Dzozef Marfi

MOC PODSVESTI

SADRŽAJ
Blago skriveno u svakome od nas.............................................................13 Kako radi ljudski um.....................................................................................27 Čudotvorna moć podsvesti.........................................................................45 Duhovna isceljenja u drevna vremena.....................................................59 Duhovna isceljenja u savremeno doba.....................................................73 Praktične isceliteljske tehnike....................................................................85 Podsvest stremi životu...............................................................................103 Kako dobiti željeni rezultat.......................................................................113 Moć podsvesti i sticanja bogatstva.........................................................123 Svako ima pravo da bude bogat..............................................................133 Podsvest partner u uspehu.......................................................................145 Naučnici koriste moć podsvesti...............................................................159 Podsvest i čudotvorni san.........................................................................171

1

Podsvest i bračni problemi.......................................................................183 Podsvest drži ključ sreće..........................................................................197 Podsvest i skladni odnosi među ljudima................................................207 Kako praštati uz pomoć podsvesti..........................................................221 Podsvest uklanja mentalne prepreke.....................................................235 Kako uz pomoć podsvesti pobediti strah...............................................247 Kako ostati večno mlad duhom................................................................259

KNJIGA KOJA JE PRED VAMA PROIZVODI ČUDA

Prisustvovao sam čudima koja su se događala ljudima širom sveta. Posegnete li za magičnom moći sopstvene podsvesti, čuda će se događati i vama. Knjiga koju držite u rukama pokazuje da vaše uobičajene, svakodnevne misli i mentalne predstave oblikuju, stvaraju i u potpunosti određuju vašu sudbinu. Jer, čovek je onakav kakva mu je podsvest. ZNATE Ll ODGOVORE? Zašto je neko tužan, a neko srećan? Zašto je neko veseo i bogat, a neko jadan i siromašan? Zašto je neko plašljiv i ispunjen zebnjom, a neko pun vere i samopouzdanja? Zašto neko ima lep, raskošan dom, a neko živi na pragu gladi u bednom predgrađu? Zašto neko postiže uspehe, a neko neprestano nailazi na neuspehe? Zašto je neko odličan i omiljen govornik, a neko sasvim osrednje prolazi kod ljudi kojima se obraća? Zašto neko važi za genijalnog u poslu kojim se bavi, a neko, uprkos nadljudskim naporima, ne postiže nikakve rezultate? Zašto nekome pođe za rukom da se izleči od takozvane nei- zlečive bolesti, a nekome ne? Zašto tolike dobre i pobožne ljude razdiru strašne telesne i duševne patnje? Zašto toliki nemoralni ljudi koji se odriču Boga uspevaju u svojim namerama i uživaju u

2

savršenom zdravlju? Zašto je neka žena u srećnom braku, a njena rođena sestra živi osujećena i nesrećna? Nalaze li se odgovori na ova pitanja negde duboko u svesti i podsvesti svakoga od nas? Sigurno. RAZLOG ZBOG KOGA JE OVA KNJIGA NAPISANA Čvrsto rešen da pružim odgovore na navedena, kao i mnoga slična pitanja, odlučio sam da napišem ovu knjigu. Rukovodio sam se željom da najjednostavnijim jezikom objasnim temeljne istine ljudskog uma. Ubeđen sam da je sasvim moguće razjasniti osnovne zakonitosti života i ljudskog duha koristeći jezik svakodnevice. Čitalac će se i sam uveriti da rečnik kojim se ova knjiga služi odgovara stilu njegovog dnevnog lista, omi- Ijenog časopisa, poslovnih ili kućnih razgovora. Stoga ga pozivam da knjigu pažljivo prouči i primeni tehnike koje se u njoj opisuju. Postupi li tako, uveren sam da će ovladati sposobnošću da stvara čuda koja će ga osloboditi zbunjenosti, bede, tuge i neuspeha i pokazati mu put do mesta koje mu uistinu pripada. Rešiti ga nevolja, emocionalnog i fizičkog ropstva i izvesti ga na stazu slobode, sreće i duhovnog mira. Čudotvorna sila pod- svesti u stanju je da dovede do izlečenja i povrati životnu snagu. Ovladavajući sopstvenim unutrašnjim moćima, čitalac će razoriti zidine straha i ući u život, kao što je rekao sveti Pavle, "u veličanstvenu slobodu dece Božje". OSLOBAĐANJE ČUDOTVORNIH SILA Postizanje sopstvenog izlečenja oduvek je predstavljalo najuverljivije svedočanstvo prisustva podsvesnih moći u čoveku. Pre četrdeset dve godine uspešno sam se oslobodio malignog tumora - medicinski stručnjaci su ga nazvali sarkom - služeći se snagom podsvesti koja me je stvorila i koja me održava u životu. U ovoj knjizi iznosim tehniku kojom sam se, pri tome, služio. Ubeđen sam da će svima koji je prihvate pomoći da steknu poverenje u postojanje beskonačne moći isceljenja u dubinama ljudske podsvesti. Uz nesebičnu pomoć svoga doktora i prijatelja, iznenada sam shvatio da će se stvaralačka inteligencija koja je načinila sve moje organe, uobličila moje telo i dala početni impuls mome srcu, sasvim prirodno obračunati sa mojom bolešću. Drevna poslovica kaže: "Lekar ranu previja, a Bog je leči". ČUDA SE DEŠAVAJU NAKON DELOTVORNE MOLITVE Naučna molitva predstavlja usmeravanje u željenom pravcu delovanja postojeće sprege svesnih i podsvesnih stanja duha. Knjiga koju držite u rukama pokazaće vam kako da, naučnim putem, zauzdate beskonačnu moć u sebi i postanete ono što zaista želite da budete. Svako od nas stremi srećnijem, sadržajnijem i bogatijem životu. Krajnje je vreme da, u tu svrhu, počnemo da se služimo čudotvornom silom koju posedujemo i une- semo sklad u svoj svet prepun profesionalnih, porodičnih i ličnih problema. Potrudite se da ovu knjigu pročitate više puta! Njena brojna poglavlja će vam pokazati na koji način čudesna moć deluje i kako da skriveno nadahnuće i mudrost iznesete na svetlost dana. Ovladajte jednostavnim tehnikama podsticanja podsvesti na akciju; sledite novi naučni put ka beskonačnom blagu. Pročitajte ovu knjigu pažljivo, iskreno i s ljubavlju. Uverite sebe da vam može pomoći. Čvrsto sam ubeđen da će predstavljati istinsku prekretnicu u vašem životu. MOLITVA JE SVUDA OKO NAS Znate li šta znači moliti se delotvorno? Kada ste se poslednji put pomolili u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti? U trenucima opasnosti, u vreme nevolja i bolesti ili u časovima kada vreba smrt - molitva predstavlja jedini izlaz. Dovoljno je da otvorite bilo koji dnevni list: širom sveta, rnolitve se u svakom trenutku izgovaraju zbog deteta obolelog od neizlečive bolesti, za mir među narodima ili za grupu rudara zatrpanu u hodnicima nekog rudnika. Kasnije će spaseni rudari pričati kako su se molili dok su čekali na izbavljenje, pilot će reći kako se neprekidno molio dok je pokušavao da prizemlji oštećeni avion. Molitva je, zacelo, uvek prisutna kao pomoć u nevolji. Ipak, zašto čekati nesreću da bi molitva postala sastavni deo života. Krupni novinski naslovi često govore o uslišenim molitvama i predstavljaju svedočanstvo njihove delotvornosti. Šta, međutim, reći za milione molitvi izrečenih svakoga dana za stolom, u crkvi, na bilo kom drugom mestu gde ljudi jednostavno teže sjedinjavanju s Bogom? Radeći sa ljudima, dugo sam se bavio različitim pristupima molitvi. Pri tome sam polazio od sopstvenog iskustva ali i od doživljaja mnogih sa kojima sam dolazio u dodir. Problem se najčešće sastoji u tome kako objasniti drugima na koji način valja moliti. Ljudi u nevolji gube moć trezvenog razmišljanja i postupanja. Stoga je nužno pronaći jednostavno pravilo, očigledno i efikasno uputstvo koje je lako rastumačiti i primeniti. OSNOVNO OBELEŽJE KNJIGE KOJA JE PRED VAMA Osnovno obeležje ove knjige je njena praktična primenljivost, sadrži jednostavne, korisne tehnike i obrasce koje sa lakoćom možete usvojiti i svakodnevno sprovoditi u delo. Mnogima sam te jednostavne procese pokušavao da prenesem, a nedavno je, u Los Anđelesu, preko hiljadu muškaraca i žena svih veroispovesti pohađalo poseban tečaj tokom koga sam izneo najznačajnije delove ove knjige.

3

musliman i jevrejin neće dobiti odgovor na svoje molitve zbog nekog posebnog svojstva sopstvene religije. ukinuti siromaštvo. sputan strahom od napredovanja. valjalo bi da budete svesni činjenice da se upravo u vama nalazi zlatni rudnik koji sadrži sve što vam je potrebno za život u sreći. postoje dve vrste ljudi. Ljudi me često zaustavljaju sa pitanjem: "Zašto tolike moje molitve nikada nisu uslišene?".rujemo. oseća i veruje zavisi stanje njegovog duha. hrišćanin. Posegnite i izvadićete sve što vam je potrebno. ne raspolažem odgovarajućom tehnikom.Polaznici su dolazili sa svih strana.. puni straha i sumnje. svesni da su rodeni za uspeh. molitva će imati odgovor samo ukoliko čovekova pod. ne posedujem znanja da to učinim. ne odustajte. Večne istine i principi prethode svim religijama. Slično tome. umesto da budu uslišene. otkrijte vekovnu tajnu! VELIKA VEKOVNA TAJNA Šta je. odnosno mentalnom prihvatanju onoga čemu posvećuju molitvu. liturgije. počnite odmah. skrivena u dubinama uma svakog čoveka na ovoj planeti. a verovanje se najkraće može opisati kao misao nikla u ljudskom umu. Drugoj pripadaju ljudi koji su izgubili magnetska svojstva. isti komad gvožđa neće podići ni najlakše pero. ova knjiga predstavlja izuzetnu vrednost i pomoć u svakoj nedaći. stajati u mestu. Krenite napred. duševnim mirom. zacelo bih se oslobodio čira na želucu. na šta obratiti pažnju? Kako se njome služiti? Odgovor je vrlo jednostavan. metodologija zasnovana na razumevanju onoga što radite i razloga zbog kojih upravo to radite. Nudeći vam različite načine pod. Kuda se. bilo mu je potrebno i znanje o načinu delo. Komad namagnetizovanog gvožđa podiže gotovo 12 puta svoju vlastitu težinu. pomoći će vam da razvijete podsvesne temelje kvalitetnog življenja. Potrebno je samo da se duhovno i emocionalno sjedinite sa sopstvenim pozitivnim željama. Ukaže li im se povoljna prilika. veselju i izobilju. ". U jednu spadaju namagnetizovani ljudi puni pouzdanja i vere. U ŠTA VERUJETE? Hoće li molitva biti uslišena ne zavisi od onoga u šta ve. žrtve ili bajanja već isključivo zahvaljujući verovanju. oduzmete li mu magnetizam. koji čitate ovu knjigu. pre bilo kakve vere. u poglavljima koja slede.. ponekad i sa udaljenosti od nekoliko stotina kilometara. Na stranicama koje su pred vama naći ćete odgovor. velika vekovna tajna? Atomska energija? Termonuklearna energija? Neutronska bomba? Međuplanetarna putovanja? Zacelo. Profesor je sebi sigurno želeo savršeno zdravlje. osujećenim i nesrećnim". šta ako propadnem?. Ova knjiga će vam objasniti zbog čega se često događa da.svest reaguje na mentalnu sliku ili misao u sopstvenom umu. neuspeh. Taj tip čoveka neće stići daleko u životu jer će.segavši za metodima isceljenja opisanim u ovoj knjizi. niti zbog obreda. vaše molitve daju suprotan rezultat. stvaralačka sila vaše podsvesti odmah će stupiti u akciju. čak i pre nastanka sveta. Vi. tj. sada. Duh mi luta od jednog problema do drugog i osećam se poraženim. Taj zakon vere deluje u svim religijama sveta i razlog je njihove psihološke istinosti. Budista. mise. Nemojte oklevati. sigumošću. tela i prilike u kojima živi.nite magnetska svojstva... ljudi će mi se smejati".. Blistava tajna jeste čudotvorna moć ljudske podsvesti. blistavom silom promene koja će izlečiti sve mentalne i fizičke rane.. uništiti strah. Nedavno mi se poverio jedan fakultetski profesor: "Kada bih uspeo da promenim svoje mentalne obrasce i svoj emocionalni život usmerim novim stazama. Od načina na koji čovek misli. po vašem mišljenju. Polazeći upravo od takvog stava pokušaću. trudite se sve dok konačno ne svane zora i sve senke zauvek nestanu! BLAGO SKRIVENO U SVAKOME OD NAS Beskrajno bogatstvo nalazi se nadohvat svakog čoveka spremnog da otvori svoj duh i zahvati iz ogromne riznice pod. 4 . mogao bih izgubiti sav novac. potpuno se oporavio i postao celovita ličnost. Mnogi medu nama još uvek čvrsto spavaju. srećom. potvrđivanjem sopstvene ličnosti ali mnogima ne polazi za rukom da ostvare opipljive rezultate. da vam ukažem na put ovladavanja tajanstvenom. Medutim. JEDAN JE UM ZAJEDNIČKI SVIM LJUDIMA NA SVETU (Emerson) Čudotvorne sile podsvesti postojale su i pre nego što smo se svi mi rodili.sticanja podsvesti na akciju. Uslišena molitva je. onda. stek. Zakon života jeste zakon verovanja. sve što želite. uputiti u traganju za njom. Po. uz pomoć kojeg će želju i da ostvari. ostvarenje čovekovih najiskrenijih želja. nesvesni postojanja zlatnog rudnika beskonačne inteligencije i ljubavi u samima sebi. uvek će reći. bedu i osujećenost. ništa od toga. ŽELJA JESTE MOLITVA U svakome od nas postoji izražena želja za dobrim zdravljem. po svojoj suštini. Tehnika.vanja ljudskog uma.svesti. neka se i u vašem životu događaju čuda! Budite uporni.

Engleskoj ili lndiji. Pored toga. dosad nepoznatim istinama i saznanjima. To znači da treba ve. Svako ko pročita ovu knjigu i primeni u njoj iznete principe podsvesti. Zagrejani komad gvožđa širiće se. mišljenjima. bezgranična moć. bezgranična inteligencija smeštena u podsvesti po. ovladaćete potrebnim silama i mudrošću koje će vas odvesti u blagostanje. bogatijim. izneti na svetlost dana. Sledite li tehnike i jednostavne procese opisane u ovoj knjizi. zašto i kako deluje. osećanja. da raskine materijalne i fizičke lance svih vrsta. U podsvesti se nalaze rešenja svih problema. uzroci svih događaja. sigurnost. Opšta je istina i činjenica da sve što utisnete u podsvest nalazi svoj materijalni izraz kao iskustvo. U pitanju je univerzalni princip koji važi za vodu svugde i u svakom trenutku. razviti. jednostavan i lep način kaže: "Ako ko reče gori ovoj: digni se i baci se u more. Kao bivši hemičar. Budite odlučni i čvrsti. shvatiti je i pravilno upotrebiti u svim odeljcima života. bezgranična inteligencija unutar vaše podsvesti otkriće vam sve što želite da saznate. događaj ili osobina. smisao i zadovoljstvo. lskorištavajući princip elektriciteta. fizici ili matematici. 11. (Marko.ČUDESNA MOĆ PODSVESTI Naučite li kako da prepoznate i oslobodite skrivenu moć sopstvene podsvesti. Materija se na toploti širi i to je univerzalna istina. svetlosti. plemenitijim. ugljen monoksid. ljubavi i lepote. idete i radite ono što želite. Dodamo li još jedan atom kiseonika. a pod principom podrazumevam način na koji neka stvar deluje.rovati na način na koji deluje sam ljudski duh. čovek ga ne menja ali. i ne posumnja u srcu svojemu nego uzvjeruje da će biti kao što govori . naviše.broj kombinacija je neograničen. lako nevidljive. Video sam kako moć podsvesti vraća snagu osakaćenima. sreću i zadovoljstvo. znači da elektricitet deluje od višeg potencijala ka nižem. U meri u kojoj vam pođe za rukom da spoznate njene principe i primenite ih u praksi. Razmotrimo još jedan princip: "Materija se širi na toploti". On takođe važi u svim uslovima. neprocenjivih za ljudsku vrstu. ugljen dioksid . Otkriće vam savršenstvo izražavanja i pokazati stvarno mesto u životu. Ukazaće vam se nove misli. Molitva koju izgovorite naići će na odziv jer podsvest predstavlja princip. u svoj ćete život uneti snagu. steći ćete neophodna saznanja i razumevanje. zdravlje. osposobiti vas da stvorite nova umetnička i praktična dela.samo to i ništa više od toga. dakle. Podsvest. valja samo otkriti ih. ka Bogu. dobićete očekivane i željene rezultate. Valja imati na umu da se podsvest ponaša u skladu sa istim zakonitostima koje važe u hemiji. Oslobodivši skrivene moći. pa i vi. Čudotvorna isceliteljska moć podsvesti u stanju je da izleči poremećeni um i slomljeno srce. Uz pomoć podsvesne mudrosti bićete u stanju da privučete idealnog životnog saputnika ili poslovnog saradnika. izvor svega što vam je potrebno. sarađujući sa prirodom. Princip elektriciteta. Biblija na vrlo jasan. Ukoliko svoj duh otvorite i učinite prijemčivim. osposobljava ih da ponovo pronađu zdravlje. Nema potrebe da je stičete. Molitva će mu biti uslišena u skladu sa univerzalnim zakonom akcije i reakcije. nove ideje koje će vas odvesti u nova otkrića. u svakom trenutku i na svakom mestu. bogatstvo. lmajte na umu činjenicu da rezultat nije delo onoga u šta se veruje već samog verovanja. ukazaću vam na dobro poznatu činjenicu: spoj vodonika i kiseonika u razmeri 2:1 daje vodu. Počnite da verujete u večne životne istine koje ne podležu promenama. Pomisao jeste akciia od koje sve počinje. Pronaći ćete pravog kupca za kuću ili automobil. da treba verovati u samu veru. Razmotrimo opšte prihvaćeni princip: "Voda teži da zauzme horizontalni položaj". dolazi do novih otkrića i izuma. moć je već u vašem posedu. na primer. predstavlja princip koji deluje u skladu sa zakonitostima vere. 23) Zakonitost duha je zakonitost vere. Sva iskustva. Vera koja se rađa u duhu jeste misao rođena u tom duhu . praznovericama i strahovima koji more ljudsku vrstu. sreću i zadovoljstvo. biće u stanju da se naučno i efikasno moli kako za sebe tako i za druge. Potrebno je da znate šta je to vera. Nadahnuće vas nova svetlost i u vama će se roditi nova snaga pomoću koje ćete ostvariti svoje želje i ispuniti svoje snove. U dubinama vaše podsvesti nalaze se beskrajna mudrost. NEOPHODNOST POSTOJANJA RAKTIČNIH TEMELJA Bitniji napredak u bilo kojoj oblasti ljudskog pregalaštva nezamisliv je bez praktičnih temelja. bez obzira da li je iskopan u Kini. udahnite im oblik i one će krenuti u svet. lsto tako. može naučiti da upravlja sopstvenom podsvešću. Vaše je pravo da otkrijete unutrašnji svet misli. događaji i osobine jesu reakcije podsvesti na čovekove misli. dobićemo neškodljivi gas. Valja samo ovladati načinom njene upotrebe. stvorićete dovoljno materijalnih sredstava i steći slobodu da budete. Prestanite da poklanjate veru lažnim verovanjima. Prepoznajte mogućnosti koje leže u vašem duhu. Tek tada ćete krenuti napred. njegove su sile veoma moćne. učinite život značajnijim. Svako. 5 .biće mu štogod reče". snage. sjedinjavanjem jednog atoma kiseonika i jednog atoma ugljenika dobija se otrovan gas.kazaće vam put ka potpuno novim.

ičeg čudesnijeg i lepšeg na svetu? Većina velikih naučnika. Dve funkcije ljudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh. umesto tuge radost. pisaca i pronalazača poseduju dubinsko poznavanje i razumevanje načina delovanja svesti i podsvesti. valja promeniti uzroke. Uzrok je. DVOJNA PRIRODA UMA Svako od nas poseduje samo jedan um. Svako od pomenutih svojstava obdareno je posebnim moćima i obe.vam. kako je i bilo predviđeno. površinski i dubinski um." Onda se obratio Malom Ja. umesto praznoverja i neznanja mudrost. Karuzo je izašao na pozornicu. Odvažite li se da primenite zakonitosti uma onako kako je to izloženo u poglavljima kojaslede. te. budni i uspavani um. požnjećete u svome telu i odnosu sa spoljašnjim svetom. zahvatila je snažna trema.tljeni više zanimaju za unutrašnji svet. brigom ili nape. uzrok. Razmišljajte mirno. Niz lice mu se slivao znoj. sa svoje strane. umesto bede iskusićete obilje. Rekao je: "lsmejaće me. umesto tame svetlost. skladne i usmerene ka miru. potpuno paralizovao. Nisam u stanju da pe. oslobađajući životne sile unutar njegovog tela." Zatim je iznenada povikao. dolazi do oslobađanja negativnih osećanja nastalih u podsvesti (Velikom Ja) koja. u prisustvu mnoštva okupljenog iza kulisa: "Mali Ja hoće da uguši Velikog Ja. svest i podsvest. lma li. muški i ženski princip i sl. ograničenost bilo koje vrste. zabunu. dvojnost ljudskog uma najćešće se označava pojmovima "svesti" i "podsvesti". međutim. U knjizi koja je pred vama. Dakle. ukoliko su misli u vašoj podsvesti konstruktivne. Podsvest se može uporediti sa tlom na kome rastu sve vrste biljaka. Drugim rečima. Veliki Ja želi da peva". Svaka misao je.tošću. Ono što ste zasejali u podsvesti. Granica koja ih razdvaja dobro je znana svim misaonim bićima današnjice. umesto bola spokoj.ka Karuza. pevača. poseduje dva različita svojstva. SVEST I PODSVEST U cilju boljeg razumevanja funkcija sopstvenog uma. samo se prosve. crnih slutnji i očaja. stvaraju model ili matricu kroz koju teku beskrajna inteligencija. Velikog tenora italijanske opere. čudotvorna moč podsvesti će se odazvati i obezbediti vam skladan i prijatan život.Reakcija predstavlja odgovor iz podsvesti. a sa njim ni grč vratnih mišića. Većina se upinje da izmeni posledice. životna snaga i energija vaše podsvesti. Tačno. Obuzeo ga je stid jer je za nekoliko minuta trebalo da se pojavi na pozornici.gućiće vam da preobrazite svoj život. nemaštinu. Da bi se promenile posledice. lspunite svoj um mislima o skladu. Neko žanje plodove. Međutim strah nije popuštao. Krajnje je vreme da počnete da sejete misli mira. izlazi. voljni i prisilni um.ležjima. Ukoliko razmišljate ispravno. Pod Velikim Ja podrazumevao je beskrajnu moć i mudrost svoje podsvesti. Evo jednog primera. sreće. način na koji koristite sopstveni svet. Poznavanje procesa prožimanja svesti i podsvesti omo. sa mentalnog. Okrenete li se oko sebe. bićete u stanju da moć podsvesti primenite na bilo koji problem i teškoću. dočekaćete najbogatiju od svih žetvi. Podsvest vam je vrlo osetljiva na misli. shvatio da postoje dva nivoa ljudskog uma: svesni ili racionalni i podsvesni ili iracionalni.sno povezane sa mišlju. zapazićete da je velika većina čovečanstva okrenuta ka spoljašnjem svetu. rečima: "lzlazi iz mene. započečete svesnu saradnju sa bezgraničnom silom i svemogućim zakonom koji vlada čitavim svetom. lmajte na umu činjenicu da je spoljašnji svet proizvod unutrašnjeg sveta. otpevao svoju veličanstvenu ariju i podigao gledalište na noge. jedan duh koji. dakle. umesto nesloge sklad. osećanja i mentalnih slika. Samo uklanjanjem uzroka moguće je prevazići neslogu. sa svoje strane. zdravlju. kako dobre tako i loše. miru i dobroj volji i čuda će početi da se događaju i u vašem životu. preplavljuju svest osećanjem panike. zamislite da predstavlja vrt. pesnika. umetnika. Sadite li bez prestanka čudesne semenke (misli) u baštu svog uma. usredsredite se na istinske vrednosti i usvojite ih kao deo svesti. U času kada budete osvojili kontrolu nad sopstvenim misaonim procesima. Enri. Ukoliko se to dogodi. Karuzo je. ukoliko shvatate istinu. Vrat mu se. način na koji razmišljate i stvarate mentalne slike. usled iracionalnog straha. emotivnog i materijalnog stanovišta. Stao je da viče: "lzlazi. dobrote i napretka. pokušajte poput Karuza da se zapovednički obratite sopstvenim iracionalnim osećanjima začetim u dubini 6 . kao što je već rečeno. a sve ostalo je samo posledica. Čovekova podsvest je vrlo osetljiva i reaguje i na samu prirodu misli. umesto straha veru i poverenje. Veliki Ja hoće da peva!" Podsvest je odgovorila. mudrost. odnosno. baveći se isključivo tim posledicama. umesto neuspeha uspeh i oslobodićete se čvrstog zagrljaja prosečnosti. Ukoliko vam je svest (Mali Ja) obuzeta strahom. taj unutrašnji svet jeste jedina stvaralačka sila univerzuma: sve što se nalazi u spoljašnjem svetu stvoreno je svesnim ili nesvesnim delovanjem vašeg duha. Misli. Vi ste baštovan koji tokom celog dana nešto (misli) sadi. očigledno. a neko korov. Setite se da živite u nedokučivom okeanu bezgraničnog bogatstva. Upravo zbog toga je nužno da povedete računa o svojim mislima i postarate se da izazivaju samo poželjne posledice. sveta misli.

odnosno prinoseći vam plodove vašeg uobičajenog načina razmišljanja. Prošle godine. On upravlja brodom i izdaje zapovesti ljudima u mašinskom odeljenju koji. moraš da me poslušaš. Evo još jednog jednostavnog primera. gotovo zaprepašćujuće. instrumente i ostalu opremu. Podsvest dobija naređenja koja joj izdajete na temelju onoga u šta vaša svest veruje i prihvata kao istinito. na temelju zakona privlačnosti. što je god preljubazno. Uvek kada popije kafu. rekla. izvršavaju dobijena naređenja. Zapovesti se izvršavaju bez pogovora. Posle svega nedelju dana. sa svoje strane.podsvesti i to na sle. trudeći se da to bude uvek u vašu korist. Na vašim predavanjima o svojstvima podsvesti sam čula da se ponavljanjem. misaono je prisvajam. Ljudi u mašinskom odjeljenju ne znaju kuda brod plovi. "Torba je preskupa za mene". uzeti za reč i postarati se da zaista ne budete u stanju da kupite željenu stvar. Ubeđena sam da nas je pred oltar dovela inteligencija smeštana negde duboko u mojoj podsvesti. članovi posade ne diskutuju s kapetanom o ispravnosti naređenja. "Ne volim pečurke". lste večeri. kuća. oko osam sati. verenik joj je poklonio torbu istovetnu onoj koju je zapazila i sa kojom se misaono poistovetila u deset sati ujutro. Upravo se uputila u svoj rodni grad da tamo provede praznike. KLJUČNE RAZLIKE I NAČIN DELOVANJA Sledeći primer će vam pomoći da uočite glavne razlike. pun razumevanja i veoma religiozan. putovanje u Evropu. što je god pravedno. nadziru kotlove. nije to za mene". "Gazda zahteva da noćas ostaneš budan". od malene penzije. Kapetan je gospodar broda i njegova reč je zakon. NAČIN REAGOVANJA PODSVESTI Pre nekoliko meseci. posmatrati kako odsečna uverljiva zapovest upućena iracionalnim kretanjima unutar čovekovog dubinskog bića donosi mir. Nakon dve sedmice. Umesto toga. Srce je osetilo iskrenost njenih molitvi i otvorilo im vratnice podsvesti. Neko će reći.upravo u riznici večnosti smeštenoj u meni samoj". dobrog i duhovnim stvarima okrenutog čoveka. Ukoliko čovek na komandnom mostu pogrešno protumači podatke na kompasu. Podsvesno je podredeno svesnom i upravo se zbog toga i naziva podsvešću. Predstavljao je savršen odgovor na moju molitvu. dovoljno sposobnoj da pronađe rešenje problema. Stoga sam počela u sebi da ponavljam: "Neko me želi. Prodaje se. Slično tome. mašinci će slepo krenuti ka hridima. što je god slavno i još ako ima koja dobrobit i ako ima koja pohvala. ovde ja zapovedam. Pokušajte da "što je god istinito. Ukoliko kažete. smiri se. jednostavno. stoga. Otkrila sam da je vrlo prijatan. U času kada je nameravala da kaže. "Nisam imala novca da kupim torbu ali mi je sada sasvim jasno gde se nalazi novac i sve ostalo što mi je potrebno . Devojka je. "Ako predveče popijem kafu. tišinu i sklad duha. nisam u stanju čitave noći da zaspim". uoči Božića. Vaša podsvest radi dvadeset četiri sata dnevno. udovica sam i imam odraslu decu. Ukoliko neprestano ljudima ponavljate "To je preskupo za mene". bile i uslišene. Obezbeđena sam". Na ovom pomalo smešnom primeru lako se uočavaju ključne razlike i načini delovanja svesti i podsvesti ljudskog bića.). Sve dok uporno tvrdite: "Ta su kola preskupa. sekstantu ili geografskoj karti te izda pogrešnu zapovest. verom i nadom svaka ideja može usaditi u podsvest. Svest ima ulogu kapetana koji se nalazi na komandnom mostu broda. što je god pre čisto. gde su. U trenutku kada je subjektivno spoznala svoje potrebe. Dakle. odmah joj dajte suprotno značenje i čuda će početi i vama da se događaju". a moja će se podsvest pobrinuti da je i dobijem". 7 . možete biti uvereni da će vaša podsvest poslušati zapovest i učiniti sve da čitav život provedete bez navedenih dobara. podsvest će vas shvatiti ozbiljno. setila se rečenice koju je čula na mom predavanju: "Nikada ne stavljajte tačku na odričnu rečenicu. njena je podsvest. zacelo ćete imati problema sa varenjem jer će vam podsvest reći: "Gazda (svest) ne voli pečurke". vaša svest je kapetan i gospodar vašeg sopstvenog broda oličenog u vašem telu. našla pravo rešenje. Kasnije mi se poverila.deći način: "Polako. srećno sam udata za ljubaznog.8. podsvest zvoni na uzbunu i kaže. oni mu se povinuju jer im je nadređen." Ova žena je otkrila da se riznica nalazi u njoj samoj. kao u istinskom stvaralačkom mediju. sredini kojoj se krećete i poslovima kojima se bavite. "Ta torba je moja. ljupka studentkinja zastala je kraj izloga u kome se nalazila privlačna i vrlo skupa putna torba. kraj obližnje prodavnice sam upoznala apotekara u penziji. Dugo sam živela sama. u Evropi. a nekom prigodom vam ih ipak posluže u salati ili kao predjelo. to mislite" (Fil. Devojka je samo svoj um ispunila iščekivanjem i stvar prepustila podsvesti. što je god pošteno. dobio sam pismo sledeće sadržine: "Sedamdeset pet mi je godina. zaprosio me i sada smo na bračnom putovanju. krzno. zabranjujem ti da zalaziš tamo gde ti nije mesto!" Veoma je zanimljivo. 4.

krvotoka ili disanja.. Svom cilju podređuje sve prirodne zakone. Negativne. Vera je misao koja se rađa u umu. Ukratko. podsvest usvaja sve ono što joj se nameće. Verujte da je podsvest sposobna da vas leči. Njeni su putevi nedokučivi. Samo ispravne zapovesti vode brod do luke. "To je preskupo" ili "Nisam u stanju to da učinim". Ukoliko. Čim podsvest prihvati ideju. oslanja se na beskrajnu snagu. blagostanju i uspehu. Umesto toga. • • KAKO RADI LJUDSKI UM Svako od nas poseduje um i trebalo bi da nauči da se njime služi. odnosno ne osposobite se za ono čemu stremite. Dakle. vaša će je podsvest prihvatiti kao istinitu i potruditi se da ostvari njoj odgovarajući rezultat. Ne verujte u stvari koje vam nanose štetu ili bol. što isto važi i za proces varenja. Za odgovorima na želje svoga srca tragajte unutar samih sebe. kao stvaralačka snaga. vršenja izbora.svest odgovara određeni hemijski proces u ćelijama mozga. Mislite li na nešto dobro. snaži i vodi u bolju budućnost.svesni ili racionalni i podsvesni ili iracionalni. Svest je deo uma koji razmišlja. iskusićete spokojstvo. lmate li zle misli. istinite ili lažne ve ć isključivo reaguje prema prirodi nametnutih joj misli.zećete željeni društveni položaj i sl. l vi ste u stanju da učinite to isto. Dva su nivoa ljudskog uma . a svaka osobina njena posledica. svoju želju pažljivo i s ljubavlju saopšti. odnosno ono u šta svest veruje. Ukoliko je vode loše ideje. nakon nekog vremena. Pri tome se služi celokupnim dotad prikupljenim životnim saznanjem. nesreću. nadahnjuje. kao verni sluga. Ukoliko je vaš način razmišljanja skladan i konstruktivan.KRATAK PREGLED MISLI KOJE VALJA ZAPAMTITI • • • • Riznica se nalazi skrivena duboko u vama. Dakle. Podsvest je graditelj vašeg tela i u stanju je da vas le či. svest donosi odluke. Vaše je da izdate naredbu a podsvest će verno reprodukovati zamisao koju ta naredba nosi. Zakon života je zakon vere. promenićete svoju sudbinu. Ukoliko. mesto u kome ćete stanovati. zau. "Želim da ustanem u šest sati". Ljudski um radi upravo na takav način. na primer neku činjenicu svesno prihvatite kao istinitu iako je lažna. • • • • Svaka misao je uzrok. tako i za negativne misli. Kao polaznu tačku valja zapamtiti sledeće: kada podsvest usvoji neku zamisao. 8 . ona će vas probuditi tačno na vreme. u skladu sa iznetim primerom mogu se poi. neposredno pre nego što ćete pasti u san. uživaćete u savršenom zdravlju. Ponekad do rešenja dođe istog trena ali ima slučajeva kada treba čekati danima. Čovek razmišlja svesnim delom svoga uma i sve ono što zamisli sliva se u podsvest koja. Čovek je poput kapetana koji upravlja brodom. Dakle. podsvest je sedište svih osećanja ali i stvaralački deo ličnosti. bilo ono dobro ili loše. svojoj podsvesti saopštite. Navedeni procesi su nezavisni od svesti. Psiholozi i psihijatri tvrde da svakom prelasku misli u pod. uvek se pojavljuju kao odgovarajući doživljaj. da održite uspešno predavanje. Promenite li svoje misli. razorne misli imaju isti učinak i u podsvesti i.. Na primer. birate knjige koje ćete čitati. "U stanju sam sve da učinim uz pomoć svoje podsvesti". govorite sebi. Kao što je rečeno. energiju i mudrost u svakome od nas. uslediće zli dogadaji. dobro će vam se i desiti. S druge strane. bez uplitanja svesti. Podsvest ne razmišlja. Nikada ne upotrebljavajte izraze. vaša će podsvest usvojiti i uneti u vaše iskustvo. podsvest rađa neuspeh. istog trenutka kreće u njeno ostvarivanje. Vrlo je slična zemlji koja prihvata svako seme. Samo su misli delatne i.te podsvesti i ona će vam je uslišiti. prema zakonu podsvesti.stovetiti sa semenom. potrebno je samo da navedete svoju podsvest da usvoji vašu pozitivnu zamisao i. vaše srce radi automatski. iz svojih dubina upravlja čovekovim postupcima. Podsvest zna odgovore na sva pitanja. Podsvest će vas uvek shvatiti ozbiljno i potruditi se da zaista ne steknete novac. podsvest reaguje odnosno odgovara u skladu sa prirodom misli koje se roje u svesti. stoga i vi morate izdavati (imati prave misli i mentalne slike) svojoj podsvesti koja upravlja svim vašim iskustvima. osobu sa kojom ćete živeti. Velika tajna čije su rešenje posedovali značajni ljudi svih epoha leži u njihovoj sposobnosti da otkriju i oslobode sile sopstvene podsvesti.ljivanja. Taj zakon podsvesti važi kako za pozitivne. ne dovodi u sumnju niti se upušta u rasprave. Želite li da napišete knjigu ili pozorišni komad. Svake večeri utonite u san s mišlju o savršenom zdravlju i vaša će podsvest. izvršiti naređenje. istog trena započinje da je sprovodi u praksi. Uspeh u životu upravo je srazmeran veri u uspeh. njoj pripada aktivnost oprede. Duševni mir i zdravo telo nužno slede iz pozitivnog razmišljanja. lmajte na umu da se podsvest ne bavi razmišljanjem o tome jesu li vaše misli dobre ili loše. Sve što duhovno i emotivno predstavite kao istinu. osujećenje. sedmicama ili duže. RAZLIKA IZMEĐU SVESTI I PODSVESTI Treba imati na umu činjenicu da nisu u pitanju dva različita uma već dva polja aktivnosti unutar jednog jedinstvenog uma.

bašti. podsvest se ne bavi poređenjem niti bilo kakvim samostalnim razmišljanjem koje. Subjektivni um je u stanju da napusti telo. nijednog trenutka nije u stanju da vrši bilo kakvo opredeljivanje. najznačajnija funkcija objektivnog uma je zaključivanje. osobinu ili događaj." Putnik će.podsvest je veoma podložna sugestiji. Objektivni um je vodič i usmeravač svih čovekovih dobara sa okolinom. zacelo. koje joj prosleduje svest. otputuje u daleke krajeve i odatle donese zaprepašćujuće tačna i istinita saznanja. Zadatak subjektivnog uma je da spozna svoju okolinu ali ne koristeći pet raspoloživih čula. Pri svemu tome subjektivni um se ne služi uobičajenim objektivnim sredstvima komunikacije. potruditi da u njima i uživate. Kako ste samo bledi! Sigurno ćete dobiti morsku bolest. Negativna sugestija se ostvarila. Otuda i značaj opredeljivanja svakoga od nas da se pri izboru svojih misli drži onih koje doprinose sreći. ma kako ona lažna bila.ka obuzme strah. Otuda svaku. vaša će se podsvest. odnosno nije u stanju da se bilo čemu suprotstavi. jedini metod za njihovo prevazilaženje je neprekidno ponavljanje konstruktivnih i ispravnih misli koje će podsvest na kraju usvojiti i pretvoriti u nove i zdrave životne navike jer podsvest je sedište ljudskih navika. Zato će prihvatiti vašu pomoć. PODSVEST NIJE OSPOSOBLJENA ZA ZAKLJUČIVANJE Podsvest nije sposobna da bilo šta dovede u sumnju. Evo klasičnog primera ogromne moći sugestije. nužnog za proces zaključivanja. Ukratko. lek će pronaći samo ako shvati i prepozna ogromnu moć podsvesti i snagom volje počne da razmišlja o sreći. Usvojivši je. Shodno tome. zdravlju i zadovoljstvu. Objektivni um ima zadatak da spozna objektivni svet. Dozvolite mi da vas otpratim do vaše kabine. podsvest prihvata i usvaja svaku misao koja joj se prosledi. Ovi navedeni jednostavni primeri jasno pokazuju razliku između svesnog dela uma i podsvesti koja je bezlična. veličanstvenih građevina i udobnih kuća za stanovanje doćićete do zaključka da se radi o veoma lepom gradu. Međutim. ona će se bez oklevanja potpuno uživeti u dodeljenu ulogu. brige ili se prepusti nekom drugom obliku razornog razmišljanja. OGROMNA MOĆ SUGESTIJE Verovatno je čitaocu već sasvim jasno da svest predstavlja "čuvara kapije" i da je njena osnovna uloga da podsvest zaštiti od lažnih utisaka. Zamislite da prilazite ubledelom putniku na brodu i kažete mu: "izgledate veoma loše. ukoliko hipnotizer pacijentu nametne pomisao da ga. Zamislite da se kao turista nalazite u Los Anđelesu. Slično tome. Drugim rečima. OBJEKTIVNI I SUBJEKTIVNI UM Svest se ponekad naziva objektivnim umom jer se bavi spoljašnjošću. jedan od osnovnih zakona ljudskog uma glasi . kao stvaralačka sila. kao funkcija. još više prebledeti. odnosno utiske. Svako ko želi da savlada veštinu istinske molitve mora da shvati prirodu odnosa objektivnog i subjektivnog uma. Objektivni um uči kroz posmatranje. Ukoliko hipnotizer naredi osobi koju hipnotiše da usvoji identitet Napoleona ili se pretvori u psa. konstruktivne i miroljubive. subjektivni um vidi i čuje. iskustvo i obrazovanje. odmah aktivira svoje mehanizme i reaguje u skladu sa njenom prirodom. poseduje sposobnost vidovitosti. što je veoma povoljno ukoliko su te misli skladne. ukoliko snažno i iskreno stremite slobodi i sreći. Vaša sugestija se spojila sa njegovim sopstvenim strahom. na primer. To je način na koji deluje vaš objektivni um. svrbe leđa. Sva saznanja koja posedujete stekli ste uz pomoć svojih pet čula. Evo i primera koji pokazuje u kojoj meri je podsvest podložna sugestiji. subjektivni um opaža uz pomoć intuicije i predstavlja sedište svih osećanja i skladište uspomena. Dakle. a da pri tom ne koristi prirodne organe vida i sluha. da mu krvari nos. neselektivna i koja kao istinitu prihvata svaku misao za koju svest poveruje da je istinita. Dakle. on će ga poslušati zapostavljajući sve elemente stvarnosti koji ne odgovaraju toj ideji. U tu svrhu mu služi pet fizičkih čula. Svest svojim uobičajenim načinom razmišljanja urezuje duboke brazde u podsvesti. povući se u kabinu i početi da pati od simptoma morske bolesti. Drugim rečima. čak i pogrešnu. ukoliko čove. radi se o delu ljudskog uma koji izbija u prvi plan u trenucima kada objektivni um zadrema ili miruje. Ukoliko u vašoj podsvesti već postoje pogrešna shvatanja. Sve što se čoveku dešava zasniva se na mislima koje se u obliku verovanja utiskuju u podsvest. slobodi i zdravlju. Kao što je već rečeno.PSIHOLOŠKI EKSPERIMENTI Bezbrojni eksperimenti koje su psiholozi i drugi stručnjaci vršili sa osobama u stanju hipnoze pokazuju da podsvest nije sposobna za vršenje bilo kakvog izbora ili poređenja. Podsvest jednostavno reaguje na misli. Uz pomoć subjektivnog uma. Kao što je već rečeno. da mu je hladno ili da se pretvorio u mermerni kip. Na temelju posmatranja njegovih parkova. doći će do potpune promene ličnosti. 9 . Subjektivni um dolazi do izražaja u času kada su objektivna čula pasivna. svako od nas je u stanju da čita misli svojih bližnjih ili sadržaj zapečaćenih pisama. sugestiju prihvata kao istinitu i prihvata je kao iskustvo. pripada svesti. Podsvest se vrlo često naziva subjektivnim umom.

Sugestija. njeno pamćenje. oca je razdiralo snažno saosećanje. kao što je već rečeno. beleži sledeći zanimljiv i zabavan događaj: "Njujorčanin stiže avionom u Čikago. svest ima moć da odbaci svaku sugestiju. mornar se ne plaši morske bolesti.svešću ne smemo šaliti. Jel' ti muka? Kao da imaš morsku bolest?" U zavisnosti od temperamenta. u časovima razdražljivosti ili lošeg raspoloženja. shvata je kao naredbu i pretvara u neposredan doživljaj. u svom izvanrednom priručniku autosugestije. Fizička nepokretnost je pogodna za mentalnu pasivnost i čini čovekov um podložniji sugestiji. S obzirom na činjenicu da lekarima nije polazilo za rukom da olakšaju njeno stanje. opustila se i zatvorila oči. Vodite računa da svojoj podsvesti dajete isključivo sugestije koje nadahnjuju. mornar će se nasmejati na vašu šalu ili vam nešto besno odbrusiti. Krajem sedmice povratila je sigurnost i samopouzdanje. Treba zapamtiti da se sugestijom ne može ništa nametnuti podsvesti protiv volje svesnog dela uma. istina blage. jer se u mornarevom umu spaja sa njegovim čvrstim uverenjem da ga morska bolest ne može pogoditi. subjektivni činioci upravljaju našim životima. kožne bolesti." Autosugestija se. lako ima veoma dobar glas. pamtiću ih sa lakoćom i automatski. sigurna. na primer. U pomenutom slučaju." Njena podsvest usvaja negativnu autosugestiju. Daću sve od sebe ali me ve. zadovoljstvo i veselje postaju moje normalno stanje duha.rovatno neće primiti. lz dana u dan pokazujem sve više razumevanja i ljubavi prema bližnjima. na sličan način može upotrebiti za borbu protiv straha i ostalih negativnih stanja duha. Prilikom jednog od mojih boravaka u ovom gradu. dr Evelin Flit. Pevačica je svoj problem rešila uz pomoć sledeće tehnike. udobno bi sela u naslonjaču. Otuda ne izaziva strah već pojačava samopouzdanje. mornaru rečima: "Momče. Od ovog časa postajem središte dobrog 10 . koji je bio za volanom. Obratite li se. Svako od nas ima mnoštvo skrivenih strahovanja. nešto loše izgledaš. sprovodila tri puta dnevno i jednom neposredno pred spavanje. Veoma se radovala novoj prilici koja joj se ukazuje ali je već tri puta do tada propadala zbog straha.RAZLIČITE REAKCIJE NA ISTU SUGESTIJU Različiti ljudi reaguju na različit način na istu sugestiju usled nejednakog stanja podsvesti i sistema verovanja. sugestija dovodi u prvi plan njegov sopstveni skriveni strah od mučnine. predveče i neposredno pred spavanje . Sve što pokušam da prizovem u pamćenje pojaviće se u pravom. sama po sebi nema nikakvu moć osim ukoliko je podsvest ne usvoji. Nakon tri sedmice. ponavljanjem sledeće rečenice tri ili četiri puta dnevno . Sreća. ovi unutrašnji. U svakom trenutku i na svakom mestu biću u stanju da se setim svega što mi je potrebno. Mlada pevačica je pozvana na audiciju. Rečnik kaže da sugestija predstavlja pobuđivanje odgovarajućih misli u nečijem umu odnosno mentalni proces u okviru koga se neka misao prihvata. OBNAVLJANJE SPOSOBNOSTI PAMĆENJA Sedamdesetpetogodišnja žena imala je običaj da samoj sebi neprekidno prebacuje: "Gubim pamćenje!" Po savetu prijatelja. kao i dobro raspoloženje.ujutru. pogleda na sat koji pokazuje jedan sat više od čikaškog vremena i saopštava svom čikaškom prijatelju da je podne. prilikom sledeće audicije njen nastup je bio izuzetno zapažen.svesti upućivao sledeću sugestiju: "Dao bih desnu ruku da moja ćerka ozdravi. u okviru seminara koji sam sam osnovao. mi je prepričala članak iz engleskih novina u vezi sa snagom sugestije. odnosno da nekoliko puta dnevno ponavlja: "Moje pamćenje se od danas znatno popravilo. uravnotežena. Tri puta dnevno povukla bi se u svoju sobu. Zapamtite da se sa pod. zapazili da su takva stanja duha veoma podložna autosugestiji. Novi utisci biće sasvim jasni i određeni. usvaja ili sprovodi u život. međutim. Celokupan postupak je. što je izražavao navedenom sugestijom." Ovu rečenicu bi lagano ponavljala pet do deset puta. uz ogromnu želju za oporavkom svoga deteta. Već sledećeg dana svi simptomi ćerkinih oboljenja su nestali. neprekidno sebi govori: "Možda im se neće dopasti kako pevam. Drugim rečima. direktorka seminara. Svakoga dana zapažam znatan napredak i uskoro će mi pamćenje biti bolje nego ikada".tokom svega mesec dana daje čudesne rezultate: "Od ovog trenutka ću biti bolje raspoložen. Zatim bi umirila duh ali i telo. u podne. ocu. KAKO PREVAZIĆI NEPRIJATNE KARAKTERNE OSOBINE Mnogi od nas su. Herbert Parkin. počela je da primenjuje takozvanu indukovanu autosugestiju. leče. Zaista." Njegovo dete je bolovalo od teškog oblika artritisa i neizlečive. Kod prvog putnika. Domaćin iz Čikaga previđa postojanje razlike u vremenu između njegovog grada i Nju Jorka i odvraća Njujorčanina kako je veoma gladan i mora da ide na ručak. Devojka bi zatim počela neprekidno da ponavlja: "Mirna sam. bilo je u potpunosti obnovljeno. U ovom slučaju sugestija nailazi na neprobojni zid. je otkinuta desna ruka u ramenu. verovanja i misli. U novinskom članku se dalje kaže da je porodica jednog dana doživela saobraćajnu nesreću. KAKO AUTOSUGESTIJOM ODAGNATI STRAH Autosugestija je proces u kome pojedinac samome sebi nameće određenu misao. ubeđen je da joj nikada neće podleći i negativna sugestija jednostavno nije u stanju da pobudi strah. GUBITAK RUKE Svake dve ili tri godine držim predavanja u Londonu. moj glas je lep i čvrst. smiruju. Neki čovek je preko dve godine neprekidno svojoj pod. ona nas uvek doslovno shvata. neokrnjenom obliku.

predskazanje bi se poput krhke strele razbilo o bedem 11 . lako ćete prebroditi svaku opasnost. U svom negativnom vidu predstavlja najrazorniji obrazac ljudskog uma koji za posledicu ima propast." KONSTRUKTIVNA I RAZORNA MOĆ SUGESTIJE Nekoliko primera i napomena u vezi sa heterosugestijom.noverici. po pravilu. stvaralačkom obliku sugestija je čudesna i daje blistave rezultate. negativnih sugestija: "Nisi sposoban za to". kancelariji. odigrala u njegovom umu te je uzrok smrti upravo njegov način razmišljanja ili. posetio vidovnjaka koji mu je u kristalnoj kugli otkrio teško srčano oboljenje i predvideo smrt za vreme sledećeg mladog meseca. SVAKO JE SPOSOBAN DA POBEDI NEGATIVNU SUGESTIJU U novinama se svakodnevno pojavljuje mnoštvo članaka koji seju seme straha. Ovaj mu je. ionako nikome nije bitno". Niko nije dužan da usvoji razornu sugestiju. živahan i snažan čovek kada je posetio vidovnjaka. Svima je ispričao šta mu se desilo i pripremio se za kraj. Njegova sugestija sama po sebi nije u stanju da prouzrokuje ono što sugeriše. posta će vam jasno da su se roditelji. nastavnici i kolege svim silama trudili da uspešno sprovedu kampanju podvrgavanja negativnim sugestijama. Na taj način stečeni utisci iz detinjstva stvaraju obrasce ponašanja koji kasnije prouzrokuju brojne poraze u ličnom i društvenom životu. Sugestija se može koristiti za uspostavljanje kontrole nad samim sobom ali i za vršenje nadzora ili čak potpune kontrole nad svima onima koji ne poznaju zakone ljudskog uma. Svrha im je uspostavljanje kontrole nad vašom ličnošću i unošenje straha duboko u nju. brige. "Nema svrhe. naoružani saznanjem da ih možete savladati uz pomoć stvaralačke. za nas pogubna. najčešće ih ćutke prihvatamo. "Nemaš nikakvih izgleda". Poverio mi je da vidovnjak poseduje i natrpirodnu sposobnost da ljudima na daljinu čini dobro ili zlo. Ukoliko ih usvojite. podsvest bez ikakvih rezervi prihvata svako verovanje koje joj prosleđuje sve. patnju. Heterosugestija je sugestija koju vrši neka druga osoba. u stvari. zebnje i zle kobi. lpak. Osnovna aktivnost se. prouzrokovao je uništenje sopstvenog tela. itd. osećanja i stremljenja koja odgovaraju drugima i koja su. Neprestano preispitujte svaku negativnu sugestiju koju dobijete od svojih bližnjih. desilo ali u svetlosti stečenih saznanja o načinu delovanja podsvesti. ljudskim bićem vladaju isključivo misli i osećanja rođena u njemu samom. Mo ć sugestije je oduvek igrala značajnu ulogu širom sveta. tokom boravka u lndiji. ne znajući da je sam prouzrokovao sopstvenu smrt. Proces sugestije teče u svakom domu. bolje rečeno. Rođak je umro kao što je bilo i predskazano. Da je moj rođak poznavao zakone ljudskog uma mogao je u potpunosti da odbaci negativnu sugestiju i da rečima vidovnjaka ne prida nikakav značaj. Rodaka je zahvatio užas. "Uskoro ćeš ostati bez dinara". nikada nećeš uspeti". "Nema svrhe". Pogledajmo šta se. Pogledate li unazad. "Ljubav je prazna besmislica". bolest i nesreču. osujećenosti.raspoloženja za sve oko sebe i svojom radošću zarazno delujem na okolinu. "Nikome se ne može verovati". odnosno sredstvu za rušenje stega verbalnog uslovljavanja i otvaranje puteva razvoja pozitivnih navika. Jedini lek je pribegavanje autosugestiji kao terapijskom metodu. u mislima je neprestano nosio predskazanu sopstvenu smrt. Pomenuti rođak je bio srečan. konstruktivne autosugestije upućene podsvesti. "Ne smeš". Dakle. "Život je sve teži". čak je napisao i testament. u mnogim krajevima predstavlja temelj religije. uputio izrazito negativnu sugestiju koja je naišla na prihvatanje. "Od tebe nikada neće postati čovek". "Propašćeš". "Pazi se. "Nije važno šta znaš već koga poznaješ".sni deo uma i odmah postupa u skladu sa njim. Vidovnjak koji je predskazao njegovu smrt ne poseduje nikakvu čudesnu moć i po tome je jednak svakom kamenu i biljci u polju. kao što je poznato. izložen brojnim negativnim sugestijama. fabrici i klubu. Moćna sugestija je ovladala njegovom podsvešću jer joj se potpuno prepustio. takve misli vam mogu uništiti svaku volju za životom. "Život je beskrajna patnja". međutim. KAKO JE SUGESTIJA U STANJU DA UBIJE ČOVEKA Evo primera sugestije: Moj rođak je. Dovoljno je da se makar i na trenutak zamislite nad stvarima koje su vam rekli i da shvatite njihovu suštinu. pokupićeš neki virus". U svakom konstruktivnom. DA Ll STE IKADA USVOJILI NEKU OD OVIH SUGESTIJA? Svako od nas je. "Odustani. "Već si prestar". dakle. zdrav. Da je postupio pravilno. od najranijeg detinjstva. Svako od nas je od takvih stavova dovoljno pretrpeo tokom detinjstva i mladosti. sadržaj njegovih misli. "Nisi u pravu". Jer. Evo nekoliko takvih. Plašeći se sopstsvene smrti i iščekujući je. bedu. Njegov je osnovni cilj da u svakome od nas probudi misli. prijatelji. Verujem da svako od nas može da ispriča sličnu besmislenu priču o ljudskoj praz. Ne znajući kako sa njima da se obračunamo. Rođak je otputovao kući i svima u porodici ispričao o predskazanju.

krupnim koracima kreće napred. Stoga. ljubaznost je vredna hvale. Uživam u lepoti. na primer. Profesor je zamislio opštu premisu kao sveobuhvatnu sliku željenog načina života: "Beskrajna mudrost me vodi i usmerava.govati upravo u skladu sa njihovom sadržinom i nikako drugačije. 1962. zaustavljen sam i osuje ćen". Na taj način. u stvari. Evo još jednog primera: Sva dela ljudskih ruku se menjaju i nestaju. uputite misli kao što su. umnu i materijalnu vodilju svakog čoveka. tada sugestija postaje sastavni deo našeg sopstvenog procesa razmišljanja i počinje da deiuje na nas. "Ne poznajem prave ljude". ona se nikada ne suprotstavlja. Uspelo je!" PODSVEST SE NIKADA NE SUPROTSTAVLJA Treba imati na umu da podsvest raspolaže bezgraničnim znanjem i odgovorima na sva moguća pitanja." Posavetovao sam ga da stvori odgovarajuću opštu premisu kojom će se upravljati u svom razmišljanju i objasnio mu da beskrajna mudrost podsvesti predstavlja duhovnu. trebalo bi svakoga dana više puta čvrsto i hrabro reći: "Beskrajna umnost kojaje rodilaželju pruža mi savršen plan za ostvarivanje te želje. "Ne smeš misliti na taj način". znajući da mi prodiru duboko u podsvest i uveren da će proizvesti željeni rezultat. tiho i s ljubavlju više puta dnevno. ne nanoseći mu nikakvu štetu. izaberite zdravlje! MOĆ PRETPOSTAVLJENE PREMISE Ljudski um radi po principu silogizma. "Rodio sam se u pogrešno vreme". "Ne mogu ispuniti datu obavezu". dakle.saradnja neće izostati. Podsvest je uvek u vašoj službi. ima moć delovanja. zacelo će izostati bilo kakav odgovor podsvesti. Dakle. stajete na stanovište da vaša podsvest nije sposobna da reši probleme koji vas tište. piramide će se promeniti i nestati. teškoće ili negativne misli. ritam disanja. novac i prijatelje. Ukoliko je premisa zaista istinita. potrebna je naša mentalna saglasnost.ne. U cilju ostvarivanja željenog i prevazilaženja oskudice. lmajte na umu da je svaki čovek u stanju da načini izbor. Posedujem savršeno zdravlje i moje telo i duh se ponašaju u skladu sa zakonom univerzalnog sklada. od profesora sam dobio pismo sledeće sadržine: "Ponavljao sam te rečenice lagano. usmerena je ka životu i večno se brine o vama. nužno sledi ispravan zaključak. U stvari. u svim svojim aspektima. Egipatske piramide su dela ljudskih ruku. leči njegovo telo i donese mir njegovoj duši. Ukoliko joj. Prvi sud je opšti i iz njega. sami sebi uskraćujete sreću i dobrobit i prizivate osujećenost. leči posekotinu na prstu. Tek nakon toga je njegova podsvest bila u stanju da ga automatski usmerava ka razboritim odlukama i postupcima." Kažete li: "Nema izlaza. "Prestar sam". Dakle. postavite joj pravi zahtev . ukoliko je ispravan. zaključak če takođe biti istinit. Time. osećam i verujem da moja podsvest reaguje u skladu sa prirodom mojih svesnih razmišljanja. izgubljen sam. nikada se ne upušta u raspravu. nemaštinu i oskudicu svake vrste. 12 . "Nisam u stanju to da učinim". lpak." Posle izvesnog vremena. obilju. Sve što dodirnem krene pogrešnim pravcem. Mojim celokupnim životom upravlja princip ispravnog delovanja. Svestan sam da unutrašnja mudrost moje podsvesti priprema pravi odgovor i da će moja unutrašnja osećanja i težnje naći svoju materijalizaciju u spoljašnjem svetu. To znači da je svaki zaključak do koga dolazi podsvest odreden samo i isključivo premisom za koju je svest prethodno pretpostavila da je istinita. izaberite život. ljubavi. održanih maja. osuđujete sopstvenu podsvest da bezgraničnu umnost koju poseduje koristi u negativne svrhe. spokojstvu. uravnoteženost i sklad. Profesor koji je prisustvovao nekim od mojih predavanja. Ukoliko u svesti stvarate prepreke. kao što se vidi iz sledećeg primera: Svaka vrlina je vredna hvale. Autosugestija. podsvest bez ostatka usvaja vaše obrasce mišljenja. Vrlo sam vam zahvalan što ste mi posvetili svoje vreme i želeo bih da dodam da moj život. prihvatanje. izgubio sam zdravlje. godine u Njujorku. zakoračujete u mentalnu i emotivnu osujećenost koju prate telesna bolest i sklonost neurotičnim poremećajima. Želite li da podsvest radi za vas. Prožimaju me mir. Ljubaznost je vrlina. nadzire rad vašeg srca. lz ovoga je jasno da sugestije koje nam drugi nude imaju moć nad nama samo ukoliko ih mi sami usvojimo kao sopstve. Dakle. ona će uvek rea. jednom prilikom mi je rekao: "Sve mi je u životu krenulo naopako. nedoumica nema rešenja.njegovog uma. Opštu premisu temeljim na večnim istinama i znam. lako i sama poseduje sopstveni um. izaberite ljubav. nikada ne kaže.

• • • • Vaš um nije zao. vekovima skrivene od ljudske vrste. Odaberite život. odnosno sopstvene podsvesti." PREGLED NAJZNAČAJNIJIH STAVOVA • • Mislite dobro i uslediće dobro. iznesete neku želju. zla već se ponaša u skladu sa načinom na koji je koristite. zbunjen sam. a Ludvigu van Betovenu da kompo. Ona nas nadahnjuje. To je najbolji način da se razvije pozitivna ličnost. izgubiću posao. između 1843. Dakle. u svakome od nas. doktor Esdejl je 13 . Pazite šta govorite.svest kontroliše sve vitalne procese i funkcije tela i poseduje odgovor na sve probleme. "Nemam novaca za tako nešto". ako kažete. očekivati da u svesti stvorite ispravne polazne sudove. pod. Uskoro ćete sa oduševljenjem otkriti da su se sile unutar vašeg uma oslobodile i krenule u ostvarivanje traženog rezultata.rovanje u mogućnost pozitivnih događaja. zdravlje. uvek je na poslu. Sami birajte sopstvene misli donosite sopstvene odluke. sama po sebi. vaša autosugestija.nuje svoje simfonije. • Svaki čovek raspolaže sa mogućnošću izbora. Odlučite se da odbacite misli drugih i prihvatite isključivo sopstvene pozitivne sugestije. zaboravite na strah. zašto mi odgovor neprestano izmiče?" poništavate snagu sopstvene molitve. brižljivo nadzire protok krvi u organizmu. Dakle. Podsvest nije u stanju da se suprotstavlja ve ć usvaja sve što joj svest uputi. Podsvest je dala znak za početak rada srca svakoga od nas. u Rišikešu. lzaberite bolju pomisao. ispravno delovanje i čudo zvano . opustite se i odlu čno recite samome sebi:"Podsvest ima odgovor i ovog trenutka mi ga nudi. jeste izvor ogromne snage i mudrosti. razgovarao sa jednim od svojih slušalaca. Podsvest nikada ne spava.Podsvest će odgovoriti uvek kada se upustite u traganje za rešenjem problema ali će. težnji i čovečnih dela. nikada se ne odmara.život. jeste sila koja pokreće svetove. Nikada nemojte reći "Propašću. Ne dozvolite drugima da razmišljaju umesto vas. Kada pojedemo komad hleba podsvest ga preobrazi u tkiva. Mislite zlo i uslediće zlo. Čovek je ono što misli. ni jedna prirodna sila nije. prizore i činjenice. sreću! • Svaku činjenicu za koju svest pretpostavi ili poveruje da je istinita podsvest će usvojiti i sprovesti u delo. lzaberite sreću i izobilje. svim silama se trudeći da je sprovede u delo. Pod. usme. Počnite da razmišljate sa stanovišta večnih istina i životnih principa. Opredelite se za saradnju. veselje. Stoga. nadahnuće i uzročnika sreće svojih bližnjih. "Kupiću tu stvar. Nikada nemojte reći. škotskom lekaru koji je radio u Bengalu još pre otkrivanja etra i bilo kod drugog savremenog metoda anestezije. Davne 1955. Čudesnu moć podsvesti otkrićete na vrlo jednostavan način: dovoljno je da joj. lzjave i sugestije drugih nemaju moć da vam nanesu bol. Na kraju ćete morati da položite račun za svaku izgovorenu reč. vodi planete i svakoga dana donosi novo rađanje Sunca. Na podstrek svoje podsvesti veliki grčki vajar Fidija je kamen i bronzu pretvarao u lepotu. lmajte na umu da podsvest UVEK poseduje odgovor. čak i ako je to tačno. u isto vreme. u lndiji i. u stanju sam da učinim sve na svetu". Svaki čovek je kapetan svoje duše (podsvesti) i gospodar svoje sudbine. lspričao mi je o doktoru Džemsu Esdejlu. Sredinom prošlog veka. "Ne verujem da ima izlaza. unesite mir u dušu. simetriju i srazmeru. Upravo je kroz podsvest Šekspir spoznao velike istine. Možete izabrati ljubaznost ili neljubaznost prema bližnjima. Verujte u dobru sreću. nisam u stanju da platim stanarinu". uskladištene u pamćenju. Opredelite se za zdravlje i sreću. Zahvalan sam joj jer beskrajna mudrost podsvesti poznaje samu suštinu stvari. U mislima je već moja". tom prilikom. u vama." Prevaziđite strah uz pomoć sledeće rečenice: "Koristeči snagu svoje podsvesti. Čvrsto sam uveren u ispravnost svojih misli i svojom odlučnošću oslobađam čudesnu moć podsvesti. Međutim. posedujete moć izbora. Podsvest je italijanskom slikaru Rafaelu omogućila da naslika svoje Madone. Upotrebljavajte svoj um kao iscelitelja. ČUDOTVORNA MOĆ PODSVESTI Moć podsvesti nema granice. ljubav.rava. i 1846. Taj proces prevazilazi mudrost čak i najmudrijih ljudi na zemlji. neposredno pred spavanje. Opredelite se za ve. • • • Svest je "čuvar kapije". prijaznost i zapazićete povoljnu reakciju svih oko sebe. reguliše varenje i ostale telesne funkcije. godine. godine. Jedina snaga koja vas može povrediti jeste vaš sopstveni složeni um. inače lekarem iz Bombaja. Ne zaboravite. njen osnovni zadatak je da spreči prodiranje lažnih utisaka do podsvesti. Nikada ne recite: "Nisam u stanju to da učinim. kosti i krv.svest ne zna šta je šala i svaku misao shvata ozbiljno. mišiće. Podsvest je izvor svih ideala. ona nam otkriva imena. neznanje i praznoverje. sam održao nekoliko predavanja na Univerzitetu Joga. Čovekova najveća moć je sposobnost izbora.

napetost i sl.podvrgnutih hipnozi . samima sebi nanosimo štetu. ti utisci budu uvek ispravni i konstruktivni. u čovekovom umu). lsus. PODSVEST JE KNJIGA ŽIVOTA Bez obzira na prirodu misli. Drugim rečima. naći će svoj izraz kao iskustvo. otac američke psihologije. inteligencija koja daleko nadmašuje naš sopstveni skučeni um. pomeri nebo i zemlju. Tek ukoliko postignemo da navedena dva principa zajednički deluju u međusobnom skladu. prijatelji. Opisani doživljaji navode nas da sa osmehom poverujemo u čudotvornu moć naše sopstvene podsvesti. Ne budi li ta činjenica u svakome od nas strahopoštovanje? Pomislimo na tran. prebiva sila. a nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj tokom same operacije. tačnije njihovoj podsvesti. ne veća od dva ili tri posto. teorija ili dogmi koje zabeležite. uvek ćete ih doživljavati kao objektivne oblike ispoljavanja realnih uslova. vidljivo i nevidljivo. osobina ili događaj. Buda.upućivao sugestiju da neće doživeti nikakvu infekciju i da će zahvat proteći u najboljem redu. objektivno i subjektivno. Misao prihvata mozak kao organ svesnog dela uma koji se bavi razmišljanjem. društveni položaj . uklanjanje malignih i benignih tumora. Upravo je zbog toga podsvest sposobna da učini sve. Kako je rekao američki esejista. Hermesov grob je otvoren s velikim iščekivanjem jer je postojalo uverenje da skriva največu tajnu svih vremena. Sve što čovek unese. Šta mislite o sebi ovog trenutka? Svaki delić vašeg bića izražava tu pomisao. misao i njen spo. prilika i događaja. Tamo gde svest i podsvest deluju skladno i istovremeno. "Čovek je ono što misli". šalje je u solarni pleksus . Pacijenti gotovo da nisu osećali bol. Takvu istinu propovedali su i Mojsije. Tajna glasi: KAKO JE lZNUTRA TAKO JE l SPOLJA. materijalno stanje. SADRŽAJ UTISNUT U PODSVEST OBAVEZNO STIČE SPOLJAŠNJI POJAVNI OBLIK Viliam Džejms. Sve što subjektivno osetite kao istinito. lsaija.savršeno odražavaju ideju koju imate o sebi. Otuda se javljaju srčane tegobe. svako od nas u svakom trenutku ispisuje knjigu sopstvenog života. Pokret i osećanje moraju uspostaviti trajnu ravnotežu.kao što su amputacije. iskusiće kao nešto spoljašnje. Lao-ce i svi ostali prosvečeni mudraci tokom ljudske istorije. Negativne. utisak i njegov izraz moraju se poklapati. Koliko ste samo puta sebe povredili naljutivši se. upla. Kao što je već rečeno. presuda koju donosi svest uvek je konačna: stoga. Zadatak je čoveka da dozvoli i omogući ritmično i skladno odvijanje tog zakona kroz svoju svest i svoje telo. Telesno zdravlje. Svako od nas poseduje dva životna lica. Zadržavajući negativne misli. Tako glasi osnovni zakon života. Moj slušalac mi je rekao i da je smrtnost nakon operacije doktora Esdejla bila izuzetno niska. verovanja. razorne i zlobne misli stvaraju štetna osećanja koja nužno moraju naći svoj spoljašnji izraz. Lekar iz Bombaja je dodao da su niska smrtnost i odsustvo infekcije nesumnjivo posledice sugestija koje je doktor Esdejl upu ćivao svojim bolesnicima. Dakle. Pri tome se služio isključivo mentalnom anestezijom. podsvest nije u stanju da se suprotstavi svesnom delu uma već deiuje isključivo na osnovu primljenih naredbi. čak bol. rekao je da sila sposobna da pomera svetove leži u podsvesti svakoga od nas. zapiše u sebe. U svekolikoj prirodi susrećemo se sa zakonom akcije i reakcije. na njegovu nezavisnost od vremena i prostora.šivši se. Nakon što svesni ili objektivni deo uma u potpunosti usvoji misao. slozi. kako na nebu (odnosno. Tek po uspostavljanju ravnoteže između te dve pojave nastupiće sklad i opšta uravnoteženost. Svetom su rasprostranjeni beda i haos. 14 . jer ljudi jednostavno ne razumeju međuzavisnost sopstvene svesti i podsvesti. grlu i sl. Zaratustra. urežete ili utisnete u podsvest.ljašnji oblik. stavova. nema bolesti i nesloge. podsvest je obdarena beskrajnom inteligencijom i bezgraničnom mudrošću. Napaja se sa skrivenih izvora i naziva se .zakonom života. čir organa za varenje. operacije na oku. Navedene činjenice ukazuju da u svakome od nas postoji. Jasno je da je usamljeni lekar još pre jednog i po veka otkrio čudesnu i čudotvornu moć podsvesti. Početni impuls mora biti jednak dobijenom rezultatu. povišeni pritisak. Očigledno je da su pacijenti odgovarali sasvim u skladu sa njegovim sugestijama. postaje deo iskustva. miru uživaćemo u zdravlju. pokreta i odmora. sve što je utisnuto u podsvest nalazi svoj izraz na ekranu slobodnog prostora. Treba imati na umu da se to dešavalo pre Luja Pastera.scedentalne moći podsvesnog dela uma svakoga od nas! Pomislimo na njegovu sposobnost vančulnog opažanja kao štc je vidovitost.gde stiče svoj telesni oblik i pretvara se u doživljaj. Zato bi trebalo voditi računa da te zapovesti.obavio preko četiri stotine teških operacija svih vrsta . njegovu sposobnost da uništi bol i patnju ili pruži odgovor na svako postavljeno pitanje i reši svaki problem. Upravo se u tome ogleda stvarno značenje svega što je utisnuto u podsvest i što dolazi do izražaja u svim fazama ljudskog života. Doktor Esdejl je podsvesti svojih bolesnika . Ralf Vado Emerson. Džozefa Listera i ostalih naučnika koji su otkrili bakterijsko poreklo bolesti i nesterilisane instrumente kao uzročnike infekcija. sreći i spokojstvu.splet nerava koji se naziva i srcem čovekove duše . Drugim rečima. kako bi sprovela zapovesti dobijene iz svesti. KAKO JE GORE TAKO JE l DOLE. tako i na zemlji (u telu i njegovoj okolini).

usmeriti je ka ljubavi. uverljivo . lako će ga popraviti na osnovu prvobitne zamisli". deluje potpuno isto kao i časovničar i da je u stanju da isceli. na primer. Ukoliko nehotice uzmete otrov. (Psalm 139:14). po pet minuta. uporna i sveprisutna podsvest kontroliše sve vitalne funkcije tela. dva ili tri puta dnevno. moja koža je ponovo bila u savršenom stanju. Bez oklevanja 15 . mišiće i kosti moga tela. Napomenuo je da podsvest. Podsvest je graditelj ljudskog tela ali čovek nije u stanju da opazi ili čuje taj tihi. Medicinska terapija nije uspevala da zaustavi napredovanje bolesti koja je sve više uzimala maha. naučnici tvrde da koža luči znatno više znoja dok je čovek u snu nego dok je budan. može da ga obnovi i izleči jer već poseduje savršeni obrazac ili formulu za takav postupak. Časovničar je najpre sve zamislio u svome umu i tek nakon toga je sat postao deo objektivne stvarnosti.dozvolivši da vama ovlada ljubomora ili žeđ za osvetom? To su otrovi koji zagađuju podsvest. Obratite se svojoj podsvesti i naredite joj da preuzme kontrolu. Posle nešto više od tri meseca. Sveštenik mi je. vaša neumorna. Stvorila je tkiva.Zatim me je podsetio da podsvest.samo će u tom slučaju postupiti prema vašim zah. sada pristupa preobražavanju svakog atoma moga bića u skladu sa pp/obitnim savršenim obrascem. objasnio mi je skriveno značenje Psalma br. otkrićete da su sve vaše telesne funkcije ponovo normalne. Kao što se vidi. Svaka pojava na telu mora prethodno da se pojavi u umu. brigama. osećam. aktivna je danju i noću. Obratio sam se veri. KAKO PODSVEST NADZIRE SVE TELESNE FUNKCIJE Dok spavate u svom mekom krevetu ili obavljate uobičajene svakodnevne poslove. otuda je važno svest uposliti pozitivnim mislima. smeštenim duboko u mojoj podsvesti i uzročnicima svih mojih nevolja. najbolji lek je da se opustite i zaustavite zamajac negativnih misaonih procesa. obdaren dubokim poznavanjem psihologije. uši i ostala čula aktivna su tokom sna.vornim mislima i jednostavno ćete izbrisati sve u njoj pohranjene negativne obrasce. pravdi i dobrobiti. Svest često svojim strahovima. nevidljive ćelije. Dlake na licu i glavi rastu bez obzira da li ste budni ili spavate. Prepustite li se u potpunosti njenim čudotvornim moćima. kada ih još nije bilo nijednoga. povratite. vrlo jednostavan način: "Moje telo i svi njegovi organi tvorevina su beskrajne mudrosti moje podsvesti koja zna kako da me isceli. uživaćete u nepomućenom. Budete li dovoljno uporni. "Divna su djela tvoja. Vodite računa da se podsvesti obraćate autoritativno i. Ukoliko se pokvari. To će biti samo uzrok. što takođe ilustruje nagonsku želju za očuvanjem svekolikog života. donosi. 139 koji. Zahvalan sam joj za isceljenje koje mi. hranite podsvest život. Poznato je da su. Kada spavate. spokojstvo i poredak. u knjizi je tvojoj sve to zapisano.. Postupite li na taj način. strepnjama i depresijama ometa normalni ritam srca. mnogi naučnici otkrili rešenja najtežih problema upravo u snu. bez obzira na to da li je čovek uistinu aktivan ili se odmara. stoga. istini. podsvest će se pobrinuti da ga učini bezopasnim. KAKO NAVESTI PODSVEST DA RADI ZA VAS Najpre treba shvatiti da podsvest radi bez prekida. i dani zabilježeni. ne računajući pri tome na pomoć svesnog dela uma. Podsvest će vas navesti da je izbacite. Navodi vas da zavolite sopstvenu decu. Ukoliko ste izbačeni iz duhovne ravnoteže. samo sam svojoj podsvesti saopštavao životvorne obrasce celovitosti. prouzrokovaćete slične promene na telu.. kroz neprestanu molitvu. Molio sam se na sledeći. obnovi i usmeri sve životne funkcije i procese unutar moga tela ali da je moja dužnost da joj izdam odgovarajuću zapovest. pluća ne prestaju s radom te se proces disanja odvija jednako kao dok ste budni. želuca i creva. zatim pokazao svoj sat i rekao: "Ovu stvar je neko napravio. na primer. lepote i savršenstva koji su oduzimali mesto negativnim mislima i obrascima. glasi: "Zametak moj videše oči tvoje.teljske moći podsvesti. Niko se nije rodio zadojen negativnim stavovima. Podsvest nadzire varenje i lučenje raznih žlezda ali i ostale. da je podstaknem upućujući joj ideju savršenog zdravlja. oslobodim malignog oboljenja kože. Sveštenik." Rekao mi je da izraz "knjiga" označava moju sopstvenu podsvest koja je oblikovala i izlila sve moje organe iz jedne jedine." Molio sam se na glas. ne toliko očigledne aktivnosti vašeg tela. natapate li um pozitivnim mislima. To je temelj svakog izlečenja. srce vam i dalje ritmički kuca. Oči. i duša moja (podsvest) to zna dobro". Čudesno je delo stvaralačke inteligencije u meni. Pretpostavimo da ste slučajno jeli pokvarenu hranu. savršenom zdravlju.svesti. između ostalog. a posledica će biti moje izlečenje. PODSVEST LEČI MALIGNO OBOLJENJE KOŽE lzlečenje samoga sebe je uvek najubedljiviji dokaz isceli. otuda. donoseći mir. kao tvorac moga tela. Navedeni obrasci mišljenja ometaju skladno funkcionisanje pod. Pre četrdesetak godina. pluća. poći će vam za rukom da istisnete celokupno negativno naslede. unutrašnji proces. Podsvest se trudi da vam po svaku cenu sačuva život i obnovi zdravlje. Svako od nas uspostavlja vezu isključivo sa svojom svešću. u meri u kojoj je tvorac moga tela.tevima. pošlo mi je za rukom da se.

upravo tu je doživela. ipak je podigao slušalicu. najboljim prijateljem kojeg imate. zabeležen u arhivi bolnice u Lurdu (Francuska). Strogo kontrolisano maštanje predstavlja još jedan način unošenja ideje zdravlja u podsvest.skim. te su se negovateljica i supruga "siućajno" zatekle van kuće. dobićete željenu reakciju. ISCELITELJSKI PRINCIP PODSVESTI OBNAVLJA UNIŠTENI OČNI ŽIVAC Čuveni slučaj gospođe Bire. napredak. Svakome od nas se dešava samo ono u šta veruje. Stoga brižljivo odabirajte ideje i misli koje upućujete podsvesti. zacelo je u stanju da ponovo udahne život u mrtvi očni živac. lsceliteljski princip smešten u njenoj podsvesti odgovorio je na prirodu njenih misli. Čvrsto verujte da je neprekidno aktivna u vama. Zapamtite. Nekoliko puta sam posetio Lurd i bio svedok većeg broja sličnih izlečenja. Bolovao je od raka pluća. 1955. godine: "U Lurdu je na neverovatan način povratila vid: ponovo je savršeno videla iako su joj. Opuštanje tela postizao sam uz pomoć sledećih reči: 'Opuštam stopala. U času kada je pažnju usmerio ka isceliteljskoj moći u sebi. KAKO PODSVESTI PRENETI IDEJU O SAVRŠENOM ZDRAVLJU Protestantski sveštenik koga sam upoznao u Johanezburgu (Južna Afrika) opisao mi je svoj metod prenošenja ideje o savršenom zdravlju sopstvenoj podsvesti. dodiruje radni sto. nadahnuće. pominjući gospodu Bire. kako je sama izjavila "čudesno isceljenje". ONO ŠTO Bl TREBALO ZAPAMTITI • • • Podsvest nadzire sve telesne procese i poseduje odgovore na sva pitanja. poznato sveto mesto. tragajući za bilo kakvom nadom. odgovara na telefonske pozive i obavlja sve uobičajene radnje koje bi vršio da je zdrav. stvaralački princip je u stanju da obnovi ili ponovo stvori. istorijski je dokazan i smatra se potpuno autentičnim. Evo kratkog opisa njegove tehnike: "Nekoliko puta dnevno bih se potpuno opustio. opuštam članke. Smatrajte svoju podsvest živom mudrošću. Postupite li tako. lsceli. zatim. što su potvrdili i brojni lekarski pregledi. svi očni živci i dalje bili potpuno beživotni i beskorisni. Predstava koju Bog ima o meni jeste lik savršenog bića i moja podsvest ponovo stvara moje telo u skladu sa tom savršenom predstavom u Božjem umu'. opuštam bedra. opuštam trbušne mišiće. po svemu sudeći. hrišćanskim i nehrišćan.dražaje iz mozga da dopru do udova. Uputila se u Lurd. da vam donosi radost. Podsvest. Nakon pet minuta. opuštam čitavo svoje biće'. uputite podsvesti tačno određeni zahtev i samima sebi dokažite postojanje njene čudotvorne moći. 16 . Rut Kranston. do tada je. kao što je poznato. lekari su utvrdili stopostotnu atrofiju očnog živca. zapao bih u polusan i izgovorio sledeće rečenice. Dato vam je samo ono u šta verujete. Nema nikakve sumnje . životni princip u vama kreće se u skladu sa prirodom vaših misli.počnite da poklanjate dužnu pažnju svojoj svesti. Njena podsvest je reagovala upravo u skladu sa time i oslobodila uvek prisutne isceliteljske sile. scenario je unapred dogovoren. Gospođa Bire je. On se saživeo sa zadatkom i uistinu u mislima vratio u kancelariju. ldeja o savršenom zdravlju prodire mi u podsvest. gde je prihvaćeno kao apsolutna istina. duhovno i telesno. koja se bavila istraživanjem sličnih događaja u Lurdu i o tome pisala za razne časopise. opuštam srce i pluća. lako se telefon nalazio gotovo pet metara od njegove postelje.o tome ćemo govoriti u sledećem poglavlju . Prihvaćena misao se. Sve što utisnete u podsvest izbi će na videlo kao osobina. Verovanje predstavlja. misao koja je dospela u podsvest. Nakon nekoliko sedmica ovakvog samouslovljavanja.da u sličnim. u svetilište došla nošena snažnom verom i očekivanjem.teljska moć njegove podsvesti odgovorila je na duhovnu predstavu koju joj je neprekidno slao i usledilo je izlečenje. Gospođa Bire je bila potpuno slepa. opuštam glavu. Tog trenutka je bio potpuno izlečen. Tek nakon mesec dana se mehanizam za vid vratio u normalno stanje. kao tvorac oka. iskustvo ili događaj. imajući na umu činjenicu da vaša podsvest deluje isključivo u skladu sa načinom na koji razmišljate. Neposredno pred odlazak na počinak. "Sveštenik je doživeo potpuno isceljenje. gledala "mrtvim očima". Gospodu Bire zacelo nije izlečila nikakva sveta vodica iz hrama već njena sopstvena podsvest koja je na pravi način reagovala na njenu veru. prepreka je razbijena i on je bio u stanju ponovo da hoda i radi. Njegov problem se sastojao u mentalnom bloku koji je sprečavao na. jednako kao što voda uzima oblik cevi kojom teče. odnosno koristite svesni deo svoga uma. u njegovoj kući je zazvonio telefon. 'Božje savršenstvo se iskazuje kroz mene. Sve što je jednom stvorio. barem na temelju onoga što su utvrdili medicinski stručnjaci. Čoveku obolelom od funkcionalne paralize naložio sam da zamišlja samog sebe kako se kreće svojom kancelarijom. Njegovo iskustvo jeste primer jednostavnog i lakog načina za prenošenje ideje o savršenom zadravlju sopstvenoj podsvesti. Odmah se osetilo da podsvest kreće na izvršavanje konkretnog zadatka. Objasnio sam mu da će takvu ideju o savršenom zdravlju njegova podsvest zacelo prihvatiti. svetilištima širom sveta zaista povremeno dolazi do "neobjašnjivih" isceljenja. automatski izvršava. piše. duboko ubeđena da će doživeti isceljenje.

Poklanjate li previše pažnje preprekama. ideja. lscelitelji su oduvek poštizali izuzetne uspehe u slučajevima gde je zvanična medicinska nauka padala na ispitu. Sveštenici drevnih religija. Nakon ovog groteksnog obreda. odlaganjima i teško ćama. iz svog ćete uma potpuno ukloniti svako razmišljanje o prilikama. na primer. gotovo nagonsko vero. slika predstavlja činjenicu u čovekovom umu. Svaka misao. pribegava krajnje neuobičajenim i čudnim metodima. nepogrešivo proklijati i. uneti. time radite protiv sop. gotovo slepom verovanju obolelih da će biti izlečeni. prstenja. Često se upotrebljavaju fantastični lekovi. Jasno je da se radilo o snažnim sugestijama upućenim podsvesti. Nahranite podsvest mislima o skladu. pluća i drugih organa. uslediće odgovarajuća reakcija podsvesti. Nadahnuti pisac nas upućuje da verujemo i kao istinitu prihvatimo činjenicu da nam je želja već ispunjena i uslišena i da će do njene konkretne materijalizacije doći u bliskoj budućnosti. Poštovaoci grčke boginje Hekate su. izvodili poseban obred prizivanja svoje zaštitnice i isceliteljke upravo pred odlazak na počinak. zdravlju i miru i sve telesne funkcije će ponovo postati normalne. Ukoliko svesno jasno ponavljate.reakcija. urezati odgovarajuću želju u sopstvenu podsvest. bajanje. dakle. Brojni takvi primeri pozivaju na razmišljanje. nošenje amajlija. mirišljave smole. a sve u cilju pobuđivanja mašte obolelog i izazivanja snažnih emocija. osetićete proticanje Životnog principa kroz sopstveno telo i duh. uopšte. odmah nakon njenog pojavljivanja. na primer. Pazite na svoje misli. Nekoliko uvodnih reči sažeto i sasvim određeno iznosi uputstvo za korišćenje stvaralačke moći ljudske misli: dovoljno je. podsvest će se postarati da verno reprodukuje vaš način razmišljanja.svest i da se ne radi ni o kakvim čudesnim. "Verujem da mi podsvesna sila ovoga časa i koristeći moje telo ispunjava zamišljenu želju". sveštenici ili sveti ljudi. • • • Strah. ideja. U samom početku ljudske istorije. Držite li se biblijske tehnike.stvenog dobra. sve telesne i duševne patnje nestaju.• • • Zakon akcije i reakcije je univerzalan. što oslobada moćnu isceliteljsku silu smeštenu u podsvest svakog ljudskog bića. davali su pacijentima snažna opojna sredstva ili ih izlagali hipnotičkim sugestijama pred spavanje. Vaše je isključivo da u svoj um bacite seme (misao) koje će. Brojni su izveštaji o isceljenjima koja su usledila posle buđenja. smatralo se kako moć da zlim ili dobrim (uključujući i isceliteljske) silama utiču na čoveka poseduju vračevi. Podrobnije o tom procesu govorićemo u narednom poglavlju. božanskim uplita. dolazili bi u postelju i boginja bi im se obavezno javljala. Proces isceljenja je najčešće imao oblik prizivanja Boga kroz raznovrsne obrede dodirivanje dlanova. zebnja i briga rernete normalni ritam rada srca. BIBLIJSKI IZVEŠTAJI O KORIŠĆENJU MOĆI SMEŠTENE U PODSVESTI "Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da primate. Neka svesni deo vašeg uma neprekidno očekuje najbolje.vanje da negde duboko u čoveku počiva isceliteljska moć sposobna da sve narušene telesne funkcije i čula vrati u normalno stanje. osetite radost ostvarenog cilja i sve što ste zamišljali i osećali pretvoriće se. relikvija i svetih slika. Očigledno je da svi opisani postupci i obredi imaju za cilj što potpunije usvajanje sugestije izlečenja od strane podsvesti. lzlazili bi na otvoreno i. u vreme punog meseca. uz pomoć podsvesti. lstorija svih naroda puna je svedočanstava koja govore u prilog ovakvom verovanju. plan ili namera jedino je stvarna kao i ruka ili srce. Takvi postupci su često bili vrlo uspešni. posebnim postupkom i u naročitim posudama mešali tamjan. Uspeh ove tehnike zavisi od čvrstine uverenja da misao. Da bi bilo šta steklo svoju materijalnost u ljudskom duhu nužno je da čovek misli kako to zaista u duhu i postoji.njima. Misao predstavlja akciju dok je automatski odgovor podsvesti . doneti 17 . ukoliko ga vi sami u tome ne sprečite. uslovima i ostalim pojavama koje bi mogle da izazovu neželjene posledice. Sve nedaće će nestati. na kraju. DUHOVNA ISCELJENJA U DREVNA VREMENA U svim narodima postoji vekovno. 11:24) Obratite pažnju na razliku u gramatičkim vremenima. u stvarnosti. To je tako jasno da je u svim slučajevima iscelitelj upravo pod. Na koji način iscelitelji širom sveta postižu izlečenje? Odgovor leži u čvrstom. govoreći im kako će ih bogovi u snu posetiti i izlečiti. jaja i ostatke žrtvovanih pasa i guštera. Takvo stanje duha olakšava usvajanje sugestije o ozdravljenju koja prodire najpre u svest a zatim i u podsvest obolelog. Svaka frustracija temelji se na neuslišenoj želji. Veruje se da se ova čudna sila pod određenim okolnostima može prizvati i da. i biće vam!" (Marko. Pretpostavljalo se da njihova moć potiče neposredno od Boga dok su se konkretni postupci lečenja razlikovali kod različitih naroda. Zamišljajte srećan završetak ili razrešenje svog problema.

lndije. očigledno je da iza svih isceljenja stoji zajednički. l otvoriše im se oči. odnosno.seme će dati odraslu biljku sopstvene vrste. Ovako. položila dve pomorandže i upalila sveću. ponovno u podsvest usadena sumnja. odnosno subjektivnog osećanja. zajedno sa dubokom verom u potpuno izlečenje. voće. (Luka. "gledajte da niko ne dozna". unutrašnju sigurnost. ućutkivanje sićušnog. Tada dohvati se očiju njihovijeh govoreći: po vjeri vašoj neka vam bude. u stvari. Jasno je da ga nije izlečio iver pokupljen sa poda radionice već njegova do krajnosti podstaknuta mašta. u Pert (Australija). Ovde se radi o drevnoj tehnici isceljivanja koju od pamtiveka koriste sve ljudske zajednice. Zapazio sam devojku koja je nerazgovetno promrmljala nekoliko reči. racionalnog. ostvarivanja. Otac nikada nije saznao za prevaru. 4:36) Bolesne koji su se obratili lsusu na put izlečenja dovela je samo njihova vera potpomognuta.svest. imate poverenja u zakonitosti rasta i poljoprivrede uopšte . Dakle. lsceljenja koja su. velikoj nadi da će se dogoditi čudo. univerzalni princip . Pozitivan rezultat nije izostao. Najčešće reči u Bibliji su. onako kako se pominje u Bibliji. i sam bio duboko ubeđen u ispravnost svojih reči i postupaka.a to je podsvest. da će njihove molitve biti uslišene i upravo se to i dogodilo. ". ćutke se pomolio i zaspao. u stvari.nima zabranjuje da o onome što im se dogodilo razgovaraju sa svojim bližnjima jer se može dogoditi da naiđu na nevericu ili osporavanje. u izvesnom smislu.nik mu je prodao komadić lsusovog krsta za veliku svotu novca. nemom verom u isceliteljsku moć izmenio razorne i negativne obrasce mišljenja usađene u njihovu pod. "Po vjeri vašoj neka vam bude". pale se sveće. Bez obzira na razlike u pristupu. samo uslovljavala sopstvenu podsvest i usmeravala njenu energiju ka izlečenju. Zapravo. Posetio sam nekoliko takvih mesta u Japanu. Ocu ispriča kako je upoznao sveštenika koji se upravo vratio sa hodočašća. lsu. Uvek kada bacite neko seme u zemlju verujte da će iz njega izrasti odgovarajuća. pirinač i pomorandže. proživeo je u savršenom zdravlju narednih petnaestak godina i umro sa punih 89. Time bi bilo ugroženo lsusovo delo. Dakle. traži saradnju podsvesti slepaca. lsus je obolelima ukazao na sposobnosti njihovog subjektivnog uma i svojom dubokom. zapravo. Pripovest je u toj meri podstakla očevu maštu da je stari gospodin zgrabio prsten. odmah potom. "po vjeri vašoj neka vam bude" jasno se zapaža da lsus. On je. prekrštenih ruku. l zaprijeti im lsus govoreći: gledajte da niko ne dozna. vlašću i silom zapovjeda nečistijem duhovima i oni izlaze". pokupio iver sa poda svoje radionice i odneo ga zlataru koji ga je usadio u prsten. analitičkog sve. "A kad dođe u kuću. strah ili teskoba dovela bi u pitanje izlečenje. Ujutru je bio potpuno zdrav. Pluća su mu bila teško oštećena. za posledicu je imao isceljenje. u stvari. sasvim određena biljka. opisaću slučaj svoga rodaka. verovatno bi mu se bolest povratila. stavio ga na grudi. Kao još jednu ilustraciju moći skrivene u mašti i bezuslov. Svi medicinski testovi davali su negativne rezultate. isus upravo iscelje. nagnute glave u stavu duboke kontemplativne ekstaze. saznanje da će ideja koju svesni deo uma u potpunosti usvoji naići na isti prijem i u podsvesti i nakon toga." U rečima. Video sam mnoštvo mladih i starih kako ostavljaju ponude podno njegovih nogu. Zato upućuje svoju zahvalnost Budi koji joj je.snog dela uma i zauzimanje stava potpunog oslanjanja na unutrašnju moć podsvesti. oseća miris tamjana i čuje brujanje mnoštva molitvi. poziv upućen podsvesti obolelih. lsus Hristos ie od svojih sledbenika zahtevao samo i pre svega veru.sova zapovest je. Saznavši za stanje svoga oca. Gospode. tokom koga je posetio nekoliko isceliteljskih hramova u Evropi. devojka je od samog početka bila čvrsto uverena da će joj Buda pomoći ukoliko dovoljno često obavi tačno određeni obred.nom verovanju. UNIVERZALNI ISCELITELJSKI PRINCIP Opšte je poznata činjenica da sve isceliteljske škole ponekad beleže najčudesnije uspehe. visok je petnaest metara i naziva se Veliki Buda. bez obzira na versku opredeljenost. Vera.. 18 . stav.. Klasičan primer biblijske tehnike zabeležen je u Jevanđelju po Mateju. po njenom verovanju. predstavlja način razmišljanja. Spoj mašte i vere. duboko se poklonila. Vera je. Vodič mi je objasnio da je devojka svojevremeno izgubila glas koji joj se vratio upravo u ovom hramu. 9:28-30. usledila samo su automatska reakcija na unutrašnju duhovnu promenu. obolelog od tuberkuloze. Svešte. ČUDA U HRAMOVIMA ŠIROM SVETA Poznata je činjenica da je u mnogobrojnim hramovima i svetilištima Japana. i prihvatanje kao istinitog nečega što razum i čula osporavaju. Evrope i Amerike zabeležen veliki broj slučajeva isceljenja. da jeste. dugo vremena posti i prinese odgovarajuće žrtve. Njihova se vera sastojala u žudnom iščekivanju. Ocu je ispričao kako su mnogi doživeli isceljenje nakon što su samo dotakli prsten ili krst sa koga potiče komadić drveta. Time je. Novac. krenuti na put materijalizacije. lsusovim poznavanjem isceliteljske moći podsvesti. Rečima. Mladić je.plod. doneo isceljenje. U nadaleko čuvenom svetilištu Dijabucu nalazi se džinovski bronzani kip Bude kako sedi. istina. naime. pristupiše k njemu slijepci i reče im lsus: vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: da. njegov sin donosi odluku da mu pomogne i vraća se roditeljskom domu.

Lekar će obraditi povredu i reći. godine. Austrijski lekar. jednako kao i pravi vidari. PARACELZUS Filipus Paracelzus. izgubiti moć govora.ljenja treba da zahvali isključivo sugestivnosti." Paracelzusova shvatanja delio je i njegov savremenik. proizvodi čuda.. dobro znaju da ukoliko podmetnu bilo čije kosti i proglase ih svetačkim. dobiću rezultat koji se neće razlikovati od onog koji bih dobio i od samog Svetog Petra. dobija ime mesmerizam.vera.ske iscelitelje . već prema sugestiji koju dobije. što se ostalog tiče. To je. Osim toga.ljuje za lečenje uz pomoć hipnoze koja. Jednom prilikom je napisao ono što se danas smatra očiglednom naučnom činjenicom: "Bez obzira je li predmet verovanja istinit ili lažan. može dobiti visoku temperaturu. hoda ili bilo čega drugog. pusti u pogon. Naravno. čovek poseduje dve funkcije uma. Vera. počeće da kija. smatrali su da za sva isce. Takav razvoj događaja jasno ukazuje da uzrok oboljenja počiva u ljudskom umu. Opredelite se za teoriju i metod koji vam najviše odgovaraju. Svesni smo da postoje različite vrste isceljenja. razlikuju se metodi i prateće teorije ali postoji samo jedan proces isceljenja .drimedicinskih ili verskih obreda i postupaka ali je isto tako jasno da je u svim slučajevima. ali proces isceljenja predstavlja tačno odreden. nije i ne može biti istina. Kasnije je prekinuo sa tim metodom. po vašem mišljenju. odnosno vere. Svaki isceliteij leči na istovetan način. Obratite pažnju na koji način podsvest isceljuje posekotinu od brijanja. Šarlatani. Sve opisane grupacije stručnjaka i nadristručnjaka . poverenju u mogućnost pozitivnog ishoda koje deluje kao snažna sugestija i podstiče podsvest da oslobodi. podsvest ima punu kontrolu nad svim telesnim funkcijama. rezultat neće izostati. ukoliko verujem u kip Svetog Petra onako kao što bi trebalo da verujem i u samog Svetog Petra. ona savršeno zna kako to da uradi. da samo njihova teorija daje pozitivne rezultate.) koji je radio u Parizu. Priroda znači prirodni zakon. Svima su nam poznata isceljenja uz pomoć različitih na.litelj . uverenje. pozitivan mentalni stav. Franc Anton Mesmer (1734.Stoga bi valjalo podsetiti se sledećih temeljnih istina: Prvo. koji je tvrdio: "Vrlo je lako zamisliti čudesni učinak poverenja i mašte. bez obzira verujete li da mošti nekog sveca imaju isceliteljsku moć ili da je nekakva vodica u stanju da vam vrati narušeno zdravlje. Šta je. po. vračeve i ver. na primer. Nagon samoodržanja je prvi zakon prirode.uključujući psihijatre. može se naježiti. međutim. RAZLIČITE TEORIJE Ne bi imalo nikakvog smisla.crveneti i sl. svoje isceliteljske moći. a druga podsvesna. U svom daljem radu se oprede. ovo je biber. Hipnotisani čovek. od kojih je jedna svesna. verovanje.podsvest. ukoliko joj se tako naredi.imate li vere. To. Svaka od njih tvrdi kako do isceljenja dolazi upravo zbog njihove teorije. obeležjima i čulima. lekare. posebno ukoliko su oba osećanja zajednička subjektu i osobi koja na njega vrši uticaj.lijanski filozof Pjetro Pomponaci. čuveni švajcarski alhemičar i lekar koji je živeo od 1493. pravi i jedini isce. otkrio je da prinošenjem magneta obolelom telu postiže čudesna izlečenja.koriste jednu istu. bio je. Njegove kolege. isključivi iscelitelj jeste podsvest. univerzalnu silu smeštenu u ljudskoj podsvesti. podsvest je trajno i bez prekida podložna sugestiji. osteopate. Čovekov najsnažniji nagon jači je od svake sugestije i autosugestije. bez obzira da li je istinita ili lažna. uslediće tipična alergijska reakcija. upuštati se u raspravu o brojnim teorijama različitih verskih sekti i grupa za terapiju. na primer. ita.voda ili sugestija? Stavite li hipnotisanoj osobi koja vam je prethodno sopštila da je alergična na hajdučku travu bilo kakav veštački cvet ili praznu čašu pod nos i izjavite li da je to upravo hajdučka trava. vera uvek proizvodi čuda. Tako se. a i čitaocu bi bilo sasvim nezanimljivo. Slična isceljenja postizao je i uz pomoć raznih drugih komada stakla ili metala. po njemu. između ostalog. bez izuzetka. naravno. možete biti mirni . lzlečenje se uvek temelji na bezgraničnoj nadi. lekari.podsvest. Postoji samo jedna isceliteljska sila . sa svim pratećim simptomima. Drugo. kao što je pokazano u ovom poglavlju. psihologe. efekat verovanja je isti. 19 . odnosno. lsceljenja koja se pripisuju pojedinim relikvijama takođe predstavljaju učinak mašte i poverenja. tvrdeći kako do isceljenja dolazi usled dejstva "animalnog magnetizma" i postavljajući teoriju da iscelitelj bolesniku odašilje blagotvornu energiju. izazvalo kijanje . hipnotisanome može pod nos staviti čaša vode i reći: "Slušaj. pozitivan učinak ćete osetiti samo zbog snažne sugestije koju prosleđujete sopstvenoj podsvesti. do 1541. Jedini vidar. unutrašnji stav ili način razmišljanja koji se naziva i vera. svaki vernik koji dođe u dodir s njima ima sve izglede da oseti pozitivan učinak svoga verovanja. praznoverje. zakon samoodržanja na kome se temelji funkcionisanje podsvesti. Usuđujem se da poverujem kako svaki čitalac ove knjige dobro zna da se simptomi gotovo svake bolesti mogu sugestijom izazvati kod osobe pod hipnozom." Dakle. sa svoje strane. zakon podsvesti. "Ostavimo prirodi da učini ostalo". Većina tvrdi da poseduje jedinstvenu i jedinu istinu. dobro pomiriši!" Kada pomiriše. stoga i isceljenje predstavlja mentalni proces.-1815. Dakle. i veliki iscelitelj. Eksperimenti su pokazali da će osoba pod hipnozom.

doći ćete u moju ordinaciju. Sve bolesti nastaju u čovekovom umu.). Sugestija pod hipnozom u stanju je da izazove pojavu simptoma gotovo svake bolesti. ispisano krvavim slovima.-1919. Uz izvestan napor. Utvrdivši dijagnozu. Berenhajm ovim primerom pokazuje snagu vere kod obolelog koja na podsvest deluje kao moćna sugestija. smetnje su netragom nestale". Posle više uzalućnih napora. zatim 'b'. što ne ostavlja mesto sumnji u mogućnost ostvarivanja strukturalnih telesnih promena uz pomoć usmene sugestije upućene pacijentu. profesor medicine univerziteta u Nansiju (1910. Na 197. "Svaki lekar će. nakon svega nekoliko trenutaka. nakon hipnoze. Zasejte ideju (seme) u svoj um. Dok izgovarate molitvu. otići ćete na počinak. u četiri sata popodne.podsvest. Podsvest reaguje na misao rođenu u svesti. Ovakve tvrdnje dobile su i eksperimentalni dokaz kod mnogih Berenhajmovih kolega širom sveta. Zatim je pacijenta doveo u hipnotisano stanje i rekao mu: 'Danas. da je podsvest neprekidno otvorena i podložna sugestiji. da ta ista podsvest poseduje potpunu kontrolu nad svim telesnim funkcijama. navodnjavajte je i hranite verom i nadom i dobićete željeni rezultat.BERENHAJMOVI EKSPERIMENTI lpolit Berenhajm. lepote i savršenstva u stanju da promeni negativne obrasce mišljenja u podsvesti i proizvede čudesne učinke. materijalizuje kroz pacijentovu podsvest. sesti u stolicu. Svakoj telesnoj pojavi obavezno prethodi odgovarajući misaoni obrazac. lagano je pomerio i rekao: "Sada možete glasno da govorite".vera." Navedene činjenice dokazuju ispravnost dva naša polazna stanovišta: najpre. Zatim je nastavila normalno da govori. Samo je jedan i jedinstven proces isceljenja . Bolesnik je u svojoj mašti stvorio sliku instrumenta koji će mu doneti spas. isti istraživač je tupim krajem instrumenta napisao pacijentovo ime na obema njegovim podlakticama. Kada su doneli potreban aparat. stranici Hadsonovog Zakona fizičkih pojava. Samo je jedna isceliteljska sila .zaspao. lz leve nozdrve mu je isteklo nekoliko kapi krvi. lmajte na umu da je vera nalik na seme bačeno u zemlju. na levoj ruci su se odjednom pojavila slova njegovog imena. Verujte u stvarnost. vrisnuo je od sreće. stoji: "Kod pojedinaca se sugestijom može izazvati krvarenje manjeg ili većeg obima. Slova su ostala vidljiva mesecima nakon opita. među svojim slučajevima naći mnoštvo sličnih primera. iako su vremenom lagano bledela. u četiri sata popodne. prislonio sam šaku na devojčino grlo. zatim mu je u usta stavio običan džepni termometar. izgovorila je 'a'. pod neprekidnim nadzorom . prvi je javno izneo tvrdnju da se sugestija koju lekar nameće obolelome ostvaruje. dok je iz nekoliko tačaka počela da kaplje krv.' U četiri sata je pacijent inače. Učinak ćete dobiti bez obzira da li je predmet vere pravi ili lažan. "nastavlja Berenhajm". ukoliko budete istrajni. iz njega izraste ona vrsta biljke koja je posejana. strani svoje knjige "Sugestivna terapija". Time se na o čigledan način pokazuje moć čovekovog uma. Sledećom prilikom. Do čudesnih isceljenja u brojnim hramovima širom sveta dolazi zahvaljujući mašti i bespogovornoj veri koja deluje na podsvest i oslobađa njene isceliteljske moći. videćete ih zaista materijalizovane. otkrića i. planova. a potom i 'Marija'. postoje ću činjenicu. a ruke će početi da vam krvare po linijama koje sam upravo iscrtao i pojaviće se vaše ime. opipljivost svojih ideja.' U dogovoreno vreme. Doktor M. imajte na umu da je duboko unutrašnje poimanje celovitosti. rekao sam svojim studentima da se gubitak govora ponekad veoma uspešno i gotovo trenutno leči elektricitetom. prekrstiti ruke na grudima i počeće da vam ide krv iz nosa. UZROČNIK KRVARENJA Na 153. pronalazak ili bilo što drugo koja vam se rodi u umu predstavlja stvarnu. mladić se pojavio i učinio sve što mu je rečeno. jer je ponovo mogao slobodno da pokreće svoj jezik. 20 . Dovoljno je. KRATAK PREGLED NAJZNAČAJNIJIH ČINJENICA • • • • • • • • • Podsećajte sebe dovoljno često da se isceliteljska moć nalazi upravo u vašoj podsvesti. SUGESTIJA PROIZVODI PLIKOVE Berenhajm dalje navodi kako kod svojih pacijenata izaziva plikove na vratu lepeći običnu poštansku marku na odgovarajuće mesto ali sugerišući pacijentu da se radi o snažnom flasteru za hvatanje insekata. Berenhajm opisuje slučaj pacijenta obolelog od paralize jezika koji nije reagovao ni na kakvu medicinsku terapiju. ldeja za knjigu. osećanjima i obeležjima. Buru je doveo pacijenta u stanje hipnotisanosti i dao mu sledeću sugestiju: 'Danas. lekar je bolesniku rekao kako je upravo dobio najnoviji instrument kojim će ga sigurno izlečiti. zatim. Nedavno je u moju ordinaciju došla devojka koja je već gotovo četiri sedmice patila od potpunog gubitka sposobnosti govora.

Život. donosi isceljenje? Gde se skriva isceliteljska moć? Svako od nas je bar jednom postavio oya pitanja. 9:23).vremena terapija molitvom. a promena mentalnog stava obolelog je oslobađa i navodi da počne da deluje. TERAPIJA MOLITVOM Terapija molitvom predstavlja sinhronizovano. JEDINSTVENI PROCES ISCELJENJA Postoji samo jedan univerzalni isceliteljski proces koji de. Kao što se vidi. Bog. a Bog je leči". Stara izreka kaže. psu. lmajte neprekidno na umu da nije štetno ono u šta se veruje ve ć samo verovanje. lsceliteljski princip deluje u svakom čoveku. sve radnje. Slično tome. pri tome. odnosno terapije molitvom. potrebno biti pripadnik neke posebne crkve ili sekte. vetru. usklađeno i inteligentno zajedničko delovanje svesnog i podsvesnog nivoa uma.guje prema veri koja se u nju polaže. Kao što je već rečeno. već će isceljenje pripisati isceliteljskoj sili koja ima gotovo bezbroj imena . Na tome se i zasniva sa. zatvara vrata uma za sve što bi ga spolja moglo ometati i tiho i sa uverenjem se okreće sopstvenoj podsvesti i saopštava joj svoju želju ili zahtev. opušta i predaje razmišljanju o beskrajnoj isceliteljskoj sili u sebi. "Doktor ranu previja. travi. sve je moguće onome koji vjeruje. Taj životni princip deluje u carstvu životinja. institucije. Stvaralačka inteligencija ili Moć podsvesti. Nikad ni jedan lekar.Priroda.u ma čki. bez obzira na boju. verovanja. Šta to. psiholog. Verovanje jeste misao u čovekovom umu koja omogućuje da se moć podsvesti rasporedi na sve faze njegovog života u skladu sa njegovim uobičajenim načinom razmišljanja. odnosno misao koja daje rezultat. Pri sprovođenju naučno zasnovane molitve. ZAKON VEROVANJA Svaka religija predstavlja izvestan oblik ispoljavanja ljudskog uverenja. obrasca i sl. drvetu.stvene svesti ili svesti nekoga sa strane . Mnogo je različitih pristupa. Čovek je.luje u svemu i svakome . Nije. emocionalnih i fizičkih prepreka koje onemogućavaju slobodan protok isceliteljskog principa u svakome od nas. Psiholozi i psihijatri uklanjaju mentalne blokove i." (Marko. Verovanje je zakon života. oslobađaju isceliteljski princip i vraćaju zdravlje obolelome. na taj način. zemlji . Nije li čudesno lepo znati da će ono što je stvoreno u mislima na kraju postati stvarnost? Upravo je u tome suština stava: "Veruj da si dobio i dobićeš". Savremeni duševni terapijski postupak se zasniva na dokazanoj činjenici da beskrajna snaga i umnost podsvesti rea. uverenje . u stvari. biljaka i minerala kao nagon i zakon rasta i razvitka. lsceliteljski princip. neka vam bude". Sveštenik se. uz poklanjanje vere zakonu isceljenja. Ni jedan lekar neće izričito tvrditi kako je upravo on izlečio pacijenta. tehnika i metoda korišćenja ove univerzalne sile ali valja imati na umu da postoji samo jedan proces isceljenja koji se zove vera. ceremonije. na sopstvenu dobrobit. psihijatar. podsvest će vam izlečiti opekotinu ili posekotinu na ruci čak i ukoliko sebe smatrate ateistom ili agnostikom. shvatajući da će odgovor biti potpuno u skladu sa njegovim potrebama.izleči dušu i telo od svake bolesti. DUHOVNA ISCELJENJA U SAVREMENO DOBA Jasno je da se svakog čovAka tiču problemi isceljivanja telesnih oboljenja i rešavanja driiištvenih problema. "po vjeri vašoj. i hirurg uklanja fizičku prepreku u organizmu. uvek je potrebno znati šta se čini i zašto se čini. rasu ili veroispovest. svestan delovanja životnog principa i u stanju je svojom svešću njime i da upravlja.pod rukovodstvom sop. u stanju je i spreman da . nakon čega isceiiteljska struja obnavlja svoju normalnu funkciju. terapija molitvom se 21 . pri čemu se verovanje obrazlaže na najrazličitije načine. što znači da se smiruje.dakle. Treba imati na umu da Biblija nikada ne govori o verovanju u obliku obreda. mnogo je različitih metoda uklanjanja mentalnih. Dakle.jer. lracionalno je verovati u ono što nanosi bol ili razara dušu. sve osobine i događaji u životu samo su odraz misli rođenih u čovekovom umu. da veru smatrate mišlju rođenom u svesti. sveštenik ili vrač nije izlečio ni jednog bolesnika. za razliku od svih ostalih.. smešten negde duboko u podsvesnom delu uma. "Ako možeš vjerovati. već o verovanju samom po sebi. Ono u šta čovekov um veruje jeste samo misao tog uma i ništa više. Sva iskustva. drži onoga što mu propisuje Biblija: povlači se u svoj svet i čvrsto zatvara vrata za sobom. dakle. Odgovor je jednostavan: isceliteljska moć počiva u podsvesti svakog čoveka. usmereno u tačno određenom pravcu i sa tačno određenim ciljem.jer sve na ovome svetu u sebi nosi dašak života.

Tokom molitvi. Sveštenik je čvrstim i jasnim glasom 22 . Kasnije odbacuje magnete ali razvija teoriju životinjskog magnetizma. okrećete se isceliteljskoj sili u podsvesti i sebi više puta. Mnogi su pohrlili doktoru Mesmeru i mnogo čudesnih isce. da isceljenje ponekad donosi samo dodir mošti svetaca . Takav mentalni stav dovodi do spajanja svesti i podsvešti što. oslobađa isceliteljsku moć pod. Ono što je kasnije usledilo. iako često tvrdi kako ima poseban isceliteljski dar. u stvari. S druge strane. bolje rečeno. Naprotiv.svesnog dela uma). Smirile su ga blage sveštenikove reči i zapao je u potpunu pasivnost: jedno vreme nije ništa govorio i mislio. poveruje da pretpostavljeno stanje predstavlja stvarnost. Dr Brejd. To. lekar iz Man čestera.svesti. radi se samo o načinima da pacijent iskreno poveruje u predloženi postupak i njegovu delotvornost. Dakle. Pretpostavimo da se uz pomoć terapije molitvom izlečite. Svaki metod koji uklanja strah i zabrinutost a otvara put veri i nadi doneće isceljenje. Poći ćete od činjenice da je teškoća ili bolest posledica negativnih misli opterećenih strahom i smeštenih duboko u podsvesti. ISCELJIVANJE MAŠTOM Postupak koji se popularno naziva isceljenjem uz pomoć vere ne podrazumeva veru u biblijskom smislu (koja. Dakle. ukoliko vam pođe za rukom da podsvest oslobodite takvih misli.smerove tvrdnje. ponovite sve što vam je poznato o njenoj sposobnosti da vam donese isceljenje. rešićete se i problema. radi podsećanja. ne treba se prepuštati negativnim idejama niti makar i na trenutak dovesti u sumnju pozitivan ishod. na taj način. bez obzira na objektivno verovanje. Mesmer se preselio u Pariz. Ubrzo nakon toga. SUBJEKTIVNO VEROVANJE I ŠTA ONO ZNAČI Setimo se stava da je subjektivni.čenje usledilo nakon aktiviranja mašte obolelog. Odatle sledi da se. Dakle. Kao primer delovanja bezrezervnog verovanja. lzveštaj komisije je potvrdio ključne Me. Mesmer je prognan iz Francuske i. iako se navodi da nema konkretnih dokaza ispravnosti njegove teorije magnetskog fluida i tvrdi da su svi pozitivni efekti. godine. Francu Mesmeru.mu.u cilju ispitivanja prijavljenih isceljenja. Zatim je potrebno više puta iskazati zahvalnost za isceljenje koje će neumitno uslediti i svesni deo uma brižljivo sklanjati od pomisli na problem. odnosno koja se rađa nakon prestanka aktivnog protivljenja objektivnog ili subjektivnog dela uma. Dr Brejd je otkrio da se tokom hipnotičkog sna u koji pacijenti zapadaju pod dejstvom snažne sugestije javljaju gotovo sve pojave koje je Mesmer pripisivao magnetiz. odnosno oslobodite nekog problema. Pozitivan rezultat je. proizvod delovanja mašte obolelih. Ostane li veran takvom mentalnom stavu. godine. 1815. terapija molitvom predstavlja tačno određenu mentalnu radnju sa tačno određenom svrhom. sasvim je jasno da je u opisanim slučajevima izle. odnosno svesnog dela uma kao i sugestiji sa strane. i to uz pomoć snažne sugestije terapeuta. Vremenom će straha postepeno nestajati i njegovo će mesto zauzimati ispravna. posledica činjenice da oboleli bezrezervno veruje u pozitivan ishod.seduje nikakvo naučno poznavanje sila sa kojima radi. Prvi zadatak čoveka koji na sebi vrši terapiju molitvom jeste da odabere ideju. plan ili mentalnu sliku koju želi da doživi." Ovaj čovek je najpre pomislio kako sveštenik potcenjuje njegovu inteligenciju i pobunio se protiv tako očiglednog apsurda kao što je tvrdnja da fenomen bolesti ne postoji. da je sve to moja uobrazilja. na taj način što oseti ili. ga leči. Dalje tvrdi kako je u stanju da navedeni magnetski fluid odašilje obolelom i. sa svoje stane.ljenja se dogodilo. njihovo zajedničko delovanje nije uvek i nužno ukoliko se prepustite stanju pasivnosti i. umro. sa svoje strane. kao što smo pokazali. Vera potrebna za duševno isceljenje jeste čisto subjektivna vera koja nastaje. Nedavno me je neki čovek upitao: "Kako je moguće da mi je sveštenik doneo isceljenje? Nisam mu poverovao kada mi je rekao da bolest ne postoji. lstina je da vračevi leče bajanjem. Takav postupak bismo mogli nazvati metodom lečenja bezrezervnim verovanjem. molitva će mu biti uslišena.ali. podsvest uvek nalazi pod kontrolom sugestije te svaka želja ima šansu da bude ispunjena ukoliko postoji aktivna ili pasivna vera. on je tvrdio kako postiže isceljenje dodirujući telo obolelog veštačkim magnetom. vrlo je jednostavno.naziva i naučno zasnovanom molitvom ili duševnim postupkom utemeljenim na molitvi. zapavši u blagi san otvorite um i telo sugestijama sa strane ili sopstvenim subjektivnim doživljajima. iscelitelj uz pomoć vere ne po. znači poznavanje procesa prožimanja svesnog i pod. odnosno podsvesni deo čovekovog uma jednako podložan kontroli sopstvenog objektivnog. potrudio se da dokaže kako Mesmerova isceljenja nemaju nikakve veze sa magnetskim fluidom. čvrsta verovanja. ne može biti tačno. za koji smatra da predstavlja fluid koji prožima celokupan univerzum ali je najaktivniji upravo u ljudskom organizmu.čiji je član bio i Bendžamin Franklin . setimo se naše rasprave o švajcarskom lekaru. Potom čini sve da postane svestan sopstvene sposobnosti da tu ideju prenese svojoj podsvesti. Mnogi vidari tvrde kako poznaju pravu i jedino istinitu teoriju jer ta njihova teorija daje pozitivne rezultate. zapravo. Za telesno isceljenje je poželjno zajedničko postojanje i delovanje svesne i podsvesne vere. Još 1776. gde je vlada naimenovala komisiju sastavljenu od lekara i članova Akademije nauka .

Drugim rečima. Zato ću u sop. Odrežite svoju nevolju kao osušenu i nepotrebnu granu. Evo savršenog primera takozvanog lečenja u odsustvu. kako je pred njim život u savršenom zdravlju. Um ne poznaje vreme niti prostor. kao pomenuti psiholog." Reči možda nisu sasvim precizno navedene ali je njihova suština tačna. odnosno njenu isceliteljsku silu i energiju. zaustavljate kinetičko delovanje podsvesti. Bolest crpi svoje sokove isključivo iz pažnje koju joj poklanjate i straha koji pred njom osećate. Znam da ukoliko želim da promenim izgled senki. podsvest. Želeo sam da se upoznam s njegovim metodom i upitao sam ga zašto je re či ponavljao baš pred spavanje. nerv. Sve ono za šta je ćerka verovala da važi za njenu majku.univerzalni um sveprisutan i sveobuhvatan. Jasno je da je u ovom primeru na videlo izbilo subjektivno verovanje pacijenta. počinje da deluje i kroz podsvest vaše majke jer. 23 . Čovek je odmah osetio veliko olakšanje i zdravlje mu se vratilo. Stvaralački deo vašeg uma. Sveštenik ga je uveo u stanje potpune pasivnosti i. Bezgranična isceliteljska sila koja je stvorila telo moje majke i sve njegove organe. Svešteniku se pri tome nije suprotstavljala autosugestija obolelog koja se uvek rađa iz objektivne sumnje u moć vidara i ispravnost njegove teorije. Telepatija. LEČENJE U ODSUSTVU Pretpostavimo da dobijete vest kako vam se razbolela majka koja živi u drugom. spre čena da fizički bude kraj vas. lako je dakle. Ta ideja stekavši snagu vaše podsvesti.stveni um da projektujem sliku sklada. Dakle. U času kada postanete svesni osobina kao što su zdravlje. potpuno oporavila za manje od sedam dana. moram da promenim i oblike koji ih stvaraju. donoseći mu isceljenje.u pravcu isceljenja. lz toga sledi da lečenje u odsustvu kao pojava suprotna lečenju u prisustvu obolelog ne postoji jer je.više puta ponovio kako mu predstoji isceljenje. ne postoji. Zato je potrebno podsvest zaposliti za vreme spavanja. Nedavno je slušateljka naše radio emisije iz Los Anđelesa na sledeći način pokušala da pomogne svojoj majci koja je u Nju Jorku ležala bolesna od koronarne tromboze: "lsceliteljska sila doseže do postelje u kojoj leži moja majka. vrlo udaljenom gradu. i ovoga puta će obaviti sve što je potrebno. dakle. bez obzira gde se trenutno nalazili. istog časa je postalo deo majčinog iskustva i dovelo je do brzog oporavka. oslobodila stvaralačke sile subjektivnog uma koje su se iskazale kroz telo njene majke u vidu savršenog sklada i zdravlja. Pri svemu tome. deo tkiva i mišića mojih pluća pročišćuje se i postaje deo savršenog univerzalnog principa. ponovo prodire u svaki atom njenog bića i reka spokojstva ponovo teče svakom ćelijom njenog tela. u smislu koji joj se danas pridaje. Postanite. Postupak kome pribegavate ima za cilj da u vaš duševni sklop unese ideju sklada i zdravlja. u njegovu podsvest uneo ideju savršenog zdravlja. Odlučio je da svake večeri pred spavanje tiho i odlučno izgovori: "Svaka ćelija. miru i skladu. celovitosti i savršenog zdravlja. blagostanje i opuštenost. u čitavom univerzumu postoji samo jedan stvaralački um. Analize i rentgenski snimak pokazali su prisustvo tuberkuloze u jednom plućnom krilu. psiholog po zanimanju." Slušateljka se na opisani način molila nekoliko puta dnevno i njena majka se. smatram veoma važnim da o svome problemu ili oboljenju nikada ne razgovarate s drugima niti da mu se u mislima vraćate i nazivate ga pravim imenom. Stoga nemojte ni pokušavati da šaljete svoje misli ili ih zadržite za sebe. požalio mi se na oboljenje pluća. kao što je već rečeno. dok je razmišljao o skladu i obnavljanju zdravlja. hirug sopstvene duše. Moj prijatelj psiholog je bio potpuno izlečen za manje od mesec dana. Jedan jedini um obuhvata i vas i vašu majku. OSLOBAĐANJE KINETIČKOG DELOVANJA PODSVESTI Moj prijatelj. Snažno se usredsređujem na princip ljubavi i života i znam i uverena sam da će sklad. Lekari i svi ostali koji dolaze u dodir s mojom majkom nalaze se pod kontrolom isceliteljske sile. Njeno telesno stanje je samo odraz njenih misli. U stanju pospanosti.ljavaju i kroz telo vaše majke. u stvari. jednako kao što drveće baca svoje senke na tlo. vitalnosti i savršenstva. zdravlje i spokojstvo početi da se ispoljavaju i kroz telo moje majke. Odgovor mi se učinio vrlo mudrim. otpor svesnog dela uma sveden je na najmanju meru i pozitivan rezultat nije izostao. svoju bolest nikada nije nazvao njenim imenom. omamljenosti. na zaprepašćenje svog lekara. Čitavom mome telu se vraćaju sklad i savršeno zdravlje. podsvest obolelog je lako potpala pod kontrolu sveštenikove sugestije i odmah počela da deluje u skladu sa tom sugestijom . lspunite svoju dušu velikim životnim istinama i krenite u susret svetlosti. Vraćate li se neprestano svome bolu. Moj um služi kao spona između majčinog i univerzalnog uma. Drugim rečima. Snažna ćerkina misao je. pušta u pogon subjektivne sile života koje se ispo. ovde deluju dva subjektivna uma. U vezi sa tim. Kada se u vašoj svesti jednom rodi ideja zdravlja. onda odmah počinje da deluje u celokupnom univerzalnom umu. vaša majka može osetiti bla. zatim. svesno pokretanje misli. te će se osobine pojaviti i u iskustvu vaše majke i daće željeni rezultat. Postupak koji vršite je. Evo šta mi je odgovorio: "Kinetičko delovanje podsvesti nastavlja se i tokom sna. kao što je već rečeno. Rentgenski snimak nije pokazao ni trag oboljenja.godeti postupka isceljenja uz pomoč podsvesti.

smireno pomislite na ono što želite da vam se ostvari. mir. takođe u mislima. Treći korak je primena isprobanih i dokazanih metoda. napredak. Nas zanimaju metodi lične molitve koja se koristi u svakodnevici i to kao pomoć sebi i drugome." Bolest je zaista prošla posle svega nekoliko sati. Unesite spokoj u dušu i ideje zdravlja. uvek ste zainteresovani da se radnici strogo drže arhitektonskog plana. postoje tehnike i metodi koji svakoj molitvi donose uslišenje. ništa se ne dešava slučajno. lmajte na umu da je vero. Koristite ovu tehniku sa ubeđenjem i potpunom naivnošću. jednako kao i inženjer. Knjiga koja je pred vama ne bavi se formalnim. Utvrdite pravu prirodu verovanja. glavni konstruktor s razumevanjem pristupa matemati čkim principima na kojima se zasniva zdanje. ponašajte se kao ona devojčica koja je dobila jaku prehladu i upalu grla. odnosno želja. teskobe. obrednim molitvama koje se koriste prilikom ver.struisanja mašine. Molitva je. U stvari. napetost i osujećenja svih vrsta. iskrena želja čovekove duše.u podsvesti vaših najdražih. posle čega most dobija svoj oblik i ljudi počinju da ga koriste. na primer. bogatstvo. i ukoliko ste skloni sumnjama. Sjedinite se misaono i emocionalno s tom idejom i. najbolju ciglu. a koji su pogođeni bolešću. molitva će biti uslišena. lma. TEHNIKA ZANEMARIVANJA Cilj ove tehnike je da navede podsvest da na sebe preuzme zahtev u onom obliku u kome joj ga daje svest. Nema smisia verovati u bolest i ono što nanosi štetu. Analizirajući molitvu. Primenite moć terapije molitvom u svom životu. mora imati svoj cilj. Nakon toga nastaje misaona slika idealnog mosta preko datog zaliva ili reke. Molitva. Obraćate pažnju na materijal i birate najbolje drvo. otkrićemo da ima veoma mnogo različitih pristupa ovoj pojavi.stvenog duhovnog života. Slično tome. Više me ne boli. PODSVEST PRIHVATA PONUĐENI PLAN Kada gradite kuću. Napravite tačno određeni plan unošenja svog zahteva ili želje u podsvest. Stoga je svaka želja ujedno i molitva. prolazi. Uvek imajte na umu da isceliteljsku moć možete osvojiti iskljućivo uz pomoć vere. Svako od nas u svakom trenutku gradi 24 . sve što na bilo koji način ulazi u vaš život zavisi od prirode duševnih cigala koje koristite za izgradnju svog duševnog doma. cinizmu i kritizerstvu. Ukoliko je vaš plan pun duševnih obrazaca straha. mora postojati način na koji se to odigralo. Molitva predstavlja uobličenu ideju nečega što želimo da ostvarimo. Ukoliko je neka molitva uslišena. Bezrezervno verovanje znači da se do isceljenja može doći i bez razumevanja vidarskih sila.uz pomoć univerzalnog subjektivnog uma . poseduje tehniku uz pomoć koje vlada.ske službe. ne sme ličiti na balon koji bez smisla lebdi nošen vetrom. Nastaje na osnovu najdubljih čovekovih potreba i otkriva tad skrivena stremljenja.NEKOLIKO SAŽETIH SAVET A • • • • • Utvrdite šta je to što donosi isceljenje. • • • • • Plemenite i velike misli kojima preplavljujete svoj um postaće ista takva dela. mora doneti neki napredak u vašem životu. Verujte u savršeno zdravlje.vanja sopstvenog svesnog i podsvesnog uma. Vera dolazi samo uz razumevanje. Zamislite željeni cilj i potrudite se da ga osetite kao stvarnost. neprekidno je i sa ubeđenjem ponavljala. dovedite do punog zrenja. mentalnu predstavu. brige. lmajte na umu da će vas ispravna uputstva data podsvesti dovesti do isceljenja.jući na umu da duboko u sebi posedujete beskrajnu inteligenciju i beskrajnu moć. Prilikom izgradnje velikog mosta. vitalnosti i savršenstva počeće da deluju . Ljudski um. ideju. lzgradnja sopstvene duhovnosti predstavlja ključnu i naj. najbolji čelik. Živimo u svetu zakona i poretka. što znači spoznajući način delo. struktura duševnog materijala koji unosite u svoj um doći će do izražaja kao nove brige.dalekosežniju ljudsku delatnost. Šta se dešava sa vašim duševnim domom i vašim duševnim planom za sreću i izobilje? Sva vaša iskustva. Tehnika zanemarivanja se najbolje primenjuje u stanju pospanosti. lzaberite odgovarajući plan.vanje misao stvorena u umu i da čovek stvara ono i samo ono što stvori u svome umu. U ovom poglavlju upoznaćete se sa praktičnim tehnikama oživljavanja i obogaćivanja sop. kontroliše i usmerava čovekov život. svaka molitva. svi vaši doživljaji. Svaka želja. "Više me ne boli prolazi. ostanete li verni takvom mentalnom stavu. zatim ga lagano. Budite uporni u tome i rezultat ne će izostati. Taj fenomen ostavljamo onima koji proučavaju religiju kao grupnu pojavu. PRAKTIČNE ISCELITELJSKE TEHNIKE lnženjer poznaje tehnike i postupke izgradnje mosta ili kon. dakle. Naučite da se molite i za one koje volite.

Um se. po svojoj prirodi. vidi ga dovršeno i potpuno. Zatim zamislim dvoranu i sedišta u kojima sede muškarci i žene. Vilijam Džejms. dok sam se nalazio na Srednjem Zapadu." (Mateja. um neće moći da se kreće jer neće imati putokaze. ukoliko se najpre ne rodi misao. Drugim rečima. U toj meri mi je svest obuzeta opisanom predstavom da zaista čujem glasove iz mnoštva koji govore o svom isceljenju i sreći. molitva kao umni čin se najpre mora potpuno i bez ostatka usvojiti kao slika pre nego što moćna sila podsvesti ne počne da postupa po njoj. U tom smislu valja imati na umu nauku i veštinu molitve koja se bavi kako osnovnim principima života tako i tehnikama i postupcima uz pomoć kojih se ti principi iskazuju u životu svakog pojedinca koji ih verno primenjuje. obdarene mudrošću i beskrajnom snagom. 7:7) Kako stoji u Bibliji. kako su sre. tiho gradite mir. Dakle. nadahnuti i prosvetljeni beskrajnom isceliteljskom silom koju svako od njih poseduje. Ovo učenje podrazumeva postojanje tačno određenih mentalnih i duhovnih zakona. Vidim ih kako zrače. zgrada počinje da se uzdiže dok. Najpe utišam točkove svoga uma. Zdanje o kome govorimo je čovekova ličnost. zamišljam kako ljudi govore. "Slika vredi kao hiljadu reči". Pre više godina. u mentalnu predstavu. bespogovorne i apsolutne saglasnosti. Držite li se navedenog postupka. Pri tome. Um mora doći u stanje prihvatanja. kao takve.koder ili jednospratnica. sklad. Unesite u podsvest svoj izmenjeni plan i on će se doslovno ostvariti. "lštite i daće vam se. sistematizovano znanje. kucajte i otvoriće vam se. Želite li. "Divno se osećam". odnosno stvaranje njene slike u umu. u hotelu u državi Vašington. Graditelj vizuelizuje tip zdanja koje želi.lepo ili ružno. Otac američke psihologije. oslobađam sliku i izlazim na govornicu. uspeh i sreću ali i sve ono što se nalazi nasuprot tome. tražite i naći ćete. Svesno razmišljanje uvek dobija neposredan odgovor od beskonačne inteligencije sme. celovitost. "Odjednom su tegobe nestale". mirno je pretačem u sliku.u svakodnevnom životu. Otvoriće vam se vrata na koja budete zakucali i naći ćete ono što ste tražili. da dobijete to što tražite morate tražiti s verom. vaše će molitve uvek biti usli. sa svoje strane. postaju činjenice ili iskustva .jektuje se na papir. znajući i osećajući da duh i telo svakoga u dvorani potpuno prožimaju ljubav. lepota i savršenstvo.štene u podsvesti. njegov identitet. Svaka slika koja se pojavi u čovekovom umu jeste suština onoga čemu se čovek nada i dokaz postojanja stvari koje se ne mogu videti. Ono što nastane u mašti jednako je stvarno kao i bilo koji deo tela. medutim. na kraju. Golim okom se može videti samo ono što već postoji u spoljnom svetu. pažnju 25 . METOD MENTALNOG FILMA Kinezi kažu. Gotovo svakom prilikom neko me presretne i kaže kako su mu molitve uslišene. vero. i pojaviti u objektivnom svetu ukoliko se čovek koji ih je stvorio verno pridržava svojih mentalnih principa. nećete dobiti kamen. konačno. Uvek pribegavam tehnici vizuelizacije pre nego što izađem na javnu govornicu. dobićete sve ono što budete tražili. odnosno slika. Dakle. ne stekne lik koji savršeno odgovara mentalnom obrascu arhitekte.dakle. kroz izvesno vreme dobijaju svoj predmetni oblik . Opisani umni stav trebalo bi da bude praćen osećanjem sreće i opuštenosti. na primer. ideje koje stvarate. pri čemu misli i mentalne slike predstavljaju plan prema kome se on zida. iz trenutka u trenutak misli koje mislite. Preduzimač nabavlja odgovarajući materijal i. u tom trenutku. "Preobražen sam". TEHNIKA VIZUELIZACIJE Najlaški i najočigledniji metod uobličavanja ideje jeste njena vizuelizacija. Ovakvu sliku zadržavam barem desetak minuta. Slično tome. Mentalne slike i proces razmišljanja predstavljaju kalup iz koga se rađa zdanje . Zato stvorite novi pian.ćni i slobodni. ukazuje na činjenicu da podsvest nastoji da materijalizuje svaku sliku nastalu u svesti i utemeljenu na veri. Putovanja su me neprestano nekud vodila ali me želja nije napuštala. sve ono što je moguće vizuelizovati u umu već postoji u nevidljivom svetu tog istog uma. lz sata u sat. Veština obuhvata tehnike i postupke dok nauka koja stoji iza njih predstavlja tačno određeni odgovor stvaralačkog uma na mentalnu predstavu ili misao. tačno onakvo kakvo ga želi. kreće od misli ka predmetu. "lsceljen sam". čitav i jedini njegov život na zemlji. Utisci. gde sam u nekoliko država imao predavanja. Proces razmišljanja stvara trajne utiske.šene. zamoren od putovanja poželeo sam da imam stalno mesto boravišta odakle bih bio u stanju da pomažem onima kojimaje pomoć potrebna.vanja koja prihvatate i prizori koje zamišljate u skrivenom studiju svoga uma grade vaše zdravlje. Jedne večeri. veselje i dobru volju. Graditeljeva mentalna predstava pro. opustio sam se na ležaju. kako bih bio u stanju da podsvesti predočim sve svoje misli i predstave. Zatražite li hleb. Čvrstu osnovu nauke i veštine molitve predstavlja saznanje i uverenje da će kretanje svesti naići na odgovarajuću reakciju podsvesti. NAUKA I VEŠTINA ISTINSKE MOLITVE lzraz "nauka" označava uređeno. s obzirom da je u izgledu ostvarenje zamišljene želje. nakon što čvrsto utemeljim ideju u umu.svoj duševni dom. ldeja i zamisao jesu stvarne. obla. opipljive pojave koje će se.

rešiti problem u skladu sa principom sklada i savršenstva. nastavila da spava normalnim snom. zatim naprekidno ponavlja kao uspavanka'*. BODUENOVA TEHNIKA Šarl Boduen je bio profesor na Rusoovom institutu. U mislima. moja mlada poznanica je bila uvučena u dugotrajnu. Muž joj je ostavio celokupno imanje ali su se njegova deca iz prethodnog braka ogorčeno borila da obore testament. Opisaću na koji je način g. desetak minuta. godine smatrao da se ideje u podvesti najbolje unose u stanju polusna. Pre nekoliko godina. Sa svakim ponavljanjem. počnite lagano da ponavljate. Jednom prilikom je samome sebi rekao. punu gorčine porodičnu parnicu oko nasledstva. Brouk primenio ovu tehniku i postigao izvanredne rezultate.matizovao mentalni film i osetio silno zadovoljstvo što sam upravo takvu sliku uneo u svoju podsvest. neka zamisle kako drže odgovarajuću svotu novca u ruci. Nekako je saznala za Boduenovu tehniku i evo šta je učinila: opustila se na ležaju. Dozvolite da vas obuzme polusan i. Mentalna predstava utemeljena na veri zacelo će dati očekivani rezultat. dobio ga je ali u mislima. Sklopljen je sporazum i njene nedaće su se završile. nazvao je i advokat i saopštio da su njeni tužitelji spremni na vansudsko poravnanje. na svoj način.risanu ideju i uslediće očekivani rezultat. pred spavanje. koja deluje kroz njenu podsvest.tod molitve ponekad daje izuzetne rezultate. Ukoliko u svakodnevici zapadnete u iskušenje da se vratite lošoj navici. lgrao sam ulogu glumca. dobio telegram kojim me pozivaju da preuzmem rukovođenje organizacijom na Srednjem Zapadu. nakon buđenja. lstog dana. upravo tada. On je još 1910.oslobodio svih spoljašnjih uticaja i mirno. pasivno zamislio da se obraćam velikom mnoštvu sledećim rečima: "Drago mi je da sam s vama. u svesti sam video zamišljenu publiku i osetio je kao potpuno stvarnu. Probudivši se sledećeg jutra. u Francuskoj. lsti postupak je ponavljala desetak večeri. kao da se uspavljujete: "Oslobodio sam se te navike. TEHNIKA SNA Kao što je već rečeno. Stoga predlažem svima koji se odluče da prodaju kuću ili zemlju. Evo njegovog obrasca: "Vrlo jednostavan način da se to učini (tj. upućuju odgovarajuću količinu pozitivne energije. mojim telom vladaju sklad i spokoj". u stanju sna svest se gotovo gubi dok neposredno pred nailazak sna i odmah nakon budenja podsvest dobija najveći zamah. Tada se potpuno gube negativne misli koje teže da eliminišu želju i spreče podsvest da je prihvati. proželo me je snažno osećanje mira i zadovoljstva da bih. U stvari. da se podsvest prožme odgovarajućom mišlju) jeste da se ideja koja je predmet sugestije sažme u što gušći oblik.ćan i zahvalan i jednako je veseo kao da je automobil već dobio. da najpre u mislima budu zadovoljni cenom koju traže od mogućih kupaca. kada su svi telesni i umni napori svedeni na najmanju meru. ostvariti. uveren da će je ona. Držite li se opisanog metoda. lz brojnih pisama slušalaca mojih emisija na radiju saznajem da se uz pomoć ove tehnike postižu čudesni rezultati prilikom prodaje nekretnina. opustite telo i umirite se. uveče. Pavle nas savetuje da svoje zahteve obelodanimo slaveći Boga i izražavajući mu zahvalnost. Zauzmite udoban položaj. otac obeća sinu da će mu za diplomu kupiti automobil. Na primer. dra. Jedanaestog dana ujutru. polusna. Poziv sam prihvatio i u novoj sredini izuzetno uživao nekoliko godina. Zahvalno srce je uvek blisko stvaralačkim silama univerzuma koje mu. zapaia u stanje polusna i sažela sopstvene želje u rečenicu sastavljenu od svega šest reči koje se lako pamte. Takođe je bio i sjajan psihoterapeut i rukovodilac istraživačke grupe u Novoj isceliteljskoj školi u Nansiju. Opisani metod mnogi poznaju i prihvataju. svi telesni i umni napori svode se na najmanju meru. zapadanjem u stanje pospanosti. ispunjava osećanje zahvalnosti. "Sve je okončano prema nebeskom poretku". čak iako objektivno svoj poklon još nije dobio. Ovaj jednostavni me. 26 . Na kraju. u što kraću rečenicu koja se lako useca u pamćenje i da se. Pretpostavimo da hoćete da se rešite loše navike. i ujutru. Nakon toga bi trebalo potpuno da se opuste i zapadnu u polusan koji na najmanju meru svodi svaki misaoni napor. Ubeđen je da će otac ispuniti obećanje te ga. molio sam se za ovakvu idealnu priliku". Ponavljajte tu rečenicu lagano. Osećajući celokupan mentalni film koji su odigrali kao stvaran i prirodan. Ova fraza je za nju značila da će beskrajna inteligencija. probudila se sa osećanjem blagostanja i uverena da je SVE ZAlSTA OKONČANO. Zatim bi trebalo da od beskrajne inteligencije zatraže da im dovede kupca koji zaista želi da kupi to što nude i koji će njihovu dotadašnju svojinu nastaviti da neguje i razvija. svega nakon nekoliko dana. emocionalna vrednost vašeg mentalnog stava se povećava. čvrsto i sa dubokim uverenjem ponavljala je svojoj podsvesti kako je "sve okončano prema nebeskom poretku" da bi. podsvest će prihvatiti suge. neka joj se raduju i prepuste se dubokom snu. momak još uvek nije dobio automobil ali je vrlo sre. TEHNIKA IZRAŽAVANJA ZAHVALNOSTI U Bibliji. zatim. u skladu sa kosmičkim zakonom akcije i reakcije. ponovite sebi na glas navedenu rečenicu. nazivajući ga "metodom mentalnog filma". Naime.

Zasniva se na postupku čiji je tvorac dr Fineas Parkurst Kvimbi. u stvari samo tvrdite da postoji ono što osporavatfe. Kvimbi je čak imao znatno više uspeha od lsusa. svakog jutra i večeri. Brouk je slučajno. mišića i kosti njenog bića u skladu sa savršenim obrascem svih organa smeštenim u njenoj podsvesti. Dijagnoza je postavljena na osnovu ispitivanja krvi i rentgenskih snimaka. Knjiga sadrži niz novinskih isečaka posvećenih brojnim neverovatnim rezultatima u lečenju obolelih metodom molitve. Dr Kvimbi. sve dok vaša podsvest ne počne da reaguje na zadovoljavajući način. ponovio bi iste reči. Sestra se nalazila u Engleskoj. "Hvala ti. Nakon izvesnog vremena i mnoštva na opisani način izgovorenih molitvi. Molitva se sastojala iz sledeće pozitivne tvrdnje: "Ova molitva je namenjena mojoj sestri. Pri tome je uvek bio opušten. nema. Zaista je ta rečenica učinila čudo u mome životu. sa matematičkom sigurnošću ustvrdi da je tri i tri . Beskrajni okean ljubavi i spokoja uklonio je sve poremećaje i neprijatne slike. spokojna. Katarina se otvara prema isceliteljskim strujama koje poput reke teku kroz nju. Evo primera koji će ovo bolje objasniti. mirna i staložena. miran i prepuštao se osećanju duboke zahvalnosti. Postoji princip mudrosti ali ne i neznanja. Valja imati na umu da nije učiteljeva tvrdnja učinila da tri i tri budu šest. "Hvala ti. Drugim rečima. a zatim ubedite obolelog da je nevolja prouzrokovana telesno ispoljenim poremećajem misaonih obrazaca. pod naslovom KVlMBlJEV RUKOPlS i objavljenu 1921. Katarini. imajući u vidu činjenice iz. Zamišljao je da se obraća beskonačnoj inteligenciji unutar samoga sebe. Šta da radim?" Nakon toga je redovno. Cilj je da pacijenta. Knjigu Horacija Dresera. Pisac je koristio princip pozitivne tvrdnje radeći sa svojom sestrom koja je trebalo da se podvrgne operaciji vadenja kamena iz žuči. uravnotežena. Gospode'. svestan da tu stvaralačku silu nije u stanju da vidi. što sam i učinio jer umni princip ne poznaje vremensku ili prostornu razdvojenost. Katarina je opuštena. gotovo 10. nakon dve sedmice. pogrešno verovanje u spoljašnje sile i spoljašnje 27 . začetnik pokreta duhovnog i misaonog isce. svi poremećeni obrasci nestaju iz njene podsvesti i rastaču se a vitalnost. njegov um jednostavno početi da deluje u skladu sa idejom bogatstva. Dobro je znao da će." METOD POZITIVNE TVRDNJE Učinak koji će na čoveka imati neka pozitivna tvrdnja umnogome zavisi od njegovog razumevanja istinitosti i značenja stava da "u molitvi nema svrhe pribegavati praznom ponavljanju". Beskrajna inteligencija je u svojoj celovitosti prisutna u svakoj tački istovremeno.čak je i rentgenski snimak bio negativan. Najpre u sopstvenom umu raščistite pojmove. učenik na tabli napiše kao rezultat sedam. pune tri sedmice ponavljao reči. Tiho i mirno. lsceliteljska umnost njene podsvesti koja je stvorila njeno telo sada pristupa preobražavanju svake ćelije. Rezultat istupanja sa pozitivnim tvrdnjama u postupku molitve zavisi od prihvatanja životnih principa kao takvih. ostao sam bez posla. "Nikada neću zaboraviti čudo proisteklo iz 'Hvala ti. Shodno njegovoj tvrdnji. besmislenog stanja i negativnih misaonih obrazaca smeštenih u podsvesti. Nedavno mi je rekao. U stvari. Zdravlje je istina vašeg bića.ljenja. gledao je uz pomoć svog duhovnog oka uz pomoć svojih osećanja. Ponavljanje pozitivne tvrdnje. Misao rođena u njegovom umu je predstavljala samu suštinu bogatstva kao takvog.nete u Bibliji. Neprestano ponavljajući. snaga tvrdnje leži u smislenoj primeni njene suštine. živeo je i radio pre stotinak godina. Kada god bi mu se vratile misli na strah. iz države Mejn."Neplaćeni računi se gomilaju. održi li po svaku cenu stav zahvalnosti. Dobivši zadatak da sabere tri i tri. vraćajući joj savršeno zdravlje. nije normalno biti bolestan. dečak promeni i svoj račun na tabli. dao mu zajam od 500 dolara. ukoliko zadržite pozitivan misaoni stav prema stanju koje tvrdnjom iskazujete. Katarina je isceljena. molitva će biti uslišena. posle punih dvadeset godina. čak i u slučaju da nešto ospđfavate. Učitelj. Gospode". Slično tome.nom zdravlju. uz razumevanje razloga zbog kojih se to tvrdi. sklad i spokoj. želja. uzdigao je svoje srce i um do stupnja potpunog usvajanja suštine. Gospode. lstupite li sa pozitivnom tvrdnjom o sopstve. normalno je biti zdrav. Misao može samo da tvrdi jer. za bogatstvo koje posedujem". postoji princip istine ali ne i nepoštenja. siromaštvo i nedaće. metod argumentovanog dokazivanja se. neopterećenog prethodnim uslovima bilo koje vrste. Tako se i dogodilo. skladu i spokojstvu i shvatite li da se radi o univerzalnim principima vašeg bića. Brouk potpredsednik velike kompanije za koju radi. godine. možete naći u svakoj boljoj američkoj biblioteci. jer je to matematički aksiom. sreo svog bivšeg poslodavca koji mu je ponudio izvanredan posao i. sastoji u duhovnom ubeđivanju. povrh toga. imam troje dece i ni dinara na bankovnom računu. lz svoga uma sam uklonio sve misli o sestrinim simptomima ili njenoj telesnosti. ali i samoga sebe. Dakle. naveo učenika da promeni svoj rezultat. Ukratko. tkiva. Jer. celovitost i lepota življenja lagano ispunjavaju svaki atom njenog bića. prema Kvimbiju. Matematički aksiom je. dakle. potpuno ćete izmeniti negativne obrasce svoje podsvesti. na to. ubedite kako je bolest posledica lažnog verovanja. METOD ARGUMENTOVANOG DOKAZIVANJA Ovaj metod je upravo onakav kakvim se i naziva. treba znati da postoji princip matematičke ispravnosti ali ne i greške. Danas je g. stremljenja. Tvrditi znači reći da stvari stoje tako i tako. postoji princip sklada ali ne i nesloge. vodi svest u stanje prihvatanja tvrdnje kao potpune istine." Navedeni niz tvrdnji izgovarao sam nekoliko puta dnevno i.000 kilometara daleko od mene.štinu. bez obzira na sve moguće pokazatelje i dokaze da je stvarnost drugačija. postoji princip zdravlja ali ne i bolesti i postoji princip obilja ali ne i siromaštva.šest. Stoga neprekidno ponavljajte životne istine. ispitivanje kojem je podvrgnuta moja sestra pokazalo je neverovatno isceljenje . nerva. Zamolila me je da se molim za nju. g.

Kao pravi i jedini otac psihosomatske medicine i prvi psihoanalitičar. staricu je istog trenutka proželo snažno pozitivno osećanje i stanje uma joj se iz korena promenilo. "U tom grobu". objasnio joj je da istina koju je upravo prihvatila predstavlja anđela. godine. neopisiva lepota i savršenstvo. njegova se svest uzdiže do nove duhovne talasne dužine i. svemoć. Starica je bila na pragu smrti i vratiti je u život značilo je zaista je vratiti iz mrtvih. Ustala je i zakoračila bez štaka! Kvimbi napominje da se radi o jednom od njegovih najčudnovatijih isceljenja. Apsolutni metod se može uporediti sa ultrazvučnom terapijom koju. "idem k onome koji me posla" za koju je Kvimbi rekao kako označava božansku stvaralačku moć koju svi posedujemo. ograničenog verovanja. obolelim mentalnim predstavama. 7:33-34) Odgovorila mu je da odlomak znači da lsus odlazi na nebo. Takođe je potrebno istaći da podsvest stvara telo i njegove organe. vi se nalazite unutar skučenog. odnosno zamislio kako božanska vitalnost. mudrost. naše samopouzdanje raste. izričete presudu u korist pacijenta. pribegavao je apsolutnom metodu u poznim godinama svoje lekarske prakse. Zato se starici obratio sledećim rečima: "Stoga. u poslednje vreme. Dr Kvimbi je bio u stanju da već na prvi pogled poput najboljih vidovnjaka . U svom kasnije napisanom izveštaju. samo je jedan. Psihički poremećaj je dobio svoj telesni oblik koji je imao sve uslove da se pretvori u trajnu paralizu. Kvimbi joj je objasnio kako. Kvimbi je u sopstvenim mislima stvorio ideal božanstva.-1869. Drugim rečima. Dr Kvimbi je upitao bolesnicu šta za nju znače sledeći stihovi iz Biblije: "Tada reče lsus: 'Još samo malo vremena s vama. Zvučni talasi se mogu vrlo lako kontrolisati. Evo kratkog opisa njegovog isceljenja osobe nesposobne da hoda. a ja sam u stanju savršenog zdravlja. 28 . ovakva terapija postiže zapažene rezultate u razbijanju artritičnih krečnjačkih naslaga ali i u lečenju od mnogih drugih poremećaja i oboljenja. Poreg toga. Radi se. zapravo. Tražićete me i nećete me naći. Osnovno je objasniti obolelom da se isceljenje temelji na promeni verovanja. beskrajna mudrost. jer. neznanja i predrasuda i. na taj način. Petra Perića).liteljske moći smeštene u obolelom. pokazuje kako on s njom trenutno saoseća ali ne može dugo da se zadrži u takvom mentalnom stanju. i gdje sam ja. jedinstveni um u univerzumu i sve ono što se zaista oseti kao istinito. široko korišćenog u razdoblju između 1849. "osećalo se prisustvo Boga koji želi da raskine lance. sklad i svemoć počinju da deluju u telu bolesnice. rečenica "malo sam vremena s tobom" predstavlja objašnjenje njenih simptoma. APSOLUTNI METOD JE SLIČAN SAVREMENOJ ULTRAZVUČNOJ TERAPIJI Mnogi ljudi širom sveta sa ogromnim uspehom primenjuju ovaj metod terapije molitvom." Na ove Kvimbijeve reči.utvrdi uzroke nevolja. Kvimbi joj je pomenuo lsusovo uskrsnuće i povezao ga sa njenim lsusom. prenetog na osnovu knjige KVlMBlJEV RUKOPlS: Kvimbija su pozvali da poseti hromu staricu. kao što su blaženstvo. Osoba koja primenjuje apsolutni metod najpre pomene ime obolelog (npr. U sudnici sopstvenog uma dokazujete kako je bolest samo senka koju na pacijentovo delo baca um zasnovan na poremećenim. Kvimbi navodi da je uzrok starične nevolje bilo njeno veoma čudno shvatanje religije. inteligencija. Duhovne elektronske talase sklada. piše Kvimbi. a zatim tiho i mirno počinje da razmišlja o Bogu i njegovim osobinama i obeležjima.uzroke pojavljuje se kao bolest i može se izmeniti promenom pomenutog misaonog obrasca.kođe daje izvanredne rezultate. o kome je već bilo reči u ovom poglavlju. osim toga. učinak je bio više nego pozitivan. Kvimbijeva dijagnoza je glasila da se radi o pomućenju uma prouzrokovanom staričinom nesposobnošću da shvati pojedina poglavlja iz Biblije. o ultrazvučnom aparatu koji treperi ogromnom brzinom i šalje zvučne talase u deo tela prema kome se usmeri. pa idem k onome koji me posla. Shvatišvi o čemu se radi." (Jovan. METOD NAREDBE Naše reči prožima snaga u meri u kojoj se temelje na osećanju i veri. Sledeći korak je bila rečenica. Ova tehnika molitve ta. kome je molitva i posvećena. Dr Fineas Parkurst Kvimbi. prekine stege i podigne je iz mrtvih". vi ne možete doći. Živela je u grobnici straha i neznanja. otuda dobro zna i kako da ih izleči. u isto vreme. bolova i bolesti svojih pacijenata. naime. Opisani postupak predstavlja suštinu Kvimbijevog metoda argumentovanog dokazivanja. Zatim posežete za svim poznatim dokazima isce. Nakon toga. odnosno ideju koja je razorila ogromni kamen straha. u stanju je to da učini i upravo to i čini. Odmah potom. oseća kako beskrajni okean božje ljubavi razlaže sve što je poremećeno u telu Petra Perića. što je u njoj izazvalo užas. uklanjajući sve njegove probleme i teškoće. vezanu za krevet. obolelog oslobadate uz pomoć prave vere i duhovnog razumevanja. vi ne možete doći. oslobodila božansku isceliteljsku moć koja joj je ponovo udahnula život. apsolutni sklad. odnosno zdravljem. U času kada shvatimo da sila koja pokreće svet deluje u našu korist i nama u prilog. beskrajna ljubav. Bibliju je shvatila doslovno. zdravlja i spokoja stvaramo u meri u kojoj. bezgranična inteligencija. kao takvo će se materijalizovati i u stvarnosti. kroz razmišljanje o božjim osobinama i atributima. Dok razmišlja na ovaj način. osećanja i njihovih uzroka. oseća kako se celokupna božja ljubav i moć usmeravaju ka Petru Periću. lekari sve češće primenjuju. uzdižemo sopstvenu svest. Mentalni i duhovni dokazi koje pružate su neoborivi. Dakle. tamo gde sam ja.

deo po deo. Veliki slikari. Stoga je pribegla sledećoj naredbi: "Oslobađam se. mir i obilje. Osetite radost i spokojstvo predose ćajući sigurno ostvarenje željenog cilja. Neka uvek bude na pravom mestu. nagone i ideje i uvek ga podstiče da ustane.uz pouzdanu pomoć duhovne nauke. godine. Mislite na sklad. pokušavajući dajojzakaže sastanak. uspeh i sreću. Tvrditi znači reći da stvari stoje tako i tako. na primer. PODSVEST STREMI ŽIVOTU Preko 90 posto mentalnog života svakog čoveka pripada podsvesti. Uz pomoć misli koje mislite u skrivenom studiju svoga uma izgradićete savršeno zdravlje. na primer. nagoveštaje. Želja je molitva. osetite ga kao stvarnost i iskusićete radost uslišene molitve. Podsvesni procesi su uvek konstruktivni i okrenuti životu. 18. da je podsvest u stanju da se bavi stvarima o kojima svesni deo uma nema ni pojma. molitva će vam biti uslišena. slutnje. Na poslu je svih 24 sata dnevno i nikada ne spava. neposredno pred odlazak na počinak izdavao nalog svojoj podsvesti da smišlja razne priče. kao serijski film. značajniji život. unosan kriminalistički zaplet.. Očigledno je. Izbegavajte svaku prisilu ili umni napor pri molitvi.jalizovati svaku predstavu nastalu u svesti i utemeljenu na veri.Moja mlada poznanica je primenila metod naredbe na momka koji je neprestano nazivao telefonom. razvija se. težnje. Svaka mentalna predstava jeste suština željene stvari i dokaz postojanja onoga što niko nije video. Stivenson je govorio da mu inteligencija skrivena u dubokim slojevima uma jednostavno saopštava priče. izlaziće ti. Za vreme velikog zemljotresa i požara u San Francisku. nakon toga. dakle. TELO ODRAŽAVA ZBIVANJA U DUŠI Međusobno prožimanje svesti i podsvesti zahteva slično prožimanje odgovarajućih nervnih sistema. Mentalna predstava vredi hiljadu reči. ljudi koji ne koriste tu čudesnu silu žive unutar veoma skučenih granica. Poželite da do cilja stignete na lakši način . Eksperimentišite sa samima sobom sve dok se li čno ne uve. • • • • lmajte na umu da je zahvalno srce uvek blizu riznice univerzuma. Dopustite da vas obuzme pospanost i uspavljujte se uverenjem da će vam molitva biti uslišena. Ostanete li čvrsto pri ovakvom mentalnom stavu i osetite li ga kao istinitog. uprkos mogućim dokazima u prilog suprotnog. impulse. Snažna želja da po svaku cenu pomognu i spasu svoje bližnje naišla je na pravu reakciju podsvesti. Stvarajte elektronske talase sklada. Podsvest će materi. Robert Luis Stivenson je. zdravlje. opsedao je i pratio gde god bi krenula." Momak se.zacelo će se i ispuniti. 22:28) NEKOLIKO NAUČNIH ISTINA • • • • • • • • Postanite duhovni inženjer i pribegavajte isprobanim i dokazanim tehnikama unapre đivanja sopstvenog života. kao da ga je.merene ka životu.rite da beskrajna inteligencija uvek neposredno reaguje na svaku svesnu pomisao. aprila 1906. Čovekova najdublja uverenja ne podležu razumskom osporavanju. Mark Tven je često javno izjavljivao kako nikada u životu nije radio. mnogi bolesnici i invalidi prikovani za postelju jednostavno su ustali i počinili dela čijoj se neustrašivosti možemo samo diviti.. jer ne potiču iz svesti već iz dubine podsvesti. govornici i pisci rade u naj. Sav svoj humor i velika spisateljska dela jednostavno je vadio iz neiscrpnog vrela sopstvene podsvesti. Podsvest stvara ljudsko teio i održava sve njegove vitalne funkcije. nagon za pružanje pomoći bližnjima dolazi iz dubine podsvesti. nikako nije uspevala da ga se otrese. lmao je običaj da. Podsvest se čoveku obraća kroz intuiciju. muzičari. i na putovima tvojim svijetliće vidjelo". Neka bude kao što rekoh. Predočite sebi ispunjenje želje. Sklonost ljubavi.tešnjoj vezi sa sopstvenom podsvešću koja ih pokreće i nadahnjuje. napreduje. Cerebrospinalni sistem jeste 29 . po devojčinim rečima "progutala zemlja!" "Što god narediš. Uvek nastoji da pomogne i spreči sve škodljive uticaje na čoveka. Podsvest je u neprestanom dodiru sa beskonačnim životom i beskrajnom mudrošću i njene su težnje i akcije uvek us. uspešniji. Slobodna sam i on je slobodan. (Jov. pesnici. krene u pustolovinu zvanu bolji život. zatraži od podsvesti dobar. više nikada nije pojavio. Neka moje reči prodru u beskrajni um i neka se moja naredba izvrši. zdravlja i mira misleći na lepotu i slavu beskrajne umnosti. kada mu se isprazni račun u banci. Sve što osetite kao istinito i u mislima naredite da se ispuni . lz podsvesti izviru sve vizije i nadahnuća za bolji. raste.

Naučnici kažu da svaki čovek potpuno obnovi svoje telo svakih 11 meseci. Taj sistem poseduje odgovarajuće nerve u mozgu i ima ulogu prenosnika voljnih i svesnih mentalnih radnji. unosi ideju u podsvest kao stvaralačku sredinu. Podsvest raspolaže sopstvenom voljom i. Svaku misao začetu u svesti i prihvaćenu kao istinitu mozak upućuje u solarni pleksus . zdravlju i miru. prožimanje duhovnog i fizičkog se može predstaviti na sledeći način: svest stvara ideju koja proizvodi odgovarajuće treptaje voljnog nervnog sistema. gubi spo. popularnije. sama po sebi. sa svoje strane.vnim sistemom ima svoje središte u ganglijskoj masi smeštenoj s druge strane želuca. naučno. ideje i verovanja imaju potencijalno znatno veći učinak ukoliko deluju u skladu sa urođenim principom koji teži da zaštiti i sačuva ljudsko biće u svim oblastima 30 . uvek upliće i vrši negativan uticaj koji vodi u lažna verovanja. oskudicu i nedaće. Cerebrospinalni sistem predstavlja kanal kroz koji čovek prima svesne opažaje svojih fizičkih čula i vrši nadzor nad kretanjem svoga tela. Pomenuta dva sistema mogu da rade odvojeno ili istovremeno.. lako jednoćelijski organizam nema organa. Stoga je sasvim jasno da čovekove misli. To je normalno stanje ljudskog bića . zapazićete da se svaki organ sastoji od grupe ćelija koje čine grupnu inteligenciju jer zajedno funkcionišu i u stanju su da primaju naređenja i sprovode ih prema sugestijama centralnog uma (svesti)." Krajnje uprošćeno. dok srednji deo nosi obeležja obeju aktivnosti.luje u skladu sa nametnutim negativnim planom ponašanja. čuje ili oseti taj graditeljski proces koji se odvija u potpunoj tišini. Deluje i danju i noću. čeoni deo mozga namenjen je objektivnim. odnosno subjektivnim aktivnostima uma. pa i čoveku. BESKRAJNA INTELIGENCIJA VODI BRIGU O TELU Pozabavite li se ćelijskim sistemom i strukturom organa kao što su oko. bešika i sl. lma ulogu prenosnika mentalnih radnji koje bez učešća svesti podržavaju vitalne telesne funkcije.organ svesnog dela uma. Ukoliko se uz pomoć psihološkog i emocionalnog uslovljavanja u podsvesti uvreže strah. lažno verovanje i negativni misaoni obrasci. Slično tome.gde stiče svoju telesnost. jedinu krivicu snosite vi sami! Čovek je zbir sopstvenih misli! Svako je sposoban da se oslobodi negativnih misli i predstava. predstavlja snažnu realnost. odražavajući urodeni princip sklada koji se nalazi iza svega na svetu. ljubomorom ili zlovoljom. KAKO ČOVEK OMETA DELOVANJE UROĐENOG PRINCIPA SKLADA Da bismo mislili ispravno. VITALAN I SNAŽAN Prosečno novorođenče je savršeno zdravo i svi organi mu savršeno funkcionišu. To jeste tačno ali problem leži u činjenici da se svest. strah i površno razmišljanje. Ovaj. Nanesete li svome telu štetu mislima obuzetim strahom. srce. sveprisutnu i neprestano delatnu istinu. jetra. stomačni mozak. izmiče skladu donosi samo neslogu. ishrane. podsvest je jednostavno prisiljena da de. svojstvenu svakom biću. uvo. vršeći ulogu spone između dva sistema i objedinjujući čoveka u jedinstveno fizičko biće. Upravo tako od misli nastaju objektivne činjenice. Držite se pozitivnog i negativno će netragom nestati! ZAŠTO JE NORMALNO BITI ZDRAV. Uopšteno govoreći. negativnih misli zamenjujući ih pozitivnim. utiče na rađanje slične struje treptaja u nevoljnom nervnom sistemu i. a zadnji deo subjektivnim radnjama. različite oblasti mozga povezane su sa objektivnim.svako bi trebalo da se trudi da takvo stanje i održi. svako od nas je. poznatoj pod imenom solarni pleksus ili. prolazi kroz dijafragmu. odnosno gde dobija svoj realni.mozak podsvesti . dok je simpatetički sistem organ podsvesnog dela uma. zahtevali mi to od nje ili ne. star svega 11 meseci. Ona je graditelj naših tela ali čovek nije u stanju da vidi. čak i ukoliko ga mi sami potpuno zanemarimo. van domašaja naših čula. Znati istinu znači uspostaviti sklad sa beskrajnom inteligencijom i snagom podsvesti. Tomas Trauard kaže: "Nerv zvani vagus izlazi iz cerebralne oblasti kao deo voljnog sistema i uz njegovu pomoć kontrolišemo organ govora. Simpatetički sistem koji se ponakad naziva i nevoljnim ner. sa fizičkog stanovišta. moramo znati "istinu". upijanja i izlučivanja. Brižljivim proučavanjem jednoćelijskog organizma otkrićete šta se zbiva u vašem celokupnom i složenom telu. iz neznanja ili namerno. daje dovoljno dokaza prisustva misaonih akcija i reakcija koje obavljaju osnovne funkcije kretanja. PODSVEST NEPRESTANO DELUJE ZA OPŠTE DOBRO Subjektivno biće u svakome od nas neprestano radi za opšte dobro.ljašnji omotač koji odlikuje nerve voljnog sistema i poistovećuje se sa nervima simpatetičkog sistema. opipljivi oblik. spokoju. konačno. na taj način. besom.tlošću. Tame se rešavamo sve. Nagon samoodržanja je najsnažniji nagon prirode i predstavlja najmoćniju. Svaka misao ili delo koje. Zatim ulazi u grudni koš i grana se u srce i pluća. Tvrdi se kako neka viša inteligencija vodi brigu o telu svakoga od nas. sa svojih pet čula koja reaguju na spoljašne nadražaje. Podsvest ima sopstveni život koji se uvek kreće ka skladu. hladnoće toplotom. Dakle.

tištiti i.duje. oboga. Taj dečak. bes." Svake večeri. NAJVAŽNIJE ČINJENICE IZ OVOG POGLAVLJA • • • • • • • • • Podsvest je graditelj čovekovog tela koja radi neprekidno. Sve što svesno ustvrdite i osetite kao istinito materijalizova će se u vašem umu. ljubomore. Pored toga. Počeo je naglo da gubi vid i lekar mu je savetovao hitnu operaciju. upućujući im misli ljubavi i zdravlja. Vaše je da se bavite sveš ću. ukoliko ih se ne oslobodite. vredan ljubavi. na sličan način se molio i za druge. dovodio je sebe u meditativno stanje nalik na san. proglasili neizlečivim. nakon podrobnog pregleda sa zaprepašćenjem rekao: "Ovo je pravo čudo!" Šta se. odnosno kao sredstvo ubeđivanja i prenošenja željene ideje. Normalno je biti zdrav. Čim bi osetio da strah. postao je snažan. hranite podsvest istinitim stavovima. celokupna priroda je svedok delovanja ovog zakona. moćan. lmajte na umu da je svaki čovek u stanju da izmeni samoga sebe ukoliko svojoj podsvesti podari plan svoje ličnosti. mržnje i svih ostalih razornih misli koje uništavaju nerve i žlezde . lzmenite svoje telo menjajući svoje misli i ustrajući pri tim promenama. To je još jedan primer da vera u moć podsvesti donosi isceljenje. To se postiže uklanjanjem straha. zamišljao je doktora kako stoji ispred njega i čuo ga . tu mora biti života. Vera i istrajnost sa kojima je živeo otvorile su mu riznicu savršenstva. Činite to uvek pred odlazak na počinak i odgovor neće izostati. pri tome. vjera tvoja pomaže ti. 10:52) VERA U MOĆ PODSVESTI VODI ISCELJENJU Mladić koji je dolazio na moja predavanja o isceliteljskoj moći podsvesti iznenada je oboleo. Ukoliko su vam misli usklađene sa stvaralačkim principom podsvesti. one će vas mučiti. jednostavno je postupila prema savršenom obrascu oka koji pose. teskobe. postavivši dijagnozu. Misli pune ljubomore. Podsvest uvek reprodukuje vaš uobičajeni način mišljenja. a gde god ima sklada. uspravan i veoma obrazovan čovek. Bolest nije normalno stanje. Gde god ima rasta i razvoja. podsvest je vratila zdravlje oku. 24 sata dnevno. Mladić je na to rekao samome sebi: "Moja podsvest je načinila moje oči. pre odlaska na počinak.telesna tkiva koja kontrolišu uklanjanje otpadnih materija. Ovakav mentalni stav i način izvođenja molitve doneo mu je mnogostruke blagodeti. Svakih jedanaest meseci stičete novo telo.življenja. dogodilo? Mladić je izvršio snažan uticaj na svoju podsvest koristeći doktora kao instrument. na kraju. negativno i misli. U stvari. U svoju molitvu je uneo sve osobine koje je sebi želeo da propiše i više puta na dan ponavljao sledeću pozitivnu tvrdnju: "Ja sam snažan. Prilikom isceljivanja bitno je povećati količinu životnih sila podsvesti koje teku sistemima obolelog. Sa svakim danom je osećao nestajanje simptoma bolesti. u stvari.ljenog dečaka koji se kreče na sve četiri. telu i poslovnim aktivnostima." (Marko. godine. Naredite podsvesti da pronade odgovor na problem koji vas tišti. vaše celokupno biće predstavlja savršeno oličenje urođenog principa sklada. po imenu Frederik Eiijas Endrus kasnije je postao direktor jedne od najvažnijih obrazovnih ustanova u Kanzas Sitiju.napad. doneti bolest a. "ldi svojim putem. Gajite li misli koje ne odgovaraju principu sklada. tu mora biti sklada. od marta 1917. Odatle sledi da je mnogo lakše i izvesnije obnoviti narušene normalne uslove nego izazvati njihov poremećaj. straha. brige i teskobe razaraju nerve i žlezde. Opisani način razmišljanja nije ostao bez odgovora pod. Lekari su ga.vornih obrazaca podsvesti.ili zamišljao kako ga čuje . ISCELJENJE TUBERKULOZE KIČME U časopisu "Nautilus". tu mora biti i savršenog zdravlja. srećan i savršen. Nije normalno biti bolestan. Pri tome je svoju celokupnu pažnju usmeravao na očnog lekara.svesti. posetio je svog oftalmologa koji mu je. Vodite računa o svojim mislima. ljubomora ili zavist odvlači njegovu pažnju. Svaku misao prihvaćenu kao istinitu mozak upućuje u solarni pleksus odakle je samo jedan korak do njene materijalizacije. Dakle. Negativne misli ometaju ostvarivanje život. brinuti. skladan. Svakome od nas je uro đen princip sklada. Mislite 31 . "Desilo se čudo!" Ovu istu rečenicu je bezbroj puta slušao svake noći pre nego što bi pao u pravi san. ona će ih i izlečiti. gde god ima života. Podsvest nije mogla da odoli neprestanim ponavljanjima iza kojih su stajale vera i nada. Okrenuo se molitvi i od iskrivljenog. bolest znači da se čovek kreće nasuprot struji života i da." Sa ovom molitvom na usnama završavao se svaki njegov dan i počinjalo svako njegovo jutro. Podsvest je uvek usmerena ka životu. odmah bi svojom pozitivnom tvrdnjom krenuo u protiv. pojavio se članak o dečaku obolelom od tuberkuloze kičme koji je doživeo čudesno isceljenje. brige. Zakon života je zakon razvoja. Upravo je u tome značenje biblijskog citata. možda i smrt. Posle tri sedmice.kako mu kaže. donose ći duševne i telesne bolesti svih vrsta.

potrebno samo navesti podsvest da prihvati odgovarajuću ideju kao istinitu . lznesite svoj zahtev ili želju s verom i samopouzdanjem i podsvest će vam doneti traženi odgovor. Stvoriti sliku sebe oslobođenog bolesti ili problema koji vas tišti. rezultat će sigurno izostati . U času kada spoznate kako funkcioniše vaš um stičete i značajno pouzdanje u celo kupan postupak. itd. "Ne znam šta da radim". konstruktivne misli donose slobodu. Potrebno je zamisliti. OSETlTE da vam je problem rešen.zakon ljudskog uma će se pobrinuti za ostalo.svesti. podsvest će shvatiti da ste spremni i krenuti u akciju! LAKOĆA POSTUPKA Vlasnik kuće prigovara vodoinstalateru što mu je naplatio dve stotine dolara za popravku bojlera. odnosno naučno usmeravana mašta jeste sredstvo uz čiju se pomoć dobijaju najpotpunije reakcije pod. Verovati znači prihvatiti datu činjenicu kao istinitu. detinjastoj veri u čudo. neu. negativne misli prouzrokuju nevolje. oporavijali od teže bolesti. konstruktivne i ispunjene ljubavlju. Slično važi i za podsvest. po svemu sudeći. podsvest je graditelj tela i nadzornik svih njegovih osnovnih funkcija. novcu ili poslu. morate raspolagati tačnom definicijom problema. Svaku novu misao morate najpre subjektivno osetiti kao zaokruženu. Slično tome. Navedeno pravilo važi kako za pozitivne tako i za negativne ideje. morate znati da bolesti ima leka. KORISTITE MAŠTU UMESTO SNAGE VOLJE Pri obraćanju sopstvenoj podsvesti nužno je osloboditi se navike pribegavanja snazi volje. Morate stvoriti JASNU ideju u svome umu. bilo da se radi o zdravlju. stanje oslobođenosti od problema. sveznajući mudrac koji poznaje sve načine i sredstva isceljenja bilo kog telesnog organa ili rešavanja bilo kog poslovnog i ličnog problema. Nemojte brinuti o pojedinostima i sredstvima . Nikada ne smete zaboraviti činjenicu da podsvest započinje sprovođenje ideje u delo onog časa kada tu ideju prihvati.podsvest ne trpi prinudu i na nju neće odgovoriti. u opuštenosti! Postupajte s lakoćom. Nemojte računati na saradnju podsvesti ukoliko koristite takve izjave. Pođe li vam za rukom da zadržite takvo stanje svesti iskusićete radost uslišene molitve! TRI KORAKA DO USPEHA Metod molitve se primenjuje po sledećem postupku: 32 . imajte neprekidno na umu da je ono što osećate probni kamen svih akcija vaše podsvesti. u cilju sprečavanja neuspeha. daće ti se". lntelekt će uvek pokušavati da se probije. "Nada je potpuno izgubljena". "Sasvim sam zbunjen". "Nikada neću dobiti odgovor". Uđete li u taksi i vozaču tokom pet minuta date deset različitih adresa. Međutim. ne kao neiz. međutim. odbiti da vas bilo kuda odveze. podsvest je svemogući majstor. Zamislite osećanja koja prate stanje oslobođenosti kome težite. Razmišljajte o zdravlju i podsvest će vam ga obezbediti. Morate imati vere da izlaz postoji. na primer. Dakle. Kada u svesti stvorite jasan i određen pozitivan stav. Otuda je sasvim jasno da je.vesnu budućnost već kao sigurnu sadašnjost. "Stvari se pogoršavaju". dovršenu . Dozovite u sećanje osećanja koja su vas obuzimala kada ste se. Shodno tome. KAKO DOBITI ŽELJENI REZULTAT Osnovni razlozi neuspeha isceljenja uz pomoć molitve su nedostatak vere i preveiik uloženi napor. tačnije nećete nikuda stići. podsvest reaguje isključivo na veru i svesno prihvatanje.pozitivno i otvorite sebi vrata uživanja u životu. Majstor mu odgovara: "Naplatio sam pet centi za zavrtanj koji se polomio. Kao što je već rečeno. uz njihovu pomoć nećete krenuti ni napred ni nazad. pravi odgovor neće izostati ukoliko su ideje pozitivne. Mnogi među nama sprečavaju uslišenje molitve nesposobnošću da potpuno shvate način delovanja sopstvene podsvesti. U tu svrhu koristi sve svoje ogromne moći i pokreće sve duhovne principe skrivene u dubinama vašeg uma. on će se beznadežno zbuniti i. odnosno živeti u stanju svesti koje se smatra istinitim. Pribegnete li takozvanoj mentalnoj prinudi.mislite na konačni cilj.spehe i zbrke. nužno je potpuno ga isključiti i ostati pri prostoj. U Bibliji stoji: "Što u molitvi tražiš i čemu veru poklanjaš. u sopstvenoj mašti predstaviti krajnji cilj.dakle. spokojstvo i sigurnost. da izbije u prvi plan i ponudi svoje rešenje. usvoji. Ključje. Pravi odgovor zna samo beskrajna inteligencija u podsvesti. Neuspeh može biti i posledica tvrdnji kao što su. lzbegavajte sve zaobilazne puteve! Jednostavan način je najbolji način! KAKO DISCIPLINOVANA MAŠTA PROIZVODI ČUDA Disciplinovana. a sto devedeset devet dolara i devedeset pet centi za činjenicu da znam u čemu je problem". "Nema izlaza".

pretpostavimo da je daska postavljena deset metara iznad tla. Studentima se. to je pravo vreme za unošenje željene ideje u podsvest. "Veoma se trudim".• Osmotrite problem. želju i maštu. Unesite ideju zdravlja u podsvest. Uverite sebe da vladate situacijom. Jevanđelje po Mateju (18:19) kaže. Mentalni napor se uvek okreće protiv samoga sebe. može i mora dobiti svoj materijalni oblik. radi se o skladnoj zajednici ili spoju svesti ili podsvesti u vezi sa bilo kakvom idejom. Zdravlje je u vašim rukama. Takvi pokušaji su osuđeni na propast i imaju upravo suprotan učinak od željenog. "Prisiljavam se da se molim". Dve strane koje pominje Jevanđelje mogu značiti i misao i osećanje. ovako je definisao zakon obratnog napora: "Kada su želje i mašta u sukobu. Ukoliko. pod. neposredno pred spavanje. U tim trenucima. • Opustite se. Međutim. • Okrenite se rešenju ili izlazu. Uzrok neuspeha je upravo uporno prisiljavanje uma da se seti. sa stalnim odlaganjima i rešenje nije bilo nigde na vidiku. Advokat bi joj neprestano ponavljao. Negativne misli i mentalne predstave koje teže da ospore ili unište želju i spreče njen prodor u podsvest tada ne dolaze do izražaja. vaš um se više ne zaustavlja na mogućim preprekama. odgovori im sve više izmiču.svest se uvek nalazi pod kontrolom najsnažnije ideje. Ako. Dakle. podsvest kreće u realizaciju željenog. "Ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago. u trenutku kada napuste prostoriju u kojoj se održava ispit i oslobode se mentalne napetosti. zapadajući u stanje lagane pospanosti svedete svaki umni i telesni napor na najmanju moguću meru. morate biti svesni činjenice da je osnovna greška u naporu koji ulažete. daće im otac moj koji je na nebesima". Sukob između želje i mašte izbećićete ukoliko se opustite i. slično se dešava i neposredno nakon buđenja. Sklad je u vašim rukama. Našavši se pred složenim zakonskim problemom. Radi se o složenom sudskom procesu. bankrotstvu i siromaštvu. duboko uvereni u pozitivan ishod. za vreme ispita. devojka je. "Nadam se da ću se izlečiti". Više nisu u stanju ničega da se sete. spremnost. "Koristim celokupnu snagu volje kojom raspolažem". veoma često dešava da odjedanput shvate da ih je sve znanje napustilo. "Došli smo do savršenog. nepogrešivo delujući protiv željenog. ideju i emociju. Kue. željom ili mentalnom predstavom. Što se više trude i upinju. "Želim da se izlečim ali nisam u stanju to da ostvarim". Ko su ta dvojica? U našem slučaju. Na moj nagovor. zatim se potpuno opustite. da li biste i u tom slučaju njome zakoračili? Želji da krenete suprotstavila bi se mašta. na primer. Kažete li. zamišljajući povoljan završetak suđenja i pokušavajući da ga oseti kao stvarnog. U mislima je vodila živ razgovor sa svojim advokatom. ubedite je u nju. svi traženi odgovori se izna. podsvest usvaja najjaču od dve međusobno suprotstavljene premise. odnosno strah od pada. poznatom samo vašoj pod. napor da krenete po dasci okreće se protiv sebe dok najsnažnija ideja (predstava pada) stiče dodatne pod. Kada usredsredite problem na sredstva za prevazilaženje problema. mašta nužno odnosi pobedu". Dozvolite beskonačnoj isceliteljskoj sili podsvesti da se posluži vama kao sredstvom za ispoljavanje svoje moći. Mnogi ljudi rešavaju sve svoje nedoumice i probleme uz pomoć igre kontrolisanom. U času kada zamislite stvarnost ispunjene želje i osetite uzbuđenje postignutog cilja. Nemojte ublažavati snagu svoje molitve rečima: "Kada bih samo našao leka svojoj bolesti". zacelo ćete zadatak ispuniti bez ikakvih teškoća. usmeravanom i disciplinovanom maštom. Navešćemo primer devojke koja je na sebi svojstven način prevazišla sukob između želje i mašte. skladnog 33 .svesti. dobro znajući da sve što zamisle i osete kao istinito. sebe dovodila u stanje pospanosti. za što se uzmole. To je primer delovanja zakona obratnog napora. snažno je želela da pronađe skladno rešenje ali nikako nije mogla da se odupre mislima o propasti. Dakle. Nikada ne pokušavajte snagom volje da naterate podsvest da prihvati sugerisanu ideju. Evo jednog sasvim uobičajenog primera. želja. ZAKON OBRATNOG NAPORA ZAŠTO JE UČINAK SUPROTAN ŽELJAMA Čuveni francuski psiholog. volja. međutim. odnosno sopstvenu konkrektnu realizaciju. podsvest se snažno probija napred. između dva zida.nada vrate.sticaje.predstava da padate i doživljavate povredu. od vas zatraže da hodate po dasci položenoj na tlu. Bila je svesna da je nužno postići saglasnost između mašte i želje. Pobedu bi odnela najsnažnija ideja . Molitva će biti uslišena ali samo ukoliko nema nesporazuma između dveju oblasti čovekova uma. Opuštanjem utiskujete ideju u podsvest i omogućujete da kinetička energija te ideje donese željeni rezultat. U stanju pospanostL svest je potisnuta u drugi plan. dignite ruke od sebe. SUKOB ŽELJE I MAŠTE SE MORA RAZREŠITI Korišćenje mentalne prisile znači pretpostaviti da postoji nešto što joj se protivi. postavljala bi mu pitanja i dobijala sasvim odredene odgovore. Pomisao na sopstvenu bespomoćnost pred okolnostima preplavljuje celokupan um.

Oslonite se na podsvest i podsećajte se dovoljno često da beskrajna inteligencija predu. Radite samo ono što volite da radite i činite to iz ljubavi i zadovoljstva. Upravo je na to mislio i tvorac biblijskih psalama. Svako može imati bogatstvo. izgube uloženi novac. "Potrebni su mi bogatstvo i uspeh". kada bi joj misli napao strah. ona će udahnuti materijalnost vašim stremljenjima. osmeh. najsnažnija osobina. Vežite svoj um za moć koju posedujete duboko u sebi. pokrete. "Ja sam milioner. Podsvest kreće u materijalizaciju ideje samo ukoliko ste opušteni i dozvolite joj da tu ideju najpre potpuno usvoji. ja sam milioner"." Tokom dana. umesto njih. berza doživi krah. Osećanje zdravlja rađa zdravlje. Čovek čiji je duh sklon siromaštvu uvek će živeti u siromaštvu. Takva životna nesigurnost posledica je činjenice da jednostavno ne umeju da iskoriste sopstvenu podsvest. dok čitate ove redove. kada je pisao. Dakle. advokat ju je nazvao i potvrdio . ne radi se o 34 . ukoliko jedva sastavljate kraj s krajem.uspeh". kažete. Jedan moj poznanik zarađuje oko 75. mentalne predstave. Reči imaju moć da očiste vaš um od pogrešnih misli i. nemaju stvaralačkih ideja i. BOGATSTVO POTIČE IZ UMA Bogatstvo je jednostavno stanje podsvesti u kome je ona ubeđena dajDoseduje bogatstvo. zarađuju basnoslovne svote novca. priroda.000 dolara godišnje. Postupajte s lakoćom. "pred tobom. nisu upoznati sa neiscrpnim izvorima u samima sebi. "bogatstvo . Posle nekoliko sedmica.rešenja. znači da niste uspeli da uverite svoju podsvest da ćete uvek imati dovoljno i da će vam ponešto i preostati. Nemojte se previše brinuti za rad srca. u njega ugrade prave misli. (Psalm 19:14) MISLI KOJE VALJA UPAMTITI • • • • Mentalna prinuda i preterani uloženi napor omogu ćuju da u prvi plan izbiju strah i napetost. Šta osećate? • • Mašta je vaše najjače oružje. U stanju pospanosti izbegavajte sukob izme đu svesti i pod. ne zanimaju se za čuda koja im može doneti podsvest. "Da su ti rije či usta mojih" (misli. Čovek je ono što zamišlja da jeste. Evo šta bi valjalo da. Niko neće postati milioner uzvikujući. Nikome nije suđeno da život provede u bedi. uobičajeno pribežište. Drugim rečima. Zacelo znate mnoge koji rade svega nekoliko sati nedeljno i.zima sve što je potrebno. jednostavno nemaju ambicija.svesti. Zamišljajte dobro i pozitivno. po pet minuta. činite: ponavljajte tri ili četiri puta dnevno. "kreposti moja i izbavitelju moj" (moć i mudrost podsvesti isceljuje bolesti i oslobađa od bede). osećanje bogatstva rađa bogatstvo. ostvarili smo poravnanje van suda. Budite u tome uporni. mnogo toga preostane. Čovek čiji je duh ispunjen idejama bogatstva uvek ima sve što mu je potrebno.nevice. sve što mu je potrebno i da mu. IDEALNI METOD STVARANJA BOGATE PODSVESTI Pretpostavimo da. što sprečava pronalaženje odgovora. opisani film je postao deo njene svakod. lmajte na umu da svaki problem ima rešenje. Kazao mi je i da mnogi službenici njegove kompanije dobijaju jedva stotinak dolara sedmično a posao poznaju znatno bolje od njega. karakter). Nemojte verovati u priču da je jedini način za sticanje bogatstva teški rad i ulaganje ogromnih napora. ali. ostaju potpuno bespomoćni.u objektivnoj stvarnosti . Rekao mi je kako mu je pošlo za rukom da ubedi svoju podsvest da zaista vredi onoliko koliko zarađuje. To nije tačno. NEVIDLJIV IZVOR POMOĆI Problem mnogih ljudi je što ne poseduju izvor nevidljive pomoći. "i pomisao srca mojega" (osećanja. Ubrzo je bez ikakvih teškoća uspevala da dozove advokatov glas. MOĆ PODSVESTI I STICANJE BOGATSTVA Ukoliko ste zapali u finansijske teškoće. put oslobođen napora je uvek najbolji. izraz lica.svesti ćete doći postepenim i istrajnim ugrađivanjem ideje bogatstva i izobilja u sopstvenu duhovnu sferu. Do bogate pod. Ukoliko im propadne posao. Ove reči imaju ogromnu snagu. u tom smislu. dobro kao takvo). pri tome. pri tome. ponovo bi pustila svoj mentalni film. što je najvažnije. Razmišljajte i planirajte nezavisno od tradicionalnih metoda. predstavljaju unutrašnju moć vaše podsvesti.ono što je devojka subjektivno odavno osećala i zamišljala kao istinito. doživljavajući ga jednako stvarno i živo kao u snu. Zaspite u miru i probudite se u radosti. Gospode" (zakon podsvesti). Neposredno pred spavanje zamišljajte kako vam se ispunjavaju želje. plu ća ili nekog drugog dela sopstvene anatomije. Prošle godine je proveo devet meseci na krstarenju oko sveta.

privući ćete sve nedaće i potpisati "Blanko" ček dolazećim problemima.neka vrsta univerzalne fi. Ona raspolaže neograničenim brojem zamisli spremnih da se. toliko sam puta ponavljao želju ali je rezultat potpuno izostao. samo pogoršavale. U trenutku dok bih izgovarao tu tvrdnju. "Nemam novaca da platim račun". položite u svoju podsvest misli o uspehu. PODSVEST OBEZBEĐUJE KAMATU NA KAMATU Onome ko u duši stvori osećanje bogatstva. Poslovnom čoveku čiji su finansijski pokazatelji beležili ogroman pad i koga je ta činjenica veoma brinula. novo će se bogatstvo pružiti. sreći. onoga ko u duši gaji osećanje lišenosti. prave ideje. Nema sukoba u vašem umu kada izgovorite. Sve što u nju položite. "Bogat sam" već da svoje bogatstvo zasnivate na silama koje uistinu postoje u vama. desetak minuta nakon izgovorene rečenice. počeće da vas prožima i duboko osećanje iste vrste. već na pojavu onog "Nemam". imam uspešnu karijeru'. svest je odbacivala njegovu tvrdnju. Ova tvrdnja je uspostavila poremećenu saradnju između svesti i podsvesti. "Hipoteka je pretežak teret za mene". imajte to uvek na umu. Često. osujećenjima. kao što je. "lzgubiću kuću zbog neplaćenih računa".. Kada bacite seme u zemlju. mesecima izgovaraju: 'Bogat sam. Dakle. Osećanje bogatstva stvara bogatstvo.tome da kažete. NE POTPISUJTE "BLANKO" ČEKOVE Reći "Nastupilo je vreme oskudice". me đutim. Podsvest umnožava i uvećava sve što se u nju odloži. nekako mi je bilo očigledno da nije istinita".stvo. KAKO IZBEĆI MENTALNI SUKOB Evo idealne tehnike za prevazilaženje mentalnog sukoba. ISTINSKI IZVOR BOGATSTVA Podsvesti nikada ne nedostaju nove. ona će uvećati i umnožiti. bez obzira da li se radi o ideji bogatstva ili siromaštva. odnosno utisnete. Utvrdio sam da. Opredelite se za bogatstvo. Podsvest prihvata samo ono što osećate kao zaista istinito i ostaje sasvim ravnodušna ili čak reaguje na suprotan način na prazne reči i tvrdnje. ukoliko se nađete u finansijskim teškoćama. "Oh. Rezultat izostaje jer dopuštate da vas. zadržavate li dovoljno dugo ideju bogatstva u svesti. ispunjava li vas strah za budućnost. Podsvest prihvata sve vaše strahove i negativne izjave kao zahteve i. a naročito neposredno pred spavanje izgovarajte ovu praktičnu tvrdnju: "Danju i noću imam uspeha na svim poljima svojih intereso. ZAŠTO REZULTAT IZOSTAJE Često čujem izjave poput. Stvari su se. odlaganjima i lišavanjima svih vrsta. nakon budenja. Svakog jutra. blagostanju i miruATrudite se da takvi sadržaji što duže ostanu u vašem umu i vraćajte im se što je češće moguće. znači upravo potpisati "blanko" ček. rezultat nije izostao.vanja.vrečnost. Konstruktivne misli će sigurno umeti da prodru do podsvesti i proizvedu željeni učinak. mnogi su mi se žalili kako "nedeljama. iako govore kako "su uspešni i bogati". svojski se trudi da vam život oteža preprekama. a podsvest realizovala njoj sasvim suprotan sadržaj. Dozvolite mu da pusti koren i slobodno raste. da sami sebe varaju. hitro se zaustavite i usmerite misao ka konstruktivnoj tvrdnji. Osim toga. ali bez ikakvih rezultata". ništa se nije dogodilo". opusti i sasvim tiho više puta ponovi sledeću rečenicu: "Prodaja mojih proizvoda svakoga dana raste". ZAŠTO POZITIVNA TVRDNJA U VEZI SA BOGATSTVOM OSTAJE BEZ ODZIVA Tokom poslednjih dvadeset pet godina. Umesto toga.nansijske institucije. Nemojte nikada reći. shodno njihovom sadržaju. Drugim rečima. "Danju i noću imam uspeha na svim poljima svojih interesovanja". Podsvest uvek prihvata isključivo najsnažniju ideju ili verovanje. nemojte očekivati žetvu ako ga ubrzo potom izvadite. "Bogatstvo"." Ova tvrdnja neće izazvati nikakvo protivljenje jer se ne suprotstavlja utiscima koji postoje u podsvesti. Podsvest je nalik na banku . Poznanik mi se poverio: "Ponavljao bih kako sam uspešan sve dok se ne bih umorio. odnosno proti. osvoji strah i sasvim neutrališe njeno dej. nove će oskudice snaći. duboko u sebi osećaju da to nije istina. savetovao sam da se udobno smesti u svojoj kancelariji. Jasno je da pozitivna tvrdnja ima uspeha ukoliko je tačno određena i ukoliko ne izaziva mentalni sukob. na beskrajno 35 .

• • • • • • • • Pokušate li da nagomilate bogatstvo teškim radom. Rezultat će vas zaprepastiti. ne budi li to u vama zavist? Negativno osećanje ćete prevazići ukoliko sebi kažete: "Divno! Radujem se njegovom uspehu. zakon podsvesti će se. beležim uspehe na svim poljima svojih interesovanja". Podsvest usvaja samo ono što zaista osećate kao istinito. Svest i podsvest moraju uspostaviti saradnju. Takve tvrdnje uvećavaju i umnogostručavaju gubitke na svim poljima. Kritički se izražavaju o bližnjima povoljnijeg imovinskog stanja jednostavno zato što im zavide na blagostanju. sreći. pokušajte odmah da se oslobodite takvih misli i da im iskreno poželite još veće bogatstvo. napredujem. Imajte to uvek na umu. Bogatstvo predstavlja uverenje podsvesti. odnosno nedostatka bogatstva u životu mnogih jeste jedno tačno određeno osećanje: zavist. Time ćete neutralisati negativne misli i izazvati još veći pritok bogatstva ka samome sebi. Osnovni problem većine Ijudi je u činjenici da ne poseduju nevidljiva sredstva pomoći. naravno." Dozvolite li da vam zavist ispunjava um. Stoga bi najjača ideja trebalo da bude "bogatstvo". neposredno pred spavanje. Upravo zbog toga i žive u oskudici. sebe stavljate u izuzetno nepovoijan položaj. kolegu kako ulaže ogromnu svotu novca u banku. BOGATSTVO SE STIČE U SNU Svake večeri.tiče u nekom od svojih raznovrsnih oblika. "bogatstvo" i vaša će se podsvest postarati da bogatstvo zaista postane deo vašeg iskustva. U stanju ste da je uništite i to misleći o svima oko sebe na pozitivan način. ali ipak samo simboli. nema sumnje da ćete ga uistinu i imati. Ugledate li. Ugradite ideju bogatstva u sve pore svoga uma. a vi raspolažete neznatnu sumu. "Danju i noću. Kroz izvesno vreme će bogatstvo početi da vam pri.mnogo načina. Taj proces teče bez obzira na mogući krah lokalne berze ili pad vrednosti deviza. Nema potrebe za ropskim radom. ponavljajte lagano i smireno reč. uvećavam svoju imovinu. Zapamtite: prepreka sticanju bogatstva nalazi se u vašem umu. Uvećajte svoju zaradu ponavljajući. Pri tome. SASTAVLJANJE KRAJA S KRAJEM Mnogi Ijudi tvrde kako jedva sastavljaju kraj s krajem.svešću koja neće izneveriti.stvenu podsvest uverite da je bogatstvo zaista u vašim rukama i da ćete tokom celokupnog životnog veka njime raspolagati. na kraju i pobrinuti da je stigne zaslužena kazna. Dakle nemojte nikada kritikovati druge. POSEGNITE ZA SILAMA PODSVESTI • Odlučite da se obogatite na najlakši način koristeći se pod. "Svakoga dana sve više zarađujem. itd". Ukoliko često ponavljate tvrdnju. "Ima on mnogo veza i poznanstava. pretvore u gotov novac u vašem novčaniku. U pitanju su samo simboli neophodni i korisni. • • 36 . kao što su "Nemam dovoljno sredstava". Prestanite da potpisujete "blanko" čekove. Neprestano osuđuju one koji imaju uspeha i kojima je pošlo za rukom da se izdignu iz mase. beskrupulozan je i prevarant. bez oklevanja prestanite da se brinete oko toga. Jeste li ikada slušali njihove razgovore? Uglavnom pričaju o svojim teškoćama i nevoljama.deću tehniku: tiho.sto ka vama. na primer. Veličina vašeg bogatstva nikada ne zavisi od količine obveznica. bez obzira na oblik koji će u stvarnosti uzetj. deonica i novca kojom raspolažete. UOBIČAJENA PREPREKA STICANJU BOGATSTVA Uzrok oskudice. osuđuju ono što i sami žele. Pri tome se stiče utisak kako svoje obaveze izvršavaju uz veliki napor i borbu. Podsvest uvek prihvata isključivo najsnažniju ideju. Tokom pet minuta. Uložite u podsvest misli o napretku. sve sam bogatiji". prevazići ćete sve mentalne konflikte u vezi sa bogatstvom. Čudotvorna moć podsvesti je ponovo na delu. verovatno govore. Želim mu da postane još bogatiji. tada bogatstvo teče od vas ume. a nikako "siromaštvo". trebalo bi još jednom istaći sledeće: ukoliko sop. bogatstvu i uspehu i dobićete kamatu na kamatu. na najboljem ste putu da postanete najbogatiji žitelj obližnjeg groblja. Osećanje bogatstva proizvodi novo bogatstvo. Dakle. lagano i ubeđeno ponavljajte reč "bogatstvo". Imajte na umu da takva osoba zloupotrebljava zakon podsvesti. Neka vam ta reč posluži kao uspavanka. Ako ikada osetite bes ili nelagodnost zbog uspeha drugih. "Živim u oskudici" itd. RUŠENJE PREPREKE BOGATSTVU Ukoliko ste zabrinuti ili nezadovoljni zbog toga što neko na nepošten na čin stvara bogatstvo. neposredno pred spavanje uvežbavajte sle.

NOVAC I URAVNOTEŽEN ŽIVOT Jednom mi je poznanik rekao.podsvest će se pobrinuti da mu bogatstvo. "Propao sam. Danas koristimo nacionalne valute i ostale finansijske instrumente .devanju. bez obzira na trenutnu ekonomsku situaciju. srećnijim i lepšim životom. Tokom mnogih stoleća. novac je simbol privrednog zdravlja svake zemlje. misaono. čime bi mu sva imovina postala potpuno bezvredna. Ovakav pod. To je težnja svekolikog kosmosa. Pored toga. Čovek postoji da bi rastao.nosnih papira. misaonom ili finansijskom. Zašto biste se zadovoljili minimalnim kada možete da uživate u raznolikim bogatstvima kojima vas snabdeva podsvest? U ovom poglavlju ćete naučiti kako da se sprijateljite s novcem i kako da uvek imate više nego što vam je neophodno. S druge strane.svesni obrazac verovatno nastaje u najranijem detinjstvu. trebalo da raspolaže s dovoljno novca za potpun i ispunjen život. Čovek se rada i postoji da bi vodio život u izobilju. Moć valja koristiti s merom. ratove i slične nepredviđene događaje. "Vredim mnogo više od plate koju dobijam". Ijubavlju. Istovremeno. Razorite prepreku misleći o svima oko sebe na pozitivan način. znatno je lakše popuniti ček nego sa sobom uvek nositi nekoliko ovaca i njima plaćati račune. Jedan od uzroka zbog kojih mnogi nemaju zadovoljavajuće materijalne nadoknade jeste i činjenica da novac osuđuju. Prema novcu se odnose kao prema "nečem prljavom" i govore kako je "ijubav prema novcu koren sveg zla". svu pažnju i energiju poklanjam gomilanju novca. tako i materijalno. sakriva u limene kutije i plaši se za svaki cent. KAKO ZAKORAČITI BLISTAVOM STAZOM BOGATSTVA Poznavanje moći podsvesti jeste osnovno i najznačajnije sredstvo koje će vam omogućiti da se uputite ka bogatstvu bilo koje vrste duhovnom. čak i onu vrednu milion dolara. Podsvest će vam uvek dati pravu ideju.so. ponovo bude nadohvat ruke. kao posledica pogrešnog vaspitanja. Okružite se lepotom. ZAŠTO NEMATE NOVCA Dok čitate ovo poglavlje. veseljem i savršenim zdravljem. Istinski izvor bogatstva jesu ideje vašeg uma. "Sve što želim jeste novac. štrajkove. 37 . Opredelite li se isključivo za novac i neprekidno ponavljate. SVAKO IMA PRAVO DA BUDE BOGAT Vaše je pravo da budete bogati." Ovakva izjava očigledno potiče iz pometenog. Ijubav prema novcu koja ne ostavlja mesta ničem drugom vodi drugoj vrsti neuravnoteženosti. kao rezultat pogrešnog tumačenja verskih rukopisa. verovatno govorite. skladom i raskoši. U samim počecima istorije. ma gde se našao ili uputio. Ta težnja nije tek pozitivna već izuzetno pozitivna. neurotičnog uma. čovek je ekonomski zdrav ako njegovim životom slobodno kruži novac. mnogi gaje skriveno osećanje da je siromaštvo vrlina.naime. kolebanje tržišta vred. ili je posledica praznoverja ili. novac mi više ništa ne znači. on se ne brine . možda ćete novac i steći ali ćete zacelo izgubiti mnogo s druge strane. Prepreka sticanju bogatstva nalazi se u vašem umu. sreći.• • • • Nikako ne biste smeli da ono što jednog trenutka svesno tvrdite već nakon nekoliko časaka misaono osporite. novac je uzimao različite oblike kao sredstvo razmene . Zavist i ljubomora su osnovne prepreke priticanju bogatstva. Želja za bogatstvom jeste želja za punijim. Time samo neutrališete učinak pozitivne tvrdnje. krize. Ekonomska bolest se javlja u času kada čovek počinje novac da zgrće. pa i vi. smatraju nedostojnim. raskoš. Smatram da je većina ljudi nedovoljno nagrađena na poslu. nakit itd. preziru. Znalac zakona podsvesti siguran je da će uvek imati dovoljno. razvijao se i širio kako duhovno. ništa mi drugo nije važno". Predstavlja ne samo oslobođenje od nemaštine već i lepotu. Drugim rečima. Stoga bi svako. dužnost vam je da jednako zadovoljite i potrebu za spokojnošću. lako se već sutra može dogoditi potpuni krah privrede. NOVAC JE SIMBOL Novac je simbol razmene. skladom. imovina se merila brojem ovaca ili goveda u posedu. Uverio je samoga sebe da novac neprestano i slobodno teče njegovim životom i da uvek odnekud pritiče u dovoljnim količinama. u novom obliku. Radujte se blagostanju drugih. Činjenica je da mnogi teže vlasti. ponekad. Čovek je zdrav ukoliko njegovim telom krv slobodno kruži. zadovoljstvu i slobodi. Neotuđivo je čovekovo pravo da se iskazuje u svim delatnostima i na svim poljima sopstvenog postojanja. a mnogi i novcu. smetnućete s uma potrebu da vodite uravnotežen život. On je uzročnik sveg zla na svetu. Razlog tome leži u činjenici da je svojoj podsvesti preneo ideju bogatstva i ona se dalje brine o njegovom snab. zrnevlje. obilje i istančanost.

dakle. sa sopstvenim imenom. Koristim ga samo za sopstvenu i tuđu dobrobit i zahvalan sam za materijalno bogatstvo i bogatstvo duše kojima raspolažem". srebro i ostale metale. Kadafizički obolite. pred spavanje. uramljene i obešene u raznim ordinacijama gde je radio. masnim slovima. Komad papira u vašem džepu sastoji se od atoma i molekula. odeven u rite i gladan. ZAŠTO SE NOVAC NE SME KRITIKOVATI Očistite svoj um od svih negativnih uverenja i predrasuda o novcu. koristim ga mudro. Jednom od doktora se momak veoma dopao. Slično tome. progresivan. Živeo je sa tom idejom. stvaranje obilja u svim oblastima življenja.vanja. hranio. Čovek bi trebalo da je srećan. razvoja. Zlato se pod određenim uslovima pretvara u živu. Mladić je. ne protiče li dovoljna količina novca vašom svakodnevicom. zapažate simptome datog oboljenja. Činite li tako. Novac se neprestano kreće mojim životom. Oslobađam ga se s radošću ali mi se on na čudesan način vraća. obraćate se za pomoć i preduzimate mere da oboljenje suzbijete. očuvati spokoj duše. širenja. Hoćete li taj događaj proglasiti nedostojnom ili zlim? Svo zlo potiče od nerazume. protonima i izotopima. kao snažna bujica. nakon mnogih napora shvatićete da to nikako ne može biti potpuna istina. opredelili ste se za sredstva koja vode ostvarenju tog cilja. Novac mi pritiče kao reka. Rezultat je usledio nakon četiri meseca. od neznanja. jednaka bilo kojoj drugoj duševnoj bolesti. Zapamtite da ono što osuđujete. moguć. srebra. Nikada ga nemojte smatrati prljavim ili nedostojnim. to je siguran znak da se sa vama nešto ozbiljno dešava. otkrio je smisao zakona privlačnosti. gvož đa ili bilo kod drugog metala. To je divno. Pričao mi je kako je svake noći. za početak. napravićete pogrešan izbor. zamišljao diplomu medicinskog fakulteta okačenu na zid. razumno. Ne mogu da zamislim da iko dovoljno pametan može videti bilo šta zlo u elektronima. ispisanim ogromnim. STVARANJE PRAVOG ODNOSA PREMA NOVCU Evo jednostavne tehnike za povećavanje količine raspoloživog novca. bio u stanju da zamisli. obučio ga je u sterilisanju instrumenata. možete imati milione dolara i. Danas su troškovi preterani ali je proces. Stoga mu nije bilo posebno teško da u svest usadi sliku svoje diplome. stremi lepoti. u ovom slučaju. neutronima. čekove i kovani novac. KAKO PRIVUĆI POTREBAN NOVAC Pre mnogo godina. SIROMAŠTVO JE DUŠEVNA BOLEST Siromaštvo nije nikakva vrlina već bolest. Komad metala bilo koje vrste mogao bi se koristiti kao sredstvo razmene. na taj način. Fizičari i hemičari danas znaju da se metali međusobno razlikuju samo po broju elektrona i brzini njihovog okretanja oko jezgra. vidi i zaista oseti samoga sebe kao lekara. sam po sebi." CILJ je. Nastavak priče je veoma zanimljiv. u Kanadi. Nikada nećete privući ono što kritikujete. 38 . Ovaj sjajni mladić je. u isto vreme. o sopstvenom trošku. negovao i voleo sve dok nije prodrla kroz sve slojeve njegove podsvesti i postala uverenje privlačeći. Nekoliko puta dnevno izgovarajte sledeću rečenicu: "Novac mi je drag. Danas je mladić ugledni lekar u Montrealu. Čoveku nije dato da živi u bedi. zdravlje i sklad. Iskoristio je drevni zakon koji glasi. Životni princip u vama deluje u pravcu rasta. krenuo da čisti lekarske ordinacije. Umesto uranijuma ili gvožđa. zacelo ćete uvek ostajati bez dovoljno novca. raspoređenih na specifičan način. Često je čistio tuđe diplome. umnogostručen. pere prozore i obavlja razne popravke medicinskih instrumenata. Ubeden sam da će naučnici već u bliskoj budućnosti biti u stanju da u svojim laboratorijama sintetički proizvode zlato. sjajno. KAKO NAUČNI MISLILAC POSMATRA NOVAC Pretpostavimo da ste na zemlji našli komad zlata. volim ga. konstruktivno. uspešan. u Australiji sam sreo momka koji je želeo da postane hirurg ali nije imao dovoljno novaca. od pogrešnog tumačenja života i od zloupotrebe podsvesti. bakra. Od srebra se razlikuje samo po broju elektrona i brzini njihovog okretanja oko središta. Bombardovanjem atoma u moćnom ciklotronu moguće je dobiti jedan metal iz drugoga.Odlučite li se isključivo za novac. Vaša ličnost teži i da pronađe pravi izraz svojim skrivenim talentima. lako u jednom trenutku pomislite da novac predstavlja sve što želite. "Zamislivši cilj. postati lekar. pravom mestu u životu kao i uživanju da doprinosi blagostanju svojih bližnjih. Objasnio sam mu kako seme položeno u zemlju privlači sve što mu je potrebno za rast i razvoj te da bi valjalo da nauči lekciju od semena i položi željenu ideju u sopstvenu posvest. Spoznate li zakone podsvesti. po pravilu i gubite. Kasnije ga je poslao i na studije. Koristeći podsvest na pravi način. sve činioce potrebne za ispunjenje njegovog sna. održavao je u svome umu. mi u tu svrhu upotrebljavamo papirne novčanice. davanju injekcija i ostalim poslovima u ordinaciji i zaposlio kao tehničara.

"On je lopov. Možda su ga nekadašnji školski drugovi prestigli na društvenoj lestvici te je ogorčen i zavidan. kao što su gubitak karaktera." Ako to činite dovoljno često.stvenog uma. Mentalno prihvatanje i očekivanje bogatstva raspolaže sopstvenom matematikom i mehanikom izražavanja. Radi se o primeru delovanja zakona akcije i reakcije. Stoga se uvek radujte bogatstvu drugih. pozove i kaže vam. PREPREKE NA STAZI BOGATSTVA Zacelo ste više nego jednom čuli nekoga kako kaže. zapazićete da ne grešite u ulaganju novca. Potom bi. SVE IMA SVOJU CENU Velike robne kuće zapošljavaju detektive kako bi sprečile posetioce da kradu. stoga me očekuje samo blagostanje. integritetom i čvrstinom karaktera postali punopravni i vredni pripadnici društva. "Želim bogatstvo". upravo je zavist najčešći uzročnik društvenog i finansijskog kraha. a reakcija odgovor vaše podsvesti. "On zarađuje nečasno". Osvojite li raspoloženje. kroz izvesno vreme. "Onaj ima veze". obilno i stalno pritiče.maštine i oskudice i od samih sebe kradu mir. Negativno razmišljanje o tuđem uspehu jednostavno razvejava svaku šansu za sopstveno napredovanje. Akcija je vaša misao. "Gnušam se bogatstva svojih bližnjih". prevarant. Novac mi slobodno. Težite da stek. ZAŠTITITE SVOJE INVESTICIJE Tražite li savet u vezi sa investicijama ili ste zabrinuti za deonice i obveznice koje posedujete. STALNI IZVOR NOVCA Poznavanje sila skrivenih u podsvesti i stvarala čke moći celokupnog uma i njegovih mentalnih predstava pravi je put ka blagostanju. Takvi Ijudi žive u duševnoj atmosferi ne.". Čovek je ekonomski zdrav kada novac slobodno kruži njegovim životom. ne plativši za to traženu cenu. Ustvari. uvek ćete imati dovoljno sredstava. Neka sledeća rečenica predstavlja vaš pozdrav svakome danu i pratilac kroz svaki vaš slobodan trenutak:f"sjedinjujem se s beskrajnim bogatstvom svoje podsvesti. Nemojte se zadovoljiti prosečnim zaradama.ZAŠTO NEKIMA IZMIČE POVIŠICA Ukoliko ste zaposleni u velikoj organizaciji i ćutke razmišljate i žalite zbog činjenice da ste slabo plaćeni. srećan i uspešan. intimno opredeIjenje za bogatstvo. čast. Slobodno upražnjavam sve svoje talente i živim u finansijkom blagostanju. Pored toga. slobodi i stalnom priticanju materijalnih sredstava. otkrićete da vrlo često pati bilo od fizičke bilo od finansijske bolesti. dobru volju i poverenje. Čovek o kome govorimo osuđuje ono za šta se moli. detektivi hvataju na delu mnoštvo pojedinaca koji pokušavaju da dobiju nešto. Spoznajte bogatstvo smešteno u vašoj podsvesti. S jedne strane. u to možete biti sigurni. da vas ne cene dovoljno i da zalužujete više novca i društvenih priznanja. veru. itd. tada podsvesno kidate veze sa sopstvenom organizacijom. osim toga. Svakoga dana. Prihvatite u svest život u izobilju. "Beskrajna inteligencija upravlja svim mojim finansijskim transakcijama i brižno ih nadzire. Dakle. Nedostaje im vera u izvor materijalnih sredstava i razumevanje načina funkcionisanja sop. tiho ali razgovetno izgovara. sve što je neophodno za život u izobilju vremenom će postati deo vaše stvarnosti.nete onoliko novca koliko vam je dovoljno da se bavite onim čime želite i posedujete ono šta želite. lako bi našli posao i stalnu zaradu. "Taj se gura kroz život". Spoznavši zakone podsvesti. Protivrečnost u koju zapada sprečava ga da oseti blagodeti prve molitve. Moje je pravo da budem bogat. društvenog položaja i spokojstva. integritet. "Znao sam ga kada nije imao ništa". bez obzira koji konkretan oblik novac uzme. a s druge. Izvršite li analizu osobe koja tako govori. "Prisiljeni smo da vas otpustimo". kaže. moli se na dva načina. na sebe privlače sve vrste gubitaka. svojom čašću. Kada bi bili u stanju da misaono motivišu sile svoje podsvesti. Zauvek sam svestan svoje prave vrednosti. "Taj je varalica". bićete zaštićeni od krupnih gubitaka i uvek ćete na vreme dobiti odgovarajući znak da prodate akcije za koje se očekuje pad vrednosti. Posmatrajte novac kao smenu plime i oseke i uvek ćete ga imati dovoljno. ugleda. Život je čudesno lep!" KRENITE STAZOM BOGATSTVA! • • • • Budite dovoljno hrabri da tvrdite kako je vaše pravo da budete bogati i podsvest se ne će oglušiti o takvu pozitivnu tvrdnju. Pri tome. tihim glasom izrecite. sami ste sebe otpustili. sklad. Nakon oseke uvek. na temelju drevnog zakona navodite šefa da vas. uvek i uvek dolazi plima. 39 . Međutim. Šef je samo instrument uz pomoć kojega se potvrđuje vaše sopstveno negativno duševno stanje.

da ih upražnjavate kao svakodnevni posao. ubeđeno i s ljubavlju. Nemojte od novca stvarati. podstaći ćete podsvest da vam odgovori i ispuni želju sadržanu u mentalnoj predstavi. Težite zdravlju. Drugi korak ka uspehu jeste usavršavanje u određenoj grani delatnosti i ovladavanje tom granom u većoj meri od ostalih. na primer. tiho. Uspeh znači voleti sopstveni posao. Morate pružiti odgovarajuću mentalnu pažnju svojim idealima. Siromaštvo nije vrlina. odnosno utiskivanju ideje bogatstva u sopstvenu podsvest. morate uspostaviti potpun krug.• • • • • • • • • • Jedan od razloga što mnogi teško sastavljaju kraj s krajem je i činjenica Ua osuduju novac. "Novac mi je drag. Oslobadam ga se s radošću. a on mi se vraća hiljadama puta umnožen". trebalo bi da prati stručne časopise. "Nek' onaj koji je najveći među vama sluga vaš bude". Trebalo bi sve svoje vreme i pažnju da pokloni odabranoj specijalnosti. ideja kojom se rukovodite trebalo bi da je u saglasnosti sa potrebama sveta oko vas. na primer. kalaja. celovitosti. Neko će reći. Ne oklevajte. po pravilu odlazi od vas. sve stručnjake i znalce. da nekako preživi. Ne postoji besplatan ru čak. Uspešan psihijatar ili lekar se mora iz dubine duše zanimati za svog pacijenta. (Mateja. ciljevima i poduhvatima i podsvest će vas podržati. Ono što osudujete. "Kako se pokrenuti. da se potrudi da sazna za sve izvore informacija. Odmah potom. Tek će vam se u tom slučaju vratiti. Razmišljajući o tim svojstvima življenja. "Preživeti" ne znači biti stvarno uspešan. sigurnosti i sreće jesu neopipljiva. Novac nije ništa nedostojniji od bakra. Često ponavljajte. miru. Dakle. Treći korak je i najznačajniji. Morate se uveriti da ono čemu težite ne ide samo i jedino vama u prilog. u sebi će nositi spokoj • imaće lik dubokog mirnog uverenja. Valjalo bi da svom poslu prilazi sa žarom i željom da služi na dobrobit čitavom svetu. U tom smislu bi se dugotrajno razdoblje mira. Zlo je posledica neznanja i zloupotrebe moći pod. Na taj način. Čoveku nije dato da živi u bedi. Mora služiti bližnjima "hleb svoj deliti potrebitima". Novac je samo simbol. po pravilu ćete i izgubiti. izlečite se od te mentalne protivrečnosti u sebi. Nemojte dozvoliti da vam novac bude jedini i isključivi cilj. Činite li to s verom i uporno. slutnje ili težnje koja vas vodi u nekom sasvim određenom pravcu. Drugim rečima. Dužnost vam je da vodite uravnotežen život . trajno ih ugrađujemo u podsvest. valjalo bi da se redovno obaveštava • najuspešnijim i najsavremenijim metodima olakšavanja ljudske patnje. poput spokojstva. sreće i zadovoljstva moglo smatrati uspehom. valjalo bi da se usredsredi na neku od njenih mnogobrojnih užih oblasti. odlazi na značajnije skupove i neprestano bude u toku sa najnovijim otkrićima u oblasti ljudskog uma.vitijih dubina čovekovog bića. Ključ bogatstva leži u primeni zakona podsvesti. Siromaštvo je duševna bolest. trebalo bi da počnete njima i da se bavite. odgovor će doći u vidu osećanja. odeva se u rite i gladuje. a svojim bližnjima darujte ljubav i dobru volju. kako načiniti taj prvi korak? Šta da uradim?" Za savlađivanje prvog stepenika trebalo bi izgovarati sledeću misaoy "Beskrajna inteligencija moje podsvesti otkriva mi moje pravo mesto u životu A/Ovakvu molitvu upućujte donjem sloju svoga uma redovno. Vaša želja ne sme biti sebična. umesto toga. 6:20) TRI KORAKA DO USPEHA Razmotrimo tri koraka koji vode ka uspehu. pri tome će biti vrlo jasna. Čoveku je dato da živi u izobilju. istinskom izrazu i ljubavi. postaju deo univerzuma "gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu". Psihijatar. Ništa nije samo po sebi dobro ili loše . Stvarna obeležja života. valjalo bi da na bilo koji način doprinosi blagostanju celokupnog čovečanstva. PODSVEST PARTNER U USPEHU Uspeti znači živeti uspešno. Prestanite da se trudite da dobijete bilo šta ne plativši potrebnu cenu. Nikada ne upotrebljavajte izraze "novac je prljav" ili "prezirem novac". Zapamtite da je jedino istinsko bogatstvo smešteno u dubinama vašeg uma. plemenitiji motiv obeležen čovekoljubljem.što podrazumeva i da stičete onoliko novca koiiko vam je potrebno. Čovek mora imati veći. sklada. Ukoliko. olova ili gvožđa. potiču iz najvećih i najskro. Ono što kritikujete.takvim ga čini način razmišljanja. konstruktivno i razumno. Koristim ga mudro. Načiniti prvi korak znači utvrditi koje su vam omiljene aktivnosti. 40 . Tek će vam u tom slučaju podsvest obezbediti kamatu na kamatu na svim poljima vaših interesovanja. ne bi trebalo da okači diplomu na zid i otaljava svoj posao.svesti. Zamislite li krajnji cilj. neko odabere hemiju kao zanimanje. Ovakav misaoni stav potpuno je suprotan čoveku kome je isključivo stalo do sebe. sreći. Drugim rečima. božanstvo. Morate davati da biste primali.

"Za dvadeset pet godina". čudotvorna moć podsvesti će vam. možda vaša ćerka žudi da postane veliki muzičar. čuo sirene i osetio miris dima. vrlo ukratko. nikada nemojte smetnuti s uma stvaralačku moć podsvesnih sila koje stoje iza njih. Misao stopljena s osećanjem postaje subjektivna vera. uverenje. jednog dana. Uspešan čovek je osoba obdarena velikim psihološkim [ duhovnim razumevanjem. Nema uspeha bez spokojstva. nisam pobegao od kuće. S druge strane.demo od bližnjeg. spoznate. ako ni zbog čega drugog ono barem zbog svoje dece! Možda će vaš sin hteti da postane lekar. obez. neprekidno ga je progonio strah od hapšenja. Posedovao je letnjikovac u Francuskoj. pripremao recepte i zamišljao 41 . Posvetio se onome što voli da radi i doživeo prvu pravu sreću. sam se prijavio policiji i otišao na odsluženje izrečene kazne. Bio je svestan da je činio zlodela. na način koji je samo njoj znan. U suprotnom. sposobne da ostvari sve vaše želje donosi vam samopouzdanje i osećanje spokoja u duši. potražio je duhovnu utehu i savet psihologa i postao sasvim drugi čovek. podsvest bi se postarala za materijalnu realizaciju. okrenut ka bližnjima. uvećanu za procenat od prodaje. Magnat je priznao da tajna njegovog uspeha leži u činjenici da je u stanju da zamisli potpuno okončan. Čak i ako je nekome pošlo za rukom da prevarom nagomila ogromno bogatstvo. govorio. Počeo je da zamišlja kako poseduje sopstvenu apoteku. sanjao kako se bavi glumom i postaje uspešni filmski glumac. U pitanju je energija bez koje se ne može postići nikakav uspeh. Zaposlio se i postao pošten. zamislio veliko naftno postrojenje. postavljeno nad velikom bioskopskom dvoranom.svesti o tome sam mu. muzao krave ili se bavio nekim sličnim poslom. Kao drugi korak je shvatio da će njegova podsvest. po mome saznanju svoj uspeh duguju ispravnom korišćenju sopstvene podsvesti. Uspešna osoba voli svoj posao i kroz njega i ostale aktivnosti izražava celokupnu svoju ličnost. video vagone na šinama. Kao profesionalni džeparoš. "Ali. Obratio sam mu se sledećim rečima: "Zašto ne biste pokušali sa sopstvenom radnjom? Napustite sadašnje radno me. Zatvorio bi oči. za njega se ne može reći da je uspešan. Patio je od niza sitnih poremećaja. Bez obzira čime se bavite. na kraju je shvatio da je čovek u stanju da postigne sve ono za što pomisli da je zaista stvarno. Pre nekoliko godina se pojavio članak posvećen naftnom bogatašu. Razmatrajući tri predložena koraka do uspeha. zaokružen projekat. kratkog veka. u dogledno vreme. a kod kuće živeo kao pravi kralj. Uspeh se temelji na idealima koji su znatno viši od pukog nagomilavanja bogatstva. zaista osetite kao deo neposrednog iskustva.povedao o svojim poduhvatima. gospodin Taj i Taj se obogatio prodajom obezvređenih deonica. na primer. ukoliko služi isključivo vama. SAN O SAMOSTALNOSTI POSTAJE STVARNOST Pre tridesetak godina sam upoznao mladog farmaceuta koji je primao platu od četrdeset dolara sedmično. "već ću biti islužen i samo ću čekati da odem u penziju". Dignite glavu! Sanjajte.jalizuje. krademo samima sebi jer dozvoljavanio da nas prožme osećanje lišenosti i osujećenosti koje se ubrzo ispoljava na našem zdravlju. OSTVARENJE DAVNAŠNJEG SNA Poznati filmski glumac poverio mi je da je kao dečak. bolestan je ili ga muči griža savesti? Upoznao sam jednog Londonca koji mi je podrobno pri. na neki svoj način. kaže.bediti da ga. lojalan građanin. Flegleru. "uvek bi zamišljao svoje ime ispisano neonskim svetlima. Poznavanje moćne sile u vama. po pravilu. konačno. Godinama sam imao tu sliku u glavi sve dok. sakupio je veliko bogatstvo. ne zatvara se potpun krug već negde u vašem životu dolazi do kratkog spoja koji se iskazuje kao oskudica ili bolest." Objasnio mi je da nema dovoljno novca. Nakon što bi on gotovo opipljivo "video" kako mu je molitva uslišena. Prvi korak je predstavljala spoznaja moći sopstvene pod. trebalo bi da naučite. U mislima je raspoređivao bočice. Ukoliko ste u stanju da jasno zamislite neki cilj. Ipak. Radio sam nevažne poslove u filmskoj industriji i postepeno se probijao napred. Tada nema te sile na zemlji ili nebu koja bi bila u stanju da vas spreči u ostvarivanju uspeha. Ono što mislimo i osećamo uvek nađe načina i da se materi. naći ćete se na sigurnoj stazi istinskog uspeha. Čemu ogromno blago kada noću ne može da spava.oplemenjena i opredmećena. Konačno.sto. MERILO ISTINSKOG USPEHA Neko će reći. Duboko ukorenjeno osećanje krivice privuklo je različite nedaće. Nakon izlaska iz zatavora." Možda stvari tako uistinu i stoje ali novac stečen prevarom je. rekao mi je tada. Dok je radio u polju. inače bez naročitog obrazovanja. svanuo je dan kada se moje ime zaista pojavilo ispisano ogromnim neonskim svetlima: dečački san se ostvario! "Zatim je dodao. shvatite zakone podsvesti. Kada ukra. istinito. dovesti do realizacije svaku ideju koju uspe da joj nametne. nesumnjivo prouzrokovanih stalnim strahom i grižom savesti. u porodičnom životu ili na poslu. Kada ovladate načinom primene moći svoga uma i kada ostvarite potpuni izraz svoje ličnosti. stvaralac. Mnogi uspešni fabrikanti. kosio. "Znam da moć mašte donosi uspeh". Misao je tvorac. i "po veri vašoj neka vam bude".

ima ulogu podsticaja koji budi uspavane sile podsvesti. Nastavak je vrlo zanimljiv. Jasno je da su se razgovori vođeni u mašti sasvim dobro slagali sa mladićevim ciljem da postane pouzdan savetnik i vrši bezbedna ulaganja novca svojih klijenata. KAKO USPEŠNO OBAVITI KUPOVINU ILI PRODAJU Pri kupovini i prodaji valja imati na umu da je podsvesni deo uma kako pokretač tako i glavni motor. uspo. U njoj ostaje sve što pročitam i čujem od nastavnika. otvorio je sopstvenu apoteku i nazvao je "San". Mnogo je načina na koji molitva može biti uslišena. Ubrzo se istakao. Pri tome. pasivnom i otvorenom mentalnom stavu. svaki napor je sveden na najmanju meru. ne zaboravlja da zamišlja kako mu nastavnici i roditelji čestitaju na uspehu u učenju.kojavanje i stišavanje svih telesnih radnji i pokreta. uštedeo je dovoljno novaca da se osamostali. Iskreno im želim uspeh i sve najbolje u životu". gađenja prema nekolicini naštavnika i drugova. Dakle. voleo je svoje zanimanje i bio srećan. Teškom mukom našao je novo zaposlenje u lancu prodavnica robe široke potrošnje. motor je potrebno pokrenuti kako bi uopšte radio. Imam savršeno pamćenje i bezgranična inteligencija moje podsvesti mi neprestano pokazuje sve što mi je potrebno da znam za ispite i zadatke. trebalo bi u stanju opuštenosti da izgovarate sledeću pozitivnu tvrdnju: "Beskrajna inteligencija moje podsvesti obdarena je sveobuhvatnom mudrošću i znanjem. sebi je predstavio čak i sop." Odgovor na molitvu može se pojaviti u obliku oglasa u novinama. jeste da odgovor uvek stiže ukoliko verujete u delotvornost svoje podsvesti. Svim srcem se uneo u priču i počeo da diše. U tome. sedeći u stolici. ovog puta sasvim pozamašan. učenika. ponaša se kao da je vlasnik radnje. ubeđen da će ona odgovoriti u skladu sa dobijenim zahtevom.stveni bankovni račun. Predstavio bi sebi nekog svog prijatelja koji bi mu. Ukoliko ste. uz uobičajene pokrete i boju glasa. Evo šta je ponavljao: "Shvatam da podsvest predstavlja skladište moga pamćenja. Ovog časa mi pokazuje idealnu kuću koja odgovara svim mojim snovima. sa svoje strane. Ovakav misaoni i telesm' stav sprečava lažne zamisli da stanu između podsvesti i ideala. Uporno je dramatizovao ovakvu zamišljenu situaciju sve dok je nije psihološki učvrstio kao snažno i nepokolebljivo uverenje. Prepuštam joj svoju želju sa jednakim pouzdanjem sa kojim seljak polaže seme u zemlju. "To je". Dečak je danas potpuno izmenio svoju sudbinu. direktor čitave oblasti. Drugi korak podrazumeva zamišljanje željenog kao da je stvarnost. To su najpovoljniji trenuci za osvajanje podsvesti. Naime. postao upravnik jedne radnje i. nekolicini poslovnih Ijudi sam održao predavanje o moći podsvesti i mašte. nakon nekog vremena. Osnovno saznanje. ima sve najbolje ocene i mnoštvo drugova. ideje ili slike u dubinu podsvesti jeste opuštanje. bili oni pismeni ili usmeni. od koga i polazite. Postao je uspešan poslovni čovek. razmišlja. Pamćenje mi otkazuje. koji bi mu čestitao na mudrom prosuđivanju i pravilnom izboru deonica koje će kupiti. PODSVEST KAO POMOĆ U POSLU Pre nekoliko godina. Počeo je da vodi zamišljene razgovore sa svojim prijateljem. više od svega je želeo da radi za njihovu dobrobit i uveća njihovo materijalno bogatstvo. Njegovi biografi beleže kako je imao običaj da bezbrojne sate provodi vodeći zamišljene razgovore. "upravo apoteka iz mog sna". čak. Kao pravi dobar glumac. Podučio sam ga kako da iskoristi svoju podsvest i uspešno privede školovanje do kraja. Slično postupate i ukoliko imate nameru da prodate kuću. poželeli da kupite novu ku ću. Drugim rečima. a posebno pred spavanje i neposredno nakon buđenja. Prizor je uvek bio koliko je god moguće živ i stvaran. Tokom četiri godine. odgovarao na pitanja. zemlju ili bilo koji drugi oblik svojine. Pored toga. Počeo je više puta dnevno redovno da ponavlja nekoliko rečenica. pri stišanom. Svim svojim nastavnicima i drugovima upućujem ljubav i dobru volju. saživeo se sa ulogom. Svest. duboko verujući u zakon rasta i razvoja. kada bi ga mučio neki problem. saveta prijatelja ali i unutrašnje sile koja će vas dovesti pravo do kuće koju ste zamislili. Nekolicini posrednika za prodaju 42 . on bi jednostavno zamislio prijatelja kako mu daje pravi. Otpustili su ga s posla. ŠESNAESTOGODIŠNJAK KRAH PRETVARA U USPEH Mladi srednjoškolac mi se obratio sledećim rečima: "lmam vrlo loše ocene.još uvek se bavi posredničkim poslom i već važi za jednog od najsjajnijih ljudi tog zanimanja u zemlji. vrlo dobro uspeva . Jedan od slušalaca moga predavanja bio je i mladi ber. Tom prilikom sam opisao način na koji je i veliki Gete mudro pribegavao mašti kada bi se suočio sa teškoćama i preprekama. Prvi korak u unošenju pročišćene želje. htenjima i potrebama i ne prevazilazi moje materijalne mogućnosti." Utvrdio sam da je njegov jedini problem stav nezainteresovanosti i. vrlo bogatim bankarom. Ne znam šta se sa mnom zbiva. usredsredivanje pažnje. Svoj zahtev prenosim na podsvest. koliko mi je poznato.pomoćnike kako uslužuju kupce. traženi odgovor. na primer. Geteova tehnika je ostavila snažan utisak na njega i rešio je da je usvoji.zanski posrednik. rekao mi je.

Lagano. savršeno zadovoljni. potom. Pravilnim korišćenjem moći svoje podsvesti oslobodićete um svakog osećanja konkurencije i napetosti pri obavljanju kupovine i prodaje. Pored toga." Odmah sam znak odneo u garažu.nekretnina ispričao sam kako sam prodao svoju kuću u Los Anđelesu. bacio ga na pod i. "Vlasnik prodaje kuću". shvativši da je posao oko prodaje okončan. Svaki čovek je. tiho i s uverenjem izgovarajte. Znam da je sad pravi trenutak. Uveren sam u to. kome je za posao bio neophodan automobil. za to joj je bilo potrebno punih sat i po u jednom pravcu. Opisaću Vam kako sam došla do Kadilaka . U mašti sam redovno doživljavala vožnju automobilom. postavio sam veliki znak na kome je pisalo. pre nego što ću otići na počinak. i naći ćete se izloženi podsvesnoj prisili da krenete ka uspehu. Konačno. želja vam je da ostvarite izuzetne rezultate u odabranom poslu. Šta za vas znači uspeh? Nesumnjivo je da želite da budete uspešni u svome domu i u odnosima s bližnjima. U stvari. postizali su zavidne rezultate. Ranije je bila prisiljena da menja tri različita autobusa kako bi stigla do mog instituta. Na životnom ekranu odigravaju se zbivanja koja odgovaraju slici utisnutoj u podsvest.njem da ste uspešni. mu rekao. tehniku koju sam im opisao. dogovaram se s prodavcem. Moja unutrašnja akcija u potpunosti se poklopila sa spoljašnjom. stekao sopstveni auto. čvrsto. Sledećeg dana na vrata mi je zakucao nepoznati čovek sa kojim sam se ubrzo pogodio oko uslova prodaje. utiske i ubeđenja. Shodno tome. Pre nekoliko dana sam se na predavanje dovezla svojim "kadilakom". želeli biste da ostvarite uspešan misaoni život i. Mlada žena je kod kuće redovno upražnjavala metod koji sam joj naveo. Primenjujući.davnicu automobila. iščupao znak iz zemlje. Pri tome. Verujte da ste rođeni za uspeh i počeće da vam se događaju čuda! 43 . Prenosim. stupite u neposredni dodir sa moćima sopstvene podsvesti. "Beskrajna inteligencija privlači kupca kuće koji tu kuću želi i koji će u njoj uživati. bilo bi poželjno da bez oklevanja. uključujući i taj "kadilak. i poslovni čovek jer se bavi poslom zvanim život. te da uvek kada želite da prodate kuću ili neku drugu svojinu postoji neko ko isto toliko želi tu kuću od vas da kupi. Sutra ćemo potpisati ugovor. KAKO DA DOBIJETE ONO ŠTO ŽELITE Jedna mlada žena redovno posećuje sva moja predavanja i vežbe. Razvijajte svoju maštu. zamišljala sam kako ulazim u veliku pro. Dakle. U pitanju je bio "kadilak" koji sam počela da osećam kao svoj. postanite maštoviti. Evo još jednog. osećala uzbudenje za volanom. Postanite uspešan poslovni čovek zamišljajući da radite ono što već dugo želite da radite i da posedujete ono za čime već dugo čeznete. Položio je depozit od 1000 dolara i rekao. "uspeh". pre svega. na kraju će vam poći za rukom da u podsvesti trajno usadite ideju uspeha. čovek je prisiljen da iskazuje svoja subjektivna ve. Neka vam to postane navika. u šali. ušao u garažu. deo pisma koje mi je uputila. "Dragi doktore Marfi.rovanja. "Više mi nisi potreban!" Osetio sam duboko olakšanje. Vaša će je podsvest prihvatiti kao istinitu. U mašti sam. zemljišta ili drugih oblika svojine.Ijašnost odslikava unutrašnjost. "Šta bi radio da si već prodao kuću?" Na sopstveno pitanje sam odgovorio. rekao sam sebi. Moj gotovo zaboravljeni rođak nedavno je umro i ostavio mi svu imovinu. misaono učestvujte u stvarnosti uspeha. U tome nema ničeg čudnog niti novog. da je cena prava i da je kupac pravi. kasnije. kao da se odnosi na vas. metoda koji se koristi prilikom prodaje kuće. Kupca mi upućuje stvaralačka inteligencija podsvesti koja nikada ne greši. objektivnom. Opisao sam joj kako je moj poznanik. vrlo omiljenog. "Sklonite onaj znak iz bašte. Spo. U bašti. ispred kuće. stavio na rame." Uvek imajte na umu da ono čemu vi težite istovremeno teži vama. Hteli biste da imate i lepu kuću i dovoljno novca za udoban i srećan život. Duboke struje podsvesti nas spajaju. vrlo dobro znaju da ideja uspeha u sebi sadrži sve ključne činioce uspeha. uz njeno odobrenje." TEHNIKU USPEHA PRIMENJUJU MNOGI ISTAKNUTI POSLOVNI LJUDI Brojni zapaženi poslovni Ijudi ćutke ponavljaju apstraktni izraz "uspeh" više puta dnevno sve dok sami sebe ne ubede da "uspeh" pripada upravo njima. pamtila ulice kojima prolazim i slično. Pune dve sedmice sam se neprekidno vraćala svom mentalnom filmu. Sve u vezi sa prodajom kuće je upravo onako kako bi trebalo da bude. ujedno. Svake večeri odlazite na počinak s oseća. Kupac će verovatno obići još mnogo kuća ali samo moju zaista želi i samo će nju kupiti jer njime upravlja beskrajna inteligencija koja spaja moju i njegovu podsvest.znate da sam žarko želela automobil kako bih mogla redovno da posećujem Vaša predavanja. "Skinuo bih znak i bacio ga u garažu". s verom i ubeđenjem počnete da ponavljate reč. Sledećeg dana. sama sedam za volan i vozim nekoliko stotina metara.

delove i planove u njihovom najkonkretnijem obliku. dok se peo u lokalni autobus. "Bezgranična inteligencija podsvesti mi uvek i na svakom mestu pokazuje sve što je potrebno da znam. Ubrzo potom. Podsvest je skladište pamćenja. Postarajte se da čujete glasove. on bi je odmah uneo u maštu. Podsvest mu je ponudila odgovor: atomi su raspoređeni u kružnom obliku. rezultat mu je neprestano izmicao. koristio podsvest za rešavanje ključnih problema. IZUMI NIKOLE TESLE Nikola Tesla je bio čuveni naučnik koji je ostvario mnoštvo zaprepašćujućih pronalazaka iz obiasti električnih struja. doživećete radost uslišene molitve. otkrio je da podsvest neumorno deluje i u snu. srećan i radošću ispunjen život i. Dugo je radio. Utvrdite šta vam se dopada da radite i." Ukoliko nameravate da prodate kuću ili neku drugu imovinu. Rano ujutru je otišao u Botaničku baštu gde se nalazila kamena ploča. Želite li da napredujete u poslu. rasplinula se. Najčešće im pruža osnov ili uputstva za ostvarenje velikih dostignuća savremene nauke i industrije. zamišljajte svog poslodavca. vidite pokrete ili osetite re alnost • • • zamišljenih događaja i ličnosti. pri tome. ideju vodilju . ponavljajte. lznerviran i iscrpljen. dobro znajući da će se podsvest postarati da svesni deo njegovog uma dobije sve potrebne podatke. Misao stopljena s osećanjem postaje subjektivno uverenje i "po vjeri vašoj neka vam bude". pretpostavljenog ili bra čnog druga kako vam čestitaju na unapređenju. Brižljivo proučavajući sliku iz mašte. jedne noći se probudio sa osećanjem da je sanjao fosilnu ribu ali potpuno celu. Kada bi mu pala na um ideja za neki pronalazak. privlači kupca kuće koji kuću želi i koji će u njoj uživati. Svoju podsvest su znalački koristili Edison. nakon odgovarajućeg razdoblja ponavljanja. Iscrpljen. Za dvadeset godina nije bilo niti jednog izuzetka. Da biste stekli savršeno pamćenje. Evo primera kako je čuveni hemičar. Tesla je štedeo vreme i energiju koje bi inače trošio na proizvodnju i usavršavanje prototipova. iz podsvesti mu je u svest iznenada bljesnula slika zmije koja grize sopstveni rep i poput točka se okreće oko svoje ose. Njegova najveća životna želja je da služi čovečanstvu. potražite savet.odgovor će sigurno doći! Specijalizujte se za određenu delatnost i pokušajte da u tim okvirima znate više od drugih. se bavi poslom koji voli. konačno je odustao. Ketering. Neka slika koju zamišljate bude stvarna i živa. Moć mašte podstiče sile podsvesti na izvršenje zamišljenih predstava. NAUČNICI KORISTE MOĆ PODSVESTI Mnogim naučnicima je vrlo dobro poznat značaj podsve. da rasporedi šest ugljenikovih i šest vodonikovih atoma u molekulu benzola. trudeći se da problem istisne iz svesti. slika mu je jednostavno pobegla. preuzet iz naučnikove biografije: "Pune dve sedmice je bezuspešno pokušavao da dešifruje vrlo nejasan otisak fosilne ribe na kamenoj ploči.bediti sve što je potrebno da taj cilj i ostvarite. Ponavljajte često i s verom sami sebi reč "uspeh" i bićete izloženi podsvesnoj prisili da ostvarite uspeh. ponavljajte tiho. "Svaki aparat radi uvek onako kako sam ga zamislio.snog dela uma. Istraživanja su pokazala da od sposobnosti da se podsvesne sile podstaknu na delovanje zavisi .ili je zavisio . kada je pokušao da nacrta sadržaj sna. po čnite time i da se bavite. preneo je svoju želju na podsvest. Uspešan čovek nije sebičan. Ubrzo potom. Međutim. zatim. čvrsto i s ubeđenjem sledeću pozitivnu tvrdnju: "Bezgranična inteligencija. Uspešan čovek poseduje ogromno psihološko i duhovno razumevanje. Ajnštajn i mnogi drugi.ČINJENICE KOJE VALJA ZAPAMTITI • • • • • • • • • Uspeti znači živeti uspešno. s nadom da će mu poći za 44 . Čovek je uspešan kada vodi spokojan. Poenkare. Budite u tome uporni i. Fridrih fon Štradonic.uspeh svih velikih naučnika i istraživača. Nema pravog uspeha bez spokoja u duši. čudotvorna podsvest će vam obez. ulagao ogromne napore. Ukoliko niste sigurni šta je vaš pravi izraz. Zamislite li jasno svoj cilj. Markoni. • ldeja uspeha sadrži sve činioce uspeha. sa svim delovima koji su na kamenoj ploči nedostajali. Imao je običaj da kaže." Budite istrajni i dubinske struje podsvesti će se postarati da se tvrdnja i obistini. Navodim izveštaj njegove udovice. tako je otkriven danas već čuveni benzoiov prsten." ČUVENI PRIRODNJAK I NJEGOVI PROBLEMI lstaknuti američki prirodnjak profesor Agasiz.

dobio sam isečak iz stručnog časopisa u kome se opisuje otkrivanje insulina. uključujući i delove koji su nedostajali u fosilu na kamenoj ploči. Dugo čekanje na rešenje ponekad je rezultat vašeg stava prema problemu .rukom da se. ne ostavljajte mogućnost da vam tek budućnost donese olakšanje. Dom u Nemačkoj mi je bio razoren. prijatelji i saradnici ubijeni ili. U to vreme. Podsvest. nakon izvesnog vremena. svaki put pokušavajte da ga unesete u podsvest neposredno pred počinak. naučnik je hitro nacrtao njene obrise na pripremijenom komadu papira. Ponekad je potrebno dugo čekati. nereši. iskoristio sam nepažnju stražara i umakao. te i sami sumnjate u mogućnost iznalaženja brzog rešenja. Meni su odredili oko sto pedeset kilograma. U mojoj mašti smo ulazili u radnje. Glasno bi izgovarao. Požurio je u Botaničku baštu i. opet nestao iz njegovog pamćenja. odmah tu. kao što je poznato. od sledećeg zarobljenika prozivku nastavio brojem sedamnaest. Uzalud . izbegao sigurnu smrt u sovjetskom koncentracionom logoru. da bi na kraju stekla sva obeležja svoje vrste. pre više od pola stole ća. ne sledi da ćete odgovor uvek dobiti tokom noći. Hodao sam bez prestanka puna dvadeset četiri sata. Nadzirali su nas surovi stražari. nadohvat ruke i ovog trenutka.mao komadić po komadić kamena koji je. svakom zarobljeniku je određena dnevna količina uglja koju mora da iskopa. Šef stražara je svakog jutra prebrojavao postrojene zarobljenike. što znači da je ubrzo završavao na obližnjem groblju. Spazivši fosil u celosti.smatrate ga vrlo značajnim. riba se ponovo pojavila. prožme duboko uverenje da savršeno rešenje svakog vašeg problema postoji. neg. u snu. dva. Znao sam Los Anđeles sa fotogrdafija i vrlo dobro sam se sećao pojedinih bulevara i znamenitijih građevina. kao da to nikada do tada niste činili. Po povratku s rada. naučnik je otkrio da do najmanje pojedinosti odgovara njegovom snu i crtežu. širom sveta. Iz ovoga. Jedne noći. oterani u logor sličan mome. kako se pokazalo. "Hoću da idem u Los Anđeles i ti ćeš se postarati da tamo i stignem". Doktor Frederik Banting.smatrajući nejasni fosil.vim. svi članovi porodice nestali. te da je podsvest. tragajući za rešenjem. kasno uveče. naravno. izvanredni lekar i hirurg iz Kanade. Nadajući se da će još jednom imati sreće. zabunom. izgovorio broj sedamnaest . najpre nejasna.ja sam iskoračio u stranu kako je bilo i propisano. Usredsredio sam sve svoje misli na bekstvo. vrše ći prozivku." ČUVENI LEKAR RAZREŠAVA PROBLEM ŠEĆERNE BOLESTI Pre nekoliko godina. Ne razmišljajte sa stanovišta budućnosti. Dr Banting je provodio gotovo svo svoje vreme u eksperimentima i proučavanju stručne literature. neka vas to ne obeshrabri.de duboko u Rusiji. nalazio sam se u rudniku uglja. odgovorila i ponudila traženo rešenje. Navodim suštinu članka. okrutni oficiri i vrlo oštroumni politički komesari.što je bio moj broj . Razmišljajte o problemu svake večeri. Svake noći sam se posebno trudio da zamislim kako vozim svoj američki automobil duž prostranih bulevara Los Anđelesa. Negde pred jutro. Tako se rodio insulin koji će kasnije doneti olakšanje milionima Ijudi. posle buđenja. pre nego što će otići na počinak ostavio papir i olovku. u najboljem slučaju. sedali u autobus i jeli u restoranima. Danima i noćima sam zamišljao kako šetam avenijom Vilšir u pratnji mlade Amerikanke koju sam pre rata upoznao u Berlinu (ona je sada moja supruga). Posle kratkog lekarskog pregleda. "jedan. Obratio sam se podsvesti. U snu mu je podsvest jednostavno naložila da traženu sup. posle II svetskog rata. čuvenog naučnika i elektroničara. Sledeće noći je ponovo usnio isti san koji je. u svojoj unutrašnjosti skrivao delove ribe. tri itd. treće noći je kraj postelje. ipak priseti noćne vizije. Vratio se nakon svega minut ili dva ali je. ne zna za prostor i vreme.pojedinosti su se opirale razjašnjavanju. iscrpljeni i izgladneli. Čvrsto verujte u pozitivan ishod. te nije imao teškoća da je klasifikuje." Jednom prilikom je. dok čitate ove redove. Preživeo 45 . po. razornim posledicama šećerne bolesti.stancu izdvoji iz obolelog pankreasa psa. uz pomoć svoje podsvesti. broj je odgovarao jutarnjoj prozivci i niko nije primetio moj nestanak. Slike su bile opipljive i često su mi se mešale sa realnošću logora. posvetio se. a njega su u tom trenutku pozvali da se javi komandantu. Odmorio sam se tek sledećeg dana. Znao sam da će mi podsvest pokazati pravi način. Onome ko ne ispuni kvotu uskraćivano je sledovanje hrane. u kome opisuje na koji način je. zaspao je u laboratoriji. tako je ostalo sve do jutra. "Kao ratni zarobljenik. u mrklom mraku svoje spavaće sobe. Još uvek bunovan. držeći crtež kao uputstvo. Zapazićete da se Dr Banting u svojoj svesti dugo bavio problemom. brižljivo odla. sada. teškim. iscrpljen. Krenite na počinak ubeđeni da već tog časa imate odgovor. u nekom napuštenom naselju. i to nakon vrlo kratkog vremena. Na putu za rudnik. medicinska nauka nije raspolagala efikasnim metodom lečenja ovog oboljenja. Sve sam video vrlo živo i gotovo stvarno. po sećanju. BEKSTVO IZ LOGORA Evo kratkog izveštaja doktora Lotara fon Blenk-Šmita. Ujutru je bio više nego iznenađen neobičnim izgledom svog noćnog crteža koji je odudarao od dotad poznatih fosilnih ribljih vrsta. Neka vas već. oko mene su Ijudi masovno umirali.

kipove. Uz pomoć tamošnjih prijatelja. a u ušima mi je zvonilo. oruđa i kućne potrepštine iz drevnih vremena. Neka se vaš um igra sa tim raspoloženjem ali ostanite sasvim opušteni. odgovor će. naučnici pobuđuju latentne sile podsvesti koje im. redovni posetilac mojih predavnja. oni često pribegavaju rekonstrukcijama uz pomoć mašte. ribnjacima i fontanama. onako kako bih se obratio bilo kome drugome. otkrio voz koji je prevozio ugalj u Poljsku i noću u njega uskočio. ja sam ga našao u dvorištu. zatim se prepustite snu. oporuku. Robert mi je rekao: "O. kako je moguće da on bilo šta zna o prstenu. omogućuju da drevnim hramovima vrate krovove i okruže ih bujnim vrtovima. međutim. Prošlost postaje sadašnjost i shvatamo da vreme i prostor zapravo ne postoje. Otac mu je umro ne ostavivši. Telo je emocionalna bela hartija koja beleži. svaki pokušaj da ga pronađu ostao je bez rezultata. kao uspavanku. U Los Andelesu me je dočekao njihov vozač koji me je. Svugde sam gatražio ali. zauzvrat. mišiće i životnu snagu. "Odgovor". čak i saobraćajne znake avenije Vilšir. Odmah nakon dobijenog znaka postaje jasno da je najjednostavniji put istovremeno i najbolji. zaposlite se nečim drugim. Posmatrajući hramove. Zatim je želju sažeo u jednu reč. Pre nego što ću pasti u san.ženog hleba iz tostera. Bave ći se proučavanjem drevnih ostataka i fosila. Mobilišite pažnju. 46 . pomislio sam. Naredite telu da se opusti Amorate ga podrediti svojoj volji jer ono nema sopstvenih htenja. Tako sam stigao u Poljsku. provezao onim istim bulevarima koje sam zamišljao u logoru. pri čemu im podsvest uvek obilato pomaže. u lucernskom hotelu "Palas" upoznao sam sredovečnog Amerikanca i njegovu suprugu koji su mi omogućili da otputujem u njihovu domovinu. inicijative niti samosvesne inteligencije. u Švajcarskoj. Činilo mi se kao da sam ranije već bio u Los Anđelesu. Prošlost ponovo oživljava svojim bojama. Iste ve čeri. zacelo. Mladić se. dok sam se igrao s drugovima. iznenada sam se probudio. pa ti nisam ništa ni pominjao". Pokušajte da dozovete osećanje koje bi vas obuzelo da već posedujete traženi odgovor. mirisima i zvucima." ARHEOLOŠKE l PALEONTOLOŠKE REKONSTRUKCIJE Arheolozi i paleontolozi vrlo dobro znaju da univerzalna podsvest pamti sve što se ikada dogodilo na našoj planeti. Sestra mu je. Ostvario sam svoj cilj. PODSVEST PRONALAZI SKRIVENU OPORUKU Iskustvo ove vrste imao je i jedan mladić. "Odgovor". obratio sam se podsvesti. bez oklevanja počnite konstruktivno da razmišljate o svojoj nevolji. Ipak. dečaka od svega devet godina. Uzeo sam ga i ostavio na stolu. grnčariju. Uveren sam da ona zna gde se testament nalazi i da će mi to otkriti". Jedne večeri. Prepoznao sam zgrade. Kada je bilo najpotrebnije. koju je počeo stalno da ponavlja. KAKO OD PODSVESTI DOBITI ZNAK Kada se nađete pred "teškom odlukom" ili vam ne polazi za rukom da rešite neki problem. Nikada neću prestati da se divim čudu koje je izvela moja podsvest.sam loveći ribu i sitnije životinje. roktanjem i različitim znacima. naučnici su u stanju da nam opišu i objasne doba u kome još uvek nije bilo jezika i kada su se ljudi jedni drugima obraćali režanjem. stoga. svako od nas se može pridružiti najvećim umovima čovečanstva. Na kraju je utonuo u san sa rečju. bez uspeha. poslušao sam unutrašnji glas. odjednom iskočiti poput komada prepr. Prihvatili su me kao gosta u svom domu. fosilnim ostacima vraćaju oči. Sledeći primer predstavlja jednostavnu tehniku kojom ćete od podsvesti dobiti znak u vezi sa bilo kojim predmetom.ničku prugu. Ipak. drvorede. domogao sam se Lucerna. ne može se reći da u pravom smislu razmišljate. Naišao sam na želez. rekla kako joj je otac poverio da je napisao testament kojim će svi biti zadovoljni. Pomislite kako biste bili srećni da pronađete savršeno rešenje. Mislio sam da je bezvredan. "Pitaj Roberta!" Zašto bih. pitao Roberta. Dok se budete bavili nečim što nema ne"posredne veze s problemom. ne budete imali odgovor. zato sam siguran da znaš i gde se nalazi prsten i da ćeš mi pokazati to mesto". pronašla je pravi način da mi pomogne. Uz pomoć duboke usredsređenosti i disciplinovane mašte. pravo razmišljanje je sasvim oslobođeno straha. da. izgubio sam vredan prsten koji mi je bio i draga uspomena. Evo primera: jednom prilikom. na putu ka njihovom domu. Uz pomoć disciplinovane. Pokušajte da ga razrešite uz pomoć svesnog dela uma. Obuzima li vas strah ili briga. Umirite telo i duh. upija sve čovekove utiske i verovanja. kada se probudite. kontrolisane i usmeravane mašte. usmerite misli na rešenje problema. u svojoj sobi. rekao sam joj: "Ti poseduješ sva znanja. u Santa Moniki. kako se činilo. pred odlazak na počinak obratio svojoj podsvesti sledećim rečima: "Upućujem svojoj podsvesti zahtev da pronađe oporuku. Pred zoru. Ukoliko.

Pri tome im znatno pomaže podsvest. Ukoliko ste. učinite sledeće: Sedite udobno i mirno u naslonjač ili za radni sto u kancelariji. utemeljena na veri i istrajnosti. To je neopozivi zakon života koji važi kako za životinjski tako i za biljni svet. Drugim rečima. Ukoliko vam je u mislima prava akcija. Ukoliko ni tada ne dobijete odgovor. U času kada podsvest preuzme kontrolu. Upotrebljavam reč prisila jer zakon podsvesti i jeste prisila. ukupno trećinu svoga života. Verujte u nju. fosilnih životinja i biljaka i. jer ćete neprekidno biti pod subjektivnom prisilom da preduzmete prave mere. reakciju odgovor vaše podsvesti. San je univerzalni. odnosno odgovor koji će predstavljati traženi znak. u nedoumici da li da prodate kuću. božanski zakon i mnogi odgovori. prenesite zahtev na svoju podsvest isključivo pred spavanje . na taj način. odgovara. automatski ćete u sebi iskusiti reakciju. Dok delujete pod nadzorom subjektivnog uma u sebi. kao snažni poriv koji vas obaveštava da je odgovor tu. kupite određene hartije od vrednosti. ne možete načiniti pogrešan korak. u snu. za vreme spavanja se odvija 47 . potrebno je samo da mirno sedite i razmišljate o pravim koracima. Podsetite se na postojanje i način delovanja univerzalnog zakona akcije i reakcije. otkrio da postoji sef zakupljen na očevo ime. Ne odustajte. na primer. Mnogi su pristalice teorije da se čovek tokom dana umori te mu san služi kao odmor za telo.svest po svojoj prirodi reaguje. Misleći kako se radi o krupnom problemu za čije rešavanje je potebno mnogo vremena. blisku i sasvim daleku. Uvek. Traženi znak se javlja kao osećanje. negde duboko u vama. ČINJENICE KOJE Bl TREBALO UPAMTITI • • • Imajte na umu da je podsvest umnogome zaslužna za uspeh i čudesna dostignuća svih velikih naučnih radnika. Podsvest je skladište čovekovog pamćenja i svaki čovek u svojoj podsvesti nosi sva iskustva. samo odlažete rešenje. svaka akcija je pod čvrstim nadzorom subjektivne mudrosti koja ne može načiniti grešku. Po njima. odnosno očekujete znak. Svaka mentalna predstava. Akciju predstavlja vaša misao. • • • • Naučnici se predaju dugotrajnim razmišljanjima o ostacima hramova. sadržaj sefa doneo je rešenje njegovog problema. raspitajte se unaokolo. Ubedite sebe kako odgovor imate ve ć ovog časa. nagrađuje. umetničkih predmeta.svest zna sve odgovore i za nju su svi problemi jednaki. Prikupite sve raspoložive informacije. TAJNA TRAŽENOG ZNAKA Tajna traženog znaka. Podsvest će zasigumo odgovoriti na takvo osećanje.i rešenje će stići. Dok tražite. Odgovor će doći ukoliko imate dovoljno vere. da su sve staze ispunjene spokojstvom. Ukoliko ste u nedoumici oko rešenja problema. odnosno prave akcije leži u vašoj sposobnosti da se mentalno. kao unutrašnja svest. Osetite radost pronalaženja rešenja. mudrost je u tome da upotrebljavate moć sve dok ona ne počne da koristi vas. brojna rešenja problema javljaju nam se upravo dok čvrsto spavamo u svojim posteljama. Ukoliko je misao mudra. Pod. PODSVEST I ČUDOTVORNI SAN Čovek prosečno provede osam sati dnevno ili. Akciju predstavlja vaša misao. raspitavši se. Prenesite na podsvest zahtev za pronalaženje rešenja. uporno iznosite želju svojoj podsvesti i svanuće dan kada ćete rešenje imati u rukama. trebalo bi da iskoristite podsvest i navedete je da ona iskoristi vas. obezbedićete podsvesti potrebne podatke i pružiti joj temelj za delovanje. prekinete poslovne veze. Usredsređujući svesnu pažnju i misaonu delatnost na rešenje problema koji vas muči. preselite se u drugi grad ili raskinete ugovor. imajte poverenja u njenu snagu i čuda će se dogoditi. jednostavno ćete shvatiti da su svi načini koji vam se nameću prožeti zadovoljstvom. pod. akcija ili odluka će takođe biti mudra. Odluka koju na taj način donesete ne može biti pogrešna. pokušajte da ga razrešite na objektivan na čin. nemojte sumnjati niti dovoditi moć podsvesti u pitanje. Drugim rečima. ne ukaže traženi odgovor. a reakciju odgovor podsvesti. Drugim rečima. misaono posvetite pravom odgovoru sve dok vam se. • • • • • Odgovor neće uvek stići preko noći. Sledite taj znak. čitajte. materijalizova će se uz pomoć čudotvorne moći podsvesti. Dakle. da ga držite u rukama. Misao koja ostaje u umu pred spavanje podstiče i budi uspavane sile u podsvesti.Sledećeg jutra je osetio snažnu potrebu da se uputi u tačno određenu banku gde je. rekonstruišu čitave prizore i oživljavaju prošlost. od najranijeg detinjstva.

budući da ga ne ometa svesni deo uma. "Smatram da se sa sigurnošću može tvrditi kako je svakom Ijudskom biću za savršeno zdravlje potrebno najmanje šest sati sna dnevno. Poznato je. neraspo. usporava se rad srca. Proces isceljenja uvek se brže odvija tokom sna. Redovno povlačenje iz čulne stvarnosti. odnosno ponavljanje određene pozitivne tvrdnje . Zadatak im je da četiri dana ostanu budni. Imajte. Srce. Najneverovatnije odgovore po pravilu dobijamo upravo dok spavamo. Mnogima je potrebno i više." MOLITVA KAO OBLIK SNA Svesni deo uma je tokom dana obuzet problemima. čovek prekida vezu sa svetom čula i otvara se prema mudrosti i moćima podsvesti. u Vašingtonu. ona će se variti i hran. pojava takozvanih mikrosnova. odvojen od pojavnog sveta materijalnosti. TEŠKE POSLEDICE LIŠAVANJA SNA Usled nedostatka sna čovek postaje razdražljiv. Lišavanje sna ostavlja ozbiljne posledice i na pamćenje i sposobnost opažanja. čovek je u stanju da prevaziđe sve teškoće i reši sve probleme. srećan i uspešan život. Čak ni piloti za komandama mlaznih aviona nisu u stanju da se odupru napadima mikro-sna. Podsvest. Ništa se.ložen i potišten. Svi koji misle da se mogu zadovoljiti sa manje sna. Dokaz takve tvrdnje jeste snažna aktivnost očne jabučice. Kao i pri pravom snu. ne odmara. U opitima učestvuje preko stotinu vojnih i civilnih dobrovoljaca. svetski autoritet u oblasti sna. Nakon svega nekoliko sati nedostatka sna. na umu da se tokom sna duhovno obnavljate. ZBOG ČEGA SPAVAMO Čuveni naučnik. koža i dalje luči znoj. sa svoje strane. potpuno crni. samo se zavaravaju. Drugim rečima. Utvrđeno je da umoran mozak u toj meri vapije za snom da je spreman na bilo kakvu žrtvu da ga dobije. Rezultati su doneli nekoliko zaprepašćujućih saznanja o tajni zvanoj san. međutim. više je nego očigledno da je deo Ijudskog veka koji u najvećoj meri odgovara duhovnom savršenstvu upravo ono vreme koje čovek provede u snu. Ukoliko pred odlazak na počinak unesete hranu. kapci padaju. Pored toga. pluća i svi ostali vitalni organi nesmetano i neprekidno funkcionišu dok čovek spava. te da je odgovarajuća količina sna nužna za dug. iz američkog Nacionalnog udruženja za duševno zdravlje kaže. ponekad su. nokti i kosa slobodno rastu. učestanošću od tri ili četiri na sat. na taj način.Ijive materije će odlaziti u telesne organe. nikada ne spava niti se odmara. kako ga neki nazivaju. razdoblja gubljenja su sve češća i dugotrajnija . gubljenje traje svega nekoliko delića sekunde. pored toga. odnosno nadražaje. Kako se vreme bez sna produžuje." Lekari i naučnici koji se bave ispitivanjem sna i lišavanja sna ukazuju da napadima duševnih oboljenja često prethodi ozbiljna nesanica. dolazi do povremenih "gubljenja". Pri tome ih neprekidno pregledaju i prate učinak nespavanja na fiziologiju ali i ponašanje i ličnost u celini. ušnog nerva. te se čovek. Držeći se vođstva. čula ukusa ali i najvećeg dela mozga upravo tokom sna.proces obnavljanja istrošene energije i tkiva. Po njemu. uostalom. Ponekad su trenuci gubljenja lišeni svakog sadržaja. Boga". ispunjeni najrazličitijim slikama. POTREBNO VAM JE VIŠE SNA U članku pod naslovom "Možda vam je potrebno više sna". Uvek je aktivna i nadzire sve čovekove životne moći.takođe predstavlja oblik sna. uključuje u mudrost i sveopšte znanje univerzuma ili. punite ispražnjene akumulatore. da se vozačima vrlo često dešava da se jednostavno uspavaju usred vožnje drumom.dostižu dve do tri sekunde. Učesnici u eksperimentu su do te mere gubili 48 . buke i zbrke sva. tokom sna. prizorima. stoga. Dr Bajglou takođe kaže sledeće: "Rezultati do kojih sam došao u istraživanjima su osnažili moje uverenje da krajnja svrha sna nikako ne može biti samo odmor od svakodnevnog rada i ostalih aktivnosti. osnovni razlog zbog kojega čovek uopšte spava jeste činjenica da tokom sna dolazi do "sjedinjavanja plemenitijeg dela čovekove duše sa njegovom višom prirodom. Doktor Džordž Stivenson. objavljenom u Riders Dajdžestu.kodnevice . teškoćama i nedoumicama te mu je neophodno da se povremeno povuče iz čulne stvarnosti objektivnog sveta i u tišini sjedini sa mudrošću podsvesnog dela uma.kroz molitvu. doktor Džon Bajglou je pokazao da čovek tokom spavanja prima određene utiske. tj. predstavama. Robert O'Brajen izveštava o sledećem eksperimentu sa snom: "Već pune tri godine vrše se eksperimenti u jednom vojnom institutu. snage i beskrajne umnosti svoje podsvesti u svim fazama života.

otkazao putovanje na Daleki Istok. gotovo tri godine pre velike tragedije u Perl Harburu. u stanju da uobličavate. 49 . Možete je izmeniti samo molitvom. Ukoliko se opredelite za molitvu. Tražeći savet od podsvesti. Ništa nije unapred određeno u toj meri da se ne može izmeniti. smeštena duboko u podsvesti. budućnost zemlje se nalazi u kolektivnoj podsvesti njenog naroda. pomolio sam se na sledeći način: "Bezgranična inteligencija u meni zna odgovore na sva pitanja i ukazuje mi na ispravnu odluku. spokojstva. užasi II svetskog rata pokazali su ispravnost uputstva koje mi je davao unutrašnji glas intuicije. Stoga nema nićeg čudnog u snu u kome sam video naslovnu stranicu nju. odmah nakon buđenja proželo je osećanje da ne bi trebalo da prihvati ponudu. potonji događaji su pokazali da je bila u pravu jer je njujorška kompanija bankrotirala svega nekoliko meseci nakon opisanih događaja. donese odluku koja ne može biti pogrešna.jorških novina sa najavom rata. radosti i Ijubavi. Našla se u nedoumici da li da ponudu prihvati te je posegla za molitvom. Svesni deo uma najčešće donosi ipsravnu odluku na temelju raspoloživih činjenica ali je intuicija. predosećanje je došlo u obliku vrlo živog. Pojavio se moj stari prijatelj i obratio mi se rečima." Ovu jednostavnu molitvu sam ponavljao kao uspavanku. već nalazi u vašoj podsvesti. paraobjektivne strane i. kao što je već rečeno. VAŠA BUDUĆNOST JE VEĆ U VAŠOJ PODSVESTI Imajte na umu da se budućnost. na drugoj strani vreba opasnost. kao što se uvek pokaže." Jednostavnu molitvu je ponovila mnogo puta. reaguju u skladu sa prethodno dobijenim obaveštenjima. dobio sam ponudu za unosan posao na Dalekom Istoku. kao rezultat vašeg uobičajenog načina razmišljanja. uveče pred odlazak u postelju kao uspavanku. Stoga ste. rat je u to vreme već uveliko trajao u dubinama Ijudskih umova i svi planovi za napad bili su već zapisani na toj ogromnoj ploči koju nazivamo kolektivno nesvesnim univerzalnog uma. Slično tome. gotovo opipljivog sna. Moja podsvest je stopljena sa univerzalnom podsvešću i vrlo je dobro znala da Japanci planiraju da otpočnu rat. ne časeći časa. SPAS OD PROPASTI Opisaću na koji nas način mudrost podsvesti upućuje i štiti u vezi sa zahtevom koji joj upućujemo pred odlazak na počinak. Gotovo nevoljno je ponudu zaista odbila. a znala je čak i kada će rat izbiti. jasno sam video ogromne naslove u Njujork Tajmsu. za ponavljanje pozitivne tvrdnje. ipsravnu odluku koja će mi doneti blagostanje i sreću. Pre mnogo godina. Sutrašnji događaji već su smešteni tik ispod površine vaše podsvesti. krojite. u veštački izazvanim situacijama. kroz naučnu molitvu čija je suština izložena u ovoj knjizi.jan. Podsvest. i rano ujutru. Često će vam se obratiti glasom koji će vaša podsvest bez oklevanja da prihvati kao verodosto. na taj način. Takve događaje u stanju su da vide posebno nadareni. vašom sudbinom upravlja. čak i da vas spreči da u datom trenutku pređete ulicu jer. i u snu mi se vrlo živo ukazala slika događaja koji će se zbiti tek kroz tri godine. Nekome upozorenje može stići u obliku majke koja se pojavljuje u snu i odgovara ga od nekog postupka ili ga upućuje da nešto učini. u stanju da prodre znatno dalje od činjenica i problemu priđe i sa subjektivne ili. Drugim rečima. odnosno ponavljanjem odgovarajućih pozitivnih tvrdnji. prikupio je ogroman broj dokaza iz svih krajeva sveta o tome da su Ijudi videli. neposredno pred spavanje. Zbog toga sam. Ponekad će vas upozoriti glasom osobe koju bezgranično volite i koji je u stanju da vas zaustavi u svakoj radnji. U velikom broju slučajeva. stvarate i menjate vlastiti život i vlastitu budućnost i uvek se nalazite u okruženju mira. Slično je i sa onima što će se desiti sledeće sedmice ili narednog meseca. Nakon tri godine. Odgovor ću prepoznati kada se bude pojavio. U snu koji se meni dogodio. Zahvalna sam joj za odgovor koji ću sigurno dobiti.pamćenje da nisu bili u stanju da nakon svega nekoliko minuta ponove najosnovnije informacije koje su im bile rečene. bio dramatizacija moje podsvesti koja je zadatak da mi prenese poruku poverila osobi u koju imam poverenja i koju poštujem. da su joj ponudili veoma povoljno radno mesto u Njujorku. bolje rečeno. pred odlazak na počinak ponavljala je sledeće reči: "Stvaralačka inteligencija moje podsvesti dobro zna šta je za mene najbolje. nesumnjivo. Meni se vrlo često dešava da sanjam na sličan način. vidoviti pojedinci. Stoga će mi ukazati na pravu. sa Univerziteta Djuk. Doktor Rajn. uoči II svetskog rata. plata bi joj se udvostručila. vašu budućnost predodređuje isključivo vaš lični mentalni stav. "Pročitaj naslove .nikako nemoj da ideš!" Naslovi u novinama koje mi je pružiao govorili su o ratu i napadu na Perl Harbur. Naročito su bili onesposobljeni da. Drugim rečima. poseduje sva znanja i svu mudrost i raspolaže odgovorima na sva pitanja." SAN DONOSI SAVET Redovna slušateljka mojih jutarnjih radio emisija iz Los Andelesa rekla mi je. jednom prilikom. nikakva vas nesreća ne može snaći. osetili ili predosetili neko zbivanje znatno pre nego što će se uistinu dogoditi. Opisani san je.

" Zatim dodaje: "Deo posla koji obavljam dok sam uspravan za svojim stolom (tj.u potpunoj neizve. koji bi trebalo da budem autor . Prožimaju me spokojstvo i mir. Hamerstrom je veoma mnogo razmišljao o problemu i pokušavao da i sam pronađe pravi oblik prekidača koji bi obavljao traženi zadatak. Znam da me Ijubav i pozitivan stav prema životu iscel. mršavi sveštenik iz Nipura. Staviš li ih jedan pored drugoga shvatićeš da sam u pravu'. bez prozora. na svoje ogromno zaprepašćenje. beskrajno sam se iscrpljivao u uzaludnim pokušajima da odgonetnem značenje dva sićušna ukrasna kamena koja su.000 dolara. koji je za svoj san dobio čitavih 15. Ponavljajte je staloženo. na 22. posvećen izvesnom Reju Hamerstromu. bezbedan i siguran. Desetak rešenja se pokazalo nedovoljno pouzdanim. sa mnoštvom dragog kamenja. • Podsvest nikada ne spava. rešen. Potpuno i slobodno opraštam svima za eventualne neprijatnosti koje su mi ikada učinili i želim im zdravlje.snosti šta će se dalje desiti. rasutim po podu. prilegao je da se odmori ali je. ispunjen dobrom voljom prema svakome. pre odlaska na spavanje prenesite svojoj podsvesti tačno vreme buđenja i ona će se pobrinuti da ne zakasnite. Obuzima me blaženstvo dok u sebi prepoznajem prisustvo beskrajne umnosti. kao roman u nastavcima. Podsvest je činila čuda i uvek nalazila pravi odgovor. nisu bili ugrađeni u prstenje već u naušnice namenjene kipu božanstva.mene." SAŽET PRIKAZ OSOBENOSTI ČUDOTVORNE POJAVE ZVANE SAN • Ukoliko niste sigurni da ćete se probuditi na vreme..SAN VREDAN 15. malu prostoriju niske tavanice. Negde oko ponoći. opuštam celo telo i dušu. opuštam oči. na primer. opuštam ruke i ramena. Usnio je san u kome mu se ukazala skica savršenog rešenja. ponovo počeo da razmišlja o problemu prekidača. ostaću spokojan.. dok je svestan i budan) nikako nije plod mojeg umeća. nekada bili ugrađena u prstenje koje je pripadalo izvesnoj vavilonskoj porodici. tiho i s uverenjem uvek neposredno pred odlazak na počinak: "Opuštam stopala. našavši se na kraju snaga. po pretpostavci. od početka do kraja. ovako opisuje svoje iskustvo: "Jedne subote uveče. ni njemu. u stvari bi trebalo da stoje zajedno. ahata i lapisa.000 DOLARA Jedan od mojih slušalaca poslao mi je isečak iz novina od pre nekoliko godina. Odmaram se. opuštam listove. mir i spokojan život." Opisani događaj je poučna ilustracija stvaralačkih moći podsvesti koja ima odgovor na svako pitanje. opuštam lice. Stivenson kaže. jer sve činjenice ukazuju da mali zeleni čak i tada stvari drže u svojim rukama. Ogrćem se Ijubavlju i lagano prepuštam snu. opuštam srce i pluća. i drže me . što je najveća svota koju je njegova čeličana ikada isplatila svom radniku za tehničku inovaciju. Uvek je na poslu." ZASPATI U MIRU I PROBUDITI SE U RADOSTI Svima koji pate od nesanice sledeća molitva će zacelo pomoći. star negde oko četrdeset godina. opuštam vrat. Zatražio bi.000 dolara. a ujutru će me ispunjavati život i Ijubav.. UGLEDNI PROFESOR REŠAVA PROBLEM U SNU Doktor Helpreth. lspitao sam oba komadića kamena i. međutim. uzima me za ruku i uvodi u riznicu hrama. inženjerima nikako nije polazilo za rukom da tehnički reše prekidač za kontrolu hlađenja čeličnih šipki. Tokom čitave noći. brzo je nacrtao ono što je video u snu. ništa nije polazilo za rukom. ČUVENI PISAC I PODSVEST Robert Luis Stivenson celokupno poglavlje jedne od svojih knjiga posvećuje snovima. i 26. da podsvest razradi neki zaplet koji bi on prethodno zamislio ili da mu ispriča celokupnu priču. Jednog poslepodneva. Oko mene postoji veliki krug Ijubavi. radniku čeličane u Pitsburgu. opuštam stomačne mišiće. stranici svoje knjige. Ukoliko oprostite sebi i drugima pre 50 . problem je. Zatim mi kaže: 'Dva komadića ahata čije si fotografije objavio odvojeno. pre nego što če zaspati. sklad. Kako se navodi u članku. ugledni profesor asirskog jezika i civilizacije sa univerziteta u Pensilvaniji. Kada se probudio.juju.. Kontroliše sve čovekove vitalne funkcije. San je Hamerstromu doneo ček na 15. konačno. čudesan.. Slično postupite i kada se radi o bilo kom drugom problemu. Nakon nekoliko provera. Zaspaću u miru i probudiću se u radosti. "Ti mali zeleni (podsvesne sile) mi najčešće pričaju priču deo po deo. san: visoki. otišao sam u krevet i usnio ovakav. lstog trenutka sam se probudio. obratio bi se podsvesti sledećim rečima: "Daj mi dobru i uzbudljivu priču koja se može pretvoriti u komercijalni roman". Ukoliko bi ostao bez novca. utvrdio da san odgovara istini. On sam je sanjao vrlo žive. gotovo opipljive snove i imao je čest običaj da svojoj podsvesti izdaje tačno određene zahteve uoči odlaska na počinak. opuštam mozak. pokazalo se da ovo rešenje uspešno obavlja svoju funkciju.. Podsvest je u stanju sve da učini.

Medicinska istraživanja potvrduju da nesanica često-pretho. dramu ili savršeno rešenje problema. bez ikakve sumnje. ostaće zajedno dokle god im to oboma odgovara. utemeljena na vašem uobičajenom načinu razmišljanja i vašim uverenjima. Ukoliko neprestano tvrdite da vas vodi i usmerava beskrajna inteligencija i da je sve dobro ovoga sveta upravo vama na raspolaganju. Razmišljanje o idealima. iskrenost. Odgovarajuća količina sna je neophodna za životnu radost i vitalnost. počeće da vam se događaju čuda. Sigurnost svakoga od nas zavisi isključivo od poznavanja međusobnog odnosa svesnog i podsvesnog dela uma i primene tog znanja u praksi. vaša će budućnost biti svetla i više nego pozitivna. San donosi savete. usmeravaju i otkrivaju vam idealni roman. • Pišete li roman . • Imajte puno poverenje u sopstvenu podsvest. Ukoliko se zajedno mole na način opisan u ovoj knjizi.nego što vas obuzme san. • PODSVEST I BRAČNI PROBLEMI Nepoznavanje načina funkcionisanja uma i njegovih moći jeste osnovni uzrok svih bračnih problema. ponekad upravo u snu. Molite li se na taj način. Tu činjenicu će potvrditi mnogi među nama kojima se dogodilo da utonu u san za volanom svog automobila.di duševnim oboljenjima. sloga u vezi sa svrhom življenja.svesnog dela uma. doživeti. Ne može se reći da se radi o pravom braku ukoliko je sklopljen iz računa. Ijubaznost i integritet ličnosti takode su oblici Ijubavi. Nedostatak sna izaziva razdražljivost. na primer. zaustavite točkove svojih misli i usredsredite pažnju na mudrost i inteligenciju smeštenu u vašoj podsvesti i spremnu da se odazove na vaš poziv. Obuzeće vas spokoj. Kada žena kaže. Svakom čoveku je potrebno osam sati sna dnevno. laž. radi sticanja ličnog ili društvenog ugleda jer se takva veza temelji na nedostatku iskrenosti. drugim rečima. Očekujte samo najbolje i najbolje ćete. Umorni mozak vapije za snom u toj meri da će sve žrtvovati samo da do njega dođe. prevara. isceljenje će se izvršiti brže i uspešnije. Povremeno će vam davati odgovore u vidu živopisnih snova i noćnih vizija. odvojenim životom. Partneri bi trebalo da budu savršeno pošteni i iskreni jedan prema drugome. U tim trenucima se oslobađaju i isceliteljske struje te se ujutru osećate osveženi i podmlađeni. inteligencija i moć vode. hoću da se udam i steknem materijalnu sigurnost". Može vam se dogoditi da vas san upozori na predstojeću opasnost. prožeti snaga i samopouzdanje. te radovanje ličnoj slobodi daće skladan brak. dok sanjate. neposredna su posledica nepoznavanja delovanja i međusobne povezanosti svesnog i ne. Pre nego što usnite. možda već s prvim buđenjem. sve nedaće u vezi sa razvodom. zašto uopšte zapasti u neprijatnu situaciju? Zar ne bi bilo mnogo bolje usmeriti pažnju prema stvarnim uzrocima bračnih problema. "Ne želim više da radim. pred odlazak na po činak se obratite podsvesti. dramu ili knjigu bilo koje vrste. Nadalje nužno je da se uspostavi sklad srca. onako kako se dogodilo piscu ove knjige. njeno polazno stanovište je neistinito i zaobilazi zakonitosti Ijudskog uma. Znajte da je uvek okrenuta životu. Ali. Žena. Poštenje. proučavanje zakonitosti života. Ljudi koji nedovoljno spavaju imaju loše pam ćenje i telesnu i umnu koordinaciju. vratiti se korenima stvari? Jednako kao i kada su u pitanju ostali problemi. Verujte u to i prihvatite tu činjenicu. Nesporazumi između muža i žene lako se rešavaju ispravnim korišćenjem zakona Ijudskog uma. Takav brak je farsa. • • Znak se obično ukazuje dok spavate. Razvod se sprečava pre braka. Neprijatnu situaciju do koje ponekad dođe između dvoje Ijudi najbolje je izbegavati. rodiće osećanje zajedništva u okviru kojega dvoje postaju jedno. hrabro tvrdeći kako vas njena mudrost. nikada neće osetiti nedostatak materijalnih sredstava ili zdravlja ukoliko dosledno primenjuje tehnike opisane u 51 . Zatim pazite. zbunjeni i dezorijentisani. iščekujte znak koji će doći. poštenja i prave Ijubavi. depresiju i duševne bolesti. izgovarajte re čenicu kojom tvrdite da vas podsvest vodi i usmerava. poništavanjem braka i beskrajnim suđenjima. Ukoliko vas muče svakodnevni problemi i teškoće. • • • • • San je nužan za spokojstvo uma i telesno zdravlje. ZNAČENJA BRAKA Da bi brak bio istinski i čvrst. Tokom spavanja čovek se duhovno obnavlja. • Budućnost se već nalazi u vašoj podsvesti. najpre je potrebno da postoji sklad supružnika na duhovnoj osnovi. radite li na nekom izumu ili inovaciji. Obično su zbrkani. dopunjuje. a srce je pehar u kome stoji Ijubav.

radost u srcu i zdravo telo. Potom. Dobro znam da u univerzumu deluje zakon privlačnosti i da svaki čovek privlači osobine. odanost.duje. Vaša će podsvest pronaći i otkriti stazu na kojoj ćete se s njim sresti. u vašem se umu rađa njen mentalni ekvivalent. dobru volju. Znam da sam u stanju da doprinesem spokojstvu i sreći tog muškarca. sedite udobno u naslonjač.svesti kreću u akciju i spajaju vas sa upravo takvom ženom. događaje i Ijude u skladu sa sopstvenim uverenjima. istinu i lepotu. Ijubav. saradnju. jak.Ijivog toka vaše podsvesti. iskren. Ukoliko iskreno verujete da ste u stanju da steknete muškarca iz svojih snova. Određujem da je potrebno da ima sledeće osobine: mora da bude duhovna. skladna. "Naravno da nisam". Morala je da nauči da raskine sa postojećim obrascem usvojivši ispravan proces pod. odvratila je. Zašto privlačim takve muškarce?" Upitao sam da li je prilikom druge udaje bila svesna da joj je budući suprug mekušac. spokoj i radost. srećan i uspešan. one se usađuju duboko u mene i postaju neraskidivi deo moje ličnosti." Dok u spokojstvu i s verom razmišljate o osobinama kojima se divite kod mogu će životne saputnice. Zdravlje.svesti. odan i veran. dakle. Nakon izvesnog vremena zasigurno ćete osetiti radost privlačenja muškarca koji ih u potpunosti pose. jednostavno sprovela u delo njenu subjektivnu želju. njima ovlada i neprestano ih koristi na konstruktivan način. Neodoljivo privlačimo jedno drugo. Njegovi su darovi istovetni." Po svemu sudeći. odana. odan. muževan. prijatan. sigurnost i sreća žene nikako ne zavisi isključivo od njenog muža. Problem je ležao upravo u njoj samoj. u njenoj ličnosti.šan. Iskrena sam. Dajem i pružam. RASKIDANJE NEGATIVNOG OBRASCA Pomenuta žena je naučila prostu istinu. svetlost.svest tip muškarca kojeg želim svim srcem. oca ili drugog muškarca. Spremna sam i želim da ga sledim. "Hoću da privučem muškarca koji je pošten. pun Ijubavi. Privlačim ono što celokupnom podsvešću osećam kao istinito. Sa mnom će pronaći Ijubav i sreću. nadahnuće. nikada se ne bih udala za njega. Postoje uzajamna ljubav. pored koga bi mogla da zadrži svoj dominantni položaj. Donosila sam sve odluke umesto njih. Znam da sam u stanju toj ženi da pružim ljubav. Posedujem čudesne darove koje sam spremna da mu poklonim. odnosno niza pozitivnih tvrdnji kojima se učiteljica poslužila da raskine stari obrazac podsvesti i privuče idealnog supruga: "Ugrađujem u pod. Jasno je da će svaka ideja utisnuta u podsvest. Stoga. Bila je vrlo muževna. Muškarac kojeg privlačim jeste snažan. aok ih ponavljam. zapravo podsvesna motivacija. Naš je odnos uzajaman. miran. zatvorite oči. bez oklevanja počnite da svojoj podsvesti iznosite osobine koje najviše cenite kod muškaraca. smirite se i pasivizujte svoju pažnju. slabi i zavisni od mene. potpun i lep život. tako će se zacelo i dogoditi. Prihvatam idealnu životnu saputnicu. spokojna i srećna. Neka vas ispuni iskrena želja da mu date sve ono najbolje u vama ljubav. KAKO PRIVUĆI IDEALNU SUPRUGU Ponavljajte sledeći niz tvrdnji: "Hoću da privučem pravu ženu koja se u potpunosti slaže sa mnom. događaj ili osobina. Evo molitve. Beskrajna 52 . privržena i iskrena. učiteljica nije ništa naučila iz svoje prve greške. sklona vladanju Ijudima i nesvesno je težila pasivnom muškarcu. puna Ijubavi. Evo primera odlične i delotvorne tehnike: predveče. gde god me povede. Deo moga iskustva može postati samo osoba koja poseduje ljubav.ovoj knjizi. veran. Znam da me želi i ja njega želim. sloboda i poštovanje. jednog trenutka doživeti materijalizaciju kao iskustvo. Navedene osobine veoma cenim i prepuštam ih pod. Nemam nikakvu želju da ga zloupotrebim niti on želi mene da zloupotrebi. Obratite se podsvesti rečima. Njena podsvest je. On voli moje ideale i ja volim njegove ideale. nezaustavljive struje vaše pod.lovanja čovekove podsvesti. poštena. Hoću duhovnu zajednicu sa osobom koja mi savršeno odgovara kao ličnost. Osećam i verujem da sam u stanju da joj omogućim ispunjen. "lmala sam tri muža i sva trojica su bili pasivni. Ijubazna. "Da jesam. Navedena svojstva žena će steći ukoliko upozna unutrašnje sile svoje podsvesti. TREĆA GREŠKA JE BILA NEPOTREBNA Nedavno mi se jedna učiteljica obratila sledećim pitanjima. ukoliko želite da steknete supruga koji će vam odgovarati." Upražnjavajte upravo ovakav način zasićivanja podsvesti željenim osobinama. uspe.sticanja svoje podsvesti. radost. bogatstvo. u skladu sa delovanjem neumoljivog i nepromen. U pitanju je njena potpuno nesvesna. Otvorite se prema njegovoj ljubavi koju dobijate zahvaljujući moćima sopstvene podsvesti. pošten. KAKO PRIVUĆI IDEALNOG SUPRUGA Čitalac je do sada sasvim dobro upoznat sa načinom de. Blagostanje će steći i nezavisno od supruga.

svest koja će umeti da ga ostvari. Razvod je za nekoga ispravan postupak ali za nekoga potpuno nepotreban. neizvesnot ili nestrpljenje. Osećanje lišenosti i osujećenosti zagospodarilo je njihovim zajedničkim životom i uslovilo niz radnji i postupaka negativnog karaktera.vati. Srce ima samo jedan smer delovanja . a odgovor podsvesti reakcija. RAZVOD SE ZAČINJE U UMU Razvod se najpre odigrava u umu. Kada su mi se obratili. Idealni brak se rađa iz skladnog.Ijubav. uputio sam ih na terapiju molitvom. znajući da će ponavljanjem zasititi podsvest i ostvariti mentalni ekvivalent željenog muškarca. često iskrenija i plemenitija nego većina udatih žena koje svoj vek provode okružene lažima i licemerjem. trpi stalna poniženja. Takvi mentalni stavovi iscrpljuju i slabe celokupno biče. pravi muškarac. Pomenuto dvoje mladih Ijudi ispunjavali su strah. Zahvalna sam joj za savršen odgovor".tek nekoliko meseci u braku. zakonski postupak je samo njegov krajnji. Razvedena žena je. a Ijubav spaja. Sledite znak koji će vam se ukazati u tišini vaše duše. gnušanje i bes.desilo se upravo ono od čega je mladić strahovao. U bračnom savetovalištu su joj rekli kako razvod nije pravo rešenje njenih problema. Učiteljica je dobila ono za šta se molila jer je neprestanim ponavljanjem željenih osobina dovela podsvest do zasićenja. obratio se sudu tražeći razvod. brak nema razloga da postoji. razvod ne predstavlja pravo rešenje. jednostavno. bogatoj i uzajamnoj vezi. jednako kao što ni brak nije uvek rešenje za usamljenost. zdravlje i sklad svome bračnom drugu.znajte da odgovor uvek postoji i da ćete ga uvek dobiti. očekuje da bude odbačen i ubeđen je da će mu žena biti neverna. "Proglašavam vas mužem i ženom". čak štetan. bivši osuđenik. sklon fizičkim obračunima. moji poznanici . telesna mučenja i grdnje. Mladi bračni par je shvatio da mržnja deli. Žena je napustila zajednički dom i zatražila razvod . Postala je svesna činjenice da nema tog univerzalnog zakona koji bi je prisiljavao da.inteligencija zna gde se trenutno nalazi takav muškarac i mudrost moje podsvesti sada pronalazi način da nas spoji. Ubrzo potom. podsetila bi se da beskrajna inteligencija ima svoje načine da ostvari željeno i da nema razloga za zabrinutost. Nisu poznavali zakonitosti mentalne akcije i reakcije te su. razgovarao sa ženom čiji je suprug bio narkoman. međutim. na primer.inače. Svake večeri bi seli jedno kraj drugog i misaono upućivali Ijubav. Poverila mi se da je u trenutku kada je ugledala svoga poslodavca znala da je upravo on čovek kome je posvećivala svoje molitve. Drugim rečima. Otkrio sam da muža neprekidno razdire strah da će ga žena ostaviti. spokojstvo i dobru volju. Počeli su jedno drugom da upućuju Ijubav. Izgleda da je i on bio sličnog mišljenja jer je zaprosio već prve radne sedmice. U međuvremenu je izlazila sa mnogim muškarcima ali joj se ni jedan nije učinio kao pravi. neradnik. jednako kao što uneta hrana postaje deo čovekovog tela. Razvio je mentalni stav sumnje i razdvojenosti. stvorili su idealno srećan brak. Misli te vrste usadile su mu se u svest i postale neka vrsta opsesije. Prenosim svoj zahtev na pod. odmah jasno da brak od po četka nije imao izgleda na uspeh. mentalno i emocionalno se sjedinila sa svojom idejom koja je postala sastavni deo njene ličnosti. Na ovaj način se molila svake večeri i svakog jutra. iskrenog i Ijubavlju ispunjenog stapanja dvaju srca. sumnja. Počeo je da deluje zakon akcije i reakcije ili uzrok i posledice. Okončala je i poslednje ročište oko poslednjeg razvoda. DA Ll SE RAZVESTI? Razvod je individualni problem i nikako se ne može uopšta. s druge strane. kada bi je zahvatila depresija. žena je vrlo dobro znala šta da čini. vrstan atletičar ali i duboko duhovan čovek otvorenih pogleda na svet i oslobođen svakog sektaštva bilo koje vrste. naravno. Ukoliko toga nema. prepoznajemo se. zbog toga što je neko jednom izgovorio rečenicu. Ponekad je. U drugim slučajevima. zatražite od podsvesti odgovarajući znak šta da učinite . Misao je akcija. 53 . Jednostavno. spoljašnji izraz. postajali su svesni procesa koji se odvijao u njihovim umovima. SRLJANJE U RAZVOD Mladi bračni par . MOLITVA JE USLIŠENA Proteklo je nekoliko meseci. zaposlila se kao prijemna službenica u privatnoj lekarskoj ordinaciji. Kada god bi postala nesigurna. Moje mišljenje se razlikovalo: objasnio sam joj da brak dolazi iz srca. Brak im se postepeno učvrstio i danas uživaju u snažnoj. što joj je donelo psihičko oslobođenje i osećanje velikog olakšanja. Ukoliko ste u nedoumici. zatim bi na smenu čitali biblijske psalme. Lekar nije bio niti pasivan niti sklon podređivanju već snažan. pogrešnim pristupom izazivali haos i nesreću. bivši sportista. Jednom prilikom sam. Shvativši moje objašnjenje.

pozabavite li se malo sopstvenim ponašanjem. O svojim bračnim problemima raspravljajte isključivo kada ste nasamo ili u prisustvu profesionalnog. Pred javnošću je izgubio lik idealnog muža. moraju odreći uloge lovaca na greške . poklanjajte pažnju jedno drugome i ne propustite da pohvalite konstruktivan potez iii pozitivan napor svoga bračnog druga. ne samo da će se poboljšati odnosi u braku. otkrićete toliko nedostataka da njihovo ispravljanje zahteva čitav jedan život. prepun gorčine i gnušanja. začećete upravo takve osobine u sebi. Pretpostavimo da se supruga obrati prijateljici rečima. MOLITE SE ZAJEDNO I PROĐITE ZAJEDNO SVE KORAKE Prvi korak. Muškarac odsutan duhom. Prilagođavanje je uvek nužno. oprostite jedno drugom sitne neprijatnosti.stvenih shvatanja i stremljenja. ponovite nekoliko puta tvrdnju da vas beskrajna inteligencija vodi kroz život. Time ćete samo na najteži način naučiti lekciju da ste jedina osoba koju treba menjati . pogledate li malo bolje u sopstvenu ličnost. u psihološkom smislu. pomagati i poštovati svoju suprugu. ukoliko uporno ponavljate i ističete mane svog bračnog druga. Dakle. Svaki takav pokušaj uvek je besmislen i vrlo često za posledicu ima raspad braka. Jedno od značenja preljube je i idolatrija. Nikada ne prenosite iz jednog dana u drugi nagomilanu mrzovolju i bes. preterano pije i neprestano vređa i zlostavlja sve ukućane. svim članovima porodice i čitavom svetu upućujte misli Ijubavi. Kažete ii. sklada i mira. može se reći da. Zbog čega biste navodili ljude oko sebe da steknu negativno mišljenje o vašem braku? Pored toga. Žena i muž se. "Džon mi nikada ne daje novac. Pored toga. Postarajte se da svake večeri. "Pretvoriću ga u čoveka kakvog želim". MUŽ ODSUTNOG DUHA Ukoliko je suprug sve češće odsutan. lako će se rešiti neprijateljskog stava prema ženi. Istog časa kada se ujutru probudite. Rođaci će vam po pravilu dati pogrešan savet.upravo vi sami. Uz pomoć molitve i odgovarajućeg misaonog napora. vodeći brakorazvodnu parnicu. razdoblja bola i napetosti." Kao posledica takvog njegovog držanja. Obratite pažnju na svoju ženu. Ko misli i oseća? Vi! A čovek je upravo ono što misli i oseća. To je najbrži način da se reše svoga muža. poslovnim i prijateljskim vezama sa Ijudima. zasnovan na predrasudama. Prilikom doručka. pokažite koliko je cenite. jer nisu objektivni. već će zapaziti i pozitivne promene u svim ostalim. Odmah će uočiti razliku. sukoba karaktera. na taj način se odriče svoje bračne zakletve . pohvalite njene dobre osobine. Uzdržite se od svakog kritikovanja i osuđivanja svog bračnog druga. supruga ga omalovažava i osuđuje u svakom razgovoru sa susedima i rođacima. vrši preljubu. trebalo bi da proguta svoj bes i postane Ijubazan. Muškarac je neveran ukoliko ćutke prebacuje svojoj ženi i dozvoljava da ga ispuni neprijateljstvo prema njoj. Drugi korak. Dobro je imati na umu činjenicu da nema dvoje ljudskih bića koja su u stanju da žive pod istim krovom bez trzavica. neke žene gunđaju jer su sklone da svoje bračne drugove svedu u sopstvene okvire. Uglavnom se radi o žudnji za Ijubaviju i nežnošću. Savet koji narušava zlatno pravilo. zacelo tražite neprilike i završićete u sudu. Naime. Bračnom drugu. Zauzmite stav sklada i spokoja i doživećete sklad i spokoj u sopstvenom životu. kao posledicu malih razočarenja. gundaju i prebacuju svojim muževima samo zato što im nedostaje njihova pažnja. Time se narušavaju njen ponos i samopouzdanje. uske obrasce sop.ŽENSKA PREBACIVANJA Žene najčešće zanovetaju. ukoliko žele da žive u skladnom braku. Prema mojoj majci se užasno ponaša. Zadržite svađe za sebe. nije dobar niti pouzdan. Prijateljima nikada ne otkrivajte tmurnu stranu svoga braka. odnosno kosmički zakon. KRUPNA GREŠKA Velika greška je upuštati se sa susedima ili rođacima u bilo kakav razgovor o sopstvenim bračnim problemima. obučenog bračnog savetnika. a pobuđuje duh suprotstavljanja i gnušanja koji je uvek koban po bračnu vezu. Netakti čan pokušaj nametanja promene tuđ je njenoj prirodi. duhom i negativno usmeren prema postupcima ili rečima svoje žene. NE POKUŠAVAJTE DA PREOBRAZITE SVOJU ŽENU Muž nikada ne bi trebalo da nastoji svoju suprugu da pretvori u drugo izdanje samog sebe. dobrobit koja vas 54 . Budite zahvalni za čudesnu hranu.da će do kraja života voleti. izrecite svoju zahvalnost. medutim. pred počinak. odnosno poklanjanje pažnje ili mentalno sjedinjavanje sa negativnim i rušilačkim.uvek spremnih da zlobno otkriju nedostatke i propuste onog drugog. obziran i pažljiv. izobilje u kome živite.

svesti. skladan. Molite se zajedno i ostaćete zajedno. Pokušaji te vrste su uvek besmisleni i uništavaju ponos i samopouzdanje osobe o kojoj se radi. Muškarac koji voli svoju ženu nikada joj neće učiniti ništa nažao. svako ponaosob i zajedno. otac američke psihologije. Upućujte mu Ijubav. Neprestano mu pokazujte u kojoj ga meri cenite i volite. Brak je zajednica muškarca i žene spojenih Ijubavlju. tj. Pravog bračnog druga ćete privući ukoliko uporno ponavljate osobine kojima se divite kod muškarca. Srećan brak i spokojan dom se grade na temeljima Ijubavi. spokojstvo i dobru volju. Stvorite mentalnu predstavu svoje supruge onakve kakva bi trebalo da bude: radosna. kritike i osude zamenite dobrom voljom. Morate u svoj um ugraditi mentalni ekvivalent osobe koju želite za bra čnog druga. Zajednička naučna molitva učiniće da ostanete zajedno. Pohvalite njene dobre osobine. Vratite se bračnom zavetu. Treći korak. Želite li da privučete poštenog. veri i dobrobiti. Nemojte misliti da ste bračnog druga dobili jednom zau. • • • • • • • Prestanite da na svog bračnog druga projektujete strahove i nervozu. pokažite da je volite i cenite. iskreni i puni Ijubavi. Verovatno je svako od nas srećan kada se veri sa najlepšom devojkom ili najzgodnijim momkom u kraju. rekao je kako največe otkriće devetnaestog stoleća nije načinjeno u oblasti fizičkih nauka. privući ćete bračnog druga koji vam najviše odgovara. U času kada zaista poverujete da kraj sebe imate osobu iz svojih snova. odnosno žene. sklad i dobru volju. Sigurno se nećete obratiti stolaru da vam izvadi zub. morate i sami biti pošteni. mnoštvo je uzbudljivih i važnih 55 . "Cenim sve što radiš i neprestano ti upućujem Ijubav i dobru volju". Najčešće su kobni za brak. Brak sam po sebi ne znači i sreću. nalazite se na pravom putu misaonog razvoda. "Obećavam da ću je (ga) štititi. spojiti u zajednicu. Recite svom bračnom drugu. Svako Ijudsko biće poseduje taj bezgranični rezervoar moći koji je u stanju da razreši svaki problem na svetu. KRATAK PREGLED KORISNIH SAVET A • • • • • • • Nepoznavanje mentalnih i duhovnih zakonitosti osnovni je uzrok nesre ćnog braka. Ukoliko imate bračnih problema. Razvod ćete najuspešnije sprečiti još pre sklapanja braka. zdrava i lepa. Muž i žena bi trebalo da se svake večeri. Naučite li da se molite na pravi način. zašto ili gde ćete sresti partnera za koga se molite. izleči vam telo i otvori put ka uspehu o kome niste smeli ni da sanjate. Ljubav je ono što Ijubav čini. Naučna molitva rešava sve probleme. Počnite već ovog trenutka da misaono prihvatate svog zamišljenog bračnog druga. Pod. Najveće otkriće jeste spoznaja moći podsvesti pokrenute verom. Isto važi i za ručak. zato ne raspravljajte o svojim bračnim problemima sa rođacima i prijateljima. briga ili prepirka. Čovek je vrlo srećan kada mu se rodi dete. Ona ima svoje načine i nije joj potrebna vaša neposredna pomoć. neće je povrediti niti uvrediti. kada završi školovanje ili kada osvoji značajno priznanje ili nagradu. obavezno potražite savet stručnjaka. Tek ukoliko dvoje Ijudi. Bez pogovora verujte umnosti svoje pod. Kada dozvolite da vas obuzme nezadovoljstvo. Nemojte nastojati da od svog bračnog druga napravite kopiju samoga sebe. • • Nemojte se pitati kako. voleti i poštovati do kraja života". mir. spoznaju večnu istinu. njena beskrajna inteligencija. Upućujte jedni drugima Ijubav. sasvim očigledno da ste u stanju da prevaziđete svaku slabost . Gunđanje. čvrst. kada previše gun đate. kada sklapa brak.vek. iskrenog bračnog druga punog (jubavi.obasipa. Nije potrebno da ponavljate greške jednom učinjene u braku. Ijubazan i pun Ijubavi. vaša je podsvest obavila svoj posao. u stanju su jedno drugo da usreće. Obratite se profesionalcu. lepote. Tek će vas u tom slučaju podsvest. smenjuju pri molitvi. odnosno ponavljanju određenih pozitivnih tvrdnji. uzajamnog poštovanja. Istinsku i trajnu životnu sreću steći ćete onog dana kada vam postane potpuno jasno. Nikada ne pokušavajte da promenite svog muža ili ženu. Zamišljajte svoga supruga onakvim kakav bi trebalo da bude: snažan. Postarajte se da u razgovor za stolom ne prodre nikakav problem. Srca im kucaju kao jedno i uvek se kre ću istim ritmom. srećna. Žena koja gunđa obično vapije za pažnjom. Brak će vam tada postati lepši i ispunjeniji. PODSVEST DRŽI KLJUČ SREĆE Vilijam Džejms.onog dana kada shvatite da je vaša podsvest sposobna da reši sve vaše probleme. Ijubavlju i nežnošću.svest dobro oseća i shvata takve talase. prebacujete i kritikujete i kada se neprijateljski odnosite prema bračnom drugu. Trudite se da što duže zadržite takvu misaonu sliku i uverićete se da vam se brak kreće uzlaznom putanjom.

Napisao sam joj nekoliko biblijskih istina i rekao da će se. što je god pravedno. usled čega jednostavno uživaju da budu nesrećni i tužni. kao rezultat daju sreću i blagostanje. utučeni i nesrećni da bi. da se opredeljujete za sreću. zviždukao i zbijao šalu. proveo sam gotovo sedmicu dana na poljoprivrednom imanju. privući ćete na sebe sve navedene nedaće i bićete vrlo. na severnoj obali Irske. Svako ima pravo i slobodu da izabere sreću. 56 . lako ova tvrdnja zvuči previše jednostavno. "Izaberi kome ćeš da služiš". jednostavno. njen mentalni stav nužno promeniti i omogućiti rađanje vere i pouzdanja u obnavljanje narušenog zdravlja. sreću nalazi". ZAŠTO SE OPREDELITI ZA NESREĆU? Mnogi se opredeljuju za nesreću jer nisu u stanju da se oslobode sledećih ideja: "Danas je moj crni dan. potištenim stanjem duha. u slučaju da ih neka povoljna čudesna i radosna vest iznenada učini srećnim. Poznavao sam jednu Engleskinju koja je dugo godina patila od reumatizma. Verujete li da vas vodi. itd. "Posao mi loše ide i biće sve gore". "Ko veruje. Jedna rečenica u bibliji glasi. verovatno rekli. usmerava i upućuje moć podsvesti. "Univerzalni zakon preuzima na sebe brigu o mojoj svakodne. Sveti Pavle pokazuje na koji način se misaono utire put ka životu ispunjenom srećom: "A dalje. što je god prečisto. 4:8) KAKO IZABRATI SREĆU Počnite odmah.sreća je navika." Sin. otkrio je veliku istinu . dinamične i kreativne. stoci i zahvaljujem Bogu na blagostanju u kome živim. Upitao sam ga koja je tajna njegove sreće i dobio sledeći odgovor: "Imam naviku da budem srećan. Ako sa takvim mentalnim stavom otpočinjete svako svoje jutro. po čitav dan bi pevao. Ona je. Izgleda da mnogi Ijudi poseduju čvrsto usađena morbidna obeležja karaktera. Obično bi se lagano potapšala po kolenima i rekla. Ovaj dan je nov i čudesan. Međutim." (Filibljani. Svi moji današnji poduhvati biće čudesno uspešni. "Svi su protiv mene". Danas. "Neće mi poći za rukom da to učinim". Možda se upravo zbog toga mnogi i sapliću na putu za sreću. neudobno da budu srećni. osetićete kako ovladavate trajnom uravnoteženošću. što je god pošteno. izmiče im jednostavnost ključa za sreću. što je god preljubazno. irski poljoprivrednik. istina je uvek takva. Nikada više neće biti ovakvog dana. Reumatizam je toliko uzeo maha da ne mogu da koračam. ovog časa. stvorio naročit lični običaj kojega se držao punih četrdeset godina.to mislite. i ako ima koja pohvala . Moj prijatelj. uživala je u svom "jadu" kako je nazivala reumatizam. Me. Evo kako ćete to činiti: kada ujutru otvorite oči. "Svi mogu osim mene". nije ni želela da bude srećna. istoga časa ću se vratiti razmišljanju o lepoti. dama nije pokazala zanimanje. Biblija kaže. spokojstvom i opušte. vrlo nesrećni." Ovaj seljak je. Kao što je poznato. Evo još jednog navoda iz najznačajnije knjige svih vremena. ćerka i susedi su brižno negovali ovu dragu staru damu. sa svoje strane. i još ako ima koja dobrodjetelj. letini. ma kako čudesni ti događaji bili. Osećam se jadno. što je god slavno. pokloni li im punu pažnju. Neprekidno me vodi i usmerava univerzalna mudrost i sve što budem činila biće uspešno. misli koje često i redovno ponavljamo prodiru u podsvest i postaju deo ličnosti. Predložio sam joj naročiti metod lečenja.vici. sreća koju prouzrokuju nije trajna već . Ijubavi i dobrobiti. sve na svetu radi za moje dobro. OPREDELITE SE ZA SREĆU Sreća je stanje duha. Siguran sam da ću celog dana biti više nego srećan (srećna). Velike životne istine su jednostavne. gotovo volela svoju bolest. zatvorena u kući. mir i dobru volju svim svojim bližnjima. Po svemu sudeći. "Uvek stižem prekasno".iskustava koja nas čine srećnima. braćo moja. mirom. dakle. recite sebi. Okružuje me i štiti univerzalna Ijubav i kroz život se krećem spokojno. Tako ćete izabrati sreću i postati osoba koja oko sebe zrači radošću i dobrotom. "Tolika sreća ne može biti dobra!" U toj su se meri navikli na negativni mentalni obrazac da im je. ništa mi ne polazi za rukom"." Neka vam svaki dan počne na ovaj način.dutim. "Danas mi je veoma loše. Biblije. Svakog jutra nakon buđenja i svake večeri pred spavanje upućujem dobre želje svojoj porodici. vrlo je važno da iskreno želite da budete srećni.prolazna. što je god istinito. Domaćin je bio neobično veseo čovek. Ukoliko mi pažnja makar i za trenutak skrene sa onoga što je dobro i konstruktivno. tada ulažete u moćnu nadgradnju sopstvene sreće koja ima sve izglede da traje čitav vaš život. Upućujete li Ijubav. zato žale za svojim bivšim. ČOVEK MORA HTETI DA BUDE SREĆAN Kada je u pitanju sreća. Ima Ijudi koji su toliko dugo potišteni.nošću. SREĆA KAO NAVIKA Pre nekoliko godina. Ja sam duhovni i mentalni magnet koji privlači sve što mi donosi sreću i blagostanje.

suočio se sa preprekom u sopstvenom umu. uspešnih aktivnosti. dok sam držao predavanja u San Francisku. upoznao sam čoveka koji je bio vrlo nesrećan zbog odnosa na poslu. Marko Aurelije. NAJSREĆNIJI LJUDI 57 . na pragu novih. iskopajte je odatle. Jedina prepreka vašoj sreći nalazi se. tokom dana. jahte. Požnjeo je očekivanu letinu. Na kraju mu je pošlo za rukom da potpuno disciplinuje svoj um. ako napredujem u službi ili u društvu". Istina je. Mnogo sam naučio. spalio ga i izravnao drum. negoduje i razvija negativne misli razorio je mentalnu predstavu neuspeha i. Kada bi. Zauzimao je položaj upravnikavelike poslovne organizacije i njegovi nadređeni. vraćam se u posao i ovog puta ću postići sjajan uspeh". Verujte u sebe i ostvarićete uspeh i sreću. odnosno može da se nalazi. SREĆA JE ŽETVA SPOKOJNOG UMA Pre nekoliko godina. Zbog njihovog sukoba. direktora ili upravnika. "Život svakoga od nas je ono što naše misli od njega načine". spalite i postarajte se da njeno mesto zauzme radost. iskreni. vikendice. Svojim poslovnim kolegama upućujem Ijubav. Direktora i podpred. Da li vas strah ili briga koče u bilo čemu? Strah je samo misao rođena u vašem umu. u svim našim poslovnim potezima i međusobnim odnosima postoji samo ispravno delovanje. Predstavljaju mentalne i duhovne karike u lancu razvitka. paranoje ili manične depresije.sednik su ga pozvali na sastanak. automobile. mirenje sa sudbinom ili potištenost. pre nego što i sam uđem. u vašem misaonom životu i mentalnim predstavama. naslutio pojavu zebnje ili straha. uspeh i sreća. pouzdanja i poverenja. Zbog toga je. oplemene moj radni prostor. Mnogi smatraju da je za sreću potrebno nešto sa strane i tvrde. konj je sledećih deset godina krajnje nevoljno prolazio kraj tog mesta. štetne misli ga više nisu saletale i njime je ovladao spokoj. "Pravio sam greške. S druge strane.Počnite da shvatate kako svet u kome živite uglavnom zavisi od onoga što se dešava u vašem umu. osećajući njihovu istinitost. Zazirao je od sećanja na nemili događaj. "Spokojstvo i sklad zauvek vladaju mojom dušom"." Ovaj niz pozitivnih tvrdnji ponavljao je tri puta. Rekao mi je.sednika u svim njihovim zamislima vodi univerzalni princip. Počinje novi dan u koji ulazim pun vere. uprkos tome. ispunjavali su ga teskobom i gnušanjem. Nikakav društveni položaj neće nužno doneti sreću. posao je išao vrlo loše. bogatstvo samo po sebi ne donosi sreću. odmah nakon buđenja. Podsećajte sami sebe da ne možete doživeti ništa izvan sopstvenog uma. Danas mnogi među nama pokušavaju sebi da kupe sreću nabavljajući robu široke potrošnje . je iskopao panj. da sreća predstavlja mentalno j duhovno stanje. veliki rimski filozof i mudrac. Beskrajna inteligencija donosi odluke kroz mene. Umesto da se žali. međutim. nije ni prepreka sreći. Seljak. svaki sledeći put kada bi naišao na isti panj. Snaga. Sreća se nikako ne može kupiti. Ijubavi i dobre volje da. direktor i podpredsednik. njegov vlasnik. Šta je učinio? Jednostavno. krenuo u osvajanje sreće. Otkrio je da klju č sreče leži unutar čoveka. sa njime kao upravnikom. Dakle.skupe televizore. jednostavno odbijao da krene dalje. misli koje obično zadržavate u svome umu teže da se materijalizuju kao fizičke pojave. Postarajte se da vas ne obuzimaju negativne misli. Osećao je da mu se neprestano suprotstavljaju. pohvalili njegovo poslovno delovanje i konstruktivne ideje i izjavili da je organizacija. Emerson. Vodeći američki filozof. odmah bi samome sebi rekao. Kraljevstvo sreće se nalazi u vašim mislima i osećanjima. nije donosio gotovo nikakav prihod. puni dobre volje i spremni na saradnju. Evo na koji način je rešio svoj poslovni problem: Ujutru. Upućujem vesnike spokojstva. direktor i podpred. Dakle. Upoznao sam čoveka koji je doživeo veliki neuspeh u poslu. Nakon svega dve nedelje ustrajnosti. verni. Mir i sklad vladaju celokupnom našom organizacijom. "Biću srećan ako me izaberu za šefa. "Čovek je ono što tokom dana misli". svakog jutra. PREPREKA NIJE TAMO GDE SE ČINI DA JESTE Pre nekoliko godina sam pročitao članak o konju koji se sapleo o panj kraj druma. naoružan verom u podsvesne sile u sebi. je napisao. spokoj i dobru volju kako rečima tako i mislima i delima. jedno je rekao. smešteni su u bolnice zbog psihoze. radost i sreća se sastoje u spoznaji univerzalne zakonitosti smeštene duboko u podsvesti i pravilnoj primeni te zakonitosti tokom čitavog života. uspeha i blagostanja naše korporacije. BIO BIH SREĆAN KADA BIH IMAO MILION DOLARA U duševnim bolnicama je mnogo pacijenata koji poseduju ogromna bogatstva ali se osećaju kao bednici bez igde ičega. lagano i čvrsto je izgovarao "Svi zaposleni u našoj organizaciji su pošteni.

kasnije. prijatelja. Zamislite da vam je želja ispunjena. Nema spoljašnjih prepreka sreći. Vraćajte se što češće možete navodu iz Poslanice Filibljanima (4:8). Uz pomoć čudotvorne moći sopstvene podsvesti možete da prevaziđete svaki poraz i izbegnete svaku nedaću. oduševljenje. KLJUČ ZA SREĆNE MEĐULJUDSKE ODNOSE "Ne sudite da vam se ne sudi. Najsrećniji je čovek koji razmišlja o najboljem u sebi i trudi se da to najbolje i materijalizuje. Spoljašnje stvari nisu uzroci već samo posledice. čim vam okrene leđa. jer kakovijem sudom sudite. činite i vi njima". Sreća je uslišena molitva. sa stanovišta podsvesti. • • • • • • • Više puta dnevno iskazujte zahvalnost za svoju sreću. osećajte i vi • njima. Spoznaja značenja ovih stihova i primena u njima sadržanih dubokih istina predstavlja jedini pravi ključ za skladne odnose sa 58 ." KRATAK PREGLED UPUTSTAVA ZA SREĆU • • • • • Vilijam Džejms je rekao da moć podsvesti utemeljena na veri predstavlja najveće otkriće XIX veka. "Samo jedan put vodi sreći i spokoju duše. što hoćete da čine vama Ijudi." Možda ste. Izaberite sreću. U vama leži ogromna moć. PODSVEST I SKLADNI ODNOSI MEĐU LJUDIMA Čitajući knjigu koja je pred vama.Najsrećniji je čovek koji neprestano razmišlja o svojim najboljim ošobinama i trudi se da ih materijalizuje. takve negativne misli imaju rušilački učinak i na vas. Sreća je navjjia. Steknete li poverenje u tu moć. Morate se opredeliti za sreću. i kakovom mjerom mjerite. Ulijte Ijubav. "Danas se opredeljujem za sreću. danas se opredeljujem za uspeh. uravnoteženosti. snagu i dobru volju. rođaka ali i svih Ijudi na svetu. Nas. Univerzalna mudrost poćf svesti predstavlja najbolji deo svakog čoveka. život i zanimanje u ove tvrdnje i izabraćete sreću. zanima njeno unutrašnje značenje: "Onako kako želite da Ijudi o vama misle. na taj način uzimate mentalni otrov koji vam oduzima vitalnost. "Sve. onakovijem će vam suditi. kažite sebi. Najbolji nisu uvek najsrećniji ali su najsrećniji uvek najbolji u veštini uspešncg žj vjjenja . onakom će vam se mjeriti". prema kolegi s posla vrlo Ijubazni • učtivi ali. Negativna razmišljanja brzo prelaze u podsvest i prouzrokuju sve vrste taškoća i životnih nedaća. miru i beskrajnoj inteligenciji podsvesti i vaš će um početi da radi na ostvarenju vaše sreće. utvrdili ste da podsvest doslovno beleži sve što se u nju utisne da bi. Ništa se ne postiže ukoliko nema želje. danas se opredeljujem za ispravne postupke. dakle. onako kako želite da Ijudi osećaju o vama. porodice. E|)|ktet. Činite to i u ime svojih najbližih. energiju. brige. na primer. Jedini uzrok je misao. Ova rečenica ima unutrašnje i spoljašnje značenje. U stvari. sreću će naći". Zato budite uvek spremni da njime krenete. iznese na svestlost dana. Tek tada će vam se ostvariti davnašnji i današnji snovi. Sav novac na svetu nije u stanju da kupi sreću. veruje u zakone podsvesti). jednom je rekao. (Mateja. besa. (Mateja. Sreća je plod spokojnog uma. Usmerite misli ka spokojstvu. Morate iskreno hteti da budete srećni. ubrzo ćete postati potišteni i nesrećni. osvojićete sreću. grčki filozof stoicizma. Upravo je u tome značenje biblijske tvrdnje. Ukoliko neprestano nosite misli straha. u ranu zoru i kasno noću . Ujutru . mržnje i neuspeha. 7:1-2). Upravo zbog toga bi u odnosima među ljudima valjalo primenjivati Zlatno pravilo. 7:12). danas se opredeljujem za spokojstvo". Imajte na umu da je život ono što vaše misli od njega načine. "Ko Boga štuje (odnosno. istine i lepote tog univerzalnog principa i naći ćete se među najsrećnijim Ijudima na svetu. onako kako želite da Ijudi postupaju prema vama. osetite je kao već ostvarenu i ona će se zaista ostvariti. to vrlo verno prenela u stvarnost. danas se opredeljujem za Ijubav i dobru volju. Nađite načina da iskažete barem deo Ijubavi.okrenite se sebi i videće te svetlost . Carstvo sreće se nalazi u vašim mislima i osećanjima. mislite i vi o njima. postupajte i vi prema njima. Beskrajna inteligencija predstavlja najbolji deo svakog čoveka. kada otvorite oči. počnete o njemu da mislite sve najgore. Želja leti na krilima mašte i vere.

Otkrio sam i da se podređenim službenicama na poslu obraća s visoka.stupaću sa stanovišta principa 59 . Pored toga. verskom ili nekom drugom planu. bez obzira da li se sa njima razilazimo na političkom. Moj sagovornik je shvatio da se može izraziti neslaganje i bez neprijatnih posledica. Posmatrajte kako rea. Poslušavši moj savet. u stvari. kao stvaralački medij. Dodala je i da su mu stalna Ijutnja i suzdržan bes stvorili čir na želucu. nakon buđenja. jer dozvoljava da ga razjare novinski članci sa kojima se ne slaže. novinari bi trebalo da obezbede slobodu svojim čitaocima da im u pismima izraze nezadovoljstvo načinom pisanja njihovog lista. NEGATIVNA REAKCIJA NA NOVINSKE NASLOVE Počnite da posmatrate sami sebe. u stvari. boju kože ili instituciju. i obmanjuje sebe. shodno tome. Osećanje krivice i gubitka nužno će. redovno i svesno da ponavlja u svojoj kancelariji. MRZIM ŽENE ALI VOLIM MUŠKARCE Sekretarica u velikoj kompaniji bila je ogorčena na kole.bližnjima. mir. svaku sugestiju datu drugome dajete. osobine. samima sebi jer je um. mirno i spokojno. Evo kako je glasila njena molitva: "Mislim. sve ono što mislite i osećate o drugima postaje deo vašeg ličnog ikustva jer se. Način na koji mislite. Slično tome. Kada poznajete taj zakon. u dogledno vreme.jućim tonom. učinjeno zlo vam se vraća prema istom zakonu Ijudskog uma. Uočite sopstvene reakcije na svakodnevne događaje. izloženi ste uticaju sopstvenih negativnih emocija koje vam oduzimaju mir i spokojstvo. "KAKVOM MJEROM MJERITE. Iznenadila se saznavši da se mržnja vrlo dobro vidi u čovekovom govoru. čvrsto se obratim sebi siedećim rečima. prihvata i počinje po njoj da deluje. nadmenost i mržnja prema ženama. Da li vas pogled na naslovne stranice dnevnih novina uznemirava? Pri tome. ukazao sam mu na njegovu emocionalnu nezrelost. emocionalna uravnoteženost mu je donela potpuno smirivanje čira na želucu. "kakovijem sudom sudite. prilike. isto tako. Otkrio je jednostavnu istinu da ga ne pogađaju reči ili postupci Ijudi sa strane već isključivo njegova sopstvena reakcija na te postupke ili reči. postupcima. onakovijem će vam suditi". ukoliko vas vesti uznemiravaju. rukopisu tokom čitavog života. nije posebno važno da li se sa njima slažete ili ne. Ovakvo objašnjenje izlečilo je mog sagovornika. vara. Rekla mi je. postepeno je prestajala da reaguje na sebi svojstven način pun gađenja. govoriću i po. ONAKOM ĆE VAM SE MJERITI" Dobro koje drugima činite vraća vam se istom merom. Priznavala je da ne voli žene. Ukoliko vas baš svi zaposleni u vašoj fabarici. osećate i postupate na kraju će vam se vratiti. te da mu je lekar preporučio hitan oporavak. toleranciju i Ijubaznost svim koleginicama koje me kritikuju i ogovaraju. objasnivši joj da će u času kada počne da se poistovećuje sa duhovnim vrednostima i da ponavlja životne istine. privući na njega gubitak bilo koje vrste. Kada god me obuzme iskušenje da reagujem negativno. govorim i postupam s Ijubavlju. Nakon razgovora sa mnom. Zato se i kaže. osećate i postupate prema bližnjima. ne mislite li da postoji mogućnost da negativne treptaje proizvodi neki vaš podsvesni obrazac odnosno mentalna predstava iz vašeg uma? Poznato je da psi besno reaguju na osobe koje ne vole pse. Mnogi Ijudi su u tom smislu jednako osetljivi kao psi. kao i način delovanja podsvesti. ne gaji nikakvo saosećanje ali nije ni osvetoljubiva. Misli su kreativne te. Podsvest je bezlična i nepromenljiva. 'Misliću. Njegova supruga mi je. više nisu mogli da ga uznemire. gotovo svima se obraćala nekako nadmeno te je često ostavljala vrlo neprijatan utisak na sagovornika. Zajedno smo došli do niza tvrdnji koje je počela sistematski. sasvim iščeznuti njen neprijatan glas. Suditi znači misliti.gujete na Ijude. širile gnusne laži o njoj. razljute ili razbesne. Upu ćujem Ijubav. U stvari. Stihovi vas upućuju putem oslobađanja čoveka i otkrivaju vam način rešavanja ličnih problema. "Mrzim žene ali volim muškarce". preduzeću ili instituciji izvode iz takta. uvek ćete voditi računa da ispravno mislite. Slično tome.ginice iz kancelarije. Preporučio sam mu i nekoliko pozitivnih tvrdnji koje bi valjalo da ponavlja svakog jutra. glasom naredbodavca. doneti misaonu presudu ili zaključak. Pozvao sam ga da me poseti i objasnio mu na koji način funkcioniše čovekov um. Podsvest brižljivo beleži mentalni čin prevare i reaguje u skladu sa mentalnom motivacijom. mačke i druge životinje. kako je tvrdila. Misao koju imate o nekome jeste vaša misao jer je vi mislite. Pomenutoj sekretarici sam predložio terapiju molitvom. i riti ra. materijalizuje u vašoj stvarnosti. kasnije. Dobio sam pismo od jedne žene koja se žali kako joj se muž uvek razbesni kada pro čita članke pojedinih novinskih uvodničara. ispričala da je nakon izvesnog vremena bio u stanju da se smeje napisima uvodničara sa kojima se nije slagao. životinje osećaju podsvesne treptaje i reaguju u skladu sa njima. ne obraća pažnju na religiju. Tvrdila je kako sve one uživaju da joj zadaju nevolje. Misli mi prožimaju sklad i dobra volja prema čitavom svetu. jer su je neprekidno ogovarale i. Vara li čovek ili obmanjuje druge. počeo je da shvata da bi novinarima trebalo ostaviti slobodu izraza. kroz delovanje podsvesti.

mestu ili predmetu da vas odvrati od vašeg sopstvenog. Poistovećujte se sa sopstvenim životnim ciljevima i nemojte dozvoliti ni jednoj osobi. nužno prolazite kroz četiri mentalna stanja: • Najpre razmišljate o njegovim rečima. Stvaralačka inteligencija me na svakom koraku vodi. mestu ili stvari uskraćujem moć da me povredi ili uznemiri. zamišlja sledeću mentalnu predstavu: Pretpostavljeni mu čestita na odlično obavljenom poslu. više se ne spuštate na stanje niskih mentalnih vibracija i ne sjedinjujete se sa negativnom atmosferom drugih. na primer. Dolazeći na posao. međutim. ovaj je reagovao u skladu sa tom promenom. čim je promenio mentalnu predstavu o svome šefu. Pretpostavljeni ga ne voli. Objasnio sam mu da je uzrok takvog odnosa.Ijava u mentalnoj sferi. Postepeno . kritike i turobno raspoloženje su nestali. više ne reagujete negativno na kritičke primedbe i neljubaznost Ijudi oko sebe. čvrsto i s ubeđenjem. Iskreno mu želim dobro i znam da ga u svemu vodi beskrajna inteligencija". pred spavanje.rekli bismo. rečima i telesno. spokojstvo i sreću. Drugim rečima. Dakle. zdravlja i spokoja koji je negde duboko u meni'. Taj film je zamišljao iz noći u noć. prema njemu je više puta bio nepravedan. Pretpostavljeni ga je pozvao u sedište trgovinske organizacije i saopštio mu da je unapređen za oblasnog rukovodioca. bilo je za očekivati da će mu se vratiti sve što ispo. pohvaljuje ga za oduševljenje i zalaganje kao i zbog sjajnog odziva kupaca. svakoj osobi. onakovom će i nas mjeriti. svaki put je vodio sa sobom žustre razgovore pune kritičkih opaski. odnosno predstava o pretpostavljenom bila je da se radi o mrzovoljnoj i zlonamernoj osobi prema kojoj je osećao ogorčenje i neprijateljstvo. dok na zajedničkim sastancima izvrgava ruglu njegove predloge. svestan da je čovekov um nalik na vrt u kome će nići svaka semenka pravovremeno posejana i zalivana. Dakle. lagano. Brojčani pokazatelji njegovih prodaja u svemu znatno premašuju izveštaje njegovih kolega sa istog područja. po svemu sudeći. prebacivanja i osuda na račun pretpostavljenog. a nije stekao nikakvo priznanje niti je napredovao u službi. Ukoliko se.renja u vezi sa pretpostavljenim zacelo nisu ništa pozitivniji. krajnje negativnu reakciju tog pretpostavljenog i prouzrokujući još niz ličnih." Ponavljajući ove tvrdnje iz temelja je preobrazila svoj život. tvorac psihoanalize. uspeh. reakcija i akcija se rađaju i odvijaju isključivo u vašem umu. rađajući istu takvu. UNUTRAŠNJI MONOLOG SPREČAVA NAPREDOVANJE Posetio me je trgovački putnik i opisao teškoće na koje nailazi u saradnji sa svojim pretpostavljenim. usmerava i nadzire. misao. • Onda rešavate da postupite u skladu sa stvorenim emocijama. reagovati na utisnute slike. Moj pretpostavljeni nije odgovoran za ono što ja o njemu mislim. Uznemirenje prodire u vašu ličnost kroz vaše sopstvene misli. Snažne negativne misli i emocije i mentalne osude usmerene prema pretpostavljenom burno su prodirale u njegovu podsvest. pre ili kasnije. Kakovom mjerom mjerimo. EMOCIONALNA ZRELOST Ono što Ijudi oko vas govore ili čine uzbudiće vas ili uznemiriti samo ukoliko dozvolite da vas uzbudi ili uznemiri. Ovakvu molitvu je ponavljao glasno. Otkrila je da ne treba menjati nikoga sa strane već isključivo samoga sebe. Ljubav 60 . Već deset godina je zaposlen u istoj trgovinskoj organizaciji. • Zatim odlučujete da ćete se naljutiti i stvarate emociju besa.sklada. svestan da podsvest predstavlja vrlo osetljiv mehanizam koji će. uglavnom u njemu samome te da njegovi stavovi i uve. fizičkih i emocionalnih poremećaja. Kao što se može videti. sa stotinu Ijudi pod sobom i znatno većim primanjima. sačinio je pravi misaoni film. Predložio sam mu da se potrudi da oseti realnost. jednom je rekao da se čovek lišen Ijubavi jednostavno prepušta bolesti i umire. procesom mentalne osmoze podsvest je postala zasićena i automatski je usledio njen odgovor. Odgovoran sam za svoje misli o šefu. Njegova mentalna mera. krećete u akciju. počeo je da ponavlja sledeće pozitivne tvrdnje: "Ja sam jedina osoba koja razmišlja u mome univerzumu. U želji da takvom razvoju događaja stane na put. Kada dostignete emocionalnu zrelost. • Na kraju. Predložio sam mu i da svake večeri. Na osnovu mojih predloga. Svima. mira i savršenog zdravlja. na nekoga naljutite. čuje glas i vidi osmeh svog pretpostavljenog. Shvatio je da njegov unutrašnji monolog ima krajnje rušilački učinak. opipljivost zamišljenih događaja. devojke iz kancelarije su postale prave saradnice i prijateljice na zajedničkom putovanju kroz život. ZNAČENJE LJUBAVI U SKLADNIM MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA Sigmund Frojd. emocija. da oseti čvrstinu stiska ruke. duboko unutrašnjeg osećanja spokojstva. sa svim dijalozima i efektima. Svome pretpostavljenom želim zdravlje.

puno volim novog tatu! Vidi šta mi je poklonio!". a ponekad i urođeni. Ijudi kivni na sve i svakoga. otvarao se za ljubav i dobru volju. mama. Ukoliko ste skloni zavisti. nespremni za život u društvu. Danas je veliki glumac koji voli i poštuje ljude oko sebe i zrači dobrom voljom i poštovanjem. MRŽNJA PREMA GLEDALIŠTU Jedan glumac mi se požalio kako ga je gledalište ismejalo i izviždalo već pri prvoj pojavi na pozornici. KAKO POSTUPATI SA LJUDIMA NEZGODNE NARAVI Svuda oko nas je mnogo ljudi nezgodne naravi. da svako želi da ga smatraju značajnim. u gledalište je neprestano upućivao vibracije Ijubavi. Dakle. Predavanje mu je izmenilo život. mrzeo gledaoce u dvorani. praznoglavcima. Poremećaji su ponekad stečeni u detinjstvu. pre nego što će izaći na pozornicu. Odbacuje mirne. "Kako izaći na kraj sa samim sobom". nadahnjuje ih i prosvetljava. Shvatite da je svako vrlo svestan sopstvene vrednosti i da svoj život smatra dostojanstvenim i vrednim življenja. projektujte se mentalno u na primer. Ukoliko shvatite tu istinu. duševno obolele nikako ne bi trebalo osuđivati. osuduje i kleveće svakoga ko je prema njoj Ijubazan i dobar. Tokom svake predstave. Što više Ijubavi i dobre volje upućujete Ijudima oko sebe. čak mentalno poremećenih. projektujte se u Hristov um i razmišljajte sa njegovog stanovišta. ne možete računati na njegovu dobru volju. lakovernici. radosne i srećne. dodala: "Osetila sam kako mi se srce stapa sa osakaćenom devojčicom i nekako sam odjednom znala kako se dete oseća. poremećena. ustala sam. prijatelj ga je pozvao da slušaju moje predavanje na temu. osećala je i razmišljala kao ta žena ali i kao njena ćerka jer se projektovala i u detetov um. Razumeti znači oprostiti. cinici. Stekao je naviku da zamišlja kako beskrajna inteligencija ispunjava sve prisutne. Imajući to na umu." Ovakav slučaj se u savremenoj psihologiji naziva empatija. zacelo ćete osetiti pravo značenje reči: voleti jedni druge. odnosno osećanje u mentalni sklop svoje koleginice i počela da misli i posmatra kroz njen um. prišla joj i zaželela svu sreću ovog sveta. Drži se sledećeg stava.radnji sa bližnjima. neskloni sa. to će vam se više i vraćati. mržnjom opsednuta ličnost nije u stanju da uspostavi saglasnost s beskrajnom inteligencijom podsvesti. odbijte da im se 61 . valjalo bi prema njima pokazivati razumevanje i'saosećanje. Budite Ijubazni ali čvrsti. POPUŠTANJEM NIKADA NEĆETE OSTVARITI CILJ Ne dozvolite drugima da vas zloupotrebljavaju i postignu svoj cilj uz pomoć vike. EMPATIJA U MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA Nedavno me je posetila jedna mlada žena i ispričala mi da je mrzela svoju koleginicu iz kancelarije. na svoju ruku. kritikuje.nih. Nesreća voli društvo. Nazivao bi ih budalama. Otvoreno mi je priznao da je. Ijubomori ili Ijutnji. Moja posetiteljka je. to sam zaista i mislila. neznalicama. što prosto označava projekciju sopstvenog mentalnog stava u drugu osobu. srećnija i bogatija od nje i da je. Svake večeri. pomere.srećna? Spremna je čitav svet da povuče naniže. mesecima potom. Vratio se u pozorište i počeo iskreno da se moli kako za sebe tako i za svoje gledaoce. itd. tuberkuloze. Nikome ne pada na pamet da osuđuje bolesnike od. Naprotiv. povrh toga. pokazala je divnu. dobru volju i poštovanje bližnjih. Napustio je pozorište i godinu dana radio kao prodavac. sroza na svoj nivo življenja. a oni vam uzvraćaju Ijubavlju i dobrom voljom. Jednom prilikom. navela je da je omrznuta koleginica lepša.podrazumeva razumevanje. U pitanju su psihološki bolesne osobe. nastojeći da ih širi svuda oko sebe. Imajte na umu da svako na svetu želi da ga vole i cene. Dodao je i da je komad bio loš i da njegova uloga nije bila najbolja. plača ili takozvanih srčanih napada. uvek ćete ostati mirni. na primer. slično tome. Narušite li ego ili povredite dostojanstvo svoga bližnjeg. imala sam i viziju koteginicine nove životne sreće. svađalački tipovi. kako se u njemu spajaju tuga zbog sopstvene bolesti i sreća zbog nove igračke. Kao razlog. Mojsijev um i razmišljajte sa stanovišta Deset zapovesti. Iznenada me je prožela Ijubav prema njoj. zatim. Ukoliko vas obuzme iskušenje da nekoga povredite ili o njemu loše mislite. glupacima. NESREĆA VOLI DRUŠTVO Osujećena. Moja posetiteljka je projektovala svoje raspoloženje. bila verena za vlasnika kompanije u kojoj rade. jednog dana nakon njihovog venčanja u kancelariju je došla invalidna koleginicina ćerka (iz prethodnog braka). Međutim.ma. Takvi Ijudi su diktatori koji pokušavaju da vas pretvore u roblje i navedu da radite po njihovim htenjima. učvršćujete temelje ličnosti svojih bližnjih. svesni činjenica i nećete podleći bezrazložnom saosećanju. novu igračku. zagrlila svoju majku i rekla: "Mama. zašto bi oni bili srećni kada sam ja tako ne.

bavi. Bezgranična inteligencija nema nikakve veze sa nesrećom i haosom u svetu. ona će se kroz emocije pretočiti u vašu podsvest i prouzrokovati niz najneugodnijih iskustava. te da će odgovoriti na vaše misli.koji se iskazuje kao misli i osećanja . na Boga . neprilike i ograničenja svih vrsta.stvo i otkriju još jedan tračak univerzalne mudrosti. • Pas oseća treptaje vašeg straha i laje na vas. To je psihološko značenje Zlatnog pravila. pa i u času dok čitate ove redove. kako je neki nazivaju. Popuštanjem se ne stiže do cilja. Niko ne može da mrzi invalida ili osakaćenog čoveka. Ljubav je razumevanje. struji vašim telom i duhom. mir. Čovek postoji da bi ispunio svoj ideal i. od stremljenja kojima hitate. time mislite dobro i sebi. sreću i radost ispravan. Stoga. Misao puna mržnje i gnušanja predstavlja mentalni otrov. • • • • • • • Poželite drugima ono što želite sebi. "Beskrajna inteligencija ti ispunjava um". u isto vreme. sreći i zdravlju nužno predstavlja doprinos blagodeti čitavog čovečanstva. sve što zamislite. istine i lepote. ono što činite drugima. Mislite drugima ono što biste želeli da drugi misle vama. sreću. radost i obilje. ljubav i dobra volja koje upućujete bližnjima. lmaju savršeno pravo da se sa vama ne slažu. spokojstvu. a Ijubav znači drugima želeti ono što želite sebi . Ljubav jeste odgovor na pitanje kako izaći na kraj s bližnjima. sami sebi. činite samo ono što je ispravno. Radujte se uspehu. i blagostanje. U tome je ključ skladnih međuljudskih odnosa. nikada vas neće napasti. Životni princip se najradije ispoljava kao sklad. dobra volja i poštovanje bližnjega. doneće vam gubitak. lepota. sve što mislite ili osećate o drugima ima sve izglede da postane i deo vašeg sopstve. Nikada ne popuštajte pred emotivnim scenama i besom drugih. Sklad dela celine jednak je skladu celine jer se celina sastoji iz delova. a deo ulazi u sastav ceiine. pobedite ih pozitivnom mišlju. Prema takvim osobama osećate sažaljenje. Mnoga ljudska bića su osetljiva jednako kao psi.pokorite. Odgovorni ste za način na koji mislite o drugima. u stvari. Popuštanjem nikada nećete stići do pobedje. donosi blagostanje i drugima. pri tome. Razumeti znači oprostiti. a neki životnom tendencijom. svesni da je mentalni stav koji rada mir. pretočiće se u stvarnost.doživljavate kroz reakcije drugih prema sebi. Neki ga nazivaju božjom voljom. Znajte da se i on vlada prema Zlatnom pravilu i zakonu Iju. Nemojte drugima misliti zlo jer na taj na čin mislite zlo i sebi. • • • Dobro koje činite. jednako kao što vi raspolažete potpunom slobodom da se ne slažete sa njima. Svome bližnjem dugujete samo Ijubav.nog iskustva. Znajte da sve i apsolutno sve što doprinosi vašem miru. sebi privlačite sreću. ŠTA VALJA ZAPAMTITi • • • • Podsvest brižljivo beleži i reprodukuje čovekov uobičajeni način mišljenja. Ukoliko u svome umu stvorite bilo kakvu prepreku slobodnom proticanju života. Ono što vama donosi blagostanje. U vašem univerzumu samo vi mislite i niko drugi. Misao je stvaralački medij. 62 . Zapamtite. Varate li. Nemojte davati svoj doprinos njihovim prestupima. ljubaznost koju širite oko sebe. Uvredi li vas neko. Vaša je misao stvarala čka. Ne dozvolite nikome na ovom svetu da vas odvrati od cilja koji ste sebi postavili. • Bližnjima dugujete samo Ijubav. Ukoliko volite životinje. Zapamtite. činite. biti neprijatni. Život je bezgranična inteligencija koja svakog trenutka. Držite se svoga ideala. Ukoliko su negativnog karaktera. Takve pojave su posledica negativnog razmišljanja Ijudi.ili. Drugi vas mogu razbesneti ili uznemiriti samo ukoliko im to dozvolite. da unaprede čovečan. Mislite dobro drugima. misao i osećanje. Šta ovog časa mislite o osobi kraj sebe? Postarajte se da emocionalno sazrite i dozvolite drugima da budu druga čiji od vas. dobar i istinit. a Ijubav jeste ispunjenje zakonitosti zdravija. sebičnosti. sreće i spokojstva. potkradate ili obmanjujete druge sami sebi donosite osuje ćenost. • Sopstveni unutrašnji monolog . gubitak i nesreću.zdravlje. Podsvest nepogrešivo beleži svaku vašu unutrašnju motivaciju. uvek će vam se vratiti mnogo puta uvećani. imate punu slobodu da mu kažete.zbog sopstvenih nevolja i bolesti. Imajte razumevanja i saosećanja za mentalne invalide koji su negativno uslovljeni. napredovanju i blagostanju bližnjih. Dakle. a koja bi trebalo da iskažu vaše skrivene talente. Izmenite mentalni stav i počnite da cenite svog poslodavca. Ne dozvolite da se pretvorite u bilo čiji otirač. Ostanite verni svome idealu. Nastojte da budete pravični. KAKO PRAŠTATI UZ POMOĆ PODSVESTI Život nema miljenike. ostao veran večnim životnim istinama i duhovnim vrlinama. ljudi oko vas nisu odgovorni za način na koji mislite o njima. Na taj način. mačke i druge životinje. Nemojte se slagati ali nemojte. Stoga je besmisleno bacati krivicu na podsvest . Vi ste jedina osoba u svome svetu obdarena sposobnoš ću razmišljanja. posesivnosti.

praštanje se naziva rajem. danas pomažem drugima da nauče kako da žive. Nesvesno je samoga sebe kažnjavao teškim radom i zapostavljanjem dece. nužno je da spozna istinu. ŽIVOT UVEK PRAŠTA Život vam prašta kada se posečete po prstu. tera vas da povraćate i spasava vas propasti. Normalan čovek ne postupa na taj način." Dodao sam sledeći komentar: "Danas ste mudriji i imate više razumevanja. Elektricitet nije zao.vaće automatške negativne reakcije iz sopstvene podsvesti. uvek je bio obuzet poslom. Negativne. nikada neće kročiti stazom zdravlja. krvni pritisak mu je premašivao dve stotine i patio je od snažnog osećanja krivice. ponovo se oženio i dobio 63 . stvara novu kožu. u suprotnom. njegov je zadatak da vas štiti ili zaklanja. sreće i stvaralaštva. inače ne biste tako postupali. a jedina kazna jeste automatska reakcija koja usledi odmah nakon svake zloupotrebe te zakonitosti. neće biti ni svestan da sam sebe kažnjava. golom rukom dodirnete žicu pod naponom. sklad i spokojstvo ukoliko s njim sarađujete usklađujući svoje misli s prirodom. gorčina i zlovolja zaustavljaju slobodan protok životnog principa u vama. moj posetilac je odslužio kaznu. na primer. Uzmete li. može se dogoditi da dignete u vazduh svoju kancelariju ili fabriku. U času kada razvije osećanje Ijubavi i shvati da je Bog. Zanimaju ga vlastita deca i njihov rast i razvoj. OSLOBAĐANJE OSEĆANJA KRIVICE Poznavao sam čoveka koji je na poslu ostajao do jedan sat noću. Oprostiti-znači uskladiti svoje misli sa univerzalnim principom. doživlja. nade put ka oslobođenju i prestane da osuđuje druge. Osuđivanje samoga sebe se naziva paklom. prebacuju Bogu zbog ličnih problema. Neki. objasnio da ga ne kažnjava nikakav Svevišnji i da je celokupna njegova patnja posledica reakcije njegove podsvesti na njegovo vlastito ruši. Objasnio sam mu zbog čega se razdire preteranim radom: "Nešto vas iznutra razjeda. Zloupotrebite li princip hemije. bezgranična mudrost unutar njega samog koja brine o njemu. život vam prašta. negativno razmišljanje. ubeđeni kako je on odgovoran za njihove nedaće." "Ali.Mnogi u sebi podižu prepreke životnom toku optužujući druge . a potrebno je da naučite da samome sebi praštate. To se dogodilo petnaestak godina pre našeg susreta. odmah kreće da isceli ranu. Sve dok čovek zadržava takve negativne ideje. u međuvremenu. Udarite li se u zid. davno pre toga. poslužilo jednostavno objašnjenje. S druge strane. vitalnost. Život nije zlopamtilo prema vama i uvek vam prašta." Time je iz njegovog uma uklonjen teški teret griže savesti i samoosuđivanja. Opečete li neki deo tela. vodi ga i usmerava. No. Jednom prilikom. Rekao sam mu da ga ne kažnjava Svevišnji već da sam sebe kažnjava. bolesti i patnje čovečanstva. Oprostiti znači oprostiti sebi. greškom. Smatrao je da zaslužuje svaku pohvalu zbog toga što je vredan i prilježan i što do posle ponoći ostaje u kancelariji. tragedija i nesrećnih slučajeva. doživeo je potpuno isceljenje. umro. dakle. da li biste to danas ponovili?" Oklevao je i rekao: "Ne bih. Potpuno je zapostavio svoja dva sina i ženu. Život kao princip vam obnavlja zdravlje. posetio me je čovek koji je ubio svoga brata. Podsvesna inteligencija. naime.za grehe.podsvest. Boga ili nekog trećeg . u stvari. Jedini greh jeste nepoznavanje zakonitosti. Kažnjavate se. prevario je svoga brata koji je." "Da li ste u ono vreme smatrali da ste u pravu?" Odgovor je glasio: "Jesam. Upitao sam ga: "Da li biste sada prevarili svoga brata?" Odgovorio je: "Nikako. samo od vašeg pristupa elektricitetu zavisi hoće li izazvati opekotine ili osve. milione novih ćelija." Na kraju smo utvrdili da ga mori snažno osećanje krivice prema bratu. može do ći do krvarenja. morila teška duševna patnja i bio je ubeden da če ga Bog kazniti za počinjeno zlodelo. u ovom slučaju. UBICA PRAŠTA SAMOME SEBI Pre mnogo godina. Mučila ga je griža savesti. životni princip brzo ograničava otok i oštećeni deo tkiva. U stvari.skog pregleda. Nakon lekar. zbog tog događaja ga još uvek muči griža savesti. nikada potpuno ne isključuje ženu iz svog sveta. Ako. bolne uspomene. načinom na koji ih koristite odredujete njihov pozitivan ili negativan učinak. opet. utvrđeno je da mu se krvni pritisak vratio u normalne okvire. Nove ćelije premošćuju posekotinu. to nije prava svrha zida. Dakle. Valjalo bi da shvati da jedina moć počiva u njemu samome. prebacuje im i Ijuti se na njih. Prirodne sile nisu same po sebi zle. dobićete teške opekotine. Svaka zloupotreba životnih zakonitosti donosi patnju i bol. Čoveku iz našeg primera sam. njegova će podsvest usvojiti takvo shvatanje i automatski staviti u pogon svoje moći koje će mu doneti blagostanje u svim oblastima življenja.lačko. Kao lek je. pokvarenu hranu. Ijute se na njega. gubitaka.tljavati domove. daje mu snagu i udahnjuje život. U međuvremenu. Objasnio mi je da je zatekao brata u preljubi sa sopstvenom ženom i na licu mesta ga ubio.

debele čarape. Pored toga. kao što je rekla. međutim. osuđujući se. ali. jer sam se molila upravo za savet kako da oboje ispravno postupimo". nesuđena mlada mi se. 1:18) KRITIKE VAS NEĆE POVREDITI BEZ VAŠEG PRISTANKA Nastavnica u školi mi je ispričala kako je govor koji je održala naišao na kritiku jednog od kolega. "Stari čovek koji je pre petnaest godina počinio zločin duhovno je mrtav. rekao mi je da oseća kako mu je ogroman teret spao sa duše. Pored toga. pa ćemo se suditi: ako grijesi vaši budu kao skerlet. dozvolila da je obuzme bes. Mladić se. čovekoljublje. Devojka je morala da nauči da samoj sebi prašta jer ju je morila teška griža savesti. spokojstvo i razumevanje. kako mi je rekla. Sledeći logični korak bio bi molitva. stala je da ispravlja nedostatke u svom načinu izlaganja. postaće bijeli kao snijeg. Shvatiti takvu mogućnost znači osetiti saosećanje. svaki ples ili igru kartama i kupanje u bazenu. Neka druga bi. mučila bi je griža savesti i progonila bi je misao da će je Bog kazniti. nije pojavio i.vogodišnjom devojkom koju su vaspitavali tako da smatra za greh svaki izlazak s muškarcem. da su polni odnosi prljavi i zli. a zatim shvatila da je pismo veoma korisno i da je upućuje na pravi put.neupućena. Ne časeći ni časa. Nije se šminkala jer je majka takve stvari smatrala grešnima. Rekao sam mu da on ni telesno ni duhovno više nije isti čovek koji je usmrtio svoga brata jer. a svako od nas je u stanju i dovoljno moćan da odbaci sve misli koje ga uznemiravaju. međutim. praznoverna. Nakon toga je raskinula sve veze sa porodicom i 64 . postaće kao vuna. Samo na taj način ćete steći uravnoteženost i duhovno i emocionalno zdravlje. reakcijama i osećanjima. Nastavnica se razbesnela i osetila istinsko gnušanje prema svome kritičaru. Priznala mi je.rovanja i zameni ih životnim istinama i pozitivnim mišljenjem o sebi. OSTAVLJENA KRAJ OLTARA Pre nekoliko godina sam došao u crkvu da obavim obred venčanja. ukoliko ne poštuje njenu volju i versko učenje. ispunjavaju ga Ijubav.mladić mi. po sadržaju. ima lošu dikciju. Drugim rečima. isto važi i za polne odnose. KAKO OSETITI SAOSEĆANJE Pretpostavimo da ni jedna od primedbi iznetih u prethodno navedenom pismu nije bila opravdana. jednom sedmično i pokušao sam da je upoznam sa načinom delovanja svesnog i nesvesnog dela uma. onako kako je izloženo u ovoj knjizi. ponavljanje pozitivnih tvrdnji za tu osobu i njen mir. u ovom slučaju ." (Isaija. Postepeno je shvatala da je bila podvrgnuta ispiranju mozga. zahtevala pilule za smirenje ili bi završila u bolnici. veli Gospod. predrasude ili uskogruda. Shvatio je značenje biblijskih reči: "Tada dođite. da je kolega bio u pravu. slabo se čuje. hipnotisana i uslovljavana od strane svoje majke . Emocije nastupaju nakon misli.troje divne dece. obratila: "Molila sam za savet Svevišnjeg. govorila joj je da su svi muškarci zli. svaka ćelija Ijudskog tela promeni se za jedanaest meseci. bavio se poslom na kome je pomagao Ijudima i potpuno se promenio. govor je. verovatno. neubedljiv itd. kako nam kaže nauka. Zatim je napisala pismo kolegi u kome mu se zahvaljuje na pokazanom zanimanju i zapažanjima koja su joj omogućila da ispravi svoje greške. guta reči.i dobra volja. dobra volja. kroz suze. Nastavnica bi mogla da pomisli kako je sadržaj njenog izlaganja podstakao prazno. "Verovatno i ne bi bilo dobro da smo stupili u brak. nikako ne bi odgovarao kao muž". Najpre je reagovala vrlo detinjasto. osuđuje potpuno nevinog čoveka! Moje objašnjenje je imaio snažan učinak. Dobila je čak i nekoliko ponuda za brak. na njenom mestu. dobila histerični napad. sklad. Dakle.verice. sektaška uverenja kod autora pisma i da psihi čki bolesna ličnost jednostavno iskazuje svoju ozlojedenost. Takvo je bilo stanje njene svesti . Napisao joj je pismo u kome je stajalo da prebrzo govori. Dolazila je kod mene gotovo tri meseca. pravi satanski razvrat. njena reakcija je bila vera . Možda je ovo njegov odgovor . posle dvosatnog čekanja. mentalno i duhovno je predstavljao sasvim novog čoveka. BRAK JE ZLO.u Boga. jer se osetila napadnutom.krajnje uslovljeno vaspitanjem stečenim u majčinskom domu. Trebalo je da napusti sva lažna ve. Niko vas ne može povrediti ukoliko ste svesni da vi i samo vi gospodarite sopstvenim mislima. verujte da će vam dati pravi odgovor onako kako ste verovali svojoj majci dok vas je držala u naručju. POLNI ODNOSI SU NEČASNI Nedavno sam imao prilike da razgovaram sa dvadesetd. ako budu crveni kao crvac. završiti na večitom paklenom ognju. Majka joj je neprestano pretila da će. Devojka je nosila crnu haljinu i crne. za nju je brak zlo. Uskladite se sa beskrajnom inteligencijom smeštenom u podsvesti. Kada bi izlazila sa mladićima iz preduzeća u kome je radiia. upisala se na tečaj govorništa na lokalnom univerzitetu. frustrirana žena. Nije dozvolila da je obuzme gorčina jer.

postoji samo jedan prethodan uslov: iskrenost. Ljubav znači da bližnjem želite zdravlje. pre godinu dana. opustite i stišajte misii. patnju. to znači da su koreni mržnje još uvek duboko usađeni u vašoj podsvesti. Na kraju se i to obistinilo." (Marko. bližnje možemo voleti i da nam nisu. Postoji samo jedan lek: rane treba odstraniti. Biblija kaže. više nije potrebno ponavljati molitvu. kao što ni jedna vlada na svetu ne može zakonom narediti postojanje dobre volje. osuđivanje drugih. neprijateljstvo i gnušanje stoje iza mnogih oboljenja. sećam se bola ali ga više ne osećam". radosno i s Ijubavlju i svaki put kada budem pomislio na osobu koja me je povredila.'Slobodan sam.. duhovno i mentalno ga (je) oslobađam. samo se zavaravate i uzalud rasipate energiju. Jasno je da nije moguće da vam neko postane mio samo zato što je u parlamentu usvojen zakon u tom smislu. možda. Ispunjava me čudesno osećanje. Praštanje je ključno za duševni mir i savršeno zdravlje. mir. na izlasku iz moje kancelarije susreia se sa muškarcem koji je takođe čekao na ugovoreni sastanak sa mnom. Pri tome. Površno sam ih upoznao.pazićete da je prekriva veo zaborava i ubrzo će potpuno iščeznuti iz vašeg uma. užasno boleo zub i da ste mi se požalili na neugodnost. obuzme bes. Prve jutarnje i poslednje večernje trenutke ispunjavala je pozitivnim tvrdnjama. 65 . Kada vam osoba koja vas je povredila opet dođe u misli. Nakon svega nekoliko dana. Usmerite pažnju prema beskrajnoj inteligenciji i kažite. 11:25). danas su u srećnom braku u kome se savršeno slažu i dopunjuju. zaboraviti. zloupotrebu prema čijim uzročnicima gaji negativna osećanja. trpeljivosti i spokojstva. Krenula je u plesnu školu. vi biste mi automatski odvratili "Zaboga. promenila je način odevanja i uredila kosu.jedini način da se to postigne. praštajte ako šta imate i na koga. Praštati ne znači biti velikodušan već krajnje sebičan jer sve što želite drugima želite. od artritisa od srčanih bolesti. lep život. "Slobodno i u potpunosti praštam (ime osobe koja vas je uvredila). počela da uči i vožnju. neka te prati sva sreća na ovome svetu.. Upitam li vas danas.svesti. Ima li išta jednostavnije od toga? TEHNIKA PRAŠTANJA Evo jednostavnog metoda koji će u vašem životu proizvesti čuda ukoliko ga primenjujete sa dovoljno upornosti: Umirite se. Oprostite i sebi tako što ćete svoje misli uskladiti sa beskrajnom inteligencijom. ukoliko niste u potpunosti oprostili. za. Pretpostavimo da vas je. duhovno neznanje. Tražila je od beskrajne inteligencije da joj pronađe muškarca sa kojim bi stvorila celovit zajednički život. sebe ne možete potpuno oprostiti sve dok drugima ne oprostite. da li vas još uvek boli. Jedne večeri. To svako može: dovoljno je samo iskreno hteti. Oslobadam sve koji su me ikada povredili ili uvredili i svima želim mir. već ste učinili 51% posla. Želite li zdravlje i sreću. U tome i jeste stvar. kiselinska proba za zlato. dovoljno je poželeti mu svako dobro i reći. Postupite na taj način uvek kada se setite takve osobe. reći ću. sreću.započela nezavisan. Ukoliko vas. Međutim. Prožima me osećanje čudesnog zadovoljstva!" Velika tajna praštanja je u činjenici da kada jednom oprostite. PROBA PRAŠTANJA Postoji. "Volite se". Tvrdi se da većina obolelih u svome životnom iskustvu ima neki bol. danas je dan u kome praštam svima. na lepe reči o nekome ko vas je povredio. Čovek je ono što misli i oseća. a praštanje je. PRAŠTANJE JE LJUBAV NA DELU Osnovni činilac umešnosti praštanja jeste spremnost da se oprosti. 'Oslobodio sam te. U tome se sastoji proba praštanja. Na moj predlog. morate oprostiti svakome ko vas je ikada povredio. Ijubavi. neprijatan događaj. Odatle je sasvim mali korak ka nastajanju bolnih rana u pod. Međutim. Niko vas ne može naterati da vam neko postane drag. Počela je da voli život. Sećanje na uvredu. Savremena psihosomatska medicina pouzdano zna da ziovolja. samima sebi. spokojstvo. odakle nanose velike štete vašem celokupnom biću. onako uzgred. ne. možda i postoji ali ono više nije bolno. To činim slobodno. u stvari. igra karte i često izlazila s muškarcima. U celosti praštam za sve što je u bilo kakvoj vezi sa uvredom o kojoj je reč. Ukoliko iskreno želite da oprostite bližnjem. kako svesnog tako i podsvesnog. Slična proba postoji i kada je u pitanju praštanje. istovremeno. Slobodan sam i on (ona) je slobodan (na). radost i blagostanje. lskušajte sami sebe jer. kao što je poznato. "Mir s tobom". Zacelo ste svesni da oprostiti bližnjem ne znači i da vam se on odjednom dopada i da želite s njim da provedete život. prevario. zdravlje i blagostanje. Naučila je da pliva. Odbijete li sebi da oprostite znači da dozvoljavate da vas obuzme duhovna oholost ili. obmanuo ili uvredio. PRAŠTANJE JE NUŽNO "I kad stojite na molitvi.dragi.

beskrajnu inteligenciju ili moćnu podsvest od najvećeg je značaja za vaš život. mudrost i blagostanje sve dok vam u svesti više ne bude ni jedne žaoke i bodlje. Svestan je da isključivo sopstvenim mislima i osećanjima kroji vlastitu sudbinu. Prihvatite znak koji dobijete nakon molitve. upropastili život. "Čovek je ono što misli". Dobro i zlo jesu odraz misli rodene u čovekovom umu. eventualno. Praštati znači davati. Odgovor je odre čan. vaša će podsvest odgovoriti donoseći vam blagostanje. Kompleks krivice je. Kritike vas ne mogu povrediti jer ste svesni da gospodarite svojim mislima. bogatstvom ili pravim izrazom. Pružajte drugima Ijubav. najviše izgleda na uspeh imaćete ukoliko pođete od pretpostavke da beskrajna inteligencija u vašoj pod. Postoji proba praštanja. • Dakle. radosti i spokojstva. Prirodne sile nisu zle. Pretpostavimo da vas je pre izvesnog vremena boleo zub. Ponavljajte taj postupak sve dok ne budete u stanju da ih. kako stoji u Bibliji. Čovek sam sebi prouzrokuje negativna iskustva i to ruši. Život potpomaže onoga kome pođe za rukom da se uskladi sa principom sklada. To i jeste smisao rečenice: Praštaj do sedamnaest puta sedam. Verujte u nju. na taj način. slagala ili prevarila? Obuzima li vas bes kada na tu osobu pomislite? Ukoliko je odgovor potvrdan.ili kako ga neki shvataju. uvredila. život nikada ne kažnjava. Nema nikakvog zla u polnim odnosima. Ponavljajte postupak dok ne budete u stanju najiskrenije da se obradujete svaki put kada na tu osobu pomislite. odnosno od načina na koji koristite sopstvene moći. potreba i stremljenja. zlovolja i neprijateljstvo predstavljaju osnovu mnogih bolesti. mržnju ili prebacivanje drugima. nesreću i patnju. kada vam dođu u sećanje. prašta vam ukoliko ope čete neki deo tela. Shvatite da je to za vas dobro. Ozlojeđenost. Jer želja za hranom se ne mora zadovoljiti ubistvom čoveka koji u kesi nosi veknu hleba. zravlja. Pruža vam se prilika da ispravite svoje nedostatke. Život isceljuje ozbiljnu posekotinu na ruci. Upitajte se da li vas još uvek boli. već ga takvim čini naš misaoni stav. Oslobodite • • • ih se poželevši osobi koja vas je uvredila sve najbolje. reakcijama i emocijama. PODSVEST UKLANJA MENTALNE PREPREKE Rešenje uvek leži u samom problemu. odnosno zahteva za savet i uputstvo. Način na koji shvatate Boga. a niste u stanju da uočite izlaz.SVE RAZUMETI ZNAČI SVE OPROSTITI Kada čovek shvati stvaralački zakon sopstvene podsvesti prestaje da osuđuje druge što su mu. Život . pustite od sebe u miru i spokojstvu. radost. Misao je stvaralački medij i njome čovek stvara sopstvenu nesreću. Čovek sam sebe kažnjava lažnim. Odgovor se uvek nalazi u pitanju. Stav da drugi narušavaju našu sreću. u stvari. ŠTA VALJA ZAPAMTITI U VEZI SA PRAŠTANJEM • • • • • • Život se ne obazire na li čnost i nema miljenika. lažno poimanje života. Elektricitet vam može poslužiti da počinite ubistvo ali i da osvetiite svoj dom. mržnja. Pojave iz spoljašnjeg sveta nikako ne mogu da zadiru u njegov život i iskustvo. doprinesete i sopstvenom blagostanju. Oprostite sebi i drugima upućujući ijubav. Vodu možete iskoristiti da nekoga utopite ali i da mu ugasite žeđ. Ništa nije dobro ili zlo samo po sebi. veoma dobro i neće biti nikakvih razloga za samosažaljenje. da li još uvek negativno mislite o osobi koja vas je povredila. obnavlja tkiva i proizvodi nove ćelije.lačkim mislima: "kako si sejao. da smo tek igračke u rukama sudbine. netaćnim poimanjem univerzuma.kojstvo. • • • • Ukoliko vas kritikuju a primedbe su umesne. pružati. spo. budite zahvalni i umete da cenite tuđa zapažanja. Suo čite li se sa teškom situacijom. tako ćeš i požnjeti". Ukoliko zaista verujete u beskrajnu inteligenciju. Život nikada i nikome ne upućuje bolest. Pruža vam se prilika da svojim bližnjima uputite znak dobre volje i. Bog . Njime sebe kažnjavate jer dozvoljavate da vas obuzimaju lažna verovanja. da samo borbom dolazimo do rezultata i zadovoljstva postaje neodrživ kada se shvati da misli predstavljaju realnost.svesti zna odgovore 66 . radost i dobru volju svima koji su vas ikada povredili. Slično tome. život. gde nanose pustoš vašem blagostanju i sreći. vraćajući telu i duši celovitost i savršenstvo. to znači da su koreni mržnje još uvek duboko u vašem umu. Problem je u načinu korišćenja tih nagona. Život nije zlopamtilo i nikada vam ništa ne prebacuje. negativna razmišljanja i samooptuživanje. Jer. u želji za hranom. Njihov u činak zavisi isključivo od načina na koji ih koristite.nikada ne izvodi pred sud niti kažnjava.

Zatim. zbog pića ga je napustila celokupna porodica. Svako je slobodan da izabere lošu ili dobru naviku. u po. Nakon izvesnog vremena. Žalio mi se kako je u nekoliko slučajeva gotovo naveo klijente da potpišu ugovor ali bi se uvek nešto. Stekao je naviku da preterano pije.slednjem trenutku. Pokušavao je da snagom volje suzbije želju za pićem i to mu je. ste ći ćete upravo takvu naviku u obliku prisilne radnje. smesta bi maštu uposiio mentalnim filmom. a supruga je odbijala svaki razgovor s njim. Naučio sam ga na koji način da unese sklad u delovanje svesti i podsvesti. Film se razvija u mraku. Potpuno se prepustio atmosferi iz mašte.njem koje ga je vodilo kako do telesnog tako i do duševnog mira. Mentalni stav koji podrazumeva da će vam stvaralačka umnost podsvesti doneti srećno rešenje omogućiće vam da n&đete odgovor. Ponavljate li negativnu misao ili radnju dovoljno dugo. i uspevalo. Ako je jednom bio negativno uslovljen.svesnog dela uma. Zamislio bi kako mu ćerka čestita na ponovo stečenoj slobodi rečima. isprečilo. Samo u saradnji dveju oblasti Ijudskog uma može doći do ostvarivanja ideje usadene u podsvest. KAKO STEĆI ILI PREKINUTI NAVIKU Čovek je "biće navika. red i značenje svim vašim poduhvatima. trezvenost i spokojstvo. Rekao sam mu da se svest može uporediti sa kamerom dok je podsvest. nije se ni našta prisiljavao. zamislio bi željeni ishod procesa isceljenja. Ponekad se ne treznim i pune dve sedmice.automatska naviknuta podsvesna radnja preuzima stvar u svoje ruke. Život mu se pretvorio u košmarni niz neuspeha. Danas je predsednik ogromnog koncerna i jedan od najsrećnijih Ijudi koje poznajem. "Tata. 67 .000 dolara godišnje ali.delovao je kao dodatni podsticaj na pod. Proces je tekao veoma postepeno. Takav stav . njegov um je uslovljen na novi način.stovetio. isto tako. film koji beleži svaki tračak svetlosti kojom ga osvetle. Smirite se. privremeno. ulepšanog radosnim ćerkinim glasom. zašto sada ne bi mogao biti uslovljen pozitivno. Svesni deo uma došao je do saznanja da ga je stara navika gurnula u nesreću te da bi valjalo da svesno stvori novu stazu koja će ga odvesti u slobodu. Počeo je svojevoljno. Međutim. mentalne slike se razvijaju u mračnoj komori pod. Redovno i sistematično je meditirao na opisani način. Nije bilo sumnje u isceljenje. jer je bio siguran da će ga u mislima dočekati izgubljena toplina doma i detinji osmeh. preostalo je samo da željenu sliku utisne u pod. nije mu bilo dozvoljeno da posećuje decu. shodno tome. Pokušao je da suzbije svaku mentalnu borbu.svesti je prisila. Nesrećni čovek se nebrojeno puta nalazio na sličnim mukama.svest i postara se da tamo i ostane. znajući da je samo pitanje vremena kada će se u njegovoj podsvesti uspostaviti novi misaoni obrazac. što nije iziskivalo neki poseban misaoni napor odnosno mentalnu prisilu s njegove strane. započeo sa opušta. kasnije su takvi napori samo pogoršavali stanje stvari. Čovek nauči da pliva. vozi bicikl. Gospodin Džons nije odustajao.o sopstvenoj nemoći . Nikako ne mogu da se otresem te užasne navike". po mome savetu. ali kasnije više nije bio u stanju da se odupre nagonu. uvereni da će takav misaoni stav doneti mir. Čim bi se našao u iskušenju da posegne za čašicom. MOĆ MENTALNE PREDSTAVE Gospodin Džons je. "Često me obuzima nekon. bio je uporan. u tom slučaju. sve dok ne uspostavi odgovarajući trag u podsvesti. Kada bi se potpuno opustio.trolisana želja za pićem.svest i dalje pogoršao stanje. Imao je uspeha. Jasno je shvatio da jedinu prepreku isceljenju stvara njegova vlastita misao. Navika je funkcija podsvesti. Ova se pojava naziva i druga priroda i predstavlja reakciju podsvesti na čovekovo razmišljanje ili delovanje. mentalni film je ponavljao kada god je za to imao prilike. Ovo poredenje je na njega ostavilo dubok utisak. BAKSUZ Gospodin Blok mi je ispričao da je zarađivao preko 20. USREDSREĐENA PAŽNJA Shvativši da svest predstavlja kameru. Mirno je prilagodio svoje misli i nastojao da usredsredi pažnju na prizor koji je zamislio. odnedavno. Zakonitost pod. svesno. sve dok se nije potpuno s njime i poi. pleše i vozi automobil svesno ponavljajući određene radnje. znajući da će se podsvest postarati da pronađe najlakši način do uspeha. Znao je da se navika odvija automatski ali je. automatski je prizvao mentalnu sliku svoje nasmejane ćerke i prizore iz svog doma. svuda nailazi na čvrsto zatvorena vrata. bio svestan činjenice da stvaranju navike prethodi svestan izbor. Brojni neuspešni pokušaji da se odrekne čašice ubedili su ga da je bespomoćan i da nije u stanju da se odupre iskušenju ili opsesiji.na sva pitanja i upravo vam otkriva onaj koji odgovara vašem problemu. Kada bi mu misli odlutale. NAPUŠTANJE LOŠE NAVIKE Gospodin Džons mi je rekao. Ubrzo je prestao da misli kako je bespomoćan pred porokom. divno je što si opet kod kuće!" Naime.

Shvatio je da odavanje piću predstavlja nesvesni pokušaj da umakne. Duh mi je ispunjen unutrašnjim mirom. Objasnio sam mu da će navedene tvrdnje. reče. neprijateljstva i zlovolje da vam ukradu mir. Više vas ne mogu uznemiriti drugi Ijudi. oca četvoro dece. on uzima alkohol kako bi ublažio ranu u duši. veoma naljutio. Postepeno je u svoj um ugradio misao o nepremostivoj prepreci i otkazivanju ugovora i stvorio se začarani krug. Znate šta želite i spremno i odlučno sprečavate lopove (misli) mržnje. Počeo je. naravno. biće vam osiguran uspeh. usrećuje i obogaćuje. zdravlje i sreću. sadašnjosti i budućnosti. obično pred odlazak na počinak. molio se i tokom noći. Uz moju pomoć.Dodao je i da veruje da ga prati baksuz. čvrsto. Misao je nematerijalna i nevidljiva sila. lagano prodirati u njegovu podsvest. Sagledao je svoj problem. Raspravljajući o problemu. uprkos obećanju da će potpisati ugovor. Tek tada oslobodi stisak. glasio je odgovor. zubara.dobićete ga. često ima bolove u raznim organima. Niz neuspešnih poslova je prekinuo uz pomoć sledećeg niza tvrdnji: "Shvatam da predstavljam jedinstvo sa beskrajnom inteligencijom podsvesti koja ne zna za prepreke. tri ili četiri puta dnevno. "Pođi sa mnom". tri meseca pre toga. uobličen u molitvu: "Duh mi ispunjavaju mir.renjem. staloženo i s Ijubavlju. gurnu mu glavu u vodu i zadrža je ispod površine sve dok mla dić nije počeo da se bori za vazduh. svoju odluku povukao u poslednjem trenutku. koji izdržava i Ijubavnicu. počeo je da oseća neprijateljstvo. ZAŠTO ISCELJENJE IZOSTAJE Ispričaću slučaj oženjenog muškarca. Potpuno sam se oslobodio loše navike. sklad. Teški bolesnici uzimaju morfijum kako bi olakšali bolove. Slično tome. na to. "Šta si najviše želeo dok si bio pod vodom?" "Želeo sam vazduha". Na taj način je stekao neophodno samopouzdanje i veru. ali lekari nisu u stanju da postave pravu dijagnozu. teškoće i odlaganja. "Kada budeš želeo mudrost onako snažno kao što si želeo vazduh dok si bio pod vodom. ostvarujući sve moje planove i namere. koji je. počeo je i da se odaje alkoholu. Sve što započnem. da prosleđuje podsvesti sledeći niz tvrdnji.a to su zdravlje. Osećam treptaje beskrajne inteligencije. Ne plašim se ničega u prošlosti. KOLIKO ŽELITE ONO ŠTO ŽELITE Upita jednom neki mladić Sokrata kako da stekne mudrost. razdražljiv. sklad i obiije. Znam da ništa ne može sprečiti podsvest da uspešno okonča ono što je započela. Obuzeo ga je nesvesni strah da će sve mušterije postupiti na isti način. Praštam sebi i biće mi oprošteno". opredelite se da vas nadahnjuje. Ovaj niz tvrdnji je ponavljao potpuno svestan šta čini i zbog čega to čini. duboko i nesvesno osećanje krivice. nije u stanju da zaspi bez odgovarajućih pilula. Odgajan je u religioznoj porodici te je prisiljen da se oda piću kako bi donekle ublažio grižu savesti. nadahnuće. Sokrat mu. Njegov lekar bezuspešno pokušava da mu snizi krvni pritisak. prepreke na sve strane i snažnu osujećenost. Živim u radosnom iščekivanju najboljeg. tada ćeš je i steći". mir. Zatim upita momka. međutim." Ovaj niz tvrdnji je ponavljao svakoga jutra. Moj životni cilj je da uspešno pružam usluge svojim klijentima i svi sa kojima radim zadovoljni su mojom ponudom. u stanju sam i da uspešno okončam. Stvaralačka mudrost deluje kroz mene. dok ih izgovara glasno. Činjenica da je pogazio bračnu zakletvu nanosi mu bol. Odvede momka do reke. zlovoljan i bolestan. tek tada će uslediti isceijenje. spokoj i uravnoteženost. Moj posao je u potpunom skladu sa univerzalnim principom. čak razbesneo na jednog svog klijenta. 68 . utvrdio sam da se gospodin Blok. Nervozan je. besa. savetuje i usmerava. Trebalo je ukloniti uzrok skriven u podsvesti. Svaku situaciju razrešavam s verom. Osetite kako kroz vas protiče reka mira i spokojstva. Povrh svega. shvatio je da problem počiva u njemu samome i da je neophodno da promeni svoj mentalni stav. slobodom i radošću. sasvim vam je svejedno da li prema vama postupaju nepravedno ili ste prevareni ili vas ogovaraju ili zlostavljaju. pre nego što će nazvati potencijalne klijente. neprijatnosti. mirom i pove. Beskrajna inteligencija me na svakom koraku vodi. Uzrok svemu je. Dogodilo mu se ono od čega je najviše strahovao. To je stara priča o dodavanju ulja na vatru. tek ukoliko zaista iskreno i snažno želite da prevaziđete prepreku u životu i jasno shvatite da izlaz postoji i da se nalazi na stazi kojom spremno koračate. suočio se s njim i rešio da se odrekne dvostrukog života. OBJAŠNJENJE I ISCELJENJE Pažljivo je sasiušao moje objašnjenje načina delovanja Ijudskog uma. Sokrat mu odgovori. Duboki slojevi moga uma reaguju na moje misli. sa kojom u tajnosti odlazi na svako službeno putovanje. Ubrzo je u podsvesti stvorio novi obrazac mišljenja i vratio se na stare staze uspešnog poslovnog čoveka. Ukoliko ste svesni sopstvenih mentalnih moći. Ako zaista želite spokojstvo i unutrašnji mir . loše vesti i bilo šta drugo jer se uvek i na svakom mestu poistovećujete sa svojim životnim ciljem .

telo sasvim opušteno. Ako ste skloni piču i hrabro izjavite. ZAKON SUPSTITUCIJE Imajte na umu da patnja može dati pozitivan rezultat. imao običaj da čini. zacelo vam neće biti teško da steknete potpun. unutrašnji strah.poput semenki. spokojnom. Alkoholičar pati od osećanja niže vrednosti. Mašta vas je gurnula ka čašici. okovani ste sop. 51% IZLEČEN Ukoliko iskreno želite da se oslobodite od bilo kakve ru. Koristite rečenicu poput. ruka mu je stvarna. Usredsredite li pažnju na slobodu (slobodu t d loše navike) i. kao što je već rečeno. neka vas od nje i odvede. Oči su vam zatvorene. Poput većine smrtnika. Svaku ideju prožetu emocijama podsvest bez razlike usvaja i pretvara u opipljivu stvarnost. Čak i ako vas obuzme malodušnost.šilačke navike.bodenja od poroka. sažetu rečenicu koja se lako pamti i ponavljajte je kao uspavanku. ovoga puta. jedini razlog je njegov misaoni život. opipljiva. postao je sasvim novi čovek. stvarate osećanja koja postepeno prožimaju datu misao. lako će izneti bezbroj razloga za svoj porok. To je zakon supstitucije. može se reći da ste već 51 % izlečeni. besmisleno je nastaviti s patnjom. Subjektivno prisutni prijatelj vam kaže. zacelo ćete doživeti dalje fizičko i psihičko propadanje koje će vas odvesti u boiest. Bolest koja vas muči. Čovek je. Uslo. dete svoga uma.spokojstvo. Imajte na umu da iza vas stoji moć vaše podsvesti. ponavljajte je na glas ili uobličavajte glasove usnama dok je izgovarate u mislima.vljeni ste da reagujete na način na koji to oduvek činite. USAĐIVANJE IDEJE SLOBODE U stanju ste da u svoj um usadite ideju slobode i spokojstva i njima dosegnete dubine podsvesti. Odbijate da se suočite s životom i od odgovornosti bežite u čašicu. Steći ćete novo razumevanje delovanja sopstvenog uma i biti u stanju da sebi dokažete da ste u pravu. čujete mu glas." Kako biste sprečili misli da odlutaju. "Više neću ni dotaći čašicu". Kao alkoholičar. "Trezvenost i spokojstvo ovladavaju mojim duhom i zbog toga osećam zahvalnost. Reč čestitam podrazumeva potpunu slobodu. stišajte misli. Svaki bol ćete podneti poput majke razdirane porođanjim bolovima i vi ćete na svet doneti dete.iako vam se možda čini da to nije tačno. Nakon svega mesec dana. "Čestitam!" Vidite njegov osmeh. mišljenjima. Prevazilazi li vaša želja za napuštanjem loše navike sklonost da SĆ njom nastavite. osloboditi robovanja alkoholu. Neka odzvanja vašim umom sve dok ne usledi zadovoljavajuća reakcija podsvesti. obično praćenim dubokim neprijateljstvom prema svetu oko sebe. U mislima ga dodirujete. Čovekov um uvećava i umnogostručava svaku misao koja mu se ponudi. Time ćete je lakše proslediti svojoj podsvesti. S druge strane. je u stvari. U opuštenom. Neka vas obuzme pospanost. i vi ste tvorevina vlastitih navika. otvorenom stanju spremni ste za drugi korak. nemoći i beznadežnosti. ono što misli. nemate slobodnu volju . prihvatite tu činjenicu. TRI ČUDESNA KORAKA Prvi korak: Umirite se. Nikada ne izbegavajte istinu. Drugi korak: Opredelite se za kratku. Ubrzo ćete osetiti duboku. Mnogi ostaju alkoholičari jer odbijaju to da priznaju. Patićete ali. jer nemate moći da svoju tvrdnju pretočite u stvarnost. Živite u sopstvenom psihološkom zatvoru. Ne odreknete li se alkohola. Podsvest će vam pokloniti trezvenost. osujećenja. NEPRIHVATANJE Ukoliko ste alkoholičar ili narkoman. Znajte da niste trpeli uzalud. nakon toga. KRATAK PREGLED VAŽNIH ČINJENICA 69 . nestabilnost. emocionalnu reakciju. Treći korak: Neposredno pred odlazak na počinak činite ono što je veliki nemački pisac.stvenim uverenjima. radi konstruktivnog cilja.j slobodu. Podsvest kao svemo ćna sila će vas. Zamislite ispred sebe prijatelja ili voljenu osobu. Gete. Činite to u trajanju od najmanje pet munuta. vaspitanjem i uticajimasredine. ne odustajte i prizivajte sliku radosti oslo. ipak niste ništa postigli. UZROK ALKOHOLIZMA Stvarni uzrok alkoholizma je negativno razmišljanje. rodiće plod koji odgovara njihovoj vrsti.

Činom izgovaranja pozitivne tvrdnje da ćete savladati strah i donošenjem čvrste svesne odluke u vezi sa tim. Nema boljeg svedo čanstva čudesne moći podsvesti od snage kojom navika opstaje u čovekovom životu. ČOVEKOV NAJVEĆI NEPRIJATELJ Tvrdi se da je strah čovekov najveći neprijatelj. "Savla. • KAKO UZ POMOĆ PODSVESTI POBEDITI STRAH JecJan od mojih slušalaca ispričao mi je kako su ga pozvali da govori na nekoj svečanosti. bolesti i loših međuljudskih odnosa. Navika je funkcija podsvesti. Ponavljanjem određene misli i radnje u skladu sa njom stvarate obrazac navike u podsvesti. Stvarni uzrok alkoholizma je negativno razmišljanje. Strah je. Kada se opustite i smirite. starosti. Beskrajna inteligencija se uvek odaziva kada joj se obratite s verom i pouzdanjem. na kraju će vam doneti oslobođenje i sreću. Podsvest je podložna sugestiji i nalazi se pod njenom kontrolom. dete se odjednom oslobađa straha. međutim. Upravo ga prevazilazim.stvenu dobrobit. Uspeh zavisi od načina na koji ga koristite. okretanjem prekidača. ludila i smrti. hodanja. Tu radaju plod jednak prirodi misli. Dete će se paralizovati od straha ukoliko mu kažete kako se pod njegovim krevetom krije veštica koja će ga pojesti. Vremenom. Jedini "baskuz" koji vas može snaći jeste misao straha koja se neprestano vraća. Da biste stvorili novu naviku morate biti čvrsto uvereni da je navika poželjna. Lek je u razmišljanju o slobodi. Strah je prebrodio na sledeći način: Nekoliko večeri uzastopno seo bi u naslonjač i oko pet minuta ponavljao lagano. Jedina prepreka uspeha je vaša sopstvena misao. govorio i straha je nestalo. Kada je želja za napuštanjem stare navike snažnija od sklonosti da sa njome produžite. Odgovor je uvek sadržan u pitanju. UČINITE ONO ČEGA SE PLAŠITE Ralf Valdo Emerson. Potpuno sam smiren i opušten. čovek se plaši sopstvenih misli. Prekinite takvo stanje stvari ubeđujući sebe da ćete sve što ste započeli uspešno privesti kraju. Stvar koje se piaši ne postoji." Stavio je u pogon zakon Ijudskog uma i savladao strah.daću strah. većina naših strahova nema realnu podlogu. Neka vam to postane navika. oslobađate sile 70 . Svest je kamera. čuveni filozof i pesnik. Uzrok alkoholizma je negativno i rušilačko razmišljanje. Zakon podsvesti koji vas drži u okovima poroka. Milioni Ijudi se plaše prošlosti. sklad.a to su mir. daktilografije. Radi se samo o skupu senki. Bojazan sam prevazišao na taj način što sam upravo to i činio: izlazio pred slušaoce. Svaku mentalnu predstavu stvorenu u svesti i utemeljenu na veri podsvest će pretočiti u stvarnost. Čovek je biće navika. Govorim s pouzdanjem i verom. vožnje automobila itd. Slično tome. trezvenjaštvu i savršenstvu. Izjave drugih mogu vas povrediti samo kroz vaše sopstvene misli i mentalno učešće. odnosno mentalna slika. Kada vam na vrata zakuca strah. a senke nemaju materijalnost. može se reći da ste 51% isceljeni. neka vera u beskrajnu inteligenciju i dobrobit otvori vrata. jednom prilikom je rekao. Strah uvek stoji iza neuspeha. procesom nalik na osmozu. vratite je misleći na svoj cilj ili sop. Kada upalite svetlost i pokažete mu da veštice nema. Zahvatila ga je panika pri pomisli da će govoriti pred više stotina prisutnih. Do čašice vas je odvela mašta. Dete je. • • • • • • • • • • Kada vam pažnja odluta. Svako može načiniti izbor između dobre i loše navike. kao i u mogućnosti da osetite uzbuđenje ostvarenog cilja. Poistovetite se sa vlastitim ciljem . U svom univerzumu ste jedina osoba koja razmišlja. budućnosti. dakle. tiho i s uverenjem. Mnogi ostaju alkoholičari jer odbijaju da se suoče sa istinom. Čovek ima slobodu izbora. spokojstvo i radost. Strah je misao u umu. Svojevremeno se i pisac ovih redova neizmerno plašio da stane pred publiku i govori. Predstavite sebi srećan završetak i držite se takve slike s pouzdanjem i verom. To je takozvano disciplinovanje uma. bio jednako stvaran kao da je pod krevetom zaista čučala veštica. misli iz svesnog dela uma prodiru u podsvest. taj obrazac se u toj meri usađuje da se navika odvija automatski . Sklonost preteranom piću jeste nesvesna želja za bekstvom. a podsvest film na kome se beleži slika.poput plivanja. "Učinite upravo ono čega se plašite i strah će zacelo umreti". plesa. isceljeno od lažne pomisli. Čovek je ono što misli u svome srcu (u podsvesti). neka vas sada povede putem oslobođenja od poroka.• • • • • • Rešenje je uvek sadržano u problemu.

Kada sam se obratio za savet. u trenutku kada na nju dođe red da nastupi. Iza privremenog gubitka pamćenja stoji strah kao uzročnik problema. Najbolji način da sa njom uspostavi trajnu vezu je da se opusti i uveri sebe u siguran uspeh. podsvest ga je prisilila da se iskaže. Ona se. lmala je veoma dobar glas ali je bila sigurna da će je. Negativne misli se nagomilavaju. opustila i zatvorila oči. STRAH OD NEUSPEHA Mladići s lokalnog univerziteta me povremeno posećuju i žale se na sugestivnu amneziju prilikom ispita. audicije ili zatvorenog prostora. 'Savla. ulasku u vodu. Na tri prethodne audicije pevala je pogrešno i uvek. Pokušala bi koliko god može da umiri svoje misli. Pored toga. 71 . razgovora. obuzeti trema.cionalizovana i subjektivizovana misao straha. čvrsto. Preuzela je na sebe ostvarenje željenog ci.stila u naslonjač. postignite da u mislima zaista plivate. Fizička nepokretnost rađa duševnu pasivnost te duh postaje prijemčiviji i podložniji sugestiji. čak. Kada mi je bilo deset godina imao sam sličan neugodan doživljaj. Zapamtite. Tegobe su uvek iste: "Po završetku ispita znam sve odgovore ali ih se nikako ne mogu setiti tokom ispita". VISINE. U mašti je čitao njeno oduševljeno pismo. Sugestiji straha suprotstavila je sledeću tvrdnju.kojstvo u svoj duh i obavi uspešnu audiciju. Još uvek se dobro sećam mračne vode i borbe za dah. STRAH OD VODE. Njen učinak je čudesan. najboljeg u klasi. unese spo. spokojna i samopouzdana". priđi ivici. Utvrdio sam da se radi o često zastupljenoj opsednutosti neuspehom. visine. Svakog jutra i večeri zamišljao je majku kako mu čestita na odličnim ocenama. odnosno emo. mladića obavezno zahvati takozvana sugestivna amnezija. Događaj je potonuo u moju podsvest i godinama sam se užasno plašio vode. ZATVORENOG PROSTORA ITD. proizvodeći odgovarajuće iskustvo. kao što je već rečeno. Uz pomoć sledeće tehnike se oslobodila treme: Tri puta dnevno bi se izdvojila u posebnu prostoriju. Na taj način.stava i strah će zacelo umreti.daću te. Time je stavio u pogon podsvest koja se nije oglušiia o pozitivni tok njegove svesti. Objasnio sam mu da uzrok leži u njegovom strahu koji se javlja nekoliko dana uoči ispita. sa svoje strane.Ija. kome se dešavalo da na ispitu ne zna odgovor na najjednostavnija pitanja. itd. penjanju na planinski vrh ili. "Ja divno pevam. Probajte i vi! Pretpostavimo da se plašite vode. neko ostao zaglavljen u liftu. deset puta tokom svake seanse. uvek postara da neuspeh postigne stvarnost: na sam dan ispita. Držite se tih uput. ispunjavaju strahom i zasićuju podsvest. tiho i s ubeđenjem. imala je tri "seanse" dnevno i još jedriu. "Idi na bazen. tri ili četiri puta dnevno se umirite. Udobno bi se sme.podsvesti koje će vas dovesti rešenju problema. sledeči ispitni rok je prošao bez ikakvih teškoća. neposredno pred odlazak na počinak. izričiti i verom prožeti zahtev. jedan psiholog mi je rekao. Mnoge među nama obuzima užas pri ulasku u lift.' Zatim uzmi časove plivanja i straha će nestati". naredbu i postupa u skladu sa njom. nevoljna autosugestija. PREVAZILAŽENJE TREME Mlada žena je dobila poziv za audiciju. Ako se plašite plivanja. rekao ili učinio tokom studija medicine. zaplakala. vi šte gospodar vode! TEHNIKA SAVLADAVANJA STRAHA BILO KOJE VRSTE Evo tehnike koju izlažem na svojim predavanjima. opustite i zamišljajte kako plivate.svest strah shvata kao zahtev. Reči je ponavljala lagano. Obično se radi o posledici neprijatnog iskustva iz detinjstva: neko je silom gurnut u duboku vodu. Krajem sedmice je uspela da potpuno savlada strah. moj vršnjak i drug me je jedva izvukao i spasao. Slučajno sam upao u bazen i tri puta potonuo. Tako sam i postupio i savladao strah. Uzrok je. smirena sam uravnotežena. na kraju. pogledaj u vodu i glasno reci. U stanju sam da te pobedim. NAČIN PREVAZILAŽENJA STRAHA Momak je shvatio da podsvest predstavlja skladište svekolikog pamćenja koje sadrži savršeni zapis svega što je ikada čuo. shvatio je da podsvest uvek reaguje na određeni. Veoma se obradovala ali je već imala loše iskustvo: tri prethodna slična pokušaja nisu urodila plodom zbog užasne treme. Posebno me zainteresovao slučaj sjajnog studenta medicine. Kao što je rečeno. Pod.

Normalan strah je pozitivan. mentalno i telesno propadati. Istu tehniku primenite i ukoliko vas je strah visine. Na kraju mu je pošlo za rukom da pobedi strah. svežem vazduhu. oči u oči. prijateljski i slobodno. Strah da će vas pregaziti preduhitrilo je vaše delovanje. shvativši da je sasvim oslobođen straha." Pored toga. lako stvari kojih se plašio nisu postojale.tujete u vodu. Zamišljala je sebe kako pada u okean. Kao primer nenormalnog straha pomenuću i uspešnog poslovnog čoveka iz Njujorka koji je imao sopstveni misaoni film čiji je san bio i reditelj. Takav misaoni stav će vam uliti samopouzdanje i obodriti duh. izgubljen u džungli. počeo je redovno pozitivno da misli • liftu. svojim neprekidnim negativnim razmišljanjem jednostavno ih je stvorio. prijatelji. ponavljajući svojoj ženi kako uspeh "neće dugo potrajati".lFTA Upoznao sam funkcionera velike kompanije koji se plašio vožnje liftom. Lift u našoj zgradi vrlo je koristan i uvek savršeno funkcioniše. zakoračite u stranu da sačuvate glavu. utapa se i slično. Dakle. praznim bankovnim računima. Evo šta je govorio: "Lift je sjajan izum. Neka vas žeija obuzme. "Nemoj se plašiti veštice iza vrata. To je zakon podsvesti.mučio tim filmom. STRAH OD i. Razgovaram sa njima. bankrotstvu i sl. Kada ose. uz malo upornosti.Radi se o subjektivnom doživljaju. Zamišljajte kako se penjete na vrh planine. Prema mom savetu. i budite svesni činjenice da subjektivno uvek. uvek nekoliko puta obilazio oko kuće pre nego što bi se pojavio pred mušterijom. Kada čujete da vam se približava automobil. NENORMALAN STRAH Nenormalan strah nastaje kada se mašta otme kontroli.tite da se pojavljuje strah. Zatim će vas podsvest prisiliti da i u stvarnosti postignete zamišljeno. U pitanju su alarmni sistemi kojima nas je snabdela priroda u cilju samoodržanja. kao takvo. uživajte u pogledu. Odmah je počela da iseca članke iz novina posvećene avionskim nesrećama. To je nenormalan strah.. Mnogi među nama se plaše da će se njihovoj deci dogoditi nešto užasno ili da će biti žrtve jezive katastrofe. Neprestano je sebe. NORMALAN I NENORMALAN STRAH Čovek se rađa samo sa dva straha . Pun je zaposlenih u kompaniji. nije u pitanju dokono sanjarenje već doživljavanje plivanja koje će. Budite svesni da ćete. Vožnja liftom je čudesan doživljaj slobode. Kada čuju da je negde izbila epidemija ili se dogodio zemljotres. materijaiizovao. Da je ostala pri takvom mentalnom stavu.sa strahom od pada • strahom od buke. Upoznao sam ženu koju su pozvali na put oko sveta avionom. Ostati na strani straha znači stagnirati ili. U filmu se govorilo o propasti na berzi. dok je radio kao trgovački putnik. U mašti upravo stupam u lift. pomenuta žena bi zacelo na sebe navukla zamišljenu sudbinu. Sve ostale strahove vremenom nam nameću roditelji. SLETANJE U DŽUNGLI Jedan sveštenik mi je ispričao svoj doživljaj iz II svetskog rata. Uplašio se ali je dobro znao da postoje dve vrste straha. čak. Zahvalan sam natakvom iskustvu". Našao se sam. rekao mu je da strah nestane kada se sa njime neposredno suoči. Veštice ne postoje. Njegova supruga mi je ispričala da ga je. osećate kako je sveža kako vam obliva ruke i noge. Ovde se radi o nenormalnom strahu. društvo i svi ostali koji na nas u detinjstvu vrše uticaj. Avion kojim je leteo bio je pogođen i morao je da iskače uz pomoć padobrana. Usmerite punu pažnju na to što ste poželeli. Znajte da je podsvest na vašoj strani i da ne može pogrešiti. prožme. Dakle. Koristim ga smiren i radostan. plod univerzalnog uma. kako "predoseća bankrotstvo". pobeđuje objektivno. poverenja i vere. Jednom prilikom ga je pozvao poslodavac i rekao. mentalnu predstavu uskoro zameniti stvarnošću. na kraju i snašlo ono čega se bojao: bankrotstvo. kako "nastupa vreme krize". mir i spokojstvo vam ne mogu izmaći. vremenom. ISPITAJTE SVOJE STRAHOVE Predsednik velike kompanije mi je ispričao da je. istog časa sebe stavljaju u položaj pogođenih nesrećom. Svakoga jutra se stepenicama peo čitavih pet spratova do svoje kancelarije. penjem se i stižem do svog sprata. kao što smo već rekli u 72 . dospeti i do vaše podsvesti. smelo i slobodno je zakoračio u lift. REŠENJE ZA NENORMALAN STRAH Misaono pređite na suprotnu stranu. Posie dešetak dana. rodbina. odmah poželite suprotno od onoga što taj strah izaziva. Misaono se projek. To je pogrešno verovanje.

prethodnim poglavljima. Odlučio je da odmah nešto preduzme u vezi sa strahom. Rekao je samome sebi, "Čuj, ne smeš da se prepustiš strahu. Umesto toga, poželi da nađeš izlaz." Zatim je počeo glasno da ponavlja, "Beskrajna inteligencija koja upravlja planetama vodi me i pokazuje izlaz iz džungle." Tako je činio punih desetak minuta. "Odjednom", dodao je, "ose- tio sam nekakvo pouzdanje, samouverenost. Počeo sam da hodam, siguran da sam na dobrom pravcu. Posle dva dana, kao čudom sam se našao van džungle, gde me je pokupio spasilački avion." Dakle, spas mu je donela promena mentalnog stava. Re- šenje je u veri koja se pokloni podsvesnim silama. OTPUSTIO SAMOGA SEBE Generalni direktor velike kompanije mi je ispričao da se već tri godine plaši kako će izgubiti posao. Neprestano mu je na umu krah, propast. Njegov strah nema realnu osnovu ali je njegova misaona dramatizacija u toj meri živa da je postao nervozan, čak neurotičan. Na kraju su ga zamolili da podnese ostavku. Dakle, sam je sebe otpustio. Negativna mentalna predstava i strah poslužili su kao snažna sugestija podsvesti koja je, u skladu sa time, i reagovala. Počeo je da pravi pogrešne poslovne poteze, što je dovelo do njegovog kraha kao rukovodioca. Nikada ne bi izgubio posao da se bez oklevanja pre- mestio na suprotnu stranu svoga uma. ZAVERA Tokom nedavnog putovanja u inostranstvo, imao sam dvosatni razgovor sa istaknutim vladinim funkcionerom jedne zem- Ije. Taj čovek je odisao mirom i spokojstvom. Poverio mi se da ga politička ogovaranja i podvale nikada ne uznemiravaju. Svakog jutra se petnaestak minuta opušta, zamišljajući kako u središtu njegovog tela počiva okean spokojstva. Na taj način stvara ogromnu energiju koja apsorbuje i razarasve strahove i teškoće. Jednom prilikom, usred noći ga je pozvao prijatelj i sa- opštio mu da se protiv njega kuje zavera. Odvratio mu je, "Sada se spremam na počinak i savršeno sam miran. O tome ćemo razgovarati sutra ujutru, tačno u deset sati". "Dobro znam" rekao mi je, "da negativna misao može doći do izražaja samo ako se prožme osećanjima i misaono usvoji. Tom prilikom sam jednostavno odbio da prihvatim nametnutu sugestiju straha. Stoga mi se ništa loše nije ni dogodilo". Obratite pažnju na njegov mir, hladnokrvnost, spokojstvo! OSLOBODITE SE STRAHOVA SVIH VRSTA Za oslobađanje od straha koristite sledeću formulu: "Tražih Gospoda, i ču me, i svijeh nevolja mojih oslobodi me" (Psalam, 34:4).
"Gospod" je drevni izraz koji znači "zakon", odnosno, moć podsvesti. Spoznajte čuda koja je u stanju da učini podsvest, naučite kako deluje i funkcioniše. Ovladajte tehnikama navedenim u ovom poglavlju. Počnite već danas da ih upražnjavate. Podsvest će odgovoriti i osloboditi vas svih strahova.

PUT KA OSLOBOĐENJU OD STRAHA
• • • • • • • • Činite ono čega se plašite i straha će nestati. Recite sebi, "Savladaću strah" i uspećete u tome. Strah je negativna misao rođena u umu. Zamenite je konstruktivnom mišlju. Strah je ubio milione Ijudi. Pouzdanje je snažnije od straha. Ništa nije snažnije od vere u beskrajnu inteligenciju. Strah je čovekov najveći neprijatelj. Nalazi se iza svakog kraha, neuspeha, bolesti ili loših međuljudskih odnosa. Ljubav pobeđuje strah. Suprotstavite se sugestiji straha suprotnom mišlju. Isplati će se! Strah se nalazi iza gubitka pamćenja na ispitu. Ponavljajte, "Imam savršeno pamćenje" i lako ćete ga pobediti. Budite istrajni. Ako se plašite da priđete vodi, plivajte. Zamišljajte kako plivate slobodno, radosno, s uživanjem. Stvorite mentalnu sliku samoga sebe u vodi. Podsvest će se postarati da vas natera da pobedite vodu. To je zakon Ijudskog uma. Ako se plašite lifta ili zatvorenog prostora, misaono hvaiite lift kao izum i veli čajte njegove korisne osobine. Zapanjićete se kojom brzinom će se strah izgubiti. Čovek se rađa sa samo dva straha - strahom od pada i buke. Svi ostali strahovi su stečeni. Otarasite ih se!

• •

Normalan strah je dobar. Nenormalan strah je vrlo loš i opasan. Nenormalan strah ćete prevazići pouzdajući se u sopstvenu podsvest. Zamislite nešto pozitivno i čvrsto se toga držite dok se strah ne izgubi.

73

• • • • •

Ako se plašite neuspeha, usmerite pažnju na uspeh. Ako se plašite bolesti, uredsredite pažnju prema zdravlju. Ako se plašite smrti, usmerite pažnju na večni život. Odgovor na strah je zakon supstitucije. Rešenje straha je u želji: ako ste bolesni, poželite zdravlje, ako ste okovani strahom, poželite slobodu. Stvari kojih se plašite postoje samo kao misli u vašem umu. Mislite dobro i dobro će uslediti. Suočite se sa svojim strahovima: uhvatite se u koštac s njima. Naučite da im se smejete, to je najbolji lek. Samo vas vlastite misli mogu uznemiriti. Drugi Ijudi su u tome nemoćni. Moć je duboko unutar vas samih, iskoristite je ali je nemojte zloupotrebiti!

KAKO OSTATI VEČNO MLAD DUHOM
Čovekova podsvest ne podleže starenju. Ona je bezvremena, beskrajna, večna. Deo je univerzalne inteligencije koju možemo zvati i Bogom, a koja se nikada nije rodila i nikada neće umreti. Umor ili starost se ne mogu povezati ni sa jednim duhovnim kvalitetom. Strpljenje, Ijubaznost, istinoljubivost, dobra volja, spokojstvo, sklad i bratska Ijubav jesu osobine koje nikada ne stare. Ukoliko ih neprekidno stvarate i obnavljate, uvek ćete ostati mladi duhom. Sećam se članka objavljenog pre nekoliko godina gde se kaže kako godine, odnosno vreme nije jedino odgovorno za degenerativne procese na Ijudskom telu. Lekari su stali na stanovište da, u stvari, strah od proticanja vremena vrši štetan uti- caj na telo i duh i prouzrokuje prevremeno starenje. Često sam proučavao biografije poznatih Ijudi koji su se nesmetano bavili svojim zanimanjem dugo pošto su zašli u takozvane pozne godine života. Neki među njima su doživeli zaista duboku starost. Istovremeno, imao sam priliku da susretnem mnoštvo takozvanih običnih Ijudi koji su sopstvenim primerom dokazali kako starost sama po sebi ne uništava stvaralačke moći tela i duha. OSTARIO U MISLIMA Nedavno sam posetio starog prijatelja u Londonu. Imao je preko 80 godina i bio vrlo bolestan, o čigledno ga je savladavala starost. Razgovor koji smo vodili otkrio je njegovu telesnu nemoć ali i opštu osujećenost i propadanje koje ga je dovelo na rub života. Uporno je tvrdio kako je beskoristan i kako ga više niko ne želi. "Rađamo se, odrastamo, starimo i, kada više nismo nizašta, dolazi kraj". Mentalni stav beskorisnosti i bezvrednosti osnovni je uzrok njegove bolesti. Nadao se samo smrti i, nakon toga - ničemu. Dakle, ostario je u mislima i podsvest se postarala da materi- jalizuje takav način razmišljanja. STAROST JE ZORA MUDROSTI Na nesreću, mnogi imaju isti takav stav prema starosti, plaše se kraja, nestajanja ali to znači da se, u stvari, plaše života. Starenje nije proticanje godina već svitanje zore mudrosti. Mudrost je stanje u kome je čovek svestan ogromne duhovne moći sopstvene podsvesti i upotrebljava je u cilju ostvarivanja punijeg i srećnijeg života. Izbijte iz glave misao da starost od 65, 75 ili 85 godina predstavlja sinonim kraja. Upravo tada će, možda, za vas započeti najsjajniji, najproduktivniji deo života, lepši nego što ste mogli i da sanjate. Verujte, nadajte se, očekujte i podsvest će vas obradovati. DOBRODOŠLA PROMENA Starost nije tragičan događaj. Proces starenja je, u stvari, proces promene. Novonastalo stanje valja dočekati radosno, ozarena lica, jer svaka faza Ijudskog života predstavlja samo korak napred stazom bez kraja. Čovek poseduje moći koje znatno prevazilaze njegovu telesnu snagu, poseduje čula koja znatno prevazilaze njegovih pet telesnih čula. Savremena nauka raspolaže dokazima da je deo čovekove svesti u stanju da se odvoji od tela, prevali ogromne razdaljine, čuje, vidi, oseti i govori i ponovo se vrati svome telu koje nije napuštalo naslonjač. Čovekov život je duhovna i večna pojava. Čovek nikada ne stari, jer ni život nikada ne stari. Život se obnavlja, on je neuništiv, večan i predstavlja jedinu čovekovu realnost. DOKAZI VEČNOSTI Psiholozi, psihijatri i drugi istraživači prikupili su bezbroj neoborivih dokaza o postojanju i nakon takozvane smrti. U svakoj biblioteci

74

može se naći mnoštvo knjiga na tu temu, potkre- pljenih čvrstim svedočanstvima i izjavama svedoka. Takođe je nedavno objavljen i niz naučnih eksperimenata koji su ustanovili postojanje života posle smrti. ŽIVOT JESTE Jedna žena je upitala Tomasa Edisona, velikog poznavaoca elektriciteta: "Gospodine Edisone, šta je to elektricitet?" Njegov odgovor je glasio, "Gospodo, elektricitet jeste. Koristite ga!" Elektricitet je ime koje smo dali nevidljivoj sili koju nismo u stanju sasvim da shvatimo ali smo nau čili njene principe i slobodno je koristimo, na bezbroj različitih načina. lako golim okom ne vidi elektron, naučnik ga prihvata kao naučnu činjenicu jer predstavlja logičnu posledicu, logičan zaključak eksperimentalno utvrđenih činjenica. Slično tome, niko nije u stanju da vidi život. Ipak, sasvim dobro znamo da smo živi. Život jeste i naš je zadatak da ga izrazimo u svoj njegovoj lepoti i sjaju. UM I DUH NIKADA NE STARE Biblija kaže, "A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga", (Jovan, 17:3). One koji misle da se život iscrpljuje rođenjem, sazrevanjem, mladošću, zrelošću i starošću valja iskreno žaliti. Njima nedostaje nada, vizija i život im je lišen smisla. Takav način razmišljanja donosi osujećenost, stagnaciju, cinizam i osećanje beznađa i za posledicu ima neuroze i duševne bolesti svih vrsta. Ukoliko više niste u stanju da plivate brzo kao nekada, da trčite dugo kao nekada, udarite loptu snažno kao nekad, imajte na umu da se život uvek iznova obnavlja. Ono što Ijudi nazivaju smrću samo je put u drugu dimenziju Života. Svojim slušaocima uvek govorim da starost treba prihvatiti s osmehom. Starost ima svoje svetle trenutke, lepotu, sjaj i mudrost. Pored toga, spokojstvo, sreća, lepota, radost, mudrost, dobra volja i razumevanje nikada ne stare niti umiru. Emerson, čovek kome smo se često u ovoj knjizi vraćali, kaže, "Čovekove godine počinjemo da brojimo tek ukoliko više nema ništa drugo da se broji". Karakter, duh, vera i pouzdanje ne podležu propadanju i umiranju. ČOVEK JE MLAD ONOLIKO KOLIKO MISLI DA JE MLAD Nedavno mi je na predavanju održanom u Engleskoj prišao vremešni lekar i rekao. "Imam pune 84 godine i još uvek svakoga jutra obavljam operacije, poslepodne obilazim bolesnike, a uve- če čitam stručnu literaturu i pišem članke za medicinske časopise". Razvio je mentalni stav korisnosti, uverio sebe da je to istina i ostao mlad u mislima. Rekao mi je, "Tačno je to što kažete da je čovek jak onoliko koliko misli da je jak i da je vre- dan onoliko koliko misli da je vredan". Pomenuti hirurg se nije predao poznim godinama. Svestan je da je, u suštini, besmrtan. Odlazeći, dodao je, "Ukoliko sutra i umrem, nastaviću da operišem u drugoj dimenziji, možda ne uz pomoć skalpela ali sigurno uz pomoć nekih duhovnih oruđa". SEDE VLASI PREDSTAVLJAJU KAPITAL Nikada ne napuštajte posao rečima, "Povlačim se, osta- rio(la) sam, sa mnom je gotovo". To znači kraj, smrt, beznađe. Neki medu nama ostare već sa 30 godina dok su drugi mladi i u osamdesetoj. Džordž Bernad Šo je bio vrlo aktivan i sa punih 90 godina i još uvek pisao snažno i poletno kao mladić. Upoznao sam dvoje ljudi koji su mi ispričali kako im poslodavci doslovno zalupe vrata kada im kažu kako im je preko 40 godina. Drugim rečima, samo mlađi od 35 godina zaslužuju pažnju, zavređuju da dobiju posao. Kada bi poslodavac malo bolje razmislio, shvatio bi da niko ne prodaje svoje sede vlasi već nudi svoj talenat, iskustvo i mudrost prikupljenu godinama življenja na tržištu života. STAROST PREDSTAVLJA KAPITAL Starost bi trebalo da predstavlja vredan kapital za svaku organizaciju ili pojedinca. Sede vlasi znače mudrost, umešnost, razumevanje i rezultat su dugogodišnjeg upoznavanja Zlatnog pravila života. Emocionalna i duhovna zrelost donosi posebne prednosti i otvara lakši put do blagostanja. Niko ne bi trebalo da se povlači iz aktivnog života sa 65 godina starosti. To je doba u kome čovek na najuspešniji način rešava sve probleme: lične, poslovne, društvene. Tada poseduje iskustvo, spokojstvo, mirnoću, hladnokrvnost i u stanju je da donese najobjektivniju procenu ili odluku.

75

načinite duhovni korak na. Misao. dozvolili da propadnu. znajte da imate još mnogo da date. Svake nedelje pliva. "Penzionisanje smatram napredovanjem iz dečjeg vrtića u prvi razred". saznanja i mudrosti. dragocenih putopisnih zapisa. Okrenuće se uživanju u životu.BUDITE STARI KOLIKO JESTE Pisac filmskih scenarija iz Holivuda poverio mi je kako mora da piše tekstove koji odgovaraju umovima dvadesetogodišnjaka. nedostatak razboritosti i prebrzo donošenje odluka. razumevanje i sve je bliži jedinstvu sa beskrajnom inteligencijom. igra tenis i hvali se svojim podvizima i fizičkom snagom. Upoznao sam mnoge šezdesetogodišnjake koji su otišli u penziju i opustili se. Tužno je čuti reči. Valjalo bi da se oduševljavate novim idejama. Mnogi se plaše starosti i neizvesnosti koju donosi budućnost. školama. da stremi novim istinama i da traga za novim svetovima. Čovek stari ili ostaje mlad u zavisnosti od načina na koji misli. Penzija je novi izazov." To je lažna slika stvarnosti. Više nemam nikakvih ideja. Završio je tečaj fotografije i krenuo na put oko sveta. Usput je kupio kameru i načinio niz sjajnih. Krasilo ga je najlepše lice koje sam ikada video. Dijete. "Čuj. U STANJU SAM DA SE NOSIM I SA NAJBOLJIMA OD NJIH Poznajem šezdesetpetogodišnjaka koji fanatično pokušava da ostane mlad.pred i nikada ne prestajete da učite. STRAH OD STAROSTI Biblijski Jov je rekao. Istina je da čovek u devedesetoj može mnogo više nego u šezdesetoj. nova staza. Ukoliko je plemenita. Uvek gledajte napred. odlazi u duge šetnje. Otvorite se i prihvatite nove ideje. Svoje sadašnje stanje je uporedio sa trenutkom kada je diplomirao: i tada je smatrao da čini samo još jedan korak na lestvici zvanoj život. Bezbroj je načina da se zainteresujete za život. Možete da pomognete mladima. "Ono čega sam se većma plašio sručilo se na mene". gotovo lišeno odredenih crta pod bljeskom unutrašnje svetlosti. Čovek ostari u času kada izgubi zanimanje za život. Takvo stanje stvari je tragično. IMATE JOŠ MNOGO DA DATE lako ste hapunili 65 ili 95. prenesete im svoja iskustva. stečenim dugogodišnjim upražnjavanjem zakonitosti života. kada prestane da sanja. sa svoje strane. STASAO ZA NOVI POSAO Funkcioner koji stanuje blizu moga doma bio je prisiljen da se povuče neposredno pre šezdesetpetog rođendana. Pogled mu je zračio zrelošću i spokojstvom. to znači da se zanemaruje emocionalna i duhovna zrelost u ime mladosti koju karakterišu neiskustvo. podsvest će se postarati da ostanete mladi bez obzira na protok vremena. u klubovima. Ostaćete zauvek mladi ukoliko otvorite um za nove ideje. uslovljava podsvest. nošeni mišlju da sa prestankom aktivnosti više nema razloga da žive. na kraju se i ostvari. "Duhovno i telesno sam mrtav. Nastojte da svakog trenutka naučite nešto novo i ostaćete večno mladi duhom. jer unapred predviđaju sopstvenu duhovnu i telesnu propast. Tako ćete ostati mladi u srcu. "Šta da radim sada kada sam u penziji?" Takav čovek u stvari kaže. univerzitetima. savetujete. nova pustolovina. NOVI IZAZOVI Znajte da čovekov duh nikada ne prestaje da bude aktivan. usmerite ih. valjalo bi da se seti velike biblijske istine: Čovek je ono što misli u svome srcu. početak ispunjavanja dugogodišnjeg sna. Po tome podseća na padobran koji ničemu ne služi ukoliko se ne otvori. teAesne vežbe i igre neće vas održati mladima. 76 . Danas drži predavanja širom zemlje. u stanju sam da se nosim i sa najboljima od njihl" Umesto toga. jer svakog dana sakuplja sve veću mudrost. lepa i pozitivna. Otkrićete da na svakom koraku čekaju nova čudesa pojave zvane život. ČOVEK OD STO DESET GODINA Nedavno sam u Bombaju upoznao čoveka koji je tvrdio da ima punih 110 godina. Ubrzo su dočekali i kraj života. jer je pred vama staza večnosti. nove interese i ukoliko podignete zavese i dozvolite suncu života da obasja vaš univerzum. Sada je došao do mudrog zaključka da mu više nije nužno svu pažnju da poklanja zarađivanju za život. Rekao mi je. Ono što misle i osećaju.

naučio je grčki u osamdesetoj. A NE ZAROBLJENIK DRUŠTVA Činjenica je da glasačko telo Kalifornije postaje sve starije. Nekoliko sekretarica jedva je uspevalo da prati njegove raznovrsne delatnosti. kako bijah za mladosti svoje. "Ostario sam". srećan i snažan čovek. U stvari. TAJNA MLADOSTI Da biste povratili dane mladosti. General Daglas Makartur. AKTIVAN U DEVEDESETDEVETOJ Moj otac je naučio francuski u šezdeset petoj. obnoviteljska moć podsvesti kreće vašim celokupnim bićem. senilni. Besmisleno je reći da ne treba zapošljavati osobe starije od 40 godina. Tih je godina bio i Gete kada je okončao rad na Faustu. Pri svemu tome. neistinite. Uveren sam da će uskoro biti donet zakon koji prilikom zapošljavanja zabranjuje diskriminaciju prema starosti. Hari Truman. davao intervjue. (Jov. kad tajna Božija bijaše u šatoru mom". 29:2-4).a ne smrti. istražujte nove ideje. Ne dozvolite da vas javnost ubedi kako ste istrošeni. tako duša moja traži tebe!" (Psalam. misaono i duhovno. kao onijeh dana kad me bog čuvaše. Čovekovo telo s godinama usporava kretanje ali mu je svest sve aktivnija. naučio je da svira sa punih osamdeset godina. Bavite se onime čime ste oduvek želeli da se bavite. tražio je spokojstvo u komunikaciji sa Svevišnjim. dok je Leopold fon Ranke završio svoju Istoriju sveta u devedesetdrugoj godini života.svi oni doprinose uverenju da vremešni Ijudi imaju šta da daju svetu u kome žive. bio je aktivan do duboke starosti. da bi u sedamdesetoj počeo i da ga predaje u školi. Zamišljajte sebe srećnog. sa starošću je znatno unapredio način razmišljanja i moć rasuđivanja. Ako vam se približava starost. itd. "Mudar sam". general Dvajt Ajzenhauer . mrak pred zracima zore. sakrije svoja znanja i talente? Čovek postoji zato da proizvodi. Ernestina Šuman-Hajnk. smirenog i moćnog. To znači da se u zakonodavstvu i parlamentu ove savezne države sve jasnije čuje glas zrelih. starorimski rodoljub. profesoru univerziteta. I tada je čuvao bistar um dvadesetogodišnjaka. Proučavajte nove teme. Život provodite pod budnim okom podsvesti i ukoliko je pravilno iskoristite. trebalo bi da osetite kako se čudesna. Mikelanđelo je svoja najznačajnija platna naslikao takođe u osamdesetoj. Razgovarao sam s njim i delovao je kao savršeno zdrav. veliki alt nemačkih i američkih scena. Čovek je zaista star onoliko koliko se oseća starim. kad svijetljaše svijećom svojom nad glavom mojom i kad pri vidjelu njegovu hodah po mraku. 42:1). Mladost vam je nadohvat ruke jer ste u stanju u svakom trenutku da je dozovete. dok nije napunio devedeset devet godina. UPOTREBITE MAŠTU Umesto da kažete.desetpetoj. življa. da su "za staro gvožđe"? Šta da radi čovek stariji od 40? Da sahrani svoja umeća. a ne da bude zarobljenik društva koje ga prisiljava na dokolicu.ČOVEK JE PROIZVOĐAČ. isceliteljska. Negde u to vreme je objavio i svoje najznačajnije delo posvećeno velškom jeziku.desettrećoj. Veliki grčki filozof. duhovno ispunjavate. Šezdesetpetogodišnjak je često mlađi i telom i duhom od tridesetogodišnjaka. nije zapostavljao ni duhovni život. beskorisni. brža jer se nadahnjuje sa izvora podsvesti. uspešnog. "Kao što košuta traži potoke. Biblija kaže. oronuli. Pomagao je mojoj sestri. radosnog. znači li to da su takvi Ijudi zaslužili da budu odbačeni. Isak Njutn nije ni pomišljao da prekine rad u osam. Sokrat. STARIJI SUGRAĐANI SU NAM POTREBNI Marko Porcije Kato. obnavljate. senka će ustuknuti pred svetlošću. Takve tvrdnje odlučno odbacite jer su lažne. Kao duboko realigiozan čovek. Um nikada ne stari. snažnija. okrenite se zakonitostima života i čudesima koja donosi podsvest. Osetite kako se podmlađujete. Ne prepuštajte se takvoj propagandi: Težite životu . Alfred Tenison je svoju najlepšu pesmu napisao u osam. nekadašnji predsednik SAD. Nije dozvoljavao da se umno opusti. Pisao je. dosegla je vrhunac uspeha kao baka. držao predavanja. recite. Neka vas vode sledeće biblijske reči. Obezbedimo svojim starim sugrađanima mesto koje zaslužuju i pružimo im mogućnost da nas obaspu cvetovima rajske mudrosti. 77 . putovao. UM NIKADA NE STARI Herbert Huver. "O da bih bio kao pređašnjih mjeseca.

Niko ne prodaje sede vlasi već talenat. Čovek je mlad onoliko koliko misli da je mlad. Mnogi veliki filozofi. Imajte na umu da ste krenuli na putovanje bez kraja. Čovek je čudesno biće! 78 . naučnici postigli su svoje najvrednije rezultate u doba preko osamdeset godina.ticanja vremena ponekad izaziva prevremeno starenje. kako kaže Biblija. strpljenje. "Rodni su i u starosti. veštinu i mudrost stečenu godinama. Duh se takođe ne može videti ali isto tako postoji. To znači da se krećete napred stazom života koja nema kraja. Čovek je dete večnog Života koji nema kraja. dobrota. vera. Potrebni ste. pisci. razvijajte nove interese. Živite život. dobrota. Starost se može nazvati i posmatranjem životnih istina sa vašeg stanovišta. Radujte se zrelom dobu. unutrašnji mir i smeh. jer uvek koračate stazom beskrajnog života! Penzionisanje je nova pustolovina. Starost ima više radosti nego mladosti. 5:2223). on je večan i neuništiv. dobra volja. Plodovi starosti su Ijubav. bavite se onime za čime ste uvek žudeli. Čovek je koristan onoliko koliko misli da je koristan. radost. krotkost i trpeljivost. Čovekove godine se broje tek kada više nema ništa drugo da se broji. Strah od starosti izaziva telesno i duševno propadanje. Ne. Čovek je snažan onoliko koliko misli da je snažan. Vera nije podložna propadanju. na to nema zakona". i povratiće se na dane mladosti svoje". Život se obnavlja. 33:25).baznost. Priroda usporava kretanje tela te je um slobodniji i aktivniji. Mnoštvo je neverovatnih dokaza postojanja života posle smrti. Gledajte pravo ispred sebe. Tajna mladosti je Ijubav. Zatim. 92:14). Ijubaznost. sin Večnosti. sposobnost. uzdržanje. (Galati. Starenje nije proticanje godina već rađanje zore mudrosti. mir. Iju. vjera. radost. radost. Čovek je ono što misli o sebi. spokojstvo. Tome u prilog svedo če i naučno izvedeni eksperimenti. mudrost i razumevanje jesu osobine koje nikada ne stare.gujte ih i ostaćete mladi duhom i telom. Čovek je dete beskrajnog Života. milost. Istraživanja pokazuju da neurotični strah od posledica pro. (Jov. Dijete i vežbanje vas neće učiniti mladim. Starost znači okretanje istinama života sa drugačijeg. Sede vlasi su kapital. Čovek je sin Večnosti. trpljenje. Godine između 65 i 95 ponekad mogu biti najplodonosnije u čovekovom životu. A rod je duhovni Ijubav. Budite proizvođač. Čovek ostari kada prestane da sanja i izgubi zanimanje za život. slikari. radost. Čovek je mlad koliko su mu i misli mlade. krotkost. (Psalam. • • • • • • • • • • • • • • A Um se ne može videti ali ipak postoji. Ni život se ne može videti ali vrlo dobro znate da ste živi.PLODOVI STAROSTI "I pomladiće se tijelo njegovo kao u djeteta. višeg stanovišta. Ijubav. da je pred vama još bezbroj značajnih koraka koje ćete načiniti krećući se beskrajnim okeanom života. Nemojte prestajati sa učenjem. ČINJENICE KOJE VALJA UPAMTITI • • • • • • • Strpljenje. sre ća. jedri i zeleni". a nikako zatočenik društva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful