ISL 2 : Perbezaan antara haba tindak balas piawai dan haba tindak balas TERMOKIMIA Dalam tindak balas

kimia, tenaga biasanya terjelma sebagai haba. Haba ini dinamakan ENTALPI. - Entalpi Tindak balas. Simbol ΔH. Ada pelbagai entalpi - Entalpi pelarutan, Entalpi pembakaran, Entalpi pelarutan, Entalpi pencairan, Entalpi pembentukan. Entalpi - Satu bentuk tenaga terma yang disukat pada TEKANAN TETAP. Entalpi Piawai - Entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm (pada suhu 25°C) Termokimia adalah kajian perubahan haba terhadap tindak balas kimia.

- Terdapat 2 jenis tindak balas kimia iaitu: 1. Tindak balas Eksotermik - Ekso bermaksud luar manakala termik bermaksud haba.Eksotermik bermaksud haba yang disalurkan/dibebaskan keluar ke

persekitaran dalamsistem. Oleh itu suhu di persekitaran akan meningkat. 2. Tindak balas EndotermikEndo bermaksud dalam manakala termik

bermaksud haba.Endotermik bermaksud haba yang diserap masuk ke dalam dalam bahan hasil tindak balas. Oleh itu suhu bahan tindak balas akan meningkat. Tindak balas eksotermik:

  

Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik akan menunjukkan nilai negatif Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas - Tenaga Bahan Tindak Balas ΔH = Hh - Hb

ΔH bertanda positif bagi tindak balas endotermik. Kebanyakan proses yang dijalankan adalah pada tekanan malar. tenaga biasanya wujud dalam bentuk haba. Dalam tindak balas kimia. .Hb Persamaan Termokimia: ΔH bertanda negatif bagi tindak balas eksotermik.Tindak balas Endotermik    Perubahan tenaga tindak balas Endotermikakan menunjukan nilai positif. Entalpi piawai ialah entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm pada suhu standard 25°C. Haba pembentukan piawai.Tenaga Bahan Tindak Balas ΔH = Hh . iaitu Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas . yang boleh digunakan untukmengira kerja di dalam sistem. ∆Of boleh digunakan secara langsunguntuk menentukan haba tindak balas. Entalpi merujuk kepada sukatan kandungan haba yangmenggambarkan keupayaan termodinamik suatu sistem. Haba inidinamakan entalpi.

seperti yang ditunjukkan dalam persamaan di bawah. ΔH reactionO = ΣΔHfO (Produk) .html .Entalpi tindak balas = ∑ Entalpi Pembentukan Hasil Tindak Balas ∑ Entalpi Pembentukan Bahan Tindak Balas Entalpi Pembentukan Jumlah tindak balas kimia yang dikenali sangat besar. Sudah tentu. Hukum Hess 'memberitahu kita bahawa entalpi pembentukan bagi sebatian kimia tertentu sentiasa akan yang sama. Kita boleh mengelak daripada perlu melakukan ini dengan tabulating entalpi pembentukan molar bahan kimia. tetapi juga boleh diukur dalam kalori setiap tahi lalat.my/mbz/kuliah/stkk1113/kuliah10/kuliah10. kerana tidak ada perubahan yang terlibat dalam pembentukan mereka. Daripada entalpi pembentukan ia mungkin untuk mengira perubahan entalpi tindakbalas kimia. entalpi piawai pembentukan mana-mana unsur-unsur dalam keadaan piawai adalah sifar. Kebanyakan yang ditakrifkan dalam kilojoules setiap tahi lalat. Istilah entalpi piawai pembentukan merujuk kepada perubahan entalpi apabila sebatian dalam keadaan piawai yang dibentuk dari unsur-unsur di negerinegeri piawai. atau kJ mol-1. dan sebagainya) mempunyai entalpi piawai pembentukan sifar. joules satu tahi lalat atau kilokalori per gram (apa-apa gabungan unit-unit mematuhi tenaga setiap massa atau garis panduan yang jumlah). ia tidak boleh digunakan mana-mana dalam erti kata lain. yang perubahan entalpi yang berkaitan dengan pembentukan 1 mol bahan daripada unsur-unsur dalam mereka standard negeri. Semua unsur-unsur di negeri-negeri piawai (gas oksigen. Entalpi pembentukan sebatian organik biasanya diperolehi daripada entalpi pembakaran. karbon pepejal dalam bentuk grafit. tanpa mengira jalan yang diambil dari unsur-unsur mentah untuk mengkompaun terakhir dalam soalan.ΣΔHfO (bahan tindak balas) http://pkukmweb. melalui permohonan Hukum Hess.ukm. Perubahan entalpi piawai pembentukan diukur dalam unit tenaga satu jumlah bahan. Ini dilakukan dengan menolak jumlah entalpi piawai pembentukan bahan tindak balas daripada jumlah entalpi piawai pembentukan produk. Standard perubahan entalpi pembentukan yang digunakan dalam kimia panas untuk mencari perubahan entalpi piawai tindak balas. dan ia akan sangat menyusahkan jika seseorang itu terpaksa menjadualkan entalpi tindak balas untuk mereka semua.

tenaga haba.4.1 Tenaga yang terkandung di dalam bahan kimia dipanggil tenaga kimia.4. tenaga elektrik .1 Tindak balas eksotermik adalah disertai dengan pembebasan tenaga haba ke sekelilingnya.4 Contoh-contoh : 2. 2.2 Tenaga haba yang diserap daripada sekeliling akan menyebabkan bekas yang menampung tindak balas itu terasa sejuk apabila disentuh dengan tangan. 2. Tindak balas eksotermik 2.2 Tindak balas pemendakan 2. 3.3 Perubahan tenaga yang terlibat mungkin adalah tenaga kimia.3 Tindak balas penyesaran 2. 2. 1. 1.Termokimia Pengenalan 1. tenaga cahaya.1 Tindak balas endotermik adalah disertai dengan penyerapan tenaga haba daripda sekeliling.1 Tindak balas pembakaran bahan api 2.2 Tenaga haba yang dibebaskan akan menyebakan bekas yang menampung tindak balas itu terasa panas apabila disentuh dengan tangan.2 Tindak balas kimia biasanya disertai dengan perubahan tenaga.4 Tindak balas peneutralan Tindak balas endotermik 3.3 Suhu campuran bahan-bahan tindak balas eksotermik akan menaik.4. 3. tenaga keupayaan dan tenaga kinetik.4 Termokimia ialah kajian tentang perubahan tenaga haba yang berlaku di dalam suatu tindak balas kimia. .3 Suhu campuran bahan-bahan tindak balas endotermik akan menurun.4. 1.

4.2 Melarutkan garam ammonium klorida di dalam air Haba tindak balas 4. . Ini menunjukkan bahawa jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia adalah melebihi jumalah tenaga haba yang diserap semasa berlaku pemecahan ikatan kimia. kerana jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah kurang daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas.4.1 Di dalam suatu tindak balas kimia biasanya berlaku pemecahan ikatan kimia dan pembentukan ikatan kimia. Ini menunjukkan bahawa tenaga yang diserap semasa ikatan kimia dipecahkan adalah melebihi tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia. 4.8 Perubahan kandungan tenaga bagi tindak balas eksotermik diberi tanda negatif. tenaga haba akan diserap.4 Apabila suatu tindak balas eksotermik berlaku. iaitu suatu perubahan yang endotermik . 4. 4.4.3 Apabila ikatan kimia terbentuk tenaga haba akan dibebaskan iaitu suatu perubahan yang eksotermik. 3.1 Penguraian kalsium karbonat apabila dipanaskan dengan kuat. 4.4 Contoh-contoh: 3. 4. iaitu DH = negatif.7 Unit tenaga bagi haba tindak balas ialah joule (J). secara keseluruhannya tenaga haba dibebaskan.3.2 Apabila ikatan kimia dipecahkan.6 Perubahan kandungan tenaga apabila 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas terbentuk dipanggil haba tindak balas dan diberi simbol DH. secara keseluruhannya tenaga diserap. 4.5 Apabila suatu tindak balas endotermik berlaku.

my/tutor/arkib2002.4.394 kJ Tindak balas endotermik: CuO (p) + H2 (g) ® Cu (p) + H2O (ce) DH = +130. 4. iaitu DH = positif. kerana jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah melebihi kandungan tenaga bahan tindak balas.asp?e=SPM&s=KIM&b=JUL&m=1&r=m&i=N OTA .10 Persamaan termokimia bagi suatu tindak balas kimia menunjukkan bahan dan hasil tindak balas serta haba tindak balasnya. Contoh: Tindak balas eksotermik: C (p) + O2 (g) ® CO2 (g) DH = .com.5 kJ http://www.9 Perubahan kandungan tenaga bagi tindak balas endotermik diberi tanda positif.tutor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful