You are on page 1of 179

AUTOR:

JORDI SALVADOR GRCIA


TTOL:

VOCABULARI DESCENOGRAFIA I MAQUINRIA ESCNICA.


ANY:

2007
DIRECTOR DEL TREBALL:

RICARD PEDREIRA FONT


TIPUS DE TREBALL:

Vocabulari tcnic en catal, castell, francs, itali, angls i alemany.


TITULACI:

Llicenciat en Art Dramtic, especialitat Escenografia.


DEPARTAMENT/CENTRE:

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA/ ESCOLA SUPERIOR DART DRAMTIC (INSTITUT DEL TEATRE).
PARAULES CLAU:

VOCABULARI / ESCENOGRAFIA / MAQUINARIA ESCNICA. Vocabulari ordenat alfabticament en catal que abasta la terminologia tcnica de les professions descengraf i maquinista escnic amb les correspondncies en els segents idiomes: catal, castell, francs, itali, angls i alemany. Incorpora ndex referencial de cadascun dels idiomes a la entrada en catal.

-2-

NDEX

Introducci Vocabulari ndex catal ndex castell ndex francs ndex itali ndex angls ndex alemany Bibliografia

5 15 95 107 121 135 147 163 177

-3-

-4-

Introducci

Camp de treball i objectius.

El Vocabulari dEscenografia i Maquinria Escnica, s el primer treball en llengua catalana que recull la terminologia referent al mn de lescenari teatral en aquests mbits. Fins ara havien aparegut petits lxics com a apndix en algun dels pocs llibres sobre aquesta temtica escrits en catal, tot i que sempre duna forma incompleta. El fet que aquest treball sigui redactat per un escengraf amb molts anys dactivitat professional, que ha treballat com a realitzador en tallers descenografia i que ha compaginat aquesta tasca amb el mn de la maquinria escnica, fa que hi apareguin molts termes que abans mai shavien traspassat al medi escrit, tot i que han perdurat per tradici oral en lactivitat diria de tallers i escenaris.

La llarga nit a que ha estat sotms el catal durant gaireb cinquanta anys en el segle XX, ha provocat una castellanitzaci punyent dins del lxic de molts oficis. Potser el treball dins dels tallers descenografia catalans ha sabut mantenir millor el llenguatge. El fet de treballar en espais tancats, familiars moltes vegades, va permetre que el idioma no es malmets tant. En canvi, en els escenaris un cop finalitzada la guerra civil, la imposici de companyies amb origen a la capital de lestat, sumada a la pressi de les autoritats i sense oblidar lorigen humil, tradicional dels tcnics de lespectacle, ompliren els escenaris, sobretot els barcelonins, de treballadors immigrants que no veien la necessitat dutilitzar una llengua que els hi era aliena. Daquesta forma el llenguatge san malmetent fins a quedar totalment farcit de barbarismes. Per si no nhi havia prou, ja en els darrers 30 anys, una altra invasi lingstica ha arribat als escenaris: langls. La modernitzaci de les tcniques escniques a partir dels inicis dels anys 80 provocaren que per molts dels nous elements que apareixien no existien equivalncies ni en catal, ni en castell. Ha calgut, doncs, una tasca de normalitzaci lingstica al respecte. s un cas semblant al del Software i el Hardware, quan lInstitut dEstudis Catalans ha incls els termes Programari i Maquinari, fins i tot les persones que no tenen la mnima noci dangls usen els primers termes, restant els segons com a cultisme.

-5-

Aquest treball de recerca pot tenir com a destinatari principal, a ms del jurat que lha de valorar, a aquells professionals de mn de lespectacle que tenen un contacte directe amb lescenari: escengrafs, maquinistes (tramoistes), elctrics, atretzistes,

maquilladors, sastres, perruquers, regidors, directors tcnics, directors descena i finalment, els artistes. Sobretot durant les gires despectacles per lestranger la utilitat dun treball daquesta mena es fa evident. En el curs dels darrers anys, la sortida del pas de companyies de teatre, dansa, circ, teatre dobjectes i pera ha estat un fet cada cop ms senzill i habitual. Les dificultats, sobretot dels tcnics, dins lmbit lingstic sn importants. Tot i que langls sembla ser la llengua imposada ms internacionalment, sempre s (amb lexcepci del Regne Unit i EEUU) una segona llengua per tothom en els escenaris visitats. A ms, el llenguatge tcnic no saprn a les escoles, per tant sempre existeix un buit lxic en el moment de demanar algun objecte o una operaci concreta.

El treball s una obra terminolgica multilinge amb 543 entrades i equivalncies en catal, castell, francs, itali, angls i alemany. Els termes estan directament relacionats amb ambds oficis: el descengraf i el de maquinista escnic.

Metodologia de Treball.

Lelaboraci daquest estudi parteix dun treball molt redut i avui desaparegut (60 termes en tres idiomes) presentat pel seu autor als alumnes del Taller de Tecnologia de lEspectacle. El seu objectiu era donar les equivalncies dels principals noms dels elements dun escenari en diferents idiomes, donada la mancana de bibliografia existent fins fa pocs anys en tot lestat. s ben sabut que la terminologia tcnica es obviada habitualment dels diccionaris generals, per tant aquesta fou una eina positiva per la interpretaci de llibres i catlegs de materials escnics durant un cert temps. Existeixen diccionaris multilinges tcnics editats a Sucia, Holanda o Frana, per no ha estat fins la incorporaci de les seves referncies bibliogrfiques, en apunts formatius lliurats per professors dels centres de formaci de tcnics, que aquestes han estat poc a poc introduts en el nostres pas. Entitats com la International Organization of Scenographers, Theatre Arquitects and Technicians (OISTT) han editat interessants treballs des de 1975, amb la problemtica que en les diferents edicions, la traducci en castell ha estat sollicitada a persones ms vinculades al mn de la lingstica qu al de

-6-

lescenari. Aix ha comportat que es trobin errors importants en les traduccions i equivalncies. De qualsevol forma en cap daquests estudis publicats hi apareix la llengua catalana.

A partir daquesta idea bsica i de lexperincia personal lautor t un primer contacte amb el Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT). Aquest, interessat en el projecte, ofereix un programari adequat de suport, el GexTerm 1.1.0 , i la revisi terminolgica.

Cadascun dels termes t justificada la seva font. En molts casos aquesta s equivalent en ms dun diccionari. Si hi havia discrepncies entre ells, els diferents termes han estat incorporats al treball. Una de les majors dificultats ha estat trobar les equivalncies en itali. Aquest pas, com a Espanya fins fa pocs anys, t poca tradici en la formaci de tcnics, motiu pel qual no hi ha una bona bibliografia. Ha estat doncs necessari, confiar en les traduccions de les obres ms generals i utilitzar un llibre que ha estat durant anys una mena de Bblia pels treballadors de la maquinaria escnics del nostre pas, el Tratatto di Scenotecnica, de Bruno Mello que en diferents edicions es ve publicant des de 1962. Lalemany tamb ha estat una dificultat afegida. La recerca de molts dels termes ha estat necessari fer-la a partir de langls o el francs, en petites joies del pragmatisme que sol envoltar el mn dels tcnics, com el petit diccionari editat per Editions AS: TEC Franais/Allemand, creat i editat amb la finalitat de facilitar aquell mot precs sobre lescenari, durant els muntatges, tant necessari per una correcta comunicaci. En ell ha estat possible trobar expressions i paraules com: canvi a vistes o barrina. Dins de la terminologia en angls shan incorporat els termes diferencials usats en aquesta llengua als Estats Units. Shan deixat de banda els temes particulars usats pels actors, aix com les expressions dargot. Tampoc sinclouen aquells termes que poden ser trobats en un bon diccionari de butxaca: colors, mesures, etc.

El lxic que incorpora el Vocabulari dEscenografia i Maquinaria Escnica sobt a partir del buidatge de les segents rees:

- Oficis: incorpora tots els oficis que tenen relaci amb el mn del teatre. Des del personal datenci al pblic, fins a tots aquells que es troben darrera el tel.

-7-

- Parts del teatre: Com a eina bsica de treball per les persones que treballen dins duna sala despectacles.

- Veus i ordres: Conjunt de locucions i expressions usades habitualment en el treball diari dins dels escenaris durant els assajos i representacions.

- Escenografia.

- Elements escenogrfics: Nom que prenen els elements dels decorats en funci de la seva posici i/o s a escena. - Materials: Usats habitualment en la construcci de decorats. - Eines: Usades en els tallers descenografia. - Tcniques: De treball dins dels tallers descenografia. - Cortinatges: Diferents tipus, pel seu s i sistemes dobertura.

- Maquinaria Escnica.

- Elements escnics: Materials, equipaments fixes i mbils, etc. - Equips aeris: aquells que treballen sospesos dins de la pinta, incloent-hi elements, parts, etc. - Equips de desplaament horitzontal: aquells que treballen a nivell de lescena i les fosses. - Eines: Usades habitualment pels tcnics. - Tcniques: De muntatge i manipulaci dels elements escnics i escenogrfics.

El buidatge sha fet en un primer moment a partir de la experincia del autor, completant-se posteriorment amb la incorporaci al treball dels termes que apareixen el la bibliografia que sindica ms avall.

Contingut i forma de la consulta.

Els articles del diccionari contenen les informacions segents: nmero dordre, terme, categoria gramatical i equivalncies en castell (es), francs (fr), itali (it), angls (en) i alemany (de). Tots els termes incorporen com a mnim una equivalncia en cadascun

-8-

dels sis idiomes. Els termes dels que no ha estat possible trobar totes les equivalncies han estat exclosos i formaran part dun estudi encara ms profund posterior que inclour en els casos necessaris el treball de camp en les zones lingstiques corresponents.

Lentrada en catal va precedida dun nmero dordre. Aquesta numeraci s nica i correlativa en tot el treball. Lordenaci s alfabtica, a diferncia daltres vocabularis que podem trobar dins de la Bibliografia, fet que facilita la cerca del terme en catal. Per la recerca de termes en els altres idiomes al final del vocabulari hi ha uns ndex alfabtics acompanyats del nmero dordre on es troba el terme en catal en el cos del vocabulari.

Justificaci.

Cal cercar en el temps, lexperincia i les inquietuds formadores de lautor del treball per entendre el motiu dun estudi sobre el Vocabulari de Escenografia i Maquinria Escnica. Aquest, hereu duna tradici lligada al mn dels decorats teatrals, pateix el sndrome paternal dallunyament de lofici. Aquesta imposici sobre lactivitat teatral durant la seva adolescncia, fa que el ver del teatre faci un major efecte dins ell. La prctica clandestina de lactivitat teatral el porta dels primers grups daficionats al teatre independent de les darreries dels anys 70 del segle passat. En els anys anteriors al servei militat obligatori fa un tast, tant de les rees artstiques, interpretant diferents papers en textos de Buero Vallejo, Lorca, Luc de Goustine, Ustinov, entre altres, com en els mbits de lescenografia i la illuminaci.

Desprs dun inici titubejant en el mn universitari, amb un curs a la Escola Universitria de Formaci de Professorat de Barcelona, protagonitza un canvi radical resultant de la incorporaci sobtada en un lloc de treball al taller descenografia den Amadeu Asensi a principis de 1977 per cobrir la baixa del encarregat del servei de lloguer de decorats. Aquest fet comporta labandonament de la carrera iniciada i la seva posterior incorporaci al Institut del Teatre, Escola Superior dArt Dramtic de Barcelona en la especialitat dEscenografia. s all on es posa en contacte amb una realitat teatral totalment diferent a la que ell viu en el dia a dia de la seva activitat professional. Professors com Juanjo Guillen, Andreu Vallb, Iago Pericot, per per sobre de tots ells Fabi Puigserver, li donen a conixer una nova visi del mn

-9-

escenogrfic, adaptat a la realitat del temps i molt llunyana a la tradicional que havia viscut en lentorn familiar i laboral. Acabats els estudis i amb el ttol sota el bra segueix treballant en el taller de lAmadeu Asensi, collaborant amb el mestre en escenografies per espectacles de revista i music-hall per teatres com el Apolo, Espaol, Victria i El Molino. A la mort del mestre, conjuntament amb el seu germ Joan, es fa crrec dels tallers Asensi. s a partir daquest moment on a ms de conservar els clients anteriors fan les seves primeres incursions en el mn de la dansa amb El Amor Brujo, de Manuel de Falla al Festival de Teatre de Sitges o al drama amb La Indagaci, de Peter Weis presentada en una de les primeres edicions del Festival Grec de Barcelona, entre altres. Durant els anys de collaboraci amb el seu germ treballen en centenars descenografies, tant per drama, com per music-hall, com per sarsuela, pera i dansa, aportant visions ms obertes i actuals, i incorporant les noves tecnologies que anaven apareixent. El seu inters per mantenir-se al dia a nivell internacional tant en tendncies estilstiques com tecnolgiques, fa que els seus viatges als pasos vens, Frana i Anglaterra, sovintegin. Assisteix a Fires, Exposicions i Jornades Tcniques

internacionals. Aquest fet contribueix a una lenta per inexorable especialitzaci cap els temes ms tcnics del mn de la escenografia i de la escenotcnia.

Lany 1986 un client i desprs gran amic, en Martin Curletto, li propos dexercir com a expert docent en la formaci de tcnics de maquinaria dins duns cursos organitzats per la Universitat Politcnica de Catalunya, en el que fou el curs pilot del que va esdevenir els Tallers de Tecnologia de lEspectacle. Aquell fet, que provoca enfrontaments dins lmbit profesional-familiar, despert de nou la vocaci formadora de lautor estroncada amb labandonament dels estudis de professorat. Per iniciar per primer cop a lestat un curs de maquinaria signific molta ms feina de la prevista. No hi havia cap mena de model a seguir, ni llibres, ni experincia, calia doncs, preparar un currculum a partir de zero. Lajuda per part dels professionals amb els que treballava a diari en el taller fou ms aviat negativa, ja que ells, incorporats en el mn laboral a partir dun aprenentatge natural en plena pubertat, no creien en una formaci com la que es plantejava. Amb tot aconsegu dibuixar un primer programa formatiu que, amb les corresponents correccions fruit tant de lexperincia, lerror i la correcci, i les innovacions tecnolgiques i en matria de seguretat, ha arribat fins al dia davui, vint anys desprs.

- 10 -

s a partir de la seva labor com a formador on apareix la necessitat de disposar dun vocabulari tcnic en diferents idiomes. La inexistncia de bibliografia en catal o castell implica un mnim domini del francs, litali o langls, per poder-se documentar i aprendre noves tcniques i corregir les velles que susaven fins el moment. La formaci s tamb lesper necessari per mantenir la necessitat duna constant actualitzaci de coneixements i visions sobre tot all que passa i es fa al darrera del tel.

Desprs de quinze anys de treball en com a lempresa familiar, amb centenars de produccions escenogrfiques realitzades en els seus tallers, el seu dest professional pass per la Companyia Josep Maria Flotats en el Teatre Poliorama de Barcelona, on en qualitat de Cap de Maquinaria hi treballa durant dues temporades muntant i collaborant en la producci despectacles com Cavall de Mar, de Rodolf Sirera; Ara que els Ametllers Estan Batuts, sobre textos de Josep Pla o Tot Assajant Don Joan de Louis Jovet. Seguidament la seva carrera professional don un nou tomb en incorporar-se com a executiu en la direcci de construcci del Parc Temtic de Port Aventura com a responsable dequipament teatral. Els dos anys passats a Salou (Tarragona) significaren un mestratge important als seus coneixements en maquinria escnica i illuminaci, calgu ampliar-los amb nous mbits com lacstica i la gesti. Es vei amb la necessitat daprendre rpid per incorporar-se al mn de la sonoritzaci i ho feu de la m de Don Davis, Pat Brown i David Cassidy, mxim exponent en aquells moments del disseny acstic a nivell mundial. Durant aquest perode varen desaparixer els tallers descenografia fundats per la seva famlia. En finalitzar la seva tasca al Parc Temtic fund La Teatreria un nou concepte de taller-botiga obert al pblic des don continua amb la seva professi descengraf. Lespecialitzaci dels darrers anys el precipit cap a la escenografia dequipament. En els anys segent ms duna cinquantena descenaris darreu de Catalunya i daltres comunitats de lestat passaren per la seva taula de dibuix per a ser creats o rehabilitats i adequats a les noves necessitats. Espais com el Tantarantana Teatre, Teatre de lEixample (actualment Guasch Teatre), Teatre Principal de Barcelona, Barcelona City Hall, Club Capitol, tots ells de Barcelona, o el Teatro Municipal de Getxo, Teatro Cervantes de Arnedo, Teatres Municipals (les tres sales) de Manacor (Illes Balears), sn alguns dels seus treballs.

- 11 -

Amb el canvi de segle el Gran Teatre del Liceu reclama dels seus serveis per a collaborar-hi com a Sots-cap de Maquinaria, en la segona temporada de la reobertura desprs del incendi. Lloc des don es responsabilitza de diferents produccions operstiques i de dansa cada temporada. En aquest darrer perode ha publicat dos monografies tcniques: Els Equipaments Aeris i Decorats Escenogrfics de Paper, tcniques de manipulaci i restauraci. El darrer va ser escrit al finalitzar el Curs de Restauraci de Decorats de Paper que els Tallers de Tecnologia de lEspectacle conjuntament amb el Gran Teatre del Liceu organitzaren en motiu de la restauraci de la escenografia de lpera Aida, de Josep Mestres Cabanes, lany 2003.

El Vocabulari dEscenografia i Maquinria Escnica s un fruit extret tant dun treball dinvestigaci sobre una bibliografia, com de la experincia i del treball constant durant varies desenes danys en el mn fosc de entre caixes, trepitjant les taules, circulant pels ponts i fosses, tibant de tirs, amagant bambolines, pujant el tel, escalfant el tremp, netejant pinzells, picant estergits, sucant la llinyola, aixecant trapes, fent moure escotillons, pintant fermes i rompiments. Tota aquesta mena de paraules que formen un lxic caracterstic, com daltres, dun ofici: el descengraf i el de maquinista escnic.

Agraments

En tancar lelaboraci daquest treball de recerca voldria esmentar totes aquelles persones que desinteressadament i de vegades involuntriament han collaborat en la seva redacci.

Als escengrafs Amadeu Asensi, Rafael Mora, Isidor Bea, Federic Talens, Jose Villanueva, Antoni Coromines i Artur Farr, que conjuntament amb el meu pare Joan Salvador i el seu germ Josep, perqu mantingueren viva la flama de lescenografia a Catalunya en els pitjors moments de la postguerra i en condicions gens fcils. Al meu germ Joan. Per tot el que de cadascun dells em va ensenyar en els meus inicis professionals. A lAngelo Sala, escengraf dels tallers de lScala de Mil; a Pierre, JeanLuc i Tristan Simonini, dels tallers del mateix nom a Pars; a lescengrafa alemanya Katrin Kegler; al dissenyador escnic Robert Griffit de Hall Stage de la Gran Bretanya, per facilitar-me bibliografia especialitzada de cadascun dels seus pasos.

- 12 -

Als maquinistes Llus Alba, Jaume Pedrola, Enric Sol, August Lloren, Alejandro Jord i molts daltres companys que en el dia a dia, durant els muntatges i la construcci de decorats mhan anat transmetent la seva saviessa no escrita.

Al TERMCAT per lassessorament metodolgic i suport informtic que he rebut des del inici del treball, i ms concretament a en Jordi Bover i la Montserrat Serra, pels seus consells i orientacions lingstics que espero poder mantenir en el futur. Al Dr. Ricard Pedreira que ha acceptat de ser el meu tutor en aquest treball de recerca i de qui espero tamb ho sigui durant el meu doctorat. Vell conegut des de la creaci dels Tallers de Tecnologia de lEspectacle, cadascun en la seva rea. Home de teatre, tant des de les taules com a director escnic, com des dun lloc tant poc atractiu com ho poden ser els despatxos de producci, on es parla sobretot de diners i, de tant en tant, dart i creaci.

- 13 -

- 14 -

VOCABULARI DESCENOGRAFIA I MAQUINRIA ESCNICA


1 ca es fr fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr fr it en en de ca es fr it en de de a boca primer trmino vers le bas la face in fronte downstage nach unten a escena! a escena! en scne! principianti, per favore places! beginners, please! Achtung Anfangen! a la dreta de boca a la derecha de embocadura face jardin in fronte a destra downstage right Vorbhne rechts a poc a poc lentamente lentement lentamente slowly langsam abonament de temporada abono de temporada abonnement abbonamento season ticket Anrechtskarte abraador abrazadera de presin pissure manchon guaina (laccio fermaglio) nicopress compression sleeve Klemmbuchse acabar terminar finir terminare finish, to schliessen beenden loc

loc

loc

loc

v tr

ca acer

- 15 -

es fr en de 9 ca es fr fr fr fr it en en de ca es es fr fr fr fr fr fr it en en en de ca es es es fr fr fr it it en en de de ca es es fr it en en de eu

acero acier iron Sthal acoblar acoplar assambler ajuster orienter quilibrer aggiustare trim, to dead, to trimmen acomodador -a personal de sala acomodador ouvreur placier placeur contrleur de billets contrleuse de billets ouvreuse maschera usherette auditorium attendant usher Platzanweiser actor/ actriu interprete actriz actor actrice comdien acteur attrice attore player actor Darsteller Schauspieler actuar representar actuar jouer recitare act, to play, to [a role] darstellen jokatu v tr

10

mif

11

mif

12

v intr

13

ca administrador -a es director administrativo es administrador

mif

- 16 -

fr fr it en en de de de de de 14 ca es es fr fr it en de ca es es fr fr it en en de ca es fr it en de ca ca es fr fr it en ca es fr it en de ca es es fr fr it

directeur adminitratif administrateur amministratore administrator business manager Verwaltungsdirektor Direktor Intendant Geschftsfhrer Theatrermanager aforament de sala capacidad de la sala aforo jauge capacit de la salle capienza seating capacity Anzahl der Pltze aglomerat panel aglomerado tablero aglomerado panneau de particules agglomr truciolato particle board chipboard Spanplatte agulla aguja aiguille ago needle Nadel aleta aletilla aletilla draptte aileron telletta di traguardo flipper alicates alicate pince pinza pliers Flachzange allargador de corrent cable de extensin prolongador rallongue prolong cavo di prolunga m

15

16

17

f sin. comp

18

f pl

19

- 17 -

en en de de de 20 ca es es fr it en de de ca es fr it en de ca es es es fr fr fr it it it en en en en de de ca es fr en ca es fr it en de ca es fr fr fr it it

cord extension cable Verlngerungskabel Zusatz Verlngerungsstck amagar (al teler) levantar esconder appuyer alzare fly, to wegziehen heben (hochfahren) amagar (entre caixes) sacar enlever portar via remove, to abrumen amfiteatre galeria balcon anfiteatro balconata mezzanine balcon loggione gallerie palchi circle dress circle balcony upper circle Galerie Balkon amfiteatre anfiteatro amphithtre amphitheatre amunt el tel! cortina! allez-y! azione! go! Los! ncora caja de contrapesos berceau (de contrepoids) palette (de contrepoids) tige porta pesi sostegno dei contrappesi v tr

21

v tr

22

23

24

loc

25

- 18 -

en en en de

arbor cradle counterweight cage Gegengewichts-Schutzzabdeckung (Rollengrube) de Gegengewichtsrahmen 26 ca es fr it en en de ca es fr it en ca es fr fr fr it it en en en de de ca es fr it en de ca es es es fr it en de ca es fr it en de ca ca anella de sostre argolla de plafn anneau de plafond anello di plafone O ring ceiling plate senring aparici aparicin apparition dissolvenza apparition aplic trasto ferme lment de dcor chssis pezzo rigido Wand flat set piece Dekorationsteil Versatzstck aplic retallat trasto recortado accesoire dcor impianto relativo cut-out Versatzstck apuntador -a consueta apunte apuntador souffleur suggeritore prompter Souffleur aranya araa lustre lampadario chandelier Kronleuchter arlequ prevista f

27

28

29

30

mif

31

32

m sin. compl.

- 19 -

ca es es fr fr fr it it en de de 33 ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es es fr fr it it en en de de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en

bastidor de boca pata de la embocadura arlequn manteau d'arlequin draperie montants du faux manteau quinta mobile del boccascena mobile quinta di proscenio tormentor Portalseiten Proszeniumblende armar envarillar construire un armaon allestire una quinta build, to Aufbauen arns arns harnais (pour machine voler) carrello harness (flying) Flugkorsett arpillera xarpellera yute arpillera toile de sac jute tela di saco iuta sackloth burlap Sackleinen Jute assaig ensayo rptition prova rehearsal Probe assaig amb decorats ensayo con decorados rptition en dcors prova delle scene scene rehearsal Dekorationsprobe assaig de llum ensayo de luces rptition pour l'clairage prova delle luci lighting rehearsal v tr

sin. compl.

34

35

f sin. compl.

36

37

38

- 20 -

de Beleuhstungsprobe 39 ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en en de ca es fr it en en de ca ca es fr it en de assaig general ensayo general gnrale rptition gnrale prova generale dress rehearsal Probe generale assaig musical ensayo musical rptition de musique prova de musica musical rehearsal Musikprobe assaig tcnic ensayo tcnico rptition technique prova tecnica technical rehearsal technische Probe assajar ensayar rpter provare rehearse, to proben assistncia operario eventual asistencia intermittent operaio del turno di giorno stage-hand [full time] dayman Tagesarbeiter assistent -a de direcci ayudante del director de escena rgisseur aiuto del direttore delle scene assistant stage manager A.S.M. Assistent utiler -a atretzista utilero accessoiriste trovarobe property man Requisiteur m

40

41

42

v tr

43

mif

44

mif

45

mif

46

ca atretzo ca decoraci

m sin. compl.

- 21 -

ca es es fr it en de 47 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de

utilleria decoracin utilera accessoires attrezzeria properties Requisiten avs aviso avertissement avvertimento warning Warnung avs del tel seal para el teln signal de rideau segnale per sipario curtain cue Vorhangzeichen baga cncamo pitn cerrado piton rond ferm vite ad occhiello screw-eye Schraubse baga oberta pitn abierto piton ouvert vite a L screw-hook Schraubstock balc [1er pis] platea alta premier balcon prima balconata first balcony dress circle Erster Rang ballar -ina bailarn danseur ballerino dancer Tnzer balustrada balaustrada balustrade balaustra balustrade Balustrade m

sin. compl.

48

49

50

51

52

mif

53

- 22 -

54

ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de de de ca es fr fr it de ca es es fr

balustre balustre balustre balaustro baluster Gelndersaule bambolina bambalina frise soffitto curtain border border (top masking) Soffitte bambolina de bosc friso con hojas frise verdure bordo a fogliame foliage border Laubsoffitte bambolina de cel bambalina de aire frise de ciel mascheratura per soffitto sky border Luftsoffitte bambolina tallafoc bambalina de asbesto frise de amiante velo di amianto asbestos border Asbeststreffen bambolin bambalinn manteau d'arlequin mantovana teaser proscenium border balance Prosceniumsofitte Prosceniumsrahmen Vorhangschrze banda! banda! prendre la raide bander! bando! umwickeln banyera palco de viudas baera loge d'avant-scne

55

56

57

58

59

60

loc

61

- 23 -

it palco di proscenio en stage box de Bhnenloge 62 ca es fr fr it en de ca es fr fr fr it en en en en de de de ca es fr it en de ca es fr it en de de ca es es fr it en de de ca ca es fr it en de barana baranda garde-corps balustrade balaustra railing Gelnder barra vara de colgar quipe perche porteuse stangone bar pipe pipe batten flybar Prospeckstange, -ohr Lastsange Zugstange barra contrapesada vara de contrapeso porteuse barra di contrappeso counterweight bar Gegengewichtsstange barra d'americana riel patience guida track Schiene Vorhangszugstange barra de baix vara de abajo vara inferior perche de pied stangone roller Wickellatte Unterlatte barra de protecci crcol de protecci barra de proteccin perche pare-chocs protezione bumper bar Abweiser f

63

64

65

66

67

f sin.compl.

68

ca barra elctrica

- 24 -

es fr it it en en en en en de 69 ca es fr it en de de ca es fr fr fr it en en de de de de eu ca es fr it en de de de ca es fr it en de ca es fr fr it en de

vara de iluminacin quipe (porteuse) lectrique traliccio tiro meccanico lighting pipe lighting batten lighting bar electric pipe electric bar Beleuchtungszug barrina barrena queue de cochon trapano stage screw Sauschwanz Bhnenbohrer bastidor bastidor panneau chssis de coulisses chssis quinta wing flat Rahmen Versatzstck Wand Kulisse bastidore bastidor amb aleta bastidor con aletilla silhouette spezzato mobile a cerniera flipper Umriss Silhouette Flgel bastidor amb frontissa bastidor biombo retour de chssis spezzato a cerniera return [scenic] Zurckspringende Wand bastidor amb porta marco de puerta dormant de porte chambranle stipite della porta door-frame Trrahmen f

70

71

72

73

74

ca bastigi armat

- 25 -

es fr it it en de 75 ca es fr fr it en en en de de de ca es fr it en de ca ca es fr fr it en de ca es fr fr it it en en de de ca es fr it en de ca es fr it en

envarillado chssis telaio incorniciato framed Eingerahmt bateria candilejas rampe cloisonne rampe ribalta a cellule striplight floor batten floats Rampe Fussrampe Flutlicht batiment batiente battement battente stiler Rahmschenkel cortina wagneriana Bayreuth curtain teln Wagner rideau Wagner rideau wagnrien sipario wagneriano Wagner curtain Eagner-Vorhang biga viga solive poutre trave antina joist beam Unterzug Trger bis bis bis bis encore! Nochmal! boca boca avant-scne in fronte downstage f

76

77

f sin. compl.

78

79

80

- 26 -

de Vorbhne 81 ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it it de ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de de de ca es fr it en eu bomber -a bombero pompier pompiere fireman Feuerwehrmann bossa de cadena bolsa para cadena jareta para cadena sac chaine sacca per catena chain pocket Kattentasche bossa de decorat vaina fourreau sacca finta sacca Tasche bossell motn poupe poulie mobile puleggia loose pulley Spannrolle brida brida patte d'attache catena bridle Azufhnge-Verdopplung brida per barra aro collier molla del supporto pipe clamp barrel clamp Schelle Ring Klammer brillant brillo clat lumetto gloss distira mif

82

83

84

85

86

87

88

ca broca es broca

- 27 -

fr fr it en en de eu 89 ca es fr fr fr it en en de ca ca es fr it en de de ca es fr it

mche foret punta [del trapano] bit drill Bohrer barauts brotxa brocha pinceau gros brosse pinceau penello brush paintbrush Pinsel brotxa de campir escombra cepillo balai scopa brush broom Busen Brste f

90

f sin. compl.

91

butaca de descoberta butaca de descubierta place decouverte lateral poltrona de prima fila estrema dreta e sinistra en opening sight line ca es fr it en en de butaca de platea butaca de platea fauteuil d'orchestre poltrone stall orchestra seat Parterrevordersitze cable cable cble acier cble cavo wirw rope Stahlseil Drahtseil cable elctric cable cble lectrique cavo elettrico lead cable elektrischer Kabel

92

93

ca es fr fr it en de de ca es fr it en en de

94

- 28 -

95

ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca ca es es fr it en de de ca es fr fr it en en de de ca es fr en en de ca es fr it en en de ca es fr fr it en de

cable guia cable guia cble de direction cble-guide fune supplementare da guida breast line Fhrungsleine, -seil cadena cadena chane catena chain Kette cadena de cortina ploms [confecci] lastre de teln cadena del teln chane de plomb nastro di piombi per tenda curtain chain Beschwerungskette Bleiband cadena de seguretat cadena de seguridad chane de srete chane de scurit catena di sicurezza secondary suspension safety chain Sicherheitskette Sicherheits-Aufhngung caixa caja plan stage section area Bhnensektion caixa de connexions caja de conexiones bote de raccordement scatola di raccordo plugging box connector box Steckdose caixa de resina caja de resina bote rsine bote colophane scatola per resina resin box Kollophoniumkiste

96

97

f sin. compl.

98

99

100

101

- 29 -

de Harzkiste 102 ca es fr it en en en en en de ca es fr fr it en en de de ca es fr it en de ca es fr fr it en de de ca es fr it it en en en de de de ca es fr fr it en de caixa de trons caja de truenos bote tonnerre macchina per tuono thunder box thunder run thunder roller rumble box rabbit hutch Donnerkasten cambra de cortines cmara de cortinas taps draperie paratura di tende drapery setting curtain set [setting] Vorhangs-kabinett Draperie cambra negra cmara negra taps noir impianto genrico scatola blacks Deckvorhang camerino camarn loge d'artiste loge camerino dressing-room Ankleideraum Knstlergarderobe cameta pata pendrillon panno laterale pannello tail scenic leg drop leg Seitenhnger Schal Schieber campir fondear fonder baser messa in tinta ground paint grundieren f

103

104

105

106

107

v tr

- 30 -

108

ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr fr fr it

canelobre candelabro candlabre candelabro candelabra Kandelabe cnem camo chanvre canapa hemp Hanf canvi a vistes cambio a la vista changement vue cambiamento a vista visible scene-change offene Verwandlung canvi de decorat mutaci cambio de escena changement de dcor cambiamento di scena scene change Bhnenbildumbau canvi rpid cambio rpido changement rapide cambio rapido transformation schnelle Verwandlung cap d'atretzo jefe de utilera chef-accessoiriste ispettore degli accessori property master head property man Requisitenmeister cap de maquinria jefe de maquinaria chef machiniste capo macchinista mast ercarpenter Bhnenmeister cap de sastreria jefe de vestuario chef costumier chef costumire chef couturier capo-sarta

109

110

111

f sin. compl.

112

113

mif

114

mif

115

mif

- 31 -

en en en de de 116 ca es fr it en de ca es fr fr fr fr it en en en en de de ca es fr it en de ca es es fr it de ca es fr it en de ca es fr it it en de

wardrobe mistress costume mistress costume master Garderobe Inspizient Sneidermeister cap de taller jefe de taller chef d'atelier capo laborattorio workshop master Werkstattmeister cap d'electrics jefe d elctricos chef lectro chef lectrique chef-lectricien rgisseur lumire capo electricista key electrician gaffer chief electrician electrician master Beleuchtungsmeister Chefbeleuchter carbonet carbn charbon matita a carbone carbon Kohlenstift cargol tornillo con tuerca perno con tuerca boulon bullone Bolzen cargol Allen tornillo Allen vis Allen vite Allen Allen screw Schraubenallen cargol d'escenari cncamo cerrado piton rond ferm asola della vite vite ad occhiello screw eye Schraubse mif

117

mif

118

119

120

121

122

ca carra ca vag

m sin. compl.

- 32 -

es es es fr fr it it en en de 123 ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr fr it en de ca es es fr fr it it en de

plataforma mvil carra vagn plateforme roulante plateforme coulissante carretto carro wagon truck Bhnenwagen crrega (pes) carga (peso) charge (poids) carico load (weight) Belastung (Gewicht) crrega mxima de treball carga mxima de trabajo charge maximale peso massimo SWL safe working load max. Zulssige Belastung carrer calle rue settore bridge cout Tischversenkung carrer petit calle pequea fause rue settore di picole botole slider cut fillet Gassenversenkung carriot carro chariot de costire chariot de dessous carretto per le quinte wing carriage Kulissenwagen carro carretel carrete moufle moufle de renvoi blocco a griglia verricello grid block Laufrolle f

124

125

126

127

128

- 33 -

de Rollenblock 129 ca es fr fr fr fr it it it en en de de ca es fr it en de ca es fr fr it en en de ca es fr it en en de ca es es fr fr it en en de ca es fr fr fr it en de carro d'americana carrete para riel de cortina coulisseau glissire galet chariot de patience rotella rullo rochetti carriers (drapery) castor Vorhang-Laufrolle Rolle cart pedra cartn piedra carton-pte cartapesta papier-mch Papiermach catre de neu cuna sac neige bote neige tramoggia snow bag snow cradle Schneesack cavallet caballete trteau cavalletto rigde boards Bretterbhne centre cuerda central centro centre fil central corda centrale centre line center line Mittleres Aufhngeseil centre curt centro corto inter-jardin inter-cour centre court centro a sinistra short-center Links Mitte m

130

131

132

133

134

- 34 -

135

ca es fr fr fr it en de ca es es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr fr it en de ca es es fr fr fr it en de ca es fr it en de

centre llarg centro largo inter-jardin inter-cour centre jardin centro a destra long-center Rechts Mitte ciclorama panorama ciclorama cyclorama ciclorama cyclorama cyke Rundhorizont ciclorama fix ciclorama fijo cyclorama fixe panorama rigido permanent cyclorama festshender Rundhorizont cingla cincha sangle cinghia webbing Gurt circuit intern de televisi circuito cerrado de televisin tlvision circuit ferm circuit interne de TV circuito televisivo interno closed circuit TV Betriebsfernsehen cistella canasta bal cabas panier panire baule basket Korb cistella (elctrica) cesta elctrica panier de cble sacca pipe pocket Prospekttasche

136

137

138

139

140

141

- 35 -

142

ca es fr fr it en en en de ca es fr fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr fr en de de ca es fr it it ca es fr it en de

claraboia respiradero vantail fume chemine d'appel ventola stage lantern smoke hatch luminarie Rauchklappe, -schieber clau anglesa llave inglesa clef anglaise clef molette chiave per viti wrench spanner Schraubenschlssel clau de tub llave de tubo clef tube pinza per tubi pipe wrench Rohrzange clavar clavar clouer inchiodare nail, to nageln clavilla estaca cornamusa tasseau taquet cleat Seilbefestigung Anschlageisen cola de conill cola de conejo colle de peau de lapin colla di coniglio cola lapin coll garganta ra scanalatura groove Schnurrolle

143

144

145

v tr

146

147

148

149

ca colofnia ca resina es resina

f sin. compl.

- 36 -

es colofonia fr arcanson arcanson fr colophane it colofonia en resin en colophony de Kolophonium 150 ca es fr it en de ca es es fr fr fr it en en en en de de ca es fr it en de ca es es fr fr it it en de ca es fr it en de ca es fr fr color color couleur colore color Farbe comparsa comparsa comparsa figurante figurant foule folla flock supernumerary extra crowd Statist Komparse compositor -a compositor compositeur compositore composer Komponist connectar prender encender enclencher allumer inserire accendere turn on, to einschalten contrafossa contrafoso dessous sottopalco cellar Unterbhne contraps contrapeso pain contrepoids m

151

mif

152

mif

153

v tr

154

155

- 37 -

it contrappeso en counterweight de Gegengewicht 156 ca es fr it en de ca es fr fr fr it it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr fr it en en en de ca es fr it en de ca es fr fr it contrapesar contrapesar quilibrer bilanciare counterweight, to auslasten control de llums control de luces rgie lumire cabine eclairage cabine lumire cabina ellettrica posto di comando elettrico lighting control Beleuchtungkabine control de so control de sonido contrle du son controllo acustico sound control Tonsteuerung cor coro choeur coro choir Chor corbata corbata proscenio proscenium avant-scne proscenio forestage apron-stage apron Vorbhne corda cuerda fil fune rope Seil corda de cnem cuerda de camo corde de chanvre fil de chanvre corda di canapa v tr

157

158

159

160

161

162

- 38 -

it en en de 163 ca es fr fr it en en de ca es fr it en en de de ca es fr it en de ca es fr it en en en en en de de ca es es fr it it en de ca es fr it en de

filo di canapa hemp rope hemp line Hanfseil corda de maniobra cuerda de maniobra fil de commande fil de rappel corda di ritorno operator's line purchase line Zugseil coregraf -a coregrafo chorgraphe coreografo choregrapher choreographer Choreograph Tanzmeister coreografia coreografa chorgraphie coreografia choreography Choreographie corista corista choriste corista chorus girl chorus boy choir singer chorister chorus member Chorsngerin Chorsnger cortina teln cortina rideau sipario telone curtain Vorhang cortina a la francesa teln a la francesa rideau la franaise sipario alla francese swag and fly french curtain Franzsischer Vorhang f

164

mif

165

166

mif

167

168

- 39 -

169

ca ca es es fr it it en en de de

cortina a la italiana cortina de pavell cortina en pabelln teln a la italiana rideau l'italienne sipario a tende laterali sipario all'italiana swag curtain tabs Italienischer Vorhang Raffvorhang

170

ca es fr it en en de ca ca es es es fr it it en en en de de de ca es fr fr it en de ca es fr it en en de ca es es fr fr it

cortina a la romana cortina a la romana rideau la romaine siparietto festoon curtain French curtain franzsischer Zug cortina americana cortina a la grega teln a la griega cortina corredera teln a la americana rideau la grecque sipario alla greca sipario traveler traverse curtain draw curtain Grieschischer Vorhang grieschisher Zug Raffvorhang cortina brechtiana teln Brecht rideau Brecht rideau brechtien sipario brechtiano Brecht curtain Brecht-Vorhang cortina d'aigua cortina de agua rideau d'eau telone d'acqua sprinkler drencher Regenvorrichtung cortina de guillotina teln a la alemana teln de guillotina rideau la guillotine rideau l'allemande sipario a caduta

171

172

173

174

- 40 -

en en de de 175 ca ca es fr fr it en de

fly curtain drop curtain Vorhang (vertikal) Fallvorhang cortina de putxinelli tel de putxinelli polichinela polichinelle rideau la polichinelle scena arrotolabile roller drop Rouleau f sin. compl.

ca tel de quadre 176 ca es es fr it en de de ca es fr it en en de de ca es es fr fr fr it it en en en de ca es es es fr fr it it en en en cortina d'entreacte comodn teln de entreactos rideau d'entracte sipario di boccascena act drop Pausenvorhang Zwischenvorhang cortina veneciana teln veneciano rideau la vnitienne siparietto festoon brail Raffvorhang Wolkenvorhang cosidor -a cosedor -a costurero -a couturire cousseur couturier cucitrice costumista stitcher seamstress dressmaker Nherin costat dret derecha de actor hombro derecho topes jardin ct jardin a destra del palcoscenico lato giardino O.P. stage right opposite prompt [O.P.] f

177

178

mif

179

- 41 -

de Rechts de Links [vom Publikum gesehen] 180 ca es es es fr fr it en en en de de ca es fr fr it en de de de ca es fr it en de ca es fr it en de costat esquerre izquierda del actor hombro izquierdo arrojes ct cour cour a destra P.S. stage left prompt side [P.S.] Links rechts [vom publikum gesehen] costura costura ourlet couture cucitura seam Saum Naht Fuge coverol concha bote souffleur buca del suggeritore prompter's box Souffleurkasten crtic -a crtico critique critico critic Kritiker m

181

182

183

mif

184

ca es es fr it en en de de ca es fr fr it en de

croquis boceto croquis esquisse abozzo rendering sketch Entwurf Skizze crossa armilla ferme de practicable chssis de practicable telaio per praticabile frame (rostrum) Gerst (Practikabel)

185

- 42 -

186

ca es fr en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en en de ca es fr it it it en en en de de de ca es fr it en en de

cpula Fortuny cupula coupole d'horizon sky dome Fortuny's dome cyclorama Kuppelhorizont curta corta fil court corda corta short line Kurzes Aufhngeseil dalt arriba en haut su up auf damunt encima au dessus sopra above oben davant delante devant di fronte ahead before in front of vorn decorat decorado dcor scenografia allestimento scena scenery set decor Buhnenbild Dekoration Ausstattung decorat corpori decorado corpreo dcor construit scena construita Three-dimensional scenery constructed set erbautes Buhnenbild

187

188

prep

189

prep

190

prep

191

192

- 43 -

193

ca es fr it en en en de ca es fr fr fr it en en en de ca es es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr fr it it en de

decorat d'exterior decorado exterior dcor d'extrieur scena di externo outdoors exteriors exterior set Ausserdekoration decorat d'interior decorado interior dcor de pice dcor de chambre dcor d'intrieur scena parapettata box set interior set interior Zimmerdekoration decorat fix decorado nico decorado fijo dcor unique scena fissa permanent set bestandige Dekoration decorat penjat decorado colgado dcor quip au cintre scena volante flown set Hngedekoration decorat pintat decorado pintado dcor peint scena dipinta painted set gemaltes Bhnenbild decorat projectat decorado proyectado dcor projet scenario proietato projected scenery Bhnenbildprojektion decorat simultani escenas simultneas decorado simultneo scne simultane dcor simultan luoghi deputati scena simultanea simultaneous set Simultanbhne

194

195

196

197

198

199

- 44 -

de Simultandekoration 200 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es es es fr fr it en en en de de de ca es es fr it en de ca es es fr fr it it en de decorat tancat decorado cerrado dcor ferm scena di camera box set Geschlossene Dekoration decorat transformable decorado transformable dcor transformations scena transformabile quick-change scenery Verwandlungsszenerie desarmar desarmar dblayer togliere strike, to abbauen descoberta aforada desafore descubierta aforada ouverture dcouverte sforo gap in the masking backing opening Spalte Lcke Hintersetzer desconnectar desconectar cortar dbrancher interrompere disconnect, to absschalten desembarcador polea colectora carretel de descarga robinet mre de famille puleggia carrucola multipla headblock Sammelrolle m

201

202

v tr

203

f sin. compl.

204

v tr

205

206

ca desnivell es pendiente

- 45 -

es fr fr it en de 207 ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr fr it en en en en de de ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es es fr it it it en en

desnivel plan inclin pente pendenza rake Neigung despenjar descolgar charger calare lower in, to drop in, to einrichten detector de fum detector de humo dtecteur de fume rivelatore di fumo smoke detector Rauchmelder diapositiva diapositiva diapo diapositive diapositiva transparency lantern slide slide diapositive Diakopie Diapositiv direcci direccin direction direzione direction Richtung director -a artstic -a director artstico directeur artistique direttore artistico artistic director Kunskslenscher Leiter director a descena director -a director -a director de escena metteur en scne regista direttore di palcoscenico direttore di scena director stage director v tr

208

209

210

211

mif

212

mif sin. compl.

- 46 -

de Spielleiter de Regisseur 213 ca es es fr it it en en de ca es fr it it en de ca es fr fr it en de ca ca es es fr it en en de ca es es fr it it en en en de ca es fr it en en en de director -a d'orquestra director de orquesta maestro chef d'orchestre direttore musicale direttore d' orchestra orchestra conductor conductor [musical] Dirigent director -a tcnic -a director tcnico directeur technique direttore tecnico direttore dell'allestimento e ingegneria technical director technischer Direktor disparador disparador mcanisme de mise en marche clapet scatto release machanism Auslsemechanismus disseny tcnic de realitzaci plnol constructiu plano de construccin despiece dessin technique disegno tecnico drafting (scenic) drawing (scenic) Zeichnung draperia cortinajes drapera draperies pameggio tendaggi drapery drapes draperies Draperie dreta de l'actor derecha del actor ct jardin a destra del palcoscenico O.P. opposite prompt side stage right Rechts mif

214

mif

215

216

m sin. compl.

217

218

- 47 -

219

ca es fr it en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca ca es es es fr fr fr it en en en de de de ca ca es es fr fr fr fr it it it

efecte d'onades olas effet de vagues effetto di onde wave effect Welleneffeckt eina herramienta instrument (de travail) outils atrezzi tool Werkzeuge element escnic elemento escnico lment de scnique elemento della scena scenic element Dekorationsteil element escenogrfic elemento escenogrfico lment de dcor pezzo set unit set piece Dekorationsstck embocadura boca de guix portal embocadura boca del escenario ouverture de scne cadre de scne cage d'scne boccascena stage house stage opening proscenium opening Portal (auch. i. d. Dekoration) Bhnenhaus Bhnenffnung embocadura mbil segona embocadura embocadura regulable segunda embocadura faux manteau portique faux portique arlequin arcata Arlecchino boccascena armato

220

221

222

223

f sin. compl.

224

- 48 -

it en en de de 225 ca es fr it en de ca es es fr fr it it en de ca ca es fr fr fr it it en en en de de ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es es fr fr it

falso proscenio portal opening false proscenium Portalffnung Spielproszenium en escena en escena sur scne sulla scena on-stage zur Mitte encaix encaje ensamble enbotement assemblage (joint) incastro giuntura joint Verbindung endoll presa de corrent enchufe sortie (elec.) prise (elec.) fiche presa uscita (elec.) outlet (elec.) presa plug Ausgang (elektr.) Stecker engalotxar guindar guinder unire i telai a mezzo il cordino cleat, to schlagleinen entrar entrar entrer entrare enter, to auftreten entre caixes entre bastidors tras escena entre bastidores espace derrire la scne coulisses il ridotto per gli addetti allo spettacolo loc

226

227

f sin. compl.

228

v tr

229

v intr

230

loc sin. compl.

- 49 -

en en en de de 231 ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr fr it en de ca ca es es fr fr it it en en de

off-stage wings backstage Bereich ausserhalb der Scene Kulissen entreacte entreacto entr'acte intervallo interval intermission Pause epleg eplogo pilogue epilogo epilogue Schlubwort equip equipo quipes gruppo di cime set of lines pull up Zugeinrichtungen equip aeri tramoya porteuse quipe tiri fly facilities Zugeinritchungen equip contrapesat directe equip contrapesat equipo a la alemana sistema de contrapesos systme d'equipe l'allemande quipe contrepoids sistema a contrappeso tiro contrappesato set of conterweight lines counterweight flying system Gegengewichtsfhrung m

232

233

234

235

236

ca equip contrapesat de doble recorregut es es fr fr it en de sistema de contrapesos equipo contrapesado de doble recorrido quipe contrapoids ( l'allemande) equipe palanque tiri a contrappeso double purchase counterweight system Doublierzug-System

- 50 -

237

ca es es fr fr it en en en de ca es fr it en de ca es fr fr it en en en de de ca es es fr it en de de ca es es fr it en en en de ca es fr it en de

equip manual juego de cuerdas equipo manual quipe a main quipe manuel tiro a mano hemp system set of lines scenery hand rope set Handzug equip mecanitzat equipo mecanizado quipe treuil tiro a tamburo capstan winch Winde equip puntual equipo puntual equipe ponctuelle treuil ponctuelle tiro per punti point hoist spot winch brail line Punktzug Einzelzug esbs croquis boceto esquisse bozzetto sketch Skizze Entwurf escaire cartabn escuadra querre squadra square carpenter's square drawing trangle Winkelmab escala escala chelle (plan) scala scale Mastab

238

239

240

241

242

243

ca escala es escalera

- 51 -

fr it en de 244 ca es fr fr fr en ca es fr it en ca es fr fr it en de ca es es fr en en ca es fr en en ca es fr it en de de ca es fr it en de ca es fr fr

escalier scala stairs Treppe escala de cargol escalera de caracol escalier en spirale escalier en hlice escalier en colimaon spiral staircase escala de desembarcament escalera de desembarco chalier de meunier fratine scape stairs escala de m escalera de mano escabeau chelle scala ladder Leiter escala de tisora escalera doble escalera de tijera chelle double painter's ladder folding ladder escala extensible escalera extensible chelle coulisse telescopic ladder extension ladder escalmetre escalmetro chelle (object) scalimetro scale ruler Mastab-Herrscher Skala-Herrscher escena (en una obra) escena scne scena scene ( in play) Auftritt escena escena plateau scne f

245

246

247

248

249

250

251

- 52 -

it it en en de

palcoscenico scena acting area scene (on stage) Scene

252

ca ca es fr fr it en de ca es fr it it en en de ca es fr it en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr fr it en en de de

escena giratoria giratori escena giratoria tournette scne tournante palcoscenico girevole revolving stage Drehbhne escena simultnia escenas simultneas scne simultane luoghi deputati scena simultanea simultaeous montage simultaneous setting Simultanbhne escena sobre carres escenario corredizo scne coulissante palcoscenico scorrevole sliding stage Schiebebhne escenari escenario scne plateau palcoscenico stage Bhne escenari a la italiana escenario a la italiana scne l'italienne scena a l'italiana italian stage italianische Bhne escenari central teatro circular scne centrale thtre en rond teatro circolare centre stage arena stage Zentralbhne Arenabhne

m sin. compl.

253

254

255

256

257

258

ca escenari isabel

- 53 -

es fr it en de 259 ca es fr it en de ca es es fr fr it en en de ca es fr it en en en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it it en de de

escenario isabelino scne lisabthaine scena elisabetiana elisabethan stage elisabethanische Bhne escenari polivalent escenario polivalente scne transformable palcoscenico polivalente adaptable stage verndebare Bhne escengraf -a decorador escengrafo scnographe dcorateur decoratore stage designer set designer Bhnenbildner escengraf -a realitzador -a escengrafo realizador dcorateur excutant scenografo realizzatore stage setter set constructor scenic artist Dekorateur escenografia escenografa scnographie dcoration scenografia scenography Bhnenbild escenotcnia escenotcnica scnotecnique scenotecnica stage-kraft Bhnetecknik escombra escoba balai scopettone scopa broom Handfeger Besen m

260

mif

261

mif

262

263

264

265

ca escotill es escotilln

- 54 -

fr it en de 266 ca es fr it en de ca es fr it en en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it it en de ca es fr it en de ca es fr it en de

tampon trabocchetto Macbeth trap Einzelversenkung esponjar esponjar pocher punteggiare stipple, to schablonieren esquerra de l'actor izquierda del actor ct cour lato del suggeritore stage left prompt side P.S. Links esquerra de l'escena izquierda de la escena face cour in fronte a sinistra downstage left Lorbhne links estenalles tenazas tenailles pinza pliers Flachzange estergit estarcido estampa poncif stampino spolvero stencil Schablone estilitzar estilizar styliser stilizzare stylize stilisieren estirar tirar tirer tirare pull ziehen v tr

267

268

269

f pl

270

271

v tr

272

v tr

- 55 -

273

ca es fr fr it it en en en de ca es fr it en de ca es fr fr it it en en de de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de

estora alfombra tapis-d'avant-scne droguet tappeto de palcoscenico tappeto stage cloth ground cloth drugget Bhnenteppich execuci ejecucin signal segnale cue Auftrittszeichen extintor d'incendis extintor de incendios sprinkler extincteur pompa a spruzzo estintore sprinkler fire extinguischer Feuerlscher automatische Regenanlage falca cua coin bietta wedge Keil faldeta faldeta bavette sottanina flap Rock faristol atril pupitre leggio music stand Notenpult faristol de director atril de director pupitre de chef d'orchestre podio conductor's desk Dirigentenpult

274

275

276

277

278

279

280

ca femella

- 56 -

es fr it en en de 281 ca ca es fr it en de ca es fr fr it it en en de de ca es es fr it en de ca es es fr fr fr it it en en de de ca es fr en de ca es fr fr it

tuerca crou dadoanina nut female screw Schraubenmutter femella d'orelles papallona tuerca mariposa crou papillon dado a farfalla wing nut Flgelmutter fer fosc hacer oscuro faire un blackout faire le noir buio oscurare blackout, to black-out, to black-out-schalten vlling verdunkeln fer mutis salir mutis sortir uscire exit, to abgehen ferma ferma decorado armado terrain bande de terrain ferme volante con porta scena di terra groundrow [escenic] french flat Versteifte Dekorationswand Terrain figur figurn costume costume design Kostm-Design figurinista figurinista createur des costumes costumier costumista f

282

v intr

283

v intr

284

285

286

mif

- 57 -

en costume designer de Kostmzeichner de Kostmbildner 287 ca es fr it en de ca es fr fr it it en de de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr fr it it en de ca es fr fr it en de ca es fr it en en fil de nil hilo de nylon fil de nylon filo de nylon nylon thread Nylonfaden filera [de butaques] fila de asientos range [de siges] range [de fauteuils] fila di poltrone banca row [of seats] Stuhlreihe Reihe filferro alambre fil filo metallico wire Draht finestra ventana fentre finestra window Fenster forar colocar forillos masquer cacher le dcouverte mascherare coprire lo sforamento mask, to abdecken frum foro lontain arrire-scne retroscena back stage Hinterbhne fosc apagn noir buio blackout black-out m

288

289

290

291

v tr

292

293

- 58 -

de Blackout 294 ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es es fr fr fr it it en en de de ca ca es fr it en de ca es fr fr it en en de ca es fr fr it en en de de fossa foso fosse dessous de scne sottopalco trap room Unterbhne fossa d'orquestra foso de la orquesta fosse d'orchestre fossa dell'orchestra orchestra pit Orchesterraum fre freno para cuerda freno de tiros frein de fil frein frein d'quipe freno per fune morsa blocca funi rope lock fly line lock Seilbremse Zugfeststellvorrichtung frontissa xarnera bisagra charnire cerniera hinge Scharnier frontissa de passador bisagra con pasador couplet charnire goupille cerniera sfilabile loose-pin hinge hinge pin Steckscharnier fusta madera bois de charpente bois legno wood planks Holz Bretter f

295

296

297

298

299

300

ca fuster -a

mif

- 59 -

es fr it en de 301 ca es es es fr fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr fr it en en de de ca es fr it en de ca es fr it en de

carpintero menuisier falegname carpenter Tischler galliner paraiso gallinero galera poulailler parads loggione gallery Galerie (Zuschauerraum) galotxa atornillador sauterelle vite per legare tie-off screw lash screw Knacke ganxo gancho crochet gancio hook Haken gasa gasa gaze filet garza scrim scenic gauze Schleierstoff Rupfen gassa gaza oeil gassa loop Schleife gebre escarcha paillette brillantini freezes Flitter m

302

303

304

305

306

307

ca girar es girar fr tourner

v tr

- 60 -

it en en de 308 ca fr it en de ca es fr it en en de ca es es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr fr it it en en de de ca es fr it

girare turn, to revolve, to drehen glria gloire deus ex machina glory Glorienschein grades gradas gradin fila tier of seats bank Galerie grapa herraje de colgar abrazadera collier de fixation crochet morssetto per tubo pipe clamp Rohrklammer grill grillete manille staffa a vite shackle Schkel gruix grueso caisson quadro thickness reveal [scenic] Einsatz guardamalles guardamalletas lambrequin frise d'arlequin orlature del sipario fregio swag border house border Schrze Schmuckleiste gurdia luz de guardia clairage de service luce di servizio f

309

f pl

310

311

312

313

314

- 61 -

en working light de Arbeitslicht 315 ca es fr it en de ca es fr it en en en en de ca ca es es fr fr it it ca es fr it en de ca ca es es fr fr fr it en de ca es fr fr it it en de guia del ciclorama riel del ciclorama patience (rail) de cyclorama strada panorama cyclorama track Horizontlaufbahn, -schiene guindaleta guindaleta guinde fune dai spaghi intrecciati braid sash cord throwline lashline geflochtene Leine horitz lnia d'horitz lnea de horizonte horizonte ligne d'horizon horizon orizzonte linea d'orizzonte ignifugar ignifugar ignifuger rendere non infiammabile fireproof, to imprgnieren illuminador -a dissenyador -a d'illuminaci diseador de iluminacin iluminador clairagiste dessinateur de lumires chef clairagiste direttore delle luci lighting director Leiter des Beleuchtungswesen imperdible imperdible pingle de sret pingle nourrice spilla di sicurezza spilla da balia safety pin Sicherheitsnadel f

316

317

f sin. compl.

318

v tr

319

mif

320

321

ca interruptor es llave

- 62 -

es fr it en de 322 ca es es fr it it en en de ca ca es es fr fr it en de ca es es es fr fr it en en de de ca es fr it en de ca es it en en de ca es fr it en de

interruptor interrupteur interruttore circuit breaker Ausschalter lmpada lmpara bombilla lampe lampadina lampade lamp bulb [elect.] Birne ltex pintura vinlica pintura vinlica ltex peinture vinylique latex pintura vinilica latex Latexfarbe lnia 0 (zero) lnea 0 lnea de proscenio lnea de teln ligne de proscnium ligne de base linea di terra base line masonry line 0-Linie Grundlinie llar de foc chimenea chemine caminetto fireplace Kamin llarga cuerda larga corda lunga long line end line langes Aufhgeseil llata listn battant cantinella batten [wooden] Latte f

323

f sin. compl.

324

325

326

327

- 63 -

328

ca es es fr fr it it en en en en de de de de de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de

lligar atar ligar attacher guinder sur lisse attaccare assicurare brail, to make off, to tie off, to bind, to hochziehen binden festknpfeu festmachen fhren llima lima lime lima file Feile llinda dintel patin soglia sill [scenic] saddle iron Schwelle llista de salutacions lista con el orden de saludos liste de l'ordre des rappels (des saluts) chiamata bows list curtain call list Apllausordnung llotja palco loge palco box [in auditorium] Loge llotja de prosceni palco avant-scene loge d'avant-scne palco di proscenio stage box Bhnenloge

v tr

329

330

331

332

333

334

ca llum de gurdia es luz de guardia fr servante

- 64 -

fr fr it en de 335 ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca ca ca es es es fr fr it en en de ca es fr it en de

baladeuse clairage de service luce di servizio working light Arbeitslicht llum de sala luces de la sala lumires de salle luci di sala house lights Saalbeleuchtung llum d'emergncia luz de emergencia clairage de scurit impianto di sicurezza secondary lighting emergency lighting Notbeleuchtung llums de mutaci focos de deslumbramiento aveugleur accecanti light curtain blinders Blende lona impermeable lona impermeable bche telone [per coprire] tarpaulin Persenning luminotcnic -a tcnic -a de llums elctric -a tcnico -a de luces luminotcnico -a elctrico lectro lectricien elettrico light technician electricien elektriker magatzem d'atretzo bodega de utilera magasin d'accessoires deposito attrezzi property room Requisitenraum f

336

337

f pl

338

339

mif sin. compl. sin. compl.

340

341

ca magatzem de decorats es almacn de decorados

- 65 -

fr fr it it en en de de de 342 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es fr it

magasin de dcors dpot de dcors ripostiglio deposito del materiale scenery store scene dock Magasin Dekorationslager Abstellraum mnega manguera cble lectrique cavo cable [elec.] Kabel mnega d'incendis manguera de incendio tuyau manichetta antincendio fire-hose Feuerwehschlauch maneta manija manivela poigne manubrio handle Handgriff mansi mansin mansion mansione mansion Mansion maqueta maqueta maquette modellino scenic model Modell maquillador -a maquillador maquilleur truccatore make-up artist Maskenbildner mquina de neu efecte de neu aparato para efectos de nieve appareil faire de la neige macchina per la neve f

343

344

345

346

347

mif

348

f sin. compl.

- 66 -

en snow cradle de Schneemaschine 349 ca ca es fr it en de ca es fr en en de ca ca es es fr it en en de de de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de mquina de vent tambor de vent mquina de viento appareil vent apparecchio per il vento wind machine Windmaschine maquinria maquinaria machinerie mechanical equipment machinery Bhnenmaschinerie maquinista tramoista maquinista tramoyista machiniste macchinista stage hand carpenter stage Theatertischler Bhnentechniker Bhnenarbeiter marca marca repre marca dead flying flag (spike) Markierungszeichen martell d'orelles martillo marteau martello hammer Hammer master rueda principal volant gnral master grand master Hauptschalter matinal matine matine diurno matine Matine f sin. compl.

350

351

mif sin. compl.

352

353

354

355

- 67 -

356

ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr fr it it en de ca ca ca es es es es fr fr fr it it it en de ca es fr fr it en de

memria memoria mmoire memoria memory Gedchtnis mestre -a de ball maestro de ballet matre de ballet maestro del corpo di ballo ballet-master Ballettmeister mestre -a de taller jefe de taller chef d'atelier capo scenografo workshop master Werkstattmeister mesurar medir mesurer calculer misurare calcolare measure, to messen mig centre mezzo lnea central centro eje central lnea central milieu point milieu ligne mdiane mezzo linea centrale cima centrale centre mark Mittellinie mirall espejo miroir glace specchio mirror Spiegel

357

mif

358

mif

359

v tr

360

m sin. compl. sin. compl.

361

362

ca mosquet es mosquetn fr fermoir

- 68 -

fr it en de 363 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de de ca es fr it en de ca es fr fr it it en en de ca es fr it en de

mousqueton moschettone carabiner (rigging) Karabinerhaken motor motor moteur motore motor Motor muntant larguero montant rinforzo laterale stile [of flat] Stiel muntar montar planter allestire [una scena] build the set, to aufbauen msic -a msico musicien musicista musician member of orchestra Orchestermusiker Musiker nus nudo noeud nodo knot Knoten obertura obertura ouverture introduction musicale preludio introduzione overture curtain music Ouverture onades olas vagues onde waves Wellen m

364

365

v tr

366

mif

367

368

369

f pl

- 69 -

370

ca es fr it en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it it en de de ca es fr it en de ca es fr it en de de

palanca de comandament palanca levier leva fader Hebel palanqui mecanismo de doble polea moufles palan paranco block amb tackle Flaschenzug panorama panorama panorama ciclorama cyclorama Rundhorizont pantalla de retroprojecci pantalla de retroproyeccin cran de retroprojection schermo per retroproiezione retroprojection screen Retroprojektionsleiwand paper rol papel rle ruolo parte role Schauspieler Rolle paravent bastidor plegable plafond pliant soffitto a libretto book-ceiling Klapp-Plafond passador chaveta goupille spina per cerniera hinge pin Steckstift Splint

371

372

373

374

375

376

377

ca passador de frontissa es clavija fr goupille

- 70 -

it spillo en hinge-pin de Scharnierstift 378 ca es fr it en en de ca es es fr fr fr fr it it en en en de de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de passarella pasarela de servicio passerelle de service passerella di servizio fly-galery fly-floor Arbeitsgalerie penjar montar en varas colgar monter instaler rester crocher accrocher montare rimanere attacato per sbaglio rig, to foul, to hang up, to einrichten hngenbleiben (im Zugsystem) perill peligro danger pericolo danger Gefahr perruquer -a peluquero perruquier parrucchiere [per parrucche] hair stylist hairdresser Perckenmacher perspectiva perspectiva trompe-l'oeil perspective prospettiva perspective Perspektivan perxa prtiga perche bastone unciato clearing stick Richtstange f

379

v tr

380

381

mif

382

383

384

ca peu de final d'obra

- 71 -

es fr it en de 385 ca es es fr fr it en de ca es fr fr it it en de de ca es fr it en de ca es es fr it it it en en de de ca es fr it en de de ca es fr it en de

final de obra mot de la fin battuta finale tag line Schlubwort peu del tel frase final ltima rplica mot de la fin rplique finale epilogo curtain cue line Schlusswort picar inclinar se relever s'incliner rialzarsi inchinarsi tilt [down, up], to neigen heben pigment pintura en polvo couleur la dtrempe colore a la tempera sized paint Leimfarbe pinta peine parrilla gril correnti di graticciata graticcia graticciata grid (gridirion) flyloft Rollenboden Schnrboden pintar pintar peindre dipingere paint, to streichen malen pintura pintura couleur colore paint Farbe m

386

v tr

387

388

389

v tr

390

- 72 -

391

ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr fr it en de ca ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es es fr

pintura a l'oli pintura al leo peinture l'huile colore ad olio oil paint lfarbe pintura d'esmalt pintura esmalte laca couleur vernise pittura vernice lacquers paint Lackfarbe pintura en pols pintura en polvo couleur la dtrempe colore a tempera sized paint Leimfarbe plnol de la sala plano de la sala plan de location pianta del teatro seating plant Sitzplan plnol de llums plano de puesta de luces plan d'clairage conduite d'clairage elenco degli effetti di luce lighting plan Beleuchtungsplan planta de decorat plantaci plano del decorado plantation piano di decorazione di scena scenic plot production blueprints Dekorationsplan planxa de trons plancha de truenos tle lamiera per effetto di tuono thunder-sheet Donnerblech planxar (un decorat) tensar estirar tendre

392

393

394

395

396

f sin. compl.

397

398

v tr

- 73 -

it en de de 399 ca es fr it en de de

tendere stretch, to spannen dehnen plstic plstico plastique plastico plastic Plast Kunststoff m

400

ca ca es es es fr fr it it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es es fr fr it

plataforma podi tarima podio plataforma podium estrade predella podio platform Plattform plataforma hidrulica ascensor hidrulico plateau hydraulique piattaforma idraulica hydraulic lift hydraulische Versenkung platea platea orchestre platea pit back of the orchestra Sitzparterre

f sin. compl.

401

402

403

plegar doblar plegar doubler plier portare in seconda, in terza, in quarta (piegare una tela) en tumble, to en trip, to de dublieren/falten ca es es fr it en politja roldana polea poulie puleggia pulley

v tr

404

- 74 -

de Rolle 405 ca es es fr fr it en de ca es es fr fr it en en de ca es es fr it en de pont pasarela puente services passerelle ponte bridge Brcke pont de crrega pasarela de carga plataforma de carga galerie de chargement plateforme de chargement ballatoio loading gallery loading platform Gewischtsgalerie pont de llums pasarela de iluminacin puente de iluminacin passerelle de projection (d'clairage) ponte luci lighting bridge Beleuchstungsbrcke m

406

407

408

ca pont de llums d'embocadura es puente portal (primer puente de iluminacin) fr pont d'clairage it ponte luci (sopra arco scenico) en lighting bridge (proscenium) de Portalbrcke ca es es fr fr it en de ca es fr fr it en de ca es es fr pont de maniobra pasarela de servicio pasarela tcnica galerie de servie passerelle galleria fly gallery Schnrboden-Galerie pont lateral galera lateral passerelles jardin passerelles cour palchi laterale side balcony Seitenrang pont volant puente de servicio puente volante passerelles de service

409

410

411

- 75 -

fr it it en en de 412 ca es fr it en de ca es fr fr it en en de ca es es fr it en de de ca es fr it en en de ca es fr it en en de ca es fr it en de

pont volant ballatoio ponte dei volanti catwalk fly-bridge Arbeitsbrcke porta puerta porte porta door Tr porter-a portero portier concierge portiere doorkeeper doorman Pfrtner posici ubicacin posicin position posizione position Stellung Position pota de gall pata de gallo bquille rinforzo a squadra jack french brace Winkelsttze practicable practicable praticable praticabile rostrum parallel Podest practicable practicable praticable praticabile practical gangbar f

413

mif

414

415

416

417

adj

418

ca presentar un decorat es montar la escena fr planter

v intr

- 76 -

it allestire en build the set de aufbauen 419 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de presoner prensa cables serre-cbles morsetto per cavo cable clamp Drahtseilklemme prevenci prevencin signal segnale cue Stichwort primera barra elctrica primera vara de iluminacin premire quipe (porteuse) lectrique prima bilancia electric first number one spot bar 1.Beleuchtungszug Portalbrckenbeleuchtung productor -a productor producteur produttore producer Produzent prohibida l'entrada prohibida la entrada entre interdite proibito l'ingresso no admittance kein Zutritt prohibit fumar se prohibe fumar dfense de fumer vietato fumare smoking prohibited rauchen verboten prleg prlogo prologue prologo prologue Prolog m

420

421

422

mif

423

loc

424

loc

425

426

ca prosceni ca corbata es proscenio

m sin. compl.

- 77 -

fr en en de 427 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es es fr it en de ca es fr fr it en de ca ca es fr it en de ca es fr it en de de ca es fr it en de

proscenium apron-stage apron Vorbhne prou! alto! halte! alt! stop! Halt! pblic pblico public pubblico audience Zuschauer pujar subir levantar halar lever alzare lift, to heben punt del centre punto medio point milieu point central punto di mezzo middle point Mittelpunkt punta clau clavo clou chiodo nail Nagel punx punzn poinon punteruolo awl Pfriem Ahle quadre cuadro tableau quadro tableau Bild loc

428

429

v tr

430

431

f sin. compl.

432

433

- 78 -

434

ca es fr it en en de ca es fr it en de de ca es fr it en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es es fr

quadre de comandament cuadro de mando tableau de commande quadro di comando swichboard control board Kontrolltish quadre d'escena cuadro de escena cadre de scne inquadratura proscenium arch Portal Bhnenrahmen rampa rampa plan inclin piano inclinato ramp Schrge regidor -a regidor rgisseur plateau rgisseur de scne valletto stage manager Inspizient reixa reja grille grata grating Gitter rem remo bquille sostegno brace Sttze rem extensible brazo extensible bquille extensible braccio estensibile extension brace extending brace Ausziehbare Sttze retallar perfilar delinear profiler

435

436

437

mif

438

439

440

441

v tr

- 79 -

fr it it en de de 442 ca es fr it it en de ca es fr fr it en de ca ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de

dcouper ritagliare profilare shape profilieren ausschneiden retroprojecci retroproyeccin rtroprojection retroproiezione proiezione da dietro back-projection Rckprojektion roda boja rueda loca roulette galet rotella da mobile furniture caster Mbelgleitnagel coixinet rodament rodamiento roulement billes cuscinetto a sfere ball bearing Kugellager rodar rodar rouler arrotolare roll, to rollen rompiment rompimiento principale principale cut cloth Bogen ruixador extinguidor de incendios sprinkler pompa a spruzzo sprinkler Automatische Regenanlage sabata estaca palette morsetto mounting clamp Seilbefestigung f

443

444

m sin. compl.

445

v tr

446

447

448

- 80 -

de Anschlageisen 449 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de de ca es es fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it sac de sorra saco de arena sac de sable sacchetto di sabbia sand bag Sandsack sala sala salle sala auditorium Zuschauerraum sala d'artistes [foyer] sala de artistas foyer des artistes ridotto per gli artisti greenroom Konversationszimmer sala d'assaig sala de ensayos salle de rptition sala prove rehearsal room Proberaum Probebhne salutaci llamadas de saludo saludos rideaux rappels ringraciamenti curtain call Applausordnung sastre -essa sastre habilleur sarto dresser Ankleider secci transversal seccin transversal coupe transversale piano trasverso sectional view transverse Querschnitt sense sortida sin salida interdit au public proibito l'ingresso al pubblico m

450

451

452

453

454

mif

455

456

loc

- 81 -

en no exit de kein Ausgang 457 ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de de ca es fr it en de ca es fr it en de senyal seal signal segnale signal Zeichen senyal llumins seal luminosa signal lumineux segnale luminoso cue light Signallampe serjant cargol d'estrnyer gat prensa de tornillo serre-joint morsetto screw-clamp Schraubzwinbge silenci! silencio! silence! silenzio! silence! quiet! Ruhe silueta silueta silhouette profilo silhouette Umriss Silhouette sobrecrrega sobrecarga surcharge sovracarico overload (weight) berlastung soldar soldar souder saldare solder, to lten m

458

459

460

loc

461

462

463

v tr

464

ca sortida es salida

- 82 -

fr it en de 465 ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en en en de ca es es fr it it en

sortie uscita exit Abgang sortida d'emergncia salida de emergencia porte de secours uscita di sicurezza fire exit emergency door Notausgang sortir salir sortir uscire exit, to abgehen sortir de gira hacer una gira faire une tourne fare una tornata tour, to gastieren sostre techo plafond soffitto ceiling Decke sostre plegable techo plegable plafond pliant soffitto a libretto book-ceiling Klapp-Plafond sota! atencin! cuidado! attention (danger)! attenzzione! heads up! heads! look out! Achtung! suport soporte pie support treppiede supporto stand f

466

v intr

467

v intr

468

469

470

loc

471

- 83 -

de Stativ 472 ca es fr it en en de ca es fr fr fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr fr it it en de ca es fr it en de suspensi fixa cuerda fija suspension fixe sospeso in modo fisso dead hang spotted feste Aufhngung taladradora taladro perforateur perceuse chignole trapano drill [el] Bohrmaschine tall longitudinal corte longitudinal coupe longitudinale piano longitudinale sectional view longitudinal Lngsschnitt taller de fusteria taller de carpintera menuiserie falegnameria carpenter's shop Tischlerei taller de pintura taller de pintura atelier de peinture laboratorio di pittura pinting workshop Malerwerkstatt taller de sastreria taller de sastrera taller de costura atelier de couture atelier de costumes sartoria laboratorio per costumi wardrobe Schneiderei taller de serralleria taller de herrera atelier de forge laboratorio per i metalli metal workshop Schlosserei f

473

474

475

476

477

478

479

ca tancar

v tr

- 84 -

es fr it en de 480 ca es fr it en de ca es fr it en de de ca es fr fr it it en de de ca ca es es fr fr it it en de ca es fr fr it en de ca es fr it en de

cerrar fermer chiudere shut, to schliessen tapa de practicable tapa de practicable plancher plancia del praticabile lid Deckel tapisser -a tapicero tapissier tappezziere upholsterer Tapezierer Polsterer taquilla taquilla recette bureau de location incasso botteghino box office returns Theaterkasse Einnanhmenbuch tatxa gavarrot taperola tachuela pointe broquette broquette borchia tack Ngelchen taula de connexions tablero de conexiones tableau rpartiteur ripartitore dei circuiti patch board Schaltpult taula de direcci pupitre del director table de metteur en scne tavolo del regista production desk Regietisch f

481

mif

482

483

484

485

486

ca tauler contraplacat

- 85 -

ca ca ca ca es es es fr fr it en en de 487 ca es fr fr it en de ca es fr it en en de ca es es fr it it en de ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es es fr

contraplacat contraxapat tauler contraxapat tauler de fusta compensada tablero contrachapado contrachapado contrachapeado panneau contreplaqu contreplaqu legno compensato plywood board plywood Sperrholz taules tablas plancher d'scne trteaux tavole di palcoscenico boards trestle stage Bretterbhne teatre teatro thtre teatro theatre theater Theater teatr teatrino maqueta maquette volume teatrino modellino set model Bhnenbildmodelle tcnic -a de so tcnico de sonido technicien son tecnico del suono sound technician Tontechniker teixit tela tejido tissu tela cloth Gewebe teixit cru tela de lino tela de algodn calicot f pl

sin. compl. sin. compl. sin. compl. sin. compl.

488

489

490

mif

491

492

- 86 -

it calico en linen canvas de Leinen 493 ca es fr it en de ca es fr fr it en de de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr fr fr it en de ca es fr it it en en en de de teixit transparent tela transparente tissu transparent tela lucida transparency linen Shirting telera armadura ferme de practicable chssis de practicable americana frame Zarge Rahmen telerista telarista cintrier addetto ai volantilare flyman Schnrbodenman tel teln toile de fond fondale cloth backdrop Prospekt tel curt teln corto taps tabs rideau d'avant-scne sipario di proscenio tabs Aktvorhang tel de boca teln de boca rideau d'avant-scne sipario di boccascena panno di boccascena house courtain close-indrop act-drop Saalvorhang Aktvorhang m

494

495

mif

496

497

498

499

ca tel de cel es foro de cielo fr fond de ciel

- 87 -

it en en de 500 ca es es fr fr it it en en de de ca es fr it en de ca ca es fr it en en de ca ca es fr fr it it en en de de ca es fr it en en en de ca es fr it

fondo cielo sky drop skay-cloth Luftprospekt tel de fons fondo teln de fondo rideau de fond toile de fond sfondo fondale backdrop back-cloth Ruckhnger Prospekt tel d'entreactes teln de entreactos rideau d'entracte sipario dell'intervallo scene drop Pausenvorhang tel tallafocs tel de ferro teln metlico rideau de fer sipario di sicurezza safety curtain fire curtain Eiserner Vorhang telonet forillo forillo pantalon camouflage mascheratura fondino masking-piece backing Hintersetzer Abdeckung tensor tensor tendeur tenditore bottle screw strainer turn buckle Spannschloss tenyir teir vernir immergere m

501

502

503

m sin. compl.

504

505

v tr

- 88 -

en dip, to en colour [a lamp], to de einfrben 506 ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr fr it it en en en de de ca es es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr timbre d'avs timbre de aviso sonnette de fin d'entr'acte campanello d'avviso intermission bell bar-bell Pausenglocke tint tinte teinte tinta tint Farbton tir tiro file de gare quipe ponctuelle impianto volante cima spot line guide line brail line Punktzug Geitau tir fix tirante amarra cble-guide latral corda fissa hanging cable drift line Hngeseil tir puntual maniobra puntual fil mort sospeso in modo fisso spot line Einzelaufhngung tirafons tornillo vis vite screw Schraube tiranta tirante cuerda de maniobra fil de rappel m

507

508

509

510

511

512

- 89 -

fr it it it en en en de 513 ca ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it

fil de commande tiro a contrappeso filo di ritorno filo di richiamo driving line control line breast line Zugseil tiranta d'americana tiranta de cortina cuerda de la cortina fil de rappel du rideau (de scne) corda di sipario curtain operating line Vorhangzugseil topar fijar fixer fissare make fast, to befestigen torn tecle garrucha treuil tiro da carico hoist Hebezeug torn mecanitzat cabestrante treuil argano winch Winde tornapuntes tornapunta tirn bquille cavalletto a squadra jack Sttze tornavs destornillador tournevis cacciavite screw-driver Schraubenzieher torre escnica torre del escenario tour scnique soffitto scenico f f sin. compl.

514

v tr

515

516

517

518

519

- 90 -

en fly loft en fly tower de Bhnenturm 520 ca es fr it en en de ca es fr it en de ca ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it en de ca es fr it en en de ca es fr it it en de de torre de llum torre de iluminacin tourelle torre delle luci lighting tower boomerang Lichtsule torxa antorcha torche torcia torch [flaming] Fackel tothom fora! tots fora! despejar! place au thtre! fuori scena, per favore! clear please! bhne frei! trampill trampilln trapillon apertura per sollevamento delle scene hoist cut [sloat] Kassettenklappe transparncia transparencia transparence transparente transparency Durchsichtigkeit transport del decorat traslado escena sortie du matriel transporto scenario take-out get-out scenary Ausrugmung trapa trampa trappe ponte botole trap-door Versenkungsffnung Versenkungsklappe f

521

522

loc sin. compl.

523

524

525

526

- 91 -

527

ca es fr it en de ca es es fr fr it it en en en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es es fr it en de ca es fr it en de

travesser travesao traverse rinforzo centrale rail [in flat] Versteifungleiste tremp temple cola dtrempe colle de peau tempera colla sizing sized size [for paint] Leim trompe-l'oeil trompe-l'oeil trompe-l'oeil trompe-l'oeil trompe-l'oeil Trompe-l'oeil tul tul tulle tulle net Netzstoff ullet ojal oeillet occhio curtain neat Kausche vedet vedete vedet vedette primo attrice star Hauptdarsteller vellut terciopelo velours velluto velvet Samt

528

529

530

531

532

533

534

ca velocitat variable es velocidad variable

- 92 -

fr it en de 535 ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca es fr it en de ca ca es fr fr it en de

vitesse variable velocit regolabile variable speed stufenlos regelbare Geschwingigkeit vent tirante bretelle tirante brail line Trger ventilador ventilador ventilateur ventilatore fan Ventilator verns barniz vernis vernice lacquer Lack via via costire strada cut Freifahrtschlitz vis tirafondos vis vite screw Schraub visual descoberta lnea de visibilidad ligne de visibilit visione sight line Sichtlinie vol voladura aparato de vuelo vol quipe de vols apparecchio per volare flying equipment human Flugvorrichtung m

536

537

538

539

540

541

m sin. compl.

542

ca xarxa es red

- 93 -

fr it en de 543 ca es fr it en de

filet rete net Netz xerrac serrucho scie sega saw Sge m

- 94 -

ndex catal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 203 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

a boca a escena! a la dreta de boca a poc a poc abonament de temporada abraador acabar acer acoblar acomodador -a actor/ actriu actuar administrador -a aforada aforament de sala aglomerat agulla aleta aletilla alicates allargador de corrent amagar (al teler) amagar (entre caixes) amfiteatre amfiteatre amunt el tel! ncora anella de sostre aparici aplic aplic retallat apuntador -a aranya arlequ armar arns arpillera assaig assaig amb decorats assaig de llum assaig general assaig musical assaig tcnic assajar assistncia assistent -a de direcci atretzista atretzo avs avs del tel baga baga oberta

- 95 -

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 32 74 75 76 77 78 79 80 223 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 139 93 94 95 96 97 98 99 100 101

balc [1er pis] ballar -ina balustrada balustre bambolina bambolina de bosc bambolina de cel bambolina tallafoc bambolin banda! banyera barana barra barra contrapesada barra d'americana barra de baix barra de protecci barra elctrica barrina bastidor bastidor amb aleta bastidor amb frontissa bastidor amb porta bastidor de boca bastigi armat bateria batiment Bayreuth curtain biga bis boca boca de guix bomber -a bossa de cadena bossa de decorat bossell brida brida per barra brillant broca brotxa brotxa de campir butaca de descoberta butaca de platea C.C.T.V. cable cable elctric cable guia cadena cadena de cortina cadena de seguretat caixa caixa de connexions caixa de resina

- 96 -

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 459 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 360 134 135 67 136 137 138 139 140 141 142 431 143 144 145 146 444 147 148 149 150

caixa de trons cambra de cortines cambra negra camerino cameta campir canelobre cnem canvi a vistes canvi de decorat canvi rpid cap d'atretzo cap de maquinria cap de sastreria cap de taller cap d'electrics carbonet cargol cargol Allen cargol d'escenari cargol d'estrnyer carra crrega (pes) crrega mxima de treball carrer carrer petit carriot carro carro d'americana cart pedra catre de neu cavallet centre centre centre curt centre llarg crcol de protecci ciclorama ciclorama fix cingla circuit intern de televisi cistella cistella (elctrica) claraboia clau clau anglesa clau de tub clavar clavilla coixinet cola de conill coll colofnia color

- 97 -

151 152 153 154 155 156 486 486 157 158 159 160 426 161 162 163 164 165 166 167 174 168 171 169 170 171 172 173 174 169 175 176 177 77 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 46 191 192 193 194 195 196

comparsa compositor -a connectar contrafossa contraps contrapesar contraplacat contraxapat control de llums control de so cor corbata corbata corda corda de cnem corda de maniobra coregraf -a coreografia corista cortina cortina a la alemana cortina a la francesa cortina a la grega cortina a la italiana cortina a la romana cortina americana cortina brechtiana cortina d'aigua cortina de guillotina cortina de pavell cortina de putxinelli cortina d'entreacte cortina veneciana cortina wagneriana cosidor -a costat dret costat esquerre costura coverol crtic -a croquis crossa cpula Fortuny curta dalt damunt davant decoraci decorat decorat corpori decorat d'exterior decorat d'interior decorat fix decorat penjat

- 98 -

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 211 212 213 214 215 216 319 217 218 348 219 220 339 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 230 231 232 233 234 235 236 235 237 238 239 184 240 241 242 243

decorat pintat decorat projectat decorat simultani decorat tancat decorat transformable desarmar descoberta desconnectar desembarcador desnivell despenjar detector de fum diapositiva direcci director -a director -a artstic -a director -a d'escena director -a d'orquestra director -a tcnic -a disparador disseny tcnic de realitzaci dissenyador -a d'illuminaci draperia dreta de l'actor efecte de neu efecte d'onades eina elctric -a element escnic element escenogrfic embocadura embocadura mbil en escena encaix endoll engalotxar entrar entre bastidors entre caixes entreacte epleg equip equip aeri equip contrapesat equip contrapesat de doble recorregut equip contrapesat directe equip manual equip mecanitzat equip puntual esbo esbs escaire escala escala

- 99 -

244 245 246 247 248 249 251 250 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 90 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 151 285 286 287 288 289 290 291 503 292 293 294

escala de cargol escala de desembarcament escala de m escala de tisora escala extensible escalmetre escena escena (en una obra) escena giratoria escena simultnia escena sobre carres escenari escenari a la italiana escenari central escenari isabel escenari polivalent escengraf -a escengraf -a realitzador -a escenografia escenotcnia escombra escombra escotill esponjar esquerra de l'actor esquerra de l'escena estenalles estergit estilitzar estirar estora execuci extintor d'incendis falca faldeta faristol faristol de director femella femella d'orelles fer fosc fer mutis ferma figurant -a figur figurinista fil de nil filera [de butaques] filferro finestra forar forillo frum fosc fossa

- 100 -

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 459 483 306 307 252 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 317 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

fossa d'orquestra fre frontissa frontissa de passador fusta fuster -a galliner galotxa ganxo gasa gassa gat gavarrot gebre girar giratori glria grades grapa grill gruix guardamalles gurdia guia del ciclorama guindaleta horitz ignifugar illuminador -a imperdible interruptor lmpada ltex lnia 0 (zero) lnia d'horitz llar de foc llarga llata lligar llima llinda llista de salutacions llotja llotja de prosceni llum de gurdia llum de sala llum d'emergncia llums de mutaci lona impermeable luminotcnic -a magatzem d'atretzo magatzem de decorats mnega mnega d'incendis maneta

- 101 -

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 360 361 362 363 364 365 366 111 367 368 369 370 371 372 373 281 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 323 216

mansi maqueta maquillador -a mquina de neu mquina de vent maquinria maquinista marca martell d'orelles master matinal memria mestre -a de ball mestre -a de taller mesurar mezzo mig mirall mosquet motor muntant muntar msic -a mutaci nus obertura onades palanca de comandament palanqui panorama pantalla de retroprojecci papallona paper paravent passador passador de frontissa passarella penjar perill perruquer -a perspectiva perxa peu de final d'obra peu del tel picar pigment pinta pintar pintura pintura a l'oli pintura d'esmalt pintura en pols pintura vinlica plnol constructiu

- 102 -

394 395 396 396 397 398 399 400 401 402 403 97 400 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 416 227 418 419 420 32 421 422 423 424 425 426 160 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 149

plnol de la sala plnol de llums planta de decorat plantaci planxa de trons planxar (un decorat) plstic plataforma plataforma hidrulica platea plegar ploms [confecci] podi politja pont pont de crrega pont de llums pont de llums d'embocadura pont de maniobra pont lateral pont volant porta porter-a posici pota de gall practicable practicable presa de corrent presentar un decorat presoner prevenci prevista primera barra elctrica productor -a prohibida l'entrada prohibit fumar prleg prosceni prosceni prou! pblic pujar punt del centre punta punx quadre quadre de comandament quadre d'escena rampa regidor -a reixa rem rem extensible resina

- 103 -

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 176 224 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 349 479 480 481 482 483 484 485 486 486 486 487 488 489

retallar retroprojecci roda boja rodament rodar rompiment ruixador sabata sac de sorra sala sala d'artistes [foyer] sala d'assaig salutaci sastre -essa secci transversal segona americana segona embocadura sense sortida senyal senyal llumins serjant silenci! silueta sobrecrrega soldar sortida sortida d'emergncia sortir sortir de gira sostre sostre plegable sota! suport suspensi fixa taladradora tall longitudinal taller de fusteria taller de pintura taller de sastreria taller de serralleria tambor de vent tancar tapa de practicable tapisser -a taquilla tatxa taula de connexions taula de direcci tauler contraplacat tauler contraxapat tauler de fusta compensada taules teatre teatr

- 104 -

339 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 502 500 175 176 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 163 513 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 522 350 351 523 524 525 526 527 528 529 530 531 45 46 122 532

tcnic -a de llums tcnic -a de so teixit teixit cru teixit transparent telera telerista tel tel curt tel de boca tel de cel tel de ferro tel de fons tel de putxinelli tel de quadre tel d'entreactes tel tallafocs telonet tensor tenyir timbre d'avs tint tir tir fix tir puntual tirafons tiranta tiranta tiranta d'americana tiranta de cortina topar torn torn mecanitzat tornapuntes tornavs torre escnica torre de llum torxa tothom fora! tots fora! tramoista tramoista trampill transparncia transport del decorat trapa travesser tremp trompe-l'oeil tul ullet utiler -a utilleria vag vedet

- 105 -

533 534 535 536 537 538 539 540 541 541 297 35 542 543 155

vellut velocitat variable vent ventilador verns via vis visual descoberta vol voladura xarnera xarpellera xarxa xerrac xocolatina

- 106 -

ndex castell
2 3 5 310 6 8 10 9 11 11 12 13 203 14 16 289 17 273 18 341 427 509 22 23 521 293 541 348 27 27 27 31 26 32 494 185 34 86 35 188 180 401 43 328 470 302 278 279 47 44 52 53

a escena! a la derecha de embocadura abono de temporada abrazadera abrazadera de presin acero acomodador acoplar actor actriz actuar administrador aforada aforo aguja alambre aletilla alfombra alicate almacn de decorados alto! amarra anfiteatro anfiteatro antorcha apagn aparato de vuelo aparato para efectos de nieve aparicin apuntador apunte araa argolla de plafn arlequn armadura armilla arns aro arpillera arriba arrojes ascensor hidrulico asistencia atar atencin! atornillador atril atril de director aviso ayudante del director de escena bailarn balaustrada

- 107 -

22 54 55 57 58 59 60 61 62 537 67 69 70 72 71 375 76 140 79 297 298 80 223 184 240 340 82 81 322 440 85 87 88 89 91 92 132 516 93 94 19 95 96 98 97 99 100 25 101 102 125 126 103 104

balcon balustre bambalina bambalina de aire bambalina de asbesto bambalinn banda! baera baranda barniz barra de proteccin barrena bastidor bastidor biombo bastidor con aletilla bastidor plegable batiente bal bis bisagra bisagra con pasador boca boca del escenario boceto boceto bodega de utilera bolsa para cadena bombero bombilla brazo extensible brida brillo broca brocha butaca de descubierta butaca de platea caballete cabestrante cable cable cable de extensin cable guia cadena cadena de seguridad cadena del teln caja caja de conexiones caja de contrapesos caja de resina caja de truenos calle calle pequea cmara de cortinas cmara negra

- 108 -

105 110 111 112 109 140 49 121 108 75 14 118 123 124 300 122 128 129 128 205 127 241 130 133 360 134 135 90 479 141 376 325 136 137 138 139 145 377 431 528 147 379 291 149 150 176 151 151 152 182 180 486 486 154

camarn cambio a la vista cambio de escena cambio rpido camo canasta cncamo cncamo cerrado candelabro candilejas capacidad de la sala carbn carga (peso) carga mxima de trabajo carpintero carra carrete carrete para riel de cortina carretel carretel de descarga carro cartabn cartn piedra centro centro centro corto centro largo cepillo cerrar cesta elctrica chaveta chimenea ciclorama ciclorama fijo cincha circuito cerrado de televisin clavar clavija clavo cola cola de conejo colgar colocar forillos colofonia color comodn comparsa comparsa compositor concha consueta contrachapado contrachapeado contrafoso

- 109 -

156 155 157 158 160 165 164 166 146 159 187 204 474 167 170 171 173 169 24 217 178 181 178 183 184 240 433 435 434 161 133 162 513 163 512 472 326 470 131 276 186 46 191 284 200 196 192 193 195 194 197 198 199 201

contrapesar contrapeso control de luces control de sonido corbata coreografa coregrafo corista cornamusa coro corta cortar corte longitudinal cortina cortina a la romana cortina corredera cortina de agua cortina en pabelln cortina! cortinajes cosedor -a costura costurero -a crtico croquis croquis cuadro cuadro de escena cuadro de mando cuerda cuerda central cuerda de camo cuerda de la cortina cuerda de maniobra cuerda de maniobra cuerda fija cuerda larga cuidado! cuna cua cupula decoracin decorado decorado armado decorado cerrado decorado colgado decorado corpreo decorado exterior decorado fijo decorado interior decorado pintado decorado proyectado decorado simultneo decorado transformable

- 110 -

195 260 190 441 179 218 203 202 207 204 203 206 522 216 518 208 209 330 210 212 13 211 212 213 214 319 215 403 217 360 274 339 221 222 223 224 225 226 153 227 189 226 42 36 37 38 39 40 41 229 230 231 74 33

decorado nico decorador delante delinear derecha de actor derecha del actor desafore desarmar descolgar desconectar descubierta desnivel despejar! despiece destornillador detector de humo diapositiva dintel direccin director -a director administrativo director artstico director de escena director de orquesta director tcnico diseador de iluminacin disparador doblar drapera eje central ejecucin elctrico elemento escnico elemento escenogrfico embocadura embocadura regulable en escena encaje encender enchufe encima ensamble ensayar ensayo ensayo con decorados ensayo de luces ensayo general ensayo musical ensayo tcnico entrar entre bastidores entreacto envarillado envarillar

- 111 -

232 233 235 236 237 238 239 242 243 244 245 246 247 247 248 249 306 250 251 252 255 256 254 258 259 199 253 262 260 261 263 264 20 265 241 361 266 146 448 270 270 271 398 447 275 277 284 285 286 514 288 384 337

eplogo equipo equipo a la alemana equipo contrapesado de doble recorrido equipo manual equipo mecanizado equipo puntual escala escalera escalera de caracol escalera de desembarco escalera de mano escalera de tijera escalera doble escalera extensible escalmetro escarcha escena escena escena giratoria escenario escenario a la italiana escenario corredizo escenario isabelino escenario polivalente escenas simultneas escenas simultneas escenografa escengrafo escengrafo realizador escenotcnica escoba esconder escotilln escuadra espejo esponjar estaca estaca estampa estarcido estilizar estirar extinguidor de incendios extintor de incendios faldeta ferma figurn figurinista fijar fila de asientos final de obra focos de deslumbramiento

- 112 -

107 500 503 292 499 294 295 385 296 296 56 22 301 410 301 303 148 515 304 305 307 309 311 312 313 316 228 282 467 429 310 220 287 179 180 317 318 319 320 386 11 321 268 180 267 82 117 114 116 358 113 115 237 392

fondear fondo forillo foro foro de cielo foso foso de la orquesta frase final freno de tiros freno para cuerda friso con hojas galeria galera galera lateral gallinero gancho garganta garrucha gasa gaza girar gradas grillete grueso guardamalletas guindaleta guindar hacer oscuro hacer una gira halar herraje de colgar herramienta hilo de nylon hombro derecho hombro izquierdo horizonte ignifugar iluminador imperdible inclinar interprete interruptor izquierda de la escena izquierda del actor izquierda del actor jareta para cadena jefe d elctricos jefe de maquinaria jefe de taller jefe de taller jefe de utilera jefe de vestuario juego de cuerdas laca

- 113 -

322 364 97 323 4 20 429 328 329 324 360 360 317 324 324 540 331 327 453 321 144 143 338 335 339 336 314 334 299 213 357 342 343 344 510 344 345 346 489 347 349 350 351 352 73 353 355 371 359 356 365 379 418 362

lmpara larguero lastre de teln ltex lentamente levantar levantar ligar lima lnea 0 lnea central lnea central lnea de horizonte lnea de proscenio lnea de teln lnea de visibilidad lista con el orden de saludos listn llamadas de saludo llave llave de tubo llave inglesa lona impermeable luces de la sala luminotcnico -a luz de emergencia luz de guardia luz de guardia madera maestro maestro de ballet manguera manguera de incendio manija maniobra puntual manivela mansin maqueta maqueta maquillador mquina de viento maquinaria maquinista marca marco de puerta martillo matine mecanismo de doble polea medir memoria montar montar en varas montar la escena mosquetn

- 114 -

84 363 366 283 367 368 531 219 369 43 370 332 333 61 15 136 372 373 374 301 388 405 406 407 378 409 409 106 415 32 388 380 381 206 441 119 10 382 383 471 389 390 391 387 393 392 323 50 49 397 216 394 395 396

motn motor msico mutis nudo obertura ojal olas olas operario eventual palanca palco palco avant-scene palco de viudas panel aglomerado panorama panorama pantalla de retroproyeccin papel paraiso parrilla pasarela pasarela de carga pasarela de iluminacin pasarela de servicio pasarela de servicio pasarela tcnica pata pata de gallo pata de la embocadura peine peligro peluquero pendiente perfilar perno con tuerca personal de sala perspectiva prtiga pie pintar pintura pintura al leo pintura en polvo pintura en polvo pintura esmalte pintura vinlica pitn abierto pitn cerrado plancha de truenos plano de construccin plano de la sala plano de puesta de luces plano del decorado

- 115 -

399 400 406 122 402 51 403 400 404 205 175 223 413 414 416 417 153 419 459 420 1 421 422 423 425 19 160 426 428 405 407 411 408 411 412 430 432 485 436 542 437 438 439 12 149 142 442 65 315 444 445 374 404

plstico plataforma plataforma de carga plataforma mvil platea platea alta plegar podio polea polea colectora polichinela portal portero posicin practicable practicable prender prensa cables prensa de tornillo prevencin primer trmino primera vara de iluminacin productor prohibida la entrada prlogo prolongador proscenio proscenio pblico puente puente de iluminacin puente de servicio puente portal (primer puente de iluminacin) puente volante puerta punto medio punzn pupitre del director rampa red regidor reja remo representar resina respiradero retroproyeccin riel riel del ciclorama rodamiento rodar rol roldana

- 116 -

446 443 354 21 449 450 451 452 464 465 283 466 453 454 424 455 224 457 458 48 543 460 461 456 235 236 462 463 471 429 487 15 486 484 483 473 475 477 478 476 477 480 483 481 482 400 489 488 257 468 469 515 339 490

rompimiento rueda loca rueda principal sacar saco de arena sala sala de artistas sala de ensayos salida salida de emergencia salir salir saludos sastre se prohibe fumar seccin transversal segunda embocadura seal seal luminosa seal para el teln serrucho silencio! silueta sin salida sistema de contrapesos sistema de contrapesos sobrecarga soldar soporte subir tablas tablero aglomerado tablero contrachapado tablero de conexiones tachuela taladro taller de carpintera taller de costura taller de herrera taller de pintura taller de sastrera tapa de practicable taperola tapicero taquilla tarima teatrino teatro teatro circular techo techo plegable tecle tcnico -a de luces tcnico de sonido

- 117 -

491 491 492 492 493 495 167 496 171 174 168 171 169 172 497 498 176 501 500 174 502 177 77 528 269 505 398 504 533 7 506 507 539 509 512 535 272 508 517 179 517 511 120 119 520 519 234 351 526 523 29 524 527 230 529 525 280 28

tejido tela tela de algodn tela de lino tela transparente telarista teln teln teln a la americana teln a la alemana teln a la francesa teln a la griega teln a la italiana teln Brecht teln corto teln de boca teln de entreactos teln de entreactos teln de fondo teln de guillotina teln metlico teln veneciano teln Wagner temple tenazas teir tensar tensor terciopelo terminar timbre de aviso tinte tirafondos tirante tirante tirante tirar tiro tirn topes tornapunta tornillo tornillo Allen tornillo con tuerca torre de iluminacin torre del escenario tramoya tramoyista trampa trampilln trasto recortado transparencia travesao tras escena trompe-l'oeil traslado escena tuerca trasto

- 118 -

281 530 414 385 46 45 122 83 66 63 64 68 66 532 532 534 290 536 538 78 35

tuerca mariposa tul ubicacin ltima rplica utilera utilero vagn vaina vara de abajo vara de colgar vara de contrapeso vara de iluminacin vara inferior vedet vedete velocidad variable ventana ventilador via viga yute

- 119 -

- 120 -

ndex francs
1 5 29 46 45 379 8 11 11 13 15 16 17 9 24 153 23 26 348 349 27 20 149 224 292 9 226 477 477 478 476 328 470 189 80 160 47 337 338 334 90 264 22 22 53 62 54 284 60 107 327

la face abonnement accesoire dcor accessoires accessoiriste accrocher acier acteur actrice administrateur agglomr aiguille aileron ajuster allez-y! allumer amphithtre anneau de plafond appareil faire de la neige appareil vent apparition appuyer arcanson arcanson arlequin arrire-scne assambler assemblage (joint) atelier de costumes atelier de couture atelier de forge atelier de peinture attacher attention (danger)! au dessus avant-scne avant-scne avertissement aveugleur bche baladeuse balai balai balcon balconata balustrade balustrade balustre bande de terrain bander! baser battant

- 121 -

76 277 415 439 517 440 25 79 299 299 101 131 101 182 102 100 119 535 483 89 482 140 157 157 93 93 95 94 342 95 509 291 223 435 223 312 359 492 503 108 14 130 133 134 135 96 97 98 98 73 110 111 112 109

battement bavette bquille bquille bquille bquille extensible berceau (de contrepoids) bis bois bois de charpente bote colophane bote neige bote rsine bote souffleur bote tonnerre bote de raccordement boulon bretelle broquette brosse bureau de location cabas cabine lumire cabine eclairage cble cble acier cble de direction cble lectrique cble lectrique cble-guide cble-guide latral cacher le dcouverte cadre de scne cadre de scne cage d'scne caisson calculer calicot camouflage candlabre capacit de la salle carton-pte centre centre court centre jardin chane chane de plomb chane de scurit chane de srete chambranle changement vue changement de dcor changement rapide chanvre

- 122 -

118 123 124 207 127 127 129 297 298 28 70 74 70 185 494 115 115 115 116 358 213 319 117 117 114 113 117 325 142 473 159 164 165 166 495 139 215 143 144 143 431 145 276 528 147 86 310 149 11 152 413 395 33 486

charbon charge (poids) charge maximale charger chariot de costire chariot de dessous chariot de patience charnire charnire goupille chssis chssis chssis chssis de coulisses chssis de practicable chssis de practicable chef costumier chef costumire chef couturier chef d'atelier chef d'atelier chef d'orchestre chef clairagiste chef lectrique chef lectro chef machiniste chef-accessoiriste chef-lectricien chemine chemine d'appel chignole choeur chorgraphe chorgraphie choriste cintrier circuit interne de TV clapet clef molette clef tube clef anglaise clou clouer coin colle de peau colle de peau de lapin collier collier de fixation colophane comdien compositeur concierge conduite d'clairage construire un armaon contreplaqu

- 123 -

155 158 10 10 162 538 285 286 180 267 179 218 150 390 387 393 392 129 230 474 455 298 186 180 178 181 178 178 286 183 303 310 136 137 380 52 202 204 191 201 192 194 194 193 194 196 200 197 198 199 195 260 261 262

contrepoids contrle du son contrleur de billets contrleuse de billets corde de chanvre costire costume costumier ct cour ct cour ct jardin ct jardin couleur couleur couleur la dtrempe couleur la dtrempe couleur vernise coulisseau coulisses coupe longitudinale coupe transversale couplet coupole d'horizon cour cousseur couture couturier couturire createur des costumes critique crochet crochet cyclorama cyclorama fixe danger danseur dblayer dbrancher dcor dcor transformations dcor construit dcor de chambre dcor de pice dcor d'extrieur dcor d'intrieur dcor quip au cintre dcor ferm dcor peint dcor projet dcor simultan dcor unique dcorateur dcorateur excutant dcoration

- 124 -

441 203 424 341 216 319 154 294 208 528 190 209 209 13 211 214 210 73 403 32 103 217 17 273 245 246 249 242 248 247 336 314 334 319 87 373 280 281 219 339 339 28 222 221 188 245 226 153 21 231 423 229 232 320

dcouper dcouverte dfense de fumer dpot de dcors dessin technique dessinateur de lumires dessous dessous de scne dtecteur de fume dtrempe devant diapo diapositive directeur adminitratif directeur artistique directeur technique direction dormant de porte doubler draperie draperie draperies draptte droguet chalier de meunier chelle chelle (object) chelle (plan) chelle coulisse chelle double clairage de scurit clairage de service clairage de service clairagiste clat cran de retroprojection crou crou papillon effet de vagues lectricien lectro lment de dcor lment de dcor lment de scnique en haut en scne! enbotement enclencher enlever entr'acte entre interdite entrer pilogue pingle nourrice

- 125 -

320 6 241 9 156 63 234 68 236 235 237 238 541 237 236 239 508 233 246 243 244 244 244 230 184 240 400 275 268 69 282 282 467 126 92 224 224 290 28 284 185 494 479 362 227 151 151 161 289 133 187 162 163 512

pingle de sret pissure querre quilibrer quilibrer quipe quipe quipe (porteuse) lectrique quipe contrapoids ( l'allemande) quipe contrepoids quipe a main quipe treuil quipe de vols quipe manuel equipe palanque equipe ponctuelle quipe ponctuelle quipes escabeau escalier escalier en colimaon escalier en hlice escalier en spirale espace derrire la scne esquisse esquisse estrade extincteur face cour face jardin faire le noir faire un blackout faire une tourne fause rue fauteuil d'orchestre faux manteau faux portique fentre ferme ferme ferme de practicable ferme de practicable fermer fermoir fiche figurant figurante fil fil fil central fil court fil de chanvre fil de commande fil de commande

- 126 -

287 163 512 513 510 508 304 542 7 514 499 107 88 294 295 151 83 451 296 296 296 55 313 58 57 56 406 409 129 443 62 304 39 361 129 308 376 377 309 388 438 316 228 328 454 427 34 317 318 379 220 134 135 456

fil de nylon fil de rappel fil de rappel fil de rappel du rideau (de scne) fil mort file de gare filet filet finir fixer fond de ciel fonder foret fosse fosse d'orchestre foule fourreau foyer des artistes frein frein de fil frein d'quipe frise frise d'arlequin frise de amiante frise de ciel frise verdure galerie de chargement galerie de servie galet galet garde-corps gaze gnrale glace glissire gloire goupille goupille gradin gril grille guinde guinder guinder sur lisse habilleur halte! harnais (pour machine voler) horizon ignifuger instaler instrument (de travail) inter-cour inter-cour interdit au public

- 127 -

134 135 43 321 368 179 14 12 35 313 322 323 4 429 370 324 324 540 317 360 329 331 105 332 105 61 333 292 335 31 350 351 340 341 357 6 311 345 32 59 346 489 347 353 291 355 215 88 356 475 300 205 359 212

inter-jardin inter-jardin intermittent interrupteur introduction musicale jardin jauge jouer jute lambrequin lampe latex lentement lever levier ligne de base ligne de proscnium ligne de visibilit ligne d'horizon ligne mdiane lime liste de l'ordre des rappels (des saluts) loge loge loge d'artiste loge d'avant-scne loge d'avant-scne lontain lumires de salle lustre machinerie machiniste magasin d'accessoires magasin de dcors matre de ballet manchon manille mansion manteau d'arlequin manteau d'arlequin maquette maquette volume maquilleur marteau masquer matine mcanisme de mise en marche mche mmoire menuiserie menuisier mre de famille mesurer metteur en scne

- 128 -

22 360 361 364 32 379 384 385 363 128 128 371 362 366 367 293 305 531 402 9 181 220 203 368 223 10 10 306 155 371 448 25 140 141 140 70 486 15 372 503 301 405 409 407 378 410 411 410 65 315 330 85 389 391

mezzanine milieu miroir montant montants du faux manteau monter mot de la fin mot de la fin moteur moufle moufle de renvoi moufles mousqueton musicien noeud noir oeil oeillet orchestre orienter ourlet outils ouverture ouverture ouverture de scne ouvreur ouvreuse paillette pain palan palette palette (de contrepoids) panier panier de cble panire panneau panneau contreplaqu panneau de particules panorama pantalon parads passerelle passerelle passerelle de projection (d'clairage) passerelle de service passerelles cour passerelles de service passerelles jardin patience patience (rail) de cyclorama patin patte d'attache peindre peinture l'huile

- 129 -

323 106 206 473 63 383 66 67 473 381 382 18 89 89 50 49 121 522 91 10 10 468 375 469 99 394 395 206 436 480 487 396 365 418 399 251 255 401 122 406 122 403 266 400 344 432 430 360 430 483 175 81 270 408

peinture vinylique pendrillon pente perceuse perche perche perche de pied perche pare-chocs perforateur perruquier perspective pince pinceau pinceau gros piton ouvert piton rond ferm piton rond ferm place au thtre! place decouverte lateral placeur placier plafond plafond pliant plafond pliant plan plan de location plan d'clairage plan inclin plan inclin plancher plancher d'scne plantation planter planter plastique plateau plateau plateau hydraulique plateforme coulissante plateforme de chargement plateforme roulante plier pocher podium poigne poinon point central point milieu point milieu pointe polichinelle pompier poncif pont d'clairage

- 130 -

411 412 465 63 64 234 413 224 414 301 404 84 84 78 416 417 51 421 60 446 227 422 441 425 19 160 426 428 278 279 69 19 75 75 288 288 453 148 482 157 44 437 117 437 484 352 42 36 40 37 39 38 41 385

pont volant porte porte de secours porteuse porteuse porteuse portier portique position poulailler poulie poulie mobile poupe poutre praticable praticable premier balcon premire quipe (porteuse) lectrique prendre la raide principale prise (elec.) producteur profiler prologue prolong proscenium proscenium public pupitre pupitre de chef d'orchestre queue de cochon rallongue rampe rampe cloisonne range [de fauteuils] range [de siges] rappels ra recette rgie lumire rgisseur rgisseur de scne rgisseur lumire rgisseur plateau rpartiteur repre rpter rptition rptition de musique rptition en dcors rptition gnrale rptition pour l'clairage rptition technique rplique finale

- 131 -

379 72 442 167 168 171 174 175 170 177 174 169 172 172 497 498 502 500 173 176 501 77 77 453 205 374 444 445 443 125 82 131 449 450 452 138 302 250 251 255 256 257 254 258 199 253 252 259 260 262 263 543 386 419

rester crocher retour de chssis rtroprojection rideau rideau la franaise rideau la grecque rideau la guillotine rideau la polichinelle rideau la romaine rideau la vnitienne rideau l'allemande rideau l'italienne rideau Brecht rideau brechtien rideau d'avant-scne rideau d'avant-scne rideau de fer rideau de fond rideau d'eau rideau d'entracte rideau d'entracte rideau Wagner rideau wagnrien rideaux robinet rle roulement billes rouler roulette rue sac chaine sac neige sac de sable salle salle de rptition sangle sauterelle scne scne scne scne l'italienne scne centrale scne coulissante scne lisabthaine scne simultane scne simultane scne tournante scne transformable scnographe scnographie scnotecnique scie se relever serre-cbles

- 132 -

459 334 405 274 420 457 48 458 460 71 461 386 78 506 464 227 525 283 466 463 461 275 447 271 471 225 462 472 235 485 433 484 434 497 265 273 481 103 497 104 146 146 490 507 139 269 504 398 284 488 257 25 272 491

serre-joint servante services signal signal signal signal de rideau signal lumineux silence! silhouette silhouette s'incliner solive sonnette de fin d'entr'acte sortie sortie (elec.) sortie du matriel sortir sortir souder souffleur sprinkler sprinkler styliser support sur scne surcharge suspension fixe systme d'equipe l'allemande table de metteur en scne tableau tableau tableau de commande tabs tampon tapis-d'avant-scne tapissier taps taps taps noir taquet tasseau technicien son teinte tlvision circuit ferm tenailles tendeur tendre terrain thtre thtre en rond tige tirer tissu

- 133 -

493 496 500 35 397 521 519 520 307 252 518 524 523 526 527 132 487 515 516 239 382 529 530 343 369 142 532 533 536 505 537 1 511 539 120 534 541 354

tissu transparent toile de fond toile de fond toile de sac tle torche tour scnique tourelle tourner tournette tournevis transparence trapillon trappe traverse trteau trteaux treuil treuil treuil ponctuelle trompe-l'oeil trompe-l'oeil tulle tuyau vagues vantail fume vedette velours ventilateur vernir vernis vers le bas vis vis vis Allen vitesse variable vol volant gnral

- 134 -

ndex itali
180 179 218 5 184 337 153 495 9 16 44 191 418 365 33 427 20 429 494 13 26 78 523 349 541 224 516 224 445 121 328 220 328 470 11 46 11 47 24 53 62 54 406 411 52 288 60 64 383 76 384 140

a destra a destra del palcoscenico a destra del palcoscenico abbonamento abozzo accecanti accendere addetto ai volantilare aggiustare ago aiuto del direttore delle scene allestimento allestire allestire [una scena] allestire una quinta alt! alzare alzare americana amministratore anello di plafone antina apertura per sollevamento delle scene apparecchio per il vento apparecchio per volare arcata argano Arlecchino arrotolare asola della vite assicurare atrezzi attaccare attenzzione! attore attrezzeria attrice avvertimento azione! balaustra balaustra balaustro ballatoio ballatoio ballerino banca bando! barra di contrappeso bastone unciato battente battuta finale baule

- 135 -

276 156 79 128 223 224 483 56 526 482 240 440 306 483 182 282 293 119 157 518 207 359 492 110 111 112 105 325 506 109 108 327 14 117 116 114 358 115 123 34 122 127 122 205 130 85 96 98 132 517 93 342 19 94

bietta bilanciare bis blocco a griglia boccascena boccascena armato borchia bordo a fogliame botole botteghino bozzetto braccio estensibile brillantini broquette buca del suggeritore buio buio bullone cabina ellettrica cacciavite calare calcolare calico cambiamento a vista cambiamento di scena cambio rapido camerino caminetto campanello d'avviso canapa candelabro cantinella capienza capo electricista capo laborattorio capo macchinista capo scenografo capo-sarta carico carrello carretto carretto per le quinte carro carrucola multipla cartapesta catena catena catena di sicurezza cavalletto cavalletto a squadra cavo cavo cavo di prolunga cavo elettrico

- 136 -

135 134 297 298 331 143 431 479 136 372 508 360 138 139 147 528 147 149 150 390 387 393 391 152 155 158 291 133 187 162 163 513 509 326 165 164 166 159 388 178 286 183 178 181 444 281 280 260 340 341 308 190 209 389

centro a destra centro a sinistra cerniera cerniera sfilabile chiamata chiave per viti chiodo chiudere ciclorama ciclorama cima cima centrale cinghia circuito televisivo interno cola lapin colla colla di coniglio colofonia colore colore colore a la tempera colore a tempera colore ad olio compositore contrappeso controllo acustico coprire lo sforamento corda centrale corda corta corda di canapa corda di ritorno corda di sipario corda fissa corda lunga coreografia coreografo corista coro correnti di graticciata costumista costumista critico cucitrice cucitura cuscinetto a sfere dado a farfalla dadoanina decoratore deposito attrezzi deposito del materiale deus ex machina di fronte diapositiva dipingere

- 137 -

211 213 214 319 212 212 213 214 210 216 27 355 219 221 395 339 229 232 385 275 300 475 224 467 309 288 287 162 512 512 289 290 514 151 496 500 503 499 295 245 313 296 161 316 95 522 409 22 303 304 305 307 226 438

direttore artistico direttore d' orchestra direttore dell'allestimento e ingegneria direttore delle luci direttore di palcoscenico direttore di scena direttore musicale direttore tecnico direzione disegno tecnico dissolvenza diurno effetto di onde elemento della scena elenco degli effetti di luce elettrico entrare epilogo epilogo estintore falegname falegnameria falso proscenio fare una tornata fila fila di poltrone filo de nylon filo di canapa filo di richiamo filo di ritorno filo metallico finestra fissare folla fondale fondale fondino fondo cielo fossa dell'orchestra fratine fregio freno per fune fune fune dai spaghi intrecciati fune supplementare da guida fuori scena, per favore! galleria gallerie gancio garza gassa girare giuntura grata

- 138 -

388 388 233 6 65 230 505 336 104 29 508 1 80 521 268 482 226 386 145 74 435 153 204 321 231 368 113 35 476 477 478 397 31 322 322 267 179 278 299 486 4 370 329 360 324 317 22 301 314 334 335 87 199 253

graticcia graticciata gruppo di cime guaina (laccio fermaglio) guida il ridotto per gli addetti allo spettacolo immergere impianto di sicurezza impianto genrico scatola impianto relativo impianto volante in fronte in fronte in fronte a destra in fronte a sinistra incasso incastro inchinarsi inchiodare incorniciato inquadratura inserire interrompere interruttore intervallo introduzione ispettore degli accessori iuta laboratorio di pittura laboratorio per costumi laboratorio per i metalli lamiera per effetto di tuono lampadario lampade lampadina lato del suggeritore lato giardino leggio legno legno compensato lentamente leva lima linea centrale linea di terra linea d'orizzonte loggione loggione luce di servizio luce di servizio luci di sala lumetto luoghi deputati luoghi deputati

- 139 -

348 102 351 357 343 345 59 344 352 353 10 291 503 57 354 118 356 107 360 359 346 489 86 379 296 448 459 419 310 362 363 366 97 367 531 369 43 317 313 282 22 410 332 61 333 251 255 252 259 254 217 106 498 106

macchina per la neve macchina per tuono macchinista maestro del corpo di ballo manichetta antincendio mansione mantovana manubrio marca martello maschera mascherare mascheratura mascheratura per soffitto master matita a carbone memoria messa in tinta mezzo misurare modellino modellino molla del supporto montare morsa blocca funi morsetto morsetto morsetto per cavo morssetto per tubo moschettone motore musicista nastro di piombi per tenda nodo occhio onde operaio del turno di giorno orizzonte orlature del sipario oscurare palchi palchi laterale palco palco di proscenio palco di proscenio palcoscenico palcoscenico palcoscenico girevole palcoscenico polivalente palcoscenico scorrevole pameggio pannello panno di boccascena panno laterale

- 140 -

137 371 103 381 374 378 206 89 380 124 28 222 396 436 474 455 394 401 323 18 269 144 392 480 399 402 279 400 91 92 275 447 81 405 526 407 411 408 412 25 21 403 413 414 157 416 417 400 368 227 51 421

panorama rigido paranco paratura di tende parrucchiere [per parrucche] parte passerella di servizio pendenza penello pericolo peso massimo pezzo pezzo piano di decorazione di scena piano inclinato piano longitudinale piano trasverso pianta del teatro piattaforma idraulica pintura vinilica pinza pinza pinza per tubi pittura vernice plancia del praticabile plastico platea podio podio poltrona de prima fila estrema dreta e sinistra poltrone pompa a spruzzo pompa a spruzzo pompiere ponte ponte ponte luci ponte dei volanti ponte luci (sopra arco scenico) porta porta pesi portar via portare in seconda, in terza, in quarta (piegare una tela) portiere posizione posto di comando elettrico praticabile praticabile predella preludio presa prima balconata prima bilancia

- 141 -

532 446 525 422 441 461 423 456 442 425 160 382 67 36 40 38 37 39 41 42 428 84 205 404 88 266 432 430 312 433 434 70 32 32 12 212 318 542 442 292 386 75 451 28 379 415 527 364 453 484 341 441 208 129

primo attrice principale principianti, per favore produttore profilare profilo proibito l'ingresso proibito l'ingresso al pubblico proiezione da dietro prologo proscenio prospettiva protezione prova prova de musica prova delle luci prova delle scene prova generale prova tecnica provare pubblico puleggia puleggia puleggia punta [del trapano] punteggiare punteruolo punto di mezzo quadro quadro quadro di comando quinta quinta di proscenio quinta mobile del boccascena mobile recitare regista rendere non infiammabile rete retroproiezione retroscena rialzarsi ribalta a cellule ridotto per gli artisti rigido rimanere attacato per sbaglio rinforzo a squadra rinforzo centrale rinforzo laterale ringraciamenti ripartitore dei circuiti ripostiglio ritagliare rivelatore di fumo rochetti

- 142 -

129 443 129 374 83 141 83 82 449 450 452 463 454 477 242 243 246 249 148 100 101 215 191 250 251 256 175 192 200 193 284 197 258 195 194 199 253 201 196 198 191 262 261 263 373 90 264 264 543 274 420 457 458 48

rotella rotella da mobile rullo ruolo sacca sacca sacca finta sacca per catena sacchetto di sabbia sala sala prove saldare sarto sartoria scala scala scala scalimetro scanalatura scatola di raccordo scatola per resina scatto scena scena scena scena a l'italiana scena arrotolabile scena construita scena di camera scena di externo scena di terra scena dipinta scena elisabetiana scena fissa scena parapettata scena simultanea scena simultanea scena transformabile scena volante scenario proietato scenografia scenografia scenografo realizzatore scenotecnica schermo per retroproiezione scopa scopa scopettone sega segnale segnale segnale segnale luminoso segnale per sipario

- 143 -

125 126 500 203 460 170 177 167 171 174 169 168 171 169 172 501 176 498 497 502 77 235 55 468 375 469 519 330 189 472 510 439 25 277 154 294 462 361 72 71 320 320 377 376 270 241 311 270 63 66 271 73 538 315

settore settore di picole botole sfondo sforo silenzio! siparietto siparietto sipario sipario sipario a caduta sipario a tende laterali sipario alla francese sipario alla greca sipario all'italiana sipario brechtiano sipario dell'intervallo sipario di boccascena sipario di boccascena sipario di proscenio sipario di sicurezza sipario wagneriano sistema a contrappeso soffitto soffitto soffitto a libretto soffitto a libretto soffitto scenico soglia sopra sospeso in modo fisso sospeso in modo fisso sostegno sostegno dei contrappesi sottanina sottopalco sottopalco sovracarico specchio spezzato a cerniera spezzato mobile a cerniera spilla da balia spilla di sicurezza spillo spina per cerniera spolvero squadra staffa a vite stampino stangone stangone stilizzare stipite della porta strada strada panorama

- 144 -

188 186 225 471 273 273 481 487 485 489 488 257 490 491 35 493 74 185 17 167 338 173 528 217 398 504 7 507 535 272 234 236 235 512 237 238 515 68 239 202 521 520 265 68 131 524 525 69 473 78 471 529 45 347

su suggeritore sulla scena supporto tappeto tappeto de palcoscenico tappezziere tavole di palcoscenico tavolo del regista teatrino teatro teatro circolare tecnico del suono tela tela di saco tela lucida telaio telaio per praticabile telletta di traguardo telone telone [per coprire] telone d'acqua tempera tendaggi tendere tenditore terminare tinta tirante tirare tiri tiri a contrappeso tiro contrappesato tiro a contrappeso tiro a mano tiro a tamburo tiro da carico tiro meccanico tiro per punti togliere torcia torre delle luci trabocchetto traliccio tramoggia transparente transporto scenario trapano trapano trave treppiede trompe-l'oeil trovarobe truccatore

- 145 -

15 530 228 283 466 464 227 465 437 533 58 534 536 142 537 128 424 540 511 539 50 49 121 120 302 284

truciolato tulle unire i telai a mezzo il cordino uscire uscire uscita uscita (elec.) uscita di sicurezza valletto velluto velo di amianto velocit regolabile ventilatore ventola vernice verricello vietato fumare visione vite vite vite a L vite ad occhiello vite ad occhiello vite Allen vite per legare volante con porta

- 146 -

ndex angls
44 189 176 12 498 251 11 259 13 190 120 23 27 160 426 160 426 25 99 257 211 58 44 428 450 10 432 402 292 500 496 500 203 503 442 230 22 444 357 54 53 309 63 506 86 324 140 327 78 190 495 328

A.S.M. above act drop act, to act-drop acting area actor adaptable stage administrator ahead Allen screw amphitheatre apparition apron apron apron-stage apron-stage arbor area arena stage artistic director asbestos border assistant stage manager audience auditorium auditorium attendant awl back of the orchestra back stage back-cloth backdrop backdrop backing backing back-projection backstage balcony ball bearing ballet-master baluster balustrade bank bar bar-bell barrel clamp base line basket batten [wooden] beam before beginners, please! bind, to

- 147 -

88 293 293 104 282 282 104 337 371 132 487 375 469 520 55 504 331 332 482 194 200 439 316 177 239 508 535 328 95 512 172 405 125 85 264 89 90 418 365 33 322 67 35 13 94 342 419 108 238 362 118 300 351 475

bit blackout black-out blackout drop blackout, to black-out, to blacks blinders block amb tackle boards boards trestle stage book-ceiling book-ceiling boomerang border (top masking) bottle screw bows list box [in auditorium] box office returns box set box set brace braid brail brail line brail line brail line brail, to breast line breast line Brecht curtain bridge bridge cout bridle broom brush brush broom build the set build the set, to build, to bulb [elect.] bumper bar burlap business manager cable cable [elec.] cable clamp candelabra capstan winch carabiner (rigging) carbon carpenter carpenter stage carpenter's shop

- 148 -

241 129 129 411 468 26 154 133 133 360 257 96 82 31 117 15 159 166 164 164 165 166 166 166 166 22 321 522 383 146 228 139 498 491 496 149 150 505 152 6 213 279 100 192 434 512 19 285 286 115 115 155 235 64

carpenter's square carriers (drapery) castor catwalk ceiling ceiling plate cellar center line centre line centre mark centre stage chain chain pocket chandelier chief electrician chipboard choir choir singer choregrapher choreographer choreography chorister chorus boy chorus girl chorus member circle circuit breaker clear please! clearing stick cleat cleat, to closed circuit TV close-indrop cloth cloth colophony color colour [a lamp], to composer compression sleeve conductor [musical] conductor's desk connector box constructed set control board control line cord costume design costume designer costume master costume mistress counterweight counterweight flying system counterweight bar

- 149 -

25 156 25 183 151 274 420 458 167 55 453 331 97 48 385 368 531 513 103 538 523 446 29 136 372 315 136 52 380 43 352 472 9 191 209 505 210 212 204 412 73 413 413 236 1 80 268 314 216 217 217 103 217 171

counterweight cage counterweight, to cradle critic crowd cue cue cue light curtain curtain border curtain call curtain call list curtain chain curtain cue curtain cue line curtain music curtain neat curtain operating line curtain set [setting] cut cut [sloat] cut cloth cut-out cyclorama cyclorama cyclorama track cyke dancer danger dayman dead flying dead hang dead, to decor diapositive dip, to direction director disconnect, to door door-frame doorkeeper doorman double purchase counterweight system downstage downstage downstage left downstage right drafting (scenic) draperies drapery drapery setting drapes draw curtain

- 150 -

216 241 173 22 51 39 454 105 178 509 88 473 512 174 207 273 68 421 68 117 339 258 465 336 79 326 229 232 464 283 466 440 440 19 248 193 193 151 370 224 536 280 177 170 329 126 7 502 465 275 343 81 325 318

drawing (scenic) drawing trangle drencher dress circle dress circle dress rehearsal dresser dressing-room dressmaker drift line drill drill [el] driving line drop curtain drop in, to drugget electric bar electric first electric pipe electrician master electricien elisabethan stage emergency door emergency lighting encore! end line enter, to epilogue exit exit, to exit, to extending brace extension brace extension cable extension ladder exterior set exteriors extra fader false proscenium fan female screw festoon festoon curtain file fillet finish, to fire curtain fire exit fire extinguischer fire-hose fireman fireplace fireproof, to

- 151 -

51 352 277 28 70 17 71 75 151 75 196 174 234 409 296 519 519 20 63 411 378 378 541 388 495 247 56 160 186 379 494 185 74 306 415 170 284 443 117 301 203 525 308 87 24 354 438 451 388 128 148 273 107 284

first balcony flag (spike) flap flat flat flipper flipper floats flock floor batten flown set fly curtain fly facilities fly gallery fly line lock fly loft fly tower fly, to flybar fly-bridge fly-floor fly-galery flying equipment human flyloft flyman folding ladder foliage border forestage Fortuny's dome cyclorama foul, to frame frame (rostrum) framed freezes french brace French curtain french flat furniture caster gaffer gallery gap in the masking get-out scenary glory gloss go! grand master grating greenroom grid (gridirion) grid block groove ground cloth ground paint groundrow [escenic]

- 152 -

508 381 381 353 344 379 509 34 205 113 205 470 470 109 162 162 237 297 298 376 377 515 523 303 313 498 335 401 190 194 194 231 506 231 8 256 415 517 226 78 117 367 537 392 246 322 209 302 316 323 94 106 106 480

guide line hair stylist hairdresser hammer handle hang up, to hanging cable harness (flying) head block head property man headblock heads up! heads! hemp hemp line hemp rope hemp system hinge hinge pin hinge pin hinge-pin hoist hoist hook house border house courtain house lights hydraulic lift in front of interior interior set intermission intermission bell interval iron italian stage jack jack joint joist key electrician knot lacquer lacquers paint ladder lamp lantern slide lash screw lashline latex lead leg leg drop lid

- 153 -

429 337 339 407 68 68 408 157 319 68 395 38 520 492 123 406 406 326 135 470 305 84 298 207 142 265 350 514 328 347 345 291 503 324 114 355 359 350 366 356 478 430 361 363 448 278 40 366 431 145 16 530 542 6

lift, to light curtain light technician lighting bridge lighting bar lighting batten lighting bridge (proscenium) lighting control lighting director lighting pipe lighting plan lighting rehearsal lighting tower linen canvas load (weight) loading gallery loading platform long line long-center look out! loop loose pulley loose-pin hinge lower in, to luminarie Macbeth trap machinery make fast, to make off, to make-up artist mansion mask, to masking-piece masonry line mast ercarpenter matine measure, to mechanical equipment member of orchestra memory metal workshop middle point mirror motor mounting clamp music stand musical rehearsal musician nail nail, to needle net net nicopress

- 154 -

423 456 421 280 287 26 179 218 230 391 225 203 91 163 179 218 213 295 92 193 227 462 368 180 267 390 389 89 197 247 130 416 15 484 137 195 382 476 63 63 86 310 141 144 402 390 299 399 400 12 11 18 269 227

no admittance no exit number one spot bar nut nylon thread O ring O.P. O.P. off-stage oil paint on-stage opening opening sight line operator's line opposite prompt [O.P.] opposite prompt side orchestra conductor orchestra pit orchestra seat outdoors outlet (elec.) overload (weight) overture P.S. P.S. paint paint, to paintbrush painted set painter's ladder papier-mch parallel particle board patch board permanent cyclorama permanent set perspective pinting workshop pipe pipe batten pipe clamp pipe clamp pipe pocket pipe wrench pit places! planks plastic platform play, to [a role] player pliers pliers plug

- 155 -

100 486 486 239 224 414 417 227 422 396 485 198 425 267 180 178 182 46 45 113 340 435 59 223 272 233 404 163 201 460 102 527 62 206 436 36 452 42 215 21 184 149 101 373 72 312 307 252 379 132 374 445 66 175

plugging box plywood plywood board point hoist portal opening position practical presa producer production blueprints production desk projected scenery prologue prompt side prompt side [P.S.] prompter prompter's box properties property man property master property room proscenium arch proscenium border balance proscenium opening pull pull up pulley purchase line quick-change scenery quiet! rabbit hutch rail [in flat] railing rake ramp rehearsal rehearsal room rehearse, to release machanism remove, to rendering resin resin box retroprojection screen return [scenic] reveal [scenic] revolve, to revolving stage rig, to rigde role roll, to roller roller drop

- 156 -

161 296 416 288 102 35 330 124 98 502 320 449 316 543 242 245 250 251 111 341 501 37 191 237 341 261 221 304 346 396 262 511 539 121 459 518 49 50 304 181 178 5 14 394 336 98 474 455 191 261 260 489 235 233

rope rope lock rostrum row [of seats] rumble box sackloth saddle iron safe working load safety chain safety curtain safety pin sand bag sash cord saw scale scape stairs scene ( in play) scene (on stage) scene change scene dock scene drop scene rehearsal scenery scenery hand rope set scenery store scenic artist scenic element scenic gauze scenic model scenic plot scenography screw screw screw eye screw-clamp screw-driver screw-eye screw-hook scrim seam seamstress season ticket seating capacity seating plant secondary lighting secondary suspension sectional view longitudinal sectional view transverse set set constructor set designer set model set of conterweight lines set of lines

- 157 -

237 28 222 222 311 441 187 134 479 410 540 457 460 461 330 253 199 253 528 528 387 393 528 499 184 240 57 186 499 209 126 254 4 208 142 424 131 131 348 463 158 490 143 244 508 510 239 472 173 275 447 241 255 61

set of lines set piece set piece set unit shackle shape short line short-center shut, to side balcony sight line signal silence! silhouette sill [scenic] simultaeous montage simultaneous set simultaneous setting size [for paint] sized sized paint sized paint sizing skay-cloth sketch sketch sky border sky dome sky drop slide slider cut sliding stage slowly smoke detector smoke hatch smoking prohibited snow bag snow cradle snow cradle solder, to sound control sound technician spanner spiral staircase spot line spot line spot winch spotted sprinkler sprinkler sprinkler square stage stage box

- 158 -

333 273 260 212 351 223 142 180 267 437 223 179 218 69 99 261 43 263 243 92 471 532 270 364 76 266 178 427 504 398 202 75 271 151 168 313 169 434 124 433 169 497 483 384 106 525 338 59 214 41 248 488 488 312

stage box stage cloth stage designer stage director stage hand stage house stage lantern stage left stage left stage manager stage opening stage right stage right stage screw stage section stage setter stage-hand [full time] stage-kraft stairs stall stand star stencil stile [of flat] stiler stipple, to stitcher stop! strainer stretch, to strike, to striplight stylize supernumerary swag and fly french curtain swag border swag curtain swichboard SWL tableau tabs tabs tack tag line tail scenic take-out tarpaulin teaser technical director technical rehearsal telescopic ladder theater theatre thickness

- 159 -

192 316 102 102 102 397 328 302 309 386 507 220 521 32 467 65 112 209 524 493 294 526 171 171 9 403 529 122 403 504 153 307 188 481 22 10 10 534 533 110 77 122 28 477 115 47 219 369 138 276 516 349 290 70

Three-dimensional scenery throwline thunder box thunder roller thunder run thunder-sheet tie off, to tie-off screw tier of seats tilt [down, up], to tint tool torch [flaming] tormentor tour, to track transformation transparency transparency transparency linen trap room trap-door traveler traverse curtain trim, to trip, to trompe-l'oeil truck tumble, to turn buckle turn on, to turn, to up upholsterer upper circle usher usherette variable speed velvet visible scene-change Wagner curtain wagon Wand wardrobe wardrobe mistress warning wave effect waves webbing wedge winch wind machine window wing

- 160 -

127 281 230 289 93 299 314 334 116 358 143

wing carriage wing nut wings wire wirw rope wood working light working light workshop master workshop master wrench

- 161 -

- 162 -

ndex alemany
324 421 202 291 503 464 283 466 21 204 341 67 2 470 432 497 498 454 105 5 146 448 14 331 453 411 378 314 334 257 58 44 188 33 365 418 229 250 274 227 156 215 525 321 441 193 191 440 275 447 85 22

0-Linie 1.Beleuchtungszug abbauen abdecken Abdeckung Abgang abgehen abgehen abrumen absschalten Abstellraum Abweiser Achtung Anfangen! Achtung! Ahle Aktvorhang Aktvorhang Ankleider Ankleideraum Anrechtskarte Anschlageisen Anschlageisen Anzahl der Pltze Apllausordnung Applausordnung Arbeitsbrcke Arbeitsgalerie Arbeitslicht Arbeitslicht Arenabhne Asbeststreffen Assistent auf Aufbauen aufbauen aufbauen auftreten Auftritt Auftrittszeichen Ausgang (elektr.) auslasten Auslsemechanismus Ausrugmung Ausschalter ausschneiden Ausserdekoration Ausstattung Ausziehbare Sttze automatische Regenanlage Automatische Regenanlage Azufhnge-Verdopplung Balkon

- 163 -

357 53 7 514 123 407 157 117 395 68 38 230 97 264 195 139 433 328 322 293 282 97 337 446 88 473 119 172 299 132 487 405 255 522 351 191 262 489 260 198 111 69 223 61 333 350 114 223 435 99 351 273 519 122

Ballettmeister Balustrade beenden befestigen Belastung (Gewicht) Beleuchstungsbrcke Beleuchtungkabine Beleuchtungsmeister Beleuchtungsplan Beleuchtungszug Beleuhstungsprobe Bereich ausserhalb der Scene Beschwerungskette Besen bestandige Dekoration Betriebsfernsehen Bild binden Birne Blackout black-out-schalten Bleiband Blende Bogen Bohrer Bohrmaschine Bolzen Brecht-Vorhang Bretter Bretterbhne Bretterbhne Brcke Bhne bhne frei! Bhnenarbeiter Buhnenbild Bhnenbild Bhnenbildmodelle Bhnenbildner Bhnenbildprojektion Bhnenbildumbau Bhnenbohrer Bhnenhaus Bhnenloge Bhnenloge Bhnenmaschinerie Bhnenmeister Bhnenffnung Bhnenrahmen Bhnensektion Bhnentechniker Bhnenteppich Bhnenturm Bhnenwagen

- 164 -

263 90 90 117 159 164 165 166 166 12 11 468 480 104 398 261 191 341 396 37 222 28 221 209 209 13 213 279 397 102 236 289 93 419 103 217 252 307 403 524 77 505 74 482 207 379 312 153 510 265 239 502 339 94

Bhnetecknik Brste Busen Chefbeleuchter Chor Choreograph Choreographie Chorsnger Chorsngerin darstellen Darsteller Decke Deckel Deckvorhang dehnen Dekorateur Dekoration Dekorationslager Dekorationsplan Dekorationsprobe Dekorationsstck Dekorationsteil Dekorationsteil Diakopie Diapositiv Direktor Dirigent Dirigentenpult Donnerblech Donnerkasten Doublierzug-System Draht Drahtseil Drahtseilklemme Draperie Draperie Drehbhne drehen dublieren/falten Durchsichtigkeit Eagner-Vorhang einfrben Eingerahmt Einnanhmenbuch einrichten einrichten Einsatz einschalten Einzelaufhngung Einzelversenkung Einzelzug Eiserner Vorhang elektriker elektrischer Kabel

- 165 -

258 184 240 192 27 51 521 174 150 390 507 329 290 472 328 328 137 275 81 343 18 269 371 306 71 281 34 541 75 168 170 538 181 328 95 75 22 309 301 417 115 126 467 356 380 316 155 235 25 25 64 508 62

elisabethanische Bhne Entwurf Entwurf erbautes Buhnenbild Erscheinungseffeckt Erster Rang Fackel Fallvorhang Farbe Farbe Farbton Feile Fenster feste Aufhngung festknpfeu festmachen festshender Rundhorizont Feuerlscher Feuerwehrmann Feuerwehschlauch Flachzange Flachzange Flaschenzug Flitter Flgel Flgelmutter Flugkorsett Flugvorrichtung Flutlicht Franzsischer Vorhang franzsischer Zug Freifahrtschlitz Fuge fhren Fhrungsleine, -seil Fussrampe Galerie Galerie Galerie (Zuschauerraum) gangbar Garderobe Inspizient Gassenversenkung gastieren Gedchtnis Gefahr geflochtene Leine Gegengewicht Gegengewichtsfhrung Gegengewichtsrahmen Gegengewichts-Schutzzabdeckung (Rollengrube) Gegengewichtsstange Geitau Gelnder

- 166 -

54 197 185 13 200 491 406 438 308 171 171 107 324 138 303 427 353 264 344 237 109 162 196 379 509 101 532 354 370 386 429 20 515 292 203 503 328 299 315 401 318 437 13 256 169 35 342 325 108 362 523 82 531 276

Gelndersaule gemaltes Bhnenbild Gerst (Practikabel) Geschftsfhrer Geschlossene Dekoration Gewebe Gewischtsgalerie Gitter Glorienschein Grieschischer Vorhang grieschisher Zug grundieren Grundlinie Gurt Haken Halt! Hammer Handfeger Handgriff Handzug Hanf Hanfseil Hngedekoration hngenbleiben (im Zugsystem) Hngeseil Harzkiste Hauptdarsteller Hauptschalter Hebel heben heben heben (hochfahren) Hebezeug Hinterbhne Hintersetzer Hintersetzer hochziehen Holz Horizontlaufbahn, -schiene hydraulische Versenkung imprgnieren Inspizient Intendant italianische Bhne Italienischer Vorhang Jute Kabel Kamin Kandelabe Karabinerhaken Kassettenklappe Kattentasche Kausche Keil

- 167 -

456 423 96 86 375 469 6 302 367 118 101 149 151 152 434 451 140 286 285 286 183 31 444 70 230 127 211 105 399 186 187 537 392 326 4 474 63 323 327 56 128 528 387 393 492 246 319 520 180 267 179 134 332 268

kein Ausgang kein Zutritt Kette Klammer Klapp-Plafond Klapp-Plafond Klemmbuchse Knacke Knoten Kohlenstift Kollophoniumkiste Kolophonium Komparse Komponist Kontrolltish Konversationszimmer Korb Kostmbildner Kostm-Design Kostmzeichner Kritiker Kronleuchter Kugellager Kulisse Kulissen Kulissenwagen Kunskslenscher Leiter Knstlergarderobe Kunststoff Kuppelhorizont Kurzes Aufhngeseil Lack Lackfarbe langes Aufhgeseil langsam Lngsschnitt Lastsange Latexfarbe Latte Laubsoffitte Laufrolle Leim Leimfarbe Leimfarbe Leinen Leiter Leiter des Beleuchtungswesen Lichtsule Links Links Links [vom Publikum gesehen] Links Mitte Loge Lorbhne links

- 168 -

24 463 203 499 57 341 389 476 345 352 347 242 355 124 359 360 430 133 443 346 363 366 40 1 16 431 483 145 178 181 386 206 542 530 79 465 336 278 287 189 110 391 366 295 26 368 130 92 231 506 176 501 338 382

Los! lten Lcke Luftprospekt Luftsoffitte Magasin malen Malerwerkstatt Mansion Markierungszeichen Maskenbildner Masstab Matine max. Zulssige Belastung messen Mittellinie Mittelpunkt Mittleres Aufhngeseil Mbelgleitnagel Modell Motor Musiker Musikprobe nach unten Nadel Nagel Ngelchen nageln Nherin Naht neigen Neigung Netz Netzstoff Nochmal! Notausgang Notbeleuchtung Notenpult Nylonfaden oben offene Verwandlung lfarbe Orchestermusiker Orchesterraum senring Ouverture Papiermach Parterrevordersitze Pause Pausenglocke Pausenvorhang Pausenvorhang Persenning Perspektivan

- 169 -

381 413 432 89 399 400 10 416 481 435 223 408 421 224 32 414 36 39 452 42 452 422 441 425 59 59 63 496 500 141 32 239 508 455 169 171 177 70 494 76 75 424 142 208 179 218 180 135 173 485 212 288 46 113

Perckenmacher Pfrtner Pfriem Pinsel Plast Plattform Platzanweiser Podest Polsterer Portal Portal (auch. i. d. Dekoration) Portalbrcke Portalbrckenbeleuchtung Portalffnung Portalseiten Position Probe Probe generale Probebhne proben Proberaum Produzent profilieren Prolog Prosceniumsofitte Prosceniumsrahmen Prospeckstange, -ohr Prospekt Prospekt Prospekttasche Proszeniumblende Punktzug Punktzug Querschnitt Raffvorhang Raffvorhang Raffvorhang Rahmen Rahmen Rahmschenkel Rampe rauchen verboten Rauchklappe, -schieber Rauchmelder Rechts Rechts rechts [vom publikum gesehen] Rechts Mitte Regenvorrichtung Regietisch Regisseur Reihe Requisiten Requisitenmeister

- 170 -

340 45 373 383 210 86 277 310 144 129 374 404 445 128 388 175 500 442 460 136 372 304 335 498 35 543 205 533 449 181 69 251 270 266 311 106 484 297 377 11 374 86 254 106 65 228 304 305 7 479 478 232 384 385

Requisitenraum Requisiteur Retroprojektionsleiwand Richtstange Richtung Ring Rock Rohrklammer Rohrzange Rolle Rolle Rolle rollen Rollenblock Rollenboden Rouleau Ruckhnger Rckprojektion Ruhe Rundhorizont Rundhorizont Rupfen Saalbeleuchtung Saalvorhang Sackleinen Sge Sammelrolle Samt Sandsack Saum Sauschwanz Scene Schablone schablonieren Schkel Schal Schaltpult Scharnier Scharnierstift Schauspieler Schauspieler Schelle Schiebebhne Schieber Schiene schlagleinen Schleierstoff Schleife schliessen schliessen Schlosserei Schlubwort Schlubwort Schlusswort

- 171 -

313 348 131 477 112 388 409 495 148 436 539 511 120 280 143 518 49 121 50 459 313 330 161 146 448 296 106 410 493 98 98 320 540 458 71 461 199 253 199 402 394 184 240 115 55 55 182 203 398 84 504 15 486 361

Schmuckleiste Schneemaschine Schneesack Schneiderei schnelle Verwandlung Schnrboden Schnrboden-Galerie Schnrbodenman Schnurrolle Schrge Schraub Schraube Schraubenallen Schraubenmutter Schraubenschlssel Schraubenzieher Schraubse Schraubse Schraubstock Schraubzwinbge Schrze Schwelle Seil Seilbefestigung Seilbefestigung Seilbremse Seitenhnger Seitenrang Shirting Sicherheits-Aufhngung Sicherheitskette Sicherheitsnadel Sichtlinie Signallampe Silhouette Silhouette Simultanbhne Simultanbhne Simultandekoration Sitzparterre Sitzplan Skizze Skizze Sneidermeister Soffitte Souffleur Souffleurkasten Spalte spannen Spannrolle Spannschloss Spanplatte Sperrholz Spiegel

- 172 -

212 224 376 93 151 471 100 227 298 376 414 8 420 364 271 389 534 288 439 517 43 52 164 481 83 41 214 284 488 482 351 13 300 475 125 158 490 78 535 243 9 529 412 73 462 71 461 60 154 294 66 78 536 226

Spielleiter Spielproszenium Splint Stahlseil Statist Stativ Steckdose Stecker Steckscharnier Steckstift Stellung Sthal Stichwort Stiel stilisieren streichen stufenlos regelbare Geschwingigkeit Stuhlreihe Sttze Sttze Tagesarbeiter Tnzer Tanzmeister Tapezierer Tasche technische Probe technischer Direktor Terrain Theater Theaterkasse Theatertischler Theatrermanager Tischler Tischlerei Tischversenkung Tonsteuerung Tontechniker Trger Trger Treppe trimmen Trompe-l'oeil Tr Trrahmen berlastung Umriss Umriss umwickeln Unterbhne Unterbhne Unterlatte Unterzug Ventilator Verbindung

- 173 -

19 19 259 28 29 70 526 526 284 527 13 201 282 80 160 426 153 167 174 129 59 103 65 48 513 190 70 47 20 369 219 116 358 220 66 516 349 241 415 177 494 457 216 257 272 194 234 296 163 512 63 225 72 19

Verlngerungskabel Verlngerungsstck verndebare Bhne Versatzstck Versatzstck Versatzstck Versenkungsklappe Versenkungsffnung Versteifte Dekorationswand Versteifungleiste Verwaltungsdirektor Verwandlungsszenerie vlling verdunkeln Vorbhne Vorbhne Vorbhne Vorbhne rechts Vorhang Vorhang (vertikal) Vorhang-Laufrolle Vorhangschrze Vorhangs-kabinett Vorhangszugstange Vorhangzeichen Vorhangzugseil vorn Wand Warnung wegziehen Wellen Welleneffeckt Werkstattmeister Werkstattmeister Werkzeuge Wickellatte Winde Windmaschine Winkelmab Winkelsttze Wolkenvorhang Zarge Zeichen Zeichnung Zentralbhne ziehen Zimmerdekoration Zugeinritchungen Zugfeststellvorrichtung Zugseil Zugseil Zugstange zur Mitte Zurckspringende Wand Zusatz

- 174 -

428 450 176

Zuschauer Zuschauerraum Zwischenvorhang

- 175 -

- 176 -

BIBLIOGRAFIA

Basart, Pitu i Pujols, Pere.Vocabulari de Fusteria.. Barcelona. 2005 Termcat. Bataille, Andr. Lexique de la Machinerie Thtrale. Paris. 1989. Librairie Thtrale. Bravo, I. LEscenografia Catalana. Barcelona. Diputaci de Barcelona. 1986. Burris Meyes, H Cole E.C. Scenery for the Theatre. Little. 4 Edici. Ed. Brown & Company. 1972. Collins Dictionary of the English Language. London.- Glasgow. Ed. Collins. 1989 Devoto, G. Oli, G.C. Dizionario della lingua italiana. Firenze. 19 edici. Ed. Le Monnier. 1986. Diccionario de la decoracin. Barcelona. Ed. Ceac. 1979. Diccionari de la Llengua Catalana. Institut dEstudis Catalans. Barcelona. 2 Edici. Ed. Enciclopdia Catalana.. 2007 Diccionari de les ocupacions. Barcelona. TERMCAT. 2004 Diccionario de la lengua espaola. Real Acadmia Espaola.. Madrid. 20 edici. Ed. Espasa-Calpe. 1984 Diccionario de la lengua espaola. Barcelona. Bibliograf. 1990 Gran Enciclopdia Catalana. Barcelona. 2 edici. Ed. Enciclopdia Catalana. 19861989. Giteau, C. Dictionaire des arts du spectacle: franais, anglais, allemand. Paris. Ed. Dounod. 1970.

- 177 -

Gumi, J. Diccionari de tcniques pictriques. Barcelona. Edicions 62. 1988. Grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Il. Milano. Ed. Garzanti. 1987 Heffner, H Selden, S Sellman, H. Tcnica Teatral Moderna. Buenos Aires. 1980. Ladj, M. Le Lexique de la Scne. Paris. Editions AS. 1998 Lopez de Guereu, J. Decorado y tramoya. Madrid. aque Editora. 1998. Marquet, L. Vocabulari de luminotcnia. Barcelona. IEC. 1979. Mestres Cabanes, J. Tratado de Perspectiva. Barcelona. Ed. Raisan. 1964. Mello, Bruno. Tratatto di scenotecnica. Milano. G.G. Grlich Editore. 1962. Milerson, G. Escenografia Bsica. Madrid. Instituto Oficial RTVE. 1987. Moynet, G. La machinerie thtrale: trucs et dcors. Paris. La librairie Illustr. Mller, H Haensch, G lvarez Prada, E. Langenscheidts handwrterbuch Spanish-Deutsch, Deutsch-Spanish. Berlin. Ed. Langenscheidt. 1987 NTU & OISTT. New Theatre Words. Suecia. Oistat. 1995. Ogawa, T. Theatre engineering & stage machinery. 1 edici Ohm-sha (Japan). Herfordshire. Entertaiment Technology Press. 2001 Portillo, R Casado, J. Diccionario ingls-espaol, espaol-ingls de terminologia teatral. Madrid. Ed. Fundamentos. 1986. Portillo, R Casado, J. Abeceario del teatro. Madrid. Centro de documentacin teatral del INAEM. 1988. Rae, K Southern, R. Lexique international de termes techniques de thtre en huit langues. Bruxelles. Ed. Medens. 1964.

- 178 -

Raoul, B. Stock Scenery Construction Handbook. New York. Broadway Press. 1995. Reid, F. The ABC of Stage Technology. London. A&C Black. 1995. Robert, P. Le Petit Robert: diccionaire alphabetique et analogique de la langue franaise. Paris. Ed. Le Robert. 1986. Salvador, J. Els equipaments aeris. Barcelona. Textos tcnics del TTE. 2003. Salvador, J. Decorats escenogrfics de paper. Tcniques de construcci i restauraci. Barcelona. Textos tcnics del TTE. 2004. Slaby, R. J.- Grossman, R. Diccionario de las lenguas espaola y alemana. Barcelona. 5 edici. Ed. Herder. 1984. Unruh, W. ABC der Theatertechnik. Berlin. Ed. Carl Marhold. 1950. Valentin, F.E. Lumire pour lspectacle. Paris. Ed. Philip Olivier. 1982. Vocabulari de les Ocupacions. Barcelona. Termcat. 2004. Wagner, F. Tcnica teatral. Barcelona. Ec. Labor. 1959. Warren C. Lounsbury - Norman Boulanger . Theatre Basckstage from A to Z.. 3d Edition. University of Washington Press.1967 Websters tird new international dictionary on the English language, unabriged. Sprinfield. Ed. Merrian-Webster. 1986 Zingarelli, N. Il nuovo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana. Bologna. Ed. Zanichelli. 1985.

- 179 -