KITAR NITROGEN

Nitrat ditambah dalam tanah melalui proses: PENERANGAN Kilat membantu dalam menukarkan nitrogen yang bebas di atmosfera kepada bentuk nitrat dalam tanah. Suhu yang tinggi semasa kilat menyebabkan gas oksigen di atmosfera bergabung dan membentuk nitrogen oksida dan nitrogen dioksida. Oksida terlarut dalam air hujan dan asid terbentuk. Asid yang terlarut dalam tanah akan bergabung dengan mineral dalam tanah untuk membentuk ion nitrat

A

(a)

(b)

(c) (d)

B

(a) Nitrogen pengikat nitrogen yang dijumpai di dalam tanah dan akar pokok kekacang (kacang pis, kacang tanah) menyerap nitrogen di atmosfera dan menukarkannya kepada bentuk nitrat (b) Ion nitrat yang tersedia ini kemudiannya diserap oleh akar tumbuhan Kulat/ Bakteria pereputan menguraikan protein tumbuhan dan haiwan kepada sebatian ammonium (a) Sebatian ammonium akan ditukarkan kepada nitrit dan kemudiannya kepada bentuk nitrat oleh bakteria penitratan. Proses ini dinamakan proses nitrifikasi (b) Nitrat akan diserap oleh akar tumbuhan dan bergabung dengan karbohidrat untuk menghasilkan protein tumbuhan. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan akan ditukarkan kepada protein haiwan.

C

D

Proses yang menyebabkan nitrogen hilang dari tanah: E (a) Bakteria pendenitratan akan memecahkan sebatian nitrat kepada bentuk gas nitrogen yang akan kembali ke atmosfera

salji atau embun (a) Air yang membasahi tanah akan terkumpul ke sungai (b) Air kemudiannnya akan dialirkan balik ke laut. Titisan air ini akan membentuk awan Awan akan terkondensasi menjadi hujan. pengewapan dan proses respirasi (b) Transpirasi. Karbon ditukarkan kepada bentuk sebatian karbon dalam tisu tumbuhan (karbohidrat dan protein) Apabila haiwan makan tumbuhan. Tumbuhan dan binatang yang mati tertanam selama berjuta-juta tahun akan menjadi fosil yang mengandungi unsur karbon Apabila manusia membakar minyak fosil ini. B C D .tumbuhan membebaskan wap air melalui liang stoma pada daun (c) Pancaran matahari menyebabkan air dari tasik dan laut tersejat sebagai wap air ke atmosfera Wap air terkondensasi menjadi titisan air. karbon (karbon dioksida) akan terbebas di udara Tumbuhan dan haiwan yang berespirasi membebaskan karbon dioksida ke atmosfera akan B C D E F KITAR AIR A PENERANGAN (a) Wap air terbebas ke atmosfera melalui proses transpirasi.KITAR KARBON A PENERANGAN Tumbuhan hijau menggunakan gas karbon dikosida di atmosfera untuk menghasilkan makanan (proses fotosintesis). elemen karbon akan ditukarkan kepada tisu haiwan Proses pereputan oleh bakteria dan kulat pengurai akan membebaskan karbon dioksida yang terbebas ke atmosfera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful