ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

Διάλεξη 6η: Εξουσία και Κράτος
Πολιτική Εξουσία
Είναι ένα γενικά αποδεκτό γεγονός πως η πολιτική και η εξουσία συνδέονται άμεσα.
Μάλιστα, για την πλειοψηφία των πολιτικών επιστημόνων, η εξουσία δεν είναι απλά
ένα από τα διάφορα φαινόμενα που συνδέονται με την πολιτική αλλά το πλέον καθοριστικό γνώρισμα της. Δηλαδή, επειδή η εξουσία αποτελεί πρόβλημα και ζητούμενο,
και όχι κάτι που καθορίζεται αυτόματα, υπάρχει και η πολιτική ως διακριτός τομέας
της ανθρώπινης ύπαρξης. Παρόλο όμως που αποτελεί έναν τόσο κεντρικό δεδομένο
της πολιτικής πραγματικότητας, η εξουσία αποτελεί μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες
έννοιες στην πολιτική επιστήμη. Τι σημαίνει ότι κάποιος έχει εξουσία; Ποια είναι τα
θεμέλια και από που απορρέει η πολιτική εξουσία; Πόσες μορφές εξουσίας υπάρχουν;
Είναι η (πολιτική) εξουσία ταυτόσημη με μια ιεραρχική μορφή σχέσεων; Αυτές είναι
μερικές από τις ερωτήσεις που περιβάλουν την πολιτική ανάλυση του φαινόμενου της
εξουσίας, και είναι αυτονόητο πως η απάντηση που δίνεται σε αυτά τα ερώτημα
καθορίζουν εν τέλει την αξιολόγηση του εξουσιαστικού φαινόμενου.
Μια από τις κλασικότερες τυπολογίες πολιτικής εξουσίας είναι αυτή που έχει
προταθεί από τον Μαξ Βέμπερ, ο οποίος διακρίνει τρεις γενικούς τύπους εξουσίας:
1. Παραδοσιακή: αυτή όπως δηλώνει και το όνομα της βασίζεται στην δύναμη
της παράδοσης και τις διάφορες πεποιθήσεις και έθιμα που την συγκροτούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ελέω θεού πολιτική εξουσία του βασιλιά.
2. Ορθολογική: αυτή βασίζεται στην αποδοχή απρόσωπων κανόνων και θεσμών
οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι για την οργάνωση μιας κοινωνίας που έχει
φτάσει σε υψηλό επίπεδο διαστρωμάτωσης και πολυπλοκότητας. Το πλέον
χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιας εξουσίας είναι η γραφειοκρατική.
3. Χαρισματική: αυτή βασίζεται στην προσωπικότητα του ηγέτη και στην
ικανότητα του να εγείρει δέος, σεβασμό και υποταγή.
Η τυπολογία του Βέμπερ είναι επί της ουσίας μια προσπάθεια κατανόησης των
μορφών νομιμοποίησης της εκάστοτε εξουσίας. Βασική ιδέα λοιπόν είναι πως αυτό
που διακρίνει την πολιτική εξουσία είναι η αξίωση νομιμότητας, δηλαδή το γεγονός
πως αυτοί που την ασκούν και αυτοί που την υφίστανται αποδέχονται το ορθό της
ύπαρξης της, έστω και στην οριακή μορφή του αναγκαίου κακού.
Πάνω σ’αυτό το ερώτημα, δηλαδή της προέλευσης της εξουσίας όχι ως απλή επιβολή
αλλά ως νόμιμα αναγνωρισμένη δομή και σχέση, ο Ροσκιν και συνεργάτες προτείνουν
τα ακόλουθα επεξηγηματικά/ερμηνευτικά μοντέλα:
Βιολογική: Η εξουσία εκπορεύεται από την φύση του ανθρώπου ως κοινωνικό ζώο.
Όπως στις αγέλες υπάρχουν ιεραρχίες και κάποια ζώα που οδηγούν, έτσι και στον
άνθρωπο υπάρχει η έμφυτη τάση να δομεί την κοινωνική του ύπαρξη μέσω
εξουσιαστικών μορφών, δηλαδή μέσω τις παγιώσεις ιεραρχικών σχέσεων που δίνουν
σε κάποιους την δύναμη να ασκούν εξουσία. Με μια σαρκαστική διάθεση αυτή η
1

ότι κατά γενικό κανόνα. αλλά οι διάφορες αντιλήψεις μπορουν λίγο ή πολύ να ταξινομηθούν σε δυο γενικές κατηγορίες: • • (α) αυτές που προσεγγίζουν την εξουσία ως ένα θετικό φαινόμενο απαραίτητο για την ευταξία. εκκλησίες. (β) αυτές που προσεγγίζουν την εξουσία ως κάτι αρνητικό που εμποδίζει την ανάπτυξη της ανθρώπινης αυτονομίας. είναι έμφυτη στον καθένα ως ένα είδος ρητής συνείδησης που επιτάσσει: ‘Οφείλεις οπωσδήποτε να κάνεις αυτό.άποψη έχει εκφραστεί καθαρά από τον Φρειδερίκο Νίτσε: «Εφόσον σε όλες τις εποχές. αυτή η ανάγκη για υπακοή. Ορθολογική: Αυτή η προσέγγιση τονίζει πως η αποδοχή και εμφάνιση κάποιας πολιτικής εξουσίας στηρίζεται κυρίως σε ορθολογικά κριτήρια. κοινότητες. Δηλαδή κέντρο του στοχασμού δεν είναι το γιατί αλλά το δέον και το πρέπον. Σε αυτό το πρίσμα η πολιτική εξουσία δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο αλλά μια κοινωνική κατασκευή. δηλαδή σε διαδικασίες έλλογης σκέψης που κάνει τους ανθρώπους να υπακούν σε διαταγές και γενικά να αποδέχονται την ύπαρξη εξουσιαστικών δομών και σχέσεων. η υπακοή ασκήθηκε και καλλιεργήθηκε καλύτερα και για περισσότερα χρόνο από οτιδήποτε άλλο ανάμεσα στους ανθρώπους. να απέχεις οπωσδήποτε από το άλλο. (Πέρα από το Καλό και το Κακό) Ψυχολογική: σύμφωνα με αυτήν την ερμηνευτική προσέγγιση η εξουσία πηγάζει από ψυχικούς μηχανισμούς και ορμέμφυτα που ωθούν τους ανθρώπους να υπακούν. Από τις κλασικές πολιτικές ιδεολογίες που εξετάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. κράτη) και πάντα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων υπάκουαν σε ένα μικρό αριθμό αρχηγών. ο φασισμός και συνήθως ο εθνικισμός εμπίπτουν στην πρώτη κατη2 . και σε αυτήν την περίπτωση οι απαντήσεις που έχουν δοθεί ποικίλουν. δικαιούται κανείς να υποθέσει. από τότε που υπήρξαν άνθρωποι. Σε αυτήν την προσέγγιση η εξουσία στηρίζεται με τον ένα τρόπο ή τον άλλο σε κάποιους θεμελιακούς μύθους και στον χειρισμό συμβόλων. να ταυτίζονται μέχρι και να λατρεύουν όσους κατέχουν θέσεις εξουσίας. υπήρχαν και ανθρώπινες αγέλες. Αφού λοιπόν ως τώρα. κοντολογίς οφείλεις’». φυλές. Πέρα από τις συνθήκες ύπαρξης της εξουσίας. έθνη. Εδώ κινούμαστε πέρα από ένα επεξηγηματικό πλαίσιο ανάλυσης σε ένα ξεκάθαρα κανονιστικό. συσσωματώσεις φύλου. Ανορθολογική: σε αντίθεση με την προηγούμενη προσέγγιση αυτή εστιάζει σε μηλογικούς παράγοντες. δηλαδή για την ορθή οργάνωση ενός κοινωνικού συστήματος. και που ως εκ τούτου πρέπει να διατηρείται στο μίνιμουμ ή ακόμα και να εξαλειφθεί. ο συντηρητισμός. ένα εξίσου θεμελιώδες ερώτημα είναι το ποιός πρέπει να ασκεί πολιτική εξουσία όπως και τα όρια που πρέπει να υπάρχουν. σε συναισθήματα και πάθη που κάνουν τους ανθρώπους να υποτάσσονται. Αναμενόμενα. δηλαδή με το σύνολο των πεποιθήσεων. η πολιτισμική θεώρηση συνδέει την ύπαρξη πολιτικής εξουσίας με την κουλτούρα. παραδόσεων και πρακτικών που δημιουργούν μια συνεκτική αντίληψη για τον κόσμο και έναν ορισμένο τρόπο ζωής. Πολιτισμική: σε αντίθεση με τις άλλες δύο προσεγγίσεις που λίγο ή πολύ εξηγούν την πολιτική εξουσία μέσω κάποιων προκοινωνικών ή εξωκοινωνικών παραγόντων.

Ότι συλλαμβάνουν την πολιτική εξουσία ως εξουσία πάνω. ο Μαρξισμός και ο αναρχισμός εμπίπτουν στην δεύτερη. υπό αυτό το πρίσμα η ελευθερία ξεκινάει πάντα εκεί που τελειώνει η εξουσία. δηλαδή η παραγωγική δύναμη να δημιουργείς έναν κόσμο κοινών. Στην πολιτική επιστήμη άλλα σημαντικά θεωρητικά μοντέλα είναι του πλουραλισμού και του ελιτισμού. την ισχύ και την βία. δηλαδή ως την δυνατότητα επιβολής ή επιρροής. Δηλαδή η πολιτική εξουσία μπορεί να είναι όχι αντίθετη αλλά σύμφυτη της ισότητας και της ελευθερίας. υποστηρίζει μια μη συγκεντρωτική διάρθρωση της πολιτικής εξουσίας που επιτρέπει σε διάφορες κοινωνικές ομάδες να έχουν πρόσβαση την λήψη αποφάσεων. με κλασικούς εκφραστές στοχαστές όπως ο Vilfredo Pareto και ο Gaetano Mosca. με επιφανή εκπρόσωπο το Robert Dahl. Μισέλ Φουκώ: Ο Γάλλος φιλόσοφος πρότεινε μια ρηξικέλευθη ανάλυση της εξουσίας η οποία έχει επηρεάσει όσο λίγες κατοπινές έρευνες σε διάφορους τομείς. Συνεπώς η εξουσία είναι δυναμική και όχι στατική. εύθραυστη και όχι συμπαγής. έχοντας ως μοντέλο το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ). υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα ακόμα και σε ένα δημοκρατικό καθεστώς η πολιτική εξουσία πάντα βρίσκεται στα χέρια κάποιων ιθυνουσών μειοψηφιών. συνεπώς πέρα από την όποια ειδική αξιολόγηση. 3 . Για αυτό το λόγο ο Φουκώ ονομάζει την ανάλυση που προτείνει μικρό-φυσική της εξουσίας. όλες έχουν ένα βασικό κοινό τόπο. το πεδίο ανάδυσης και άσκησης της πολιτικής εξουσίας δεν είναι πρωτίστως το κράτος αλλά το μοριακό πεδίο το κοινωνικών σχέσεων. Η ελιτιστική άποψη. Δεν είναι ‘εξουσία πάνω’ αλλά ‘εξουσία για’. οι οποίες αποτελούν την κοινωνική-πολιτική ελίτ. Συνεπώς. Πέρα των όποιων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών των θεωρητικών προσεγγίσεων. Υπό αυτό το πρίσμα η πολιτική εξουσία δεν είναι απαραίτητα ιεραρχική αλλά μπορεί να διαχέεται και να ασκείται οριζόντια. Το πολιτικό σύστημα που στηρίζεται σε μια τέτοια πλουραλιστική κατανομή της πολιτικής εξουσίας ονομάζεται και πολυαρχικό.γορία ενώ ο φιλελευθερισμός. Επίσης. Για την Άρεντ η εξουσία είναι μια δημιουργική δύναμη και αρχή που είναι εγγενής στις ανθρώπινες σχέσεις. Σε αυτό το σχήμα το ουσιώδες μοντέλο εξουσίας είναι αυτό της διαταγής-υποταγής. Τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν σημαντικές αναλύσεις που πρότειναν μια εναλλακτική εννοιολόγηση της εξουσίας. Τρία σημεία αξίζει να τονιστούν: (α) Η εξουσία ως σχέση: η εξουσία δεν είναι κάτι που κάποιος κατέχει αλλά ένα φαινόμενο που αναδύεται και κυκλοφορεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Το πρώτο. Από αυτές διακρίνονται οι αναλύσεις της Hannah Arendt και του Michel Foucault: Χάννα Άρεντ: Εμπνεόμενη από την κλασική και ρεπουμπλικάνικη πολιτική παράδοση η Άρεντ πρώτα από όλα διαχωρίζει την πολιτική εξουσία από την αυταρχικότητα (authority).

η πολιτική γενικά κατανοείται ως μελέτη του πολιτικού θεσμού που λέγεται κράτος. Η κάθοδος του Θεού στον κόσμο. Φιλοσοφία Δικαίου «Το κράτος είναι η πραγματικότητα τις ηθικής Ιδέας.(β) Ενάντια στην «νομικό-δικαϊκή» αντίληψη της εξουσίας ως κυριαρχία και απαγόρευση ο Φουκώ τονίζει ότι η εξουσία είναι παραγωγική. ιατρική και οικονομική γνώση. ή υποκειμενικές φιγούρες όπως του παραβάτη και του ανώμαλου. Τάδε Έφη Ζαρατούστρα «Κράτος. νοσοκομεία κλπ) είναι συστατικές στην ανάδυση συγκεκριμένων γνώσεων και ταυτοτήτων. ή μάλλον.. οι μορφές προσέγγισης και αξιολόγησης της κρατικής μορφής ποικίλουν. χοντρικά. πανεπιστήμια. καμία εξουσία δεν είναι απόλυτη.. για τον Φουκώ. Έπεται. . Τι είναι αυτό. δηλαδή ότι δεν υπάρχει εξουσία που να μην θεμελιώνεται σε μια ορισμένη γνώση όπως και δεν υπάρχει γνώση που να μην θεμελιώνεται και να μην παράγει συγκεκριμένες σχέσεις και αποτελέσματα εξουσίας. b) Νίτσε. πχ. ότι η εξουσία είναι συμβιωτική με την γνώση. τόσο εντός της πολιτικής επιστήμης όσο γενικά και ανάμεσα στους ανθρώπους. ο ίδιος ο Φουκώ επέμενε ότι οι αναλύσεις του θέλουν να δείξουν ότι η αντίσταση είναι εμμενής στις σχέσεις εξουσίας συνεπώς πάντα δυνατή.. αλλά αντιμετωπίζεται με μίσος όπως το κακό μάτι και ως αμαρτία 4 . Το κράτος είναι το πνεύμα στην γη και συνειδητά πραγματοποιεί τον εαυτό του εκεί. Όπως ο Γιώργος Σκουλάς παρατηρεί. για τον Φουκώ. ακόμα και η πιο ολοκληρωτική. (γ) Το θεμελιώδες συμπέρασμα εδώ είναι πως δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη γνώση όπως και καμία μορφή εξουσίας που να μην μπορεί να τεθεί προς αμφισβήτηση. Αυτό. Παρόλη όμως την κεντρικότητα του κράτους. ακριβώς λόγο αυτής. Δηλαδή. αναλύοντας την θεσμική του οργάνωση και εκτιμώντας συγχρόνως την όποια επίδραση του στην κοινωνία». Ελάτε δα! Ανοίξτε τα αυτιά σας γιατί τώρα θα σας πω το λόγο μου για το θάνατο των λαών. Για αυτόν τον λόγο όπως είπαμε και στην πρώτη διάλεξη (δες σημειώσεις) ο Φουκώ τονίζει και την στενή σχέση μεταξύ εξουσίας και αλήθειας.. Και επίσης παγερά ψεύδεται και τα ψέματα αυτά έρπουν από το στόμα του: ‘Εγώ το κράτος. Το κράτος καθαυτό και δι’ αυτό είναι το ηθικό όλο.. . αυτό είναι το κράτος». Μάλιστα είναι τέτοια η σημασία και κεντρικότητα του κράτους που έχει οδηγήσει πολλούς στο να ταυτίζουν την κρατική μορφή με την πολιτική εν γένει. «στην καθημερινή ζωή του πολίτη. εκεί το κράτος δεν γίνεται κατανοητό. είμαι ο λαός’. σημαίνει ότι οι σχέσεις εξουσίας όπως παράγονται και αναπαράγονται μέσα σε συγκεκριμένους θεσμούς (φυλακές. η πραγμάτωση της ελευθερίας. Αν και αρκετοί σχολιαστές υποστηρίζουν πως ο Φουκώ κάνει την αντίσταση αδύνατη. Το Κράτος Από όλες τις μορφές πολιτικής εξουσίας το κράτος είναι αναμφίβολα στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής σκέψης. Αυτό είναι ψέμα! . και είναι ως ένα απόλυτο τέλος του Λόγου που η ελευθερία πρέπει να είναι πραγματική. Όπου υπάρχει λαός.. Κράτος λέγεται το πιο παγερό από όλα τα παγερά τέρατα. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: a) Χέγκελ.

διότι τείνει να ταυτίζει την πολιτική οργάνωση με το κράτος. ότι δηλαδή στις μη-κρατικές κοινωνίες κάτι λείπει. εντός της πολιτικής επιστήμης έχει ευδοκιμήσει η άποψη ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε στα καθαρά λειτουργικά και οργανωτικά δεδομένα του κράτους – δηλαδή. Από την μια. Φυσικά. ούτε οι λεγόμενες πρωτόγονες κοινωνίες μπορούν να αναλυθούν βάση τι τους λείπει. Σύγχυση της γλώσσας του καλού και του κακού. Όμως. αλλά κινδυνεύει να γίνει απολογητικός λόγος για τα υπάρχοντα κράτη.ενάντια στους νόμους και τα έθιμα. είναι μεταξύ οργανωμένης και μη-οργανωμένης κοινωνίας. γιατί αυτό είναι συμπτωματικό των δικών μας προκαταλήψεων. Τι είναι που διαχωρίζει μια κοινωνία δομημένη μέσω μιας κρατικής μορφής και τι μια κοινωνία που δεν χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός κράτους. και το ίδιο ακριβώς μπορεί να συμβαίνει με άλλους πολιτικούς μη-κρατικούς σχηματισμούς. Ο Κλαστρ. στις αντικειμενικές δομές και θεσμούς που συναρθρώνουν το κράτος και στις λειτουργίες που επιτελούν . όταν η πολιτική επιστήμη προσδιορίζει ως κριτήρια του κράτους έννοιες όπως οργάνωση και εξουσία εμπίπτει σε ένα κρατικιστικό λόγο. που προέρχονται από δυο από τους πιο σημαντικούς φιλόσοφους στην ιστορία. μια τέτοια προσέγγιση. και οι όποιες λειτουργίες εκτελεί είναι άμεσα συνυφασμένες με αυτό το περιεχόμενο.και να παραμερίσουμε ζητήματα κανονιστικής φύσεως. καταδεικνύουν τους πλήρως αντιθετικούς τρόπους που το κράτος έχει προσεγγιστεί. Ακόμα πιο σοβαρά. Ήταν η αρχαίοελληνική πόλις ένα κράτος. Μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. επειδή ορίζει τις μη-κρατικές κοινωνίες σε βάση μιας έλλειψης. Συνεπώς. μέσα από τις έρευνες του δείχνει ότι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να ταυτιστεί με έναν καταναγκαστικό κρατικό οργανισμό. το πόσο κράτος και τι κράτος υπάρχει ενέχει πάντα μια αξιολόγηση. Τουτέστιν. ως ένας θεσμός που είναι συστατικός της ηθικής ολοκλήρωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και από την άλλη ως ένα σημάδι παρακμής. Φυσικά. ο Σκούλας δεν ισχυρίζεται ότι η δεύτερη δεν έχει καμία τακτικότητα ή τάξη. Αυτές είναι μερικές απ΄τις ερωτήσεις που άπτονται της μελέτης του κράτους Μια τυπική διάκριση. Οι πρωτόγονες κοινωνίες δεν έχουν κράτος έχουν όμως την δικιά τους θετική πολίτικη οργάνωση. Αυτήν η στάση έχει τεθεί σε πειστική κριτική ανάμεσα σε άλλους από τον Γάλλο πολιτικό ανθρωπολόγο Pierre Clastres. Τι θα σήμαινε η ύπαρξη ενός παγκόσμιου κράτους. αν και ηγεμονική σε αρκετές χώρες. Αντιθέτως η διαφορά έχει να κάνει με την ύπαρξη ή μη απρόσωπων και τυπικών κανόνων και διαδικασιών που δομούν έναν κοινωνικό σχηματισμό. ως μια ανώτερη βαθμίδα πολίτικης οργάνωσης από τις μη- 5 . Αυτές οι παραθέσεις. συνεπώς μια μελέτη του κράτους που δεν ασχολείται με αυτήν την διάσταση δεν είναι απλά ατελής ή τετριμμένη. Τι διαχωρίζει τα φεουδαρχικά κράτη του μεσαίωνα από τα σύγχρονα έθνη-κράτη. Κάθε κράτος έχει κανονιστικό περιεχόμενο. Σε αυτό τον βαθμό όμως η έννοια της οργάνωσης δεν είναι δόκιμη. ιδιαίτερα τις Αγγλοσαξονικές. είναι ελάχιστα «επιστημονική». δηλαδή αναπαράγει την εικόνα που το κράτος έχει φτιάξει για τον εαυτό του. που προτείνεται από τον Σκουλά. στο βαθμό που εννοούμε με αυτόν τον όρο έναν λόγο περί αλήθειας και όχι ένα κακέκτυπο των θετικών επιστημών. σήψης και υποδούλωσης. αυτό το σημάδι σας δίνω ως το σημάδι του κράτους». όπως τονίστηκε από την πρώτη διάλεξη. Τι είναι όμως το κράτος. Τι πολιτικοί σχηματισμοί μετράνε ως «κρατικοί».

έχει προταθεί από τον Charles Tilly: «Τα κράτη είναι οργανωτικές δομές άσκησης καταπίεσης οι οποίες είναι διακριτές από οικίες ή ομάδες συγγένειας και έχουν ξεκάθαρη προτεραιότητα στην άσκηση κάποιων λειτουργιών. δηλαδή στηρίζεται σε κάποιους κανόνες απόδοσης που θεωρούνται ορθοί κα εύλογοι. αυτό που διατυπώθηκε από τον Βέμπερ: «Το Κράτος είναι μια οντότητα που αξιώνει για τον εαυτό του το μονοπώλιο της νόμιμης βίας σε μια δεδομένη επικράτεια». και για αυτό το λόγο θεωρούσαν τις εξουσιαστικές δομές της κοινωνικής πραγματικότητας μη-πολιτικές. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αρχαίοι Έλληνες δεν θα ονόμαζαν ποτέ τις πόλεις του «κράτη». ανεξαρτήτως ποια είναι η πηγή νομιμοποίησης τους. Αυτή η αρχή βρίσκει φυσικά την πιο καθαρή της έκφραση στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου. Ένας ανάλογος αλλά λίγο πιο λεπτομερής ορισμός. Δηλαδή συναντάμε εδώ την βασική αρχή που διέπει κάθε σχέση πολιτικής εξουσίας. Κατά πόσο αυτή η διάκριση ευσταθεί είναι φυσικά ένα δόκιμο ερώτημα. δηλαδή στο τόπο που αναπτύχθηκε η αφηρημένη πολιτική σκέψη. είναι νόμιμη. αλλά σε κάθε περίπτωση το επίδικο για την ώρα είναι ο προσδιορισμός της βίας και της καταπίεσης ως καθοριστικά γνωρίσματα του κράτους ως πολιτική μορφή. δηλαδή η δυνατότητα καταπίεσης και επιβολής. είναι το ουσιώδες γνώρισμα ενός κράτους. όπως η πρόνοια. το προκείμενο δεν αλλάζει. Αυτό που πρέπει λοιπόν να καταστεί ξεκάθαρο είναι ότι ο Βέμπερ και ο Τίλλυ δεν ισχυρίζονται ότι το κράτος το μόνο που κάνει είναι να καταπιέζει. Η ουσία του ισχυρισμού είναι ότι η δυνατότητα άσκησης βίας. η αρχική σημασία της λέξης κράτος είναι ακριβώς η επιβολή. Το κράτος όμως δεν ασκεί βία έτσι απλά. σχετίζονται και επαφίενται τελικά σε αυτήν την δυνατότητα επιβολής/καταπίεσης. κάθε κράτος ενέχει εντός του την αναγνώριση ότι σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης είναι δυνατόν να ανασταλεί η έννομη/συνταγματική τάξη ακριβώς όμως ώστε εν τέλει να σωθεί. Όπως έχει δείξει ο Giorgio Agamben. Ο Κλάστρ προτείνει ως χαρακτηριστικό του κράτους την ύπαρξη καταναγκαστική εξουσίας. Εδώ. το οποίο θεμελιώνεται στην αξίωση ότι η άσκηση εξουσίας. Το πεδίο της πολιτικής ύπαρξης ήταν ακριβώς το πεδίο της ελευθερίας και της πειθούς και όχι της βίας και της επιβολής.κρατικές. Παρόλα αυτά. Κάθε κράτος στηρίζεται στην αρχή ότι η ύπαρξη του. Κάθε κράτος από τις αρχαϊκές αυτοκρατορίες της Αιγύπτου κα της Βαβυλώνας έως και τα σύγχρονα κράτη καθορίζονται από το ότι αξιώνουν ότι η βία που μπορούν να ασκήσουν δεν είναι αυθαίρετη αλλά νόμιμη. Αυτό όπως δεν είναι καθόλου αυταπόδεικτο. άρα δεν πρέπει να τίθεται στην αρχή των εννοιολογήσεων μας αλλά να αποδειχθεί. μια απορία που διαπερνά την θεμελιακή του διακήρυξη ότι αποτελεί μια μορφή νόμιμου καταναγκασμού. Ο κοινός τόπος και στους δυο ορισμούς είναι ότι σηματοδοτούν την βία ή την καταπίεση ως το καθοριστικό γνώρισμα του κράτους. αλλά πάντα μια βία που την ορίζει ως νόμιμη. συνεπώς και η δυνατότητα του να επιβάλει. πηγάζει από ορθολογικούς κανόνες απόδοσης. Εδώ είναι και το θεμέλιο της ιδέας του Αλτούσσερ ότι το κράτος είναι μια μηχανή παραγωγής νόμιμης εξουσίας. δηλαδή ορίζει την τάξη που δημιουργεί ως έννομη. Eδώ ακριβώς συναντάμε και μια ουσιώδη αντίφαση του κράτους. σε σχέση με άλλες οργανωτικές δομές μέσα σε γεωγραφικές περιοχές σημαντικού μεγέθους». συμφωνεί με έναν από τους πιο κλασσικούς ορισμούς του κράτους. έτσι ώστε ακόμα και οι όποιες θετικές του λειτουργίες. Το κατά πόσο μια 6 . Υπό αυτό το πρίσμα είναι ενδιαφέρον το ότι στα αρχαιοελληνικά. και εν τέλει επιβολής.

αφηγήσεις. κάτι που και οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις δείχνουν. αλλά στην πραγματικότητα κανένα κράτος δεν είναι ένα ενιαίο πολιτικό σώμα αλλά συγκροτείται από διάφορους θεσμούς. Το κράτος όμως. Αυτό όμως που δεν μπορεί να παρατήσει είναι η δυνατότητα βίας και καταναγκασμού. Το Σύγχρονο Κράτος Όπως είπαμε. Συνοπτικά λοιπόν. συγκροτείται και στο επίπεδο του λόγου. κάθε κράτος αποτελεί μια οργανωτική δομή που αποτελείται από διάφορους θεσμούς: στρατό. συνεπώς το κράτος αποτελεί το όλον. αλλά η ουσία είναι πως κάθε κράτος ισχυρίζεται ότι αναπαριστά και περικλείει όλα τα μέλη που ζουν στην επικράτεια του.τέτοια κατάσταση εξαίρεσης πρέπει να υφίσταται είναι δευτερεύον. Δηλαδή κάθε κράτος διέπεται από μια συμβολική τάξη μέσα στην οποία οι διάφορες κοινωνικές ομάδες έχουν μια ορισμένη ταυτότητα που υποδηλώνει και ένα ορισμένο ρόλο. οι οποίες και αυτές. το κράτος μπορεί να αναστείλει ή να μεταβιβάσει πολλές από τις λειτουργίες του. Συνεπώς αυτά τα δυο χαρακτηριστικά. γραφειοκρατία. διαφοροποιούνται από άλλες κοινωνικές πρακτικές. και ότι τελικός τρόπος διατήρησης του νόμου είναι ακριβώς η βία που τον αναστέλλει. νόμιμοιπαράνομοι κλπ. που είναι τόσο υλικά όσο και συμβολικά. οριζόμενες ως κρατικές. δεν επιτελεί απλά οργανωτικές και διαχειριστικές λειτουργίες. ή ότι καθοριστικό του γνώρισμα είναι η άσκηση νόμιμης καταπίεσης επουδενί δεν σημαίνει ότι ο κρατικός μηχανισμός εξαντλείται στην άσκηση βίας. χωρίς κανένα υπόλειμμα. Κατά αυτόν τον τρόπο τo κράτος ως πολιτική μορφή αξιώνει ότι εκπροσωπεί το όλον. Αυτή η λειτουργία του κράτους. Φυσικά είναι στο σύγχρονο κράτος που η έκταση και η ένταση επιρροής του κράτους αυξάνεται και η πολυπλοκότητα της κρατικής μορφής συντελείται πιο καθαρά. το κράτος αναπαριστά με το να κατανέμει έναν συμβολικό και υλικό ρόλο. συνεπάγεται και μια άλλη ουσιώδη διάσταση. το κράτος δεν είναι απλά το άθροισμα αυτών των θεσμών αλλά τους ενοποιεί δίνοντας τους έτσι μια ορισμένη μορφή. αναπαραστάσεις) που το συγκροτούν. δηλαδή ότι εντός του προσμετρείται όλη η κοινωνία. η απρόσωπη αρχή και η διαφοροποίηση. κάθε κράτος. ακόμα και αν αυτή η αναπαράσταση σηματοδοτεί έναν αποκλεισμό από την πολιτική σφαίρα. κυβέρνηση κλπ. Για να κατανοήσουμε δηλαδή ένα κράτος πρέπει να εξετάσουμε και τους λόγους (σύμβολα. το σύγχρονο κράτος ξεχωρίζει καταρχάς λόγω της έκτασης του και της έντασης του. Στην σύγχρονη εποχή το κράτος είναι η κορυφαία πολιτική μορφή που 7 . Αντίθετα. Φυσικά πρέπει να φτάσουμε στο σύγχρονο κράτος ώστε η εκπροσώπηση να τίθεται καθαρά με όρους ισότητας του κάθε ατόμου. Ελεύθεροι-δούλοι. Επιπλέον. όπως συμβαίνει με τους «λαθρομετανάστες». Όλοι έχουν τον ρόλο τους. Το ουσιώδες είναι πως αυτή η εξαίρεση δείχνει καθαρά ότι τελικά στην βάση κάθε κράτους/ έννομης τάξης υπάρχει η βία. έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο υπόλοιπο. Υπάρχει συγχρόνως και μια εξίσου θεμελιακή λειτουργία: το κράτος αναπαριστά τα κοινωνικά υποκείμενα. είναι που αποτελούν διακριτά γνωρίσματα ενός κράτους. ακόμα και αν αυτοί οι επιμέρους θεσμοί έχουν κάποια αυτονομία. Με άλλα λόγια. Συνοπτικά λοιπόν το κράτος είναι μια απρόσωπη αρχή η οποία διαφοροποιείται από την κοινωνική πραγματικότητα και συγκεντρώνει/ενοποιεί διάφορες λειτουργίες. Το γεγονός φυσικά ότι το κράτος τελικά θεμελιώνεται στην βία. Ότι το κράτος αν και έχει υλικότητα.

στον έλεγχο της ζωής. η ιστορική παραγωγή και οι ιδιαιτερότητες της είναι αναγκαστικά μια από τις παραμέτρους που μια συγκριτική μελέτη πρέπει να λάβει υπόψη.επηρεάζει και διεισδύει σε όλες τις εκφάνσεις τις ζωής. Η ενοποίηση διαφόρων πολιτικών οντοτήτων Η απόσχιση από μεγαλύτερες πολιτικές οντότητες. στην εργασία. Η περίοδος του σύγχρονου κράτους. Αυτή η αξίωση ουδετερότητας είναι από τα πλέον σημαντικά γνωρίσματα του σύγχρονου κράτους. αφού τελικά έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην μορφή που το σύγχρονο κράτος έχει πάρει. 8 . δηλαδή τόσο την δυνατότητα να παράγει πολιτικά αποτελέσματα (‘εξουσία για’) όσο και δυνατότητα να διατάσει (‘εξουσία πάνω’). • Κυριαρχία: το κράτος μπορεί να επιβάλει κανόνες οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και χωρίς να αποδίδονται σε κάποια άλλη αρχή. Αυτή είναι μια σύνοψη των κλασικών ιδεολογικών αντιλήψεων για το κράτος. Άλλα βασικά γνωρίσματα του σύγχρονου κράτους είναι: • Επικράτεια: ότι έχει κάποια γεωγραφικά σύνορα τα οποία αποτελούν πολιτικές γραμμές διαχωρισμού. στον πολιτισμό. όπως οι αυτοκρατορίες. Παρόλο που αυτές οι ιδεολογικές προσεγγίσεις δεν εξαντλούν τις διάφορες θεωρίες για το κράτος. Αλλά επίσης μέσω αυτής της διάκρισης το κράτος ορίζεται ως μια απολύτως διακριτή συνταγματική τάξη. Ιστορικά η δημιουργία του σύγχρονου κράτους είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που δεν είναι καθόλου ενιαία. μάλιστα για κάποιους οι ιδεολογίες δεν αποτελούν καν θεωρητικές αποτιμήσεις. • Δημόσια υπηρεσία: το σύγχρονο κράτος επιτελεί λειτουργίες οι οποίες ορίζονται ως δημόσιες δηλαδή διακρινόμενες από τον ιδιωτικό τομέα. στην προστασία. είναι επίσης η περίοδος της ανάδυσης των πολιτικών ιδεολογιών που εξετάσαμε στα προηγούμενα μαθήματα. στην οργάνωση. Είναι δεδομένο πως η κάθε διαδικασία έχει τις ιδιαιτερότητες της και είναι καθοριστική για την μετέπειτα ιστορία του εκάστοτε κράτους και την σχέση του με την κοινωνία. είναι γεγονός πως καθόρισαν το πλαίσιο που το κράτος έγινε αντικείμενο στοχασμού. • • • Η μεταμόρφωση ανεξάρτητων πολιτικών βασιλείων σε κράτη. Τουτέστιν. Στην παιδεία. Η δεύτερη ορίζεται ως το πεδίο ύπαρξης όπου οι άνθρωποι ως άτομα συνάπτουν διάφορες σχέσεις. Συνεπώς το κράτος έχει και πολιτική εξουσία. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές διαδικασίες. Παρόλη όμως την ποιοτική και ποσοτική διαφορά με τα προγενέστερα κράτη αυτό που διαχωρίζει το σύγχρονο κράτος πάνω από όλα είναι η διάκριση μεταξύ δημόσιας/ιδιωτικής-σφαίρας. η ελευθερία ορίζεται ως καθοριστικό γνώρισμα της ιδιωτικής σφαίρας. Δηλαδή. η οποία είναι ουδέτερη σε σχέση με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Αντίθετα η δημόσια σφαίρα ορίζεται ως το πεδίο των υποχρεώσεων και του καταναγκασμού. στην αστυνόμευση. αλλά συγχρόνως και από τα πλέον αμφιλεγόμενα.

Φασιστική: Το κράτος ως ανώτατη αρχή και έκφραση του Λαού και του Έθνους.Φιλελεύθερη: Το κράτος είναι μια τεχνητή κατασκευή που προστατεύει τα στέκει πάνω από και διαμεσολαβεί τα ανταγωνιστικά συμφέρονται των ατόμων. Αλλά αποτελεί ένα καταπιεστικό μηχανισμό καθαυτό. Αύξηση και μείωση του κράτους. Αυτό μπορεί να ισχύει και σήμερα υπό την θεμελιακή έννοια ότι το κράτος αποτελεί την 9 . δηλαδή διαχωρισμένης πολιτικής κυριαρχίας και καταναγκασμού Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις για το κράτος μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Ιδεαλιστική: το κράτος ως πραγμάτωση ηθικών αρχών και ιδεών. Λειτουργική: το κράτος ως ένα σύνολο διαδικασιών που υφίστανται για την αναπαραγωγή και σταθερότητα της κοινωνίας. Παρόλο που εντός του φιλελευθερισμού υπάρχει διαφωνία για το πόσο ακριβώς κράτος πρέπει να υπάρχει. πρέπει να αναιρεθεί και κάθε μορφή κράτους. Ανεξαρτήτως διαφορών αυτή η σύνδεση του κράτους με την ταξική πάλη. Υπό αυτήν την έννοια έχουμε μια επιστροφή στην πρωταρχική μορφή του σύγχρονου κράτους. μάλλον βλέπουμε την μετατροπή του. Αλτουσσέρ – το κράτος ως μηχανή. ο κοινός τόπος είναι ότι το κράτος συλλαμβάνεται ως ένας μεσολαβητής που εκφράζει την αδυναμία των ανθρώπων να συνυπάρξουν χωρίς μια ανώτερη αρχή. συνεπώς στρατηγικό πεδίο διεξαγωγής της ταξικής πάλης. οι οποίοι είναι και η βασική μονάδα ανάλυσης του φιλελευθερισμού. συνεπώς δεν μπορει να χρησιμοποιηθεί ως όργανο χειραφέτησης σε μια μεταβατική περίοδο. Το κράτος σήμερα: Παρόλο που έχει λεχθεί πως το κράτος θα ξεπερνιόταν. Καταρχάς το κράτος αποδίδει όλο και περισσότερες λειτουργίες του στο Κεφάλαιο. Οργανωτική: κράτος ως ένας οργανωτικός μηχανισμός που καθορίζεται από κάποιους βασικούς θεσμούς που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα οργάνωσης της κοινωνικής ύπαρξης. Αναρχική: Ο αναρχισμός συμφωνεί με τον Μαρξισμό ότι το κράτος είναι η τυπική έκφραση της καταπίεσης. Ο Αλτούσσερ έλεγε πως το κράτος πρέπει να είναι πάντα διαχωρισμένο. Πουλαντζάς – το κράτος ως υλική συμπύκνωση ταξικών σχέσεων. έως και παραπλανητική. Το κράτος λοιπόν ως συστατικό στοιχείο για μια αρμονική κοινωνία. και παραγωγή της ταξικής βίας σε νόμιμη εξουσία. αποκτώντας ως βασικό ρόλο την καταστολή. δηλαδή την κοινωνική εκμετάλλευση. Αλλά αυτό είναι ατελές ως ανάλυση. Διότι το κράτος δεν εκχωρεί απλά λειτουργίες στο κεφάλαιο αλλά αρχίζει και ενσωματώνεται από το Κεφάλαιο. Μαρξιστική: Το κράτος ως έκφραση κοινωνικών σχέσεων και συγκεκριμένα έκφραση της ύπαρξης τάξεων. άρα και η πεποίθηση ότι το κράτος Κάποιες σημαντικές μαρξιστικές αναλύσεις που αξίζει να προσεχθούν: Γκράμσι – κράτος και ηγεμονία. Διαχωρισμός. Συγχρόνως με τον καπιταλισμό.

P. σσ. 4 Michel Foucault. Η Κοινωνία ενάντια στο Κράτος.theseis.1 L.διαχωρισμένη σφαίρα του πολιτικού. Roskin et al. Σκουλάς. Γιατί το Κράτος είναι μια Μηχανή. Clastres. Όμως πλέον το Κεφάλαιο αποκτά τον απευθείας έλεγχο και η πολιτική υπάγεται πλήρως στους ρυθμούς και τα κελεύσματα των αγορών. κεφ.com/index.41-53 & κεφ. εκδόσεις Αλεξάνδρεια. κεφ. Θέσεις. κεφ. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. Κατά πόσο αυτό όντως αποτελεί ένα νέο παράδειγμα ή ένα παροδικό φαινόμενο μένει να φανεί. Γνώση και Ηθική. Εκδόσεις Ύψιλον/βιβλία. Althusser. 5 Γ. Heywood. http://www. Εισαγωγή στην Πολιτική.php? option=com_content&task=view&id=1127&Itemid=29 10 . Εξουσία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες.3 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful