You are on page 1of 2

VERBE DEZIRABILE A ADUNA A AJUNGE A ALCĂTUI A ALERGA A AGLUTINA A ANALIZA A APLICA A APRECIA ARGUMENTA A ASOCIA A ATAŞA A CÂNTA CARACTERIZA

A CITI A CLASIFICA A COMBINA A COMPARA A COMPLETA A COMPUNE A CONSTRUI A CONTURA A COPIA A CORELA A DEFINI DEMONSTRA A DENUMI A DEPĂŞI DESCOMPUNE A DESEMNA A DESENA A DESPRINDE A DETERMINA A DEZLIPI A DEZVĂLUI A DISOCIA A DISTINGE A DIVIZA A EFECTUA A ENUMERA A EVALUA A EXECUTA EXEMPLIFICA A EXTRAGE A EXTRAPOLA A FORMA A FORMULA A FUGI A GRUPA IDENTIFICA INTERPRETA A ÎMPĂRŢI A ÎNLOCUI A ÎNMULŢI A ÎNSUMA A ÎNTOCMI A LIPI A MANEVRA A MODELA A MODIFICA A NUMARA A NUMI A ORDONA A PERCUTA A PLIA A POVESTI A PREZENTA A PRESA A PROBA A REALIZA A REDACTA REORGANIZA A REUNI A REVENI A REZOLVA A REZUMA A SĂRI A SCĂDEA A SCHIMBA A SCHIŢA A SE ORIENTA A SELECTA A SEPARA STRUCTURA A SUBSTITUI A TRAFORA A TRASA A TRIA A UTILIZA

VERBE INDEZIRABILE A ADÂNCI A APROFUNDA A ASIMILA A-ŞI DEZVOLTA A-ŞI ÎMBOGĂŢI A-ŞI ÎNSUŞI A CLARIFICA A CONSTATA A CONŞTIENTIZA A CUNOAŞTE A DESLUŞI A INTUI A ÎNŢELEGE A ÎNVĂŢA A-ŞI DA SILINŢA A OBSERVA A PERCEPE A PRICEPE A SE CONCENTRA A SE CONVINGE A SE DEPRINDE A SE EDIFICA A SE EMOŢIONA A SE FAMILIARIZA A SE ÎMPĂRTĂŞI A SE LĂMURI A SE OBIŞNUI A SIMŢI A-ŞI LĂRGI A ŞTI

Pentru a fi corecte, obiectivele trebuie să îndeplinească unele condiţii pedagogice: 1. De conţinut:

Orice obiectiv operaţional trebuie să specifice atât conţinutul. condiţiile de realizare a sarcinii şi de evaluare a ei • Se indică şi criteriile pe baza cărora se admite că elevul a atins performanţa aşteptată • Proiectarea obiectivelor în raport cu mai multe niveluri de performanţă ( minimale. De formă: • Obiectivul trebuie să vizeze activitatea elevilor. cât şi modul de abordare sau sarcina de învăţare a elevului (accentul se pune pe alegerea adecvată a modului de abordare) • Precizarea sarcinii de învăţare trebuie să fie cât mai variată. cu puţine cuvinte • Obiectivele operaţionale trebuie grupate logic în jurul unităţii tematice a unei lecţii • În enunţul obiectivului se va descrie situaţia în care are loc acţiunea. maximale) • Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la verbe de acţiune • . medii. adică să se bazeze pe experienţele anterioare de învăţare şi să conducă la rezolvare de noi probleme 2. şi nu pe aceea a profesorului • Schimbările aşteptate trebuie să fie indicate în termeni cât mai concreţi. evitându-se tendinţa de solicitare excesivă a memoriei elevilor • Alegerea acelor resurse şi procedee de instruire care conduc la realizarea sarcinii de învăţare de către elevi • Sarcinile de învăţare trebuie să fie accesibile elevilor. pentru a putea fi înţelese de elevi ca sarcini de învăţare şi pentru a fi observabile după ce s-a terminat situaţia de predare – învăţare • Fiecare obiectiv conţine o singură sarcină de învăţare • Formularea obiectivelor trebuie să se facă în mod economicos.