuất nguồn gốc End-to-End Enterprise Architect cung cấp truy xuất nguồn gốc hoàn toàn từ các mô hình yêu cầu. Quản lý và theo dõi các yêu cầu Chụp và theo dõi các yêu cầu chính thức để thiết kế.Và bằng cách sử dụng chất lượng cao. 3. xây dựng.

. có kiểm chứng những gì là hoặc những gì-sẽ. mạch lạc. Bằng cách tích hợp và kết nối một loạt các thông tin cấu trúc và hành vi trong hình thức trực quan. bạn có thể xây dựng một mô hình. Công cụ được xây dựng vào Doanh nghiệp Kiến trúc giúp bạn quản lý phức tạp bao gồm:    Sơ đồ để mô hình hóa các khái niệm cấp độ chiến lược và kinh doanh Hồ sơ và các mẫu mô hình có thể tái sử dụng tên miền cụ thể Cơ bản và quản lý phiên bản để theo dõi và tích hợp các thay đổi 3. Tạo các báo cáo chi tiết với các thông tin bạn cần trong định dạng công ty của bạn hay nhu cầu của khách hàng.  Tìm kiếm và báo cáo về các yêu cầu Thực hiện phân tích tác động của các thay đổi được đề xuất yêu cầu 3.5 Quản lý phức tạp Enterprise Architect giúp các cá nhân. nhóm và mô hình tổ chức lớn và quản lý thông tin phức tạp.6 Document thế hệ mạnh mẽ Enterprise Architect cung cấp các tài liệu thế hệ mạnh mẽ và công cụ báo cáo với một trình soạn thảo đầy đủ mẫu.

8 Hình tượng hóa các ứng dụng của bạn Kiến trúc sư doanh nghiệp giúp bạn hình dung ứng dụng của bạn bằng cách hỗ trợ kỹ thuật đảo ngược của một loạt các ngôn ngữ phát triển phần mềm và giản đồ kho lưu trữ cơ sở dữ liệu. bao gồm:               ActionScript Ada C và C + + C# Java Delphi Verilog PHP VHDL Python Hệ thống C VB.Net Visual Basic và nhiều hơn nữa .7 Thế hệ và kỹ thuật đảo ngược của Mã nguồn Enterprise Architect hỗ trợ thế hệ và kỹ thuật đảo ngược mã nguồn cho nhiều ngôn ngữ phổ biến. Việc xây dựng trong trình soạn thảo mã nguồn cho phép bạn nhanh chóng di chuyển từ mô hình trực tiếp vào mã nguồn trong cùng môi trường... 3. .3. Mã mẫu thế hệ cho phép bạn tùy chỉnh mã nguồn được tạo ra theo thông số kỹ thuật của nhóm bạn.

bạn có thể tối đa hóa tái sử dụng và hiểu biết về đầu tư hiện có của bạn. Với built-in biến đổi cho:         C# DDL EJB Java JUnit NUnit WSDL XSD Bạn có thể nhanh chóng phát triển các giải pháp chi tiết từ các mô hình trừu tượng.cung cấp một tăng năng suất đáng kể . Một nền tảng độc lập mô hình (PIM) có thể lái xe thế hệ của giải pháp nền tảng nhiều mục tiêu cụ thể . 3.9 Nâng cao Kiến trúc Model Driven Enterprise Architect hỗ trợ tiên tiến Model Driven Architecture (MDA) chuyển đổi sử dụng dễ dàng để chỉnh sửa chuyển đổi mẫu.Mang theo trong khuôn khổ hoàn chỉnh và hệ thống di sản từ mã nguồn. các tập tin jar hoặc cả những cấu nhị phân Bằng cách nhập khẩu các khuôn khổ và mã thư viện.

Sau đó. bây giờ bạn có thể tích hợp UML và mô hình hóa vào xây dựng. Ngoài ra để xây dựng kiểm tra và thực hiện chức năng. Biên dịch và Visualizing mã thực hiện Enterprise Architect cho phép bạn để xây dựng. kiểm tra.10 Gỡ lỗi. Enterprise Architect bao gồm khả năng gỡ lỗi cho Java. triển khai quá trình. Với khả năng để tạo ra các lớp học thử nghiệm NUnit và JUnit từ các lớp học nguồn sử dụng MDA chuyển đổi và tích hợp quá trình thử nghiệm trực tiếp vào IDE Kiến trúc sư doanh nghiệp. gỡ lỗi. thực hiện.Khai thác sức mạnh Giao diện tự động hóa cho phép bạn truy cập vào bên trong của các mô hình Một số ví dụ về các nhiệm vụ bạn có thể thực hiện thông qua giao diện tự động hóa: . NET và Microsoft Native ( C++. kiểm tra. tất cả từ bên trong môi trường doanh nghiệp Kiến trúc sư phát triển. họ có thể sử dụng lịch sử stack trace cuối cùng để tạo ra sơ đồ trình tự.3. chuyển đổi và các cuộc gọi thực thi mã thực tế thành các biểu đồ trực quan 3.11 Tự động hóa . chạy và thực hiện các kịch bản triển khai. thực hiện kiểm tra thời gian chạy của chủ đề bị đình chỉ. C và VB) Gỡ rối được xây dựng được thiết kế đặc biệt để cho phép một nhà phát triển hoặc thử nghiệm để nắm bắt thông tin ngăn xếp dấu vết khi họ đi bộ qua mã thực hiện.

RI và các tính năng cơ sở dữ liệu quan hệ khác.     Tự động tạo ra và xuất bản một báo cáo hàng ngày HTML địa phương mạng nội bộ của bạn Script nhiệm vụ lặp đi lặp lại.12 Cơ sở dữ liệu mô hình hóa mạnh mẽ Enterprise Architect được tích hợp trong mô hình hóa dữ liệu hồ sơ cá nhân mở rộng UML để cung cấp một bản đồ trực quan từ các khái niệm cơ sở dữ liệu của các bảng và các mối quan hệ vào các khái niệm UML các lớp học và các hiệp hội. Enterprise Architect hỗ trợ mô hình của lược đồ cơ sở dữ liệu và tự động tạo ra các kịch bản DDL cho mười một DBMS mục tiêu out-of-the-box:          DB2 InterBase Informix Ingres MS Access MySQL MS SQL Server Oracle PostgreSQL . Những phần mở rộng cũng cho phép bạn mô hình chìa khóa cơ sở dữ liệu. chẳng hạn như cập nhật tài sản chung cho tất cả các yếu tố mô hình Tạo mã từ một máy nhà nước hoặc sơ đồ Sản xuất các báo cáo tùy chỉnh Thực hiện các truy vấn đặc biệt so với mô hình 3. gây nên. khó khăn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful