You are on page 1of 7

Seminar 5 MANAGEMENTUL CONFLICTULUI HARTA CONFLICTULUI Metoda cea mai simplă şi eficientă ni se pare a fi cea care utilizează harta

conflictului (Cornelius şi Faire, 1996, capitolele 7, 8, 9, 12 ; Cornelius, Faire şi Hali, 1993). Harta este, de fapt, o listare a nevoilor părţilor, dar a fost denumită astfel datorită ideii iniţiale, a autoarelor de a reprezenta grafic atât problema, cit şi nevoile şi temerile fiecărei părţi implicate în conflict, într-un ansamblu ce ar putea sugera o hartă. Celălalt trebuie transformat din adversar în partener, procedând astfel: a) arătându-i tot timpul că urmăriţi soluţii care să satisfacă ambele părţi: b) ascultând şi preluând cât mai mult posibil din ideea lui sau cel puţin lăsând impresia că e ideea lui, deşi este a dvs. (în felul acesta, adeziunea lui la soluţie va fi maximă). Etapa 1. Pentru început, are loc formularea problemei conflictului, în termeni simpli, precişi, obiectivi. Etapa 2. Identificarea părţilor implicate atât în mod direct, cât şi indirect (de exemplu, în conflictul dintre mamă şi fiică vom include şi tata, cealaltă fiică şi fiul). Etapa 3. Identificarea nevoilor (dorințe, valori, interese, lucruri la care ții) și temerilor (preocupări, anxietăți, griji). Nu este nevoie să ne dispersăm prea mult, un număr finit de 4-7 nevoi și tot atâtea temeri sunt suficiente. In această etapă reținem următoarele observații: - unele nevoi sunt comune ambelor sau mai multor părți; - uneori oferim idei de soluționare, în loc să formulăm nevoile; - unii fac digresiuni interminabile. În aceste cazuri identifici și notezi o nevoie pe care o desprinzi din spusele lui, apoi îi propui să reveniți la punctul inițial al procesului de identificare a nevoilor si temerilor. Etapa 4. Are loc citirea hărții. Se identifică nevoile și temerile comune, perspectivele și semnificațiile neconștientizate înainte de a se întocmi harta. Etapa 5. Generarea de idei pentru găsirea soluției conflictului. Se folosesc metode de stimulare a producției de idei (metoda brainstorming este cea mai accesibilă) care să răspundă cât mai multor nevoi. Etapa 6. Dezvoltarea soluției. Se selectează o idee pen tru a o transforma în solu ție cu ajutorul unei liste de verificare de genul: - conține premisa pentru o abordare victorie-victorie? - iese în întâmpinarea cât mai multor soluții ale tuturor părților? - este cinstită, corectă? - rezolvă ea problema? În vederea implementării ideii selectate, se stabilesc: sarcinile de îndeplinit, etapele, persoanele responsabile pentru fiecare etapă, calendarul de implementare, modalitățile de verificare și evaluare. În final se încheie în țelegerea sau acordul, prin strângerea mâinilor sau în scris

1

o tânără a reuşit la examenul de concurs pentru un post de profesor la o şcoală. cu ziua în care era fixat examenul de admitere la facultate. primul consiliu profesoral la care trebuia să participe şi să fie prezentată colegilor coincidea. convingeri ideologice sau culturale)? Care sunt tinerei? obiectivele și Ce nevoi ale directoarei sunt implicate?' Ce valori majore simte directoarea că sunt implicate aici (de exemplu: credinţe puternice asupra cărora sunt gata să acţionez: cooperare drepturi umane. Rugămintea tinerei de a i se permite să absenteze de la acel consiliu a fost întâmpinată cu un refuz categoric. Tânăra a învăţat vara pentru a susţine examenul de admitere la studii postuniversitare fiind pregătită în acest sens. convingeri ideologice sau culturale)? priorităţile Care sunt obiectivele și priorităţile directoarei? Ce temeri ale directoarei trebuie luate în considerare? Ce limitări îi impune directoarei situaţia de faţă? Cum o vede directoarea pe tânăra? Cum să facă directoarea ca să extindă concepţia limitată a tinerei despre funcţia îndeplinită de ea în școală? Ce temeri ale tinerei trebuie luate în considerare? Ce limitări îi impune tinerei situaţia de față? Cum o vede tânăra pe directoare? Se pot nota aici câteva lucruri despre motivațiile şi problemele care o ajută pe tânără să o înțeleagă mai bine pe directoare? 2 . drepturi umane. Definirea problemei Cum defineşte tânăra problema? Cum defineşte directoarea problema? Ce nevoi ale tinerei sunt implicate? Ce valori majore simte tânăra că sunt implicate aici (de exemplu: credinţe puternice în temeiul cărora sunt gata să acţionez: cooperare.Studiu de caz După ce şi-a susţinut examenul de diplomă . în toamnă. Din nefericire.

acest fapt va folosi ori va dăuna? Doreşte directoarea cu adevărat să emită idei şi să discute soluţii diverse cu tânăra? Dacă tânăra îşi revizuieşte atitudinea.Are ceva directoarei? tânăra împotriva Are ceva directoarea împotriva tinerei? Dacă se va discuta despre cele de mai sus. acest fapt îi va fi de folos? Doreşte tânăra cu adevărat să emită idei şi să discute soluţii diverse cu directoarea ? Identificarea nevoilor Tânăra profesoară Nevoi Temeri Directoarea Citirea hărții Teren comun Viziunea comună Noi perspective și semnificații Nevoi ascunse. preocupări și răzbunări Temeri speciale Direcții 3 .

Nu are dreptul de a lipsi de la şedinţă. cooperare .Dea nu lăsa impresia că face favoruri anumitor persoane.Tânăra se teme să piardă locul de muncă în urma unor avertismente.De a nu lăsa tinerii nou-veniţi să lipsească. Ed.Temeri legate de existenţa unor comportamente de indisciplină la locul de muncă .Corectitudinea . convingeri ideologice sau culturale)? .De a valorifica timpul acordat învăţării vara . sancţiuni . prietenie . convingeri ideologice sau culturale)? . 238-244 Rezolvare Studiu de caz Definirea problemei Cum defineşte tânăra problema? Cum defineşte directoarea problema? Problema este că tânăra trebuie să dea acel Directoarea nu poate să-i permită. ceea Ce nevoi ale directoarei sunt implicate?' .Teama de a strica relaţia cu şefa sa Ce limitări îi impune tinerei situaţia de față? . de la întâlnirile anunţate .De a supraveghea corectitudinea îndeplinirii obligaţiilor de către toate cadrele didactice din subordinea sa .Idei privind soluţionarea conflictului ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Material adaptat din:Ana Stoica-Constantin.Corectitudinea Care sunt obiectivele și priorităţile tinerei? .Studiile .De a face favoruri persoanelor.Teama de a tensiona relaţiile cu colegii săi la locul de muncă . pp.Să nu lipsească personalul la şedinţele programate . Polirom. drepturi umane.De a rămâne la locul de muncă fără probleme De a accede la o instituţie postuniversitară .De a le face o bucurie părinţilor Ce valori majore simte tânăra că sunt implicate aici (de exemplu: credinţe puternice în temeiul cărora sunt gata să acţionez: cooperare. Iași. (2004).Relaţiile de prietenie. pentru a nu se crede că este coruptă Ce valori majore simte directoarea că sunt implicate aici (de exemplu: credinţe puternice asupra cărora sunt gata să acţionez : cooperare drepturi umane.De a păstra relaţii de prietenie şi respect reciproc cu angajaţii instituţiei în care activează Ce temeri ale directoarei trebuie luate în considerare? .Punctualitatea Care sunt obiectivele și priorităţile directoarei? .Teama de a pierde şansa intrării la studiile mai sus citate cel puţin în anul universitar curent şi pierderea şansei de cazare în căminul studenţesc .Teama de a nu apărea conflicte atât în relaţiile ei cu subalternii.Teama de a nu-şi pierde autoritatea în faţa subalternilor săi . iar lipsească tocmai de la prima întâlnire cu corpul directoarea nu-i acceptă lipsa profesoral Ce nevoi ale tinerei sunt implicate? .De a obţine loc de cazare în căminul studenţesc . cât şi în relaţiile dintre subalterni . pentru a nu fi învinuită de către alţi membri ai colectivului în 4 .De a păstra relaţii de prietenie cu toţi membrii grupului de la locul de muncă Ce temeri ale tinerei trebuie luate în considerare? . tinerei să examen de admitere la studii postuniversitare. Conflictul interpesonal.Posibilele interpretări venite din partea colegilor cu privire la relaţiile subiective faţă de subordonații săi Ce limitări îi impune directoarei situaţia de faţă? .De a accede la studiile postuniversitare pentru creşterea experienţei profesionale .Relaţiile de cooperare.Onestitatea (lipsa corupţiei) .

precum şi relaţiile dintre toţi membrii grupului de la serviciu .Nu Dacă se va discuta despre cele de mai sus.Nu ne-am interesat cât durează şedinţa. regulamentului din instituție Doreşte directoarea cu adevărat să emită idei şi să discute soluţii diverse cu tânăra? .ce implică imposibilitatea participării la examen Cum o vede tânăra pe directoare? .Teama de strica relațiile cu şefa sa Directoarea Să nu lipsească personalul la şedinţele Teama de a nu pierde autoritatea în faţa programate subalternilor săi.A le face o bucurie părinţilor Temeri . să fie prezentă la ambele acțiuni . acest fapt îi va fi de folos? .Explicarea faptului că nu are nimic personal cu tânăra.Lipsită de înțelegere . studenţesc .A obţine loc de cazare în căminul. cât şi în relaţiile dintre subalterni De a nu lăsa impresia că face favoruri Temeri legate de existenţa unor comportamente de anumitor persoane.Neînţelegătoare Se pot nota aici câteva lucruri despre motivațiile şi problemele care o ajută pe tânără să o înțeleagă mai bine pe directoare? care activează Cum o vede directoarea pe tânăra? .Lipsită de responsabilitate . cu întârzieri. o şefă care este între tânără şi directoare.Probabil am omis o ter ță persoană. sancţiuni .Teama de a tensiona relaţiile cu colegii săi la locul de muncă .Nu. De a nu lăsa tinerii nou-veniți să lipsească Teama de a nu apărea conflicte. nici o soluţie alterativă de la regula clar stabilită. deoarece se va insista pe respectarea principiilor. la asemenea întâlniri nu se poate lipsi sub nici o formă Are ceva tânăra împotriva directoarei? . căci de durata acesteia depinde dacă tânăra poate reuși.Teama de a pierde şansa intrării la studiile mai sus citate cel puţin în anul universitar curent plus pierderea şansei de cazare în căminul studenţesc .Da.Nonconformistă . pentru a nu se crede că indisciplină la locul de muncă este coruptă Posibile interpretări venite din partea colegilor cu privire la relaţiile față de subordonații săi Citirea hărții Teren comun Viziunea comună Noi perspective și semnificații Nevoi ascunse. care ar putea facilita găsirea unei soluții viabile .A valorifica timpul acordat învăţării vara .Una dintre consecințe ar putea fi o dorin ță latentă a tinerei de a se răzbuna 5 . atât în relaţiile ei de la întâlnirile anunţate cu subalternii. deoarece nu vrea să găsească nici un ocoliş.Şi tânăra şi directoarea ştiu şi recunosc că respectarea regulamentului existent în instituția în care activează este un lucru foarte important .Tânăra se teme să piardă locul de muncă în urma unor avertismente.O discuţie ar putea genera găsirea de soluţii alternative Identificarea nevoilor Tânăra profesoară Nevoi . înaintea examenului. .Subiectivă .Obraznică Cum să facă directoarea ca să extindă concepţia limitată a tinerei despre funcţia îndeplinită de ea în școală? .Există posibilitatea să se dezvolte o ceartă între directoare şi nou-angajată. dar ţine mult la respectarea regulamentului Are ceva directoarea împotriva tinerei? .Tânăra va înţelege corect de ce directoarea nu a acceptat să-i dea liber în acea zi Doreşte tânăra cu adevărat să emită idei şi să discute soluţii diverse cu directoarea ? .A accede la studiile postuniversitare pentru creşterea experienţei profesionale .Nu Dacă tânăra îşi revizuieşte atitudinea. imediat ce a aflat perioada desfăşurării examenului . acest fapt va folosi ori va dăuna? .Teama comună o reprezintă relaţiile dintre şef şi subaltern.

Polirom. Să ceară permisiunea de la toţi colegii de la serviciu să lipsească de la şedinţă. 8. explicând cauza. primul consiliu profesoral la care trebuia să participe şi să fie prezentată colegilor coincidea. 6 . 3. 6. am obţinut mai multe idei: 1. 9.Din partea directoarei poate exista pe parcurs un efect al haloului î n ceea ce priveşte atitudinea faţă de nou-venită. Să se gândească cum ar putea găsi un spaţiu de locuit şi să amâne concurarea la universitate pentru anul viitor. Directoarea poate să considere că aceasta are mult curaj în a se opune autorităţilor şi să trateze subiectiv orice problemă care îi va fi transmisă de către tânără Este vorba despre situaţii mai speciale. între tânără şi directoare Soluţionarea conflictului Pentru rezolvarea problemei ne-am propus realizarea unui brainstorming individual. Rugămintea tinerei de a i se permite să absenteze de la acel consiliu a fost întâmpinată cu un refuz categoric. 7. Să mizeze pe faptul că şedinţa durează mai mult. Tânăra a învăţat vara pentru a susţine examenul de admitere la studii postuniversitare şi era pregătită să susţină examenul de admitere. 9. care se întâmplă extrem de rar şi care ar fi trebuit soluţionate într-un fel.2. Să-i roage pe cei de la universitate să-i ofere posibilitatea să dea examenul mai târziu. o tânără a reuşit la examenul de concurs pentru un post de profesor la o şcoală. ceea ce poate fi exprimat prin evitarea comunicării și prin inhibarea contactului cu aceasta . Astfel. În urma depistării ideilor. 7. pp. (2004). Indezirabile: 5. 8. Astfel. felul de a comunica o dorinţă sau un refuz Atitudinea. II. am acordat o notă fiecărei sugestii şi le-am ierarhizat după cum urinează: I. 4. obţinem datele de mai jos: În urma proiectării opţiunilor. nefericire. în toamnă. Să renunţe la examenul de admitere pentru a-şi păstra relaţii bune cu autoritatea şi a evita penalizări de la serviciu. 4. Să meargă la examen şi să declare la şcoală că este bolnavă şi nu poate veni în acea zi. propunem ca acestea să fie luate în calcul de către una sau două persoane care să-i acorde un calificativ. Material preluat din: Ana Stoica-Constantin. 5. Iași. astfel încât să se ducă la examen şi apoi să meargă şi la şedinţă. III. Relativ eficiente şi de perspectivă mai îndelungată: 3. pentru a nu crea tensiuni Aceleaşi. Să meargă la examen şi să rişte să fie dată arară de la serviciu. Ed. caz în care va opta pentru un alt loc de muncă. Din. cu ziua în care era fixat examenul de admitere la facultate. 238-244 După ce şi-a susţinut examenul de diplomă. Să fixeze o întâlnire specială cu directoarea cu sau fără o altă persoană importantă din conducerea şcolii şi să-i explice toate nevoile şi temerile sale. părerile colegilor de serviciu Atitudinea directorului adjunct sau a altor şefi.preocupări și răzbunări Temeri speciale Direcții prin răcirea relației cu directoarea. Foarte eficiente şi imediat aplicabile: 1. 6. Conflictul interpesonal. Să depună actele la o altă specialitate la care examenul este în altă zi. 2.

7 .