ANALIZA

Introducere – Sunt multe feluri de a determina indivizii, grupurile sau organizaţiile în a-şi aprecia situaţia din perspectiva performanţelor
actuale şi viitoare (aşteptate / dorite) astfel încât proiectele de viitor să fie realiste. Analiza SWOT este o astfel de metodă.

STRENGTHS - PUNCTE FORTE

OPPORTUNITIES - OPORTUNITĂŢI

1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ..........................................................................................................
7. ..........................................................................................................
8. ..........................................................................................................
9. ..........................................................................................................
10. ........................................................................................................

1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ..........................................................................................................
7. ..........................................................................................................
8. ..........................................................................................................
9. ..........................................................................................................
10. ........................................................................................................

WEAKNESSES - SLĂBICIUNI

THREATS - AMENINŢĂRI

1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ..........................................................................................................
7. ..........................................................................................................
8. ..........................................................................................................
9. ..........................................................................................................
10. ........................................................................................................

1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ..........................................................................................................
7. ..........................................................................................................
8. ..........................................................................................................
9. ..........................................................................................................
10. ........................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful