You are on page 1of 8

IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari 2013

EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 1

TAJUK

:

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Berdasarkan capaian internet, cari maklumat mengenai perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia.

Dapatkan maklumat perkhidmatan dijalankan dan masalah yang sering dikendalikan.IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 2 TAJUK : PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Buat satu lawatan tidak rasmi ke bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah di mana anda di tempatkan bagi menjalani latihan praktikum. .

Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut.IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 3 TAJUK : PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING Lawat laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. .

IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 4 TAJUK : TEORI-TEORI KAUNSELING Temubual seorang kaunselor di mana anda di tempatkan bagi menjalani latihan praktikum dan dapatkan pandangan beliau mengenai satu teori kaunseling yang beliau aplikasikan. .

IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 5 TAJUK : KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pilih satu rakaman satu sesi kaunseling individu dan dengar dengan teliti untuk mengenalpasti kemahiran-kemahiran asas yang digunakan kaunselor berkenaan. .

.IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 6 TAJUK : INTERVENSI KAUNSELING KANAK-KANAK Cari maklumat yang relevan dengan tajuk terutama terapi dalam menangani masalah kanak-kanak.

.IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 7 TAJUK : KAUNSELING KELOMPOK Dapatkan satu rakaman ( latihan ) sesi kaunseling kelompok dan perhatikan proses kaunseling yang dikendalikan.

IPGM KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL KURSUS PISMP SEMESTER 7 SESI januari-mei 2013 EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK AKTIVITI ISL TAJUK 8 TAJUK : ASAS KERJAYA DAN MEMAHAMI DIRI PELAJAR Jawab ujian minat kerjaya ( SDS Holland) dan tadbir ke atas diri anda sendiri. . Buat analisis sendiri berdasarkan panduan analisis ujian yang ada.